Page 1

Cementarna Trbovlje, sitotisk, 1987, 50 x 52 cm

Sledi, jedkanica, 1968, EA, 35,5 x 24,9 cm

na naslovnici: Rudarji, lesorez, 1955, 4/4, 44,2 x 25,8 cm

Kompozicija, barvna jedkanica,1965, 42,7 x 45 cm

DONATORSKE ORGANIZACIJE Panovis kadri d.o.o., Kranj | Vinojug d.o.o., Šenčur | Tabakum Export-Import d.o.o., Novo mesto | Biljana & Zoran Tomov - Avstrija | Miladin Mladenov s.p., Preddvor Makedonija trade d.o.o., Ljubljana | Savatech d.o.o., Kranj | Zebra d.o.o., Kranj | Avtošola – Ekspert d.o.o., Kranj | Radika prevozi d.o.o., Ljubljana | Maktrans d.o.o., Ljubljana | Novateks d.o.o., Ljubljana | Kara d.o.o., Tržič | Okrepčevalnica Pri Matevžu, Kranj | Goldy s.p., Kranj | SA-MI s.p., Kranj | Paunovski d.o.o., Ljubljana | Rule turs d.o.o., Skopje | Roto Slovenija d.o.o., Murska Sobota | Gostinstvo Boško Bečarski s.p., Zgornja Besnica | Hisar Ljubljana d.o.o., Ljubljana PODPORNE ORGANIZACIJE Mestna občina Kranj Javni sklad za kulturne dejavnosti RS Veleposlaništvo Republike Makedonije v Republiki Sloveniji Grafično oblikovanje: Domen Dimovski

MAKEDONSKO KULTURNO DRUŠTVO “Sv. Cirila in Metoda” iz Kranja

Vljudno vabljeni na razstavo posvečeno akademskemu grafiku Janezu Knezu, v ponedeljek, 8. 2. 2016 ob 18. uri. V kulturnem programu bo nastopila Veteranska folklorna grupa MKD Sv. Ciril in Metod. Razstava je sestavni del projekta Prešernovo oro, Kranj 2016.

Prireditev bo potekala v Makedonskem kulturnem centru “Sv. Cirila in Metoda”. Razstava bo odprta vsak dan med 17. in 19. uro, do 2. 3. 2016. Savska cesta 34, Kranj | Telefon: 040 166 882


JANEZ KNEZ Poznamo ga kot izvrstnega slovenskega slikarja, grafika in risarja. Slikarstvu in umetniški grafiki se je intenzivno posvečal več kot pol stoletja in ustvaril mnogo pomembnih grafičnih ciklov. Skozi različna časovna obdobja je uporabljal različne tehnike, motive in naslove. Grafične cikle je realiziral bodisi v smislu likovne občutljivosti in resnosti študijskega realnega figuralnega izraza bodisi kot abstraktne minimalistično »strukturne« vsebine ali kot enobarvne op-artistično konstruirane geometrijske oblike. Med samim grafičnim procesom izdelave matrice je upošteval tradicijo že uveljavljene ekspresionistične prakse črno-belih grafičnih izvedb. Likovnemu poklicu se je posvečal z vso resnostjo in spoštovanjem, upoštevajoč nasprotja in razlike med posameznimi grafičnimi tehnikami in tehnologijami. Na slikarskem področju je ohranjal barvno komplementarnost, harmonijo, s poudarkom na neposrednih, gestualnih, širokih ploskovnih potezah v informelovskem abstraktnem ekspresionizmu. Tako v slikarstvu kot v grafiki se je posvečal iskanju neposredno živih, razpoloženjskih, likovno prepričljivih, globalnih ali lokalnih optimalnih rešitev v figuralni ali krajinarski kompoziciji. Skozi celotno umetniško kariero je zaradi prepričanja, odnosa in pravilne izvedbe likovnih procesov tako enobarvnih grafičnih izvedb kot preprostih abstraktnih ali abstrahiranih slikarskih izvedb ohranjal enakopravno obravnavo obeh likovnih zvrsti. Po študiju na Akademiji za upodabljajočo umetnost v Ljubljani in odsluženju vojaške obveznosti leta 1960 se je vrnil k svoji mladi družini v Trbovlje. Grafični cikli nastali v letih 1960 do 1980 so vsebinsko najbolj »ugajali takratnim oblastem« saj je v realističnem ekspresionističnem slogu uprizarjal figuralne kompozicijske prizore iz življenja in dela rudarjev ter izgradnjo tovarn, industrijskih obratov v Zasavju. Socrealistične upodobitve so posvečene takratni aktualni lokalni temi v katere je vključeval dogodke, scene iz vsakdanjega življenja zasnovane na kontrastnosti črno-belih podob. Grafike z zgovornimi naslovi Zadnja cigareta, Pred rovom, Rudarji-minerji, Rudarji, Jašek nastale v 60. letih prejšnjega stoletja so postale pomemben dokument polpretekle zgodovine mesta Trbovlje. Naslednji cikli v tehniki linoreza z naslovi: Apnenica Zagorja, Cementarna Trbovlje, Steklarna Hrastnik, Strojna tovarna Trbovlje, Delavski dom Trbovlje nastali v letih 1960 do 1970 prikazujejo industrijsko poslovno in kulturno izgradnjo Tr-

bovelj ter dogodkov, ki so mu kronološko sledili. V grafičnih listih iz tega obdobja je tehtno porazdelil ožje ali širše »linijske« temno-svetle ploskve, ki dajejo občutek trdne, uravnotežene kompozicijske postavitve. Obravnava takšnih motivov je pripomogla k bolj živahnemu kulturnemu dogajanju delavskega in industrijskega Zasavja. Mlademu Janezu Knezu je bila pomembna naklonjenost in zaupanje takratnih civilno-družbenih organizacij, podjetij, slovenske politične elite, ki je bila tudi v večini primerov naročnik njegovih del. Med leti 1962 do 1968 je v grafičnih ciklih, večinoma naslovljenih: Sledi, Brez naslova, Kompozicija, prikazal zanimivo raziskovalno grafično produkcijo v tehniki globokega tiska, kjer prevladujejo sproščena kompozicijska igrivost, abstraktna vsebina in informelovski slog. Kasnejši abstraktni grafični cikli so večinoma črno-bele ali barvne op-artistične izvedbe. Ta dela so bila tudi nagrajena na mednarodnem Ljubljanskem grafičnem bienalu. Janez Knez si je ves čas prizadeval ohranjati tradicionalne grafične tehnike, uporabo sodobne, tako globalne kot lokalne vsebine ter spoštljiv, prijazen odnos do ljudi, someščanov. Likovno raziskovanje ga je spodbujalo k razmišljanju, opazovanju in ustvarjanju. Izviralo je iz občutka in potrebe po kontinuiranem osebnem razvoju. Grafične cikle je zaključil leta 1995 v tehniki barvnega sitotiska in linoreza. V njih obravnava enobarvne, kontrastne, črno-bele podobe z »minimaliziranimi«, preprostimi, poenostavljenimi fragmenti, povečanimi kadri ploskovnih, abstraktnih, geometrijskih kompozicijskih rešitev. Skozi svojo dolgoletno prakso je prihajal do različnih slogovnih izzivov ter izrazne raznolikosti tako v grafičnih , slikarskih ali tridimenzionalnih kiparskih objektih. Zanimali so ga ploskovni, linijski in strukturni odzivi na materialnost. Svoje delo je razumel kot »poklic«, izredno dejavnost. Danes ima njegov grafični opus posebno etnološko dokumentarno vrednost, saj prikazuje čas infrastrukturnega, delavskega in kulturnega razvoja, ki jih je avtor podoživljal v svojih likovnih zapisih, zato ga opravičeno obravnavamo kot enakovrednega številčnejši slikarski produkciji. Živel in ustvarjal je samo v domačih Trbovljah. Prehodil je dolgo umetniško pot. Razstavljal je doma in v tujini, za svoje delo je prejel več domačih in mednarodnih nagrad in priznanj. Leta 2001 je postal častni meščan mesta Trbovlje. Janez Knez je umrl 12. februarja 2011 v Ljubljani. Razstava je posvečena peti obletnici njegove smrti. Mag. Boge Dimovski

Vagonček, barvna jedkanica, 1965, 42,8 x 51,2 cm

Rudarski ambient, kombinirane tehnike, 1963, 2/2, 52 x 63 cm

Profile for mkd zloženke

Razstava: Janez Knez  

Zloženka ob razstavi grafik Janeza Kneza v Kulturnem Makedonskem Centru 2016.

Razstava: Janez Knez  

Zloženka ob razstavi grafik Janeza Kneza v Kulturnem Makedonskem Centru 2016.

Advertisement