Page 1

Evalueringsportfolio for Hovedforløb 3

Typografi & ombrydning Artikler i et mĂĽnedsblad

Typografi & ombrydning


Typografi & ombrydning

Opgaven

Selvvalgt opgave

Beskrivelse Der skal laves nogle artikler til et månedsblad, som har fokus på Israel og jøderne. Artiklerne er skrevet af Journalist Hanne Gundlach Jørgensen. Hun har personligt interviewet personerne, taget billeder og skrevet artiklerne. Jeg har fået fuld rettighed til at bruge det hele. Det er en selvvalgt opgave og jeg bestemmer derfor selv målgruppe, design, opsætning, format osv. Fokus i denne opgave er de tre artikler og én reklame. Artiklerne er sat ind i det der skal ligne et helt månedsblad. De sider som derfor findes ud over artiklerne og reklamen, er ikke fokus i opgaven men blot med for synets og helhedens skyld. Bladet er trykt i samme størrelse og papirkvalitet, som var det hele månedsbladet med alt indholdet. Bladets formål er at vise en anden side af Israel end den man ellers hører om i nyhederne, og bladet lægger ikke skjul på at have et Bibelsk syn på tingene. Læseren er typisk historisk og kulturelt interesseret, troende og har et hjerte for at hjælpe mennesker. Bladet henvender sig mest til voksne.

Typografi og layout Artiklerne har en grundopsætning på tre kolonner, levende kolumnetitel og sidetal på alle siderne. Denne opsætning er lavet på Mastersiden. Derudover er der forskellige overskrifter, bokse med tekst, billeder og andre titler, som danner en varierende opsætning. Der er brugt Paragraph Styles, Character Styles, GREP styles, levende kolumnetitel, sidetal mm.

Udvalget af fonte understøtter hver især artiklernes indhold - både æstetisk og historisk.

Æstetik

Baseline Grid er indstillet så det passer med marginforholdene og til at holde register, så teksten står lige på siden og ser optisk pænere ud. Teksten fylder ikke hele siden ud fra top til bund, hvilket bevidst er gjort for at skabe luft og bedre udsyn for øjet.

Kontraster i typografien

For at skabe kontraster i typografien bruges forskellige fonte, størrelser, farver og former. Brødteksten er også opdelt i kolonner, som igen er opdelt i afsnit med mellemrubrikker i forskellige farver og fonte. Rubrikker, faktabokse og billeder skaber også kontrast til brødteksten.

Kvalitetsvurdering

Det er nogle spændende artikler som er godt opbygget og grafisk flotte, både med tekst og billeder. Teksten er godt gennemarbejdet. Der er mange kontraster i tekstindholdet, både med kolonner, afsnit, overskrifter og farver. I betragtning af at det er artikler til et magasin, fungerer de rigtig godt til formålet. Konstruktiv kritik: Hvis jeg skulle gøre det bedre, havde jeg valgt en anden font til brødteksten, som er lidt nemmere at læse. Den forsvinder nogle steder, fordi hårstregen er meget tynd. Jeg ville enten vælge en bedre antikvaskrift, eller gå over til en grotekst font i stedet.

Info om dokumentet Størrelse: A4 (210 x 297 mm) Bleed: 3 mm

Fonte Paragraph Styles fælles for alle artikler:

Mastersiden Marginforhold: Top: 34 mm, Bund: 19 mm, Inside / outside: 11 mm

Rubrik: Hiragino Kaku Gothic Pro, W6 120/48 pt - tilpasset til første rubrik i hele magasinet. De efterfølgende rubrikker er tilføjet Character Styles. 

Kolonner: 3 kolonner med 6 mm gutter/luft Baseline Grid:Start: 36,325 mm Increment Every: 12 pt Sidetal og dato: Current Page Number Levende kolumnetitel: Tilpasset til Rubrik

Underrubrik: Hiragino Kaku Gothic Pro, W3 13/19 pt Align: Left Justify

Mellemrubrik: Calibri, Bold 11/14 pt Align: left Align to Grid: none Luft over/under: 8/2 pt Brødtekst: Big Caslon 9/12 pt Align: Left Justify Align to Grid: All lines Billedtekst: Times, italic 8/11 pt


Typografi & ombrydning Opstart og grundindstillinger Indstillinger som laves i starten af dokumentet

Ord

Dokument

Tekst

• Ordbog sættes til dansk

• Papirstørrelse: A4 (210 x 297 mm)

• Citationstegn sættes til dansk; „99 - 66“

• Beskæring: 3 mm bleed

• Orddeling tilpassses

• Modstående sider: Facing pages

• Margenforhold indstilles • Fonte, fontstørrelser, linjeafstand og justeringer laves til brødtekst

• Kolonner: 3 kolonner med 6 mm gutter/luft

• Baseline Grid indstilles • Brødteksten tilpasses med Baseline Grid til at holde register • På Mastersiden indsættes pagina, levende kolumnetitel og optisk streg i toppen

Paragraph Styles Der er brugt mange Paragraph Styles. Her er fremhævet nogle som er fælles for alle artikler.

Underrubrik Hiragino Kaku Gothic Pro - Grotesk Overlængde

Versal

BekpÅ Minuskel

Overlinje Majuskelhøjde x-højde Basislinje Underlinje

Underlængde

Mellemrubrik Calibri, Bold - Grotesk Versal

Overlængde

BekpÅ

Overlinje Majuskelhøjde x-højde Basislinje Underlinje

Minuskel Underlængde

Brødtekst Caslon Pro - Antikva Versal

Overlængde

BekpÅ Hårstreg

Minuskel

Underlængde

Overlinje Majuskelhøjde x-højde Basislinje Underlinje

Serif

Character Styles bruges, til at la ve forskellige fonte, farv er størrelser os v. De bliver hovedsageligt brugt på rubrik kerne.

1


Typografi & ombrydning Opbygning af Mastersiden På Mastersiden laves opsætning af de ting som skal være faste elementer på alle sider i magasinet

1

2

Dokumentindstillinger

3

Baseline Grid

Levende kolumnetitel

Levende kolumnetitel Running header paragraph Bruges til at indsætte en tekst i toppen af hver side, som forholder sig til overskriften på den pågældende side. Hvis der ikke er nogen overskrift på siden, vil overskriften fra forrige side stå der automatisk. GREP Style

Sort streg i toppen, 0,25 pt

3

2 Baseline grid indstillet, så det passer med topmargin og minusklernes højde. H&J violations Fremhæver med gult hvor ordmellemrummene er større end det ønskede.

Baseline grid indstillet, så det passer med bundmargin.

3 mm bleed til beskæring

Kolonner 3 Gutter 6 mm

Current Page Number og dato

2


Typografi & ombrydning Opslag 1 + 2

Levende kolumnetitel Running header paragraph

Underrubrik Character Style

Rubrik m. character style Mellemrubrik Forfatter Font: Times, italic 8/11 pt Unicial

1

Text wrap

2

3

Boks citat. Text wrap. Inset spacing: 3 mm

Text boks med 4 kolonner, 5 mm gutter

Levende kolumnetitel Running header paragraph

Mellemrubrik i top

1 2 GREP-style Font: Malayalam MN 9 pt Billedtekst Font: Times, italic 8/11 pt Text Wrap ift. billedtekst 3 mm

Gradient feather

3


Typografi & ombrydning Opslag 1 Fremhævede detaljer og beskrivelser

1

2

Unicialet

Text Wrap

3

Text Frame Options

- De tre første bogstaver er defineret som unicial, hvor det første bogstav er en hairspace. - De tre linjers afstand til unicialet bestemmes ved kerning med hairspace mellem unicial og linje. - Afstanden mellem den optiske forkant og unicialet bestemmes også med kerning af hairspace.

Opslag 2 Fremhævede detaljer og beskrivelser

1

Text Frame Options

2

GREP Style

4


Typografi & ombrydning Opslag 3 + 4

Levende kolumnetitel Running header paragraph

Rubrik m. character style Knibning: -30 Text wrap ift. billedtekst

Underrubrik med character style Billedtekst

Forfatter

Unicial

1

Billede med sort baggrund og gradient feather

Faktaboks

1 Boks rubrik

Text Wrap 3 mm

1

3 kolonner 4 mm gutter

Billedtekst

5


Typografi & ombrydning Opslag 3 Fremhævede detaljer og beskrivelser

1

Unicialet

- De tre første bogstaver er defineret som unicial, hvor det første bogstav er en hairspace. - De tre linjers afstand til unicialet bestemmes ved kerning med hairspace mellem unicial og linje. - Afstanden mellem den optiske forkant og unicialet bestemmes også med kerning af hairspace.

Opslag 4 Fremhævede detaljer og beskrivelser

1

Faktaboks

Teksten og billederne som står i højre side indeholder også en del af artiklen. Da teksten er information om Koncentrationslejren i Dachau, har jeg valgt at lade den stå mere for sig selv. - Opdelt i fire kolonner. - Der er gjort god plads til billede i top og bund. - Teksten er hvid på mørk baggrund.

6


Typografi & ombrydning Opslag 5 + 6

Rubrik m. character style

*

Levende kolumnetitel Running header paragraph

1

Underrubrik m. character style Forfatter Unicial

Mellemrubrik

1 Reklame rubrik

Reklame underrubrik Reklame brødtekst

Text Wrap

2

Grøn boks rubrik

4 kolonner 4 mm gutter

Pris: Stone Sans ITC TT

7


Typografi & ombrydning Opslag 5 Fremhævede detaljer og beskrivelser

1

Den lille stjerne *

2

GREP Style

Her er placeret en gennemsigtig boks med text wrap, for at tvinge overskriften ”mod øst” til at stå til højre. På denne måde passer teksten også med den levende kolumnetitel. Hvis teksten var placeret med højrestillet tabulator, ville der også komme tabulatorluft i kolumnetitlen.

- Specielt ved dette unicial er, at teksten starter med et citationstegn. Derfor har jeg valgt at benytte det, og det første bogstav og lave til unicial. - En anden ting er, at citationstegnet er placeret på venstre side af tekstens optiske kant. Det er gjort med vilje, fordi det ville se mærkeligt ud hvis det stod inden for den optiske kant.

Opslag 6 Fremhævede detaljer og beskrivelser

1

Annonce

2

Text Wrap

Hele denne side er en annonce – et tilbud på en rejse til Israel. Den bryder med artiklernes faste opsætning og har sin egen måde at udtrykke sig på. Det er også fordi den ikke skal forstås som en artikel – men en reklame. Rubrik: Santa Fe LET Underrubrikken: Stone Sans ITC TT Brødtekst: Hiragino Kaku Gothic Pro, W3.

1

Den lile stjerne *

8


Typografi & ombrydning De fĂŚrdige artikler Se artiklerne online pĂĽ: http://issuu.com/mmnoergaard/docs/artikel_web

9

Hovedforløb 3 - Typografi & Ombrydning  
Hovedforløb 3 - Typografi & Ombrydning  

En af de fire kernekompetencer udført på Mediegrafiker Hovedforløb 3

Advertisement