__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Michael Milo Jørgensen. Uddannelse og dannelse

----------------------------------------------------------------------------------UDDANNELSE OG DANNELSE ----------------------------------------------------------------------------------2015. DGI Projektlederen Med udgangspunkt i idrætsverdenen sikrer uddannelsen at deltageren kan kombinere med nyeste teori og PSO-begreber (person, system og organisation). Deltageren tilegner sig endvidere viden om og erfaring med, gennem praksis, hvad PSO betyder for projekters succes. Indhold: Udarbejdelse af målhierarki, Projektanalyse, Projektorganisering, Milepæls- og tidsplanlægning, Gant diagram, Kommunikationsplan, Ressourceplanlægning/ressourceoptimering og løbende vurdering, Usikkerhedsanalyse og risikovurdering, Projektopfølgning, lederadfærd som fremmer gode resultater. Arrangør: DGI HR og organisation, DGI Lab, www.dgi.dk 2014. Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse Uddannelsen sikrer, at kursisterne får den fornødne viden om arbejdsmiljø og om metoder til at varetage arbejdsmiljø-organisationens opgaver, og at arbejdsmiljøarbejdet sker på en systematisk måde. Arbejdstilsynets journalnummer: 20120000013/2. Arrangør: Arbejdsmiljø København, Københavns Kommune, www.amk.kk.dk 2004. Akademiuddannelse i Ledelse Akademiuddannelse i Ledelse er en videregående voksenuddannelse (VVU) som kvalificerer til at kunne analysere, planlægge og gennemføre ledelse ud fra personlige og ledelsesfaglige kompetencer i private og offentlige virksomheder – nationalt og internationalt. Uddannelsen kvalificerer til relevante ledelses- og samarbejdsformer og til at kunne gennemføre aktiverende ledelse med udgangspunkt i virksomhedens mål og strategier. Uddannelsen skaber bevidsthed om egne styrker og svagheder som leder - og giver samtidig et skarpt blik for medarbejderes kompetencer og udviklingspotentialer. Fag: * Afgangsprojekt for ledelse. Juni 2004. * Specialeforløb for ledelse. Januar 2004. * Ledelsesesspecialisering. Maj 2003. ECTS overført merit for Merkonomuddannelse 'Personaleudvikling': 30. ECTS ved afsluttet Akademiuddannelse i Ledelse: 60. Sammen med 2 års relevant erhvervserfaring: 120 ECTS. Dimitteret: 2004 i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse om Akademiuddannelse i Ledelse (VVU) nr. 51 af 23. januar 2003. Uddannelsessted: CPH WEST, www.cphwest.dk Om uddannelsen: www.kea.dk 2003. Rygestoprådgiveruddannelse 2003. Grunduddannelse, Rygeafvænning for grupper. Emner: Nikotinafhængighed, teori og praksis om rygeafvænning og rådgivning, rygestopprocessen, helbredskonsekvenser ved rygning,

Side 1 af 5


Michael Milo Jørgensen. Uddannelse og dannelse

rådgivningsmæssige færdigheder, træning i at etablere en god og motiverende samtale med rygeren. Grunduddannelse kvalificerer til ledelse og undervisning på gruppekurser i rygestop. Uddannelsessted: Kræftens Bekæmpelse, www.cancer.dk Om uddannelse: www.cancer.dk 2003. Individuel rygeafvænning Kvalificerer til individuel ledelse og undervisning af personer som ønsker at stoppe med at ryge. Uddannelsessted: Kræftens Bekæmpelse, www.cancer.dk Om uddannelse: www.cancer.dk 2003. Systematisk indsats over for patienter Implementering af den systematiske indsats med forebyggelsessamtaler om tobak på sygehus. Uddannelsessted: Klinisk Enhed for Sygdomsforebyggelse (KEFS), Bispebjerg Hospital, 2400 NV. 2002. Merkonomuddannelse ’Personaleudvikling’ Merkonomuddannelse, 'Personaleudvikling', henvender sig til personer med interesse for udvikling af menneskelige ressourcer - og som i arbejdsmæssig sammenhæng har ansvar for at udvikle mennesker, bl.a. ledere med personaleansvar. Gennemført uddannelse giver viden og forståelse for sammenhæng og muligheder i administration og udvikling af menneskelige ressourcer. Fag: * Personaleudvikling. November 2002. * Arbejdsret. Januar 2002. * Kreativ problemløsning. Juni 2001. * Indledning til virksomhedsøkonomi. Marts 2000. * Personaleadministration. December 1999. * Virksomhedsorganisation. Maj 1999. * Ledelse og samarbejde. Januar 1999. ECTS ved afsluttet 'Personaleudvikling': 48. Dimitteret: 2002 i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse for uddannelsen, nr. 306 af 27/05/1998. Uddannelsessted: CPH WEST, www.cphwest.dk Om uddannelsen: www.kea.dk 2002. Autorisationsuddannelse 'Teampotentiale og Teamledelse' Autorisationsuddannelsen giver deltageren teoretisk og praktisk indføring i hvordan Belbins Teamrolle koncept kan bruges som et professionelt værktøj til teamudvikling og medarbejderudvikling. Arrangør: Potential ApS, www.potential.dk

Side 2 af 5


Michael Milo Jørgensen. Uddannelse og dannelse

1998. Kursledarutbildning Tränarinstruktör og godkänd distriktsinstruktör. Arrangør: Svenska Innebandyförbundet, www.innebandy.se Uddannelsessted: Bosön, Stockholm, www.boson.nu 1982. Børnehavepædagoguddannelse Uddannelsessted: Frøbelseminariet, Frederiksberg. Speciale: 'Musik og bevægelse i institutionsarbejdet'. Dimitteret: 1982, (MVU). Om uddannelsen: www.ucc.dk 1980. Diplomtræneruddannelse i håndbold Uddannelsessted: Idrætshøjskolen Århus, www.ihaarhus.dk Arrangør: Dansk Håndbold Forbund, www.dhf.dk 1977-1980. 1978. Højskole 4 måneders forberedelse til pædagoguddannelse. Sted: Brandbjerg Højskole, Jelling, www.brandbjerg.dk

Side 3 af 5


Michael Milo Jørgensen. Uddannelse og dannelse

Side 4 af 5


Michael Milo Jørgensen. Uddannelse og dannelse

1973. Realeksamen Uddannelsessted: Rødkilde Skole, www.roed.kk.dk Dimitteret: 1973. 1968. Håndboldklubben Viben Aktiviteter: Foreningsmedlem, træner- og leder, bestyrelsesmedlem. HK Viben, dannet 1928 - fusionerede i 2006. Nuværende Team Nørrebro: www.team-norrebro.dk

Side 5 af 5

Profile for Michael Milo Jørgensen

Uddannelse michael milo jørgensen  

Uddannelse michael milo jørgensen  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded