Fleet & Mobility 4 - 2016

Page 1

4

NUMMER PLATFORM VOOR ZAKELIJK MOBILITEITSBEHEER / JAARGANG 15 / NOVEMBER 2016

INCLUSIE F

TOP

THEMA MOBILITEITSCONCEPTEN

WAGEN PAR

KEN

2016

1

KIEZEN EN DELEN Mobiliteitsconcepten winnen langzaam terrein CO2-NEUTRAAL

ABN Amro heeft als ambitie om CO2-neutraal te werken. Onder andere door de kilometers minder met de auto en meer met OV en fiets te maken.

B2E-UPDATE Business-toemployee was de mobiliteitshype van 2015, maar hoe staat het daar nu mee? Vijf experts vertellen over hun ervaringen.

FOSSIEL VERSUS EV Onderzoekers buitelen over elkaar heen om te bewijzen dat de EV in zijn leven toch echt (niet) minder CO2 uitstoot.

FLEET&MOBILITY / 18 OKTOBER 2014

Naamloos-1 1

01-11-16 17:40


De Vito. Ook in 2017 Bestelauto van het Jaar. Indruk maken. De Vito doet het keer op keer. Op ons, op onze klanten én op de onafhankelijke jury van de verkiezing Bestelauto van het Jaar. Met de unieke Mercedes-Benz uitstraling, rijeigenschappen, veiligheid, volledigheid van het levergamma en niet te vergeten het comfort, is de Vito na 2016, nu ook Bestelauto van het Jaar 2017. Een ongeëvenaarde prestatie. En er is nog iets dat de Vito bijzonder maakt: de mensen erachter. De Mercedes-Benz bestelwagendealers in heel Nederland staan 24/7 klaar met uitgebreide service en professionele dienstverlening op maat. Van ProCenters noemen we die. Dat is dan meteen goed nieuws voor wie geen Vito, maar een Citan of Sprinter rijdt. Die mag altijd vertrouwen op dezelfde hoogwaardige ‘Bestelauto van het Jaar’ service. www.mercedes-benz.nl/vans


r.

l


Bron: Benchmarkanalyse Conclusr.

BESTE LEASEMAATSCHAPPIJ VAN NEDERLAND 2016 A L D A U T O M O T I V E H E E F T D E 1S T E P R I J S B E H A A L D I N H E T J A A R L I J K S E T E V R E D E N ­ H E I D S O N D E R Z O E K O N D E R W A G E N PA R K B E H E E R D E R S . E E N P R I J S D I E W E G R A A G OPDRAGEN A AN ONZE KL ANTEN. VOOR ONS EEN STIMUL ANS OM DOOR TE GA AN MET ONZE SERVICE EN VERNIEUWENDE OPLOSSINGEN. BEDANK T! ALDAUTOMOTIVE.NL


INHOUD

HOOFDREDACTIONEEL

WELVAART

12

45

17 De grootste

Centric heeft ook dit jaar het grootste wagenpark van Nederland. De Top 20 zette meer mobiliteitsbudgetten in, maar dat leidt vooralsnog niet tot minder leaseauto’s.

concept naar praktijk 23 Van

De mobiliteitsoplossingen schieten als paddenstoelen uit de grond. Waar begin je als bedrijf met het moderniseren van je beleid? Bij het einde.

30

Besparing

Vier experts geven hun reactie op de stelling: een mobiliteitsbudget wordt alleen ingevoerd als er kosten mee bespaard kunnen worden.

46 Elektrisch detacheren

Werkbemiddelaar Ergon zet in op EV’s. Het grootste struikelblok daarbij is het vinden van draagvlak, aldus inkoper Bart van Dorst.

46 EN VERDER 6 Actueel 11 Mobiliteit&Fiscus 12 Interview ABN Amro 15 Column Martin Huisman 19 Beheeradvies 20 Ecomobiel 25 Column Hans Blink 33 B2E-update 35 EV versus fossiel 39 Autonieuws 45 Bijzonder beheer: Heli Holland 49 Grijs Nieuws 53 Mobility Matters

Mobiliteitsconcepten. Je moet er iets mee, maar wat? Uw collega-fleetmanagers die we spraken voor het thema-artikel over mobiliteitsconcepten, zijn er nog niet uit. Moeten we private lease voor medewerkers faciliteren? Kunnen we een mobiliteitsbudget implementeren en zo ja, hoe ziet dit er dan uit? Er zijn praktische voetangels en klemmen (zoals fiscale), maar daarnaast is het natuurlijk de vraag hoe groot de behoefte werkelijk is. Dat leasemaatschappijen de vraag naar privélease aanwakkeren, is logisch. De rente ligt laag, dus het afzetten van auto’s kan tegen een zeer gunstige prijs (voor zowel lessor als lessee). Maar wat als over vijf jaar die rente weer stijgt en daarmee de (private) leaseprijs? Is het fenomeen ‘business-to-employee’, waarbij leasemaatschappijen via of met u de werknemers willen bereiken, dan verleden tijd? En blijft de vraag naar mobiliteitsbudgetten bestaan als er weer krapte op de arbeidsmarkt ontstaat? Of krijgen jonge executives de leaseauto dan weer terug? Duurzaamheid en flexibilisering lijken al te veel ingeburgerd geraakt om hun succes alleen door zaken als rente en personeelsoverschot te laten verklaren. Niet alleen leasemaatschappijen, ook andere dienstverleners verschuiven van hun autogerelateerde core business naar mobiliteit: autoconglomeraten als Pon en Autobinck, die mobiliteitsconcepten voor personenen goederenvervoer ontwikkelen. De beheerders van de grootste wagenparken van Nederland zijn ook vrijwel allemaal bezig met een mobiliteitsconcept dat verder gaat dan leaseauto, trajectkaart of onkostenvergoeding. Nu afwachten of deze plannen de test van toenemende welvaart kunnen doorstaan.

5

LUBERTO VAN BUITEN, LUBERTO@MOBILITYMEDIA.NL

Fleet&Mobility is het platform voor

COLOFON

zakelijk mobiliteitsbeheerders en fleetmanagers. November 2016, 15e jaargang nr. 4 Fleet&Mobility verschijnt 4 x per jaar. UITGEVERIJ Mobility Media. Bezoekadres: Naritaweg 14, 1043 BZ Amsterdam. Tel. 020-5800966. www.fleet-mobility.nl. UITGEVER Jelle Heidstra. REDACTIE Luberto van Buiten (hoofdredacteur), Bart Kuijpers (adjunct-hoofdredacteur), Paul van den Bogaard, Parisa Oroemi, Floor Vink. Tel. 020-5800974. e-mail: redactie@fleet-mobility.nl. MEDEWERKERS Hans Blink, René Grünfeld, Martin Huisman, Rob van de Laar, Sjoerd van der Linden, Diederik Plug, Mark Litjens, Jan Rolleman, Bas Snijder, Jan van der Woning ADVERTENTIE-EXPLOITATIE Marc Krijnen (manager sales), Hafid Ouchan, sales@mobilitymedia.nl, 020-5800975. ONTWERP Curve, Haarlem. VORMGEVING Che* Ontwerpstudio, Vleuten. ABONNEMENTEN Abonnementenland, Postbus 20, 1910 AA Uitgeest. Tel. 09002265263 (€ 0,10 p.m.). www.aboland.nl. Voor België: www. aboland.be of +32(0)28085523. Opzeggingen (uitsluitend schriftelijk) dienen acht weken voor afloop van de abonnementsperiode in het bezit van Abonnementenland te zijn. Adreswijziging: altijd schriftelijk. VRAGEN of klachten

over bezorging van deze titel? Stuur een e-mail naar: traffic@mobilitymedia.nl. ABONNEMENTSPRIJS Verzending naar de doelgroep is gratis. Voor andere bedrijven binnen Nederland €35 per jaar (ex. btw), overige landen tarief op aanvraag. Losse nummers €8,55. GEGEVENSBESCHERMING Fleet&Mobility is een uitgave van Mobility Media. Voor de uitvoering van de (abonnee)overeenkomst legt Mobility Media de gegevens van abonnees vast. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om u te informeren over relevante andere producten, diensten en activiteiten van Mobility Media en zorgvuldig geselecteerde samenwerkingspartners. Indien u geen prijs stelt op informatie van Mobility Media, of uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens wilt intrekken, kunt u een e-mail sturen naar de uitgeverij. Meer informatie over gegevensbescherming op www.mobilitymedia.nl ©Niets uit deze uitgave mag worden vermenig­ vuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, foto kopie, microfilm of welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.

FLEET&MOBILITY / NOVEMBER 2016

Naamloos-2 5

01-11-16 17:40


ACTUEEL

BLIK OP HET NIEUWS: LUDO DE MOTS

‘TARIEVEN PUBLIEKE LAADPALEN ONDUIDELIJK’ De elektrisch rijder heeft onvoldoende zicht op wat hij betaalt voor het laden van zijn auto bij een publieke laadpaal. Dit constateerde tv-programma Radar. De consument krijgt pas achteraf een factuur thuisgestuurd, en daar staan geen prijzen per kilowattuur (kWh) op. Radar rekende uit dat de prijs voor het laden bij een publieke laadpaal varieert tussen 20 cent en 1,10 euro per kWh. Daarnaast moet er in sommige gevallen een starttarief worden betaald, dat varieert tussen 12 cent en 2,33 euro. De tariefverschil-

6

Ieder nummer neemt Fleet&Mobility de actualiteit door met een fleetprofessional. Deze editie geeft Ludo de Mots, fleetmanager bij Ford Nederland, zijn kijk op het nieuws. Hij maakt sinds september deel uit van het fleetsalesteam van de importeur en houdt zich bezig met de zakelijke dienstverlening van het merk.

OVERHEID INVESTEERT 700 MILJOEN IN KNELPUNTOPLOSSING De overheid investeert de komende jaren honderden miljoenen in het verbeteren van de infrastructuur, waaronder 200 miljoen euro in de regio’s Amsterdam en Rotterdam/Den Haag. Dit geld is bedoeld voor maatregelen om reizigers en goederen sneller op de plek van bestemming te krijgen. Ook voor de doorstroming van verkeer en goederen tussen de Rotterdamse haven en voor het oosten van Nederland en Duitsland is 200 miljoen euro beschikbaar. Dat schrijft verkeersminister Melanie Schultz van Haegen aan de Tweede Kamer. Het geld komt uit het Infrastructuurfonds. Los van extra geld voor beheer en onderhoud is er in totaal ruim 700 miljoen euro extra beschikbaar voor investeringen.

len worden veroorzaakt doordat verschillende partijen samenwerken bij het plaatsen en beheren van een laadpaal. Hierbij valt te denken aan de exploitant van de paal, maar ook de leverancier van de energie en de netbeheerder. Al deze partijen willen een graantje meepikken. Behalve voor het laadtarief, betaalt de consument ook voor de laadpas en een eventueel een abonnement. Er bestaan vooralsnog geen websites die een duidelijke vergelijking maken tussen de verschillende aanbieders. Robert van den Hoed, lector energie en innovatie aan de hogeschool van Amsterdam, zegt dat dit komt doordat energieleveranciers tarieven hanteren die nog niet openbaar zijn. “Dat gaat in de toekomst veranderen.”

De Mots: “Gezien de grote verschillen in tarieven dient de elektrisch rijder van tevoren te weten waar hij aan toe is. Dat wil toch iedereen die wat koopt.” > De tarieven zijn nog niet openbaar.

DRINGEN OP HET NEDERLANDSE HOOFDWEGENNET De drukte op de Nederlandse hoofdwegennet is in 2015 met 2 procent toegenomen in vergelijking met 2014. Het reistijdverlies was vorig jaar 22 procent, op een gemiddelde snelheid van 100 kilometer per uur. De verwachting is dat dit verlies in 2016 met 14 procent stijgt. Dit meldt het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid.

Het Kennisinstituut verwacht dat het reistijdverlies vanaf dit jaar ieder jaar met 4 procent stijgt. In 2021 ligt het verlies dan 38 procent hoger dan in 2015. Tussen 2005 en 2015 is het reistijdverlies echter met 1 procent gedaald. De daling is volgens het kennisinstituut te danken aan de aanleg van nieuwe rijstroken. Verder blijkt uit het onderzoek dat Nederlanders steeds vaker een auto bezitten. Tussen 2005 en 2015 is het autobezit met 10 procent toegenomen. De verhouding is gewijzigd van 381 naar 420 auto’s per duizend inwoners. Het alleengebruik van de auto is tussen 2005 en 2015 eveneens gestegen. Er worden 13 procent minder kilometers als passagiers afgelegd, in vergelijking met 2005. De Mots: “Ik verwacht de komende jaren nog veel meer ontwikkelingen op het gebied van carsharing. Ook zal het nieuwe werken moeten bijdragen aan een verlaging van de druk op ons wegennet.”

De Mots: “De opbrengsten uit autobelastingen zijn velen malen hoger dan deze investering. Dat weet de overheid zelf ook.” >H et wordt alleen maar drukker.

Naamloos-4 6

01-11-16 16:08

>

O F g n L p P i H


ACTUEEL

CIJFERS 12

→ Pon heeft voor miljoen euro geschikt in een corruptiezaak rond de aanbesteding van overheidsvoertuigen. De importeur wordt verdacht van “onregelmatigheden in het contact met ambtenaren”. → Bij Tomtom daalde de omzet in het derde kwartaal met 6 procent naar miljoen euro. De winst nam met procent af naar 600 duizend euro. De omzet in de auto- en de telematicadivisie stegen wel, met en procent. → Accountancykantoor EY heeft nieuwe Mini’s in ontvangst genomen van Mini-dealer Ekris uit Veenendaal. In totaal zijn er besteld. → ABN Amro in Eindhoven is een pilot gestart met EV-autodeelconcept Amber Mobility. Er wordt gestart met 10 EV’s en deelnemers.

239 67 21 15 150 333 40

INFRASTRUCTUUR OP DE SCHOP VOOR AUTONOME AUTO De infrastructuur in binnensteden moet worden aangepast om verstopping door zelfrijdende auto’s te voorkomen. Dit blijkt uit een onderzoek van Boston Consulting Group in opdracht van de gemeente Amsterdam. Uit het onderzoek blijkt dat 60 procent van de huidige automobilisten in de toekomst een zelfrijdende auto wil gebruiken. Zeven op de tien openbaar vervoergebruikers heeft ook interesse in zelfrijdende voertuigen. Daarnaast is de bevolking groeiende. Deze onderzoeksresultaten vragen om nieuw beleid voor infrastructuur. “De binnenstad bestaat onder andere uit smalle straten. We moeten de infrastructuur zo aanpassen, dat de verschillende weggebruikers veilig samen gebruik kunnen maken van de beschikbare ruimte”, aldus Jules van de Ven, woordvoerder van de gemeente Amsterdam.

> Ook in smalle straten moet het veilig zijn. Het aanpassen van de infrastructuur vraagt om forse investeringen, maar de gemeente moet nog berekenen hoeveel.Het onderzoek is gericht op Amsterdam, maar de resultaten wijzen erop dat andere steden ook aan het werk moeten. De Mots: “Laten we ons eerst concentreren op de snelwegen en daarna de binnensteden aanpakken. In de binnensteden is de uitdaging absoluut groter.”

7

GFK: CONSUMENT ONBEKEND MET KEURMERK PRIVATE LEASE

s

> Kijken, kijken en keuren.

Ruim 80 procent van de consumenten heeft nog nooit gehoord van het Keurmerk Private Lease. Van de groep geïnteresseerden in private lease en bekend met het keurmerk, geeft 54 procent aan dat ze alleen een contract afsluiten met een partij die het keurmerk heeft. Dit blijkt uit een onderzoek van GFK onder 1.031 respondenten.

keurmerk vinden. Van de 156 houders van een private leasecontract weet 57 procent van het bestaan van het keurmerk en zegt 40 procent bij een eventueel nieuw contract het keurmerk te eisen. GFK doet jaarlijks onderzoek naar private lease. Het onderzoeksbureau werkt niet in opdracht van de stichting Keurmerk Private Lease. De stichting is wel om input gevraagd.

Het onderzoek is gedaan onder 366 willekeurige consumenten, 509 geïnteresseerden en 156 bezitters van een private leasecontract. Deze groepen zijn gevraagd of ze het keurmerk kennen. Daarna is ze gevraagd hoe belangrijk ze het

De Mots: “Dankzij het keurmerk weet de consument bij welke aanbieder veilig en verantwoord een auto geleased kan worden. Gezien de verbintenis lijkt mij dat niet meer dan normaal.”

WORKSHOP PRIVATE LEASE Onder de naam Automotive Training biedt Fleet&Mobility-uitgever Mobility Media trainingen, cursussen en workshops aan. In het nieuwe jaar staat weer een Workshop Private Lease gepland, die wordt verzorgd door onze partner KPI Training. Past privélease ook bij uw organisatie? En hoe implementeert u dit product dan succesvol? Hoe past het in een mobiliteitsbudget en wat

zijn de fiscale en juridische consequenties? Op woensdag 8 februari 2017 worden deze en nog veel meer vragen beantwoord tijdens de Workshop Private Lease van Automotive Training. De workshop is bedoeld voor medewerkers die te maken hebben met fleetmanagement (HRM, Finance). De Workshop Private Lease neemt middag in beslag en wordt afgesloten met een borrel.

Datum: 8 februari 2017, 13.30 – 17.30 uur, Inloop: vanaf 13.00 uur Locatie: Green Village, Blokhoeve 7 in Nieuwegein Meer informatie en inschrijven: www.mobilitymedia.nl/training

FLEET&MOBILITY / NOVEMBER 2016

Naamloos-4 7

01-11-16 16:08


UW KANTOOR OP UITGERUST MET 4

Elke nieuwe Opel personenauto is leverbaar met Opel OnStar. Uw persoonlijke assistent voor onderweg, inclusief 4G Wi-Fi. Hiermee bent u altijd veilig online. Zelfs in het buitenland. Kijk voor meer info op opel.nl

8400-14-003_CorpSales4GWiFi_420x285mm.indd Alle pagina's


OP DE WEG T 4G WI-FI.

27-10-16 10:39


De Kia Optima Plug-in Hybrid Bijtelling vanaf € 192,-/mnd A | Alleen in 2016 nog 15% bijtelling

De Kia Optima Plug-in Hybrid. Net zo innovatief als jij. De Kia Optima Plug-in Hybrid combineert efficiëntie met dynamiek, soepel schakelend tussen elektrisch en hybride rijden. Profiteer in 2016 nog van 15% bijtelling. De Plug-in Hybrid is er vanaf € 37.995,- (fiscale waarde), full operational lease vanaf € 639,-/mnd. Gem. brandstofverbruik: 1,6 l/100km, 62,5 km/l. CO2-uitstoot: 37 g/km. Genoemde bijtelling van Kia Autolease is geldig op de Kia Optima 2.0 GDI PHEV 205pk Business DynamicLine met uiterste registratiedatum van 31-12-2016 (of zoveel eerder als uw leasemaatschappij hanteert in 2016) en is geldig zolang de voorraad strekt. Dit B2B tarief is gebaseerd op een looptijd van 60 maanden in combinatie met 20.000 km per jaar. Het bijtellingsbedrag per maand is gebaseerd op een belastingtarief van 40,4%. Genoemde vanaf-verkoopprijs (fiscale waarde) is inclusief btw/bpm, en exclusief kosten rijklaarmaken. Informeer voor de complete voorwaarden bij uw Kia-dealer of kijk op kia.com. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

KMNL_OptimaPHEV_210x285_01.indd 1

01-11-16 09:28


VRAGEN OVER VRAGEN OVER

MOBILITEIT&FISCUS MOBILITEIT&FISCUS VOORDEEL MET EEN AFKOOPREGELING HET BELASTE BUDGET Het belastingtechnische ‘tussenjaar’ 2016 is

FOTO: PATRICK OUWERKERK FOTO: PATRICK OUWERKERK

onvoorspelbaar voor degeven autoverkopen. Automotive Steeds meer bedrijven hun medewerkers een fiscalist fimobiliteitsbudget scalist Jan Rolleman verwacht dat veel berijders waarmee zij zelf hun vervoer kunnen invullen. met een auto waarvan het contract in 2016 afloopt, afloopt, De fiscaliteit rond dit budget wordt door fleetmanagers nog altijd in 2015 vervroegd een nieuwe auto willen inzetten. als grootste struikelblok gezien. Want: als het personeel een Dit loont voor de berijder vrijwel altijd. Maar heeft de mobiliteitsbudget krijgt, is dat dan belast met loonheffingen? werkgever er ook baat bij?

JAN ROLLEMAN IS FISCALIST BIJ AMD AUTOMOTIVE FISCALISTEN. HIJ HOUDT ZICH DAGELIJKS BEZIG MET BELASTINGZAKEN EN JURISJAN ROLLEMAN IS FISCALIST PRUDENTIE OVER MOBILITEIT BIJ AMD AUTOMOTIVE EN DE AUTO VAN DE ZAAK. IN ­FISCALISTEN. HIJ HOUDT ZICH FLEET&MOBILITY BEANTDAGELIJKS BEZIG MET WOORDT HIJ VRAGEN VAN ­BELASTINGZAKEN EN LEZERS. OOK EEN VRAAG ­JURIS­PRUDENTIE OVER MOBILIOVER BELASTINGZAKEN EN TEIT EN DE AUTO VAN DE ZAAK. UW MOBILITEITSBELEID? IN FLEET&MOBILITY BEANTMAILWOORDT DAN NAAR HIJ REDACTIE@ VRAGEN VAN FLEET-MOBILITY.NL. LEZERS. OOK EEN VRAAG OVER

BELASTINGZAKEN EN UW MOBILITEITSBELEID? MAIL DAN NAAR REDACTIE@FLEET-MOBILITY.NL.

Dat hangt ervan af op welke manier zo’n budget wordt ingeregeld. Als er naast het van van een Inmaandelijks deze situatieuitbetalen is de berijder mobiliteitsbudget nietsHet is debruto leaseauto de grote winnaar. wordt het budget isgeregeld, dan ook niet zo vreemd dat ik inderdaad belast met deze vragen volledig vaak voorgelegd krijg; loonheffing. Maar dat is niet veel leaserijders overwegen deze nodig en kan voordeliger. Als optie. Wie immers zijn leaseauto in vanuit een maandelijks beschik2015 inlevert en een nieuwe gaat baar mobiliteitsbudget afzonrijden, is met de huidige wetgeving derlijke vergoedingen worden nog zestig maanden verzekerd van betaald, kunnen er fiscale vrijhet rijden met fors belastingstellingen van toepassing zijn. voordeel. In dat geval heeft de werknemer Voor de werkgever betekent het minder loonbelasting en de vrijwel altijd dat er een afkoopafkoopwerkgever een lagere premieregeling voor het leasecontract heffing. moet worden getroffen. getroffen. Hoe hoog dat bedrag is, hangt onder andere VRIJE RUIMTE af van de boekwaarde van de auto, Die vallen namelijk onder de de overeenkomst, de resterende werkkostenregeling (wkr) van looptijd en de courantheidsklasse. de loonbelasting. Die werkEnkostenregeling natuurlijk is het belangrijk of je heeft de oude dewetgeving nieuwe auto bij dezelfde leasevervangen, waarin maatschappij bestelt niet. Maar sprake was van een of oerwoud wie antwoord wil op de vraag aan fiscale regelingen en vrij‘what’s in it for me’,2015 moetgelden naar de stellingen. Vanaf details kijken. Die extra kosten kun nog slechts een paar afzonderjelijke als werkgever op de werknemer vrijstellingen. De andere

vanuit een maandelijks beschikbaar bedrag de kosten voor zakelijk ov-gebruik en de zakelijke ritten en hetde woon-werkbijtelling over auto zorgt voor verkeer (à 19fiscaal met een een lager ficent) scaal loon en dus lagere privé(lease)auto te vergoeden. premies. Er moet naast de zorgAlsverzekeringswetpremie er dan nog iets overblijft uit al gauw hetmeer budget, is dat belast loon, dan 10 procent aan premies hiervoor de 1,2 procent betaald worden, dus het kan de der geniet, anders heeft niemand tenzij vrije ruimte wordt gebruikt. ONBELAST moeite waard zijn die fiscale baat bij een nieuw leasecontract. fiscale loonsOp een privéleaseauto waarbij Binnen de wkr zijn er ook op vermindering te overwegen. met de bovenstaande regeling zichzelf staande vrijstellingen Tot slot worden auto’s steeds zuiFISCALE LOONwordt gewerkt met een mobiliblijven bestaan die ingezet kunniger en dat scheelt in de brandVERMINDERING nen worden bij een mobiliteitsteitsbudget waaruit zakelijke en stofkosten. Daarnaast worden werknemersstofkosten. Bij werknemers die woon-werkkilometers worden budget. Denk daarbij aan het veel op de weg zitten, kan dat premies geheven over het fiscale fiscale vergoed en het restant als bruvergoeden van de zakelijke ovvoordeel behoorlijk oplopen. De loon van de werknemer. Die preritten en de onbelaste vergoetoloon wordt verwerkt, is bijtelechte winst komt uiteindelijk bij de mies moet de werkgever volledig ding van 19 eurocent voor ling voor privégebruik niet van berijder terecht, dat is goed voor betalen aan de fiscus fiscus tot een jaartoepassing. De VNA heeft dat zakelijk afgelegde kilometers. de werknemerstevredenheid. // loon van 51.976 euro. Een lagere expliciet met de Belastingdienst Concreet betekent dit dat het afgestemd. bijvoorbeeld mogelijk is om

regelingen zijn opgegaan in één onbelaste mogelijkheid van 1,2 procent van de totale loonsom. Dat wordtdoor de ‘vrije ruimte’ eigen verhalen een (hogere) genoemd. Die privégebruik vrije ruimte kan bijdrage voor te gebruikt worden voor deDie uit-bijvragen aan de berijder. betaling van dan het mobiliteitsdrage moet netto wel lager budget. zijn dan het voordeel dat de berij-

7 11

Extra kosten kun je op de ‘ De wkr kan gebruikt worden berijder verhalen door een voor het uitbetalen van een eigen bijdrage te vragen. mobiliteitsbudget.’

I NGGEENN IINNGGEEZZOONNDDEENN MMEEDDEEDDEELLI N

Hét netwerk evenement voor flJaarboek? eetbeheer Jubileum? Opening?

Een professioneel gemaakt magazine, DE GLOBAL AUTOMOTIVE PROVIDER zonder kosten voor u. Het kan.Houten • 24 november, VOOR LEASEMAATSCHAPPIJEN

www.fleetevent.nl

www.greatmagazines.nl | 020 – 58 00 977 | info@greatmagazines.nl www.DLA24.com | info@DLA24.com | +31 (0) 74 - 255 47 35

Naamloos-5 7 Naamloos-5 11

14-03-15 14:38 01-11-16 16:10


INTERVIEW / MOBILITEIT

ABN AMRO GEEFT MOBILITEITSBELEID EEN APK

VERANDEREN VANAF DE TOP

ABN Amro wil in 2020 een CO2-neutrale organisatie zijn. Aangezien mobiliteit goed is voor twee derde van de uitstoot bij de bank, is daar veel winst te behalen. Het nieuwe vervoersbeleid staat nu als een huis. Er is niet alleen gekeken naar auto’s, de nadruk ligt ook op het OV, het verplaatsen van de parkeermogelijkheden en de fiets.

12

TEKST: FLOOR VINK, BEELD: JAN VAN DER WONING

D

e vloot van ABN Amro bestaat uit zo’n 2.400 auto’s. Daarmee heeft de bank een plek veroverd in de Top 20 Wagenparken, die dit nummer is gepubliceerd in Fleet&Mobility (zie pagina 17). ABN Amro heeft zich in 2015 gecommitteerd aan de Klimaattop, waarbij de ambitie is uitgesproken in 2050 een CO2--neutrale bedrijfsvoering te hebben gerealiseerd. Om dat te bereiken is het vervoersplan van onder tot boven aangepast, alle modaliteiten en regelingen zijn onderhanden genomen. Om dat mobiliteitsplan op te zetten is een speciale stuurgroep Mobiliteitsmix in het leven geroepen met Lysbeth van Silfhout als programmamanager. Van Silfhout is met haar bedrijf De Adviespraktijk gespecialiseerd in verandermanagement. Heerke Witteveen is als global head of benefits bij ABN Amro opdrachtgever en maakt ook onderdeel uit van de stuurgroep. Verder zijn er managers van de afdelingen facililty management, duurzaamheid, inkoop en commercie aan de stuurgroep toegevoegd. “Dit zijn leden uit de managementgroep, zij vallen rechtstreeks onder de Raad van Bestuur (RvB). Verankering in de top was leidend bij dit project, dat hebben we door de projectstructuur zo in te richten bereikt”, aldus Van Silfhout. Aan het nieuwe plan is een jaar gewerkt, maar de uitrol gaat gefaseerd.

GOEDKEURING Tot 1 juli dit jaar was het vervoersbeleid vrij sober: leaseauto’s, OV en een kilometervergoeding. Op het gebied van duurzaamheid kon er

Naamloos-6 12

een hoop verbeterd worden. Inmiddels ligt er een veelomvattend vervoersbeleid dat is goedgekeurd door de RvB. De doelen die ABN heeft gesteld zijn naast duurzaamheid ook transparantie en flexibiliteit. Deze doelen zijn verwerkt in de zogenoemde APK: “Autokilometers verminderen, Parkeerplaatsen reduceren en Keuzemogelijkheden bieden”, legt van Silfhout uit. De K van Keuzemogelijkheden is vooral belangrijk`, omdat de bank wil dat werknemers niet alleen moeten inleveren – bijvoorbeeld een parkeerplaats – maar ook alternatieven aangeboden krijgen. “Het alternatief voor de parkeerplaats is bijvoorbeeld dat zij op kosten van de bank hun auto kunnen parkeren bij een p+r-plaats in de buurt van hun huis”, aldus Heerke Witteveen. “Op die manier willen we werknemers verleiden met het OV te reizen.” In totaal werken er 18 duizend mensen bij ABN Amro in Nederland, waarvan 5 duizend op het Amsterdamse hoofdkantoor aan de Amsterdamse Zuidas. Van alle medewerkers hebben er 2.400 een leaseauto, waarvan twee derde arbeidsvoorwaardelijk en een derde functioneel. De verwachting is dat de vloot naar aanleiding van de nieuwe plannen iets zal krimpen. Het nieuwe vervoersbeleid geldt voor alle medewerkers in Nederland. “Maar veel van onze buitenlandse kantoren hebben al interesse getoond”, zegt Van Silfhout.

MOBILITEITS-APK De APK begint met het reduceren van het aantal autokilometers door ABN Amro-medewerkers.

01-11-16 16:11


INTERVIEW

> ‘ Lysbeth van Silfhout (l) en Heerke Witteveen (r): ‘Neem de tijd, vervoer is een emotioneel onderwerp.’

‘ ALS HET OV GEBRUIKT WORDT, MOET DE LEASEAUTO STILSTAAN.’

5 TIPS

13

1

Z org voor draagkracht bij de top. Dat is belangrijk bij iedere organisatieverandering. Je hebt immers funding, mankracht en ook voorbeeldgedrag nodig. Pak het beleid integraal aan. Focus dus niet alleen op de auto, neem alle modaliteiten mee. Neem de tijd. Mobiliteit is bij werknemers een emotioneel onderwerp, er is tijd nodig om veranderingen door te voeren. Zet een externe specialist in om de verandering door te voeren. Die kunnen beter lastige boodschappen overbrengen en moeilijke beslissingen nemen omdat ze buitenstaander zijn. Zet stakeholders bij elkaar aan tafel, zodat je sneller kunt schakelen. Dat houdt in: HR, inkoop, facilitair, duurzaamheid en commercie.

2 3

4 5

FLEET&MOBILITY / NOVEMBER 2016

Naamloos-6 13

01-11-16 16:11


INTERVIEW / MOBILITEIT

14

Alle nieuwe medewerkers krijgen een OV-kaart. “Als zij die niet willen, kunnen zij een reiskostenvergoeding krijgen van 19 cent per kilometer met een maximum van 270 euro per maand. Dat komt neer op maximaal 40 declarabele kilometers per dag. Twee derde van onze nieuwe medewerkers houdt de OV-kaart, 30 procent van ons totale personeelsbestand gebruikt het ov om naar het werk te gaan”, aldus Witteveen. Leaseauto’s zijn voorbehouden aan mensen in functiegroep 12 of hoger (er zijn er in totaal 15). “Dat zijn managers en specialisten in hogere functies”, legt Witteveen uit. In het nieuwe plan krijgen zij niet standaard een leaseauto, maar een vervoersbudget. Dat budget begint bij 777 euro en kan oplopen tot 860 euro. “Met dat budget kunnen zij een auto kiezen, maar hun vervoer ook anders invullen”, vult Van Silfhout aan. Het merkenbeleid is losgelaten. “Medewerkers kunnen alle merken kiezen, maar er is wel een maximale CO2-uitstoot vastgesteld. Voor benzineauto’s ligt die op 125 gram CO2/kilometer en voor dieselauto’s op 115 gram CO2/km. Deze grenzen worden in de komende jaren aan de hand van de technische ontwikkelingen naar beneden bijgesteld.” ABN Amro werkt samen met Leaseplan, Arval en Alphabet. Het wagenparkbeheer wordt al vijf jaar door ROI Fleet gedaan. Voor de functionele leaseauto’s is het net even anders. “Deze berijders hebben de auto echt nodig om hun functie uit te kunnen oefenen. Zij kunnen nu kiezen uit vijf selected cars, ook wel auto van de zaak genoemd.” Dit zijn de Lexus CT 200h automaat, Opel Astra Tourer 1.0T Business+, Peugeot 308 SW 1.2 Puretech Bluelease Executive, Seat Leon ST Style connected 1.0 Eco TSI en de Toyota Auris Touring 1.8 Hybrid Business Pro automaat.

AANVULLEND OV Alle leaserijders kunnen naast hun auto een ovkaart aanvragen. “Voorwaarde is dat, als het ov wordt gebruikt, de leaseauto stil moet staan. Het moet niet zo zijn dat iemand met de trein naar kantoor komt en de partner tegelijkertijd met de leaseauto op pad gaat.” Veel bedrijven vinden het aanvullen van de leaseregeling met OV te kostbaar. “We hebben berekend dat het OV-gebruik net zo duur is als de variabele kosten van een auto. En dus blijven de kosten gelijk als de leaseauto niet door derden gebruikt wordt”, aldus Van Silfhout. Naast het OV kunnen elektrische auto’s een belangrijke bijdrage leveren aan een verbetering van de CO2-footprint van de bank, beaamt Witteveen. “We zijn een aantal jaren geleden gestart met een proef. Twee jaar geleden hadden we nog maar drie laadpalen. Dat zijn er inmiddels

Naamloos-6 14

al twaalf. We hebben zo’n vijftig EV’s, voornamelijk Tesla’s, BMW’s i3, Mercedes-Benz B-Klasse en één Renault Zoe.” Voorwaarde voor een EV of phev is dat een berijder heen en weer naar huis kan zonder te hoeven laden. “En er moet thuis een laadpaal meegeleased worden. Bovendien mag iemand die een phev rijdt twee keer de fabrieksnorm verbruiken, alles daarboven wordt doorbelast.”

PARKEREN OP AFSTAND Het nieuwe toekenningssysteem voor een parkeerplek, de P in de APK, heeft misschien wel de meeste impact gehad. “De boodschap dat iemand zijn parkeerplaats in moet leveren is nooit leuk”, zegt Van Silfhout. “Parkeren is in alle grote steden nu eenmaal een probleem. Daarom bieden we alternatieven aan, zoals p+r-mogelijkheden. Voor de berijders van een ‘auto van de zaak’ (functionele leaseauto) is er uiteraard een parkeerplek, net als voor mensen die bijvoorbeeld een handicap hebben. Maar ABN Amro vestigt zich altijd heel bewust bij treinstations zodat het kantoor goed bereikbaar is met het OV. In Amsterdam alleen al worden dit jaar 200 van de 1.300 parkeerplekken opgezegd. Mensen die daar parkeerden kunnen vanaf 1 januari gebruik maken van parkeren op afstand.”

LEASEFIETS De keuzemogelijkheden gaan verder dan alleen parkeren op afstand. Zo heeft ABN Amro een uitgebreid Fietsplan. Voor 800 euro kon altijd al binnen de werkkostenregeling (wkr) een fiets besteld worden. Dit is nu aangevuld met een e-bikeregeling tot 1.200 euro. “We hebben eerst een pilot met elektrische fietsen gedaan. Een van de deelnemers was erg enthousiast; moeder van vier kinderen, woont 35 kilometer van kantoor en gebruikt een high speed e-bike. Ze heeft zich nog nooit zo energiek gevoeld, vertelde ze”, aldus Van Silfhout. Ook is er bij het hoofdkantoor een

> I n de nieuwe fietsenkelder bij het hoofdkantoor is plek voor 290 fietsen.

nieuwe fietsenkelder gebouwd waar plek is voor 290 fietsen en waar e-bikes geladen kunnen worden. Witteveen vertelt dat met Gazelle (via Pon) en Cicq (via ALD Automotive) afspraken zijn gemaakt voor goede prijzen en private leasefietsregelingen. Niet alleen voor de fiets kan een private leaseregeling worden afgesloten, er wordt ook gewerkt aan een private leaseregeling voor medewerkers. Dit b2e-concept moet in januari starten. “We gaan het nu aanbesteden.”

RITTENDELEN Tegelijk met de private leasemogelijkheden start ook een deelautoconcept. “We hebben nu een aantal leaseauto’s die als deelauto worden ingezet. Iedere afdeling organiseert dat op zijn eigen manier, daar is een professionaliseringsslag te maken”, aldus Van Silfhout. “We beginnen met dertig deelauto’s over het hele land en verwach-

ABN AMRO in cijfers Het wagenpark van ABN telt leaseauto’s; daarvan zijn EV’s. Vooral Tesla is populair. Er werken landelijk duizend mensen bij de bank. Daarvan werken er vijfdui-

2.400 50

18

zend op het Amsterdamse hoofdkantoor aan de Zuidas, waar ook dit interview heeft plaatsgevonden. Per maand lopen tot auto’s uit de lease. Gemiddeld wonen ABN Amro-medewer-

30 40

33

kers kilometer bij hun werkplek vandaan. medewerkers hebben een functionele leaseauto, zij hebben keuze uit vijf selected cars.

800

01-11-16 16:12

t m “ o d S p a c d w k m m m

C

T a i s N m v b z e d w b e b


HUISMAN Iedereen wil een auto

ten daar ieder jaar tien aan toe te voegen.” Welke modellen er worden ingezet is nog niet bepaald. “Het zullen in ieder geval nog geen EV’s zijn omdat de actieradius nog niet toereikend is om de hele dag de auto bezet te hebben”, legt Van Silfhout uit. Daarnaast is ABN Amro founding partner van een rittendeelapp. De zogenoemde app Toogethr brengt automobilisten met elkaar in contact. “Je kunt er ritten aanbieden van en naar de Amsterdamse Zuidas. Alleen mensen die er werken melden zich aan op de app en je kunt dan kiezen met wie je mee wilt rijden of juist wie je meeneemt”, legt Van Silfhout uit. “Wij zijn er net mee gestart, vanaf november kan de hele Zuidas meedoen.”

CONTINU BIJSTUREN Toch is volgens Witteveen iedere niet gereden autokilometer uiteindelijk het beste. Daarom kan iedereen thuiswerken. “Bij ABN Amro wordt stapsgewijs het project Yello uitgerold. “Dat is Het Nieuwe Werken 3.0. Uiteindelijk zal niemand meer een vaste werkplek hebben. Er zijn dan bijvoorbeeld ‘cold zones’ ingericht, waar je niet mag bellen en kletsen, vergaderruimtes en privacyzones.” Ook al ligt het nieuwe plan er ondertekend en wel, Witteveen en Van Silfhout benadrukken dat mobiliteit continu veranderd en verbeterd kan worden. “De stuurgroep blijft twee keer per jaar bij elkaar komen om de resultaten te monitoren en alle mobiliteitsonderwerpen snel en samen te behandelen”, aldus Witteveen. //

Iedereen heeft een auto. Je kunt berijders proberen ander gedrag aan te leren, maar je krijgt ze niet uit de auto. De auto is private space, de auto geeft status, de auto is een werkplek, de auto gebruik je voor je bezoek aan de sportvereniging en je gaat ermee op vakantie. Niet alles geldt voor iedereen, maar het meeste toch wel. Conclusie 1: bij berijders is de auto een integraal onderdeel van het gezinsleven en het bestaan. De auto is daarnaast een enorm efficiënt vervoermiddel. Alle andere vervoermiddelen kunnen op onderdelen voordelen bieden, maar er is geen alternatief dat zo hoog scoort op overall efficiency. De bereidheid om te switchen naar andere vervoermiddelen is dan ook uitermate laag. Conclusie 2: geen ander vervoermiddel haalt het bij de efficiënte auto. De auto geeft daarnaast gemak en dat is een heel sterke drijfveer in het gedrag van mensen. Gemak prevaleert heel vaak zelfs boven prijs of tijd. Tanken aan de snelweg is ook gemakkelijk. Je kunt gewoontes wel willen veranderen, maar dit kost heel veel tijd en energie. Vraag geen sympathie voor een oplossing die ongemakkelijk is, die ga je niet krijgen. Dus niet meer tanken langs de snelweg? Dat kan. Alleen tanken op B-wegen bij Texaco? Nooit van zijn leven. Conclusie 3: gemak is een belangrijke drijfveer waar rekening mee gehouden moet worden. De leaseauto is ook relatief goedkoop. Ondanks onze torenhoge bijtelling rijd je vaak geen nieuwe auto voor hetzelfde geld. Dus als er maar geen afkoopregelingen, eigen bijdrages en kilometerbeperkingen extreem doorgevoerd zijn, is de auto van de zaak ook nog eens een mooie secundaire arbeidsvoorwaarde. Conclusie 4: de auto van de zaak is financieel interessant. Wil je als wagenparkverantwoordelijke vernieuwen, dan zou je deze ingrediënten moeten combineren in een mobiliteitsmix. We blijven dus autorijden, houden rekening met zakelijk én privégebruik, gemak staat voorop en het wordt niet duurder. Het lijkt wel een rebus of een soort raadsel. Weet u het antwoord? Wellicht is het wel gewoon een flexibel leasecontract. Wie het weet, mag het zeggen. Val ons als berijders alleen niet lastig met persoonlijke voorkeuren en ideeën die kant nog wal raken. De zelftoets is: als een onderdeel van uw nieuwe mobiliteitsregeling is dat berijders echt opnieuw moeten worden ‘opgevoed’, dan schort er iets aan uw plan.

15

We blijven autorijden, gemak staat voorop en het mag niet duurder worden.

MARTIN HUISMAN IS BESTUURSLID VAN DE VERENIGING ZAKELIJKE RIJDERS FLEET&MOBILITY / NOVEMBER 2016

Naamloos-6 15

01-11-16 16:12


Besparen op mobiliteitskosten

mindmobility.nl

MIND is dĂŠ tool die je wagenpark slimmer maakt. Het geeft je volledig en realtime inzicht in je vloot. Van brandstofverbruik tot locatie. Van storingen tot onderhoud. Met MIND bespaar je als fleetowner onder andere tot 14% op verbruik. Ontdek wat MIND voor jouw wagenpark kan betekenen op mindmobility.nl


TOP

VLOOTBEHEER / TOP 20 GROOTSTE WAGENPARKEN 2016

WAGENPARKEN

2016

TOP 20 WAGENPARKBEHEERDERS ZIEN TOEKOMST IN PRIVATE LEASE

STAPJE VOOR STAPJE UIT DE AUTO

De beheerders van de grootste wagenparken van Nederland verwachten dat volgend jaar meer mobiliteitsbudgetten worden ingezet, maar dat daarnaast de autovloot blijft groeien. Dat blijkt uit de inventarisatie Top 20 Grootste Wagenparken van Fleet&Mobility. TEKST: BART KUIJPERS

B

ij de meeste bedrijven uit de top 20 stijgt het aantal leaseauto’s (personenauto’s van de zaak) licht. Maar in de komende vijf jaar gaat dat veranderen, denkt Jeroen Brink, fleetowner bij netbeheerder Alliander. “We verwachten een daling vanaf het moment dat ons nieuwe mobiliteitsbeleid live gaat. Alle medewerkers krijgen dan een vergoeding per daadwerkelijk gereden kilometer en het recht op het gebruik van OV. De leaseauto is nog steeds een mogelijkheid, maar we gaan hier strakker op sturen. Zo krijgen alle leaseauto’s ook een black box, waardoor we nauwkeurig inzage krijgen in het gebruik. Met name de toekenning op basis van het aantal verreden kilometers is dan beter te handhaven”, zegt Brink. Bij Dura Vermeer is eenzelfde traject ingezet. “We verwachten dat het wagenpark de komende jaren niet echt gaat wijzigen. Wel hebben we een stip op de horizon gezet met betrekking tot een nieuw mobiliteitsbeleid. Mobiliteit verandert in de komende jaren waardoor er minder leaseauto’s op de klassieke manier ingezet worden”, stelt Daniëlle van Velzen, fleetowner bij Dura Vermeer. Zij ziet onder andere een prominentere rol weggelegd voor private lease. “In het nieuwe mobiliteitsbeleid wordt dit mogelijk wel meegenomen als onderdeel van het budget.” Bij telecomgigant KPN wordt logischerwijs ingezet op het gebruik van

moderne communicatiemiddelen. Fleetowner Jack van Rooij verwacht dat het wagenpark van KPN volgend jaar iets krimpt. “We stimuleren medewerkers om minder en anders te reizen en promoten het nieuwe werken. Denk daarbij aan conference calls en videoconferencing. Hierdoor neemt het aantal zakelijke kilometers af en daardoor worden er minder auto’s toegekend.” Ook wil het bedrijf alternatieven aanbieden voor de auto en het gebruik van het OV sti-

17

muleren. Bij chemieconcern DSM nam de vloot toe. “Het zakelijke wagenpark gaat steeds meer concurreren met andere mobiliteitsconcepten zoals private lease en autodelen, maar we houden een zeer aantrekkelijke zakelijke leaseregeling”, zegt Daan Bieleveld, de Mobiliteitsmanager van het Jaar 2015. Private lease is de afgelopen twee jaar aan een enorme opmars bezig en is inmiddels verantwoordelijk voor een deel van de nieuwverkoop. De

EV VOOR DE MASSA Centric heeft ook dit jaar de grootste zakelijke leaseautovloot van Nederland. Het park groeide met honderd voertuigen, van 6.300 naar 6.400. Dochterondernemingen Strukton en Antea Group (een internationaal opererend ingenieurs- en adviesbureau) profiteren van de toenemende economische activiteit in de bouwwereld. Het bedrijf heeft in de afgelopen jaren de plug-in hybride hype grotendeels overgeslagen omdat er maar beperkt elektrisch mee gereden wordt. Maar nu wil het bedrijf wel op grote schaal EV’s inzetten. “We zijn dit jaar gestart met een pilot waarbij we EV’s beschikbaar willen maken voor een grote groep mensen”, zegt woordvoerder Marlies Aanhaanen. “We zetten dus niet in op Tesla, maar op onder meer de Nissan Leaf. En in de komende jaren komen er meer betaalbare elektrische auto’s op de markt. “ In april zijn er dertien elektrische auto’s opgeleverd: zeven voor Centric, vijf voor Strukton en één voor Antea Group. Tristan Koch, sustainability officer bij Centric. “We onderzoeken of het gebruikersgemak van de elektrische auto in de praktijk voldoet aan de wensen en eisen. Zo kan de organisatie straks een gefundeerde keuze maken voor de invulling van het leasebeleid”, aldus Aanhaanen. Na afloop van de pilot wordt bepaald of EV’s een prominentere rol gaan spelen in de mobiliteitsplannen van het bedrijf.

FLEET&MOBILITY / NOVEMBER 2016

Naamloos-12 17

01-11-16 16:39


VLOOTBEHEER / TOP 20 GROOTSTE WAGENPARKEN 2016

meeste fleetowners zijn bezig om als werkgever een bemiddelende rol te spelen tussen medewerker en fleetowner. Brink (Alliander) wil ook private lease aanbieden, maar hij neemt geen overhaaste beslissingen. “Private lease heeft voor de privépersoon de nodige haken en ogen. We nemen onze rol als werkgever en daarmee het beschermen van de medewerker serieus. Daarnaast stimuleren we de medewerker juist om met andere vervoersmiddelen naar en voor het werk te reizen. Het stimuleren van private lease voelt dan een beetje dubbel. We zullen het faciliteren, met name om de medewerker met goede

MEGA MINI-ORDER Een van de opvallendste afleveringen dit jaar betrof die van 300 Mini’s aan EY, geleverd door BMW-dealer Ekris (PGA Nederland). Starters bij het bedrijf konden voor een Mini kiezen. Mede hierdoor groeide de vloot van 2.400 naar 3.000 auto’s. En volgens fleetowner Kees Eriks ligt verdere groei in de lijn der verwachting. “Ons wagenpark blijft naar verwachting groeien. De organisatie groeit autonoom en ook door overnames van andere bedrijven is er groei.” Samen met Pon is er een private lease-aanbieding voor medewerkers. “De animo hiervoor is niet heel groot omdat veel mensen binnen EY leasegerechtigd zijn en kiezen voor een leaseauto.”

18

‘ WIJ MAKEN PRIVATE LEASE-AFSPRAKEN OM ONZE MEDEWERKERS TE BESCHERMEN.’ voorwaarden te beschermen.” Collega-fleetowner Marc Florie van bouwbedrijf Heijmans denkt er hetzelfde over. “Op het moment dat wij b2e aan gaan bieden aan onze medewerkers, is dit in een vorm waarbij de financiële risico’s voor de medewerkers vooraf bekend zijn en zoveel mogelijk zijn afgedekt.”

DE TIJD NEMEN Bieleveld was een van de eerste wagenparkbeheerders die met zijn leasemaatschappij (Multilease) een raamovereenkomst sloot waarbij medewerkers een private leaseauto konden leasen. Ondanks een grote reorganisatie in het afgelopen jaar, is het een succes. “Wij bieden sinds 2015 b2e-leasing aan medewerkers die niet in aanmerking komen voor een zakelijke leaseauto. Inmiddels zijn er ruim 150 con-

Fleetmanager

Aantal werknemers

Vloot, (vorig jaar)

Geel

Grijs

Volledig EV

Leas

1 Centric (incl. Strukton, Antea Group)

Carolien van der Werf

9.500

6.400 (6.306)

4.700

1.700

15

Athl Terb

2 Ministerie van Defensie

Robert Pastoor

58.500

5.600 (6.000)

3

Alph

3 Koninklijke BAM Groep

nog niet ingevuld

10.000

5.422 (6.035)

3.470

1.952

n.b.

Leas Leas

4 KPN

Jack van Rooij

13.700

5.000 (5.200)

4.200

800

7

Alph

5 Rabobank

Eric Versluis

49.970

3.454

3.413

41

6

Athl

6 Heijmans

Marc Florie

6.500

3.350 (3.400)

2.400

950

n.b.

Leas

7 Engie Services

Ronald de Hoog

6.200

3.320 (3.320)

1.850

1.470

10

ALD lease

Bedrijf

8 Capgemini

Jack Knol

4.035

3.300

3.300

0

n.b.

Alph

9 Eneco Groep

Edwin van Vliet

7.000

3.050 (3.041)

1.500

1.550

55

Alph

10 TBI Holdings

Paul Hijstek

6.000

3.040 (3.000)

2.290

750

n.b.

Athl

11 EY

Kees Eriks

5.000

3.000 (2.400)

3.000

n.b.

Alph J&T

12 Alliander

Jeroen Brink

6.500

2.805 (3.005)

1.275

85

Leas

1.530

13 Enexis

Henk Winckens

4.500

2.500 (2.400)

1.300

1.200

100

Athl

14 ABN Amro

ROI Fleet

18.000

2.403 (2.500)

2.400

3

50

Alph

15 KPMG

Peter Bosman

4.200

2.252 (2.265)

2.252

0

16 Accenture

Coen Krol

2.700

2.011 (1.900)

2.011

0

64

ALD Leas

Alph

17 Dura Vermeer

Sjors van der Blom / Daniëlle van Velzen

2.500

1.900 (1.800)

1.547

345

8

Dura

18 Facilicom

Peter Bogaert

20.000

1.850

1.000

850

n.b.

Eigen

19 DSM

Daan Bieleveld

22.000

1.800 (1.500)

1.800

0

5

Leas

20 USG

Jeroen Goossen

2.800

1.705 (1.700)

1.605

100

1

Alph

BRON: FLEET & MOBILITY. HET BETREFT VOERTUIGEN DIE IN NEDERLAND WORDEN INGEZET. ALLE GENOEMDE BEDRIJVEN HEBBEN HUN MEDEWERKING VERLEEND. FACILICOM UITGEZONDERD. OPVALLENDE AFWEZIGEN IN DE LIJST ZIJN RIJKSWATERSTAAT, SHELL, AHOLD, PHILIPS EN UNILEVER. ZIJ HEBBEN OF EEN TE KLEIN WAGENPARK OF HET IS NIET MOGELIJK GEBLEKEN VOLDOENDE BETROUWBARE INFORMATIE TE VERGAREN. OP- OF AANMERKINGEN OF AANVULLINGEN? MAIL DAN NAAR REDACTIE@MOBILITYMEDIA.NL.

Naamloos-12 18

t D l n f b o t g w d o v E i G 2 m d h

01-11-16 16:39


e

ig EV

BEHEERADVIES TOP tracten afgesloten. Wij zijn blij dat we iedere WAGEN PARKEN DSM-medewerker kunnen helpen.” Opvallend is dat iedere fleetowner de tijd neemt om een nieuw mobiliteitsbeleid te 2016 formuleren en te implementeren. Bij bijna ieder bedrijf uit de Top 20 loopt een onderzoek naar hoe om te gaan met de veranderende mobiliteitsbehoeften. Zo ook bij Engie Services Nederland (het vroegere Cofely). “We zijn een onderzoek gestart om uit te zoeken op welke wijze wij onze mobiliteit anders kunnen invullen. Daarbij is duurzaamheid een van belangrijkste speerpunten”, aldus fleetowner Roland de Hoog. Ook bij Engie wordt de mogelijkheid voor b2e-leasing onderzocht.” Edwin van Vliet geniet nog even van zijn aanwezigheid in de lijst; in 2017 zal Eneco ontbreken. “Door de splitsing van de Eneco Groep in Eneco en Stedin zijn de afzonderlijke wagenparken per 2017 kleiner.” En Van Vliet voorziet verdere krimp. “Het aantal medewerkers dat kiest voor een mobiliteitsbudget groeit. Daardoor zal het park verder afnemen. En dat is een goede zaak als het gaat om duurzaamheid.” //

Leasemaatschappij

Merken

Athlon Car Lease, Van Mossel Lease, Terberg (grijs)

alle merken

Alphabet, Athlon Car Lease

alle merken

Leaseplan (personenwagens), Athlon Car 6 merken geel, 2 merken grijs Lease (bedrijfswagens) Alphabet, Athlon Car Lease

7 merken

Athlon Car Lease

6 merken

Leaseplan

alle merken

ALD Automotive, Alphabet, Athlon Car lease

alle merken

Alphabet, Athlon Car Lease

alle merken

Alphabet, Roteb

grijs: Volkwagen, Opel, Ford geel: vrij

Athlon Car Lease

2 merken grijs , 7 merken geel

Alphabet, Business Lease, Leaseplan, J&T

9 merken

Leaseplan

Citroën en Opel voor bestelauto’s; personenauto’s vrije keus

Athlon Car Lease, Leaseplan

alle merken

Alphabet, Arval, Leaseplan

alle merken

Alphabet, Athlon Car Lease, Leaseplan

6 merken

ALD Automotive, Athlon Car Lease, Leaseplan

Volvo, Audi, Nissan, BMW, Mini, VW, Seat, Skoda, Renault en Tesla

Dura Vermeer Autobeheer

12 merken geel, 1 merk grijs

Eigen Beheer

6 merken geel, 3 merken grijs

Leaseplan, Multilease

alle merken

Alphabet, Athlon Car Lease, Arval

8 merken

Grip op mobiliteit Steeds meer werknemers kiezen zelf hoe en waarmee ze naar hun werk komen. De reactie hierop is dat steeds meer werkgevers naast een leaseauto ook een mobiliteitskaart aan hun werknemers verstrekken. Maar Nederlandse OV-bedrijven hebben een complex aanbod aan abonnementen voor het openbaar vervoer. Wat is nu de beste keus en hoe houd je grip op de kosten? De juiste mobiliteitskaart stelt werknemers in staat om op een eenvoudige wijze met het openbaar vervoer te reizen. De kaarten bieden niet alleen de mogelijkheid om te reizen met diverse modaliteiten, zoals de trein, bus, tram of metro, maar ook met van-deur-tot-deurdiensten, zoals de taxi, OVfiets en huur- en deelauto’s. Daarnaast kun je ook steeds vaker met mobiliteitskaarten tanken en parkeren. Omdat de werkgever alleen inzicht heeft in de totale kosten en niet in het gebruik van de kaart, worden steeds vaker onnodige kosten gemaakt. Dit kan anders. Om slim en eerlijk te besparen op OV-kosten is inzicht nodig. De factuurdata van mobiliteitskaarten zijn daarbij bijzonder waardevol. Aan de hand van de verschillende reisgegevens zoals de in- en uitchecktijden, de routes en het aantal afgelegde kilometers is het mogelijk om het reisgedrag van werknemers in kaart te brengen. Wordt de kaart conform de afspraken gebruikt? Checkt de werknemer altijd uit? Door slim om te gaan met data, kun je het reisgedrag van werknemers beïnvloeden om uiteindelijk kosten te besparen op het gebied van niet zakelijk ov-gebruik. Dankzij de analyse van de factuurdata is het mogelijk om het reisgedrag van werknemers in kaart te brengen, waardoor gemiddeld 15 procent bespaard kan worden op alleen al de OV-kosten. Werknemers zullen steeds vaker allerlei zaken zelf gaan regelen. Denk hierbij aan het gebruiken van huur- of poolauto’s, taxi’s en/of het openbaar vervoer. Door al deze schakels te verbinden binnen de grenzen die de werkgever stelt, kun je ervoor zorgen dat medewerkers de juiste keuze maken en zo binnen de gestelde budgetten blijven.

19

Om te besparen op OV-kosten is inzicht nodig.

Alexander ter Meulen, manager YOR24 DEZE RUBRIEK WORDT MOGELIJK GEMAAKT DOOR: FLEET&MOBILITY / NOVEMBER 2016 2015

Naamloos-12 19

01-11-16 16:40


EVENEMENTEN / ECOMOBIEL

DUURZAAM SCHEELT GELD

20

D

e vakbeurs Ecomobiel, die vorige maand plaatsvond in de Bossche Brabanthallen, trok met 5.212 bezoekers 18 procent meer professionals aan dan in 2015. Er waren dan ook voldoende initiatieven te bewonderen. Van de Tesla Model X tot en met de nieuwste trends op laadpaalgebied. Daarnaast was er een inhoudelijk programma, over de ontwikkeling op EVgebied en manieren om kosten te besparen met het verduurzamen van het zakelijk vervoer. Zo vroeg Arnon Kadouch, business development manager bij Radiuz, zich af waarom we ons zoveel richten op die 800 duizend werknemers met een leaseauto, terwijl het besparingspotentieel onder de 7 miljoen werknemers zonder leaseauto uiteraard groter is. Hij rekende voor dat de trein in sommige gevallen toch echt

Naamloos-13 20

goedkoper is dan de auto (op het traject Amsterdam-Den Bosch kost de trein omgerekend maximaal 0,23 euro per kilometer, de auto 0,30) maar dat er tegelijkertijd ook op OV-kosten kan worden bespaard door niet altijd voor een NStrajectkaart te kiezen. En de CO2-uitstoot ligt bij de trein uiteraard een stuk lager, op 9 gram per reiziger per kilometer tegenover 225 gram bij een auto met één inzittende. Jaap van Dalen ging Kadouch voor met de presentatie van een onderzoek waaruit bleek dat 75 procent van de wagenparkbeheerders het besparen van kosten als prioriteit heeft, maar dat diezelfde groep nogal wat laaghangend fruit vergeet te plukken. Alleen al door bijvoorbeeld de brandstof in het normleasebedrag op te nemen (40 procent doet dit niet), en dan niet de

kosten op basis van fabrieksopgaaf maar werkelijk verbruik. Ook het invoeren van een mobiliteitsregeling (al wat lastiger), het verbieden van tanken langs de snelweg en het belasten van een te hoog brandstofverbruik zetten zoden aan de dijk. Goed voor de portemonnee en het milieu, kopte Daniëlle de Bruin van adviesbureau Climate Neutral Group de voorzet van Van Dalen in, maar zij gaf de bezoekers nog wel wat mee: probeer vooral goed gedrag te belonen in plaats van ongewenst gedrag te straffen. “Ga er niet vanuit dat mensen uit zichzelf kiezen voor duurzaamheid, maar coach op het verlagen van de brandstofkosten en het beperken van het autogebruik. Veel ritten hoef je niet eens te maken – niet voor niets is videoconferencing in opkomst.” //

01-11-16 16:40


LAND ROVER FLEET & BUSINESS

DISCOVERY SPORT SE URBAN SERIES

DISCOVERY SPORT VANAF € 725 PER MAAND. Naast de toch al rijke uitrusting van de Land Rover Discovery Sport is de SE Urban Series voorzien van een aantal populaire opties tegen een scherpe meerprijs. Dit betekent een interessante besparing, waarbij uw tijdelijke voordeel ten opzichte van de individuele optieprijzen kan oplopen tot wel € 4.260*.

GARANTIE 3 JAAR of 100.000 km LAND ROVER ASSISTANCE 3 JAAR of 100.000 km INGENIUM-DIESELMOTOREN Onderhoudsinterval 36.000 km of 2 jaar

Verder valt hij op met zijn CO2-emissie vanaf slechts 123 g/km en een gemiddeld verbruik vanaf 4,6 l/100 km dankzij de nieuwe Ingenium-dieselmotor. Dit maakt van de Discovery Sport ook de perfecte auto voor de zakelijke rijder met een avontuurlijke spirit. De Discovery Sport is beschikbaar vanaf € 44.200. landrover.nl

Min./max. gecombineerd verbruik: 4,7-8,3 l/100 km, resp. 21,3-12,1 km/l, CO2-uitstoot resp. 123-197 g/km. Consumentenprijs vanaf € 44.200 incl. BTW en BPM en excl. kosten rijklaarmaken. Zie voor verkoopvoorwaarden landrover.nl. Leaseprijs vanaf € 725 p.m. excl. BTW (bron: Land Rover Fleet & Business Leasing, full operational lease, 60 mnd., 20.000 km/jr.). Wijzigingen voorbehouden. *Alleen geldig voor 16.5MY auto’s op voorraad en zolang de voorraad strekt.

P16377_Disco_Sport_F&B_210x285_Fleet&Mobility_RZ_v1.indd 1

12.10.16 11:01


UW PARTNER IN WAGENPARK REMARKETING

Zoekt u een ervaren veilingpartner die uw restwaarde verhoogt? Marktleider

600 veilingen per jaar

Grootste veilinghuis in Nederland en in Europa

Zowel fysiek als online autoveilingen

Actieve kopersgroep

Ervaren & deskundig

In 2015 zijn er voor meer dan 45.000 auto’s de juiste kopers gevonden

Jarenlange expertise in het taxeren en veilen van auto’s

Kijk voor meer informatie op bca-autoveiling.nl/veilingpartner of bel 0342 40 45 40

Europa’s grootste biedt meer.


THEMA MOBILITEITSCONCEPTEN / BUDGET

FLEXIBELE MOBILITEIT IS GEEN PROBLEEM, KIEZEN WEL

BEGIN BIJ HET EINDE

K

OC RST

LD:

BEE

E UTT

SH

23

Hoewel de hype rond mobiliteitsconcepten en -budgetten is geluwd, zijn er allerlei partijen actief om zakelijke mobiliteit beschikbaar en behapbaar te maken voor werkgevers en werknemers. Wat is er gaande, en wat is er te koop? Waar begin je als organisatie met het moderniseren van mobiliteit en wat valt er te bereiken? TEKST: SJOERD VAN DER LINDEN

I

> Martin Schuurman.

n de zakelijke markt komt een mobiliteitsconcept meestal neer op een mobiliteitsbudget voor medewerkers, gekoppeld aan een beleid dat voorschrijft welke vormen van mobiliteit wel en niet zijn toegestaan”, zegt Martin Schuurman (foto), medeoprichter van Oxonia, dat is gericht op efficiënt wagenparkbeheer en maatwerk in leasecontracten. Schuurman onderscheidt twee vormen van mobiliteitsbudgetten. In de eerste vorm krijgt iemand die afziet van een leaseauto een zak met geld om zijn mobiliteit voortaan zelf te regelen. De tweede vorm is een virtueel mobiliteitsbudget dat de werkgever ter beschikking stelt. In het mobiliteitsbeleid omschrijft de werkgever welke kosten eruit betaald mogen worden. De keuze aan welk vervoermiddel het geld wordt besteed ligt bij de werknemer. Eventuele voordelen worden onderling verdeeld. “De eer-

ste vorm van het mobiliteitsbudget is in feite een toeslag op het salaris en daarmee fiscaal oninteressant”, zegt Schuurman. “Het virtuele mobiliteitsbudget daarentegen geeft werkgevers de mogelijkheid om te sturen in de mobiliteit van medewerkers.”

FLEXIBILITEIT VOOR WIE WIL Er zijn twee uitgangspunten voor die sturing: het budget zelf en financiële prikkels. Die legt de werkgever vast in het mobiliteitsbeleid. Zo kan de werkgever via zijn mobiliteitsbeleid bepaalde doelen nastreven. De belangrijkste doelen zijn gewoonlijk kostenbesparing en vergroening. Toch leidt een mobiliteitsconcept niet automatisch tot kostenreductie of tot ander reisgedrag. Schuurman ziet bedrijven waar 90 procent van de werknemers na de overgang van leaseregeling op mobiliteitsbudget een FLEET&MOBILITY / NOVEMBER 2016

Naamloos-22 23

01-11-16 16:47


THEMA MOBILITEITSCONCEPTEN / BUDGET

Zakelijk autodelen

> Wessels: Deelauto’s zijn een onmisbare schakel om alles aan elkaar te knopen.

24

leaseauto blijven rijden. “Dat betekent niet dat je terug bij af bent: je biedt zo wel flexibiliteit voor wie dat wil.” Maar die flexibiliteit heeft een prijs: de keuze voor verschillende mobiliteitsvormen vereist immers ook zaken-

De case Wij legden vier aanbieders een case voor om inzichtelijk te maken hoe zij te werk gaan en wat zij te bieden hebben. Ons fictieve bedrijf is een zakelijke IT-dienstverlener in Nieuwegein. Van de 350 werknemers heeft 70 procent een leaseauto. Ons bedrijf wil met de tijd meegaan als het op mobiliteit aankomt. De CO2-footprint moet aantoonbaar beperkt worden en bovendien moeten de kosten voor mobiliteit met 10 procent omlaag.

Naamloos-22 24

Ook de zakelijke deelauto is een mooi onderdeel van het mobiliteitsbudget. Als tussenvorm tussen individuele (fiets, leaseauto) en publieke vervoersmiddelen (ov) zijn deelauto’s volgens Paul Wessels van Mobility Mixx, “een onmisbare schakel om alles aan elkaar te knopen als andere modaliteiten niet efficiënt zijn”. Het beheren van deelauto’s door een bedrijf zelf leidt volgens Wessels echter tot veel gedoe rond reservering, onderhoud, sleuteluitgifte en reiniging. Free to go is een andere aanbieder van deelauto’s. Het concept komt uit de koker van autoverhuurder Euromobil, met 60 vestigingen vertegenwoordigd in heel Nederland. General manager Wim Slagter: “Wij faciliteren flexibele oplossingen voor bedrijven die merken dat ze soms te veel, soms te weinig auto’s hebben.” Free to go gaat uit van zogenoemde communities. Die kunnen open of gesloten zijn, afhankelijk van welke abonnementhouders toegang hebben tot de auto’s van die community. “Wij willen daar zo flexibel mogelijk mee omgaan, zodat de commu-

n r b w t i a w V a O b t k v l d W b

doen met de verschillende aanbieders daarvan. Medewerkers moeten toegang krijgen tot meerdere vormen van mobiliteit, er moeten afspraken gemaakt worden met aanbieders over prijzen en abonnementen, de adminis-

t e g m

Kaartleverancier XXIMO heeft afspraken over kortingsregelingen en data-uitwisseling met veel grote aanbieders van mobiliteitsdiensten in binnen- en buitenland. Het is onlangs ook als kaartleverancier gestart in Duitsland; verdere Europese expansie staat gepland. Kaarthouders kunnen bij 70 procent van de Nederlandse tankstations terecht, bij de helft van dat netwerk tanken zij met korting op de pompprijs. Patrick Bunnik, directeur van Xximo, antwoordt op onze case dat hij graag een consultant wil sturen om de mogelijkheden te bekijken. “Goedkoper tanken is bijna altijd mogelijk, en ook van onze andere kortingen kan het bedrijf profiteren. Dat geld zou je kunnen toevoegen aan een mobiliteitspool om deelauto’s en een fietsregeling mogelijk te maken. Zo heb je groenere mobiliteit voor hetzelfde geld.” Xximo wordt het loket voor alle mobiliteitstransacties binnen het bedrijf. Dat scheelt handmatig declareren en het inkoopvoordeel dat Xximo doorgeeft. Sturen op reisgedrag ondersteunt Xximo bijvoorbeeld met de trein/auto-index.

DIFFUUS

Ook MOBILITY MIXX is kaartleverancier, als

onderdeel van een breder gamma aan diensten rond mobiliteitsconcepten. Behalve mobiliteitsdiensten op een kaart biedt het bedrijf ook een mobiliteitsbudget, als vervanging en ter waarde van een arbeidsvoorwaardelijke leaseauto. Die propositie loopt het minst, aldus directeur Paul Wessels: nieuwe mobiliteitsconcepten zijn nog lang niet klaar om de wereld te veroveren. “De vraag uit de markt is te diffuus. Er zit enorm potentieel in, maar werkgevers kijken nog erg traditioneel naar mobiliteitsvraagstukken.” Dat leidt ertoe dat er nog geen structuur is om een innovatief mobiliteitsbeleid te formuleren. “Bovendien gaat de ondernemingsraad soms voor nieuwe concepten liggen.” Daarom zet Mobility Mixx vooral in administratieve ontzorging door middel van mobiliteitskaarten. “Veel bedrijven willen niet per se andere mobiliteit, ze willen af van de rompslomp rond ov-declaraties en -abonnementen.” Voor het bedrijf uit de case heeft Wessels een fundamentele vraag: wat is het belangrijkst? “Iedereen wil minder kosten, minder CO2 en een grotere werknemerstevredenheid. Dat bestaat niet. Er moeten keuzes worden gemaakt. Sommige bedrijven moeten hun CO2-

01-11-16 16:48

u d b w p e v d r e t

I

D Z Y o t k R d d s h o v


BLINK nity altijd over een auto beschikt wanneer dat nodig is. Wij experimenteren daar uitgebreid mee: gesloten communities zoals bij bedrijven kunnen bijvoorbeeld ’s avonds en in het weekend open worden. Wij durven communities ook te adviseren hun reisgedrag te spreiden zodat ze met minder auto’s toekunnen. Ik geloof niet in een push-markt, maar in een pull-markt.” Het platform en abonnement van Free to go kan overigens eenvoudig gekoppeld worden aan de mobilteitskaarten en IT-platforms. Van het fictieve bedrijf uit de case wil Slagter weten voor wie de auto’s beschikbaar moeten worden: de leaserijders of iedereen. Ook hoopt hij (vergeefs) op een nulmeting wat betreft CO2. Op basis van het aantal gebruikers zet hij een aantal auto’s neer om te zien wat er gebeurt. Ook wil hij enkele geïnteresseerde gebruikers tot ambassadeur maken. “Als er één schaap over de dam is, volgen er meer”, aldus Slagter. “Early adopters zullen dit heel leuk vinden. Tegelijkertijd zijn berijders die hun auto als secundaire arbeidsvoorwaarde rijden heel moeilijk daaruit te krijgen. Wij willen onderzoeken welke behoefte ontstaat in het specifieke bedrijf en daarop uiteindelijk ons aanbod afstemmen.”

tratieve verwerking van transacties moet worden geregeld en eventueel moet het reisgedrag van de werknemer inzichtelijk gemaakt worden. Dat wordt ingewikkelder naarmate er meer modaliteiten beschikbaar moeten zijn. Hier haken dienstverleners

uitstoot fors terugdringen om mee te kunnen dingen op aanbestedingen. Als dat van vitaal belang is, kan dat kostenstijging en offers van werknemers vergen. Het is essentieel dat de prioriteiten helder zijn. Dan kunnen wij daar een bijdrage aan leveren.” Die bijdrage speelt vooral aan de randen van het wagenpark, waar deelauto’s en ov-gebruik winst kunnen opleveren. Voor complexe oplossingen met budgetten en sturing voor de gehele organisatie is het nog te vroeg, vindt Wessels.

IT-PLATFORMEN

Die businesscase zien andere partijen wel. Zowel Reisbalans (voorheen Workaway) als Yor24 bieden IT-platformen die primair draaien om de administratieve afwikkeling van reistransacties en het inzichtelijk maken van de kosten voor werknemers. Reisbalans is de kersverse naam van het bedrijf dat voorheen onder de naam Workaway onderdeel was van Achmea. De belangrijkste propositie van die voorganger is nu ook de naam van het bedrijf. Consultant Marcel Swaak: “Wij ondersteunen bedrijven die intrinsiek gemotiveerd zijn om wat met mobiliteit te gaan doen.”

Proefballon en werkelijkheid Na jaren van proefballonnetjes en (mislukte) initiatieven op het gebied van alternatieve mobiliteitsvormen lijkt nu de tijd rijp voor een doorbraak op dit gebied. Een ‘perfect storm’ van omstandigheden en ontwikkelingen lijkt die doorbraak aan te zwengelen. De financiële crisis dwong bedrijven en consumenten kritisch te kijken naar kosten en opbrengsten van (auto) mobiliteit. Veranderende boekhoudregels dwingen bedrijven om ook geleasede auto’s op hun balans te activeren. Het milieubewustzijn groeit, net als de technologische mogelijkheden om altijd met iedereen of iets in contact te kunnen komen. Al die ontwikkelingen stellen ons in staat om andere keuzes te maken. De kosten van een (zaken) auto die slechts voor 15 procent gebruikt wordt, terwijl we als privépersoon, maar ook als onderneming, voor de overige 85 procent wel minimaal 70 procent aan vaste kosten moeten betalen veroorzaakt een steeds grotere belangstelling voor alternatieven. De fiscale bijtelling blijkt voor steeds meer zakelijke gebruikers een (te) zware financiële last. Ook het toenemende milieubewustzijn in combinatie met steeds verdergaande overheidsmaatregelingen om de uitststoot te reduceren, zoals milieuvrije zones in steden en een strikter parkeerbeleid, dragen hun steentje bij. Initiatieven als car2go, Uber en Snappcar stimuleren de wens om te betalen voor gebruik in plaats van bezit. Interessant is dat vooral autofabrikanten zwaar investeren in zulke concepten. De steeds langere levensduur van auto’s leidt nu al tot een verminderde vraag naar nieuwe auto’s. Een beleid dat is gericht op minder auto’s die meer kilometers afleggen leidt uiteindelijk tot een kortere levenscyclus van de auto en dus een hogere omzetsnelheid. Daarnaast is de fabrikant bij veel concepten eigenaar van de auto en dus kan hij ook de vervanging bepalen en de productie en afzet van auto’s. Wat dat betreft anticiperen autofabrikanten beter op de ontwikkelingen dan de meeste leasemaatschappijen, die maar niet los lijken te kunnen komen van hun traditionele businessmodel. Zij zien privélease als de panacee voor het drastisch teruglopen van het aantal zakelijk geleasede auto’s. In mijn visie is het succes van private lease slechts zeer tijdelijk. Ook consumenten zullen het voordeel van de huidige en opkomende diensten als autodelen en combinatievormen van bijvoorbeeld autodelen en huur, al dan niet in combinatie met het ov, ontdekken en omarmen.

25

Initiatieven als Car2go en Snappcar stimuleren de wens naar gebruik in plaats van bezit.

HANS BLINK IS ZELFSTANDIG CONSULTANT EN VOORMALIG CEO VAN ATHLON CAR LEASE INTERNATIONAL FLEET&MOBILITY / NOVEMBER 2016

Naamloos-22 25

01-11-16 16:48

‘ W M I


THEMA MOBILITEITSCONCEPTEN / BUDGET

‘ EEN SUCCESVOL MOBILITEITS­ CONCEPT BEGINT BIJ HELDERE DOELEN EN PRIORITEITEN.’ op in. Schuurman verdeelt ze in twee categorieën: mobiliteitskaarten en IT-platformen.

UNIFORMITEIT Waar begin je als bedrijf op zoek naar een moderner mobiliteitsconcept? Schuurman: “Aanbieders bieden allemaal één factuur en één aanspreekpunt. Technisch kan iedereen alles wel.” Ook kostenbesparingen kunnen

linksom of rechtsom worden gerealiseerd, door slimme inkoop, administratieve lastenverlichting of stimulering van efficiëntere mobiliteit. Het verschil zit hem vooral in de mate van ambitie die een bedrijf heeft ten aanzien van mobiliteit en vergroening. De kaartaanbieders faciliteren andere modaliteiten vooral als aanvulling op een leasevloot. De IT-platforms daarentegen kunnen actief bijdragen aan het sturen van gewenst gedrag, niet alleen in de keuze tussen modaliteiten maar ook in het gebruik ervan. Maar een succesvol mobiliteitsconcept begint eigenlijk bij het stellen van heldere doelen en prioriteiten, gebaseerd op volledig inzicht in alle mobiliteitsuitgaven. “Voordat je een mobiliteitsconcept kunt opzetten, moet je weten waar je over praat. Je moet eerst op een rijtje zetten wat er nu gebeurt. Daarna formuleer je de doelen, en dan zoeken je een aanbieder die je daarin kan ondersteunen.” //

vervolg case

26

YOR24 is een zusterbedrijf van fleetmanagementbedrijf Fleet Support.In de woorden van directeur Alexander ter Meulen vormt zijn platform “een paraplu over de hele waardeketen rond mobiliteit”. Net als Reisbalans biedt het bedrijf zelf geen mobiliteitskaarten aan en heeft het geen belang bij welke transactie dan ook. “Wij controleren of de financiële en operationele stromen conform afspraak zijn.” Kaartleveranciers als Xximo of bijvoorbeeld deelautoconcepten kunnen deel uitmaken van de contractpartners voor mobiliteit in het platform.

WATERDICHT

Marcel Swaak van REISBALANS signaleert dat het onderscheid tussen werk- en privékilometers een fundamenteel probleem is bij administratie en verrekening van zakelijke mobiliteit. Ook in mobiliteitsconcepten moet je de vraag beantwoorden hoe je de aard van de reisbewegingen controleert. Ter Meulen van Yor24: “Wij screenen alle modaliteiten waarvan werknemers gebruik maken. Wanneer een transactie afwijkt van het mobiliteitsbeleid, bijvoorbeeld doordat die buiten werktijden plaatsvond, zal het algoritme de medewerker op charmante toon benaderen en vragen naar de aard ervan: was dit zakelijk of privé? Op die manier kun je de kosten voor oneigenlijk gebruik van zakelijke mobiliteit al gauw met 15 procent terugdringen.” Bij Reisbalans doen ze dat anders. Een app op de smartphone van de ‘mobilist’ volgt de

Naamloos-22 26

reisbewegingen. Het systeem herkent met welke modaliteit die reis plaatsvindt en vergelijkt die met een eventuele binnenkomende transactie, via een kaartaanbieder of via telematica in een leaseauto. Wordt de reis gedeclareerd, dan vraagt de app de gebruiker aan te geven wat de aard ervan was. Volgens Swaak wordt iedere reis zo waterdicht geclassificeerd en geadministreerd. Op basis van de geaggregeerde reisbewegingen brengen Reisbalans en Yor24 advies uit over welk ov-reisproduct bij het daadwerkelijke reisgedrag past. Ook bieden de platforms mogelijkheden om werknemers zuiniger te laten rijden. Reisbalans vergelijkt daarvoor het werkelijke brandstofverbruik van een berijder met de fabrieksnorm. Aan het terugdringen van het verschil kan de werkgever financiële prikkels verbinden.

STIP OP DE HORIZON

Yor24 stelt de norm voor zuinig rijden vanuit eigen data. Ter Meulen: “Via Fleet Support beschikken wij over uitgebreide gegevens over het werkelijke verbruik van auto’s. Een medewerker die structureel onzuinig rijdt, krijgt daar automatisch een charmant geformuleerde melding van. Dat kan al gauw 150 euro per medewerker per jaar opleveren.” In onze case wil Ter Meulen beginnen om alle reisbewegingen in kaart te brengen, vooral die van de medewerkers zonder leaseauto. Die gebruiken immers het ov, de fiets of een eigen auto, dus daar kunnen met slimme

keuzes voor abonnementen en het stimuleren van groener reisgedrag de gewenste besparingen worden nagestreefd. “Wij nemen de datastromen en kijken van daaruit naar het mobiliteitsbeleid: waar schiet dat tekort ten opzichte van de doelen? Wat wil je je werknemer faciliteren? Voor ons is het belangrijk te weten wie de medewerkers zijn, wat ze willen en hoe ze reizen. Dan kunnen wij nieuw beleid ontwikkelen en de tooling en inzicht bieden.” Ook Marcel Swaak wil inzicht in alle reisbewegingen van iedereen in de organisatie. “Veel bedrijven nemen het leasebudget als uitgangspunt voor een mobiliteitsbudget. Dat is de omgekeerde wereld: wij vinden dat je het mobiliteitsconcept moet baseren op het werkelijke reisgedrag. De huidige stand der techniek maakt dat mogelijk. Maar de transitie naar een modern mobiliteitsconcept is geen kwestie van de leaserijders van alles verbieden tot ze het ov nemen. Wij adviseren bedrijven het mobiliteitsbudget als stip op de horizon te plaatsen, en de doelen die daarmee bereikt worden gaandeweg te realiseren via financiële prikkels voor gewenst gedrag van werknemers. Alleen door te proberen kun je ontdekken wat in de organisatie werkt.” Swaak wijst erop dat stimulering verder kan gaan dan wat extra geld verdienen in een maand: je kunt medewerkers ook laten sparen voor pensioen, sabbatical of masterstudie.

01-11-16 16:48De PLUG-IN HYBRIDS van Mercedes-Benz. C 350 e en de E 350 e met 15% bijtelling. In 2017 gaat er veel veranderen voor de zakelijke rijder. Maar wilt u toch nog maximaal vijf jaar profiteren van de 15% bijtellingscategorie? Stap dan dit jaar nog in een van onze plug-in hybrides. Kies de Zakenauto van het Jaar 2016: de C 350 e PLUG-IN HYBRID, of de E 350 e PLUG-IN HYBRID en profiteer maximaal vijf jaar van een lage netto bijtelling. U rijdt al een C 350 e vanaf € 252,- en een E 350 e vanaf € 298,- netto bijtelling per maand.* En tijdelijk krijgt u de C 350 e Estate voor de prijs van de C 350 e Limousine. Bespaar in 5 jaar ruim

€ 7.000,-


De C 350 e is er al vanaf € 49.295,- en de E 350 e vanaf € 60.395,-. Deze consumentenadviesprijs is inclusief BPM, BTW, geadviseerde kosten rijklaar maken, recyclingbijdrage en registratiekosten. Gecombineerd verbruik: 3,5 - 11,8 l/100 km, 28,6 - 8,5 km/l. CO2-uitstoot: 89 - 276 g/km. Voor officiële dealeradressen, kosten en leveringsvoorwaarden, zie mercedes-benz.nl. *Netto bijtelling op basis van 40,4% inkomstenbelasting. De genoemde bedragen zijn rekenvoorbeelden.


DE STELLING EEN MOBILITEITSBUDGET WORDT ALLEEN INGEVOERD ALS ER KOSTEN MEE BESPAARD KUNNEN WORDEN

30

Aanvankelijk was er vooral de hype: als bedrijven in plaats van een leaseauto een zak met geld voor mobiliteit beschikbaar zouden stellen, dan zouden de files oplossen, de kosten wegsmelten, de werknemers juichend naar hun werk gaan en de zon altijd schijnen. De werkelijkheid bleek een stuk weerbarstiger; de verwachte zegetocht van het mobiliteitsbudget bleef uit. Want de invoering ervan vereist forse ingrepen in de organisatie die bijvoorbeeld de werknemerstevredenheid ingrijpend beïnvloeden. Er moet dus wel een heel goede reden zijn om de sprong te wagen. En in het bedrijfsleven is geld de beste en meest universele reden om wat dan ook te doen. Is het mobiliteitsbudget in feite een kostenbesparing in een modern jasje? TEKST: SJOERD VAN DER LINDEN

D

DE LEVERANCIER

PATRICK ROOZEMAN Algemeen directeur Multi Tank Card

‘ Wanneer kostenbesparing de enige reden is, gooi je het kind met het badwater weg.’

Naamloos-14 30

EENS “Als je het sec bekijkt, is kostenbesparing vaak een

reden om een mobiliteitsbudget in te voeren. Wanneer het echter de enige reden is, gooi je als bedrijf het kind met het badwater weg. Een mobiliteitsbudget kan grofweg twee vormen aannemen: je kunt een hoeveelheid geld beschikbaar stellen die nooit als toeslag op de loonstrook komt, of je geeft iemand een budget als toeslag, waarover de werknemer belasting betaalt. In het eerste geval sta je voor de uitdaging om de werknemer te prikkelen; in het tweede geval vraag je de werknemer in feite om gepercipieerd additioneel inkomen te gaan aanwenden voor mobiliteit. In beide gevallen is de kostenbesparing reëel, want de wagenparkkosten vallen weg en het bedrag dat de medewerkers ter beschikking krijgen kan best wat omlaag ten opzichte van het leasebudget. Maar de keuze van de werknemer kan doorslaan als gevolg van de financiële prikkel: hij kan ervoor kiezen klanten niet meer te bezoeken om meer geld over te houden. Dat kan de klantrelatie aantasten. Zo gaat de directe financiële besparing op wagenparkkosten dus ten koste van iets anders. Daarom moet altijd op boardroomniveau de discussie worden gevoerd welk gedrag gewenst is en hoe een mobiliteitsbudget hier op in te richten. Ja, kostenbesparing speelt mee, maar het mag nooit de enige reden zijn om een mobiliteitsbudget in te voeren.”

01-11-16 16:41


G

N

THEMA MOBILITEITSCONCEPTEN / DE STELLING

DE LEASEMAATSCHAPPIJ IVO LISSONE Directeur sales & marketing bij Alphabet Nederland

‘ Het mobiliteits­ budget kan bijdragen aan de aantrekkelijkheid van de werkgever.’

ONEENS “In het algemeen zien wij dat werkgevers overgaan op een mobiliteits-

budget als de kosten gelijk blijven of lager uitvallen. Maar een belangrijke trend die wij zien is de opkomende behoefte aan flexibiliteit en bredere mobiliteit. Werkgevers én werknemers willen niet alleen meer reizen met de auto, maar ook met andere vormen van vervoer. Die moet je aan elkaar kunnen knopen, en een mobiliteitsbudget is daarvoor de geëigende weg. Aan de andere kant kijken werkgevers natuurlijk naar kosten. Wanneer werkgevers de overstap van een traditioneel leasemodel naar een modernere vorm overwegen, is de eerste opmerking die wij krijgen: het mag niet meer kosten. De kostenoverweging speelt dus zeker een rol, maar aan de andere kant is het mobiliteitsbudget een instrument dat kan bijdragen aan de aantrekkelijkheid van de werkgever en de werknemerstevredenheid. Wij voeren actief een propositie met een mobiliteitsbudget en we zien dat ook bij invoering daarvan 90 procent van de vervoersbewegingen nog steeds per auto verloopt. Wel kiezen werknemers hun auto veel bewuster als gevolg van de financiële prikkels van het budget: in plaats van een zo groot mogelijke leaseauto, volgestopt met extra’s, gaat de voorkeur veelal uit naar een kleinere, zuinige auto, eventueel met een vakantieauto ernaast. Ook zien we dat werknemers goedkoper tanken en zuiniger rijden. Een mobiliteitsbudget leidt dus tot heel bewuste keuzes, die meer voordelen opleveren dan alleen financiële. Een ander voordeel is dat alle losse regelingen, voor auto’s, fietsen, openbaar vervoer, woon-werkvergoedingen enzovoort, op één hoop gegooid kunnen worden. Ja, een mobiliteitsbudget kan zeker minstens kostenneutraal uitpakken, maar voor de invoering ervan tellen andere factoren ook zwaar mee.”

DE FLEETMANAGER JEROEN HELMERS Wagenparkbeheer Achmea

‘ Jongeren houden er andere manieren en wensen van rei­ zen op na dan men­ sen die al langer werken.’

ONEENS “Het is van belang dat

de invoering van een mobiliteitsbudget in elk geval niet kostenverhogend uitpakt. Voor een verzekeraar zijn kostenverhogingen in deze tijd niet wenselijk, zeker niet tijdens reorganisaties. Een belangrijk uitgangspunt is dat wij werknemers ook flexibiliteit willen bieden. Jongeren houden er andere manieren en wensen van reizen op na dan mensen die al langer werken. Wij willen inspelen op trends en ontwikkelingen, om een aantrekkelijke werkgever te blijven. Het bieden van flexibiliteit is daarvoor ook belangrijk. Wij zijn daarom momenteel bezig met onderzoek en pilots en kijken hierbij naar de verschillende mogelijkheden en oplossingen.”

DE MOBILITEITS­ MANAGER COEN KROL Mobility manager bij Accenture

ONEENS “De redenen

om een mobiliteitsbudget in te voeren zijn afhankelijk van de houding die een organisatie aanneemt ten opzichte van mobiliteit. In Nederland is mobiliteit een belangrijk onderdeel van het arbeidsvoorwaardenpakket en de duurzaamheidsagenda. Het mobiliteitsbeleid is dan ook een belangrijk onderdeel in de afweging van een werknemer voor een werkgever. Het aanbieden van een mobiliteitsbudget kan in zo’n situatie dienen om je als werkgever te onderscheiden van andere partijen. Daarnaast kan een slim mobiliteitsbeleid een belangrijke bijdrage leveren aan CO2-reductie. Een mobiliteitsbudget hoeft dus niet primair te worden ingevoerd om te besparen: het bieden van meer flexibiliteit voor de medewerker tegen gelijke kosten kan reden genoeg zijn.”

31

‘ Het mobiliteits­ beleid is een belangrijk onder­ deel in de afwe­ ging van een werknemer.’ FLEET&MOBILITY / NOVEMBER 2016

Naamloos-14 31

01-11-16 16:41


U staat stil bij de zon, de lucht en de wind. Wij zorgen voor uw mobiliteit op de grond. Met het AlphaFlex mobiliteitsbudget kunnen uw medewerkers hun mobiliteit zelf kiezen. Daarmee hebben ze de vrijheid om de leaseauto, fiets, openbaar vervoer en deelauto te combineren. Zo heeft u altijd inzicht en grip op de totale mobiliteitskosten en kunt u zich optimaal richten op waar u goed in bent. Wij noemen dat ‘Mobiliteit zonder omwegen’.

www.alphabet.com


THEMA MOBILITEITSCONCEPTEN / B2E

De mobiliteit van bedrijvig Nederland wordt de komende jaren steeds meer beheerst door het business to employee (b2e)-model: concepten die niet alleen de zakelijke leaseauto regelen, maar alles wat met vervoer voor werknemers te maken heeft. Tenminste, dat was de verwachting twee jaar geleden. Wordt het nog wat met b2e? Vier geluiden uit de markt. TEKST: ROB VAN DE LAAR

WORDT HET NOG WAT MET B2E?

HET BEWUSTZIJN GROEIT, DE MARKT NOG NIET ‘IMPLEMENTEREN KOST TIJD’

Dick Bakker, directeur SME bij leasemaatschappij Arval: “Wij hebben begin dit jaar onze klanten geïnformeerd dat wij ook private lease gaan aanbieden voor hun medewerkers en daar hebben we nu de eerste gesprekken over. Wij noemen het zelf ‘business to business to employee’, omdat onze klant ertussen zit. We bieden onder de naam Mobility Link in bredere zin mobiliteitsconcepten aan. We merken dat onze klanten zoeken naar mobiliteitsoplossingen voor al hun medewerkers. Naast private lease is dat bijvoorbeeld autodelen, OV-kaarten, fietsen, noem maar op. Dat kunnen wij faciliteren.” Het aantal bedrijven dat er gebruik van maakt, is echter nog klein. “Het zit bij de meeste bedrijven nog in de beginfase.”

‘HET IS NOG EEN BRUG TE VER’ Nicole Hagen, woordvoerster van Leaseplan: “Er wordt al lang over gepraat, maar het komt nog niet echt van de grond. Het volledig faciliteren van werknemers door bedrijven, bijvoorbeeld met diverse

vervoersvormen, blijkt nog een brug te ver. Er is wel een toenemende behoefte om private lease aan te bieden aan werknemers als secundaire arbeidsvoorwaarde, te vergelijken met een collectieve ziektekostenverzekering. Bedrijven hebben er geen omkijken naar omdat ze het uitbesteden aan een leasemaatschappij.”

‘VOORAL MEER VRAAG NAAR MOBILITEITSBUDGETTEN’ Manager Alexander van der Meulen van Yor24, onderdeel van Fleet Support: “We willen medewerkers mogelijkheden bieden om zelf met hun mobiliteitsbudget om te gaan. Wij zien een afname in het aantal leaseauto’s. Dat wordt vooral ingegeven door buitenlandse krachten, die zich afvragen waarom er hier zo veel auto’s rondrijden. Vooral de vraag naar mobiliteitsbudgetten stijgt. Die krijgen steeds meer vorm en inhoud. Wie snel kiest voor een bredere mobiliteitsoplossing, doet dat in stappen. Dat gaat nu sneller dan vroeger omdat er betere ict-middelen voorhanden zijn. Controle levert geld op. Door bewuster gebruik van een OV-kaart kun je tot 20 procent besparen. En verantwoorder omgaan met een leaseauto kan

33 maandelijks een kleine 200 euro schelen. Je kunt als werkgever bijvoorbeeld 30 cent vergoeden voor elke gereisde OV-kilometer, tegenover 14 cent voor elke autokilometer. Dat gaan medewerkers echt in hun portemonnee merken en dan groeit de bewustwording.”

‘DE MEESTEN KIEZEN NOG VOOR DE LEASEAUTO’ Robert van der Schaaf, mede-oprichter van Mobility Concept: “Met een mobiliteitsbudget dat zij zelf kunnen beheren worden werknemers zich veel meer bewust van de kosten van een leaseauto. Als ze zelf een goede invulling maken, kunnen ze geld overhouden. Het grootste deel van de werknemers kiest nog wel voor de zakelijke leaseauto. Zo’n 20 tot 25 procent kiest voor iets anders: een eigen auto of eigen private leaseauto. Bij de keuze voor een zakelijke leaseauto wordt bijvoorbeeld wel voor een kleinere auto gekozen. Werknemers gaan een leaseauto meer als een eigen auto beschouwen. Capgemini heeft bijvoorbeeld al 10 procent bespaard met een bonus-malusregeling voor leaseauto’s.”

FLEET&MOBILITY / NOVEMBER 2016

Naamloos-15 33

01-11-16 16:42


SHORTLEASE

DĂŠ oplossing voor flexibel en tijdelijk leasen De grootste shortlease showroom van Nederland Tijdelijk een leaseauto nodig? Shortlease combineert de voordelen van huren en leasen. Met een looptijd vanaf twee maanden vult u uw mobiliteitsbehoefte flexibel en voordelig in. Na twee maanden is het contract per maand opzegbaar, geen langlopende verplichtingen dus. Kies zelf de auto die u rijdt Strix Lease Service heeft een unieke samenwerking met een aantal grote dealers, zo kiest u zelf uit de grootste shortlease showroom van Nederland een auto die u ook echt gaat rijden.

-

n s brenge Kosteloo

en halen

ico 150,- Eigen ris zetbaar - Direct in den f 2 maan a n a v l a - Looptijd anden f na 6 ma ie r a t r e - Lag r opzegbaa d n a a m - Per

Kies nu uw auto op short.strixleaseservice.nl

Strix Lease Service maakt van leasen een zorgeloze ervaring voor klanten ĂŠn berijders. Persoonlijke aandacht en gegarandeerde dienstverlening staan voorop. Wij leggen dit altijd voor u vast in een ISO-gecertificeerde service-overeenkomst.

088 55 43 900

|

www.strixleaseservice.nl

|

info@strixleaseservice.nl

Strix Lease Service B.V. maakt deel uit van Hiltermann Lease Groep B.V.


AANDRIJVING / BRANDSTOF VERSUS EV

CO2-EMISSIE EV’S STERK AFHANKELIJK VAN ENERGIEBRON

OP HETE KOLEN Autofabrikanten richten zich steeds meer op hybrides en volledig elektrische voertuigen, een ontwikkeling die wordt versneld door de recente dieselgateaffaire. Maar is een elektrische auto wel echt zoveel schoner dan een auto met een verbrandingsmotor? TEKST: BAS SNIJDER

B

innen Europa is Nederland een van de koplopers als het gaat om het stimuleren van elektrische mobiliteit. In Azië neemt Hong Kong een vergelijkbare positie in. Het aantal EV’s steeg er van 100 stuks in 2010 naar bijna 4.500 begin dit jaar, mede dankzij forse overheidssubsidies. Tegelijkertijd wordt de verkoop van auto’s met verbrandingsmotor er ontmoedigd door extra aankoopheffingen. Begin 2016 onderzocht het onderzoeksbureau Sanford C. Bernstein de uitstoot van voertuigen met elektrische en fossiele aandrijving in de dichtbevolkte miljoenenstad Hong Kong. Het vergeleek de emissies over een afstand van 150 duizend kilometer tussen een Tesla Model S met een 85 kWh-accupakket en een BMW 320i met benzinemotor, en keek ook naar de uitstoot die vrijkomt bij de productie van de voertuigen.

HETE KOLEN Omdat Hong Kong hoofdzakelijk gebruik maakt van kolencentrales, zou 150 duizend kilometer rijden in de Tesla volgens het onderzoeksbureau gelijk staan aan een uitstoot van 21,3 ton CO2, voor de opwekking van de elektriciteit; daar komt 5,2 ton CO2 bij voor de productie van het 85 kWh-accupakket. Voor de BMW zou deze vergelijking uit-

35

komen op de uitstoot van 20 ton CO2 tijdens het gebruik en 2,2 ton CO2 voor oliewinning en olieraffinage. De emissies tijdens de productie van beide auto’s, uitgezonderd het accupakket, zijn identiek en worden becijferd op 0,6 ton CO2. De Tesla komt dus op een uitstoot van zo’n 27 ton CO2, ofwel 20 procent meer dan de BMW. Volgens Bernstein pakken de overheidssubsidies voor elektrische voertuigen slecht uit voor het milieu, zolang elektriciteit met kolen wordt opgewekt. Vanzelfsprekend leverde het onderzoek zowel bijval als kritiek op. In een reactie liet een woordvoerder van

Tesla weten dat de emissies van EV’s tijdens het gebruik duidelijk lager zijn dan die van voertuigen met een verbrandingsmotor en dat het onderzoek onvoldoende rekening houdt met de uitstoot die vrijkomt tijdens het oppompen, transporteren en bewerken van ruwe olie. Ook vanuit kringen van EVeigenaren is er kritiek op het rapport, dat de berekeningen voornamelijk heeft gebaseerd op stroom van kolencentrales, terwijl in Hong Kong ook nucleaire energie wordt opgewekt. Wanneer dit in de berekening wordt meegenomen, samen met wind- en zonne-energie, zou de totale CO2-uitstoot

CO2-emissie in g/km

middenklasse auto met verschillende brandstofsoorten

PHEV PHEV groene grijze+groene stroom* stroom

BEV groene stroom*

BEV grijze+groene stroom

co2 (g/km)

benzine diesel

benzine hybride

co2 tank-to-wheel

170

140

132

97

97

0

0

co2 well-to-wheel co2 well-to-wheel + fabricage voertuig**

200

167

157

118

147

9

105

246

213

207

180

209

73

169

* TNO: DE MEESTE PHEV- EN EV-GEBRUIKERS KOPEN GROENE STROOM

** TNO: DE FABRICAGE IS INCLUSIEF ONDERHOUD EN RECYCLING VAN VOERTUIG EN ACCU BRON: TNO, REFERENTIEJAAR 2013

FLEET&MOBILITY / NOVEMBER 2016

Naamloos-16 35

01-11-16 16:42


AANDRIJVING / BRANDSTOF VERSUS EV

Overige emissies

Naast CO2 stoten voertuigen ook andere verontreinigende emissies uit. Uit TNO-onderzoek naar de milieueffecten van verschillende aandrijflijnen is de uitstoot van NOx (stikstof) en PM (fijnstof) voor elektrische voertuigen 0 en circa 30 procent voor phev’s voor het aandeel dat elektrisch wordt gereden. Het is geen verrassing dat de hoogste NOX-emissies voor rekening van dieselmotoren komen. Saillant detail is dat de fijnstofemissies door slijtage van banden en remmen volgens TNO minimaal drie keer groter zijn dan de fijnstofuitstoot van de motor. Ook hier zijn EV’s overigens in het voordeel, want door het terugwinnen van remenergie slijten de banden en remmen van een EV minder snel, wat bijdraagt aan een naar schatting 25 procent lagere fijnstofuitstoot door slijtage. Hoewel EV’s onderweg minder uitstoten, levert het gebruik van grijze stroom alsnog de nodige emissies op, maar dit geldt ook voor de brandstofproductie in olieraffinaderijen. Over de invloed van deze indirecte emissies op de gezondheid stelt het TNO-rapport dat deze minder schadelijk is dan directe voertuigemissies uit de uitlaat. De uitstoot van indirecte emissies is weliswaar groter, maar door de sterke verdunning is hun invloed op plaatsen en steden met luchtkwaliteitsproblemen minder groot dan die van directe emissies.

36

tijdens het gebruik veel lager uitvallen. De overheid ten slotte verdedigt het subsidiebeleid door te stellen dat directe blootstelling van mensen aan schadelijke uitstoot uit een uitlaat veel slechter voor de gezondheid is dan uitstoot die buiten de stad wordt geproduceerd.

hankelijk de uitkomsten zijn. Een ander belangrijk aspect van het Hong Kong-onderzoek is de discussie over wat slechter voor de gezondheid is: emissies binnen de stad of daarbuiten. Die vraag ligt namelijk aan de basis van het nut van de invoering van milieuzones in grote steden.

PLAATSGEBONDEN

WELL-TO-WHEEL

Wereldwijd worden talloze onderzoeken gedaan naar de totale uitstoot van elektrisch en fossiel aangedreven voertuigen. Het onderzoek in Hong Kong is interessant omdat het verschillende kanten van de emissiediscussie aansnijdt. Een saillant detail is bijvoorbeeld dat de studie is gedaan door een bedrijf dat zelf aandelen in een oliemaatschappij bezit. Veel van dit soort studies zijn gekleurd, of wekken de suggestie dat ze dat zijn omdat ze worden uitgevoerd of gesubsidieerd door partijen die ofwel pro-fossiel zijn of pro-EV, waardoor de vraag rijst hoe onaf-

Ook in Nederland worden de milieueffecten van de verschillende aandrijfsoorten onderzocht. TNO deed vorig jaar uitgebreid onderzoek, waarbij rekening werd gehouden met zoveel mogelijk verschillende factoren die de uitstoot van een voertuig beïnvloeden. Hiervoor is gekeken naar conventionele auto’s met verbrandingsmotor, EV’s (battery electric vehicle/full electric vehicle met elektri-

sche aandrijving) en plug-in hybrides met verbrandingsmotor en elektrische aandrijving. TNO is begonnen met een inventarisering van de emissies die vrijkomen tijdens de totale materiaallevenscyclus van een voertuig, vanaf het delven van de grondstoffen en het fabricageproces tot en met onderhoud, demontage en recycling. Daarnaast werd de zogenoemde ‘well-to-wheel’-keten in kaart gebracht. Dit zijn de emissies die betrekking hebben op de energieketen rond het voertuig, in dit geval dus voor het opwekken van elektriciteit en voor de productie van fossiele brandstof. TNO heeft geprobeerd een zo realistisch mogelijke berekening te maken. Er wordt bijvoorbeeld dieper ingegaan op de invloed van groene en grijze stroom op de emissies van een EV of plug-in hybride, en er is gewerkt met verbruiks- en laadcijfers vanuit de praktijk, niet met theoretische verbruikscijfers.

COMPENSATIE Op basis van de verzamelde data concludeert TNO dat de CO2-emissie tijdens de materiaallevenscyclus (productie, onderhoud, recycling) voor een conventioneel voertuig uitkomt op circa 45 g/km. Bij een elektrisch voertuig hangt dit af van een aantal variabelen en is dit maximaal zo’n 65 g/ km. EV’s zijn hier dus in het nadeel, wat vooral komt door de extra energie die nodig is voor het produceren en recyclen van het accupakket. Dit nadeel blijkt echter te wor-

CO2-emissie voor fabricage, onderhoud en recycling van een voertuig op basis van 220.000 kilometer

CO2 (ton) g/km

‘ SLIJTAGE VAN REMMEN EN BANDEN ZORGT VOOR MEER FIJNSTOFUITSTOOT DAN DE MOTOR.’

Naamloos-16 36

benzine en diesel 10.2 46

benzinehybride 11.0 50

phev 13.7 62

BEV 14.3 64

D v

m

i

d t k m v v e 1 v s v v t p g w z s

M

R T h c

BRON: TNO

01-11-16 16:42


Directe, verontreinigende praktijkemissies van personenauto’s milieunorm Euro 6, 30 procent stadkilometers, 70 procent snelwegkilometers

in mg/km NOx (stikstof) PM motor (fijnstof) Benzine 21 5 Diesel 365 1 PHEV (benzine) 15 4 BEV 0 0

PM slijtage 17 17 13 13

BRON: TNO

dieselmotor. Dit verschil is het grootst als een EV op groene stroom rijdt. Wanneer een EVaccu tussentijds vervangen zou moeten worden, bijvoorbeeld door slijtage of een defect, betekent dat volgens TNO een extra CO2-uitstoot van 20 g/km. Zelfs met vervanging van het accupakket blijft het voordeel met fossiele brandstoffen dan overeind. Elektrische voertuigen stoten de meeste CO2 uit tijdens de productie van de auto en tijdens het opwekken van de elektrische energie. Een relatief voordeel van stroom die in een energiecentrale wordt opgewekt, is dat deze uitstoot gecentraliseerd plaatsvindt, terwijl conventionele auto’s hun emissies verspreid uitstoten, wat in drukbevolkte gebieden slecht uitpakt voor de luchtkwaliteit.

DIESELGATE

‘ ZELFS BIJ VERVANGING VAN DE ACCU BLIJFT HET VOORDEEL OVEREIND.’

den gecompenseerd door de lagere emissies tijdens het gebruik. Voor de well-to-wheelketen komen de emissies volgens TNO uit op minimaal zo’n 150 g/km voor een hybride voertuig (fossiel en elektrisch) tot 200 g/km voor een standaard benzinevoertuig. Voor een elektrisch voertuig varieert dit van circa 10 g/km bij groene stroom tot bijna 150 g/km voor een plug-in hybride (phev) die op grijze stroom en fossiele brandstof rijdt. Een fors verschil kortom. Overigens is de milieuwinst van een phev die op grijze stroom rijdt relatief bescheiden: als een plug-in hybride 30 procent van de tijd volledig elektrisch op grijze stroom zou rijden, is de totale CO2winst ten opzichte van een benzinevoertuig zo’n 15 procent. Bij het gebruik van groene stroom loopt de winst op tot zo’n 25 procent.

MILIEUWINST Rekening houdend met alle factoren komt TNO tot de slotsom dat elektrische auto’s in het algemeen veel minder CO2 uitstoten dan conventionele auto’s met een benzine- of

37

Het TNO-rapport oogstte zowel bijval als kritiek. Hetzelfde geldt voor andere onderzoeken die met vergelijkbare uitkomsten komen. Toch wordt elektriciteit als vervanger voor benzine of diesel steeds relevanter. Ondanks experimenten en praktijktests met groengas, bifuel-modellen met benzine/lpg, en waterstof, waarvan de productie en opslag zeer energie-intensief is, richten steeds meer autofabrikanten zich op hybride en volledig elektrische modellen. //

CO2-emissies van een conventionele en elektrische auto’s Op basis van 20.000 km. Fabricage voertuig is inclusief onderhoud en recycling (sloop)

300

co2 fabricage voertuig*** co2 wtt-productie brandstof** co2 ttw-voertuig uitstoot*

250 200 CO2 g/km

150 100 50 0

Benzine Diesel

Benzine hybride

phev, groene phev, grijze + BEV, groene BEV, grijze + stroom groene stroom stroom groene stroom BRON: TNO

* TTW (TANK-TO-WHEEL): DE DIRECTE CO2-EMISSIE VAN ALLEEN HET VOERTUIG

** WTW (WELL-TO-WHEEL): DE INDIRECTE CO2-EMISSIE VAN HET VOERTUIG ALS GEVOLG VAN DE PRODUCTIE VAN BRANDSTOF

*** WTW+FABRICAGE: CO2-EMISSIE WELL-TO-WHEEL PLUS FABRICAGE VOERTUIG (ENERGIECYCLUS PLUS MATERIAALLEVENSCYCLUS, INCLUSIEF ONDERHOUD EN RECYCLING)

FLEET&MOBILITY / NOVEMBER 2016

Naamloos-16 37

01-11-16 16:42


ADVERTORIAL

KIA STIJGT SNEL OP ZAKELIJKE SHORTLIST STERKE MARKTPOSITIE DANKZIJ CONSEQUENTE FOCUS OP KWALITEIT

Kia stijgt snel op de shortlist bij zakelijke autorijders. Dit jaar bracht het merk opnieuw een aantal aansprekende modellen op de makt. Het jonge gamma (standaard met 7 jaar garantie) overtuigt hoofd en hart van zakelijk rijdend Nederland. En er komt nóg meer moois aan.

Hoe hoog de kwaliteit van Kia is bleek eerder dit jaar: de Kia Sportage kwam als beste uit de bus in het jaarlijkse JD Power onderzoek naar de afleverkwaliteit. Van alle automerken had Kia gemiddeld de minste gebreken. Dat is geen toeval: het bedrijf bouwt doelgericht aan een positie als wereldmerk met aansprekend design, praktische functionaliteit en een duidelijke focus op prijs/kwaliteit en betrouwbaarheid. Gunstige total cost of ownership Daardoor kan Kia als eerste en enige volumemerk bijvoorbeeld 7 jaar garantie geven. Dat geldt voor alle modellen: van de compacte Picanto en Rio tot de middenklasser cee’d en SUV’s zoals de Sportage en Sorento. Met als prettig effect: lage onderhoudskosten, een hoge restwaarde en dus een scherp leasetarief. Schone aandrijving, 15% bijtelling Daarnaast zet Kia vol in op het gebied van duurzame mobiliteit en investeert fors in schone aandrijfsystemen. Recente voorbeelden zijn de steeds zuinigere brandstofmotoren,

de Kia Soul EV, de nieuwe hybride Kia Niro met maar 88 gram CO2-uitstoot en de Optima Plug-In Hybrid, de D-segment sedan die je tot eind dit jaar nog kunt kiezen met slechts 15% bijtelling. Tot 2020 gaat Kia nog eens negen ‘groene’ modellen uitbrengen. Goed om te weten voor wagenparkbeheerders met aandacht voor CO2uitstoot.

‘Aansprekend design, 7 jaar garantie én een scherpe leaseprijs: een ijzersterk aanbod’ Ruimte voor groei: Optima Sportswagon Nog een illustratie van de zakelijke ambities van Kia is de nieuwe Optima Sportswagon: een extra ruime, mooie en veelzijdige troef in het D-segment, met alles wat je wilt voor zakelijk en privégebruik. Daarmee creëert Kia ook aan de bovenkant van de markt ruimte voor gezonde verdere groei.

Kia Rio, wereldwijde bestseller Meer verrassend nieuws brengt Kia in de compacte klasse. Eind september presenteerde het merk in Parijs de vijfde generatie van de Kia Rio, de wereldwijde bestseller. Die staat vanaf het eerste kwartaal van 2017 in de Nederlandse showrooms en gaat het B-segment opschudden met zijn combinatie van kwaliteit, rijplezier en rijke uitrusting. Business Editions Tot slot biedt Kia van diverse modellen altijd aantrekkelijke Business Editions: extra rijk uitgeruste uitvoeringen met aantrekkelijke features zoals full map navigatie en achteruitrijcamera. De combinatie van bescheiden bijtelling en complete uitrusting maakt deze uitvoeringen ook financieel onweerstaanbaar.


AUTONIEUWS

Leasetoppers tegen het licht Natuurlijk gaat het bij een nieuwe (of vernieuwde) auto ook om het uiterlijk en de prestaties op de weg, maar de wagenparkbeheerder kijkt vooral naar de kosten. In deze rubriek komen we deze rekenaars tegemoet. We presenteren een selectie van toppers of recent aan de keuzelijst toegevoegde leaseauto’s uit verschillende segmenten, tonen wat ze kosten, of de fabrikanten hun verbruiksbeloften nakomen en laten elke editie een andere expert een toelichting geven. Ditmaal is Eric Delgijer de expert van dienst. Delgijer is wagenparkbeheerder bij De Wagenparkbeheerders.

TEKST: MARK LITJENS, MET MEDEWERKING VAN AUTODISK

Ford Ka Plus 39 CONSUMENTENPRIJS € 12.995 LEASEPRIJS (48 MND/30.000 KM) € 304 PER MAAND PRIVÉLEASEPRIJS V.A.

PRIJSCATEGORIE < € 22.500

(48 MND/10.000 KM)

€ 292 PER MAAND

Ford Ka Plus: pluspunt in private lease?

DE EXPERT

RIJDEN: VOLGENS FABRIKANT*: CO2-UITSTOOT G/KM: 114 / GEMIDDELD VERBRUIK (L/100 KM): 5,0 WERKELIJK*: CO 2-UITSTOOT G/KM: 159 / GEMIDDELD VERBRUIK (L/100 KM): 6,88

*BRON: TRAVELCARD, WERKELIJKVERBRUIK.NL

VARIABELE KOSTEN: RESTWAARDE(HANDEL) 46% / BIJTELLINGSCATEGORIE (2016) 25% / BIJTELLINGSCATEGORIE (2017) 22% / AFSCHRIJVING (PER MND) € 144 / RENTE (PER MND) € 37 / MRB (PER MND) € 32 / VERZEKERING (PER MND) € 40 / RO (PER MND) € 37 / BANDEN (PER MND) € 14

Ford pakt door op de Ka, met de Ka Plus. Gaat dit model ook doorpakken? “De Ka Plus vervangt na twintig jaar de Ford Ka. In tegenstelling tot zijn voorganger is het qua design een onopvallende auto. De nieuwe Ka heeft een enigszins gedateerd en saai uiterlijk. Wel is hij flink groter. Hij valt in het B-segment en is qua ruimte vergelijkbaar met de huidige Ford Fiesta. Concurrenten zijn onder andere de Opel Corsa, Kia Rio en Dacia Sandero. De Ford Ka Plus kan interessant zijn voor werkgevers die voor hun personeel bijvoorbeeld woon-werkverkeer een goedkope en relatief ruime auto beschikbaar willen stellen. Ook verwacht ik dat de auto via het steeds populairder wordende private lease zijn weg wel zal vinden.”

FLEET&MOBILITY / NOVEMBER 2016

Naamloos-17 39

01-11-16 16:43


bijtelling

VANAF

MITSUBISHI OUTLANDER PHEV ALLEEN IN 2016 NOG MET 15% BIJTELLING

€ 212

netto per maand

Brandstofverbruik: 1,8 l/100km 42 g/km CO2-uitstoot:

www.mitsubishi-motors.nl Afgebeeld model kan afwijken van de standaardspecificaties. De Mitsubishi Outlander PHEV wordt geleverd met 5 jaar Multigarantie/ Mitsubishi Assistance Package. Imp.: MMSN B.V., Amstelveen, contact@mmsn.nl. Wijzigingen voorbehouden.

Mitsubishi_Adv_FleetMobility_210x285_Wt.indd 1

31/10/2016 10:00


Seat Ateca 1.0 EcoTSI Reference

41 CONSUMENTENPRIJS € 25.900 LEASEPRIJS (48 MND/30.000 KM) € 494 PER MAAND PRIVÉLEASEPRIJS V.A.

PRIJSCATEGORIE < € 27.500

(48 MND/10.000 KM)

€ 488 PER MAAND

Seat Ateca: breed inzetbaar.

DE EXPERT

RIJDEN: VOLGENS FABRIKANT*: CO2-UITSTOOT G/KM: 119 / GEMIDDELD VERBRUIK (L/100 KM): 5,2 WERKELIJK*: CO2-UITSTOOT G/KM: 164 / GEMIDDELD VERBRUIK (L/100 KM): 7,07

*BRON: TRAVELCARD, WERKELIJKVERBRUIK.NL

VARIABELE KOSTEN: RESTWAARDE(HANDEL) 40% / BIJTELLINGSCATEGORIE (2016) 25% / BIJTELLINGSCATEGORIE (2017) 22% / AFSCHRIJVING (PER MND) € 254 / RENTE (PER MND) € 63 / MRB (PER MND) € 46 / VERZEKERING (PER MND) € 60 / RO (PER MND) € 48 / BANDEN (PER MND) € 23

De Ateca brengt Seat naar een nieuw segment. Goede ontwikkeling? “De Ateca is de eerste suv die Seat op de markt brengt. De auto biedt veel binnenruimte, heeft een sportief karakter en is een solide auto. Een fijne reisauto. Qua prijs, uitstraling en uitrusting staat hij sterk. De 1.0 driecilinder benzine met 115 pk is bovendien een relatief lichte auto (1.180 kg). De auto is aantrekkelijk voor een brede groep werknemers die voor werk en/of gezin een ruime auto nodig hebben en is geschikt om veel kilometers mee te maken. De leaseprijs van de dieselvariant is vergelijkbaar met die van de Nissan Qashqai en de Renault Kadjar, maar de Seat heeft wel een trekgewicht van 1.500 kg: een pluspunt voor caravanrijders. Veel autoregelingen sluiten suv’s, net zoals cabrio’s en terreinauto’s, overigens uit.”

FLEET&MOBILITY / NOVEMBER 2016

Naamloos-17 41

01-11-16 16:44


DE EXPERT

PRIJSCATEGORIE < € 32.500 CONSUMENTENPRIJS € 28.570 LEASEPRIJS (48 MND/30.000 KM) € 513 PER MAAND

Peugeot 3008

PRIVÉLEASEPRIJS V.A. (48 MND/10.000 KM)

€ 436 PER MAAND

Peugeot 3008: meer suv, minder crossover.

RIJDEN: VOLGENS FABRIKANT*: CO2-UITSTOOT G/KM: 115 / GEMIDDELD VERBRUIK (L/100 KM): 5,0 WERKELIJK*: CO2-UITSTOOT G/KM: 160 / GEMIDDELD VERBRUIK (L/100 KM): 6,88

42

*BRON: TRAVELCARD, WERKELIJKVERBRUIK.NL

VARIABELE KOSTEN: RESTWAARDE(HANDEL) 40% / BIJTELLINGSCATEGORIE (2016) 25% / BIJTELLINGSCATEGORIE (2017) 22% / AFSCHRIJVING (PER MND) € 264 / RENTE (PER MND) € 68 / MRB (PER MND) € 46 / VERZEKERING (PER MND) € 63 / RO (PER MND) € 50 / BANDEN (PER MND) € 22

PRIJSCATEGORIE > € 32.500

CONSUMENTENPRIJS € 100.600 LEASEPRIJS (48 MND/30.000 KM) € 1.778 PER MAAND PRIVÉLEASEPRIJS

Tesla Model X 75D

(48 MND/10.000 KM)

NIET BEKEND/GEEN AANBOD

Tesla Model X: met vleugels RIJDEN:

Peugeot is in de leasemarkt goed vertegenwoordigd. Gaat de nieuwe 3008 hier iets van meepikken? “De nieuwe 3008 is groter, ruimer, honderd kilo lichter en acht centimeter langer dan zijn voorganger. Bovendien is hij in zijn nieuwe vormgeving iets meer suv en iets minder crossover zoals de vorige was. Het interieur is modern vormgegeven en heel luxe: neem het digitale dashboard, i-Cockpit genaamd. Het 12,3-inch display komt in plaats van de reguliere meters en is naar eigen smaak aan te passen. Daarnaast beschikt de auto over goede rij-eigenschappen. Het overige motorenaanbod is heel modern, Peugeot moet dan ook afrekenen met de problemen rond de THP-motoren in het verleden. De 3008 mikt op dezelfde doelgroep als de Seat Ateca, maar is wel duurder. Qua formaat zijn beide auto’s ongeveer hetzelfde, alhoewel het trekgewicht bij alle varianten lager is in vergelijking met de Ateca.” Elektrisch. Tesla. Een combinatie die de tongen losmaakt. Ook in de leasewereld? “Volgens Tesla is dit de veiligste, snelste en best uitgeruste suv ooit. De EV heeft plaats voor maximaal zeven personen. Opvallend zijn natuurlijk de vleugeldeuren. Of dat praktisch is, is nog even de vraag.”

VOLGENS FABRIKANT*: CO2-UITSTOOT G/KM: N.V.T. / GEMIDDELD VERBRUIK (L/100 KM): N.V.T. WERKELIJK*: CO2-UITSTOOT G/KM: N.V.T. / GEMIDDELD VERBRUIK (L/100 KM): N.V.T. *BRON: TRAVELCARD, WERKELIJKVERBRUIK.NL

VARIABELE KOSTEN: RESTWAARDE(HANDEL) 38% / BIJTELLINGSCATEGORIE (2016) 4% / BIJTELLINGSCATEGORIE (2017) 4% / AFSCHRIJVING (PER MND) € 1.083 / RENTE (PER MND) € 221 / MRB (PER MND) € N.V.T. / VERZEKERING (PER MND) € 209 / RO (PER MND) € 145 / BANDEN (PER MND) € 120

Naamloos-17 42

01-11-16 16:44


HARD werken wordt beloond DE VOLVO XC90. ZAKENAUTO VAN HET JAAR 2017. De XC90 is de eerste exponent van een nieuwe generatie Volvo’s en daarmee tevens onze nieuwe standaard op het gebied van technologie, veiligheid en Scandinavisch design. De veiligste SUV ooit getest biedt plaats aan maar liefst 7 passagiers. Hij is dus niet voor niets bekroond tot Zakenauto van het Jaar. Het juryrapport wijst op het innovatieve karakter en prijst de comforten rijeigenschappen. Ook zijn er complimenten voor zijn krachtige uitstraling en de kwaliteit van het Volvo dealernetwerk. Een mooie beloning voor jaren ontwikkeling. De Volvo XC90 T8 Twin Engine (plug-in hybrid) biedt u maximale prestaties en de mogelijkheid tot volledig elektrisch rijden. VOLVO XC90 T8 TWIN ENGINE VANAF € 79.860 | LEASE VANAF € 1.125 P.M. ALLEEN WANNEER U NOG DIT JAAR RIJDT, GENIET U NOG 5 JAAR LANG VAN SLECHTS GA NAAR UW VOLVO-DEALER OF KIJK OP VOLVOCARS.NL

Volvo XC90 vanaf € 72.175 (consumentenadviesprijs) of € 70.995 (fiscale waarde) en Volvo XC90 T8 Twin Engine vanaf € 79.860 (consumentenadviesprijs) of € 78.495 (fiscale waarde). Volvo XC90 lease vanaf € 989 p.m. en Volvo XC90 T8 Twin Engine lease vanaf € 1.125 p.m., excl. btw en brandstof, o.b.v. Full Operational Lease, 60 mnd, 15.000 km p.j., Volvo Car Lease: 020-65 873 10 (kantooruren). Wijzigingen voorbehouden. Raadpleeg voor meer informatie de verkoopvoorwaarden op www.volvocars.nl. Gem. verbruik: 2,1 – 8,0 l/100 km (47,6 – 12,5 km/l), gem. CO2-uitstoot resp. 49 - 186 g/km.

Fleet_Mobility_XC90_Zakenautovanhetjaar_210x285mm.indd 1

26-10-16 15:45


ADVERTORIAL

VLOOTBEHEERSOFTWARE NODIG? ZO MAAK JE DE JUISTE KEUZE.

40

De juiste keuze maken als je vlootbeheersoftware nodig hebt: vaak lijkt het een onoverbrugbaar hindernis. Zovele elementen in rekening te brengen, telkens in functie van een specifieke organisatie, voor de dag van vandaag én klaar voor morgen... Chevin Fleet Solutions beheert met zijn software wagens in meer dan 100 landen en is dan ook het best geplaatst om te zeggen waar je sowieso rekening mee moet houden: zij creëerden een koopgids met daarin belangrijke tips voor deze belangrijke selectie.

OOK SOFTWARE MOET JE TESTRIJDEN Wanneer kocht u de laatste keer een auto puur op papier? Toch niet zonder er zelf mee te rijden, de wegligging te voelen en het verbruik live te checken? Dat is net hetzelfde met software. Het is belangrijk deze in al zijn toepassingen te zien, er zelf mee te werken en medewerkers de inputtools te laten testen. Liefst op uw eigen plek en aan uw eigen tempo, terwijl er toch iemand in de buurt is die op vragen kan antwoorden.

TEST BELOFTES EN VOORAL GEBRUIKSVRIENDELIJKHEID Hieruit blijkt snel of alle beloftes hard gemaakt kunnen worden. Of het systeem gebruiksvriendelijk is en of rapporten effectief zo makkelijk te trekken zijn. Want dat bepaalt in grote mate de acceptatie van het systeem door de gebruikers. En hoe makkelijker het systeem in gebruik, hoe makkelijker gebruikers er gebruik van maken. Dat is toch waar het uiteindelijk om gaat? Gebruiksvriendelijk zijn vooral de systemen die specifiek voor gebruik via alle mogelijke online platformen ontwikkeld werden. Deze web-based oplossingen zijn stabiel, schaalbaar en vermijden kosten voor bijkomende applicaties.

VERGELIJK DE TOTALE EN TOEKOMSTIGE KOSTPRIJS Tenslotte blijkt het van fundamenteel belang om zeker de totale kostprijs van de implementatie van een vlootbeheersysteem te vergelijken en niet slechts aparte elementen ervan. De ene software kan goedkoper zijn, maar bijvoorbeeld de broodnodige training van gebruikers niet meerekenen. Dan komt het totaalplaatje meestal duurder uit dan een ander systeem. Breng bijkomend ook de toekomstige ontwikkelingskost in rekening: meestal willen klanten immers verder groeien en hebben ze op termijn aanpassingen nodig. De software moet dan zo flexibel zijn dat het dit makkelijk – en zonder veel extra kosten - kan opvangen.

KIES DE JUISTE SOFTWARE VOOR UW ORGANISATIE Chevin Fleet Solutions daagt u uit om zijn oplossing naast om het even welke andere vlootbeheer

software te leggen. Rekening houdend met alle onderstaande punten en wetende dat wij gaan voor ultieme klanttevredenheid. Contacteer ons voor ons voorstel:

1. Inventariseer mogelijke leveranciers en contacteer ze. 2. Vraag een demo en leg de verkoper op de rooster 3. Test de software zelf, op uw eigen tempo en in uw eigen omgeving 4. Spreek met bestaande gebruikers 5. Vergelijk de volledige uitsplitsing van alle kosten, van installatie, configuratie, data conversie en training tot support. 6. Check de flexibiliteit naar aanpassingen in de toekomst 7. Test de creatie en het gebruik van rapportage.

FleetWave genereert automatisch rapporten om de verbeterde efficiëntie van de vloot te bewijzen. Meer info: www.chevinfleet.nl


> Heli Holland beheert een vloot van 21 helikopters

HELIKOPTERS ALS SNEL ALTERNATIEF

VLIEGENSVLUGGE SERVICE

45

Heli Holland faciliteert snelle (zaken)reizen. Het bedrijf werd opgericht in 1976 en viert dit jaar zijn veertigste verjaardag. Met zijn helikoptervloot bedient het bedrijf klanten uit verschillende branches. Van offshore vluchten tot zakelijke reizen en film- en fotosessies. TEKST: PARISA OROEMI

Heli Holland in cijfers Heli Holland heeft een vloot van 21 helikopters. Het bedrijf telt vijf vestigingen, waarvan vier in Nederland (het hoofdkantoor zit in het Drentse Emmer-Compascuum) en een in Polen. Heli Holland verzorgt gemiddeld twee tot drie vluchten per dag. Jaarlijks voert het bedrijf 1.200 transportvluchten uit. De prijzen variëren per helikoptertype: voor een vlucht met de kleine EC120 vraagt Heli Holland gemiddeld 900 euro. Met de grotere EC155 kost dat circa 5.000 euro. En voor een vlucht met de luxe, tweemotige EC355 vraagt het bedrijf 1.550 euro.

Z

akelijk reizen moet vaak snel, want tijd is geld. Heli Holland gaat er prat op dat een helikopter tot wel drie keer sneller is dan een autorit. Een rit waar je met de auto drie uur over doet, kan een helikopter in vijftig minuten afleggen. Die dienstverlening is niet alleen bereikbaar voor de rijken der aarde. “We zijn niet anders dan een vliegmaatschappij als de KLM”, vertelt René van der Haring, directeur van het bedrijf. “Iedereen kan bij ons een vlucht boeken.” Het beheer van de vloot van 21 helikopters wordt volledig in eigen huis geregeld. “We hebben onze eigen mensen in dienst voor elk aspect van onze activiteiten, van de piloten tot monteurs die de toestellen onderhouden.” Bovendien houdt Heli Holland niet alleen de eigen vloot operationeel, ook helikoptervlootbeheerders uit andere landen maken gebruik van de technische diensten van Heli Holland. “We werken onder meer voor bedrijven in Maleisië, Oekraïne en Polen”, zegt Van der Haring. De vloot van Heli Holland bestaat uit verschillende helikoptermodellen, allemaal gebouwd door Airbus Helicopters, onderdeel van de Airbus Group. Voor zakelijke reizen kiezen de klanten vaak voor de luxe, tweemotorige Eurocopter AS355, die maximaal zes passagiers kan herbergen en geschikt is voor korte en middellange afstanden. “Voor transport en offshore zetten we de meer geavanceerde EC155 in. Deze tweemotorige helikopter kan dag en nacht vliegen, is

groter en kan dus meer passagiers herbergen”, zegt Van der Haring. Voor het snelle werk op de korte afstand heeft het helikopterbedrijf de kleinere, eenmotorige EC120. De helikoptervloot wordt ingezet voor zakelijke reizen, maar ook voor het trainen van piloten, medische zorg en televisiewerk.

BUREAUCRATIE Doordat het bedrijf alle personeel dat zorgt voor het vliegen en het onderhoud van de toestellen in dienst heeft, is het beheren en operationeel houden van de vloot niet lastig. Waar de helikopterdienstaanbieder wel tegenaan loopt, is de provinciale bureaucratie. “Voor een eenmalige landing hoeft er geen vergunning bij de provincie te worden aangevraagd. Hiervoor hebben we een ontheffing. Maar als we vaker op dezelfde plek moeten landen en opstijgen, moet er minimaal vier weken van tevoren een aanvraag worden ingediend”, vertelt Van der Haring. “Die tijd hebben veel van onze klanten niet en het zorgt er voor dat we vluchten moeten schrappen waar wel vraag naar is.”//

FLEET&MOBILITY / NOVEMBER 2016

Naamloos-18 45

01-11-16 16:44


GRIJS BEHEER BART VAN DORST > INKOPER BIJ WERKBEMIDDELINGSORGANISATIE ERGON > AANTAL VOERTUIGEN IN BEHEER: 180

I w d

T

‘ WE VRAGEN VAN ONZE LEVERANCIERS EEN TEGENPRESTATIE.’

46

E

p g a 1 ( r v I 2

F

“ g t a n h h g p i d E v p s D O o g a a z

De vijf van Ergon 1. De dienst groenonderhoud en stedelijke reiniging is vergelijkbaar met de klassieke plantsoenendienst. Deze dienst gebruikt 120 dieselauto’s, al dan niet met trekhaak, plus vier elektrische Nissans met veegvuilbak en kipper. 2. B usiness Post sorteert post van en voor bedrijven uit de regio en verspreidt deze. Voor korte ritten zijn er fietsen, voor de lange en voor grotere ladingen elektrische Nissans of Berlingo’s en diesel-Jumpers. 3. D e textieldienst reinigt textiel voor zorginstellingen. Voor het vervoer zijn er Crafter BE-combinaties en twee DAF trucks. 4. B uurtbedrijven gebruikt dezelfde auto’s als de dienst groenonderhoud en stedelijke reiniging, maar richt zich op kwaliteitsverbetering van probleemwijken door het ophalen van restvuil, het saneren van verwaarloosd groen en verlenen hand- en spandiensten aan scholen en sportverenigingen. 5. D e facilitaire dienst onderhoudt met elektrische bodewagens het fysieke contact tussen alle vestigingen.

> Gert-Jan Hijweege: ‘Sinds dit jaar moeten we medicijnen onder strikte temperatuurcondities vervoeren.’

Naamloos-19 46

01-11-16 16:45


GRIJS BEHEER

‘HET LIEFST HAD IK ALLEEN MAAR ELEKTRISCHE AUTO’S’

BEMIDDELAAR OP DE BRES VOOR DE EV

In het wagenpark van Ergon, een werkbemiddelaar in de regio Eindhoven, worden elektrische auto’s steeds belangrijker. Het zorgen voor voldoende draagvlak is daarbij een grote uitdaging. TEKST EN BEELD: RENÉ GRÜNFELD

E

rgon is een grote werkbemiddelingsorganisatie in de regio Eindhoven. Het bedrijf voert de wet Sociale Werkvoorziening en Participatie uit en helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij het vinden van een werkplek. Ergon heeft ongeveer vijfhonderd mensen gedetacheerd. Zowel voor het vervoer van deze arbeidskrachten als voor hun werk heeft Ergon 180 voertuigen in bedrijf. Inkoper Bart van Dorst (47) heeft ze sinds 2005 onder zich. Omdat de regio beperkt is, is hij heel geschikt voor de inzet van elektrisch aangedreven auto’s, zegt Van Dorst. In de vloot zitten daarom negen Nissans E-NV 200 en, als poolauto’s, vier Volkswagens e-Up.

FUNCTIONALITEIT “Onze ervaringen met elektrische voertuigen zijn goed en ook de mensen die ermee werken zijn tevreden. Het liefst had ik alleen maar elektrische auto’s, maar dat is nog niet mogelijk.” Zo zijn er nog geen elektrisch aangedreven auto’s met trekhaak, terwijl die onmisbaar zijn voor werkzaamheden zoals groenonderhoud. “Onze mensen gaan met busjes naar de werkplek. Daarin is ook plaats voor gereedschappen, maar het afval gaat in een aanhanger. We kiezen onze voertuigen daarom louter op functionaliteit.” Ergon heeft daarom ook Berlingo’s en Jumpers van Citroën in gebruik, naast Volkswagens Transporter en Crafter, twee Iveco Daily’s, de elektrische Nissans en, voor het zwaarste werk, drie DAF’s van het type CF en LF en een MAN TGS. Omdat de werkzaamheden sterk uiteenlopen is er ook een grote variëteit aan uitvoeringen: van gesloten busjes met enkele of dubbele cabine tot auto’s met kipperbak, multiveegvuilbak of een autolaadkraan. Dit zijn allemaal diesels, al rijden ze gemiddeld niet meer dan 10 duizend kilometer

per jaar. “We willen gemakkelijk met voertuigen kunnen schuiven tussen de verschillende locaties. Vandaar dat we zoveel mogelijk met vergelijkbare auto’s werken.”

ZEVEN JAAR De voertuigen blijven zeven jaar in gebruik. Eén van de reden voor deze lange inzetduur zijn de vereiste technische aanpassingen, zoals de montage van een kraan, zwaailampen en gereedschapskisten, en het versterken van laadbakken. Ook zijn ze in eigendom. “Vanuit het oogpunt van tco past koop ons beter, waarbij we met de leveranciers terugkoop met vaste restwaardegarantie zijn overeengekomen. Maar er is nog een aspect: wij vragen onze leveranciers een tegenprestatie, zoals het afnemen van diensten of de inzet van werknemers.” Van Dorst legt uit dat deze zogeheten social return sinds jaren een standaard beleidsparagraaf is bij (semi-)overheidsdiensten. Omdat Ergon onder de semi-overheid valt en het om veel auto’s ging, is de aanbesteding op Europees niveau gedaan. De overkoepelende organisatie voor de sociale werkvoorziening, Cedris, nam deze taak op zich. Cedris werkt voor circa honderd van dit soort instellingen en heeft inmiddels de levering van rond de 4.500 auto’s op deze manier aanbesteed, zegt Van Dorst.

SCHADEBEHEERSING De keuze voor de E-NV 200 is bepaald doordat alleen Nissan een elektrisch voertuig kon leveren in open en gesloten uitvoering met veegvuilopbouw en kipperbak. Bovendien waren de ervaringen van meet af aan positief. “Eerst was er veel scepsis vanwege het imago, maar na enkele testritten viel daar, mede door het comfort, niets meer van te bespeuren. Dat is belangrijk, want wie tevreden is met zijn auto, gaat er beter mee

om.” Uiteraard moest de inzet van elektrische auto’s zowel financieel als operationeel binnen het budget passen en daarom is de beslissing niet lichtvaardig genomen, zegt Van Dorst. “Evengoed was er heel wat lobbywerk nodig om voldoende draagvlak te vinden, ook op directieniveau.” Alle onderhoud en reparaties, inclusief banden, vinden op ROB-contract plaats bij lokale dealers. Schadeherstel valt daar uiteraard niet onder. “Vooral de auto’s die in het groenonderhoud en de reiniging worden ingezet, rijden vaker schade dan gebruikelijk. Dat heeft er vooral mee te maken dat ze veel buiten de openbare weg komen, zoals in parken en plantsoenen. In zo’n omgeving is de situatie niet altijd even overzichtelijk; takken en paaltjes zorgen voor krassen en deuken. Wij proberen de schade te beperken door praktische maatregelen, waaronder montage van side- en backbars en parkeersensoren, en met trainingen.” //

47

5 tips

1. Maak de tco leidend en baseer de looptijd op kilometerprestatie, restwaarde en ROB-tarieven. 2. B etrek de gebruiker bij de keuze van model en specificaties. Zo creëer je meer draagvlak. 3. Kijk bij de keuze voor een dealer of deze de vloot van een grote zakelijke klant wel aankan. 4. Duurzaam ondernemen: aanvaard je verantwoordelijkheid. Er kan soms meer dan je denkt. 5. MVO zegt iets over je maatschappelijke positie en dat kan meewegen bij het werven van opdrachten. FLEET&MOBILITY / NOVEMBER 2016

Naamloos-19 47

01-11-16 16:45


U heeft nog maar zes weken om te profiteren van 5 jaar lang 15% bijtelling

U NO HEEF 6 WG MAAT EKE R N!

Vanaf 1 januari 2017 verdwijnt de 15% bijtellingscategorie. Ook voor een plug-in hybride auto betaalt u vanaf 1 januari 22%. Toch kunt u door een van de auto’s hieronder te kiezen, een enorme besparing realiseren.

VOLKSWAGEN GOLF

VOLKSWAGEN PASSAT

VOLKSWAGEN PASSAT

GTE CONNECTED

LIMOUSINE GTE CONNECTED

VARIANT GTE CONNECTED

Contract

Km/jaar

60 mnd. 20.000 fiscale waarde v.a.

Leaseprijs

Contract

€ 569

60 mnd. 20.000

€ 37.990

Km/jaar

fiscale waarde v.a.

Leaseprijs

Contract

€ 599

60 mnd. 20.000

€ 45.190

Km/jaar

fiscale waarde v.a.

Leaseprijs

€ 619

€ 46.690

Rijklaar vanaf € 39.155

Rijklaar vanaf € 46.500

Rijklaar vanaf € 48.000

Bespaar € 6.900 bijtelling

Bespaar € 7.620 bijtelling

Bespaar € 7.980 bijtelling

2016 15% Alleen nog in

BIJTELLING

AUDI Q7

AUDI A3

QUATTRO E-TRON

SPORTBACK E-TRON LEASE EDITION

Contract

Km/jaar

60 mnd. 20.000 fiscale waarde v.a.

Leaseprijs

Contract

€ 1.249

60 mnd. 20.000

€ 85.000

Km/jaar

fiscale waarde v.a.

Leaseprijs

€ 579

€ 39.990

Rijklaar vanaf € 86.380

Rijklaar vanaf € 39.300

Bespaar € 15.470 bijtelling

Bespaar € 7.278 bijtelling

Lease

Bel 070 342 9400 Wittebrug heeft maar liefst vijf modellen waar u deze besparing mee kunt realiseren. Is het einde van uw leasecontract nog niet in zicht? Vraag uw leasemaatschappij naar de mogelijkheden om uw huidige contract open te breken.


GRIJS NIEUWS

Vision Van als toekomstvisie Daimler Mercedes-Benz-moederconcern Daimler heeft een bijzondere visie op de toekomst van de LCV. Daarin speelt de onderlinge verbondenheid tussen voertuigen en via internet een centrale rol. Met connectiviteit denkt de fabrikant het verkeer veiliger te maken en het transport efficiënter. Volgens Daimler kunnen voertuigen binnen afzienbare tijd informatie uitwisselen over de verkeerssituatie en over weersomstandigheden, maar ook over hun positie, bestemming en eventueel resterende of gevraagde laadruimte. Er kan daardoor pro-actiever gepland worden, wat ritten en tijd bespaart. Dit moet ondernemers geld opleveren en tegelijkertijd het milieu ontzien doordat er minder lege of halfvolle auto’s nodig zijn.

EXPERIMENTELE SYSTEMEN Daimler speelt met deze ontwikkeling in op de stormachtige groei van e-commerce en heeft een aantal teams van jonge mensen in verschillende landen gevraagd met nieuwe concepten te komen rond geautomatiseerd laden, lossen en de ‘last mile’. Tijdens een

workshop Connectivity for Vans werd de visie van Mercedes-Benz uiteengezet en met een aantal experimentele laad-, los- en bezorgsystemen geïllustreerd. Centraal in dit verhaal stond de Vision Van, een futuristisch ogende en elektrisch aangedreven bestelwagen. De ontwerper, de Nederlander Bertrand Janssen, gaf de Vision Van een minimalistische cabine mee en een doorgeefluik. Een geautomatiseerd systeem in de laadruimte zorgt ervoor dat de chauffeur elke zending voor het aanpakken heeft zodra hij op het losadres is aangekomen. Bovendien zijn er twee drones aan boord die zelfstandig pakketjes kunnen ophalen en afgeven.

UBER-WEGVERVOER Daimler verwacht dat ook in het wegvervoer Uber-achtige ontwikkelingen ontstaan, waarbij een fabrikant niet alleen voertuigen levert, maar zich ook op de goederenstromen richt. Het bezit van de auto’s wordt minder belangrijk dan het gebruik – in welke vorm dan ook, aldus Daimler. De elektrisch aangedreven Vision Van met zijn twee drones is vanuit die visie ontwikkeld. Overigens rijdt de Vision Van niet autonoom, omdat Daimler beide ontwikkelingen naast elkaar wil faciliteren. Zo is het ook niet nodig om te wachten op aanpassingen in de verkeerswet en het slechten van juridische barrières.

49

EURO 6 VOOR DE BOXER PSA voorziet ook de Peugeot Boxer van Euro 6-technologie. Dit gebeurt met 2.0 BlueHDi dieselmotoren van eigen makelij in drie vermogensklassen: 110 pk met 300 Nm koppel, 130 pk met 340 Nm koppel en

160 pk met een draaimoment van 350 Nm. Ze worden alledrie gecombineerd met een handgeschakelde zesversnellingsbak en, als optie, een stop-startinrichting voor in het stedelijk verkeer. Toepassing van de nieuwe techniek verlaagt het verbruik tot 6 l/100 km bij een CO2-uitstoot 154 g/km. Volgens de fabrikant is het verbruik van de 130 pkmotor verlaagd met 1,1 l/100 km gemiddeld en de CO2-uitstoot met 30 g. De Adblue-tank heeft een inhoud van 15 liter; genoeg voor een bereik van circa 10 duizend kilometer. De Peugeot Boxer is er vanaf 14.300 euro (excl. bpm/btw).

FLEET&MOBILITY / NOVEMBER 2016

Naamloos-20 49

01-11-16 16:46


GRIJS NIEUWS

MAN TGE als tweede Van of the Year De nieuwe Volkswagen Crafter is op de recente IAA in Hannover uitgeroepen tot Van of the Year 2017, maar het is niet de enige bedrijfswagen die met deze onderscheiding aan de haal gaat. Truckfabrikant en concerngenoot MAN brengt namelijk precies dezelfde zware bestelwagen op de markt, zij het dan onder de naam MAN TGE. Daarmee kan MAN, voor het eerst sinds de eveneens met VW gedeelde LT/G90, weer een voertuig aanbieden dat de reeks lichte, middelzware en zware vrachtwagens aan de onderzijde van de markt completeert. TGE en Crafter komen beide uit een geheel nieuw gebouwde fabriek in het Poolse Września en staan in de loop van 2017 bij de dealer.

Nissan NV300 vult leemte op Nissan vult het gat tussen de NV200/e-NV200 en de NV400, de opvolger van de Interstar, op met de NV300. Deze bedrijfswagen wordt ook gevoerd door Opel (Vivaro), Renault (Trafic) en Fiat (Talento). Nissan geeft er vijf jaar of 160 duizend kilometer fabrieksgarantie op, wat uniek is in deze klasse. De garantie geldt ook voor originele Nissan-accessoires. De auto is als LCV leverbaar met gesloten opbouw en als platformcabine voor uiteenlopende opbouwvarianten. Naast de nog vrij nieuwe Euro 6-turbodieselmotoren houden onder meer de onderhoudsintervallen van twee jaar of 40 duizend kilometer de exploitatiekosten beperkt. Voor de gesloten uitvoering is er ook bij Nissan keuze uit vier lengte- en hoogtevarianten: L1H1, L1H2, L2H1 en L2H2. Daarnaast is er een versie met dubbele cabine; deze heeft plaats voor maximaal zes inzittenden. Naast de NV200, NV300 en NV400 heeft Nissan ook nog de Navara pickup en de zwaardere NT400 Cabstar op het programma.

50

Extra sterke sleutel Ook de sterkste auto heeft wel een kwetsbaar punt. Ford elimineert er in elk geval één met de extra stevige contactsleutel die bij elke Transit en Transit Custom standaard wordt

Naamloos-20 50

Top 5 bestelwagens meegeleverd. Zulke sleutels hebben het in de praktijk vaak zwaar te verduren en dan met name de elektronica binnenin. Een weigerende afstandsbediening is hinderlijk en brengt het gevaar met zich mee dat bestuurders de auto dan maar even niet afsluiten. Verleden tijd, zegt Ford: de nieuwe sleutel overleeft een half uur onder water, vijftig keer vallen op een betonnen vloer, intensieve belasting met fijn stof, dagenlange blootstelling aan zweet en oplosmiddelen en 100 duizend maal gebruik bij temperaturen tussen de +50 en -10°C. Ook slim: de batterij laadt op als de sleutel in het contact steekt.

De verkoop van nieuwe lichte bedrijfsauto’s groeit, maar minder hard dan voorheen. Toch is het beeld nog een stuk gunstiger dan bij de personenauto’s. De groeidaling wordt mede veroorzaakt doordat de vervangingsgolf – een gevolg van uitgestelde investeringen – wel zo’n beetje achter de rug is. Intussen is de vraag naar jonge gebruikte bestelwagens sterk gestegen. Dat vertaalt zich in schaarste en een opwaartse beweging van de marktprijzen. MERK

REGISTRATIES MARKTAANDEEL

1/1-30/9

(IN %)

1. VOLKSWAGEN

12.970

23,39

2. MERCEDES

8.907

16,06

3. FORD

7.567

13,64

4. RENAULT

6.713

12,10

5. PEUGEOT

5.154

9,29

TOTALE MARKT

55.454

100

01-11-16 16:46


VAKGARAGE PROFESSIONAL

Voor personen- en bedrijfsauto’s

8,

9

DOOR MEER DAN 23.000 KLANTEN BEOORDEELD MET EEN: Met ruim 120 vestigingen altijd vertrouwd dichtbij

Gemotiveerde en gekwalificeerde autobedrijven

Hoogwaardige kwaliteit & service

Klanten beoordelen ons met een 8,9

Full service, dus reparatie, onderhoud, banden en ruitherstel

Milieuvriendelijke en duurzame dienstverlening

Een gratis haal- en brengservice voor uw auto

Eenduidige afspraken: een scherp, landelijk afgesproken tarief

VIND UW LOKALE PARTNER IN ZAKELIJKE MOBILITEIT OP

WWW.VAKGARAGE.NL/ PROFESSIONAL


AutotelexFLEET

DE ULTIEME BENCHMARK ALS STURINGSMECHANISME VOOR UW (LEASE)VLOOT Haal meer voordeel uit uw data met de Autotelex Dashboards Autotelex biedt u alles voor een helder inzicht in de (waarde)ontwikkeling van uw wagenpark én een structurele performancemeting van uw verkochte voertuigen. Met het Fleet Dashboard ziet u in één oogopslag of de boekwaarde en werkelijke waarde van uw voertuigen nog overeenkomen. Het Remarketing Dashboard geeft u op detailniveau inzicht in het verkoopproces en de opbrengst per voertuig.

Dashboards met uw data zien? Bel 026-3700080.

info@autotelex.nl • www.autotelex.nl


MOBILITY MATTERS

RELATIECRISIS DRIJFT CAR2GO EN FLINKSTER UIT ELKAAR Het huwelijk tussen het Duitse autodeelplatform Flinkster (Deutsche Bahn) en Car2go (Daimler) is gestrand. De twee partijen bereikten geen overeenstemming over de oplossing voor technische problemen. Flinkster en Car2go stapten in 2015 in het huwelijksbootje. Klanten van Car2go konden gebruik maken van de deelauto’s van Flinkster

en klanten van Flinkster mochten de deelauto’s van Car2go gebruiken. Dat werkte via de Moovel-app, het mobiliteitsplatform van Daimler Mobility Services. Al sinds september zouden klanten van Car2go niet bij Flinkster kunnen reserveren en Flinkster-klanten niet bij Car2go. De breuk is van tijdelijke duur. De partijen gaan nog wel in relatietherapie om zich te beraden op de toekomst.

> Car2go-auto’s zonder Flinkster.

GAMECHANGER ZELFRIJDEND BUSJE VULT FRIES OV AAN Ze zijn gamechangers in de mobiliteitsmarkt: bedrijven die de status quo uitdagen en fleetowners doorgaans flexibiliteit en kostenbesparing beloven. Maar tussen theorie en praktijk gaapt niet zelden een kloof. In de rubriek Mobility Matters elke editie een portret van zo’n gamechanger en de mening van een expert. Ditmaal geeft Marien Kreuger, operationeel directeur bij Arval, zijn mening over de zelfrijdende busjes, die in het Friese Appelscha worden ingezet om het openbaar vervoer in dunbevolkte gebieden aan te vullen.

53

> Marien Kreuger: Er zullen banen verdwijnen, maar er komen nieuwe voor terug.

D

e provincie Friesland wil met de zelfrijdende busjes zorgen voor meer openbaar vervoer in de dunbevolkte regio. De busjes rijden op elektriciteit en hebben plek voor zes passagiers. Met een snelheid van gemiddeld vijftien kilometer per uur rijden ze over fietspaden tussen Wester Es en het Drents-Friese Wold. Voorlopig gaat het om een pilot van twee busjes die op 19 september is gestart. Twee dagen later al werd het project even stilgelegd, omdat fietsers klaagden over de busjes. Fietsers moesten namelijk in de berm wachten als het busje langskwam, omdat het voertuig te breed was voor het fietspad en graag de middenweg koos – letterlijk. De gemeente heeft een zogenoemde steward aangesteld, die meerijdt in de busjes en ingrijpt wanneer het fout dreigt te gaan. Het doel is uiteindelijk de pilot uit te laten groeien tot een vast traject voor zelfrijdende bussen in de regio. Wat vindt u van deze zelfrijdende busjes? “Ik vind het een uitstekend concept, een initiatief dat Arval toejuicht. Zelfrijdende voertuigen worden steeds belangrijker in de huidige maatschappij. We kunnen er niet meer omheen: binnen tien jaar volgen andere provincies met een soortgelijk initiatief. Het is fijn dat er nu een pilot wordt uitgevoerd in een dunbevolkt gebied. Hier zijn de risico’s voor levensbedreigende verkeerssituaties kleiner en kunnen kinderziektes sneller worden gesignaleerd.”

Gaan zelfrijdende voertuigen snel het straatbeeld beheersen? “Autonoom rijdende voertuigen zijn in opkomst, maar het zal nog een aantal jaren duren voordat ze daadwerkelijk het straatbeeld beheersen. Dat komt onder andere doordat er ook morele kwesties aan vastzitten. Denk bijvoorbeeld aan een situatie waarin iemand dreigt de controle over het stuur te verliezen en moet kiezen of hij een bejaarde vrouw of een groepje kinderen zal raken. Het is kiezen uit twee kwaden, maar een bestuurder van vlees en bloed moet die beslissing toch nemen. Dergelijke afwegingen moeten ook in zelfrijdende auto’s worden geprogrammeerd. Dat zal de reden zijn dat er nu een steward meerijdt in het busje in Appelscha.” Maar zal deze ontwikkeling niet leiden tot banenverlies? “Dat is ook weer een morele afweging, maar dan voor de banenmarkt. Daarnaast is het een economische afweging, waar de gemeente wel in mee moet gaan. Als zij het niet doen, wordt het voor hen gedaan, want autonoom rijden zit er toch echt aan te komen. Natuurlijk is het zo dat sommige laagopgeleide functies worden weggeautomatiseerd, maar er komen andere banen voor terug. Denk aan de calamiteitenafhandeling wanneer er iets misgaat met zelfrijdende voertuigen. Mensen willen graag meteen iemand spreken en snel het probleem laten oplossen. Er zullen dus banen verdwijnen, maar er komen er nieuwe voor terug.”

FLEET&MOBILITY / NOVEMBER 2016

Naamloos-21 53

01-11-16 16:46


Uber mikt op futuristisch Jetson-straatbeeld De taxi-app heeft de mogelijkheden van de drone ontdekt. Binnen tien jaar moeten in steden taxidrones kunnen opstijgen en van en naar een bestemming vliegen, zo meldt nieuwssite Recorde.

MENSEN

MOBILITY MATTERS

Met de zogenoemde vtol-vliegtuigen (vertical take off and landing) wil Uber zelfsturende drones op de markt brengen, die met behulp van sensoren tegenliggers ontwijken. Het ontwikkelen van deze drones helpt om over tien jaar de verkeersdrukte in steden te verhelpen. Het futuristische Jetson-straatbeeld komt hiermee steeds dichterbij.

> Een drone reserveren met de app.

Generatie Y huurt auto’s

54

Intercontinentale autohuur is populair onder de generatie Y. Een kwart van de autohuurders in die groep huurt een auto tijdens een reis buiten Europa. Dit meldt huurautovergelijkingsportaal Happycar. Op basis van onderzoek onder duizend respondenten heeft Happycar een onderscheid gemaakt tussen vier categorieën: Babyboomers (geboren tussen 1946-1955), Generatie X (1956-1970), Pragmatische Generatie (1971-1981) en Generatie Y (1982-2001). Hieruit blijkt dat de jongste generatie niet alleen vaker een auto huurt tijdens een intercontinentale reis, maar er ook gemiddeld het meeste geld aan uitgeeft. Generatie Y geeft zo’n 23 euro per dag uit aan een huurauto. “De verwachting

Jan van de Perre is de nieuwe ceo van Fraikin Benelux. Van de Perre werkte eerder onder andere als general manager bij Hyundai, Iveco en Europcar. Tussen 2002 en 2004 was hij countrymanager van Daewoo België. Daarna was hij general manager bij Chevrolet België tussen 2005 en 2006. Als ceo van Fraikin Benelux rapporteert Van de Perre direct aan Olivier Fossion, de international chief operating officer.

Vincent Peeters volgt op 1 december Harm Nijlunsing op als ceo van Business Lease. Peeters is sinds 2015 bij de leasemaatschappij werkzaam als algemeen directeur Nederland. In deze functie was hij onder andere verantwoordelijk voor de lancering van Privatelease.com. Nijlunsing heeft de afgelopen elf jaar als ceo van Business Lease Group gewerkt en vertrok op 1 oktober omdat naar eigen zeggen hij toe was aan iets nieuws. Tussen 1 oktober en 1 december neemt Dick van der Vis, chief financial officer, naast zijn eigen werkzaamheden ook de ceo-taken op zich.

> Jongeren spenderen het meest.

was dat juist de babyboomers het meeste uit zouden geven aan een huurauto, maar dit bleek niet het geval”, vertelt Juhrn Bontje, woordvoerder van Happycar. “De jongste generatie heeft het meeste geld over voor een huurauto tijdens een internationale reis.”

‘Fiscus moet een andere bijtellingswaarde hanteren’

> Belastingdienst moet anders rekenen.

Naamloos-21 54

Stichting Bijtellingretour vindt dat de fiscus de bijtelling voor privégebruik moet berekenen op basis van de catalogusprijs na aftrek van toepasselijke kortingen. Nu wordt de catalogusprijs gehanteerd, inclusief btw en bpm, om het bijtellingstarief te bepalen.

Volgens de stichting is het oneerlijk om de huidige berekening aan te houden, omdat dit niet is gebaseerd op de werkelijke aankoopprijs van de auto. Bijtellingretour is bereid tot aan de Hoge Raad te procederen om de zaak opgehelderd te krijgen. Volgens AMD Automotive fiscalist Jan Rolleman

geeft de huidige jurisprudentie weinig handvatten. “Je kan je wel afvragen of een nieuwe procedure tot een andere uitkomst zal leiden.”

01-11-16 16:47


AANGENAAM ANDERS Mazda6 2017 Met G-Vectoring Control ANDERS DOOR JEZELF TE ZIJN WWW.MAZDA .NL

Mazda6 2017 vanaf â‚Ź30.340,-. Gemiddeld verbruik Mazda6 2017: van 3,9 tot 6,4 liter per 100 km / van 25,6 tot 15,6 km per liter / CO2-uitstoot van 104 tot 150 g/km. Genoemde vanafprijs inclusief BPM, BTW, kosten rijklaar maken en verplichte overheidskosten (verwijderingsbijdrage, kenteken aanvraag en tenaamstelling). Exclusief metallic/mica lak. De kosten rijklaar maken bestaan bij Mazda uit transport, nulbeurt, poetsen, kentekenplaten, mattenset, lampenset, lifehammer, veiligheidskit, brandstof t.w.v. â‚Ź 50,- en 1 jaar Mazda Euro Service. Zie voor kosten en voorwaarden: www.mazda.nl. Prijswijzigingen voorbehouden. Afgebeeld model kan afwijken van de daadwerkelijke specificaties.

MAZ16026 M6 2017 Adv 210x285+5mm.indd 1

27-10-16 14:26


Gemak is (turn) key LeasePlan maakt het u als fleetmanager met Turn Key gemakkelijker dan ooit; altijd uw eigen vaste adviseur, die alles van a tot z regelt, beheert en oplost. U bepaalt de uitgangspunten waarna de bedrijfswagens volledig operationeel worden opgeleverd, inclusief in- en opbouw, bestickering, veiligheidsvoorzieningen en telematica. Sleutel in het contact en rijden maar.

Meer weten? Bel 036 - 527 16 09 of ga naar leaseplan.nl/bedrijfswagens-leasen.

www.leaseplan.nl

035LP_GemakTurnKey_adv_210x285mm.indd 1

30-08-16 15:49


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.