AaB Årbogen 2019

Page 1

AaB Årbog

2019 AaB Årbog 2019

1AaB Ã…rbog

2019


Udgiver: AaB Af 1885 Redaktion: Per Bach Henrik Sørensen

4

Fotografer: Per Bach Henrik Sørensen aabsport.dk med flere

Oplag: 1.500 stk. Tryk og layout: Basis·Tryk & Skilte ApS

AaB Årbog 2018


Indholdsfortegnelse Claus Fallingborgs forord

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Thomas Bælum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Superligaen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Seniorafdelingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 AaB Talent

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ungdomsafdelingen

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30 34

Kvinde / Pigeafdelingen

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

64

Pokaler piger og drenge

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

90

Amerikansk Fodbold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Floorball

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

110

AaB esport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 Goal Station . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 Formænd og æresmedlemmer . . . . . . . . . 128 Landsholdsspillere i 2019 . . . . . . . . . . . . . . . 129 Årets leder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Projekter i AaB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Dameklubben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 AaB’s Venner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 Bestyrelse og personale

. . . . . . . . . . . . . . . .

144


Af Claus Fallingborg

År 2019 – Vision og investeringer tallet af medlemmer er steget. Det er meget positivt, og giver tro på vi har gang i de rigtige ting. Fokuspunkt i år 2020 er kun på vores medlemmer. Vi skal give flere mennesker mulighed for at stifte bekendtskab med vores klub og de muligheder, vi kan tilbyde. For at sikre fokus på vores medlemmer har vi lavet en organisationsændring i år. Vi lavede den ikke, fordi vi følte, at klubben ikke kørte. Men det til trods følte bestyrelsen, der var behov for at se med nye øjne og måske tænke i nye baner for at sikre det høje niveau, som er nødvendigt for at kapre og fastholde medlemmerne i dag og i fremtiden. Medlemmerne stiller andre krav til klubben end tidligere, og dette skal vi som klub være klar på at kunne imødekomme, hvis vi skal sikre nye medlemmer til klubben. Dette arbejde er ikke nået hele vejen i mål. Vi har mødte mange udfordringer, som har taget hårdt på vores medarbejdere. Vi takker mange gange for den forståelse, som de forskellige udvalg har udvist. Det positive er, at det går den rigtige vej. År 2019 havde vi fortsat fokus på medlemstilgang til klubben. Vi har fået stoppet nedgangen, og det går langsomt fremad igen. Men vi er ikke i mål. Vi skal vedligeholde fokus på vores trænere og ledere, som helt klart er nøglen til at sikre flere medlemmer til klubben. Vi har små lyspunkter, hvor vi kan se, at an-

6

Bestyrelsen vil arbejde med hele klubben, så vi sikrer en bedre dialog med medlemmerne, som skal sikre, at det, vi tilbyder, også er det, som medlemmerne ønsker. Vi lægger os i selen for, at alle parter får en god forklaring på, hvorfor noget er muligt, og noget andet ikke er muligt.

AaB Årbog 2019


Generelt ser vi udfordringer i hele Nordjylland i udviklingen, der viser, at de unge mennesker måske dropper foreningslivet. Vi ser en kraftig nedgang i medlemstallet dos piger og drenge generelt. Dette har vi sat os for at fortælle om og sikre, at dette kommer på agendaen i kommunerne og i DIF. Det er lykkedes at få taletid og snakke om problemet i stedet for at se bort fra det. Der har AaB sammen med Aalborg Universitet spillet en meget vigtig rolle, føler vi. Det er af vital vigtighed, at vi løser problemer ud fra et datagrundlag, som fortæller om mulighederne og truslerne. Det arbejde er den bedste måde, hvorpå vi kommer til at løfte nordjyske fodbold. AaB af 1885 vil med dette give tilbage til samfundet på den bedste måde, vi overhovedet kan. Vi ønsker nemlig, at unge mennesker har en sund fritid, som giver en sundt liv mentalt og fysisk. Et sted, hvor klubben skal sætte meget mere ind og være tættere på, er folkeskolen. Vi skal ud til skolerne og fortælle om vores tilbud. Dette bliver en forudsætning i den nye verden. AaB håber, at folkeskolereformen bliver ændret. Vi ønsker faktisk at kunne få den danske folkeskolelærer tilbage på banerne i klubberne. Dette er nok ikke noget, vi kan løse på den korte bane. Vi har startet et projekt op, hvor vi besøger og får besøg af flere folkeskoler. Dette ser vi som et spændende projekt. Vi starter i det små, så projektet bliver kendt for den kvalitet, som AaB plejer at kunne tilbyde. Vi ser et kæmpe potentiale i dette projekt og noget, som helt klart skal give klart aftryk af AaB i lokalområdet og give unge mennesker de værdier, som foreningslivet kan bidrage med. Dette arbejde har vi sat i gang, således at vi i samarbejde med andre kommer ud og spiller en aktiv rolle i samarbejde med skolerne

AaB Årbog 2019

og deres elever. Med dette in mente ”spiller” det meget godt med, at vi samarbejder med de andre foreninger i Aalborg Øst. ”Foreningssamarbejdet 9220” er kommet tættere på. Vi har i år fået Henrik Thomsen tilknyttet ”Foreningssamarbejdet 9220.” Tidligere sad den tilknyttede person på Fyrkildevej, og dette gjorde bare, at projektet ikke blev integreret i AaB og måske andre klubber. Ved at Henrik er kommet på AaB, håber vi, projektet bliver mere tydeligt i og for AaB, og vi kan se de muligheder, der ligger i at besøge vores lokale skoler. Vi kommer ikke til at glemme hovedmålet, nemlig at vi får 80% af unge i 9220 til at være medlem af en forening. Vi ser gode muligheder for synergier, og vi vil i AaB understøtte strategien med det koordinerede foreningsarbejde – og selvfølgelig med fokus på afkast til AaB. På det nationale plan har vi også fået en del indflydelse. Det er lykkedes klubben at spille en aktiv rolle i den strukturændring, som er lagt op til på de opkommende delegeretmøder i DBU i januar og februar. Der sker nemlig store og nødvendige ændringer i den måde, vi har organiseret DBU. Der er lagt op til et godt og konstruktivt samarbejder mellem DBU Jylland og DBU Fyn. Dette samarbejde er nødvendigt, således vi sikre, at udviklingen i DBU fortsætter, og vi kan få tilført nogle resurser til, at vi kan løfte breddefodbolden. Endvidere er der nedsat en arbejdsgruppe, som skal sikre, at vi får løftet niveauet i dansk fodbold til fordel for alle parter i dansk fodbold. Vi har fuld fokus på at spille en aktiv rolle i dette arbejde, så vi får sat et nordjyske aftryk på den strategi, som bliver lagt. Der er blevet indkaldt til en fodboldens kongres i januar, og her vil vi medvirke til at sikre et nordjysk aftryk på de planer.

7


Ligeledes har vi i kvindedivisionsforeningen fået den tidligere formand for kvinde/pigeafdelingen, Anna Larsen, valgt ind. Der bliver ligeledes arbejdet hårdt for at sikre rammerne, der kan udvikle kvinde/pige-fodbolden i Danmark. Der er sket meget i kvinde/pige-fodbolden, og nu er tiden kommet til at sikre en struktur, der kan tilføre kapital og rammer til den fortsatte udvikling. Vi ser dette som et skridt i den rigtige retning for at sikre bedre rammebetingelser for fodbolden. Vi anerkender, rejsen er lang, men vi har den tålmodighed, der skal til. Forhåbentlig kommer der også et AaB-hold i ”Gensidige-ligaen” næste år.

8

Tak til alle de frivillige ledere, vi har i klubben, for den fantastiske indsats, I har ydet i det forgangne år. Jeg glæder mig allerede til en ny og spændende sæson, som starter med vores standerhejsning, der traditionen tro ligger den 3. søndag i januar – altså den 19. januar 2020 kl. 10.00. God jul og godt nytår til alle i og omkring AaB. Claus Fallingborg

AaB Årbog 2019


Stolt hovedsponsor gennem 14 sĂŚsoner AaB Ă…rbog 2019

9


Af Thomas Bælum

Søsætningen af strategi Nordkraften 1. august 2018 havde jeg den ære at tiltræde som administrerende direktør i vores klub, og den viste tillid vil jeg gøre alt for at leve op til.

Strategiarbejdet pågår fremdeles – en proces der også indeholder en ny brandfortælling, som vi vil forsøge at efterleve i alle vores handlinger.

Efter nærmest at være vokset op i klubben forlod jeg i december 2003 AaB efter 207 kampe på førsteholdet. Foran mig stod lærerige og oplevelsesrige ophold i Tyskland og Holland, og siden 2011 har jeg gjort karriere i erhvervslivet, hvilket i sidste ende førte mig tilbage til Hornevej.

Et tilbagekig på 2018 indeholder blandt andet etablering af AaB Pubben på Aalborg Portland Park som yderligere et tilbud til gavn for vores sponsorer.

Jeg er taknemmelig for den modtagelse, jeg har fået, og glæder mig til en masse spændende udfordringer, hvor mine væsentligste opgaver er at bidrage til at øge vores sponsorindtægter – herunder synliggørelse af værdien for vores sponsorer, styrke kampoplevelsen på Aalborg Portland Park før, under og efter kampene samt kigge på hvordan vi kan udnytte de digitale muligheder, og hvordan disse kan skabe endnu større værdi for vores sponsorer. Overordnet set er det økonomiske fundament på plads, og nu gælder det om i samlet flok at højne oplevelsen for tilskuere og fans og højne værdien for vores sponsorer, så vi kan fortsætte med et bæredygtigt AaB og derigennem opfylde vores sportslige målsætninger. Sammen med den øvrige ledelse og dygtige og dedikerede medarbejdere arbejder vi hver eneste dag for, at AaB hele tiden bliver dygtigere og stærkere. På vores måde via vores egen særegne model.

10

Primo maj kunne AaB og Spar Nord fortælle, at parterne forlængede engagementet til juli 2022 – om end det fra 1. juli 2019 vil være i en mere neddroslet form end tidligere. Spar Nord har været hovedsponsor for AaB siden 1. juli 2005. Hele Nordjyllands Håndsrækning er AaB’s pris, der siden 2015 er doneret halvårligt og ubeskåret til gode formål i Region Nordjylland, og siden 2017 har Spar Nord Fonden som bekendt valgt at bakke op om initiativet, så parterne sammen donerer to kroner pr. fremmødt tilskuer til Superligahjemmekampe på Aalborg Portland Park. For foråret 2018 modtog Foreningen Grønlandske Børn 85.908 kr., og for efteråret 2018 er det Ønskeland i Brovst, der modtager Hele Nordjyllands Håndsrækning. 2018-udgaven af den såkaldte velgørenhedstrøje, hvor hovedsponsor Spar Nord har afgivet pladsen på brystet til Hele Nordjyllands Håndsrækning, sælges til en særpris på 399 kr., og heraf donerer Spar Nord, hummel og AaB i fællesskab 100 kr. pr. solgt trøje til end-

AaB Årbog 2019


nu et godt formål i Region Nordjylland. Modtageren af denne særlige donation fra Hele Nordjyllands Håndsrækning er i 2018 AaB Support Club. I bestræbelserne på at styrke vores fokusområder blev Martin Stigaard Skammelsen pr. 1. september ansat som oplevelseschef og Lotte Hedegaard pr. 1. november ansat som salgschef. Begge indgår de i ledergruppen sammen med presse- og kommunikationschef Brian Andersen, sportsdirektør Allan Gaarde og jeg selv.

AaB Årbog 2019

En stor tak skal lyde til alle vores samarbejdspartnere, herunder sponsorer, investorer og aktionærer. Også tak for samarbejdet til AaB af 1885, trænere, ledere, spillere, medarbejdere og frivillige. Jeg glæder mig på egne og AaB’s vegne til at tage hul på 2019, og alle ønskes herfra en glædelig jul og et godt nytår. Thomas Bælum

11


Superligaen

Bagerst fra venstre: Kasper Fonseca (fys), Jim Holm Larsen (analytiker), Morten Skjoldager (fys), Kristoffer Pallesen, Kasper Kusk, Lukas Klitten, Kasper Pedersen, Frederik Børsting, Oliver Klitten, Lasse Stensgaard, (Ass. Træner) Poul Buus (Målmandstræner), Ashley Tootle (Fysisk træner). Midterst fra venstre: Søren Kaalund (læge), Simon Enevoldsen (fys), Ernst Damborg (holdleder),

12

AaB Årbog 2019


Jores Okore, Mikkel Kaufmann, Søren Tengstedt, Oliver Abildgaard, Anders Bærtelsen, Mathias Ross, Magnus Christensen, Jakob Ahlmann, Patrick Olsen, Allan K. Jepsen (Ass. Træner), Jacob Friis (Cheftræner). Forrest fra venstre: Ivar Fossum, Tom von Weert, Jacob Rinne, Lucas Andersen, Andreas Hansen, Rasmus Thelander, Patrick Kristensen.

AaB Årbog 2019

13


Af Lasse Steensgaard

Et jævnbyrdigt efterår Med få kampe tilbage - nærmere beregnet 2 imod henholdsvis OB og FCN - samt en deadline for indlevering af nærværende skriv, så årbogen kan nå i trykken, er det blevet tid til at gøre sportslig status på efterårssæsonen. Holdet indtager i skrivende stund en femteplads i 3F Superligaens grundspil. Et grundspil som mest af alt kan betegnes som yderst jævnbyrdigt, og hvor der er hård kamp om alle point for at opnå klubbens officielle målsætning om en placering i top 6, som giver adgang til mesterskabsslutspillet.

nemt antal landsholdsspillere på såvel ungdoms- som seniorniveau om, at vi har en spændende trup med mange dygtige spillere, som er på ret vej. Det er derfor med spænding, at vi ser frem til at interessant forår. Og lur mig om ikke det bliver tæt til sidste spillerunde.

Foruden kampene i årets Superliga har efteråret også budt på kampe i pokalturneringen, hvor vi blandt andet har oplevet festlige lokalopgør imod Nørresundby og Vejgaard. Pokalturneringen betyder meget for os, så det er derfor en god følelse, at vi allerede kan sætte flueben ud for ambitionen om et videre avancement og samtidig se frem imod at krydse klinger med FC København i kvartfinalen, som spilles i starten af det nye år. Vender vi blikket væk fra den sort/hvide resultatverden, som naturligt tager stor plads i mediebilledet og hos hr og fru Danmark, så mener vi selv, at vi er i gang med en spændende proces, hvor ambitionen fra start af var at skabe et stærkt præstationsmiljø. Dette kommer bedst til udtryk på træningsbanen, hvor man ser en gruppe ambitiøse spillere, der bruger hvert eneste minut på at blive så gode som overhovedet muligt. De skubber til hinanden i dagligdagen, og køber ind på alle de skøre idéer, som vi trænere kommer med. Skal vi slutte i bedste Onside-stil med noget resultatmæssigt målbart, så vidner et for-

14

AaB Årbog 2019


WHEN YOU SHARE SOMETHING YOU GET MORE OF IT


Af Lucas Andersen

Fantastisk privilegium at være anfører i AaB Lucas Andersen blev til denne sæson udpeget til AaB’s anfører af cheftræner Jacob Friis. Her fortæller AaB-anføreren om oplevelsen med at bære anførerbindet for sin barndomsklub. At være anfører for AaB er fantastisk. Når man kigger rundt i verden og ser, hvem der er anfører i de forskellige klubber, siger det sig selv, at det er en stor ære og et stort skulderklap, at man får lov til at blive en slags symbol for en klub. For mig er det et stort privilegium at blive udpeget til anfører i min barndomsklub. Da jeg vendte tilbage til AaB for knap halvandet år siden, var det min ambition at gå forrest for holdet, og i den forbindelse synes jeg, at det har udviklet mig, at jeg har fået lov at bære anførerbindet. Hele tiden skal jeg nu tænke over min udstråling. Både på banen og uden for banen, hvor jeg i interviews ikke bare taler for egen regning, men også på vegne af mine holdkammerater. På banen gælder det så vidt muligt om at holde hovedet koldt, når det går godt og skidt. Hvis kampen måske ikke tillader jordens mest polerede spil, nytter det ikke noget at gemme sig, når man bærer anførerbindet. Så skal man gå forrest og vise andre dyder. Det kan være i form af kommunikationen med holdkammerater, ved at tage et ekstra løb eller gå ned i en glidende tackling, så mine medspillere er stensikre på, at jeg er der hele vejen.

rer, da vi som U/15-drenge havde deleanførere, og jeg føler, at det altid har været min ambition med mit fodboldspil, at jeg vil gøre en forskel for holdet. Derfor har jeg, fra jeg var ung, også dedikeret mig fuldt ud til fodbolden. Efter kamp og træning gik der ofte ikke mere end en time, før jeg igen var ude på banen, og jeg kan næsten ikke huske, hvornår jeg senest var til en familiefødselsdag, eller en af mine venners fødselsdage, som oftest bliver holdt i weekenden. Det var heller ikke en helt nem beslutning, da jeg som 18-årig flyttede til Amsterdam efter kun at have boet hjemme. Men det gælder om at udfordre sig selv og sine grænser, for det styrker en på den lange bane og giver en slags uddannelse i livet. Indtil nu har det ført til, at jeg i AaB kan være med til at løfte mit eget spil og min egen spilleglæde, samtidig med at jeg er med til at løfte og repræsentere den klub, jeg har tilbragt halvdelen af mit fodboldliv i. Og lige nu har vi et fantastisk hold og et suverænt team bagved. Det er som om, at AaB er i gang med en ny start. Det er mega fedt at være med til, og når jeg får lov til at gøre det i anførerrollen, bliver det ikke meget federe.

Allerede som ungdomsspiller i AaB Talent stiftede jeg bekendtskab med at være anfø-

16

AaB Årbog 2019Af Henrik Lynnerup

Herre Senior 2019 – Et forsømt forår men et spirende efterår Jyllandsserien: Ved årsskiftet havde vi et Danmarksserie hold. Holdet lå i den tunge ende og vi vidste det ville blive en hård kamp at overleve. Desuden stod vi til at miste holdets anfører og helt store kulturbærer, Oliver Knudsen, som så ofte før havde Jammerbugt set sig varme på en af vore spillere. Foråret blev præcist så hårdt og udfordrende som forventet og det endte desværre med en direkte nedrykning. Vi må være ærlig og realistiske og erkende vort materiale heller var til mere. Dette forår sled rigtig meget på os alle og efter nedrykningen blev en kendsgerning valgte vi at stoppe samarbejdet med træner Nikolaj Jonstrup. Nikolaj havde specielt i foråret svære arbejdsbetingelser og der skal lyde et stort tak for samarbejdet til Nikolaj. Nedrykningen betød en ret hektisk sommer. Den nye JS træner blev fundet internt i klubben, Casper Fallingborg rykkede fra efterårssæsonens start fra U19 holdet op som ny JS træner. Samtidig lykkedes det at lave en aftale med Michael Byskov som spillende assistenttræner. Michael har fået sin fodboldopdragelse i Randers Freja og har tidligere spillet på højeste plan – senest i Jammerbugt. Oliver Knudsen var samtidig blevet løst fra sin kontrakt i Jammerbugt og vendte tilbage, det samme gjorde Kasper Emil Kristensen og Max Knudsen og stille og roligt vendte det positive mind-set tilbage.

18

En flot efterårssæson endte med en 2 plads og dermed kvalifikation til at spille med om oprykning til DS til sommer. Denne 2 plads gør at holdet tager 2 point med over Jyllandsserien pulje 1. En meget flot præstation af holdet og trænerne efter et meget turbulent 2019. Serie 2: Efter en forårssæson med flot spil masser af sejre rykkede holdet fra serie 3 op i serie 2. Det gode spil og sejrene fortsatte og holdet lå i toppen gennem hele efteråret. De mange sejre betød at holdet med 2 kampe igen ”blot” skulle bruge 1 point for at rykke direkte op i serie 1. om det var gummiben eller tunge baner skal jeg ikke kunne sige, men missionen lykkedes ikke og holdet måtte ud i en play off kamp mod Sulsted. Her trak vi

AaB Årbog 2019


det korte strå og tager en tjans mere i serie 2. Holdet har haft et utrolig flot 2019 under ledelse af Mark Kaastrup og Andre Christensen og ikke mindst sekunderet af Søren Jensen. Serie 4: I forårssæsonen var holdet med til at præge rækken og sluttede lige under toppen. Det fortsatte i efterårssæsonen hvor holdet sluttede på en flot 2. plads. Det betød play off kamp mod Aalborg Freja som dog vandt kampen. Holdet har ligesom serie 2 være under ledelse af Mark Kaastrup og Andre Christensen samt Søren Jensen som holdleder. 7 mands senior: Holdet styres af Mike Kaastrup mest sig selv. Her er det hyggen og det sociale i højsædet. I 2019 har holdet haft et godt samarbejde med serie 4 om udveksling af spillere. Oldboys: Som altid en fornøjelse af følge vore 2 oldboys hold. 32+B ledes af Casper Olesen. Holdet vandt i efteråret sin række og fortsatte til finalen om det jyske mesterskab. Selvom finalen blev spillet på neutral bane i Hadsten, måtte man desværre se sig slået af Grejs-Dalen IF. Grand Old boys ledes af familien Boye. Kjeld er holdleder og Jesper og Torben er trænere. Dette hold vandt også rækken meget overbevisende. Igen i år har det været fantastisk at følge holdet både på banen men også med Mogens Jørgensens live reportager på Facebook. Som noget nyt i år har holdet vintertræning på spinning cyklerne, så hvad skal det ikke føre til. Seniorafdelingen: Efter et lidt turbulent første halve år har vi fået stabil grund under fødderne igen og er startet på opbygningen af et slagkraftigt, for-

AaB Årbog 2019

håbentlig snart, kommende DS hold. Men der skal heller ikke være nogen tvivl om, det skal være med en trup der kan bære på lidt længere sigt – det her med at planlægge trupper et halvt år af gangen kan vi som klub ganske enkelt ikke bære. Samtlige vore nuværende trænere er alle egne folk fra klubben, dog suppleret med Michael Byskov som giver os det friske eksterne pust, det tror vi på er det seniorafdelingen har brug for lige nu. Vi kan også se hvilken forskel det gør vore kulturbærere på og omkring de enkelte virkelig er trådt i karakter. Et godt eksempel på dette er Oliver Knudsen som med sin autoritet og seriøsitet virkelig har løftet vort JS. Vi har et glimrende samarbejde med vores u19 afdeling, både på elite og breddeniveau. De fleste af vore spillere er alle opdraget i klubben og i efteråret har vi også brugt reservespillere fra u19 ligatruppen – dette har været berigende for begge afdelinger både nu men også på lidt længere sigt. Der er ingen tvivl dette samarbejde skal dyrkes og udbygges endnu mere. Vores fokus i 2020 bliver at bygge videre på det fundament vi har skabt og på sigt gøre os så stærke vi igen kommer i DS – vi føler det er her AaB af 1885 førstehold hører hjemme. Til sidst et tak godt for samarbejde til alle spillere samt trænere og ledere og folk i øvrigt omkring seniorafdelingen. Tak for godt samarbejde med AaB A/S – et samarbejde som skal udbygges endnu mere, der ligger kompetencer som begge parter kan drage nytte af. Tak for godt samarbejde til øvrige afdelinger og ansatte i 1885 og ikke mindst til de øvrige bestyrelsesmedlemmer i AaB af 1885. Tak for 2019 med ønsket om en glædelig jul og godt nytår.

19


Af Casper Fallingborg

Jyllandsserien Efterår 2019 – Opstarten Desværre måtte vi efter at have ligget i DS lige så lang tid, jeg kan huske, ned og vende i Jyllandsserien efter sæsonen 2018/2019. Der var i den forgangne sæson blevet kæmpet hårdt fra Nickolaj Jonstrup og hans tropper for at holde os oppe trods svære vilkår, men det lykkedes desværre ikke. Derfor var nedrykningen også på mange måder starten på noget nyt, der skulle bygges op. Der skulle kigges på mange ting lige fra trup sammensætning og træningskultur til setup. Første øvelse var at kigge på, hvem vi havde i truppen. Mange af de unge spillere havde allerede fået kampe på DS-niveau, og derfor vidste de, hvad der kræves at spille på det niveau. Efter samtaler og målrettet gennemgang af truppen stod vi med 10 markspillere og to målmænd. Vi var også klar over, at vi måtte kigge os om for at tilføre nyt blod. Sommeren blev brugt fornuftigt, og det var dejligt at se, at gamle AaB-drenge som Oliver Knudsen, Max Knudsen, Isaac Kumi, Mikkel Tejlgaard, Kasper Emil Kristensen og Ebrima Ceesay vendte tilbage til os og ønskede at støtte op om dette projekt. Derudover kom dygtige spillere som Patrick Pedersen og Yashar Bavel til klubben samtidig med, at vi fik ansat Michael Byskov som spillende assistenttræner. Dermed kunne vi lave en trup, der - udover kvantitet - bød på stor kvalitet, og som supplerede hinanden rigtig godt. Inden vi nåede at hilse på hinanden og sidde i rundkreds og lære navne var træningskampene i gang. En række træningskampe, der skulle bruges på at se alle spillere an og

20

en række træningskampe, der spændte fra Nibes Serie 1 til AaBs Reserveliga hold. Det resultatmæssige var sat i anden række, og vi fokuserede i stedet på at få relationerne på plads samtidig med, at vi i trænerteamet skulle sammensætte den rigtige formation, der tilgodeså de mange kvaliteter, vi vidste, der var i truppen. Sæsonen Da sæsonen blev skudt i gang havde vi en målsætning om at klemme os i Top 4, så vi i foråret skulle spille i JS1 og dermed spille om oprykning til DS. De første tre kampe gav 7 point. Et sent pointtab i premieren på udebane mod Aalborg Chang, som udlignede til 1-1 efter 89 minutter, gav grund til ærgrelse. Efter den start fik vi to flotte sejre over et stærkt Gughold samt Vejgaards divisionsreserver. Den første sejr var ekstremt vigtig, så vi kunne få troen på, at vi kunne få omsat chancer til mål. Et problem vi ellers havde haft i løbet af træningskampene samt den første kamp på Provstejorden. Sæsonen bød på 9 sejre, 1 uafgjort og 4 nederlag, og vi endte med 28 point i 14 kampe og en delt førsteplads i puljen – dog overgået af Frederikshavn, der var bedre indbyrdes. En sæson, der overgik mine forventninger. Hvis nogen havde forudsagt dette resultat inden sæsonen, havde jeg hellere end gerne solgt den for det. Vi havde i truppen bl.a. en spiller, der havde spillet 6 mdr. AaB-trøjen inden denne sæson uden at få en sejr. Vi har derudover givet en-

AaB Årbog 2019


ten comeback eller debut til 13 spillere og over sæsonen haft en gennemsnitsalder på 21 år. Det, synes jeg, er godt gået af spillerne. Vi har i hele vores seniorafdeling fået et pointsnit på 2,07 målt på vores tre hold i JS, Serie 2 og Serie 4. En seniorafdeling, som vi, der interesserer os for den, har været nervøs for, om den overhovedet kunne bære to hold. Den endte med en andenplads til alle hold, hvor Serie 2 og 4 måtte i playoff. Desværre begge med nederlag til følge, men begge hold leverede rigtig stærkt, og det tegner godt fremover. Foråret skal bruges på at knække koden for, hvordan vi veksler de tre andenpladser til førstepladser.

Evaluering Det har været en rigtig god halvsæson med spændende udfordringer, hvor hierarkiet i truppen blev udfordret, og det har givet både Byskov og mig en masse læring i det, der vel er vores første reelle trænerjob på senior niveau. Jeg må rose drengene for virkelig at tage udfordringen op og gå til stålet – hvad enten det er træning eller kamp. Det har overgået mine forventninger, at vi har kunnet levere på så højt og koncentreret niveau over denne periode. Personligt er jeg glad for, at vi har fået et tættere samarbejde med A/S på den anden side

Bagerst fra venstre: Andreas Moldovan, Jeroshum Mihigo, Isaac Love Kumi, Mikkel Tejlgaard Pedersen, Gerrard Darko. Midten fra venstre: Thomas Skibsted, Mads Lynnerup, Ebrima Ceesay, Mathias Haraldsen, Johan Ejsing, Christian Høgh Sørensen, Max Knudsen, Michael Byskov, Casper Fallingborg. Forrest fra venstre: Christian Søndergaard, Niels Rise, Christopher Gram, Patrick Pedersen, Kristian Krogh, Rasmus Sonne Nørgaard, Kasper Emil Kristensen, Oliver Knudsen, Magnus Ammundsen.

AaB Årbog 2019

21


af parkeringspladsen. Kampen i vores opstart mod et stærkt Reserveligahold var en rigtig god kamp for os og godt for spillerne at blive testet på højt niveau. I løbet af efteråret blev et samarbejde med U/19 Liga etableret, hvor vi fik glæde af en del spillere, som alle har bidraget rigtig pænt til denne sæson. Der har været god sparring og altid tid til en snak, hvad enten det er Friis, Lasse, David eller Damgaard, jeg har snakket med. Det håber jeg meget vil fortsætte. I eget regi synes jeg, at vi er rykket tættere sammen i bussen, og Mark Kaastrup på Serie 2 gør en kæmpe indsats for at samle spillere, der ikke blev udtaget til JS-holdet op og har fået dem til at præstere på højt niveau. Mads Lynnerup har gjort vores arbejde lettere i forhold til kampe. Han har styr på alt, hvad vi som spillere og trænere tager for givet. Så stor ros til ham for altid at være der til kampe og udvise stor passion. Han har tilmed fået sat større fokus på vores Facebook side og han har i samarbejde med Leif Knudsen fået lagt en masse fremragende videoer, billeder og tekst

ud, der gør, at vi bliver promoveret på en helt anden måde end tidligere. Til sidst må jeg også takke Michael Byskov for at tage springet fra divisionsfodbolden. Han har lavet et kæmpe hul i klubkassen med sit forbrug af tape og andre materialer, men både på og udenfor banen har han været med til at vende den nedadgående trænings- og vinderkultur, vi har haft i AaB. Det har været en spændende start på dette projekt, og jeg er personligt meget glad for den chance, Henrik Lynnerup og Allan Ramonn har givet mig for at stå i spidsen for et hold, hvor jeg selv debuterede for som ynglingespiller og derfor altid selv har fulgt. Fra vi stod i sommeren 2019 og ikke vidste, om vi overhovedet havde spillere nok til to hold til, at vi nu står med tre topplaceringer i JS, Serie 2 og Serie 4 er der løbet meget vand i åen. Det kan alle spillere, trænere og ledere omkring denne afdeling være stolte af. Vi ser alle frem mod en ny, spændende sæson, hvor vi vil give ALT for at tage næste skridt.

Af Mark Kaastrup

Serie 2 Min første halvsæson som serie 3 træner gik over alt forventning. Målet var fra start af at få flere point end sæsonen før hvor holdet kæmpede i den trælse ende af tabellen og det mål må man sige blev indfriet. Det lykkedes os at rykke direkte op fra serie 3 til serie 2 i første sæson. Det hele blev afgjort i sidste kamp mod Aalborg Freja i det .92 min af Ahmed (Anes) og dermed var vi klar til serie 2.

22

Uden en masse hjælp fra vores dygtige U19 spillere i den sæson var historien måske en anden. Efterårssæsonen hed så serie 2 og nu var vores dygtige U19 spillere rykket op som senior spillere. En god portion ungdom fra deres side af, nogle rutinerede herrer som var på holdet i forvejen og et godt transfervindue oppe fra JS. gjorde at vi endte med at blive nr. 2 i pul-

AaB Årbog 2019


jen hvilket var over al forventning. Vi havde muligheden for at rykke direkte op i serie 1. men dummede os desværre i de sidste par kampe. I kvalifikations kampen til serie 1 som blev spillet mod Sulsted var vi bare decideret uheldige med at ryge ud men sådan er det i fodbold - nogle gange er det stolpe ud og andre gange stolpe ind. Når det så er sagt er jeg imponeret over drengene og hvis nogen inden sæsonen havde fortalt mig vi ville ende i toppen som oprykker og med en masse drenge som skulle prøve at spille sammen for første gang havde jeg sagt til dem de ikke var rigtig kloge. Jeg er rigtig stolt af det drengene har gjort på banen og som træner er det altid dejligt at være i et omklædningsrum hvor der altid er godt humør på trods af resultaterne ikke altid flasker sig. JEG er overbevist om at hvis mange af drengene er i AAB næste sæson er der gode muligheder for en oprykning til serie 1 næste sæson!

Tak til Casper Fallingborg som jeg har haft mange snakke med dag ud dag ind igennem hele året for at finde ud af hvilke spillere som jeg/vi har haft til rådighed i weekenderne så vi har kunnet stille med stærkest mulige hold! Det har været en kamp til tider men et eller andet har vi da gjort rigtig siden vi har stået tilbage med nogle oprykninger (det okay at klappe sig selv på skulderen). OG endnu engang tak for hjælpen af spillere for dengang du havde u.19 holdet for mange af dem hjalp til oprykning fra serie 3 til serie 2. Og endnu engang kæmpe ros for sommerens transfer vindue som er med til at gøre hele senior afdelingen stærkere med en masse kvalitet! Tak til min assistent André og ikke mindst holdlederen over dem alle Søde-Søren Jensen for at støtte op omkring holdet/ holdene! Uden jeres hjælp ville det ikke have været det samme og tak fordi i vil lytte til alt mit brok!

Bagerst fra venstre: Søren Jensen, Mikkel Tejlgaard Pedersen, Isaac Love Kumi, Mathias Haraldsen, Kristian Krogh, André Bay Christensen, Gerrard, Frederik Signer Kristensen. Forrest fra venstre: Anes Ahmetagic, Yashar Bavel, Jhelvan Ahmad, Ari Ahmad, Magnus Amundsen, Mark Kaastrup, Fande Mihigo.

AaB Årbog 2019

23


Af Mark Kaastrup

Serie 4 Endnu et år er gået og endnu et år hvor det blev lige ved og næsten. i forårssæsonen endte vi på en flot 3 plads med 28 point og vi endte bag Nøvling og Aalborg Studenterne som begge to endte med at rykke op i serie 3. I efterårs sæsonen var vi så heldige/gode at blive nr. 2 i vores pulje med 31 point men desværre tabte vi vores kvalifikationskamp

mod Aalborg Freja. Det er et hold med unge som gamle og alderen er fra 31 år og ned til 17 år så der er mere i vente for disse drenge. Er sikker på at hvis de samme spillere er til rådighed næste sæson så er der en oprykning lige rundt om hjørnet for med den kvalitet og stemning der er omkring holdet er det bare et spørgsmål om tid.

Bagerst fra venstre: Mark Kaastrup, Jesper Boelsmand Pedersen, Casper Klovborg, Florent Bytyqi, Andreas Moldovan, Ismail Hussein, Søren Jensen. Forrest fra venstre: Mohamed Toza, Alexander Kaastrup, Mahmoud Khataib, Rasmus Sonne, Tariq Kayed, Jhoan Ortiz, Cyrus Mutale.

24

AaB Årbog 2019


Af Alexander Kaastrup

Serie 6 AaB 7-Mands er et hold med et stort fællesskab. I forårssæsonen sluttede holdet på en 1 plads med 16 point og gik dermed ubesejret igennem turneringen. Ved det efterfølgende Regionsmesterskab endte holdet med en samlet 4 plads, 2 nederlag og 2 sejre. Der var tale om en tæt

gruppe med GUG, Nøvling, FC Liljan og Vester Hassing, blot 3 point adskilte AaB 7-Mands fra 1. pladsen som tilfaldt GUG. I efterårssæsonen har holdet kæmpet med skader på nøglepositioner, hvilket bl.a. var en faktor for at holdet faldt til en 4. plads. Holdet er ledet af Mike Kaastrup og trænet af Tobias Kaastrup Andersen.

Bagerst fra venstre: Mike Kaastrup, Morten Jensen, Rasmus Sørensen, Morten Wanning. Forrest fra venstre: Alexander Kaastrup, Daniel Betzer, Tobias Andersen, Danni Sørensen, Søren Christiansen.

AaB Årbog 2019

25


Af Casper Olesen

Old Boys +32 Med erkendelse følger succes! Det blev året, hvor vi som hold 32+ måtte erkende, at med en gennemsnitsalder på den anden side af de 40 ikke længere kunne være med i A rækken, hvor de tre øvrige hold havde fået yngre kræfter med, samtidig med vi havde svært ved at holde den samme stamme af spillere til kampene, det var et svært forår med mange nederlag noget vi ikke var vant til. Vi tog til efterårssæsonen konsekvensen heraf og meldte os klar til B rækken. Her blev vi parret med de bedste derfra, heriblandt Svenstrup der havde vundet rækken en del gange og et nyt stærkt Støvring hold. Vi vandt rækken suverænt med 9 sejre og en enkelt uafgjort og en målscore på +28. Foråret var glemt og de skadede spillere var klar igen,samtidig med, at alle steppede op og meldte sig klar. Vi var nu klar til semifinalen i JM og mødte her hjemme på AaB, Frem 71 fra Nykøbing Mors, vi kom fint i gang og fik lagt tryk på og kom hurtigt foran, føringen blev til 2-0, men i starten af 2 halvleg var vi lidt på hælene og der blev reduceret. Vi rystede det dog af os og Andersen satte koldt bolden i nettet til 2 måls føring igen, herefter lukkede vi kampen til 4-1. Så var vi klar til at møde Grejs fra Vejle, finalen skulle spilles i Hadsten. Fra kampens start blev vi trykket og kom tidligt bagud og vi fra bænken tænkte, pyh den bliver hård den her, men så med et vandt vi nærkampene og lagde pres på og spillede en super omgang bold. Vi fik udlignet og fortsatte det gode spil. Vi kom dog bagud 2-1 i en ellers god periode for os, men fik udlignet til 2-2 med 10 min tilbage og havde et par store chancer for 3-2, men med 5 min tilbage kom Grejs igen

26

foran på et flot langskud og de lukkede kampen med 1 min. tilbage. Så det blev kun til sølv, men alt i alt en godkendt sæson hvor humøret var vendt tilbage og der var gennem hele sæsonen flotte mål og præstationer. Præcius var tilbage i fuld vigør og spillede stort set samtlige kampe, hvilket klart løftede os, sammen med Andersen, Bjarne og Bjørn i de sidste kampe gav mere løb og dynamik. Kenneth var retur efter en skadespause på det meste af foråret, så midten var igen stabiliseret. Skipper steppede op og styrede forsvaret suverænt med enten Hav, Vang eller altid omstillings parate John, der som altid trodsede træneren og scorede hver gang han kom frem af banen, for så igen at nappe en tjans i forsvaret. Sådan går en anfører forrest, men årets spiller bliver alligevel Michael Madsen der med fart og masser af mål, heraf mange af de vigtige… løftede niveauet efter et skidt forår. Det blev også til comeback til Palle Hansen der i topopgøret mod Støvring endda fik scoret... Sæsonen sluttede sent, men vi nåede at hygge med en afslutningsfest arrangeret af festudvalget bestående af Bobby og ...ja kun ham... Tak for mad fra alle skal lyde til Claus Fallingborg, og vi vil bestræbe os på at levere guld til næste år som tak. Tak for en super sæson og indendørs ruller så vi bygger allerede på til den næste... ses gutter.

AaB Årbog 2019


Bagerst fra venstre: Henrik Søvsø, Kenneth Jensen, Claus Skibsted, Lars Hoff, John Andersen (C), Michael Madsen. Forrest venstre: Palle Hansen, Casper Olesen, Lars U Nielsen, Morten Præcius, Bjerne Pedersen, Lars Friis. Mangler: Simon Sloth, Karsten Vang, Martin Hav, Bo Just, Michael Christensen.

AaB Årbog 2019

27


Af Jesper Boye

Grand Old Boys +47 Det siger blip båt og gud hvor går det godt... vi har hvad vi skal ha’, af både stor og småt. Ja det blev en del af Grand Oldboys holdets årsberetning, efter endnu en fantastisk afslutningsfest hos vores hovedsponsor Café Peace. Sæsonen 2019 blev en gentagelse af de seneste år rent sportslig – vi vandt turneringen Oldies But Goodies +47 med et forspring på 10 point ned til nummer 2 RKG Klarup. Sæsonen startede med standerhejsning hvor det var mødte 3 spillere og 2 træner / leder op til en times træning, samt den traditionelle suppe – så var sæsonen skudt i gang. Der var ikke meget udskiftning i truppen i forhold til de forrige år, fællesskabet var i højsæde, og så skulle vi helst vinde vores kampe, og ikke mindst turneringen for 6 år i træk. For at vi kunne sikre det sportslige niveau ikke gik ned, blev der rokeret rundt på det sportslige ansvar på holdet, Mr. AaB Torben Boye som tidligere har ageret træner, fik en mere tilbagetrukket rolle i det sportslige setup, og Peter ”Ålen” Enevoldsen stod for taktikken og trænergerningen samtidig med han også havde en aktiv og stor rolle på banen. Med 10 hold i turneringen blev det til 18 gode kampe, og det burde også være blevet til 18 sikre sejre – men LKB Gistrup valgte at stille med deres Oldboys hold +32 i efterårets kamp mod os, hvilket blev til et brag af en

28

kamp som endte 2–2, og efter kampen da øllet blev nydt snakkede vi med en spiller der lige var fyldt 32 år, så pegede vi på vores anfører Torben Vandet Kristensen som er 65 år men som havde løbet mere end alle andre på banen den aften – respekt. Apropos vores anfører Torben Vandet Kristensen, så blev han fortjent kåret til årets spiller og ud over suveræne præstationer på banen, hvor arbejdsradiussen er lige så imponerende som teknikken og den taktiske forståelse, viste han sig som en leder, der tør italesætte problemerne samtidig med, at han også er et holdepunkt for de unge +50-årige spillere i truppen. I sandhed en fortjent titel for en multikunstner, der tillige gav flotte prøver på sit sangtalent til afslutningsfesten. En anden vigtig pokal som blev uddelt, var kammeratskabspokalen også kaldet ”Sundvangs Pokalen” i gamle dage. Denne hæder tilfaldt helt fortjent vores altid glade og stabile forsvarsspiller Lars Præsius, en holdkammerat vi altid kan regne med i alle sammenhæng både på og uden for banen. Den sidste pokal er selvfølgelig topscorer pokalen, og hvem mon det kunne blive? 174 mål fordelt på 13 spillere og for 6 år i træk gik den hæder til Søren Larsen med 30 mål, efterfulgt at Peter ”Ålen” Enevoldsen og Lars Thomsen med hver 22 mål.

AaB Årbog 2019


Imponerende af Søren Larsen for han var også mand for flere oplæg til sine holdkammerater derudover, b.la. scorede Mogens Jørgensen 13 mål i år, og det ville ikke kunne ske uden hjælp. Afslutningen på sæsonen og fejringen af endnu et mesterskab blev som sædvanlig holdt på Café Peace, en aften med suveræn mad, masser af vin, samt god stemning, grin, taler og AaBs slagsange plus en ny fortolkning af Kim Larsens legendariske hit ”Blip Båt og gud Årets Spiller

hvor går det godt” – for det må vi sige at det gør for holdet, og vi glæder os allerede til den nye sæson. Så når alt kommer til alt, er fortællingen om vores Grand Oldboys hold stadig det samme, vi elsker at spille fodbold, vi elsker vores klub og vi elsker fællesskabet – og så elsker vi traditionerne, og dem værner vi om. Jesper Boye

Topscorer

Kammeratskab

Bagerst fra venstre: THenrik Siller Pedersen, Heini Hoff Brøndum, Lars Præsius, Søren Larsen. Midten fra venstre: Torben Boye, Peter Enevoldsen, Mogens Jørgensen, Lars Thomsen, Kjeld Boye. Forrest fra venstre: Steen Ammundsen, Torben Vandet, Jesper Boye, Morten Nørrelykke, Henrik Madsen. Mangler: Ole Droob.

AaB Årbog 2019

29


Af Anders Damgaard, AaB Talentchef

AaB Talent 2019

Ja tænk, at der allerede er gået et år, siden jeg sidst sad ved tasteruet for at skrive til AaB Årbog 2018. Som tiden dog flyver. Det gik også stærkt i AaB Talent i 2019. Mange nye projekter blev sat i søen og gennemført i 2019. Andre projekter og ideer holdt desværre ikke helt vand og måtte lukkes ned. Sådan er livet også – tør du aldrig fejle, flytter du dig heller ikke. Øget normering i AaB Talent: Et af de steder, hvor nye initiativer blev iværksat, var på øget normering i AaB Talent. Beskæftigelsesgraden for nogle trænere steg, der skete en optimering på sundhedsområdet samt en øget satsning på det mentale område. Og lur mig om vi ikke også vil forsøge at optimere yderligere på denne konto også i 2020 – det håber jeg.

30

Andre områder i AaB Talent: Også på andre områder har vi forsøgt at optimere i 2019. F.eks. synes vi, at vores træningsbaner har været rigtig gode i år. En stor ros til kommunen for pleje af vores træningsbaner. Banerne har virkelige været indbydende til god fodbold i år. Vores tøj- og eliteordning version 2.0 er også forsøgt justeret til det bedre i 2019, forholdene på 1 sal i vores klubhus er også forbedret med et fint taktikmødelokale, et mødelokale, arbejdsstationer til trænerne og plakater på væggene, der fortæller historien om AaB og vores fire værdier. Goalstation færdig: 2019 blev også året hvor Goalstation blev færdigbygget. Vi er lige ved at lægge sidste hånd på al organisering, booking samt alt det praktiske ved brug af Goalstation. Så vi håber

AaB Årbog 2019


meget, at 2020 bliver året, hvor vi ser masser af fodboldspillere – både unge og voksne – bruge det lækre kunstgræstæppe flittigt i deres leg med den lille runde læderfodbold. Rammerne er i hvert fald helt i top til at træne lystigt med lysdioder, mange forskellige mål og bander. Det er vel kun fantasien, der sætter grænser for udviklingen og brugen af Goalstation. Ny licensordning: I 2019 kom også den første vurdering af AaB Talent efter den nye stjernelicensordning;Klublicensmanual 2.0. En ordning der afløser den gamle A, B og T licensordning. Nu får vi i AaB tildelt stjerner fra 1 stjerne til 5 stjerner indenfor syv områder; strategi, organisation & struktur & HR, holdudvikling, uddannelse & individuel udvikling, rekruttering & scouting, infrastruktur og produktivitet. I licensvurderingen fik vi 3 stjerner og blev samlet set indrangeret på en 12. plads i Danmark på talentområdet. Umiddelbart undrede vi os en del over denne placering. Vores selvbillede af talentudviklingen i AaB er - når vi f.eks. ser på vores høje gennemsnit af spillere, som bliver sendt igennem nåleøjet til AaB Superligatrup, og det arbejde der laves i hverdagen i AaB Talent – at vi burde ligge højere på listen.

AaB Årbog 2019

Men nu er placeringen givet, og så tager vi den derfra og forsøger at gøre det bedre i licensvurderingen i 2020. Vurdering i 2019 var første skud i den nye licensordning, og det er selvfølgelig klart, at en ny ordning ikke altid rammer plet i første omgang. Lidt populistisk kan man vel sige, at licensvurderingen ramte inden for skiven, men ikke præcist. Alt andet lige er det også svært at putte en kultur på et stykke papir. Jeg har også i løbet af foråret 2019 deltaget i diverse evalueringsseancer vedrørende klublicensmanualen for at prøve at optimere indholdet af licensen. Et meget positiv tiltag fra DBU’s side. FNF: Vores fælles nordjyske fodboldsamarbejde – sammen med vores 120 Partnerklubber, Hobro IK og Hjørring IF – har vi også forsøgt at styrke i 2019. Over 550 børn i alderen 9-12 år har flittigt brugt de nordjyske baner om fredagen gennem vores tilbud på de en af de otte Talent- og teknikskoler eller på en af de tre TOPcentre i Nordjylland. TOPcenter-projektet fra DBU’s side udløber 31-12-2020, og vi skal i løbet af det nye år havde taget stilling om, hvad vi gør fremadrettet med U10-U12 fodbold i Nordjylland.

31


AaB Talent tæt på guldet: 2019 var også året, hvor vi var snublende tæt på at vinde guld i U19 ligarækken samt i U15 pokalfinalen. Der kan læses andre steder i denne årbog om disse flotte bedrifter. Derudover vil jeg gerne sige tusind tak for 2019 til alle spillerne i AaB Talent – ingen nævnt, ingen glemt samt alle de forældre, som ofrer eller investerer mange timer i deres børns fodbold. Uden jer ville AaB Talent ikke være, hvor det er i dag.

32

Afslutningsvis vil vi gerne sige tusind tak til trænere og ledere omkring holdene for det fornemme stykke arbejde som laves dagligt – både på og udenfor banerne. Også tusind tak for alt det arbejde, som jeg ikke beder jer udføre, men som I laver alligevel. Desuden skal der lyde en stor tak til AaB 1885 for samarbejdet. Vi glæder os allerede til 2020.

AaB Årbog 2019


Vi glæder os til at se dig på Café Peace

· BOOK BORD PÅ 70 70 71 03 · eller på mail: cafe@cafepeace.dk

C AAaB F ÉÅrbog P E2019 A C E · B O U L E V A R D E N 4 · 9 0 0 0 A A L B O33R G


Af Kim Kaastrup

Ungdom 2019 Året 2019 har i ungdomsafdelingen ikke just været et jubelår medlemsmæssigt. Vi kan bestemt mærke, at medlemsskaren er for nedadgående fra U13 til U19, dette opvejes til dels af den store tilgang der er fra de helt små op til U12 og det er i disse årgange vi fremadrettet kommer til at høste frugten af den målrettede indsats hvilket også vil være til gavn for U13 til U19 senere.

Fokus for ungdomsafdelingen har i 2019 ligesom tidligere år ligget meget på at tiltrække nye spillere i de yngste afdelinger. Dette gøres dels for at sikre en fortsat talentudvikling og dels for at kunne skabe et så bredt fundament som muligt. Samtidig skal vi også være i stand til, at holde på vores spillere fra U13 og op til U19, da vi kan se et stort frafald i disse årgange, vores 2 hold i disse årgange er vitale for os, da det er her vi især skal bygge fundamentet til nye ledere - trænere og holdlederen fremadrettet. Det er indlysende, at vi skal kreere vore egne talenter, men det er ligeså indlysende, at vi skal kunne have så mange spillere, at vi kan stille med mere end 2 hold helt fra U13, U14, U15, 17 og 19. Vi satsede fra starten med 2 hold i alle rækkerne, men det glippede, desværre, men vi i ungdom er friske på, at 2020 skal være året hvor det lykkes. Sportslige forhold Selvom vi har oplevet en medlemsnedgang i 2019 er det stadig dejligt at være en del af AaB’s ungdomsafdeling. Selv om vi ikke høster mange medaljer klarer holdene sig flot og der arbejdes benhårdt og strukturen omkring holdene er ensartet og der lægges lag på hele tiden. Sammen med seniorafdelingen er det lykkedes at holde flere U 19 spillere (takket være Casper Fallingborg og Mark Kaastrup) i klubben til glæde og gavn for bredden i seniorafdelingen, men også til stor glæde for hele AaB. De mange udtagelser af vore elitespillere til diverse landshold vidner om den kvalitet, der ligger i vore træneres fantastiske indsats omkring de enkelte hold. For at sikre at vi kan stille med mindst 2 rene årgangshold i samtlige afdelinger, skal medlemsskaren kraftigt øges især fra U13 til U19.

34

AaB Årbog 2019


Vi har derfor igen i år lavet en linje hvor vi opererer med bredde fra U12 og ned efter. Aktiviteter Nørhalne Cup, DBU’s fodboldskole og Efterårs Prof er vore faste aktiviteter. De fungerer fint, og vi føler, det er aktiviteter, vi har det godt med, da det er aktiviteter, vi kender til og har mandskab til. Desuden har vi deltaget og deltager gerne fremadrettet i AaB dagen sammen med kvindepige afdelingen Vi har sammen med kvinde/pige afdeling afholdt fælles afslutningsfest, hvilket var en dejlig og vellykket oplevelse som vi gerne gentager i 2020. Træner- lederstaben Der stilles stadig større krav til trænerstaben. En ikke uvæsentlig del af en træners arbejdsområde er håndteringen af forældrekrav. Vi oplever, at forældrenes krav ikke helt kan indfries, og dette kan skyldes flere ting. Man er som oftest her fejlfinder. Fejlen kan skyldes mangler på såvel spiller- som på trænerside – hvis man kan tale direkte om fejl!! Fra forældrenes side er det lettest at se det som trænerens fejl. Det kræver modenhed, overskud og ikke mindst diplomati af vores trænere, at håndtere disse forældre. Ambitioner er en glimrende drivkraft, men kan også være en begrænsende faktor i en udviklingsproces. Værst er det dog, at vi i ungdomsafdelingen også skal interagere i stridigheder mellem forældre. Det er en øvelse, der kræver en udstrakt tålmodighed, men er indtil videre lykkedes. Vigtig i disse processer er træneruddannelse. En sådan uddannelse giver vore trænere en tillid til og tro på egne evner, hvilket er vigtigt for at kunne virke overbevisende i konflikthåndteringerne. Uddannelse er således vigtig, men mindst ligeså vigtig er trænernes indbyrdes sparring. Elitetrænerne holder møder med talentchef Anders Damgaard og udveksler her træne-

AaB Årbog 2019

rerfaringer og forædler konceptet omkring talentudviklingen. I breddeafdelingen (U6–U19) holdes der også møder med de enkelte afdelingsformænd, nogle afdelinger mere end andre, her gives der mulighed for, at lære hinandens stærke og svage sider at kende, og spare med hinanden. Af samtlige trænere forlanger vi nemlig, at de sikrer: • Ansvarlighed • Udholdenhed • Selvkontrol • Empati • Integritet samt respekt. Det er mange ting som man skal forholde sig til, men vi ved, I kan håndtere det. Hvad skal vi blive bedre til? Vi skal fortsat blive bedre til at hverve nye spillere – og holde på dem. Vort tilbud skal være bedre og mere stabilt end andre klubbers. I AaB taler vi ikke om tilbagetrækningsreformer, men om udviklings- og fastholdningsreformer, vi er en klub som tror på det koncept vi står for. Vore trænere og ledere skal klædes på til at håndtere fremtidens krav – både inden for træning og pres fra omgivelserne. Vi skal fortsætte med at udvise og udvikle: • God forberedelse • Formidling • Engagement • Entusiasme • Humør • Fasthed • Kompetence • Selvironi • Ja, og mange flere ting Ungdomsudvalget Ungdomsudvalget er efterhånden en meget stabil gruppe mennesker, der alle har fokus

35


på at føre AaB frem til det bedste og gerne i toppen af dansk fodbold. Udvalgsmedlemmerne ved, at vor opgave er at sikre, at muligheden for at udvikle vore spillere og folkene omkring de enkelte hold er så optimale som muligt. Vi skal fortsat have vor opmærksomhed rettet på, at økonomien for afdelingerne er på plads og i orden. Ungdomsudvalget vil i 2019/2020 indeholde personer som er garvede i gamet, og som ved hvad det drejer sig om, når man er en del af så stor en klub som AaB, vi har dog været nødt til, at foretage nogle ændringer i forhold til det gamle udvalg. Ivan og Hanne har valgt, at udtræde af udvalget og vi i udvalget siger jer stor tak for den særdeles store indsats I har lagt i AaB, og vi håber, at I en dag vil vende tilbage, når tiden gør det muligt. Formand: Kim Kaastrup. Kasserer: Lene Børsting. Sekretær: Thomas Sieberichs. Konsulent: Frank Nielsen. U6 - 12 vil varetages af træner Jonas Seerup. U7/8/9-10 piger varetages af Veronica Simoni. U13 – U15: Niels Ulrik Galberg. U16 - U17 – U19: Henning Smed.

og U21 landskampe, ”ikke altid en let opgave” og han har måttet ty til hjælp fra andre samarbejdsklubber, dejligt det har kunnet lade sig gøre, og jeg ved samarbejdet vil fortsætte i 2020. Stort arbejde du har udført, Niels Ulrik Galberg. I de yngste årgange har strømmen af nye medlemmer ikke været så stor som vi kunne ønske os, men jeg ved at Ivan og Hanne, vor hårdt arbejdende koordinatorer i den afdeling og som nu stopper deres arbejde i AaB, desværre, oplever en blandt forældrene stigende forståelse for DBU’s nye idéer, samt hvilken størrelse AaB er, og vi kan se, at forældre i stigende grad vælger AaB til, fremfor fra så det er med fortrøstning vi går 2020 i møde. Desuden skal Veronica som har U7-10 piger roses, hun har simpelthen på særdeles udmærket måde formået at løfte denne gruppe piger fra 4 til ca. 12 piger i løbet af ganske kort tid, godt gået Veronica, ser frem til samarbejdet i 2020.

For Henning Smed i U17 og U19 afdelingen har sæsonen 2019 bestemt ikke helt været som den skulle, godt nok var forårssæsonen okay, men vi kunne desværre ikke stille et U 19 hold i efteråret (træneren var på plads), det kan vi så i 2020 (holdet er tilmeldt), så nu er det bare, at se fremad, så skal det hele nok gå og det bliver dejligt igen, at se presset blive løftet af Smeds skuldre.

2020 Vi ser frem til det kommende år. Vi afholder/deltager i Nørhalne Cup, vi afholder Efterårs Prof i efterårsferien, samt AaB dag med De øvrige sportsgrene i AaB og ikke mindst DBU ́s fodboldskole. Økonomien ser ikke lysere ud end sidste år ved denne tid, og pengene skal derfor stadig bruges med omtanke, og de penge skabende aktiviteter kan/vil stadig være en stor del af vores hverdag. Det er derfor stadig vigtigt, at samtlige afdelingsledere stadig har fokus på

For Niels Ulrik Galberg (NUG) i U13 – U15 har sæsonen 2019 været godkendt fodboldmæssigt. Niels Ulrik Galberg har med stor flid, igen taget sig af stadionboden samt bolddrengene

Indtjeningsmuligheder og besparelser Vort samarbejde med talentkoordinator, Anders Damgaard, fungerer udmærket, dog er der stadigvæk plads til forbedring, ikke kun fra Anders’ side men også fra ungdomsud-

36

AaB Årbog 2019


valgets side, viljen er der, men nogle gange er der for få timer i døgnet til det helt optimale samarbejde. Det er dejligt for alle parter, at der er en vidensdeling omkring de forskellige aktiviteter både i elite- som i breddesporet i AaB, ligesom det er vigtigt at kunne sætte ord på forventninger til hinanden. En stor tak En stor tak til dig Niels Christian Heilesen for din store indsats og hjælp i hverdagen, også til dig Frank Nielsen for det store arbejde, du har lagt i AaB, siden du startede. Stor tak til ungdomsudvalget, fordi I er villige til at gå den ekstra meter for at få AaB til at fungere.

Jeg vil gerne slutte med at sige tak: Til sponsorer Til personalet på AaB Til A/S Til bestyrelse Til seniorudvalg Til kvinde/pigeudvalg Til ungdomsudvalg Tak for året 2019 må 2020 blive ligeså godt og spændende.

Bagerst fra venstre: Anders Damgaard, Frank Nielsen, Lene Børsting, Niels Ulrik Galberg. Forrest fra venstre: Thomas Sierberichs, Henning Smed, Kim Kaastrup.

AaB Årbog 2019

37


Af David Olsen

U19 sæsonen 2018/19 U 19 ligamandskabet begyndte sæsonen med en 2. plads og med hele 6 point op til førerholdet FCM. Målsætningen for holdet var, at vi via toppræstationer og et unikt træningsmiljø ville overhale FCM og ikke mindst spille med om guldet helt til sidste spilledato. Det blev en hård duel imellem AaB og FCM, hele foråret kæmpede holdende om første pladsen. AaB mandskabet satte en stime af 9 sejre i træk, hvilket gjorde at Holdet med en sejr i sidste spillerunde kunne kalde sig for Danmarks mestre. Men ikke alle eventyr ender lykkeligt, vi spillede 2-2 i den sidste kamp

imod Silkeborg. Det betød af AaB og FCM begge sluttede på 52 point efter 22 kampe, men FCM havde en bedre målscore og kunne derfor løfte DM pokalen. Da vi fik skuffelsen lidt på afstand, kunne truppen dog glæde sig over en flot sæson. Udover præstationen i U19 ligaen, fik hele 5 U19 spillere superliga debut. Ligeledes havde truppen en fantastisk trænings/vinder kultur, det har været en udsøgt fornøjelse at være en del af den.

Sølvholdet 2018-19.

38

AaB Årbog 2019


Sølvholdet 2018-19. Bagerst fra venstre: Mathias Laursen Andreas Fruergaard, Jeppe Pedersen, Patrick Björkmann, Lukas Klitten, Nicolai Laursen, Oliver Klitten, Malthe Højholt, Per Bach. Midterst fra venstre: Brian Christensen, Thomas Buus Lars Rise, Søren Tengstedt, Mikkel Kaufmann, Anders Bærtelsen, Mathias Ross Jensen, Thomas Christianse,. Jonatan Flindt, Mikkel Konnerup, Lasse Stensgaard, David Olsen. Forrest fra venstre: Gabriel Adreano Christensen, Daniel Mortensen, Oliver Børsting, Nicolaj Christensen, Marcus Bundgaard, Zefarlino Nsoni, Marcus Hannesbo, Benedikt Alexsson.

AaB Årbog 2019

39


AaB talent er sat i verden for at udvikle spillere til superligatruppen. Hele 6 spillere blev efter sæsonen indlemmet i AaB’s superliga trup. Det er jo ikke antallet af spillere der er afgørende, men mere om spillerne er klar til superliga fodbold der er det springende punkt. Alle spillere på nær en (langtidsskabet) har fået spilletid og sat sit aftryk på Superliga holdets præstationer, hvilket hele klubben godt kan være stolt over. Efter sommerpausen tog truppen fat på den nye sæson 2019/20. Efter en god opstart hvor holdet deltog i SkawCup var holdet klar. Vi har i løbet af efteråret leveret nogle stabile præstationer, men der har været udsving. Med de mange spillere i Superliga truppen, skulle holdet lige finde sig selv.

I løbet af efteråret blev yderlige to spillere indlemmet i Superliga truppen, det er igen et tegn på at AaB talent lykkes med målsætningen. Udover U19 ligaen, har holdet deltaget i den internationale turnering Baltic Sea Cup. Holdet har levet nogle virkelig gode præstationer. Vi har spillet nogle lærerige og tætte kampe imod modstandere som Halmstad, Union Berlin og Hertha Berlin. Denne matching er vigtig for den enkle spilleres udvikling og ikke mindst er den vigtigt for hele AaB Talents udvikling. Dog har præstationerne ”kun” kastet 1 point af sig, men kampene har været tætte, fyldt med intensitet og præstationerne har været modne. Truppen går ind til vinter pausen på en 9 plads i U19 ligaen med 12 point.

Bagerst fra venstre: David Olsen (træner) Jakob Holt, Gabriel Adreano Christensen, Andreas Fruergaard, Marcus Hannesbo, Malthe Højholt, Bennedikt Axelsson, Jeppe Pedersen, Oliver Harbo Overgaard. Midterst fra venstre: Steffen Munteanu Vestergaard (Målmandstræner) Morten Bartholomæussen (træner ass), Jonatan Flindt, Oliver Børsting, Emrah Bardili, Thomas Christiansen, Patrick Mathiesen, Valdemar Bjerre, Kasper Kristensen (holdleder) Per Bach (holdleder). Forrest fra venstre: Daniel Mortensen Zifarlino Nsoni, Nicolai Christensen, Marcus Bundgaard, Casper Gedsted Hansen, Mathias Dyg Jensen. Mangler: Jacob Søndergaard.

40

AaB Årbog 2019Af Nikolaj Hørby

AaB U17 Ligaen Foråret 2019 Hele Nordjyllands U17 Holdmødte ind til anden halvleg af 18/19 sæsonen med ønsket om bedre resultater end i det forgangne efterår, hvor holdet ikke havde fået afkast på ellers flere velspillede kampe. Det der startede med at være ”marginaler imod”var blevet til en lettere trykket mentalitet. Derfor startede missionen først og fremmest på træningsbanen, hvor miljøet fortsat skulle bæres af krav om høj intensitet. Opstarten var ikke mange vinteruger gammel før holdet tog til Odense med henblik på at deltage i Kai Thor Cup. En glimrende mulighed for at arbejde med kampudtrykket samt forsøge at indarbejde en frisk mentalitet til fodboldspillet på én og samme weekend. Vi var kommet i en spændende pulje med sydsvenske BK Häcken, nordtyske Holstein-Kiel og schweiziskeGrasshopper Club Zürich. Henover weekend afløste den ene gode oplevelse den anden – selv den tabte finale efter straffespark til værterne fra OB kunne ikke ændre på at weekenden havde været en stor holdmæssig succes. Resten af opstartens træningskampe fulgte i samme spor; holdet spillede frisk til, flyttede sig fra kamp til kamp og kunne undervejs sejre over ligarivalerne fra Randers Freja FC, hvilket var et stort plus til moralen forud for den kommende forårssæson. Turneringen startede mere eller mindre forrygende, hvor det stærke holdfundament sikrede en stribe af gode præstation, som allerede efter seks kampe havde sikret flere point end i hele efteråret – et af delmålene for foråret blev opfyldt. Et stærkt statement til drengene, som havde ydet fortrinligt på træningsbanen undervejs. Uheldigvis for holdet er der flere ting, som man ikke altid selv er herre over. Skader begyndte at melde sig på centrale spillere, der

42

blev sat på sidelinjen i store dele af forårsturneringen, og Superligaens lyst til at bruge U19-spillere gjorde, at hele otte U17 spillere fik U19 Liga debut i løbet af foråret. Det blev til tider en reel udfordring at sætte hold, hvorfor der samtidigt blev hele seks U15-spillere givet U17 Ligadebut ”før tid”. Ødelæggende for kontinuiteten, men fantastisk at se spillerne steppe et niveau op og i flere kampe undervejs hjælpe U19-holdet med kæmpe med om guldmedaljerne helt til den bitre ende. Hele Nordjyllands U17 hold sluttede i denne 18/19 sæson i den tunge ende af tabellen, men de unge nordjyske knægte arbejdede dedikeret fra dag ét og helt frem til slut i et langt sejt forårstræk. Efteråret 2019 Årgang 2004 og 2003 overtog officielt titlen som Hele Nordjyllands U17 Hold. Et nyt hold skulle formes og med dette fulgte også en præmis om nye konkurrencesituationer og nye roller for spillerne i begge årgange. Gældende for alle – uanset årgang, uanset rolle – var forventningen, at man skulle kunne bidrage aktivt til miljøet og understøtte et fællesskab, der skulle gøre alle omkring den enkelte spillere bedre. Først og fremmest måtte alle bevise sig på ny, hvorfor holdet hurtigt i opstarten tog til Skagen for at deltage i den årlige Skaw Cup – for første gang siden 2015. Det viste sig dog, at den beslutning var fejldisponeret, da det tætte kampprogram var for tidlig en spidsbelastning til truppen generelt. Holdet måtte derfor trække sig inden semifinalen med blot 9 kampklare spillere af en trup på 22 spillere(!). Dette gav et knæk i den resterende forberedelse til U17 Ligaen 2019/20, hvor turneringen resultatmæssigt også startede ganske forfærdeligt. Fire kampe. Fire nederlag. Om

AaB Årbog 2019


end ikke altid ”retfærdigt” var det tydeligt, at hold havde en svigtende evne til at holde intensitet og gav modstanderne for gode muligheder for at dreje kampene til deres fordel. Som altid er intensitet et nøgleord – det er det primære parameter, der adskiller de bedste spillere fra det jævne gruppeniveau. Et andet nøgleord er præstation. Alle træninger, øvelser og således alleaktioner skal kunne honorere det krav, som der forventes af spillerne i deres U17 Ligakampe – både med og uden bolden. Miljøet er underforstået betinget af, at andenårs spillerne kan sætte en høj standard og at førsteårs spillerne hurtigt evner at matche dette. Her har drengene aldrig svigtet forventningerne – de er blot undervejs blevet bedre og bedre til at sammensætte bedre og bedre træninger. Derfor er det heller ikke overraskende, hvis

man deler den foregående overbevisning, at vi simpelthen er blevet bedre til at holde et højere niveau til træning og magter samtidigt at omsætte det til et fornuftigt kamptempo. Fodboldspillet er i udvikling – også i ungdomsfodbolden, hvor flere og flere spillere gøres tidligere og tidligere klar til det næste niveau; U19 Liga, reserveholdsfodbold, Superliga eller måske endda salg til udlandet. De klubber, vi gerne vil sammenligne os, med rykker hurtigt. Derfor må vi også forbedre os og udfordre dem på det vi kan. Dette U17 hold har undervejs i efteråret sat en ny standard for hvad jeg tillader mig at forvente af dem og foråret vil derfor også blive set frem imod med et fælles holdønske om at dominere flere af fodboldspillets faser i længere perioder.

Bagerst fra venstre: Peter Dahl, Christoffer Ravn, Elias Jønson, Marius Jacobsen, Abraham Simon, Elias Ovesen, Thomas Buus. Midterst fra venstre: Jacob Jacobsen, Oliver Henriksen, Magnus Koch, Christian Wagner, Lasse Ørnberg, Noah Holmstrøm, Magnus Vognsen, Jakob Gaardsøe, Lars Rise, Nikolaj Hørby. Forrest fra venstre: Gustav Dahl, Filip Hartman, Jeppe Røge, Lasse Holm, Mathias Balle, Oliver Ross, Simon Rokkedal Vestergaard, Mathias Vægter.

AaB Årbog 2019

43


Af Jens Peter Hansen / Jonas Sleiborg

AaB/B52 U17 Liga 1 Forår 2019 Af Jens Peter Hansen Med en spændende efterårssæson fra 2018 in mente startede vi op til standerhejsningen 2019 med et hold, som havde kvalificeret sig til DBU Jyllands bedste U17-række. Vi havde håbet, at vi ville kunne deltage med yderligere et U17- hold, da medlemslisten syntes at kunne gøre det muligt. Alligevel kom det til at knibe gevaldigt. Takket være et rigtigt godt samarbejde med B52 kunne vi med møje og besvær mønstre et liga 1- og et liga 3-hold hold i U17 ud over ligaholdet. Holdene hed AaB52. I fjor stillede vi med op til 10 spillere fra ligatruppen suppleret med 3-4 fra aftentruppen, og det gav et godt hold, som præsterede gode resultater. Pludselig var forholdene noget anderledes efter en mere eller mindre heldig slankning i ligatruppen. Vi oplevede, at vi - bortset fra målmanden - stillede med et hold af spillere fra vores aftentrup. Vi stillede altså med et liga 3-hold i op til flere kampe mod regulære liga 1-hold, så odds var ikke ligefrem med os. At det samtidig gik ud over vores liga 3-hold var uundgåeligt. Dette hold spillede ganske få kampe suppleret med U14- og U15-drenge fra de to samarbejdsklubber - og de fik ørerne i maskinen!! Slutstillingen viste, at vi med liga 1 nåede 5 point. En sejr i Holstebro og to uafgjorte kampe var de resultatmæssige højdepunkter. Det var hurtigt klart, at vi måtte sætte os delmål. Kampe med beskedne nederlag blev fejret som små sejre, og bortset fra en afklapsning i Lyseng viste måltavlen ikke katastrofecifre - altså ikke noget a la Danmark mod Georgien for kvinder. Gutterne kæmpede bravt hver gang, og det var givende at se, hvordan hver enkelt knyttede næverne hver gang og gav alt, hvad han havde i sig. For en gammel resultatjæger var det selvfølgelig nedslående at indberette resultaterne på mobilen.

44

Træningsfremmødet er noget af det eneste, som jeg vil kunne klandre drengene. Vi har ikke haft mulighed for at træne kontinuerligt, da især fritidsjob har blokeret for fremmødet. Der skal lyde en stor tak til drengene for mange hyggelige timer og tak til Morten Meldgaard Blok for samarbejdet og velforberedte træninger. Stor ros til B52 for et dejligt samarbejde. For mange spillere med rødder på Scoresbysundvej var det stort at spille Liga 1, og de var med til at give holdet et tiltrængt boost og lidt kunstig åndedræt. Lederne fra B52 med ungdomsformand Lars W Petersen i spidsen har været et dejligt bekendtskab, og samarbejdet fortsatte efter forårssæsonen. Det har været spændende og udfordrende at arbejde med dette hold. Det er sundt at prøve noget nyt, og det må jeg sige, at jeg nu har prøvet. “Kom igen; I kan godt,” er en sætning, som har brændt sig fast over den forgangne halvsæson. Efterår 2019 Af Jonas Sleiborg Det har været et meget spændene efterår årgang 2003 har haft her i AaB af 1885. Det hele begyndte med at lave et samarbejde med klubben B52 her i Aalborg. Samarbejdet har været rigtig godt og der har ikke været nogle problemer. Derudover har vi haft et rigtig godt samarbejde med U15 ligaen, samt U17 ligaen. Spillerne fik lov, til at blive trænet af cheftræneren på U17 ligaen og udvalgte spillere fik endda lov til, at træne med U17 ligaen. Da første træningsdag stod for døren var vi 4-6 mand ude på bane 9, hvilket skabte nogle bekymringer hos trænerteamet. Heldigvis stod vi klar til sæsonstart med 12-16 mand og vi var klar til de kampe turneringen havde og byde på. Tiden gik og drengene arbejdede hårdt og intensivt til hver træning og målet

AaB Årbog 2019


var, at blive bedre fodboldspillere. Spillerne og trænerteamet fik sammen sat et stærkt træningsmiljø på benene, som var med til at få flere spillere til klubben og styrke træningsmiljøet endnu mere. Vi gik fra at være 4-6 mand til den første træning til nu, at være 20 glade drenge på AaB’s anlæg, som træner intensivt, så de kan udvikle sig og blive gode fodboldspillere.

Der er blevet sat 2 fokuspunkter fra trænerteamet til forårssæsonen: - Der skal bygges mere på træningsmiljøet som har en opadgående kurve lige nu. - Derudover skal spillerne presses endnu mere på træningsbanen så de kan fortsætte deres udvikling. Til sidst vil vi gerne sige tak for hjælpen til U15 ligaen, U17 ligaen og B52 for et godt og stærkt samarbejde!

Holdet er utrolig spændt på, om vi kan fortsætte denne positive udvikling, som der er omkring holdet lige nu og som har været der hele efteråret.

Bagerst fra venstre: Mads Bastholm (træner), Jacob Westergaard Petersen, Kasper Lee Staal Axelsen, Jens Olsen,Anton Troels Helenius, Celvin Jonsson, Jonas Sleiborg (træner). Forrest fra venstre: Andrei Valentin Bute, Emad Alfayadh, Mustafa Shughri, Shaha Palani, Christian Valetas, Jonas Kock.

AaB Årbog 2019

45


Af Jonas N. Pedersen / Claus B. Jørgensen

U15 Ligaen Forår2019 Jonas Nødbak Pedersen Forårssæsonen 2019 startede med en større trænerrokade fra Superligaen og ned til U15, hvor blandt andet U15 cheftræneren Nikolaj Hørby blev rykket op som U17 ligatræner, og assistenttræner Jonas Petersen blev udnævnt som ny cheftræner for U15. Rasmus Hasselriis blev ligeledes ny assistenttræner. Den helt store målsætning med foråret var at gøre vores spillere parat til at kunne indgå i en U17 ligatrup efter sommerferien. Det viste sig dog allerede tidligt i opstartsperioden at flere af vores spillere allerede var klar til at træne med i U17 truppen, hvilket også fortjent udmøntede sig i spilletid i både træningskampe og senere i turneringskampe med U17 ligaen. Her kan nævnes Gustav Dahl, Marius Jacobsen, Magnus Koch og Mathias Vægter, der flot nåede at få debut på U17 ligaholdet som U15 spiller. Det gjorde dog samtidigt, at vi også kunne give spilletid til flere U14 spillere i løbet af vores sæson. Her kan nævnes Jeppe Jørgensen, Rasmus Jørgensen, Malthe Gyldenløve, Jacob Buus, Sebastian Lind, Lucas Bislev, Kasper Davidsen og Benjamin Damsgaard. Derudover blev det også til en debut til unge Anders Noshe, der faktisk kun var U13 spiller. Foråret stod også på mange spændende nationale og internationale udfordringer. I påsken deltog vi i Rotterdam SportsChainCup i Holland, hvor vi fik rigtig god modstand imod Vancouver Whitecaps, Brann, AZ Alkmaar, RB Leipzig, Hajduk Split, Orlando Pirates og KäpylänPallo. I Kristi Himmelfarts ferien stod den på Nørhalne Elite Cup, hvor vi efter en lidt sløj start, alligevel sluttede stærkt af med en sejr i finalen mod Jægersborg og dermed guldmedaljer.

46

AaB Årbog 2019


I ligaen leverede vi mange gode indsatser og resultater og vi fik samlet hele 32 point sammen i 14 kampe. Desværre måtte vi bare indse at Randers Freja havde et endnu mere imponerende forår med hele 37 point, så vi måtte acceptere en flot 2. plads - langt foran Silkeborg på 3.pladsen med blot 21 point. Foråret skulle så slutte af med en fantastisk finale i pokalturneringen mod FC Midtjylland foran særdeles mange tilskuere. Det blev en flot kamp i et meget højt tempo og hvor alle spillere kæmpede særdeles bravt hele kampen igennem – en indsats de sagtens kunne være tilfreds med - desværre var marginalerne imod os, så vi måtte nøjes med en – trods skuffelsen – flot 2. plads.

Efterår 2019 Claus Bech Jørgensen Det føles ikke, som om der er gået over fire måneder siden, at jeg for første gang mødte U15 drengene til træning på Hornevej i juli. Men sådan går det jo så tit år, når man nyder det, man laver. Vi er i skrivende stund i december måned og midtvejs i den første sæson i den nye landsdækkende U15 Liga turnering. Der har været mange spændende oplevelser indtil nu. Et af højdepunkterne fra 2019 var vores tur til København i august til deltagelse i den internationale Crowne Plaza turnerin-

Bagerst fra venstre: Carsten Bislev, Kasper Davidsen, Lucas Bislev, Jeppe Jørgensen, Filip Jeppesen, Jonas Møller, Mads Lind Jespersen. Midterst fra venstre: Claus Bech Jørgensen, Sebastian Lind, Emil Hajder, Oskar Mortensen, Colin Jensen, Malthe Gyldenløve-Lyebalk, Benjamin Damsgaard, Jacob Buus, Anders Christensen. Forrest fra venstre: Rasmus Jørgensen, Suleiman El-hajj, Carl Rom, Theo Sander, Tobias Madsen, Daniel Veiby, Mads Bomholt, Frederik Malle, Mathias Jørgensen.

AaB Årbog 2019

47


gen. Med Anders og jeg som det nye trænerteam, var det en perfekt måde at lære drengene bedre at kende på. Vi blev indlogeret med U13 og U14 i fire klasseværelser på Kastrupgårdsskolen lige ved siden af banerne i Kastrup Boldklub, og de dannede perfekte rammer for en weekend badet i solskin og fyldt med fodbold, glæder og skuffelser og socialt samvær.

Fodbold består af mange taktiske og tekniske principper, men også af lige så mange udefinerbare elementer som fighteregenskaber, sammenhold, vilje og tro på, at man kan komme igennem hårde perioder på og udenfor banen. Ajax var en modstander, som viste os, hvordan aggressivitet og intensitet ser ud på fodboldbanen, hvor de sled og rev i os og gjorde alt for at intimidere både os og dommeren. Samtidig fik vi mulighed for at prøve, hvordan det føles at skulle stå sammen og klemme det sidste milligram fight ud af kroppen for at forsvare de små marginaler, vi havde fået tilkæmpet os i form af en 1-0 føring. Det er ikke ofte, man får disse oplevelser på en fodboldbane, og jeg nød det utrolig meget fra sidelinjen. I vores placeringskamp dagen efter mod fysisk stærke HJK Helsinki skulle vi ‘rejse os’ igen, og drengene kæmpede sig til en fortjent 1-0 sejr. Et andet højdepunkt fra efteråret, hvor vi også fik brug for at grave dybt i energireserverne, var i vores kamp mod Silkeborg IF. Efter vi blev reduceret til ti mand i det 3. minut, formåede vi at holde hovedet koldt og stadig komme sejrrigt ud af kampen. Sejren var selvfølgelig god at få, men det var især drengenes indstillingen og taktiske justering til kun at være ti mand, som var tilfredsstillende.

For mig var de to fodboldmæssige højdepunkter fra turneringen vores kampe mod henholdsvis Ajax og HJK Helsinki. Vi mødte Ajax i en af vores tre gruppekampe, og var et mulehår fra at vinde 1-0, men efter at have været under belejring i store dele af kampen, måtte vi til allersidst kapitulere, da de udlignede til slutresultatet 1-1.

48

I efteråret er der mange U15 drenge, som har fået ekstra træning i forhold til tidligere. Der er i alt seks træningspas i løbet af ugen plus en kamp i weekenden, og det skal både krop og hoved vænne sig til. I AaB har vi nogle gode folk omkring holdet, fysioterapeuter, fysiske trænere, psykologer mv., og vi er opmærksomme på at spillerne skal kunne klare træningsmængden. Det kan dog ikke undgås, at der kommer skader, og det er en af mine store ærgrelser, når vi har folk ude i længere perioder. To af vores drenge har desværre siddet udenfor i et stykke

AaB Årbog 2019


tid, så jeg håber meget, vi snart får dem med ud på banen igen. I en fodboldklub er der naturlig udskiftning af spillere, nogle får andre interesser og drosler ned, og andre kommer til. Når en spiller forlader os, er det vigtigste for mig som træner, at han fortsætter med at spille fodbold et andet sted. Vi siger i den forbindelse tak for denne gang til Frederik Malle og ønsker ham alt mulig held og lykke i fremtiden, og vi byder velkommen til Emil Ryttersgaard som ny spiller i truppen.

utallige timer på at hente/bringe og yde anden form for støtte. Uden jeres opbakning ville vores program simpelt hen ikke kunne køre. Tusind tak! Til sidst vil jeg gerne takke alle drengene for deres indsats i efteråret og for at have taget godt imod Anders og mig som deres nye trænere. De har udvist en fantastisk indstilling til træning og kamp, og det forventer vi fortsætter i 2020. Venlig hilsen Claus Bech Jørgensen

Der skal lyde en stor tak til alle holdledere, assistenter og ikke mindst forældre, som bruger

AaB Årbog 2019

49


Af Casper Friis-Hansen

U15 Liga 2 Forårssæsonen 2019 startede rigtig fint ud, da 2005´erne i første spillerunde hentede en flot 2-1 sejr hjem fra en svær udebane i Hjørring. Optimismen og forventningerne var derfor også store til resten af sæsonen, som viste sig at byde på både op- og nedture. Et par af de største højdepunkter var en 5-0 sejr på hjemmebane mod lokalrivalerne fra Aalborg Freja, samt et flot uafgjort resultat på udebane mod dem, der senere blev rækkens fortjente vindere. Den største skuffelse indfandt sig i sidste spillerunde

på udebane mod Sæby, hvilket fremprovokerede et wake-up call om aldrig at undervurdere modstanderen. En lektie som vi, som hold, stadigvæk ikke kan overvurdere betydningen af. Op til efterårssæsonen oplevede holdet en tilgang af flere dygtige spillere, som fra start gik ind og udgjorde en positiv forskel for holdet, både på og udenfor banen. En del opløftende præstationer i træningskampene vidnede om en begrundet optimisme inden sæsonstart.


Spillet skulle være mere offensivt ud fra en ambition om, at vi til stadighed vil bestræbe os på at være det bedste hold på banen hver gang vi spiller. Det skulle i starten af efteråret komme til udtryk i, at vi som hold altid skulle have modet til at stille med et offensivt udtryk og dominere spillet også selvom det kunne have konsekvenser for defensiven. En del skader på bærende spillere og udfordringer med at score mål medførte dog, at resultaterne svingede rigtig meget sæsonen igennem. Tendensen var, at præstationerne generelt var bedst mod de bedre hold i puljen, mens det haltede

mere mod de lidt mere upåagtede modstandere. Midtvejs i sæsonen synes spillet generelt at forbedres, hvorved der blev leveret præstationer med højere intensitet og større kvalitet. Sæsonens højdepunkter må siges at være de to gange 3-1 sejre mod Hjørring, hvor spillet synes at gå op i en højere enhed. Med yderlig tilgang af spillere ser vi nu frem til en vinter med futsal og vinterserie, hvor vi forhåbentlig kan fortsætte den positive udvikling frem mod forårssæsonen. Tak til spillere og forældre for et godt år!

Bagerst fra venstre: Ejub Avdic, Abdalrahman Ayub, Abdirahim Yussuf Rage, Malthe Theigler Gregersen, Noah Kaldsen, Magnus Jensen, Johan Andreasen, Anas Mouhoumed Hassen, Anas Ali, Casper Friis-Hansen, Ole Andreasen. Forrest fra venstre: Phillip Simoni, Bertel Kalstrup, David Jensen, Dennin Avdic, Aske Rasmussen, Aske Thorgård, Jón Steingrimsson, Casper Clausen.

AaB Årbog 2019

51


Af Jonas Westmark

U14 Liga 1

Foråret 2019 Overordnet set en rigtig fin halvsæson for årgang 2005. Hele ni spillere blev opmatchet til U15 i løbet af sæsonen. Vi viste et super fint niveau i vores træninger og kampe og oplevede et fantastisk sammenhold i gruppen, hvor ingen havde lyst til tabe og alle havde lyst til at blive bedre. Drengene vandt mange kampe i løbet af sæsonen og der var mange gode oplevelser, hvor følelsen af at tingene gik op i

52

en højere enhed. Vi sluttede af med at vinde Nørhalne Cup og det var et fint punktum for sæsonen. Efteråret 2019 Det har været en super fin halvsæson- Den enkelte spiller har været igennem en god udvikling og som hold har vi fået nogle værdifulde erfaringer. Vi har været oppe, haft en hård periode og sluttet godt af igen, hvilket

AaB Årbog 2019


vi er helt sikre på er med til at modne spillerne og rykke dem i deres udvikling. Vi startede sæsonen med nogle spændende oplevelser med træningskamp i Vildbjerg mod OB og træningsturnering i Vejle mod danske og tyske modstandere. Herefter var vi til Crowne Plaza cup i Kastrup som altid er en god oplevelse for drengene. Ellers har turneringen gået slag i slag- det endte med 1. plads foran Randers, hvilket drengene var godt tilfredse med. Vi skal gøre sæsonen færdig og få trænet godt inden ferien banker på døren og så glæder vi os til at vi starter op igen til januar. God vind til alle AaB hold! Bedste hilsner U14 teamet Brian, Thomas, Phillip og Jonas

Bagerst fra venstre: Målmandstræner Stefan Vestergaard, Noel Atlarsson, Frederik Nygaard Kristensen, Holger Bladt, Viggo Krogh Andersen, Peter Banasik, Ass.træner Philip Nødgaard. Midterst fra venstre: Holdleder Brian Schmidt, Holdleder Thomas Borup, Andreas Gaede, Anders Noshe, Malthe Kjølby, Nikolaj Ankerstjerne, Malthe Holt, Emil Borup, Cheftræner Jonas Westmark. Forrest fra venstre: Emil Nymann, Frederik Baandrup, Christian Lynge Mølgaard, Nicolai Schmidt, Jonas Bjørn-Jensen, Milas Just, Albert Heyde, Tobias Bjørn-Jensen.

AaB Årbog 2019

53


Af Theis Larsen

U13 Liga 1 Forårssæson med årgang 2006 endte med en andenplads i DBU-turneringen. Der var igennem sæsonen nogle virkelig gode præstationer. Vi deltog også i Nørhalne cup, hvor vi tabte en pulje kamp til B1903. Vi kom videre fra puljen og spillede os til finalen hvor vi igen skulle møde B1903, det endte på en overbevisende finalesejr på 5-1. Vi fik i løbet af sæson skabt en virkelig god træningskultur som virkelig har været med til

at udvikle spillerne. Vi har gennemsæson på 11 mands skabt en god grundstruktur i holdet både offensivt og defensivt, rigtigt meget af det vi lavede på træningsbanen kunne vi genkende i kampene. Vi havde derudover en masse spiller der blev opmatchet til U14 både i træning og kampe. Før sommerferien blev det nye U13-hold årgang 2007 samlet fra vores Partnerklubber.

Bagerst fra venstre: William Thomsen, Valdemar Møller, Christian Tcacenco. Midterst fra venstre: Theis Larsen træner, Simon Hald Mikkelsen træner assistent, Phillip Flak Petersen, Gustav Andreassen, Markus Sørensen, Viktor Fjeldgaard, Artin Flak Petersen holdleder, Lars Ejsing holdleder. Forrest fra venstre: Felix Jensen, Georg Ejsing, Bertil Grønkjær, Benjamin Jørgensen, Hjalte Dahl.

54

AaB Årbog 2019


Holdet mødte spændt ind til første træning d. 22.07.19. Efter en god opstart skulle holdet stå over for den første store test til Crowne Plaza Cup i slutningen af august. Her var vi kommet i pulje med FCN, IFK Göteborg og FCM. Det blev til et 2-1 nederlag til FCN i den første kamp mod FCN, i kampen efter vandt vi 5-2 over IFK Göteborg. Hvilket betød vi kunne spille os i semifinalen med en sejr over FCM. Efter at have været foran både 1-0 og 2-1 endte det med et 3-2 nederlag til sidst. I kampen om 5-6 pladsen spillede vi mod B93 som endte 3-3 og gik i straffespark som vi desværre tabte.

AaB Årbog 2019

I DBU-turneringen var vi i kommet i pulje med stærke modstandere, som Viborg, Silkeborg, Randers, AGF, Esbjerg, SønderjyskE, OB, Vejle, Horsens og FC Midtjylland. Efter 10 kampe stod vi med 15 point og en 6. plads i puljen. Vi har igennem sæson leveret nogle gode præstationer der giver håb til fremtiden. Nu venter det sidste af efterårssæsonen med kampe mod Randers og AGF, inden vi går på julepause. Hvor vi efter vinterpausen overgår til kun at spille 11-mandsfodbold.

55Af Morten Blok

U13 Liga 2 Sæsonen for U13 startede med at være tilmeldt i Liga 2, hvor drengene skulle teste kræfterne med nogle dygtige hold. Drengene fik en super start med det nye sammensatte trænerteam med Alexander og Morten og endte som nr. 2 i denne pulje. Drengene blev dermed placeret i Liga 2B, hvor drengene gik igennem puljen ubesejret, med 2 uafgjorte og endte 2. pladsen i denne pulje. I denne sæson har der været stor fokus på at drengene har taget skridtet fra 8 mands til 11 mands, hvilket træningerne i AaB også har båret præg af. Drengene har haft stor fokus på at bruge banens brede. Dette har været en fordel mod flere af de hold vi har spillet mod.

Holdet har hertil været på en 4 dages lang træningstur til Århus, hvilket var en B2 træneruddannelse gennem DBU. Det var 4 fantastiske dage med 2 træningspas om dagen. Samtidig skal drengene deltage i Mortens B3 træneruddannelsen igen som medier den 1. december. Holdet er begyndt at spille 11 mands træningskampe og er tilmeldt vinterturneringen for 11 mands. Drengene og trænerteamet er top motiveret for den nye sæson på stor bane.

Bagerst fra venstre: Oliver Hartmann, Jacob Stensig Frederiksen, Nicholas Friis, Aria Yousefzai, David Ege Nielsen, Laurits Madsen. Midterst fra venstre: Morten Blok (træner), Mathias Lundsteen, Christian Nielsen, William Nielsen, Frederik L. Nielsen, Alexander Thomasen (træner). Forrest fra venstre: Miklo Hjort Møller, Villads Laustsen, Abobakerahadi, Christian Juhl Demant, Patrick Høgh.

AaB Årbog 2019

57


Af Jonas Serup

U12 Generelt om hele årgangen, må man bare tage hatten af for den entusiasme, som bliver lagt for dagen. Det er lige gyldigt hvilket hold man som træner har træningen, der bliver altid givet max gas, så det er jo en fornøjelse. I foråret deltog årgangen med 3 hold i DBU-turneringen, i henholdsvis hverdags-, B, og en sammensat A-række. Hverdagsholdet. Har været med i DBU-turneringer, hvor der har været godt spil, samt sejr og nederlag. Holdet deltog i Nørhalne Cup, hvor der blev leveret fine resultater. B-holdet, var flyvende i DBU-turneringen og ryddede det meste modstand af banen, samt blev nr. 3 til KFUM-cup. I efteråret har der været et nyt hold som skulle finde sammen, hvor holdet er blevet markant mere matchet i DBU-turneringen. Så resultatmæssigt har det været mere svingende. Men med fokus den individuelles udviklingen, og der er blevet givet gas til træningen har der været en

58

positiv udviklings kurve. Sæsonen sluttede af med en flot finale plads til AaB Inde Cup. A-holdet spillede en sammensat DBU-rækken i foråret, da der var fokus på øget matching. Det slap drengene fint fra, med en topplacering i puljen. Men holdet blev for alvor matchet i april måned, hvor de deltog i en Elite turnering i AGF, med dygtige hold fra hele landet. Resultaterne udeblev på dagen, men læringen på forsvars spillet og arbejde stenhårdt for holdet hver gang, er en gave holdet tog med derfra lige siden. Efteråret har budt på, foruden DBU-turneringen en 2. plads til Horsens Pokal cup, deltagelse i FTA-tuningen i Hadsund, og en 1.plads til AaB indestævne. Så et år med masse af ny spillere, hvor årgangen har været gode til at tage imod dem, en masse gode fodboldkampe. Samt en udvikling på individuelt- samt hold niveau. Vi gælder os til en ny sæson, som starter op i januar med en træningslejr for årgangen på Aabybro efterskole.

AaB Årbog 2019


Bagerst fra venstre: Frederik Hansen (træner), Christoffer Eilskov Vosegaard, Johan Højen Pedersen, Malthe Mørch, Ali Molavyzada, Yasir Abdallah Ali, Vedad Halilovic, Kristian Emil Byskov, Markus Krogsgaard, Sajed Ayub, Jonas Serup (træner). Midterst fra venstre: NasserAl-Naji (træner), Ardian Gashi, Esrom Samson Hailemichael, Rasmus Stensig Frederiksen, Andreas Lund Romdrup, Rastko Pavlovic,Oscar Kuna Kristensen, Abdulaahi M.M. Osman, Emil Maric, Lasse Bækgaard Kristensen, Feras Al-Helou (træner). Forrest fra venstre: Magnus Skovgaard Sørensen, Nicolas Jessen, Silas Valdemar Nielsen, Majed Samer Alabar, Tarek Jamal, Sebastian DalbjergKlovnhøj, Hjalti P. Højgaard, Daniel Al-Helou, shahinpelyad, OzairAhadi, DaryoshPopalzai, Olivia Mikkelsen.

AaB Årbog 2019

59


Af Jonas Serup

U11 Vores U11 årgang blevet for alvor en realitet i august måned i år, hvor der blev dannet et selvstændigt U11A hold til at spille med i DBU-turneringen, grundet tilgang af spiller. Lige siden første turneringskamp, har holdet kørt med 120 km/t. og ikke kigget sig tilbage. Det skyldes en stor del af truppen, havde allerede været en del af den U12 truppen, og været vant til få den nødvendige matching til træning og til kamp. Så i efteråret har truppen spillet DBU-kampen, og vundet stort set det hele. Til Viborg fodbold festival blev holdet nr. 2 i en tæt finale, og

sæson sluttede af med deltagelse i Stadome Cup i Ikast, som er en turnering med 18 hold fra hele Danmark, hvor det lykkes at kæmpe sig i finalen. En tæt finale som ender 3-3 mod FCK. Efterfølgende tog FCK det længste strå i finalen. til foråret 2020 bliver årgang udvidet med et hold 2, så bliver repræsenteret i DBU´s B-række. Så der er ingen tvivl om at der er ved at blive opbygget et solidt fundament, som er bæredygtig på længere sigt i årgang 2009.

Bagerst fra venstre: Frederik Hansen (træner), Lasse Bækgaard Kristensen, Rastko Pavlovic, DaryoshPopalzai, OzairAhadi, Feras Al-Helou (træner). Forrest fra venstre: Emil Maric, Christoffer Eilskov Vosegaard, shahinpelyad, Hjalti P. Højgaard, Olivia Mikkelsen, Oscar Kuna Kristensen, Abdulaahi M.M. Osman.

60

AaB Årbog 2019


Af Casper Klovborg

U10 U10 har haft en spændende sæson med en del opture og nogle få nedture. Dette har været en sæson hvor holdet har vundet en del kampe når vi har været af sted ude til kampe hvilket har været rigtig positivt selvom det dog ikke har været fokus. Fokus denne sæson har været på at udvikle de teknisk evner og udvikle os som komplette fodboldspiller, hvilket betyder at alle spillere har skulle arbejde med at blive bedre til de mange facetter i spillet. Dette kan man ikke klandre drengene for. Træningen startede op i Uge 30 i sommerferien, hvor forventninger til antallet af spillere ikke var højt pga ferie. Dog har de lige fra første uge mødt talrigt op til træningerne og arbejdet hårdt på trænings-banen og lyttet ivrigt efter for at udvikle sig trods nogle nye træner hvor en tilvænnings periode selvfølgelig var uundgåeligt. Efter DBU-turneringen sluttede smuttede vi en tur til cup i Viborg, hvor drengene var tilmeldt i U11 rækken. De blev derfor testet

mod hold der både var ældre og større end dem men også på en helt ny bane da cuppen blev spillet på 8 mands. Igen ige overraskede drengene og viste det høje niveau ved at vinde første kamp 4-2, dog efterfulgt af en fodbold lektion på den store bane hvor et godt Skive IK hold slår os 3-0. Sidste pulje kamp er mod Silkeborg som havde vundet alle deres kampe i gruppen blandt andet med 5-0 over Skive. Drengene arbejde fantastisk og kom hurtigt foran 2-0 men måtte dog tage til takke med et 2-2 resultat da størrelsen på Silkeborg drengene blev for meget for os hvilket gjorde vi missede chancen for at spille om medaljer. I sidste kamp var drengene løbet tør for energi og endte desværre med at tabe den sidste kamp. Kan kun rose samtlige drenge fra A til C holdet for den intensitet de træner med hver gang og den ivrighed de har for at lære nye ting. Glæder mig til endnu en sæson med høj udvikling blandt drengene.

Bagerst fra venstre: Rolf Larsen, Emil Sabeh, Victor, Benjamin Tønnes, Emmanuel Larsen, William Kejser, Casper Klovborg, Søren Pehrson. Midterst fra venstre: Tobias Tønnes, Salim Ali, Dennis Reszczynski, Filip Møller, David. Forrest fra venstre: Hjalte Larsen, Milkias Samsom, Frederik Andersen, Alexander Larsen, Oliver Kuna, Jacob Jambali, Magnus Pehrson.

AaB Årbog 2019

61


Af Stefan Christensen

U9 2019 var et godt år for AaB’s U9 drenge. Der har været lidt udskiftning i spillertruppen i løbet af året. Nogle enkelte drenge er stoppet, men nye drenge er kommet til og vi har pt. en trup på 23 aktive fodbolddrenge. Vi har derfor tilmeldt et ekstra hold i DBU’s turneringer, så vi nu har hold på både A, B og C niveau. Vi har spillet en masse stævner. Faktisk er det blevet til ikke mindre end 17 forskellige stævner siden sidste årbog! Fra Skagen i nord til Odense og Fredericia i syd har drengene forsvaret de rød-hvide striber. Dertil kommer en masse DBU kampe, både udendørs, indendørs og Futsal kampe. Det er blevet til et hav af medaljer og også en del pokaler. Blandt andet vandt begge tilmeldte hold 1. pladsen da vi i foråret var til Cup i Dall. Begge hold kom således hjem med store flotte guldpokaler! Vi har drenge på vidt forskellige niveauer. Fra de super ambitiøse drenge med Superligadrømme til hyggespillere der bare gerne vil spille fodbold med drengene fra klassen. Vi

har plads til dem alle og forsøger på bedste vis at matche drengene på deres niveau, så de får de får bedst mulige vilkår til at udvikle sig. F.eks. har vores A hold vundet samtlige af deres DBU kampe i efteråret. Vi har derfor ofte tilmeldt drengene i U10 A rækken for at give dem den bedste matchning. Vi har også deltaget i et par elite stævner på Fyn og i Fredericia hvor drengene er blevet matchet med de bedste danske hold på årgangen. I løbet af året har vi også lavet lidt forskellige sociale arrangementer. Til jul kom julemanden forbi med slikposer og vi hyggede med æbleskiver og pakke-bingo. Til fastelavn slog vi katten af tønden og kort før forårssæsonen arrangerede vi en træningslejr med overnatning i cafeteriet, hvor vi udover en masse træning bl.a. deltog i et motionsløb og om aftenen hyggede os med pizza og FIFA. Tak til spillere og forældre for et godt år. Vi glæder os til at få endnu flere fodboldoplevelser med jer i 2020.

Bagerst fra venstre: Stefan Christensen, Edijon Gashi, Xander Nielsen, Lukas Jensen, Daris Avdic, Liam Christensen, AlikOzmanjan, Filip Kupinski, Doruk Genc, Eldin Ljubijankic-Djokovic, Marcus Hougaard, Elias Jørgensen, Adis Ramulic. Forrest fra venstre: Harry Jensen, Saad Alhazwani, Ebraheem Al Khateeb, Mikolaj Storoz, Jonas Romdrup, Michael Christensen, Theodor Værum, Lucas Firouz, Isam Ramulic, Amin Isse, Stefan Pavlovic. Mangler: Noah Olesen, Ahmed Khalid, Malek Bøgeskov, Ahmad Mansour.

62

AaB Årbog 2019


Af Veronica Simoni

U9 Piger Vi har været ude og spille DBU kampe, og det har godt gået. Vi har fået piger igen i denne Årgang. Vi er oppe på 11 piger.

Det er helt fantastisk at se deres udvikling og lysten til at spille fodbold.

Bagerst fra venstre: Veronica Simoni, Amalie klovnhøj, Ellen Schiønning Svaneborg, Liva Christensen, Sila Mohamad, Natasja Kejser. Forrest fra venstre: Dijona Gashi, Sofie Gersbøll Elvang, Filippa Riis Nielsen, Sophia Hallund Laursen, Von Madsdottir Nesa.

AaB Årbog 2019

63


Af Anna Larsen

Kvinde-/Pigeafdelingen Tak for denne gang Sammenhold og venskaber knyttes i AaB af 1885. Netværk og bekendtskaber dyrkes i stor grad. Det sociale samvær er i højsædet og giver minder for livet. Fodboldspillet er ikke længere kun for mænd, pigerne og kvinderne har vist at de vil være med og de vil have ligeberettigelse.

Pigerne og kvinderne i AaB har sat sig selv på landkortet og det er vi stolte af. Vi har et af de mest velfungerende set-up i hele DK. Vi har et talentarbejde mange andre klubber kigger langt efter. Vi har veluddannede trænere som sikre den røde tråd i alt hvad vi gør og vi forsøger at sikre den økonomiske side der skal til for at dette kan blive ved med at eksisterer. Vi har frivillige der knokler ud over det sædvanlige, uden dem var/er vi ingenting. Frivillige er rygraden i mange organisationer. De giver deres tid og arbejdskraft og forventer meget lidt til gengæld. Frivilligt arbejde er godt for hjertet og sjælen. Frivillige er ikke betalt, Ikke fordi de er værdiløse, men fordi de er uvurderlige. Som det jo er mange bekendt så stopper jeg med rollen som formand for kvinde-/pigefodbolden. En rolle som jeg har elsket og dyrket i små ti år. Der har været op og nedture, der har været svære og næsten uopnåelige kampe som skulle kæmpes. Men når jeg kigger tilbage, så er det med stolthed og rank ryg jeg videregiver anføretrøjen til en ny formand. Jeg har gjort hvad jeg kunne, jeg har givet hvad jeg kunne. Mine sidste ord er: ”lev altid i sandheden, vær varsom med at give dit ord, men når det er givet så hold det for enhver pris. For hvor der er sandhed, er det sejr”.

64

AaB Årbog 2019


Af Pia Nielsen

År 1 for AaB Kvinde Elitefodbold A/S Da jeg blev involveret i opstarten af AaB’s Talentcenter tilbage i 2011, havde jeg ikke fantasi til at forestille mig, at vi 8 år senere var lykkedes med at opbygge en afdeling med elitehold fra U13 – senior, og at der ville blive stiftet et selskab på lige fod med AaB A/S, men hvor blot det var kvindelige spillere fremfor mandlige og frivillige fremfor ansatte. AaB Kvinde Elitefodbold A/S blev stiftet i foråret 2018, som resultatet af en mangeårig indsats af trænere, spillere, forældre og en række frivillige ildsjæle. Vi havde i flere år arbejdet fokuseret på fire strategiske indsatsområder: spillere, trænere, økonomi og organisation og tiden var kommet til, at vi skulle tage ”næste skridt”, så vi kunne sikre et endnu stærkere økonomisk fundament, som forudsætning for at kunne indfri drømmene om at spille med på øverste niveau i dansk kvindefodbold. I foråret 2019 spillede vi med i kvalifikationsspillet, men formåede ikke at få en af de to øverste placeringer, som var adgangsbilletten til Gjensidige Kvindeliga. Vi blev en hel del erfaringer rigere, og henover sommeren fik vi styrket truppen med nye profiler, og hvad angår efteråret 2019, havde vi to vigtige målsætninger, som begge blev indfriet: at rykke op i kvalifikationsligaen og at blive nr. 1 i 1. division vest. I sommer blev vi godkendt af DBU til at kunne skrive kontrakter, og det har været endnu et løft til det, vi arbejder henimod. Dels betyder det, at vi nemmere kan fastholde

AaB Årbog 2019

nøglespillere, men også at vi har noget at tilbyde spillere udefra, som kan være med til at løfte niveauet. Vi har stort fokus på egen talentudvikling, og det er helt klart vores ønske, at flest mulige på 1. holdet senior skal være ”egen avl”, og derfor er det også glædeligt at kunne se, at en væsentlig del af den samlede senior trup er ”out come” af AaB’s Talentcenter for piger. Alt i alt er vi – til trods for, at vi ikke kvalificerede os til Kvindeligaen sidste forår kommet godt fra start i det nye setup, og selvom der er hård konkurrence om de samme sponsorer, så er vi meget taknemmeli-

65


ge for den opbakning, vi allerede har fået fra erhvervslivet i Aalborg og omegn samt ikke mindst fra de investorer, som har vist os den store tillid at investere i projektet. Vi er også lykkedes godt med at få skabt et netværk ”netværk med hjertet”, hvor vi mødes med deltagerne 8 gange om året og drøfter forskellige ledelsestemaer. Også her er der stor opbakning til, at vi skal have AaB’s fodboldkvinder med op i den bedste liga. Selvom etableringen af AaB Kvinde Elitefodbold A/S er et udtryk for, at vi gerne vil professionalisere det samlede setup, så er det vigtigt at understrege, at alting fortsat foregår på frivillig basis. Derfor er det frivillige engagement også nøglen til, at vi kan lykkes med det, vi vil – både nu og fremover. Når jeg kigger tilbage på, hvor vi startede, og hvor vi er nu, så tænker jeg, at vi har skabt en ramme, som gør det attraktivt og perspektivrigt at være ungdomsspiller i AaB – fordi der

66

er noget at stile mod, når man skal skifte fra at være ungdomsspiller til at blive seniorspiller. Det vi skal blive endnu bedre til – og som vi med fordel kan bruge 2020 på – er at sikre dialogen og ”den røde tråd” hele vejen fra de yngste til de ældste. Selvom der er etableret et selskab, hvor 1. holdet senior ”hører til i”, så er det vigtigt, at vi fortsætter med at være ét fællesskab Jeg vil gerne sige en stor tak til alle, som bakker op om AaB’s fodboldpiger og kvinder. Tak til spillere, trænere og øvrig stab, frivillige, forældre, samarbejdsklubber, investorer, sponsorer og netværk samt ikke mindst tak for det gode samarbejde til personalet i AaB af 1885 samt i AaB A/S. Det handler om det, vi gør sammen, og det vil jeg glæde mig til, at det gør igen i 2020. Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår.

AaB Årbog 2019
Af Kenneth Cortsen

1. Division Et lærerigt år for en ung trup, der er blevet klogere på balance mellem læring, udvikling og resultatorientering. Hvis vi reflekterer over budskabet, at ’enten vinder man fodboldkampe, eller også lærer man’, så har vi på førsteholdet i kvindeafdelingen haft et år, hvor vi både har vundet meget i 1. division i efteråret samt lært en masse i forårets kvalifikationsspil. På den måde står vi ved afslutningen af efterårssæsonen samme sted som sidste år, hvis vi fokuserer på vores positionering i kvindefodboldens hierarki, da vi igen i år har sikret os deltagelse i forårets kvalifikationsspil som følge af at have vundet vestkredsen i 1. division. Alligevel, står vi ikke samme sted, da 2018 bød på et forår i kvindeserien, dvs. landets tredjebedste række, så vi har haft en hastig opstigning mod et bedre niveau. Foråret 2019 har budt på erfaring fra kvalifikationsspillet, dvs. en masse kampe i niveauet 7-12 i Danmark. Vi har ovenpå en hurtig retur til 1. division efter et forår med kun 2 sejre ud af 10 mulige, været i stand til at fokusere og frembringe såvel energi som kvalitet til at nå målet om oprykning fra 1. division igen, ligesom vi også var i stand til at vinde vestkredsen, vel at mærke med hele 34 point ud af 42 mulige og en suveræn målforskel på plus 37 mål.

udtryk. De første syv kampe i efterårsturneringen blev således vundet, så der var ingen slinger i valsen fra start, og det har været afgørende for vores succes, ligesom vi sluttede godt af. Undervejs har sæsonen også budt på en pokalkamp mod Fortunas tophold fra ligaen, hvor vi tiltrak en masse tilskuere på Hornevej (450) samt spillede en rigtig fin kamp, hvor vi endte med at tabe 2-0, men formåede at true Fortuna i anden halvleg med et par store chancer, inden de lukkede kampen 10 minutter før tid. Vi har haft ca. 25 spillere i spil i løbet af efteråret i 1. division og givet debut til unge talenter, der har fået værdifuld erfaring samtidig med, at vi har indfriet vores resultatmål. Den balance skal vi stadig arbejde med, da vi har en meget ung trup, der skal kunne håndtere den kompetence og større kynisme, som vi kommer til at stå overfor som seniorhold i forårets kvalifikationsspil. Der er ikke plads til, at vi har ondt af os selv, når vi skal møde disse udfordringer, men i stedet skal vi være klar til at smøge ærmerne op, gå i kamp og sørge for kompetencemæssigt at være godt forberedte som hold. Det ser vi frem til igen at prøve kræfter med.

Vi har trods et hårdt forår lært en masse og ikke glemt at vinde. Ligeledes fik vi henover sommerpausen justeret på truppen, og det har givet et efterår, hvor vi til trods for skader til særligt nogle af vores offensive profiler har scoret en masse mål. Vi har dog også haft en defensiv base og organisation, som har givet et stærkt bundniveau og været genstand for, at vi i de afgørende kampe i efteråret har udvist et sammenhængende og effektivt

Jeg vil benytte lejligheden til at sige tak for et godt samarbejde til alle spillere fra seniorafdelingen samt hele staben samt ledelsen omkring holdet samt stab og spillere fra U18-holdet, som vi har etableret et fint samarbejde med. Ligeledes et godt nytår til alle de gode mennesker, unge som gamle, der tegner et billede af AaB som helhed - uden mennesker med passion får en fodboldklub ikke den nødvendige næring.

AaB Årbog 2019

69


Af Mathias Bengsson

Kvindeserie Vest Starten af dette skriv starter som de foregående år, hvor holdet ligeledes har skulle starte ud som oprykkere i en ny pulje. Denne gang har holdet skulle prøve kræfter med Kvindeserie Vest, som er den tredjebedste række i landet og kun én række over førsteholdet i 1. Division. Som oprykkere og med en ny træner på sidelinjen var der naturligvis spænding i truppen på, hvordan foråret skulle forløbe og om vi

kunne give vores kommende modstandere kamp til stregen. Første kamp skulle spilles på udebane mod Skive. Efter en lidt rodet start, stod der AaB på det meste. Skive var farlige på et par enkelte omstillinger, men ellers var bolden indenfor AaBs rækker, dog ville bolden ikke i mål. Med et utal af chancer og størstedelen af boldbesiddelsen begyndte frustrationerne at komme frem i holdet, men efter 64 minut-

Bagerst fra venstre: Kim Brohus, Orla Hansen, Laura Frank, Johanne Klessen, Karoline Bjerg, Cille B Holst, Emma Nøddelund, Stine Naur, Maria Olesen, Sofie Lundbæk, Marianne Jensen, Kristian Dunker, Jimmie Therp. Midterst fra venstre: Kenneth Cortsen, Rene Qvist, Louise Dupont, Alberte Z N Grankvist, Gry B Thrysøe,

70

AaB Årbog 2019


ter lykkedes det at få bolden i mål og derefter gik det stærkt og kampen endte 3-0 – vi fik dermed den ønskede start på sæsonen. Dernæst ventede der en kamp mod lokalrivalerne fra Aalborg Freja hjemme på Hornevej. Det første lokalopgør for mig som træner, men med udsagn fra spillerne og resten af staben kunne jeg godt fornemme, at der i disse kampe var meget mere på spil end bare tre point. Kampen forløb på vores præmisser og en sejr på 2-0 blev kørt hjem. Vi fortsatte vores stime med en sejr på 9-2 over Kjellerup, som den forgangne sæson

havde kæmpet med i toppen af rækken, derefter 4-0 over Romalt, 2-1 over Vejgaard – endnu et særdeles intenst og spændende lokalopgør og 2-1 over Ringkøbing, før vi måtte bide i græsset og modtage vores første nederlag, desværre mod Aalborg Freja i en kamp, hvor vi kun var 11 spillere afsted og Sarah Serup måtte udgå med en skade, som den dag i dag stadig driller hende. Vi kom dog hurtigt op på hesten igen og vandt den næste kamp 5-0 over Skive. Men herefter vendte opturen lidt. Med forfærdeligt mange skader på både første- og andet-

Emilie Thygesen, Sophie Nielsen, Julie Madsen, Stine Nørgaard, Louise Elkjær, Bjarne Pedersen, Mathias Bengtsson. Forrest fra venstre: Laura Bredtoft, Stine Risberg, Simone Pedersen, Josefine Bundgaard, Freja Dollerup, Monika Biskopstø, Line Andersen, Astrid Kitchen, Pernille Pedersen, Cornelia Cramer, Mathilde Rasmussen, Signe Pedersen, Signe Lundgaard.

AaB Årbog 2019

71


hold begyndte truppen at blive lidt smal og vi skulle kæmpe for at komme et numerisk fornuftigt antal spillere afsted til de resterende kampe. Med 13 spillere afsted i bus til Ringkøbing ventede en hæsBLÆSENDE kamp, hvor der stod en stivkuling ind fra vest og regnen sjaskede ned i 90 minutter, hvor vi var bagud 2-0 og kommer på 3-2, men må sande at de udligner til 3-3 i 88 minut – sikke en kamp! Dernæst vinder vi 2-1 over Tjørring i en uge, hvor skaderne fortsat væltede ind over truppen, hvilket betød, at vi i de næste to kampe mod Kjellerup og Romalt måtte melde afbud pga. mangel på spillere. Et tidspunkt i turneringen, hvor vi selv havde muligheden for at afgøre om vi skulle blive 1’er i puljen. Sæsonen sluttes af med et lokalopgør mod Vejgaard, hvor vi trak det længste strå og fightede en 2-1 sejr hjem. Med to nederlag indkasseret pga. udeblivelse fra kamp endte vi alligevel på en flot andenplads, kun fire point fra Romalt på førstepladsen, som vi vandt 4-0 i første indbyrdes opgør. Stine Riisberg blev kåret som årets spiller på holdet, i mens Stine Nørgaard blev kåret til årets udviklingsspiller – begge havde bidraget med stor stabilitet og en afgørende rolle hele sæsonen i gennem, på hver deres måde. Holdet kunne nu gå på en fortjent sommerferie, velvidende at en ny hård sæson ventede forude. Efterårssæsonen skulle vise sig at blive lidt af en rutsjebanetur – dog en tur, hvor det for det meste gik opad. Efteråret bar præg af, at vi havde utroligt svært ved at fortsætte den stabilitet, som vi havde vist i foråret. Sommerferien var slut og aftalen på holdet var at vi skulle følge op på vores flotte resultater i den forgangen sæson og dermed spille med i toppen af rækken. Første kamp var på hjemmebane mod Søften GF, som blev sendt hjem fra Hornevej med et 3-1 nederlag i bagagen. Derefter måtte vi sande et nederlag til Aalborg Freja med 4-1 i en kamp, hvor vi aldrig ramte vores niveau og taktikken måske skulle have

72

været anderledes. Vi fortsatte med et nyt lokalopgør, denne gang mod Vejgaard, som blev vundet med hele 5-2. Dernæst fulgte en 5-0 sejr over Ringkøbing i en kamp, hvor vi over 90 minutter spillede med stor overlegenhed og spillede rigtig flot fodbold. Derefter løb vi ind i sæsonens største skuffelse, da vi tabte 1-0 hjemme til Skive i kamp, hvor de vel reelt set ikke har én chance udover den som vi vælger at forære dem. Et nederlag, der var meget svær at komme sig over både for spillere, træner og stab. Men vi måtte op på hesten igen og videre på vores rutsjebanetur, denne gang op ad med en sejr over Holtet på 3-1. Efterfølgende mødte vi VSK Aarhus, her løb vi ind i et lidt for stort nederlag på 4-1 i en kamp. Rutsjebaneturen fortsatte med en sejr over Søften, derefter et nederlag til Aalborg Freja. Men så fandt vi målformen frem og begyndte at vise noget stabilitet. Det startede med en særdeles flot 8-2 sejr over Vejgaard, efterfulgt af en lige så flot 8-0 sejr over Ringkøbing, en 3-0 sejr over Skive og sidst en 3-2 sejr over Holtet. Fire kampe i streg med 12 point og en målscore på 22-4 må betegnes som meget tilfredsstillende. Denne stime skulle gøres færdig i sæsonens sidste opgør mod VSK Aarhus, som mødte op på Hornevej med en meget stærk trup, ligeså gjorde vi – så der var lagt i kakkelovnen til en god fodboldkamp. Dette tror jeg også tilskuerne fik, det var en kamp med flotte mål, godt spil og mange chancer i begge ender – dog endte kampen 3-1 til VSK Aarhus, men efterfølgende må vi erkende at vi spillede en flot kamp og mødte et godt VSK mandskab. Holdet ender efterårssæsonen på en flot tredjeplads og kan dermed i 2018 sætte flueben ved, at have spillet med i toppen af Kvindeserie Vest i både forårs- og efterårssæsonen. Fra trænerens synsvinkel et særdeles tilfredsstillende fodbold år. Vi glæder os til at se, hvad 2019 bringer holdet.

AaB Årbog 2019


Af Dorte Kristensen

Old Girls 2019 blev en flot sæson for Old Girls. Året startede som de øvrige år med deltagelse i indendørs LM i Vingsted. AaB deltog med 2 hold i damerækken og i år vandt de ikke kun på det sociale men også på det sportslige. Det ene hold spillede sig nemlig helt til tops, sejrede og tog pokalen med hjem til AaB. Fortjent sejr og endnu engang en fantastisk tur som helt sikkert gentages i 2020. Old Girls har også deltaget i den vanlige Dame senior turnering (DGI) – 7 mands. Desværre har holdet været plaget af en del skader i sæsonen og det har medført flere aflyste kampe. Til trods for det landede holdet placeringsmæssigt midt i rækken. Vi håber på at kunne tiltrække flere spillere til holdet, så truppen er stor nok i den kommende forårssæson.

Sidst men ikke mindst har AaB Old Girls deltaget i udendørs LM i Brande. 11 spillere havde meldt sig klar til kamp i 7 mandsrækken og efter en fremragende start på turneringen lørdag med tre sejre ud af tre over henholdsvis B1973 Herlev, Varde IF og Gadstrup IF var der lagt op til at holdet kunne spille sig helt til tops. En dæmpet lørdag aften gav fuld pote søndag. Første kamp mod Varde IF blev vundet 3-0 og så var der lagt op til en spændende kamp mod Ore Sogns GF. Efter en tæt kamp trak AaB det længste strå og vandt kampen 1-0. AaB Old Girls kunne vende hjem til AaB med guld om halsen og titlen som landsmestre ude 2019 for senior old girls. Vi ser frem til et spændende fodboldsår i 2020 hvor to titler skal forsvares.

Bagerst fra venstre: Rikke Aastrup, Lene Meldgaard, Pia Christensen, Dorte Kristensen, Annemarie Esbensen og Lisbeth Ramsing Lund. Forrest fra venstre: Gitte Høj, Pia Madsen, Pia Nielsen, Louise Christensen og Linda Riisgaard.

AaB Årbog 2019

73


74

AaB Ã…rbog 2019


En flok glade spillere og KB venter pĂĽ massage

AaB Ă…rbog 2019

75


Af Finn Christensen

U18 DM Piger

Som de foregående år begyndte 2019 også med en Nytårsappel. En rigtig god og hyggelig tradition som nu blev afholdt for tredje gang. De temaer vi har haft de foregående år, vil vi til stadighed arbejde med. Mange at temaerne har spillerne i det forgangne år arbejdet ekstra hårdt med. Præstation, robusthed, vilje og mod. Både i truppen og på klubplan skal vi have gjort vores ”Vi

76

kultur” endnu stærkere. Vi er på vej, men har dog stadig en masse som vi skal blive bedre til. Inden sæsonen gik i gang i 2019 vidste vi godt at det resultatmæssigt ville blive et svært år. Vores trup var smal og vi måtte starte vores overgang fra U16 til U18 tidligere end vi havde håbet på. Det syntes vi spillerne har klaret flot. De har været klar til at tage udfordringen op. Vi vidste at vi ville komme på mentalt og

AaB Årbog 2019


fysisk overarbejde og at vi skulle præstere godt for at få vores succesoplevelser. Turneringen 2018/2019 Desværre blev det ikke til en træningslejr i udlandet i 2019. I stedet tog vi i marts måned på en kombineret trænings- og kamp weekend I Nørresundby idrætscenter. På weekenden blev der plads til træning, en god forberedelse til kamp og lidt plads til socialt samvær. En vellykket weekend der samtidig gav en af de få sejre dette forår. Holdet spillede i foråret 2019 14 kampe. En af dem en pokalkamp. I de 14 kampe benyttede vi 20 spillere. Vi havde 7 spillere der spillede alle 14 kampe.

I hele 2018/2019 sæsonen benyttede vi 28 spillere. Alt i alt syntes vi at holdet i foråret præsterede fornuftigt ud fra de betingelser vi havde. Årets spiller blev: Alberte Nymark Grankvist Årets udviklingsspiller blev: Emma Lind Simonsen. Turneringen 2019/2020 Efter en velfortjent vedligeholdelsesperiode havde vi håbet på at vi kunne bevare vores trup intakt. Det var dog ikke tilfældet. Så selv om vi fik tilgang af 4 spillere var vi lidt i samme situation som i foråret. Længerevarende skader hos en del spillere i truppen gjorde ikke vores betingelser bedre. Igen blev der vist parathed, vilje, engagement, tålmodig-

Bagerst fra venstre: Holdleder Dorte Lau, Julie Lauersen, Cecilie Fuglsang Thomsen, Emma Eskerod, Erika Vangsgaard og Målmandstræner Kim Brohus. Midterst fra venstre: Træner Finn Christensen, Caroline Rafn, Camilla Hastrup Larsen, Silje Juul, Victoria Kahr, Emma Højsby, Anna Sofie Frederiksen, Emma B Sørensen og træner Kristian Stavad. Forrest fra venstre: Sofie Qvist, Maria Rasmussen, Emma Lind Simonsen, Signe Hovalt, Maja Holm Baun, Anna Mehlbye, Frida Eskerod og Laura Dorff.

AaB Årbog 2019

77


hed og stor forståelse fra spillere, forældre og trænerkollegaer. Så trods mange bump i efteråret har vi fået en erfaring som vi forhåbentlig fremadrettet kan bruge i vores udvikling af den enkelte spiller og holdet. Efter en start med et uafgjort resultat mod FC Thy løb vi ind i en lang og hård mental periode med mange nederlag. Vores fokus i den periode var at holde fast i vores holdarbejde og have fokus på at kunne præstere både på og udenfor banen. Spillerne skal have ros for at tænke fremad og holde hovedet højt i denne periode. Samtidig skulle vi have tålmodighed og holde fokus på de ting vi gerne ville forbedre. Nemlig lave gode præstationer og spille vores kampe færdige. Den kurve har været opadgående. Dette var medvirkende til at vi vandt 2 ud af de sidste 3 kampe. En sejr mod FC Nordsjælland i den sidste kamp var en dejlig succesoplevelse at slutte efterårssæsonen af med. Vi skal arbejde videre med er relationerne på og udenfor banen. En af forudsætningerne for at vi som hold skal lykkes, er at vi lytter til og hjælper hinanden. Det er et holdspil og vi er afhængige af

78

hinanden. Samarbejdet med hinanden er og skal være det, der driver os. I efteråret har vi spillet 12 kampe og benyttet 22 spillere. Der er 4 spillere der har spillet alle 12 kampe. I løbet af efteråret er der blevet nedsat en arbejdsgruppe bestående af forældre. Denne arbejdsgruppe skulle planlægge en træningslejr i april måned 2020. Træningslejren er planlagt og destinationen er Malaga. Tak til arbejdsgruppen for det store stykke arbejde I har lavet. Vi håber det bliver en god oplevelse for pigerne. Vi skal i den kommende periode arbejde på at gøre vores træningsmiljø endnu stærkere. Stor tak til alle der har ydet og yder et godt og stort stykke arbejde for os. Tak for samarbejdet og støtten nedad, opad og til siden omkring vores trup. Alle i AaB ønskes en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. På gensyn i 2020. Det sociale element, den vigtigste byggesten.

AaB Årbog 2019Af Casper Krogh Madsen

U16 Piger En spændende forårssæson var os i vente. Over vinterpausen valgte vi i AaB Piger Elite at rykke alle årgang 03 piger op til U18, hvilket betød at U16 holdet i foråret bestod af rene 1. års spillere. Selvom vi havde store forventninger til pigerne var vi dog stadigvæk i tvivl om hvordan pigerne skulle klare sig. Det viste sig at komme til at gå fremragende. Pigerne spillede 14 turneringskampe hvoraf 12 blev vundet, én uafgjort og én tabt. Det gav os en flot 2. plads i puljen med 37 point lige efter Fortuna Hjørring med 38 point. De to kampe vi satte point til var begge til Fortuna :-( Vi fik i turneringen scoret hele 42 gange og lukkede kun 13 mål ind, så meget flot at pigerne. Det var en rigtig flot sæson, hvor Laura Dorff inden vi gik på sommerferie blev kåret til

“Årets spiller” mens Cecilie Thomsen blev kåret til “Årets udviklingsspiller” Her i efteråret skulle vi forsætte med holdet fra foråret. Vi skulle igen spille i den bedste U16 række, men ombrydningsreglerne af rækken var blevet ændret, hvilket skulle vise sig at gøre puljen særdeles spændende, og måske til tider for spændende. Otte hold i puljen, hvor de fire bedst placeret efter endt efterårssæson spiller sig i den bedste række og de fire nederste spiller sig i den næstbedste række. Vi havde høje forventninger til holdet efter succesen fra foråret, men det skulle vise sig at blive hårdere end forventet. Det var tydeligt for os allerede inden første turneringskamp, at vi løbende måtte

Bagerst fra venstre: Kristian Karlsen, Casper Krogh Madsen, Pernille Kristensen, Cecilie Thomsen, Mathilde Mørch, Victoria Kahr, Sofie Dahl, Cecilie Abildgaard, Emma Højsby, Søren Koch, Rikke Skall.

80

AaB Årbog 2019


afgive spillere til U18 grundet en del skader i deres trup. Det bevirkede, at vi specielt i starten af sæsonen, ikke havde den stabilitet som vi havde håbet på. Nye spillere på nye pladser fra kamp til kamp, men man må sige at alle de spillere vi har brugt har ydet alt hvad de kunne, for at skabe så gode resultater som muligt. Spillemæssigt var det i starten af svingende karakter, men billedet generelt var at vi skabte utrolig mange chancer, men effektiviteten udeblev, hvilket kostede os en del point. Heldigvis fik vi i den sidste halvdel af sæsonen mere stabilitet på holdet, hvor vi kunne stille med samme hold flere kampe i træk, effektiviteten steg gevaldigt og vi lukkede ekstra godt af nede bagved. Lige indtil anden sidste kamp var der spænding om hvilke hold der skulle ende i top 4. Heldigvis var vi dygtige nok til at få rigtig mange point i de sidste kampe, hvilket bevirkede at vi kunne slutte turneringen på en velfortjent 3. plads med 7 vundne, 2 uafgjorte og 5 tabte kamp. Vi endte med 23 point og en

målscore på 37-18, hvilket gør os til det hold der har lukket færrest mål ind og har scoret anden flest mål i puljen. Meget meget flot af pigerne omstændighederne taget i betragtning. En stor tak skal lyde til de spillere fra U15, så vi har benyttet os af. Desuden en stor tak til vores holdleder Rikke Skall, for hendes hjælp til kampene. Tak for samarbejdet til mine trænerkollegaer Søren Koch og Kristian Karlsen, sikke et team :-) Nu sender vi igen alle U16 spillere op til U18 og i stedet modtager vi et helt kuld af talentfulde U15 spillere, som vi skal arbejde med i foråret. Den udfordring glæder vi os utrolig meget til. Tak til jer piger på årgang 04, vi vil aldrig glemme de oplevelser I har givet os, og vi glæder os til at følge jeres udvikling.

Forrest fra venstre: Anna Mehlbye, Nanna Nørlem, Sisse Frost, Julie Mortensen, Signe Rolighed, Vida Langeland, Laura Dorff, Cecilie Holst, Elisabeth Skall, Natasja Pilgaard.

AaB Årbog 2019

81


Af Nicolaj Rosengren Olsen

U15 Piger En masse super fede oplevelser og en kæmpe kollektiv udvikling. Pigerne har flyttet sig enormt langt, både som fodboldspiller men også som menneske. De har lært ideale menneskelige værdier og redskaber, som de kan tage med fremover. Værdierne er empati, sammenhold, modenhed og at sætte holdet forrest. Året startede ud med at vi vandt Jysk Mesterskab i Futsal. Netop denne fase af vores udviklingsmæssige periode var helt vild. Vi stillede med to hold, og sluttede af med at blive nr. 1 og nr. 2. Det er en magtdemonstration uden lige – det var den perfekte start på de sidste år som U14 piger. Marts måned var spækket med oplevelser og masser af kampe. Vi var bl.a. nede på VIES, efterskole ved Vejle. Det var et fedt set-up og fede kampe, der var en del fritid, som blev brugt på at styrke det sociale – kan specielt huske min fantastiske armgang, eller noget… Efterfølgende var vi til vores egen elitecup i Aabybro. Her var BSF og Vejle tilmeldt. Vi vandt denne cup også. Efter en hård marts måned, så skulle vi i gang med turneringen. Vi spillede rigtigt fint fodbold hele vejen og dette gjorde vi var i en jysk mesterskabsfinale og pokalfinalen. Pokalfinalen har pigerne haft det svært med de senere år – dette år var ingen undtagelse. Vi var simpelthen ikke klar, vi tabte 5-3 imod Vildbjerg. Til jyskmesterskab var det revanche kamp mod Vildbjerg. Dette var pigerne meget opsatte på. Det var ren fight og flotteste kamp fra pigernes side af, at vi endte som jysk/fynsk mestre!! 4-1 til os!! Dette blev efterfølgende fejret med god mad og selskab af pigerne og forældre.

vist styrkemæssige potentiale i en lang periode. Hun er en spændende spiller at følge og har et enormt fodboldhjerte. Årets kammerat blev Signe Sand, hun er altid glad og er den sociale lim. Hun har en fantastik personlighed, velfortjent! Årets udviklingsspiller blev Tilde Grøn. Hun har et temperament som et helt ustyrlig. Men som 6ér har hun et kæmpe potentiale I sommerferien deltog vi i Dana Cup og det var endnu en succes. Udover en masse sociale oplevelse, kunne vi også kalde os mestre efter en 1-0 sejr i en spændende kamp mod Norske Lyon. Husker det stadig som i går. Julie sparker frispark og det ligner en lidt atypisk bold men ender med at blive en fremragende pasning til Petra. MÅL. U15 halvår blev dette halvår, hvor jeg sluttede som træner. At skulle sige farvel til disse fantastiske piger var enormt svært og jeg tænker stadig på alle de oplevelse, vi nåede at få sammen. Hver og en vil altid have en plads i mit fodboldhjerte. I ved jeg kommer til at savne jer og jeg vil følge jer tæt. Tusinde tak til Rikke for hendes fantastiske tilstedeværelse hos pigerne. Du har været hel unik for disse piger. Tak for de korte perioder jeg havde jer i, Martin, Jens og Mikas. I har været en kæmpe hjælp. Tusinde tak til dig Martin. Jeg ønsker dig alt held og lykke i fremtiden med U14.

Pokalerne årets spiller, kammerat og udviklingsspiller blev uddelt. Laura Kjær blev årets spiller. Hun har som gentagende gange har

82

AaB Årbog 2019


Bagerst fra venstre: Rikke Taftenberg (fys./træner), Nanna Lindhardtsen, Anne Frank Jacobsen, Isabella Søndergaard Weinreich, Sara Purkær Bay. Midterst fra venstre: Nicolaj Rosengren Olsen (1. træner), Signe Haugsten Larsen, Trine Højrup Vendelbo, Petra Hoydal, Julie Brøndberg, Kristian Karlsen (målmandstræner). Forrest fra venstre: Signe Hust Sand, Katrine Svenningsen, Laura Ringstrømm Kjær, Laura Damhus Knudsen, Tilde Bjørnsgaard Grøn, Katrine Klessen, Sinne Linnerup. Mangler: Frederikke de Gier og Miriam Kanat.

AaB Årbog 2019

83


Af Martin Jensen

U14 Piger

Pigerne har i efteråret knoklet hårdt på træningsbanen. I den indledende pulje inden ombrydning - som bød på nogle udfordrende kampe - endte pigerne med at spille sig i Liga 1A, hvor de 8 bedste hold fra Jylland og Fyn ventede. Inden liga 1A begyndte var holdet afsted på en træningsweekend i Randers, hvor sammenholdet blev styrket, og hvor pigerne fik spillet træningskamp imod en stærk modstander fra IF Alliancens U14 drenge – en kamp, hvor pigerne fik vist drengene, at de sagtens kan være med. Weekenden bød på massere af grin, taktiske snakke, en masse fodbold og ikke mindst blev grobunden for resten af året lagt.

84

Liga 1A bød på nogle tætte og intense kampe, hvor flot fodboldspil prydede de grønne græsbaner. Efter en række tætte og intense kampe, hvor bl.a. kampen i Silkeborg vil blive husket for flot fodboldspil, skulle efterårets puljesejr afgøres i årets sidste kamp, hvor modstanderne hed FC Thy Piger – vinderen kunne kalde sig vinder af Liga 1A. Efter en rigtig flot omgang fodbold fra pigerne og en tæt kamp, endte AaB pigerne med en fortjent 3-1 sejr, og kan derfor endnu engang kalde sig for puljevindere i den bedste række i deres årgang i efteråret 2019. I løbet af efteråret er Christoffer Madsen blevet tilkoblet som assistent for holdet, samt Nicoline Thomsen som fys.

AaB Årbog 2019


Vi er enormt glade for at have fået dem begge ind i teamet – det har skabt en større ro og stabilitet, og specielt til kampe og træninger har de begge bidraget med skarpe snakke og diskussioner. Vinteren byder på Futsal, træningskampe og masser af intense og fokuserede træningspas, inden der venter spændende udfordringer i foråret, hvor pigerne skal fortsætte de

flotte takter i Liga 1A. Derudover venter en spændende tur til London, hvor holdet bl.a. skal møde nogle af de dygtigste engelske piger i deres årgang. Vi ser frem til et spændende forår med massere af god fodbold.

Bagerst fra venstre: Caroline Hundebøll, Anne-Laura Jakobsen, Frida Binderup, Sofie Mikkelsen, Laura Larsen, Signe Albæk. Midterst fra venstre: Martin Jensen, Silje Giversen, Laura Bak, Nanna Martens, Line Mumgård, Amalie Fyllgraf, Nicoline Thomsen, Kristian Karlsen. Forrest fra venstre: Line Vægter, Roberta Søndergaard, Wigga Simonsen, Marie Pedersen, Natasja Haldrup.

AaB Årbog 2019

85


Af Allan Andersen

U13 Piger To gange Jysk/Fynsk-mesterskab. Efter et flot efterår hvor holdet med nød og næppe vandt Liga 1 blev vinteren brugt på to til tre ugentlige træningspas. Den udendørstræning blev suppleret med indendørsfodbold og futsal. Det blev til masser af lækkert og tempofyldt fodbold i diverse haller rundt om i Jylland, hvor både andre pige- og drengehold blev udfordret. Det første store resultat blev leveret i finalen om det Jyske Mesterskab i futsal hvor Fortuna Hjørring blev besejret i finalen med AaB som det dominerende hold. Næste store opgave ventede i marts hvor AaB – elite forårscup Q blev afviklet i Aabybro. Til turneringen inviteres de bedste hold i Danmark, hvor man spiller om det uofficielle DM. AaB-pigerne gik hele vejen til finalen men måtte se sig besejret i finalen af Egebjerg. I løbet af forårssæsonen får vi vist masser af god fodbold og det bliver til 11 sejre ud af 14 mulige og forude venter JM finalen i Liga 1 mod Tarup/Paarup. Der er ingen tvivl om, at det er de to bedste hold i Jylland/Fyn der mødes. Fra kampens start får AaB-pigerne hurtigt sat sig på spillet, men det er Tarup/ Paarup som bringer sig foran 0-1. AaB pigerne lader sig dog ikke ryste og scorer tre hurtige mål og kan gå til pausen foran 3-1. I anden halvleg fortsætter AaB det gode spil og kommer også på 4-1. Dette benytter Tarup/Paarup til at sætte en ekstra mand på banen og dermed får de et lille overtag i spillet. Det bliver til 4-2 og herfra kontrollerer de velspillende AaB-piger kampen og kan juble over endnu et JM-mesterskab til AaB. Alt i alt har pigerne leveret en super sæson og udviklet sig mest i forhold til de konkur-

86

rerende hold. Det har været en fornøjelse at se, hvordan pigerne løbende har udviklet sig individuelt og som hold og allervigtigst arbejdet benhårdt til hver enkelt træning. Hen over sommeren oplevede U12pigerne en forventet tilgang, således at de var spillere nok til at spille Liga 1. Faktisk dukkede der så mange piger op at truppen næsten blev fordoblet således der var 12 piger. Allerede fra første træning var det en flok fokuserede piger som trådte ud på træningsbanerne. Venindesnakken var parkeret i omklædningsrummet og fokus var 100% på fodbolden. Det var tydeligt at det ikke var tilfældigt at netop disse piger vil fortsætte deres fodboldudvikling i AaB-trøjen. Socialt tog pigerne godt imod hinanden og der blev hurtig knyttet bånd på tværs af de tidligere klubber. Pigerne tyvstartede sæson ved at deltage i Dana Cup. I de indledende kampe stod det hurtigt klar at det er et hold med meget stort potentiale. Uden at have spillet sammen i en eneste kamp før Dana Cup, spillede pigerne sig i semifinalen. Desværre blev det til et knebent 0-1 nederlag. Liga 1 har budt på masser at jævnbyrdige kampe. Der er blevet spillet masser af fint fodbold og det er tydeligt at den seriøse tilgang til træning belønner sig. I forhold til de tidligere år er der ingen tvivl om at pigefodbolden har fået et markant løft og der er mange gode hold rundt om i Jylland. AaB-pigerne endte på en flot 3. plads. Allerede nu tager pigerne hul på at spille 11mandsfodbold. For at få mere modstand spilles en række kampe med U13drengehold.

AaB Årbog 2019


Det er et rigtigt godt match og det gør stort indtryk på drengene og deres forældre, når de ser at pigerne kan spille på samme niveau som drengene.

Hen over vinteren vil den udendørstræning blive suppleret med futsal således at spillernes tekniske niveau bliver endnu højere.

Bagerst fra venstre: Frederikke Johnsen, Rebecca Damgaard, Freya Poulsen, Angelina Bjerre. Midterst fra venstre: Allan Andersen, Nikoline Schjelder, Ida Skaksen, Frida Kristensen, Julie Ringgaard, Lea Fogde. Forrest fra venstre: Frida Nørgaard, Josefine Raal, Sarah Schjelder, Freja Damsgaard, Helen Christensen.

AaB Årbog 2019

87


Af Helge Søndergaard Weinreich

AaB Talentcenter for Piger VISION – at stå stærkere sammen. Vi vil styrke elitepigefodbolden i Nordjylland ved at samle og give de mest ambitiøse og talentfulde spillere rammer og vilkår, så de udvikler sig mest muligt. På denne måde kan vi spille med i landets bedste ungdomsrækker og udvikle pigefodboldspillere til ungdomslandsholdene.

Udvælgelse af spillere for talentcenter 2019/20 Her er det altid spændende at komme til træning! Her er der fokus på de tekniske færdigheder, sjov og leg med bolden, og nye og til tider krævende øvelser både for vores egne spillere, og de tilmeldte spillere fra vores mange samarbejdsklubber i Nordjylland. Og nu får spillerne mulighed for at prøve vores nye GOAL STATION, som bliver en fast del af vores træningsøvelser på talentcentret.

88

Vi havde en god turnering til Nørhalne Cup 2019, hvor vi sammensatte to hold. Henholdsvis et hold til 8:8 mands og et hold til 11:11 mands. Vores deltagelse til Nørhalne Cup ligger fast hvert år. Her får vi muligheden for at se vores piger fra talentcentret i vigtige kampsituationer på banen. Hvordan er de mentalt klar til de vigtige kampe. Har de styr på de taktiske og spilmæssige kompetencer.

AaB Årbog 2019


Og i traditionens tro deltager vores U13 hold i én drengerække. Her vil vi udfordre pigerne til at yde der maksimale i duellerne mod drenge. De kampe overværes af rigtige mange spillere, forældre og neutrale tilskuere, og er uden tvivl et fantastisk udstillingsvindue for AaB Kvinde/Pigefodbold. AaB kegler – nærmest en tradition I år har vi nået nye højder. Vi har fået et imponerende antal tilmeldinger af håbefulde piger, der alle drømmer om at blive den nye Nadia Nadim, Pernille Harder eller Emma Snerle.

De 22 klubber har samlet tilmeldt 80 nye spillere, som mødte op til vores Talentcenter For Piger – Udvælgelsen 2020, hvor vores eget U13 hold med 12 spillere, deltager på lige fod med/mod de andre piger. Vores samarbejdsklubber for 2019/2020 er; Asaa Boldklub, Biersted IF, Fyrkat Q, Ffi (Frederikshavn), Holtet IF, Farsø Ullits IK, Hjallerup IF, IFN Fremad Nørhalne, IK Rosendal, IF Alliancen, Løgstør IF, LBK Gistrup, RKG, Nibe B, SG IF, TSV, Støvring IF, Vester Hassing IF, Vodskov IF, Aalborg Chang, Aalborg Freja og Aars IK. Og flere melder sig til. Tusind tak for at VI STÅR STÆRKERE SAMMEN! AaB TALENTCENTER FOR PIGER – Klubbesøg, hos Jeres klub?? Flere af vores samarbejdsklubber har fået besøg af trænerne fra Talentcentret hjemme i deres egne omgivelser. Vi har forløbeligt besøgt IF Jarl Arden, Farsø Ullits IK og Aars IK. Vi vil meget gerne komme ud i klubberne og vise nogle af vores øvelser fra talentcentret. Her må klubben gerne samle flere årgange, og fælles for dagen er, at det er lærerigt, interessant og sjovt! For pigerne og for trænerne. Ring for at aftale et besøg i Jeres klub: Talentkoordinator Helge Søndergaard Weinreich - 28143996.

AaB Årbog 2019

89


Sæsonafslutning i pige og drenge ungdom U12 Piger: Årets talent:

Josefine Raal

90

U12 Piger: Årets spiller: Ida Skaksen

U13 Piger. Årets talent: Line Mumgaard

U13 Piger: Årets spiller: Anna Laura Jacobsen

U13 Drenge: Fidusen: Malthe Kjølby

U13 Drenge: Spar Nord: Nóel Atli Arnòrsson

U13 2 Drenge: Fidus: Viktor Møller

AaB Årbog 2019


U14 Piger: Årets kammerat: Signe Sand

U14 Piger: Årets spiller: Laura Ringstrømm Kjær

U14 Piger: Årets udviklingsspiller: Tilde Grøn

U14 Drenge: Fidusen: Oskar Eckardt Mortensen

U14 Drenge: Spar Nord: Malthe Gyldenløve-Lyebalk

U14 2 Drenge: Fidus: Bertel Kastrup

U14 2 Drenge: Spar Nord: Aske Rasmussen

U15 Drenge: Fidus: Elias Sønderskov Ovesen

U15 Drenge: Spar Nord: Oliver Ross

AaB Årbog 2019

91


U15 Drenge: Årets AaB dreng: Gustav Bonde Dahl

U16 Piger: Årets spiller: Laura Dorff

U16 Piger: Årets udviklingsspiller: Cecilie Thomsen

U17 Drenge: Fidus: Daniel Skovgaard Mortensen

U17 Drenge: Spar Nord: Zefarlino Nsoni

U18 Piger: Årets spiller: Alberte Grankvist

U18 Piger: Årets udviklingsspiller: Emma Lind

U19 Drenge: Fidus: Mikkel Kaufmann

U19 Drenge: Munken: Jeppe Pedersen

92

AaB Årbog 2019


Af Lotte Skotte Lewandowski, bestyrelsesmedlem

AaB 89ers

I 2019 er 89ers begyndt på en række nye initiativer bl.a. skolebesøg, hvor folkeskole og ungdomsuddannelser kan komme ud på AaB’s anlæg eller få besøg af frivillige fra 89ers som står for en idrætstime i foot-

AaB Årbog 2019

ball’s tegn. 89ers har også været repræsenteret både ved Studiestarten, Idrætsmødet i Vestre fjordpark, Tall Ships Race og SIFA’s Sportsmesse i Nordkraft. Derudover har kvindeholdet oprettet en instagram konto.

93


Alt sammen tiltag som har gjort at 89ers gennem 2019 har oplevet en medlemsfremgang på alle hold, hvilket har betydet en medlemsfremgang på 55%, så vi nu er oppe på 97 aktive medlemmer. Støttebeviser er et andet nyt initiativ som blev søsat i 2019. Privatpersoner har med et støttebevis kunne støtte klubben og samtidig komme gratis til alle Nationalligahjemmekampe og deltage i diverse konkurrencer gennem sæsonen, bl.a. om en signeret trøje fra Morten Andersens tur rundt i Danmark. Støttebeviserne har givet 89ers mulighed for, at hente en Amerikaner til holdet, hvilket har været en stor styrke for såvel vores Nationalligahold, som for vores ungdomshold og skolebesøg, hvor han har spillet en aktiv rolle i at lære de unge mennesker om amerikansk fodbold. Igen i år beviste Nationalligaholdet at 89ers hører til blandt de bedste amerikanske fodboldklubber i Danmark, da de i wildcard run-

den spillede sig til en plads i semifinalen. Et andet bevis på dette er at 89ers har haft ikke færre end 11 spillere, 4 trænere og 1 fysioterapeut fra vores U16-, U19- og Nationalliga-hold, på hhv. U17-, U19- og A-landsholdet, hvilket bestemt er noget vi kan være stolte af i klubben. Også vores yngste medlemmer har vi grund til at være stolte over, vores U10-, U12-, U14hold har med stor iver og gåpåmod året igennem deltaget i 9 stævner i hele landet i samarbejde med MidWestMusketeers. 89ers kvindehold er gennem 2019 vokset støt i medlemstal, og har i efteråret deltaget i en række stævner sammen med kvinderne fra TriangleRazorbacks, Aarhus Tigers og Copenhagen Tomahawks. Også på ungdomsholdene er der tilgang af kvindelige medlemmer, hvilket er en glædelig udvikling, som vi håber fortsætter de kommende år, og som vil danne grundlag for kvindeholdenes fremtidige eksistens. Også i denne vinterperiode er det muligt for alle interesserede, store og små, medlemmer og ikke medlemmer at være med til gratis indendørs flagfootball, med håbet om at skabe et bedre sammenhold på tværs af holdene og at der i 2020 vil være grobund for et decideret flag-football hold i AaB regi. For at få afdelingen til at køre rundt er der en række frivillige opgaver der skal løses, gennem året har holdene i fællesskab været med til at afvikle Nationalligakampe, Ungdoms- og kvindestævner, bemande boder til superligakampe, stå for diverse frivilligopgaver gennem Skråen og Nibe Festival. Herudover har vi en lang række trænere der uge efter uge gennem deres engagement og kærlighed til sporten har udviklet og motiveret alle vores hold og dommere som har dømt kampe rundt omkring i hele landet. Uden de frivillige, trænere og dommere ville vi ikke kunne bibeholde det fantastisk tilbud vi har som afdeling i dag.

94

AaB Årbog 2019


Af Jakob Zinck Thellufsen, cheftræner

AaB 89ers: Nationalliga I AaB findes der en velbevaret hemmelighed. I den sydlige ende af anlægget spiller og træner et af de fire bedste amerikanske fodboldhold i Danmark – det er AaB 89ers. Hvis man har læst mine beretninger i de foregående år, har man kunne følge med i den fremgang der har været. Vi er over de sidste fem år gået fra at spille om at undgå nedrykning, til nu at være et top fire hold de sidste to sæsoner i streg. Desværre med semifinalen som endestation i

AaB Årbog 2019

begge sæsoner. Denne udvikling er sket i høj grad med danske spillere. Indtil i år har vi ikke haft en amerikaner på vores hold, i modsætning til de fleste andre hold i den bedste danske række. Vi startede sæsonen ud med at spille en tæt kamp mod de senere Danmarksmestre fra TriangleRazorbacks. Vi havde flere chancer for at vinde kampen til sidst, men måtte se os slået med fire point til sidst.

95


Anden kamp var hjemme mod Aarhus Tigers, som så AaB 89ers vinde sikkert 26-12. Derefter fulgte to kampe mod Søllerød Gold Diggers, hvor især den første kamp på udebane var et offensivt fyrværkeri fra begge hold. Det endte desværre i Søllerøds fordel som vand 72-56. Hjemmekampen endte også med et nederlag mod Søllerød Gold Diggers. Med en rekord på 1-3 gik vi ind til kampe mod Frederikssund Oaks og Odense Badgers. Begge disse kampe blev vundet stort, og dermed havde vi en 3-3 rekord inden vi skulle møde sidste års danske mestre fra Copenhagen Towers på hjemmebane. Den kamp endte også med et nederlag, men kun på 52-36. Så med fornemmelsen af kun at være to scoringer fra sidste års danske mestre, var det med god tro på os selv vi gik ind til sommerpausen. Efter sommerpausen stod Odense Badgers som første modstander. En kamp AaB 89ers

96

vandt 36-0. Næste kamp var mod TriangleRazorbacks hjemme. Sæsonen havde formet sig således at skulle vi formå at vinde med fem point eller mere, vil vi have en chance for at vinde 3. seed indtil playoffs. Efter en højt scorende affære, hvor AaB var foran med mere end 20 point på et tidspunkt, formåede vi desværre kun at vinde med fire point. Det var klubbens første sejr over TriangleRazorbacks, og dermed er det kun Copenhagen Towers i nationalligaen, som vi endnu ikke har prøvet at vinde over. Med et nederlag på 10 point mod Aarhus Tigers i sidste kamp i den regulære sæson, var det sikret at vi skulle spille hjemmekamp mod Aarhus Tigers igen i sæsonens første slutspilskamp. Wild card kampen mod Aarhus Tigers, bød igen på et eksplosivt angreb fra AaB 89ers, anført af Quarterback Alexander Kronborg, Run-

AaB Årbog 2019


ning Back Breon Allen som var hentet ind fra USA i løbet af sæsonen, og en række af gode Wide Receivers. Kampen sluttede 60-34 i AaBs favør. Dermed var vi klar til semifinalen på udebane mod Copenhagen Towers. En kamp, som desværre sluttede med et nederlag, og dermed blev Copenhagen Towers nok engang endestation for AaB 89ers.

AaB Årbog 2019

I en sæson, hvor vi har været med i alle kampe, og har slået TriangleRazorbacks for første gang, er der en god fornemmelse gående ind til næste sæson. Så skulle du være på AaBs anlæg, kan jeg kun anbefale at komme ned og se AaB 89ers nationalliga hold spille. Vi lover god underholdning!

97


Af Lasse Grønborg Christensen, cheftræner

AaB 89ers: U19 & Senior II

Vi har i år haft en anderledes sæson, men det har bestemt ikke påvirket spillerne synligt. Tidligt i foråret så vi behovet for, at vores U19 hold skulle indgå i et klubsamarbejde, hvorfor forårets kampe blev spillet sammen med både Esbjerg Hurricanes og Herning Hawks. Dette betød at vi kunne spille kampe, men også at vores ældste ungdomsspillere skulle forholde sig til et hav af udfordringer, såsom stor afstand til træningslejr og kampe, mens de ligeledes skulle til at samarbejde med spillere og trænere, som de udelukkende så, når de hektiske kampe skulle spilles. Men spillerne lod sig ikke skræmme, hvilket resulterede i en

98

synlig personlig og sportslig udvikling. Det gør en stolt, som træner, når unge mennesker griber en udfordring og bare løber med den, som om det var det mest naturlige – og ikke mindst når de i processen, skaber venner på tværs af Jylland. I efteråret ophørte samarbejdet, da vi så muligheden for at starte et samarbejde med vores Senior II afdeling – og dermed muligheden for at styrke den samlede bredde i klubben, da Senior II afdelingen var ikkeeksisterende i foråret. Selvom vi kun deltog i to kampe, der begge endte med nederlag, kan vi tage meget med os fra sæsonens anden halvdel. Vi evnede

AaB Årbog 2019


selv at stille hold til de fire planlagte kampe, mens en stærk kærne af spillere stod sammen til træning og kamp; U19 som Senior II spiller – alle var lige. Det er altid en udfordring, når man blander senior II og U19 i en samlet afdeling, men spillerne viste sammenhold og lederskab igennem hele processen. Alt dette kulminerede i en hæsblæsende kamp, på udebane mod Holstebro Dragons. Her var vi centimeter fra at udligne, med en 2-point conversion, i sidste sekund. Dette er på mange måder,

AaB Årbog 2019

en af de bedste kampe jeg har været med til, i mine 10 år i sporten – alt sammen på grund af den ellers skæve sammensætning af Senior II og U19. Så trods et rodet 2019, er det de positive historier, som fylder mest; organisatoriske udfordringer påvirkede ikke spillerne, de ville spille, lære og have det sjovt mens de gjorde det. Dét gør en stolt, som træner.

99


Af Daniel Moradi, cheftræner

AaB 89ers: U16

På trods af en lille trup, har U16 holdet kunne spille sammen med Århus Tigers og har haft succes med at få et par spillere med på landsholdscamp. Til træning har der været meget fokus på at udvikle spillerne atletisk, og har givet stor interesse hos spillerne for at kæmpe og

100

arbejde på at blive bedre. Frem til næste sæson vil en del U14 spillere rykke op, hvilket kan give grobund for en ny træningstilgang og samtidig udvikle spillerne så de er klar til at spille Football på et højere niveau end de er vant til.

AaB Årbog 2019


Af Anette Pilgaard

AaB 89ers: U10, U12 & U14 Hos de yngste spillere i AaB 89ers har der været travlt i 2019. Sæsonen har budt på deltagelse i 9 stævner fra maj til oktober og kulminerede i det store, afsluttende juniorstævne i Gladsaxe den 5. oktober i forbindelse med årets Mermaid Bowl. I 2019 har der været stor fokus på rekruttering af nye spillere til ungdomsrækkerne og en lang række af skolebesøg og arrangementer rundt om i Aalborg har resulteret i, at det nu er muligt at køre scrimmage til træningerne, hvilket giver spillerne noget kamperfaring og en bedre fornemmelse for sammenspillet og de forskellige plays fra playbooken. Årets gang: I starten af februar afholdtes den årlige Rookie Day, som er en slags åbent hus for de børn og unge, som godt kunne tænke sig at prøve en sport, der, for mange, er rimelig ukendt. Der var pivkoldt ude på kunstgræsbanen, men alligevel var der mødt en god gruppe af børn og unge op til arrangementet. Til Rookie Day blev det tydeligt, at amerikansk fodbold er for alle – store og små, drenge og piger – da mindstemanden denne dag var Aksel på 6 år, som nærmest kunne svømme i den træningstrøje der var fundet frem til ham. Efter en meget kort indendørssæson, som foregik på Seminarie Skolen, blev ungdomsspillerne sendt udenfor igen efter vinterferien. I regn, rusk og snestorm gik der derudad – der skulle jo trænes, så holdene var klar til forårets mange stævner. Igennem hele sæsonen er der blevet trænet to gange om ugen – tirsdage, som blev omdøbt til ”Touch Down” tirsdag og torsdage, som kom til at hedde ”Tackle torsdag” Spillerne har været med til at udvikle deres egen ”Playbook” som lø-

AaB Årbog 2019

bende bliver trænet og finpudset, så alle ved hvad der skal foregå til de forskellige stævner. I marts afholdt 89ers årets første bootcamp, hvor vi havde kammeraterne fra Viborg og Randers på besøg. Det var en weekend med et tætpakket program, men hvor der også var tid til hygge og socialt samvær i klubhuset. Ud af denne bootcamp opstod samarbejdet med MidWestMusketeers og vi har haft en

101


rigtig god sæson sammen med drengene og pigerne fra Viborg/Skive. I april var det så MidWest der indbød til bootcamp og her blev de relationer, der blev dannet til campen i marts, yderligere styrket og det blev aftalt, at de to klubber skulle bruge den samme playbook og så vidt muligt danne mixhold ude til de forskellige stævner. Et samarbejde var skabt. Årets første stævne fandt sted i starten af maj i Aarhus hos Tigers på deres flotte anlæg i Viby. Drengene og pigerne fra 89ers og Musketeers gjorde en god figur og viste, at selv om man spiller på mixede hold, så kan man sagtens spille op med de største hold. Efter stævnet i Aarhus fulgte fire hektiske uger, hvor Odense Badgers, Holstebro Dragons, Vejle Razors og Horsens Stallions var værter for nogle velgennemførte stævnedage. Alle steder ydede ”De Wiiij” fra 89ers en rigtig god indsats og spillerne på U12 og U14 fik vist hvad de havde lært. Efter et meget travlt forår kunne spillerne derefter gå på en særdeles velfortjent sommerferie.

102

Lørdag den 10. august var der så hjemmebanefordel, da 89ers var vært for efterårets første stævne. Godt 70 ungdomsspillere fra Randers, Aarhus, Viborg/Skive, Vejle og Odense var taget den lange vej til Aalborg og der var lagt op til nogle gode og spændende kampe. Desværre var vejrguderne så absolut ikke på vores side og stævnet måtte stoppes før tid, da boldspil ude på en åben græsbane ikke går så godt i spænd med en ordentlig omgang tordenvejr. ØV! Efteråret har budt på stævner i Skive hos Musketeers, i Aarhus (igen) hos Tigers og i Esbjerg hos Hurricanes. Alle steder har vi set både spændende og tætte kampe og udviklingen blandt vores ungdomsspillere har været tydelig og stabil. Den landsdækkende ungdomssæson afsluttedes med et stort stævne i Gladsaxe den 5. oktober. Her mødtes godt 500 juniorspillere fra alle afkroge af Danmark + nogle hold fra Sverige til en dag med køligt solskin, vind i håret og rigtig mange gode kampe. Endnu en gang fik pigerne og drengene fra 89ers

AaB Årbog 2019


markeret sig positivt blandt de mange dygtige hold fra hele landet. Dagen blev afsluttet på stadion til årets store finale – Mermaid Bowl – hvor Copenhagen Towers og TriangleRazorbacks tørnede sammen i et brag af en kamp. Razorbacks vandt en kneben sejr og bragte igen trofæet hjem til Jylland, hvor det hører til. Her mod slutningen af året har 89ers været vært for en positionscamp, hvor spillerne modtog mere specificeret træning på de positioner de helst vil spille på holdet. Endnu en gang fik vi besøg af kammeraterne fra Musketeers og det var dejligt at se de bånd der er blevet knyttet i årets løb mellem spillerne fra de to klubber. Det lover godt for et fremtidigt samarbejde. Lørdag den 9. november var der så fælles afslutningsfest for alle 89ers spillere – store, som

små. Eftermiddagen blev brugt på en Ultimate turnering, hvor der blev givet max gas på blandede hold. Derefter blev der serveret en lækker amerikansk menu i klubhuset og årets spillerpriser blev fordelt blandt juniorerne, som alle fik et ord med på vejen af trænerne. Her fra U10, U12 og U14 skal der lyde et stort TAK FOR I ÅR. Der skal først og fremmest lyde en kæmpe tak til en fantastisk trænerstab, som har ydet en super indsats i arbejdet med vores børn og så skal der også lyde en stor tak til alle de forældre, som altid står klar med opbakning og godt humør og som aldrig er blege for at stå rigtig tidligt op for at køre land og rige rundt til de forskellige stævner. Sådan er det at være en del af 89ers familien. Go Niners!!


Af Daniel Lassen, cheftræner

AaB 89ers: Kvindehold

2019 skulle være året hvor kvindeholdet fik lidt luft under vingerne. Efter et 2018 der var præget af opstart, manglende kamptilbud og få spillere, kom vi gennem vinteren med størstedelen af truppen intakt. Allerede fra Rookieday i februar, steg medlemstallet, og vi begyndte at afvikle nogle rigtigt gode træninger. Da vi nærmede os sommeren havde spillerne gjort det så godt at vi faktisk rundede 10 spillere for første gang. Efter sommerpausen kom året første stævne. Det føltes rigtig godt at komme ordentligt i gang med at spille amerikansk fodbold. Alle deltagerne har haft et stort smil på læberne, når vi har været færdige med efterårets kampe. Spillerne har gennem hele sæsonen været gode til at markedsføre holdet og rekruttere nye spillere til holdet. Derfor går vi på vinterpause med stor forventning til det kommende år, der højst sandsynlig vil resultere i den første turnering i Danmark for kvindehold.

AaB Årbog 2019


AaB 89ers: Landshold A-landsholdet: A-landholdet

A-landholdet AaB 89ers spillere

A-landsholdes Amerikans fodbold 2019

AaB Ă…rbog 2019

105


Jacob Dahl Callesen A-landshold

Patrick Møller Thomsen A-landshold & U17 Assisterende Defensive Line Coach

Thomas Zinck Thellufsen A-landshold

Jeppe Haals Christensen A-landshold

Tobias Reimer Borregaard A-landshold

Jonas Nedergaard Hansen A-landshold

Alexander Kronborg Bjerre A-landshold

Jakob Zinck Thellufsen QB træner, A-landshold

106

AaB Årbog 2019


Lucas Samuelsen Bach U19

William Kidmose Henriksen U19

Fabian Hiemstra Christoffersen U19

Christopher Zimmer Christensen, U17 & Offensive Line Coach, Aron David Bronstein, U17

AaB Ă…rbog 2019

Offensiv koordinator: Daniel Lassen, U19

Landsholdsfysioterapeut: Nicolai Laugesen

107


AaB 89ers priser

108

Defensiv MVP 2019: Jeppe Christensen

Offensiv MVP 2019: Alexander Kronborg

U19 CO-MVP: Christopher Zimmer

U16 Player of the year: Nikolaj Stoltz

Most developed player: Lucas Brix

U14 Defensive player of the year: Magnus Imer Kragelund

AaB Ă…rbog 2019


U14 Offensive player of the year Mikkel Riis

U12Most valuable player: Albert Jake Miller

U12 Defensive player of the year: Viktor Pilgaard Jespersen

U12 Most developed player: Malthe Sand Christensen

Kvindehold: Årets holdkammerat: Heidi Sloth Bengtsen & Rookie of the year: Frederikke Gerd Jensen

Kvindehold: Årets fighter: Cecilie Aarup Nielsen & Most developed player: Maj Rolland

AaB Årbog 2019

109


Af Søren Abildgaard

Floorball: Det går egentlig meget godt Det ikke så ringe endda som man pænt kan formulere det her i det nordjyske. Sæsonen 2018/19 sluttede med oprykning for vores herrer hold til Ligaen, samt endnu en DM finale til vores liga damer. En meget tæt finale der blev spillet i dokken i Esbjerg. Men som 8 gange tidligere måtte pigerne igen nøjes med DM sølv. Herrer 2 var meget tæt på at vine kredsen men tabte pusten de sidste par kampe og måtte se kredsmesterskabet glide væk. Derimod blev Herrer 3 seriemester i 3. division og rykkede dermed op. I januar blev en af floorball afdelingens egne unge ledere Patrick Bols kåret til årets VIP ildsjæl U25 i et stort arrangement i AKKC.

hvilket også holder kontingentet nede, men medlemmernes opbakning til disse arrangementer kunne være bedre. AaB Floorball er blevet tildelt opgaven som arrangør af DM-finalerne. Disse afholdes i stadion hallerne lørdag den 18. april 2020. Vi arbejder ligeledes stadig på udbygning af vores sponsorportefølje. Langt de fleste er trofaste sponsorer der forlænges hvert år. Men det er også glædeligt der stadig kommer nye til. Det er et langt og sejt træk for at lande en sponsoraftale. At skaffe sponsorer handler meget om personlige netværk, altså sponsoren kender den man taler med, og her kan medlemmerne også være med til at skabe en forbindelse. Til sidste vil bestyrelsen og undertegnede ønske alle AaB`ere en rigtig glædelig jul, samt et godt og lykkebringende nytår, med tak for alle oplevelserne, indsatserne og det gode humør. Husk sammenhold, loyalitet, kammeratskab, fællesskab gør vi er stærke.

I bestyrelsen er fokusområdet stadig på at bevarer den gode økonomi der har været i flere år. Vi er stadig gode til at tjene penge,

110

Herrer 1. Liga 2018/19sæsonen var en fantastisk sæson der yderligere gav gode oplevelser i en utrolig svær 1 division. Konkurrencen her var hård, der var mange tætte kampe, men det lykkedes trods alt at rykke op i ligaen til den kommende sæson. Til den nye sæson blev der hentet en ny cheftræner i Mark Reinert, samt gamle kendinge

AaB Årbog 2019


valgte at tørne ud på ny i AaB. Her kan nævnes Steffen Neve Jensen, Anders Berring, Men også nye spillere som Anders Jørgensen, Lasse Majland er stemplet ind. I ligaen spilles der om de 3 øverste pladser

som giver adgang til mellemspillet. Håbet og målsætningen er at kunne besætte 3 pladsen. Men konkurrencen er hård. De kunne tydelig ses da man mødte semifinalisterne fra forrige sæson.

Bagerst fra venstre: Sune Reinert, Ole Poulsen, Jannik Christoffersen, Casper Svane, Mads Thomsen. Midterst fra venstre: Pulkkinen, Anders Jørgensen, Niklas Knøsen, Nicklas Christoffersen, Rasmus Birmann, Rasmus Overgaard. Forrest fra venstre: Mike Grunnet, Træner Mark Reinert, Lasse Majland, Træner Michael Lykke Patrick Kristensen. Mangler: Patrick Bols, Ari Knoph, Mark Pedersen, Steffen Jensen, Anders Bering, Adam Haydon, Mathias Lentz.

Dame Elite Holdet kom lidt skævt igang med nederlag tidligt I august i pokalens 1 runde til de danskemestre fra Frederikshavn. Her blev det til et nederlag egen hule efter forlænget spilletid og straffe slag. En kamp som AaB pigerne førte hele vejen til kort før ordinær tid. Men straffe slag har aldrig været pigernes livret. Herefter fulgte der 2 svære udekampe i Århus der blev tabt knebent i starten af oktober, men herefter var der lutter sejre frem

AaB Årbog 2019

mod DM finalen som i 2019 blev spillet i Dokken i Esbjerg. Selvtilliden var i top, nu skulle det være, at vinde det danske mesterskab. Men Copenhagen vandt en tæt og spændende finale med 4-3 med et sejrsmål scoret 7 min før tid. Og den 8 sølvmedalje kom med hjem til Aalborg. Til den nye sæson er trænerstaben blevet væsentlig forstærket med Stefan Dines fra Århus som han har vundet 2 danske mester-

111


skaber med. Dertil er Niklas Knøsen og Michell Knøsen stadig en del af trænerteamet. Derudover er holdet også blevet forstærket med landsholdsspillerne Laura de fries og den tidligere AaB spiller Nicoline Pihl som atter er vendt hjem. Begge er dygtige og ekstremt målfarlige. Samtidig har Marie Louise

Kristensen gjort et glimrende comeback, og der er kommet et ungt talent i Elle Larsen fra Grindsted Hammers. Holdet har netop kvalificeret sig til final 4 som spilles i januar i Ringsted. Derudover er målet klart, at spille DM finalen hjemme i Aalborg i april.

Dame elite: Bagerst fra venstre: Marie L Kristensen, Line Blaabjerg, Maria Andersen, Laura De Fries, Rikke Juul, Katrine Stobberup, Elle Karlsen, Caroline Christoffersen. Forrest fra venstre: Line Hansen, Mette Eistrup, Amalie Thomsen, Lærke Jensen, Sara Lund, Carina Vestergaard, Janne Christensen, Anja Andersen.

Dame floorball fitness Dame floorball fitness har igen iår fokus på udvikling i sjove rammer.Der er stor fokus på at få alle på holdet til at forstå og lære floorball fra grunden. Der er også rig mulighed for at måle niveauet til at være dame ligaspiller, der til tider supplerer holdet. Herre 2+3. Division 2 I sæsonen 2018/19 opnåede AaB Floorballs hold i 2. Division en flot 2. Plads i rækken. Ud af 16 kampe, blev de 12 vundet. Holdet var en blanding af rutinerede kræfter og flere nye spillere. I slutningen af sæsonen deltog en del af holdets spillere i Old-Boys DM i Haubro i Vesthimmerland. Det var en hyggelig og sjov dag, med masser af gamle kendinge fra Floor-

112

ball-Danmark. AaB kom fint fra land i gruppespillet, men en dårlig spillet semifinale blev tabt, og i bronzekampen blev det igen til et nederlag mod Esbjerg. Altså endte det med en - dog flot - 4. Plads. I denne sæson er holdet blevet delt op i 2 hold; AaB2 og AaB3. Det skyldes kort og godt, at der var for mange spillere til blot ét hold. AaB2 er fortrinsvis for de rutinerede spillere, som har spillet sammen i mange år, mens AaB3 er for nye spillere, samt reserve-spillere fra Ligaholdet. Dermed bliver niveauet nogenlunde det samme på de to hold. Holdene træner sammen mandage og onsdage. Begge hold har i skrivende stund fået en flot start. AaB2 er indtil videre ubesejret med 4 sejere i 4 kampe, mens AaB3 har vundet 2 ud af 2.

AaB Årbog 2019


Bagerst fra venstre: Jesper lykke, Rasmus Luther, Niels Buus, Esben Kruhøffer, John Martens og Martin Verwohlt. Forrest fra venstre: Mikkel Lønvig, Peter Houkjær, Jesper Brask Pedersen, Kenneth Nord, Morten Broe.

Bagerst fra venstre: Adam Son Haydon, Kim furbo Agerskov, Michael Lykke, Casper Svane, Andreas Toft Larsen, Emil Binder Kristensen, Henrik Jurgensen, Magnus Haugaard. Forrest fra venstre: Mads Sørensen, Alex Dahl Jensen David Stokborg.

AaB Årbog 2019

113


Ungdom, U13, U11, U6/U9 Ungdommen er I fremgang i AaB. Mange kampe blev vundet i sidste sæson. Og spillet har udviklet sig flot under trænerteamet Henrik Frederiksen og Christian Ludvigsen. I den nye sæson trænes U11+U13 af Christian Ludvigsen, Malte Vestergaard samt Patrick Kristensen. Og sæsonen er som forventet startet

godt. Der er rigtig mange spillere til holdene og træningstiderne i hallen er fyldt godt op. Vi er nu i gang med opstart af U6-U8/U9 med en ugentlig træning om fredagen. Der har været en del efterspørgsel på netop denne aldersgruppe.

U13:Bagerst fra venstre: Træner: Christian Ludvigsen, Benjamin Jacobsen, Aleksander Jacobsen, Noah Schougaard, William Jensen, Lucas O. Sørensen, Mads Busted, Marcus Christensen & Træner Malte Pedersen. Forrest fra venstre: Justus Hesse, Andreas Jensen, Lucas H. Jensen, Lærke H. Jensen, August Buller, Nikolaj Wesselhøft.

114

AaB Årbog 2019


U11: Bagerst fra venstre: Mathias Mortensen, træner: Christian Ludvigsen, Tobias Bruun, Mikkel Damgaard, Tobias K. Ludvigsen, Lærke H. Jensen. Træner: Malte Pedersen. Forrest fra venstre: Viggo Skrubbeltrang, Lucas H. Jensen, Maja Hessellund, Julie K. Ludvigsen.

AaB Årbog 2019

115


Herrer Floorball fitness Coach Vestergaard kalder til træning hver fredag kl. 17:30.

Der er stadig plads til flere, da der ikke er mødepligt, og stabilitet ikke ligefrem er et nøgleord, er der dog altid så der kan spilles på 2 mål.

Her er plads til alle seniorer der vil hygge sig. Træningsøvelserne er små, men til gengæld er der meget kamp på 2 mål, hvor nogle løber lige lovligt stærkt.

Mød op og prøv, du vil aldrig fortryde det, først 1-2 dage efter når benene er ømme.

Bagerst fra venstre: Kenneth Hansen, Niels Buus, Johnny Christiansen, Christian Ludvigsen, Jesper Ingolf Johansen. Forrest fra venstre: Anders Olander, Henrik Vestergaard, Thomas Hansen.

116

AaB Årbog 2019


Dame 2: Bagerst fra venstre: Patrick Kristensen, Niels Buus, Laura Bach, Nanna Ipsen, Andreas Larsen. Forrest fra venstre: Louise Skrubbeltrang, Ann Frederiksen, Karina Ludvigsen, Nikoline Sørensen, Janne Kristensen, Pernille Jørgensen.

U 5-9: Fra venstre: Lasse Skrubbeltrang, Tilde Knøsen, Vilmer Schmidt.

AaB Årbog 2019

117Af AaB E-sport

AaB esport 2019 2019 har været endnu et år med travlhed i AaB esport og sådan startede året også ud. Allerede den 4. januar var store dele af AaB esport afsted til et større LAN party i Aars, nemlig LANet, The Party Next Generation også kaldet, TPNG 2019. Her troppede vi op med knap 50 medlemmer, som blandt andet skulle konkurrere i spillene Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) og League og Legends (LoL). I LoL-turneringen havde vi to hold med, som skulle leve op til AaB esports flotte anden plads fra året før. Begge hold kom også godt fra start og kom sikkert igennem gruppespillet på førstedagen. På andendagen stod de to hold i hver deres semifinaler og chancerne var derfor gode. Her skulle AaB holdene møde henholdsvis det lokale hold fra Esport Vesthimmerland (EVH) samt Game Sport College (GSC), ét af landets førende gymnasier inden for esport.

I kampen mod de lokale drenge fra EVH, blev der gjort kort proces og AaB drengene kunne hurtigt lukke kampen 2-0 og var dermed klar til finalen. I den anden semifinale blev der desværre gjort lige så kort proces, dog i GSC´s favør. Det stod derfor hurtigt klart, at det var turneringens to bedste hold, der skulle møde hinanden i finalen. Det blev en rigtig spændende finale med flere gode teamfights, men GSC viste dog gentagende gange, at de lige var dét bedre end AaB. De kunne derfor lukke finalen og kalde sig selv for vindere af TPNG´s LoL turnering 2019. Imens vi måtte tage til takke med en andenplads.

AaB League og Legends (LOL), 2. plads, TPNG 2019.

AaB Årbog 2019

119


I CS:GO-turneringen var vi ligeledes godt repræsenteret. Her havde vi hele 3 hold med. Henholdsvis Alpha, U14 C1N3M4T1C” og Elite. Alpha havde som mål, at de skulle komme igennem gruppespillet og kvalificere sig til slutspillet. Dette lykkedes med en flot andenplads i gruppen, men måtte desværre se sig slået ud efterfølgende. U14 C1N3M4T1C deltog ligeledes i turneringen. For dem var der dog mere fokus på teambuilding og sammenhold. Foruden deres interne samarbejde på holdet, fik de også skabt nye relationer til andre hold. Her er det værd at nævne, at U14 C1N3M4T1C fik lavet en aftale med det lokale hold, Young Guns om at der skulle spilles en showkamp på scenen mellem de to hold. Udover den overbevisende sejr til U14 C1N3M4T1C, gav det også de unge drenge en kæmpe oplevelse at få lov til at spille på scenen foran et live publikum.

af 10 spillere, hvilket giver dem mulighed for at veksle mellem flere rigtige dygtige spillere. Konceptet blev således også testet af til TPNG, hvor de 5 yngste spillere i elitetruppen var sendt afsted. Dette gav trænerne en god mulighed for at se, hvor langt de unge talenter kunne gå og få afprøvet nogle af de nye setups. Det startede også godt ud med en sikker førsteplads i gruppen, hvor der ikke blev givet mange chancer til modstanderne. Sådan fortsatte det også i slutspillet indtil eliteholdet mødte Rydhave Efterskole i kvartfinalen. Her måtte de unge drenge afgive et map og var for første gang rigtig presset. Dog lykkedes det drengene at vinde kampen 2-1 og var derved videre til semifinalen. I semifinalen var det som om, at drengene havde fundet et nyt niveau og det blev derfor også til en kort kamp, som blev lukket 2-0 mod et Ølgod-hold, der ellers havde gjort det rigtig godt. I finalen var AaB, med deres gennemsnitsalder på 16, oppe mod overmagten. De mødte her nogle erfarne og dygtigere herrer fra Last Minute, som til dagligt spillede på et rigtig højt niveau. Det blev derfor til et 2-0 nederlag og en samlet andenplads.

AaB Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO), 2.plads, TPNG 2019.

eSportsligaen 2019

Showkamp på scenen til TPNG 2019.

Sidst, men ikke mindst, havde vi også vores CS:GO elitehold i aktion. Her benyttede trænerne sig af, at de har en elitetrup bestående

120

Igen i år har vi været stærkt repræsenteret i eSportsligaen. I år har vi haft ti hold med, som har deltaget i ligaen siden september 2018. Vores deltagelse i ligaen har givet os mange gode kampe og mange nye bekendtskaber. Igennem foråret kom vi igennem de afsluttende grundspilskampe som blev efterfulgt af landsmesterskaberne i maj, som i år blev afholdt i Vejle.

AaB Årbog 2019


I år var vi repræsenteret af både CS:GO Elite og LoL Elite. LoL-afdelingen har haft mange ændringer og udskiftninger i løbet af året og det betød, at vi i LoL-turneringen måtte påtage os en ”underdog-rolle” til dette års landsmesterskaber. Her var der udsigt til dygtige hold med samt et tidligere AaB-elitehold så der var derfor lagt i kakkelovnen til nogle hæsblæsende og spændende kampe. Efter støvet havde lagt sig, kunne det kun blive til en 3. plads i gruppen til LoL Elite, hvilket desværre ikke var nok til at kvalificere sig til DM. I CS:GO-turneringen var der ligeledes rigtig mange dygtige hold med og der var derfor intet givet på forhånd. Det blev derfor en spændende dag med mange kampe om én af de to eftertragtede pladser til DM.

Der var derfor spænding til det sidste, i en kamp som gik meget frem og tilbage. Hver gang det ene hold kom foran, kom det andet stærkt igen. Men efter et par intense sidste runder, lykkedes det AaB at hive sejren hjem og derved også kvalifikationen til DM. I landsmesterskabsfinalen stod AaB overfor Sørby´s elitehold, som også havde kvalificeret sig til DM. Kampen blev en rodet affære, hvor ingen af holdene virkede til at være helt på toppen – Det endte da også med, at Sørby løb med sejren. Danmarksmesterskaberne 2019 Godt en måned efter var det tid til at deltage i danmarksmesterskaberne som skulle afholdes i Odense. Her var det meget tyde-

AaB Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) Elite klar til landsmesterskaberne.

Hen på eftermiddagen nåede AaBs elitehold til en afgørende kamp. De skulle møde Ignite i semifinalen. Et nederlag ville betyde, at AaB var ude og derved ikke en del af DM i år. En sejr ville betyde en direkte kvalifikation til DM og samtidig også en finaleplads til landsmesterskaberne.

AaB Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO), Elite til landsmesterskaberne i Vejle.

AaB Årbog 2019

121


ligt, at AaB drengene var oplagte og klar. De var kommet for én ting og det var at vinde – hvilket man hurtigt kunne fornemme. De var fokuserede og straffede modstanderen for deres fejl. Gruppespillet endte derfor også hurtigt med sejre på henholdsvis 16-4, 16-3 og 16-2. Den hurtige sejr gav AaB mulighed for at overvære Sørbys sidste kamp i deres gruppe, inden de skulle mødes i den kommende semifinale. Sørby tabte deres sidste kamp til et stærkt spillende RIF esport. Det var tydeligt at fornemme, at gutterne på AaB Elite var en smule rystet og chokeret. Men heldigvis fik det dygtige trænerteam talt dem til ro og gjort dem klar til kamp. Den første bane i semifinalen endte med en 16-3 sejr til AaB. Der skulle derfor blot vindes en bane til, før det var finale tid. Desværre var dette ikke så lige til. RIF kom rigtig stærkt tilbage og anden bane måtte gå ud i forlænget spilletid, før der kunne findes en vinder. Her blev det RIF der kunne trække det længste strå med en 19-16 sejr. Holdene skulle derfor ud i en tredje og afgørende bane før kampen kunne afsluttes. Her startede de to hold med at følge hinanden tæt. Men inden det nåede at blive rigtig spændende, hævede AaB niveauet og afsluttede det med en 16-11 sejr. AaB Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO), Elite til danmarksmesterskaberne i Odense.

122

AaB Elite var nu klar til finalen, imod Egedal eSport. Trods den gode stemning i Odense, blev finalen aldrig helt så spændende som mange af de fremmødte publikummer havde håbet på. AaB viste nemlig hvorfor de at var de forsvarende mestre og gav ikke mange chancer til Egedal. Efter to kampe med cifrene 16-6 og 16-9 i AaBs favør, kunne vi endnu engang løfte pokalen over hovedet og kalde os Danmarksmestre.

AaB Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) Elite, vinder af danmarksmesterskaberne 2019.

Et WarRoom og sociale arrangementer Ved hjælp af vores frivillige, har vi været så heldige at få designet et superlækkert kamplokale, som i daglig tale går under navnet, ”WarRoom”. Dette er noget vi har efterspurgt længe og som endelig er blevet indfriet. Lokalet er allerede blevet taget rigtig godt imod af vores medlemmer. Lokalet gør, at man i langt højere grad kan spille vigtige og afgørende kampe ude i AaB uden at blive forstyrret. Samtidig giver det også mulighed for, at to AaB hold kan træne mod hinanden samtidig, uden at holdene kan overhøre hinanden. Det skaber derfor en mere realistisk kampsituation hvilket øger kvaliteten af træningen gevaldigt.

AaB Årbog 2019


Træning I WarRoom.

2018. Men er nu kommet så langt, at den rigtigt kunne træde i kraft. Hele grunden til, at vi ønskede at starte en HR-afdeling op skyldes, at vi i AaB esport gerne vil have fokus på vores frivillige og på deres trivsel i klubben. Der skulle derfor en mere målrettet og organiseret tilgang til de frivilliges arbejde i klubben, for at vi kunne sikre os, at vores frivillige får bedst mulige vilkår for at udføre de opgaver, som de får stillet hos os. Afdelingen er heldigvis blevet taget rigtig godt imod og vi kan allerede mærke forbedringerne.

Derudover ser vi at vores medlemmer flittigt benytter vores lokalefaciliteter i år. Der afholdes blandt andet Søndagsgaming den sidste søndag i måneden, hvor medlemmer og nysgerrige kan komme og spille og hygge sig nogle timer i klubbens lokaler. Der afholdes LANs over en weekend. Vi ser også at vores spilafdelinger begynder at benytte sig af lokalerne til sociale arrangementer. Blandt andet afholdte Overwatch-afdelingen et weekendarrangement midt i sommerferien for alle Overwatch-spillere hvor elitespillerne underviste de yngre spiller. Dette engagement håber vi vil fortsætte ind i 2020. ”Recruiters” ude for at fortælle om mulighederne som frivillig hos AaB esport.

AaB Overwatch holder sommer-bootcamp 2019.

Mere fokus på de frivillige I 2019 har vi officielt kunne meddele, at vi internt i AaB esport fået en HR-afdeling. Afdelingen så så småt dagens lys i vinteren

AaB Årbog 2019

Foruden de frivilliges trivsel, har HR blandt andet også til opgave at sikre sig, at vi får nye frivillige ind i klubben. Her er der blevet skabt struktur som gør, at vi jævnligt har såkaldte ”recruiters” ude på diverse uddannelsesinstitutioner i håb om, at dette kan skabe flere frivillige. Vi har også fået frivillige ”onboardes”, hvis opgave er at hjælpe nye frivillige i gang, når de har sagt ja til at blive en del af AaB esport. Alt dette er med til at gøre, at vi har et større overskud, mere glæde og generelt en endnu bedre struktur end vi i forvejen havde det.

123


LAN 2019 Årets første AaB-LAN blev et forårs-LAN, d. 13. – 14. april, hvor den kække næstformand, Klaus Pedersen meddelte, at hvis der kom over 100 medlemmer til LANet, ville han lade klubbens medlemmer overdynge sig med vandballoner. Dette medførte rekordtilmelding og Klaus måtte hurtigt erkende, at det han ville få sig et vådt LAN. Hele opsætningen og klargøringen til LANet fandt sted om fredagen med stor hjælp fra foreningens frivillige, som efterfølgende fik sig et par hyggelige timer i hinandens selskab, inden vi officielt kunne åbne dørene for LAN deltagerne, lørdag morgen kl. 10.00. LANet blev i alt besøgt af 102 deltagere og vurderes til at være en rigtig god og hyggelig oplevelse for alle.

AaB LAN, forår 2019.

Kort efter forårets LAN, meddelte vores daværende CS:GO afdelingsleder, Martin Larsen, at han rigtig gerne ville stå i spidsen for vores fremtidige LANs og events. Martin besluttede sig også hurtigt for, at der skulle afholdes to AaB-LANs efter sommerferien. Et sensommer-LAN, som skulle afholdes den sidste weekend i august og et jule-LAN i december. Sensommer-LANet, d. d. 31. august -1. september, var godt besøgt. Alt i alt havde 71 deltagere tilmeldt sig LANet. Og en kombination af at medlemmer kunne invitere en ven med, ekstra stort fokus på god planlægning

124

og mulighed for at deltage i fede turneringer gjorde, at LANet blev til en helt fantastisk weekend med masser af hygge, grin og god gaming. Vi glæder os til at afslutte 2019 med endnu et fantastisk LAN, som Martin i skrivende stund arbejder på højtryk for at stablet på benene. Denne gang bliver det den 7. til 8. december. På nuværende tidspunkt kan vi ikke løfte sløret for, hvad der kommer til at ske. Men vi kan dog fortælle, at denne gang kan man tage mere end bare en enkelt ven med. Fortnite Fortnite har længe været efterspurgt i AaB og heldigvis har vi nu også fundet nogle mennesker som brænder for Fortnite og som ønsker at udvikle en Fortnite-afdeling i AaB. Vi glæder os derfor til at kunne åbne dørene for en masse unge mennesker, som kan komme ud i vores lokaler og spille sammen. Vi starter stille og roligt op i slutningen af året og glæder os til at se, hvad det udvikler sig til i løbet af 2020. Ændringer i AaB esports bestyrelse og ledelse Der er også sket mange ændringer i den interne struktur i AaB esport. Blandt andet valgte Dan Niemand Gaardbo at trække sig som formand til årets generalforsamling efter 2½ år i spidsen af foreningen. Dan har igennem årene ydet et kæmpe stykke arbejde for foreningen og der skal derfor lyde en kæmpe tak til ham for alt hvad han har gjort for foreningen. Heldigvis har Dan tilkendegivet, at han stadig ønsker at hjælpe foreningen, og at han altid vil være en sand ildsjæl for AaB esport. Derfor er det nu Kenneth Ringtved Jensen som formand, der sammen med Klaus Pedersen som næstformand, står i spidsen for foreningen. Der er også sket store ændringer i ledelsen som i dag ser således ud:

AaB Årbog 2019


Formand Kenneth Ringtved Jensen og næstformand Klaus Pedersen.

Afdelingsleder for HR: Søren Storck Hansen Afdelingsleder for PR og Marketing: Jannie Hedegaard Afdelingsleder for Streaming/casting: Caroline Stokholm Pedersen Afdelingsleder for Counter-Strike: Global Offensive: Mikkel Guldbæk Christiansen Afdelingsleder for League of Legends: Martin Hyldgaard Thomsen Afdelingsleder for Overwatch: Chris Bruun Pedersen Afdelingsleder for FIFA: Daniele Buccina Afdelingsleder for Fortnite: Lars Hjørringgaard

Igen i år blev kampen om playoffpladserne rigtig tætte og meget skulle afgøres i de afsluttende runder. AaB drengene havde spillet en fin sæson og givet sig selv et godt udgangspunkt. Men med tre nederlag i de sidste tre kampe, måtte de endnu engang se sig selv uden for top-8. Denne gang med en niende plads. Dog var der stadig positive ting at se tilbage på. Foruden Shoppens 6. plads på topscorerlisten, så har makkerparret Kragelund og Shoppen også været med til at skabe ny energi og interesse for FIFA i AaB. AaB esport forventer at FIFA kommer til at fylde meget mere i fremtiden og at vi igen kan tilbyd regelmæssig FIFA-træning i foreningsregi.

Vi glæder os til, sammen med disse mennesker, at sikre den positive udvikling i AaB esport i løbet af 2020. Nyt fra AaB FIFA i eSuperligaen AaB esport har et stærkt samarbejde med AaBs FIFA-drenge som spiller i eSuperligaen. De benytter blandt andet klubbens lokaler og faciliteter til deres FIFA-træning. Vi føler os nært beslægtet og følger deres udvikling tæt. 2019 var året hvor anden sæson af eSuperligaen blev afviklet. Efter første sæson, hvor AaB FIFA endte på en tiendeplads og derved uden for playoff, var målsætningen for 2. sæson nu en plads i top-8. Derfor blev der også allerede fra sæsonens start lavet ændringer på holdet. Det betød blandt andet at Jacob Kragelund blev hentet til klubben fra Vejle. Kragelund skulle i samarbejde med Shoppen hive en playoff plads hjem.

AaB Årbog 2019

AaB FIFA, sæson 3, Jacob Kragelund, Mads Skibsted, Oliver Ledet og Daniel ”Shoppen” Mogensen.

Det bliver spændende at følge superligaens 3. sæson, hvor yderligere forstærkninger er hentet til AaB. Foruden makkerparret Kragelund og Shoppen tæller FIFA-truppen nu også Oliver Ledet og Mads Skibsted. Med et forstærket mandskab er forventningerne for sæsonen endelig at nå slutspillet som et at de 8 bedste hold. Vi glæder os til at følge udviklingen i 2020. AaB esport

125


Goal Station I forbindelse med Nørhalne Cup i Kristi Himmelfartsferien, var det endelig tid til at vi kunne tage det første spadestik for vores nye Goal Station, som vi har valgt at ligge der hvor der før hen var tennisbaner.

Den 25. oktober kunne vi med stor glæde endelig indvie vores nye Goal Station, som sætter ny standard for intens træning. Vi håber og ved, det vil være noget, vores medlemmer kommer til at sætte stor pris på.

Det første spadestik blev foretaget af Claus Ravnborg fra Sydbank Fonden, som har doneret 500.000 kr. og rådmand Mads Duedahl samt Holger Colding fra Goal Station.

Vi vil i den nærmeste fremtid komme med en plan for benyttelse af banen samt komme med nye tiltag som vil kunne bringe nye medlemmer til vores dejlige anlæg.

Straks herefter rykkede maskinerne ind for at påbegynde etableringen af Goal Stationen.

I dag vil vi gerne benytte muligheden for at takke Sydbank Fonden ved Claus Ravnborg, Goal Station ved Holger Colding og Aalborg Kommune for et fantastisk samarbejde, som uden deres hjælp ikke ville have været muligt at gennemføre for AaB Af 1885. Tak til alle de frivillige, som har hjulpet til. Især skal der rettes en stor tak til Ivan Nielsen og Niels Christian Hejlesen, som har givet mange arbejdstimer til projektet. Vi ses på anlægget til flere gode timer. Bestyrelsen

126

AaB Årbog 2019Formænd og æresmedlemmer i AaB

11 nuværende guldnålsindehavere i AaB

• Anders Kristensen • John Andersen • Ole Lauritsen • Preben Larsen • Lynge jakobsen • Henning Smed • Jørn Simonsen • Per Bach • Jesper Møller • Kirsten Fallingborg • Per Nielsen

128

Formænd for AaB 1885-1893 Overretssagfører Henrik Margaritus Møldrup, f. 20.04.1848 1893-1899 Grosserer Nicolai Frederik Severin Andersen, f. 01.12.1862 1899-1901 Oberstløjtnant Andreas Karl Ludvig Kornbech, f. 18.04.1850 1901-1902 Kommis Jens Christian Munkholm, f.0 7.12.1879 1902-1905 Forretningsfører Niels Marinus Laurits Anton Nielsen, f. 28.08.1867 1905-1907 Typograf Emanuel Andreas Emil Westphall, f. 08.05.1876 1907-1908 Cand. theol. Carl Henrik August Lassen, f. 27.03.1877 1909-1910 Adjunkt Martin Elisius Pagh, f. 17.11.1865 1910-1912 Repræsentant Berner Nielsen, f. 24.01.1880 1912-1913 Revisor Jens Thorvald Emil Arfelt, f. 07.07.1879 1913-1918 Bogbinder Konrad Sørensen, f. 18.01.1883 1918-1928 Restauratør Mandrup Thorvald Madsen, f. 05.05.1876 1928-1955 Kasserer Hartvig Jensen, f. 03.01.1891 1955-1970 Lektor Andreas Dahl Engelbrechtsen, f. 19.09.1909 1970-1986 Ingeniør Sonny William Griebel Thomsen, f. 05.02.1922 1986-1990 Direktør Anders Kristensen, f. 23.5.1930 1990-1992 Konsulent Mogens-Erik Borup Sørensen, f. 17.04.1949 1992-1994 Direktør Børge Bach Andreasen, f. 27.01.1945 1994-2000 Direktør Anders Kristensen, f. 23.05.1930 2000-2016 Advokat Jesper Møller, f. 09.06.1963 2016- Salgschef Claus Fallingborg, f. 03.02.1973 Æresmedlemmer i AaB 1904 Tømrermester Carl Christian Jensen, f. 15.06.1852 1919 Toldkontrollør Nicolai Esmark Christensen, f. 03.08.1871 1948 Cigarmager Jens Peter Harald Jensen, f. 11.03.1887 1953 Direktør Marius Hansen, f. 19.09.1892 1954 Hovedkasserer Hartvig Jensen, f. 03.01.1891 1954 Cigarmager Niels Madsen, f. 28.08.1886 1961 Direktør Aage Winther Nielsen, f. 26.05.1899 1971 Lektor Andreas Dahl Engelbrechtsen, f. 19.09.1909 1972 Købmand Svend Lauritsen, f. 08.10.1910 1985 Cigarhandler Carl Jensbye, f. 18.10.1919 1986 Ingeniør Sonny William Griebel Thomsen, f. 05.02.1922 1989 Telegrafmester Kaj Holm Jensen, f. 22.11.1923 1994 Maskinassistent Ejvind Thomas Poulsen, f. 03.07.1925 2000 Direktør Anders Kristensen, f. 23.05.193 2016 Advokat Jesper Møller, f. 09.06.1963

AaB Årbog 2019


Af Per Bach

Landsholdsspillere 2019

Emma Højsby U16 landshold

Matilde Rasmussen U17 og U19 landshold

AaB Årbog 2019

Cornelia Kramer U17 og U19 landshold

Mathilde Mørch, Færøerne U17 landshold

Line Andersen U19 landshold

129


130

Gustav Dahl U16 landshold

Marius Jacobsen U16 landshold

Christoffer Ravn Jensen U16 og U17 landshold

Jeppe Pedersen U18 og U19 landshold

Malthe Højholdt U18 landshold

Thomas Christiansen U18 og U19 landshold

Mikkel Kaufman U18 og U19 landshold

Anders Bertelsen U19 landshold

Lukas Klitten U19 landshold

AaB Ă…rbog 2019


Oliver Klitten U19 landshold

Mathias Ross U19 landshold

Wessam Abou Ali U20 landshold

Oliver Abildgaard U21 landshold

Lucas Andersen A landshold

Iver Fossum, Norge A landshold


Af Per Bach

Årets leder 2019 På årets generalforsamling i marts blev årets leder 2019 kåret. Valget faldt på Carl Aage Jensen, som fungerer som holdleder for U17 Ligaen. Det er kendetegnet for Carl Aage at han lever og ånder for ”sine drenge, som han er en vellidt leder for, hvis der er nogen højere oppe i systemet som påtænker at rykke en U17 spiller op, kan man være sikker på at Carl Aage, hiver den modsatte vej.

ge M, hvor hans søn spillede, og AaB’s nuværende næstformand Niels Christian Heljesen var træner for. I 2007 overtog Carl Aage holdledergerningen i U17 Ligaen, hvor han den dag i dag fungere som holdleder, dog mere som primusmotor for de to nye aspiranter som er blevet holdleder for U17 Ligaen. Vi ønsker Carl Aage tillykke med den velfortjente pris.

Carl Aage kom til AaB i 1996 fra Mou, hvor han blev holdleder for det daværende Dren-

Lederprisen overrækkes af næstformand Niels Kristian Hejlesen.

132

AaB Årbog 2019


Ny annonce fra Christian kommer!


Af Lynge Jakobsen

Logoet vises ikke bare frem på banen... Også i 2019 har AaB været involveret i mange aktiviteter, der fortæller historien om, at en moderne fodboldklub også er en del af det omkringliggende samfund og ikke bare har nok i sig selv. En vej vi skal være forberedte på at betræde endnu mere fremover. Jorden drejer og det er vigtigt vi tør gå med... Jeg vil i det efterfølgende fortæller om nogle af de markante projekter, vi er involveret i. På indholdsdelen har de været beskrevet i tidligere årbøger, så jeg vi i år gøre status på hvor vi er lige nu og ikke være så detaljeret. AaB forløbet Dette projekt som vi har sammen med Aalborg kommunes Jobcenter, har kørt i nogle år nu og vi afslutter hold nr. 15 i januar måned 2020. Projektet beskrives detaljeret i årbogen fra 2018. Det er jo et projekt der retter sig mod unge i alderen 18-30 år, der har brug for en målrettet indsats for at komme i job eller ud-

dannelse og blive selvforsørgende. De unge er på AaB i 8 uger og efterfølgende i praktik i 13 uger. I AaB har vi ansat Søren Jacobsen som træner og tovholder. Fra Aalborg kommune er der tilknyttet 2 virksomhedskonsulenter – Mette Andreassen og Anne Boelt Cimpu. Søren er selvsagt på AaB i alle 8 uger og har også en del af, opfølgning med de unge når de er i praktik. Anne og Mette har kontor på 1. sal på Hornevej og er på AaB 2-3 dage om ugen, for på den måde, at være tæt på projektet og de unge. Deres opgave er desuden at skaffe de 13 ugers praktikforløb. Der er alt mulig grund til at kippe med flaget, for den indsats disse 3 yder, i et unikt og fantastisk projekt. Søren kan ikke skjule, at han brænder for de unge og vil støtte alt det der er brug for og muligt. Anne og Mette er faldet rigtig godt til på AaB og det er rigtig godt for projektet, at de er fy-


sisk tilsted på AaB. Vi så dem gerne være på AaB alle ugens dage, men må også forstå, at de har andre opgaver i Uddannelseshuset. De yder en massiv indsats for de unge og sikre at de bliver så godt forberedte til praktikforløbet som muligt. Denne del anser vi for at være det der er med til at gøre AaB Forløbet til noget helt særligt. Rundt omkring i Danmark har der også været interesse for projektet. Vi har således været inviteret til at fortælle om det i KBH til såvel Idrættens Dag og en konference for Danske Regioner. Vi er stolte og glade over at være en væsentlig deltager i dette projekt og sætter stor pris på samarbejdet og tilliden fra Aalborg kommunes Jobcenter. Afslutningsvis skal der også lyde en stor tak til det daglige personale der er på Hornevej. De har alle fra vi startede projektet op været med på den der med at ”jorden Drejer”. Det skal de roses for. Foreningssamarbejdet 9220 Også Foreningssamarbejdet har tidligere været beskrevet og vi er stadig en stolt deltager i samarbejdet med 11 andre foreninger i vores lokalområde. Et lokalområde der er vigtigt for os som klub, og et område vi skal være en del af og bidrage med det, vi nu kan. Projektet bygger jo på et formaliseret samarbejde mellem 12 foreninger der har et overordnet mål med fællesskabet – at alle børn i 9220(Aalborg Øst) skal være medlem af mindst en forening. Det er unikt at så mange foreninger kan finde sammen i et fællesskab. Vi har organiseret os med en styregruppe, hvor der kan deltage 2 fra hver forening og der er møde 4-5 gange årligt, Denne styregruppe har valgt et forretningsudvalg der sammen med vores tovholder Henrik Thomsen tager vare på det daglige arbejde i projektet. Forretningsudvalget består af Lene Meldgaard, Formand i HK Star, Peter Wulff, formand i Aalborg Flyers og undertegnede fra AaB. Henrik Thomsen som sidder på vores

AaB Årbog 2019

kontor på Hornevej er fuldtids og den der skal drive Foreningssamarbejdet i det daglige. Det skal understreges at Henrik ikke er ansat af AaB, men det er af praktiske årsager han sidder på Hornevej. Når det er muligt at ansætte Henrik, skyldes det, at vi får stor og helt afgørende støtte fra TrygFonden, Det Obelske Familiefond og Aalborg Kommune. Center for samskabelse under Himmerland Boligforening Center for samskabelse under Himmerland Boligselskab er sat til verden for at understøtte den gode udvikling i Aalborg Øst. Det er et samarbejde mellem mange aktører i området. Vi sidder med i en gruppe der har til formål at skaffe job af alle kategorier til borgere i Aalborg Øst og primært de der er under 30. Når vi er inviteret med til bords, er det for at vi kan bringe vores netværk i spil. Det er en opgave man let kan tænde på – vi bor i Aalborg Øst – og har dermed en forpligtelse til at deltage, hvor vi kan bruges. I håb om en god fortsættelse og udvikling.

135


Af Henrik Sørensen

Eu-projekter

Gennem vores medlemskab af EMCA (European Multisport Club Association) har vi efterhånden opbygget et solidt internationalt netværk med ligesindede sportsklubber i Europa. Vi bliver herigennem ofte inviteret med i de projektansøgninger som netværket genererer og mængden af succesfulde ansøgninger gør at vi nu kan vælge til og fra på de projekter vi kan se os selv i. Af igangværende projekter har vi FHfW – Field Hockey for Women, der handler om at få flere kvinder ud med Hockey staven. BIG4SPORT – Handler om at indføre ”Good Governance” i sportsklubber E4Sport, mfl. Pt har vi 3 yderligere ansøgninger under behandling ved EU.

136

AaB Årbog 2019


Af Inge Frost Poulsen

AaB’s Dameklub AaB´s Dameklub blev stiftet den 18. marts 1957 med det formål at opbygge og støtte kammeratskabet mellem AaB´s damer – og specielt blandt de aktive spilleres damer. Vedtægterne er senere ændret således, at enhver med interesse og tilknytning til AaB af 1885,kan optages som medlem. Vi mødes den første onsdag i måneden kl. 19.00, bortset fra januar, juni, juli og august. Herudover tager vi på sommerudflugt den sidste onsdag i august måned. Kontingentet er 200,00 kr. årligt. Har du lyst til at blive medlem i AaB´s Dameklub? kan du kontakte formand Inge Frost Poulsen, mobil 29 468921 eller mail: ifp@stofanet.dk. Se vores program, formålsparagraf m.m. på: AaBaf1885.dk´s hjemmeside, hvor AaB´s Dameklub findes under støtteforeninger. Der er altid plads til flere – så kontakt os endelig. Og bliv en del af fællesskabet, hvor vi sammen har mange gode oplevelser. Medlemmer Dameklubben har 65 medlemmer. Heraf æresmedlemmer: Inga Johansen og Henny

AaB Årbog 2019

Sørensen. I 2019 6 nye medlemmer. Æresmedlem Ruth Qvist gik bort i oktober måned. Ruth blev ramt af alvorlig sygdom umiddelbart efter hendes 90 års dag i december 2018. Der er i årets løb afholdt følgende møder: Februar: Havde vi besøg af adm. Direktør i AaB A/S Thomas Bælum. Thomas fortalte om sin tid som ung fremadstræbende fodboldspiller til hvor han er i dag. Anna Larsen gav en kort orientering om udviklingen i Kvinde/ pigeafdelingen. Marts: Var med ledsager. Hvor vi havde besøg af Søren Kaalund. Der blev serveret flæskesteg med alt tilbehør. Efter spisningen gik Søren Kaalund på med et munterforedrag om hans skolegang, studietid og senere hans lægegerning og tid som fodboldspiller, og hans musiske karriere. Søren spillede og sang for os. Det blev et rigtig godt mix af musik, sang, fortælling om at være læge for AaB´s superligahold. En helt fantastisk aften sluttede med kaffe og tærte. April: Var vi på Aalborg Kloster. Folketingsmedlem Flemming Møller Mortensen og Professor Erik Elgaard Sørensen fortalte om

137


hvordan vejen har været for de to ægtefæller og uddannede sygeplejersker, via stillinger som henholdsvis folketingsmedlem og professor, til at blive forstanderpar på Aalborg Kloster. Samt fortælling om det fantastiske Klosters udvikling, nuværende tiltag og lidt om den skønne nyrenoverede Klosterkirke samt rundvisning i de historiske lokaler og klosterhaven. En fantastisk dejlig og berigende aften. Kirsten Tange, som bor på Klosteret, havde bagt dejlig rosenbrød og lavet lækre lagkager, kaffe og the. August: Sommerudflugt til Ryå, Fosdalen, Hotel Nor, Slette Strand, Galleri Lien og Kokkedal Slot. Første stop var Naturlegepladsen i Ryå, hvor vi nød kaffen og rundstykkerne. Lisbeth Thomsen gav en bitter i anledning af hendes 75 års fødselsdag. Derefter kørte vi til Fosdalen. Inden traveturen på 2,5 km nød vi et glas Rosé vin. Herefter kørte vi til Slette Strand og til Hotel Nor, hvor vi først nød den utrolige flotte udsigt fra Hotellets terrasse. Derefter blev der serveret en meget lækker fisketallerken. Efter frokosten var vi i Galleri Lien. Vi kørte videre til Svinkløv Badehotel.

138

Hvor vi igen travede en lille tur. Til slut kørte vi til Kokkedal Slot, hvor der blev serveret kaffe og lagkage. En dejlig dag med det mest fantastiske vejr. Måske lidt for varmt og især i bussen. Der var lidt problemer med bussen, så vi måtte skifte bus. September: Var med ledsager. Foredrag på Spritten. Idemanden og ansvarlig bag det store projekt på Den gamle Spritfabrik, fhv. tømrer Martin Nielsen, holdt et meget interessant foredrag om den smukke og ikoniske fredede Spritfabriks omdannelse til et nyt bykvarter med fokus på kunst og kultur, og Cloud City er en skulptur af den Berlinbaserede, argentinskfødte kunstner Tomas Saraceno. Den 30 meter høje skulptur skal opføres i forbindelse med det nye Kunstcenter. Det er et projekt, der kan få Aalborg på verdenskortet. Vi sluttede med en rundvisning. Oktober: Generalforsamling og besøg af 2 frisører. Formandens og kassererens beretninger blev godkendt. Der var genvalg til alle, der var på valg. Dog ønskede revisorsuppleant Kirsten Pedersen ikke genvalg. Gretha Larsen blev valgt.

AaB Årbog 2019


Efter generalforsamlingen blev der budt velkommen til frisørerne Trine og Pernille. De gav en glimrende præsentation, fortalte om frisøruddannelsen og om forskellige produkter. Som vi havde mulighed for at købe. De gav gode råd om frisurer og farver. Nogle af pigerne fik rettet og farvet bryn og klippet pandehår. November: Foredrag i AaB ved sundhedsplejerske og forfatter Lise Andersen. Lise fortalte om arbejdet i flere udviklingslande, bl.a. i Yemen, Uganda og flygtningelejre i Thailand, og sidst arbejdet i Grønland. Lise har skrevet mere end 25 bøger. Et glimrende foredrag. December: Hyggelig aften i AaB med en dejlig julefrokost, øl og snaps. Flotte julepyntede borde. Der blev sunget julesange. Vi sluttede med pakkespil. En rigtig festlig juleafslutning. Fælles arrangement med AaB´s Venner Som et nyt tiltag blev der afholdt Grill-Hygge i AaB, som et fællesarrangement den 28.maj. Der var stor opbakning og hjælp fra AaB 1885 til at vi kunne gennemføre denne aften.

AaB Årbog 2019

Tak til alle jer der deltog, og bidrog med jeres gode humør til en rigtig AaB aften. Der deltog 91. Vi satser på at lave et lignende arrangement i maj måned. Tak til alle for et godt samarbejde i løbet af året, og tak for den flotte opbakning til møderne. God jul og godt nytår.

139


Af Karsten Simensen

AaB’s Venner Igen i år har det været et godt og aktivt år for AaBs Venner, som vi i bestyrelsen ser tilbage på med stor tilfredshed. Der har været stor tilslutning til vores arrangementer, og i år kom der et par nye til; nemlig ”AaB Flæsk” og en Grillaften sammen med AaBs Dameklub. AaB Flæsk Året startede med et brag af et arrangement. Efter det første tirsdagsmøde den 29. januar, var vi klar til at afvikle det nye initiativ” AaB Flæsk”, som blev annonceret sidste år. En del af de ”yngre AaB veteraner” havde giver udtryk for, at de hellere vil deltage i et arrangement en fredag aften i stedet en lørdag som det årlige ”Gamle Drenge” træf. Bestyrelsen nedsatte en arbejdsgruppe bestående af Torben Boye, Ole Madsen, Allan Mogensen, Peter Enevoldsen og John Holm Jensen, og her blev man sammen med besty-

relsen enige om, at afholde en sådan aften den første fredag i februar, og dermed første gang den 1. februar 2019. Det blev en kanonsucces med 127 glade og forventningsfulde deltagere, der fyldte Cafeteriet på Hornevej. Ole Madsen som toastmaster stod for underholdningen og fandt gode ”ofre” i Henning Munk Jensen, Ole Bak Jensen og Peter Enevoldsen. Vi kan konstatere, at ”AaB Flæsk” som det kaldes, da der serveres stegt flæsk og persillesovs, er kommet for at blive, og invitation til næste ”AaB Flæsk” er udsendt til afholdelse fredag den 7. februar 2020. Bedømt ud fra de tilmeldinger der allerede er kommet, og reaktionerne fra dem der var med sidst, så bliver vi rigtig mange, og bestyrelse og arbejdsgruppen er i fuld gang med forberedelserne.

1969 holdet.

140

AaB Årbog 2019


Tirsdagstræf Den sidste tirsdag i måneden afholder vi det såkaldte tirsdagstræf, dog med undtagelse af juni, juli og december måned. Der er fin tilslutning med ca. 30 deltagere til møderne, og her får vi en god snak med hinanden og har også lejlighedsvis inviteret gæstetalere. Til januar mødet var inviteret cheftræner Jacob Friis, og han fortalte om trænerkarrieren i AaB fra ungdomstræner til assistenttræner og nu cheftræner, og hvordan hans tilgang til opgaven er. Det var en interessant eftermiddag, hvor der også var stor spørgelyst fra deltagerne. AaBs formand Claus Fallingborg orienterede på septembermødet om planerne for renovering af klubhuset. Selv om man er godt i gang med at søge støtte fra forskellige fonde og også fået tilsagn fra flere, så er der et stykke vej endnu inden en færdig plan er klar. Men spændende at høre de tanker der er gjort, og status på hvor langt man er nået. Tirsdag den 26. november havde vi besøg af Lynge Jakobsen, der orienterede om status på Aalborg forløbet, som Lynge er tovholder på. Det er et projekt i samarbejde med Aalborg Kommune, der henvender sig til unge, der ikke er i uddannelse eller job. Tirsdagsmøderne indledes med et par sange, som John Andersen udvælger og han synger for med sin guitar, og selv om benene hos de fleste ikke mere til aktivt fodboldspil, så vil flere kunne gøre sig i et sangkor. Banehold Det er nu 3. sæson vi i AaBs Venner stiller et hold til rådighed for at være behjælpelig med pleje af superligaspillernes træningsbane. Baneholdet består af 11 mand, og vi stiller med 3 personer fra holdet en gang om ugen, som bruger ca. en time på at trimme banen. Når arbejdet er færdigt, afsluttes det med at spise sammen med superligaspillerne. Det er et arbejde der roses og værdsættes meget af såvel spillerne som træner og ledere. Søren Moselund Andersen er efter sommerferien

AaB Årbog 2019

Anders Og Simme.

blevet tovholder og koordinator for baneholdet. Grill Arrangement Det andet nye initiativ der er sat i søen, er det grillarrangement vi omtalte sidste år, og som er et fælles arrangement med AaBs Dameklub. Det fandt sted tirsdag den 28. maj, og må betegnes som en succes. Det var med ledsager, og vi var over 90 deltagere, så selv om det tog lidt længere tid med at få grillen varm end forventet, så var der generelt tilfredshed hos de tilstedeværende. Efter evalueringen med Dameklubben blev vi hurtigt enige om at det gentages næste år, og datoen er fastlagt til tirsdag den 26. maj 2020, så reserver allerede nu datoen. Gamle Drenge På Ejvind Poulsens initiativ har der siden 1992 været afholdt ”Gamle Drenge” træf den første lørdag i november, som i år var lørdag den 2. november kl. 12.00. Der var tilmeldt 92 til arrangementet, men lidt afbud i sidste øjeblik gjorde, at vi kom under 90. Som et nyt initiativ havde vi i bestyrelsen besluttet at invitere

141


nogle eksterne gæster. Det er efterhånden blevet en tradition, at vi graver tilbage i tiden for at finde markante begivenheder, vi godt vil sætte fokus på. Vi fandt tilbage til holdet der i 1964 rykkede op i 1. division, og blev starten til en mere blivende tilværelse i den bedste række. Det andet fokus hold var 1969 holdet. Det er den sæson der har været flest tilskuere på Aalborg stadion, og kampen mod KB der blev vundet 1-0 er også den kamp, hvor der blev sat tilskuerrekord med 21.198. Det var tæt på, at det første danske mesterskab kom til Aalborg i den sæson, men B1903 smuttede forbi til sidst og blev Dansk mester. Det er 50 år siden, og derfor havde vi inviteret nogle af B1903 spillerne fra dengang, og 8 af spillerne mødte til gensyn. Endvidere var inviteret Jack Hansen fra B1913, som var gæstespiller da vi i AaB var i Fjernøsten i 1969. Det blev et humørfyldt og glædeligt gensyn med de inviterede gæster, som efterfølgende

har udtrykt stor taknemmelighed og glæde over at være med til vores årlige træf. Vi markerer også runde fødselsdage fra 70 år og opefter ved denne lejlighed, og vi mindes medlemmer der er gået bort, og siden sidst har vi taget afsked med to, nemlig Finn Andersen og Alfred Nielsen. Begge spillede fire sæsoner i AaB. Finn kom fra Thisted til AaB i 1964 og var med på 1964 holdet der rykkede op, og var også med i de to Europa Cup kampe mod Everton i 1966. Alfred kom fra Nørresundby i 1965, og var med i de to første pokalfinaler i 1966 som vinder og i 1967 som taber. De blev mindet med et minuts stilhed. Som en fast tradition synges AaBs slagsang med John Andersen som forsanger efterfulgt af et AaB hurra. Det har aldrig været smukkere og højere, og noget som beundrede vores gæster. Billeder fra dagen kan hentes på AaBs hjemmeside.

Gæsterne fra B 1903.

142

AaB Årbog 2019


Tirsdags klubben.

AaB’s Dameklub En stor tak til AaBs Dameklub for et fortræffeligt samarbejde. Grill aften er jo omtalt, og det er kommet for at blive, så det vil også være en aktivitet vi samarbejder om fremover. Inge Frost Poulsen og hendes bestyrelseskolleger har et flot aktivitetsprogram, som vi i AaBs Venner også nyder godt af, da nogle af arrangementerne er med ledsager, og dermed omfavner en del af Vennernes medlemmer. En helt speciel tak skal der lyde for jeres assistance og medvirken til at to af vores store arrangementer bliver en succes, nemlig ”Gamle Drenge” og ”AaB Flæsk”, og jeres hjælp til servicering og forplejning er uvurderlig. Afslutningsvis skal der også lyde en stor tak til AaB 1885 og AaB A/S for støtte og godt sam-

arbejde, og en særlig tak til Henrik Sørensen som sekretær og god assistance. Godt nytår til alle.

AaB Venner bestyrelse: Jørgen Rahbek, Karsten Simensen og Mogens Skovborg.

AaB Årbog 2019

143


Bestyrelse & personale

AaB 1885 bestyrelse: Bagerst fra venstre: Niels Christian Hejlesen, Jens Kristian Munk, Henrik Sørensen. Forrest fra venstre: Henrik Reinholdt Lynnerup, Claus Fallingborg, Anna Larsen. Mangler: Kim Kaastrup og Simon B. Nielsen.

AaB Af 1885 personale: Bagerst fra venstre: Ole Christensen, Kunuk Schmidt, Thomas Charles Thomsen, Martin Jensen. Forrest fra venstre: Dorte Larsen, Jette E. Martens, Henrik Sørensen. Mangler: Ole Torp. Cafeteria Personale: Fra venstre: Rosa Marie Jensen, Line Helmsby, Louise Stevn Hedegaard, Emilie Beck Lindhardt, Vanessa Nissen Nguyen, Sarah Søndergaard, Katrine Brounbjerg Jeppesen, Nanna Bay Christensen.

144

AaB Årbog 2019


AaB A/S Bestyrelse: Fra venstre: Lynge Jacobsen, Jakob Møller Knudsen, Niels David Nielsen, Henrik Thomsen, Claus Fallingborg, Torben Fristrup.

AaB A/S personale Fra venstre: Lotte Hedegaard, Anders Damgaard, Brian Andersen, Rasmus Estrup, Thomas Fiele, Trine Bruun Olesen, Morten Brinkmann, Maiken Andersen, Mikkel Kallestrup Johansen, Birgitte Cassebaum Nielsen, Martin Høj Pedersen, Mette Urth Schjøtt, Bjarne Hansen, Martin Stigaard Skammelsen, Thomas Bælum, Jeanette Vilgaard Pedersen. Mangler: Lars Thomsen, Chris Thiessen, Simon Vangsgaard Jensen.

AaB Årbog 2019

145


146

AaB Ã…rbog 2019Tak til alle de frivillige ledere, vi har i klubben, for den fantastiske indsats, I har ydet i det forgangne år. Jeg glæder mig allerede til en ny og spændende sæson, som starter med vores standerhejsning, der traditionen tro ligger den 3. søndag i januar – altså den 19. januar 2020 kl. 10.00. God Jul og Godt Nytår til alle i og omkring AaB.

148

AaB Årbog 2019


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.