Page 1

             

Leerdoelen ‘Mijn  Eten’     ‘Mijn  Eten’  is  mede  gebaseerd  op  de  doorlopende  leerlijn  die  het  Voedingscentrum   in  2012  heeft  ontwikkeld.  Deze  leerlijn  geeft  inzicht  in  te  ontwikkelen  kennis,   houding  en  vaardigheden  op  het  vlak  van  gezond  en  duurzaam  eten  voor  4-­‐18   jarigen.  Onderstaande  doelen  worden  door  ‘Mijn  Eten’  nagestreefd.     1.   Sociaal-­‐emotionele  ontwikkeling   • Zich  verwonderen  over  alles  wat  groeit  en  bloeit  aan  voedsel  in  de  natuur.   • Werken  in  verschillende  groepen  bij  het  zaaien  en  observeren  van  groei.   • Bewust  proeven  van  voedingsmiddelen,  kennis  maken  met  andere  smaken,   verwonderen  over  nieuwe  smaken  en  ontdekken  dat  smaak  zich  kan   ontwikkelen.   • Plezier  beleven  aan  samen  voedsel  bereiden  en  samen  eten  met  anderen.   • Respect  voor  diversiteit  in  eetgewoonten    en  gebruiken   • Gastvrijheid     • Genieten  van  eten.   • Normen  ten  aanzien  van  gezonde  voeding  ontwikkelen,  elkaar  helpen  bij  het   ontwikkelen  van  een  gezonde  leefstijl  en  eigen  verantwoordelijkheid  nemen   voor  delen  van  het  eetpatroon.     2.   Kennis  en  vaardigheden     Thema  Voeding  en  gezondheid     2.1   Smaakopvoeding   • Ervaren  en  leren  benoemen  van  primaire  smaken.   • Benoemen  hoe  zintuigen  van  invloed  zijn  op  voedsel:  reuk,  smaak,  tast,   geluid.   2.2   • • • 2.3   •

Schijf van  Vijf   Hoofdgroepen  van  de  Schijf  van  Vijf:  brood/aardappelen,  groente/fruit,   melk/vlees/vis,  vet  en  drinken.   Basisregels  voor  een  gezonde  voeding,  belangrijkste  voedingstips.   Variatie  in  en  tussen  de  groepen  van  de  Schijf  van  Vijf,  mogelijkheden  om  het   eetpatroon  gevarieerder  te  maken.   Voeding  en  lichaamsgewicht   Relatie  tussen  groei,  beweging  en  eetgewoonten.  


• • 2.4

Eigen eetpatroon  wat  betreft  zoete,  zoute,  vette  en  grote  snacks  in  kaart   brengen  en  gezonde  alternatieven  bedenken:  fruit,  groente,  broodje.   Eigen  inname  van  frisdrank  en  limonade  schatten  en  gezond  alternatief  voor   frisdrank  bedenken:  water,  fruitsap,  halfvolle  melk.  

Energiebalans en  overgewicht   Energiegehalte  van  snacks  en  frisdranken  uitrekenen  en  berekenen  hoe  lang   het  duurt  voordat  je  een  snack  hebt  verbrand  door  te  bewegen.   Inschatting  maken  van  eigen  eet-­‐  en  beweegpatroon.  

• •

Eten op  school   Gezonde  traktaties  en  feest.   Gezond  eten  en  drinken  bij  overblijven.  

2.5

Thema Voedselkwaliteit     2.6   Herkomst  en  groei  van  voedsel   • Leren  waar  voedsel  vandaan  komt:  planten  of  dieren,  van  de  boerderij  of  uit   de  fabriek.   • De  groei  van  planten  die  voedsel  geven  in  hun  natuurlijke  omgeving  volgen,   bv.  in  de  schooltuin.   • Gevolgen  van  de  seizoenen  voor  het  voedselaanbod.   2.7   • • • 2.8   • • • •

Herkomst en  bewerking  van  voedsel   Leren  waarom  voedsel  wordt  bewerkt  en  dat  er  verschillende  soorten   bewerking  zijn.   Leren  over    smaakversterkers  zoals  zout  en  suiker  en  conserveren.   Voedselproductieketens.   Eten  en  effect  op  de  wereld  om  je  heen  (mensen,  dieren  en  milieu)   Beginnen  met  meningsvorming  over  de  invloed  van  eten  op  de  wereld  om  je   heen.   Verschil  tussen  reguliere  en  duurzame  productie.   Productie,  verwerking,  bereiding  van  voedsel  kost  energie  en  verschilt  per   product.   Voorkomen  en  bewustwording  van  voedselverspilling.  

Thema Eten  klaarmaken     2.9   Hygiëne   • Leren  waarom  je  moet  handen  wassen  voordat  je  gaat  eten  of  eten  gaat   bereiden.   • Leren  waarom  je  fruit  en  groenten  moet  wassen  of  schillen  voordat  je  het   eet.  


2.10 •

Keukengerei Aandacht  voor  de  gevaren  in  de  keuken  zoals  hete  pannen  en  scherpe   messen.  

2.11 • • •

Voedselbereiding Eenvoudige  gerechten  klaarmaken.   Eenvoudige  kooktechnieken,  zoals  bakken,  koken,  stomen,  inmaken.   Motorische  vaardigheden,  zoals    wassen,  schillen,  snijden,  hakken,  malen,   kneden,  vijzelen,…  

2.12 Presentatie   • Aantrekkelijk  presenteren,  opmaken.     2.13   Recepten   • Lezen  van  een  recept.  

Kerndoelen OCW   ‘Mijn  Eten’  sluit  aan  bij  de  volgende  kerndoelen  uit  het  leergebied  ‘Oriëntatie  op   jezelf  en  de  wereld’  (Ministerie  van  OCW,  2006):     34  De  leerlingen  leren  zorg  te  dragen  voor  de  lichamelijke  en  psychische  gezondheid   van  henzelf  en  anderen.     35  De  leerlingen  leren  zich  redzaam  te  gedragen  in  sociaal  opzicht,  als   verkeersdeelnemer  en  als  consument.     37  De  leerlingen  leren  zich  gedragen  vanuit  respect  voor  algemeen  aanvaarde   waarden  en  normen.     39  De  leerlingen  leren  met  zorg  om  te  gaan  met  het  milieu.     40  De  leerlingen  leren  in  de  eigen  omgeving  veel  voorkomende  planten  en  dieren   onderscheiden  en  benoemen  en  leren  hoe  ze  functioneren  in  hun  leefomgeving.     41  De  leerlingen  leren  over  de  bouw  van  planten,  dieren  en  mensen  en  over  de  vorm   en  functie  van  hun  onderdelen.     42 De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur. 44 De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de werking, de vorm en het materiaalgebruik. 49 De leerlingen leren over de mondiale ruimtelijke spreiding van bevolkingsconcentraties en godsdiensten, van klimaten, energiebronnen en van natuurlandschappen zoals vulkanen, woestijnen, tropische regenwouden, hooggebergten en rivieren. 52 De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van het tijdvak: jagers en boeren.

Leerdoelen ‘mijn eten’ extra  
Leerdoelen ‘mijn eten’ extra  
Advertisement