Page 1

Uue põlvkonna mineraalsööt

VitaMin BS tagab karja särava tervise ja pika ea!


Mineraalide ja vitamiinide avastamine ja nende tähtsuse mõistmine

Nikolai Lunin (1853 – 1937), Tartu Ülikooli kasvandik ja arstiteadlane.

See, et inimene või loom ilma toiduta sureb, oli teada tõde ammugi. Teaduse arenedes hakati otsima toidust olulisi koostisosi ja uurima nende toimet. Kuigi karja edenemisele loodeti abi saavat paljudest taigadest, käskis talupojatarkus lehmale kondijahu sööta ja kanadele purustatud munakoori, lubjasõmerikku või teokarpe pakkuda. Juba ammu panid inimesed tähele ka seda, et mitte igasugune toit ei rahulda organismi kõiki tarbeid. Üheplaanilise toitumise korral esines meremeestel skorbuuti, tuntud haigused olid rahhiit või beribeeri. Suure sammu vitamiinide olulisuse tõestamisel astus Tartu Ülikoolis tegutsenud arstiteadlane Lunin, kes viis läbi hiirte toitmiskatse kunstliku piimaasendaja ja täispiima mõju võrdlemiseks. Ta leidis, et loodusliku piimaga toidetud hiired arenesid normaalselt, kuid nende kunstlikul piimal kasvanud suguvennad surid peatselt, kuigi kunsttoit sisaldas kõiki selleks ajaks teada olevaid piima komponente. Lunin järeldas, et looduslik piim peab sisaldama veel üliväikesi koguseid mingit ainet või aineid, mis on eluks hädavajalikud. Eeskätt meresõidu ja sõjaväe vajadustest lähtudes jätkasid teadlased toidu oluliste komponentide otsimist. 20. sajandi keskpaigaks oli enamus tänasekski teadaolevaid mikro- ja makrotoitaineid avastatud ning mitmed nende ainete avastajad ja toimete uurijad Nobeli preemiaga pärjatud. Mineraalide ja vitamiinide intensiivne uurimine jätkub ka tänapäeval ning kogu aeg lisandub uusi teadmisi ja kogemusi. Mineraalained tänapäevases käsitluses on keemilised lihtelemendid, mida elusorganism vajab orgaaniliste molekulide koosseisus lisaks neljale põhielemendile hapnikule, vesinikule, süsinikule ja lämmastikule. Sõltuvalt vajaminevast hulgast jaotatakse mineraalained makro- ja mikroelementideks. Vitamiinid kui aineklass on määratletud nende elutähtsa toime alusel ja sinna kuuluvad orgaanilised ained, mida organism ise ei sünteesi või sünteesib ebapiisavalt. Vitamiinid jagunevad lahustuvuse järgi kaheks, vesilahustuvateks (nt B-grupi ja C-vitamiinid) ja rasvlahustuvateks (näiteks A, D ja E-vitamiinid).

VitaMin BS® – särava tervise nimel!


LEHMA ELU

KÕRGLAKTATSIOON

Piimalehma üleskasvatamiseks kulub vähemalt kaks aastat aega ning palju tööd ja vaeva. Seejärel algab tootlik periood, mille pikkust mõõdetakse laktatsioonide arvuga. Laktatsioonide arv sõltub enamasti looma tervisest. Kui looma pidamisel arvestatakse kõigi tema põhivajadustega, kui sööt on vastavalt eluperioodi iseärasustele hästi tasakaalustatud, saavutame kõrgema elueatoodangu.

SEEMENDAMINE

SIIRDEPERIOOD

KINNISPERIOOD

4. LAKTATSIOON

SÜNNIB VASIKAS

KÕRGLAKTATSIOON SEEMENDAMINE

SÜNNIB VASIKAS

LAKTATSIOON SEEMENDAMINE

SIIRDEPERIOOD

KINNISPERIOOD

2. LAKTATSIOON

LAKTATSIOON SEEMENDAMINE

SIIRDEPERIOOD

1. LAKTATSIOON

SÜNNIB VASIKAS

SEEMENDAMINE

12

11 9

8

7 SÜNNIB VASIKAS

PEREMEHE PILK Peremehe Pilk on Dimela farmiauditi süsteem, mis jälgib loomi, keskkonda ja söötmist. Peremehe Pilgu eesmärgiks on professionaalse nõustamisteenuse kaudu kaasa aidata karja tervise parandamisele, sest ainult terve loom suudab tasuvalt toota. VitaMin BS® koostise väljatöötamisel on kasutatud auditite käigus kogutud andmeid ja saadud teadmisi.

10 000

SÜNNIB VASIKAS

Lehma tervise aluseks on kõigi looma põhivajaduste rahuldamine. Põhivajadusteks on: valgus, õhk, vesi, toit, ruum ja puhkus.

10

10 000

3. LAKTATSIOON

SIIRDEPERIOOD

KINNISPERIOOD

LEHMA TERVIS ALUSEKS

10 000

6

5 1

4 2

3

10 000


MIS ON VitaMin BS®? VitaMin BS® on uue põlvkonna mineraalsööda sari, millel on: • teadusuuringutel põhinev optimaalne koostis • Rootsi kvaliteet ja tootmiskogemus • garanteeritult kõrge biosaadavus • keskkonnasõbralik retsept • loomale meeldiv maitse • homogeenne koostis (ei tolma)

VitaMin BS® (Best Solution) kompleks BS ® kompleks on keskkonnasõbralik viiest moodulist koosnev orgaaniliste ja anorgaaniliste ainete kombinatsioon, mis annab tervele VitaMin BS tootesarjale uued viimistletud omadused. BS® kompleksi moodustavad: • Kõrgendatud Mg tase – korras närvitegevus. • B-vitamiinide kompleks – korras ainevahetus. • Biotiin – terved sõrad ja terve udar. • Zn ja Cu kelaadid – tugev immuunsus. • Pärm Probiosacc – korras vatsatöö.

Kõrgendatud Mg tase

Pärm

Biotiin

Zn ja Cu

VitaMin BS® – puhtam Eestimaa!

B-vitamiinide kompleks


Kõrgendatud Mg tase - korras närvitegevus Toime ja paiknemine

Vaegus

0,05% lehma kehakaalust moodustab magneesium ja 70% sellest paikneb luustikus. Magneesium mõjutab närviimpulsse ja lihaste tegevust, sisaldub paljudes ensüümides ning on seotud närvide erutuvusega. Luustiku ülesehituses kasutatud magneesiumi ei ole organism võimeline piisavalt tagasi imendama, seetõttu peab loom saama magneesiumi iga päev. Uusimate uuringute andmetel läbib arvatust suurem osa põhisöödast sisalduvast magneesiumist loomade seedetrakti omastamatult (omastamise määr 12-37%). Sileeritud koresöödast ja teraviljast on magneesium kergemini omastatav kui värskest rohust. Kui sööda rasvasisaldus on kõrge (>5%), tuleb anda rohkem magneesiumi, kuna rasvad koos magneesiumiga moodustavad lahustamatuid ühendeid ning nii muutub magneesium organismile veelgi kättesaamatumaks. Seega pole suur osa söödaga saadavast Mg loomale omastatav.

Kui organism ei saa söödaga piisavalt magneesiumi, siis kahaneb rakuvälises vedelikus, ajuvedelikus ja kudedes magneesiumihulk kiiresti. Närviimpulsside vahendamine organismis on häiritud, mille tagajärjel võivad tekkida krambid ehk tetaania. Tavalisem on siiski mõõdukas Mg puudus, mille sümptomid on: • söömuse vähenemine, • vatsa töö aeglustumine, • piimatoodangu vähenemine, • immuunkaitse alanemine, • poegimisraskused ja kalduvus pikemale poegimisintervallile. Kui sööt sisaldab suurel hulgal kaaliumi, siis omandatakse liiga vähe magneesiumi. Aitab suurem Mg sisaldus, mis tagab Mg vajaduse rahuldamise läbi passiivtranspordi süsteemi.

VitaMin BS® koostises olev kõrgendatud Mg tase kompenseerib meie põhisöötade kõrge kaaliumitaseme.

VATS

K–

Mg

2+

Mg2+

passiivtransport

Mg2+

K

K

aktiiv2+ transport Mg passiivtransport

VERI

K–

Mg2+

Mg2+

Mg2+ K–

VATS

K–

Mg2+

aktiivtransport

Mg2+

Söödas leiduv kaalium takistab magneesiumi aktiivtransporti vatsast verre.

Mg2+

passiivtransport

passiivtransport

Mg2+

K–

K–

Mg2+

Mg

2+

passiivtransport

K

VERI

Mg2+

K–

Mg2+

Mg2+

Suurem Mg sisaldus mineraalides tagab Mg vajaduse rahuldamise läbi passiivtranspordi süsteemi.

Mg2+


B-vitamiinide kompleks – korras ainevahetus B-rühmas on 8 vesilahustuvat vitamiini, mis: • osalevad rasvade, valkude ja süsivesikute ainevahetuses, • aitavad tervetena hoida närvija seedesüsteemi, • on mitmete piima tekkega seotud ensüümide kaasfaktoriks, • tasakaalustavad vatsaseedet (eriti stressiperioodil ning ravimite kasutamisel). B1 tiamiin on kaasatud energiavahetusse, nukleiinhapete ja neurotransmitterite sünteesi. B2 riboflaviin on vajalik energia saamiseks süsivesikutest, valkudest ja rasvadest. B3 niatsiin on vajalik glütserooli sünteesiks, rasvhapete oksüdatsiooniks, steroidide ja aminohapete sünteesiks. B5 pantoteenhape on kaasatud energiavahetusse. B6 püridoksiin osaleb valkude ja süsivesikute ainevahetuses. B9 foolhape on vajalik rakkude jagunemisel, valgu ainevahetuses ja punaliblede kasvuks. B12 tsüaankobalamiin osaleb energia vabanemises ja metioniini sünteesis.

B vitamiinide lisamisel piimalehmade ratsiooni on meil: • vähem raskeid poegimisi, • vähem metriite, • vähem maksarasvumist, • vähem udarapõletikke, • vähem poegimishalvatusi, • vähem ketoosi. Aretustöö tulemusena on mõnekümne aastaga lehmade piimatoodang tõusnud ca 1/3 võrra, samas söömus on suurenenud ainult 15%. Seetõttu on tasakaalust väljas kõrgetoodangulise lehma varustatus ja vajadused B-vitamiinide järele. Suurtootmisega kaasnev liiga suur kontsentraadi hulk päevaratsioonis põhjustab varjatud vatsa ülehappesust ehk atsidoosi. Samuti on meie lüpsikarjades laialt levinud ketoos. Ketoos on kulukas piimakarja haigus. Kõik, mida piimakarjapidaja oma karjas ketoosi vältimiseks või avastamiseks ja ravimiseks subkliinilises järgus ette võtab, tasub ennast ära. B-vitamiinide kompleks toetab ja ergutab vatsa seedetegevust ning vähendab tõhusalt atsidoosi- ja ketoosiriski.

B1-vitamiin (Tiamiin) B2-vitamiin (Riboflaviin) B3-vitamiin (Niatsiin) B5-vitamiin (Pantoteenhape) B6-vitamiin (Püridoksiin) B9-vitamiin (Foolhape) B12-vitamiin (Tsüaankobalamiin) Biotiin

VitaMin BS® – rõõmsad vatsabakterid!

100000 µg/kg 50000 µg/kg 900000 µg/kg 200000 µg/kg 70000 µg/kg 5000 µg/kg 2000 µg/kg 100000 µg/kg


Biotiin – terved sõrad ja terve udar Lootus, et lehm saab vajaliku biotiini kätte vatsast, on petlik. Kuhu see kaob? • Vatsas tekkinud biotiin on seotud aminohapetega ja seetõttu imendub temast ainult 8-15%. • Samuti väheneb biotiini teke vatsas jõusöödatüübilisel söötmisel 2x võrreldes koresöödaga söötmisega. Samas on biotiin oluline paljude vatsabakterite (eriti tselluloosi lõhustavate) elutegevuse aktiviseerimisel. Biotiin imendub kaksteistsõrmiksooles. On täheldatud otsest seost söödale lisatud biotiini hulga ja vereplasmas leiduva ning piimaga väljuva biotiini hulga vahel. Sõraprobleemid on piimatootmises väga olulised rahaõgijad. Terves maailmas arvavad farmerid, et nende probleemideks on udar või sigivus. Kuid nad ei mõista, et tegelik probleem on sõra tervis. Lehmad söövad vähem, kaotavad resistentsuse, ei indle ja farmer kaotab palju raha (Joep Driessen). Põhitoitained korraliku sõratohlu moodustumiseks on biotiin, vask, tsink, A ja D-vitamiin, kaltsium, fosfor, magneesium ning väävlit sisaldavad aminohapped. Igaüks neist omab unikaalset rolli kõrgekvaliteetse sarvkoe moodustumisel ja neid on vaja optimaalseis koguseis, et sõrasarv oleks maksimaalse tugevusega. Neist kasvõi ühe aine puudus viib sarvkoe struktuuri muutustele ja jalavigade tekkele. Sarvkoe põhikomponent keratiin on hädavajalik ka lüpsijärgse nisakorgi kiireks moodustumiseks. See kaitseb piimanääret bakteriaalsete nakkuste eest. Biotiin osaleb kaasfaktorina ka: • propioonhappe tekkel, • glükoosi sünteesil maksas, • rasvade ning valkude ainevahetuses.

Biotiini molekul

Sõra osa, mille arenguks ja terviseks on biotiin hädavajalik.

Biotiin on vajalik nisakorgi kiireks moodustumiseks.


Zn ja Cu kelaadid – tugev immuunsus

Pärm Probiosacc – korras vatsatöö

Tsink ja vask on looma organismile väga vajalikud: • nad osalevad ainevahetuses erinevate ensüümide koosseisus, • nad kaitsevad rakke oksüdatiivse stressi lagundava mõju eest. Vasevaeguse tunnusteks on: • söömuse vähenemine, • kõhulahtisus, • luustumishäired, • immuunsuse langus, • loodete suremus. Tsingivaegusest annavad märku: • sigimishäired, • sõrahaigused, • immuunsuse langus, • tiinusperioodi pikenemine, • järglaste väike sünnimass.

BS sisaldab seedimise soodustamiseks Probiosacc pärmseeni, mille rakukest sisaldab kahte aktiivset, erilise funktsiooniga komponenti: sisekestas beetaglükaanid ja väliskestas mannaan-oligosahhariidid (MOS). Beetaglükaanid suurendavad immuunkaitset ja mannaan-oligosahhariidid seovad enda külge patogeenseid mikroorganisme hoides ära nende kinnitumise sooleseinale. Lisades söödale Probiosacc`i pärmseeni: • suureneb vatsakeskkonna stabiilsus, • paraneb kiu fermentatsioon, • suureneb lenduvate rasvhapete (VFA) tootmine vatsas, • paraneb ammoniaagi kasutamine, • suureneb mikroobse valgu süntees, • väheneb äädikhappe süntees ja vatsa pH püsib normis. Seetõttu: • suureneb söömus, • tõuseb piimatoodang ja noorloomade kaaluiive, • langeb somaatiliste rakkude arv (SCC) piimas, • väheneb vatsaatsidoosioht, • paraneb vastupanuvõime stressisituatsioondele (oksüd. stress, kuumastress). Pärmilisand söödas • parandab sööda seeduvust, • toetab seedimist stressiperioodidel, • tõstab piimatoodangut.

Eesti joogivees olev raua üleküllus takistab vase ja tsingi imendumist, mistõttu meie tingimustes on väga oluline vase ja tsingi osaline manustamine orgaanilises vormis - kelaatidena. Kelaadid on orgaanilised ühendid, kus metalliaatomid on ümbritsetud valkudest kaitsekihiga. Kaitsekiht hoiab ära erinevate metalliaatomite vahelised soovimatud reaktsioonid, mis võivad viia lahustumatute komplekssoolade tekkele looma seedekulglas. Lahustumatut komplekssoola ei ole organismil võimalik omastada ning see väljutatakse ning satub saasteainena loodusse. Mikromineraalide orgaanilised vormid imenduvad kiiremini ja täielikumalt, anorganilised hiljem ja nii on tagatud pidev kättesaadavus. Positiivselt laetud mineraalimolekulid ühinevsad sooles negatiivselt laetud osakestega ja nad elimineeritakse.

Negatiivselt laetud osakesed ei seondu laenguta mineraalidega, mistõttu viimased on võimelised liikuma otse vereringesse.

Laenguta kelateeritud mineraalid pääsevad kergelt läbi sooleseina pooride.

VERERINGE


VitaMin BS® mineraalsöötade sari VitaMin BS 1,0 on välja töötatud piimalehmade vajaduste rahuldamiseks kinnisperioodil ja madala toodangu perioodidel. VitaMin BS 1,0-l on eriline B-vitamiini sisaldus ja kelaaditud mikroelementide suur sisaldus, et tagada kaasaegsete lehmade vitamiinide, mineraalainete ja mikroelementide vajaduse täitmine. VitaMin BS 2,5 on keskmise Ca/P suhtega, mis sobib enamikule kõrge ja keskmise toodanguga piimalehmadele. VitaMin BS 2,5-l on eriline B-vitamiini sisaldus ja kelaaditud mikroelementide suur sisaldus, et tagada kaasaegsete lehmade vitamiinide, mineraalainete ja mikroelementide vajaduse täitmine. VitaMin BS 5,4 on välja töötatud kõrgeima toodanguga piimalehmade vajaduste rahuldamiseks. VitaMin BS 5,4-l on eriline B-vitamiini sisaldus ja kelaaditud mikroelementide suur sisaldus. Vatsa ainevahetuse funktsiooni tugevdamiseks on lisatud aktiivpärmi. Selline koostis on mõeldud kaasaegsete lehmade vitamiinide, mineraalainete ja mikroelementide vajaduse täitmiseks. VitaMin BS Extra sobib enamikule kõrgetoodangulistele piimalehmadele siis, kui karja tervisestaatus on hea ning söödaratsioon korraliku koostise ja hea kvaliteediga. VitaMin BS Extra koostis on mõeldud kaasaegsete lehmade vitamiinide, mineraalainete ja mikroelementide vajaduse täitmiseks juhul kui teie karjas ei esine sõrgade probleeme, krampidega seotud haigusi, sigimine ja ainevahetus on korras ning loomad on rahulikud.

VitaMin BS 1,0

VitaMin BS 2,5

Kaltsium g/kg

100

145

170

170

Fosfor g/kg

100

54

32

32

Magneesium g/kg

92

92

92

80

Naatrium g/kg

75

75

75

75

Vasksulfaat mg/kg

450

450

450

500

Vaskkelaat mg/kg

100

100

100

40

40

40

20

Mangaan mg/kg

4000

4000

4000

4000

Tsinkoksiid mg/kg

3200

3200

3200

4000

Tsinkkelaat mg/kg

800

800

800

Jood mg/kg

100

100

100

100

35

35

35

20

Toimeaine sisaldus 1 kg mineraalsööda kohta

Koobalt mg/kg

Seleen mg/kg

VitaMin VitaMin BS 5,4 BS Extra

120 x 109

Pärm Probiosacc CFU A-vitamiin RÜ/kg

400000

400000

400000

400000

D-vitamiin RÜ/kg

100000

100000

100000

100000

E-vitamiin mg/kg

4000

2500

4000

1400

B1-vitamiin µg/kg

100000

100000

100000

B2-vitamiin µg/kg

50000

50000

50000

B6-vitamiin µg/kg

70000

70000

70000

B12-vitamiin µg/kg

2000

2000

2000

200000

200000

200000

5000

5000

5000

Niatsiin µg/kg

900000

900000

900000

Biotiin µg/kg

100000

100000

100000

Pantoteenhape µg/kg Foolhape µg/kg

VitaMin BS® – tervisemineraal!


BS antioksüdandid – tõhus kaitse oksüdatiivse stressi vastu Oksüdatsiooniprotsessid on organismile loomuomased ja hädavajalikud ning elu ongi pidev oksüdeerumis-redutseerumisprotsess. Probleemid tekivad siis, kui oksüdatsiooniprotsessid ületavad redutseerimisprotsesse. Antio

ksüda

ndid

Vabad

raadik

aalid

Oksüdatiivne kahjustus Kudede kahjustus

Rasvad, valgud nukleiinhapped

Põletik

Elutegevuse käigus tekib pidevalt nn vabu radikaale ehk aktiivse hapnikurühmaga molekule, mis on väga agressiivsed ja kahjustavad peamiselt rakumembraane. See võib viia rakkude hukkumiseni. Tavaliselt parandab organism sellised kahjustused ise. Ent võib tekkida olukord, kus agressiivseid, vaba hapnikuaatomiga radikaale tekib rohkem kui organism on suuteline neutraliseerima – vigastatud rakud hakkavad hukkuma ja lagunema. Seda olukorda nimetatakse oksüdatiivseks stressiks.

Rakkude lagunemisel vabaneb hulgliselt vabu radikaale ja tsütokiine. Nende mõjul: • häirub organismi immuunkaitsesüsteem, • loom muutub vastuvõtlikuks mitmesugustele infektsioonidele – emakapõletik, udarapõletik jne., • suureneb koormus maksale ja erituselundkonnale, sest laguproduktid on vaja organismist kõrvaldada. Kõrgetoodangulise lehma ainevahetus toimib suutlikkuse piiril eelkõige poegimiseelsetel ja poegimisjärgsetel nädalatel, kus oksüdatiivse stressi tekke tõenäosus on väga suur. Nn antioksüdantide lisamisega söödale on võimalik vabade radikaalide negatiivset toimet vähendada, sest osa neist seotakse enne, kui nad jõuavad rakkudele kahjulikku toimet avaldada. VitaMin BS komponentidest omavad antioksüdatiivset toimet: • E-vitamiin, mis toimib antioksüdandina väljaspool rakkusid, kaitstes rakkude välismembraane, • tsink, vask ja mangaan, mis on paljude vabu radikaale lagundavate ensüümide koostisosa, • seleen, mis toimib antioksüdandina raku sees ja kaitseb rakkude sisemembraane.

VitaMin BS® – tugev närvikava, rahulikud loomad!


Dimela soovitab: Looma vanus

Toode

4 – 60 päeva

Piimapulber Sprayfo

4 – 90 päeva

Startersööt Talang

3 kuud – 2 aastat Mineraalsööt VitaMin BS Extra Mineraalsööt VitaMin BS 1.0

Kinnisperiood

Mineraalsööt VitaMin BS 5.4 Energiasööt Keto-Energia Energiasööt Vegelin Vastavalt põhisöödale ja laktatsioonijargule Mineraalsööt VitaMin BS 1.0 Mineraalsööt VitaMin BS 2.5 Mineraalsööt VitaMin BS 5.4 Mineraalsööt VitaMin BS Extra Energiasööt Keto-Energia Energiasööt Vegelin

Siirdeperiood

Lüpsiperiood

LÜPSIPERIOOD SEEMENDAMINE

SIIRDEPERIOOD

2. aasta

SÜNNIB VASIKAS

SEEMENDAMINE

1. aasta

12

11

10 9

8

7 SÜNNIB VASIKAS

6

5 1

4 2

3


4 x 10 000

KÕRGLAKTATSIOON SEEMENDAMINE

SIIRDEPERIOOD

KINNISPERIOOD

4. LAKTATSIOON

SÜNNIB VASIKAS

KÕRGLAKTATSIOON SEEMENDAMINE

SÜNNIB VASIKAS

LAKTATSIOON SEEMENDAMINE

SIIRDEPERIOOD

KINNISPERIOOD

SÜNNIB VASIKAS

SEEMENDAMINE

SIIRDEPERIOOD

1. LAKTATSIOON

SÜNNIB VASIKAS

SEEMENDAMINE

9

12 8

7 SÜNNIB VASIKAS

Emajõe 1a, Tartu 51008 www.dimela.ee

10 000

2. LAKTATSIOON

LAKTATSIOON

10

10 000

3. LAKTATSIOON

SIIRDEPERIOOD

KINNISPERIOOD

11

10 000

6

5 1

4 2

3

10 000

Profile for Emajõe Disain

VitaMin BS Mineral Feed  

Promotional brochure of a specialist minal feed for diary cows.

VitaMin BS Mineral Feed  

Promotional brochure of a specialist minal feed for diary cows.

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded