Page 1

les frontières de l’indépendance

............................................... Le Luxembourg entre 1815 et 1839

...............................................

Conférences et évènements

...............................................

................................ Exposition temporaire jusqu’au 22 mai 2016

................................


02.03.2016 18h30 M3E

© Musée de l’Abbaye Echternach

© Yves Stephany

conférence

Luxembourgeois € Entrée libre

EECHTERNOACHER FAÏENCEN Frank Wilhelm

Dokter an der Literatur an emeritéierte Professer. ....................................................................................... 1797 hoat de Jean-Henri Dondelinger den I. an där fréierer Eechternoacher Glusterkiirch an an aneren Abteigebaier en Faïencerie opgemaacht. Heen hoat der Faïencerie Boch aus der Stad, déi säit dem Abroch voa fransische Revolutiunnstruppen ausgebombt war, hir Oarbichter an hir Produktiunn dälweis iwerholl. Mat vill Erfollig, esu dat no seim Dutt (1816) säi Fils JeanHenri Dondelinger den II. a säin Edem Jean Gaspard

Muller sein Nofollig iwerholl hoan. Spidder hoat och de Jean-François Boch zu Eechternoach produzéire geloss, genau wi de Jacques Lamort a säi Fils Claude-Charles an och de Jean-Henri Dondelinger den III, den Enkel voam Grënner. 1874 hoat d’Eechternoacher Faïencerie winnst wirtschaftlichen Ursaachen hir Diren zougemaacht : hir Wiirken während 75 Jaouer hot di fréier Benediktinerabtei net onberéiert geloss an hoat d’Eechternoacher Stadbild stoark markéiert.

© Benjamin Stassen

© DR

conférence

09.03.2016 18h30 M3E Français € Entrée libre

L’AVENTURE DU CANAL DE MEUSE et MOSELLE à TRAVERS LES ARDENNES, IL Y A 185 ANS Un souterrain pour bâteaux sous la frontière luxembourgeoise Géry de Pierpont

Archéologue de formation et «passeur de patrimoine» par passion. .......................................................................................

1827. Encouragés par le roi Guillaume Ier des PaysBas, une poignée d’entrepreneurs intrépides décident de relier la Meuse à la Moselle par un canal qui remonterait l’Ourthe jusqu’à sa source. Un canal qui traverserait la crête ardennaise par un tunnel navigable de plusieurs kilomètres avant de redescendre le long de la Wiltz et de la Sûre jusqu’à Wasserbillig en direction du Rhin ! 684 mètres de dénivellation, 205 écluses, 300 kilomètres de berges, sans parler des capitaux colossaux à rassembler et des conflits sociaux à gérer : une véritable épopée, technique, politique et économique, dont l’aboutissement sera finalement compromis par la révolution belge et la scission du Grand-Duché en 1839.


©ANLux

© Christof Weber

conférence

16.03.2016 18h30 M3E Luxembourgeois € Entrée libre

1815 : D’GEBUERTSSTONN VUM GROUSSHERZOGTUM LËTZEBUERG? Guy Thewes

Dokter an der Geschicht a Conservateur am Geschichtsmusée vun der Stad Lëtzebuerg. ....................................................................................... D’Lëtzebuerger Historiker streide gäre mateneen iwwert d’Geschicht. Ee Sträitpunkt ass d’Fro wéini Lëtzebuerg a senger haiteger Form entstanen ass: 1815, 1839, 1867 oder esouguer eréischt 1890. Dës Konferenz ver-

sicht, duerzeleeë wat genee 1815 passéiert ass um Wiener Kongress. Wat waren di verschidde Verhandlungspositioune vun de Groussmuechten? Ween ass mat der Iddi komm, fir ee Groussherzogtum Lëtzebuerg ze schafen? Wéini a firwat? Wann een d’Verhandlungsprotokoller genee analyséiert, stellt sech eraus, datt d‘Preussen net sonnerlech u Lëtzebuerg intresséiert waren, an datt Lëtzebuerg net als souveräne Staat geduecht war. Obwuel 1815 een Neiufank ass, gëtt et dach eng Kontinuitéit mam Ancien Regime. © MNHA / M3E

© DR

conférence

23.03.2016 18h30 M3E Français € Entrée libre

PARCS, JARDINS ET PROMENADES PITTORESQUES La découverte du style paysager au Grand-Duché de Luxembourg dans la première moitié du 19e siècle

Marc Schoellen

Diplômé en architecture des jardins historiques et professeur d’histoire. .......................................................................................

Le Luxembourg s’est approprié la grammaire pittoresque des jardins irréguliers avec quelque retard par rapport à ses pays voisins. Tant aux abords de la capitale qu’à la campagne, des aménagements nouveaux de jardins et de parcs privés avec des promenades sinueuses et des «fabriques de jardins» - belvédères, kiosques et «reposoirs» - voient le jour à partir du début du 19e siècle (ex. Bellevue au Limpertsberg, Septfontaines/Luxembourg, Heisdorf, Schoenfels, Marienthal...). L’intérêt croissant des propriétaires pour l’horticulture, l’agriculture et la sylviculture définit de nouveaux rapports sociaux et esthétiques dans le paysage, désormais conçu comme un objet de profit matériel et de plaisir visuel.


© MNHA / M3E

© DR

conférence

13.04.2016 18h30 M3E Français € Entrée libre

LES IMPLICATIONS DU PARTAGE DE 1839 SUR LES QUESTIONS DE NATIONALITé Denis Scuto

Docteur en histoire, enseignant-chercheur à l’Université du Luxembourg, directeur de recherches. ....................................................................................... En 1839, la question de la nationalité, luxembourgeoise ou belge, se pose de façon centrale pour les habitants de l’ancien Grand-Duché, amenés à choisir entre le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxem-

bourg. Des lois, arrêtés et dispositions transitoires, belges et luxembourgeois, tenteront de résoudre le problème, mais il faudra attendre 1858 avant que la Chambre des députés ne tranche la question de savoir quelles catégories de personnes ont finalement acquis la nationalité luxembourgeoise au gré des souverainetés et des frontières changeantes du pays de 1795 à 1839. Au niveau individuel, la question se posera jusqu’à... aujourd’hui! © MHVL

© Marc Siweck

conférence

20.04.2016 18h30 M3E Allemand € Entrée libre

VISIONEN UND INSZENIERUNGEN EUROPAS NACH 1815 Claude D. Conter

Promovierter Germanist. Seit 2012 Leiter des Centre national de littérature in Mersch. ....................................................................................... Nach 1814 waren Fürsten, Diplomaten und Wissenschaftler infolge des kontinentalen Scherbenhaufens nach Napoleons Gewaltherrschaft damit beschäftigt,

Lösungen für die politische Rekonstruktion in Europa zu finden. Vorgestellt werden originelle und utopische, aber auch dominante Europavorstellungen, die seit dem Wiener Kongress von Politikern, Schriftstellern und Gelehrten kontrovers diskutiert wurden. Vor allem entsteht ab 1814/15 eine Europa-Rhetorik, die bis heute nichts an ihrer Faszination eingebüßt hat.


© Galerie Wittert, Collections artistiques de l’Université de Liège

© Machus

conférence

27.04.2016 18h30 M3E Luxembourgeois € Entrée libre

DEN ANTOINE MEYER ALS INITIATOR VUN DER LITERATUR OP LËTZEBUERGESCH Roger Muller

Fréiere Professer a wëssenschaftleche Mataarbechter vum Lëtzebuerger Literaturarchiv. ...................................................................................... Den Antoine Meyer hat de Courage, fir 1829 e puer Gedichter op Lëtzebuergesch ze schreiwen an och ze publizéieren. Domat huet hien effektiv den éischte Schrëtt gemaach, wéi säin Titel et jo och ausdréckt: E Schréck op de Lëtzebuerger Parnassus. © DR

© DR

conférence

11.05.2016 18h30 M3E Français € Entrée libre

„WËSSENSCHAFTSFLÜCHTLINGEN“ Ou tous les grands Belges ont été des Luxembourgeois Gast Mannes

Docteur en linguistique, professeur et bibliothécaire e.r. de la Cour grand-ducale et collaborateur scientifique au Centre national de littérature. .......................................................................................

Suite aux évènements des années 1830-1839, beaucoup de jeunes Luxembourgeois ont dû s’expatrier vers le nouveau Royaume de Belgique pour pouvoir y suivre une carrière intellectuelle et professionnelle, et ceci au prix de la perte de leur nationalité – au grand dam de leur pays d’origine et au grand bonheur de leur pays d’adoption.


© Stadtmuseum Simeonstift Trier

évènement

18.02.2016 + 12.03.2016 15h

M3E Allemand € 5€ (entrée au musée comprise)

Fashion Borders

Führung mit Designer Ralf Schmitt

....................................................................................... Selten fand ein schnellerer Wechsel in den Bekleidungsformen statt als in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts. Die Mode wurde zum idealen Spiegelbild der Gesellschaft, sowie der wirtschaftlichen und politischen Verhältnisse eines Landes. Dabei überwand sie selbst in Kriegszeiten mühelos die Landesgrenzen und verband die Völker durch ein „textiles Band“.

Die Führung durch die Ausstellung befasst sich thematisch mit der auf den präsentierten Gemälden dargestellten Kleidung und erläutert anhand von historischen Originalen ergänzend die Besonderheiten der jeweiligen Modeepoche. Diplom Designer Ralf Schmitt unterrichtet an der Hochschule Trier in der Fachrichtung Modedesign und ist Kurator der Textilsammlung im Stadtmuseum Simeonstift Trier. © Paul Weber

évènement

06.03.2016 15h

M3E 10€ (entrée au musée comprise) €

Oratorium 1815

....................................................................................... Suite au Congrès de Vienne, la ville d’Echternach connaît d’importants changements. En effet, la Sûre marque désormais la frontière avec la Prusse. Des territoires jadis luxembourgeois deviennent prussiens. L’Oratorium 1815, qui illustre ces lignes de partage, mèle plusieurs genres musicaux : le classique, le jazz, le folk, la valse viennoise tout comme la pop.

Introduction historique par Marc Schoellen. Textes : Jean-Claude Degrell, Jeff Seyler. Musique : Georges Urwald, Jean-Marie Kieffer. Direction : Georges Urwald. Solistes, chœur et orchestre : Communauté scolaire du Lycée classique d’Echternach.


©ANLux

évènement

10.03.2016 + 21.05.2016

10.03 à 18h + 21.05 à 14h / Durée : 1h

61a, rue de Trèves Luxembourg

Luxembourgeois € Entrée libre

VISITE duerch d‘ënnerierdesch Galerie vum Fort Dumoulin

.................................................................................... Dee fréiere Fort Fetschenhaff gouf 1836 zur Zäit vun der Bundesfestung no Pläng vu preiseschen Ingénieure gebaut. E gouf 1870 ofgerappt. Mam Änder Bruns.

évènement

19.03.2016

14h30 / Durée : 1h

31, rue de Hollerich

Luxembourgeois € 5€

VISITE vun der „Haaptwuecht“

....................................................................................... D’„Haaptwuecht“ gouf 1827 op der Plëss gebaut an 1902 am Park Heintz van Landewyck zum Deel rëm opgebaut. Mam Robert L. Philippart.

© Steve Troes


© éric Chenal


© Jos Goergen

évènement

16.04.2016

14h / Durée : ca. 3h

Départ / Arrivée : Pall-Center Oberpallen

Luxembourgeois / Français

€ 10€ / Gratuit pour enfants (< 12 ans)

Bornes frontières autour d’Oberpallen

....................................................................................... Pendant cette randonnée, nous allons découvrir sur un parcours de ± 6km 11 bornes en fonte et quelques bornes en pierre de taille. Avec Jos Goergen, auteur du livre « Bornes frontières. Grenzmaarken ».

Prévoir chaussures solides et vêtements adaptés aux conditions météorologiques. La randonnée n’ est pas accessible aux poussettes et aux chaises roulantes. Les chiens ne sont pas admis. Inscription obligatoire : 26 02 81 48. Nombre minimum de participants : 10 personnes.

© DR

évènement

24.04.2016 15h

M3E Luxembourgeois € 5€ (entrée au musée comprise)

„De Falschen Hond“, 25 ans après

..................................................................................... L’acteur luxembourgeois André Jung évoque la création et le tournage d’un des premiers films en langue luxembourgeoise, De Falschen Hond. Réalisé dans le cadre des célébrations du 150e anniversaire de l’Indépendance du pays, ce film - sous-titré en français - est projeté tous les jours à 16h dans l’auditorium.

Un rendez-vous cinéma à ne pas manquer, animé par Paul Lesch, Docteur en sciences de la communication et directeur du CNA.


évènement

05.05.2016

10h30 (F) + 14h30 (L) / Durée : 1h

Statue de Guillaume II, place Guillaume II

Français / Luxembourgeois

€ 5€

Visite guIdée « La ville en 1830 »

....................................................................................... Place Guillaume, Bibliothèque nationale, Place d’Armes, Cour des Comptes, St Maximin. Avec Robert L. Philippart.

© MNHA / M3E © DR

évènement

08.05.2016 15h

M3E € 10€ (entrée au musée comprise)

Récital avec Marc Dostert

..................................................................................... Quelques notes lyriques seront au programme de ce récital entièrement consacré aux compositeurs luxembourgeois du 19e siècle : J.A. Zinnen, L. Menager, E. Lentz, M. Lentz, Dicks, etc. Époque du vérisme et de la constitution des sentiments patriotiques, la musique permet de diffuser des idées à travers l’Europe entière. N’hésitez pas à venir découvrir l’exposition « Les frontières de l’Indépendance » en fredonnant des airs inoubliables.

Marc Dostert est chef de chœur de la Maîtrise SainteCécile de la Cathédrale Notre-Dame de Luxembourg. Intervenants : Marc Dostert, ténor ; Gaby Wolter-Boever, soprano ; Christophe Nanquette, pianiste.


© MNHA / Tom Lucas


© MNHA / Tom Lucas

JOHN AVENUE

RALD K FITZGE

ENNEDY

PLACE DE L’EUROPE

1 13 16 EUROBUS

PHILHARMONIE CENTRE DE CONFÉRENCE ET DE CONGRÈS INTERNATIONAL EN NG HÜ TT R O UF ED RU

BÂTIMENT R. SCHUMANN

MUDAM

MUSÉE DRÄI EECHELEN

HÔTEL MELIÁ

E WE NE

U

LIO MIL

TROIS GLANDS

TOUR MALAKOFF

PARC DRÄI EECHELEN

.............................................................

............................................................................................................

Musée Dräi Eechelen 5, Park Dräi Eechelen L-1499 Luxembourg www.m3e.lu

HEURES D’OUVERTURE ÖFFNUNGSZEITEN / OPENING HOURS

.............................................................

............................................................................................................

Mardi fermé Mercredi 10 h - 20 h Jeudi - lundi 10 h - 18 h Dienstag geschlossen Mittwoch 10 h - 20 h Donnerstag - Montag 10 h - 18 h Tuesday closed Wednesday 10 h - 20 h Thursday - Monday 10 h - 18 h ............................................................................................................

Tarifs / Eintrittspreise / Admission fees

............................................................................................................

adultes / Erwachsene / adults 5€ groupes / Gruppen (> 10) / groups 3€ / pers. familles / Familien / families 8€ < 21, Amis des musées, ICOM gratuit / gratis / free étudiants / Studenten / students gratuit / gratis / free

E WE

NE

OU

LI MIL

M3E Les frontières de l'Indépendance. Conférences et événements.  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you