Page 1

Kultura 2013-2015 Fakte dhe shifra


Monumentet e Kulturës Objektet e Kultit Muzetë/Teatrot Parqet arkeologjike Libri Kalendarët/Edukimi Aktivitete Arti Shqiptar përtej kufijve Thirrjet e hapura për projekte Projektligje Partnerë/Donatorë Shifra dhe grafikë 2016-2017


Monumentet e Kulturës Angazhim i Ministrisë së Kulturës për t’i mbrojtur, për t’i kthyer gjithë dinjitetin e merituar trashëgimisë kulturore. Projekte të rëndësishme në trashëgiminë kulturore si restaurim dhe muzealizime. • Pas 25 vjetësh, Termat Romake në Durrës pastrohen nga plehrat e dalin në dritë • Restaurim “Ura e Goricës”, Berat • Ndërhyrje restauruese në muret e Kalasë së Beratit • Restaurime në Kalanë e Gjirokastrës • Restaurim i Kalasë Mesjetare, Lezhë, pjesë e rrjetit ndër-kufitar të fortikimeve në Adriatik • Restaurimi i Urës së Velebishtit • Rehabilitimi i Sheshit “Nënë Tereza” • Rehabilitim i Hapësirës së Amfiteatrit, Durrës


dalin në dritë termat romake, durrës


pĂŤrpara restaurimit

gjatĂŤ restaurimit

restaurohet ura e goricĂŤs, berat


pĂŤrpara restaurimit

restaurohet muri i kalasĂŤ, berat


përpara restaurimit

gjatë restaurimit

restaurime në kala, gjirokastër


përpara restaurimit

restaurime në kala, gjirokastër


restaurime nĂŤ kala, gjirokastĂŤr


përpara restaurimit

restaurime në kala, lezhë


pĂŤrpara restaurimit

restaurohet ura e velebishtit, berat


REHABILITIMI I SHESHIT “NËNË TEREZA”, TIRANË


REHABILITIMI I SHESHIT “NËNË TEREZA”, TIRANË


REHABILITohet amfiteatri, durrĂŤs


Objektet e Kultit • •

• •

• • • • •

Restaurim i Kishës së Ristozit, Mborje Restaurim i pikturës murale në Kishën e Shën Marisë, Vithkuq, Kishën e Shën Pjetrit, Vithkuq, Kishën e Shën Mihailit, Vithkuq , Kishën e Shën Dhimitrit, Boboshticë Konservim dhe Restaurim i Katedrales “Fjetja e Shën Mërisë” sot “Muzeu Onufri”, Berat Restaurohen ikonat Krishti Pantokrator, Shën Kolli dhe Fjetja e Shën Marisë. Projekte të reja restauruese mbi ikonat “Joan Pagëzori “dhe “Shën Maria”(Eleusa). Rihapet laboratori i restaurimit Berat, në harresë 400 ikona dhe pjesë ikonostasesh Restaurim “Xhamia e Plumbit”, Berat Restaurim i Varrezave të Rrmajit, varreve monumentale të Idromenos, Marubi, Shkodër Restaurim Kisha e Shën Spiridhonit, Vlorë Restaurim Kisha e Shën Thanasit-Karavasta e Re, punimet përfundojnë në dhjetor 2015.


gjatテォ restaurimit

KISHA E UNGJテ記LIZIMIT, BERAT


kisha e shĂŤn kollit, berat


xhamia e plumbit, shkodĂŤr


KISHA E SHËN TRIADHËS, BERAT


KISHA E SHテ起 SPIRIDHONIT, VUNO


manastiri i shĂŤn pjetrit, vithkuq


manastiri i shĂŤn pjetrit, vithkuq


manastiri i shĂŤn pjetrit, vithkuq


kisha e valeshit, ebasan


kisha e ristozit, mborje


kisha e shĂŤn spiridhonit, vuno


kisha e shĂŤn spiridhonit, vuno


fjetja e shën marisë


krishti pantokrator


shĂŤn thanasi, karavasta


shĂŤn thanasi, karavasta


shĂŤn thanasi, karavasta


Muzetë/Teatrot Projekte të rëndësishme në trashëgiminë kulturore si restaurim dhe muzealizim i Fototekës Kombëtare MARUBI dhe Muzeut të Artit Mesjetar –Korçë. Strategji në projekte me koncept të qartë muzealizimi, transparent, gjithëpërfshirës, me koncept të hapur ndaj tregut. • Rikonstruksion dhe Muzealizim Muzeu Arkeologjik Durres • Rikonstruksion i Muzeut të Artit Mesjetar-Korçë • Restaurim i Muzeut Historik Kombëtar • Qeveria shqiptare projekt restaurimi i teatrit “Migjeni”, Shkodër • Qeveria shqiptare projekt restaurimi i teatrit “Andon Zako Çajupi”, Korçë • Nis projekti për rikonstruksionin e Teatrit Kombëtar të Operas dhe Baletit • Gati projekti për ndërtimin e Teatrit të Ri, Tiranë • Nis projekti për ndërtimin e Muzeut Gjethi


500,000 foto tĂŤ inventarizuara

100,000 foto tĂŤ digjitalizuara

marubi virtual


2015

- projekti i ri modern - filluan punimet

2016

- do tĂŤ hapĂŤ dyert muzeu i ri

marubi virtual


2015

2016

- nis projekti për muzeun e ri

- hap dyert muzeu

MUZEU GJETHI, TIRANË


MUZEU GJETHI, TIRANË


MUZEU GJETHI, TIRANË


MUZEU GJETHI, TIRANË


pĂŤrpara restaurimit

muzeu arkeologjik, durrĂŤs


muzeu arkeologjik, durrĂŤs


muzeu arkeologjik, durrĂŤs


muzeu arkeologjik, durrĂŤs


Parqet arkeologjike • •

Parqet arkeologjike Amantia, Oriku, zbulohen për vizitorët. Sinjalistikë, broshura informative, guida në shqip dhe anglisht, biletari


parku arkeologjik i orikut & amantia


parku arkeologjik i orikut & amantia


Libri LEXUESI • Mbështetje të projekteve në nxitje të Leximit • Mbështetje për botime të rëndësishme • Dhurime për bibliotekat PËRKTHYESI • Fondi i Përkthimit Letrar - 29 vepra • TRADUKI AUTORI • Fondi i Krijimtarisë Letrare Shqiptare – 10 vepra • Promovimi i letërsisë shqipe jashtë vendi • Panairi i Leipzig-ut • Katalogu Albanian Books • Portali albanianbooks.al


Katalogu Albanian Books


portali albanianbooks.al


• 15 projekte nga anëtarësimi • Pjesëmarrje shkrimtarësh në Festivale Ndëkombëtare • Pjesëmarrje në rezidencat e shkrimtarëve në rajon • Ringritëm rezidencën e shkrimtarëve dhe përkthyesve në Tiranë • Mbështetëm revista letrare periodike

traduki


panairi i librit, leipzig


Biblioteka Kombëtare Projekte të rëndësishme • Aftësimi në Informacion për të gjithë grupmoshat • Digjitimi dhe qasja në trashëgiminë kulturore kombëtare • Aplikimi i teknologjive të reja në shërbimet bibliotekare • Paketa e shërbimeve për qytetarët, integruar edhe në portalin e-Albania • Java e bibliotekës fëminore • Partneritet në rrjete portale europiane dhe botërore • Jeta kulturore dhe shkencore • Nis projekti “Studim zbatimi i rikonstruksionit dhe zgjerimit të hapësirave të Bibliotekës Kombëtare”


bKSH: Sfida e teknologjive të reja dhe Aftësimi në Informacion


bKSH: Java e Bibliotekës Fëminore, në nxitje të leximit për të gjitha grupmoshat


bKSH: NjĂŤ kalendar kulturor e shkencor, publik e akademik.


bKSH: Trashëgimia kulturore shqiptare në portale europiane e botërore


Kalendarët /edukimi Politika për të nxitur krijimtarinë, krijim i një sistemi të qëndrueshëm e transparent punësimi, politika për të rritur cilësinë artistike, garantim e respektim i artistit. Përfshirje e të rinjve në këto institucione • Vizion dhe strategji afatgjatë në politikat e MK, edukimi artistik masiv që në moshat e vogla. Qasje e re, proaktive e cila drejton, koordinon, harton dhe bashkërendon punën me institucionet e artit. • Shfaqje Matinée në Teatër • Atelie e Artit Pamor në GKA • “Arkeologu i vogël” në Muze • “Miqtë e Monumenteve”, 25 mijë miq të monumenteve


miqtĂŤ e monumenteve


miqtĂŤ e monumenteve


Aktivitete • Vizita Historike e Papa Françeskut në Shqipëri • Argjiro Fest_On • K alendari i Përbashket Shqipëri-Kosovë • Opera • Teatri • Ekspozita


VIZITA HISTORIKE E PAPA FRANçESKUT NË SHQIPËRI


VIZITA HISTORIKE E PAPA FRANçESKUT NË SHQIPËRI


VIZITA HISTORIKE E PAPA FRANçESKUT NË SHQIPËRI


VIZITA HISTORIKE E PAPA FRANçESKUT NË SHQIPËRI


argjiroFEST_ON


argjiroFEST_ON


argjiroFEST_ON


argjiroFEST_ON


argjiroFEST_ON


argjiroFEST_ON


2014-2015

- kalendar i përbashkët në art, kulturë trashëgimi - 100 ngjarje artistike në 2 vjet - 80.000 spektatorë

kalendari i përbashkët shqipëri kosovë


kalendari i përbashkët shqipëri kosovë


kalendari i përbashkët shqipëri kosovë


opera


opera


opera


baleti


baleti


opera


baleti


Teatër


Teatër


Teatër


Teatër


ekspozita


ekspozita


cirku


cirku


qkkf dhe teatri i kukullave


qkkf dhe teatri i kukullave


qkkf dhe teatri i kukullave


Arti Shqiptar përtej kufijve Diplomaci kulturore, zgjerimi i skenës kulturore, krijim i hapësirave të realizimit artistik, përparësi e politikës sonë kulturore. • Mbështetje dhe pjesëmarrje dinjitoze të filmit shqiptar në festivale ndërkombëtare prestigjioze • Pjesëmarrje e Shqipërisë në Ekspozitën e 14 të Arkitekturës në Bienalen e Venecias, 2014 • Pjesëmarrje në Ekspozitën Ndërkombëtare të Artit në Venecia, 2015 • Pjesëmarrje e autorëve shqiptarë në Panairin e Librit në Leipzig • Marubi “Reflektimi mbi traditat tona, reflektimi mbi vetveten” në Parlamentin Evropian, Bruksel


13

festivale ndërkombëtare

5

çmime ndërkombëtare

filmi shqiptar përtej kufijve

5

festivale ndërkombëtare


filmi “bota”


filmi “krom”


bienale venecia, 2014


bienale venecia, 2014


bienale venecia, 2014


ekspozita ndĂŤrkombĂŤtare e artit venecia, 2015


ekspozita ndĂŤrkombĂŤtare e artit venecia, 2015


ekspozita ndĂŤrkombĂŤtare e artit venecia, 2015


marubi nĂŤ parlamentin evropian


Partnerë/Donatorë Bashkëpunim dhe lobim me të gjithë donatorët aktualë dhe potencialë për të ngritur fonde si për mirëmbajtje, restaurim, por edhe për jetëzim në shërbim të zhvillimit të qëndrueshëm. Rivendosëm bashkëpunimin me pushtetin lokal, shoqatat, biznesin.


750,000eur

Manastiri i Shën Mërisë, Apoloni

30,000eur Kalaja Mesjetare, Lezhë

70,000eur Kalaja e Ali Pashës, Butrint

projektet ipa


1,000,000eur

Qendra Historike, Gjirokastër Xhamia e Et’hem Beut, Tiranë Xhamia e Beqarëve, Berat Xhamia e Muradies, Vlorë Xhamia Mbret, Berat Teqeja Helvetie, Berat

TICA


1,000,000eur

5 biletari elektronike në sitet arkeologjike Pazari i Krujës Pazari i Korçës Pazari i Tiranës

FONDI AMERIKAN I ZHVILLIMIT


500,000eur Ura e Goricës Ura e Velabishtit

FONDI shqiptar I ZHVILLIMIT


Thirrjet e hapura për projekte • • • • • •

Një mekanizëm i ri në projektim, shpërndarje, menaxhim Transparencë Konkurrencë artistike Kalendar kulturor Shpërndarje gjeografike në të gjithë vendin Mbështetëm financiarisht 250 projekte dhe punësuam në mënyrë sezonale 1300 të rinj


Projektligji i së drejtës të autorit • • • • •

Një ligj krejtësisht evropian dhe mbrojtës i të drejtave të artistëve Luftë kundër korrupsionit Luftë kundër monopoleve Skemë e re në përfitim të autorit Angazhim i plotësuar i MSA-së


Shifra & GrafikĂŤ


2016

Dyfishim i buxhetit për projekte

1,422 mil

2013

1,744 mil 1,761 mil

2014

buxheti i ministrisë së kulturës

2015


76 mil

77 mil

51 mil

2013

2014

2015

të ardhura nga vizitorë: Trashëgimi kulturore


19 mil

20 mil

9 mil

2013

2014

tĂŤ ardhura nga vizitorĂŤ: arti dhe kultura

2015


869 201 2013

283

2014

2015

shfaqje nga institucionet qendrore tĂŤ artit


70 29 8 2013

2014

premiera

2015


149,586

39,248 2013

66,517

2014

spektatorĂŤ

2015


22,350 24,715

2013

2014

30,641

2015

vizitorë në galerinë kombëtare të arteve


104

143

17 2013

2014

projekte të mbështetur nga mk

2015


70,000 42,000

2013

2014

2015

pjesëmarrës në aktivitete kulturore mbështetur nga mk


49 38 13 20132013

20142014

shtator shtator 20152015

botime mbĂŤshtetur nga mk


207,924 195,138 193,039

2013

2014

FREKUENTUES TË bibliotekëS kombëtare

2015


107,704

5,884 2013

31,924 2014

faqe tĂŤ digjituara nga bkSh

2015


325,805

2013

404,244

2014

460,744

2015

vizitorĂŤ nĂŤ parqe arkeologjike, muze, kala


517

10 20132013

20142014

shtator 20152015 shtator

monumente tĂŤ reja tĂŤ shpallura


37 19 10 2013

2014

2015

AKTIVITETE KULTURORE NDëRKOMBëTARE


2016-2017

qendĂŤr multifunksionale kulturore


qendĂŤr multifunksionale kulturore


qendĂŤr multifunksionale kulturore


qendĂŤr multifunksionale kulturore


rikonstruksioni i tKob

Kultura 2013-2015: fakte dhe shifra  
Kultura 2013-2015: fakte dhe shifra  
Advertisement