Page 1

PROJECTE INTERDISCIPLINARI 4t ESO

Miriam Lillo, Carlos García,

Rubén Botet i Martina Reguera; 4t ESO A

1


1.

Reflexió diferencies entre homes i dones. Conceptes bàsics. Reflexió introductòria Ja hi som al segle XXI. ¿Som iguals els homes i les dones? Molts de vosaltres pensareu que no, però, són naturals aquestes diferències? Cregueu que certament les dones tenen algunes destreses naturals? Sou dels que cregueu que els homes són més hàbils que les dones per a algunes tasques, que són més valents, més forts simplement per ser homes però que no tenen la sensibilitat femenina?

Activitat 1. La socialització del comportament. Mira atentament el vídeo MUMMIES AND DADDIES en http://agoraetica.blogspot.com.es/2011/03/com-aprenem-ser-iguals.html 1) Fes un resum del vídeo tot i indicant quin és el tema i la idea fonamental que vol transmetre’ns. Una xiqueta que esta jugant a pares i mares imitant el comportament que te el pare amb la mare. La idea fonamental d’aquest vídeo és el maltracte,sobretot a les dones, i vol transmetre que n’hi ha que haver igualtat entre el homes i dones. 2) Pensa i justifica : Són importants els jocs en l’aprenentatge dels comportaments socials? Si que ajuden per que ens ajuden a aprendre a relacionar-nos i compartir amb els demes, sempre que siguen jocs adequats per a l’edat del xiquet 3) Creus que la xiqueta del vídeo ha aprés un model igualitari de les relacions entre homes i dones? Justifica la teua opinió. No, perquè el pare maltracta a la mare i la xiqueta es pensa que això esta bé

2


Activitat 2. Sexe i gènere 1) Nasqueres amb un sexe però què s’espera de tu socialment? Fes una petita descripció de les característiques i comportaments que s’esperen de tu en raó del fet de ser xic o xica. Estaràs analitzant ELS ESTEREOTIPUS DE GÈNERE. HOMES

DONES

Ser forts

Atentes

Firmes

Sensibles

Segurs

Afectuoses

Caps de família

Coquetes

Hàbil

Dependents

Treballador

Parladores

2) Compara la teua descripció amb el quadre següent. Hi ha prou coincidència? Et sembla bé el que s’espera dels homes i de les dones? No som tal i com s’espera que siguem, hi ha trets que canvien, per exemple en el cas dels homes no tots son agressius i també hi ha homes sensibles, i en el cas de les dones els adjectius que se solen donar són mes per a una serventa que per a una dona 3) Resumeix les notícies de premsa i pensa quina relació tenen amb els estereotipus de gènere que hem analitzat anteriorment. Notícia 1 En l’associació del cercle de liceu es va a fer una reunió per a porta tancada per veure si es canvien les normes o no

3


Notícia 2 La Confraria de Pescadors del Palmar va comunicar que de 108 persones (65 dones) no van ser admeses en l’entitat. No s’ha complit la sentencia que va ordenar el jutge i per això el jutge ha acordat la deducció de testimoni

4) Llig el fragment i indica quina és la idea fonamental. Explica-la. Primer ens explica les diferencies entre gènere i sexe. El sexe son les parts corporals que diferències a les dones dels homes i el gènere son els comportaments que discriminen, pots ser femení o masculí. Després ens parla de que dependent de que sexe sigues tens millor condicions de vida, les dones tenen menys que els homes, “discriminació de valors per raó de sexe” 5) Treballem sobre les vinyetes€: Fes una descripció i opina al respecte. En la primera vinyeta el que vol dir es que si eres home o dona pots tenir mes preferència a l’hora de trobar treball a més pots arribar a tenir millor salari fent el mateix i en la segona vol donar a entendre que quan estem vestit amb les característiques designades per a una dona o per a un home( rosa dones blau homes) som diferents en canvi sense això tots soms iguals i això te que canviar.

Activitat 1. La història del feminisme La igualtat com tots els altres drets humans és un ideal, una aspiració, un punt final en un llarga procés de conquesta, de lluita en el que hi ha participat moltes persones,dones fonamentalment, doncs han estat elles les que des del segle XVIII han reivindicat el reconeixement del seu estatus com a ciutadanes i com a persones amb els mateixos drets i garanties que la resta dels éssers humans.

4


Gràcies a elles i som ací, en aquest moment de la història.

CACERA DEL TRESOR SOBRE LA CONQUESTA DE LA IGUALTAT ENTRE HOMES I DONES 1. Qui va ser una de les primeres dones que destacà pels seus coneixements de matemàtiques, astronomia i filosofia i que va ser la directora de la Biblioteca d’Alexandria al moment del seu famós incendi? La primera dona que va destacar va ser Hipatia. Una filòsofa i mestra neoplatònica grega, que va destacar en els camps de les matemàtiques, astronomia i filosofia.

2. En quin document del segle XVIII s’afirmà: Oh, dones, dones! Quan deixareu d’estar cegues!, el qual li valdrà a la seua autora la pena capital? Al document de preàmbul(epíleg) de la declaració dels drets de la dona i la ciutadania.

3. En quin article de la Declaració dels Drets de la Dona i la Ciutadana de 1789 es promulga que la Nació és el conjunt d’homes i dones, i que en ella resideix la màxima autoritat? En el tercer article de la declaració de drets de dona i la ciutadana. 4. Quin procés històric del segle XIX va suposar un avanç a les reivindicacions de les dones respecte del treball, que s’uniren a les de la resta dels treballadors? Va ser el moviment obrer.

5. Quina va ser la persona que va aconseguir que les dones pogueren votar i en quin període històric? Concreta el més possible quan i qui. Clara Campoamor Rodríguez (Madrid, 12 de febrero de 1888 – Lausana, 30 de abril de 1972), va ser una política espanyola.

5


6. Quines 3 polítiques foren elegides diputades a les Corts Constituents de la II República en 1931? Les tres polítiques que foren elegides van ser: Victoria Kent, Clara Campoamor i Margarita Nelken. 7. .Explica

quines són les diferències més importants entre Victoria Kent i Clara Campoamor durant la redacció de la Constitució de 1931. Clara Campoamor defenia el sufragi femení i Victoria Kent deia que la dona no estava preparada per al dret al vot.

8. Quines dones durant la Guerra Civil ocasionada per la sublevació militar contra la II República representaven el model contrari al tradicional? Les dones que representaven el model contrari al tradicional eren (les milicianes).

9. Quina política espanyola que morí en Madrid en 1989 va ser la única Presidenta del Partit Comunista i va viure una bona part de la seua vida a l’exili durant la dictadura de Franco, desprès d’haver liderat l’Agrupació de Dones Anti-Feixistes durant la Guerra Civil? Va ser Dolores Ibárruri.

10. Durant el franquisme es produí un endarreriment molt greu en la conquesta de la igualtat de les dones com a conseqüència d’una sèrie de canvis legals. Quines lleis es derogaren i quines d’altres de 1889 tornaren a estar vigents? Les lleis que es derogaren: - llei del matrimoni civil i llei de divorci. -Aprovació d’un dret que prohibia a les dones exercir professions liberals. -Dret de vot de les dones. 1 de 1889: Tornà el Codi Civil.

6


Activitat 2.

7


Activitat 1 Seleccioneu quines seran les persones entrevistades. Poden ser homes i/o dones en número de 2 i han de poder mostrar amb el seu testimoni els canvis produïts des de 1930 fins a l’actualitat a la societat espanyola. Justifiqueu l’elecció i els aspectes que més vos interessen. LES PERSONES ENTREVISTADES SERAN: 1.Matilde Avia 2.Antonio

JUSTIFICACIÓ DE L’ELECCIÓ: Hem escollit aquestes persones perque pensem que son interesants per a entrevistarles perque han viscut l’epoca franquista i ens poden dir coses molt interesants ASPECTES D’INTERÈS PER A L’ENTREVISTA: La dona en la guerra civil, la dona en l’època de Franco, la dona en la actualitat... tots els rols que ha tingut la dona en el segle XX i XXI

Activitat 2 Tasca de documentació prèvia a l’entrevista sobre els grans canvis en l’Espanya recent. Usa aquestos recursos per documentar-te amb més aprofundiment sobre els temes que vos interessen i sobre els quals fareu l’entrevista als vostres familiars. Ompli la graella anexa. Recursos: http://blocs.xtec.cat/mariaclara/

8


http://www.historiasiglo20.org/sufragespana/index.htm http://www.donesenxarxa.cat/ http://historiaenquartdeso.blogspot.com.es/p/video.html http://historiadespanyaenbatxillerat.blogspot.com.es/p/videos.html

Aspectes a investigar:

Informació básica:

Model de la dona en el franquisme

História de la dona en la democracia

La dona no podía eixir de casa, tenint que fer totes les tarees de la vivenda.. Moltes dones lluitaren per tindre els mateixos drets que l’home. No tenien dret a votar al seu representant

Paper de la dona en la guerra civil

Varen viure una etapa de molta por

Paper de la dona actual

Encara que anteriorment moltes dones lluitaren per els seus drets, encara hi ha països en els que la dona es inferior a l’home respecte als drets

História de la dona durant el segle XX

Activitat 3 Redacteu les preguntes de les vostres entrevistes. Han de ser clares, estar organitzades per temes, arreplegant tots els aspectes que han patit una evolució significativa des de la segona meitat del segle XX. No ha de ser excessivament llarga per no cansar a l’entrevistat i ha de començar per preguntes de caire més general per aconseguir la confiança de l’entrevistat. Es farà la mateixa entrevista a les dues persones per poder comparar o amb les modificacions mínimes oportunes. PREGUNTES DE L’ENTREVISTA: Quin era el model de la dona en el franquisme? Com era la dona durant el segle XX? Com era el paper de la dona en la democràcia?

9


Quin paper tenia la dona en la guerra civil? Quin es el paper de la dona actualment?

Activitat 4 Una vegada realitzades les vostres entrevistes deureu de fer un informe de conclusions del vostre treball de recerca sobre la millora en la desigualtat de les dones espanyoles des dels anys 50 a l’actualitat. Es tractarà d’un text expositiu-argumentatiu producte de la comparació entre la informació arreplegada que presentareu indicant el perfil dels entrevistats, els objectius/aspectes del vostre interès etc. Finalitzarà amb la vostra valoració sobre els canvis estudiats. Després de treballar mes profundament la historia de la dona en el segle passat, hem arribat a la conclusió que encara que moltes dones es varen enfrontar amb els superiors per tal de canviar la situació de la dona en aquell moment, en el que no tenien dret a quasi res, apart de passar una etapa de por i fam, tenim que seguir lluitant, malauradament en molts països la dona segueix tenint un caràcter inferior als homes. Ells que estaven etiquetats com els que manaven sobre el sexe oposat, com si foren les seues esclaves sempre han tingut molts mes drets que la dona. Les entrevistes ens han ajudat a conèixer molt mes sobre la historia i les actituds de les persones del segle XX, y com han canviat respecte al present.

10

Etica[1]  
Etica[1]  

treball sobre la dona

Advertisement