Page 1

ed ? ar det m gøre t a Hvad h k .d yk LaserTr

hvad har det med mig at gøre?

h  vad er csr?


har du set detaljen?

d  it visitkort


Lasertryk.dk / CSR / Visitkort

Grundlæggende handler CSR om, at vi som virksomhed handler globalt og samfundsmæssigt ansvarligt, for eksempel ved at tage hensyn til menneskerettigheder, sociale vilkår, arbejdsforhold, miljø, klima, etc.

Ja, det er du, men måske uden at vide hvad det så betyder. CSR står for Corporate Social Responsibility og bliver ofte oversat til virksomhedernes sociale ansvar.

CSR-ansvarlig?

Her har du et nyt firmavisitkort med dit eget navn, proffession, telefonnummer, og mail-adresse. Og som noget nyt, står der på dit visitkort, at du er CSR-ansvarlig.

Nyt visitkort

Jeg er csr-ansvarlig


Her vil vi også lige nævne, at LaserTryk.dk er tiltrådt UN Global Compact-initiativet, hvor vi bla. forpligter os til at overholde de ti principper inden for arbejdsmiljø, korruption og miljøbeskyttelse.

LaserTryk.dk A/S er det første danske trykkeri, der har underskrevet en tiltrædelseserklæring til CSR-kodekset for den grafiske branche. Det skete den 18. februar 2013.

Vi er stolte af at være de første

Lasertryk.dk Lasertryk.dk//CSR Din /opgave vi er stolte / CSr


www.fsc.org FSC® C010493

miljøvenlig trykteknologi Som det første trykkeri i Europa, har vi inverseret mere end 20 mio. kr. i flagskibet inden for offsettryk, nemlig en sprit ny 8-farvet trykmaskine med det mundrette navn Heidelberg XL 106-8-P LE UV. Et af landets største solcelleanlæg Vi har investeret i et enormt solcelleanlæg, der yder 300.000 kwt og fylder ca. 6.000 m2

Led belysninG Vi har halveret vores strømforbrug til belysning ved at investere i 693 LED-rør.

CO2-NEUTRALISERING Hos os kan du få CO2 neutraliseret din tryksag. Udover den indlysende fordel ved at støtte miljøet, får du mulighed for at skrive på din tryksag, at den er CO2-neutral. Svanemærket trykkeri Det betyder at vi bidrager til et renere miljø, et sundere arbejdsmiljø for de ansatte og en sundere fremtid for os alle.

FSC®-mærket trykkeri Vi er FSC® godkendt og kan dermed dokumentere at papiret har en bæredygtig livscyklus.

1

UN global compact LaserTryk.dk er tiltrådt UN Global Compact-initiativet, hvor vi bla. forpligter os til at overholde de ti pincipper inden for arbejdsmiljø, korruption og miljøbeskyttelse.

Grafisk CSR-kodeks version 1.0

10 principper

Grafisk CSR-kodeks

1. MIO. GRATIS FLYERS Med “Projekt GiveBack”, trykker vi årligt 1. mio. gratis flyers og plakater. Det eneste der kræves, er at projektet er velgørende.

Vi er det første trykkeri i landet til at tiltræde CSR-kodeks for den grafiske branche. Derudover, har vi også mange andre ting vi er i gang med.

Vi har fingrene i mange ting


arlig Jeg er CSR-ansv t.indd

isitkor

firmav

CSR-

8

Esb

-2014

15-05

:14

17:09

laserT P.o. ryk.dk DK-82 Peders a/s 00 ens Vej aarhu Tlf.: s n 26 Mobil: +45 Mail: +45 87 303 esben 28 145 303 @laser 146 tryk.d k

En

Mol

Konce CsR-a rndire nsvarl ktør ig 

s Kab

Ell

Herunder har vi listet 10 principper, som er de grundlæggende ansvarligheder inden for CSR.

Din indsats er med til at styrke hele virksomheden og vi er glade for din ansvarlighed og medvirken til at forbedre sociale vilkår, arbejdsforhold, miljø, klima etc.

Din opgave er, at informere og reklamere ved alle passende lejligheder, at du er ansvarlig for CSR. Sig gerne hvorfor og hvad, der gør LaserTryk.dk til en CSR-ansvarlig virksomhed.

Din opgave

Lasertryk.dk / CSR / din opgave


er for tvangsarbejde.

Vi modarbejder alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

til miljømæssige udfordringe r. Vi er med til at fremme en stør re miljømæssig ansvarlighed . Vi opfordrer til udvikling og spre dning af miljøvenlige teknologier.

Vi har en forsigtighedstilgang

ejde.  i afskaffer diskrimination i rela V tion til arbejds- og ansættelsesforhold.

Vi støtter afskaffelse af børnearb

Vi støtter udryddelse af alle form

Vi krænker ikke menneskeretti gheder.  opretholder foreningsfrihede Vi n og anerkender effektivt retten til kollektiv forhandling .

Vi støtter og respekterer besk yttelsen af internationalt erklærede menneskerettighe der.

Grafisk CSR-kodeks er udarbejdet af Grafisk Arbejdsgiverforeni ng og HK/Privat 2012. LaserT taget sig friheden til at gøre de ryk.dk har 10 principper mere personlige for os som virksomhed, uden på principperne. at lave om

10

7 8 9

4 5 6

2 3

1

LaserTryk.dk’s 10 CSR-principper


Tak fordi du er CSR-ansvarlig

Test  
Test  
Advertisement