Page 1


Farewell llu~ Mn"mu ~ntl dt'dictUe' t'hh ) ' t'.1r'11

h.i I rur. \~ , } 'IK' lcn lirock and Pr , Cullt·1011 I uL1pt•. ~ hn :n~ l'\: tirio~ •• the tnd uf • hl" I 9Mb· K7 )Choo~ )' ·:tr. ~carbuol

u

I rnf. Tieu Brllt.:k, I i,i4z St minlr)• !Jlld· k, hn 1111ghf oc Nurth\\' l ·ril Cull· e for

the 1-a. ..1 l'ill!'liiru )'i:31'5. Prior to his; lime hi!te" Ile \CA'i:d t i :i pa tor ir l~apjd t:il,)' . Suu th rbkolill. and in lh<' nadl cc•11•11•u 11irlc of Henry ~md Flon:'nl"l'. South U:tkot • Frum l 954 Io • 97 9 he t.auj\)1 L 3! Nnrtbw~t'rn lA1lhL"fl1" tkmy in Mubrldg~. ~ 11 ~\ii 79 Pio f. T~ll Br11<'k ftrt·r<plrd tilt Lord" ~[I 10 teach in 11ur m:idsl. Sini:~ then hir: lu11 led many studcttl5 ilirough lhc intrlC".adf! u1 llomct, l.i"f, C1111Uus nnd r:"clc 1.J11Ck..1I Ln min 11nd h.1 l ntrodu d nu111 ~ f H'rthmc-n ro rh~ l..aljn and Grttk binguagcs.

Prufe

~r

Woy11 Ttn Bruc:li;


PrtlidU! L fu.i!

rompktinJ J9 )~rt

of 11:1'\<lct' :.u Non~ mi Cci He grnd11;1tcd rru1n 1M S«'alllw) in 1937 ad \\ ~ o.-.wll~ 10 be- asstsbnl ~VT llll IHI Gt"no:m in ~bni101Ao«. \\'hL"'O • T111o-n ~ean In ter h" kfc Co n-e l .... o rau.n.U}' ro~· ciioth nt31' BJoornu. \\' ~. :Jl1d 1hf:a bfa..mt" p:i tor aa Sa . Peter'"'· Elm~~. WI, m]~J. lh I 94S Pits fop pe ,. ;%'1. callrd 10 lcicb ill 1l1c ''Ptilp.ir.1Cocy lliepneme1u·· of ' r1hWbltm CoUirgc-. He aruP,t '!11!!,f.1 ad Q • LI L,o1ti" :ind EngliJI :md "~,j rl'gisir.v. l..:Jic~ he cO()k u11 Ult sophomorT Millon nd RoJll3Illir; P«i>"'c' cou~ and lnO'lcd 11p co t~11ma Latfn and ni!hl • In 1959 flt: m cAtll.t:d co be pmidetII of ~ orlh~esum Coll •e. H~ ~ho ~~ " prnid~n• of North· IAL"\[L"m Prep rrvm 19S9 1n 191~. n rnlitt !lcnmiti .n ur ELS p:t'YoR rn 'StUdied . )'111bol1cs :tml I Coriolhliru under M p1id:m~ duri r rhea j.s.Llllor .md ~ ~ Nl'li II[ l\1.,C. Jlbt as thC' Lord ~ b t\.~ mfltir texb"'t a_\k lili gnciovs b un th~ f'\lo() d~ica.[ed ptuf~n; :as llbC') C'OJO~ rhtft ttti:rcmC'nls. \'ti~ a 1 lunl: t!W Lord rcw en:1Min [hem 10 SCl""r t''fonh·~~ 1~' lia\·c-: ·'""oc tti.:i u... 0 Lord. not to us b1,1' to )' t,1Ur tul'lll! bit! tfJ(" glol). ~11:ie of ~ ot.II fu\ e a.11d fa.ithrulncs.s." I~ l Is ~ I ' lib.a Win I? lllL"fTD tJ,ror i11i r.>ffottFaculty

,,,_,

' l'ro(, William Bir hin fu'l.il!

Pru r. Gcrhanl 1~13nmt:1 nn h-IJgiuu, llli'!.ury. L:itin

Prof John Hmun

l u 1nr Ptlf• I 8. I '<'

Pmr. r:1u. EUuml ·r

EnlJlish

G!"<'c-'k

Engli"11, Rc.>cruitmrn t

Coach Dc-118.is Gor~inr Ph)'. Ed .• A thletks

Pruf. lbniel Dl'ut!i!Clilimdl'r

Gt:!mian , H~tory

Pru(. l~ul l::ickmann Hcbti.:W

I 1ur. Dm•ld •LI c1.' k l.lbmria '' • Rrlip1n

Julut PluHp Ulr It 'Rtll ~JI


....

..

....

l?jj~

IC.inf

Sck11cc

F'ror. J1D11n Kortf:mJs 11.istor}

Pmr. Je--rnld ftitzu'iNelt

t"rn f. foh 11 Selim I.ch

Prof. Eu

R('U2ibt1, lirct'k

rmr. Ricbm:I SCrobC'I (.1!1'mnn. Sue ulu&Y

Gr~I!. ~rur, ~·ay 11~

utln. Gttt''.k

Tc-a Broct

Prnf. Jcrom~ Kni-.c l\f::i.cltc::1ua tic11.

Athll!t.1~11

fJt'an Fdwun:I Undrmnnn h.~l~gio11

l"rof. Bmmld St-ll110,,.,• HW ur~·, P ycliolog_v

Ptof, Cyril Spaud~

l'r-c;,idcnl Ca.rte-tan Toppc

Prof. 'Wili) l'lt 1.1•f~~r fut,14.11,h. i' uutn<' ~ AJtl!!

Rr..-1 .v,lwl

aR'ck, H~hl'l!w

?


Campus Staff

Oc3n 拢ow:ird Lindl'm:um

l'ufors 11rlJ Hmch ontil lh n llalsc

iP'rintt"r; Jam

Wc-nd f

Kltcbl!'11 LaJf. A. ~bn~t路

rt~ra11111u. S.

llutl ""'ill, L. K1tll;c, f . "uailb. ~. ! t'tll'f. H_Sduck,


Il-ii.in

I :li1J m ,

lft lllr} ~

Mr"'. \[rol"iC'I f\J1ninl.l1r.n 1·11• • l. r~· 1.sr) \I" Jui ""11h! f'in~n~ ;ii Ajd1111114L Kl•.rt.Jh1ncfl• S r~I I)': Mr , (, l'ib

r ul l )' .sr~T~•ary : \11); I' n\.IJI,\' .\thl• rl-c Sti:Jd.ir)': Mr . (,on.Hur Sur ·: Mr . 7.~n

~'lj

•,Ian.)

L't: ~It. l'.ankt~

9


Librari.311 • ~''· n

l. I ror. Cu:r;J~~k. Mr U11drnt1.uu1, r, '"'· .incbing

Fttdn k 11n ru:l" 'rt1fr: M, V .\fH.'1'. H llurJh. k. 0. Guczdmf, H, .!khuhL. A.. Ra.ether, T. Gu•.fd()rf Siu'ini. G , liwlut'r,

ki:-ybo~rd

Staff: \In:. Ltbt·IL f\.frs... Rcl111b, in.

l'rof. l be.LI 10

ionu.


Student Workers

l 'raimn; i1••\!osc, W. Ubl1md('1i, K. 'ishier

111•ci.: 11 "'urlu•"' J, Kol'lp i11, T. fk I' uy11.·r, M I hJtk m T. Tr11p I'• P Scht"""~

t1t1,

Gyro c:hecl.eh: P. Si£.-<!rt, 3. Stt'inb~nner, ltC l(lug, G. ~im.rnb· LJ 1•1

11


CoUcge RA\: D. \'oigl, T . lirllow. ~ . W .

••

Pn:r RA's · 8. Ev.iifl)! , M. Ro§('nkrg, II. ~ordclJ . SiUi111: O. \\'im·

f'rillttt.

• ~m tha.l

t.ibmiaru; B. Wh-.cn-nann. J. iladsd... O. \\' iC'f~hke-, E. 1. · - «


Wrigh,, .s. M11rtz., M. Welhln~. J, Ploch£"r, S. <klbar~a. 'ft'. Sct1m:u1d1, G. RI J~ t. • \foKir.111'.i.r. D. IJn:ukc, t Mudlcr, J . II ltU:bTUmH. T. V rf1.., I. Mt-ycr. J . Sclmlt, K1tdti~: J .

1 U'lll'll

ho~···

room 1.1pro io.crr.

J0iy tt.~ mp(

D. Pr~.

J~r1JJito!I·

R. Qu:1111c.J 1, S L111:IU«'rh 11d , T k. uJcc l

'I


Hon1ieooming i JI yu p i:b1 ~~cm for lht Nunh'l>lt cr:m furn Ll~ • llu 111~ ami11g 198.6 Yr \ no t'~ccpt ion . SI ud1.m I lou ~ forwmrd It• ~foll uJtl fric:rnh an~ I king p·1rt in IJ•r: crMtia rh:..i pro1n11[t !ht "t>itiL uf lluAnL"Coniing ull wtck loug,.. Frc 11\;u1 i11iri;uion, lntt"·nfghl f1o 1 huildinit. and ruting for tht kin!!; :ind 4 u~i.:n :ill pro11111 r~ u nil)' md • St'll of tJridt in l Northw-e:.tern .. ni dt'nl . ,\ hnnn i rc-nie'liH~d old nt.'qu21 intanr-~ and

nj11 )' d Clrrbll.ln fC'llu~ shjp wh iJt" un aim pu . tauy Iuu cl'rtuinly rclh·cd i;;on11: g_lor 11u fc iorh:.11 1nt't11urit-s t111ri113 rhr game on ~tLIJdiJ}' Ou t'rhfa ' L~~tni11~~ nior SttH LudUtr 11:..nd rand HL::id i k.uebl~ r ""ir. ti." hom.m.-..J I u bt" nu~ m:d King 11"4 Qu L't'n. "hilly Sn.llmi'l.)o· . w rhr T ro;n 11 ..o !." r r~ n• defL!ll r rh Se111Jmur. lml rh~ cold 'onmbcr air dilcl not fi:mw u 1u cmafci· l'ntr champion footb:lll ce~rn 1111 th · los• m . tou&h. olld Likdnnd ~uad

A Special Event

'te\ · Lul'htrrh:i aJ 1986 H UllH.."COL11 U1


-


The Annual Transformation

A hove: The ftnuJ ni â&#x20AC;˘ 1


rht" llBl ~'t1:.k En 0c cu bcr, I ~Sb. ~' dr.e ri:nei,:

•Jf

1hi:

'fom1.al licJ11

(J

f

~mu1pJy ~r1~ptJ, !'<[hi.€!: th.~ D jl,l'U u51 U f

rti;lll'·

mmnl hua!l-

lllUllllfiYUilal, UladJM:iplinetJ

ni.:'A' rtcrulh ~Rio Troj,aru. I n.rn

r'tluring, o( tourM". LU [rl;':)f11mrn itU• iaUon. fh•• m nl i..·,•riu ri u11d -11 ~j princ ,,.. re- 1t1ll pp1it·d bf tu!r n~u" d rnff or mgeant ni.l my~lf :i~ wi: bflttlrd br1rn · i!tl, carbon rnonPJCicfo. rmd t·ornp1Pin.-.. &am fhf' ni-ii;hbol".'i. A,. Hu•· Y..itl'li. pru11.t~. ltll' rru..Ji gR-'"\ I •l f11\'e ~ drill li'Pi? Cl 'dodi; fomuition, kan~o oowt. :mJ the mt'IDdk ring of 31 drill strgt".a.nl '!l '\11.>i~e-. l1il!y rnu5.C.cn..J fott g.Jlm~. ~111:!. oit:!I ''~pu.Lt.111g'' lllid "l.illllou.lu!L-"' mr:) r~dved tilt: bl!ntd li:t lnn of ~rin u rldclll.llLJI . nr n~· hy buU • itnt' oi tll~ Hotm:·C()11tin~ gwm~ 011 S:Jturifu)', mJu~y Ila.cl I

btoomt unyan<'

1

unlfkd c 111 uf Tro" n ~ 011 Id hr. lf;'flli'\?

fightln~

('rt'11er.11

lklu'A : ··rhr:o Judi;<'··

m(!n, Did

)' it

Mike 811

'i!l.' fl rJ m


Music Makers

Fronl ro\lt : H. h 'rslph:11. M. Wc.(lner, R. Kkti:oi.:11m 1 B. Bemlaard, V. 0. bd, ff . Hiddt•, A. L,.tu.., S. Mill{-ISU!cdt. S M11n1bc~·. J , Brohn • .\ G;awd. ScL1JRJ row : M. 01tcn,fauu. S. Nerf\ 1rL, J. Michc-cl. M. Mutllt.,, S. l..tm,g-.: , I'. Ekt•g.. . Neunl!lllil, ti . Sf~n1deo. ThiKI N.J\\ • S M:irt~. D. Borgwudr , T, Go~inc. J. Plocher, R \tiUcldJ~I . P. B1ttorf. H. Outnkt. I. Adami., f. Henning. B. Schldu.•r. G , Kicdi!!tt, S. fC"S."illler, U. De .:n~r. S Sre\'m . J. n,~nlcr. l'. N11lte, . fhrnkcr, tC G;ulnmn. D. H:1bbi..'fl, M. SchcYil". P, Goel'Sli:h. Fourth l'cJ¥ro'! S. ,e11m1:mn, .E. SchuHl. C. ,\\'"'f.

20


Chilpd O.rg;.utisLs. B. £gg.eD, I'. Slrolnum. 18. f ie l1111Juu1 , T. lh:11uli1

n.mJfi,

l>.

Male- Choru!'i. ront m~ : C Korth, M. Sclu.•we. f\I. Weigand , l'. SLn um1n, T. Mielkt'. l , Sc;11mL'Clcr, J. G •Lkll, E. Stlnil l , '" · OMcndcr. u. bU-rg'l''ilrdl , P. SchO'i.Y.JW , s. Ne)•lwrl , Second ruw! P. Cru [M:1J, • •t th • J. liuflO!f.' hi..I•, N .sclh7., T. lltru.an~. J . Kt:mpr, J. ' dmht, Tt..'t\..'-111c1 , J. \SuD , H H~nnl • B. ~hlnf ·r , Thinl r11w : la a.u111kr , I. ltyer. li..r,1rh , T t n, f' . ll111u. S. Bodf. G. M1m1u rcll , T. Hunker. T, 01\iM, , , l'lo1ud lrr, If). t(ndkr , 11 hi· ~hki:, P. ~nhr: , ll W1U~ . Tnp mw; R. Sfdkr, J. Wintc-mnn. lt. F. t1er , l , Vit1h.", J . Hild~­ bmnL , G, Kleta , D. Meyer, K. Binorf, G. Ri~igcr. K. chultz, J • .Plochn, U Wagenkncrbt, \h't'ft: , A.

r.

r

r.

mu e. ,

1


No Clean Sweep

U ~l.0 .C. Cb&mp- Slcu路 Dom u 路路Mr. (

2?

l('.;iTI"


Th~ y~':s. Senior(~

-

--

-

ti.r Cb of l 9

• • ... rrnir fourth

CUJJ-.&:et~l~I!' Win•~r

-

Cctmk:1I Oumpio~ip- For fr.Mrr • elJ"i thir1 h:l-n· gi\"l"lli u an c-.u:mplc 0011\' ,;l:rn s:pirim •ndl ~~ tio11 an: 11ttdtd to t:ajoy Wlnlt'.11' C2rai\~ ..,. ttk.. Jt was fua toi ..ct: i he otJwr clh.'l.h follt>"'' 1h mn..1mpw. Tut Seftion •on lb~ ...afmmll :l.Bd 1ug·of·,,.,~r comptomirion. Th!l!;fr Hl.irlro ~ Mtr111'P..I"' iJ:f.;Q won fhi!' mur:ml <:., 11C~ . nu~~ did 1\1;1 ... u. I be U~lOC ~ompcCilicrn.. ~ did. That is wlut D13iCk rthls )'tm"s in·- tcr Camh'31 ~ SJl'Cti:ll lo mir. r\.l; "\b, ana:~ I robbed m of ~· d-enn 'IVrlee(I I 1ivi111 m~· SophomUR t 131 )lll:R'iil:' of rridr ~ l1J;h v.;ilJ hi;ipefullJy !l.DDoy lhe Senior dm ror yan lo l:'O ~ T11~ le i11d "f to111 (Pdil i'l'! spiril. :do1111: "'erh gRi:l't tbSJ putici· Jiil~ icn1. 111::idt lh1.: 1987 'tltin£r:f' Quni.QI ~·eek mjopbk' (:0r ~­ mo)! "'''-T}'OU('.

I 21


THE FORVM


Duriilg th1: ~ YHn 8 7 hooJ )' ·111. ol"\ 111 c ltbrntr:-d ii .15111 111111\•ers;;iry w it '1 II 011uri"'h of 1ctiYU7 Tit~ Socicry r-mb.irkftl upo" four major projt:C&'\ duricg the ..\'r:lll' 1-' ili"f>.t , m Lh~ tell ~t' pn1tlu~i.1 ..A Night Under lilt' LI~hh," 11n t:'lt~11l11g uF l UILC llt'•~.. One lk' I (I} mttrnnl"lblr (lt'rfonn111ceo: ...,.. Pt-tt'r Cu~l~:h", brillian l r11r1 r.1}'111 of 11 retarded m:an n •lled Ro'iCoc P1.,1l1er, Oncci again m l>t.- .:i:11lht!l' tA'C lllll§lihrd du.• birtb ur UUI Sa\'iur "•m11 • . '1Clit.:di tUMIC'll'I. Li "'"'and word i:nlitlc.:d "'RI ad Kr~it'"'' di~~ted h)• Briml Eiw.er.i Th n Fnn·m drcidfd lu 4.'t•lthrntr our nnni1;"Tnary w itb u foll le.-i.gth play in J•nWU)' 111o•1Ch Jay

Kem(lC. pn:-~tlc11C uf fol'\'111, JlrL"Ct.l.ng Di.a.I 'M' rur ~Urdl'r. [in U~ , fon111 II: c('ll<'J 11.c d1.1ll~ngc0f pn11fo cin Sh11kt':\1M"Ure iu u lht'iltrc--in-tht'! round style wiih th~ music11I il ·oompanim<'nt or P1t11 Stnuman's Cbambicr ~nM!mbl(: , AHc-r four mutlfhs. uf dl!'dieaUu11 Wllll:Jm Sh.akt'11pieaf'lt'' H~c lu1m..t uf Errur ll•cn gll'li;;~d u11r ~111 an M;ay. Ali the 1udk•1iet n jfl)'t'tl 1hr t'011Uc11I, ilnpliiticl coJ~. John Bo11ow and 1m Huoke 4lhe lwin "l>romic~•• • lJfO\'i.dro mos£ of the laughri. for 1ol"\·m, tf1b Yl"-'' YIU one of ccJebrurion -wlch grt"at 11ndt11nliog;\ ~nd m~mmdou• 1n:omplld!1ncriu' Kenneth I' i~l'r l>ir~ctnt

of nie Comedy aJ· J:.rrun

25


Groups C.U

Corumiu~:

•~.

T.

~tmni11,

J. Co11r. J S1cinbttnn1:1. Tutor

111 ..

RC"t:nii11nent CurnmiUt..'C'; 0. Yoigc. Prof hmidr, J. Praf. K.1umler, Pmr · nd ·m:rnn, Prof. Bini.hi" .

..

I llad · uf

HarmoJ1~

Nol1e. J, Ce1

t . SRO: Lu ·r h "C'n ,

26

\I. Borp'mit••\ . Stb.ald. . l.itt-kcr.

v-

I : I', .

~.J . ~r.

Un~mxb,

P. \ '

, T.

lidk~.

P


Urlnv. . Ou11 bnmn r.

l.kJnn Council l?n: A. Gav."""J• W Schmt111d1. Pruf. Lindcnurut. D. Koch. ~' · Scbcv.~. I.. \\'L'ftt, R. 'El • \ . Scb:Jld, J. fo'\ ,

111n 1\i,11.

rd v.i1m r John tr.lri·

Wkbehk~ .

klf!low: T;au U~hiJI Jliir:tn winner Jiirn Winrct-

,,,.m,

Mht •k Una.rJ ; R 0 1und t. K Sdiulu. K. \\ "-"' 1, I . K~mm11 K l\.luj.. J br~rrnn,

!ittlfl

J. l<uclcfo, S. Hit-ifA:.

IA·rr.

Ur Ou ,\v. rd \It inllC"I"\ s 1.uch•ircr• t111od, 11. c-lkr, J. \ in'""•tl11, R. St«"llt>r.

2i'


En 111bl~ . .Bad;; row. S.. lwd.e. E. Zkdm·. \\'. Sd1mand1. l\11. '4iei!i · • P. G~C!lil·h. K. W~'>I, D. Schbft!(, S. Srh:unlk.'t. O. lJt,rp.mll. S. ~bc-tt , 'li · '1311 . Fronr P. '1>1Le, M. s.;J~""·c-, D. Sc-hndckr. J.111

'°"''·

All.nou~~ J. Moll. D1, J?rit,, b . KnJUel, H. E,,..In • K,

Shade:s of Harmony II: 1'. Miclk~. P. Tec:b, J. Ci:t

tGMplm

: W: ;1:1ke Jen~. \! 11..t R~tJd tz, Turn Koci!: • •

28

• ,P. Noflc


Mnema

Mill m Stnff: J, Vk1h , I. Mey r. I', Ni11, J. Kem1.-r, I. M 1h~11 . A. C:l~e-skc. T. f.lunker, fa lit 11r D. Wtu • (; . Ki~11.

Black & Red ll'hr iii11rf c.f 'Volume QO of I la FHn Ii ind Red, W~!I q11Ur productit.·l" ind«:l:'d I· UT 111~ f~ tim~ ltl ll i:oupk af ycan "'C" Hl.lnlgt"d lo pu I

I 1 ll mnl'! i11,\.IJ~~ for I v. lm11 t'lil1' ~otuJ nf J:Sl p gr._. i. trihult 11 crnr ltiy r,.1 a "'til ff ild "'rlter~. We ,.rw produced crtty living Norttrwt'sm"m CoUC"g &lumnus. ht ud'1illm1. wi: (lrint~-d ~CiJI 0 NW DMLC Hi· "'!1lr} m t ror 1he rudimr in No0

0

''

'em l>M Thr pmdnc-1 of Ullr rrror1 ~pe!!k ...

for il5eJf, but

It

~iff

i-; tht'

bdtind 011~ 1u1Jd"'r;IJun """ho tli:s.eti. ~ 1>prcfo.J th1uk: for utnlltt,g, tbl!I yrar II WCC':l!lll :md for gMng lllC mcmoric:' and fri nddi~v In~ 1

alu11

~ itl

Ufe-lime-. JLnt WJn tl!'Meifll EdiEo.r

1.U.it~k mid

R"d Stn.lf. J. G·Lku, I'. Mu!iit", I. HMk.er. K ,.•. ~'t. I. Ro •nberg, J . M.:icflis, J. 1dk • D. WI rr.i.Jakt. T. S1.1n1111, T. f' ·JI 'Ill, D. iKtLI ·r. M. ~U1Jow. T. ZittJu.,., E,

29


Campus Life

'


T. C. Heads West .'

'

lbC'k row ~. • 1 •tf'I., J Hild('hnmdt . U. \fr)'tl', K. Hiuurl'. K. • lu 1lc1, J P~oclir;r, LJ. W i:11lr.c11( IJL, A. alat''k~. I) , llJ;u1mlcr. 2nd rnw J. Wli1tc1'i'l1t1 iu, 1. H 11t'4: 1•. I'. Jl,1u, , flui•kt'r. • Ol.M"n. G. ~tmruard4, \1, ,"i,ut'llcr, I.. Wtom·. l' 1 c ,mer. Jral rnw: P. r.d~t'\Cll , P. tch, M. Wc-~nd, S. Uudr. T. Hr1mtnfll. J, t;Lt11'pr, J . Sehu l1, n. W•r:-N""hk~·. 0 . Wlllt• Frunt my, : J. f\11U1i ·. Kurth, M S.Clu.~" ·, r. Mir11lmu11, f'. 'tidk('I, J. ( 11."IL•• ~ Scbul~1 . f). Hor ·~.1,d1 , S, Ncy~1n1, I'. Nu lC C'. J2


Theo 1986-87 ~ ~m or a.he- 'i'n ('. '\b..le Toa:riD.J, Choru"' upe-J~d up tht<r )nt' itintran. ·..-ilh 1 '"> suti,;oe'J.,J°l.lJ mjci-tour 1hi: ... c~cnd ufti:b. . Thr J I· \'Die~ c'1~nh f)l'k"'Sefit!!d rn I!! C'Onccrt- Ul I~ lhftt d;iy .. lo ~atiou COIJJl."'~ariu~ in. aortbftll \\-l! ad nmrb~ ~tuu'lcsotl Ml onl)' clid the cbamii ._m1e fine Chr~tiln fello~~ip and llo,.,iulil). bal 1hr:y '1l-a fouod ~iITic- •t•' in :somC' ~111iru1 t'n :il11n° ·"The Old M.ui: · ... U!.. ch(":\ · · · rM Rnn. Tb~ litlle mi1ai-1our proted 10 be eJ.tdlea1 lur)C-up fur thl!' 11135.."'\i' c- t:our af 1h SoatlrA~ 1bt c1tunJ\ \\ .u. to gnderr~l.:e t1,1oo and or;e--luU 9''t:r ~pn"IJ: bttak.. On 1tie aftt-moo11 of fd> .

I.lier

.3 . wc1J--0ikd 1m~IJ1! ~i;hi.noe rmb:ut.td oo • l:).-cb ~'4'.: uNan during \\<bi.=-b '' w. lo • 19 cooc-erb in 'l.t\c ll d iffcl'tnt '5lil le:" Si;gfli9:C'irl arid ttesnlio _ I op11m rnnhit?w included ..1 tour or Che Hoo\ tt • b,_ v~ <i i 11igh1, lhe- Gr~m:I Caa)OD I SotJiiri~. lbr ..et:mirll)' cnJ lc;... Uf"J) or m(Mlnl.Jli " ~nd. of ~otr~. n ~rtemuu11 -~ m pf!O(llm." :at a Saa Uiego bc!lch in m:cmJ hQl.h im1prntiun. The w~d (horu fm411l~ 1url1cd b-.xl.; ;i c ~ (" • 00 mih.~ l:tter cm M.1rc:h 9 . complclt •iCb ~ie -1~­ ror G;1d~1.. Schulu and its DC"St • d«1at leader of rti~ Jlf(/lfel:J llUI' "'l utt or Girls" Our b i~na 1Juill or lhc tour. hO'll-e'\ er. •2" lhr op1,1t1rturtil) .... e h:ad co ""Sin.g for1h .A d " "«-r l . p«.ipk: ~l'I thli :IR'1 o 1IM! a)U.11U) 1&•ha.r d i.., t:i nr from li1tl t WalmOWP, \\ lndttd~ can jo~ Iull rrpurt: [O 111.c ttst or lht ,,UJC'll.f bod. lh:al G<Jd',., v. utk is dttilins jn oar WEI rongttpti of 4

'Ir\""'·

.aoo

I h~ Soo.dw, t11 .

JJ


A Year of Firsts

Oa thr march

But l'ow: I. ICO r.: J. Kempf. T. DcNo)er, J, Steinbn:nncr. M. R:tddau. J . Baummn. f . S~m. T_ Hmnini. Sth t'Q : D. Grtta,, B. KcOtt, D. We tt"nbcrg. \' Han~n. K. DeNoyn, P. Coll!', T.Schroedt!f'. D. hmidt. 4th:ro'!li : r. lbw. J . M.afJrike. B. '111--ukr. I. Zub!tbier, R. J. Ro.cb'.lu~. S. Ni::yh;in , U. Hc:nnig, B. S.Chw:uz. Jrd '掳"' : J . nt'i....r. J . \\'in1nyrin,, \I. 'ht~nd . T. Krmnitt., h,"rt. C ch Kru!llC, Co.a('h Gor~Hne, A 路a. Coa.ch lind('m:mn, l". Kwke, T. 7.i llcJ.,..,. J. Jmsv.okl, U. ud l rov. : Mgr. B. ~ucr. R . Else, I . 'Flemin,g, T. Malchow. T. Trapp. P. Tech. D. Sil\'tt:\. . Sell1i., T. VetH, I. C:utnn. C. Ru ..,,. . Trtir'ttr \ !o.!ot'. roat row; M. huwe. I Gl3Nr. 0 . Bitter. J. \.1 1 rtu. T. Unk~. l>. SchncidC1. T. Sp.de-. s. Dom.

"'cw:I. r.


orr.

Ail' C'oncordia·M •1uon iffeloil

6

l8

4~

Mt. Sen:iriu l'illsbuey l\fanuuth2 DMLC C'om:ordia-St. Poul N W-Ru~villc:

12

t..ak...b11J

l)

E3 3-J

.20 12

17 19 0

,,

26

6 'ii

2m 7

We W.OllJJ br.,d . nut nur bt'tD. ~

TI1C! Tropn~ 11111.. t' Jgllln p 1U (11 r th.:r 1111 II ·m ·Jy u~·i.: · 1.Jfo I 1:J~n1 11harinJ 111~ 1ltl · of c:h mpiom or rl11:- llp(l •r Midw ll1 Collcgialc Cr nJ rt'tll.'t., Cornpilln D confrrC"ncr rtcnrd af s-m (6-.l Q"1fril[J" cfl njor ml"m b('rs af 1hc tram lt::J\it' w11h a Qrnhincd four ~·~ r rt'rnnl n f 19·5 iil C"unreren.:~ :md hrn c nnft'l"l'llL'C tilJ..:,, Cood1 Gordin~ also pkkcd up hi!' fit. t ~\>er ronft"R'.nce." till~ u "dl "'" h' be)l ·N•r1 record. rlftcrn plly<"n rt ~dHd 1U-~u1•fctt,.ct hunun tnclutllt1 l ~u N. . I.A. All Alm:ri1.: ll•h rnnrnhli.: 11it.'.Jt£ ioH cnndJdaL ii• Julm Stclnhr~1111tr 11rid P1lU iru·:r1 , Cunwnm lafli1n1 Trup11 ~ 11rn K~nu1io

t!

i1


Trojan Soccer

:u 111 W~"i um: ch n~c ,, ur\lr, ruarh :1 rcv~m1~ed fMcl and man)' nc"' pl..> er~ 111 :st..ttrc li1~ pa ..tt il.rn.. \'.'> WC: rl•lurm:d Ln lht [all lite-re \\'U talk Clf' 1 .,·~r)' surces f11I :3JOn. Wt (iuWwJ with a ret:otrd ur t'l·IO a\crl'heo

~ hkh

111 l.Uld

~9 b ~ 1..'l'.~r

._.,,.,.

mnTI)'

II 6-~ C<mfcl't'~tci.'

UllJy , 'I IJC'

mdudcd u num l•cr of m:itchc:.. -n \\'h1d1 1hc TmjJn kt·~· l!'f'I! rn, di:' ucdlc:nt i•l~. mo'il nul•bl\' a 4-0 111 )\ l11 u, 11utit111.:tll)'· 11 rt11

mu . .

hir r •m ind u 1-0 ln~t m uHHll' dcf1:a1 to UW.iO"h llwi.11. WC" also bci.pin '"'I :al ~ t' bopc

r.ink&!'cf IJ\\ Whitr'I\

"'ill b~o11h

1 l••nit Ui1•dli1!L rmdJ Lion by lT1\tH11g 10 UMLC for 1~ c1111k~ 'lo\ ith t lte I.ii"""'°'"· Our st:t· MJ 11 endt"d ""'iEJi .:i 1ot3me 1g.1h~l Lh~

J"' Ult' TroJ.:111 ~ 1dor" Ut" 1 finr .Jlov. lni- i:coum i.1~ fur 1Jll fol" (;Oah a11d 1 ~ 11lmH o T the "'Mea •hen"' cond11dira~ fl Sc:ll· wri ll11ar will b~ rL'tnmtbC"rt:d fu1~Llh

54.:ni iJlJf}' n1

b)' rill. A sln1 <'It' 1hn nk yot1 hl I 11 lor !Hr 11 a11d ~p«.iaJ tbankli tv 'fi.J'St. y~ C'11.u:~h J 11 mc Kurlh:ih. bu Ih of 'llih11m m ~ lh M'.ll!Slm 1 fun 100 rne11w ruble one. ~"e · l.s11 wish

Cuacb Korehah ¢ontfoucd .we.;:'.

"" the N WC 'K'1.: er program I~ 1•1 crd in hh 'try c11p:.t1I~ h nd Ron K11d1l1.""r 19~tl MVP


~111"1 • I, tor.: , ~hl ~. B, \'li'11ru('ll , r . \\• 1. ndpin, ~ . Ui1c11rf. , h ·r. . t111dr Ro'rlo 3• ( 11 ~h Hit h. I. M }'O', J. Plc...-hcr, r , MLrndl, •• Kit't11, J, RotiJ ·, u. " hm<'ichd , c·a ch K.onh11l Row :l. \knc lfnRI J '1 1ttel 1ad1 , M, J i111km111m 1 M. \r1H Id. T, lllooiun.ac. ,\ . C we-I. I) , Vo· t, f)i. Kotlltr, P. f.o f h, P. Nnlteo. f r<mr m'ht . 111iUing• M Oll('fSfnfkT, P. Solofrn , R. K11f'1ler, R. \'h ~ .. 1111, T, ft'(Jt•~. U,

m,

~'ill~.

NWC W. Wbilcwa1tt

0

4

3

I 6

0

.....,

Co.nc:onl

4

l

WLC

u

Car · I StrJtc:h

...

MSOF. MSOf. Marun

'I

5 0

~rb11 ~bran.1th

0 I 0

b

~:uamtba

J

0

wu:

}

0

OM Lt~

u

UW-0

..

I l J 6

1

0

Ir nity· ·h n u.rdiruU Stritd

5

0 0

Wi, [.,a•ht111n Srm.

0 ]

..,

s

flko~

Lnk1dand

crnoord

1

~·r.s


Even Better ~ tJ86

w lhc hoj;1h ~ult lt'wn gd ~,.c:-1• lJtlter. H)' ll4JSI· record uf 27-4, Yrinni.ng lb" U\,C l~r•e . r11m 11 in c~ ond in ahr Lake M1chmg•m l1111f ~t1i.:t.", f11,· ns two •plrrn na. kc the 1\U 'onft'r\'ntY. lt':im11 - f 0. 1l11uw O[lhumori.: , in both 1hc LM · Bnd UM and j1111ior T11ny tf:ln n in the \f h d much tn d1.: r h\)111 . ~1,hn111t1ri.: re ub 'Arin KJ ·~tad !illtl . :de r plo~ . nJ rr Jim n ft IL l.3• Lloug t ...}' r 11 11•1.."d 1 auk rhi t L'Jlrn w bal 1t "':uo. L.tt • not fur~L t r: utb~r'I : 111n lfor111h I, lbt L-onc ~Dior : Uau ll u1t•· lr:r, nntE1er ]tJ11111r~ opfu1m11r~ Kurt Kocplin ind Mtul Skhirwt; 11Hd lr~'hllliill fltod (',n.~- 1!'.nn rhouB)i ~om Unnlh11I y,.jll lit" p 1r1I uf 1h Ctfif>O llinri ·•• Sl'."111 nc:\t •car, tht tt'Ul'n '1.11 ill b r dy lo con L ndl forr •hit' t•ullft.r.·n~ tlC It . rul 119X7 •

iug

:1

1 ,

ddt-d:.itf 1 i.lion,11

A

1m1m1m=i11. ony

ll111111 11

l 1H Ul

.ulf lt.utn. !>. Raumler. f. lknulud, U. Mc:yl!'f", M. Sdlnu~. I:. I ri:t1tnw, 'f.. Cr. , T. Han n, K. KD<'plin. ~1 . Si:hevit e.


Grappling Grows

Two rhlnp th I n~ coscb ...-ou e to ~..: in hi:!. tttm tt 1lllmbft's d ~· n rnfon L l'o:ach GoNin..: d olh or 1h Lb is } 'Cir. h \lj, llin( k:IIII c; pod~ from rl\ c mtmbf.-n. to fo11rtc~n. all or hich n: cilh ii' phomores Of' ( m Ind dtd m 1h" numhrr :In!" tlig,h Schoom tare qu:dnltn\i fti.>111 bol h Mkfijpn m.li \ l :ion~n. Ah.bough NWC i ~ not 1top 1hc- v. rr tliJJ... f"dd ·~•. it ~ only 3 ma.Ct r uf tim~ bdon- lh~ ~rapplcn ..., ill be in the running for onfo·ttocc till . 1

r • D. ,,ii~ I • • i.1•1.. . N • hi.trt , P. C•de. Coach n. Go~ inc, I'. Tc~h. J. Fleming.. P. &ur, J . Mitael bd.I, front ro" : B. G0tt>, ~t. Hol omh, It Rt:tue , M , l\le£s;a. D. Sotafr:i. B. Schl:ill:'r.


Best in Years Thiu~ 100.S.1.>d prouii ..i.ng for lhl!! l~Sb-1987 Tmj;a11 b~• kt·fh:il• r• am . We lo~I n11h· ont u1r1u I) graiJu..iUon rLudi r t11rut"d ~ ith an e:\ l'"'"llt'ttt~LI nuckui. and n ho r nf tlllcnrt"d

r. ~1111u.·111.

Before llw I!Im DI th(' F~U 'Ill C' hod i.1 500 l'CCOJd ' Whr-11 Lht• i.c ...ond ~111 l~r ~t:lrtcd. the te.:tm slarkd ta pfa.~· lt~ bc!ll II . ~'..: fmi!Ua~ 0111 •I eo yc:n u.r I .!· IO ~hmg the TruJ:in" ~ h<'ir b 1 rn·•.r·d tn('t I lie c.nrly I U70"ii. 01•c hi~ U1ht or the:" ~mion ~ 51 c-nd 111 wil h 4· mt wi nn in • st re k ini; htd in r 111~ ..,...il"4an finale o\· ~ rlll" 1ou1:!h L: v. rc-1 l"C" niH•rgh' Tf'lt I q i !'Cll iurs "nuld hk.c tGl rh 1 th~ k:lID, ~i:id1 ~s. aadl ~'100~ fot U1c ml.'.'m11 ru hie.• ~·J.M)n~ Eltmu,f10111 Ll1 • yc:ar!I. J uhrt Mt: ulbIT nncr o.rr111 1

s


liac Ru"' ~ t •1 LI 1 Kru~, Kc .,i11 Klug, Scc1,oc RnJLl. I ii', Ti1i1 \ ctn J'll('r. Joh 11 ..: 11 Ip 11, John • ccinbR!lrit'r, 111 il K1H1 Si:huh:1:. {'n L h llirl!L II rron• R11w; (mi llu 11,\ . Jm1 l+rolln. Kt"ilh \l/t's..r.I. focld lh'! No)~r. \'irgjl HnnliOn t l:rid1 Sd111vr Jl"fl Maliokt',

iL'H~rt.

I

~c

67

70

~·i.

64

70 7l

Conl'.'ordia 1:or1 \\'a.yr'lt

6ti

57

Manan11tl•

53 65

72

lk'l~111

1

69 57

QmJ i1ut1

Wi l.uth

74

76

l.aYi'n'n r

H9

84

MSOE

bl

til

DMl.C

~!

6.$

Wis L•athenari ollcge

bl 79

72

· riu I)'

RJ ti :z

,nnrordb ~" Ui U1tnm ('oil Maran:lllhn Concordia ukt'w•iJ rdwJ crt1rh

.~o

tl5 (t6

7.1

10 '1

..

56 9S 76 Ml SIJ' 65

77

Loehi:rn n S~111 .

Concurdia \nn Arbor

' 11

lch n Coll(

Ohri~•ltln

0 • 1'rfol r)' Cllrl tU1 I.ii~· n 1

t


Trojan Baseball f'he Truj ns f"arusbr:'d ~4 in coaicreacic , b111 bccau\l!' of ~igll• 111rui:J (lllf m gam"!i oouM oaJy l'mi!ih IJ11rd, \\•1• h ·m or,.tnill r«Wtl uf 9-S, Chilo )'~iU''s 'rrojan b;1ll clu h 11layed utne q( l\fWl '!j bhl base-bull ln re· ~11 £ }'C'.11 AIJ lakl!' Mkhi flan Cod1:re11.c:i: l~1,.Eium. wtrt' UUJ chW3ak.c I01• ), fildl lt!\•t!t• ~ J f'J. iifld Jvlu1 Stcinb~nacr 1P._ Cuacl1 ' cl1ndJ mwu •turned LMC C!uacb of the yc::u . t~iuh~m•~ 1A·:1~ I ti ~fl' lt!ll .\f\'P hy la h~IUllltUll lliJ. J,adcrlhip • .nJcmg \lo itl1 rbJ• or nlm M1rk .ar-tnier 11.Dd \IJirk Ro~nbc:rg. ~ill be rd~ ult d..

\


we I 9 I

2

Canmrtlil

C.Omord.b ubtmd

4

4

l

]

l 0

~LC

..0

~

ll 14

13

s

3

6 2 .? I

1.l

3

4 I~

MSO MSOE LC Lllfbnd l...akdnd l.:mttbml

lb TI cearn. Bacl Kiv. : T. Mli!lke- ~mgr.~; J . Xol'llrnrtt, T. Voigt. M. R~rlbl.J-tg . M. G:utnn. J, fri~e. · ro• . P . !'i.le)l.'f. k ~ tiul1:1., P. Sir\"Nf , J . Sttinbtt'a11~r, K. Kfi•J, G. RoJ.enlm:uri , D. Srhw"2llh. if'ront rO\lo : M. khe t , P. 1\"olc"· T. Kock. I\, , l\tclso. "'· '.Se!Qev.-e

.;5


Good & Bad

lln• I'll' I r~-..111 Iur 1md;

I ll' lru

k

!'il'._!oon w1l

n '"' 11 ond Md

foll

or

•ou,I

h11d nc"' w1" rlint 1'1c ,,., ind rrnd 1ln· d1Jud11

mlll;'d io for

Th

fl ....,

l'\t'rf

mt't"I hul thlf' it•·

do.or u nl!', The ynoo T~- '""'"s 1h.:tt the ~un 1,hnv.cJ ul' for neJ1rlr C\'cry l•fllCl ice . fhe b:id nc """ \It .: h dl!I t "c 'iillc.:rc ou lnumhcrei.I 11r ('~~r)' meet. I.ht gou<l t1..:"'' li v.as lhol we bad llt'l11ifl'I 11111ulx-r .U ye11r. L1u.~ bad IH"W Wll 111111 0111)' 11 fow fli Ill! \H'fl ab ll~ 111 hniH tlll! "'l' • lm .......h II,., Thir 1md 111.:y, : L.~ 1111 Plin~ r 11 ml C11 , t10 .... L1d u ,. II I 1114 )or or nu r me I fie h d ne\\ ~ chit Sch I fldt r turned hill ii 11k1e ri:nd mi~d lhe l'l'"t or lht' sc-a~n Jhc~od llt'W" "'': I 1 th.at lt.n.Jf or thC' LC'· mulnmi; mt.."t'h "''it1" 1o.· w1~ll"rJ , 11 ml D.\ tLC 1u: \ ' L':t .1'111 .... ~J llf'· The ~cM•d Ul''i' I ~ I ULILl LbC' bra L· UU I Yti'll~ U ~:UCCL' "4. 1 hl'! l1Jd rll!"" oil "iJl'C I h:.C R dtl fl "~~we 1h1.:m all DW'1)'. •• Tll~ JI.Hiid rll '"''11

Yt'll

'11111

t:\

r)i fll\{'

,. ff . \ 11cl ;llr 'I.I. di tluit t' lld "'-'••ll : thC' tri-raptn m" ::tnd M. rty end d rhe ·1'ilm b · flint! :a !iCh11ol r~­ onl in lltt: mile:: rdny.

l r.u:k tr-am : Co3ch Gur,;,li1t~, J . Scltll'lldrr. ·r. Sl'hrocdr-r, J . Wt11frrs1da , S J.:"U"'· J. Koclpin, A. Schsld, J . Kem11t, P. Tech , M. l.uchrl!ril:md, J . l\tnll

ltadc9'1l1, H.


A Balanc ed Act 1

Wt: 7 :! fl 3 2 7

1

....,

2 7 7

-.,

Concordia Mtq11no Carrull Btlult MA C 4rain) l wr net. T~••ni

Tournament.

elgh1h OUI of niM lcatni. UW-White:wattt J\f

.,•7

Cuncorda Mrlduon

.?

Lakeland

If rhc 19 ' 7 Troj;111 tenrd-1 (earn hu.d llil)'ll1in11, thJJ 'till, ii w11J balance. 'fen true pl:t)'tTN Jmw~d up fur th fir I pr1ctke. l(ld dm~

fu injury nni.J il1n

, mo t of tbtm 1A'

11bl~

lo conlribult' lu lh111 k~-carrying bnJDnet". The a~n wa dmrtC'ned by four nn!lla.tions, tv. u ilueo Lu ruJn. Vl'lt.rnn Co ch fl;Jn KnJ eo hC'I Jlcd make ihc- year i:-njaynblc.

bowing 11 m1in lo\'C' for lhe pme. Th~ ·~Ill lfl.l(ld-.,>.d ~1th 4·2·J lmin) ~rd. Brad \t'orddl

Tcnnii,, kil.Ul . IJ:ick rc>w : B. WordcU. T_ lltnning, Cu1111:b .Wgc-. '.Sehl g, B. Kam. Front mw : T. Slrong, J.!. Sch3i;t.'T, M Selhww. J. Pl~cbet"r , J. Mahnke.


Intramural Champs Sui; •r: R. Ku~hli:r, n. ScJ rnth:hl!'I, R. Wrl1thr J. ~\1 iumcr 1i[i.:i11 , J. Mdk;io, J. o . fl'. \. u~~- J. Roekle, M. RoSl.!11~~ I

ltaskL"tbaJJ cAJ : Llom1 S•al"f

IJ:i c-mb:UI IP)" T, Zitrl1~w . R. Sd1~·llr1 . t. •llftnrr. Kc-mn i11., M. Rose 1d11rr11:, L. Ehfort, l • ~h:naJn..q,

r.

lLJ:J.;.ctha.11 ~q . I. Schra.:dcr, M. l.uch1"'tl1 1•J, D. SUf1es. oJtc-. J. Ro"bkL', M. 01t1r:r. . roau"r

Ji.

\'oflcyb If;

r.

UC' :"iu~ L·r, J . Ji!lls'Aold ,

Dom , U. Soll•fro, J. Ku~J1•i11. R. Wu

n. [ ind<:mann, s. muum, f'. Si~· crl

Boy,. ling ( M11;t1r U1\1 ' un ~ : .. E...r ltu\'L"'r.t II'" Pa!ilor L_a nb. l'tof, l >ahlb~~. Prof. Schmidm, W. Obk11dcr (Minor Ui\isiun~ •· ' p;irt' Tirc .. 11. Schv.arl , M. \.:n•nc r, J .

lbu 111111111, T. 7.k· tlow Su ftb.dl . M. Llnilc111.u111, D :i 11 JJ11.Jttt11inn, R. Ke>ehl~c . J . \fclkr v. "'*""HI, J Rt•ebk~. H. \tlir;ighl, r. Schlc '• T. Zietlow, T. Ke111nif1, L. F,hlert. K. W• r;;cl

,


Cheerleaders

oot b.all i;httrie de"'. Top: A. S<:hu111:. D. l..il'lder . n â&#x20AC;˘ Ronom : K \"ti ~tra. D. \ te)'er , l . G ermer

¡efball chl"Crlelider,: D. frill, J. Jen~ oJd, T.

Zi~tlo.,.. . T.

Un'kc, M. Scllno"' . P. 'iu 9


Freshmen

CloC'kWrilsc from loWl'r li:ft; 1ul ~u1«. Tim Vo-fl1 . Darld &hnrida. lhivr-d BjU~r. Dna M!l!'}'U , Tommy Tmpp. !Kirt Ddlio»er

52


J!uul Sch1.t-...uw , P.ml Cult\ l.>.a\'kl .silr.

â&#x20AC;˘ \111rk

Hui!bncr, Hnan Hennig

Mntt rrmld " Tort)' Mrl(1~n1i~. Hrr:lt Unmn. fialr:-n RiC"di rr. Ri k~ r.f:it1cr. Daitid lhle..:


TH

J

CfocJiw&W rrom u1•1~r r.ight : b~a Sclut1rdl fhn Wempacr, Je:fl Mahilke.Jon !Xolm. M:iu Sd13N'l\ Craig RnWJw 1

Jo

~ril!lht ,

Wmynll' Oblrndtr, Jnhn Hum , Paul Tc-ch


......

-

路_

- - -

- - -

-

fohn Roebke. Nu1h:u1 ~i1Ll. MtLrtin l.. 11chftrl111nd , Michael Ottcl"!'>iath:r, 1 um Srhmrdt'r

-~


-

-

-

~

-

路- -

~

- __. 41111

..

Um llJJ.rgn\'1' , Juhu \,oll. 6r,f1111 Ellct. Hin Fku1lng


GJ>C nry RinL"S , Dilh ( ry111-.I, Scott Mom

l\tllcC" WdhmG. Jdl K.oltlmcti, Wr:-s Schmandt. :Mark 1Hotcomb Tliad 1

c:"'~


Sophomores MuTk

Sch~ti.ir,

'•~~·c

Sl~'l•c

Schamber

!Pc:1c lioct;;ich GetJff Kjl"la

Pu1d Hu('b:qer

A mn Gb

e, Jam

Dol'll, Todd lk

G))' ~.

Math

D.1ron Li11dtrn nn, John Ko lpi11


Tom linad;ars., Srntl Odhafc11, Uc:Wli'-j H:ub:lch. liitd1 Wa~:anu, Mark Muc:Ul'r, fod Vertz., Uri.an

om

...


~tnndJ1111 :

Hiri.c'bow.

llO

A:arnn Sebald, M 1._e l\tebu, 1, J od J rni'Ai~ld, SiHiag Dave Sch rued~r" Bill

Scli~-:anke,

T U11 Spaud~, Denais.


.

...-

I

'

'

,

~.1


-

...

ddkGr

lark Selln9w. ~rlt Tttptuw. Kurt Koepli-n, T(ld OJ.sire, &i~ St

r.


Juniors

811d

'Wordell, U n W[ttc, Tim flu 11ktr


Spcmc~r Rij! . • [)c11kk Dt111r.r. 1UH}' 1Wu't-n


I

I

Tul' 10 hnuom: Ou11 Voi t. rMI b~um , Sfc're

ll~rn1

n. C l~11 R11. ·11·

Arndt, Ro:o.li El:-.c, Mike- RodduJ.


li.mfo Sdmltz Ui.k.• T"!![lrl'l11r G d~1

nm lHonkr

Tom .Sarnng ~ul S1m101

Tup to buuoin . Jnbn Mildc-br.indl, lo..~n FiJul'!r, To111 Mielke, Jim 1.ictk.11. l\l'ilu n ~i:r

n

61


Seniors Ma.rt A11fd~mb~c ~

.Y

Lnff. '/_

Jc111 lb 1umm11 Sil ttu n. "'E l'ooUJ:iJI 4 ~ l n1ramul':lll~ 1-1, Choru" 1,2; 'l nl'lodlul( (tiurth I.~ ; ba 11tl, 1.2; fhl" Ragi 2,3. h: J .S: IJ.O. 14~ Flo d.a l

ram Fier1U bn I Lon~fo~k,

NY

GuJf 1-4 ~ h1tnum1mh, 1-4; Choru~ I~ Doro1 CuuaclJ 4 ~ U~d~ . nd l~ed 2-1 ~ \lnr:m.J I , Flodu 路""路 Dur.1 -1 : Prilu . mp 2 ; II.' J .S. llteodo~

lLudjiJnac: tl1J.c.880, IL

"Too, the Sled ..

Soccer 2.-5; folra1nuru l

~

Nt,i!Ll'I In Clmagu

Snuw "/ Sunda)'


L~n

Fhlcrt

Milw ukcc WI Rr~11

Jiin

E'lll ings

l ~1dl,.i.

WI

l outh· IJ J ; 11.l tl hall a,:t: l1umm I : Fom11 ~.J . RA 3,4; lll.ack 1md Red l.4 : florida J : l..i:ufgJI 4. 4; No IM Sl! ir1 14.

Lr•nA; 11111.-q

hmnnn

0.;n:iJ fll' L:Jkc

t:.~llcd J.~.

llC'llM'D • ~'t'I

I llll':imurak 1-3 ~ 1-·11rum I ,:! ~ t:horu..'i. 1.2~ Ul:ick

untJ Rc<l

...

·~ :

Pack 'n

Sai""'

•A.(h.1p I 0 ·

1li •

I li'id f ril I W:.ult..e11h:i , WI Fou I haH 1.2; t:olf I .2; la Lrun111rtd~ • ·ii ~ Uorm Council 1.i i & kt mball Chi:crll'nd in ~ .S;


"" ril Crnrtm"J' ·, ~y I

Mtl"\\o.;iuk~

fu••lbull 1--4: U:tS1.:b:ilJ I ; lntnunural.s; 1-1 ~ J \'.ct Prt iJc.'nl J ~ .Sprina Brt1k : tru l4, '1idni ht Rather \ ; ·o P.m l ; Hein. m Shure l-4~ BJ .II, 4. rr~

C.1w -·I

Wilming4on, DE

irtiJ Ham.on \~

ub:e:dla, WI

footb~U

l.4: lln~tttbaJJ 1-41: lurrmmmab 1-4. COS 4. E:uon 4: I Ho\\ n :?. : f.11mrn pi11 l ; Cb. i ,, C.,my. .2 , 1 bn Herrn•n

F" ·v.· U11u, MN l'U'OlboJI I : lll'flni' 1 ·4 ~ F 111u111 l 14: Ch11ru 1-4: Tmvtlin.11 Choms. 14 ;. Uand 11 ; Jan '11sc:mbl~ 1·4: hard Orp,.mbl J.4 ~ MA ~n­ foric r 4 : ilo"' tlug ~ ,4.

....


Liriln K<"Ut<r ~k111.,1111oatt

l•'nJb, M

I· O'QI 1111 II I ·-I~ T C'k ~ l ; lnrr.i•nu ml; m 4 • IBbc'k -.1mt IR~ 2.-4i l'rad:: :Na•~onai CJempion !. fur;k l.l: l1t1o1)l!l' 3.4~ Witt lJ 7 J,4; n111•-011~ E-4: SJ B 4,

11111 Kcm11Ju F'ldf1R<lu. WI

l-4; 1 rack I ,:!; ilntr:tmull';lh ~ -4: thktic: Bo:in] .~. : Ct1ull f'P}' ( mp r 4.

Foo1 ball

71


J .1\' Kt'mr r llh•11mi:-r. \Ai I ~ollth.•11

l.Z.4.

lru~·k 1,.1,.J ~

lutnmH1r:ll I :

f'nrum T4 : Churu11 14: Trnn-ting l'hnru I.:? . 4: Bl.Ji:k 3aJ. Rm " · \faem J . ~. fown Bo~· 4 : S. mnil nm! I i~1 r : lbrfi.ro11m I·4 Or!'.111 I ,!; 177ti, '4th c M•m; n 11 ,, Whu\, 11n1 u.

1-··s1··.

Ronald Koehld

"''RODe.:!IU "

o~"""•, Ml S••i.: '1'.'f .4. lnll'llnu1rn11i I ~ . H. aid I , Jau En St:mbk 1 . IJura ~-4: I· lorid3 4 ; S.Ul!,3r Sl1.11C'k .~. ; Muonh •hi J 4. uh I,:! , ( 0 4: 11 1 I o Gu} 1-4 , l\t S11ffba1I Cl).111ti l''ii 1-4 : IM Socnr Cbam(,l!I 4~ IM U:ukl'l IJaJI l.l~11m p!.1 J,

lo.nnth:11n K.olanckr

"Kol' ··

Motlld,11. WI lntram11ml" 14 i ltu ~·h~ n, Ndl L:.111~1 rn Ut•r WJ

'i'!!ilillm··

Oronomowo~.

lntramu:rnls 1-4; Chona'ii I ~ llnnd l ; Cookinl!. Ftti: lhHJ;t!f' 111 l.corgc Wl!blt\, \!lcluu~I

Lladt"mru111 'i>f1h:rl11w11, WI 11<'rl"r I

: ln1r111uuml

1 , U11r111 CuLrnril 1·4: Florid:. UL-ar.:li

1; In u·amar:iJ iro.trd \'ulJ.:~ hull 1·4 Wartbuf'l! J..,1; f.lurk I . Suh· b n c 14; ul1 I ~ HilllOWi!C'O :?; U.uwlh•,11. ~ ....

• cev • Luchtcrh•11nd ManiEu~ot-.

"L\lcl\Ctr·b11n11y"

'n I

I nic:k ~ .!.4: llllrum11 r.d I : Donn Cutrn• ell J. 01.11,; k nd Rl'd ~ . Florid J, : n"lu111 3 ,-t : Tuc!iclay IH'I 4 0 lhra '2.l ; Jarmy iA; UAK l ..l.4~ ~11011:..J I mrk h mr·utl'-bll'

2.


Jnhn It 11~klc '•tpmi.w. ti I ul M11 l' l. Clurl""· Ml

Sort ·r l .~; lnlrnm"l'fll l-4: Uom1 I. ,.\thlrtit; U.oard 4~ FlornJ11 Spring lir~k 2.4: Moun· lightcl"ll ,4; Pura .z ..~ ; 11 r Sfl1d :'\, ; OS .- ; \l.ichi~ C.';,t) 1·4 t IM Softl ·111 Champs I

lnLC11111Urul I; ( lulfu l ~ H. nJ l : J n Enscm· bk ~ : liluck :md th"'«I 4 : T.rnint'r 24 ~ Csr 0. St~1•bt!!n

N \\'

Radd.atl

m. M

n1..ketb31]

I ,l ,4 ; frack 2-4~ ln•ru1urah. l ·'I ;

SlD :!4~ fa.1rop1il...chc LS.


Mark l~o~abt'rg [ l'CUUI

11. MI

.. &rg'"

I :i 1.·a..r1ll 14, l111n1mo l" 1-4; lu•na 1.1: Ourtn <..:oundJ 4 ; RA J,4 . Bfack ar1d Reid 4: Spt,nR lltcak -~ F' iled J,4. F«!dmi:k Schlrg 11"\'))'~kt'.,

LL

Smc r &4; fl'.nn :<> I ; lnltatnuruk 1--1, COS 4 ; F111ri tu ·rnn IJl't' k l .

J>1 n~ Sdundc lacl ffl('~1•141n, SU

'"I) "Wt').''

fl"lllrk I,~ : l~h·+1m 1ara!1. 141; Succrr 1nan.t1i1,f'r ,4; Horicb J,4: ll 1r.a 3.4: <.~mpcr nr th"' l~y 4: Tri F.nll 4 ~ \rhur Day? J: Mo~ . ~1 11yl1eo

i:ho~h

Oakr y, Ml C]1om - ~ •.?; Tr:M'4an1 (flor1111 I: Pa1•d 1.2: JILZ:r. fnr,,e11alil~ i ; Pondo !-4.

8'1 !Ill

h'A> Ir.I!

"S

11~

lt. Pt0 ...1•a-f I IL

footh:all 14; H~b:ill kl; lntrurnurals 1-4 ~

Cl ci.:1 tu11 •• l·lom-iJJI ,Sprinic Ur...- k ?4: COS 4 ; Prof. 8m1111 Elrelir;·ol' :::!4; Ilowll1111. 4.

1:1111

• ~hulJ Wm AJJi , \~I

74


John

Std11hll't!11 1h!t

··s11.:.1kt"''

ruml du Lai,; , WI F notb-..111 I : B.1 r tb;J;IJ ~ -4, fu · hull I ·-1: lntr.amuml§. J 4 ; l>orm Co1Jncil .2 ; Atldctlc Bu.irJ. L : l Jorid11 ~prl11 Urct1k. >JI. Oscar sr~ick

M di1;11m , WI

r n11C bWJ 2; Tr!! k ~ . Po~hr:-

[ulr murnl .. : Sabb:al i{'Jd 3.

I·~;

De r•


Rosll Stl!'lhr

r.fil'llr ukfc,

ti; I

lmramutul I -~ ; Choru'ii J-S: TCW Flutkl• Spring 11Jn::i1 I : 1\1 Huop!I Uump .3. KJrchk 2,l; Ou rJ lt'it11~ 4.S; l\IA "i ; Qundr11t1\'l.JmH ~ \ . 't14!J lowu 1; fhC' lu111 tuu l 4 ; licij 51·msb ilo.,.irm~

5.

Pau l Tn,m..:r \1uk'lllon.a~,

I : l rl"'<t'UJ\8 Chorus Rtd .l : f:IUlpt'I Or • nk t 2· ·1: [actl?di hi y luw a''rnl !lt'S l .4. Foli'lt 111

I 4 ~ Ill

l '"'1 :

"'Tlli.: Duck" WI Chol:'lh

~l n nd

Riiduud TuUl~ Pi:rry , l•1\

" Rick di "' ••

SQccrr I. lnrrmmurnl"I 1,5; Clioru• I . ~ . 1n'loC'.'a. an11 Utonls J,:! . Bfad: :i mt Red COS Tr~i..tlm 'Iii ~d~i.t.Id Uug.1.:1 1.1L h Kmo~a .

s J...ikhjt:' 2-4~ I

Ill

WI

Gulr I ~ lnrramwuls 1-4; F11rum 1-4 • CJiaru~ 1-l; WUJ\i ~ Ii, 01 0~ 2, Whllt'Wllh."T 4 S: RompetH l .


JohlL Vklh Rodn.""lt:r, MN

l<'oatbaU l·ol ~ latmmutil1' l .!.4. lcack l · Cl uru 1 , Cl '> Tl'r"'lmttr I .. R111ck ind Red 2 ,4~ P.foi:-m:a ~4 ! Ri:cruhme1U 3,ol ~ Duru. J ,4 · l lortda . pring lJrt'a k i l •mg Dhl nl·(' Relamiomh.ip 1·l.

P11tLI Vo ~ lihertpillc, J

Scm.cr. 4.~ ~ fou 1111Jral l·S: Uur1u CouJl(iJ ii: . !Hin H.r~k l-5 ~ Kr.y °Whl 5; Whit~1i.Ctt 4 ,5 ~ CM Ba!o'kdball Ch!!rt• 1•!ii 4 ~ I f ~M:ctr fJ1om~s. '1.5. Rnbcrl

W11·"·•~r.

Jr.

F onlnna, \\'I f11tmmurab .2·4; Uuraclean '.!-4

M rtin Wdp11d Milv.au Cl: , ~I

"Mm"

I 001 111 I : lnlramunil

1.2i Fornm I:

Chun•" 1-4; Trndi:nJi!, Cflorm 1-4.

K.-itll

W~I

fli'cVt Ulm.

·•f11"

\t.N

li3 KC"~haU I .~ .4: Sn~ l".ut1.. ~i.. I ·4 , Forum 1,l ; biz F.11 mhl£', •1,4 ; Dorm Co1Jndl 1; la 1,,., Pre"Udc-nl l ; He kien1 A!>i·'ll nl 1,ol ~ Bl11dr;, n~J R£"d l ·.:1 ~ BJ ·d lull O~cmcadin~ 3 ; A1bl.:llc Board 1-4 : W11rl· b11'1 •·J i Knife in Ebck l , l'\ticc 1.:!, .\mlru d

Foomb.alJ 1

J .4. f.JJi~t-

'Wlel'l'iChk• Gttcn lli>' . WI

Sot:crt 1; lute munel 1·4l Clwrn 1--4 T [11g

Chorm 2.4; Cbis.

Ri!d .1.4, Uhl'll')' :?

Pre~idt!nt 4~

~rl·

Black and


nw

J

\4t inri:1111~in

··s1.:111"

tunro:K'. ME fm1Lb:1U L-4: lnfrar1,ur.1I~ 1·4: [rack 1-4: Cl .. rn, I ; Trindini:; Churu l·.J, l'l"C idl'11r 4 ;

Ria.ck nnd Rt!d J,4, C'dilor 4; Brat-out:. I : \\'11 r 2 I 7 J A, I ruc.'k N:11ch1 m1 I C.ft 11•1• l ~ \l-60Blur 14; MiLb1 .111• guy 14. 11 d Wrl li1 i\t~nistt"t:. Ml

•·

Wr.:-\t IJns J ~ htrn11111Lml~ 14: l'r11ridn l -4; Pu~ll11 .\_4, • lt;t.:k 3.4: l'OS 4 ; ~!ichi.!)..1n I lHJI ba.JI ( h11mp'i t IM ' • C:L'r ~·4;

R~nlf'tb:i.11 Cha.mp~ ~ ~ l\.f

..

10111

I~

"

IJand 1. Dur.jl 11h 1,1. Su1wr Gu_y I 4 ; (\I

l'luimps 4: IM S.uf1ball l11.1mtJ'i. 1-

7.iietl11w

•L,Sm1rdough "

An hurn,gi.:, AK

F1Jo.rl1 II I-~, lh ~ha II 1; In 1111m11111;I ~ : Dorm C1111rwiJ J~ Claisio hc~Wleu• J~ RA 4 i

81.icl: :md RL·d 4:

0:.1~c1h.1ll

.i, l'..optnin 4;

~hi11e~

(1u rk ('urk I

8.011

Clat('rJ JI

l>t-li 3,4: Pov.Jr 4, 2: Kt-y U!go 2-lo; Tu~ ..ThC' 4-jlt"ml '' t ootmll J ,1. MikC' :Zub tbit r lil'\\o-auk~~. WI I uomb.IU 1-4: h1fr mm rill J..j; ~·J.tS ~-'I.

713


Gradu1ation

...

Rcllglo1 O" •I•111 ••'fh!.:! T" 11 Rclfm,

or lh~ Chti.,,t11m"

llum u1•k

Or1lJo~ .

"rul't'IJ!Jl 11..an•

KlJO~ SllH.l}' ·•

• · Puul

r~i.vnL::t

aurr nJll

h~ hci

0 lion

' pcll or

Cor'lforrrlit)""

• • fobJ• \IJC!lh.~

4

~lntln Wit!~alld

Cl " MuUC): I nt\l in lh~

Cl

111t" Liud fot'll"fn, For Lh<'! Lord, Lord L<i tht" Uoct l!'tcma.t halah 16 :4.

5:1.

llymn: 7 15 "Lift Hi&h f Ile Cro .. "' 1


NWC Yearbook 1987  
NWC Yearbook 1987