Skiffer för interiör

Page 1

SWE l ENG

Minera Skifer

Skiffer fรถr interiรถr Schist for interiors VOL.1

mineraskifer.noSkiffer fรถr interiรถr Schist for interior DESIGN OCH PRODUKTION/ DESIGN AND PRODUCTION Geelmuyden Kiese TRYCK/PRINTING Trykkservice AS KONTAKT/CONTACT Minera Skifer AS 7340 Oppdal Norway Telephone: +47 72 40 04 00 Fax: +47 72 40 04 01 Mail: info@mineraskifer.no mineraskifer.no

LJร MERKET MI

65

20

06

41 Tr y k k s a k

MI N E RA S K I F E R l S C H I ST FOR I NT ER I O R S


4

Kvalitetsskiffer från ­skandinaviens ledande ­skifferproducent Quality quartzite and phyllite from the leading Scandinavian producer

MI N E RA SKI FE R l S K I F F E R FÖR I NT ER I Ö R


Skifferstuga med ­hällar av Ottaskiffer. ­Parallellogrammen ger en modern kontrast till den vilda terrängen. ­Hällarna vill få Ottaskifferns ­karakteristiska gyllene patina över tid. Cabin covered in Otta schist. The parallellogram shapes, add a geometric and futuristic constrast to the wilderness location. A golden patina is ­developing and will become more apparent with time.

5


Skifferblock i brottet. Skiffer är ­material med lager. I bakgrunden mot nord ser vi Drivdalen mot ­Oppdals centrum.

Blocks of schist in the quarry. Schist is a layered/stratified natural stone. In the background, in the direction of the center of Oppdal, lies the valley Drivdalen.

MI N E RA SKI FE R l S K I F F E R FÖR I NT ER I Ö R


MINERA SKIFER l MINERA SKIFER

M

inera Skifer är Skandinaviens största skifferproducent. Vi skapar v­ ackra byggmaterial av skandinaviska ­bergarter som är många hundra miljoner år gamla. Mineras 145 anställda producerar varje år 300 000 kvadratmeter skiffer. Två ­tredjedelar av skiffern kommer från Norge – 150 000 kvadratmeter från Oppdal och ­ 50 000 ­kvadratmeter från Otta – och en tredjedel kommer från Offerdal i Sverige. 2014 omsatte företaget cirka 150 miljoner kronor. ­Huvudkontoret finns i norska Oppdal. Minera Skifer tillverkar både ­moderna och klassiska material till byggindustri, ­trädgårdar och offentliga anläggningar. Våra allra mest exklusiva produkter exporteras till alla v­ ärldsdelar. Mineras skiffer pryder mytomspunna kulturbyggnader som Louvren i Paris, vackra hus som Boston Public Library, och skapar förförande interiörer i butiker som Prada, Porsche och diamantkedjan Hearts on Fire. Skiffer från Minera är ett rakt igenom hållbart byggmaterial. När skiffern sitter på plats kräver den knappt något underhåll. Den har lång livslängd och kan ofta åter­ användas. Utvinning och bearbetning av stenen kräver lite energi eftersom mycket av ­jobbet görs ­manuellt. Alla Mineras p ­ rodukter är CE-märkta. I EDP-­miljödeklarationer ­dokumenteras att skiffern är miljömässigt hållbart material. •

M

inera Skifer is the largest schist ­manufacturer in Scandinavia. We create stunning building ­materials from Scandinavian rock, quartzite and ­phyllite, that are several hundred million years old. Our 145 employees yearly produce over 300 000 square meters of schist, half in our quarry in Oppdal Norway, 50 000 square meters in nearby Otta, and 100 000 square meters in Offerdal in Sweden. Our head­ quarter are located in Oppdal. Annual sales 2014 was NOK 150 million. We extract and shape both modern and traditional materials for buildings, gardens and public spaces. Our high end products can be found on landmark buildings across the world. From the Louvre museum in Paris, to Boston Public Library and seductive interiors of shops like Prada, Porche and the diamond chain Hearts on Fire. Schist from Minera represents natural beauty, uniqueness and sustainability. Our schist building materials are highly sustainable. The crafting of our stone products requires little energy and is to a large extent done manually through traditional methods. Once in place, Minera schist requires little or no maintenance. The stone has a long life and can in many cases be reused. All our products carry CE marking. Sustainability is ­documented in our EDP environmental ­product declarations. •

MI N E RA S K I F E R l S C H I ST FOR I NT ER I O R S

7


SKIFFERNS HISTORIA l THE HISTORY OF SCHIST

8

M

inera Skifer bygger på flera hundra år av hantverkstradition. Redan på 1400-­talet använde människor skiffer som byggmaterial. Skiffern var ett ­mångsidigt och pålitligt material. Den var solid, tålde v­ äder och vind, och var väl lämpad för det k ­ ärva ­nordiska klimatet. Skiffern kunde användas till så mycket. Den passade till tak och ­murar. Skifferhällar användes till trappor, golv, under­ lag och bås i ladan och passade bra på golvet i ­mejeriet. Stenen tålde mjölksyran utan problem.

M

inera Skifer is founded on ancient traditions of Norwegian crafts­ manship. Already in the 15th century people used schist as a local building material. Schist was versatile and reliable. It was solid, resistant to wind and weather, and well suited for the rough Nordic climate. It had numerous useful applications. Schist was used for roofs and walls, for steps, flooring and paving. In farms is was used as stall dividers in cowsheds. Milking parlors and dairies were common in

MI N E RA SKI FE R l S K I F F E R FÖR I NT ER I Ö R


9

Samarbete med tillit. Morten Skaslien svingar släggan medan far hans, skiffergrundaren Olaf Skaslien håller mejseln och är beredd att dela ­skifferblocken. Trusting cooperation. Morten Skaslien lifts the sledgehammer. His father, founder and entrepreneur Olaf Skaslien, holds the chisel and is ready to split the block.

MI N E RA S K I F E R l S C H I ST FOR I NT ER I O R S


Olaf Skaslien tar en paus i backen av banan som går från brottet och ner till dalbotten. ­Innan det blev väg upp till brottet så var banan ett viktigt transportmedel. ­Bilden är från 50-talet. Olaf Skaslien takes a break on the cablecar connecting the quarry with the valley. Until the road to the quarry was built, the cablecar was an important means of transportation. The photo is from the 1950´s. 10

MI N E RA SKI FE R l S K I F F E R FÖR I NT ER I Ö R


Eftersom sten är tungt att frakta ­användes skiffern helst nära platsen där den bröts. På den tiden var hästen det enda ­transport­medlet, men efterhand kunde brott som låg nära havet utnyttja sjötransport. ­Skifferverksamheten blev industriell och skiffern blev v­ anligare i ­kustområdena. Först med järnvägens ­uppbyggnad blev skiffer vanlig i hela landet. Kommersiell skifferproduktion inleddes i Norge i mitten av 1800-talet och ­industriell produktion startades upp i Otta 1875, i ­Offerdal 1949 och i Oppdal 1923. Minera Skifer är idag etablerat vid de största skifferförekomsterna och e­ xporterar produkter till hela världen. Med m ­ odern ­produktionsteknik och utrustning tar vi ett hantverk med djupa rötter i norsk b ­ yggtradition in i framtiden. •

the past, and schist tolerated the lactic acid very well. The use of schist mostly catered to local needs, and with horses as the only means of transport, there was a limit to how far heavy schist materials could be ­transported. ­Eventually sea transport allowed ­quarries close to the sea to become industrial ­operations, and schist became more wide­ spread in the coastal areas. The development of railways opened up new and large markets, and paved the way for more recent expansion. Minera Skifer is now based close to the biggest schist deposits and export ­products all over the world. Modern techniques and ­equipment continue a tradition with deep roots in Norwegian building traditions. •

11

Olaf Skaslien jobbar med test-produktion av knäckt skiffer. Han testar olika knäckmetoder. Founder Olaf Skaslien is testing new ways to break schist.

MI N E RA S K I F E R l S C H I ST FOR I NT ER I O R S


SKIFFERTYPER l TYPES OF SCHIST

OPPDALSKIFFERN används m ­ ycket fl ­ itigt

OPPDAL is frequently used in everything from

OTTASKIFFERN har använts i många

OTTA PHYLLITE has been used in a number

OFFERDALSKIFFER används över hela

OFFERDAL QUARTZITE is used worldwide

i allt från privata trädgårdar och b ­ ostäder till större projekt tack vare sina ­kvaliteter och för att den är så lätt att ­bearbeta. Några exempel på lyckade projekt är ­Umeda Sky Building i Osaka, Vigelandsparken, ­Universitetshagen och Mortensruds kyrka i Oslo, Radisson Blu Resort i Trysil, Järnvägsstationen i Sevilla, Krystallen i ­Köpenhamn, Statnett Strinda i Trondheim, Moesgaard ­Museum i Århus, FMC ­Technologies i ­Ågotnes, Myklebust Sjøbad utanför Stavanger och Skifer Hotel i Oppdal. 12

e­ xklusiva projekt som till exempel ­Cartier-, ­Porsche- och Hearts On Fire-butiker runt om i världen, Van Gogh-museet i ­Amsterdam, ­S­candinavian Golf Club i Köpenhamn, Boston Public Library i USA, Tautra ­Mariakloster, ­Tjuvholmen, Ensjö T-banestation, Munch­ museet och Henie-Onstad Kunstsenter i Oslo, Örland kulturhus, Oslo Lufthamn ­Gardermoen, Nordea Bank och NOVO ­Nordisk hovedkontor i Köpenhamn, Universitetet i Utrecht, JP Plaza i Hongkong och Judiska museet i Berlin. världen och förekommer i många ­betydelsefulla projekt. Du hittar den bland ­annat i Van ­Abbemuseum i Eindhoven, La scéne Nationale i Guadeloupe, Copperhill Mountain Lodge i Åre, Piazza Strassbourgh , Valby ­Vandkulturhus i Köpenhamn, Palanga Spa Design Hotel i ­Litauen, Östersund Torg, Vallentuna Bibliotek och kulturhus, Zlatan Ibrahimovic’s jaktvilla i Åre, Storfjord Hotel i Ålesund, Djurgårdsbrons Sjöcafé i Stockholm, Älvsjö Torg och Maritimo Passeo i Barcelona. •

private gardens and homes to major projects, due to its qualities and because it is so easy to work with. Among the grand projects worth mentioning are Umeda Sky Building in Osaka, Frogner Park, The University Garden and Mortensrud Church in Oslo, Radisson Blu Resort in Trysil, the Train Station in Seville, the C ­ hrystal in Copenhagen, Statnett Strinda in Trondheim, the M ­ oesgaard Museum in Århus, FMC T ­ echnologies in Ågotnes, Myklebust Sea Bath outside S ­ tavanger and Skifer Hotel in Oppdal. of upscale projects such as Cartier, Porsche and Hearts On Fire shops around the world, the Van Gogh Museum in Amsterdam, the ­Scandinavian Golf Club in Copenhagen, Boston Public Library in the United States, the Tautra Maria Monastery, Tjuvholmen, Ensjø Subway Station, the Munch Museum and the Henie-Onstad Art Centre in Oslo, Ørland Cultural Center, Oslo Airport, the headquarters of Nordea Bank and NOVO Nordisk in Copenhagen, University of Utrecht, JP Plaza in Hong Kong and the Jewish Museum in Berlin. and in a number of significant projects. It can be found, for instance, in the Van Abbemuseum in Eindhoven, the Scène Nationale of ­Guadeloupe, the Copperhill Mountain Lodge in Åre, Piazza, Strasbourg, Valby Water ­Cultural Center in Copenhagen, Palanga SPA and Design Hotel in Lithuania, Østersund Square, Vallentuna Library and Culural House, Zlatan Ibrahimovic's hunting lodge in Åre, Storfjord Hotel in Ålesund, Djurgårdsbrons Sea cafe in Stockholm, Älvsjö Square and Maritimo Passeo in ­Barcelona. •

MI N E RA SKI FE R l S K I F F E R FÖR I NT ER I Ö R


Oppdal Natur l Natural

Otta Pillarguri Natur l Natural

Offerdal Natur l Natural

13

Oppdal Antikborstad l Antique brushed

Otta Pillarguri Borstad l Brushed

Offerdal Antikborstad l Antique brushed

Oppdal Silkeborstad l Silk brushed

Otta Pillarguri Slipad l Honed

Offerdal Slipad l Honed

Otta Rost Natur l Rust Natural

MI N E RA S K I F E R l S C H I ST FOR I NT ER I O R S


OPPDALSKIFFER har olika

14

ljusa ­gråtoner och en varierande ­ytstruktur. Skiffern är slitstark, tidlös samt underhållsfri och lämpar sig för både inomhus- och utomhusbruk. Skiffern är mycket enkel att forma och kan lätt ritsas och därefter knäckas/huggas upp så att man får en nästan vinkelrät rustik kant. Därför lämpar sig skiffer bra till produkter där kanten ska vara synlig, som till exempel trappsteg och murar. Den passar också bra till både beläggning och fasad utomhus, och inte minst till golv och väggar. I ­borstat flisformat är Oppdalskiffer ett naturmaterial som är helt unikt med sitt särpräglade men ändå ­diskreta, skandinaviska uttryck. • Ljusgrå med färgvariationer • Frostsäker och syrabeständig • Klimattålig • Tål hög belastning • Lätt att forma Ålder: 750 miljoner år Förekomst: Restfonna, sydöst om Oppdal

OPPDAL QUARTZITE has several

shades of light grey. The natural stone is durable, timeless and maintenance free, and is suitable for both indoor and outdoor use. The natural stone is very easy to shape, and is easily scored and then broken, resulting in an a­ pproximately perpendicular, rustic edge. It is therefore suitable for products where the edge is visible, such as stair treads and bricks. It is also a great stone for out­ door paving as well as facades, not to ­mention for floors and walls. In brushed tile finishes Oppdal ­Quartzite is a natural m ­ aterial that gives a unique look with its ­distinctive, yet discreet, ­Scandinavian look. • • • • •

Light grey with colour variations Frost resistant and acid resistant Climate resistant Endures heavy loads Easy to shape

Age: 750 million years Occurrence: Restfonna, Southeast of Oppdal

MI N E RA SKI FE R l S K I F F E R FÖR I NT ER I Ö R

OTTASKIFFERN är unik

i sitt slag bland världens alla skiffertyper. Karaktäristiskt för O ­ ttaskiffern är rosetterna av svarta amfibolkristaller och de små ­kristallerna av granat. ­Ottaskifferns glimmer och färgspel ger den ett unikt uttryck som gör den lämplig att använda i ­offentliga och privata prestige­ byggnader. Den lämpar sig mycket väl som tak och fasad samt som interiörsten till golv och väggar i alla typer av rum. Otta finns också i rostfärg. Den svarta Ottaskiffern vill gradvis uppnå en gyllene patina över tid om den används utomhus. • Mörkt koksgrå/svart • Frostsäker och syrabeständig • Klimattålig • Tål hög belastning • Vacker tredimensionell yta skapad av glimmer, hornblände och granatkristaller • Gyllene patina Ålder: 460 miljoner år Förekomst: Pillarguripiggen, Otta, Norge


OTTA PHYLLITE is unique in

its kind among all types of schist worldwide.­Characteristic of Otta Phyllite are the rosettes of black amphibole crystals and the small garnet crystals. The mica and play of colours gives Otta Phyllite a unique look, making it suitable for use in public and private prestige buildings. It is very suitable as a roof and facade, and as an interior stone for floors and walls in all types of rooms. Otta is also available in rust colour. The black Otta Phyllite will gradually achieve a golden ­patina over time if used outdoors. • Dark charcoal grey/black • Frost resistant and acid ­resistant • Climate resistant • Endures heavy loads • A beautiful three-dimensional surface made of mica, horn­ blende and garnet crystals • Golden patina

OFFERDALSKIFFERN är en hård

och solid byggsten med en ­småvågig, mörkgrå yta. Den ­slipade ytan har varierande gråtoner. Stenen lämpar sig väl till fasader, golv, ­trappor och simbassänger/spa. Tack vare sin höga slitagetålighet och halksäkerhet ­lämpar den sig också särskilt bra i vältrafikerade områden.

OFFERDAL QUARTZITE is a

hard and solid building stone with a rippled, dark grey surface. The honed finish has varying shades of grey. The stone is suitable for facades, floors, stairs and pools/spas. Due to its high wear and skid resistance it is also highly suitable for use in areas with heavy traffic flow.

• Mörkgrå • Frostsäker och syrabeständig • Mycket klimattålig • Tål hög belastning • Småvågig yta • Vacker reflekterande yta

• • • • • •

Ålder: 650 miljoner år

Age: 650 million years

Förekomst: Finnsäter, norr om Krokom i Offerdal

Occurrence: Finnsäter, North of Krokom in Offerdal

Age: 460 million years Occurrence: Pillarguripiggen, Otta Norway

MI N E RA S K I F E R l S C H I ST FOR I NT ER I O R S

Dark grey Frost resistant and acid resistant Very climate resistant Endures heavy loads Rippled surface texture Beautiful reflective surface

15


KANTER l EDGES SÅGAD

Skiffer som är sågad får en helt slät, vinkelrät och exakt kant. Kantfärgen blir ljusare än färgen på skifferns yta.

SAWN

The stone is sawn, giving a completely smooth, perpendicular and precise edge. The colour of the edge is lighter than the colour of the natural stone surface.

HUGGEN

Skiffer är ritsad och knäckt – liknande princip som vid delning av en glasskiva. Kanten blir grövre än för en sågad kant, men fortfarande ganska exakt. Färgen stämmer väl mot skifferns naturliga yta. 16

BROKEN

The stone is scored and then broken – similar to the principle of cutting a sheet of glass. The edge is rougher than a sawn edge, but still quite precise. The colour of the edge matches the schist’s natural colour.

RÅHUGGEN

Skiffer huggs utan f­ öregående ­ritsning (brottanvisning). Kanten liknar en huggen kant, men blir n­ ågot grövre och mindre ­regelbunden.

RAW-BROKEN

The stone is broken without prior scoring. The edge resembles a ­broken edge, but is somewhat rougher and less even.

NATUR

Kanten bearbetas inte, utan ­levereras som naturen skapat den. Den kan ha olika färger och ­varierar i grovlek och korrekthet.

NATURAL

The edge is not processed – it is untouched as it comes naturally. It may have different shades of colour, and vary in roughness and evenness.

MI N E RA SKI FE R l S K I F F E R FÖR I NT ER I Ö R


17

SÅGAD

Skiffer som är sågad får en helt slät, vinkelrät och exakt kant. Kantfärgen blir ljusare än färgen på skifferns yta.

KLIPPT

Skiffern klipps med en skiffersax, vilket ger en relativt jämn, sned och rustik kant.

NATUR

Kanten bearbetas inte, utan ­levereras som naturen skapat den. Den kan ha olika färger och ­varierar i grovlek och korrekthet.

SAWN

The stone is sawn, giving a completely smooth, perpendicular and precise edge. The colour of the edge is lighter than the colour of the natural stone surface.

GUILLOTINED (CUT)

SÅGAD

Skiffer som är sågad får en helt slät, vinkelrät och exakt kant. Kantfärgen blir ljusare än färgen på skifferns yta.

NATUR

The natural stone is guillotined using scissors giving it a relatively even, slanting and rustic edge.

Kanten bearbetas inte, utan ­levereras som naturen skapat den. Den kan ha olika färger och ­varierar i grovlek och korrekthet.

NATURAL

* Kan också levereras med huggen kant

The edge is not processed – it is untouched as it comes naturally. It may have d­ ifferent shades of colour, and vary in roughness and evenness.

MI N E RA S K I F E R l S C H I ST FOR I NT ER I O R S

SAWN

The natural stone is sawn, giving a completely smooth, perpendicular and precise edge. The colour of the edge is lighter than the colour of the natural stone surface.

NATURAL

The edge is not processed – it is untouched as it comes naturally. It may have different shades of colour, and vary in roughness and evenness. * May also be delivered with a broken edge


18

MI N E RA SKI FE R l S K I F F E R FÖR I NT ER I Ö R


NY MURSTEN l NEW BRICKS

M

inera Mursten är en ny och lovande produkt från Minera. Här får du skifferns naturliga skönhet kombinerat med den enkla och mångsidiga ­användningen av vanlig mursten. Antingen det är en rustik vägg på en stuga i ­hög­fjällen eller en finpolerad fasad i storstaden, med Minera Mursten får skiffer helt nya ansikten och ­användnings­områden. För att ge dig lust att testa, har vi gjort arbetet lättare. Vi har sågat baksidan av skifferstenen för att ge alla stenarna samma djup. Därmed kan du enkelt bygga en fasad, eldstad eller vägg av natursten. Inomhus och ­utom­hus. Att använda Minera Mursten är inte svårare än att använda vanlig mursten. Minera Mursten får du i olika uttryck och färg­ sorteringar. Du kan skapa en grov eller slät yta och du kan välja mellan en färg och färgvariation. Se nya ytor växa fram. Prova det oprövade. •

M

inera Brick is a new and promising schist product. It combines the natural beauty of schist with the ease of use of traditional bricks. Be it a rugged wall on a mountain cottage, or a smooth metropolitan facade, with Minera Brick, schist gets entirely new looks and applications. To tempt you into trying, we have made your job easier. We have sawed the back edge of the schist stones, giving all stones the same depth. Therefore you can now, more ­easily than ever, build a schist facade, fireplace, or wall, indoors as well as outdoors. Using Minera Bricks is no more complicated than using regular bricks. Minera Bricks come in multiple varieties and colours. You can create a rough or smooth surface, and chose between monochrome or shades of grey. See new surfaces arise, and try the unproven. •

ANVÄNDNING • Inomhus används stenen som ­­­väggskorstens- och spisbeklädnad. • Utomhus används den huvudsakligen till fasader och beklädnad. • Murstenen kan användas som murat sättsteg i trappor. • Mursten från Minera kan muras med eller utan fog. • Med fog murar man utifrån samma principer som för andra murverk, till exempel tegel eller betong. • Utan fog torrmurar man utan bruk mellan murstenarna. Bruket används bara som bindemedel på stenens baksida och kommer därför att vara osynligt.

USAGE • Indoors Minera Bricks are used for blending walls, fireplaces and chimneys. • Outdoors Minera Bricks are used for facades and blending. • The bricks can be used to build risers in stairs. • Minera Bricks can be mounted with or without joints. • With joints, the bricks are mounted according to common masonry principles for bricks. • Without joints, you mount a dry wall using no cement between the bricks. Fixative is applied behind the bricks and will not be visible.

MI N E RA S K I F E R l S C H I ST FOR I NT ER I O R S

19


MINERA RÅ RÅ är, som namnet antyder, Mineras mest rustika mursten. Den har ett grovhugget och vilt uttryck. Minera RÅ är råhuggen för hand, både på stenens framsida och på kanterna. Med mursten i olika längd får du en levande, naturlig mur. Rå är mest lämpad att muras med fog eftersom den har varierande höjd. Mot hörn och avslut anpassas längden enkelt med hammare och mejsel. Det är fördelaktigt att använda stenar med olika höjd i samma lager, både för variationens skull och för att utnyttja murstenarnas höjdskillnader. • Råhuggen framsida och kant, sågad baksida. • Fast djup på 10 cm. • Längd varierar mellan 40 och 120 cm. • Höjd varierar mellan 3 och 6 cm. • Två färgvarianter: LYS (ljus Oppdal) och MIX (20% andel mörkare Oppdal). 20

MINERA RÅ RÅ means raw in Norwegian. Like the name suggests, RÅ is Mineras roughest brick. Raw- broken by hand on the front and at the ends, it has a rugged and wild look. Brick in different lengths emphasizes the lively, natural style. RÅ is best built with joints, as stones have varied heights. At corners and endings, length is adjusted using hammer and chisel. It is sensible to use stones of ­different lengths in the same row, both for a lively look, and to make use of stones of different heights. • Raw-broken front and ends, sawn backside. • Fixed depth of 10 cm. • Length varies between 40-120 cm. • Height varies between 3-10 cm. • Two color variations; LYS (light Oppdal) and MIX (20% share of darker Oppdal).

MI N E RA SKI FE R l S K I F F E R FÖR I NT ER I Ö R


21

MI N E RA S K I F E R l S C H I ST FOR I NT ER I O R S


MINERA RUSTIKK Denna handhuggna mursten är den gamla fina klassikern som aldrig blir omodern. När man hör ordet "skiffermur" är det just denna mur många tänker på. Det nya är att muren tack vare sågade baksidor och jämna djup är mycket enklare att bygga. Ett exakt djup på 10 cm tillsammans med huggna kanter och framsidor ger en sten med hög precision. RUSTIKK mursten är bäst lämpad att muras med fog eftersom den har varierande höjd. Mot hörn och avslut anpassas längden enkelt med rits, hammare och mejsel. Det är fördelaktigt att använda stenar med olika höjd i samma lager, både för variationens skull och för att utnyttja murstenarnas höjdskillnader.

22

• Huggen framsida och kant, sågad ­baksida. • Djup på 10 cm. • Längd varierar mellan 40 och 120 cm. • Höjd varierar mellan 3 och 10. • Två färgvarianter: LYS (ljus Oppdal) och MIX (20% andel mörkare Oppdal).

MINERA RUSTIKK This hand broken stone is the good old classic that never goes out of style. Hearing the words schist wall, many will think of this particular wall. The new thing is that the bricks have sawn backs and identical depths, making it easier than ever to raise such a wall. Exact depth of 10 cm combined with the hand broken front and ends, give a precise stone. RUSTIKK is best built with seams, as stones have varied heights. At corners and endings length is ­adjusted using risser, ­hammer and chisel. It is sensible to use ­stones of different lengths in the same row, both for a lively look, and to make use of stones of different heights. • • • • •

Broken front and ends, sawn backside. Fixed depth of 10 cm. Length varies between 40-120 cm. Height varies between 3-10 cm. Two color variations; LYS (light Oppdal) and MIX (20% share of darker Oppdal).

MI N E RA SKI FE R l S K I F F E R FÖR I NT ER I Ö R


23

MI N E RA S K I F E R l S C H I ST FOR I NT ER I O R S


MINERA REN REN ger ett stramt och stilrent uttryck. REN passar väl till torrmurning, det vill säga murning utan fog. Murstenen är sågad på ända och baksida och har ett fast djup på 10 cm. Den levereras i en mix av fasta höjder på 3, 6 och 9 cm. Murverket blir därför stramt, men med huggen framsida bevaras ändå mycket av det traditionella uttrycket. REN passar bra till att muras både med och utan fogar eftersom den har fasta h­ öjder. Mot osynliga hörn och avslut anpassas längden enkelt med kakelkap eller vinkelslip. Utvändiga, synliga hörn anpassas med hjälp av rits, hammare och mejsel så att du uppnår samma visuella uttryck på ändarna som på murstenens framsida.

24

• Huggen framsida, sågade ända och baksida. • Fast djup på 10 cm. • Längd varierar mellan 40 och 120 cm. • Fast höjd på 3, 6 och 9 cm. • Två färgvarianter: LYS (ljus Oppdal) och MIX (20% andel mörkare Oppdal).

MINERA REN REN gives a clean and stylish look. REN is well suited for dry walls, walls without joints. The stones have sawn ends and backsides and have a fixed depth of 10 cm. The front is hand broken. They come in a mix of fixed heights of 3, 6 and 9 cm. With sawn ends and hand broken fronts the look will be both formal and traditional. REN can be used for installation with or without joints as heights are fixed. At invisible corners and endings length is adjusted with a saw or an angle grinder. At outside, visible corners, lengths should be adjusted using a scoring nail, hammer and chisel to ensure the same look as the fronts. • • • • •

Broken front, sawn ends and backside. Fixed depth of 10 cm. Length varies between 40-120 cm. Fixed heights of 3, 6 and 9 cm. Two color variations; LYS (light Oppdal) and MIX (20% share of darker Oppdal).

MI N E RA SKI FE R l S K I F F E R FÖR I NT ER I Ö R


25

MI N E RA S K I F E R l S C H I ST FOR I NT ER I O R S


MINERA PRESIS PRESIS är sågad på alla sidor och ger ett minimalistiskt och symmetriskt uttryck med rena linjer. PRESIS är den produkttyp som valts till Norges nya Nationalmuseum. Fronten framhäver det unika färgspelet med den ljusa Oppdalskifferns mycket skandinaviska toner. PRESIS har fasta höjder och passar bra till att muras både med och utan fogar. Mot hörn och avslut anpassas längden enkelt med kakelkap eller vinkelslip. • • • • •

Sågad framsida, kant och baksida. Fast djup på 10 cm. Längd varierar mellan 40 och 120 cm. Fast höjd på 3, 6 och 9 cm. Två färgvarianter: LYS (ljus Oppdal) och MIX (20% andel mörkare Oppdal).

MINERA PRESIS 26

PRESIS is sawn on the front, backside and ends and has a minimalist and symmetric look with clean lines. PRESIS is the same type of product that has been chosen for Norway's new National Museum. The front exhibits the unique colour play and the soft, Scandinavian tones of the light coloured Oppdal Schist. PRESIS can be used for installation with or without joints as heights are fixed. At ends and corners, lengths should be adjusted using a saw or angle grinder. • • • • •

Sawn front, ends and backside. Fixed depth of 10 cm. Length varies between 40-120 cm. Fixed heights of 3, 6 and 9 cm. Two color variations; LYS (light Oppdal) and MIX (20% share of darker Oppdal).

MI N E RA SKI FE R l S K I F F E R FÖR I NT ER I Ö R


27

MI N E RA S K I F E R l S C H I ST FOR I NT ER I O R S


NYHET: PILLARGURI FROST l NEWS: PILLARGURI FROST

EN VACKER ÖVERRASKNING

A STUNNING SURPRISE

När vi år 2015 öppnade ett nytt brott i Pillarguri fick vi en stor överraskning. Inte ens människor som jobbat hela livet med skiffer hade sett något liknande. I stenen avtecknade sig ett mönster som påminde om isrosor på ett fönster. När vi borstat stenen lyste den som ett vinterlandskap. Vi kallade stenen Pillarguri Frost. •

When we opened a new field in the Pillarguri quarry in 2015, we were stunned. What a surprise! Even the workers who had been cutting schist for a ­generation, had never seen anything like it. In the stone we ­discovered patterns resembling ice crystals on a window. When we later brushed the stone, it shone like a winter land­scape. We called the new stone Pillarguri Frost. •

FAKTA • Hornblendenålarna i Pillaguri frost breder ut sig som fågelfjädrar eller iskristaller. • Med borstad yta får stenen ett tredimensionellt, silke-liknande, skimrande uttryck. • Pillaguri frost har olika riktningslinjer beroende på hur ljuset faller på stenen. • Stenen är lika väl ägnad för ­användning utomhus som inomhus. • Naturytor passar för fasader och beläggningssten. • Vid användning utomhus vill den med tiden få en gyllene patina. • Inomhus förblir den mörkt grå.

28

FACTS • The hornblende needles in Pillarguri Frost spread like bird feathers or ice crystals on glass. • When brushed, the stone obtains a three dimensional, silky, shimmering look. • Pillarguri Frost is suitable both outdoors and indoors. • With a natural surface, it is highly suitable for facades and paving. • Used outdoors, Pillarguri Frost will after some time obtain a golden patina. • Used indoors it will remain dark grey.

MI N E RA SKI FE R l S K I F F E R FÖR I NT ER I Ö R


P M.HAKK

FIRKANT M.HULL

FIRKANT M.HAKK

MOSAIKK

TECKENFÖRKLARING l LEGEND

LAPP M.HAKK

FIRKANT M.HULL

FIRKANT M.HAKK

FLIS

MOSAIKK

BRUDD

FLIS

Ägnat utomhus l Suitable outdoors

BRUDD

MURSTEIN

INNE OG UTE

Ägnat inomhus l Suitable indoors

LAPP M.HAKK

MURSTEIN

FIRKANT M.HULL

INNE OG UTE

LAPP M.HAKK

FIRKANT M.HULL

FIRKANT M.HAKK

Rektangulära/kvadratiska format l Rectangular/square formats FIRKANT M.HAKK

MOSAIKK

FLIS

LAPP M.HAKK

FIRKANT M.HULL

BRUDD

Rektangulära/kvadratiska format i fast tjocklek l Rectangular/square formats with fixed thickness

FIRKANT M.HAKK

FLIS

FLIS

FIRKANT M.HULL

LAPP M.HAKK

FIRKANT M.HAKK

INNE OG UTE

Mosaik l Mosaics BRUDD

MOSAIKK

MURSTEIN FIRKANT M.HAKK

FIRKANT M.HULL

MOSAIKK

BRUDD MURSTEIN

LAPP M.HAKK

MOSAIKK

MOSAIKK

Mursten l Bricks INNE OG UTE

MURSTEIN

INNE OG UTE

Oregelbundet format l Irregular formats LAPP M.HAKK

FIRKANT M.HULL

FIRKANT M.HAKK

FLIS

MOSAIKK

BRUDD

FLIS

BRUDD

FLIS MURSTEIN

INNE OG BRUDD UTE

MURSTEIN

Oregelbundet format i fast tjocklek l Irregular formats with fixed thickness Tak - fyrkant l Roofing tiles – rectangular shape

INNE OG UTE

LAPP M.HAKK

FIRKANT M.HULL

MURSTEIN

FIRKANT M.HAKK

MOSAIKK

Tak- lapp l Roofing tiles – lapp shape

INNE OG UTE

LAPP M.HAKK

FLIS

FIRKANT M.HULL

FIRKANT M.HAKK

BRUDD

MOSAIKK

MI N E RA S K I F E R l S C H I ST FOR I NT ER I O R S

29


INSPIRATION l INTERIÖR Inspiration l Interior

30

1

2

MI N E RA SKI FE R l S K I F F E R FÖR I NT ER I Ö R


LAPP M.HAKK

FLIS

MURSTEIN

FIRKANT M.HULL FIRKANT M.HAKK

BRUDD

INNE OG UTE

1 Otta strips, borstad, 5,10,20 cm x fl. Oppdal skifferplattor, silkeborstad, 40 x fl. Oppdal bänkplatta, silkeborstad, specialformat. Otta strips, brushed, 5,10,20 cm x rl. O ­ ppdal tiles, silk brushed, 40 x rl. Oppdal countertop, silk brushed, special format. MOSAIKK LAPP M.HAKK

FLIS

MURSTEIN

LAPP M.HAKK

FIRKANT M.HULL

FLIS

MURSTEIN

FIRKANT M.HULL

FIRKANT M.HAKK MOSAIKK

BRUDD

INNE OG UTE

FIRKANT M.HAKK

BRUDD

INNE OG UTE

2 Oppdal skifferplattor, ­silkeborstad, 17,5 cm x fl. Otta skifferplattor, b ­ orstad, 17,5 cm x fl. O ­ ppdal spisplan, natur, specialformat. Oppdal tiles, silk brushed, 17,5 cm x rl. Otta tiles, brushed, 17,5 cm x rl. Oppdal wood stove shelf, natural, special format.

MOSAIKK

LAPP M.HAKK

FLIS

MURSTEIN

FIRKANT M.HULL

3 Oppdal platta, natur, specialmått. Oppdal slab, natural, special format.

FIRKANT M.HAKK

BRUDD

INNE OG UTE

MOSAIKK

3

MI N E RA S K I F E R l S C H I ST FOR I NT ER I O R S

31


32

1

MI N E RA SKI FE R l S K I F F E R FÖR I NT ER I Ö R


33

LAPP M.HAKK

FIRKANT M.HULL

FIRKANT M.HAKK

MOSAIKK

LAPP M.HAKK

FIRKANT M.HULL

FIRKANT M.HAKK

LAPP M.HAKK

FLIS

MURSTEIN

FIRKANT M.HULL

2

FLIS

FLIS

BRUDD

LAPP M.HAKK

FLIS

MURSTEIN

FIRKANT M.HULL

FIRKANT M.HAKK

BRUDD

INNE OG UTE

2 Oppdal mursten råkopp, 10-20 cm. Inne: Oppdal ­skifferplattor, antikborstad, 30 cm x fl og specialformat. Utomhus: Oppdal skifferplattor, natur, 30 x fl. Oppdal bricks natural edge, 10-20 cm. Indoors: Oppdal tiles, antique brushed, 30 cm x rl and s­ pecial format. Outdoors: Oppdal tiles, natural, 30 cm x rl. MURSTEIN

INNE OG UTE

MOSAIKK

BRUDD

INNE OG UTE

FIRKANT M.HAKK

1 Oppdal trädgårdsskiffer, små, 1-2 cm. Oppdal crazy ­paving, small, 1-2 cm.

3

BRUDD

MOSAIKK

MI N E RA S K I F E R l S C H I ST FOR I NT ER I O R S

3 Oppdal mursten råkopp, 10-20 cm. Oppdal bricks, natural edge, 10-20 cm. MURSTEIN

INNE OG UTE

MOSAIKK


LAPP M.HAKK

FLIS FIRKANT M.HULL

BRUDD FLIS

FIRKANT LAPPM.HAKK M.HAKK

1 Offerdal strips, natur, 10,20 cm x fl. Offerdal strips, natural, 10,20 cm x rl.

FIRKANT MOSAIKK M.HULL

BRUDD

FIRKANT M.HAKK LAPP M.HAKK

2 Oppdal skifferplattor, silkeborstad, 16x53 cm. Oppdal tiles, silk brushed, 16x53 cm. FLIS MOSAIKK FIRKANT M.HULL FIRKANT M.HAKK

3 Otta Rust strips, 5x45 cm, 12 mm. Otta strips, borstad, 5x45 cm, 8 mm. I ­kombinasjon med strips i borstad stål. Otta Rust strips, 5x45 cm, 12 mm. Otta strips, brushed, 5x45 cm, 8 mm. Combined with brushed steel strips. LAPP M.HAKK

BRUDD

FIRKANT M.HAKK

MOSAIKK

1

MOSAIKK

34

FIRKANT M.HULL

FLIS

BRUDD

LAPP M.HAKK

FLIS

MURSTEIN MURSTEIN

FIRKANT M.HULL

4 Offerdal mursten råkopp, 5-20 cm. Offerdal ­skifferplattor, natur, 35 cm x fl. Offerdal bricks natural edge, 5-20 cm. Offerdal tiles, natural, 35 cm x rl.

INNE OG UTE

FIRKANT M.HAKK

BRUDD

INNE OG UTE

MOSAIKK

LAPP M.HAKK

FLIS FIRKANT M.HULL

BRUDD

FIRKANT M.HAKK

5 Otta skifferplattor, natur og slipad, 30x60 cm. Otta tiles, ­natural and honed, 30x60 cm.

MOSAIKK

2

3

MI N E RA SKI FE R l S K I F F E R FÖR I NT ER I Ö R


4 35

5

MI N E RA S K I F E R l S C H I ST FOR I NT ER I O R S


36

1

FLIS FIRKANT M.HULL

FLIS

MURSTEIN

FIRKANT M.HULL

LAPP M.HAKK

MURSTEIN

FLIS

3 Otta skifferplattor, ­borstad, 30,40 cm x fl. Otta tiles, brushed, 30,40 cm x rl. BRUDD

MOSAIKK

BRUDD

INNE OG UTE

MOSAIKK

FIRKANT M.HAKK

INNE OG UTE

FIRKANT M.HAKK

2 Offerdal skifferplattor, natur, 25 cm x fl. Offerdal tiles, natural, 25 cm x rl. FIRKANT M.HULL

BRUDD

FIRKANT M.HAKK

1 Otta skifferplattor, borstad, specialformat. Otta tiles, brushed, special format.

LAPP M.HAKK

3

LAPP M.HAKK

2

MOSAIKK

MI N E RA SKI FE R l S K I F F E R FÖR I NT ER I Ö R


LAPP M.HAKK

FLIS

MURSTEIN

FIRKANT M.HULL

LAPP M.HAKK

FLIS

MURSTEIN

FIRKANT M.HAKK

FIRKANT M.HULL

MOSAIKK

BRUDD

FIRKANT M.HAKK

BRUDD

INNE OG UTE

INNE OG UTE

MOSAIKK

4 Oppdal terrängsteg, specialmått. ­Oppdal ­trädgårdsskiffer, ­mellanstor, 12 mm. Oppdal ­massive treads, special ­format. ­Oppdal ­crazy ­paving, ­medium, 12 mm.

37

4


LAPP M.HAKK

FLIS

LAPP M.HAKK

FIRKANT M.HULL

FIRKANT M.HAKK

MOSAIKK

FIRKANT M.HULL

FLIS

BRUDD

FIRKANT M.HAKK

1 Otta skifferplattor, natur, 40x60 cm. Otta tiles, natural, 40x60 cm.

BRUDD

MOSAIKK

2 Oppdal mursten råkopp, 10-20 cm. Oppdal bricks natural edge, 10-20 cm. MURSTEIN

INNE OG UTE

LAPP M.HAKK

FLIS FIRKANT M.HULL

38

1

BRUDD

FIRKANT M.HAKK

3 Oppdal skifferplattor, silkeborstad, 30 cm x fl. Oppdal tiles, silk brushed, 30 cm x rl.

MOSAIKK

2

MI N E RA SKI FE R l S K I F F E R FÖR I NT ER I Ö R


3


1 40

2

MI N E RA SKI FE R l S K I F F E R FÖR I NT ER I Ö R


FLIS

LAPP M.HAKK FIRKANT M.HULL

FLIS

MURSTEIN

LAPP M.HAKK

MURSTEIN

1 Offerdal skifferplattor, natur, 20 cm x fl. Offerdal tiles, natural, 20 cm x rl. FIRKANT M.HULL FIRKANT M.HAKK

BRUDD

INNE OG UTE

MOSAIKKFIRKANT M.HAKK

BRUDD

INNE OG UTE

2 Otta strips, natur, 3,5,7,9 cm x fl. Otta skifferplattor, borstad, 30 cm x fl. Otta strips, natural, 3,5,7,9 cm x rl. Otta tiles, brushed, 30 cm x rl. LAPPMOSAIKK M.HAKK

FLIS

MURSTEIN

FIRKANT M.HULL

4 BRUDD

INNE OG UTE

FIRKANT M.HAKK

3

3 Otta strips, borstad, 5,10,20 cm x fl. Otta skifferplattor, borstad, 15,20,30,40 cm x fl. Otta bänkplatta, borstad, specialmått. Otta strips, brushed 5,10,20 cm x rl. Otta tiles, brushed, 15,20,30,40 cm x rl. Otta countertop, brushed, ­special format. MOSAIKK LAPP M.HAKK

FLIS

MURSTEIN

FIRKANT M.HULL

BRUDD

MURSTEIN INNE OG UTE

FIRKANT M.HAKK LAPP M.HAKK

4 Oppdal blokkstein, sågad, borstad, specialelement. Oppdal block stone, sawn, brushed, special element. FLIS MOSAIKK FIRKANT M.HULL

BRUDD

INNE OG UTE

MOSAIKK

MI N E RA S K I F E R l S C H I ST FOR I NT ER I O R S

5

FIRKANT M.HAKK

5 Oppdal skifferplattor, natur, 20,30,40 cm x fl, 15 mm. O ­ ppdal tiles, natural, 20,30,40 cm x rl, 15 mm.

41


LAPP M.HAKK

FLIS FIRKANT M.HULL

BRUDD

FIRKANT M.HAKK LAPP M.HAKK

1 Otta fasadplattor, natur, specialmått. Otta facade slabs, natural, special format. FLIS

LAPP M.HAKK

FIRKANT M.HULL

FIRKANT M.HAKK

MOSAIKK

MOSAIKK FIRKANT M.HULL

FLIS

BRUDD

FLIS

MURSTEIN

BRUDD

LAPP M.HAKK

FIRKANT M.HAKK

2 Otta skifferplattor, ­borstad, 30 cm x fl. Otta tiles, brushed, 30 cm x rl.

MURSTEIN

INNE OG UTE

FIRKANT M.HAKK

BRUDD

LAPP M.HAKK

1

FLIS

INNE OG UTE

42

FIRKANT M.HULL

MOSAIKK

3 Otta mursten. Otta platta, borstad, specialmått. Otta bricks. Otta slab, brushed, special format.

MOSAIKK

FIRKANT M.HULL

BRUDD

FIRKANT M.HAKK

4 Oppdal skifferplattor ­silkeborstad, 40 cm x fl. Oppdal silk brushed, 40 cm x rl.

MOSAIKK

2

3

MI N E RA SKI FE R l S K I F F E R FÖR I NT ER I Ö R


43

4

MI N E RA S K I F E R l S C H I ST FOR I NT ER I O R S


44

MI N E RA SKI FE R l S K I F F E R FÖR I NT ER I Ö R


INTERIÖR l ENTRE Interior l Entrance

På de stora ytorna kommer skifferns unika uttryck och slitstyrka verkligen till sin rätt. Stenen tål mycket trafik, kräver lite underhåll och ger ett pålitligt första intryck. Large surfaces really allow the unique appearance of schist to show its advantage. The stone can withstand heavy traffic, requires very little maintenance and gives a strong first impression.

LAPP M.HAKK

LAPP M.HAKK

FIRKANT M.HULL

FIRKANT M.HULL

FIRKANT M.HAKK

FIRKANT M.HAKK

MOSAIKK

FLIS

FLIS

MURSTEIN

MOSAIKK

BRUDD

BRUDD INNE OG UTE

Oppdal skifferplattor/tiles antikborstad/antique brushed 30 cm x fl/rl Oppdal mursten råkopp/bricks natural edge 10-20 cm

MURSTEIN

INNE OG UTE

MI N E RA S K I F E R l S C H I ST FOR I NT ER I O R S

45


LAPP M.HAKK

FIRKANT M.HULL

FIRKANT M.HAKK

MOSAIKK

Offerdal skifferplattor/tiles natur/natural 20,30,40 cm x fl/rl FLIS

MURSTEIN

BRUDD

INNE OG UTE

46

MI N E RA SKI FE R l S K I F F E R FÖR I NT ER I Ö R


47

LAPP M.HAKK

LAPP M.HAKK

FIRKANT M.HULL

FIRKANT M.HAKK

Oppdal skifferplattor/tiles natur/ natural 30 cm x fl/rl

MOSAIKK

Otta skifferplattor/tiles borstad/ brushed 20,30,40 cm x fl/rl

LAPP M.HAKK

FIRKANT M.HULL FLIS

FIRKANT M.HAKK

LAPP M.HAKK

FIRKANT M.HULL

FIRKANT M.HAKK

FIRKANT M.HAKK

FLIS

MOSAIKK

MOSAIKK

BRUDD

MOSAIKK

BRUDD

Oppdal skifferplattor/tiles antik­ borstad/antique brushed 30 cm x fl/rl

FIRKANT M.HULL

FLIS

BRUDD

Oppdal mursten murkapp/ bricks broken edge 5-15 cm MURSTEIN FLIS MURSTEIN

MI N E RA S K I F E R l S C H I ST FOR I NT ER I O R S MURSTEIN

INNE OG UTE

BRUDD INNE OG UTE

INNE OG UTE

MURSTEIN

INNE OG UTE


48

MI N E RA SKI FE R l S K I F F E R FÖR I NT ER I Ö R


INTERIÖR l KÖK Interior l Kitchen

Skiffer gör köket stilrent, tidlöst och vackert. Att skiffern är både solid och underhållsfri gör den till det naturliga valet för golv och väggar. Schist gives a timelessly stylish and beautiful kitchen, and strong and maintenancefree surfaces. It is a natural choice for both floors and walls.

LAPP M.HAKK

FIRKANT M.HULL

49

FIRKANT M.HAKK

Otta skifferplattor/tiles borstad/ brushed specialformat/special format FLIS

BRUDD

MI N E RA S K I F E R l S C H I ST FOR I NT ER I O R S MURSTEIN

INNE OG UTE

MOSAIKK


LAPP M.HAKK LAPP M.HAKK

FIRKANT M.HULL

FIRKANT M.HAKK

FIRKANT M.HULL

Otta strips borstad/brushed 3 cm x fl/rl

Offerdal trädgårdsskiffer/crazy paving mellanstora/medium

FLIS FLIS

BRUDD

BRUDD

MURSTEIN MURSTEIN

FIRKANT M.HAKK

MOSAIKK

INNE OG UTE

50

LAPP M.HAKK

FIRKANT M.HULL

FIRKANT M.HAKK

Oppdal trädgårdsskiffer/crazy ­paving mellanstora/medium FLIS

MURSTEIN

BRUDD

INNE OG UTE

MOSAIKK

INNE OG UTE

MOSAIKK


LAPP M.HAKK

LAPP M.HAKK

FIRKANT M.HULL

FIRKANT M.HAKK

FIRKANT M.HULL

FIRKANT M.HAKK

FLIS

MOSAIKK

B

Otta mursten/bricks 5-25 cm

Oppdal skifferplattor/tiles antikborstad/ antique brushed 30, 40 cm x fl/rl FLIS

MURSTEIN

BRUDD

MURSTEIN

IN

INNE OG UTE

51

LAPP M.HAKK

FLIS

MURSTEIN

FIRKANT M.HULL

Otta platta/slab slipad/honed specialformat/special format

BRUDD

INNE OG UTE

FIRKANT M.HAKK

MI N E RA S K I F E R l S C H I ST FOR I NT ER I O R S

MOSAIKK


52

MI N E RA SKI FE R l S K I F F E R FÖR I NT ER I Ö R


INTERIÖR l VARDAGSRUM Interior l Livingroom

Borstad eller slipad skiffer som golv- eller ­väggbeklädnad skapar en mjuk och trygg stämning. Den naturliga känslan gör skiffern till ett av de bästa materialen att omge sig med. Brushed or honed floors or wall cladding creates a mellow, confident mood. The natural quality makes schist one of the best materials with which to surround yourself in your home environment.

LAPP M.HAKK

FIRKANT M.HULL

53

FIRKANT M.HAKK

Otta skifferplattor/tiles borstad/brushed 15 cm x fl/rl FLIS

BRUDD

MI N E RA S K I F E R l S C H I ST FOR I NT ER I O R S MURSTEIN

INNE OG UTE

MOSAIKK


54

LAPP M.HAKK

FIRKANT M.HULL

FIRKANT M.HAKK

MOSAIKK

Offerdal trädgårdsskiffer/crazy paving mellanstora/medium FLIS

MURSTEIN

BRUDD

INNE OG UTE

LAPP M.HAKK

FIRKANT M.HULL

FIRKANT M.HAKK

MOSAIKK

Oppdal skifferplattor/tiles antikborstad/antique brushed 30 cm x fl FLIS

BRUDD

MI N E RA SKI FE R l S K I F F E R FÖR I NT ER I Ö R MURSTEIN

INNE OG UTE


LAPP M.HAKK

FIRKANT M.HULL

FLIS

FIRKANT M.HAKK

LAPP M.HAKK

FIRKANT M.HULL

MOSAIKK

FIRKANT M.HAKK

MOSAIKK

BRUDD

FLIS

BRUDD

MURSTEIN

INNE OG UTE

Oppdal mursten råkopp/bricks natural edge 10-20 cm

Otta skifferplattor/tiles ­borstad/brushed 20,30 cm x fl/rl MURSTEIN

INNE OG UTE

55

LAPP M.HAKK

FIRKANT M.HULL

FIRKANT M.HAKK

MOSAIKK

Oppdal trädgårdsskiffer/crazy ­paving mellanstora/medium FLIS

MURSTEIN

BRUDD

INNE OG UTE

FIRKANT M.HULL

LAPP M.HAKK

FIRKANT M.HAKK

Oppdal skifferplattor/tiles silkeborstad­­/silk brushed 30 cm x fl/rl FLIS

MI N E RA S K I F E R l S C H I ST FOR I NT ER I O R S MURSTEIN

IN


56

MI N E RA SKI FE R l S K I F F E R FÖR I NT ER I Ö R


INTERIÖR l SPIS Interior l Fireplace

Elementen möter varandra när du gör upp eld i en spis ­tillverkad av flera hundra miljoner år gammalt ­material. Skiffern ger spisen ett unikt uttryck. Som antingen ­mursten, obehandlad, sågad eller handhuggen är skiffer ett perfekt material för spisbygge. The elements come ­together when you make a fire in a fireplace made of hundreds of ­millions years old ­material. Schist gives a fireplace a unique look. Either as bricks or tiles - untreated, sawn or hand-broken - schist is the ideal material for constructing fireplaces. LAPP M.HAKK

FIRKANT M.HULL

FLIS

LAPP M.HAKK

FIRKANT M.HAKK

FIRKANT M.HULL

MOSAIKK

FIRKANT M.HAKK

BRUDD

FLIS

MURSTEIN

MOSAIKK

BRUDD

INNE OG UTE

Offerdal mursten/bricks 5-20 cm Offerdal skifferplattor/tiles natur/natural 35 cm x fl/rl

MURSTEIN

MI N E RA S K I F E R l S C H I ST FOR I NT ER I O R S

INNE OG UTE

57


LAPP M.HAKK

FIRKANT M.HULL

FLIS

FIRKANT M.HAKK

MOSAIKK

BRUDD

Oppdal mursten råkopp/bricks natural edge 10-20 cm MURSTEIN

INNE OG UTE

58

LAPP M.HAKK

FIRKANT M.HULL

FIRKANT M.HAKK

Otta skifferplattor/tiles borstad/ brushed specialformat/special format FLIS

MURSTEIN

MI N E RA SKI FE R l S K I F F E R FÖR I NT ER I Ö R

BRUDD

INNE OG UTE

MOSAIKK


LAPP M.HAKK

Offerdal skifferplattor/tiles natur/­ natural 10,15,20,30 cm x fl/rl LAPP M.HAKK

FIRKANT M.HULL

FIRKANT M.HULL

FIRKANT M.HAKK

FLIS

Otta skifferplattor/tiles borstad/ brushed specialformat/special format FLIS

B MURSTEIN

MURSTEIN

LAPP M.HAKK

IN

FIRKANT M.HULL LAPP M.HAKK

FIRKANT M.HULL

FIRKANT M.HAKK FIRKANT M.HAKK

Otta skifferplattor/tiles slipad/honed 30 x 60 cm FLIS

FLIS

BRUDD

BRUDD

Oppdal mursten/bricks REN, mix 10 cm MURSTEIN

MURSTEIN

MI N E RA S K I F E R l S C H I ST FOR I NT ER I O R S

INNE OG

INNE OG UTE


LAPP M.HAKK

FIRKANT M.HULL

FLIS

FIRKANT M.HAKK

LAPP M.HAKK

MOSAIKK

FLIS

BRUDD

MURSTEIN

INNE OG UTE

60

LAPP M.HAKK

FIRKANT M.HULL

FIRKANT M.HAKK

MOSAIKK

VÄGG/WALL Otta strips borstad/brushed 5,10,20 cm x fl/rl FLIS

BRUDD

GULV, BÄNKPLATTA/FLOOR, COUNTER TOP Oppdal skifferplattor/tiles antikborstad/ antique brushed 40 cm x fl/rl MURSTEIN

FIRKANT M.HAKK

BRUDD

Otta skifferplattor/tiles borstad/brushed 20,30,40 cm x fl/rl

Vägg/wall Offerdal skifferplattor/tiles natur/natural 10,15,20,30 cm x fl/rl Bassäng/pool Offerdal skifferplattor/tiles natur/natural 30 cm x fl/rl

MURSTEIN

FIRKANT M.HULL

INNE OG UTE

MI N E RA SKI FE R l S K I F F E R FÖR I NT ER I Ö R

INNE OG UTE

MOSAIKK


INTERIÖR l BADRUM Interior l Bathroom

Skiffer i badrummet ökar bostadens värde. Ett exklusivt uttryck, lång livslängd och hög kvalitet gör skiffer till en god investering. Schist used in the bathroom adds to the value of the house. An exclusive look, long ­lifetime and high quality all make it a good investment.

LAPP M.HAKK

FIRKANT M.HULL

Otta strips borstad/brushed 3,5,8 cm

LAPP M.HAKK

FIRKANT M.HAKK

FIRKANT M.HULL

FLIS

61

MOSAIKK

FIRKANT M.HAKK BRUDD

Offerdal skifferplattor/tiles natur/ natural 10,15,20,30 cm x fl/rl FLIS MURSTEIN

BRUDD INNE OG UTE

MI N E RA S K I F E R l S C H I ST FOR I NT ER I O R S MURSTEIN

INNE OG UTE

MOSAIKK


MI N E RA SKI FE R l S K I F F E R FÖR I NT ER I Ö R


REFERENSPROJEKT Reference project

Palanga SPA Design Hotel LITAUEN l LITHUANIA Hotellet är ritat av den kände arkitekten Donatas Rakauskas och blev 2003 utsett till årets främsta arkitekturprojekt i Litauen. The hotel was designed by the well-known architect Donatas Rakauskas, and in 2003 it was named the best Lithuanian ­architecture project of the year.

MI N E RA S K I F E R l S C H I ST FOR I NT ER I O R S

63


REFERENSPROJEKT Reference project

64


65

Hotellet ligger i en tallskog precis vid havet. Stora glasfasader släpper in ­skogs­ljuset och havsutsikten i lobbyn och spaavdelningen. The hotel is set amidst a pine forest right on the seashore. Large glass walls allow the light that filters through the trees to flood into the lobby and the spa area.

MI N E RA S K I F E R l S C H I ST FOR I NT ER I O R S


REFERENSPROJEKT Reference project

66

Omgivningarna har också inspirerat vid materialvalet – både i gemensamhetsytor och gästrum dominerar Offerdalskiffern i natur och slipad yta i kombination med vit marmor samt ­­oliv- och cederträ. Utomhusarealen är belagda med båda Oppdaloch Offerdalskiffer. The hotel’s surroundings also inspired the choice of materials, with Offerdal ­quartzite in natural and honed surface in combination with white marble and olive and cedar wood dominating both ­public areas and guest rooms. The ­outdoor ­surroundings are paved with both ­Oppdal- and Offerdal schist.

MI N E RA SKI FE R l S K I F F E R FÖR I NT ER I Ö RSWE l ENG

Skiffer fรถr interiรถr Schist for interiors Minera Skifer AS 7340 Oppdal Norway mineraskifer.no


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.