Karzen i Karzen doo_Reference_2008-2011

Page 1

2020

Karzen & Karzen d.o.o. reference Lista kljuÄ?nih projekata 2008.-2020. god.


O nama KARZEN & KARZEN d.o.o. je privatna konzultantska tvrtka koja je s radom započela u travnju 2007. godine. Od tada djelujemo na području društvenog i gospodarskog razvoja, strateškog i poslovnog planiranja, pripreme i provedbe projekata za fondove Europske Unije. Poseban naglasak u djelovanju stavljamo na revitalizaciju, upravljanje i brendiranje javnih prostora (placebranding), valorizaciju i interpretaciju kulturne i prirodne baštine, te razvoj integriranih inovativnih turističkih proizvoda. Tvrtka je također osnivač LABORATORIJA ZA DRUŠTVENE INOVACIJE/SOCIAL INNOVATION LABORATORY (SIL), udruge koja aktivno djeluje u mapiranju, promociji i kreiranju društvenih inovacija (inovativnih rješenja na društvenoekonomske izazove) kao i utjecaju na javne politike. SIL je do sada proveo više ključnih projekata iz područja društvenih inovacija kao što su FP7:SI-Drive projekt, Horizon 2020: Social Innovation Community projekt, INTERREG Danube: Excellence in ReSTI projekt i Erasmus +: SIKE projekt. Više o SIL-u i projektima na http://socinnovationlab.eu/ 1


Kontakt: Karzen i Karzen d.o.o. Mirna Karzen, Direktorica Lijeťće 35, 10040 +385 95 553 8623 mirna@karzenikarzen.hr www.karzenikarzen.hr https://web.facebook.com/KarzenandKarzendoo 2


Lista ključnih projekata 2008.-2020. god. NAZIV PROJEKTA

ZEMLJA

GODINA

Obnova osječke Tvrđe Vodim evaluaciju Strateškog i akcijskog plana osječke Tvrđe 2015.-2020. godine i izradu Strateškog i akcijskog plana osječke Tvrđe 2021.-2027.godine.

Hrvatska

03.2020.-u tijeku

Hrvatska

06.2020.-10.2020.

Hrvatska

02.2020.-06.2020.

Klijent: Agencija za obnovu osječke Tvrđe Vrijednost ugovora: 100.000,00 kn

Five Senses (INTERREG ADRION) Vodila i provela mapiranje i izradu digitalne mape turističkih i drugih proizvoda i sadržaja u Zadarskoj županiji. Klijent: Zadarska razvojna agencija ZADRA NOVA Vrijednost ugovora: 55.000,00 kn

Revival, (INTERREG Italija-Hrvatska) Vodila pripremu interaktivne, digitalne mape industrijske/vojne baštine Klijent. Razvojna agencija Splitsko-dalmatinske županije, RERA Vrijednost ugovora: 70.000,00 kn

Procjena važeće (2016-2020) i izrada nove Strategije razvoja ljudskih potencijala Istarske županije 2021-2027 U suradnji sa Odjelom za gospodarstvo Istarske županije vodimo proces procjene važeće Strategije razvoja ljudskih potencijala 2016-2020 i izrade nove za period 2021-2027.

Hrvatska

2018 -2020

Klijent: Istarska županija Vrijednost ugovora: 131.250,00 kn

3


Izrada Strategije i akcijskog plana te brenda destinacije u sklopu projekta ADRION 5 Senses, INTERREG Adrion Angažirani smo od strane Zadarske županije za izradu zajedničke turističke Strategije Jadranskojonske regije koja će rezultirati razvojem novog turističkog proizvoda, Mape doživljaja. Cilj projekta je stvaranje održivog razvojnog modela turističkog sektora s naglaskom na izradi i provedbi zajedničke strategije razvoja brenda ADRION 5 SENSE i njegove promocije.

Jadranska regija

2018 -2019

Klijent: Zadra Nova Vrijednost ugovora: 87.625,00 kn Hrvatska

2018-2019

Izrada Plana upravljanja kulturnom baštinom Grada Benkovca U suradnji sa klijentom, Zavičajnim muzejem Grada Benkovca i tvrtkom Bilaver savjetovanje d.o.o., vodili smo proces evaluacije kulturne baštine (materijalne i nematerijalne) i izradu Plana upravljanja sa strateškim i akcijskim planom. Klijent: Zavičajni muzej Grada Benkovca Vrijednost ugovora: 131.250,00 kn

Izrada Strategije kulturnog razvitka grada Siska

Hrvatska

2017- 2018

Hrvatska

2016 – 2018

U suradnji sa partnerom, Hrvatskim društvom kulturnog turizma (CroCulTour) vodili smo proces izrade Strategije kulturnog razvitka grada Siska u smislu definiranja strateškog okvira, akcijskog plana i brenda grada kao kulturne i kulturno-turističke destinacije. Klijent: Grad Sisak Vrijednost ugovora: 50.000,00 HRK

Brendiranje kontintentalnog turizma u Virovitičko-podravskoj županiji U suradnji sa partnerima, Hrvatskim društvom kulturnog turizma (CroCultour) i nezavisnim stručnjakom Markom Bausom vodimo proces mapiranja stanja, dosadašnje ponude i izrade inovativnih turističkih proizvoda kao podloge za stvaranje brenda Virovitičko-podravske županije. Klijent: Virovitičko-podravska županija Vrijednost ugovora: 148.000,00 HRK

4


Izrada Strategije turizma grada Ivanić-Grada te koncepta tematskog znanstvenoedukativnog centra i Muzeja na lokalitetu “Petica”, Ivanić-Grad.

Hrvatska

2016-2017

Hrvatska

2016

Hrvatska

2015

Hrvatska

2015 – 2016

Hrvatska

2015 – 2016

Klijent: Grad Ivanić-Grad. Ugovor je sklopljen u prosincu 2015.godine. Vrijednost ugovora: 68.750,00 HRK

Izrada Regionalne/europske kulturno turističke rute austro-ugarskih fortifikacija. Proveli smo process procjene stanja sistema pulskih utvrda i izradili studiju sa prijedlozima inovativnih rješenja prostornih i sadržajnih unaprjeđenja i novih turističkih proizvoda. Klijent: Istarska županija. Vrijednost ugovora: 195.000,00 HRK

Izrada i provedba „Komunikacijskog programa u okviru UPU uređenja Karlovačke Zvijezde“. Proveli smo proces izrade i provedbe Komunikacijskog programa za predstavljanje Urbanističkog plana karlovačke “Zvijezde” s ciljem oživljavanja i urbane obnove ovog povijesnog dijela grada. Proces je uključio izradu i provedbu niza radionica, sastanaka, javnih prezentacija i predstavljanja rezultata radionica u javnosti kroz medije, društvene medije, javna događanja i sl. Klijent: Grad Karlovac. Ugovor sklopljen u rujnu 2015. godine. Vrijednost ugovora: 50.000,00 kn bez PDV-a

Izrada Plana upravljanja i korištenja tvrđave Klis. Vodili smo proces izrade Plana upravljanja tvrđavom Klis koja obuhvaća Analizu troškova i koristi i Marketinški plan kroz analizu dokumentacije, interaktivne radionice i fokusne grupe, ankete i dr metode. Klijent: Splitsko dalmatinska županija, ugovor sklopljen u svibnju 2015. Vrijednost ugovora: 245.000,00 kn

Izrada Projekta ukupnog razvoja općine Omišalj 2015-2020

5


U suradnji s Općinom Omišalj proveli smo proces izrade Projekt ukupnog razvoja kroz interaktivne radionice i fokusne grupe. Klijent: Općina Omišalj, ugovor sklopljen u svibnju 2015 god. Vrijednost ugovora: 35.000,00

Turistička zajednica grada Rijeke: Izrada Strategije i akcijskog plana razvoja kulturnog turizma i kreativnih industrija grada Rijeke

Hrvatska

2014-2015

Hrvatska

2014-2015

Hrvatska

2014

Jadranska regija

2014-2016

U suradnji s Institutom za razvoj i međunarodne odnose vodili smo proces izrade Strategije i akcijskog plana razvoja kulturnog turizma grada Rijeke. Klijent: Turistička zajednica grada Rijeke Podugovor sa Institutom za razvoj i međunarodne odnose Vrijednost ugovora: 30.000,00 kn bez PDV-a

Studija izvedivosti i analiza troškova i koristi, Projekt “Obnova plaže pod Crikvun-park Rosulje” Izradili smo studiju izvedivosti i analizu troškova i koristi za projekt “Obnova plaže pod Crikvun-park Rosulje” Klijent: Općina Omišalj Vrijednost ugovora: 112.000,00 kn bez PDV-a

Projekt obnova plaže pod Crikvun-park Rosulje” Izradili smo projektnu prijavu za projekt “Infrastrukturna obnova plaže pod Crikvun-park Rosulje” – natječaj Ministarstva turizma Klijent: Općina Omišalj Ukupna vrijednost izrade projektne dokumentacije : 602.975,00 kn Ukupna vrijednost investicije: 12.995.000,00 kn

EU: HERA Adriatic projekt

6


Vodili smo radnu grupu za Kulturnu baštinu u okviru HERA Adriatic projekt koji je financiran od strane IPA Adriatic programa i uključuje 19 partnera iz jadranske regije. Vodili smo aktivnosti usmjerene na procjenu stanja kulturne baštine u jadranskoj regiji, izradu zajedničkog akcijskog plana, izradu ruta kulturnog turizma te izradu standardnih specifikacija za procjenu i dodjelu HERA zaštitnog znaka. Klijent: Splitsko-dalmatinska županija/Zadarska županija Ukupna vrijednost budgeta: 6.000.000 EUR.

Izrada Studije izvedivosti i Analize troškova i koristi za projekt “Sanacija infrastrukture unutrašnjeg dijela Tvrđe”

Hrvatska

2014

Hrvatska

2014-2015

Pripremili smo projektnu dokumentaciju i izradili Studiju izvedivosti i Analizu troškova i koristi za projekt „Sanacija infrastrukture unutrašnjeg dijela Tvrđe“ u nadležnosti Agencije za obnovu osječke Tvrđe. Natječaj: “Shema dodjele bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu, Europskog fonda za regionalni razvoj, u okviru operativnog programa Regionalna konkurentnost 2007-2013”. Klijent: Agencija za obnovu osječke Tvrđe Indikativna vrijednost projekta: 81.800.000,00 kn Projekt proveden u suradnji s tvrtkom ACE Adriatic.

Izrada Strategije i akcijskog plana obnove osječke Tvrđe Izradili smo Strategiju i akcijski plan obnove osječke Tvrđe (uključujući i provedbu SWOT analize kreativnih industrija) u suradnji s Agencijom za obnovu osječke Tvrđe, Gradom Osijekom i drugim ključnim dionicima. Glavni cilj Strategije je razvoj Tvrđe kao centra kulturnog turizma i kreativnih industrija kontinentalne Hrvatske. Kao rezultat Strateškog I akcijskog plana te pripreme projektne i tehničke dokumentacije, obnovljen je Trg V. Lisinskog i edukacijsko-turistički I kulturni centar “STara pekara”, u provedbi je obnova infrastructure Tvrđe, a u pripremi i provedba pet drugih objekata za koje je ishođena građevinska dozvola. Vrijednost investicije za obnovu Tvrđe je preko 70 mil. EUR. Klijent: Agencija za obnovu osječke Tvrđe

7


Izrada projektne prijave i studije izvedivosti s uključenom analizom troškova i koristi za project “Infrastruktura zone poslovne namjene Murvica-Zapad”

Hrvatska

2014

Hrvatska

2014

Hrvatska

2014

Izradili smo projektnu prijavu za projekt “Infrastruktura zone poslovne namjene Murvica-Zapad” općine Poličnik. Natječaj: “Shema dodjele bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu, Europskog fonda za regionalni razvoj, u okviru operativnog programa Regionalna konkurentnost 2007-2013”. Klijent: Općina Poličnik Indikativna vrijednost projekta: 20.500.000,00 kn Projekt proveden u suradnji s tvrtkom ACE Adriatic

Izrada projektne prijave i prilagodba pripremljene studije opravdanosti za projekt „Izgradnja poslovno-inovacijskog centra s inkubatorom za razvoj poduzetništva u servisno uslužnoj zoni “Pušća”, Omišalj Izradili smo projektnu prijavu za projekt „Izgradnja poslovno-inovacijskog centra s inkubatorom za razvoj poduzetništva u servisno uslužnoj zoni “Pušća”, Omišalj Natječaj: “Shema dodjele bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu, Europskog fonda za regionalni razvoj, u okviru operativnog programa Regionalna konkurentnost 2007-2013”. Klijent: Općina Omišalj Indikativna vrijednost projekta: 15.500.000,00 kn Projekt proveden u suradnji s tvrtkom ACE Adriatic Projekt ukupnog razvoja općine Omišalj Izradili smo Projekt ukupnog razvoja u suradnji s Općinom Omišalj i radnom grupom. Proces je uključio prikupljanje podataka na temelju participativne metodologije (fokusne grupe, anketa, individalni razgovori), provedbu socio-ekonomske analize (opće i sektorske), definiranje okvirnih elemenata Strategije (vizija, misija, strateški ciljevi, prioriteti, mjere, aktivnosti) te izradu

8


akcijskog plana sa prioritetnim projektima. PUR je od strane nezavisnih evaluator ocijenjen kao najbolji primjer u RH. Klijent: Općina Omišalj

Tehnološki park Vinkovci

Hrvatska

2013

Hrvatska

2013

Srbija

2011-2012

Razrada projekta javne poslovne infrastrukture „Tehnološki park Vinkovci“ u okviru kojeg se planiraju provesti radovi na izgradnji tehnološkog centra. Klijent: Vukovarsko-srijemska županija Indikativna vrijednost projekta: 2.000.000 EUR Projekt proveden u suradnji s tvrtkom ACE Adriatic.

Rekonstrukcija starog turskog puta u Osječko-baranjskoj županiji Razrada projekta javne turističke/kulturne infrastrukture „Rekonstrukcija starog turskog puta u Osječko-baranjskoj županiji“ kojim se planira urediti turski put koji kreće od Belog Manastira, u pravcu istoka hrptom baranjske kose te završava kod naselja Batina. Put je ukupne dužine 22 km od čega je cca 6 km asfaltirano. U okviru projekta planirano je i rekonstrukcija povijesne građevine trigonometra iz vremena Marije Terezije koja se nalazi u neposrednoj blizini puta te uređenje vidikovca. Klijent: Osječko-baranjska županija Indikativna vrijednost projekta: 9.000.000 EUR Projekt proveden u suradnji s tvrtkom ACE Adriatic

Regional Socio-Economic Development Programme, Component 2 Provedba projekta Europske komisije “Regional Socio-Economic Development Programme, Component 2”za organizacijski razvoj i izgradnju kapaciteta regionalnih razvojnih agencija u središnjoj i jugoistočnoj Srbiji, pripremu projekata, strateško planiranje i sudjelovanje u pripremi za NUTS II razvoj regije. http://www.rsedp2serbia.eu/

9


U suradnji s regionalnim razvojnim agencijama u Kragujevcu, Kraljevu i Nišu organizirala i proveden je participativni proces izrade Strateškog i akcijskog plana kroz 30 radionica za preko 300 sudionika/ca iz jedinica lokalne samouprave, organizacija civilnog društva, potpornih institucija, kulturnih institucija i agencija. Klijent: WYG International LTD.

Izrada transnacionalnog EU projekta za Međunarodni Crveni križ

Hrvatska, Srbija, Bosna i Hercegovina

2009-2011

Hrvatska, Crna Gora, Bosna i Hercegovina

2008

Pružili smo tehničku pomoć u pripremi projekta za Međunarodni Crveni križ u sklopu IPA višekorisničkog fonda za Zapadni Balkan-edukacijski program o ljudskim pravima za škole u cijeloj regiji. Klijent: Međunarodni Crveni križ Indikativna vrijednost projekta: 10,000,000 EUR

UNDP – priprema transnacionalnog projekta za EU fondove: „Via Dinarica” Pružili smo tehničku pomoć u pripremi projekta “Via Dinarica”. Glavni cilj projekta je jačanje upravljanja prirodnim resursima u Jugoistočnoj Europi. Klijenti: UNDP uredi u Hrvatskoj, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini Indikativna vrijednost projekta: EUR 10,000,000 IPA višekorisnički fond.

10