__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Musiktilbud Til børnehaver i Københavns Amt

2006

         


              

Kære børnehaveleder På baggrund af de foregående års store succes har Københavns Amt også i 2006 bevilget penge til levende musik for børnehaverne i amtet. Samtidig er prisen blevet sænket 400 kr. i forhold til sidste år, så det koster 2.000 kr. pr. børnehave at deltage. Musiktilbuddet består af tre forskellige musikgrupper, som giver et bredt spektrum af rytmiske børnesange til leg med lyd og lydbilleder. Som led i projektet har musikerne været gennem et kursus i formidling til børn. Musiktilbuddet er udarbejdet i samarbejde mellem LMS - Levende Musik i Skolen og Københavns Amt. Vi håber, at der også i år er rigtig mange, der vil benytte dette tilbud. Københavns Amt Undervisnings- og Kulturforvaltningen

2

”Efter koncerten blev skovle, rutschebane, spande og andet legetøj brugt som instrumenter. Det var tydeligt, at børnene var blevet inspireret at besøget.”

”Hold da op, hvor det swingede. Både børn og voksne blev fuldkommen grebet af musikken, selvom den var så fremmedartet… eller måske netop derfor!”


    

       

Generelt Musiktilbuddet består af: • Børnehaven modtager forberedelsesmaterialet: historier, sangtekster og lignende, som der kan arbejdes med inden musikgruppen kommer på besøg. • Musikerne kommer på besøg i børnehaven, hvor de fortæller om deres instrumenter og arbejder videre med det, som børnene har lavet som forberedelse (varighed ca. 45 min.). • Ca. 1-2 uger efter kommer musikgruppen igen i børnehaven og giver en koncert for hele børnehaven (varighed ca. 45 min.). • Til sidst afsluttes forløbet med en familiekoncert (samme koncert som i børnehaven, men hvor familien kan komme med). Familiekoncerten afholdes dog for flere børnehaver ad gangen (varighed ca. 45 min.). • • • •

Pris: 2.000 kr. Periode: Projektet finder sted i foråret 2006. Børnehaven indsender tilmeldingsblanketten inden fredag den 3. februar 2006. På musikgruppens side fremgår det, hvilke uger der er afsat til projektet samt navn og telefonnummer på kontaktperson. • Tilmelding sker efter ”først til mølle princippet”. • I slutningen af februar 2006 gives der besked om, hvilken musikgruppe børnehaven har fået tildelt, og hvornår den kommer i børnehaven. Amtet vil forsøge, at opfylde prioriteringen, men der er desværre ingen garanti. • Hvis det er nødvendigt at ændre det tidspunkt, som er blevet tildelt, skal henvendelsen foregå til musikgruppen og ikke til amtet. Kontaktperson i amtet: Kathe Hernig, Københavns Amt Tlf. 43 22 24 04, e-mail: kapihe@uk.kbhamt.dk

3


              

Michael ”Milo” Jørgensen ”En interaktiv koncert for børn” Michael ”Milo” Jørgensen spiller børnesange såsom rock, calypso og bossa nova, hvor børnene under forløbet aktiveres med leg, bevægelse og sang. Børnene vil opleve, at Michael ”Milo” Jørgensen synger og spiller guitar - og han har en boks med som spiller trommer og bas - så det lyder som et helt orkester. Musikeren er: Michael ”Milo” Jørgensen: er uddannet pædagog og leder af børnemusikgrupperne Spil'opperne og SalsaMortale, hvor han synger og spiller guitar. Grupperne har bl.a. spillet på Plænen i Tivoli, Langelandsfestivalen, Copenhagen Jazz Festival og Musikhuset i Århus. Michael ”Milo” Jørgensen udgav i 2005 CD´en ”Ka´Lypso hoppe? - og andre sange der bevæger børn”. Kontakt: Michael ”Milo” Jørgensen, tlf.: 70 25 20 15, e-mail: spil-opperne@mail.tele.dk, hjemmeside: www.spil-opperne.dk Gulv- og sceneforhold: Ca. 9 m2 til musikeren, anlæg og instrumenter Aldersgruppe: 3 - 6 år Uge: 16, 17, 18, 19 og 20

4


    

       

Stine Michel & Birgit Løkke Larsen Trommelise og Trolderose Trommelise kommer fra Vimbuladalen, som ligger langt mod nord, hvor solen skinner få timer om dagen. Hun spiller på alt, hvad hun finder, og hun taler sit helt eget sprog. Et andet sted i verden, hvor der er altid er varmt, går Trolderose rundt og samler blomster i Simbalaskoven. Hun har lært at synge som fuglene, men savner en at dele sine sange med… Stine Michel og Birgit Løkke Larsen vil med udgangspunkt i en musikforestilling fortælle om, hvordan musik, sang og dans får Trommelise og Trolderose til at finde sammen, selvom de er meget forskellige. Musikerne er: Stine Michel: sanger, danser og fortæller. Er i øjeblikket ved at indspille børnecd'en Mosekonen brygger i samarbejde med Frans Bak. Birgit Løkke Larsen: Perkussionist og komponist. Spiller med bl.a. Marylin Mazur og har flere gange lavet børneforestillinger i samarbejde med bl.a. teatret La Balance. Kontakt: Stine Michel, tlf. 33 25 48 96, e-mail: mail@stinemichel.dk, hjemmeside: www.stinemichel.dk Gulv- og sceneforhold: 3x4 meter til musikerne og instrumenter Aldersgruppe: 3 - 6 år Uge: 12, 13, 16, 19 og 20 5


              

Thomas Sandberg LEG MED LYD

Thomas Sandbergs udgangspunkt er lege med lyd og lydbilleder. Ifølge Thomas Sandberg, så er der musik i alting, og man kan skabe musik overalt, hvor man befinder sig. Børnene skal på opdagelse i lydenes univers og arbejde med egne lydbilleder, men de skal også opleve en koncert, hvor de kan se og høre, hvordan der arbejdes med lyde. Musikeren er: Thomas Sandberg: Er klassisk uddannet slagtøjssolist fra det Kongelige Danske Musikkonservatorium og har en stærk interesse for vor tids nye musik, improvisation m.v. Igennem de seneste år har Thomas Sandberg skabt et unikt musikalsk univers, hvor musik og teater smelter sammen og blandes med performance og komik. Thomas Sandberg arbejder også som skuespiller og komponist. Se mere på : www.thomassandberg.dk Kontakt: Thomas Sandberg, tlf. 39 20 21 48 eller 26 12 25 48, e-mail: thomas@thomassandberg.dk Gulv- og sceneforhold: 5x5 meter til musiker og instrumenter. Der er behov for 2 borde i ”voksenhøjde” ca. 1,5 x 0,8 meter og 220 volt (almindelig stikkontakt). Aldersgruppe: 3 - 6 år Uge: 13, 14, 18, 19 og 20


    

       

    Tilmeldingsblanket                            Gruppe/prioritering (sæt x)

1

2

3

Michael Jørgensen

Stine Michel og Birgit Løkke Larsen Thomas Sandberg

Børnehave: Adresse: Postnr.

By:

Kontaktperson: Tlf.:

Antal børn i børnehaven:

Datoer eller ugedage, der er udelukket: EAN-nr.:

For at få musikplanlægningen til at gå op er det nødvendigt, at der foretages en prioritering af de tre musikgrupper. Indsendes inden fredag den 3. februar 2006.


F I H L-J E N S E N G R A F I S K P R O D U K T I O N A / S 路 0 1 . 2 0 0 6 .

K酶benhavns Amt Kontor for Kultur og Internationalt Samarbejde Att. Kathe Hernig Stationsparken 27 2600 Glostrup

Profile for Michael Milo Jørgensen

Musiktilbud til børnehaver i Københavns Amt 2006  

Omtale af Michael Milo Jørgensen: Musiktilbud til børnehaver i Københavns Amt 2006. Michael Milo Jørgensen - solo

Musiktilbud til børnehaver i Københavns Amt 2006  

Omtale af Michael Milo Jørgensen: Musiktilbud til børnehaver i Københavns Amt 2006. Michael Milo Jørgensen - solo

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded