Page 1

KONSERTTIKAUSI 2019


VUODEN 2019 KONSERTIT VIGILIA - MISSA BREVIS (yhteistuotanto Kamarikuoro Kaamoksen kanssa) to 7.2. klo 19 Uspenskin Katedraali pe 8.2. klo 19 Uspenskin Katedraali la 9.2. klo 18 Porvoon tuomiokirkko liput: holvi.com/shop/kamarikuorokaamos

PÄÄSIÄISYÖN KANTAATTIMESSU (vierailukonsertti) pe 26.4. klo 18 Kallion kirkko, vapaa pääsy

APERITIVO CON AHJO ke 29.5. klo 19 Ravintola Presto

PLAINSCAPES ke 30.10. klo 19 Sellosali

AHJON JOULU pe 13.12. klo 19 Temppeliaukion kirkko Joulukuu Vantaan Pyhän Laurin kirkko (ajankohta selviää myöhemmin)

LISÄTIEDOT www.ahjoensemble.fi facebook.com/ahjoensemble

LIPUT holvi.com/shop/ahjoensemble sekä kuorolaisilta ja ovelta


SISÄLTÖ AHJO ENSEMBLE

Kuoron esittely Taiteellinen johtaja Paavo Hyökki

5 6

VUODEN KONSERTIT

Vigilia – Missa Brevis 8 Pääsiäisyön kantaattimessu 10 Aperitivo con Ahjo 12 Plainscapes 14 Ahjon joulu 16 Ahjo Ensemblen laulajat 2019 Kuvia vuoden 2018 varrelta

JULKAISIJA

Ahjo Ensemble ry www.ahjoensemble.fi Kannen kuva: Tero Leponiemi Ulkoasu, taitto ja toimitus: Milla Karvonen Paino: Premedia Helsinki Kiitokset: Elina Heikkilä, Paavo Hyökki, Kaisa Kaakinen, Timo Kontio, Antti Koskinen, Hanna Paksula, Hanna Remes, Ulla Varis, sekä kaikki muut kuviaan, muistiaan ja aikaansa lainanneet

Ahjo Ensemblen toimintaa tukee Helsingin normaalilyseo

18 19

TAITEELLISEN JOHTAJAN TERVEHDYS AIEMPIEN VUOSIEN tapaan Ahjo Ensemblen vuosi 2019 on erittäin toiminnantäyteinen ja sisältörikas. Tammikuussa saimme päätökseen tuotta­ ja Mikko Pykärin kanssa yhteistyössä teh­ dyn levytyksen, jonka jälkeen aloitimme yh­ teistyöprojektin Kamarikuoro Kaamok­ sen kanssa. Kamarikuoroyhteistyön hedel­ mät niitetään helmikuun konserteissa Helsin­ gissä ja Porvoossa. Huhtikuussa vierailemme konsertis­ sa, joka on osa Ahjon kanssa aiemminkin yhteis­työtä tehneen kuoronjohtaja Hanna Remeksen taiteellista tohtorintutkintoa. Lokakuussa kuullaan kuoron, sellon, viulun ja elektroniikan yhdistelmiä, kun Ahjo antaa konserttinsa Plainscapes Espoon Sello­salissa. Marraskuussa nauhoitamme vielä YLElle viime vuosien ohjelmistoa, ennen kuin kau­ si päättyy perinteisesti alati suosiotaan kas­ vattaneisiin joulukonsertteihimme. Toivotan antoisia ja mielenkiintoisia kuun­ teluhetkiä Ahjo Ensemblen parissa! Paavo Hyökki Ahjo Ensemblen taiteellinen johtaja 5


Kuva: Tero Leponiemi


AHJO ENSEMBLE esittää tasokasta kuoro­ musiikkia ilman ohjelmistollisia rajoit­ teita. Vuonna 2013 perustetun kuoron tavoite on tuottaa kuulijoilleen elä­ myksiä monipuolisella ja yllättävällä ohjelmistollaan sekä taitavalla esiinty­ misellään. Laulajisto koostuu kunnian­ himoisista, kuorolaulua pitkään harras­ taneista laulajista. Kuoron taiteellinen johtaja on musiikin maisteri, diplomi­ kuoronjohtaja Paavo Hyökki. Omissa konserteissaan Ahjo Ensem­ ble on keskittynyt modernin suoma­ laisen kuoromusiikin – ensimmäisten vuosien aikana erityisesti Bengt Johans­ sonin tuotannon – esittelyyn. Kuoron korkea taiteellinen taso ja ennakkoluu­

loton asenne tekevät siitä mielenkiin­ toisen yhteistyökumppanin myös ko­ keellisille ja uutta luoville tahoille. Ahjo on tullut tutuksi ja saanut tunnustusta niin kansainvälisillä festi­vaaleilla, kil­ pailuissa kuin yhteistuotannoissakin. Kuoron repertuaarista löytyy useita kantaesityksiä ja Suomen ensiesityksiä, ja sen konsertteja on esitet­ty Yleisradi­ on toimesta sekä radiossa, televisiossa että YLE Areenassa. Konserttikauden 2019 aikana uusiu­ tumiskykyinen ja rajoittumaton Ahjo jatkaa suomalaisten nykysäveltäjien luotet­ tavana soittimena, modernin kuoro­ musiikin esittäjänä ja rohkeiden poikkitaiteellisten projektien osapuolena.

7


PAAVO HYÖKKI MAAMME ETURIVIN kuoronjohtajiin kuu­ luva Paavo Hyökki aloitti opintonsa Espoon Musiikkiopistossa vuonna 1987 instrumentteinaan sello ja piano. Vuon­ na 2010 hän suoritti musiikin kandidaa­ tin tutkinnon Sibelius-Akatemian mu­ siikkikasvatuksen osastolta ja

jatkoi opintojaan kuoronjohtoluokalla. Kuoronjohdon A-tutkinnon Hyökki suoritti vuonna 2012 erinomaisin arvo­ sanoin ja keväällä 2013 hän valmistui musiikin maisteriksi. Paavo Hyökki toimii taiteellisena joh­ tajana Mieskuoro Laulajissa, Suomen Mieskuoroliiton edustuskuoro Liiton Miehissä, Lain Huudossa ja Ahjo En­ semblessä, joista kolmessa jälkimmäi­ sessä niiden perustamisesta lähtien. Hän on tehnyt yhteistyötä myös useiden kuorojen ja orkestereiden kanssa, joista mainittakoon EMO Ensemble, Key Ensemble, Radion Sinfoniaorkeste­ ri (RSO) ja Helsingin Kaupungin­ orkesteri (HKO). Hyökki on kuulunut Suo­ men Kuoronjohtajayhdis­ tyksen halli­ tukseen vuosi­ na 2010-2016 ja toiminut vuodes­ ta 2015 Suomen Mieskuoroliiton taiteel­li­sena johtajana. Johta­misen lisäk­ si hän on yhtyelau­ laja, taiteellinen tuottaja, kuoron­johtokurssien opet­ taja sekä kysytty jäsen kuoroja lauluyhtyekilpailujen tuo­ maristoihin.

Kuva: Tero Leponiemi


VUODEN KONSERTIT

Kuva: Tero Leponiemi


YHTEISTUOTANTO

VIGILIA MISSA BREVIS Homestay Music

Erik Bosio (*1983) Jussi Chydenius (*1972) Morten Vinther (*1983)

to 7.2. klo 19

Uspenskin katedraali

pe 8.2. klo 19

Uspenskin katedraali

MISSA BREVIS (2018, kantaesitys)

la 9.2. klo 18

Porvoon tuomiokirkko

Sergei Rahmaninov (1873-1943) VIGILIA OP. 37 (1915)

Ahjo Ensemble Kamarikuoro Kaamos Säde Bartling, altto Jussi Salonen, tenori Johtaa Paavo Hyökki Kuva: Ulla Varis


JOTAKIN UUTTA, JOTAKIN VANHAA Itä ja länsi, ikisuosikki ja kantaesitys, hehkuva Ahjo ja viileä Kaamos. Kauden ensimmäiset konsertit rakentuvat toisiaan täydentäville vastakohdille. HETI VUODEN aluksi Ahjo Ensemble yhdis­ tää voimansa Kamarikuoro Kaamok­ sen kanssa. Kuorot muodostavat yhdes­ sä yli 60 taitavan laulajan suurkuoron, jonka kuulas sointi taipuu vaivat­ta niin pehmeim­ piin tunnelmakuviin kuin muhkeimpiin huipennuksiinkin. Konsertit avaa Erik Bosion, Jussi Chydeniuksen ja Morten Vintherin Homestay Music -kollektiivina sävel­ tämän viisiosaisen Missa Breviksen kanta­esitys. Teoksessa näkyy kollektiivin kunni­oitus aiempien vuosisatojen sävel­ täjiä kohtaan, jokaisen omien musiikil­ listen kokemusten läpi suodattuneena. Lopputuloksena on nykyaikainen koko­

naisuus, joka vakuuttaa niin esiintyjät kuin yleisönkin. Sergei Rahmaninovin rakastettu mutta vaativa Vigilia on ortodoksisen kirkkomusiikin helmi, jossa yhdisty­ vät vanhat kirkkosävelmät ja myöhäis­ romanttisen sinfonikon kädenjälki. Vigilia vie ihmisäänen äärimmilleen muun muassa pitkissä fraaseissa, syvis­ sä basso profondoissa ja naisäänten korkeissa, heleissä pianissimoissa. Kumpikin kuoroista on esittänyt suosit­tua teosta aiemminkin, ja yhteis­ työn myötä teos hioutuu huippuunsa. Tätä kuorokevään tapausta ei kannata jättää väliin!

11


VIERAILUKONSERTTI

PÄÄSIÄISYÖN KANTAATTIMESSU Kaj-Erik Gustafsson (*1942) Teksti: Irja Askola, messutekstit, virret, Raamattu

pe 26.4. klo 18 Kallion kirkko

MESSU PÄÄSIÄISYÖNÄ (2017, kantaesitys)

Ahjo Ensemble Kilven kuoro SonorEnsemble Inka Kinnunen, sopraano Katja Mäkiö, altto Tommi Niskala, tenori Tuomas Lehtinen, baritoni Juhani Holma, liturgi Anna Pulli, urut OmaOrchesta Musiikinjohto Hanna Remes


LAULAKAA, TANSSIKAA! Läpisävelletty kantaattimessu juhlistaa kristikunnan riemukkainta tapahtumaa: ”Hauta edessä avautuu, se on tyhjä! Hän elää, hän elää! ” KAJ-ERIK GUSTAFSSONIN Messu pääsiäis­ yönä on Ahjo Ensemblelle jo kauden toinen messukantaesitys. Hanna Re­ meksen jatkotutkintokonsertissa kol­ me kuoroa ja upeat laulusolistit esittä­ vät Gustafssonin uunituoreen Messun, jonka sanoituksista vastaa entinen evankelisluterilaisen seurakunnan Hel­ singin hiippakunnan piispa Irja Askola. Askolan teksti tuo uudenlaista näkö­

kulmaa perinteisempään liturgiseen kieleen. Konsertti on osa Hanna Remeksen taiteellista tohtorintutkintoa Taideyli­ opiston Sibelius-Akatemian DocMustohtorikouluun. Ahjo Ensemblella on kunnia osallistua Remeksen jatkotut­ kintokonsertteihin jo toista kertaa. Konsertin järjestää Taideyliopiston Sibelius-Akatemia.

13


APERITIVO CON AHJO

ke 29.5. klo 19 Ravintola Presto

Ahjo Ensemblen laulajia eri kokoonpanoissa


ITALIAN KEVÄT KAIKIN AISTEIN Hurmaava Italian kevät korviahivelevissä sävelissä ja suussasulavissa tarjoomuksissa – mikäpä olisi parempi tapa viettää keväistä iltaa Ahjon seurassa? HUUMAAVA VEHREYS, kukkien meri, lumo­avat tuoksut, lintujen ja hyön­ teisten äänet – Italian kevät viekoitte­ lee kaikki aistit hereille talven jäljiltä. Helatorstain aattona nautitaan aurin­koisen Italian keväisistä sävelistä ja niihin sopivista suupaloista. Viime huhtikuinen konserttimatka Italian Marchen alueelle tuoreena mielessään Ahjo Ensemblen laulajista koostuvat

kokoonpanot kuljettavat kevättun­ nelmasta toiseen: Italian renessans­ sista tähän päivään, Ponte Vecchiolta keväisen luonnon huumaan, lintujen sirkutuksesta surullisiin huokauksiin. Muita aisteja hivellään Ravintola Preston laatimilla teeman mukaisilla Italian mauilla ja mainioilla viineillä. Suupalat ja lasillinen juotavaa sisälty­ vät lipun hintaan.

15


PLAINSCAPES Poimintoja ohjelmistosta: Pēteris Vasks (*1946) Riikka Talvitie (*1970)

UUSI TEOS (2019, kantaesitys) MISERERE (1999)

Michael Waldenby (*1953)

OMNIA TEMPUS HABENT (2015)

Seppo Pohjola (*1965)

HYVÄ ON HIIHTÄJÄN HIIHDELLÄ

Teksti: Saarn. 3:1-11 Teksti: Eino Leino

Sellosali

PLAINSCAPES (2002)

Rudi Tas (*1957) Teksti: Ps. 51

ke 30.10. klo 19

(2018, kantaesitys)

Ahjo Ensemble Marko Ylönen, sello Siljamari Heikinheimo, viulu Johtaa Paavo Hyökki Kuva: Tero Leponiemi


SELLON JA KUORON SOINTIHUUMAA Syksyn pääkonsertissa ihmisäänen, sellon, viulun ja elektroniikan yhdistelmät luotaavat niin latvialaisia maisemia, meditatiivista minimalismia kuin syvällisiä pohdintojakin. KONSERTIN NIMITEOS, Pēteris Vasksin Plainscapes, on riipaisevan kaunis hymni säveltäjän kotimaalle. Vasks kutoo kuorol­ la maisemaa – tähdet Latvi­ an tasan­kojen yllä, heräilevä luonto – sanat­tomaksi, meditatiivikseksi taustak­ si sellon ja viulun linjoille. Riikka Talvitien uusi teos pohtii ko­ netta ihmisen muistina – ja mitä tapah­ tuu kun kone hajoaa ja muisti katoaa. Elektroniikan avulla luodaan konsertin aikana musiikillinen kone, joka lopulta haudataan. Saako sitä surra? Suomessa vähemmän tunnetun bel­ gialaisen Rudi Tasin Misereressä kuo­ ron ja sellon yhteissointi käy jatkuvasti inten­siivisemmäksi armon anelujen tois­

tuessa aina vain uudelleen. Tas yhdis­ telee modernia säveltaidetta perinteisiin tekniikoihin luoden helposti lähestyttä­ vää musiikkia. Seppo Pohjolan suvannoton Hyvä on hiihtäjän hiihdellä Eino Leinon runoon pohtii onko parempi mennä kohti uutta ja tuntematonta vai seurata valmiita latuja. Michael Waldenbyn Omnia tempus habent -teoksen teksti (kaikella on ai­ kansa) on kiehtonut monia säveltäjiä. Waldenbyn kuoron ja sellon vuoropu­ helulle rakentuva teos on lopulta täynnä toivoa ja humaaniutta. Konsertin sointinosuuksista vastaavat loistavat sellisti Marko Ylönen ja viulisti Siljamari Heikinheimo.

17


AHJON JOULU

pe 13.12. klo 19

Temppeliaukion kirkko

Joulukuu

Pyhän Laurin kirkko, Vantaa

Ahjo Ensemble johtaa Paavo Hyökki Kuva: Ulla Varis


UUSI JOULU TUTULLA RESEPTILLÄ “Todella upeaa laulua hyvässä akustiikassa – tuttuja ja vähän tuntemattomiakin lauluja. Tuli joulumieli.“ AHJON JOULUKONSERTIT tuovat jou­ lumieltä jo seitsemättä vuotta. Ah­ jon perin­ teinen jouluresepti yhdistää uudem­paa jouluista musiikkia rakkaim­ piin joululauluihin tuoreina ja kiinnos­ tavina sovituksina. Musiikki ja tunnel­ mallisesti valaistu kirkko tuovat joulun rauhaa kiireen keskelle. Joulukonserttimme ovat jo vakiin­ nuttaneet paikkansa pääkaupunkiseu­ dun joulumusiikin tarjonnassa. Viime vuonna konsertoimme ensimmäistä

kertaa myös kauniissa Vantaan Pyhän Laurin kirkossa, joka ei jättänyt kuoro­ laisiakaan kylmäksi. Palaamme Pyhän Laurin loistavaan akustiikkaan tänäkin vuonna, tarkempi ajankohta selviää ke­ vään mittaan. Jotakin vanhaa, jotakin uutta, jotakin lämmintä, jotakin kirpeän raikasta. Niis­ tä on Ahjon joulu tehty tänäkin vuonna. Tervetuloa virittäytymään kanssamme joulun tunnelmaan!

19


AHJO ENSEMBLEN LAULAJAT 2019 SOPRAANOT

ALTOT

TENORIT

BASSOT

Annina Aho Kati Dufva Satu Hakulinen Irene Hallikainen Anna Kattainen Kirsi Kohonen Elisa Koskinen Emilia Norppa Hanna Paksula Vilja Palkama Laura Ritakari-Rautio Terhi Siirala Anna Tuhkuri

Helka Apajalahti Elina Heiskanen Kaisa Kaakinen Milla Karvonen Mari Ketola Karoliina Koto Anna Meling Ritva Mettänen Tiina Mikander Terhi Pio Anna-Stiina Tarkka Anne Varis

Matti Aukia Timo Kontio Antti Koskinen Teemu Metsälä Jukka Niemi Markus Oksanen Esko Paananen

Markus Katiska Asko Lemponen Vesa Lemponen Timo Lipponen Heikki Mettänen Jouko Piilola Janne Reini Jaakko Seppä

JUHLAT TULOSSA, VAIN TUNNELMA PUUTTUU? TILAA AHJON PIENRYHMÄ!

Ahjo Ensemblen pienryhmät jalkautuvat laulamaan a cappella vaikkapa syntymä­ päiväjuhlille, firman pikku­ jouluihin tai kokkareille. Tilaisuuteenne sopivat kappaleet voimme miettiä yhdessä.

Teemme mielellämme tarjouksen! Ota yhteyttä: myynti@ahjoensemble.fi


Kuva: Tero Leponiemi

Kuva: Ulla Varis

Kuva: Fredrik Lindblad

AHJON JUHLAVUODEN KOHOKOHTIA 2018 Kuva: Ulla Varis

Kuva: Tero Leponiemi


AHJOENSEMBLE.FI FACEBOOK.COM/AHJOENSEMBLE INSTAGRAM.COM/AHJOENSEMBLE

Profile for Milla Karvonen

Programme book / Concert brochure 2019 for chamber choir Ahjo Ensemble  

Concert info for the whole season 2019. The booklet should work together with individual programme leaflets for each concert, but gives the...

Programme book / Concert brochure 2019 for chamber choir Ahjo Ensemble  

Concert info for the whole season 2019. The booklet should work together with individual programme leaflets for each concert, but gives the...

Advertisement