__MAIN_TEXT__

Page 1

Studiekatalog 2019-2020 www.fagskolene.no

1


Innhold Hvorfor fagskole?..................................................... 4 Studiesteder Seks unike fagskoler under samme paraply........................................................... 7 Fagskolen Innlandet ............................................ 8 Fagskolen Oslo Akershus...................................... 10 Fagskolen Telemark..................................................12 Fagskolen Tinius Olsen........................................... 14 Fagskolen i Vestfold.................................................16 Fagskolen Østfold................................................... 18 Studier Tekniske fag.....................................................23 Bygg, anlegg og KEM Anlegg.........................................................................22 Bygg.............................................................................23 Bygg og treteknikk..................................................24 Bygningsvern.............................................................25 FDV-utdanning..........................................................26 Fuktteknikk................................................................ 27 Klima, energi og miljø i bygg (KEM)....................28

Helse- og oppvekstfag.................................... 51 Helsefag Barsel og barnepleie...............................................52 Demens og alderspsykiatri...................................53 Helse, aldring og aktiv omsorg........................... 54 Helseadministrasjon og pasientrettede IKT-systemer.............................................................55 Hverdagsmestring...................................................56 Kreftomsorg og lindrende pleie...........................57 Livsstils- og kroniske sykdommer.......................58 Logistikk og service i helsetjenesten.................59 Målrettet miljøarbeid knyttet til mennesker med utviklingshemming................. 60 Palliativ omsorg.........................................................61 Psykisk helsearbeid og rusarbeid.......................62 Rehabilitering............................................................63 Sterilforsyning i helsetjenesten...........................64 Tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helse................................................65 Velferdsteknologi. Tverrfaglig..............................66

Datateknikk

Oppvekstfag Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehage................................ 67 Barn med særskilte behov.....................................68 Oppvekstfag..............................................................69

Drift og sikkerhet ...................................................30 Programmering......................................................... 31

Ledelsesfag.......................................................71

Elektro Automatisering.........................................................32 Bygnings­automatisering........................................33 Datasenter infrastrukturteknikk..........................34 Elektronikk.................................................................35 Elektrotekniker.........................................................36 Elkraft.......................................................................... 37 Energitekniker...........................................................38 Industriell digitalisering.........................................39 BIM BIM-tekniker installasjon...................................... 40 BIM-tekniker konstruksjon.................................... 41 Kjemi Matteknikk ................................................................42 Prosessteknikk..........................................................43 Teknikk og industriell produksjon Bilteknikk....................................................................44 Kompositt og polymer............................................45 Maskinteknikk...........................................................46 Maskinteknisk drift..................................................47 Mekanisk automatisering.......................................48 Mekatronikk...............................................................49

Logistikk.....................................................................72 Veiledning av lærlinger ..........................................73 Verkstedledelse........................................................ 74 Økonomi og ledelse................................................75 Maritime fag..................................................... 77 Dekksoffiser på ledelsesnivå................................78 Maskinoffiser på ledelsesnivå .............................79 Landbruksfag................................................... 81 Grovfôrbasert husdyrproduksjon for fjellandbruket.....................................................82 Kvalitetsrevisor i primærnæringer.......................83 Natur- og kulturbasert entreprenørskap.......................................................84 Natur- og kulturbasert entreprenørskap.......................................................85 Planteproduksjon og driftsledelse......................86 Samspill mellom dyr og mennesker....................87 Sauehold og foredling av naturbaserte råvarer for produksjon av mat............................................88 Økologisk landbruk.................................................89 Reiseliv.............................................................. 91 Reiselivsledelse og opplevelsesutvikling..........92 Hotell- og restaurantledelse ...............................93 Slik søker du.....................................................95 Studieoversikt..................................................96

2


Søk fagskole før

15. april Les mer på side 95

3


62 % av norske bedrifter trenger flere ansatte med yrkes­faglig utdanning fra videre­ gående skole. 53 % trenger fag­skole­ utdannede.

4


Hvorfor fagskole? Vi lever i kunnskapssamfunnet. Vi er omgitt av avansert teknologi, men den er avhengig av mennesker som kan forstå den, bruke den og utvikle den. Framtiden handler om økt kompetanse. Aldri har fagkunnskap vært mer etterspurt.

Budskapet fra norske bedrifter er klart: Høyest på ønskelisten står yrkesfag og fagskoleutdanning. NHOs årlige kompetansebarometer viser igjen og igjen at bedriftene ønsker flere ansatte med yrkesfag og fagskolebakgrunn. Og 5.500 norske bedrifter tar ikke feil! Ca. 62 prosent av dem har behov (i stor eller noen grad) de neste fem årene for flere ansatte med yrkesfaglig utdanning fra videregående skole. På den neste plassen følger fagskoleutdanning, der er tallet 53 prosent. Dermed ligger fagskolene klart over utdanning på bachelor- og masternivå, der er tallene henholdsvis 42 og 34 prosent.  Bedriftenes ønsker er mer enn bare ønsker, de gjenspeiler en viktig problemstilling: 40 prosent av bedriftene mener at manglende eller feil kompetanse fører til at de taper kunder og markeder. Dessuten får de ikke ekspandere slik de ønsker. Dette kan DU gjøre noe med! Tidligere kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen sier det slik: – Vi snakker mye om kunnskapssamfunnet. Vi må huske på at en fagarbeider også i høy grad er en kunnskapsarbeider. Fagskolene har lenge vært i skyggen av det øvrige undervisningssystemet, men nå skal de få den plassen de fortjener. En mer spennende jobb – Jeg hadde ikke vært der jeg er i dag, hadde det ikke vært for Fagskolen Tinius Olsen, sier en fornøyd Fredrik Smerud. Høsten 2017 fikk han ny jobb som distriktssjef i bedriften Fuglesang

AS, en ettertraktet jobb der han utkonkurrerte mange andre høyt kvalifiserte søkere. Smerud hadde fagbrev innen dataelektronikk før han valgte å studere mekatronikk på fagskolen i Kongsberg. Han fulgte også opp med ett år på komposittlinjen. Det er mange som har opplevd det samme som Fredrik; at fagskolestudier gir dem muligheter for ny jobb. Ønsker du mer spennende og utvidede arbeidsoppgaver? Er du klar for mer ansvar? Vil du bli prosjektleder? Eller vil du rett og slett bli en enda bedre fagarbeider? Fagskolen er svaret. Du lærer mer De seks offentlige fagskolene på Østlandet (Oslo/Akershus, Vestfold, Østfold, Buskerud (Tinius Olsen), Telemark, Innlandet) samarbeider om utdanningstilbud som hele tiden skal være oppdatert og sette deg i stand til å hanskes med nye utfordringer i ditt fag. Prosjektarbeid er en viktig arbeidsform, ofte er de tverrfaglige og gjennomføres i samarbeid med lokale bedrifter og kommuner. Du kan kombinere jobb og studier Studentene på fagskolene har ofte noen års yrkeserfaring. Mange har fast jobb, ofte familie og barn. Fagskolene tilbyr undervisning for alle: Heltid, deltid eller nettstudier. Velger du heltid, f.eks. i tekniske fag, varer studiet i to år. Velger du deltid, tar studiet lengre tid, men da kan du kombinere jobb og studier. Velger du nettstudier, er du

Fagskole­n gir deg teorien du trenger til Mesterbrevet Mesterbrevet er en lovbeskyttet tittel som gir mange muligheter. Den er gull verdt om du skal sette i gang egen virksomhet fordi du kan bruke mestermerket i markeds­føringen av tjenestene dine. Mestermerket er et velkjent symbol som de fleste gjen kjenner som selve beviset på godt håndverk og ryddige forhold. I de fagene der det utstedes mesterbrev, får du den teorien som kreves gjennom studiet på fagskolen. Gjennomført fagskoleutdanning, f.eks. i bygg gir rett til Mesterbrev kostnadsfritt. Send søknad til mesterbrevnemnda etter du har fullført og bestått fagskoleutdanningen din. Les mer på www.mesterbrev.no

Ta PPU etter fagskoleutdanningen og bli yrkesfaglærer Mange av fagskolestudiene gir deg det yrkesfaglige grunnlaget som kreves for å bli lærer på videregående skole i yrkesfag. Det gjelder særlig de to-årige, tekniske u ­ tdanningene i bygg- og anleggsfag, TIP og elektro. I tillegg til det yrkesfaglige grunnlaget trenger du en ettårig praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (PPU-Y). Studiet tilbys ved mange høgskoler og universiteter, og du kan ta studiet på deltid over to år. Studiet omfatter også en 60 dagers praksis­periode på en skole eller utdanningsinstitusjon. Ta kontakt med din aktuelle fagskole for mer informasjon om hvorvidt fagskole­studiet du søker, gir grunnlag for opptak på PPU. Mer informasjon om PPU finner du på h ­ øgskolenes og universitetenes nettsider. ➝

5


➝ uavhengig av geografi og skoletider.

Da kan du planlegge skoletimene selv – og kanskje være i full jobb samtidig. Mange arbeids­givere ønsker at deres ansatte skal ta fagskoleutdanning: Noen studenter får økonomisk støtte til heltidsstudier, andre får forholdene lagt til rette for en kombinasjon av jobb og deltids- eller nett- og samlingsbaserte studier. Fagskolene samarbeider nært med bedriftene Et særtrekk ved fagskolene er deres nære samarbeid med lokale bedrifter og kommuner. Det handler om prosjekter, utplassering, lærerkrefter, laboratorier m.m. Det nære forholdet sikrer faglig oppdatering, dessuten at fagskolene hele tiden formidler kunnskap som er relevant for bedriftene. Norske bedrifter framhever nettopp dette; at fagskolene – med sin satsing på både teori og praksis – utdanner mennesker som kjenner sitt fag og sin bransje. Prosjektoppgaver løses ofte i samarbeid med en lokal bedrift, en kontakt som også har resultert i mange jobbtilbud. Du utvikler deg personlig Fagskolen gir deg mer enn bare økte ferdigheter. Som i annen høyere utdanning vil studiene øke din evne til refleksjon, til å se sammenhenger, du vil lære deg å lære. Som på et bachelor-studium skal du gjøre en avsluttende, selvstendig oppgave, det vi kaller hoved­prosjekt. Men en viktig forskjell er at hovedprosjektet på fagskolen alltid handler om noe bedriftene etterspør. Svært ofte hentes problemstillingene fra din egen arbeidsplass og virkelighet. Det gjør deg ikke mindre attraktiv. Med fagskoleutdanning får du en unik kombinasjon av fagspesialisering og ledelsestrening. Det er en blanding som gir deg en mer interessant arbeidshverdag, det styrker bedriften din – og du blir en enda viktigere deltaker i det kunnskapssamfunnet vi alle skal leve av.

6

Et særtrekk ved fagskolene er deres nære samarbeid med lokale bedrifter og kommuner. Det handler om prosjekter, utplassering, lærerkrefter og laboratorier.


Seks unike fagskoler under samme paraply Fagskolene på Østlandet er en samarbeidsorganisasjon for de største og viktigste fagskolene i regionen. Seks fagskoler har samordnet informasjons- og kommunikasjonsaktiviteter under en felles paraply. Vi tilbyr mange av de samme fagene, men alle skolene har sin unike tradisjon og profil. De ulike skolene har litt forskjellige studietilbud. Mange av de store og klassiske studiene, slik som Bygg, Anlegg, Elkraft osv finnes på mange skoler. Noen studier er unike for enkelte skoler og ofte knyttet til den tradisjonen skolen står i, gjerne påvirket av det næringslivet som finnes på stedet. Typiske eksempler på det er teknologimiljøet på Kongsberg, elektronikkmiljøet i Horten, prosesskjemi i Fredrikstad og prosessindustrien i Grenland. Ikke bare tekniske fag Fagskolene har alle sitt opphav i de gamle tekniske skolene og tilbyr mange av de samme studiene, særlig innen tekniske fag, som dominerer studietilbudet. I de senere årene er også landbruksfag, helse- og oppvekstfag og ledelsesfag kommet til. Felles for alle studietilbudene er at de retter seg mot yrkesutdannede med fagbrev/svennebrev eller mot deg som har minst fem års relevant praksis i et fag. Kontinuerlig videreutvikling Vi utvikler studietilbudet kontinuerlig, og det kommer stadig til nye studier. Alle nye studier har sitt grunnlag i et uttalt behov ute på arbeidsplassene.

Næringsliv, bransjeorganisasjoner og utdanningsmyndigheter er viktige medspillere og samarbeidspartnere når vi utvikler nye studier. Tradisjonsrike studier oppdateres også løpende for å være mest mulig relevante for den virkeligheten du møter på arbeidsplassen din og i faget ditt. Ulike livssituasjoner – ulike studieløp Studiene skal være tilgjengelige for folk i mange ulike faser av livet. For den som kommer rett fra fagbrevet, er gjerne heltidsstudier mest aktuelt. Er du i jobb og kanskje i en livssituasjon der det er vanskelig å bli heltidsstudent, kan deltidsstudier være et alternativ. Særlig innen helsefagene er det aktuelt. Svært mange studier tilbys også som nett- og samlingsbaserte studier. Da bruker man 1,5–2 ganger så lang tid på studiet, det varierer litt fra studium til studium og fra skole til skole. En slik måte å studere på, gjør det mulig å være i full jobb samtidig. Du blir også mindre avhengig av geografi og kan velge mellom studier på flere skoler. På de neste sidene finner du en presentasjon av de seks fagskolene, deres historie, særtrekk og studietilbud.

7


Utdanningskvalitetsprisen i 2018 ble tildelt Fagskolen Innlandet

8


Tekonologiveien 12, 2815 Gjøvik 61 14 54 00 firmapost@fagskolen-innlandet.no www.fagskolen-innlandet.no Nøkkeltall Ca. 1160 studenter 50 klasser 50 lærere Studietilbud Tekniske fag Anlegg Bygg Bygg og treteknikk* Bygningsvern* FDV-utdanning* Klima, energi og miljø i bygg (KEM) Drift og sikkerhet Automatisering Elkraft BIM-tekniker konstruksjon Maskinteknisk drift* Mekanisk automatisering Landbruksfag Grovfôrbasert husdyrproduksjon for fjellandbruket* Kvalitetsrevisor* Natur- og kulturbasert entreprenørskap* Planteproduksjon og driftsledelse* Sauehold og foredling av natur­baserte råvarer for produksjon av mat* Økologisk landbruk* Helse- og oppvekstfag Barsel og barnepleie Demens og alderspsykiatri Kreftomsorg og lindrende pleie Rehabilitering* Tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykiske helse* Ledelsefag Økonomi og ledelse* Logistikk* *Studiet tilbys bare av Fagskolen Innlandet

Flest studenter og størst studietilbud Den største skolen er også den med det bredeste studietilbudet. Her finner du studier innen alle fagretninger – teknikk, helse, landbruk og ledelse. Moderne lokaler, naboskapet med NTNU og nærheten til industrimiljøet på Raufoss legger grunnlaget for et godt og givende studentliv på Campus Kallerud på Gjøvik. Fagskolen Innlandet er med mer enn 1100 studenter en av Norges største offentlige fagskoler. Skolen ligger på Kallerud, en drøy kilometer fra Gjøvik sentrum. Her har det vært utdanningsinstitusjoner siden 1968, både på fagskole- og høyskolenivå. Høsten 2012 flyttet Fagskolen Innlandet inn i fullstendig renoverte lokaler, med moderne auditorier og grupperom. På Kallerud ligger også NTNU Gjøvik, tidligere Høgskolen i Gjøvik, og til sammen er det nå mer enn 4000 studenter på campus. Rike industritradisjoner på Toten Teknisk utdanning på Gjøvik har alltid vært sterkt knyttet til det rike industri­miljøet på denne sida av Mjøsa, med Raufoss Ammunisjonsfabrikk og O. Mustad & Søn som de viktigste hjørnesteinsbedriftene. Begge disse var tidlige eksempler på internasjonalt orienterte bedrifter. Nå har er rikt miljø med mange små og store bedrifter i Raufoss Industripark overtatt lokalene etter Raufoss Ammunisjonsfabrikk. Mange av bedriftene her følger tradisjonene og er sterkt internasjonalt orienterte. Dette er viktige samarbeidspartnere for fagskolen, vi henter forelesere herfra, vi samarbeider om studieutvikling og fagplaner, og mange studentprosjekter knyttes også opp til disse bedriftene.

Det største studietilbudet Fagskolen Innlandet er den av Fagskolene på Østlandet som har det største studietilbudet, med studier innen alle fagretninger og i alle varianter – heltid, deltid eller nettbasert. Vi er alene om agroteknikerutdanning, og vi har også ledelsesfag, økonomi og ledelse og logistikk, i tillegg til bygg/anlegg, elektro, TIP og helsefag. Individuell tilrettelegging Skolen har et eget opplegg for de studentene som sliter med lese-og skriveproblemer. Vi tester alle som ønsker det, og på basis av oppnådd resultat på testingen, vil hver enkelt student få tilbud om tilrettelegging. Vi tilbyr også et ekstrakurs i matematikk på ca 30 timer til de som trenger det mest. Et godt studentmiljø på Kallerud Studentsamskipnaden har 530 studentboliger fordelt på fire studenthjem i Gjøvik. De driver også en barnehage. «Huset», studentenes eget hus på Kallerud, er et sosialt samlingspunkt med pub, kafé og lokaler som blant annet brukes til konserter, fester og større møter.

9


Kuben Kurs- og Teknologisenter kostet 2 milliarder kroner å bygge. Det er Oslo kommunes største satsing på yrkesfaglig opplæring!

10


Besøksadresse: Kabelgaten 10–12, 0580 Oslo Postadresse: Oslo kommune, Utdanningsetaten, Fagskolen Oslo Akershus, Postboks 6127 Etterstad, 0602 Oslo Tlf resepsjon: 23 46 57 00 E-post: postmottak@ude.oslo.kommune.no www.fagskolen-oslo.no Nøkkeltall 800 studenter 45 klasser 33 lærere Studietilbud Tekniske fag Bygg Fuktteknikk* Klima, energi og miljø i bygg (KEM) Elkraft BIM-tekniker installasjon BIM-tekniker konstruksjon Helse- og oppvekst Demens og alderspsykiatri Helse, aldring og aktiv omsorg Helseadministrasjon Hverdagsmestring* Kreftomsorg og lindrende pleie Målrettet miljøarbeid knyttet til ­mennesker med utviklingshemming* Psykisk helsearbeid og rusarbeid Sterilforsyning i helsetjenesten* Barn med særskilte behov* Oppvekstfag* Arbeid med språk, flerspråklighet og ­flerkulturell k­ ompetanse i barnehage* Ledelse Veiledning av lærlinger* Verkstedledelse* *Studiet tilbys bare av Fagskolen Oslo Akershus

Enestående yrkesfaglig læringsarena Kuben Yrkesarena sto ferdig i 2013. På 42000 kvadratmeter finner du både Fagskolen Oslo Akershus, Kuben videregående skole, Lærlingsenteret for byggfag i Oslo og Kuben Kurs- og Teknologisenter (KKT). Med en bygge­kostnad på 2 milliarder kroner er dette Oslo kommunes største satsing på yrkesfaglig opplæring noen sinne. Fagskolen har en lang historie i den gamle industribyen Oslo. Det begynte i 1876 med «Kristiania tekniske aftenskole». Siden den gang har skolen endret navn, tilholdssted og innhold flere ganger. I nyere tid er skolen best kjent som «Sofienberg tekniske fagskole». I 2007 fikk skolen navnet «Fagskolen i Oslo» og i august 2013 flyttet skolen inn på Kuben. Skolen har gjennomgått en ny, spennende utvikling og heter nå «Fagskolen Oslo Akershus». Plasseringen midt i Økern Næringspark, der Standard Telefon og Kabelfabrik en gang lå, legger forholdene godt til rette for et godt samarbeid med næringslivet. Et bredt studietilbud Vi tilbyr fagskolestudier i fire kommuner i Akershus (Bærum, Strømmen, Bjørke­ langen og Vestby) i tillegg til Oslo. Fagskolen Oslo Akershus er med 800 studenter den nest største av de seks samarbeidende fagskolene. Studietilbudet er bredt og sammensatt innen tekniske fag. Innen helsefagene er vi klart størst, og oppvekstfagene er vi alene om. Samarbeid med store aktører Vi samarbeider med en rekke bedrifter i Oslo. Omsorgsbygg Oslo KF tilbyr utplasseringsordning for studenter i bedriften, hospitering for lærere, bedriftsbesøk og veiledning av studentoppgaver. Omsorgsbygg er også med i BIMfag, nettverket for utvikling av BIM-faget som startet i 2010 av tidligere studenter. Innen BIM er også For-

svarsbygg en viktig samarbeidspartner. I forbindelse med studiet sterilforsyning samarbeider vi med Oslo Universitetssykehus. Internasjonalt orientert Fagskolen Oslo Akershus utmerker seg også med nordisk samarbeid, særlig Danmark. Vi samarbeider både med KEA - Copenhagen School of design and technology – og med det nordiske samarbeidsprosjektet FLIBA – Fremtidens ledere i Byggeri og Anlæg. Gjennom avtalen med VIA University College i Horsens (Danmark) får s­ tudenter med vitnemål fra Bygg mulighet til videreutdannelse og til å oppnå graden «professions-bachelor»/ Bygnings­konstruktør ved VIA University College. Utdanningen åpner også for videreutdanning til cand. scient tech. ved bl.a. Aalborg universitet. Norges største studentby Fagskolen Oslo Akershus har et aktivt studentmiljø som jobber bra med å styrke studentmiljøet og -rettigheter samt øke utbyttet for alle på fagskolen. Studentrådet har igangsatt følgende utvalg for å gjøres alles studiehverdag enda bedre: næringsutvalget, sosialutvalget, velferdsutvalget, idrettsutvalget og markedsføringsutvalget. Alle studenter ved Fagskolen Oslo Akershus er medlemmer i ONF (Organisasjon for Norske Fagskolestudenter) og fra høst 2019 blir studentene også en del av Studentsamskipnaden i Oslo.

11


Fagskolen Telemark er en av landets eldste tekniske utdannings– institusjoner

12


Besøksadresse: Kjølnes ring 26 3918 Porsgrunn Postadresse: Postboks 2844 3702 Skien 35 91 77 50 post@fagskolentelemark.no www.fagskolen-vestfold-telemark.no Nøkkeltall 535 studenter 26 klasser 33 lærere Studietilbud Tekniske fag Bygg Automatisering Bygningautomasjon* Elkraft Maskinteknikk Helse- og oppvekstfag Helse, aldring og aktiv omsorg Kreftomsorg og lindrende pleie Psykisk helsearbeid og rusarbeid *Studiet tilbys bare av Fagskolen Telemark

Prosessindustriens hjerte i Norge Industri er trolig det første de fleste tenker på når man snakker om Grenland. Her startet Norsk Hydro, her finner du Norcem, her ­fantes landets største porselensfabrikk. Området er stadig et kraftsentrum for prosessindustri, og Fagskolen Telemark ligger midt i dette unike industrimiljøet. Grenland har en lang historie som industrielt kraftsentrum. Norsk Hydro startet kunstgjødselproduksjon på Herøya i 1929. Yara, som selskapet nå heter, er sammen med Norcem to av gigantene i Grenland. I tillegg kommer alle små og store virksom­heter, svært mange av dem i avansert prosessindustri, som sammen sørger for at Grenland fortsetter å være et av landets aller viktigste industrimiljøer. Fagskolen Telemark har vært samarbeidspartner og kompetanseleverandør til industrien helt fra den spede begynnelsen til i dag, og er en av landets eldste tekniske utdanningsinstitusjoner. Campus Kjølnes Fagskolen ligger på Kjølnes, ti minut­ ters gange fra sentrum. Kjølnes­området har tilbud som spenner fra barnehage til doktorgradsutdanning. Her finner du også Høgskolen i Sørøst-Norge og Porsgrunn videre­gående skole. Kjølnes er senter for idrettsa­nlegg med fotballbaner, friidrettsarena, tennishall, svømmehall, håndballhall, ny flerbrukshall og skatepark. Ny super­moderne svømmehall og fri­idrettshall er også under planlegging. Kjølnesområdet er under kontinuerlig utvikling, og siste tilskudd på området er det karakteristiske Delta-bygget som skal romme både utdannings- og forskningsinstitusjoner og ytterligere styrke Kjølnes som et tyngdepunkt for utdanning og forskning i regionen.

Teknikk og helse Fagskolen i Telemark, med ca 550 studenter, er en av de større fagskolene i landet. Vi tilbyr tekniske studier blant annet innen byggfag, elkraft, automatisering og maskin. Studiet i bygningsautomatisering er unikt for oss. Vi tilbyr også ulike studier i helsefag. Skolen er kjent for en utstrakt kursvirksomhet, både bedriftsinterne kurs og generelle kurs. Vi tilbyr flere av våre valgfag også som kurs. Prosjektbasert læring Som alle fagskoler samarbeider også vi tett med det lokale næringslivet. Læringsarbeidet er i stor grad basert på reelle og praksisnære prosjekter, ofte i samarbeid med bedrifter. Vi tror det er den beste måten å fremme tverrfaglighet og teknologiforståelse på, slik at du blir godt rustet for arbeidslivet etter studiet. Nettstudier over tre år Våre deltids nettstøttede tilbud, hvor en toårige teknisk fagskoleutdanning gjennomføres på deltid over tre år, har blitt svært populære. Disse tilbudene har studenter fra hele landet. Den fleksible arbeidsformen gjør det mulig å studere selv med full jobb og familieforpliktelser.

13


Fagskolen Tinius Olsen vil ha Europas føste industri 4.0 lab klar vüren 2019!

14


Hypermoderne i den internasjonale småbyen Hasbergs vei 36 3616 Kongsberg 31 00 73 50 fto@bfk.no fagskolen-tinius.no Nøkkeltall 421 studenter 45 klasser 33 lærere Studietilbud Tekniske fag Anlegg Bygg Klima, energi og miljø i bygg (KEM) Drift og sikkerhet Programmering Automatisering Elkraft BIM-tekniker konstruksjon BIM-tekniker installasjon Bilteknikk* Datasenter infrastrukturteknikk* Industriell digitalisering* Kompositt og polymer* Maskinteknikk Mekatronikk* Reiseliv Reiselivsledelse og opplevelsesutvikling Hotell- og restaurantledelse *Studiet tilbys bare av Fagskolen Tinius Olsen Nye studietilbud

På Kongsberg har det vært drevet avansert industriell virksomhet siden sølvgruvenes tid. I dag finner du høyteknologiske bedrifter i verdenstoppen i denne lille byen. Det preger også fagskolen som kan skryte av utstyr og fasiliteter som er i samme klasse som i den industrien som ligger i byen. Fagskolen Tinius Olsen flyttet sommeren 2015 inn nye lokaler i Krona, Kongsbergs nye kultur- og kunnskapssenter. Her ligger også Universitetet i Sørøst-Norge, samt en rekke andre institusjoner, i tillegg til kino og bibliotek. Laber og undervisningsrom er topp utstyrt, Fagskolen vil ha Europas føste industri 4.0 lab klar våren 2019, og komposittlaben er for eksempel blant Europas mest avanserte, designet og også tildels finansiert i samarbeid med byens teknologibedrifter. 400 års industritradisjon Teknologi har lange tradisjoner på Kongsberg. Her har det vært industri siden det ble funnet sølv på 1600-tallet, og på 1700-tallet var byen landets nest største, etter Bergen.I 1814, etter at sølvgruvene ble lagt ned, ble Kongsberg Våpenfabrikk etablert. Det er arven fra denne som har skapt det industrimiljøet som preger byen i dag, med noen av verdens fremste teknologi­bedrifter. Tett samarbeid med innovativ industri Samarbeidet mellom skolen og disse bedriftene er svært tett. Bedriftene har stor nytte av kompetansen som produseres hos oss, og vi har stor nytte av dem, som gjesteforelesere, som partnere i arbeidet med utvikling av studier, og ikke minst, gjennom de omlag 30 prosjektene vi gjennom­fører sammen hvert år. Vi legger stor vekt på prosjektstyrt opplæring, en arbeidsform de fleste møter etter endt utdanning.

En teknisk skole med unike studier Fagskolen Tinius Olsen er en ren teknisk fagskole. Vi tilbyr 14 ulike studier innen tekniske fag både som heltids-, deltidsog nett- og samlingsbaserte varianter. Bilteknikk, Kompositt og polymer og Mekatronikk er studier du finner bare hos oss. Nytt av året er de to studiene Datasenter infrastrukturteknikk og Industriell digitalisering. Begge disse nyutviklede studiene skriver seg inn i Tinius Olsens innovative tradisjon og er, som mange nye studier, sterkt tverrfaglig pregede studier, helt i tråd med hva samfunnet og nærings­livet har behov for. Et godt studentmiljø på Krona Med fagskolens drøyt 400 studenter og Universitetets 1450 er det et betydelig studentmiljø, der studentene på fagskolen deltar i sosiale aktiviteter sammen med Universitetsstudentene, ikke minst på studentenes egen Louis Studentkro. Om sommeren er det kort vei til fantastisk natur på fjellet. Både Vestfold-kysten og Oslo er en time unna, og om vinteren har byen et flott alpinanlegg.

15


I 2017 ble Fagskolen i Vestfold tildelt Kunnskapsdepartementets Utdanningskvalitetspris for samarbeidet om elektroteknikerstudiet

16


Besøksadresse: Raveien 189 3184 Borre (Campus Vestfold, USN) Postadresse: Postboks 365 3193 Horten 33 07 90 00 fagskolen@vfk.no fagskolen-vestfold-telemark.no Nøkkeltall 167 studenter 9 klasser 15 lærere Studietilbud Tekniske fag Automatisering Elektronikk* Elektrotekniker* Elkraft Energitekniker* Velferdsteknologi* (tverrfaglig helse/ teknisk) Maritime fag Dekksoffiser på ledelsesnivå Maskinoffiser på ledelsesnivå Helse- og oppvekst Helse, aldring og aktiv omsorg Psykisk helsearbeid og rusarbeid Palliativ omsorg Velferdsteknologi (tverrfaglig helse/ teknisk) *Studiet tilbys bare av Fagskolen i Vestfold Nye godkjente studietilbud

Tilbyr mer enn bare teknisk utdanning Fagskolen med de eldste historiske røttene er samtidig blant de mest høyteknologisk orienterte. Skal du studere helsefag, elektrofag eller maritime fag, må du hit, til Campus Vestfold. Her finner du røttene til områdets unike elektronikkindustri. Du får innblikk i Hortens maritime miljø og du kan delta i samspillet mellom helsefag og teknologi med vår nye tverrfaglige utdanning - Velferdsteknologi. Fagskolen i Vestfold har sine røtter i Norges eldste tekniske utdanning som startet i Horten allerede i 1855. Marinens virksomhet dannet grunnlag for en stor, sivil leverandørindustri, og Den tekniske skole i Carl Johans Værn skulle til å begynne med dekke behovet for opplæring i maskinteknikk. Høsten 2018 flyttet Fagskolen i Vestfold inn i nye lokaler på Bakkenteigen, Campus Vestfold. Her ligger også Universitetet i Sørøst-Norge. Tilsammen er det nå mer enn 5000 studenter på campus. Fagskolen i Vestfold er tilknyttet Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge, som disponerer leiligheter i området og på campus. Studentsamfunnet arrangerer student­kroer, skidager, utflukter osv og bidrar til at det er godt å være student i Horten og Vestfold. Industrieventyret i Horten Marinen og skipsindustrien i Horten danner også bakgrunn for mange av de teknologisk avanserte bedriftene som ble etablert. Norges første fly, Start, ble laget her allerede i 1915. I dag er Horten mest kjent for elektronikk og kalles gjerne Norges svar på Silicon Valley. I dag står de 40–50 store og mindre elektroniske selskaper i dette området for nesten 50 % av norsk verdiskaping innen elektronikk. Norsk senter for mikro- og nanoteknologi og teknologi-­ inkubatoren Silicia finner du også i Horten. For skolen er dette industrimiljøet en svært verdifull samarbeidspartner. Fagskolen i Vestfold har en sterk

posisjon innen opplæring i elektrofag. Vi tilbyr studier i elektronikk, elkraft og automasjon. I tillegg tilbyr vi nye nettstudier på 30 studiepoeng som er utviklet på bestilling og i samarbeid med yrkesfeltet. Det er elektrotekniker, energitekniker og velferdsteknologi (tverrfaglig helse/teknisk). I 2017 ble Fagskolen i Vestfold tildelt Kunnskapsdepartementets Utdanningskvalitetspris for samarbeidet om elektroteknikerstudiet. Vi satser videre på utvikling av nettstudier med og uten fysiske samlinger for å møte behovet for fleksible studietilbud. Helsefag siden 2007 Siden 2007 har vi også tilbudt to ettårige helsestudier fordelt over to år på deltid: Helse, aldring og aktiv omsorg og Psykisk helsearbeid og rusarbeid. I tillegg tilbyr vi et nytt stedbasert studium på 60 studiepoeng i palliativ omsorg, og et nytt nettstudium på 30 studiepoeng i velferdsteknologi (tverrfaglig helse/teknisk). Maritime fag tilbys fra høsten 2019 Fagskolen i Vestfold har tilbudt maritim utdanning siden 1998. Vi har nå reetablert toårig fagskoleutdannelse for dekk- og maskinoffiser på ledelsesnivå. Med godkjent studium og tilstrekkelig fartstid vil du kunne løse de høyeste maritime sertifikatene, og dermed være kvalifisert for toppjobber både på sjøen og på land, nasjonalt og internasjonalt.

17


Fagskolen i Ă˜stfold er blant landets ti største fagskoler med nesten 500 studenter.

18


Besøksadresse: Kobberslagstredet 1 1671 Kråkerøy Postadresse: Postboks 884 1670 Kråkerøy 69 38 13 00 fagskolen@ostfoldfk.no www.fagskolen-ostfold.no

På Værste – i Norges industrifylke nummer 1 Vårt nest minste fylke var det viktigste industrifylket. Nå er mye av industrien borte, men noen hjørnesteinsbedrifter finnes ennå. På Værste i Fredrikstad vokser det nye industrimiljøet fram. Der finner du også Fagskolen Østfold i flotte, nye lokaler, samlokalisert med Høgskolen i Østfold.

Nøkkeltall 500 studenter 31 klasser 40 lærere Studietilbud Tekniske fag Bygg Elkraft BIM-tekniker konstruksjon Matteknikk* Prosessteknikk* Maskinteknikk Helse- og oppvekstfag Barsel og barnepleie Helse, aldring og aktiv omsorg Helseadministrasjon Kreftomsorg og lindrende pleie Livsstils- og kroniske sykdommer* Logistikk og service i helsetjenesten* Psykisk helsearbeid og rusarbeid Barn med særskilte behov *Studiet tilbys bare av Fagskolen i Østfold

Fagskolen i Østfold startet i 1989 på Jyden i Sarpsborg, med Bygg som første studium. Den flyttet videre til Borregaard og fikk kjemiprosess som nytt studium. I 2012 flyttet skolen inn i nye lokaler midt i det unike kunnskaps­mijøet som er skapt på Værste, der Fredrikstad Mekaniske Verksted en gang lå, bare en spasertur over Glomma fra sentrum. De senere årene har skolen opplevd svært stor vekst. Nå er den blant landets ti største fagskoler med nesten 500 studenter. På Værste er skolen samlokalisert med Høgskolen i Østfold og deler blant annet laboratorier, bokhandel, bibliotek og kantine med den. Verdifullt teknologimiljø på Værste Teknologiklyngen på Værste er også verdifull for oss og gir gode muligheter for studentprosjekter i samarbeid med næringslivet. Store aktører som Rambøll, Atea, Cowi og Multiconsult holder til på Værste, i tillegg til en rekke mindre teknologiorienterte virksomheter. Helsefaglig er også Værste i ferd med å bli et kraftsenter, med høgskolens helsestudier og det nye Helsehuset som sentrale aktører i arbeidet med å bygge opp en helseklynge. Byutviklingen på og rundt Værste er det største prosjektet i moderne tid i Fredrikstad. Byens tyngdepunkt er definitivt i ferd med å flytte seg hit, med næring, utdanning, handel og kultur i skjønn forening. Her ligger Fagskolen i Østfold virkelig midt i smørøyet.

Kjemi og helse er spesialitetene Østfold var tradisjonelt Norges viktigste industrifylke målt i antall sysselsatte. Det var i Halden landets første ekte mekaniske industribedrift, Mads Wiels bomullsfabrikk, ble til i 1813. Nå er det ikke så mange igjen av de tradisjonelle industribedriftene, men både næringsmiddelindustrien og prosessindustrien er fremdeles betydelige arbeids­givere i regionen. Det er derfor naturlig at kjemifaget står sterkt på Fagskolen i Østfold, og kjemistudiene Matteknikk og Prosessteknikk tilbys bare hos oss. I tillegg kommer tradisjonelle fagskolestudier som Bygg, Elkraft og Maskinteknikk. Innen helsefagene har vi også et godt tilbud med åtte ulike deltidsstudier. Det nett- og samlingsbaserte logistikkstudiet rettet mot helsevesenet, er vi alene om. Studentliv i Fredrikstad Rett utenfor skolen ligger studentkroen Kranen. Her er det en rekke arrangementer for studenter, og her kan du treffe studenter både fra Fagskolen og Høgskolen. Ellers finner du et godt tilbud av uteliv på Værste-området. Avstandene er små i Fredrikstad. Det er kort vei både til sentrum og gågata og til Gamlebyen.

19


20


TEKNISKE FAG

NHOs kompetansebarometer

49%

av bedriftene søker fagskoleutdannede innenfor håndverksfag og tekniske fag

Tekniske fag Fagskolene har sine røtter i de gamle tekniske skolene, Tekniker’n, som skolene ofte er kjent som fra gammelt av mange steder. De tekniske fagene dominerer ennå de offentlige fagskolene. Innen tekniske fag har vi tre store grupper med studier – Bygg/anlegg, KEM og FDV, Teknikk og industriell produksjon (TIP) og Elektro. I tillegg kommer de tre studiene Datateknikk, Kjemi og BIM (bygningsinformasjonsmodellering) som alle rekrutterer fra flere fagområder. De ulike skolene har litt ulik profil og tradisjon og derfor også litt ulike tilbud. De vanligste og mest tradisjonsrike studiene, som f.eks Bygg, Elkraft og Maskinteknikk finner du mange steder. Hvilke studieløp de ulike skolene tilbyr, varierer også. Du kan studere på heltid, på deltid eller nett- og samlings­basert. Et standard fagskolestudium går over to år, om studiet tas på heltid. Disse s­ tudiene gir deg tittelen fagskoleingeniør. Mange av emnene på disse studiene er felles, slik som Realfag , Kommunikasjon og LØM (ledelse, økonomi og markedsføring). I tillegg har fagskolene et tilbud av kortere utdanninger. Noen har et omfang tilsvarende ett år på heltid og gir tittelen fagskoletekniker, slik som BIM, FDV, Bygg og treteknikk og Fuktteknikk. Studiene Elektrotekniker og Bygningsvern har et omfang tilsvarende et halvt år på heltid. Felles for alle er at de gir sterkt etterspurt kompetanse og øker dine muligheter på arbeidsmarkedet. Mange av studiene gir deg også den teorien du trenger for å ta mesterbrev.

21


BYGG, ANLEGG OG KEM

Anlegg Kurskode:

FTB02H/N Fagskoler som tilbyr dette studiet:

Anleggsbransjen melder om stort behov for kompetent arbeidskraft i årene som kommer, og fagskoleutdannede anleggsingeniører vil være sterkt etterspurte. Etter studiet er du kvalifisert til stillinger som f.eks prosjektleder eller anleggsleder. Ta studiet på heltid eller som nett- og samlingsbasert mens du er i jobb.

Fagskolen Innlandet*

*Fagskolen Innlandet: Tre tre-dagers samlinger/semester. Undervisning på nett mellom samlingene.

Fordypningen anlegg gir grunnlag for å kunne arbeide med beregning, planlegging og koordinering av produksjon, innkjøp og personalressurser i anleggsprosjekter og dekker alle typer anlegg i jord og fjell, både når det gjelder dimensjonering og drift. I utdanningen inngår også landmåling og kommunalteknikk, med anbud og kalkulasjon, med geoteknikk, fjell­arbeid, anleggsdrift og prosjektstyring.

**Fagskolen Tinius Olsen: Undervisning på nett mellom samlingene.

Opptakskrav Ett av disse kravene må oppfylles:

Fagskolen Tinius Olsen** Studiepoeng: 120 Heltid - 2 år Nettbasert - 4 år

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fag-/svennebrev innen fagretningen bygg og anlegg: anleggsmaskinfører. fjell-og bergverksarbeider, asfaltør, banemontør, vei-og anleggsfagarbeider, betongfagarbeider, tømrer, stillasbygger. anleggsgartner Hvis du skal avlegge fag/svenneprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven. 2. Fem års praksis som ufaglært innen fagområdene nevnt over og kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studie­ retninger. Oppbygging og arbeidsformer Studiet kombinerer teori og praksis på en spennende og relevant måte, og du vil arbeide både selvstendig og i grupper med andre studenter. Arbeidsformene omfatter forelesninger, praktiske

22

oppgaver både individuelt og i grupper, problemorientert undervisning, samarbeidslæring, veiledning og tverrfaglige prosjekter i samarbeid med næringslivet. Studiet består av ni emner. Redskapsemner, grunnlagsemner og et hovedprosjekt. 1. Realfag (matematikk og fysikk) 2. Kommunikasjon (norsk og engelsk) 3. LØM (ledelse, økonomi, ­markedsføring) 4. Samordnet byggeprosess 5. Byggesaken 6. Konstruksjon anlegg m/faglig ledelse 7. Anleggsdrift m/faglig ledelse 8. Lokal tilpassing/kvalifiserende ­spesialisering m/faglig ledelse 9. Hovedprosjekt Kompetanse og jobbmuligheter Studiet gjør deg kvalifisert for tekniske oppgaver og lederstillinger innen anleggs- og prosjektledelse, teknisk saksbehandling og undervisning. Det er lagt særlig vekt på å sikre at utdanningen fortsatt skal kunne gi grunnlag for sentral godkjenning for ansvarsrett etter Plan- og bygningsloven og Saksbehandlingsforskriften.


TEKNISKE FAG

Bygg Kurskode:

FTB01H/D/N Fagskoler som tilbyr dette studiet:

Etterspørselen etter fagskoleingeniører innen bygg er stor og økende. Med en fagskoleutdanning står du bedre rustet for framtida i en bransje som er følsom for konjunktursvingninger. Studiet gjør deg kvalifisert til jobber på mellomledernivå både i privat og offentlig sektor.

Fagskolen Innlandet*

Fagskolen Oslo Akershus** Fagskolen Telemark*** Fagskolen Tinius Olsen**** Fagskolen Østfold***** Studiepoeng: 120 Heltid - 2 år Deltid - 4 år Nettbasert - 4 år *Nettbasert: Fagskolen Innlandet: Fire år. Tre tre-dagers samlinger/semester. Undervisning på nett mellom samlingene. **Deltid: Fagskolen Oslo Akershus: Fire år. To kvelder/uke og annenhver lørdag. ***Nettbasert: Fagskolen Telemark: Tre år. ****Deltid: Fagskolen Østfold: Tre år. ****Nettbasert: Fagskolen Tinius Olsen:Undervisning på nett mellom samlingene. *****Nettbasert: Fagskolen Østfold: Tre år.

Utviklingen innen fagområdet skjer i høyt tempo, og dette studiet gir deg oppdatert kompetanse om forvaltning, drift og vedlikehold av bygg, bygningsfysikk, bygningsproduksjon, betong-, tre- og stålkonstruksjoner. Fordypningen gir grunnlag for å beregne, planlegge og koordinere produksjon, innkjøp og personressurser i et byggeprosjekt. Utdanningen gir også lederkompetanse som kan brukes på mange nivå i byggog anleggsbransjen. Opptakskrav Ett av disse kravene må oppfylles: 1. Fullført og bestått videregående opplæring med fag-/svennebrev innen fagretningen bygg og anlegg, som f.eks: • tømrerfaget • murerfaget • betongfaget • stillasbyggerfaget • limtreproduksjonsfaget • trelastfaget • trevare- og bygginnredningsfaget Hvis du skal avlegge fag/svenneprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven. 2. Fem års praksis som ufaglært innen fagområdene nevnt over og kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studie­ retninger.

Oppbygging og arbeidsformer Studiet kombinerer teori og praksis på en spennende og relevant måte, og du vil arbeide både selvstendig og i grupper. Arbeidsformene i studiet omfatter forelesninger, praktiske oppgaver både individuelt og i grupper, problemorientert undervisning, samarbeidslæring, veiledning og tverrfaglige prosjekter i samarbeid med næringslivet. Studiet består av ni emner. Redskapsemner, grunnlagsemner og et hovedprosjekt. 1. Realfag (matematikk og fysikk) 2. Kommunikasjon (norsk og engelsk) 3. LØM (ledelse, økonomi, ­markedsføring) 4. Samordnet byggeprosess 5. Byggesaken 6. Konstruksjon bygg m/faglig ledelse 7. Drift/produksjon bygg m/faglig ledelse 8. Lokal tilpassing/kvalifiserende spesialisering m/faglig ledelse 9. Hovedprosjekt Kompetanse og jobbmuligheter Studiet gir deg mellomlederkompetanse som kan brukes på mange nivåer i bygg- og anleggsbransjen: prosjektleder, byggeplassleder, formann, kontrollingeniør, oppmålingsingeniør, byggesaksbehandler, avdelings­ingeniør, konstruktør, SHA-ansvarlig, HR-ansvarlig,driftsingeniør, salgs­ingeniør, lærer.

23


BYGG, ANLEGG OG KEM

Bygg og treteknikk Kurskode:

FTB10H Fagskoler som tilbyr dette studiet:

Bygg og treteknikk har store likhetstrekk med Bygg, men er ­spesielt rettet mot trebaserte byggevarer og bruk av tre i bygg og ­byfornyelse. Tre som materiale blir stadig mer aktuelt, også i større nybygg, og etterspørselen etter fagskoleingeniører med slik ­spesialisering vil øke kraftig i årene som kommer.

Fagskolen Innlandet

Studiepoeng: 120 Heltid - 2 år

Studiet tilbys bare ved Fagskolen Innlandet og ble etablert for å møte byggebransjens og markedets krav om høyere kompetanse innen bygging i tre. Du lærer om forvaltning, drift og vedlikehold av bygg, bygningsfysikk, bygningsproduksjon, betong-, tre- og stålkonstruksjoner og får grunnlag for å beregne, planlegge og koordinere produksjon, innkjøp og personressurser i et byggeprosjekt. Studiet fokuserer også på modernisering av eksisterende bygningsmasse og bærekraftig, miljøvennlig og framtidsrettet bruk av tre i byggebransjen. Samtidig er effektivisering og digitalisering av bransjen viktige elementer gjennom hele studiet. Opptakskrav Ett av disse kravene må oppfylles: 1. Fullført og bestått videregående opplæring med fag-/svennebrev innen utdanningsprogram bygg og anlegg, programområdene: • anleggsteknikk • byggteknikk • industriell møbelproduksjon • anlegsgartner- og idrettsanleggsfag • treteknikk Hvis du skal avlegge fag/svenneprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven. 2. Fem års praksis som ufaglært innen fagområdene nevnt over og kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende

24

de to første årene i yrkesfaglige studie­ retninger. Oppbygging og arbeidsformer Studiet utvikler dine kunnskaper om byggebransjen og om hva som inngår i et bygg- og anleggsprosjekt og gjør deg kvalifisert til å ivareta tekniske oppgaver og lederoppgaver innenfor mange områder i byggebransjen. Studiet består av ni emner. Redskapsemner, grunnlagsemner og et hovedprosjekt. 1. Realfag (matematikk og fysikk) 2. Kommunikasjon (norsk og engelsk) 3. LØM (ledelse, økonomi, ­markedsføring) 4. Samordnet byggeprosess 5. Byggesaken 6. Konstruksjon bygg m/faglig ledelse 7. Drift/produksjon bygg m/faglig ledelse 8. Lokal tilpassing/kvalifiserende s­pesialisering m/faglig ledelse 9. Hovedprosjekt Kompetanse og jobbmuligheter Studiet gir deg mellomlederkompetanse med særskilt fordypning innenfor treindustrien som kan brukes på mange nivåer i bygg- og anleggsbransjen: prosjektleder, byggeplassleder, formann, kontrollingeniør, oppmålingsingeniør, byggesaksbehandler, avdelings­ingeniør, konstruktør, SHA-ansvarlig, HR-ansvarlig, driftsingeniør, salgs­ingeniør, lærer.


TEKNISKE FAG

Bygningsvern Kurskode:

FTB53D Fagskoler som tilbyr dette studiet:

Forståelse av tidligere tiders kunnskap og tradisjon innen husbygging er viktig for å kunne løse mange av dagens oppgaver innen renovering, ombygging og vedlikehold. Kunnskap om disse feltene er stadig mer etterspurt, og dette ettårige studiet er relevant for mange typer håndverkere.

Fagskolen Innlandet

Studiepoeng: 30 Deltid - 1 år

Deltid: 11 helgesamlinger (fre-søn) fordelt på ­Fagskolen Innlandet, Valdresmusea ­(Fagernes), Bygningsvernsenteret på Røros og Vest-Telemark Museum (Eidsborg). 16 to-timers fjernundervisningsøkter på kveldstid via Skype. Veiledning mellom samlinger via Fronter eller Skype.

Minst 80 prosent av dagens bygningsmasse vil fortsatt stå i 2050. Markedet for renovering, ombygging og vedlikehold av eksisterende bygningsmasse (ROT) er på om lag 135 mrd. kr, der 60 mrd av dette er knyttet til boliger. Dette er omtrent like stort som nybyggmarkedet for boliger og næringsbygg til sammen, og innenfor dette finnes om lag 65 000 bygninger som skal behandles i henhold til antikvariske krav. Riksantikvaren stiller nå krav til fagskoleutdanning eller tilsvarende kompetanse når de gir tilskudd til arbeid på fredede bygg. Håndverkeren er nøkkelpersonen når verneverdige bygninger og annen eksisterende bygningsmasse skal istandsettes. Studiet skal utvikle håndverkerens kompetanse innen praktisk bygningsvern for bygninger som er bygget med materialer og teknikker som normalt ikke inngår i dagens fagopplæring. Opptakskrav Ett av disse kravene må oppfylles: 1. Fullført og bestått videregående opplæring med fag-/svennebrev innen fagretningen bygg og anlegg. Spesielt egnet for tømrere, murere, snekkere, malere, blikkenslagere og innen trevareog bygginnredningsfaget. Hvis du skal avlegge fag/svenneprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven.

2. Fem års praksis som ufaglært innen fagområdene nevnt over og kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studie­ retninger. Oppbygging og arbeidsformer Bygningsvern er et fagområde som spenner vidt. Studiet gjennomføres som en blanding av forelesninger, veiledning ved arbeid i grupper og veiledning under praktiske øvelser. Studiet består av fire emner, i tillegg til det avsluttende prosjektet: 1. Bygningsvern 2. Bygningsfysikk 3. Tverrfaglig tradisjonell materiallære 4. Tradisjonelle konstruksjoner – tre eller mur, valgbart emne 5. Prosjekt med selvvalgt tema Kompetanse og jobbmuligheter Studiet gir ingen formell tittel, men vil gi deg et konkurransefortrinn når du søker jobb med arbeid på fredede og verneverdige bygg.

25


BYGG, ANLEGG OG KEM

FDV-utdanning Kurskode:

FTB08N Fagskoler som tilbyr dette studiet:

Forvaltning, drift og vedlikehold av større bygg og eiendommer krever stadig høyere kompetanse. Nett- og samlingsbasert FDVutdanning går over fire år. De to første årene er teknisk orienterte og gir deg tittelen tekniker FDV. Tar du to år til, blir du fagskole­ ingeniør FDVU og kvalifisert til ledende stillinger.

Fagskolen Innlandet

Studiepoeng: 60/120 Nettbasert - 2/4 år Nettbasert: Tre tre-dagers samlinger/ semester. Undervisning på nett mellom samlingene.

Dette studiet er spesielt på den måten at utdanningen kan avbrytes etter de to første årene og gi deg kompetanse for teknisk drift og vedlikehold av større bygg. De to siste årene har et sterkere fokus på ledelse, administrasjon og forvaltning og kvalifiserer deg til å lede forvaltning, teknisk drift, vedlikehold og utvikling av større bygg og eiendommer. Opptakskrav Ett av disse kravene må oppfylles: 1. Fullført og bestått videregående opplæring med fag-/svennebrev innen fagretningen bygg og anlegg: • tømrerfaget • murerfaget • betongfaget • stillasbyggerfaget • malerfaget • rørleggerfaget • byggdrifterfaget Hvis du skal avlegge fag/svenneprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven. 2. Fem års praksis som ufaglært innen fagområdene nevnt over og kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studie­ retninger.

26

Oppbygging og arbeidsformer Studiet er bygget opp i to trinn som hver tilsvarer ett års heltids studium, 60 studiepoeng hver, tilsammen 120 studiepoeng. Studiet er nett- og samlingsbasert, og hvert trinn tar derfor to år. Emner i første trinn: • Kommunikasjon og ledelse • Administrativ FDV • Energi og miljø i bygg • Byggeteknikk og utvendig anlegg • Tekniske installasjoner i bygg Emner i andre trinn: • Ledelse, økonomi og markedsføring • Kommunikasjon, teknisk engelsk • Profesjonell eiendomsforvaltning • Byggesaken • Hovedprosjekt Kompetanse og jobbmuligheter Som FDV tekniker (to år nettstudium, 60 studiepoeng) kan du jobbe med teknisk drift og vedlikehold av større bygninger. Som FDV ingeniør (fire år nettstudium, 120 studiepoeng) kan du ivareta og lede forvaltning, teknisk drift, ved­like­hold og utvikling av større bygg og eiendommer.


TEKNISKE FAG

Fuktteknikk Kurskode:

FTB51N Fagskoler som tilbyr dette studiet:

Fuktskader har nå passert brann som viktigste årsak til skader på bygg. Det er nå dobbelt så mange fuktskader som brannskader, og behovet for mer kompetanse om fuktteknikk er stort. NHO S ­ ervice har vært pådriver for dette studiet som retter seg mot mange ­målgrupper, ikke bare i skadesaneringsbransjen.

Fagskolen Oslo Akershus Studiepoeng: 60 Nettbasert - 2 år Nettbasert: Tre fire-dagers samlinger pr semester. Studiet tar opp nye studenter annet hvert år, neste gang skoleåret 20202021

Årsakene til at fuktskader har økt så dramatisk, er sammensatte. Klimaet har endret seg med mer nedbør og flom. Bygningene blir stadig tettere, ventilasjon brukes feil eller har mangler. Med stadig kortere byggetider kan det også være fare for at fukt kapsles inn før den rekker å tørke. Derfor er kompetanse om fuktteknikk viktig ikke bare etter at fuktskadene har oppstått, i forsikring, taksering og sanering. Også de som bygger eller rehabiliterer bygninger, trenger mer slik kompetanse. Det vil bidra til å ta bedre vare på byggenes verdi gjennom hele deres levetid og møte myndigheters og kunders stadig strengere krav til arbeidsmetoder og dokumentasjon. Dette nett- og samlingsbaserte deltidsstudiet ble etablert på Kuben yrkes­arena i Oslo i 2016. NHO Service har vært pådriver for etableringen, og studieplanen ble utviklet i tett samarbeid med bransjen. Studiet tilbys annethvert år.

2. Fem års praksis som ufaglært innen fagområdene nevnt over og kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studie­ retninger.

Opptakskrav Ett av disse kravene må oppfylles:

Kompetanse og jobbmuligheter Studiet gir kompetanse som kan brukes innenfor byggforvaltning og tilstands­ analyse, planlegging og gjennomføring av utbedringsarbeider i skadesaneringsbransjen. Kompetansen er også nyttig for alle som arbeider med nybygg og rehabilitering.

1. Fagbrev/svennebrev innen tømrerfaget, men andre relevante fagområder innen bygg- og anleggsteknikk som klima, energi- og miljøteknikk og overflateteknikk kan vurderes. Hvis du skal avlegge fag/svenneprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven.

Oppbygging og arbeidsformer Utdanningen er toårig og gjennomføres på deltid (tilsvarer ett år på fulltid). Studiet er nett- og samlingsbasert og bruker læringsplattformen It’s learning. Det er totalt 12 samlinger, som vanligvis er lagt som firedagers samlinger (mandag-torsdag). Studiet består av fire emner som gir til sammen 60 studiepoeng. 1. Bygningsfysikk og inneklima (tre samlinger) 2. Bygningstekniske konstruksjonsprinsipper og tekniske installasjoner (Tre samlinger) 3. Fuktskader, tørkemetoder og prosjektgjennomføring (Fire samlinger) 4. Prosjektoppgave (To samlinger)

27


BYGG, ANLEGG OG KEM

Klima, energi og miljø i bygg (KEM) Kurskode:

FTB03H/D/N Fagskoler som tilbyr dette studiet: Fagskolen Innlandet*

Fagskolen Oslo Akershus Fagskolen Tinius Olsen** Studiepoeng: 120 Heltid - 2 år Deltid - 4 år Nettbasert - 4 år *Nettbasert: Fagskolen Innlandet: Tre tredagers samlinger/semester. Undervisning på nett mellom samlingene. **Nettbasert: Fagskolen Tinius Olsen: Undervisning på nett mellom samlingene.

Kravene til inneklima, energieffektivitet og miljø skjerpes stadig, og tekniske anlegg i bygninger blir stadig mer integrerte. Derfor blir kompetanse om energieffektive varme-, kjøle- og ventilasjons­ anlegg i bygninger stadig mer ettertraktet. Dette studiet kvalifi­ serer deg til arbeid med både prosjektering, drift og vedlikehold av slike anlegg. Studiet er utviklet i samarbeid med bransjeorganisasjoner for å være mest mulig relevant for arbeidsmarkedet. Her får du tverrfaglig kompetanse som gjør deg stand til å prosjektere, levere og drifte VVS-tekniske installasjoner i et bygg. Studiet gir deg også den kompetansen som kreves av ordningen for energivurdering av klimaanlegg. Opptakskrav Ett av disse kravene må oppfylles: 1. Fullført og bestått videregående opplæring med fag-/svennebrev innen fagretningen bygg og anlegg: • rørleggerfaget • ventilasjonsfaget • automasjonsfaget • kuldemontørfaget Hvis du skal avlegge fag/svenneprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven. 2. Fem års praksis som ufaglært innen fagområdene nevnt over og kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studie­ retninger.

28

Oppbygging og arbeidsformer Studiet består av ni emner som gir til sammen 120 studiepoeng. Redskapsemner, grunnlagsemner og et hovedprosjekt. 1. Realfag (matematikk og fysikk) 2. Kommunikasjon (norsk og engelsk) 3. LØM (ledelse, økonomi, ­markedsføring) 4. Energi og miljø i bygg 5. Byggesaken – for tekniske ­installasjoner 6. VVS-prosjektering og system­ forståelse med faglig ledelse 7. Elektro og automatisering med faglig ledelse 8. Lokal tilpassing/VVS-spesialisering med faglig ledelse 9. Hovedprosjekt Kompetanse og jobbmuligheter Studiet gjør deg kvalifisert til ledende stillinger innen prosjektering, beregning og tegning, drift og vedlikehold av VVS-anlegg.


TEKNISKE FAG

29


DATATEKNIKK

Drift og sikkerhet Kurskode:

FTD02H/N Fagskoler som tilbyr dette studiet:

Fagfolk som kan planlegge, etablere, vedlikeholde og drifte stadig flere små og store IT-anlegg, er etterspurt arbeidskraft. IT-drift er et tverrfaglig fagområde i kontinuerlig endring og utvikling og krever oppdaterte og relevante utdanninger. Med dette studiet får du IT-kompetansen arbeidsgiverne etterspør.

Fagskolen Innlandet*

Fagskolen Tinius Olsen** Studiepoeng: 120 Heltid - 2 år Nettbasert - 4 år *Nettbasert: Fagskolen Innlandet: Tre tredagers samlinger/semester. Undervisning på nett mellom samlingene. **Nettbasert: Fagskolen Tinius Olsen: Undervisning på nett mellom samlingene.

Studiet retter seg mot teknisk drift av små og mellomstore lokale nettverk, forretningskritiske datasystemer og e-handelsløsninger. Du lærer å planlegge, budsjettere og gjennomføre installasjon og konfigurasjon av servere, arbeidsstasjoner og nettverksutstyr. ITIL og informasjonssikkerhet er også en viktig del av studiet. Tilbakemeldinger fra både studenter og arbeids­givere tyder på at studiet gir studentene kunnskaper og ferdigheter som arbeids­ givere etterspør. Opptakskrav Ett av disse kravene må oppfylles: 1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev som data­ elektroniker eller i IKT-servicefag. Hvis du skal avlegge fag/svenneprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven. 2. Fem års praksis som ufaglært innen fagområdene nevnt over og kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studie­ retninger. Oppbygging og arbeidsformer Arbeidsformene på studiet vil være forelesninger, praktiske oppgaver både individuelt og i grupper, problem­ orientert undervisning, samarbeidslæring, veiledning og tverrfaglige prosjekter i samarbeid med næringslivet.

30

Dataverdenen er i kontinuerlig endring og for at studiet skal være mest mulig relevant og oppdatert, bruker vi gjesteforelesere fra velrenommerte data­ selskaper. Studiet består av ni emner som gir til sammen 120 studiepoeng. Redskaps­ emner, grunnlagsemner og et hovedprosjekt. 1. Realfag (matematikk og fysikk) 2. Yrkesrettet kommunikasjon (norsk og engelsk) 3. LØM (ledelse, økonomi, ­markedsføring) 4. Datakommunikasjon og maskinvare 5. Organisering og programmering 6. Klient/serverdrift (systemdrift) m/faglig ledelse 7. IKT-Nettverk m/faglig ledelse 8. Valgbart emne/kvalifiserende ­spesialisering m/faglig ledelse 9. Hovedprosjekt Kompetanse og jobbmuligheter Studiet kvalifiserer deg til mellomlederstillinger innen planlegging, installasjon, teknisk drift og vedlikehold av dataanlegg og datanettverk. I tillegg åpner studiet for nye muligheter innen både salg/markedsføring av datautstyr og undervisning.


TEKNISKE FAG

Programmering Kurskode:

FTD01H/N Fagskoler som tilbyr dette studiet:

Dette studiet er rettet mot programmering og vedlikehold av datanettverk og moderne informasjonssystemer med forretningskritiske datasystemer og ehandelsløsninger som sentrale emner. Du lærer objektorientert programmering og blir i stand til å bygge opp, vedlike­holde og videreutvikle avanserte datasystemer.

Fagskolen Tinius Olsen Studiepoeng: 120 Heltid - 2 år Nettbasert - 4 år To samlinger à fire-fem dager/semester.

I løpet av studiet lærer du å bygge opp og drifte et moderne PC-basert datanettverk. Studenten gis kunnskap om drift av forretningskritiske datasystemer, fjerndrifting og informasjonssikkerhet. Både generelle prinsipper, teknologi og verktøy og den organisatoriske siden ved informasjons­ sikkerhet inngår i studiet. Opptakskrav Ett av disse kravene må oppfylles: 1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev innen teknikk og industriell produksjon (IKT-servicefag) og elektrofag (IKT-servicefag, automatisering, elenergi, data og elektronikk, flyfag, kulde- og varmepumpeteknikk). Hvis du skal avlegge fagprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven. 2. Fem års praksis som ufaglært innen fagområdene nevnt over og kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studie­ retninger.

Oppbygging og arbeidsformer Nettbasert deltidsstudium er en 2-årig utdanning fordelt over 4 år. Studiene blir gjennomført som en kombinasjon av samlinger og kveldsundervisning. Studiet består av tretten emner som gir til sammen 120 studiepoeng. Redskaps­ emner, grunnlagsemner og et hovedprosjekt.

1. Realfag (matematikk og fysikk) 2. Yrkesrettet kommunikasjon (norsk og engelsk) 3. LØM (ledelse, økonomi, ­markedsføring) 4. Lokalt valgte emner 5. Kjemi og miljø 6. Tegning og dokumentasjon 7. Grunnlagsemne IKT 8. Grunnlagsemne elektro 9. Lokale fordypningsemner m/faglig ledelse 10. Lokalt valgt ledelsesemne 11. E-handel og databaser m/faglig ledelse 12. Operativsystemer m/ faglig ledelse 13. Hovedprosjekt Kompetanse og jobbmuligheter Studiet kvalifiserer deg til mellom­ lederstillinger innen planlegging, installasjon, teknisk drift og vedlikehold av dataanlegg og datanettverk. I tillegg åpner studiet for nye mulig­ heter innen både salg/markedsføring av datautstyr og undervisning.

31


ELEKTRO

Automatisering Kurskode:

FTE01H/D/N Fagskoler som tilbyr dette studiet:

Alt som kan automatiseres, kommer til å bli det. Prosesser i ­indu­strien og automasjon i bygninger er selvsagte i en slik utvikling, men også mange andre fagområder kommer til å bli berørt. Automasjonssystemer blir mer og mer aktuelt i moderne industri, og behovet for fagpersoner er økende.

Fagskolen Innlandet*

Fagskolen Telemark** Fagskolen Tinius Olsen*** Fagskolen i Vestfold Studiepoeng: 120 Heltid - 2 år Deltid - 4 år Nettbasert - 3 - 4 år *Nettbasert: Fagskolen Innlandet: Fire år. Tre tre-dagers samlinger/semester. Undervisning på nett mellom samlingene. ***Nettbasert: Fagskolen Telemark: Tre år. To tre-dagers samlinger (ons–fre) per semester. ****Nettbasert: Fagskolen Tinius Olsen: Undervisning på nett mellom samlingene.

Faget automatisering er høyteknologi i praksis og et fagområde i rivende utvikling. Faget krever innsikt i mange fagområder, og utdanningen legger vekt på en helhetlig tilnærming til faget, med både teori, kreativitet og praktiske ferdigheter. En fagskoleingeniør innen automatisering må ha både solid praksis og en oppdatert teoretisk utdanning. Fordypningen omfatter praktisk reguleringsteknikk, teknisk kybernetikk, styring, prosesskontroll og overvåkning. Opptakskrav Ett av disse kravene må oppfylles: 1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev i auto­mati­sering, eller elenergi eller tilsvarende. Hvis du skal avlegge fag/svenneprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven. 2. Fem års praksis som ufaglært innen fagområdene nevnt over og kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studie­ retninger.

32

Oppbygging og arbeidsformer Studiet består av ni emner som gir til sammen 120 studiepoeng. Redskaps­ emner, grunnlagsemner, fordypnings­ emner og et hovedprosjekt. 1. Realfag (matematikk og fysikk) 2. Yrkesrettet kommunikasjon (norsk og engelsk) 3. LØM (ledelse, økonomi, ­markedsføring) 4. Elektriske systemer 5. Elektroniske systemer 6. Energitekniske styringssystemer m/ faglig ledelse 7. Reguleringstekniske systemer m/ faglig ledelse 8. Lokal tilpassing/spesialisering med faglig ledelse 9. Hovedprosjekt Kompetanse og jobbmuligheter Etter studiet kan du ta ansvar for planlegging og gjennomføring av arbeidet i automatiserte anlegg i prosess­industri på land og offshore. Du kan også jobbe i produksjons- og installasjons­bedrifter, innen teknisk rådgivning, med salg eller i undervisning.


TEKNISKE FAG

Bygnings­automatisering Kurskode:

FTE50H/N Fagskoler som tilbyr dette studiet:

Varme, ventilasjon, elektrisitet, lys, AV-systemer, solskjerming, ­skallsikring, brannvarsling og adgangskontroll – alle tekniske anlegg i en bygning kan automatiseres, og blir det også i stadig større grad. Dette er et eget fagfelt innen automatisering, med stor vekst og stort behov for fagfolk.

Fagskolen Telemark Studiepoeng: 120 Heltid - 2 år Nettbasert - 4 år Nettbasert: To tre-dagers samlinger (ons– fre) pr semester. Undervisning på nett mellom samlingene.

Bygningenes ulike tekniske anlegg må også fungere sammen på en bærekraftig måte. For f.eks varme- og ventilasjonsanlegg betyr det at anleggene må samhandle for å skape et godt innemijlø på en så energieffektiv måte som mulig. Også hjemmene våre automatiseres. «The Internet of things» er på vei inn også her. Lys, solskjerming, musikk – alle tekniske funksjoner blir styrt fra en app på mobilen din. Framtidige løsninger innen velferdsteknologi vil også bli et viktig arbeidsområde innen dette fagfeltet. For å få et bygningsautomatisert anlegg til å fungere, kreves en bred helhetstenkning med både teoretiske kunnskaper, kreativitet og praktiske ferdigheter. Ekom-emnet er en sentral spesialisering på dette studiet. Opptakskrav Ett av disse kravene må oppfylles: 1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev som automatikkmekaniker, automa­tiker, elektriker, elektroreparatør, energimontør, tavlemontør, tele­kommunikasjons­ montør, vikler. Hvis du skal avlegge fag/svenneprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven.

2. Fem års praksis som ufaglært innen fagområdene nevnt over og kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studie­ retninger. Oppbygging og arbeidsformer Studiet består av ti emner som til sammen utgjør 120 studiepoeng. Redskapsemner, grunnlagsemner, fordypningsemner og et hovedprosjekt. 1. Realfag (matematikk og fysikk) 2. Yrkesrettet kommunikasjon (norsk og engelsk) 3. LØM (ledelse, økonomi, ­markedsføring) 4. Elektriske systemer 5. Elektroniske systemer 6. Energidesign og bygningsfysikk m/faglig ledelse 7. Klima- og energistyring m/ faglig ledelse 8. EKOM (elektroniske kommunikasjonssystemer) m/faglig ledelse 9. Feltbusser, systemintegrasjon, reguleringsteknikk, prosjekt­ administrasjon, vedlikehold m/ faglig ledelse 10. Hovedprosjekt Kompetanse og jobbmuligheter Studiet kvalifiserer deg til arbeid med planlegging, prosjektering, drift og vedlikehold av automatiserte anlegg og prosesser i bygninger.

33


ELEKTRO

Datasenter infrastrukturteknikk Kurskode:

IKKE KLART/H/N Fagskoler som tilbyr dette studiet: Fagskolen Tinius Olsen Studiepoeng: 120 Heltid - 2 år Nettbasert - 4 år Nettbasert: Undervisning på nett mellom samlingene.

Stadig mere data lagres i «skyen», med andre ord på en server i et datasenter. Den skal helst ligge et sted med kjølig klima, billig og «grønn» strøm og politisk stabilitet, slik som Norge. Denne bransjen er i kraftig vekst her i landet, og det trengs mange fagfolk for å drifte disse serverparkene. Dette nye studiet på Tinius Olsen rekrutterer fra mange fagretninger. Datasenterbransjen etterspør arbeidstakere med en annen kompetanseprofil enn det som nå tilbys i utdannings­ løpet. Per i dag eksisterer det ikke noe helhetlig formalisert utdanningstilbud i Norge rettet mot datasenter, verken på videregående-, fagskole- eller høgskolenivå. De ansatte i bedriftene har fagbrev, fagskoleutdanning og ingeniørutdanning på ulike fagområder. Datasenteraktørene har dekket sitt kompetansebehov gjennom kortere kursløp og intern opplæring i bedrift. Denne situasjonen er ifølge bransjen den samme i hele Norden. Dette nye studiet er det første i sitt slag i Nord-Europa og skal gi en helhetlig forståelse av hvordan datasentra drives. Dette omfatter kunnskaper og ferdigheter innen elektro, klima/ energi/miljø og sikkerhet, i tillegg til gode datakunnskaper. Studieplanen er utviklet av Fagskolen Tinius Olsen sammen med de viktigste datasenterbedriftene i Norge. Studiet starter høsten 2019, forutsatt at det blir godkjent fra kvalitetsorganet NOKUT. Opptakskrav Ett av disse kravene må oppfylles: 1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev innen fag­ retningen elektrofag, klima-, energi- og

34

miljøteknikk (programområdet rørlegger og ventilasjon) og IKT-servicefag. Hvis du skal avlegge fag/svenneprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven. 2. Fem års praksis som ufaglært innen fagområdene nevnt over og kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studie­ retninger. Oppbygging og arbeidsformer Studiet består av ni emner som gir til sammen 120 studiepoeng. Redskaps­ emner, grunnlagsemner, fordypningsemner og et hovedprosjekt. 1. Realfag (matematikk og fysikk) 2. Yrkesrettet kommunikasjon (norsk og engelsk) 3. LØM (ledelse, økonomi, ­markedsføring) 4. Elektriske systemer m/lab 5. Elektroniske systemer m/lab 6. Prosess og energi med faglig ledelse 7. Sikkerhet 8. Data og nettverk 9. Hovedprosjekt


TEKNISKE FAG

Elektronikk Kurskode:

FTE02H/N Fagskoler som tilbyr dette studiet: Fagskolen i Vestfold Studiepoeng: 120 Heltid - 2 år Nettbasert - 3 år

Elektronikkens utvikling skyter fart med halvledere og transistoren på 1950-tallet, og i dag finnes det elektronikk i nær sagt alt som det går strøm i. Stadig flere felter tar i bruk elektronikk for styring og overvåking av prosesser. Verden automatiseres, og som fagskole­ingeniør kan du ta del i den spennende utviklingen. Elektronisk utstyr brukes i stadig større omfang for styring av større systemer. Eksempler på dette kan være produksjon av elektrisk kraft, oppvarming av boliger, regulering av utslippene fra biler, styring av heiser, radar og kommunikasjonssystemer i fly og båter, kontroll av industriprosesser og personaladministrasjon og økonomi­forvaltning. Elektronikkstudiet finner du bare på Fagskolen i Vestfold. Du kan ta studiet både på heltid og deltid. Horten har et svært rikt elektronikkmiljø og en rekke ledende bedrifter på feltet som skolen samarbeider med gjennom studiet. Opptakskrav Ett av disse kravene må oppfylles: 1. Fullført og bestått videregående opplæring med følgende fagbrev: • produksjonselektronikk • telekommunikasjon • dataelektronikk • svakstrømsmontør S. Hvis du skal avlegge fag/svenneprøve etter søknadsfristen og senest oktober, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven.

Oppbygging og arbeidsformer Studiet består av ni emner som gir til sammen 120 studiepoeng. Tre redskapsemner (1–3) fem grunnlags­emner (4–8) og et hoved­prosjekt. Første år: 1. Realfag (matematikk og fysikk) 2. Yrkesrettet kommunikasjon (norsk og engelsk) 3. LØM (ledelse, økonomi, markedsføring) 4. Elektriske systemer 5. Elektroniske systemer Andre år: 6. Elektronikk og elektronikk­ produksjon 7. Databasert styreteknikk og elektronikkommunikasjon 8. Spesialisering/valgbart emne 9. Hovedprosjekt Kompetanse og jobbmuligheter Studiet kvalifiserer deg til å lede og være ansvarlig for produksjon, installasjon, innkjøp, vedlikehold og reparasjon av elektronisk utstyr.

2. Fem års praksis som ufaglært innen fagområdene nevnt over og kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studie­ retninger.

35


ELEKTRO

Elektrotekniker Kurskode:

FTE55N Fagskoler som tilbyr dette studiet:

Elektroentreprenørene opplever at altfor mange d ­ yktige elektrikere forsvinner til andre jobber. Mangel på k ­ ompetanse gjør også at installasjonsoppgaver flyttes til andre faggrupper. Dette studiet skal bidra til en påkrevet oppdatering av elektrikere og på den måten beholde flere flinke fagfolk i bransjen.

Fagskolen i Vestfold Studiepoeng: 30 Nettbasert deltid - 1 år

Både Nelfo og elektroentreprenørene ønsker korte (halvårlige) utdanninger som oppdaterer studentene på ny kompetanse. Dette studiet er utviklet i samarbeid med Nelfo og går over to semestre. Studiet er nettbasert og kan gjennomføres mens du er i jobb, uansett hvor du bor i landet. Utdanningen er praktisk rettet, og du vil få solid teknisk påfyll og forståelse for samspill med andre fag, leverandører og spesialister for å tilfredsstille de krav som stilles i dagens samfunn Opptakskrav Ett av disse kravene må oppfylles: 1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev innen fagretningen elektrofag. Hvis du skal avlegge fag/svenneprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven. 2. Fem års praksis som ufaglært innen fagområdene nevnt over og kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studie­ retninger.

36

Oppbygging og arbeidsformer Studiet skjer på nett med samlinger via Adobe Connect. Undervisningen tilpasses deg og din arbeidsgivers ønsker og behov, og du får tett opp­følging. Studiet består av tre emner, ett valgfag og gir 30 studiepoeng. I tillegg kommer avsluttende prosjekt. 1. Grunnlagsfag 2. Prosjekt og ledelse 3. Valgfag (du må velge ett av tre) a. Valgfag SD, ITB, feltbus b. Building SMART c. LEAN 4. Prosjekt


TEKNISKE FAG

Elkraft Kurskode:

FTE13H/D/N Fagskoler som tilbyr dette studiet:

Elkraftfaget omfatter hele energikjeden, fra produksjon og fordeling til forbruk og er et fagområde i rask utvikling. Alternativ energi og automatisering er noen stikkord her. Det er stort behov for fagskoleingeniører innen elkraft. Her får du også teorien som kreves for autorisasjon som elektroinstallatør og ekominstallatør.

Fagskolen Innlandet

Fagskolen Oslo Akershus Fagskolen Telemark Fagskolen Tinius Olsen Fagskolen i Vestfold Fagskolen Østfold* Studiepoeng: 120 Heltid - 2 år Deltid - 3 - 4 år Nettbasert - 3 - 4 år *Deltid: Østfold: 3 år Nettbasert: Ta kontakt med den aktuelle skolen for detaljer om gjennomføring.

Elkraftfaget har i Norge vært sterkt knyttet til vannkraft. Nå er det alternative energikilder og energibærere og også den rivende utviklingen innen automasjon som preger fagområdet sterkest. Ekom er også kommet inn som et nytt emne. Studiet gir kompetanse for prosjektering og faglig ledelse og tilfredsstiller de teoretiske kvalifikasjonskrav for de som skal ha det faglige ansvar i Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr. Studiet tilfredsstiller også de teoretiske kvalifikasjonskrav til NKOMs autorisasjonsforskrift. Studentene som gjennomfører studiet etter denne planen, har rett til å søke autorisasjon som ekomnettverksinstallatør (ENA). Opptakskrav Ett av disse kravene må oppfylles: 1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev innen fagretningen elektrofag, som f.eks automatiker, tavlemontør, vikler, elektriker, energimontør, energioperatør, heismontør, signalmontør, tavlemontør, togelektriker.

Oppbygging og arbeidsformer Studiet består av ti emner som gir til sammen 120 studiepoeng. Redskaps­ emner, grunnlagsemner, fordypnings­ emner og et hovedprosjekt. 1. Realfag (matematikk og fysikk) 2. Yrkesrettet kommunikasjon (norsk og engelsk) 3. LØM (ledelse, økonomi, ­markedsføring) 4. Elektriske systemer 5. Elektroniske systemer 6. Installasjonssystemer og automatiserte systemer med faglig ledelse 7. Elektrisk energiproduksjon og ­distribusjon med faglig ledelse 8. Elektroniske kommunikasjonssystemer (Ekom) med faglig ledelse 9. Elektriske installasjoner og elenergianlegg med faglig ledelse 10. Hovedprosjekt Kompetanse og jobbmuligheter Studiet gir muligheter for jobb som prosjektingeniør, salgsingeniør, arbeidsleder, driftsleder, vedlikeholdsleder eller inspektør i installasjonsbedrifter og elektrisitetsforsyning.

Hvis du skal avlegge fag/svenneprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven. 2. Fem års praksis som ufaglært innen fagområdene nevnt over og kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studie­ retninger.

37


ELEKTRO

Energitekniker Kurskode:

FTE58N Fagskoler som tilbyr dette studiet: Fagskolen i Vestfold Studiepoeng: 30 Nettbasert - 1 år

NYTT STUDIUM Studieplanen er utviklet i samarbeid med Skagerak Energi, som på vegne av bransjen ønsker en videreutdanning for energimontører, slik at de kan beholde dyktige fagfolk. De ønsker å kunne tilby energimontører mulighet for å dyktiggjøre seg faglig.

Opptakskrav Ett av disse kravene må oppfylles: 1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev energimontør eller energioperatør. Hvis du skal avlegge fagprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven. 2. Fem års praksis som ufaglært innen fagområdene nevnt over og kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger. Oppbygging og arbeidsformer Studiet er nettbasert på deltid over to semestre på ett år. Undervisningen foregår på nettsamlinger i videokonferanse, som tillater direkte kontakt med læreren og medstudenter. Nettsamlingene foregår på ettermiddagen og tidlig kveld mellom kl. 16 og kl. 20. Undervisningen på nettsamlingene blir tatt opp og gjort tilgjengelig på læringsplattformen, slik at du kan se forelesningen når det passer deg og så mange ganger som du ønsker. Læringsplattformen inneholder også oppgaver, fagstoff, supplerende videoer, mm. Du får lenker til innlogging, og trenger ikke å installere program på PC-en. Du vil få tett oppfølging fra lærer og elæringskoordinator, og inngå i en læringsgruppe med medstudenter. Studiet har emnene 1 til 3. Emne 1, som er grunnlagsfag, gir studentene en introduksjon til fagene, hvor det er

38

fokusert på tverrfaglighet og samhandling mellom dem. I dette emnet lærer studentene grunnleggende om overføringsanlegg, koplingsstasjoner, kraftelektronikk, effekt og energi, støyhåndtering (EMC), vedlikehold, økonomi og faglig ledelse. Emnet tar også for seg lokal produksjon og lagring slik at studenten kan medvirke til det grønne skiftet. Valgfagene som er lagt til emne 2 gir studentene mulighet til individuelt å fordype seg faglig. Hensikten med å tilby flere valgfag er at studentene som gruppe kan dekke et bredere fagfelt og at studenten kan velge valgfag som interesserer dem. Det er et samarbeid med andre linjer om gjennomføringen av valgfagene. På den måten kan det tilbys flere valgfag. Valgfagene tilbys også til eksterne deltakere (som lærere og andre som er interessert). Emne 3 er et prosjektfag. Her skal studentene bruke det de har lært i emne 1 og 2 i et avslutnings- prosjekt, som binder hele studiet sammen. Kompetanse og jobbmuligheter Studiet gir deg tittelen fagarbeider med fagskolegrad og kvalifiserer til stilling som overmontør.


TEKNISKE FAG

Industriell digitalisering Kurskode:

IKKE KLART/H/N Fagskoler som tilbyr dette studiet:

NYTT STUDIUM Moderne datakommunikasjon har ført til endringer så omfattende at de betegnes som en ny industriell revolusjon. Nå kan den samme produksjonslinjen lage ulike produkter, og ved hjelp av simuleringer minimeres omstillingstiden. Det har skapt et behov for ny kompetanse innen produksjonssystemer.

Fagskolen Tinius Olsen Studiepoeng: 120 Heltid - 2 år Nettbasert - 4 år Undervisning på nett mellom samlingene.

Utviklingen i industriell produksjon drives av ulike teknologier som gjør den mer fleksibel. Dette innebærer at den samme produksjonslinjen kan lage ulike produkter og varianter av disse. Tiden for omstilling går ned fordi endringer kan utprøves gjennom simuleringer før de settes ut i livet. I tillegg kommuniserer maskinene sammen via tingenes internett. På denne måten kan de si i fra at de har ferdige varer klare til henting av en autonom transportrobot, eller at de trenger vedlikehold hvis behovet oppstår. De kan også bestille råvarer når lagrene begynner å bli tomme. Dette studiet er utviklet av Fagskolen Tinius Olsen i samarbeid med industrien for å møte disse nye utfordringene. Opptakskrav Ett av disse kravene må oppfylles: 1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev innen fagretningen elektrofag (programområdene IKT-servicefag, elenergi, automatisering, data og elektronikk, flyfag, kulde- og varmepumpeteknikk) eller teknikk og industriell produksjon (programområdene industriteknologi, anleggsmaskiner, brønnteknikk, bilskade, lakk og karosseri eller kjøretøy) Hvis du skal avlegge fag/svenneprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven.

2. Fem års praksis som ufaglært innen fagområdene nevnt over og kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studie­ retninger. Oppbygging og arbeidsformer Studiet består av ni emner som gir til sammen 120 studiepoeng. Redskaps­ emner, grunnlagsemner, fordypnings­ emner og et hovedprosjekt. 1. Realfag (matematikk og fysikk) 2. Yrkesrettet kommunikasjon (norsk og engelsk) 3. LØM (ledelse, økonomi, ­markedsføring) 4. Elektriske systemer m/lab 5. Elektroniske systemer m/lab 6. Tingenes Internett m/lab 7. Industriell intelligens og autonome systemer med lab 8. Agil produksjon med lab 9. Hovedprosjekt Alle fordypningsemnene har stort innslag av laboratoriearbeid, og prosjektarbeidsformen er viktig (som for alle fordypninger ved Fagskolen Tinius Olsen). Kompetanse og jobbmuligheter Studiet gir deg de nødvendige kunnskaper og ferdigheter for å planlegge, prosjektere, drifte og vedlikeholde moderne produksjonssystemer.

39


BIM

BIM-tekniker installasjon Kurskode:

FTI01H Fagskoler som tilbyr dette studiet:

BIM står for bygningsinformasjonsmodellering, og på dette ettårige heltidsstudiet lærer du både digital 3D-modellering av tekniske installasjoner og metoder for samhandling og koordinering av bygge­prosesser. BIM-teknikere er svært etterspurte, særlig de med spesialiseringen installasjon.

Fagskolen Oslo Akershus Fagskolen Tinius Olsen Studiepoeng: 60 Heltid - 2 år

Dette studiet rekrutterer studenter fra installasjonsfagene, som VVS og elektro. Har du bakgrunn fra bygg og anlegg er det andre studiet, BIM-tekniker konstruksjon, det riktige for deg. Framtida krever mer tverrfaglig arbeid i planlegging og prosjektering. BIM er verktøyet og prosessen som integrerer, analyserer og optimaliserer de miljømessige, sosiale og økonomiske faktorene i et byggeprosjekt. BIM-teknikeren har også en sentral rolle for å sikre gjennomføring i henhold til internasjonale standarder. Opptakskrav Ett av disse kravene må oppfylles: 1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev i elektrofag eller VVS. Hvis du skal avlegge fag/svenneprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven. 2. Fem års praksis som ufaglært innen fagområdene nevnt over og kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studie­ retninger. Oppbygging og arbeidsformer Studiet består av to hovedemner, BIM og PSI (prosess, samhandling og informasjonsflyt:

40

1. BIM (bygningsinformasjons­ modellering) • 3D-modellering • IFC-bearbeiding (Industry Foundation Classes) og modellutveksling • Animasjon, bildebehandling og presentasjon • Konstruksjon/installasjon med DAK • Standarder og byggesøknad 2. PSI (prosess, samhandling og ­informasjonsflyt) • Struktur og databehandling • Backup og datasikring • Digital kommunikasjon og digital tallbehandling • Samhandling I tillegg har studentene anledning til å hospitere to uker på en arbeidsplass, gjerne hos en rådgiver-, entreprenør-, arkitekt- eller ingeniørbedrift, fortrinnsvis på våren. Hospitering er ikke obligatorisk, men sterkt anbefalt. Kompetanse og jobbmuligheter Yrkestittelen BIM-tekniker installasjon gir deg svært gode jobbmuligheter hos større entreprenører, rådgivere, programvareleverandører, arkitekt­firmaer, ferdighusfabrikanter og i undervisningssektoren.


TEKNISKE FAG

BIM-tekniker konstruksjon Kurskode:

FTI02H/D/N Fagskoler som tilbyr dette studiet:

Dette BIM-teknikerstudiet har samme emner som for installasjon, men retter seg mot konstruksjon. Også her lærer du digital 3Dmodellering og metoder for samhandling og koordinering av ­byggeprosesser. BIM-K kompetanse er etterspurt av mange a ­ ktører gjennom hele byggeprosessen.

Fagskolen Innlandet

Fagskolen Oslo Akershus Fagskolen Tinius Olsen Fagskolen Østfold Studiepoeng: 60 Heltid - 1 år Deltid - 2 år Nettbasert - 2 år Nettbasert: Tre tre-dagers samlinger/ semester. Undervisning på nett mellom samlingene.

Dette studiet rekrutterer fra bygg­ fagene. Har du bakgrunn fra VVS eller elektro, er det andre studiet, BIMtekniker installasjon, det riktige for deg.

Oppbygging og arbeidsformer Studiet består av to hovedemner, BIM og PSI (prosess, samhandling og informasjonsflyt:

Framtida krever mer tverrfaglig arbeid i planlegging og prosjektering. BIM er verktøyet og prosessen som integrerer, analyserer og optimaliserer de miljømessige, sosiale og økonomiske faktorene i et byggeprosjekt. BIM-teknikeren har også en sentral rolle for å sikre gjennomføring i henhold til internasjonale standarder.

1. BIM (bygningsinformasjons­ modellering) • 3D-modellering • IFC-bearbeiding (Industry Foundation Classes) og modellutveksling • Animasjon, bildebehandling og presentasjon • Konstruksjon/installasjon med DAK • Standarder og byggesøknad

Opptakskrav Ett av disse kravene må oppfylles: 1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev i bygg- eller anleggsfag. Hvis du skal avlegge fag/svenneprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven. 2. Fem års praksis som ufaglært innen fagområdene nevnt over og kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studie­ retninger.

2. PSI (prosess, samhandling og ­informasjonsflyt) • Struktur og databehandling • Backup og datasikring • Digital kommunikasjon og digital tallbehandling • Samhandling I tillegg har studentene anledning til å hospitere to uker på en arbeidsplass, gjerne hos en rådgiver-, entreprenør-, arkitekt- eller ingeniørbedrift, fortrinnsvis på våren. Hospitering er ikke obligatorisk, men sterkt anbefalt. Kompetanse og jobbmuligheter Yrkestittelen BIM-tekniker konstruksjon gir deg svært gode jobbmuligheter hos større entreprenører, rådgivere, programvareleverandører, arkitektfirmaer, ferdighusfabrikanter og i undervisningssektoren.

41


KJEMI

Matteknikk Kurskode:

FTK02D/N Fagskoler som tilbyr dette studiet:

Næringsmiddelindustrien trenger flere fagfolk med kompetanse på trygg matproduksjon – fra råvare til ferdigvare. Har du bakgrunn fra matfag eller restaurantfag, kan dette studiet gi deg nye jobbmuligheter – på laboratorier, med produktutvikling, HMS og kvalitetsarbeid – eller innen salg av utstyr til industrien.

Fagskolen Østfold Studiepoeng: 120 Deltid - 3 år Nettbasert - 3 år Nettbasert: Tre tre-dagers samlinger pr halvår.

Dette studiet vil øke din kompetanse innen råvarer, mikrobiologi og matkjemi, laboratoriearbeid og kvalitetskrav ved produksjon av næringsmidler. Studiet passer spesielt godt til deg med restaurant- og matfag eller deg som jobber i næringsmiddelindustrien og ønsker mer formell kompetanse eller har leder­ ambisjoner. Opptakskrav 1. Fullført og bestått videregående opplæring med relevant fagbrev/ svennebrev: Kokk, institusjonskokk, servitør, baker, konditor, slakter, kjøttskjærer, butikkslakter, pølsemaker, sjømathandler, fagarbeider sjømatproduksjon, fag­ arbeider industriell matproduksjon. Hvis du skal avlegge fag/svenneprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven. 2. Fem års relevant praksis som ufaglært fra næringsmiddelindustrien eller restaurantbransjen og kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studie­ retninger. Oppbygging og arbeidsformer Studiet er praktisk lagt opp med en kombinasjon av klasseromsundervisning og laboratoriearbeid. I tillegg gjennomfører studentene praktiske prosjekter,

42

gjerne i samarbeid med eller på oppdrag fra bedrifter som også bidrar med gjesteforelesere og bedriftsbesøk. Studiet består av ni emner som gir til sammen 120 studiepoeng. Redskaps­ emner, grunnlagsemner, fordypnings­ emner og et hovedprosjekt. 1. Realfag (matematikk og fysikk) 2. Yrkesrettet kommunikasjon (norsk og engelsk) 3. LØM (ledelse, økonomi, ­markeds­føring) 4. Innledende kjemi 5. Generell kjemiprosess 6. Kjemi og mikrobiologi i mat med faglig ledelse 7. Trygg matproduksjon med faglig ledelse 8. Lokal tilpassing/kvalifiserende spesialisering m/faglig ledelse 9. Hovedprosjekt Kompetanse og jobbmuligheter Studiet gir tittelen fagskoleingeniør, og du vil finne de fleste jobbene i mat­industrien: I laboratorier, med produktutvikling, innen HMS, med kvalitets­systemer, som hygiene­råd­giver, eller med salg av næringsmiddelutstyr. Studiet gir også grunnlag for å bli yrkesfaglærer og til å ta mesterbrev.


TEKNISKE FAG

Prosessteknikk Kurskode:

FTK01D/N Fagskoler som tilbyr dette studiet:

Norsk prosessindustri er et produkt av god tilgang på råvarer og billig vannkraft, fra foredling av mineraler og trevirke til våre dagers petrokjemiske industri. Skal et høykostland som vårt hevde seg internasjonalt, må vi bruke kompetanse som konkurransefortrinn. Fagfolk med kjemikompetanse er alltid etterspurt.

Fagskolen Østfold Studiepoeng: 120 Deltid - 3 år Nettbasert - 3 år Nettbasert: Tre tre-dagers samlinger pr halvår.

Etter dette studiet kan du jobbe som produksjonsleder og linjeleder slik at du kan veilede prosessoperatørene. Du kan også bidra til oppstart av nye produksjonslinjer. Du lærer om kjemiske prosesser og driftsforhold, driftsutstyr, prosessapparatur, material­valg og vedlikehold. Problemløsende prosjektarbeid står sentralt. Opptakskrav Ett av disse kravene må oppfylles: 1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev. Relevante fagbrev vil kunne være: • CNC-operatør • fagarbeider, industriell matproduksjon • industrimekaniker • industrimontør • industrirørlegger • prosessoperatørfaget • produksjonsteknikerfaget • § 3.5 Kjemi og prosess • § 20 Kjemisk teknisk industri Hvis du skal avlegge fag/svenneprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven. 2. Fem års relevant praksis som ufaglært innen fagområdene nevnt over og kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studie­retninger.

Oppbygging og arbeidsformer Studiet består av ni emner som gir til sammen 120 studiepoeng. Redskaps­ emner, grunnlagsemner, fordypnings­ emner og et hovedprosjekt. 1. Realfag (matematikk og fysikk 2. Yrkesrettet kommunikasjon (norsk og engelsk) 3. LØM (ledelse, økonomi, ­markedsføring) 4. Innledende kjemi 5. Generell kjemiprosess 6. Kjemiteknisk prosess med faglig ledelse 7. Teknisk systemforståelse med faglig ledelse 8. Lokal tilpassing/kvalifiserende spesialisering m/faglig ledelse 9. Hovedprosjekt Kompetanse og jobbmuligheter Studiet kvalifiserer til stillinger som mellomleder, teknisk assistent/drifts­ assistent og faglærer. Etter endt utdanning er det gode muligheter for arbeid i prosessindustrien, næringsmiddelindustrien og olje- og gassindustrien. Du vil finne de fleste jobber innen HMS og kvalitetssikrings­system, innen salg av utstyr til prosessindustrien, som mellomleder, førstefagretningsleder, arbeidsleder og skiftleder, tekniske assistenter og driftsassistenter, eller som faglærer i vgs og som opplæringspersonell på land og offshore.

43


TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON

Bilteknikk Kurskode:

FTT01N Fagskoler som tilbyr dette studiet:

Uten bilen stopper Norge, uansett energikilde. Bilindustrien er inne i en kraftig utvikling, kravene til teknisk standard og vedlikehold øker, og det samme gjør bilbransjens etterspørsel etter kompetanse. Med dette nettstudiet på Tinius Olsen kan du bli administrativ leder eller verkstedsleder.

Fagskolen Tinius Olsen Studiepoeng: 120 Nettbasert - 4 år Undervisning på nett mellom samlingene.

Høyere krav til teknisk standard på kjøretøyene våre betyr mer arbeid for bilverkstedene og større behov for mer kvalifisert personell og ledelse. Bilfag, elektrofag, planlegging, ledelse, logi­stikk og verksteddrift står sentralt i studiet. I tillegg får du kunnskaper innen økonomi og markedsføring. Bilteknikk gir deg både generell kompetanse i bilfag og en generell teknisk utdanning som verkstedbransjen trenger. Offentlige etater, som f.eks Biltilsynet, har også behov for teknisk personell, og du kan også bli lærer i yrkesfag på videregående skole. Opptakskrav Ett av disse kravene må oppfylles: 1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev innen kjøretøytekniske fagretninger fra teknikk og industriell produksjon. Hvis du skal avlegge fag/svenneprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven. 2. Fem års praksis som ufaglært innen fagområdene nevnt over og kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studie­ retninger.

44

Oppbygging og arbeidsformer Studiet består av tolv emner som gir til sammen 120 studiepoeng: Redskaps­ emner, grunnlagsemner, fordypnings­ emner og et hovedprosjekt. 1. Realfag (matematikk og fysikk) 2. Yrkesrettet kommunikasjon (norsk og engelsk) 3. LØM (ledelse, økonomi, markedsføring) 4. Lokalt valgte emner 5. Kjemi og miljø 6., Prosjekt og kvalitetsstyring 7. Lokal tilpasning ledelsesemne 8. Grunnlagsemne 9. Verksteddrift og logistikk m/faglig ledelse 10. Bilteknikk m/faglig ledelse 11. Lokal tilpasning/fordypning 12. Hovedprosjekt Kompetanse og jobbmuligheter Biltekniker med fagbrev tilfredsstiller kompetansekravene til både teknisk og administrativ leder i en bilbedrift eller jobb ved Statens Vegvesen -biltilsynet. Mange benytter også teknisk fagskole som en plattform for å bli faglærer og instruktør i videregående skole.


TEKNISKE FAG

Kompositt og polymer Kurskode:

FTT10H/N Fagskoler som tilbyr dette studiet:

Nye materialer i kompositt og plast erstatter metaller i økende grad. Bil- og luftfartsindustri leder utviklingen, men også maritim sektor, olje og offshore, sport- og fritidsprodukter og bygg og anlegg benytter stadig mer slike materialer.

Fagskolen Tinius Olsen Studiepoeng: 120 Heltid - 2 år Nettbasert - 4 år

Undervisning på nett mellom samlingene.

Teknologiindustrien på Kongsberg har stort behov for arbeidskraft med kompetanse på dette fagfeltet og har bidratt både i utviklingen av dette heltidsstudiet og til Fagskolen Tinius Olsens nye komposittlab. Her finnes autoklave og fryserom for pre­ impregnerte fibermatter, vakumanlegg for både vakumbagging og vakum­ infusjon. I laboratoriet er også et eget kjemi­kalierom for oppbevaring av forskjellige typer resiner til de fleste støpeprosesser i tillegg til et sliperom for bearbeiding av de ferdige materialer. Skolen samarbeider tett med det lokale næringsliv også gjennom hele studiet i form av bedriftsbesøk/ekskursjoner og benytter deres kompetanse med gjesteforelesere. Opptakskrav Ett av disse kravene må oppfylles: 1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev innen fagretningen teknikk og industriell produksjon, flystrukturmekaniker fra Elektro eller komposittbåtbygger fra Design og håndverk. Hvis du skal avlegge fag/svenneprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven.

Oppbygging og arbeidsformer Studiet består av elleve emner som gir til sammen 120 studiepoeng. Redskapsemner, grunnlagsemner, fordypningsemner og et hovedprosjekt. I emne 10 spesialiserer du deg på kompositt eller polymer. 1. Realfag (matematikk og fysikk) 2. Yrkesrettet kommunikasjon (norsk og engelsk) 3. LØM (ledelse, økonomi, ­markedsføring) 4. Prosjekt og kvalitetsledelse 5. Grunnlagsemne konstruksjon 6. Grunnlagsemne materialkunnskap 7. Automatisering og energiteknikk 8. Logistikk 9. Produksjon og vedlikehold 10. Spesialiseringsemner: Spesialisering i kompositt / Spesialisering i polymer 11. Hovedprosjekt Kompetanse og jobbmuligheter Studiet gir deg muligheter for jobb som leder i kompositt- og polymer­industrien med arbeidsoppgaver som produksjonsledelse, vedlikehold, kvalitets­sikring, logistikk, produkt­utvikling, forbedringsarbeid, innkjøp av varer og tjenester. Studiet gir også et godt utgangspunkt for å etablere egen virk­somhet.

2. Fem års praksis som ufaglært innen fagområdene nevnt over og kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studie­ retninger.

45


TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON

Maskinteknikk Kurskode:

FTT04H/D/N Fagskoler som tilbyr dette studiet:

Mennesket har laget maskiner i tusenvis av år, fra de enkleste vannog vindmøller til våre dagers hi-tech. Nå står vi midt i en utvikling der fossil energi fases ut og prosesser automatiseres. Høyere kompetanse om bygging, drift og vedlikehold av maskiner er viktigere enn noen gang.

Fagskolen Telemark* Fagskolen Tinius Olsen** Fagskolen Østfold Studiepoeng: 120 Heltid - 2 år Deltid - 3 år Nettbasert - 3 - 4 år

*Nettbasrt: Fagskolen Telemark: Undervisning på nett mellom samlingene. **Nettbasert: Fagskolen Tinius Olsen: Undervisning på nett mellom samlingene.

Skal vi hevde oss i hard, internasjonal konkurranse, er maskinteknisk kompetanse helt sentralt. Det er maskinene som gjør jobben, i energiprosesser og omforming av materialer. Det må gjøres kostnadseffektivt, ellers taper et høykostland som Norge i konkurransen. Maskinene gjør også sitt inntog på stadig flere områder, f.eks i helse og omsorg. Arbeidsprosesser automatiseres i et rasende tempo, men noen må styre maskinene. En utdanning i maskinteknikk sikrer deg jobb, også i en automatisert og maskinell framtid. Dette studiet kan du ta på mange av skolene – på heltid, deltid eller som nett- og samlingsbasert. Opptakskrav Ett av disse kravene må oppfylles: 1. Bestått videregående opplæring med fag-/svennebrev innen fagretningen teknikk og industriell produksjon Hvis du skal avlegge fag/svenneprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven. 2. Fem års praksis som ufaglært innen fagområdene nevnt over og kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studie­ retninger.

46

Oppbygging og arbeidsformer Studiet består av ti emner som gir til sammen 120 studiepoeng. Redskaps­ emner, grunnlagsemner og et hovedprosjekt. 1. Realfag (matematikk og fysikk) 2. Yrkesrettet kommunikasjon (norsk og engelsk) 3. LØM (ledelse, økonomi, ­markedsføring) 4. Prosjekt- og kvalitetsledelse 5. Innledende konstruksjon og dokumentasjon 6. Materialkunnskap 7. Energiteknikk m/faglig ledelse 8. Produktutvikling og konstruksjon m/ faglig ledelse 9. Lokal tilpassing/ spesialisering m/faglig ledelse 10. Hovedprosjekt Kompetanse og jobbmuligheter Utdanningen kvalifiserer til stillinger både i privat og offentlig sektor som f.eks: • Prosjektingeniør/prosjektleder • Rådgivende ingeniør • Salg og service av tekniske hjelpemidler og systemer • Faglærer i videregående skole og fagskole. • Driftsleder/ anleggsleder • Produksjonsleder • Arbeidsleder • Vedlikeholdsleder • Inspektør


TEKNISKE FAG

Maskinteknisk drift Kurskode:

FTT05H/N Fagskoler som tilbyr dette studiet:

Mennesket har laget maskiner i tusenvis av år, fra de enkleste vann- og vindmøller til våre dagers hi-tech. Nå står vi midt i en utvikling der fossil energi fases ut og prosesser automatiseres. Høyere k ­ ompetanse om bygging, drift og vedlikehold av maskiner er ­viktigere enn noen gang.

Fagskolen Innlandet

Studiepoeng: 120 Heltid - 2 år Nettbasert - 4 år Nettbasert: Tre tre-dagers samlinger/ semester. Undervisning på nett mellom samlingene.

Maskinteknisk drift gir deg kompetanse til å arbeide med utvikling og ledelse av produksjonsprosesser i industrien, der produksjonslogistikk og lean er sentrale temaer. Studiet gir god kompetanse innenfor strategisk bedriftsledelse, og du får et solid teknisk grunnlag gjennom fokus på automasjon, materialkunnskap, produksjonsmetoder og vedlikehold. Opptakskrav Ett av disse kravene må oppfylles: 1. Bestått videregående opplæring med fag-/svennebrev innen fagretningen teknikk og industriell produksjon som f. eks aluminiumskonstruktør, CNC-operatør, fagoperatør i polymerkompositt/ produksjonsteknikk/ termoplast, finmekaniker, dimensjonskontrollør, industriell overflatebehandler, industrimekaniker, NDTkontrollør, industrimontør, industrioppmåler, bore- og vedlikeholdsoperatør, brønnoperatør, motormekaniker, plastmekaniker, platearbeider, verktøymaker Hvis du skal avlegge fag/svenneprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven. 2. Fem års praksis som ufaglært innen fagområdene nevnt over og kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studie­ retninger.

Oppbygging og arbeidsformer Studiet er bygget opp ti emner som gir til sammen 120 studiepoeng. Redskaps­ emner, grunnlagsemner, fordypnings­ emner og et hovedprosjekt. 1. Realfag (matematikk og fysikk) 2. Yrkesrettet kommunikasjon (norsk og engelsk) 3. LØM (ledelse, økonomi, ­markedsføring) 4. Prosjekt- og kvalitetsledelse 5. Innledende konstruksjon og ­dokumentasjon 6. Materialkunnskap 7. Energiteknikk m/faglig ledelse 8. Logistikk m/faglig ledelse 9. Produksjon og vedlikehold m/faglig ledelse 10. Lokal tilpassing/ spesialisering m/faglig ledelse 11. Hovedprosjekt Kompetanse og jobbmuligheter Utdanningen kvalifiserer til arbeid med utvikling og ledelse av produksjons- og vedlikeholdsprosesser i industrien, som f.eks. prosjektingeniør, rådgivende ingeniør, driftsleder/anleggs­leder, produksjonsleder, arbeidsleder, vedlikeholdsleder eller inspektør. Du kan også jobbe med salg og service av tekniske hjelpemidler og systemer eller som faglærer i videregående skole og fagskole.

47


TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON

Mekanisk automatisering Kurskode:

FTT56H/N Fagskoler som tilbyr dette studiet: Fagskolen Innlandet

Studiepoeng: 120 Heltid - 2 år Nettbasert - 4 år Nettbasert: Tre tre-dagers samlinger/ semester. Undervisning på nett mellom samlingene.

Datateknologi har skapt en ny industriell revolusjon som stiller krav til høy tverrfaglig kompetanse hos de som i f­ remtiden skal jobbe med utvikling av produkter, maskiner og produksjonsprosesser. Dette studiet skal bidra til å fylle behovet for kompetanse innenfor konstruksjon, automasjon, robotisering og digitalisering. Studiet tilbys med forbehold om NOKUT’s godkjenning. Mekanisk automatisering handler om å tilrettelegge for masseprodusert skreddersøm av produkter, fleksibel og automatisk tilpasning av produksjonen, sporing av deler og produkter og digital kommunikasjon mellom deler, produkter og maskiner. Dette innebærer en høy grad av automatisering og et økt samarbeid mellom menneske og maskin. Planlegging og ledelse er en viktig del av studiet, og gir sammen med den tekniske forståelsen kompetanse til å fylle mange funksjoner og arbeidsoppgaver innenfor moderne industri. Studiet er utviklet av Fagskolen Innlandet i samarbeid med SINTEF og regionalt næringsliv. Opptakskrav Ett av disse kravene må oppfylles: 1. Fullført og bestått videregående opplæring med fag-/svennebrev innen fagretningen teknikk og industriell produksjon, elektro og automasjon som f.eks produksjonsteknikerfaget, bilmekanikerfaget, verktøymakerfaget, automatikkmekanikerfaget, industrimekanikerfaget, elektrikerfaget, automatiseringsfaget, produksjonselektronikerfaget, elektroreparatørfaget, heismontørfaget, avionikerfaget, landbruksmekanikerfaget. Hvis du skal avlegge fag/svenneprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven.

48

2. Fem års praksis som ufaglært innen fagområdene nevnt over og kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studie­ retninger. Oppbygging og arbeidsformer Studiet består av tolv emner som gir til sammen 120 studiepoeng. Redskaps­ emner, grunnlagsemner, fordypnings­ emner og et hovedprosjekt. 1. Realfag (matematikk og fysikk) 2. Yrkesrettet kommunikasjon (norsk og engelsk) 3. LØM- emnet (ledelse, økonomi, markedsføring) 4. Innføring i konstruksjon og elektroteknikk 5. Innledende tegning og dokumentasjon 6. Materialkunnskap og industriell produksjon 7. Automasjonsteknikk 8. Konstruksjonsteknikk 9. Industri 4.0 10. Prosjekt- og kvalitetsledelse 11. Vedlikeholdssystem med lean og logistikk 12. Hovedprosjekt Kompetanse og jobbmuligheter Mekanisk automatisering gir deg kompetanse til å ta en ledende rolle i konstruksjonsarbeid, produktutvikling og produksjons- og vedlikeholdsprosesser i industrien.


TEKNISKE FAG

Mekatronikk Kurskode:

FTT06H/N Fagskoler som tilbyr dette studiet:

Moderne produktutvikling og produksjonsteknikk trenger fagfolk som jobber tverrfaglig for å løse komplekse arbeidsoppgaver. Mekatronikk kombinerer mekanikk, elektronikk og datateknikk og rekrutterer fra både elektro-, automasjons- og maskinfagene.

Fagskolen Tinius Olsen Studiepoeng: 120 Heltid - 2 år Nettbasert - 4 år Undervisning på nett mellom samlingene.

Fagskolen Tinius Olsen ligger midt i et av landets mest avanserte industrimiljøer og tilbyr denne utdanningen både som heltids- og nett- og samlingsbasert studium. Skolen har topp moderne prototypelab, elektrolab, 3D-modelleringslab, materialteknisk lab, robotreguleringslab og datalaber med utstyr for å øve på alle sektorer innen mekatronikk. Opptakskrav Ett av disse kravene må oppfylles: 1. Fullført og bestått videregående opplæring med fag-/svennebrev innen fagretningen teknikk og indu­ striell produksjon som for eksempel aluminiums­konstruktør, CNC-operatør, fagoperatør i polymerkompositt/ produksjonsteknikk/ termoplast, finmekaniker, dimensjonskontrollør, industriell overflatebehandler, industrimekaniker, NDT-kontrollør, industrimontør, industrioppmåler, vikler, brønnoperatør, automatiker, motormekaniker, elektriker plastmekaniker, platearbeider, verktøymaker, energioperatør. Hvis du skal avlegge fag/svenneprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven.

Oppbygging og arbeidsformer Studiet er bygget opp tolv emner som gir til sammen 120 studiepoeng. Redskapsemner, grunnlagsemner, fordypningsemner og et hovedprosjekt. 1. Yrkesrettet kommunikasjon 2. Realfag (matematikk og fysikk) 3. LØM 4. Lokalt valgte emner 5. Kjemi og miljø 6. Prosjekt og kvalitetsstyring 7. Lokal tilpasning ledelsesemne 8. Grunnlagsemne 9. Mekatronikkstyringer med faglig ledelse 10. Mekatronikkdesign og produksjon m/faglig ledelse 11. Hovedprosjekt 12. Lokal tilpasning fordypning Kompetanse og jobbmuligheter Utdanningen kvalifiserer til stillinger som leder i bedrifter med arbeidsoppgaver innenfor produksjonsledelse, vedlikehold, kvalitetssikring, logistikk, produktutvikling, forbedringsarbeid, innkjøp av varer og tjenester og etablering av egen virksomhet innen mekatronikk og produksjon.

2. Fem års praksis som ufaglært innen fagområdene nevnt over og kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studie­ retninger.

49


50


HELSE- OG OPPVEKSTFAG

NHOs kompetansebarometer

61%

av bedriftene har et udekket kompetansebehov

Helse og oppvekst Kommunene har fått større ansvar for helsetjenester. Samhandlingsreformen krever bedre samarbeid, tidligere innsats og høyere kvalitet. Alt dette krever mer kompetente medarbeidere. Fagskolestudiene i helse- og oppvekstfag har alle sitt utspring i dette behovet for økt kompetanse og er alle utviklet i samarbeid med fagmiljøer innen helse- og oppvekstfag. Mange av studiene har som mål å gjøre medarbeiderne i stand til å hjelpe brukerne til å hjelpe seg selv i større grad. I tillegg tilbyr Fagskolene på Østlandet teknisk og administrativt orienterte studier, som Helseadministrasjon, Logistikk og service og Sterilforsyning. Du finner studier i helse- og oppvekstfag på alle fagskolene, unntatt Tinius Olsen. Det største studietilbudet finner du på Fagskolen Oslo Akershus, Fagskolen ­Innlandet og Fagskolen i Østfold. Oppvekststudiene er Oslo alene om. De fleste er deltidsstudier over to år med et omfang som tilsvarer ett års heltids studium. Det finnes også nettbaserte studier. Alle studiene gir deg svært etterspurt kompetanse og styrker dine muligheter på arbeidsmarkedet. Når du får kompetanse som gjør deg i stand til å hjelpe b ­ rukerne bedre, blir også din egen arbeidshverdag mer interessant og givende.

51


HELSEFAG

Barsel og barnepleie Kurskode:

FHH07D/N Fagskoler som tilbyr dette studiet:

Helsedirektoratet ga i 2014 føringer som skal bidra til en faglig forsvarlig barselomsorg, uansett om mor og barn er hjemme eller på sykehus. Med mer differensiert og spesialisert fødselsomsorg og brukere som stiller krav til kvalitet og medbestemmelse, stilles det store krav til yrkesutøveren.

Fagskolen Innlandet

Fagskolen Østfold

Studiepoeng: 60 Deltid - 2 år Nettbasert - 4 år Én undervisningsdag pr uke på deltid.

Er du interessert i kvinner og barns liv og helsevilkår? Da kan barsel- og barnepleieryrket være noe for deg. Barselog barnepleie er en videreutdanning hvor du lærer å ta intiativ til å planlegge, organisere og iverksette pleie og omsorg til fødende, barselkvinner, nyfødte, syke barn og pårørende. Etter endt utdanning kan dine arbeidsoppgaver innebære å assistere ved fødsler og barselomsorg, veilede barselkvinner i amming, samt gi omsorg og pleie av nyfødte, premature eller syke barn.

Oppbygging og arbeidsformer Studiet er bygd opp med en kombinasjon av klasse­romsundervisning, gruppe­arbeid, prosjektarbeid, veiledning og refleksjon over praktiske erfaringer. I tillegg kommer 10-12 ukers praksis. Praksisen kan tas ved føde- og barselavdeling/barselpoliklinikk, nyfødtintensiv-, barneavdeling eller annet relevant praksissted som for eksempel barnebolig eller helsestasjon. Hvis det er mulig, legges praksisen til to ulike steder.

Opptakskrav Ett av disse kravene må oppfylles:

Studiet består av fem hovedemner, i tillegg til praksis og hovedprosjekt:

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål og autorisasjon som helsefagarbeider, omsorgsarbeider eller hjelpepleier, fra studieretning for helse- og oppvekstfag. Hvis du skal avlegge fagprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven.

1. Felles grunnlag for fagskoleutdanninger i helse- og oppvekstfagene. 2. Svangerskapet 3. Fødsel og barseltid 4. Premature barn 5. Barnesykepleie 6. Praksis 7. Hovedprosjekt

2. Fem års praksis som ufaglært innen fagområdene nevnt over og kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studie­ retninger.

52

Kompetanse og jobbmuligheter Med fagskoleutdanning som barsel- og barnepleier, vil du finne de fleste jobber innenfor føde- og barselavdeling, barneavdeling, nyfødtintensivavdeling, barnehage, asylmottak eller skole (med barn med spesielle behov) eller du kan være personlig assistent for barn.


HELSE- OG OPPVEKSTFAG

Demens og alderspsykiatri Kurskode:

FHH50D Fagskoler som tilbyr dette studiet:

Levealderen øker i Norge, og forekomsten av demens øker ­tilsvarende. Blant folk over 90 har hele 35 % demens. Funksjons­ evnen nedsettes kraftig, og noen utvikler også personlighets­ forandringer. Andre psykiske lidelser blant eldre må også håndteres i lys av ­aldring.

Fagskolen Innlandet*

Fagskolen Oslo Akershus** Fagskolen Østfold

Studiepoeng: 60 Deltid - 2 år Én undervisningsdag pr uke. Studiesteder: * Fagskolen Innlandet: Gjøvik, Lillehammer, Hamar og Trysil. **Fagskolen Oslo Akershus: Bjørkelangen og Rud.

Dette studiet gir deg sterkt etterspurt kompetanse og gjør deg bedre i stand til å gi individuelt tilpasset pleie og omsorg, både til brukere og pårørende. Studiet skal gjøre deg i stand til å møte den enkelte bruker der han eller hun er, på bakgrunn av innsikt i den enkeltes livsfortelling og sykdomshistorie. Du får innsikt i hvordan helsetjenesten er organisert og hvilke lover og regler som gjelder. Kunnskap om gode kommunikasjons- og veiledningsteknikker, relasjonskompetanse, samhandling og forebyggende arbeid er også vektlagt. For deg betyr det en mer interessant og givende arbeidshverdag der du mestrer krevende oppgaver på en bedre måte og blir en viktig ressurs både for brukere og kolleger. Opptakskrav Ett av disse kravene må oppfylles: 1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev /vitnemål og autorisasjon som helsefagarbeider, hjelpepleier eller tilsvarende, fra studie­ retning for helse- og oppvekstfag. Hvis du skal avlegge fagprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven. 2. Fem års praksis som ufaglært innen fagområdene nevnt over og kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studie­ retninger.

Oppbygging og arbeidsformer Studiet er bygd opp med kombinasjon av klasseromsundervisning, gruppearbeid og prosjekter. I tillegg kommer 10 ukers praksis med 30 timer/uke. Praksis kan gjennomføres enten som et utviklingsprosjekt på egen arbeidsplass eller som tradisjonell utplassering på en annen arbeidsplass. Studiet betår av fire hovedemner, i tillegg til praksis og hovedprosjekt: 1. Felles grunnlag for fagskoleutdanninger i helse- og sosialfagene 2. Naturlig aldring og alderdommens utfordringer 3. Demens og psykiatriske lidelser hos eldre 4. Organisering, system og ledelse 5. Praksis 6. Hovedprosjekt Kompetanse og jobbmuligheter Studiet gir kompetanse som er etterspurt innen hjemmebasert omsorg, bo- og behandlingssenter, sykehjem, omsorgsboliger og andre institusjoner. Psykisk helsevern og andre spesialisthelsetjenester har også behov for slik kompetanse.

53


HELSEFAG

Helse, aldring og aktiv omsorg Kurskode:

FHH12D Fagskoler som tilbyr dette studiet: Fagskolen Oslo Akershus Fagskolen Telemark Fagskolen i Vestfold Fagskolen Østfold Studiepoeng: 60 Deltid - 2 år Én undervisningsdag pr uke. *Studiested: Fagskolen Oslo Akershus: Kuben yrkesarena i Oslo og Strømmen vgs.

Eldreomsorgen står overfor store utfordringer i årene som k ­ ommer. Med dette deltidsstudiet får du bred kompetanse som gjør deg i stand til å ta initiativ til, organisere og iverksette individuelt ­til­passete tiltak for hver enkelt bruker. Du får en mer interessant arbeidshverdag, og du blir en attraktiv arbeidstaker i eldre­ omsorgen. I tillegg til den rent helsefaglige, geria­ triske kompetansen står begrepet aktiv omsorg helt sentralt i studiet. Det innebærer å legge vekt på kultur, aktivitet og trivsel som grunnleggende elementer i et helhetlig omsorgstilbud. Dette krever større grad av tverrfaglig arbeid med økt vekt på fysisk aktivitet, kulturtiltak og annet arbeid for å stimulere gjenværende evne til mestring og til å skape livskvalitet. En viktig del av studiet er å tilegne seg ferdigheter i å veilede eldre til mestring og aktiv egenomsorg. Etter studiet skal student­ ene også være i stand til å veilede og lede medarbeidere og bidra til godt samarbeid på tvers av etater og yrkesgrupper. Opptakskrav Ett av disse kravene må oppfylles: 1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev /vitnemål og autorisasjon som helsefagarbeider, hjelpepleier eller tilsvarende, fra studieretning for helse- og oppvekstfag. Hvis du skal avlegge fagprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven. 2. Fem års praksis som ufaglært innen fagområdene nevnt over og kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studie­ retninger.

54

Oppbygging og arbeidsformer Studiet er bygd opp med en kombinasjon av klasseromsundervisning, gruppearbeid og prosjekter. I tillegg kommer 10 ukers praksis med 30 timer/ uke. Praksis kan gjennomføres på egen arbeidsplass hvis den er relevant for studiet eller som tradisjonell utplassering på en annen arbeidsplass. Studiet betår av fire hovedemner i tillegg til praksis og hovedprosjekt: 1. Felles grunnlag fagskoleutdanninger i helse- og sosialfagene 2. Helsefremmende og sykdoms­ forebyggende arbeid 3. Behandling, pleie og omsorg ved sykdom, skader og funksjons­ nedsettelse 4. Organisering, system og ledelse 5. Praksis 6. Hovedprosjekt Kompetanse og jobbmuligheter Studiet gir deg tittelen fagarbeider med fagskolegrad i helse, aldring og aktiv omsorg. Du får kompetanse til å planlegge, organisere og iverksette rehabiliterende og vedlikeholdende arbeid blant eldre på geriatrisk avdeling i sykehus, i hjemmebasert omsorg, på bo- og behandlingssenter i sykehjem og i omsorgsboliger.


HELSE- OG OPPVEKSTFAG

Helseadministrasjon* og pasientrettede IKT-systemer Kurskode:

FHH17D/FHH03D Fagskoler som tilbyr dette studiet: Fagskolen Oslo Akershus* Fagskolen Østfold** Studiepoeng: 60

Deltid - 2 år Én fast undervisningsdag og en kveld med studieveiledning og oppgaveløsning pr uke. * Bruk kurskode FHH17D ved søknad til Fagskolen Oslo Akershus ** Bruk kurskode FHH03D ved søknad til Fagskolen Østfold

Informasjonsteknologi brukes i stadig større grad, også i helsevesenet, og behovet for kompetanse innen helseadministrasjon er stort. Dette studiet egner seg godt for deg som jobber som helse­sekretær, tannhelsesekretær eller saksbehandler i primær- og spesialist­helsetjenesten. Du vil få bred og etterspurt kompetanse som gir deg mange muligheter på arbeidsmarkedet. Studiet legger vekt på økt kunnskap i personaladministrasjon, økonomi­styring og kjennskap til regnskaps­rutiner. Studentene skal også kjenne til gjeldende lover og forskrifter i helse-, sosial- og oppvekstsektoren. Du får økte ferdigheter i konfliktløsning, i kommunikasjon generelt og i veiledning av kollegaer, pasienter og pårørende. Studiet gir deg økt kompetanse til å utføre administrative oppgaver, planlegge, organisere og iverksette tiltak i tråd med organisasjonens behov. Opptakskrav Ett av disse kravene må oppfylles: 1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev /vitnemål og autorisasjon som helsefagarbeider, hjelpepleier eller tilsvarende fra studieretning for helse- og oppvekstfag. Hvis du skal avlegge fagprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven. 2. Fem års praksis som ufaglært innen fagområdene nevnt over og kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studie­ retninger.

Oppbygging og arbeidsformer Studiet er bygd opp med en kombinasjon av klasseromsundervisning, gruppearbeid og prosjektarbeid, veiledning og refleksjon over praktiske erfaringer. I tillegg kommer 10 ukers praksis med 30 timer/uke som gjennomføres tredje semester. Praksis kan gjennomføres på egen arbeidsplass hvis den er relevant for studiet eller som tradisjonell utplassering på en annen arbeidsplass. Studiet betår av tre hovedemner i tillegg til praksis og hovedprosjekt: 1. Felles grunnlag for fagskoleutdanninger i helse- og sosialfagene 2. Kommunikasjon, kundebehandling og saksbehandling 3. Organisering, kvalitetssikring og finansiering 4. Praksis 5. Hovedprosjekt Kompetanse og jobbmuligheter Studiet gir deg tittelen fagarbeider med fagskolegrad og du vil finne de fleste jobber som saksbehandler innenfor kontor og adm. på sykehus, NAV, private helsetilbydere og legesenter, kommunale helsehus, hjemmebaserte tjenester, helsestasjoner for barn og unge, eldre, gravide, innvandrere, rus og psykiatri, kommunal virksomhet som arkiv, lønn/ personal og utdanningsinstitusjoner. * På Fagskolen Oslo Akershus heter dette studiet kun Helseadministrasjon.

55


HELSEFAG

Hverdagsmestring Kurskode:

FHH53N Fagskoler som tilbyr dette studiet:

Kommunene har som mål at alle brukere av helsetjenester skal takle egne liv i størst mulig grad slik at behovet for tyngre omsorgs­tjenester utsettes så lenge som mulig. Det gjelder spesielt for brukere i hjemmesykepleien og for mennesker med ulike typer funksjonshemninger.

Fagskolen Oslo Akershus* Studiepoeng: 30 Nettbasert - 1 år Fire tre-dagers samlinger. Veiledning på nett mellom samlingene. *Studiested: Rud vgs. i Bærum. og Bjørkelangen vgs.

Med dette ettårige nett- og samlingsbaserte studiet får du verdifull kompetanse som kan bidra til å møte disse utfordringene, og gi deg en mer interes­sant og givende arbeidshverdag. Hverdagsmestring kan beskrives som et tankesett for faggruppene i ulike helse- og omsorgstjenester hvor målet er at den enkelte bruker skal mestre sin egen hverdag bedre, uansett funksjonsnivå. Utgangspunktet er den enkelte brukers individuelle behov, der brukeren sammen med et tverrfaglig team med rehabiliteringskompetanse utarbeider en faglig plan for pleiere og hjemmetrenere. Opptakskrav Ett av disse kravene må oppfylles: 1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev /vitnemål og autorisasjon som helsefagarbeider, hjelpepleier eller tilsvarende, fra studieretning for helse- og oppvekstfag. Hvis du skal avlegge fagprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven. 2. Fem års praksis som ufaglært innen fagområdene nevnt over og kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studie­ retninger.

56

Oppbygging og arbeidsformer Undervisningen legger opp til aktiv deltagelse og initiativ fra studentene gjennom klasseromsundervisning, refleksjon, problemløsning, gruppe­arbeid og prosjekter. Den avsluttende fordypningsoppgaven og andre arbeids­krav kan gjennomføres i sam­arbeid med en arbeidsplass eller hospiteringsbedrift. Studiet består av tre hovedemner i tillegg til det avsluttende hoved­ prosjektet: 1. Helsearbeiderens rolle og oppgaver i morgendagens omsorg 2. Hverdagsmestring 3. Organisasjon og yrkesutøvelse 4. Hovedprosjekt Kompetanse og jobbmuligheter Studiet gir deg tittelen fagarbeider med fagskolegrad innen helse, aldring og aktiv omsorg. Du får kompetanse til å planlegge, organisere og iverksette rehabiliterende og vedlikeholdende arbeid blant eldre på geriatrisk avdeling i sykehus, i hjemmebasert omsorg, på bo- og behandlingssenter, i sykehjem og i omsorgsboliger.


HELSE- OG OPPVEKSTFAG

Kreftomsorg og lindrende pleie Kurskode:

FHH05D Fagskoler som tilbyr dette studiet:

Kreft rammer stadig flere og er en diagnose som krever høy kompetanse av deg som skal yte pleie og omsorg, også overfor pårørende, ikke minst når barn rammes. På dette studiet får du økt kompetanse, og du blir i stand til å ta initiativ til, organisere og iverksette individuelt tilpassede tiltak for hver enkelt pasient.

Fagskolen Innlandet*

Fagskolen Oslo Akershus* Fagskolen Telemark Fagskolen Østfold Studiepoeng: 60 Deltid - 2 år Én undervisningsdag og én veiledningsdag pr uke. *Studiesteder: Fagskolen Innlandet: Gjøvik, Hamar Fagskolen Oslo Akershus: Bjørkelangen,

En utdanning i kreftomsorg og lindrende pleie gir deg spisskompetanse i arbeid med mennesker som er alvorlig syke eller døende. Du vil få opplæring i kreftsykdommer og behandlingsformer, forebyggende arbeid og konsekvenser av sykdom og behandling, rehabilitering i tillegg til lindrende pleie og omsorg ved livets slutt. Både kommunehelsetjenesten og sykehusene trenger mer kompetent personell i arbeidet med lindrende pleie både for kreftpasienter og andre, som AIDS- og ALS pasienter. Med denne tilleggskompetansen kan du gi et viktig bidrag til å styrke et faglig godt tilbud i den kommunen eller sykehuset du arbeider på. Opptakskrav Ett av disse kravene må oppfylles: 1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev /vitnemål og autorisasjon som helsefagarbeider, hjelpepleier eller tilsvarende, fra studieretning for helse- og oppvekstfag. Hvis du skal avlegge fagprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven. 2. Fem års praksis som ufaglært innen fagområdene nevnt over og kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studie­ retninger.

Oppbygging og arbeidsformer Studiet er bygd opp med en kombinasjon av klasseromsundervisning, gruppearbeid og prosjektarbeid, veiledning og refleksjon over praktiske erfaringer. I tillegg kommer 10 ukers praksis med 30 timer/uke. Praksis kan gjennomføres på egen arbeidsplass, hvis den er relevant for studiet, eller som tradisjonell utplassering på en annen arbeidsplass. Studiet består av fire hovedemner i tillegg til et hovedprosjekt: 1. Felles grunnlag for fagskoleutdanninger i helse- og sosialfagene 2. Kreftsykdommer og behandlingsformer 3. Rehabilitering 4. Lindrende omsorg ved livets slutt (palliasjon) 5. Praksis 6. Hovedprosjekt Kompetanse og jobbmuligheter Studiet gir deg tittelen fagarbeider med fagskolegrad innen kreftomsorg og lindrende pleie og gjør deg kvalifisert for arbeid innen pleie av alvorlig syke og døende. De fleste jobbene finner du i kommunehelsetjenesten på palliativ enhet i sykehjem, sykehjemsavdelinger eller åpen omsorg. Du kan også jobbe innenfor spesialisthelsetjenesten på sykehusavdelinger, i poliklinikker eller på onkologiske avdelinger.

57


HELSEFAG

Livsstils- og kroniske sykdommer Kurskode:

FHH13D Fagskoler som tilbyr dette studiet: Fagskolen Østfold Studiepoeng: 60 Deltid - 2 år Én undervisningsdag pr uke.

Livsstilssykdommene KOLS, hjerte- og karlidelser, diabetes type 2 og fedme øker i omfang. Samhandlingsreformen retter oppmerksomheten mot disse pasientgruppene. Studiet egner seg for deg som ønsker økt kunnskap om helseopplysning og ferdigheter innen veiledning og undervisning til pasienter som har behov for varig livsstilsendring. Menneskers handlinger, vaner og levesett har stor innflytelse på helsen, og faktorer som mestring, motivasjon, holdninger og personlighet har stor betydning når mennesker skal endre livsstil. Du kan være med på å påvirke samfunnet slik at befolkningen som helhet får bedre helse. Utdanningen inneholder viktige temaer som sykdomsforståelse, livsstil og helse – helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid, habilitering og rehabilitering. Opptakskrav Ett av disse kravene må oppfylles: 1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev /vitnemål og autorisasjon som helsefagarbeider, hjelpepleier eller tilsvarende fra studieretning for helse- og oppvekstfag. Hvis du skal avlegge fagprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven. 2. Fem års praksis som ufaglært innen fagområdene nevnt over og kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studie­ retninger.

58

Oppbygging og arbeidsformer Studiet er bygd opp med kombinasjon av klasseromsundervisning, gruppearbeid, prosjektarbeid, veiledning og refleksjon over praktiske erfaringer. Studiet består av fire hovedemner i tillegg til et hovedprosjekt og 10 ukers obligatorisk praksis. Praksis kan gjennomføres på egen arbeidsplass hvis den er relevant for studiet: 1. Felles grunnlag for fagskoleutdanninger i helse- og sosialfagene 2. Livsstil- og kroniske lidelser 3. Helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid 4. Organisering, system og ledelse 5. Praksis 6. Hovedprosjekt Kompetanse og jobbmuligheter Studiet gir deg tittelen fagarbeider med fagskolegrad innen livsstils- og kroniske sykdommer og gir deg kompetanse i yrker hvor livsstil og/eller kroniske lidelser hos klient/pasient er en aktuell problemstilling. Du vil finne arbeid innenfor helse­hus, bofellesskap, hjemmetjenester, sykehjem, sykehus, omsorgsbolig, dagsenter og helsehus.


HELSE- OG OPPVEKSTFAG

Logistikk og service i helsetjenesten Kurskode:

FHH55N Fagskoler som tilbyr dette studiet: Fagskolen Østfold Studiepoeng: 60 Nettbasert - 2 år Tre samlinger pr semester.

I framtidens helsevesen blir rett kompetanse på rett plass en stor utfordring. For å nå målene for kvalitet og pasientsikkerhet, er det behov for dyktige fagfolk, og helsesektoren har et stort behov for medarbeidere med kompetanse innen logistikk og service. En fagskoleutdanning i Logistikk og service i helsetjenesten vil bidra til å dekke en mangel på formell kompetanse innen området. Det haster å utdanne denne faggruppen tilpasset et moderne helsevesen. Studiet rekrutterer studenter fra flere tverrfaglige faggrupper. En effektiv og korrekt logistikkhåndtering er en forutsetning for å sikre gode pasientforløp og er et viktig bidrag til å gi gode helsetjenester. Studiet utdanner reflekterte yrkesutøvere som forstår betydningen av effektiv og korrekt logistikkhåndtering og som har fokus på logistikk, service, fremtidens helsevesen, samhandling med andre yrkesgrupper, hygiene og praktisk smittevern. Medarbeidere med formell kompetanse i logistikk og service er og vil være kritisk viktig dersom helsevesenet skal kunne effektivisere det daglige arbeidet og gi gode tjenester. Opptakskrav Ett av disse kravene må oppfylles: 1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål som: • Helsefagarbeider, omsorgsarbeider eller hjelpepleier • Portør • Helsesekretær, eller tannhelsesekretær. IKT-servicefaget, logistikkfaget og kontor- og administrasjonsfaget er også relevante fag for opptak. Hvis du skal avlegge fagprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven.

2. Fem års praksis som ufaglært innen fagområdene nevnt over og kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger. Oppbygging og arbeidsformer Studiet er nett- og samlingsbasert og går over to år med tre samlinger pr. semester. Praksis foregår som utviklingsprosjekt på egen arbeidsplass i en periode over 12 uker. For studenter som ikke har relevant arbeidsplass i helsevesenet, vil skolen sørge for praksisplass. Studiet består av fire hovedemner i tillegg til praksis: 1. Felles grunnlag for fagskoleutdanninger i helse- og sosialfagene 2. Hygiene og smittevern 3. Logistikk og service i helsevesenet 4. Hovedprosjekt Kompetanse og jobbmuligheter Utdanningen kvalifiserer deg til mange typer jobber innen logi­stikk og service i både spesialist- og kommune­­ helsetjenesten og andre typer helse­ institusjoner. Fagskole­utdannede innen logistikk og service i helsetjenesten kan arbeide med logistikkforløp innen pasientbooking, pasientforløp, service, varelogistikk og/eller sterilforsyning.

59


HELSEFAG

Målrettet miljøarbeid knyttet til mennesker med utviklingshemming Kurskode:

FHH54N Fagskoler som tilbyr dette studiet:

Brukere av omsorgstjenester skal klare seg mest mulig selv, det gjelder også utviklingshemmede. Dette nett- og samlingsbaserte studiet ved Rud vgs er utviklet for å møte et økende kompetansebehov og sikre stabil bemanning i samlokaliserte boliger/omsorgsboliger.

Fagskolen Innlandet*

Fagskolen Oslo Akershus**

Studiepoeng: 60 Nettbasert - 2 år Første år: Fem tre-dagers samlinger. Andre år: Fire tre-dagers samlinger. *Studiested: Rud vgs, Bærum. ** Med forbehold om NOKUT-godkjenning.

Studieplanen bygger på nasjonal plan i miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse og er utarbeidet i samarbeid med faglig ansvarlige i Bærum kommune, Fagskolen Innlandet, Fagskolen Oslo Akershus og faglærere i Helse- og oppvekstfag i Akershus fylkeskommune. Omsorgsplanen 2015 påpeker blant annet behovet for økt kompetanse for å sikre høy kompetanse og stabil bemanning i helse- og omsorgssektoren. Planen legger også økt vekt på aktiv omsorg som gir brukerne mulighet for å leve et meningsfylt liv. Opptakskrav Ett av disse kravene må oppfylles: 1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev /vitnemål og autorisasjon som helsefagarbeider, hjelpepleier eller tilsvarende fra studieretning for helse- og oppvekstfag. Hvis du skal avlegge fagprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven. 2. Fem års praksis som ufaglært innen fagområdene nevnt over og kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studie­ retninger.

60

Oppbygging og arbeidsformer Studiet er bygd opp med en kombinasjon av klasseromsundervisning, gruppearbeid og prosjekter. I tillegg kommer 10 ukers praksis med 30 timer/ uke som gjennomføres i tredje og fjerde semester. De fleste gjennom­fører praksis på egen arbeidsplass om denne er relevant for studiet. Studiet består av fire hovedemner i tillegg til praksis og hovedprosjekt: 1. Felles grunnlag for fagskoleutdanninger i helse- og sosialfagene 2. Utviklingshemming 3. Teorier og arbeidsmåter i målrettet miljøarbeid 4. Organisering, system og ledelse 5. Praksis 6. Fordypningsarbeid/ hovedprosjekt Kompetanse og jobbmuligheter Studiet gir deg tittelen fagarbeider med fagskolegrad innen målrettet miljøarbeid knyttet til mennesker med utviklingshemming og gjør deg kvalifisert til arbeid innen miljøarbeidertjenesten, samlokaliserte boliger / omsorgsboliger, institusjoner og andre spesialisthelsetjenester.


HELSE- OG OPPVEKSTFAG

Palliativ omsorg Kurskode:

FHH59D Fagskoler som tilbyr dette studiet: Fagskolen i Vestfold Fagskolen Telemark Studiepoeng: 60 Deltid - 2 år Én undervisningsdag pr. uke.

NYTT STUDIUM Demografisk utvikling, med blant annet økende antall personer med alvorlige kroniske sykdommer, økende andel eldre i befolkningen og stadig høyere levealder gir økt etterspørsel etter alle typer helse- og omsorgstjenester, ikke minst innen palliativ omsorg. Med dette studiet vil du få kompetanse til å ta initiativ til, organisere og iverksette individuelt tilpassete tiltak for alvorlig og uhelbredelig syke og døende og deres pårørende.

I studiet vil du lære om hospicefilosofien og dens verdigrunnlag, om livshjelp og livskvalitet. Du vil også lære om ulike alvorlige sykdommer: forekomst, mulige årsaker, symptomer og behandling og om hvordan sykdommene påvirker pasientens behov i palliativ sykdomsfase og ved livets slutt. Lindring av pasientens fysiske smerter og andre plagsomme symptomer står sentralt, sammen med tiltak rettet mot psykiske, sosiale og åndelige/eksistensielle behov. Pasienter i palliativ fase har ofte komplekse symptombilder som endrer seg hyppig og raskt, og de kan oppleve akutte tilstander og komplikasjoner. Dette kan medføre tap av fysisk funksjon, sviktende organfunksjon, polyfarmasi og et økende behov for pleie og omsorg. Opptakskrav Ett av disse kravene må oppfylles: 1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev /vitnemål og autorisasjon som helsefagarbeider, hjelpepleier eller tilsvarende. Hvis du skal avlegge fagprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven. 2. Fem års praksis som ufaglært innen fagområdet nevnt over, kompetanse tilsvarende Vg3-nivå for helsearbeiderfaget og kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger.

Oppbygging og arbeidsformer Studiet er bygd opp med en kombinasjon av klasseromsundervisning, veiledning, individuelt arbeid, gruppearbeid og prosjekter. Videre har studiet 10 ukers praksis med 30 timer/uke. Praksis kan gjennomføres på egen arbeidsplass hvis den er relevant for studiet eller som tradisjonell utplassering på en annen arbeidsplass. Studiet består av seks hovedemner: 1. Felles grunnlag fagskoleutdanninger i helse- og sosialfagene 2. Palliasjon 3. Sykdommer og palliativ omsorg til alvorlig syke og døende 4. Palliativt tjenestetilbud, organisering og pasienttilpassede forløp 5. Praksis 6. Hovedprosjekt Kompetanse og jobbmuligheter Studiet gir deg tittelen fagarbeider med fagskolegrad i palliativ omsorg og gjør deg kvalifisert til å gi palliativ omsorg til pasienter i og utenfor institusjon, samt bistå deres pårørende, som kan være både barn, ungdom og voksne. Gjennom studiet vil du utvikle din personlige og faglige kompetanse for å kunne hjelpe pasientene og deres pårørende til å møte de utfordringene de står overfor i forbindelse med alvorlig og uhelbredelig sykdom og behandling, eller til en verdig død.

61


HELSEFAG

Psykisk helsearbeid og rusarbeid Kurskode:

FHH14D Fagskoler som tilbyr dette studiet: Fagskolen Oslo Akershus* Fagskolen Telemark Fagskolen i Vestfold Fagskolen Østfold Studiepoeng: 60 Deltid - 2 år Én undervisningsdag i uka. * På Fagksolen Aslo Akershus tilbys studiet på Kuben i Oslo og på Strømmen vgs

Helsevesenet trenger flere medarbeidere med kompetanse på psykisk helse og rus, fordi stadig flere personer har sammensatte lidelser. Det er viktig at brukeren blir møtt av en helhetlig helse­ tjeneste, og dette studiet vil gjøre deg bedre i stand til å møte ­samhandlingsreformens krav om å forebygge, behandle og samhandle bedre. Studiet vil gi deg spisskompetanse i arbeid med mennesker med psykiske helseproblemer og rusproblematikk. Du vil lære å planlegge, organisere og iverksette tiltak for brukere i samarbeid med brukere, pårørende, medarbeidere, andre yrkesgrupper, bruker- og pårørendeorganisasjoner og frivillige innenfor helse- og omsorgsektoren. Utdanningen vil gi deg flere meningsfulle arbeidsoppgaver, og du vil oppleve større mestring i ditt arbeid. Opptakskrav Ett av disse kravene må oppfylles: 1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål og autorisasjon som helsefagarbeider, hjelpepleier, omsorgsarbeider eller barneog ungdomsarbeider fra studie­retning for helse- og oppvekstfag. Hvis du skal avlegge fagprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven. 2. Fem års praksis som ufaglært innen fagområdene nevnt over og kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studie­ retninger.

62

Oppbygging og arbeidsformer Studiet er bygd opp med en kombinasjon av klasseromsundervisning, gruppe­arbeid og prosjektarbeid, veiledning og refleksjon over praktiske erfaringer. I tillegg kommer 10 ukers praksis med 30 timer/uke. Praksis kan gjennomføres på egen arbeidsplass, hvis den er relevant for studiet, eller som tradisjonell utplassering på en annen arbeidsplass. Studiet består av fire hovedemner, i tillegg til praksis og hovedprosjekt: 1. Felles grunnlag for fagskoleutdanninger i helse- og sosialfagene 2. Helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid 3. Fagspesifikk kunnskap om brukergruppene og sykdomsforebyggende arbeid 4. Behandlingstiltak, oppfølging og koordinering 5. Praksis 6. Hovedprosjekt Kompetanse og jobbmuligheter Studiet kvalifiserer for arbeid innen hjemmebasert omsorg, på boenheter som er bemannet med helsepersonell, innen rus og psykisk helsevern i kommunene og innen psykisk helsevern og andre spesialisthelsetjenester.


HELSE- OG OPPVEKSTFAG

Rehabilitering Kurskode:

FHH04D Fagskoler som tilbyr dette studiet:

Flere eldre, høyere krav til helsetjenester og mer ansvar til kommunene betyr at ressursene må brukes bedre. Med god rehabilitering på brukerens premisser får brukeren høyere livskvalitet, og helse­ tjenestens ressurser kan brukes der de trengs mest. Skal vi klare det, trenger vi flere fagfolk med kompetanse på rehabilitering.

Fagskolen Innlandet

Studiepoeng: 60 Deltid - 2 år Én undervisningsdag pr. uke.

Rehabilitering er et fagområde i sterk utvikling og endring. Helsedirektoratets nye definisjon på rehabilitering fra desember 2017 lyder slik: ”Habilitering og rehabilitering er målrettede samarbeidsprosesser mellom bruker, pårørende, tjenesteytere og på relevante arenaer. Prosessene kjennetegnes ved koordinerte, sammenhengende og kunnskapsbaserte tiltak fra aktørene. Formålet er at brukeren, som har eller står i fare for å få begrensninger i sin fysiske, psykiske, kognitive eller sosiale funksjonsevne, skal gis mulighet til å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltagelse i utdanning og arbeidsliv, sosialt og i samfunnet.” Opptakskrav Ett av disse kravene må oppfylles: 1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål og autorisasjon som helsefagarbeider, hjelpepleier, omsorgsarbeider eller barneog ungdomsarbeider fra studieretning for helse- og oppvekstfag. Hvis du skal avlegge fagprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven. 2. Fem års praksis som ufaglært innen fagområdene nevnt over og kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studie­ retninger.

Oppbygging og arbeidsformer Studiet er bygd opp med kombinasjon av klasseromsundervisning, gruppe­ arbeid og prosjekter. I tillegg kommer 10 ukers praksis med 30 timer/uke. Praksis kan gjennomføres på egen arbeidsplass hvis den er relevant for ­studiet, eller som tradisjonell utplassering på en annen arbeidsplass. Studiet betår av fire hovedemner i tillegg til praksis og et hovedprosjekt: 1. Felles grunnlag for fagskole­ utdanninger i helse- og sosial­fagene 2. Forståelse av rehabiliterings­ prosessen 3. Rehabilitering og hverdags­mestring. 4. Organisering, system og ledelse 5. Praksis 6. Hovedprosjekt Kompetanse og jobbmuligheter Studiet kvalifiserer blant annet for arbeid innen hjemmebasert omsorg, bo- og behandlingssenter, sykehjem og andre institusjoner, interkommunale og kommunale enheter, barnehage, SFO og skole. Du kan også jobbe i spesialist­ helsetjenesten, f.eks. på rehabiliteringsavdelinger på sykehus eller på spesialsykehus innen fysikalsk medisin og rehabilitering.

63


HELSEFAG

Sterilforsyning i helsetjenesten Kurskode:

FHH52D Fagskoler som tilbyr dette studiet: Fagskolen Oslo Akershus Studiepoeng: 60 Deltid - 2 år Én undervisningsdag pr uke.

Sterilforsyning er et viktig ledd i infeksjonsforebyggende arbeid og pasientsikkerhet. Samtidig går den teknisk-medisinske utviklingen raskt, og ny viten, omfattende lovverk og nye faglige standarder fører til strengere kvalitetskrav. Tidligere har opplæringen innen sterilforsyning i stor grad vært håndtert internt på de enkelte sykehus, og kvalitet og omfang har variert sterkt. For å tilfredsstille kravene for stadig økende kompetanse innen sterilforsyning, er en formell utdanning på fagskolenivå nødvendig. Dette deltidsstudiet er et svar på dette behovet, og studiet er utarbeidet i et samarbeid mellom Fagskolen Oslo Akershus (FOA) og Oslo universitetssykehus. Undervisning og praksis gjennomføres i nært samarbeid med fagmiljø ved ulike helseforetak. Opptakskrav Ett av disse kravene må oppfylles: 1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev /vitnemål og autorisasjon som helsefagarbeider, hjelpepleier eller tilsvarende fra studie­ retning for helse- og oppvekstfag. Hvis du skal avlegge fagprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven. 2. Fem års praksis som ufaglært innen fagområdene nevnt over og kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studie­ retninger.

64

Oppbygging og arbeidsformer Studiet er bygd opp med en fast undervisningsdag i uka gjennom hele studiet og praksis i emne 2 (60 t), 3 (195 t) og 4 (195 t). Studiet er organisert med forelesninger, oppgaver individuelt og i grupper, samt diskusjoner/erfaringsdeling og presentasjon. Studiet består av fire hovedemner i tillegg til hovedprosjekt: 1. Felles grunnlag for fagskoleutdanninger i helse- og sosialfagene 2. Hygiene, mikrobiologi og s­ mittevern 3. Utstyr og instrument 4. Sterilisering og steril lagring 5. Fordypning/hovedprosjekt Kompetanse og jobbmuligheter Studiet gir deg tittelen Tekniker innen sterilforsyning og gjør deg kvalifisert for arbeid på sterilforsynings­enheter i sykehus, operasjonsavdelinger i sykehus og hos private aktører som utfører oppgaver innen sterilforsyning.


HELSE- OG OPPVEKSTFAG

Tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helse Kurskode:

FHH09D Fagskoler som tilbyr dette studiet:

I behandling og omsorg til pasienter med ruslidelser er en bred og helhetlig tilnærming viktig – en tverrfaglig innsats der ikke bare rusproblemet vektlegges. Den kroppslige helsesituasjon, familie­­­ relasjonene, sosiale utfordringer og ikke minst det sosial nettverket er alle viktige elementer.

Fagskolen Innlandet*

Studiepoeng: 60 Deltid - 2 år Én undervisningsdag pr uke. *Studiesteder: Gjøvik, Hamar

Pasienter med sammensatte helse­ utfordringer er mer vanlig enn uvanlig i arbeidshverdagen til helsefag­arbeidere og hjelpepleiere. Mange pasienter med alvorlige psykiske lidelser har også et rusproblem, og en stor del av pasientene med alvorlige ruslidelser har også psykiske lidelser. I lys av sam­handlingsr­ eformen ser vi økte omsorgs­oppgaver for kommunene til disse pasientgruppene. Mennesker med rus og/eller psykiske lidelser er ingen ensartet gruppe. Dette studiet skal gi deg en grunnleggende omsorgsevne til å kunne møte den enkelte bruker der han eller hun er, på bakgrunn av innsikt i den enkeltes livsfortelling og sykdomshistorie. Opptakskrav Ett av disse kravene må oppfylles: 1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål og autorisasjon som helsefagarbeider, hjelpepleier, omsorgsarbeider eller barneog ungdomsarbeider fra studie­retning for helse- og oppvekstfag. Hvis du skal avlegge fagprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven.

nasjon av klasseromsundervisning, gruppe­arbeid og prosjektarbeid, veiledning og refleksjon over praktiske erfaringer. I tillegg kommer 10 ukers praksis med 30 timer/uke. Praksis kan gjennomføres på egen arbeidsplass, hvis den er relevant for studiet, eller som tradisjonell utplassering på en annen arbeidsplass. Studiet består av fire hovedemner, i tillegg til praksis og hovedprosjekt: 1. Felles grunnlag for fagskoleutdanninger i helse- og sosialfagene 2. Helsefremmende og sykdoms­ forebyggende arbeid 3. Fagspesifikk kunnskap om brukergruppene og sykdomsforebyggende arbeid 4. Behandlingstiltak, oppfølging og koordinering 5. Praksis 6. Hovedprosjekt Kompetanse og jobbmuligheter Studiet kvalifiserer for arbeid innen hjemmebasert omsorg, på boenheter som er bemannet med helsepersonell, innen rus og psykisk helsevern i kommunene og innen psykisk helsevern og andre spesialisthelsetjenester.

2. Fem års praksis som ufaglært innen fagområdene nevnt over og kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studie­ retninger. Oppbygging og arbeidsformer Studiet er bygd opp med en kombi-

65


HELSEFAG

Velferdsteknologi Kurskode:

FHH62/N Fagskoler som tilbyr dette studiet:

NYTT STUDIUM Velferdsteknologi har vokst frem som svar på utfordringene samfunnet møter i forhold til helse, omsorg og velferd. Flere mennesker, både unge og gamle, vil i fremtiden trenge teknologisk hjelp til å leve aktivt og selvstendig. Velferdsteknologi er tverrfaglig nettstudie for helse- og omsorgs personell og teknikere.

Fagskolen i Vestfold Studiepoeng: 30 Nettbasert deltid - 1år

Studieplanen er utviklet i samarbeid med kommuner, arbeidstakerorganisasjoner, arbeidsgiverorganisasjoner og produsenter og leverandører av velferdsteknologiske tjenester og produkter. Opptakskrav Ett av disse kravene må oppfylles: 1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev /vitnemål og autorisasjon som helsefagarbeider, hjelpepleier eller tilsvarende fra studieretning for helse- og oppvekstfag, IKT og service, byggdrifter, automatisering, elektronikk, og elektriker. Studiet kan også søkes av ingeniører med samme fagkrets som beskrevet over, og helseprofesjoner som sykepleiere, fysioterapeuter og ergoterapeuter. Hvis du skal avlegge fagprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven. 2. Fem års praksis som ufaglært innen fagområdene nevnt over og kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger. Oppbygging og arbeidsformer Studiet er nettbasert på deltid over to semestre på ett år. Undervisningen foregår på nettsamlinger i videokonferanse, som tillater direkte kontakt med

66

læreren og medstudenter. Nettsamlingene foregår på ettermiddagen og tidlig kveld mellom kl. 16 og kl. 20. Undervisningen på nettsamlingene blir tatt opp og gjort tilgjengelig på læringsplattformen, slik at du kan se forelesningen når det passer deg og så mange ganger som du ønsker. Læringsplattformen inneholder også oppgaver, fagstoff, supplerende videoer, mm. Du får lenker til innlogging, og trenger ikke å installere program på PC-en. Du vil få tett oppfølging fra lærer og elæringskoordinator, og inngå i en læringsgruppe med medstudenter. Studiet består av fire hovedemner og to valgfag, i tillegg til et avsluttende prosjekt: 1. 2. 3. 4.

Introduksjon til velferdsteknologi Teknologien og dens premisser Brukerne og deres premisser Organisasjon og samfunn

Kompetanse og jobbmuligheter Studiet gir deg tittelen fagarbeider med fagskolegrad. Ferdige studenter skal kunne delta i planlegging, vurdering, innkjøp, implementering, utvikling og bruk av velferdsteknologiske løsninger i kommunale og private helse-, omsorg og velferdstjenester.


HELSE- OG OPPVEKSTFAG

OPPVEKSTFAG

Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehage Kurskode:

FHO03D Fagskoler som tilbyr dette studiet:

Med full barnehagedekning går de aller fleste barn under skole­alder i barnehage, og antallet minoritetsspråklige barn i barnehage er tredoblet siden 2005. Med dette deltidsstudiet får du kompetanse som er sterkt etterspurt i barnehagene, og du blir en verdifull ­ressurs for barnehagens flerspråklige barn.

Fagskolen Oslo Akershus* Studiepoeng: 60 Deltid - 2 år Én undervisningsdag pr uke. *Studiested: Rud vgs, Bærum.

Studiet skal utdanne reflekterte yrkesutøvere med høy faglig og etisk kompetanse. De skal ha gode kunnskaper om barn i alderen 0–6 år og deres situasjon og aktuelle utfordringer i dagens Norge. Barna og deres familier skal gis riktig hjelp og bistand til rett tid, på rett sted så tidlig som mulig. Det skal tilrette­legges slik at alle barn og unge hver dag har muligheten til å bli sett, satt krav til og oppleve gleden av å lykkes med noe. Opptakskrav Ett av disse kravene må oppfylles: 1. fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Hvis du skal avlegge fagprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven. 2. Fem års praksis som ufaglært i barne­ hage med barn i alderen 0–6 år.

Oppbygging og arbeidsformer I tillegg til én fast undervisningsdag pr uke kommer praksis som gjennomføres over 10 uker. Skolen sørger for relevant praksisplass, men du kan også ta praksis på din egen arbeidsplass. Studiet består av fire hovedemner, i tillegg til hovedprosjekt: 1. Felles grunnlag for fagskole­ utdanninger i oppvekstfag 2. Pedagogikk og didaktikk 3. Arbeid med språk og flerspråklighet i barnehagen 4. Flerkulturell kompetanse 5. Hovedprosjekt 6. Praksis Kompetanse og jobbmuligheter Studiet gir kompetanse som er nyttig og etterspurt innen mange typer helse- og oppveksttjenester, som f.eks barnehager, boliger og institusjoner for barn, skole, skolefritidsordning/aktivitetsskole.

67


OPPVEKSTFAG

Barn med særskilte behov Kurskode:

FHO01D Fagskoler som tilbyr dette studiet: Fagskolen Oslo Akershus*

Fagskolen Østfold Studiepoeng: 60 Deltid - 2 år Én undervisningsdag pr. uke. *Studiested Strømmen vgs

Endrede samfunnsforhold påvirker barns oppvekstsvilkår. Kompetansekartlegging i barnehagene (GLØD-prosjektet) har avdekket stort behov for mer kunnskap om barn med særskilte behov. Med dette studiet blir du bedre i stand til å yte tidlig innsats og gi barna du jobber med, bedre sjanser for å klare seg godt senere i livet. Studiet gir deg bred kunnskap innen mange fagfelt – etikk, kommunikasjon, sosiologi, pedagogikk og lovverk, for å nevne noe. Du får sterkt etterspurt kompetanse og blir en viktig ressurs for barna, deres foreldre og arbeids­plassen din. Studiet egner seg best for deg som har noen års arbeids­erfaring fra barnehage, uansett om du er faglært barneog ungdomsarbeider eller ufaglært assistent. Opptakskrav Ett av disse kravene må oppfylles: 1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev /vitnemål og autorisasjon som for eksempel barneog ungdomsarbeider, barnepleier, helsefagarbeider, hjelpepleier, ambulansearbeider, omsorgsarbeider og aktivitør. Hvis du skal avlegge fagprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven. 2. Det kan gjøres opptak på grunnlag av realkompetansevurdering.

68

Oppbygging og arbeidsformer Studiet gjennomføres med én fast undervisningsdag pr uke. I tilegg kommer praksis som gjennomføres over 10 uker etter emne 4. Praksis gjennomføres fortrinnsvis på egen arbeidsplass i barnehage, skole/SFO. For søkere som ikke er i arbeid, skaffer skolen praksisplass. Praksis gjennomføres sammenhengende over 10 uker hvor studentene gjennomfører et endrings- og utviklingsarbeid som danner utgangspunktet for eksamen. Studiet består av fire hovedemner i tillegg til praksis og et hovedprosjekt: 1. Felles grunnlag for fagskole­ utdanningene i oppvekstfag 2. Pedagogikk og didaktikk 3. Helsefremmende og forebyggende arbeid 4. Barn og unge med særskilte behov 5. Praksis over 10 uker inkludert ­veiledning 6. Hovedprosjekt Kompetanse og jobbmuligheter Studiet kvalifiserer for arbeid med barn med særskilte behov i f.eks ungdoms­ klubber, barnehager, skoler og SFO og avlastningsboliger for barn og unge.


HELSE- OG OPPVEKSTFAG

Oppvekstfag Kurskode:

FHO50D Fagskoler som tilbyr dette studiet:

Barns oppvekst har vært gjenstand for stor oppmerksomhet fra myndighetenes side de senere årene. Full barnehagedekning, flere yngre barnehagebarn, endrede familiemønstre og ulik ­kulturbakgrunn har skapt behov for økt kompetanse blant barneog ungdomsarbeidere.

Fagskolen Oslo Akershus* Studiepoeng: 60 Deltid - 2 år Én undervisningsdag pr. uke. *Studiesteder: Bjørkelangen vgs

En rekke reformer, stortingsmeldinger og utredninger de siste 15 årene peker på behovet for mer kompetanse i oppvekstfeltet. Ny rammeplan for barnehagene og Læreplanverket for kunnskapsløftet (2006) legger føringer for det faglige innholdet. Med dette studiet får du en bred videreutdanning i oppvekstfag og kan bli en viktig ressurs både for barna, kollegene dine og arbeidsplassen din. Det handler om samhandling mellom faggrupper, om integrering, om kvalitet i tilbudet for en helhetlig oppvekst for barn og unge 0-18 år. Opptakskrav Ett av disse kravene må oppfylles: 1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål fra relevant yrkesutdanning fra videregående skole som for eksempel barne- og ungdomsarbeiderfaget, helsearbeiderfaget, samt utdanning som aktivitør. Hvis du skal avlegge fagprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven. 2. Minst fem års relevant yrkespraksis innen helse- og oppvekstsektoren: barnehage, skole, skolefritidsordning eller andre pedagogiske virksomheter for barn og unge.

Oppbygging og arbeidsformer Studiet legger opp til én fast undervisningsdag pr uke. I tillegg kommer praksis som gjennomføres over 10 uker i forbindelse med emne 4. Praksis kan foregå i barnehage, skole, SFO eller annet barne- og ungdomsarbeid. Skolen sørger for relevant praksisplass, men du kan også ta praksis på din egen arbeidsplass. Gjennom praksisperioden vil fagskolen ha veiledning med studentene for å nå målsettingene for den enkelte student i emne 4. Studiet består av fire hovedemner i tillegg til et hovedprosjekt: 1. Felles grunnlag for fagskole­ utdanningene i oppvekstfag 2. Pedagogikk og didaktikk 3. Språkfellesskap 4. Forebyggende arbeid og tverr­faglig samarbeid 5. Hovedprosjekt Kompetanse og jobbmuligheter Du vil finne de fleste jobbene innen kommunale helse- og oppvekst­tjenester som f.eks. barnehage, skolefritidsordning, som assistent i skole, boliger og institusjoner for barn og unge.

69


70


LEDELSESFAG

36%

NHOs kompetansebarometer

av bedriftene søker fagskoleutdannede innenfor økonomisk og administrative fag

Ledelse Ledelsestudiene på fagskolene tar utgangspunkt i bedriftenes faktiske behov. Dette er studier som gir deg kunnskap du kan bruke fra dag én. Fagskolenes studietilbud innen ledelsesfag rekrutterer studenter på tvers av mange fagområder, de passer for mange. Studiene er svært praktisk orienterte, og du bruker gjerne problemstillinger fra din egen arbeidsplass i arbeidet med studiene. Det gjør at studiearbeidet både blir mer relevant både for deg og den bedriften du jobber i. Logistikk går over heltid på to år eller over fire år som nett- og samlingsbasert. Økonomi og ledelse har et omfang tilsvarende ett års studium og tilbys som toårig nett- og samlingsbasert studium. Begge disse to finner du på Fagskolen Innlandet. Fagskolen Oslo Akershus tilbyr to kortere utdanninger, Verkstedledelse og ­Veiledning av lærlinger, begge med et omfang tilsvarende et halvt års studium som tas på ett år som nett- og samlingsbasert.

71


Logistikk Kurskode:

FTT03H/D/N Fagskoler som tilbyr dette studiet: Fagskolen innlandet Studiepoeng: 120 Heltid - 2 år Deltid - 4 år Nettbasert - 4 år Deltid : Tre år med to-dagers s­ amlinger annenhver uke. Nettbasert: Seks tre-dagers samlinger pr skoleår.

Styrer vi verdikjeden bedre, blir bedriften mer lønnsom. Det forstår flere og flere, og behovet for fagfolk innen logistikk er enormt i alle bransjer. Mer effektive og lønnsomme innkjøp, optimalisering av intern verdikjede, integrering av kunde og leverandør i verdikjeden og reduksjon av ikke-verdiskapende arbeidstid (LEAN) er sentralt i studiet. Logistikk handler om mer enn transport. Innholdet i studiet bygger på en helhetsforståelse av verdikjeder og sammenhengen mellom logistikk, kundetilfredshet og effektivisering av de ulike prosessene i verdikjeden for å oppnå økonomiske resultater. Innføring i Lean filosofi og ERP-systemer (Enterprise Resource Planning) er viktige temaer i utdannelsen.

Oppbygging og arbeidsformer Studiet gjennomføres med både teoretisk- og praktisk tilnærming gjennom forelesninger, tverrfaglige gruppeoppgaver og tverrfaglige prosjekter i tett samarbeid med næringslivet.

Opptakskrav Ett av disse kravene må oppfylles:

1. Realfag (matematikk og fysikk) 2. Yrkesrettet kommunikasjon 3. LØM (ledelse, økonomi og markedsføring) 4. Prosjekt- og kvalitetsledelse 5. Innføring i logistikk 6. Samfunn og samferdsel 7. Produksjonslogistikk 8. Logistikk i verdikjeden 9. Økonomi og forhandling 10. Spedisjon 11. Strategisk forretningsutvikling 12. Hovedprosjekt

1. Fullført og bestått videregående opplæring fra utdanningsprogram teknikk og industriell produksjon, service og samferdsel eller tilsvarende. Aktuelle fagbrev kan være innen logistikkfaget, yrkessjåførfaget, kontor og administrasjonsfaget, reiselivsfaget eller andre fag med stort behov for logistikkhåndtering. Hvis du skal avlegge fag/svenneprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven. 2. Fem års praksis som ufaglært innen fagområdene nevnt over og kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studie­ retninger.

72

Studiet består av 11 hovedemner i tillegg til det avsluttende hoved­ prosjektet:

Kompetanse og jobbmuligheter Studiet kvalifiserer til lederstillinger på mellomledernivå innen logistikk i privat og offentlig sektor.


LEDELSESFAG

Veiledning av lærlinger for instruktører og faglige ledere – med ansvar for opplæring i bedrift Kurskode:

FAL03N Fagskoler som tilbyr dette studiet:

Skal fag- og yrkesopplæringen få det løftet som både myndigheter, skoler og bedrifter ønsker, må lærlingeordningen styrkes. Mer kompetente veiledere øker bedriftenes evne til å opprette lærlinge­ plasser, og det øker kvaliteten på opplæringen.

Fagskolen Oslo Akershus* Studiepoeng: 30 Nettbasert - 1 år Ett år med fire samlinger à tre dager. Nettbasert veiledning mellom samlingene. Introduksjonskurs i IKT og studieteknikk ved studiestart.

*Studiesteder: Bjørkelangen vgs. *Med forbehold om NOKUT-gokjenning: Rud vgs og Kuben i Oslo

Veiledning av ­lærlinger er et givende arbeid for deg og verdifull kompetanse for bedriften du jobber i. Dette samlings- og nettbaserte deltidsstudiet over ett år kan gjennomføres mens du er i jobb, og du får alle kunnskaper du trenger for å bli en god veileder. Du lærer om roller og oppgaver, om læreplanverket og om veiledning i praksis. En formalisert veilederopplæring gir deg en mer givende hverdag og nyttig påfyll på CV-en. Studiet egner seg best for deg som har noen år bak deg i faget ditt. Opptakskrav Ett av disse kravene må oppfylles: 1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev eller vitnemål fra videregående skole. Hvis du skal avlegge fagprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven.

Oppbygging og arbeidsformer Undervisningen på samlingene legger vekt på erfaringsdeling/diskusjon og gjennomføring av problemorienterte oppgaver/caser individuelt og i grupper, samt forelesninger og veiledning. Studiet består av tre hovedemner i tillegg kommer en avsluttende, faglig fordypningsoppgave: 1. Veileders rolle og oppgave 2. Læreplanverket, vurdering og dokumentasjon 3. Veiledning i praksis 4. Faglig fordypning Kompetanse og jobbmuligheter Studiet kvalifiserer deg til å være opplæringsansvarlig for lærlinger.

2. Minst fem års relevant yrkespraksis. Vurderes individuelt.

73


Verkstedledelse Kurskode:

FAL02N Fagskoler som tilbyr dette studiet:

Verkstedsledelse gir deg kompetanse til jobber som verkstedleder, verksmester eller formann for en mellomstor bilbedrift. Studiet gir deg også større mulighet for jobb som bedriftsleder, ettermarkedsleder, gruppeleder, ansvarlig for verksteddrift og kundebehandling. Du får også teorien du trenger for å få mesterbrev.

Fagskolen Oslo Akershus* Studiepoeng: 30 Nettbasert - 1 år *Studiested: Rud vgs i Bærum. Med fire samlinger à tre dager på Rud vgs i Bærum. Nettbasert veiledning mellom samlingene. Introduksjonskurs i IKT og studieteknikk ved studiestart.

Dette ettårige deltidsstudiet er nett- og samlingsbasert, med samlinger på Rud vgs i Bærum. Du kan derfor gjennomføre studiet mens du er i jobb, forutsatt at du får fri fra jobb fire torsdager og fredager i løpet av året. Verkstedledelse gir deg en praktisk orientert lederutdanning som gir deg en mer utfordrende jobb og tilfører bedriften din nyttig kompetanse både innen økonomi/administrasjon og personalledelse. Opptakskrav Fagbrev innenfor ett av fagene i kjøretøygruppen og minst fem års praksis innen fagområdet kreves. Søkere kan også tas inn på grunnlag av realkompetanse­vurdering.

Oppbygging og arbeidsformer Undervisningen på samlingene legger vekt på erfaringsdeling/diskusjon og gjennomføring av problemorienterte oppgaver/caser individuelt og i grupper, samt forelesninger og veiledning. Studiet består av fire hovedemner: 1. Informasjon og kommunikasjonsteknikk/ IKT 2. Økonomi, administrasjon, verksteds­ drift, verkstedledelse, organisasjonsutvikling 3. Lønnssystemer, logistikk, markedsføring, kunderelasjoner og salg. 4. Lovkunnskap og systematisk arbeid med HMS Kompetanse og jobbmuligheter Studiet tilsvarer et halvt års heltids studium, 30 studiepoeng, og kvalifiserer til lederstillinger i bilbransjen.

74


LEDELSESFAG

Økonomi og ledelse Kurskode:

FAL01N Fagskoler som tilbyr dette studiet:

Små og mellomstore bedrifter har et stort behov for mer kompetanse innen økonomi og ledelse. Det samme gjelder mellomledere i større bedrifter. Dette praktiskorienterte og tverrfaglige studiet er spesielt tilpasset deg med yrkesfaglig bakgrunn, men alle videre­ gående utdanninger gir grunnlag for opptak.

Fagskolen innlandet Studiepoeng: 60 Nettbasert - 2 år Seks tre-dagers samlinger pr skoleår.

Studiet er nett- og samlingsbasert og kan gjennomføres mens du er i jobb. Du får svært etterpurt kompetanse og blir en viktig ressurs for bedriften din. Du får praktisk kompetanse innen ledelse, markedsføring, økonomi og logistikk, og studiet integrerer problemstillinger fra arbeidsplassen din slik at både du og arbeidsgiver har praktisk nytte av de nye kunnskapene dine nærmest fra første studiedag. Opptakskrav Ett av disse kravene må oppfylles: 1. Fullført og bestått videregående opplæring, alle utdanningsprogram. Hvis du skal avlegge fag/svenneprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven. 2. Fem års relevant yrkespraksis og/ eller skolegang og kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studie­retninger.

Oppbygging og arbeidsformer Undervisningen på samlingene legger vekt på erfaringsdeling/diskusjon og gjennomføring av problemorienterte oppgaver/caser individuelt og i grupper, samt forelesninger og veiledning. Studiet består av fem hovedemner i tillegg til det avsluttende hovedprosjektet, der problemstillingen gjerne kan hentes fra egen bedrift, i samarbeid med arbeidsgiver: 1. Forretningsplan og innovasjon 2. Organisasjon og ledelse 3. Økonomstyring 4. Markedsføring 5. Logstikk 6. Hovedprosjekt Kompetanse og jobbmuligheter Studiet tilsvarer et helt års heltids studium, 60 studiepoeng, og kvalifiserer til lederstillinger på mellomledernivå.

75


76


M ARITIME FAG

NHO SJØFART

84%

av bedriftene oppgir at de i stor eller noen grad har behov for fagutdannede innen maritime fag.

Maritim utdanning Den norske maritime klyngen har en sterk posisjon internasjonalt. Derfor ønsker stadig flere å utdanne seg innen maritim næring. Fagskolen gir deg en utdanning som gir et grunnlag for å løse et maritimt sertifikat. Med et maritimt sertifikat får du anledning til å jobbe både i Norge og internasjonalt i en bransje som blir stadig viktigere. Verdenshavene er bare så vidt utforsket, og utnyttelse av havrommet er blant Norges viktigste satsningsområder i fremtiden. Det vil være behov for seilende personell, men landbasert virksomhet vil også ha et stort behov for maritim kompetanse. Derfor vil behovet for fagfolk med erfaring fra sjøen være økende. Den maritime fagskoleutdanningen ved Fagskolen i Vestfold er samlokalisert med den maritime utdanningen ved Universitetet i Sørøst-Norge, og studentene tilbys medlemskap i Studentsamskipnaden. Fagskolen i Vestfold har et tett samarbeid med USN og benytter seg av deres simulatorer, bibliotek og fagkompetanse. Skolen har også et tett samarbeid med øvrige maritime fagskoler i Norge.

77


Dekksoffiser på ledelsesnivå Kurskode:

FTM01H Fagskoler som tilbyr dette studiet: Fagskolen i Vestfold Studiepoeng: 120 Heltid - 2 år

NYTT STUDIUM Den norske maritime klyngen har en sterk posisjon internasjonalt. Derfor ønsker stadig flere å utdanne seg innen maritim næring. Fagskolen gir deg en utdanning som gir et grunnlag for å løse et maritimt sertifikat på ledelsesnivå. Med et maritimt sertifikat får du anledning til å jobbe både i Norge og internasjonalt i en bransje som blir stadig viktigere.

Verdenshavene er bare så vidt utforsket, og utnyttelse av havrommet er blant Norges viktigste satsningsområder i fremtiden. Det vil være behov for seilende personell, men landbasert virksomhet vil også ha et stort behov for maritim kompetanse. Derfor vil behovet for fagfolk med erfaring fra sjøen være økende. Den maritime fagskoleutdanningen ved Fagskolen i Vestfold er samlokalisert med den maritime utdanningen ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN), studentene er medlemmer i Studentsamskipnaden. Fagskolen i Vestfold har et tett samarbeid med USN og benytter seg av deres simulatorer, bibliotek og fagkompetanse. Skolen har også et tett samarbeid med øvrige maritime fagskoler i Norge. Studiet gir en fordypning i navigasjon, lastelære, stabilitet, samt en innføring i ledelses- og administrative fag. Opptakskrav Ett av disse kravene må oppfylles: 1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev som matros. Hvis du skal avlegge fag/svenneprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven.

78

I tillegg må søker - enten ha gyldig «grunnleggende sikkerhetsopplæring», ikke eldre enn 3 år pr 1. juli i opptaksåret, eller oppgradere/ gjennomføre grunnleggende sikkerhetsopplæring (for egen regning og utenom ordinær undervisningstid) i løpet av studiet på to år, slik at opptakskravet for videregående sikkerhetsopplæring er oppfylt når dette kurset skal gjennomføres etter avsluttet 4. semester - kunne fremlegge helseerklæring fra godkjent sjømannslege (se FOR-201406-05-805) 2. Realkompetanse, kontakt skolen for vilkår. Oppbygging og arbeidsformer Studiet består av 7 emner som gir til sammen 120 fagskolepoeng. 1. Navigasjon 2. Lasting, lossing og stuing 3. Kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord 4. Engelsk 5. Norsk 6. Matematikk 7. Fysikk Kompetanse og jobbmuligheter

Etter studiet kan du, etter å hå opparbeidet tilstrekkelig fartstid, løse sertifikater som gir mulighet til å bekle stillinger som overstyrmann og kaptein.


M ARITIME FAG

Maskinoffiser på ledelsesnivå Kurskode:

FTM02H Fagskoler som tilbyr dette studiet:

NYTT STUDIUM Den norske maritime klyngen har en sterk posisjon internasjonalt. Derfor ønsker stadig flere å utdanne seg innen maritim næring. Fagskolen gir deg en utdanning som gir et grunnlag for å løse et maritimt sertifikat på ledelsesnivå.

Fagskolen i Vestfold Studiepoeng: 120 Heltid - 2 år

Med et maritimt sertifikat får du anledning til å jobbe både i Norge og internasjonalt i en bransje som blir stadig viktigere. Verdenshavene er bare så vidt utforsket, og utnyttelse av havrommet er blant Norges viktigste satsningsområder i fremtiden. Det vil være behov for seilende personell, men landbasert virksomhet vil også ha et stort behov for maritim kompetanse. Derfor vil behovet for fagfolk med erfaring fra sjøen være økende. Den maritime fagskoleutdanningen ved Fagskolen i Vestfold er samlokalisert med den maritime utdanningen ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN), og studentene er medlemmer i Studentsamskipnaden. Fagskolen i Vestfold har et tett samarbeid med USN og benytter seg av deres simulatorer, bibliotek og fagkompetanse. Skolen har også et tett samarbeid med øvrige maritime fagskoler i Norge. Studiet gir en fordypning i maskineri, elektriske og elektroniske anlegg, vedlikehold, stabilitet, samt en innføring i ledelses- og administrative fag. Opptakskrav Ett av disse kravene må oppfylles: 1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev som motormann. Hvis du skal avlegge fag/ svenneprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven.

I tillegg må søker - enten ha gyldig «grunnleggende sikkerhetsopplæring», ikke eldre enn 3 år pr 1. juli i opptaksåret, eller oppgradere/ gjennomføre grunnleggende sikkerhetsopplæring (for egen regning og utenom ordinær undervisningstid) i løpet av studiet på to år, slik at opptakskravet for videregående sikkerhetsopplæring er oppfylt når dette kurset skal gjennomføres etter avsluttet 4. semester - kunne fremlegge helseerklæring fra godkjent sjømannslege (se FOR-201406-05-805) 2. Realkompetanse, kontakt skolen for vilkår. Oppbygging og arbeidsformer Studiet består av 8 emner som gir til sammen 120 fagskolepoeng. 1. Maskineri 2. Elektriske og elektroniske anlegg og kontrollinstallasjoner 3. Vedlikehold og reparasjoner 4. Kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord 5. Engelsk 6. Norsk 7. Matematikk 8. Fysikk Kompetanse og jobbmuligheter Etter studiet kan du, etter å hå opparbeidet tilstrekkelig fartstid, løse sertifikater som gir mulighet til å bekle stillinger som maskinist og maskinsjef.

79


Landbrukssamvirkets virksomhet bidrar til

55.000 ĂĽrsverk og en verdiskaping pĂĽ 40 milliarder kroner

80


LANDBRUKSFAG

Landbruk Agroteknikerutdanningen forsvant i en utdanningsreform i 1997 og var sterkt savnet inntil Fagskolen Innlandet relanserte denne type studier i 2013. De fleste fagskolestudiene i landsbruksfag har et omfang som tilsvarer ett helt studieår og alle tilbys bare som nett- og samlingsbaserte studier over to år. Disse studiene gir deg tittelen Agrotekniker, unntatt det nye studiet Kvalitetsrevisor. Mye av bakgrunnen for behovet for denne type studier ligger i stortings­meldingen Velkommen til bords fra 2011–12, best kjent som Matmeldingen. Her understrekes behovet for økt kompetanse innen landbruket, og både utdanningsinstitusjoner og landbrukets egne organisasjoner har vært pådrivere og bidragsytere for å få på plass disse studiene. I år tilbyr Fagskolen Innlandet fem ulike studier. Alle er nett- og samlingsbaserte. Samlingene arrangeres på ulike steder på Østlandet. Alle studiene rekrutterer fra fagutdanninger innen Natur- og kulturbruk.

81


Grovfôrbasert husdyrproduksjon for fjellandbruket Kurskode:

FPS06N Fagskoler som tilbyr dette studiet:

Kjøtt og melk fra ku og sau basert på beiting og dyrking av gras står for omlag halvparten av produksjonen og sysselsettingen i ­fjellbygdene. Fjellandbruket tar vare på tradisjoner, bidrar til ­bosetting og holder kulturlandskapet ved like. Dette er en framtidsrettet agroteknisk utdanning som du kan ta mens du er i jobb.

Fagskolen innlandet* Studiepoeng: 60 Nettbasert - 2 år 7 samlinger à 2 dager og 2 samlinger à 3 dager pr år. *Studiested: Storsteigen videre­gående skole, Alvdal i Hedmark.

Fjellandbruket defineres som landbruk i fjellkommuner der mer enn 50 % av arealet ligger mer enn 700 moh. Alvdal ligger midt i det som kalles Fjellregionen, og Storsteigen har undervist i dette emnet i mer enn 100 år. I tillegg til landsbruksfag får du en god ledelsesutdanning og blir bedre i stand til å drive en lønnsom fjellgard på en bærekraftig måte.

Oppbygging og arbeidsformer Samlingene vil inneholde forelesninger, oppgaveløsning, presentasjoner, gruppe­arbeid og tverrfaglig prosjekt­ arbeid. I tillegg kommer noe nettbasert undervisning og veiledning. Studentene skal også være ute i bedrift (40 timer). Skolen samarbeider tett med næringslivet gjennom bedrifts­besøk, gjesteforelesninger og i ordinær undervisning.

Opptakskrav Ett av disse kravene må oppfylles:

Studiet består av tre hovedemner. I tillegg kommer laboratorieøvelser og det avsluttende hovedprosjektet:

1. Fullført og bestått videregående opplæring fra naturbruksprogrammet (unntatt fiske og fangst, akvakultur, skogbruk, hest, anleggsgartner- og idrettsanleggsfag og reindrift). Hvis du skal avlegge fag/svenneprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven. 2. Fem års praksis som ufaglært innen fagområdene nevnt over og kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studie­ retninger.

82

1. Driftsledelse og økonomi 2. Planteproduksjon med fokus på grovfôr og beite 3. Husdyrproduksjon 4. Hovedprosjekt Godkjent studieplan og mer informasjon om studiet finner du på www.storsteigen.vgs.no eller www.fagskolen-innlandet.no Kompetanse og jobbmuligheter Etter fullført og bestått studium oppnås tittelen «Agrotekniker grovfôrbasert husdyrproduksjon i fjellandbruket». Kompetansen kan brukes på egen gård, som en forberedelse for å ta over et gårdsbruk, i rådgivningsaparatet for landbruk eller som fagarbeider i landbruket.


LANDBRUKSFAG

Kvalitetsrevisor i primærnæringer Kurskode:

FPS11N Fagskoler som tilbyr dette studiet:

Debio, Matmerk, akvakulturbransjen og flere ­revi­sjons­miljøer har allerede i dag et stort behov for formelt u ­ tdannede kvalitets­ revisorer. I fremtiden vil det bli behov for nye og bærekraftige måter å produsere mat på, med høye krav til kvalitets­sertifisering. Dette øker behovet for kvalitetsrevisorer.

Fagskolen innlandet* Studiepoeng: 60 Nettbasert - 2 år 7 samlinger à 2 dager og 2 samlinger à 3 dager pr år. *Studiested: Hvam videregående skole i Akerhus

Bransjen har gått sammen om å utvikle dette studiet for å imøtekomme samfunnets behov for kvalitetsrevisorer i primærnæringene. En revisor er en tillitsperson i samfunnet. Gjennom sitt virke og mandat bygger en revisor opp under og sørger for nødvendig tillit mellom produsenter, videreforedlere og konsumenter. En kvalitetsrevisor i primærnæringene kan anvende sin naturbruks- eller matfaglige kompetanse til å utvikle slik tillit i bransjen. Studiet egner seg for deg som vil bli kvalitetsrevisore hos Debio, Matmerk eller andre revi­sjons­miljøer og for deg som ønsker formell kompetanse innen kvalitetssystemer og kvalitetsarbeid. Det egner seg også for primærprodusenter som ønsker formell revisjons­ utdanning og fagarbeidere/oppsynspersonell i fiskeri- og oppdrettsnæring. Opptakskrav Ett av disse kravene må oppfylles: 1. Fullført og bestått videregående opplæring, utdanningsprogram naturbruk eller restaurant- og matfag. Hvis du skal avlegge fag/svenneprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven. 2. Fem års praksis som ufaglært innen fagområdene nevnt over og kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studie­ retninger.

Oppbygging og arbeidsformer Undervisningen på samlinger vil foregå som forelesninger, aktiviteter i samlet klasse, gruppearbeid, rollespill, arrangerte øvelser i revisjon, observasjon og refleksjon, muntlige presentasjoner og ekskursjoner til aktuelle virksomheter. På samlingene vil det også bli ulike former for veiledning, både i grupper og enkeltvis etter behov. Mellom samlingene er det nettbasert aktivitet og revisjonsøvelser. På revisjonsøvelsene er hver student med kvalitetsrevisorer på revisjonsoppdrag. Studentene følges opp gjennom veiledning og underveisvurderinger. Studiet består av tre hovedemner der revisjonsøvelser inngår. I tillegg kommer en avsluttende fordypningsoppgave: 1. Kvalitetssystemer i primærnæringer 2. Kommunikasjon 3. Revisjon som grunnlag for læring og utvikling 4. Fordypningsoppgave Fullstendig studieplan kan hentes på www.kjelle.vgs.no eller www.fagskolen-innlandet.no Kompetanse og jobbmuligheter Etter fullført og bestått studium oppnås tittelen «Kvalitetsrevisor i primærnæringer» og åpner for en rekke muligheter innen kvalitetsrbeid i primærnæringene.

83


Natur- og kulturbasert entreprenørskap Kurskode:

FPS04N Fagskoler som tilbyr dette studiet: Fagskolen innlandet* Studiepoeng: 60 Nettbasert - 2 år Med ti samlinger à to eller tre dager pr år. *Studiested: Ål videregående skole, Buskerud.

Utvikling av ny næring basert på gårdens og bygdas natur- og ­kulturressurser kan gi bonden flere bein å stå på. Med dette studiet får du kompetanse om økonomi, ledelse og markedsføring, og du får testet dine egne ideer gjennom studiet. Dermed øker sjansen for at satsingen din på ny virksomhet blir levedyktig. Studiet er nett- og samlingsbasert, og du kan utdanne deg mens du er i jobb. Studiet er utviklet i samråd med representanter for aktuelle nærings­ organisasjoner og fagpersoner for å sikre at studiet er godt forankret i næringas behov. Studiet gjennomføres i samarbeid med næringsorganisasjoner og etablerte natur- og kultur­baserte virksomheter. Bestått studium gir tittelen «Agrotekniker innen natur- og kulturbasert entreprenørskap». Opptakskrav Ett av disse kravene må oppfylles: 1. Fullført og bestått videregående opplæring, alle linjer. 2. Fem års praksis relevant yrkes­ erfaring og/eller annen skolegang. Les mer på skolenes hjemmesider. Oppbygging og arbeidsformer Studiet er samlingsbasert med nettbasert undervisning/veiledning mellom samlingene. Undervisningen er en blanding av forelesninger, ekskursjoner, oppgaver, prosjekt­arbeid, selvstudium og veiledning både i grupper og individuelt. Studentene har også mulighet til å arbeide med egen bedrift/forretningsidé gjennom studiet. Skolene samarbeider tett med næringa, og foreleserne er praktiske næringsutøvende. Studentene skal også være ut i bedrift (40 timer).

84

Studiet betår av tre hovedemer i tillegg til det avsluttende hovedprosjektet der du arbeider med dine egne ideer for utvikling av ny næring: 1. Driftsledelse og økonomi 2. Fra idé til bedrift 3. Produksjon og salg av natur- og kulturbaserte tjenester og p ­ rodukter 4. Hovedprosjekt Fullstendig studieplan kan hentes på www.al.vgs.no eller www.fagskolen-innlandet.no Kompetanse og jobbmuligheter Etter fullført og bestått studium oppnås tittelen «Agrotekniker innen natur- og kulturbasert entreprenørskap». Kompetansen kan brukes på egen gård, i rådgivningsapparatet for landbruk eller som fagarbeider i landbruket. Studiet gir sammen med praktisk pedagogisk utdanning (PPU) mulighet for å jobbe som faglærer på videregående skole.


LANDBRUKSFAG

Natur- og kulturbasert entreprenørskap Kurskode:

FPS12N Fagskoler som tilbyr dette studiet:

Utvikling av ny næring basert på gårdens og bygdas natur- og kulturressurser kan gi bonden flere bein å stå på. Dette studiet er en kortere variant av det to-årige studiet med samme navn. I dette studiet ligger hovedvekten på etablering og utvikling av bedrifter. Også her får du testet dine egne ideer gjennom ­studiet.

Fagskolen innlandet* Studiepoeng: 30 Nettbasert - 1 år Med ti samlinger pr år. *Studiested: Hvam videregående skole i Akerhus

Studiet er nett- og samlingsbasert, og du kan utdanne deg mens du er i jobb. Studiet er utviklet i samråd med representanter for aktuelle nærings­ organisasjoner og fagpersoner for å sikre at studiet er godt forankret i næringas behov. Studiet gjennomføres i samarbeid med næringsorganisasjoner og etablerte natur- og kulturbaserte virksomheter. Opptakskrav Ett av disse kravene må oppfylles: 1. Fullført og bestått videregående opplæring, alle linjer. 2. Fem års praksis relevant yrkes­ erfaring og/eller annen skolegang. Les mer på skolenes hjemmesider.

Studiet består av to hovedemner, i tillegg til en avsluttende fordypningsoppgave der du arbeider med dine egne ideer for utvikling av ny næring: 1. Bedriftsutvikling 2. Næringsutvikling innen natur- og kulturbaserte næringer 3. Tverrfaglig fordypningsoppgave Fullstendig studieplan kan hentes på www.hvam.vgs.no eller www.fagskolen-innlandet.no Kompetanse og jobbmuligheter Kompetansen kan brukes på egen gård, i rådgivningsaparatet for landbruk eller som fagarbeider i landbruket.

Oppbygging og arbeidsformer Studiet er samlingsbasert med nettbasert undervisning/veiledning mellom samlingene. Undervisningen er en blanding av forelesninger, ekskursjoner, oppgaver, prosjektarbeid, selvstudium og veiledning både i grupper og individuelt. Studentene har også mulighet til å arbeide med egen bedrift/forretningsidé gjennom studiet. Skolene samarbeider tett med næringa, og foreleserne er praktiske næringsutøvende.

85


Planteproduksjon og driftsledelse Kurskode:

FPS02N Fagskoler som tilbyr dette studiet:

Stortingets målsetting om 20 % økning i matproduksjonen øker kravene til effektiv drift, og skal målet nås på en bærekraftig måte, trenger hele næringen mer kompetanse, ikke minst planteprodusentene. Dette samlingsbaserte studiet gir deg kunnskapen du trenger innen både landbruks- og ledelsesfag for å optimalisere driften din.

Fagskolen innlandet* Studiepoeng: 60 Nettbasert - 2 år Med ti samlinger à to eller tre dager pr år. *Studiested: Hvam videregående skole i Akershus.

Studiet gir deg kunnskapen du trenger innen både landbruks- og ledelsesfag for å optimalisere drift av landbruks­ eiendom og kunnskap for praktisk rådgivning. Studiet retter seg mot bønder/ kommende bønder, ansatte/framtidig ansatte i landbrukets rådgivnings­ tjenester, agronomer og fagarbeidere i landbruk. Studiet legger størst vekt på produksjon av korn og oljevekster, grovfôr og potet. Etter endt studium skal du ha kompetanse til å etablere, lede og drive et landbruksforetak med hovedvekt på planteproduksjon eller fungere som rådgiver innen agronomi og miljø- og energiplanlegging i plante­ produksjon.

Oppbygging og arbeidsformer Studiet er samlingsbasert med noe nettbasert undervisning/veiledning i tillegg. Arbeidsformer er forelesninger, oppgaveløsning, presentasjoner, utferder, gruppearbeid og tverrfaglig prosjektarbeid. Studenten skal også være ute i bedrift (40 timer). Skolen samarbeider tett med næringslivet og henter lærerkrefter fra landbrukets rådgivningstjenester og organisasjoner. Gårdsbesøk er sentralt i studiet, og disse brukes også som case i undervisningen.

Opptakskrav Ett av disse kravene må oppfylles:

1. Driftsledelse og økonomi 2. Planteproduksjon 3. Klima og miljø 4. Tverrfaglig fordypningsoppgave

1. Fullført og bestått videregående opplæring fra naturbruksprogrammet (unntatt fiske og fangst, akvakultur, og reindrift). Hvis du skal avlegge fag/svenneprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven. 2. Fem års praksis relevant yrkes­ erfaring og/eller annen skolegang. Les mer på skolenes hjemmesider.

86

Studiet betår av tre hovedemner, i tillegg til det avsluttende hoved­ prosjektet:

Fullstendig studieplan kan hentes på www.hvam.vgs.no eller www.fagskolen-innlandet.no Kompetanse og jobbmuligheter Etter fullført og bestått studium oppnås tittelen «Agrotekniker innen planteproduksjon og driftsledelse». Kompetansen kan brukes på egen gård, i rådgivningsaparatet for landbruket eller som fagarbeider i landbruk. Studiet gir sammen med praktisk pedagogisk utdanning (PPU) mulighet for å jobbe som faglærer på videregående skole.


LANDBRUKSFAG

Samspill mellom dyr og mennesker Kurskode:

FPS11N Fagskoler som tilbyr dette studiet:

NYTT STUDIUM Tilbud der samspill mellom dyr og mennesker inngår, krever en tverrfaglig og helhetlig tilnærming der både dyras velferd og menneskenes behov blir ivaretatt. Dette studiet retter seg mot personer som bruker dyr i samspill med mennesker som et målrettet og aktivt helsefremmende eller pedagogisk tiltak.

Fagskolen innlandet* Studiepoeng: 60 Nettbasert - 2 år Med ca. ti samlinger pr år, samt 120 timer med praksis. *Studiested: Hvam videregående skole i Akershus.

Aktuelle studenter kan være gårdbrukere/kommende gårdbrukere, yrkesutøvere/aktører i institusjoner, fagarbeidere innenfor helse eller dyrefag, fagpersoner innen skole/oppvekst eller andre med relevant fagkompetanse. Studiet starter opp høsten 2019 med forbehold om NOKUT-godkjenning. Opptakskrav Ett av disse kravene må oppfylles: 1. Fullført og bestått videregående opplæring fra • Naturbruksprogrammet, alle program­områder • Helse- og oppvekstfag, programområdene helsearbeiderfaget og barneog ungdomsarbeiderfaget • Design og handverk, program­område aktivitør 2. Fem års praksis relevant yrkes­ erfaring og/eller annen skolegang. Les mer på skolenes hjemmesider. Oppbygging og arbeidsformer I gjennomføringen av studiet legges det vekt på en tverrfaglig tilnærming der dyra som medhjelpere og deltakernes behov for mestring står i fokus. Det legges vekt på en praktisk tilnærming til de teoretiske temaene og arbeidsformer som krever aktiv deltakelse fra studentene. Undervisningsform er en blanding av forelesninger, ekskursjoner, oppgaver og prosjektarbeid. Studentene skal også ha to praksisperioder ute

i bedrift/institusjon på tilsammen 120 timer. I studiet inngår også selv­studium og veiledning. Studentene har også mulighet til å arbeide med utvikling av egen arbeidsplass og velferds­tilbud gjennom studiet. Studiet består av fire hovedemner i tillegg til praksisperioder og hoved­ prosjekt i selvvalgt emne. 1. Innføring i dyreassisterte ­intervensjoner 2. Deltakerne i tilbudet 3. Dyrevelferd og -trening 4. Arena og ledelse av tilbudet 5. Tverrfaglig hovedprosjekt Fullstendig studieplan kan hentes på www.hvam.vgs.no eller www.fagskolen-innlandet.no. Kompetanse og jobbmuligheter Fagskoletilbudet retter seg mot tre målgrupper; både som sjølstendig næringsdrivende, ansatte i institusjoner, ledere innen dyreassisterte intervensjoner og som ansatt på en gård eller institusjon som aktivt benytter DAI som et verktøy. Studiet vil også gi fagkvalifikasjoner med mulighet til å søke praktisk – pedagogisk utdanning (PPU) for å bli faglærer på videregående skoler.

87


Sauehold og foredling av naturbaserte råvarer for produksjon av mat Kurskode:

FPS05N Fagskoler som tilbyr dette studiet:

Hvert år slippes omtrent to millioner sauer ut på beite i Norge, de fleste på Vestlandet, i fjellbygdene og i Nordland. Mer lokal videre­ foredling er viktig både for lønnsomhet og sysselsetting. I dette studiet får du utviklet din evne til nytenking, og du får et godt grunnlag for å utvikle din egen virksomhet videre.

Fagskolen innlandet* Studiepoeng: 60 Nettbasert - 2 år Med ti samlinger à to eller tre dager pr år. *Studiested: Nome videregående skole, avdeling Søve, Ulefoss.

Studiet retter seg mot bønder/kommende bønder som har sauehold som basisnæring. Fokus i utdanningen er drift og utvikling av landbruksforetak med sauehold som basisnæring og drift og utvikling av foretak som foredler og på den måten nytter naturbaserte råvarer og stedlige ressurser. Opptakskrav Ett av disse kravene må oppfylles: 1. Fullført og bestått videregående opplæring, utdanningsprogram naturbruk. 2. Fem års praksis relevant yrkes­ erfaring og/eller annen skolegang. Les mer på skolenes hjemmesider. Oppbygging og arbeidsformer Samlingene vil inneholde forelesninger, oppgaveløsning, presentasjoner, gruppe­arbeid og tverrfaglig prosjekt­ arbeid. I tillegg kommer noe nettbasert undervisning og veiledning. Studentene skal også være ute i bedrift (40 timer). Skolen samarbeider tett med næringslivet og henter lærerkrefter fra landbrukets rådgivningstjenester og organisasjoner. Gårdsbesøk er sentralt i studiet, og disse brukes også som caser i undervisningen.

88

Studiet består av tre hovedemner i tillegg til laboratorieøvelser og hovedprosjektet med fordypning i egen eller andres bedriftsidé. 1. Driftsledelse og økonomi 2. Sauehold 3. Lokal foredling av naturbaserte råvarer og stedlige ressurser 4. Hovedprosjekt Fullstendig studieplan kan hentes på www.nome.vgs.no eller www.fagskolen-innlandet.no Kompetanse og jobbmuligheter Etter fullført og bestått studium opp­nås tittelen «Agrotekniker innen sauehold og foredling av naturbaserte råvarer for produksjon av mat». Kompe­tansen kan brukes på egen gård, i rådgivningsaparatet for landbruk eller som fagarbeider i landbruket.


LANDBRUKSFAG

Økologisk landbruk Kurskode:

FPS08N Fagskoler som tilbyr dette studiet: Fagskolen innlandet* Studiepoeng: 60 Nettbasert - 2 år 22 samlinger over 1 – 3 dager. Sju samlinger på Sogn Jord- og Hagebruksskule, 15 samlinger på Hvam vgs. *Studiested: Hvam videregående skole, Akershus og Sogn Jord- og Hagebruksskule i Aurland, Sogn og Fjordane.

Etterspørselen etter økologisk mat øker, mens produksjonen i Norge avtar. Næringa og offentlige myndigheter har imidlertid en felles målsetting om å dekke opp etter­spørselen med norskproduserte varer. Studiet skal gi økt kunnskap om produk­sjon av økologisk mat, og hvilke virkninger produksjonen har for matproduksjonen, klima og miljø. Studiet gir også kunnskap i landbruksøkonomisk driftsledelse og strategiske vurderinger på foretaksnivå. Studiet gir kunnskap for den enkelte bonde og andre som vil produsere økologisk mat, og for den som ønsker kompetanse for praktisk rådgiving. Studiet retter seg mot bønder/kommende bønder som har eller ønsker å legge om til økologisk drift, ansatte i rådgivingsapparatet og forvaltning innen landbruket, faglærere og fagarbeidere. Studieplanen er utviklet i samarbeid med næringa, og skolene samarbeider med aktuelle miljøer innenfor økologisk landbruk i gjennomføring av studiet. Opptakskrav Ett av disse kravene må oppfylles: 1. Fullført og bestått videregående opplæring innenfor naturbruk, programområdene landbruk, gartnerinæring, anleggsgartnerfaget, hestefaget, naturbruk og reindrift. 2. Fem års praksis relevant yrkes­ erfaring og/eller annen skolegang. Les mer på skolenes hjemmesider.

Oppbygging og arbeidsformer Samlingene vil inneholde forelesninger, oppgaveløsning, presentasjoner, gruppearbeid og tverrfaglig prosjektarbeid. I tillegg kommer noe nettbasert undervisning og veiledning. Studiet betår av tre hovedemner i tillegg til hovedprosjektet: 1. Driftsledelse og økonomi 2. Jord- og plantekultur 3. Husdyrproduksjon 4. Hovedprosjekt Fullstendig studieplan kan hentes på www.hvam.vgs.no eller www.fagskolen-innlandet.no Kompetanse og jobbmuligheter Etter fullført og bestått studium oppnås tittelen «Agrotekniker økologisk landbruk». Kompetansen kan brukes på egen gård, i rådgivningsapparatet for landbruket eller som fagarbeider i landbruket. Studiet gir sammen med praktisk pedagogisk utdanning (PPU) mulighet for å jobbe som faglærer på videregående skole.

89


90


REISELIV

Reiselivsnæringen har

150.000 ansatte og omsetter for 70 milliarder kroner årlig.

Reiseliv

Det er et stort behov for reiselivsutdanninger i Norge. Geilo, som er en av landets største turistdestinasjoner, er et ideelt sted å starte opp reiselivsutdanninger. Denne regionen har til felles med mange regioner, stort potensiale. Reiselivsaktørene er mange og uensartete, med en god blanding av store og små aktører, samt at Geilo er nummer fem med antall overnattinger i Norge, bare slått av de 4 største byene. I reiselivsmeldingen til regjeringen går det fram at andel ansatte med høyere utdannelse i reiselivsnæringen er betydelig lavere enn snittet av alle næringer i Norge. Reiselivsnæringen har ca. 150.000 ansatte og omsetter for over 70 milliarder kroner. I tillegg betyr næringen mye for å styrke kundegrunnlaget innen transport og overnatting, og skape et lokalt opplevelses- og kulturtilbud som også har betydning for lokalbefolkning og næringsliv, særlig på mindre steder. For å lykkes er kompetanseheving og utvikling et viktig element. Regjeringen og Innovasjon Norge har bestemt at reiseliv skal være en av de fire hovedsatsingene som Norge nå står overfor. Regjeringen har også kommet med et omfattende strategidokument for satsing på reiseliv, med tre satsingsområder. Buskerud Fylkeskommune, reislivsaktører i regionen og Fagskolen Tinius Olsen har fulgt opp intensjonene ved å opprette Norsk Reiselivsfagskole ved studiested Geilo, med to fagskoleutdanninger innen reiseliv.

91


Reiselivsledelse og opplevelsesutvikling Kurskode:

IKKE KLART/H/N Fagskoler som tilbyr dette studiet: Fagskolen Tinius Olsen* Studiepoeng: 120 Heltid - 2 år Nettbasert - 4 år Nettbasert: To samlinger à fire-fem dager/ semester. *Studiested: Geilo

NYTT STUDIUM Reiseliv er verdens hurtigst voksende næring, og opplevelsesbasert turisme er den delen av bransjen som nå ser den sterkeste veksten. Antallet reisende til Norge har vært rekordstort de siste årene. Behovet for bransjekompetanse innen utvikling av kvalitetsopplevelser og bærekraftig reiselivsledelse med høyt ­servicenivå er derfor sterkt.

Norsk Reiselivsfagskole tilbyr en utdanning med stor vekt på praksis. Her vil du få verdifull innsikt i hvordan du kan tilby konkurransedyktige produkter, destinasjoner og opplevelser både nasjonalt og internasjonalt. I tillegg får du innsikt i målrettet digital markedskommunikasjon, som er spesielt framtredende i reiselivsbransjen. Studiet er utviklet av Fagskolen Tinius Olsen i samarbeid med reiselivsnæringen for å møte disse nye utfordringene. Opptakskrav Ett av disse kravene må oppfylles: 1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev innen fagretningen hotell og restaurantfag eller generell studiekompetanse. Hvis du skal avlegge fag/svenneprøve etter søknadsfristen og før skolestart, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven. 2. Fem års praksis som ufaglært innen fagområdene nevnt over og kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger. Oppbygging og arbeidsformer Studiet består av 11 emner som gir til sammen 120 fagskolepoeng. Tre redskapsemner (1–3,) tre grunnleggende fagemner (4–6) og fem fordypningsemner (7–11). 1. Kommunikasjon, formidling og språk 2. Opplevelsesøkonomi

92

3. Ledelse, Økonomi og Markedsføring (LØM) 4. Merkevarebygging og Salg 5. Entreprenørskap/innovasjon/Konseptutvikling 6. Vertskap 7. Landbruk, mat og miljø 8. Sti, løype og landskap 9. Bærekraftig reiseliv og reisemålsutvikling 10. Reiseliv i et globalt perspektiv 11. Hovedprosjekt I studiets emner er det også lagt til rette for noen måneder praksis nasjonalt første året og noen måneder praksis internasjonalt andre året. Kompetanse og jobbmuligheter Studiet gir deg de nødvendige kunnskaper og ferdigheter til å lede en opplevelsesorientert reiselivsvirksomhet og utvikle reiselivsopplevelser basert på inngående markedsforståelse. I tillegg vil du lære om regulering av tilgangen til vår verdifulle natur og kulturarv, slik at vi også ivaretar våre natur- og kulturverdier på en bærekraftig måte. Forbehold Det tas forbehold om NOKUT godkjenning, samt at oppstart av utdanningen kan bli senere på høsten enn vanlig skoleoppstart.


REISELIV

Hotell- og restaurantledelse Kurskode:

IKKE KLART/H/N Fagskoler som tilbyr dette studiet: Fagskolen Tinius Olsen* Studiepoeng: 120 Heltid - 2 år Nettbasert - 4 år Nettbasert: To samlinger à fire-fem dager/ semester. *Studiested: Geilo

NYTT STUDIUM Som leder i hotell- og restaurantbransjen vil du alltid ønske deg «fullt hus». Kundene skal gjerne stå i kø for å komme til nettopp deg. Hva gjør du for å lykkes med dette? Hvordan skal du drive lønnsomt? Hva må du kunne for å lykkes i jobben din? Fagskoleutdannelse i hotelledelse- og restaurantledelse gir deg svar på dette.

Fagskole utdannelse i hotelledelse- og restaurantledelse gir deg en faglig plattform for moderne ledelse av hotellog restaurantdrift. Er du glad i å jobbe med mennesker og service, er dette utdanningen for deg. Studiet konsentrerer seg om kundebehandling, salg og markedsføring og måten man utvikler konkurransedyktige hotell- og restaurant bedrifter på. Som leder i hotell- og restaurantbransjen må du i tillegg til å forstå gjestene og konkurrentene også forstå moderne inntektsstyring. Dette er fagområder vi vektlegger i dette studiet. Du får kunnskap om planlegging, drift og ledelse samt økonomi, kapasitetsstyring og prissetting – kort fortalt hvordan du driver mest mulig lønnsomt. Dette studiet er utviklet av Fagskolen Tinius Olsen i samarbeid med reiselivsnæringen for å møte disse nye utfordringene. Opptakskrav Ett av disse kravene må oppfylles: 1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev innen fagretningen hotell og restaurantfag eller generell studiekompetanse. Hvis du skal avlegge fag/svenneprøve etter søknadsfristen og før skolestart, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven. 2. Fem års praksis som ufaglært innen fagområdene nevnt over og kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende

de to første årene i yrkesfaglige studieretninger. Oppbygging og arbeidsformer Studiet består av ni emner som gir til sammen 120 fagskolepoeng. Tre redskapsemner (1–3,) tre grunnleggende fagemner (4–6) og tre fordypningsemner (7–9). 1. Kommunikasjon, formidling og språk 2. Opplevelsesøkonomi 3. Ledelse, Økonomi og Markedsføring (LØM) 4. Merkevarebygging og Salg 5. Entreprenørskap/innovasjon/Konseptutvikling 6. Vertskap 7. Gastronomi 8. Administrasjon, ledelse og bedrifts­kultur 9. Hovedprosjekt I studiets emner er også lagt til rette for noen måneder praksis nasjonalt første året og noen måneder praksis internasjonalt andre året. Kompetanse og jobbmuligheter Studiet gir deg de nødvendige kunnskaper og ferdigheter om rekruttering, opplæring av dine ansatte, forvaltning av personalansvaret, og skape et godt og bærekraftig miljø i din bedrift. Det tas forbehold om NOKUT godkjenning, samt at oppstart av utdanningen kan bli senere på høsten enn vanlig skoleoppstart.

93


94


Slik søker du fagskolestudier Søk fagskole før

15. april

Når du søker på fagskoleutdanning gjennom det nasjonale opptaket, søker du elektronisk på www.vigo.no. Søknadsfristen er 15. april. Du må sende nødvendig dokumentasjon direkte til den skolen du har som første ønske. Etter 15. april kan du ta kontakt med hver enkelt skole for opptak utenom vigo.no. Opptakskrav Med noen få unntak gjelder de samme kravene for opptak til alle typer fagskolestudier: Du må enten ha fullført videre­gående opplæring og tatt fagbrev/svennebrev som er relevant for det studiet du søker, eller du må ha minst fem års relevant yrkespraksis. I presentasjonen av hvert enkelt studium kan du lese mer om hvilke krav som gjelder for det aktuelle studiet. Søkere fra andre nordiske land Søkere med fullført videregående opplæring fra de andre nordiske landene er kvalifiserte for opptak når den videre­ gående opplæringen i de respektive landene gir generelt opptaksgrunnlag.

For spørsmål om søknaden og www.vigo.no kontakter du: Nasjonalt opptakskontor for fagskolen fagskoleopptak@rogfk.no Tlf: 51 51 68 85 fagskoleopptak.no Har du spørsmål om utdanningen og ­annen informasjon om til­budet, må du kontakte en av skolene som har tilbudet.

Søkere fra land utenfor Norden Søkere utenfor Norden må dokumentere opplæring og praksis ved autorisert translatør og ha bestått eller ha likeverdig realkompetanse i de felles allmenne fagene, tilsvarende VG1 og VG2 i yrkesfaglige studieretninger. Søknadsfrist Søknadsfristen gjennom det nasjonale opptaket (vigo.no) er 15. april for alle studier og alle skoler. Etter 15. april kan du søke den enkelte fagskole direkte om tilgang til restplasser.

Studielån og stipend Utdanningene er godkjent av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen), og studenter kan derfor få lån og stipend i Statens lånekasse for utdanning. Studiekostnader Selve studiet ved de fylkeskommunale fagskolene er gratis, men du må selv bekoste læremateriell som bøker, kalkulator, pc, kopiering osv. I tillegg kommer eventuelle kostnader til laboratoriemateriell. Noen skoler er med i en studentsamskipnad som legger til rette for studentvelferd. Det er en liten kostnad for hver student forbundet med dette. Semesteravgift Som på all høyere utdanning må du betale en semesteravgift. Denne varierer fra skole til skole. Deltidsstudenter betaler vanligvis en mindre sum. Ta kontakt med den enkelte skole for detaljer. Studiekostnader nettbaserte studier Nett- og samlingsbaserte deltids­studier har utgifter til programvare som brukes i undervisningen. De ulike skolene bruker ulike systemer, og kostnadene varierer avhengig av valgt løsning. Ta kontakt med den aktuelle skolen for detaljer.

95


Studieoversikt Studie­ poeng

Kurs­kode

Fagskolen Innlandet

Fagskolen Fagskolen Oslo Akershus Telemark

Fagskolen Fagskolen i Tinius Olsen Vestfold

Fagskolen Østfold

TEKNISKE FAG Bygg, anlegg, FDV og KEM Anlegg

120 FTB02

H

N

Bygg

120 FTB01

H

N H D

Bygg og treteknikk

120 FTB10

H

Bygningsvern FDV-utdanning Fuktteknikk Klima, energi og miljø i bygg (KEM)

30 FTB53

H

H

N

N H

N

H D

D

60/120 FTB08

N

60 FTB51

N

120 FTB03

H

N

Drift og sikkerhet

120 FTD02

H

N

Programmering

120 FTD01

D

N

Datateknikk N N

Elektro Automatisering

120 FTE01

Bygningautomatisering

120 FTE50

Datasenter infrastrukturteknikk Elektronikk Elektrotekniker Elkraft Energiteknikker Industriell digitalisering

H

N

H

N H

H

N

120

H

N H D N

120 FTE02

H

N

30 FTE55 120 FTE13

N H

N H D

H

N H

N H D

30 FTE58

H D N

120

H

N

BIM (informasjonsmodellering) BIM-tekniker installasjon

60 FTI01

BIM-tekniker konstruksjon

60 FTI02

H

H

H

N H

H

D

Kjemi Matteknikk

120 FTK02

D N

Prosessteknikk

120 FTK01

D N

TIP (teknikk og industriell produksjon) Bilteknikk

120 FTT01

Kompositt og polymer

120 FTT10

Maskinteknikk

120 FTT04

Maskinteknisk drift

120 FTT05

H

N

120 FTT56

H

N

Mekanisk automatisering Mekatronikk

N H

120 FTT06

H

N

N H

N

H

N

H D

HELSE- OG OPPVEKSTFAG Helsefag Barsel og barnepleie

60 FHH07

D

Demens og alderspsykiatri

60 FHH50

D

Helse, aldring og aktiv omsorg

60 FHH12

D

Helseadministrasjon

60 FHH17

D

Hverdagsmestring

30 FHH53

Kreftomsorg og lindrende pleie

60 FHH05

96

D N D

D D

D

D D

N D

D

D

D


Studie­ poeng

Kurs­kode

Livsstils- og kroniske sykdommer

60 FHH13

Logistikk og service i helsetjenesten

60 FHH55

Målrettet miljøarbeid knyttet til mennesker med utviklingshemming

60 FHH54

Palliativ omsorg Psykisk helsearbeid og rusarbeid

Fagskolen Fagskolen Oslo Akershus Telemark

60 FHH04 60 FHH52

Tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykiske helse

60 FHH09

Fagskolen Østfold

N N

60 FHH14

Rehabilitering

Fagskolen Fagskolen i Tinius Olsen Vestfold

D N

60 FHH59

Sterilforsyning i helsetjenesten Velferdsteknologi. Tverrfaglig.

Fagskolen Innlandet

D

D

D

D

D

D

D D D

30 FHH62

N

Oppvekstfag Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehage

60 FHO03

D

Barn med særskilte behov

60 FHO01

D

Oppvekstfag

60 FHO50

D

D

LEDELSESFAG Logistikk

120 FTT03

H D N

Veiledning av lærlinger

30 FAL03

N

Verkstedledelse

30 FAL02

N

Økonomi og ledelse

60 FAL01

N

MARITIME FAG Dekksoffiser på ledelsesnivå

120 FTM01

H

Maskinoffiser på ledelsesnivå

120 FTM02

H

LANDBRUK Grovfôrbasert husdyrproduksjon for fjellandbruket Kvalitetsrevisor i primærnæringer Natur- og kulturbasert entreprenørskap

60 FPS06

N

60 FPS11N

N

60 FPS04

N

30 FPS12N

N

60 FPS02

N

60 FPS11N

N

Sauehold og foredling av naturbaserte råvarer for produksjon av mat

60 FPS05

N

Økologisk landbruk

60 FPS08

N

Natur- og kulturbasert entreprenørskap Planteproduksjon og driftsledelse Samspill mellom dyr og mennesker

REISELIV Reiselivsledelse og opplevelsesutvikling

120

H

N

Hotell- og restaurantledelse

120

H

N

Nytt studium Studiepoeng: 120 studiepoeng tilsvarer et heltids studium på to år. 60 studiepoeng tilsvarer ett års studium. 30 studiepoeng tilsvarer ett semester. 120 studiepoeng gir deg tittelen fagskoleingeniør. Kurskode: Koden du finner på Vigo.no når du skal søke. Etter koden legges til bokstavene H, D eller N. Enkelte nye studier hadde ikke fått kurskode da katalogen gikk i trykken.

H: Heltidsstudium. 120 studiepoeng over to år, 60 studiepoeng over ett år. D: Deltidsstudium der du følger undervisning på skolen ukentlig, vanligvis én fast dag per uke. Deltidsstudier tar stort sett dobbelt så lang tid som et heltidsstudium, altså fire år for studier med 120 studiepoeng. Noen slike studier gjennomføres på enkelte av skolene på tre år. Se hver enkelt studiepresentasjon for detaljer. N: Nett- og samlingsbasert studium. Se hvert enkelt studium for detaljer.

97


Dine notater …

Utgiver: Fagskolene på Østlandet Sist endret: 16.12.2018 Trykk: Rolf Ottesen as Millimeterpress as – www.milli.no Foto: Millimeterpress/Terje Heiestad og AdobeStock

98


Søk fagskole før

15. april Les mer på side 95

99


Fagskolene på Østlandet Fagskolene på Østlandet tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning av høy kvalitet som gir etterspurt faglig kompetanse næringslivet trenger. På Østlandet er det fagskoler på følgende steder: Oslo/Akershus, Gjøvik, Horten, Porsgrunn, Kongsberg og Fredrikstad. Fagskolene på Østlandet samarbeider om det faglige tilbudet og sørger for at studentene får en best mulig framtidsrettet utdanning. Les mer på www.fagskolene.no Finn oss på Facebook: facebook.com/fagskolene

100

Profile for Millimeterpress as

Studiekatalog 2019-2020  

Den komplette studiekatalogen for Fagskolene på østlandet.

Studiekatalog 2019-2020  

Den komplette studiekatalogen for Fagskolene på østlandet.

Advertisement