Page 1

E V R O P S K I

K VA L I T E T

A 34 R1

V R H U N S K I

Glavni evropski i svetski proizvođači automobila koriste u prvoj ugradnji Arkema Forane® R134A freone.

Generalni distributer Arkema za Srbiju SARAKOM doo SARAKOM doo, Treća Nova 71, Naselje Radio far, 11271 Beograd - Surčin fax/tel: 011 3148 424, mob: 0 63 669 840, 063 248 033, e-mail: sarakom@eunet.rs, www.sarakom.com


Glavni evropski i svetski proizvođači automobila koriste u prvoj ugradnji Arkema Forane® R134A freone.

Forane® R134A je HFC, ne utiče na ozonski omotač, a ima potencijal da hladi sa sličnim karakteristikama kao R-12. Koristi se za čisto hlađenje u tradicionalnim R-12 aplikacija, uključujući aparate (klima uređaji, frižideri), automobilske klimatizacije, građevinarstvo ali i prehrambenu industriju. Pored toga, Forane® R134A se koristi u adaptaciju mnogih postojećih R-12 i 500 postrojenja, uključujući i centrifugalnih hladnjaka, polu-hermetičkih i neke hermetičkih kompresora. Forane® R134A nije mešan sa mineralnim uljima. Razni proizvođači opreme preporučuju poliolester (POE) i polialkilene glikol (PAG - samo za automobilsku klimatizaciju) kao maziva za R134A sisteme.

Svi Arkema Forane® freoni u ponudi u Srbiji:

Generalni distributer Arkema za Srbiju SARAKOM doo SARAKOM doo, Treća Nova 71, Naselje Radio far, 11271 Beograd - Surčin fax/tel: 011 3148 424, mob: 0 63 669 840, 063 248 033, e-mail: sarakom@eunet.rs, www.sarakom.com

Sarakom - freoni  

Glavni evropski i svetski proizvođači automobila koriste u prvoj ugradnji Arkema Forane® R134A freone.

Advertisement