Page 1

BI a MS Dynamics NAV-hoz – QlikView Quick Start Sablonok

QSS Partner Kft

Business Intelligence a

Microsoft Dynamics N AV vállalatirányítási rendszerhez

QlikView Quick Start Sablonok

QSS Partner Kft. 8000. Székesfehérvár, Seregélyesi út 113. III./315. 36-30-9279955 info@qsspartner.hu www.qsspartner.hu


BI a MS Dynamics NAV-hoz – QlikView Quick Start Sablonok

QSS Partner Kft 2

Tartalom 1

Bevezető ............................................................................................................................... 3 1.1 Támogatott MS Dynamics NAV verziók ................................................................................... 3

2

QlikView MS Dynamics NAV Quick Start Sablonok (áttekintés) ............................................... 4 2.1 Értékesítést elemző sablon...................................................................................................... 4 2.1.1 Képernyőfotók – minta.................................................................................................... 5 2.2 Kötelezettségeket és követeléseket elemző sablon................................................................ 7 2.2.1 Képernyőfotók – minta.................................................................................................... 8 2.3 Pénzügyi kontrolling sablon .................................................................................................. 10 2.3.1 Képernyőfotók – minta.................................................................................................. 10 2.4 Készlet- (beszerzés-) kezelő sablon ....................................................................................... 11 2.5 Beszerzést elemző sablon...................................................................................................... 13

QSS Partner Kft 8000. Székesfehérvár, Seregélyesi út 113. III./315. 36-30-9279955 info@qsspartner.hu

www.qsspartner.hu


BI a MS Dynamics NAV-hoz – QlikView Quick Start Sablonok

QSS Partner Kft 3

1

Bevezető

A Microsoft Dynamics NAV vállalatirányítási rendszerhez fejlesztett Quick Start QlikView Sablonok olyan QlikView alkalmazások, amelyek standard elemzéseket és riportokat tartalmaznak a MS Dynamics NAV rendszerben található közös analitikus domainekre, és lehetővé teszik a felhasználók számára a Microsoft Dynamics NAV rendszerben található adatok elemzésének gyors megkezdését. A sablonok ETL scripteket tartalmaznak a MS Dynamics NAV rendszerből történő adatkinyerésre, és felhasználói interface-t az adatok standard vizualizációjával. A QlikView-val létrehozott sablonok rugalmasak, lehetővé teszik új grafikonok vagy egyéb adatmegjelenítések létrehozását és további adatforrások csatolását (akár a MS Dynamics NAV-ból, akár egyéb rendszerekből). A sablonok oly mértékben standardok, hogy könnyedén kapcsolhatók a MS Dynamics NAV-hoz standard NAV implementációk esetében. Amennyiben speciális modulok kerültek kifejlesztésre különleges célokra, vagy a standard NAV funkcionalitásában módosítások történtek, akkor az ETL scriptek is módosítást igényelhetnek a sablonok megfelelő működése érdekében. Miután a sablonok adatokkal való feltöltése megtörténik, bizonyos módosítások válhatnak szükségessé még standard NAV implementáció esetén is – ezek a módosítások tartalmazzák, de nem szükségszerűen korlátozódnak a dokumentum típusok, partnerek, számlák és egyéb információk kiegészítő szűrésére, amely szűrések nélkül hibás eredmények születhetnek. A számlarend MS Dynamics NAV-ban történő definiálásának természetéből adódóan egy másik releváns számlarend meghatározására is szükség lehet egy külső XLS fájlban, amelynek kezelését a sablon tartalmazza.

1.1 Támogatott MS Dynamics NAV verziók   

A MS Dynamics NAV 3.6 – 6.0 verziói alapértelmezésben támogatottak SQL adatbázis esetén. A MS Dynamics NAV 7.0, vagy magasabb verziók esetén a dimenziók különböző adattáblákban kerülnek tárolásra, és a scripteket aktualizálni kell – igény esetén akzualizálásra kerülnek. Kisebb módosítások szükségesek, ha a MS Dynamics NAV natív adatbázison fut. Ez esetben szükség van C/ODBC modul telepítésére az Ügyfél MS Dynamics NAV rendszeréhez.

QSS Partner Kft 8000. Székesfehérvár, Seregélyesi út 113. III./315. 36-30-9279955 info@qsspartner.hu

www.qsspartner.hu


BI a MS Dynamics NAV-hoz – QlikView Quick Start Sablonok

QSS Partner Kft 4

2

QlikView MS Dynamics NAV Quick Start Sablonok (áttekintés)

2.1 Értékesítést elemző sablon Az értékesítést elemző Quick Start Sablon a MS Dynamics NAV-ban standard értékesítési funkcióhoz került kifejlesztésre az értékesítési folyamat elemzése érdekében, és olyan standard vizualizációkat tartalmaz, mint:      

KPI-k (legfőbb teljesítménymutatók) áttekintése, összehasonlító terv-tény és variancia elemzés (a terv adatok többnyire külső fájlokból kerülnek importálásra), idöszakok összehasonlítása, vevők, termékek, értékesítési képviselők és egyéb dimenziók elemzése, alap “What-if” analízis, lefúrás számla szintre.

A sablon számos oldalt tartalmaz, amelyek a riportokat az adatok különböző szempontú elemzéseihez megfelelő csoportokban tartalmazzák.    

Új, vagy módosított KPI-k számítása, megjelenítése Grafikonok az adatok bármilyen dimenzióban, vagy dimenziók kombinációjában való megjelenítéséhez Új szűrők hozzáadása Egyes szegmensek (költségek, engedmények, stb.) mélyebb elemzése

Az alábbi tábla a sablon oldalainak rövid áttekintését adja: Oldal

Rövid leírás

Dashboard

A dashboard az értékesítési információk alap áttekintését adja. A felhasználó nyomon követheti az értékesítési mennyiséget, az árrés trendjét, a terv megvalósulását, a kulcsfontosságú vevők aktivitását, valamint egy sor fontos változást (pl. legkisebb/legnagyobb eladási növekedések) és egyéb fontos részleteket, mint pl. a legnagyobb összegű kifizetetlen számlák.

Grafikonok

Ez az oldal néhány olyan kiegészítő grafikont tartalmaz, amelyk más oldalakon nem szerepelnek.

Értékesítés

Ez az oldal az értékesítési információk részletes elemzésére fókuszál az idő, a vevők, a termékek és további megfigyelni kívánt dimenziók szerint. Lehetőséget ad időszakok és terv/tény adatok öszzehasonlítására. Számla szintű lefúrási lehetőség.

Vevők

A vevőkkel kapcsolatban feltehető kérdésekre válaszol: kik a legfontosabb vevők (összességében, vagy szegmensenként), hogyan követhetjük fejlődésüket és hány új vevőt szereztünk, mennyi régit tudtunk megtartani, stb.

Termékek

Ez az oldal a termékek és termék csoportok értékesítési mennyiségeinek, árainak, jövedelmezőségének áttekintő adatait mutatja be. A hangsúlyt az értékesítési adatok, a jövedelmezőség, trendek közötti összefüggésekre helyezi, a kulcsfontosságú információk megfelelő vizuális kiemelésével.

QSS Partner Kft 8000. Székesfehérvár, Seregélyesi út 113. III./315. 36-30-9279955 info@qsspartner.hu

www.qsspartner.hu


BI a MS Dynamics NAV-hoz – QlikView Quick Start Sablonok

QSS Partner Kft 5

Oldal

Rövid leírás

Követelések

Ez az oldal az értékesítés pénzügyi részére összpontosít. Tudjuk elemezni a határidőn belüli, vagy már lejárt követeléseinket vevönként, csakúgy, mint a késedelmes fizetések részinformációit.

What-If

Alapvető szimulációk végrehajtását teszi lehetővé az árak, a költségek és a mennyiségek változtatásával. Tovább fejlszthető addícionális paraméterek megadásával.

Részletek

Számlák és számla csoportok áttekintését és részletes elemzését teszi lehetővé.

2.1.1

Képernyőfotók – minta

1 . sz. ábra: Értékesítés dashboard

QSS Partner Kft 8000. Székesfehérvár, Seregélyesi út 113. III./315. 36-30-9279955 info@qsspartner.hu

www.qsspartner.hu


BI a MS Dynamics NAV-hoz – QlikView Quick Start Sablonok

QSS Partner Kft 6

2. sz. ábra: Értékesítés (€), árrés (€ és %); értékesítő munkatársanként az előző évhez viszonyítva

3. sz. ábra: A legnépszerűbb termékek jövedelmezősége

QSS Partner Kft 8000. Székesfehérvár, Seregélyesi út 113. III./315. 36-30-9279955 info@qsspartner.hu

www.qsspartner.hu


BI a MS Dynamics NAV-hoz – QlikView Quick Start Sablonok

QSS Partner Kft 7

4. sz. ábra: Árrés elemzés költségviselőnként 5%-os költségnövekedés esetén

2.2 Kötelezettségeket és követeléseket elemző sablon A kötelezettségeket és követeléseket elemző Quick Start Sablon a MS Dynamics NAV kapcsolódó standard funkciói mellé került kifejlesztésre a vonatkozó folyamat kezelése érdekében, és olyan standard vizualizációkat tartalmaz, mint:     

Követelések vevőnként Kötelezettségek szállítónként Nyitott összegek lejáratonként Felhasználó által definiált időszakok összehasonlítása Fizetési határidők és késedelmes fizetések áttekintése

Az alábbi tábla a sablon oldalainak rövid áttekintését adja: Oldal

Rövid leírás

Dashboard

Ez az oldal a legfontosabb információk gyors áttakintését biztosítja. Kiemeli az 5 top vevőt és szállítót a nyitott összegek, a lejáratok és a legutóbbi trendek szerinti kötelezettségek és követelések alapján. DSO kalkulációt tartalmaz a jelenlegi és az előző periódusra. A Cash Flow várható alakulása a kötelezettségek és követelések alapján, valamint a legfrissebb ki nem fizetett számlákat szintén bemutatja.

Követelések

Lehetővé teszi a nyitott összegek és a lejárati csoportok elemzését. A felhasználó dokumentum szintig viszgálódhat, összehasonlítva a kiválasztott időpontok közötti információkat, elemezve a fizetési feltételeket és késedelmeket. A felhasználó által bevitt adatok alapján kiszámolja a lejárt kintlévőségek hatását.

QSS Partner Kft 8000. Székesfehérvár, Seregélyesi út 113. III./315. 36-30-9279955 info@qsspartner.hu

www.qsspartner.hu


BI a MS Dynamics NAV-hoz – QlikView Quick Start Sablonok

QSS Partner Kft 8

Oldal

Rövid leírás

Kötelezettségek

Lehetővé teszi a nyitott összegek és a lejárati csoportok elemzését. A felhasználó dokumentum szintig vizsgálódhat, összehasonlítva a kiválasztott időpontok közötti információkat, elemezve a fizetési feltételeket és késedelmeket. A felhasználó által bevitt adatok alapján kiszámolja a lejárt kintlévőségek finanszírozásának pénzügyi hatását.

Trendek

Megmutatja a követelések és kötelezettségek trendjét a kiválasztott idöszakban.

Cash flow

Lehetővé teszi a készpénzmozgások közeljövőre vonatkozó elemzését kizárólag a számlák esedékességei alapján. Ez a funkció fejleszthető egyéb domain-ekből és/vagy rendszerekből származó további cash flow paraméterek és információk hozzáadásával.

2.2.1

Képernyőfotók – minta

5. sz. ábra: Kintlévőségek dashboard

QSS Partner Kft 8000. Székesfehérvár, Seregélyesi út 113. III./315. 36-30-9279955 info@qsspartner.hu

www.qsspartner.hu


BI a MS Dynamics NAV-hoz – QlikView Quick Start Sablonok

QSS Partner Kft 9

6. sz. ábra: Nyitott összegek vevőnként

7. sz. ábra: Fizetési ciklusok vevőnként, a fizetési késedelmek átlagos darabszáma szerint

QSS Partner Kft 8000. Székesfehérvár, Seregélyesi út 113. III./315. 36-30-9279955 info@qsspartner.hu

www.qsspartner.hu


BI a MS Dynamics NAV-hoz – QlikView Quick Start Sablonok

QSS Partner Kft 10

2.3 Pénzügyi kontrolling sablon A pénzügyi kontrolling Quick Start Sablon a MS Dynamics NAV standard könyvelési funkciói mellé került kifejlesztésre a főkönyv elemzése érdekében, és olyan standard vizualizációkat tartalmaz, mint:    

2.3.1

Nyereség & veszteség, mérleg, vagy egyéb a MS Dynamics NAV-ban definiált könyvelési kimutatás elkészítése Időszakok, dimenziók, terv/tény adatok összehasonlítása Grafikus áttakintés és összehasonlítás A főkönyvbe rögzített adatok tranzakcionális szintű részletes elemzése

Képernyőfotók – minta

8. sz. ábra: Pénzügy dashboard

9. sz. ábra: Pénzügy – budget, előrejelzés QSS Partner Kft 8000. Székesfehérvár, Seregélyesi út 113. III./315. 36-30-9279955 info@qsspartner.hu

www.qsspartner.hu


BI a MS Dynamics NAV-hoz – QlikView Quick Start Sablonok

QSS Partner Kft 11

2.4 Készlet- (beszerzés-) kezelő sablon A korábbiakban bemutatott standard alkalmazásokhoz hasonlóan a készletelemző applikáció is a standard MS Dynamics NAV funkció mellé került kifejlesztésre. A tervezési koncepció a top-down készletkezelésre fókuszál, ami a készlet-menedzsment területén dolgozó felhasználók széles körének érdeklődésére tarthat számot. Az elemzés legfelső szintje a Készletkezelés teljesítménye dashboard, amely gyors áttekintést biztosít a készletkezelés aktuális teljesítményének értékeléséhez:

10. sz. ábra Készletkezelés dashboard

Az első indikátor egy összetett készletkezelési mutató a felső szintű döntéshozók számára. A standard verzióban ez 5 fő teljesítménymutatóból kerül megállapításra. Ez a mutató összesíti a cég aktuális készletkezelő teljesítményét. Az ábra jobb oldala a KPI szint értékét mutatja: jelenlegi értékek, cél-értékek, mindegyik KPI fejlődése és relatív fontossága (súlya). Itt a döntéshozók kiegészítő információkat kapnak a cég készletkezelési gyakorlatáról. Az oldal egyértelműen jelzi mindegyik indikátor esetében a kijelölt célfolyamattól való eltérést, távolságot. Bármilyen további elemzés végrehajtható a KPI Részletek fülön. További kiegészítő információk nyerhetők a dashboardról:  Készletszint bármely kiválasztott napon (értékben és mennyiségben)  Készletmozgás időbeli megjelenítése  Két top 10 lista  Hiánylista (nulla készlet)

QSS Partner Kft 8000. Székesfehérvár, Seregélyesi út 113. III./315. 36-30-9279955 info@qsspartner.hu

www.qsspartner.hu


BI a MS Dynamics NAV-hoz – QlikView Quick Start Sablonok

QSS Partner Kft 12

Részletek fül: mindegyik KPI további elemzések tárgya lehet egy különálló Részletek fülön. Három ilyen fül van:  Termékeladások, készletérték és -forgás (ld. alábbi ábra). A táblázat jobb felső sarkában lévő mező a készletforgási sebesség KPI értékét veszi át a dashboardról. Tehát ez az elemzés bemutatja mind az egyes termékek forgási sebességét, mind a készletforgási adatokat összesítve.

11. sz. ábra Termékeladások, készletérték, készletforgás

 

Korosbítás. Ez a fül mutatja a készlet életkorát – adott termék hány napig volt raktáron. Lejárt, inaktív és hiányzó készletek. Három KPI részletes vizsgálata található ezen a fülön. Itt a döntéshozó információt kap a lejárt termékekről (ha a cég forgalmaz ilyeneket), az inaktív tételekről (régóta raktáron van, és nincs aladás), illetve a kifogyott, hiánytételekről.

További operatív, what-if támogatott elemzések végezhetők az Újra vásárlás (Re-buy) fülön a beszerzési döntésre vonatkozóan. Az alkalmazás javaslatot tesz a beszerzési (vagy eladási) döntésre a havi átlagos eladások, az aktuális készletszint és a felhasználó által hónapokban megadott készletentartási adatokból kiindulva.  Ikonok – jelzik, hogy a készlet túl alacsony, túl magas, vagy épp megfelelő.  Szöveges instrukciók – megjelennek, ha a rendszer ismételt rendelés szükségességét érzékeli (az ismételt rendelési pont és az ikon indikátor alapján).

QSS Partner Kft 8000. Székesfehérvár, Seregélyesi út 113. III./315. 36-30-9279955 info@qsspartner.hu

www.qsspartner.hu


BI a MS Dynamics NAV-hoz – QlikView Quick Start Sablonok

QSS Partner Kft 13

12. sz. ábra Készletfigyelés

2.5 Beszerzést elemző sablon A beszerzést elemző Quick Start Sablon a MS Dynamics NAV-ban standard beszerzési funkcióhoz került kifejlesztésre a beszerzési folyamat elemzése érdekében, és olyan standard vizualizációkat tartalmaz, mint:      

KPI-k (legfőbb teljesítménymutatók) áttekintése, összehasonlító terv-tény és variancia elemzés (a terv adatok többnyire külső fájlokból kerülnek importálásra), idöszakok összehasonlítása, szállítók, termékek, beszerzési képviselők és egyéb dimenziók elemzése, alap “What-if” analízis, lefúrás számla szintre.

A sablon számos oldalt tartalmaz, amelyek a riportokat az adatok különböző szempontú elemzéseihez megfelelő csoportokban tartalmazzák.    

Új, vagy módosított KPI-k számítása, megjelenítése Grafikonok az adatok bármilyen dimenzióban, vagy dimenziók kombinációjában való megjelenítéséhez Új szűrők hozzáadása Egyes szegmensek (költségek, engedmények, stb.) mélyebb elemzése

QSS Partner Kft 8000. Székesfehérvár, Seregélyesi út 113. III./315. 36-30-9279955 info@qsspartner.hu

www.qsspartner.hu


BI a MS Dynamics NAV-hoz – QlikView Quick Start Sablonok

QSS Partner Kft 14

Az alábbi tábla a sablon oldalainak rövid áttekintését adja: Oldal

Rövid leírás

Dashboard

A dashboard a beszerzési információk alap áttekintését adja. A felhasználó nyomon követheti a beszerzési mennyiséget, az árrés trendjét, a terv megvalósulását, a kulcsfontosságú szállítók aktivitását, valamint egy sor fontos változást (pl. legkisebb/legnagyobb vásárlási növekedések) és egyéb fontos részleteket, mint pl. a legnagyobb összegű kifizetetlen számlák.

Grafikonok

Ez az oldal néhány olyan kiegészítő grafikont tartalmaz, amelyk más oldalakon nem szerepelnek.

Beszerzés

Ez az oldal a beszerzési információk részletes elemzésére fókuszál az idő, a szállítók, a termékek és további megfigyelni kívánt dimenziók szerint. Lehetőséget ad időszakok és terv/tény adatok öszzehasonlítására. Számla szintű lefúrási lehetőség.

Szállítók

A szállítókkal kapcsolatban feltehető kérdésekre válaszol: kik a legfontosabb szállítók (összességében, vagy szegmensenként), hogyan követhetjük fejlődésüket és hány új szállítónk van, mennyi tartottunk meg, stb.

Termékek

Ez az oldal a termékek és termék csoportok beszerzési mennyiségeinek, árainak, jövedelmezőségének áttekintő adatait mutatja be. A hangsúlyt a beszerzési adatok, a jövedelmezőség, trendek közötti összefüggésekre helyezi, a kulcsfontosságú információk megfelelő vizuális kiemelésével.

Tartozások

Ez az oldal a beszerzés pénzügyi részére összpontosít. Tudjuk elemezni a határidőn belüli, vagy már lejárt tartozásainkat szállítónként, csakúgy, mint a késedelmes fizetéseink részinformációit.

What-If

Alapvető szimulációk végrehajtását teszi lehetővé az árak, a költségek és a mennyiségek változtatásával. Tovább fejlszthető addícionális paraméterek megadásával.

Részletek

Számlák és számla csoportok áttekintését és részletes elemzését teszi lehetővé.

QSS Partner Kft 8000. Székesfehérvár, Seregélyesi út 113. III./315. 36-30-9279955 info@qsspartner.hu

www.qsspartner.hu


BI a MS Dynamics NAV-hoz – QlikView Quick Start Sablonok

QSS Partner Kft 15

13. sz. ábra Beszerzés

14. sz. ábra Beszerzés dashboard

QSS Partner Kft 8000. Székesfehérvár, Seregélyesi út 113. III./315. 36-30-9279955 info@qsspartner.hu

www.qsspartner.hu


BI a MS Dynamics NAV-hoz – QlikView Quick Start Sablonok

QSS Partner Kft 16

15. sz. ábra Beszerzés – kintlévőségek

16. sz ábra Beszerzés – “Mi lenne, ha...” elemzés

QSS Partner Kft 8000. Székesfehérvár, Seregélyesi út 113. III./315. 36-30-9279955 info@qsspartner.hu

www.qsspartner.hu

Qlikview quick start sablonok a ms dynamics nav hoz v  
Qlikview quick start sablonok a ms dynamics nav hoz v  
Advertisement