Fleet & Mobility 02-2016

Page 21

EEN WERKWEEK VAN…

THEMA DUURZAAMHEID / DAGBOEK

MAARTEN VAN BIEZEN, HOOFD MOBILITEIT BIJ NATUUR & MILIEU

21 Maarten van Biezen is hoofd mobiliteit bij de stichting Natuur & Milieu. Van Biezen rijdt elektrisch, reist met het OV en stapt zeer regelmatig op de fiets.

MAANDAG Snel op de fiets, we zijn wat laat. Ik breng eerst mijn dochter Noa (8, op de foto) naar school en ga dan door naar station Rotterdam Alexander voor de trein naar Utrecht, waar Natuur & Milieu zit. Past iedere ochtend precies. Gelukkig dit keer geen vertraging of megavolle trein. Vanaf CS mijn tienminutenloopje naar onze locatie naast de Dom. Vandaag alleen maar afspraken op kantoor. Zes afspraken later ga ik dezelfde weg weer terug.

DINSDAG In de trein werk ik m’n mail bij en bereid ik mijn afspraken voor. Het wordt een leuke dag vandaag: eerst juryoverleg voor de Autodeelaward voor gemeenten. Welke drie gemeenten worden er genomineerd? Dan een brainstorm over een nieuwe fietscampagne en vervolgens op weg via trein, metro en bus naar onze Cleaner Car Conference: bijna honderd bedrijven hebben zich aangemeld om te bespreken hoe je duurzame mobiliteit slim kunt organiseren voor werknemers. De bijeenkomst is bij PWC Amsterdam. Na afloop rij ik een stuk met Richard Smokers van TNO mee terug en reis daarna via Nootdorp met de Randstadrail naar Rotterdam. Volgens mij was de terugreis met de trein sneller geweest, maar zeker minder leuk.

WOENSDAG Ik moet vroeg naar Den Haag voor een overleg bij het ministerie van EZ over elektrisch rijden voor de particulier. Ik reis met een Nissan Leaf. Dat stille van een elektrische auto blijft toch heerlijk rijden. Wat meer range zou wel fijn zijn. Gelukkig krijg ik binnenkort mijn nieuwe Nissan Leaf met een veel grotere actieradius, aangeschaft via het privéleaseaanbod van Natuur & Milieu. Ik kan bijna niet wachten. Op mijn bestemming is nog één parkeerplekje met laadpunt vrij.

DONDERDAG Eerst op de fiets naar Rotterdam CS, dan met de trein naar Den Haag en met de OV-fiets naar het ministerie van IenM voor een gesprek over biobrandstoffen. In de trein naar Utrecht werk ik mijn mail weg. Eenmaal bij Natuur & Milieu loop ik met een collega nog een laatste keer door de tekst van de Greendeal voor Het Nieuwe Draaien (slim omgaan met bouwmachines). Vervolgens bespreek ik met mijn team de resultaten en het vervolg van een enquête onder wethouders van 22 steden. Hoe zien zij de toekomst van mobiliteit in hun stad? Tot slot nemen we op ons dakterras, heerlijk in het zonnetje met een biertje, afscheid van onze supercollega Silvia, die vertrekt naar Londen.

‘Ik kan bijna niet wachten op mijn nieuwe Leaf.’

VRIJDAG Ik ga met de auto naar Den Haag, want daarna gaan we met het gezin door naar Delft om ons nieuwe katje op te halen. Maar eerst nog een aantal besprekingen, waaronder de voortgang van het SER Energieakkoord over mobiliteit. Helaas gaat het langzaam.

FLEET&MOBILITY / MEI 2016

Naamloos-12 21

03-05-16 11:29


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.