Flytteguiden

Page 1

Mød en lokal Michael Milo Jørgensen Foredragsholder og turleder i ’HISTORIE Faxe Ladeplads’.

1. HVOR LÆNGE HAR DU BOET I KOMMUNEN, OG HVAD BRAGTE DER TIL? Jeg har boet i Faxe Kommune ad to omgange - i alt ca. 12 år. Første gang var det en ’flugt’ fra København, hvor jeg har boet i det meste af mit liv. Jeg trængte til fred og ro - og det fandt jeg i Vester Egede ved Hesede Skov. Så, det der bragte mig til Faxe Kommune var helt klart naturoplevelserne. 2. HVOR VILLE DU TAGE HEN, HVIS DU SKULLE VISE FAXE KOMMUNE TIL EN TURIST? Mange kommuner har 0 (nul), men Faxe Kom­ mune har ni badestrande - og der ville jeg tage hen. Jeg vil specielt fremhæve Vemme­ tofte Strand og Faxe Ladeplads Strand. Men det smukkeste sted er ved bydelen ’Sibirien’. Der kysser skoven stranden. 18

3. HVOR LIGGER DET BEDSTE SPISESTED I KOMMUNEN? Det bedste spisested ligger der, hvor jeg, ud over at få stillet min sult, også får naturop­ levelser. Det får jeg bl.a. ved Skovfogedste­ det og Hjortholms Bistro No 1. Maden bliver uovertruffen, når man kan se horisonten i det fjerne. Havudsigt er jo også det, der har bragt mig til Faxe Ladeplads i denne runde - og selv­ følgelig også de gode mennesker, der bor her. Da jeg boede i Grønland, havde jeg havudsigt hele tiden. Det bliver en slags uundværligt. 4. HVOR FINDER MAN DE BEDSTE NATUROPLEVELSER? Selvsagt strandene. Derudover: Hesede Skov, Skovene ved Vemmetofte Kloster, områderne ved Bregentved Gods og ved Gisselfeld Klo­ ster.


Foto: Unsplash

5. HVOR ER DET BEDSTE STED AT TAGE BØRN MED HEN? Natur, natur og natur, men også Danmarks største menneskeskabte hul, Faxe Kalkbrud, skal ses. På Geomuseum Faxe ved Faxe Kalk­ brud kan man opleve spændende udstillinger - og man kan også gå med børnene på fossil­ jagt nede i bruddet. For nogen er toget blot et transportmiddel, men faktisk kan turen med Østbanen fra Køge til Faxe Ladeplads være en spændende oplevelse i sig selv. Og så lander man jo også på stranden. 6. HVAD KENDETEGNER KOMMUNEN? Som tilflytter fra Nørrebro, København, læg­ ger jeg specielt mærke til ’by og land’. Når jeg bevæger mig, er jeg det ene øjeblik i en by, og straks efter er jeg på landet. Det kan jeg godt lide. Jeg nyder det - og jeg lærer meget ved det. 7. HVAD ER DIT BEDSTE RÅD TIL TILFLYTTERE? Først og fremmest: Vær opsøgende, tag initi­ ativ. Man får meget ’serveret’, når man f.eks. bor på Nørrebro. Det får man ikke i Faxe La­ deplads, hvor jeg bor. Mød frem til arrange­ menter, bliv medlem af lokale grupper på Facebook, meld dig ind i diverse foreninger - og smil til folk i Brugsen. Så varer det ikke længe, før du er extilflytter. 19


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.