Page 1

Michael Milo Jørgensen. Uddannelse og dannelse

----------------------------------------------------------------------------------UDDANNELSE OG DANNELSE ----------------------------------------------------------------------------------2015. DGI Projektlederen Med udgangspunkt i idrætsverdenen sikrer uddannelsen at deltageren kan kombinere med nyeste teori og PSO-begreber (person, system og organisation). Deltageren tilegner sig endvidere viden om og erfaring med, gennem praksis, hvad PSO betyder for projekters succes. Indhold: Udarbejdelse af målhierarki, Projektanalyse, Projektorganisering, Milepæls- og tidsplanlægning, Gant diagram, Kommunikationsplan, Ressourceplanlægning/ressourceoptimering og løbende vurdering, Usikkerhedsanalyse og risikovurdering, Projektopfølgning, lederadfærd som fremmer gode resultater. Arrangør: DGI HR og organisation, DGI Lab, www.dgi.dk 2014. Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse Uddannelsen sikrer, at kursisterne får den fornødne viden om arbejdsmiljø og om metoder til at varetage arbejdsmiljø-organisationens opgaver, og at arbejdsmiljøarbejdet sker på en systematisk måde. Arbejdstilsynets journalnummer: 20120000013/2. Arrangør: Arbejdsmiljø København, Københavns Kommune, www.amk.kk.dk 2004. Akademiuddannelse i Ledelse Akademiuddannelse i Ledelse er en videregående voksenuddannelse (VVU) som kvalificerer til at kunne analysere, planlægge og gennemføre ledelse ud fra personlige og ledelsesfaglige kompetencer i private og offentlige virksomheder – nationalt og internationalt. Uddannelsen kvalificerer til relevante ledelses- og samarbejdsformer og til at kunne gennemføre aktiverende ledelse med udgangspunkt i virksomhedens mål og strategier. Uddannelsen skaber bevidsthed om egne styrker og svagheder som leder - og giver samtidig et skarpt blik for medarbejderes kompetencer og udviklingspotentialer. Fag: * Afgangsprojekt for ledelse. Juni 2004. * Specialeforløb for ledelse. Januar 2004. * Ledelsesesspecialisering. Maj 2003. ECTS overført merit for Merkonomuddannelse 'Personaleudvikling': 30. ECTS ved afsluttet Akademiuddannelse i Ledelse: 60. Sammen med 2 års relevant erhvervserfaring: 120 ECTS. Dimitteret: 2004 i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse om Akademiuddannelse i Ledelse (VVU) nr. 51 af 23. januar 2003. Uddannelsessted: CPH WEST, www.cphwest.dk Om uddannelsen: www.kea.dk 2003. Rygestoprådgiveruddannelse 2003. Grunduddannelse, Rygeafvænning for grupper. Emner: Nikotinafhængighed, teori og praksis om rygeafvænning og rådgivning, rygestopprocessen, helbredskonsekvenser ved rygning,

Side 1 af 5


Michael Milo Jørgensen. Uddannelse og dannelse

rådgivningsmæssige færdigheder, træning i at etablere en god og motiverende samtale med rygeren. Grunduddannelse kvalificerer til ledelse og undervisning på gruppekurser i rygestop. Uddannelsessted: Kræftens Bekæmpelse, www.cancer.dk Om uddannelse: www.cancer.dk 2003. Individuel rygeafvænning Kvalificerer til individuel ledelse og undervisning af personer som ønsker at stoppe med at ryge. Uddannelsessted: Kræftens Bekæmpelse, www.cancer.dk Om uddannelse: www.cancer.dk 2003. Systematisk indsats over for patienter Implementering af den systematiske indsats med forebyggelsessamtaler om tobak på sygehus. Uddannelsessted: Klinisk Enhed for Sygdomsforebyggelse (KEFS), Bispebjerg Hospital, 2400 NV. 2002. Merkonomuddannelse ’Personaleudvikling’ Merkonomuddannelse, 'Personaleudvikling', henvender sig til personer med interesse for udvikling af menneskelige ressourcer - og som i arbejdsmæssig sammenhæng har ansvar for at udvikle mennesker, bl.a. ledere med personaleansvar. Gennemført uddannelse giver viden og forståelse for sammenhæng og muligheder i administration og udvikling af menneskelige ressourcer. Fag: * Personaleudvikling. November 2002. * Arbejdsret. Januar 2002. * Kreativ problemløsning. Juni 2001. * Indledning til virksomhedsøkonomi. Marts 2000. * Personaleadministration. December 1999. * Virksomhedsorganisation. Maj 1999. * Ledelse og samarbejde. Januar 1999. ECTS ved afsluttet 'Personaleudvikling': 48. Dimitteret: 2002 i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse for uddannelsen, nr. 306 af 27/05/1998. Uddannelsessted: CPH WEST, www.cphwest.dk Om uddannelsen: www.kea.dk 2002. Autorisationsuddannelse 'Teampotentiale og Teamledelse' Autorisationsuddannelsen giver deltageren teoretisk og praktisk indføring i hvordan Belbins Teamrolle koncept kan bruges som et professionelt værktøj til teamudvikling og medarbejderudvikling. Arrangør: Potential ApS, www.potential.dk

Side 2 af 5


Michael Milo Jørgensen. Uddannelse og dannelse

1998. Kursledarutbildning Tränarinstruktör og godkänd distriktsinstruktör. Arrangør: Svenska Innebandyförbundet, www.innebandy.se Uddannelsessted: Bosön, Stockholm, www.boson.nu 1982. Børnehavepædagoguddannelse Uddannelsessted: Frøbelseminariet, Frederiksberg. Speciale: 'Musik og bevægelse i institutionsarbejdet'. Dimitteret: 1982, (MVU). Om uddannelsen: www.ucc.dk 1980. Diplomtræneruddannelse i håndbold Uddannelsessted: Idrætshøjskolen Århus, www.ihaarhus.dk Arrangør: Dansk Håndbold Forbund, www.dhf.dk 1977-1980. 1978. Højskole 4 måneders forberedelse til pædagoguddannelse. Sted: Brandbjerg Højskole, Jelling, www.brandbjerg.dk

Side 3 af 5


Michael Milo Jørgensen. Uddannelse og dannelse

Side 4 af 5


Michael Milo Jørgensen. Uddannelse og dannelse

1973. Realeksamen Uddannelsessted: Rødkilde Skole, www.roed.kk.dk Dimitteret: 1973. 1968. Håndboldklubben Viben Aktiviteter: Foreningsmedlem, træner- og leder, bestyrelsesmedlem. HK Viben, dannet 1928 - fusionerede i 2006. Nuværende Team Nørrebro: www.team-norrebro.dk

Side 5 af 5

Uddannelse michael milo jørgensen  
Uddannelse michael milo jørgensen  
Advertisement