Page 1

Glasbena šola Kranj je v letu 2009 praznovala 100 let delovanja. Še posebej v zadnjih letih šola spodbuja muziciranje svojih učencev v različnih komornih zasedbah in različnih orkestrih. Tako na šoli delujejo pihalni, godalni in flavtistični, simfonični ter od letošnjega šolskega leta še kitarski in harmonikarski orkestri. Na Glasbeni šoli Kranj se učenci lahko učijo 20 različnih inštrumentov, v letošnjem šolskem letu pa ima šola preko 520 učencev individualnega pouka. Novost v letošnjem šolskem letu je tudi oddelek baleta. Boljši učenci se redno udejstvujejo tudi različnih domačih in tujih tekmovanj, kjer dosegajo odlične rezultate. Zaradi velikega števila učencev in pestrosti oddelkov se šola zlasti v zadnjem času srečuje z velikimi prostorskimi težavami zlasti za vadenje večjih glasbenih sestavov in orkestrov. Šola se s svojimi učenci vpleta v življenje Kranja in tako sodeluje na različnih prireditvah v občini. Nastopajoči na današnji razstavi so vsi učenci višjih letnikov, vsi sodelujejo v različnih orkestrih, še posebno pa jim je v veselje muziciranje v komornih zasedbah. Več o glasbeni šoli Kranj: www.gskranj.net

MAKEDONSKO KULTURNO DRUŠTVO “Sv. Ciril in Metod” iz Kranja Savska 34, 4000 Kranj, Tel.: 040 166 882

DONATORSKE ORGANIZACIJE Sava, d.d. SPOZORJI PRIREDITEV: Sava d.d., Kranj Vinojug d.o.o. Šenčur Zebra d.o.o. Kranj Avto šola – Expert, s.p. Kranj Alkaloid d.o.o., Ljubljana Maktrans d.o.o., Ljubljana Novateks d.o.o., Ljubljana Kara d.o.o., Tržič MATERIALNA PODPORA: Mestna občina Kranj MK Republike Slovenije MK Republike Makedonije Ambasada Republike Makedonije v Ljubljani

Poslovna skupina Sava

MAKEDONSKO KULTURNO DRUŠTVO “Sv. Cirila in Metoda” iz Kranja in MPCS “sv. Kliment Ohridski ” Slovenija

vabi na otvoritev razstave akad. slikarja Stojančeta Andonova v četrtek, 31.3.2011 ob 18. uri s kulturnim programom učencev Glasbene šole Kranj

Grafično oblikovanje: Domen Dimovski

Prireditev bo v Makedonskem kulturnem centru Sv. Ciril in Metod”. (Intex), Savska c. 34, Kranj. Vsak dan med 17. in 19. uro, do 26. 4. 2011

VSTOP PROST


Kratek življenjepis

Stojanče Andonov – DITO – je makedonski slikar, risar in grafik mlajšega rodu, predstavnik iluzionističnega slikarstva. S svojimi deli se enači s tradicijo evropske izkušnje srednjega veka od renesanse do 20. stoletja in na tej poti išče osebno oporo v vseh obdobjih pri upodobitvah realistične, impresionistične in nadrealistične smeri. Zgodovina kaže univerzalnost srednjeveških ustvarjalcev, renesančnih podobarjev, slikarjev, kiparjev, arhitektov. Andonov je dejaven na vseh umetniških področjih, v katerem sta navzoča nostalgija in spoštovanja do srednjeveške tradicije. Zanj so značilne didaktične raznovrstnosti »neo in post« eksperimentalnih izvedb, koncentracija in fotografska natančnost prenosa slikarske tehnike vseh prej naštetih obdobij. Njegovi najbolj upodobljeni motivi kažejo posvetno (tihožitja, figuralika in krajina) ali religiozno tematiko, kot so svete podobe, ikone na lesu. Avtor išče, sestavlja, kolažira promocijo, prepoznavnost in pri tem uporablja tehnično različne sloge iz različnih obdobij. Načrtno se posveča skrbno izbranemu motivu in študijski obdelavi detajlov, s posebnim občutkom za »resničnost«, ki je včasih skoraj hiperrealističen, nadrealističen, neoimpresionističen dialog med njegovimi likovnimi idejami in gledalcem. Dobimo vtis, da se avtor samodejno priklopi v različne miselne dejavnosti. Za današnji čas je to ambiciozno vztrajno početje. Sodobna kritika se ne opredeljuje in zadržano sprejema takšno rutinirano umetniško ustvarjanje s »starinskimi« motivi in »arhaično« izrečeno pripovedno zgodbo. Avtorja privlačijo ikonografska nasprotja, barvni kontrasti in temu prilagaja tudi tehniko slikanja. Vsaka slika je zgodba zase in vsaka zgodba je posvečena. Brska po starih spominih, izbira narodoslovne predmete in jih uporabi v svojih motivih. Tihožitja s preprogo, nošo, bakrenimi, srebrnimi, medeninastimi in lončenimi posodami, steklenimi kozarci, petrolejko, pleteno košaro, tihožitja s sadjem in zelenjavo – to so avtorjevi priljubljeni atributi iz različnih obdobij, snovi in oblik. Zemljepisno opredeljene predmete uporabi za kompozicijsko postavitev tihožitij. Njegove krajine so upodobljeni panoramski sprehodi v naravo. Slikarjeve krajine nas spominjajo na francoske impresioniste tako po motivu in barvni upodobitvi kakor po tehniki pointilističnega slikanja. To so žanrski motivi, kot so kmečka opravila, s poudarjenimi hladno toplimi barvnimi kontrasti. Za tak način slikanja je značilna koncentracija, neposredna barvna čistost in svetloba v vseh letnih časih. Motivi iz narave so metafora, asociirajo nam prispodobo simbola časa. Tretja tema je fotografski realizem, kot fotografija natančen

prenos naslikane figuralne kompozicije moških in ženskih likov s poudarkom na materializaciji in idealiziranih predstavah. Slikarjeva nadarjenost kaže svobodo v iskanju in opazovanju upodabljanja predmetnosti iz narave. Dela delujejo usklajeno, živo, zaradi poudarjene perspektive in iluzije prostora pa realistično stvarno. Slikarstvo je neponovljivo početje, je razumsko, je potreba po čustvih, dejstvih, frazah. Slike sprejemamo kot zaustavljen čas, kot stare fotografije iz družinskega albuma, iz časa njegovega spomina. Njegova dela sprejemamo kot poslanstvo kulturno etnološke dediščine, ki nadaljuje vrednote likovne miselnosti in pogledov stare prakse. Zgleduje se po tradicionalnem slogu, »upira« se postmodernističnemu ali sodobnemu pristopu h »klasičnim« motivom. V kompoziciji vzpostavlja ravnotežje, tradicionalno pripoved. Gledalca prepriča s svojo nadarjenostjo, slike so zanimive in mamljive, kompozicijsko trdne in barvno zasičene. Odloča se v preverjenih znanih slogih; to je odnos, vizija, način njegove komunikacije. Njegova umetniška produkcija predstavlja spregledana stran dogajanja v sodobni likovni umetnosti v smislu zapostavljanja umetniške tradicije. Doc. mag. Boge Dimovski

Stojanče Andonov – Dito je rojen 08.06.1980 leta v Kratovem v R. Makedoniji. Končal je Fakulteto za likovno umetnost pri profesorju Rubens Korubinu na Univerzi sv. Cirila in Metoda v Skopju. Prvo samostojno razstavo je imel v Domu kulture Lazar Sofijanov v Kratovem. V letošnjem letu se je s svojimi deli predstavil tudi v Ljubljani v Trnovski cerkvi. Sodeloval je na več likovnih kolonijah doma in v tujini.

Profile for mkd zloženke

Razstava: Stojanče Andonov  

Zloženka ob razstavi slik Stojanča Andonova v Makedonskem kulturnem društvo Kranj.

Razstava: Stojanče Andonov  

Zloženka ob razstavi slik Stojanča Andonova v Makedonskem kulturnem društvo Kranj.

Advertisement