fra sjø til land

Page 1

Kaja Reegård og Jon Rogstad

Fra sjø til land

Kaja Reegård og Jon Rogstad

Fra sjø til land Betydningen av sjøbasert erfaring i maritim næring fram mot 2020

Fra sjø til land

Borggata 2B/Postboks 2947 Tøyen N-0608 Oslo www.fafo.no

20249-omslag.indd 1

4/13/2012 12:58:54 PM