Vi skaber værdi – Projektering

Page 1

Vi skaber værdi

Projektering


Projektering fra start til slut DAI varetager totalrådgivning i alle faser af renoveringen for DOMI Boligs Afdeling 7 og 9 i Odder. Den omfattende renovering af de to bygninger inkluderer opgaver som udskiftning af tag, opførelse af nye isolerede ydermure, udskiftning af altaner, kælderistandsættelse samt komplet renovering og modernisering af de indvendige rum. Ved lignende renoveringsprojekter er DAI ofte ansvarlig for og udfører alle opgaver internt, med vores egne arkitekter, certificerede statikere og brandrådgivere. Dette giver os mulighed for at levere en samlet løsning til bygherren, hvor vores indgående forståelse for projektet på tværs af kompetencer, skaber de bedste rammer for samarbejdet. Vores afdeling for Projektering har en bred vifte af profiler, kompetencer og ancienniteter, hvilket betyder, at vi kan bidrage med mange års specialistviden kombineret med innovative tilgange til best practices inden for arkitektur og ingeniørfagene.

Certificeret brandrådgivning Ved Hinnerup opføres det nye boligområde, Thorasdal, og her har DAI’s afdeling for Projektering understøttet bygherren, bl.a. med certificering og brandrådgivning. Byggeriet består af 75 funktionelle og moderne boliger, fordelt mellem 65 og 115 kvadratmeter. Ved projektet er kreativitet og fællesskab i højsædet, og byggeriet opføres med henblik på at sikre en balance mellem den sociale, økonomiske og miljømæssige bæredygtighed i projektet. Projektet blev genoptaget efter en længere periode, hvor det havde stået stille på grund af en konkurs. Samarbejdet med DAI spillede her en afgørende rolle, da viden og erfaring fra tidligere stadig kunne anvendes og ikke gik tabt, selvom projektet havde skiftet entreprenørfirma. I løbet af projektet har DAI’s certificerede rådgivere udført brandrådgivning i de tidlige projektfaser samt bidraget med dokumentation og supplerende rådgivning under hovedprojektet, udførelsen og driftsfasen.


Certificering af konstruktioner DAI’s afdeling for Projektering har i samarbejde med bygherren og DS Flexhal, håndteret certificeringen af de bærende konstruktioner for Logistikcentret i Taulov. Lager- og logistikbygningen opføres i Baronessens Kvarter i Taulov og har en samlet størrelse på i alt 97.000 m2, der inkluderer lagerfaciliteter, kontor- og administrationsbygninger. Med logistikcentret etableres der en dynamisk, kvalitetsstærk og fremtidssikker bebyggelse, som kan danne et solidt knudepunkt for transport og logistik i Taulov Dry Port. Der er tale om et byggeri af kompleks karakter og volume, hvilket stiller endnu større krav til udførelsen og samarbejdet mellem de involverede parter. DAI’s certificeret statiker blev derfor tidligt inddraget i projektet for at sikre en grundig certificering af de bærende konstruktioner fra start til slut.

45

Projekterende rådgivere

30

Projekterende ingeniører

7

Certificerede Statik- og Brandrådgivere

6

Brand- og DS1140 undervisere

DAI har været certificeret statiker på Baronessens Kvarter. Samarbejdet har fungeret enestående, og her har især tidlig inddragelse og effektiv kommunikation været nøglen til vores succes på såvel leverancer som tidsplaner. Johnny Meinhard Ramm fra DS Flexhal


DAI’s afdeling for Projektering kan bl.a. hjælpe med: • Certificering - konstruktioner • Certificering - brand • Arkitektur og ingeniørrådgivning • DS1140 undervisning og udførelse • IKT ledelse • 3D projektering i Revit og Autocad • VVS, ventilation og kloak • Projektstyring og granskning • Energi og varmetabsrammer

Skræddersyet projektering og rådgivning Vores rådgivere inden for projektering sørger for, at kravene for byggeri er overholdt, herunder ved bl.a. konstruktioner og brand, hvor tidlig inddragelse skaber værdi for alle involverede parter. Projektering kan gennemføres enten som en del af et samarbejde med andre rådgivere, eller vi kan påtage os rollen som totalrådgiver og levere

alle nødvendige rådgivningsydelser fra projektets begyndelse til afslutning – alt sammen i tæt samarbejde med bygherren og andre involverede parter. Her er den gode proces en afgørende del af værdiskabelsen, hvor vi gennem forståelse for projektet og konstruktiv dialog sørger for, at udførelse og planlægning går som planlagt.

DAI’s Projekteringsafdeling udfører ligeledes brandrådgivning for professionelle samarbejdspartnere, herunder entreprenører, andre rådgivere eller ejendomsadministratorer. Vi har desuden etableret flere rammeaftaler for rådgivning og arbejder regelmæssigt med faste kunder.


Kurser i DS1140 og Brandteknisk design DAI’s afdeling for Projektering er specialister inden for DS1140 – standarden, som gælder for alle dele af udførelsesprocessen i forbindelse med bærende konstruktioner. Som specialist på området er det vigtigt, at vi hele tiden holder os opdaterede på tidens krav og standarder, så vi kan efterleve kravene for planlægning, gennemførelse, dokumentation og opfølgning. Af samme grund har vi i DAI de seneste år dedikeret os til at kunne lære fra os af denne viden. Vores fagfolk på området tilbyder derfor undervisnings- og workshopsprogrammer, hvor andre kursister kan tilegne sig den rette viden om og færdigheder i DS1140. Til kurserne har vi udviklet omfattende kursusmateriale med alle de nødvendige paradigmer inden for DS1140, og som er skabt med henblik på at forberede fagfolk til at forstå og anvende disse vigtige bestemmelser i deres arbejde. Vi tilbyder både undervisning på vores egne lokationer og hos kunder, og underviser også i Brandteknisk design eller andre fagspecifikke emner, hvor vi kan klæde andre på med vores specialistviden.


Vi har højt til loftet, og vores fælles mål er at: • Skabe gensidig værdi mellem DAI og vores kunder på den lange bane • Dele viden og erfaring • Gøre alt for at forstå det store perspektiv • Tage ejerskab og levere til aftalt tid og kvalitet • At fastholde vores specialistområder og spidskomptencer, men hele tiden udvikle os individuelt og i fællesskab.


Skal jeg være jeres samarbejdspartner? Tag fat i vores afdeling for Projektering, hvis du står med et projekt, der kræver den rette specialistviden, rådgivning og planlægning fra start til slut. Vores Projekteringsafdeling samarbejder på tværs af DAI’s øvrige fagområder og trækker på 75 års erfaring samt et bedt netværk af specialister.

info@dai.dk Tlf. 87346600

CVR-nr: 16276782 www.dai.dk

Kontakt Kåre, Chef for Projektering på kti@dai.dk eller tlf. 23215496


info@dai.dk Tlf. 87346600 CVR-nr: 16276782 www.dai.dk

Aarhus Holmstrupgårdvej 20A 8220 Brabrand Tlf. 87346600

Horsens Borgergade 1, 2. th. 8700 Horsens Tlf. 75621688

Silkeborg Vejlsøvej 51 8600 Silkeborg Tlf. 86822499


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.