Page 1

Ka' Lypso hoppe? - pĂŚdagogisk musik

Noder, becifringer, tekster og lege

Michael Milo Jørgensen Forlaget Underholdning, undervisning og foredrag


Ka' Lypso hoppe? - pædagogisk musik Forlaget Underholdning, undervisning og foredrag. 1. udgave, 1. oplag, 2017. © Alle rettigheder: Michael Milo Jørgensen. www.michaelmilojoergensen.dk ISBN 978-87-998351-0-2 Nodesats: Anders Bøgelund. Fotos: Michael Milo Jørgensen. Tryk: Asterion Denmark A/S. Tak til Anders Bøgelund for faglig sparring. Gitte Eskildsen for korrekturlæsning. DPA for økonomisk støtte.

Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.


Indhold Sangene Hvor er I Ka’Lypso Ja vi ka’ cha-cha-cha Jeg forstår ikk’ et klap Hop ud i det blå Så får jeg sådan en lyst Hej og velkommen Aj jaj jaj jaj Ka’ du klappe C og hør

Side ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………….

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………….

22 22 23 23 26 26 27 28

……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………….

30 30 30 30 30 32

Rundt om sangene Målgrupper og formål Pædagogisk musik Brug af sangene Motivation Udgivelse Sangdonationer Instrumenter Koncerter Rundt om Michael Forfatter og komponist Foredragsholder og underviser Artist Erhvervsfaring Uddannelse- og dannelse Flere musikudgivelser

1


2

Ka’ Lypso hoppe? * Michael Milo Jørgensen * ISBN 9788799835102 © Underholdning, undervisning og foredrag


Legeforslag En forsanger synger 'Hvor er I?' og koret svarer 'Vi er her'. Det kan f.eks. vĂŚre pigerne der er forsanger og drengene der er kor.

3


4

Ka’ Lypso hoppe? * Michael Milo Jørgensen * ISBN 9788799835102 © Underholdning, undervisning og foredrag


Når du hopper ud i rummet, ka' du blive til et stjerneskud, men hvis det tar' alt for lang tid, så er du et stjernedrys

Legeforslag Børnene står i rundkreds. Et barn får tildelt navnet 'Lypso' og stiller sig i midten af rundkredsen. Efter at der er sunget 'han hopper når han siger at han vil', rækker 'Lypso' armen i vejret og råber: 'jeg vil'. Så hopper 'Lypso' – og resten af gruppen synger og klapper. Børnene kan skiftes til at hoppe i midten eller det kan være pigerne der står i midten – eller drengene. En pentaton marimba (6 toner: F, G, A, C, D, F) kan fint bruges til denne sang. 5


Vi ka' bruge idræt til en masse sjove ting. Og vi ka' bruge idræt til at sætte noget i swing. Vi ka' bruge idræt til at skabe sammenhold. La la la la la la la la. Ja Ja Ja Ja

vi vi vi vi

ka' ka' ka' ka'

cha-cha-cha. cha-cha-cha. cha-cha-cha. cha-cha-cha.

Legeforslag Syng sangen og klap når der synges 'cha-cha-cha'. Børnene kan også danne to grupper og synge sangen således: Den ene gruppe synger sangen. Den anden gruppe synger 'ja vi ka' cha-cha-cha' på tonen F.

6

Ka’ Lypso hoppe? * Michael Milo Jørgensen * ISBN 9788799835102 © Underholdning, undervisning og foredrag


Ja Ja Ja Ja

vi vi vi vi

ka' ka' ka' ka'

cha-cha-cha. cha-cha-cha. cha-cha-cha. cha-cha-cha.

7


8

Ka’ Lypso hoppe? * Michael Milo Jørgensen * ISBN 9788799835102 © Underholdning, undervisning og foredrag


Klap med dine fødder, det' sjovt.

Legeforslag Børnene finder på forskellige måder at klappe på. Siddende, liggende, stående, alene, sammen m.m. 9


10

Ka’ Lypso hoppe? * Michael Milo Jørgensen * ISBN 9788799835102 © Underholdning, undervisning og foredrag


Hop ud i det blå. Og helt op til himlen.

Legeforslag Børnene sidder i en rundkreds. Fire børn står i midten og holder i hvert sit hjørne af et tæppe, et lagen eller lign. Børnene løfter tæppet, som skal gøre det ud for en 'himmel'. Det er fint hvis himlen er blå på undersiden. Når der synges om en farve, skal de børn der har denne farve på tøjet, gå ind under 'himlen' og hoppe 'ud i det blå'.

11


Legeforslag Børnene står i rundkreds og synger første vers. Når børnene synger andet vers går de tættere mod midten af rundkredsen og hilser på hinanden med hænderne. Når børnene synger tredje vers, står de tæt på hinanden i rundkredsen og lægger armene på hinanden.

12

Ka’ Lypso hoppe? * Michael Milo Jørgensen * ISBN 9788799835102 © Underholdning, undervisning og foredrag


Når jeg ser i dine øjne, i øjnene der ler, så får jeg sådan en lyst til at kende dig mer'. Så får jeg sådan en lyst, til at kende dig mer'. Kende dig mer', kende dig mer', kende dig mer'. Så får jeg sådan en lyst til at kende dig mer'. Når jeg hører din stemme, når du siger noget til mig, så får jeg sådan en lyst til at tale med dig. Så får jeg sådan en lyst til at tale med dig. Tale med dig, tale med dig, tale med dig. Så får jeg sådan en lyst til at tale med dig. Når jeg så kender dig godt, og du står ganske tæt ved mig, så får jeg sådan en lyst til at holde om dig. Så får jeg sådan en lyst til at holde om dig. Holde om dig, holde om dig, holde om dig. Så får jeg sådan en lyst til at holde om dig.

13


Legeforslag Første gang synges der ’én der vil klappe’. Anden gang synges der ’én der vil tromme’. Tredje gang synges der ’én der vil hoppe’.

14

Ka’ Lypso hoppe? * Michael Milo Jørgensen * ISBN 9788799835102 © Underholdning, undervisning og foredrag


Det var godt du kom. SĂĽ tag og gi' en hĂĽnd. For ingenting klapper af sig selv. Nej, vel?

15


Legeforslag Børnene sidder på gulvet. Når der synges om en farve skal de børn, der har denne farve på tøjet, rejse sig og synge 'Aj jaj jaj jaj'. En pentaton marimba (6 toner: F, G, A, C, D, F) kan fint bruges til denne sang.

16

Ka’ Lypso hoppe? * Michael Milo Jørgensen * ISBN 9788799835102 © Underholdning, undervisning og foredrag


Inde bag de brune øjne, inde bag de blå, er der gemt en lille pig' som du skal passe på.

17


18

Ka’ Lypso hoppe? * Michael Milo Jørgensen * ISBN 9788799835102 © Underholdning, undervisning og foredrag


For jeg sidder her i solen og klapper. Og snakker med de børn som jeg ser. Og når jeg ikke sidder og klapper. Ja så, ja så. Ja, så klapper jeg i.

19


Legeforslag Børnene klapper 'klap klap klap' efter 'kom og klap'. Hvis de er dygtige kan de måske hoppe, trampe, synge i stedet for at klappe.

20

Ka’ Lypso hoppe? * Michael Milo Jørgensen * ISBN 9788799835102 © Underholdning, undervisning og foredrag


Krig eller fred, tĂŚnk dig nu om, ellers blir' sangene tomme.

21


Rundt om sangene Målgrupper og formål Sangene henvender sig primært til pædagogisk personale i dagtilbud og indskolingen. Andre, der interesserer sig for pædagogisk musik, kan også finde glæde- og nytte ved bogen. Pædagogisk musik Sangene kan primært bruges som aktivitet i arbejdet med børns alsidige, personlige udvikling og dannelse. Sangene er komponeret som ’pædagogisk musik’ – og ikke som ’musikpædagogik’. Pædagogisk musik har menneskets alsidige, personlige udvikling som mål - hvor musikpædagogik har menneskets musikfaglig viden og færdigheder som mål. Sangene er komponeret i 1980'erne i forbindelse med mit arbejde som lærer på Den Rytmiske Børneskole. Her underviste jeg på 'Grundhold', med et mix af musik, rytmik og dramatik for 4-10 årige. I den forbindelse faldt det naturligt at jeg komponerede egne sange. I samme periode var jeg endvidere medlem af skolens pædagogiske udvalg, bl.a. sammen med gode inspirationskilder som Henny Hammershøj, Grethe Agatz og Lotte Kærså. TAK!

22


Brug af sangene Sangene er komponeret som rammesange – med en fast ramme og med plads til improvisation. Jeg har endvidere brugt vekselsang (spørgsmål/svar), ekkosang (sang/gentag) samt kanonsang (parallelsang). I rammesange kan børnene byde ind med egne bevægelser, rytmer, sang eller andet efter første vers. Jeg vælger det enkelte barns forslag som dermed bliver brugt i aktiviteten. Det individuelle og det kollektive bliver dermed hinandens forudsætninger. Motivation 'Se, hvad Sara har fundet på! Lad os prøve at gøre som hende'. Identitet: at Sara oplever aktiviteten som meningsfuld og at det kan føre til præstation og anerkendelse. Autonomi: at Sara oplever at hun har ansvar for- og indflydelse på aktiviteten. Feedback: at Sara oplever at hun er en del af et fællesskab hvor hun modtager og bidrager.

23


Sara får således mulighed for at vise: - hvad hun ved (viden), - hvad hun kan (færdigheder), - hvem hun er (selvværd) og - hvad hun gør (selvtillid). Aktiviteter med musik har flere kvaliteter der kan bidrage til at dække menneskelige behov – og tilfredsstillelse af disse behov er tænkt ind i sangene i bestræbelser på at ramme mange børns motivation på samme tid, f.eks.: Fysiske: fysisk aktivitet, motion, at bevæge sig. Sociale: gode følelser opnået gennem aktivitet i et fællesskab. Præstation: bruge- og udvikle egne kompetencer, udforske egen præstationsformåen.

24


25


Udgivelse I 2005 blev sangene udgivet på CD: 'Ka' Lypso hoppe? - og andre sange der bevæger børn'. Mich Holmberg skabte en fremragende produktion. TAK! Medierne skrev om udgivelsen: 'Musikalsk i himmelhøjde - pædagogisk i børnehøjde'. 'Børnemusik, når det er herligst. Inspirerende - og får os alle sammen op af stolene'. 'The subtle, childish-simplistic lyrics are brilliant and the kids react to them immediately'. Nogle af Danmarks bedste musikere spiller. Poul Halberg (guitar/mandolin), Jens Haack (sax), HC Röder Jessen (orgel/flygel), Mich Holmberg (trommer og producer), Sune Borregaard (steelpans), Lars Johnsen (kontrabas), Svend P. (trompet/flygelhorn) m.fl. Linda Andrews Holmberg (sang), vinder af 'X Faktor 2009', optræder som gæstesolist. TAK! 'Ka' Lypso hoppe? - og andre sange der bevæger børn' er indspillet i Puk Recording Studios - hvor bl.a. Elton John, George Michael, Gary Moore m.fl. har indspillet. Sangene er tilgængelige på CD og på digitale platforme.

Sangdonationer Sangene er doneret til organisationer der støtter gode formål.

26


Instrumenter Jeg har brugt instrumenter som appellere til grovmotorisk udfoldelse: Trommer, lydkasser, claves og marimba med køller. En pentaton marimba (6 toner: F, G, A, C, D, F) er fin til flere af sangene. Således kan børn improvisere imens jeg understøtter med nogle få akkorder på guitar eller klaver. Jeg har brugt instrumenter af naturmateriale: træ og skind. De kan frembringe dejlige lyde. Instrumenter af metal er ikke min livret.

27


Koncerter I 1988 kom sangene på turné idet jeg begyndte at fremføre dem ved koncerter. Sangene har turnéret i Norge, Sverige, Grønland, Tyskland og Danmark. De har vist deres værd på tværs af grænser og sprog. Sangene bliver i dag opført ved koncerter med ’Spil'opperne’ (trio), ’SalsaMortale’ (trio) – og ’Michael Milo Jørgensen – solo’.

28


29


Rundt om Michael Forfatter og komponist Har udgivet materialer om pædagogik, ledelse, musik, idræt og sundhed. En del materialer kan findes på www.bibliotek.dk Foredragsholder og underviser Kurser, foredrag, temadage, workshops og konceptudvikling. Artist Har siden 1988 spillet koncerter i dagtilbud, på biblioteker, på skoler og festivaler i Danmark, Sverige, Grønland, Tyskland og Norge – med musikgrupperne 'Spil'opperne' og 'SalsaMortale' – og som ’Michael Milo Jørgensen – solo’. Erhvervserfaring Erfaringer indenfor organisation, ledelse og undervisning inden for musik, idræt og sundhed. Bl.a. som seminarielærer, pædagog, konsulent i specialforbund under Danmarks Idrætsforbund, lærer på Den Rytmiske Børneskole og folkesundhedskonsulent i kommuner. Uddannelse- og dannelse Børnehavepædagoguddannelse. Akademiuddannelse i Ledelse. Autorisationsuddannelse, teampotentiale og teamledelse. Diplomtræneruddannelse i håndbold. Højskoleophold. Se mere: www.michaelmilojoergensen.dk

30


31


Michael Milo Jørgensen. SigNatur. Single. Underholdning, Undervisning og Foredrag; 2017.

Michael Milo Jørgensen. Musik fra Faxe Ladeplads. EP. Underholdning, Undervisning og Foredrag; 2016. MILOCD16.

Michael Milo Jørgensen. Ka' Lypso hoppe? - og andre sange der bevæger børn. Album. Underholdning, Undervisning og Foredrag; 2005. MILOCD05.

Michael Milo Jørgensen. Slå dig sammen med andre. Andreasen WM, red. Lystige viser for børn 4. Politikens Forlag; 1982:161-162.

Michael Milo Jørgensen. På havet mellem Sjælland og Fyn og Trylledyr. Sange & sanglege gennem 100 år, Frøbelseminariet 1885-1985.

32

Se mere: www.michaelmilojoergensen.dk


’Ka’ Lypso hoppe? – pædagogisk musik’ henvender sig primært til pædagogisk personale i dagtilbud og indskolingen. Andre, der interesserer sig for pædagogisk musik, kan også finde glæde- og nytte ved bogen. Sangene kan primært bruges som aktivitet i arbejdet med børns alsidige, personlige udvikling og dannelse. Sangene er således komponeret som ’pædagogisk musik’. Bogen indeholder noder, becifringer, tekster – og legeforslag. I 2005 blev sangene udgivet på CD: 'Ka' Lypso hoppe? - og andre sange der bevæger børn'. Sangene bliver endvidere fremført ved koncerter i Norge, Sverige, Grønland, Tyskland og Danmark. De har således vist deres værd på tværs af grænser og sprog. God fornøjelse med ’Ka’ Lypso hoppe? – pædagogisk musik’.

www.michaelmilojoergensen.dk

Profile for Michael Milo Jørgensen

Ka' Lypso hoppe? - pædagogisk musik  

Michael Milo Jørgensen. Ka' Lypso hoppe? - pædagogisk musik. Underholdning, Undervisning og Foredrag; 2017. 36 s. ill. ISBN 978-87-998351-0-...

Ka' Lypso hoppe? - pædagogisk musik  

Michael Milo Jørgensen. Ka' Lypso hoppe? - pædagogisk musik. Underholdning, Undervisning og Foredrag; 2017. 36 s. ill. ISBN 978-87-998351-0-...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded