Fleet & Mobility 01-2015

Page 13

THEMA AUTORAI / FLEETOWNERS CONGRES

AUTORAI TRAPT AF MET DRIE UNIEKE GALLERY ROUTES VOOR FLEETOWNERS

INTERNET IS ECHT MIJN THING

13 Traditiegetrouw vindt een dag voor de officiële opening van de AutoRAI de fleetownersdag plaats. Inclusief congres, dit jaar in een unieke vorm: als Gallery Route over de AutoRAI. U hoort hoe onder andere big data, nieuwe technologieën en aandrijflijnen uw werk in de komende jaren gaan veranderen.

T

ijden waarin veranderingen sneller gaan dan wetgeving kan bijbenen en waar gamechangers nieuwe branches creëren, vraagt ook de AutoRAI Fleetwonersdag om een nieuwe aanpak. Het congres is dit jaar daarom verpakt in een Gallery Route, met als belangrijke onderwerpen telematica, The internet of Things en het

beïnvloeden van de rijstijl van zakelijk rijders. Ook smart mobility, alternatieve brandstoffen en de zelfrijdende auto passeren de revue. Het congres is georganiseerd door vakblad Fleet&Mobility, Amsterdam RAI en RAI Vereniging en vindt plaats op 16 april. Het congres is alleen op uitnodiging bij te wonen. Via een blauwe, groene en

oranje route worden de genodigden langs de ontwikkelingen in de mobiliteitsbranche geleid. Geen wollige verhalen, maar hands-on presentaties waar u morgen al mee aan de slag kunt. Op de volgende pagina’s lichten we vast een tipje van de sluier op. Meer info vindt u ook op AutoRAI.nl/ fleetowners.

FLEET&MOBILITY / MAART 2015

Naamloos-1 13

14-03-15 14:40


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.