Page 1


NOR1'HWJ..SUARN COL ~c;I.! WAT R'IOWN, W[S{O SIN EDITOR : DI LL TAC KM IER


'

2


-----

-

-


P:rn fesso r L31f'}' H:i u r111 lc: r tA .• M. Di,,., Engrish Recruirm~11c Diredur

Prnf. IJ 1.1umJ.er ruJ 11 ~niu r 1•t N\"-'C ( I •J6 I t

P.rnfr~ur

IP n.i f e l'iM.I ir WiJllllm BirliChing M•.S. Mm.k

PNf. B~rM:hinl!: nil hls

gr:uJu.aitfon DMLC ~

1952~ .

frnm

rrufcsf;nr

<;~rh;i rd J~ ra llllnm nn

P;1u l Eick1n.a11n M.A ., M. m. .·. UdJrew

M. Di"' . f{ el igion. Hr~tury. IL.iJ Ll 11. Art

Prnf. l!kkm~1 nn ~l'i a krti;mer m Nrs (I ~4(,,~

Prof. f'ril nun:mn 1.1s .1 senior ac NWC f 1941 ~


.. ln!'l.trucaur J OC'] f red rich M. Ui\ 1 ..

n~lbl1,

G ' 11m im

l ns~ruch r :J ~nin . . nt I

!977)

fn:drlA:11 u ·

NWC

Pru r<"s.-.c1 r

Profo~1

Jrnncs F ric ke M.A., M . IJiv. ' llgli~h. { ~(' rl IHlfl

Eu~nc Kirsr M.S. Sdcncc-. Lo~c

rn~r. Fricke 11::.. ,a Ll'rd~ner r] 1:146)

u• rs

rrn r. K~TN ( iJl 1962. Tiu..• lie lt\o·os pink and black.

l'rofcliSor J;JJ.rne.s Ko,r thals. .\t. rn"'. Hi Huy

Prof. Korlh 11ls u ,IWl.."nmor 11t NWC (I 972J


Ldw;1rd Lind121n:m111

In \j• ruc• 1Jr I h L•ffiiJ..lj ;J \1 , Di¥.

M. n•i;·

Grc:c:k. Hebti?W •

llL· li~ion

Uiti.Lury

lle::m l.inrfemann :is!'!

fn..,~ rucl ur

~ninr :d NWl~ '~ 9:58)

~ninr

I'l'O f('-c:; so f J cru 1rlf' K ru:r;;c M.A .• t.S

llC'llR

\l:i •hr nrn clC!t

Prnf. Kru~ in I hc: yen lhc ~md u :Jl ct.I 1·wm u.w. o~h i...o~h (] 957).

a1

Nass ao;;

i;"',

rruf1 . Jcr:i Ld IP l'Ltm wei1

M.A•• :i.t Uiv. lelig~u u, li rci:k

3

· WC~ 1Cl77~

Prnf. Plit1uwcH 11~ :i ten ktne r a1 NP'S (1955~


Prufe~-.ttr l'mPrHui;.

S}' l''li•c;r.ikr Qu:im

M.A. 1-: rtgh. h

Pm f. Quam in hi~ fin;I yc~t r u f k:1d1 ing al Nu E'lh Wi!!~l~i Ll c 1964-651

1'11)fC..,..,t~f

rrnress.vr

Erwi11 Srh r• H'~e.­ .M. Div. I at1n ll.ibruri.1111

I >o 1Hdd Sellnow M. Lfo·.

Pn1foi;o;,m Cy r~I Spaud~

R1..~HgiuJ1.

M. Ui\' .

Prof i11~ ::! t

~hroeJ

·r tc;11:h·

N u1rm I1Wl"'t1.l.:' ni

in IQ55.

Hisforr.

r~y~~ho logy

Pro t·. Sc IInow ni~ ii tf'tr tb ner- ~ti ""p · 11946'

Gn:i:k, Hebrew

rwr. Sp:u1dc a~~ "i!!neor 3l NWC

n ~511


J'mfc,..or John ullham

Waym Tc11Brock

Ph.U., M. l:H".

M !Ji.,.·

G~rm~ u. Philo~ phy

Grct."k,

Pruf

Sull iii;:rn in hii.

early y c=ir.s of lea..:h ing.

Profc:..-..ur

La.tin

Prof. 1 enBwi=k al h.is wat.luulhm rWl11 NWC ~I

939l

Pr~~d~nt

· :ul rnn • opfl(

c :I C'h l..1o ~ d Thom Jl"iU'1

M.A .• M. Div .

Physka~

Religion

:E'.duc:Hion

Coach Th nm pscm al hi!'i grutlull t1u n f r01n U.W, L 1Cro ~ Cl 942~ .

President Tnpp(i! kacti~ 11,g tH Nurthwt•:tiilern ~rt

1955.


FAREWELL or

PROF, S ' LLl\'AN. lhe G ·rman 4Jt:11:1rum:n ~. ~ reliting 1Jds year after :i 53 year c:il"C'Cr or bo•h leachm nd p~h.· ing:. The la"'t :?O ell~ )e!<~:u~ \11 ere 'pen r ii t ~o rlh ~esieni. Ht: h\.-g;1n fC'~d• in • Gt nrna.11 .;ii

.Profos-.or ,,·a~ nl'! Zuli:g~.r

or

M. En li-.h

lhe [n

on

Cit~ CuUtgc nf "C'\\ Yor.k I 93 T. for I ) yc.:i II') he 11 rh~ f1.tcuB~ of Cori 'On:lia

CoUl!Rt! in

1il 1A....1u kee. mJ IW'

,r;;pcn1 one )'t r l«:'"..teltin~ in '¥\ C"lf Berlin, Ge; rn fl) . I

tur ht.:

oHin.•·g~nrom

ned

'ew York

ia

race :md _.\ b.:Ire,

Fr.anrt. Thi-. c"pcri-cn~ and widdy r e::id m3n has ""i\ en u 1hornugh pictuJT or life .:I re-fleeted in IUJJf 1h9ught :rnd r~•e~ature.

Ht h

:111 in~lelibli: i1n )11: \'11 n ii~

of hl

11 •

rm u.s ""alh 0 f the J.:no \Ii lt.-dp: 'o n

1

.:i nd cll'ort in !}:ti11in

Ti.. tiun. umJ ol rhc need ror lu 1. I de-JJcnd~ncc on our \ io r. M ) 1lie Lord bll!':i;s him in h • retirement.

Pror. Zul ,:er in thl:' ) ear ht graduated from D~HL 4 1957•.

Vro1". John Schmid I :and Prof. Rich td trubd ~en• on k:t\ C lh • ) car lo !i1.m:I }' :a I lhc:"

m~c .....11.r

o

\ 'ii~­

coa~in -~fadi~.cm.

I

PROF. FRICl-:E. or the E'ngli'\h tlcp:utmen •. j, fca\ in I he c:u111m lh · )'ear lo return tu 'h1..· p:astarnl mtncslry .::111: S'I. Juhn '!; he re m ~ attr[D\\TI. HI.!' has ta ugh I :ii N orl h:'W k"st~m for I 4 ) c::i~. Pre' iousJy he scrr\!d :is. p3s.lor i 11i .r\ bc-rJttn. LJ. W:ircrtown . WI I 1. Mad( J. :md Beneun H rbor. ~U . •md pro Fes.w r al Mrd1.,_..n Lu mh~r· on Semim1 ry. He fus lx'"t'n ,·ny c ti~· • ;n !.-amr;m acfo i'i s ltr~: C03c.'h in~ foo1baU and b:Jsrb;all, Jircccing mu.,.ical and dram:JIK pn.·~m l::i 1io n i;. :md or 1:h1.; b-.i few ycaN; .,l~ bing Che~ ntml :!itaff. He ha atY.a~ s frnendy mu \'im his greal lu\ I!' for 1hC; colle "e ~rnd ;Jn ll\<H h ~m:nnh for. Cod Mt· the re~ or !ti our min· hj<', Prof. f rid;."'.


CAMPUS STAFF 1

L>cilll Linde: man n

I ntor Uavirl Kol;;rndcr

KE\'HOA" ~) lNSTRUl."1',0 KS Mis. Kicmka. Mr Helmke. rruf. :md Mr'~. lah.;oll

.. ,

r1J lur t.:.d rl1 I:' rt."C'

• ll oc1l

Ur' ·

Mrs. 7.ell

l IHR.AH JANS : Mr , Thomp1mn, Mr:i.. liml11:1mmn, Mr._, Hirsc'hinf:,


Kl l'CHl::l'i WORKLRS

LU l"i l NMi.S M \N \G R Mr, Punk11w

SfCIU. fARll:S . R:wloi row; Mrii. 71"11 , M1''i. G;ihll, Mr'll. rrit7<", M.,., J1•nswold. 1-wul mw· \tr't Lch111.mn 1 Mrs. l\u !\tr-.. .Slrnbcl, Mr,, ~'\.·ltn.nt


CONFERENCE CO-CHAMPIONS

'Irnp rnw~ Frit7, \ta11ithey. l~vde\Hld, J. Sld11 hrc.: 11 ncr, K.1=!11 . Au t dernber~e. T . Henning, Fin h ru't't: HitM:h. KL•nrnilL, k..cm1Jf . ["'in~, 3. Schulz , St:huld•t.1!,d, \fourC'. A . Sclrndcr. Foun h n 1w ; 0 . Stel-

UdtM:h. Li~h L, s~ l.>i1ILI, H Ro~nb[' IM:· Sl•i1 ~ r~ . D. [t ucU.o ff. J' Vo~'i. Wc~'4!'L. h ir<I fltW ~ \'i o~lmr. !1Ut"hhur1., \ tnh:lrnw , ,.' \lhr •du . l\.elkr. ro.:i rh Km~ . ( \ 1-11ch 'T hu 11w on, Com:h lintlt."m~irm, R:rni;ch . Ort . Werth.

liL1fk.

Ulm~ l, Bo~1Jc• r.

Suu k up , Ga~tL n~t. SitcumJ rn w:

d1bwi 11 , \\' i111C'l'"i LL' i '"· Jeff

t \j.

Zu·

f)rrhiN, V ieth'\, St:hw;1rz, M . Sc"11J I t:r., lli' uo. ~"· e jgnuu. Mm tin . Wl>oc-ck, ~\i':l ld s1· h midt. I· m~t row ~ liurn. Th~rfekkr. Kr.tu.:'),.,, ZiN ltn\I.

Gar trF1r. St" lljC's, R. Rol'\1,]rnH. SflHw1nlkc:, Mohlke. Niclens, FflJ~. Y . S !):mdc

16


Ul:l 11~~tiJ1te

11(1

ll tH )•iUM

r.'l!ir ~c:J­

son'o,; "'flM thcmi~~.ht\' Tmj:in~Cft"d .11nJ rc:.1~...crt im1. st~1r• ,111!!! ..tuwh l lHi rhlrd ~u1 nc :1ioh.r1t·rl •l1t: rnm p w i I h :1 liW::t:rm ill~, f l:'n.:icious cll' ren!ll.:' . Ki!}' SUCL"e~;!io l..'i.'n teri.'d Of'I 1;1.minr k:ttl C~ .111.J o nmy <l 1.'1.':r'• tt1~ 11 lo~ ke-p[ Hll'J 11 from ueiJ1g lh~ ~> le.· rh.11 nr~ S.cnim i;t. 11 ~ 1noviLL... cl ~ shuJ1 • r~n n~ n~ ~t fJIC and cnn• t3 in in!!. tleti.' nse. N vte worthy ilre M 'V r T mj1m h.irk•'i R.1mdL ~'im S... 11 kup, SL~fl U Lic-h t, J l)CI 'V O~S ;;i 11t.l fo rl,1i n1."11 t.1., :iJI nf \\ hum nuitir 11.R(·o nfr•l' ll Cr.. fl;'\'..:-l'll!!ll'

I 9SJ ti fJ~C r Mid ~'l't!S l CL~lh: •i:~ 1 I.' Co 11fore 11 ce C.-i.-Ch:-i m1,i~ 111 l!i NWC

0 6 11:)

.n

L.:1wh·"cr

21

r4 .2 3

IO 14

C"nn<'nrrlin I \t ii .1 13doiC Cuu.,-u fLli,1 ~ L. r;111 I~ \t l , ~cn:irl n

10

19

rm~hur}

14

:ZS

RoK>lirill~

E!

I~

6

44

~4

DMLC 'f llr..11 NI th;1

17


SOCCER

18


l~o,i11~ rhro :-.•:irtin~ s.1uml md nc:~rl~· :-111 1h ·ir e\• pcricnl"c: wilh ii , chi..., year's S•)~,t"CF tc;1m foccd oyerwhdmin!.! m.h.Js.. ll11H 1.)I lhl' leam\ 1ne111hL.•1.., I ing llUI I' tr LJ1e fi 'L LUllC cldt(1 Cu rltl'ir li1nir.1· tinn Wirh !I youn~. hu:-.tlin~. iuHI b:HCling itJ01'Jl rhi: l"~rnll'"Sls w~r~ du~·. High pcnk11 n·:•chcd we-rt!' ""t•rintc ·'r<t"n gn:wl:i. ir• one ~.111tc .11li.I lJjufo1g ~Ii.tr.a · n1~th.1 llH: fin>I •imC" in lhl!ir l i:''I llHIH:h. :"tilc~1 yc:ir prnmbl'!'i ii new confr~nrc. :1 ~liffrrr;:n l t:oad1 , .atld

se,•cn r ·mainilllR, lcr Lcl'-'l,l,'i1m111g "lforh.~rs.. Look for narn~ ktck. pas...... 11L·:id. 11ml 1uml• :Jt'Cion IU ff11111.:. 1

,WC

.

()

7

4

4

Carth;1~e

3

4

II oJy

Cl

0 7 1 0

., -'l

M :1r.1 n=1 rh a

,...

L.kd.am.J

3

CmHmil Sfritd1

s

MSOE (. :mJ i n:d ~hi~ c h t :iukcJ1.1 T!!cli M;i r.1no lh;·a

u

(J

? 2 5

1

RL't.lt.·L'lllC't

W:auk "sl1:1 Tcd1

0

4 0 0

l'rtnicv

.. ,,, rlu}gi.·

lloly

Kcd~t•mcr

Tup row~ K11sJ1,•\ Ml. Grnms, Km:lpin, Hm:hnrm t11 , J hm~. Si:hJcg, U~Lenuw. Sewml row : Pm:Ui:r, C:irllltill, h1•111111. R.ll~h. Cut1c·h her, La~'k. Ha~1.,dw, Hdch , .SlmM!.lllo..c. J'ir e ww . S~ h1u..·.:k I i1HIC'· nrnn ll, Hoel j;m C'. Et1 IL•r I, M. f.l rcw ·"· J . Drews. M.id so 11. F n1111 : Kr"" h n, cl:i l\S Atis.en t : \he rl 1, Qu.J ni.JI


INITIATION


Tl 1L' '"''""ck of II ttt •ll' t•om in~ · ah' ay s a

fo~

H:-ri-.h ftn· 11:-tys on lhb c:;11n 1>u ... II wu~ t.·s" 1Jeci.llly ~u in I 9RJ reo; the men of 'orlh· wl'.,, C J 11 lllt-'d IU ~ .... I tbdr :-.piri L IJ:1 k in 'ih.q•l', afh:r Cwu )'Ci:lfli o t f urnh1•ll lu-. 1t·.... 10 Il'\tLC I bdow~ . In rh'l" lt~:.'l"mt."nl uf \'1i'~ r•­ Cl!ncr:d Dant"ll ~Id I) ~111d

hun~. ~nphom ort>

hi'

nffi~ ,.n

\\ r.:

• makinR Trnj. n nH"ll

om

uf frn,h. \ forum hi1e c;ene Sim., I rishl ~ o,;hu,~~h·o wiU1 A l Uum in :-i dc•SE' mm \He.\~ Iin~ m;1 h'h s1w mon..-<l h~ l>om1 <"m1 11 1,~i1.

21


DMLC

DOW ED

21


HO\t F.COMJ C

Odubcr .. .:!. \ms u l.'.'llld, tlrit.:rJ} 11:! y. The "ucL·c r· tr. 111 W:llli de· re-.1tecl lly C.:.1rrHn:d Sh1kh 1ha.1 1

mmning. Bui •he ~piril uf lhe l roi,.i,; 11 nor (fomfh~1R"i1. Our fout· hall h::im sumu l ~y d\"'fc;11•('d mh~ L..nnorrs, 1t-4-6. II :df time t'J1 terlafomi.:nl wus pro\ i<lrd hy lhc

j :ms

DMlC 1)0Jl1·pon sc1u:•d 1for llo' •nm ~. King Jc 1d V [)~'

!t!fL~

''d Lynn Hcuo~ f.JfL.:~i<lt:ll U\'er rhe r~!'ltiVilie:!i [opposite page, fop f.

Qut't'll Mary


A LUTHER FEST 'f'n h••nrnr Jhc 500,h ;1nniwr;:1 rv u f u1h cr":oi; hi:rrl1 h1 Nuvc1obcr. f\urthwe,.icrn prescntetl MAKE STRAIGHT TUE WAY, an uri· gmaJ pl::w ""riUl'll and llfrectcrl b)'· 11:,ul Pro11!o'!L' [lcl ~I wh h I cn n Joh 11'lc111 (ri~h I ) in thr r11 l r. of l.u1h11.· r. Tiw 'itJl)pormin ' Cll'iL induui:d P.uu1 Ti..·~ 11i::r ;L.., C ij C" 1;:.i11 . D;.i-...id K.ap1er JS t'ope len. Miki;:i Kiie->' :1'5 l!dc 4l'll uC borium I, I 01111 St.·htdll. :l'.'i. TctJd Cn, ic.h.l.lt< righ O, ~1,' ilJy M.u~ hl'w 11 llfl "i L11d1 (bonom riwu). Ntmmi Rui:~ · Jll K t~ nutl Pt'lc 11 n:i~l1 '-'"\ Me1.a m:ht l1 un (far vi~~H ~ ;.i 11 LI Cure Sirrnle a:-. St:::i upj[t 1 h<JU ~m f:. r rig.hr I. I nu r ing ·1iorus and Prc:1) ~·11~ers t hc:-

lu \'Y I pro't·jqt:"J th~ Chorus. Al ·u j n !}U IJIP rm in~ ruk.s weir • M<i u R:ruh . 'Phil Hcnnin", Joe l Drn..,·s. Jn.lln S1n-:1in, Ju~I Krohll. Sien: n h r~.

ram He 111nin~.

1::i rw1 Wilcfoueir. kohc: r~

Sd1m:ck. JoJm Hoh, Jwnll Sd1wt1r\\. imcl U

mppd, Dine:

H.• l • Jei!.i~1~ m;m n .


SHOUT YE

f'ur lhit Christm:1:r.: CoJlcer• in l 9 .3, ~t :ile l'lmru:s and nrt:nL"S• £I.a ml t'C~ f\littl th~ f Lll'S l Uu l~ IJ.arts of J. S. Hach"s. Chrio;t· llil , Orn I or-io.

cou:.. l:.<.;lATl::.S IN BAND 1fufj Ra~· : Sci l1:1: 1 Mc>t,•s. 1'. H4."nn~ng. rrnt'lsch, B11um1m11. lluc:hhnl.t.. Krue~lf"J , Fomth row : K.oeh ler, B ilrnr.:r, Cordes., Sc:hoc:h . Wcrvcl. l;ron("meyer, Landvaller. \\' ikbr Ul"r Third row: Krn~in. 1'Ln;i 11y, Muelfor. P. Mose. Blaueu. P. H~urting, M. l>n."WS.. Second Rol'lkfo. Firsl row! lL~hn11 t u 1\, ltrnngc. J. L>u-W!t, :tcrl.>~ . R11ul1.

'°'"' : \\'.1riglH. Gawd,


REclOICING

M LECUORUS fop m" : C. M~yl'r, T;.ackmier . Sm.,. le, Mews, T. Henning. l'r;..in~~. IJnn.asd1 . U:ium:mn, Bm·hh11l1. AufLfcmhcrJo!c, J. Sl'hul1, Kr.:mpJ', Sdarn:h. Mi,lcllL· rnw : \\'uhl1t!'r. WU.J1.1L1i:J. !\hH'lh•t, Za:i-~. tJrt1.1r, Luncli,1tHN. R. Ros...:nl.I\:~ , Gc~ku. W~n1el. Ju hn hm , R11uh. Ti: ~111r r . H1·m1hil l. \'iclhs, Wd.g:111,I. f run• row : M. lln"W:-., Oeh1kc. R~rd 1 11, Winter,tdr~ . r. M~~. Miclkl', M. Rusenbt"rg, Cawc l. Schwanke, Sch\\.:uk , C:uli;nn, Wier~hkl'. Co~. Sc)ln(lck, ' I urren''· Ul.;1ucrt . '


Pr~·- ....·~'" " lt:i .. kctb:l11 c xpc~t:i mion"> n-.oi.:hc.·d ho1M.·ltil ht:1.11hh, b u C&..ey u1ju1iL· ... lm1u~h1 :ibuul3n unlu,·c.m1blt·~l."·1r 11\ 1101 lh:d o ut p:i.rll'nl, h,111 ~·rnt Iri •II lnM hu ~k l"lc1..•r\ "'-c 1..:n "L u.t ~II '-Ot.: i:~·-;.,I nl. ' I h ronihou I t ht! dh:-tl11k· 1l1t· I roj:111., h.1Uk·ll 'kcori11U"il)' in 1hc fillil hmlttl's. t·~m I inu~·d '!ling. I h II 1·rt·i.I oo If i 11 y, iltl ii\ minute . LhH'

"''Lil'

.-.ni

R11rhe\ .1ull<! inju r) :ind Jim D:n1dl\. knt'l.C' prohlL'lll ~11n·t.>1e:d \1VP l I111d.: WL~i.tr. i111 u :.u un 1:1111 ih::u position .Jnc.f wt•a k t•ni.,.1 Clud1 r.kpth. A •• ~olltl fM rl11rmtr, w~slr.J, g.i.i.dll3h: Otb )t'!l.I wldt Ins p11 in1' 111 hi ·w.Si._ ~1 .. 0 1,·rn in14 '" •rilllllull'. l .. \[CUI "C'n•cr Kf-11 Brukmckr. I his ~mmcr t'o.:id1 t-.rnsi· ho1111·~ 111 ri..,.,..,..,ec1nhlt the tc3m r~•r .1 fou1-1~:-.t idn Cou r of l:.uropc. ()vcrnJl rt"t.'orJ; ll• I 5 1


BASKETBALL

Sitting :

Sat<Jtiu:i.:, WcTlh, Helwig. S1eUjM. Second ro'l.ll·: Boffier, lknh.• l om.:h Kruse. (.:iel'fm:t. WL·:-._.,cl. 1 hinJ ruw : We U3. · win~~.

Schuhk1.: •·I. 11aneU.

Rut1ew;lld . ltothe. Klu~.. H:i ns'rn. I o µ rnw ~ . ltttd-

tJ

ll,

llrukm

il•t,

Sivr.rly. J. Stl'ilfl lncn ner.

~irz .


WINTER CARNIVAL

..,r

··Tulur r~ycho" Kudpin, LJ1eo Juniur ' m:tn II 1lm11s.1ntl f:h: • w:11.1 \•r•lctl U~lie l \fan On C~1mpll"i ••n Febru;n---..· 4. Ahc1\•iP. h~ im:per:o;.onatcs Pmk Z ulq~.cr. Lil:-lrn;~un, Jmu 'I hrJ mi.. <i 'l :.i fai.:uh ~· mc-e rj 11,g. OrhL•r 4 1nidtd.11ei; wcr !>l... 11ior ••Jo\! Uir•fonl " I homforcl 4lop, righm •· ~ophumurt• "Shush Dur• }'Mrniku...·•• Gacrh1cr 11uitlJlt<. ri~tO. i.1110 fresJ11na11 John \lcn1 ...T ilt.• foh..•" tbouom. righO


fhe eoergctk F~ hmcn won on·r:.dJ ~\inCN Carnh·id r.nnpclilitrn ~ lcfLJ . Brio "· 11h.:nt Show cm1:t'C, ·1 OLM Nel· ~11. offers Gut )' Ktub:dl .t haitLhe

<.:ul.

31


SPIRIT BUILDERS

CHEER LI· t\IH· HS J~rry\ Kit.I .. : llir1'...·h. U. Hor.:khofl', Souku.11 • .\ti.;on:. I m]J, Zjt."t· low , Ll,'\.'TI.'r,

Tfh:

R:\g.~ :

11rnmf••rLI, \ hi.Jwu. M. Vc1vi1 , Sf hrrincr.


PEl 1 81 D lfock Rn\lr 路 Conics, Unnrasch. SthnE'ck. l' ront row: LIJJ1d\路 .a I lcr. l'. Mn"1.:.

Krur~rir. fll~urr t.

G.1wcl

S~'"hoch .

P.

tfonn~ng..

T Henning. MewS,.

Rorddl!', .\t. Drcw'.'i., \"-'~lclcaucr, Koohler. Seilt7 , Mnf'ller. Tur.my, Bt.1umann,


INTRAMURALS CHAMPS

FOOTlfJALL~ RotJ1e. Le}'rtt",

fotld Zietlow.

SOCCER· M1utin, J. Kuske, Klan. Uchl. Rnko • Portter, lkn t-l. Krohn, Li!!.k, F ulc}' . P. Schaeffer. C. Raasc1 L,

VOLLEYDA.LL: Hir.r;ch, D. Rocklmff, M. SchuUz. Milertz. tdljes,. Rodewald.


路-~

...

' ir:t!C:

BASK.EJ'llAll A ~ It. Hodlhoff. Todd Zlctfow. Soukup, t:idMl1l, J. Vo .

BASKIITB LL 9 : Tom Zietlow. MlU l~ttu.lt, Cartner, Schlcg. mni17, M. Lindcnurrm. Ehlr.rr.

1i1AS'.KEI BALL C: Land"11tter. luchte.li"h:md. Kolander.

1

Vun Sw ol, Be m th I. 11:.


RECRUITING WITH MUSIC

TOIJRl NC f llOIHJS Tu!-) rnw : Mc'' i;, llul'hhnlz, Um1m.:111n , IJnn~~h . l'r•mse. T. Hen11 in.tt. Ti1c-K1u ier. MiLILllt.• row : Odalke. l 1..~'mc r , St'lwch. Wc:111d, Kcmpr. J. - ILUl1 . C. \h.·}'l'.r. l·L RuM.'ubcrg, C:irlcr, ll"rbi:~ 1<1mli11, Frnnl ru\\ . Tm.nn •,. 1.:h1u-d.;, , .. ,~ ~ .• i.:h,.\:lf.._ ,, i:hw:mkc. ltauh , Mlll'llcr. \\'C'lg:md, Wihl:uw1 . Wralrlr\'r, Wi11· ti."r;-o;tdn, :\t . I> t P.\\ •

Im~ hn ~1 wi.· ·k· . 11 HI T II w~· ilftc ,. il

Ahu\!c . ' t hl' rt.: horu-: lu t:Js thel' m I ICt LJ r

R igh f Sl·lwl1

pn r,;f-\li: r; 1ci.: 1.m 1-lu cl.


JAZl l:. ~SEMHLI! Bacio. row K. St:hu lll, .lic..:Ju:r, l•. Mu ...c, Kt..chJell', Mul"lleJ. "l11ran}'. 'f . He3m in~ UJe, M~\Y:io.

Fr1•nr row.

N~1r•liu, Wc111~l. Grurn:m\")' ~r.

17


CAMEi.OT

011 M11r h 30, 31. illlfl 1\pri l l ·orum Society pre ·ntetl Lcmtr and Lu ·we·~ mu • • Cam~ /M, 'I he ca'\I included JuJ Krohn Wi Arthur. Mandy Wieder as CuPn~·ere, Jim Schuh~ as Lam.~lul . Sc.ult Lkhc as Merlyn. I Cawel .15 ~tnrdrcd, Tnm Jt•hrt.'ilun 11.'i Pt:-llinutt. L}'llLla M:J ll ow 11 ~ Morg n L fi'cy. Tom Schultz ns Sir Dinooan, K 11 Brok.mci ·r . Sir l lonrl, Jim Gc-fk:1 as Sir

Su~umore,

0Phlke m the page. Paul

D:.ivc

Flt>i~hnHurn

P'll"'an~

rlirocCctl .

a... Squire D:.p. Shirley Frit1e as Ni111ue, and

Ch n~


I' I

l •'

'. 1 .

-


SPRING SPORTS

An

TRACK


TH"NlS B:ii.:k row· Ko •l1li11. Drc.mh·•• Sell.le . T . H~nnin ru w: rt~ rilUJl, Leyr~r. f.:. Ra.1sch. IP. H cnnin~.

~

Co:ich N11 · ~. Fn>nt

41


B.

£BALL


llOl " 1 J.:AM f1 hL路

Linkskr~)

Unck rn " ': fa"'rlt.. Ncl:i.ou. ~tonu~. S~ll now.

Bu 路c. Bern rhaJ. chreiner.

Smifh . SpriAAs. fmnl row: M:uhon . Co~t:h Cnrkr, K. Schu Lh:.


BLACK AND RED Hu h. Uh111 L•rr, Th11111t'rn1I. 'tlt \'l.;.i 1 l~l'. Lillu. KnJt.'~L' I , U:1t"ld 1~u~. Brukm~iN. Li~bcn n w , l 1r: 111gr· I f..iJi111rJ. Mm:llL·r. ' l'im 1111~m1 :1 nn, ~rh 11 t nlrnn, 8ul'11lmll. Ab ~m : l>ufor d. I. S.Chn l•z. Neb.011 . Sd1t1r..•ffr.-, Rulo.;. Cherne}'. Rc 1 sC'nl>er~. Sp 1";.J in. J. Vo,~. R:mh . Lii..'Jll. SiJH.._

MN EMA .u


AWARDS

DUM\tA N :

ll H

rn·r : (I :is......

Wl!"~l r..1 .

Sn I lrnr. ~' uhher.

KudL

hlenllr:nick . Schn...-d. l'rl:l ngL" , S, M1wllr..•r. Hul.'.'hholt.

Ucr11l h:i l. WnUhrli'.

I !td1. 1lliL'' ·

u ·k~.

I AU l>f LT

THETA : Brnkrncif>r


ARBOR DAY


GRADUATION

11111

May l b

R 1-:"LIGION ORA l ION: ..Go1,.r h• Cot•tror · by Paul Pr:tn •c -•uc All T h.a l Yuu Can Be .. n~· Ma rtin lkn[.t. <.:LASS ll YMN: .. Ll'I Us E'Per W. lk Wl1h k!d.l:ii"' CLASS )tOTI'O · ~Tr0mm~• th}' wt.ty unco rhr l..ord . hu:•d ul~u in Him 1mfl Ht? ir;:n;,11 hrin g i• w pas.'i,.. ~ Ps:Jlm 37: S) HUMANITIES ORAT IO ":

47


MEN AT WORK

C"HAI' ~ L 0Hl u\N 1S1 .S. M. Wtli..l:mcr. K. Voig l. r Pnmgi..-, I . J11hn ... 11111. J. lll"rin~. J . Jhon1forJ . B. lJ1d.. mk"r, ,.\h~ur : H, K ui..·h

f•RINTl·R :

t; ,

U1.·h1.

,, Sim,,

C. Had1.lrn u.,

J,\ Nil OJtS. A. U;.iui..·r. M. C,J unni.h, J, U, tr·uf•r

5a

~mit h .

WOIO... l ·J{S . U. lldi.:11 , I. 1.L•r t u, K l\1cK<-n n"'' · 0 \h~nr : V, H:rn!lon . J, LincJe· 111:m11 , M. Umll'nHum. J , W<'m.•

AUDn O WI UM< 'IH ECK~ l~S : D. Anul 1. r . Unl l:t'tl'h,

n. HL•lwlg


<'01 Ll!Gl: J{ \ \ : J. Vus..-.. R. , L cl~J~:ii.. "I'. S1•uk11•'

PR EP l<A '!'li• R. lfo,rnht•rg. \t , llui,l£<. H, k:.n1 1·~(' I'. I' , l)r:m ,,, , Fmn c: R, ll u~hL' , ·1. Ju lm,•cm

CAR COMl\Url l·.E: lk:m L1r1:1.IL:· 111J1111 l'n~I . • cJl1LuW. ul11r "-•~· hnLkr 11 . Hl•ri 11g. R, Kockh off. C. Wt<~trn , R. Scircrl

'·°'"·

1\ 1ICl lff.: F \nLlm111. N, C"f11 4'k'.'lo, J. Kroh 11 . R. W, Ma} la t·". n. Rcr;:k1in, 0 . SLdhi.:k , J. C:iL' rlncr, J . U:irf1.. Frnnt: I~ . 1 11 11 It". ll. Sh• lter

LIBKA ltY ASS ISI J\ C. O.:lilki:

~

S: S, l\h.•\..,.., , K.

~fon 11 .

J . St!IJ 11 .

CY 1 '4ii'ORK l'l~S : J. U ni:ll. D.


FRESHMEN

fo h n Melkr.. Joh n R oc1. lc, Jamc-s \\1intt> f'llil ein. Br.ici Wrhdm l. 11:1 uI Mu!!il'. llri~rn 1(('11 •r, lto11 kuehlL·r. M:.i.rk lfo~ 11 h~ll'.·

r:

1


Trn11 Hernllrnl . SI ·H• LuL'11h:rh ml, \hr'k V,m Swol, Omrn(' Schm ·khcl. Kc\:in Klu!l. Jun \ll~rr1., Jnn K••fandcr, Ju Ke1 11 pf, Ruh \\l';i,i,;cr, Neil I am1vatter.


..... fi111 I lt..• ut ~ing

-

Rii.:k Turrlt•

Mike 1.11hc rhfl"r


Top: l.:.r1k Rn.;1'tch, l\fo.ld le row: (!O ll l!h lerl. Jo Lm \l tit cJ I"I. tfo1'om rn <» i· r "" S.c·h l ~·g. S• C"''"' R11iJth1 Cl . Ju n Co' .

...

Tim llonki:, fed Budj:.t111t1t. iC.~uttl!-.. Smalt•. Mark Ccnh.1..m, P11ul Ti:~'>ml'r . Dai,·id

fldsdmm 1 ~u.

.. ..


fo111 rmv Bqmn Sch\\ ar7.. Mike lir1di:mnnn . li111 Kc mPi L ~ . Tmm Miueb.u11Jt. Jun fhumann . M:rrk C:irLi.,cT , ~Hiri.-llr rcnv~ -1r:im Zie tfow. Tim Schlluhgel. 1\fartj11 \'\'e~1.md . Bottom row; U::J\'C' 1 Jolm Sh.路iit~ l.n~ llll~r. Ltatr}' Z:irrtsl n rlf, KC'l 1 h \~' c-~sd, \t' b~il H~ ns.o 11 .


SOPHOMORES

Back r-ow : M:1U v.'ubc..:k. foy P:J111•ing. Nnrh:m Suul>cl. P11t Win~lt·r , \fo.liJl1.• r11w : Jnrl Spnudc. Unvc Hi1~cliin~, Dt1'Y4." TCJlli1k. I riff}' Sdl'-'lilltiki:, Ju~l Werre. FrunH Lidtk<"


K•·"'·in St1..· ll ii.:k, l '" H.1dl1.: 1. ~Uki.• Qu:.mJ 1. K~·itJ1 (j1 1;1ln1:11, 11 .

SL·o•• \li"l''fl)i, Hud11 ·~

Hi'""

Sh·~rly.

folrn


li:tl'k rti 'I\ ; SL._..,,.l' Kuhn•. C;J11·i.. Ochlkl•. Um Kcil·h . ff"UC rnw Dc1111ii; l'r ,th l, St r II i J\ • 1

• h.·,..eo l\.usl..c:. J 0 J111 114ii I

Im 11t Ul.aUL'r'I, M~r LJrr ~lfii'HJ1..m~r. Jun ~·Wi,

Mikli? lrnq•.

Will.i~· M il)' lll'W, o ~~·.:i r

C url LfoddL.:..ri•L<i.

Ma rk Url"wi;,


llm·k

r'•~w :

r11 ~1.· 11t.·

H.o .. s S1 1.: lrc·r. I on Kt11r:1 li 1.• r, Mikc fi r·.um:s. Pa ul V 11 ~s.. I-ric h Sr11 ·h , h;,mk. Cr~J 11t•1 kn:yn. 1 \1al roi,;, F ru111 nni, : [.J U11gt..·rn.1da, \trm; V41n O..:\h.: 11 , t1r'lr' Kru J.l.


Juhn Hnrcfor, Jod All.trcd1E, U:rn H:iag. Jim 0~1nc ll , Kill ~l'­ hald. Juel G:n·r•ncr, l\l:lrk Voss. \V;,iym.· lJhlhnrn.

.r •


JUNIORS


lfol'k nm : fo hn llullt. Jon LinJt·m.111 11, Kris T:a\.'L's., U:m t.~yr't'r, Lla'f~ RuL.'klrnff. Dm,·c Hothe. Fmnl r•1w; Kc\'in lfadcbi:.i:, Phil \folch1 ~w. 1'1ml Umlli.ff. Da\•e K. 1lll·r.

B:•c k ru w : Jcru nw M,.~) L'f. l>:n't' Mllt't I t. J uh 11 Hr.1fo g. llu b .I\ 111p11el, JuJLn Lit.•bC"11m.,·. Frtirl1 rw1-1y,: Mir11 R:iuh, Tim Si1 1nrius, I· rh1tt1 :S1dnhrf'n 1wr. fl.i'rr: 1\m-11r, Duum: Rrnkw.rlcl.

li4


I

Tim Hill, .\lih.:h Krauss. D:1\'I.' lla•11I~ , HU\~:m.l Mc1hlJ.ic, l>ale Hetklin, Fron• ru\\ . Kurt UhLL·nhr;m«k. l'culi.l L.ar,,.cm. Juel l.ill•J . Bou Krucl:!L:T. H:ick

ro\~':

Jue

.Schl~v. in.

Buck JCJ \'t:: Sl1:1w11 SwulfortJ, Chuck Uufortl, Kail W:iithcr, lkn11is lt:.a_r<lin. Frnnl row: Uill l:lck1r1itor. r~1u • 11n:isc:h. Mike Sd1w:1h , K1·\·i1l M~·~(."llnl'}'. 1\n11y nm•'-'• · rhil llt•1111i11~ .


Hnck Row : Andr4."W 5'"hrac•for, mid l\rh.011. Dr~n~ Mc1·rc.' n. ri~ Sh.•inlrn. . um.· r. l\llirk ' nrnrk, Front rn" : P.ilu1 St'hrt"\f(', Dlln Hdwig , Bob St•ifrr-r , Mih:e M~1tho11 . Keith Schrr•int"ll'.

li[JC:k rn w: N.n1 h:1111 {' cI ir.,I C'~, BiU Wt•r rJ I ,

r;i LI I rn L'; ch. Ro!t:.

ICJ ljer-;., I';1111 K oC'IJ1i11. M [ki.1 Sd1uhL.

ftcru row: Tim Guugcr. R:nncfy Ott, Tocld /.irllow. Jeff Ht>Hl'!lch.


Bi~l'k

Rem : ScuiU Meow .... Brnd r1..•nlf'.cm. Rnl1J1t Ro:'.'olenbc r •. E;i rl Kri •w:tll. Front row : U:i n lindqui"lt. Gene Simlll, \far'k. Bu!'>k e •.Hm G:roCrluesi:hen.


SENIORS ll ri>in t\ d,:i 111~

JlroJ,J, t1. l1c!'e.-, W1 I nh:J 111 m1.1 I Uv . _., 1~11~ I 4 : Su lJ nll & Ligh Lin,g J,4: Fumm :! : Mm·nrn ~. 1, fh1r.:11u 4: Srour Run 4~ &rou nd li<.n 11 nli ~ JJin B::.i1~ ... ~'ti':u..·rlo ' t,

WI

Wri'slti1lp; 1: C:h••ir I : A·V J.4:

l'afr le rfa J ·4 : Jn I ram u r1.1Js l -4: Hdn-l' \~ la 14."l' UuL J.4 : f\h.•J n bc r 1> f WFLS A n,l::C~'li,

~far~ in

lie 11 I JI. N1.:,.~· Ulm1 \t • Cll•Jir ~ yt . : FoutbaJI 3 yrs .• I c nn is 4 )' ri,;.. : H=-~k r: Lb:1II,

~fon -

:'lgc..·1~

~

J :y 1 ~. ~ P,,fo nngr,I .tmi.J Sf :1 • }' r.: rn 1en1 f\ ..,,j~r1m1 I >r.: f 11·

Lni111u rn ls.: F1tuUi:1ll I y r,~ Tcnn i..;; i _n . ; VuUeyln1U 2 yr~ .• Soccer 3 yrs. ; S1~~ Ih.n1ll .! y 1·;;:, ~ H.n ~l"• h. 11 ·~ yr~ .

Kt•n

lirf~k 111.cii •r

f'f1r t \ lki11 o;on,

wr

1-4 : Int rmm1ll'ill F mHliul 1 Ch :.11nµiio1i i; 1-4: ll .C, JA ~ U~1 r,;11 l'l'L'\icI L~•1 • 4: Ca mdt•I 4 ~ S1rn.l ~ Lmrngc 4: ( OS '1; Pays .~.4 ~ H&N 4, [J;i i,;kt.:l IJ:dl


'Rt18t.·r C:1rk r h1,t Jorclaf'I, Ml MJlt: l. h11ru!1 l·4: Gt il l l : In· il o,; I : TuurinR f lrnrus. 1 -1~ Frml h.all .\t:urn~l!'r I: IM llud:.l'L'i CJrnm ps c ua~~ C• J:

Ir''""'

1 " 111 it.kn• 4 ~ Mncnrn J.

Kt! lllll'ih Chr rnl!y

Hruokf'id<l. WI C:ws~

C11u11 frv

1:

H ·R

:-4 ~

S\\ inl'IC'.'il ~ ~ Tll Ski11 Tc.')! S111 ff. ind Smnr J11ol.:.

l od

illrt"W S.

Hud

•1 11 ,

lli:

·~ !

WI

u 1·4.

Mid1:-.iL·I

l:ul~}'

Grow. CA hmm.ill J,4. ~.,·,~~Ui11g 1; IMs

LJ JUL'JI

Fn,.llcl.." 'I ~'Ilm

C11.im11 4.

4~

• ,4 ; IM Suc:Tt: r


Mart.:

t~n

"

A1ap lcto 11 WI " I ~ ..\n,gry 1ti n" . ~"' n 11um I ..! ; I u 111.1mu ml Su t'L'L' r. lbl\k<:' l1!1lll 0

. oe t.' ~ -4; Si~n I m~ LI tlYl'. lm"i 4: Rci;.: rn ilmcfll I ,l.: ll i1:1 Jlrucl 1C'f 4.

Huht•r t Hankwir;.o hmtl LI LI l ~m.\ h ' I f1 1fUll1 1 -3~ Choru~ I .::, IM~ I T11cu l'ic..-11vc-n ~ ~ Mh:lli.c l-3 5JC) : Bl:u:loul 4: Turl Trnin inf:!, C.rn1p 2. Cf>'lt !. Sigu L:.in~u.agt' 4 ~

l{VML11.JHc• , J\hm

HL) 111

Omaha, NF I "L'mt."stcr ( hnru ..: .2 )'I":'\, Snccc r~ ~ } r.. .f uo LbaJJ : .... ~ rs. I· rri.;ht.'C I ~:im : ln tram ur...1 l!I . ..jl yrs. Su ei..'l' r: ~

Y•· .

Voll~yb:1ll : ~ y1J:--;.

.

8J1i:..cm•

h.n II; 4 v rs. Sn nh~dl R:rnd:all Hug:h~., kl'ft•"rm, Wl Jhlr:111mr.1l-i I ·i ~ Cm~" Cuu111ry I.~ ~ Dikj1114: T. n. Snp<?f'\il\(lT 1-4 ; P':irhci1,•:ml in IR.A. Medi~l~ 1-.ti ; ~·•n,.omt'om1an'.f!. 1-~ .

Lnwn

.. tudl:'J1m


ill

l

Gn ry

Jeff~~i;

f,>te'.'tt:o It.

AZ

Su l'l'N 1~

I· uo I haH .2-4: ln l m·

mum I~ 1·4 ; llu r.:i clr:m 1·4. Thnm~li

Jnhnl\ton

Be'rerly

Hm "FL

.h.H'UUl ) ; ~I\ I ftl~ lllHU~S l •J ~ Hfl wling 1·41. Or~111 · u ml'i1 ing l -I ~

R.A.

J,4~

i..hnrufii

~-4;

T. C. Ll. M'-•rid:.1 1nilr. •'" M"!? SL'v<-n ~ .

U:mtl 2-4; frlp~

: .4 ~


bc.n 11[..; Kt:H • .\kno11w nil-. n I

Foa m~lJ .\,4 ; 1 r.:i cl; 3.~; Snn:i: r 1.2 ~ l mfr 1-3. l\I lh~l' t b;ill (b:amp~ 41: I \1 So.cc<>• Ch :ltnp:o, 4 llency Koch Clc-1·cJ::inLI. \\I

l.11.l'IJtcl Ory..•mi 1 :!-4 ~ hu i r I : l ibml I.~ : J;17f F nx·mlJ~t· 1.2: ln1r.rn111 r.1 l Ba~et ball 3.4 ~ hllr.J· mul!ti l · 11fl[1;1l1 2.J; Audio \'h.ua l l.4~ Ch....., St-<-n.·~;iQ JA. Tt·.nnb I: Gt·nn;;i 11 Tu 1ming ~ : S'"' ~dhh Tururin~ 4: Triu m11•irn l~ I ; DC 1-u~tl;dl l1i;;:uup

4.

Jud Krohn \ '\';111s;m. h ' I

Sucoot 1-4: T rJ 1,:k J.l ~ ln rrnmur.11 1-4: l'\1 I0\11~x'1!..•r CT11mipion~ 4 ~ Sound .\ U~hH 11,!! l...J: Srnili:r\

.

~·:Jg \CH 4 : u(~ll'fil CuunciJ 4: H;>mc· um ill":.:. &. Wi11kr Cami·

::iJ Pcrfomain~ I~. Rii.·~ru i1 111 i:nr

or firer 3 ·" ! F (IJUIU 4 ChtJ ru !. 1· 3~ fou rin_ Cf\001 ... J. Bt1 n~1 Jo1131 han

I -I

I\ u..Ji.i..·

l\lcqmm. "'~ &nd 1.-: Choir 1 ~. So('('(!'r l 4: li:JJ.;c1h:dl 1~ Ti.:n1'i I ·J. Dus

bm la~ 3 •.:J:

ub :S1:<itirn1 1.2~

Gn11mtll Hountl .l.4~ Cb~.,.

81iatd

,\ chl...-1i

w1nelf~• ~ :

3~ Unrn1

Pres..

Cnum.·il .2.3: 2-4 ~ T riium1i·i·

ntc I

Lidtl "'" ~ I 111. 1\1 "\"

Scr1ll

In Ir.mm • L, 1-J.

IKC\ in Lls-k

WI

\ppl~[l.m. u('!IOC"f

4: I ~'"' 1-4: fld dl1..•r 2 ~

S.1n r>ie

graclu:uc un i'l.~I

11

I R.E ,P,)

~~

I..:!.: U of B ree\ Hu, llri\•in,ll.

Srllooe.11

LI IJT - 1.... ~

1r;1tl ll t1l4:

flu rid· 4.

4:


R.11111 • l..L)tJ , .\ b1 m 1rnnic,

Sci ' t,.'L' I

I~

~

rw.s

uuul1~

2:

fcrnh>:1U .l ~ Kitdn 4 ; lntmrmH:ilr; • 1·4. Tr:1d~ I 2. SuiLc:J!'tc (r)Jkgc Y1··l ~ Urnc1kl1l'ld, I'. 11s1i.111°!1 l'.01 I gt•, . kiing: Ori.:g1,n ~ rlorid!l

Kt·n lc ~

1\1:.i1111

\ H ~ ll\'.

i\' I

Touri ng · hum"' 1- : h1r11m J . Uhr.11 iun 3.5: O&L{ J: l\l-i 1-5:

J:uuc~ M:mlhL'}'

IM H11wli 11,!-C 1-S; l\I U.o•wlii1g ~ rrm•.:lil::d J UKL' 1·5.

\r\:11 ' l lU\\'IJ. Wl ()u ik \I 1•rl 1-J

C' h ml l!l!'t


Larr) Mu-.t.·

ChL· ....1ning, 11 1~1'

I ·5.

Uuwlln~

.!· ·~ R..A .•~.4 :

Rt.·l·n1i tmcnt - .

c;;4·,' t r \I• ~-..f H"r \\''-"b h~n illc _ ~11

\ \' I

, 1 r.liu~r • ,.J : S l:lls 1.2:

Si1 11 nn <'lnh

4~

SP,\!\I

~"1 ~

IM

ling J: 1\1 £loop~ 1 : i\1rch=:11l· ,.....·li 1: flc1klC11 1-4 : U:111tldirn1 2. J:S4 1\.\

l)~ui;I hn

M:1 1·i..

\\' 1li:rlU",.ll, WI

Ci ••":-.

Cou n•n· 1.2 ~ Prep Cc1:ich J,4~ Tr.u.i..·k l,J ~ Clu 11u ~ 1 .h~ nc.!: S1m1 llii \1rnnun1.:ing 1 , I \M•· St ;u :! , Pl'\\ h' 1 \I u~ ~-4 ~ [k 1lu.•.,J:J 1-4: ,.\ncliomgi: J ~ l11 trnm 11r:l l ~

l ..~ . l nn 1'1•l' r h.•r M11c1 Ci ty, '1r}1mn

Soccer 1·4: T r;1cJ... 1; WrL':o.;l ling I ~ l 1 111icl1.•tt•~1 J.4. l•l1u·icfa St"i11g Uri.:!tk fd1• ~.4: I i1111.: U1n, Yurc•n l i;l. nll wilh K:md · 1~ 1\l~i;k:i ,\.

r.1ul r .mgr..: J.11 I ~~,. il It·. \\'I IL·\ . .i.4~ ~1 ....·<.~r I.~: l\li; 1·4:

TC

~·4:

lbuJ I

4~

F1,rum 1· 4:

B&R ~ - 4 : MILL'J11;1 ~ -4, OrgL·l 1 ·4 ~ .\la~

·1nilL}'"s 1

s.._.,·i.:n

·l ~ Mf1ri1.ll1

~,4.: Hc~· r11ih1w·n1

r;1k

I~

1 -4 ~ I riuim1iRiKhE 3.4 : OC fFu,.,L>:dl

l. h :1111 ~l 4 ~

Nl'.S 1-K

t'h•I dt>:i. lfai1S<.' ll ~\·~,• ,\111 ... WI rnc11im ll I 4 ; T1.• nni1.; 1,2: IC!l"lrl· hall I : \\'eit?111lifLi11g: s ~,, incfos.m ~ : l 1h i I Lm·th·1 \ Sodf.'!l ~ 1-J: t arrn ll

4. l>i auil~L· 4.


J CR' I R:1J.. u~ ;\ 11 t' li' ,, •

,!o{t', .\"

Sm.."t.-c:r- I ~J; IM L.....J.; I \ I Socn.."r fh.111111s I; t'OS ~; I ~J ~O( ~uh ~-4; H& H .~A ~ tt& ff It 1llLI I ,.! ; ·\ l.:t.;Im 1·41 ; Udl Ta\H"r D1:rh)· 4 , R.C. c;jil --4. C ~ . S . L . .;J : 1 ht' \ lul!! 1-4: Ge m~,1, 1·4 ~ Jc,.,icr. l-1 n~c f :in Clul' 4. lh~~.._. r

RuckhtJ rr

'I

Cit)'• ~u

:lWa"i

1-4~ l>u r:i clC!:rn I -4 ~ Rd ~ 4. tMs ~ J, t'.t•f { omm ii I re 4; 0 11 c \\1!i i\' I :u: i tL' Ml 4. AHiLutll' R e:u.lju!it m~ 1U ·~ : i~1 >l' •l . 1-- uu t b~lll

ha~l"IU~JI


llrm

·:. 1gcn 1

lfay. \\ l ~ u lt·r .\I U !# 14.

CTr.:t"ll 1

r:wl S.:h. '!.'fr r U•t::o.l ~rfielil , MO L•("(~f I : IMs 1-4 .

rl'ullis 1.1.

I inw rIi v : hocnr ..· i.. H.l1inl'i411h.IC't. WI

I 11 • 1':U)ll~1 .1I-. l ··k Nm ( I H\'t'~ l ' Ill fmlriy; Ri.: L·ru i1111i.:11 I Cf1m m i1 t~o.c; cos ~ Chu ir J . ·~\'(• 1Hl'~li 4: PUtt."r \ht~ I : lltll'l1 I hil I . ~'r'il Ii :1m ) i.: h Lil' rm :m C1II~· illl i~. 0 R l.Ju ti1 1..~ IC 1. ~ : ll&lt 5 : fol r:.e· I UUhtl s I ·:ii : I) ur:wl '.111 1·5'

7h


Kt•'li in ~d1ult1

Mih' aukLrc _\\'I Drumming. Ru'ih Conccrh: 11i1\.~ 1~· ullr..o.gc: Club: T c-1mi t: Uo\\'linl! t-4. J. 71 1:11 "'l1lhl1o: 1\1.., I ... : Go~f '.!-4; Vice 1f~ ·t 1

..

[{u 1raJJ "•cnu."r"' lk..; Muir ci . L\ Tc:nuis 1·3 ~ Choru' 1.l: Im - • nm r.1 Ii; 1-4 ~ H oc-"k Hull B-aud 1-4.

Jm..•1 S111imh Oconnmowoc. wr hmcb.all ': Golf J ~ ; h1lram11 1-4~ J·11my 91. Tirncifh~ Soulup Mmlison. WI Hnuk L.:ulv: - FloriJa: "'Thie Le... n l'urk ... r.~ ilh.'111 l-4; B• ~·l...,11 1-4: R.A. JA : IM I .

John s~~r!I in Oen\ i..' r. CO • oC>ccr 1: ' •lnam 1-..C: Jartilur ~-.3 ~ Ilc..\.R ..J.: \fot"m::i 1; rlork1:a 2.4; 1>.1rf...rcwm 1.4: l'TP l : Pulc:r Mng 4: ulJ t;.ifion _.J : Broll· 1.: 0.

I

.

M:irl i 11

Lltigg.,

Luc1111;,.. C \ ·renni~ 1 -4~

Gui

-=l~I

Bu"Iin~

1-'i: B~1s~l"tb:ll] J: l~I tfaskc1'b:dl 1-S. f \I t-ourb=ill J ,S: IM Sof11';aU I·5 ~ 'W,:1re11'1 o\\ n Girl~ 1mn ~ lo<1ch :2·5: D.L\r. .i- -=Com111un· J.. • ~ \f iUc:-r P'ro·,t\m i : Sum-

i''

ml' r I .!.

1


An 11mny SI r.:i i;cskf'

Rl'li.' '!l!'\'SJ k·. WI

'•••111

I 1trk

S11~~rf'r ~-4,

: l1Hrn 111 ur.il >i l

~

R \'M LTU f lc

4:

l'rr~

or U.tppy l>t"'['>osition Uub 1-4 . U 1L l~11nmuu .\1101~) 111ous• .E<~tL l ~1ry

luh: f' 1l'idi~ f ~ ~; Onir•ll Rin!:l

I.

1\ llr 11 "l\ 1 11 fa It M1h~ :~ukcr.o.

WI 1: f'unCl1:dJ J; P:-.cudo lfa!'M.' 3 ; H M. lmir I: Jb u 11'-" lto..:U"it.•r.I,.; 1-4. IL , 1·J .. Sq uni I : I'll ii LLJL•(lt•r \ , l\m: ie' y 1-] ; I111 r.1· nmr.ili,; 1-4; 1-'jg, Sn: 1-4 ~ Trip1t1.I 3 ~ llum111 -1: ll'thl Hl·M l) cli:1 1r il11,• 4; UMW 5 : C:t:rrnll 4. \''n·sClin~

Ti11mchy T hit.·rfcldrr \\'~!oil r::ilm lk:ich, J· l

I I ~ F l~iJ LuaU 4: ~· lu ritl n 1-4 ~ r111cr 1-1 : 1111..· 17· ve.ir-1,M Cha ll 4. ~II Lr;1u1LI1·1~1!'.

fot•[

Th Ull~ ru nl

Z111tabrHl:t.

< h••m..,

MN H&R

I .~~

'2 -5 ~

IM.., I

~.

l~I

Ftrn[ooll L"h;11n1>ii>111s :?-5 . Hu raele:m I ·5. lk r lw~fo Vo hm.ki~

rt"rr

f'c111lh3 ll Ch4..·1:rkadl'r

.2-5: Don n Council S: c ;1;1'1-SC~ 1-S: CO~ Ptr!'.ic.h.·n m ~ ~ Gid fril'IHI O; Chkq ~l·1 Or~:i11i~r J·:i.

nun 'I immt"mrnnn Waow:LIU~L.

\"ii'I i\lm·11u1 I : U.'t:: H J .4~ Hu"' \1_¥.r. 4 ~

IM U11 wl i11g 1,4. 1

Mid•~•d 1' un~o

Ph1n,ni\, A'"/

ll:ind . Cl111ru"-1. h..1 rum ~ IB:1rb..:· r'.'1.llr>p Om11 h" t mc: JI & I C, \\hL·n· t"\'C'r

dit,;i l•IL', I ,L.·.q>L'd 1 "2/ Io/~~ •

~cc:irturcrt Lu~l

H, :?J

LHVl\1U u~

>U ~

P<-p

Smil~y\

Hand ~

7 :00

1\ M La 1i 11 , 1nrt )'~

"hc:•tl H,,, i.. ric Ph:u· l:Jook LC'l14""1 in~ l'l::rn l •111<1

F it.I

\ l)~rl : AIJ Arn um.J lfo r111

o•

l·far .


Keltr

Vojg1

Sun l'rnirm1.:, \\ I Ch~ pcl 01~:1 n 1-S ; In n:i 111ur.1h 1-5. lurl1l"r PL1\• -1: Ch1..mu" 1-4! Ll~rber'>hop Qu:ureuc 1-5: TC ~-4. BcihL·~.1

3.4. T.C.\\'. ...

J"~' Vo ~ C.,n."'(.·n Bay,

WI ftmlhall l4· lnrr:1u1 m ls i...i: B:iM'i>J.11 I -4 : B1.: R 4 · •·ua) ~ .• 3.4; CJOJ 1-4: rhom:~ f3ll, ...... M:uk Wcn1d ~"es L ..\lJ i... ~\ I B:1ml I·-~ J.F. I·-. cli:rcl'.'EOI" .l-5: MJfe Chorus ~ -5 ~ Touri~ llm~ :2-S: Bo'i'l1ng 1. - ~ Pr i<ftnt ~­ Pi r Ot,·h.., 1r.i LS: SO<."C."("r 1.~. 'IC~\ 5. Suih."'J!-l." Colki;c -1.5.

Chuck W'"!) rr:'I Ui::J\Cr llam. WI Ba~b.i ll ~ 4: H:i~kcttir11J 1-4: ~­ Oub. ,\lhlc~ic 80:111,1 ~...;I Car l'ummillt"t' J.•k l1ih:m111r .. h 1-t: IM ron1lJ.all Ch:im.,..., 14 : r>u r.i~Lerm l-4.

;9


J

'


Profile for Martin Luther College

NWC Yearbook 1983-1984  

NWC Yearbook 1983-1984  

Profile for mlc.edu