2017 aab a rbog web ny

Page 1

AaB Årbog

2017 AaB Årbog 2017

1AaB Ã…rbog

2017


Udgiver: AaB Af 1885 Redaktion: Per Bach Henrik Sørensen

4

Fotografer: Per Bach Katrine Foget Jensen Henrik Sørensen aabsport.dk med flere

Tryk og layout: Brønderslev Bogtrykkeri Oplag: 1.500 stk.

AaB Årbog 2017


Indholdsfortegnelse Claus Fallingborgs forord Stephan Schors

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

Allan Gaarde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Superligaen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Seniorafdelingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Ungdomsafdelingen

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kvinde / Pigeafdelingen

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

40 84

Amerikansk Fodbold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Floorball

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

113

AaB esport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Formænd og æresmedlemmer . . . . . . . . . 126 Landsholdsspillere i 2017 . . . . . . . . . . . . . . . 130 Årets leder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Projekter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 Dameklubben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 AaB’s Venner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 Bestyrelse og personale

. . . . . . . . . . . . . . . .

144


Af Claus Fallingborg

2017 – et spændende år Året har ikke som sidste år betydet store investeringer. Som alle kan huske, investerede AaB af 1885 i 2016 godt 15 millioner i nye kunstgræsbaner og Børge Bach Huset. I 2017 har vi i bestyrelsen set fremad uden at bruge for mange penge. Vi foretager dog hele tiden små investeringer for at forbedre vores klubhus.

Vi må også konstatere, at det ikke er nok, hvis vi skal følge med udviklingen. Bestyrelsen bakker om den vision, som DIF i samarbejde med DBU har indgået, nemlig ”bevæg dig for livet”, hvor målsætningen er 25- 50 -75. Hvad betyder det? Det betyder, at vi i år 2025 skal have 50% af den danske befolkning meldt ind i forening, og 75% af den danske befolkning skal dyrke motion. Det er en seriøs målsætning! Hvad betyder det for AaB? Det betyder, at vi skal være dobbelt så mange medlemmer. Alle, der kommer i klubben, ved, at så skal vi have nogle bedre og videre rammer, ellers bliver det en konstant kamp om de knappe resurser, som er i klubben. Derfor kigger bestyrelsen på en Vision 2020, hvor vi sammen med de frivillige i klubben, vil starte forberedelserne frem mod målet i år 2025. En stram målsætning er vigtig for, at vi sammen tager de rigtige beslutninger, så vi kommer hele vejen rundt. Det er også vigtigt, at vi sammen med brugerne af klubben lytter til ønsker og drømme. En ting er dog sikkert: Det et meget stort projekt, og vi kan med sikkerhed ikke opfylde alle ønskerne, men håber, alle vil blive tilfredse I forbindelse med vores accept af ”Bevæg dig

6

AaB Årbog 2017


for livet”- strategien fra DIF, deltager AaB meget aktivt i flere projekter, som giver værdi og respekt for vores klub. Foreningssamarbejdet i Aalborg Øst, som ligeledes blev nævnt sidste år, kører igen i år, hvor vi arbejder sammen med andre klubber om at få medlemmer i klubberne. Vi laver også andre projekter med uddannelsesinstitutionerne i Aalborg, hvor vi sammen med dem giver deres studerende mulighed for at bidrage med nye ideer og ny viden til en konstant udvikling for AaB og forhåbentligt for dansk idræt. Igen i år bliver vi inviteret til at deltage i forskellige fora for at fortælle om vores projekter. I forbindelse med Foreningssamarbejdet og samarbejdet med boligselskaberne i Aalborg, har Lynge Jacobsen været til møde på Bornholm i forbindelsen med det verdenskendte Folkemøde. Bestyrelsen har i år 2017 ligeledes været inviteret til møde med seks forskellige ministre og Statsministeren på Marienborg for netop at fortælle om de behov, en forening som AaB har. Alle disse møder viser, at AaB har en stor idrætspolitisk betydning, hvilket vi skal respektere og være bevidste om. I april fik vi vores nye sportsgren i klubben – E-sport. Selvom vi helt sikkert ikke havde forventet den store interesse, E-sport har givet, så er det bestemt noget, som mange på en eller anden måde har en berøring med. Således har vi allerede 200 nye medlemmer. Vi er i gang med at få lavet nogle rum til dem, således de kan komme på vores anlæg og træne som alle de andre sportsgrene. E-sport har været noget, som har taget megen tid og har også udfordret vores frivillige,

AaB Årbog 2017

for det tager lang tid at få penge til de ønskede forbedringer. Men nu er der lys forud, og vi kan i år 2018 se spillere, som træner E-sport og dermed bliver en del af vores forening. Vi håber, alle vil byde dem velkommen, og der vil helt sikkert være muligheder for at lave nogle gode arrangementer mellem de forskellige grene af AaB. Fodbold er der mange andre sider om i denne bog, så jeg håber, alle benytter mulighederne for at læse om det der. Men udviklingen er meget positiv på medlemssiden, ligesom resultaterne på den sportslige side er positive. Drengene har stort set minimum 2 hold i alle rækker, og der er kommet og kommer mere fokus på sammenhængskraften mellem årgangene og holdene. Der er fortsat en meget positiv udvikling på kvinde-/pigesiden, hvor man ligger nummer 1 i næsten alle rækkerne. Desuden kan vi se, at flere og flere piger vil være en del af vores klub. Nu kommer der fokus på piger og drenge i de små årgange. Dejligt at se afdelingerne kan samarbejde med at få flere børn til at spille fodbold. Et resultat som vi i bestyrelsen er meget stolte af i år 2017. Derudover har vi fået en sølvvinder i Euromesterskabet for kvinder. Vores tidligere målvogter, Line Johansen, var nemlig med i landsholds- truppen, som så flot blev sølvvindere i Holland. Det er dejligt, at Line ville bruge en formiddag i klubben bagefter og vise sin medalje. Stort tillykke til Line og resten af holdet.

7


Vi har mange små sejre i klubben, som skal fejres og bemærkes. Til alle de frivillige ledere, vi har i klubben. TAK for den fantastiske indsats, I har ydet i det forgangne år. Tak til kontoret, til inspektørerne og til personalet i øvrigt.

8

Jeg glæder mig allerede til en ny og spændende sæson, som starter med vores standerhejsning, som traditionen tro ligger den 3. søndag i januar, altså den 21. januar 2018 kl. 10.00. God jul og godt nytår til jer og jeres familier

AaB Årbog 2017


Vi glæder os til at se dig på Café Peace

· BOOK BORD PÅ 70 70 71 03 · eller på mail: cafe@cafepeace.dk

CAFÉ PEACE · BOULEVARDEN 4 · 9000 AALBORG


Af Stephan Schors

Fokus på kerneforretningen og geninvestering af transferindtægter Overskud for tredje år i træk i 2016 og forventning om stort overskud i 2017 og vi investerer fortsat i udviklingen af kerneforretningen – fodboldspillet og oplevelsen på stadion. 2017 har været et spændende år på den økonomiske front. Vi kunne allerede i februar offentliggøre et rekord-salg af Christian Bassogog til den kinesiske klub Henan Jianye FC. Salget betød en markant opjustering af vores forventninger til årets resultat og vi har således i skrivende stund en forventning om et overskud før skat på mellem 15 og 20 mio. kr. I begyndelse marts måned 2017 kunne vi for tredje år i træk præsentere et overskud. Resultatet for 2016 lød på et overskud på 7,1 mio. kr. hvilket naturligvis er tilfredsstillende. Desværre har disse gode økonomiske resultater ikke afspejlet sig i kursudviklingen af AaB-aktien, og sammenholdt med de betydelige omkostninger der er ved at være børsnoteret, præsenterede vi derfor i forbindelse med generalforsamlingen i april måned 4 nye mulige aktionærtiltag. Første punkt var en opskrivning af den nominelle aktieværdi fra 0,25 kr. pr. aktie til 200

10

kr. pr. aktie. Dette blev med næsten 100% opbakning vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling i slutningen af juni måned og selve opskrivningen blev gennemgør i august. En del aktionærer valgte at købe aktier op således at de fortsat er aktionær i AaB, men mange aktionærer med så få aktier, at det ikke har kunnet betale sig for dem at sælge, er blevet indløst ved denne opskrivning. Vi har således nu. ca. 5.500 aktionærer mod tidligere ca. 11.000. Vi har også iværksat nye aktionærfordele, således at man nu efter opskrivningen har mulighed for to fribilletter pr. sæson hvis blot man ejer én aktie og der er fortsat aktionærarrangement hvis man ejer mere end 125 aktier. De to resterende punkter i aktionærtiltagene er muligt opkøb af egne aktier samt muligt forslag om udlodning af udbytte på generalforsamlingen i 2018. Begge punkter vurderes

AaB Årbog 2017


løbende og afhænger af AaB’s generelle økonomiske stilling. Vi har på den økonomiske side en målsætning om at kunne realisere et 0-resultat med en placering som nr. 6, uden transferindtægter og uden europæiske indtægter. Dette er i sig selv en meget ambitiøs målsætning, hvilket betyder at vi løbende skal skabe indtægter og råderum til at finansiere de strategisk tiltag vi er sikre på vil udvikle klubben og virksomheden på både kort og langt sigt.

være transferindtægter, som har været markante især i 2016 og 2017. Vi har allerede i 2017 brugt ekstra af disse transferindtægter og vi har i forbindelse med 3. kvartalsmeddelelsen meldt ud at vi perioden 2018-2020 bruger 30-35 mio. kr. ekstra. Vi håber naturligvis at disse investeringer og forbrug giver afkast både sportsligt, oplevelsesmæssigt og økonomisk men skabes der ikke ekstra indtægter i forhold til ovenstående forudsætninger, så vil vi i de kommende år præsentere underskud.

Omkring vores økonomiske styring er det også særdeles vigtigt at forstå at vi også tillader os at geninvestere/genforbruge hovedparten af de indtægter vi skaber udover de ovennævnte forudsætninger. Dette vil typisk

Vi kunne i marts måned også offentliggøre et nyt samarbejde med Aalborg Portland, der minimum frem til 2020 er ny navnesponsor, således at vi nu spiller på Aalborg Portland Park. Knap en måned senere kunne vi også

AaB Årbog 2017

11


løfte sløret for et nyt vartegn ved Aalborg Portland Park – nemlig en AaB-udgave af Cimbrer- tyren i fuld størrelse. Vi håber sammen med Aalborg Portland at tyren vil være et naturligt mødested for vores fans. Vi har i 2017 også indgået yderligere samarbejde med vores hovedsponsor SparNord – nærmere præciseret SparNord Fonden som nu også bidrager med 1 kr. pr. tilskuer til Hele Nordjyllands Håndsrækning, således at vi sammen giver 2. kr. pr. tilskuer på Aalborg Portland Park. I efteråret 2017 går det ubeskåret til Børn i Sorg – Sorggrupperne i Aars – en håndsrækning på mere end 100.000 kr. I forlængelse heraf præsenterede vi til den sidste udekamp i efteråret en ny håndsrækningstrøje i samarbejde med både hummel og SparNord. Håndsrækningen på 100 kr. pr. solgt trøje går til AaB Support Club og AaB Tifo Kaos til støtte for det stemningsskabende arbejde. Der er således tale om den 7. og 8. donation fra Hele Nordjyllands Håndsrækning og vi når sammen med de tidligere donationer op på

12

mere end en halv mio. kr. der er doneret til gode nordjyske tiltag siden 2015: • Veteran Oasen – velgørenhedstrøje 2017 – 90.000 kr. (100 kr. pr. solgt trøje) • Kildehuset Fountain House – forår 2017 – 31.249 kr. (1 kr. pr. tilskuer) • Broen Aalborg – efterår 2016 – 69.093 kr. (1 kr. pr. tilskuer) • Hjerterummet og Cykel20 – forår 2016 – 57.357 kr. (1 kr. pr. tilskuer) • The Back To Life Project – efterår 2015 – 66.410 kr. (1 kr. pr. tilskuer) • Headspace Aalborg – forår 2015 – 54.337 kr. (1 kr. pr. tilskuer) Tak for et godt samarbejde til AaB af 1885, vores hovedsponsor SparNord, Aalborg Portland, øvrige samarbejdspartnere & sponsorer, investorer, aktionærer og bestyrelse. Tak for en stor indsats til alle medarbejdere, trænere, spillere, administrative medarbejdere, kontrollører, bodpersonale og ledergruppe. I ønskes alle en rigtig god jul og et godt og lykkebringende nytår. De bedste hilsner Stephan Schors

AaB Årbog 2017


Af Allan Gaarde

Det er optimismen, der fylder mest 2017 har været fase 2 i opbygningen af et forhåbentligt nyt storhold i AaB. Fundamentet er på plads, men vi er ikke helt på plads endnu. Morten Wieghorst trådte i januar måned 2017 ind ad døren på Hornevej som ny cheftræner for vores Superligatrup. Vi fik en glim-

AaB Årbog 2017

rende start, men formåede desværre ikke at indhente de manglende point, som vi haltede efter ved indledningen af 2017. Havde vi vundet i Viborg i 26. spillerunde, ville vi være endt i Top 6, men få minutter før tid missede vi desværre en stor chance til at bringe os foran, og måtte således med en snæver margen se vores målsætning glide af

13


hænde. Efterfølgende mærkede vi for alvor konsekvenserne ved indførelsen af den nye struktur i Alka Superligaen, og netop derfor er sulten og ærgerrigheden blevet endnu stærkere i denne sæson. Vi havde god plads ned til vores modstandere i den ene gruppe, som vi endte i med AGF, Silkeborg I.F. og Viborg F.F. Men vores præstationer var ikke gode, og vi endte til slut som nummer to i vores gruppe – uden for nedrykningskampene, men samlet endte vi med at få en tiendeplads i tabellen, hvilket ikke var tilfredsstillende. Derfor skete der også store forandringer i sommerens transfervindue, hvor vi for første gang i mange år havde muligheden for at bruge transferkroner på at hente spillere. Dette var især muligt, fordi vi i februar formåede at sælge Christian Bassogog til kinesiske Henan Jianye for en rekordtransfer for AaB. Christian var kommet til AaB for mindre end to år siden og havde udviklet sig med rekordfart siden hans ankomst, ikke mindst ved hjælp af personer i hele AaB, og kronen på værket var, at han var med til at vinde det afrikanske mesterskab med Cameroun og endda endte med at blive kåret til turneringens bedste spiller! En fantastisk præstation. Derudover solgte vi Joakim Mæhle allerede inden transfervinduet åbnede. Joakim er et glimrende eksempel på, at man aldrig skal give op, selvom man ikke er forrest i køen som ungdomsspiller. Joakim var en af de sidste fra 97’er årgangen, der kom med i Superligatruppen, men han var den første, der slog igennem, og blev bl.a. derfor solgt til Genk i den bedste belgiske række. Dette gav os et råderum til at hente Jores Okore i FC København, Kristoffer Pallesen i Viborg F.F., Jacob Rinne i Gent, Pavol Safranko i Dunejska Streda, Filip Lesniak i Tottenham, Mike Lansing i Vejle Boldklub, ligesom vi derudover lejede Yann Rolim og Tamati Williams.

14

Marco Ramkilde blev officielt en del af Superligatruppen, hvortil også Nikolaj Lyngø blev rykket op. Den store udskiftning var også en erkendelse af, at vi ikke var kommet langt nok i udviklingen af holdet, samt at vi skulle i gang med forsøg to i vores jagt på at skabe et nyt vinderhold. Selvfølgelig har der undervejs været bump på vejen, men efteråret har været karakteriseret ved, at vi hele tiden lægger lag på i udviklingen af holdet. Og ikke mindst vores defensiv har været stærk i efteråret. Fakta er, at vi endnu engang er med blandt de sidste otte hold i DBU Pokalen, samt at vi i høj grad er inde i billedet til at kæmpe med om Top 6-placeringerne i 2018. Fakta er også, at vi i de sidste 12 runder af Alka Superligaen i 2018 har været det tredje- eller fjerdebedste (afhængig af den sidste kamp mod FCK) hold af alle i rækken. Ser vi samtidig på sammensætningen af holdet og på de fleste spilleres alder, så er der ingen tvivl om, vi kun bliver bedre i 2018. 2017 har også været vores talentchef Anders Damgaards første hele år (ansat i 2016). Og der er allerede sket mange ting. Det skal særligt fremhæves, hvordan talentsektoren med Anders, Claus Fallingborg og Mathias Krogh i spidsen har iværksat et samarbejde med Hobro I.K. og Hjørring IF omkring de særlige gode talenter i DBU’s topcenterprojekt for de 10-12 årige. Det bliver spændende at følge i de kommende år, og vi håber, at dette samarbejde bidrager positivt til udviklingen af nordjysk fodbold, samt at vi i sidste ende kan udvikle endnu bedre spillere til vores Superligahold. Det er bl.a. sådanne tiltag, der skal sikre, at vi kan realisere vores drøm om at være samlingspunkt for hele Nordjylland og kunne have et Superligahold, der kæmper med i toppen af dansk fodbold og som samtidig har

AaB Årbog 2017


en spillertrup hvoraf 50% er af egen avl. Det er ambitiøst, men det giver god mening, og er ikke kun tomme ord. Hvilket tallene også tydeligt viser: Fx består vores trup ultimo december 2017 af 25 spillere, hvoraf 15 har spillet ungdomsfodbold i AaB. Og ifølge det anerkendte schweiziske fodboldanalysefirma CIES, ligger vi i november 2017 på en femteplads af alle hold i de 31 største europæiske ligaer, målt på brugen af spillere af egen avl. I denne sæson har vi givet vores spillere fra talentsektoren i AaB 59% af al spilletid i Superligaen.

AaB Årbog 2017

Tak for endnu et spændende år i vores fantastiske klub. Jeg glæder mig til at vi sammen skal indfri vores drømme. Bh. Allan Gaarde

15


Superligaen

Bagerst fra venstre: Simon Enevoldsen, Morten Skjoldager, Jores Okore, Rasmus Thellufsen, Kristoffer Pallesen, Frede Midt fra venstre: Kasper Fonceka, Palle Jensen Ernst Damborg, Ashley Tootle, Pavol Safranko, Oliver Abildgaard, Mar Morten Weighorst, Poul Erik Andreasen, Thomas Augustinussen, Jacob Friis Forrest fra venstre: Robert Kakeeto, Edison Flores, Jacob Rinne, Kasper Risgaard, Michael Lansing, Filip Lesniak, Tama

16

AaB Ă…rbog 2017


erik Børsting, Jakob Blåbjerg, Jacob Ahlman, Rasmus Würtz, Marco Meilinger, Kasper Pedersen, Poul Buus rco Ramkilde, Magnus Christensen, Nikolaj Lyngø, Jannik Pohl, Bardhec Bytyqi, Yann Rolim,

ati Williams, Jakub Sylvestr, Patrick Kristensen

AaB Årbog 2017

17


Resultater Forår 2017 ALKA Superliga Grundspil 1 F.C. København 2 Brøndby 3 Lyngby 4 SønderjyskE 5 FC Midtjylland 6 FC Nordsjælland 7 Randers FC 8 AaB 9 Silkeborg 10 AC Horsens 11 OB 12 AGF 13 Viborg 14 Esbjerg

K V U T Score P 26 19 7 0 57-10 64 26 15 7 4 52-23 52 26 11 6 9 25-23 39 26 10 9 7 30-32 39 26 10 8 8 44-29 38 26 9 8 9 41-41 35 26 9 6 11 26-32 33 26 9 6 11 28-38 33 26 7 9 10 31-46 30 26 7 8 11 29-45 29 26 7 7 12 26-32 28 26 6 7 13 33-40 25 26 6 7 13 29-40 25 26 5 9 12 28-48 24

Reserveligaen (Pulje 2) 1 SønderjyskE 2 AaB 3 Brøndby 4 AGF 5 Lyngby 6 Vejle Boldklub 7 Randers FC 8 AC Horsens

18

K V U T Score P 7 6 1 0 19-7 19 7 4 0 3 20-12 12 7 3 1 3 12-13 10 7 3 1 3 13-16 10 7 3 0 4 16-23 9 7 2 2 3 11-14 8 7 2 1 4 15-13 7 7 2 0 5 10-18 6

AaB Årbog 2017


Resultater Efterår 2017 ALKA Superliga Grundspil 1 FC Midtjylland 2 Brøndby 3 FC Nordsjælland 4 Hobro 5 AC Horsens 6 F.C. København 7 AaB 8 OB 9 SønderjyskE 10 Silkeborg 11 AGF 12 Lyngby 13 FC Helsingør 14 Randers FC

K 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

V 14 13 12 7 6 7 6 6 5 6 5 4 5 3

U 2 4 3 6 9 5 8 7 6 2 4 6 1 5

T 3 2 4 6 4 7 5 6 8 11 10 9 13 11

Score 48-23 42-18 51-34 27-25 25-27 33-25 18-21 20-19 30-28 23-37 20-34 27-41 15-32 17-32

P 44 43 39 27 27 26 26 25 21 20 19 18 16 14

Reserveligaen (Pulje 4) 1 AaB 2 Viborg 3 Randers FC 4 Hobro

K V U T Score P 6 4 1 1 13-5 13 6 3 2 1 11-9 11 6 1 2 3 9-13 5 6 1 1 4 7-13 4


Af Jacob Friis

Reserveliga Klar til A-slutspillet AaB’s reservemandskab er klar til at tørne ud i A-slutspillet når forårssæsonen starter op. Det blev en kendsgerning efter at holdet endte på førstepladsen i Reservepulje 4. Her var modstanderne Viborg, Randers og Hobro. 4 sejre, 1 uafgjort og et enkelt nederlag. Til foråret venter hold som FCK, FCN, OB, Lyngby, FCM og Silkeborg. Den endelige inddeling er dog endnu ikke på plads. Reserveholdet er en god scene for holdets bedste ungdomstalenter at vise sig frem på.

I år alene har hele 15 U spillere (U17 og U19) haft muligheden for at vise sig frem på holdet. Flere spillere med så lovende takter at det ser lyst ud for fremtiden. Derudover giver kampene mulighed for at alle spillerne i Superligatruppen, kan holde sig kampklar når det ikke er blevet til spilletid i Superligaen eller spillerne er ved at komme tilbage efter en skade. Derfor er det også de fleste af SL spillerne som har bidraget med minutter i de 6 spillede kampe. Sidst men ikke mindst bliver holdet indimellem også brugt til at se prøvespillere an.

Legenden Jairzinho på AaB med Get2Sport

20

AaB Årbog 2017


Af Henrik Lynnerup

Året 2017 – et udfordrende år 2017 blev et af de år hvor der virkelig skulle trækkes i arbejdstøjet. Vi stod med rigtig mange særdeles unge og talentfulde spillere og selvom de er talentfulde så skal man ikke undervurdere betydningen af erfaring. Danmarksserien: Ved starten på 2. halvdel af sæsonen lå holdet lunt i midten af tabellen med luft til bunden og mulighed for at nå helt til tops. Holdets mest erfarne spiller og seniorafdelingens helt store kulturbærer Henrik Bruun havde valgt at stoppe samtidig havde Jammerbugt tilbudt holdets topscorer Michael Stokbro en kontrakt, så det var mange kampe pg mange mål der var forsvundet. Det betød at der var visse spillere der helst ikke måtte blive skadet, men desværre skete det der ikke måtte ske, og et meget meget uerfarent DS hold tabte de første kampe. Det blev hurtigt tydeligt for enhver at det ville blive meget hårdt forår. De skadede spillere kom dog efterhånden tilbage og holdet blev styrket. De krævede point begyndte at komme på kontoen og holdet formåede som det eneste at besejre de senere oprykkere fra Lyseng og det endda på udebane og stille og roligt havde holmed i udet hentet de krævede point til endnu en sæson i DS. En meget flot bedrift hvor også holdets erfarne spillere trådte i karakter da de endelig kom tilbage fra skader. Sommerpausen blev brugt på at trimme og optimere truppen. Flere nyoprykkede u19 spillere og et par spændende tilgange udefra skabte en bredere trup og hermed også en højere træningsintensitet. Starten blev dog ikke den bedste idet holdet ikke fik de point som spillet ellers berettigede til. Vendepunk-

AaB Årbog 2017

tet kom dog i Århus i kampen mod Vatanspor, hvor holdet efter at have bagud 3-0 fik sig kæmpet og på 3-3 og faktisk var direkte uheldig med ikke at tage alle 3 point med i bussen hjem. Denne kamp blev starten på en stime og holdet har nu ikke tabt i 11 kampe i træk. Inden vinterpausen ligger vores Danmarksseriehold nummer 6 i rækken efter en flot efterårssæson. Man må samtidig sige rigtig godt trænerarbejde af Kenneth Cortsen og assistent Rasmus Polvsen i foråret og Knud Erik Kristensen i efteråret. Serie 1: For vores serie 1 hold blev foråret en lang og meget sej kamp. Truppen var blevet meget smal og vi var alle klar over det ville blive svært . Samtidig var træningsindsatsen ikke som man kunne ønske sig og desværre endte det med en nedrykning til serie 2. Ærgerligt det skulle komme så vidt for i mange kampe var det faktisk så lidt det manglede, men manglende form og skarphed gjorde i den sidste ende udslaget og vi måtte ned. Sommeren bød på et trænerskifte, vi sagde tak for denne gang til Michael Lykke og Morten Thøgersen og goddag til en af ”vore egne” Casper Fallingborg, ligesom Orla Hansen igen trådte til som holdleder. Casper har langtfra haft nogen nem opgave men har udført et meget fornemt stykke arbejde under utroligt svære betingelser med manglende træningsindsats og ikke mindst meget sene og ”tynde” afbud til kamp. Heldigvis lykkedes det at redde holdet og vi ser nu frem til at få bygget et hold op af unge spillere som virkelig viser en gejst og tro på tingene, godt hjulpet på vej af de rutinerede spillere som Anders Post og co.

21


Af Henrik Lynnerup

Serie 3: Rosinen i pølseenden...... det hold som først kan sættes når de andre hold er sat. Det har krævet meget arbejde og mange hektiske fredag aftener for Mark Kaastrup og Troels Møller at skrabe et hold sammen. Forårssæsonen sluttede med at holdet klarede frisag og sikrede sig endnu en sæson i serie 3. Det lykkedes desværre ikke i efterårssæsonen. Et par weekender med 30 afbud til serie 2 og serie 3 og deraf følgende afbud til serie 3 kampene kostede til sidst en nedrykning til serie 4. Men jeg tror på holdet med den rette indstilling til tingene snart er at finde i serie 3 igen.

7 Mands senior: I sommer fik vi tilgang af et 7 mands herreseniorhold. Holdet styres af Mike Kaastrup og holdets største udfordring i efteråret har kamptrøjerne – desværre har der ikke været tilstrækkeligt antal X i størrelsen på trøjerne. Holdet er et spændende bekendtskab og vi ser frem til fortsat at følge holdet. Oldboys: Vi har igen i år haft 2 oldboyshold i år. De ”yngste” hvor holdet styres af Casper Olesen og de lidt ældre som styres af Torben Boye, med Kjeld Boye som holdleder. Her gælder det ikke blot om at vinde, men også om at undgå langvarige belastnings- og fiberskader.

Fra venstre: Allan Ramon Olsen, Michael Nyman, Henrik Lynnerup, Anders Frost, Claus Skibsted

22

AaB Årbog 2017


Det er fornøjelse at følge de 2 hold, hvor det sociale samvær i tredje halvleg er lige så vigtig en del af oplevelsen som selve kampene. Begge hold består af spillere, der har været i AaB i mange år, og vi i klubben skal være glade for, vi kan holde sammen på alle disse personligheder og anerkende det klubliv, der skabes omkring disse hold.

Vores fokuspunkt i 2018 bliver først og fremmest at fastholde de spillere, vi har, integrere de u19 spillere, der skal være seniorer, og uden for banen vil vi gerne optimere hele vores set-up i seniorafdelingen.

Seniorafdelingen som helhed: Vi skærpede samarbejdet med vores u19 afdelingen for et par år siden. Det gør, at vi har mange ”egne” spillere specielt i vores DS trup. Det er derfor en glæde, vi hvert år kan supplere med endnu flere tidligere u 19 spillere. I efteråret har vi desuden haft en model, hvor 2 spillere har været tilknyttet både u19 ligatruppen og DS truppen og samtidig på skift har spillet for begge hold. Desuden har vores u19 2 hold haft samtræninger med såvel serie2 som DS. Her må man bare rose trænerne i såvel seniorafdelingen som i u 19 afdelingen for et særdeles fremragende samarbejde, hvor man har set på klubben som en helhed. I samme ombæring skal nævnes vi faktisk har en u 19 2 spiller, Max Knudsen, der har været fast mand på DS det meste af efteråret. I AaB har vi fokus på elite og talentudvikling men vi må for alt i verden ikke glemme de øvrige hold, begge dele hænger sammen og et godt gammelt citat siger ”bredden skaber eliten”.

Tak for godt samarbejde til trænere og ledere i afdelingen, spillerudvalget, seniorudvalget, ungdomsudvalget samt øvrige ledere og trænere omkring klubbens øvrige hold.

Det gør vi ikke alene, den opgave skal løftes samlet af både spillere og ledere.

Også en tak til for godt samarbejde til såvel 1885 som A/S bestyrelsen og ikke mindst alle de ansatte på AaB. Med ønsket om en rigtig glædelig jul og et godt nytår

Ingen tvivl om foreningslivet har ændret sig gennem det sidste årti. Det enkelte individ har ikke længere den samme holdning til det at dyrke en holdsport som tidligere. Der skal ikke så meget til at melde afbud til en fodboldkamp eller en træningssession, som det skulle for bare få år tilbage, og det er helt klart en udfordring, som allerede er et tema, og bliver det endnu mere i fremtiden. Denne udfordring mærker vi rigtig meget på seniorplan, og jeg tror, det bliver en generel udfording i klubben i kommende år.

AaB Årbog 2017

23


Af Kenneth Cortsen

Danmarksserien 2017 markerer for DS-truppen en MEGET omskiftelig periode med dertilhørende store udsving i såvel sportslige resultater som truppens sammensætning. Første halvår af 2017 var præget af stor åreladning (særligt p.g.a. skader, trænerjobs, fraflytning fra Nordjylland og andre sportslige valg) fra den rutinerede stamme, som havde udgjort en vigtig del af grundlaget for sportslige gode præstationer i form af en andenplads og en fjerdeplads i DS i henholdsvis sommeren 2015 og 2016. Derfor var det også med bange anelser, at Rasmus (ass. træner) og jeg imødegik den afsluttende forårssæson i 2017. Truppens bredde og tyngde var ved indgangen til forårssæsonen skrøbelig med baggrund i essentielle faktorer som alder koblet med manglende eliteerfaring, forståelse for træningsmængde og –intensitet samt kampmæssig kynisme i seniorfodbold på DS-niveau. Herudover havde det også indflydelse på vores rammebetingelser, at døren over til A/S-bygningen i modsætning til tidligere har været lukket i, hvad angår at give kontraktspillerne i a-truppen kamptræning på DS. Det giver alt andet lige et dyk i højden på præstationsniveauet i DS målt ud fra et individuelt spillerperspektiv. Vores bange anelser fik da også hurtig næring, da vi ’præsterede’ at stå med 0 point efter de første fire kampe. Pludselig skulle vi i akut forstand forholde os til nedrykningsspøgelset, som vi i de forgangne år med hårdt arbejde fra en spillertrup med den rette DNA og godt samarbejde med trænerne omkring A/S havde pakket langt væk. Med dette in mente er det, som står klarest i erindringen fra et turbulent forår, at vi på ’mirakuløs’ vis (med udgangspunkt i konditionerne for holdet) formåede at undgå nedrykning, ligesom der var præstationsmæssige lyspunkter, hvor særligt 2-0 sejren på udebane i Lyseng skiller sig ud.

24

Lyseng rykkede i 2. division med en margin på 16 point ned til nummer to fra Vatanspor og hele 21 point ned til nummer tre fra Holstebro. De tabte desuden kun to kampe og lukkede begrænsede 21 mål ind i 27 kampe, hvorfor vores taktisk disciplinerede og hårdtarbejdende indsats kulminerende i en 2-0 sejr i en overraskende (for dem) 3-5-2 opstilling var en opløftende oplevelse i en HÅRD sæson. Det bemærkelsesværdige i den forstand er, at vi hev 11 ud af 18 mulige point mod netop Lyseng og Vatanspor, hvilket understreger vores udfordringer omkring rammebetingelserne i forårssæsonen, da vi netop var i en udgave, hvor vi mod rækkens svagere hold havde svært ved at skabe kampene (i sådanne periode kan det være nemmere at ’tackle’ hold, som har større udgangspunkt i eget spil og fokus på ’det at skabe kampene’). Vi nåede dog i mål og formåede at kæmpe os til en plads som nummer 7 foran Sæby, Randers og Skanderborg og dermed undgå nedrykning. Stor tak til min fremragende ass. træner Rasmus Povlsen, som efter 3 ½ år valgte at stoppe i sommer, da han blev far. Du har gjort en kæmpe forskel for de spillere, som vi har arbejdet med gennem tiden, ligesom vi har oprettet et stærkt venskab, og den del er et charmerende aspekt ved fodbolden i en forening som AaB, hvor vi tilbringer meget tid i fællesskab. Et stort fokuspunkt for DS ovenpå foråret var derfor at bruge sommeren til at optimere truppen. Vi vidste, at vi skulle have såvel bredde som tyngde i truppen for at stå stærkere i konkurrencen i DS og for i højere grad end tidligere selv at skulle modstå den nye virkelighed uden spillere fra a-truppen. Det var pludselig et vilkår, og vilkår og kultur sætter konturerne for præstationsmulighederne i fodboldens verdens, hvilket vi skulle gribe proaktivt frem for at beklage os. Vi fik Anders

AaB Årbog 2017


Østergaard (som desværre skulle til Spanien efter de første fem kampe) op fra U19-fodbold, ligesom Nicolai Lassen, Emil Lagergaard og Mathias Andersen har spillet en del kampe for os, selvom de stadig er at finde i overgangsfasen mellem senior og U19 og derfor oftest træner med U19-liga. De har dog alle budt sig godt til, selvom de taktisk indimellem har fået et par aha-oplevelser (hvem sagde Holstebro til dig Nicolai Lassen – hvis jeg ville

have dig til at spille i små rum og hele tiden søge spillet, havde jeg spillet dig som 10’er ha ha). Det har uden tvivl styrket vores set-up. Herudover fik vi for at styrke tingenes tilstand tilgang af Kasper Emil Kristensen fra Nørresundby, som var hos os, da vi blev nummer to for et par sæsoner siden. Kasper vendte tilbage som en mere moden seniorspiller og har bidraget fantastisk med stor træningsiver, arbejdsindsats og 7 ’vigtige’ mål i efteråret

Bagerst fra venstre: Holdleder Mads Lynnerup, Patrick Toh, Kasper Emil Kristensen, Niclas Lind, Mickey Glinvad, Anders Lassen, Johan Ejsing, Morten Thomsen, træner Kenneth Cortsen, behandler Jimmie Therp Forrest fra venstre: Mohammad Darvishani, Anders Østergaard, Sergen Inecki, Kasper Jensen, Frederik Larsen, Ali Darvishani, Mads Davidsen, Emil Simonsen Fraværende: Oliver Knudsen, Christian Knudsen, Nikolaj Kjelder, Kristian Krogh, Emil Lagergaard, Nicolaj Lassen

AaB Årbog 2017

25


og en delt tredjeplads på topscorerlisten i rækken sammen med bl.a. vores egen normale ’goal-getter’ Morten Thomsen. En stærk og talentfuld keeper i form af Kasper Jensen kom til fra Vejgaard. Det har også hjulpet, at vi i truppen har fået tilgang af unge talenter som Emil Simonsen, som via studier i Aalborg er kommet til fra Viborg FF – han skal nok blive en stor gevinst på sigt qua sin unge alder. Det er også positivt, at det unge stortalent Mads Bruun Davidsen blev klar igen ovenpå sit skadesforløb i foråret (desværre slog han skulderen af led efter kamp 8 i efteråret og er først klar i opstarten), og Johan Ejsing fik lyst til fodbold igen. Max Knudsen, Patrick Björkman og Christian Søndergaard fra U19-2 har også trænet fast med DS i efteråret qua godt samarbejde med deres træner Lars Rise; Max og Patrick har fået fin debut på DS, og Max løb endda med udviklingsprisen for efteråret. Han blev skiftet ind på en uriaspost som venstreback (han er højrebenet og bedst i højre side) i en 3-5-2 i starten af anden halvleg nede i Viby, hvor vi var bagud. Han bidrog med, at vi opnåede 3-3 dernede og havde chancer til at lukke ballet til sidst med skuffede Viby-spillere efterladt på dansegulvet. Siden har han ikke kigget sig tilbage og har spillet fuld tid i de resterende 8 kampe og har ageret som talisman for os uden at tabe. Præstationen og niveauet er imponerende for en spiller med den alder, men når folk lærer Max at kende, er det ikke så overraskende, for de mødes af en ung fyr med stort hjerte og store lunger. Han er ikke bange for at slå sig selv i holdets tjeneste, har også fodboldmæssig kapacitet på det tekniske og taktiske plan, men er især kendetegnet ved en mental styrke udover det sædvanlige for en spiller på den alder. Der er i mit univers store ligheder mellem Max på højre back og en spiller ved navn Torben, som har en ’vis’ betydning for folk i og omkring AaB ;-) Sammenlignet med starten på foråret, havde vi i de første 4 kampe i foråret kun 4 spillere, som var med i efterårets sidste kamp mod Hedensted, hvilket fortæller om vores udrensningsproces

26

mod et set-up, hvor folk, som virkelig kan og ønsker at bidrage til kollektivet har været foretrukket i optimeringen af truppen i efteråret. Procesmæssigt startede efteråret rigtig fint bortset fra, at vi tabte første kamp i Lystrup på et mål efter en ’træls’ personlig fejl i overtiden. Vi spillede super fin fodbold mod Holstebro og Vejgaard hjemme, som vi nærmest spillede ud af brættet i perioder, men desværre måtte se os slået af på situationer præget af ungdommens naivitet vedr. elementer som opspil centralt uden gensidig tilpasning, manglende restforsvar, afrettet frispark i muren og for lidt defensiv kommunikation med ubalance til følge. Det er normalt med stor udskiftning på et hold; udvikling tager tid. Det resultatmæssige udbytte viste derfor tre nederlag med 1 mål og et klingende hult 0 på kontoen pointmæssigt efter de tre første kampe. Det er ikke optimalt for et ungt hold, men mentalitetsmæssigt begyndte de første tegn at vise sig i forhold til et mandskab med et andet mindset end forrige sæson. Støvlerne blev ikke stillet i skabet, ligesom andre ’self-handicapping’ principper heller ikke fik negativ indflydelse. Så i takt med taktiske tilpasninger i den kollektive og individuelle tilgang til fodbold, blev den fine, men resultatløse (m.h.t. point) proces konverteret til tre uafgjorte kampe mod absolutte tophold (på tidspunktet) fra henholdsvis Hedensted og Vatanspor – vel at mærke kampe, hvor der som i de første tre kampe var chancer nok til at afgøre tingene. Status var 3 point efter 6 kampe – er marginal forbedring af status efter 3 kampe, men også en uhyggelig skygge at have hængende over regnskabet i tabellen. Kamp 6 i Viby med indskiftningen af Max samt kamp 7 mod Viborg FF blev et vendepunkt. En sejr på 4-3 hjemme på kunstbanen blev fulgt op af sejre over Skanderborg og Randers Freja. Så blev det igen til 3 uafgjorte, hvoraf særligt udekampen mod Holstebro blev et vidnesbyrd om et hold med ændret karakter og tro på tingene, hvor Nikolaj Kjelder viste sit værd som taktisk kløgtig

AaB Årbog 2017


strateg på banen, og hvor Lassen med succes blev kastet ind som 6’er. 1-1 blev resultatet af en DS-kamp på højt niveau på en svær udebane, hvor vi havde overskud til slut i kampen, men trods to forsøg på træværket måtte vi rejse med et enkelt point. Afslutningsvis endte efterårssæsonen med sejre over Vatanspor og Hedensted. Hedensted-kampen var også et bevis på vores genvundne styrke. Hedensted startede sæsonen som lyn og torden, hvorefter vi fik dem ned på jorden i 1-1 kampen i Aalborg, hvor de udlignede på hovedstød efter 92 minutter, og hvor deres træner Alex Nørlund havde udtrykt, at han i første halvleg havde svært ved at se dem komme fra Aalborg med point. Hedensted havde inden sidste kamp ekspederet Thisted ud af pokalen og kun tabt 3-1 til Lyngby fra Superligaen, men vi tog efter en god indsats hjem med en sejr på 3-1 som en god afslutning på efterårssæsonen; det var ovenpå en mareridtsstart med tre nederlag i de første tre kampe med et nyt ungt hold nu blevet til 11 kampe i træk uden nederlag, ligesom vi hev 18 af de sidste 24 point og spillede os op ad i tabellen mod toppen og er kun 7 point fra førstepladsen. Anfører Niclas Lind har sammen med særligt Oliver Knudsen og Kasper Emil Kristensen været toneangivende præstationsmæssigt, ligesom resten af truppen har arbejdet godt igennem efteråret. Det har netop kendetegnet os, at vi i den sidste del af efteråret hele tiden har haft enkelte spillere, som har lyst op med individuelle kampbetydende præstationer som Jolles mål mod Randers, Patrick Tohs indsats mod Hedensted i første halvleg, Kjelders mål på en kollektiv offday mod Lystrup, Lassens 6’er-egenskaber samt Morten Thomsens genstartede målscoring. Jeg er stolt af, at vi som mandskab har vist, at det individuelle skinner igennem i og med, at vi har lært at tilgå fodbolden med fælles ansvarlighed, ligesom vi har formået at motivere en større og mangfoldig gruppe til at tackle den kompleksitet, som har udfordret os i 2017. Det skyldes bl.a., at vi har formået at hæve kollektivets emotionelle intelligens og

AaB Årbog 2017

formå at få diverse selvcentrerede behov til at spille godt sammen og skabe nogle anden- og tredjebevægelser i en konstruktiv ramme med stor positiv indflydelse. Vi har i løbet af 2017 vist, at vi vil hinanden, og den synergi skaber udvikling. Holdet skal netop være ’virkeligt’, ’reelt’ og ’ægte’ for at virke, og så må folk på og omkring holdet selv fortolke på den mening, som skal findes heri. Stor tak til de folk, som jeg har arbejdet med i dagligdagen i AaB. Det drejer sig først og fremmest om mine fantastiske og kompetente ass. trænere i form af Rasmus Povlsen i foråret og Knud Erik Kristensen i efteråret – der er altid fodboldfaglige snakke og anden sparring at finde, og det er jeg meget taknemmelig for. Vi fik også en ny målmandstræner i form af Kristian Karlsen i folden – tak for stor indsats og passion. Tak for godt samarbejde til Lasse fra U19-Liga og Lars Rise fra U19-2, Mads og Henrik Lynnerup som holdledere og ildsjæle (og Lynnerup også som seniorformand), Allan Ramonn som holdansvarlig og Jimmie Therp som behandler, Casper Fallingborg fra s2 (og Michael Lykke samt Morten Thøgersen i foråret), hvor vi i slutningen af efteråret med succes har forsøgt at integrere nogle interne træningskampe. Slutteligt en tak til inspektørerne og folk i cafeteriaet, som altid gør det behageligt at komme på AaB. Endelig tak til vores formand Claus Fallingborg – tænk på tallet 20 ;-)

27


Af Casper Fallingborg

Serie 2 Et hårdt og til tider særdeles krævende efterår er lakket mod enden. Et efterår, der startede med rokade på trænerfronten, en massiv udskiftning af spillere og endte med en lang sej kamp for overlevelse i en stærkt Serie 2 kreds. Vi kæmper i seniorafdelingen stadig på at få lavet det rette set-up, der gør, at vi kan få så mange til træning som muligt og stadig kombinere de ambitioner, hver enkelt spiller har. AaB er som elite klub den største i Nordjylland, og det skal vi have kombineret med også at være ligeså stærke på bredden. Uden bredde ingen elite – ingen elite uden bredde!! Efterårssæsonen har været mit første halve år som træner. Som spiller har jeg altid haft mine forestillinger om trænergerningen, dels qua min fars mangeårige trænerkarriere og naturligvis også de trænere, jeg har haft gennem min tid som spiller. Efter et halvt år kan jeg konstatere følgende: fodbold er sjovere, når man vinder, og som træner keder man sig sjældent fredag eftermiddag, efter holdet er sat. Inden efterårssæsonen havde vi mistet en del profiler, så det var vigtigt, at vi kom til at føle os som et hold og fik folk til at komme til træning. Dette forsøgte vi bl.a. at gøre ved hjælp fra vores U/19 hold, hvor flere unge og rigtig talentfulde spillere ligeså stille blev involveret i, hvad det vil sige at spille seniorfodbold i AaB og deltog i vores træninger, hvilket gav et højere niveau. Vi havde konsekvent 18-24 spillere til træning, og det gav den ønskede intensitet. I sommeren spillede vi blot to træningskampe, som resultatmæssigt ikke blev, hvad vi gik efter, men hjalp med at pejle ind på, hvordan vi ønskede at spille. Efterårssæsonen Inden sæsonstart var vi måske ikke helt klar

28

over, hvor vi stod. Som 2./3. hold ved man sjældent, hvordan holdet ser ud, og det kan variere meget fra weekend til weekend. Det er vi vant til på dette hold, da det er en faktor, der spiller ind hvert år. Derudover var vores Serie 2 række, som jeg ser det, minimum på niveau med den Serie 1 række, vi rykkede ud af i foråret, hvor vi kun fik 3 point. Den første kamp var på Hornevej mod NFB, som ligeledes var nedrykker fra forårets pulje. Det blev en tæt kamp, hvor vi i sidste ende fik de 3 point, vi skulle bruge. Sejren blev sikret i overtiden af vores unge U/19 spiller Mathias Andersen. Næste kamp kom vi gevaldigt ned på jorden efter et 4-0 nederlag i Aalborg Chang, hvor vi - på trods af et, på papiret, rigtig stærkt hold - ikke formåede at ramme dagen. Kampen efter var vi på besøg hos Aalborg KFUM, der bl.a. havde forstærket sig med den tidligere Vendsyssel- og Brabrand-spiller, Christoffer ”Buffy” Hansen. I en weekend, hvor vi på Serie 2 og Serie 3 tilsammen havde 26 afbud, var det en alternativ opstilling, vi kom med. Spillerne løste det dog flot, og vi fik leveret årets bedste holdindsats, som gav en 3-1 sejr. Herefter fulgte 7 kampe, der gav 6 uafgjorte og 1 nederlag, hvilket betød, vi kom ned i den del af tabellen, vi ikke ønskede at være i. Det blev nu en ren kamp for overlevelse. Samtidig med dette var vi på såvel DS som Serie 2 hårdt ramte af, at folk gav op i klubben, og træningsfremmødet var dalende. Som et led i at få skuden på ret køl igen udvidede vi DStruppen, så Serie 2 spillerne trænede med DS. Dette gav et betydeligt løft rent spillemæssigt, men desværre ikke resultatmæssigt. Dette betød, at vi i sidste kamp SKULLE vinde over Vodskov samtidig med, at Aalborg Chang skulle tage point fra Hals. I den afgørende kamp kom vi tilbage fra at have været bagud med

AaB Årbog 2017


både 1-0 og 2-1, men i anden halvleg fik vi de mål, der gav os sejren. En kamp, hvor indstillingen var helt i top og Pedro Lumbala, i sin første kamp i startopstillingen, scorede to mål. Sejren til os samt 1-1 i kampen mellem Hals og Aalborg Chang betød, at vi på et hængende hår, fik reddet os en ny sæson i Serie 2. Vi sluttede med 15 point, hvilket altså vil sige, at vi fik 5x så mange point som forårssæsonen. Det er i sig selv en stærk præstation målt på afgange op til sæsonen sammenholdt med de udfordringer vi mødte i løbet af efteråret. Vi skal i 2018 kigge frem mod en struktur og et setup, der gør, at vi ikke står i en sådan situation igen. Vi må ikke rykke ned i Serie 3. Dels grundet det store spring fra DS til Serie 3, og dels må så dygtige fodboldspillere aldrig komme i en sådan situation. Men dette beviser det, jeg har sagt til holdet hele efteråret til holdet: ”Skidt med vi har de bedste spillere, hvis ikke vi har det bedste hold” Vi skal have skabt os en vinderkultur, og vi skal skabe den gennem fremmøde til træning, ligesom vi skal være villige til at ofre os for hinanden.

Tak! Slutteligt vil jeg gerne takke Kenneth Cortsen for det gode samarbejde, vi har fået. Kenneth har været særdeles hjælpsom i mit første trænervirke. Vi har haft vores udfordringer, men faktum er, at DS ligger i subtoppen, og vi klarede frisag i en sæson, hvor forudsætningerne ikke altid var til det. Kenneth har givet gode råd og lyttet, når jeg har haft noget på hjerte. Han har inddraget min trup til træninger, da det kneb allermest, og jeg kan både se og høre, at det har givet folk et skub i den rigtige retning. Herudover også en stor tak til hele U/19 2 setuppet anført af Lars Rise. Lars er om nogen en mand, der vil AaB, og det er folk som Lars, vi skal have i klubben. Den indstilling spillerne fra U/19 er kommet med til de kampe, de har spillet, har givet os det, vi søgte og det vi manglede. Netop den indstilling kan kun komme, hvis der er en træner, der går forrest og fortæller sine spillere vigtigheden af, at de hjælper seniorafdelingen. Jeg sætter stor pris på den hjælp, vi har fået fra ungdomsafdelingen.

Bagerst fra venstre: Christian Høgh Sørensen, Christian Bohmann Knudsen, Anders Post Jacobsen, Mathias Haraldsen, Mickey Holm Glinvad, Casper Fallingborg Hansen Forrest fra venstre: Orla Hansen, Abdallah Toza, Martin Tayron, Kristian Krogh, Ali Darvishani, Pedro Lumbala, Mohamed Toza

AaB Årbog 2017

29


Af Mark Kaastrup

Serie 3 Et halvår, som igen skulle vise sig, at være en prøvelse. Det blev et halvår, som viste, at vi sagtens kan være med i serie 3, og på vores gode dage, udspille de fleste hold i vores række. Desværre, så fik mange afbud og skader på mit hold og holdene over mig indflydelse på, hvilken række vi skal spille i til efteråret. Vi blev nemlig nødt til, at taberdømme os lidt for mange gange og da vi sluttede á point med de øvrige hold, vi kæmpede om nedrykning med, så blev det udslagsgivende at vi havde taberdømt os flere gange end de andre. Det er selvfølgelig rigtig ærgerligt især når vi har niveauet til at

være med. Trods et hektisk efterår og en ærgerlig nedrykning til serie 4 er det hele ikke negativt. Samarbejdet mellem Serie.3 og den nye Serie 2 træner, Casper Fallingborg Hansen har været positivt og jeg ser frem til foråret, hvor der forhåbentlig bliver spillet om oprykninger for begge hold. Derudover vil jeg gerne takke Søde-Søren (Søren Jensen) for altid, at være trofast og en fantastisk holdleder for AaB Serie-3 og tak til de spillere som har hjulpet gennem sæsonen.

Bagerst fra venstre: Mark Kaastrup, Jeppe Toft Filtenborg, Niklas Blok Seistrup, Mustafa Inekci, Mamadou Toupie Jespersen, Troels Mygind Møller Forrest fra venstre: Christian Røngård Rasmussen, Jonathan Bejlegaard, Niels Rise, Jacob Toft, Marc Nielsen, Ali Darvishani, Mohamed Toza

30

AaB Årbog 2017


Af Casper Olesen

Old Boys 32+ Old Boys vol 2 Endnu en vellykket sæson er spillet til ende, med mange fine mål og præstationer. Vi sluttede på den vel sædvanlige 3. plads efter de 2 hold som vi tabte til i første og sidste kamp, der i mellem en stime på 11 sejre, så vi kan kun være tilfredse med sæsonen set over en kam.

Det har igen i år været en fornøjelse at stå for holdet, og alle har stemplet ind, så holdet har været præget af en stor stamme i samtlige kampe. Foråret startede med de velkendte 4 tilbageværende hold i A-rækken og sluttede tæt dog med KFUM i toppen… Vejgaard gad ikke

Bagerst fra venstre: John Andersen, Allan Frederiksen, Michael Madsen, Henrik Søvsø, Karsten Vang, Lars U Nielsen Forrest fra venstre: Lars Friis, Anders Kjær, Casper Olesen, Simon Sloth, Kenneth Jensen, Bjerne Pedersen, Michael Christensen

AaB Årbog 2017

31


mere kun være 4. hold til efteråret og det startede en fin debat der udløste en sammenlægning med B-rækken til følge. Dette har været en super ide for langt de fleste hold. Der vil igen inden den nye sæson være debatmøde i DBU og så må vi se hvad der sker, jeg selv vil stemme for at fortsætte som i efteråret. Vi var igen i år beriget af Michael Andersen og Bjerne hvilket har pyntet på offensiven og spillet generelt. i forsvaret har John A og ikke mindst “årets Spiller” Karsten Vang været en fantastisk base og med Martin Hav tilbage har vi kunne flytte John længere frem og lukke fint af bagude …. en fornøjelse drenge... Lars U har igen i år været en super substitut for vores fantastiske keeper Simon Sloth… Vi takker Lars igen i år for tålmodigheden.

32

Efteråret bød også på en målstime for altid fremragende kæmpende Michael C der krydrede sine fine indsatser nu også med MÅL... Vi håber det fortsætter næste år også. Året blev sluttet fint af på Kystens Perle, fint arrangeret af det nye festudvalg bestående af John A og Bobby… Vi takker for det fine fremmøde. Der vil blive arrangeret hygge inden den nye sæson og vi håber ligeledes for, at vi får planlagt en tur sydover for at se lidt bold i Tyskland/Holland. Tak til alle og vi håber den gode ånd og kammeratskabet igen vil fylde den nye sæson. Lige nu står den på bold i hallen til vi igen er magelige nok til at trække udenfor igen i foråret… Ses i 2018 til en ny spændende sæson... FORCA de RØDE.

AaB Årbog 2017


Spar Nord støtter AaB – og 938 andre lokale initiativer


Af Jesper Boye

Grand Old Boys 40+ En lang sæson blev desværre kort Sæsonen 2017 blev endnu engang en sejrsdans for de gamle AaB drenge, men desværre var turneringen for +40 årgangen ramt af få tilmeldinger, hvilket gjorde at vi mødte de samme modstandere (3-4 hold) alt for mange gange. Dette resulterede også i en hel del aflysninger i løbet af sæsonen, da modstanderholdene ikke kunne / ville stille op til kamp mod os – og dermed blev en normal lang sæson, hurtigt til en kort sæson. Men vi vandt selvfølgelig mesterskabet for 4 år i træk, ud af 4 mulige – hvilket cheftræner Torben Boye kan være stolt over at præstere sammen med en lige så vigtig person i form af holdleder Kjeld Boye, der samler flokken før, under og efter kampene. Fællesskabet er og bliver fundamentet for holdet – glæden ved at se hinanden uge efter uge, glæden ved at mærke græsset og bolden (for de fleste), foruden ikke mindst glæde ved den gode snak om gamle dage i cafeteriet efter kampen – og sidst men ikke mindst glæden ved at trække den stribede AaB trøje over hovedet. 2017 blev over hele sæsonen vundet meget overbevisende med hele 14 point ned til nummer 2 – og med 44 point i 17 kampe, samt en målscore på 106-40 (5 aflyste kampe 3-0) – så har sæsonen været godkendt, lige på trods af et enkelt nederlag i allersidste kamp (første nederlag siden 2015). Spillestilen er stadig med bolden på jorden, teknisk boldomgang og ikke for mange fysiske dueller (lige bortset fra Ole Droob), og ingen tvivl om at størst spænding ikke var om udfaldet i kampene, men derimod den interne kamp om topscorer værdigheden,

34

og det blev endnu engang Søren Larsen der med 21 mål sikrede sig den pris, foran Peter Enevoldsen 17 mål og Henrik Madsen 12 mål – en pris som blev overrakt til afslutningsfesten hos holdets største og eneste sponsor, nemlig Cafe Peace. Årets spiller i 2017 blev også en hæder til Søren Larsen, som uanset vejr og vind, modstandere eller ej stiller op som en af de første på holdkortet, hvilket han har gjort gennem alle 4 år, vores super dejlige fællesskab har eksisteret, og årets kammerat blev vores alderspræsident Torben Vandet, i det han altid er klar til en udskiftning (passer bestemt ikke), og ingen brok over afleveringer og manglende kvalitet undervejs – han indeholder til fulde AaB’s værdier, hvilket han jo også har haft mange år til at lære dem i. I det vi mangler modstandere, som vil møde os, har vi valgt, at næste år spiller vi i årgangen +47, hvilket jo ikke er helt unaturligt, eftersom flere i truppen nærmer sig de 60 år. Tak for et super godt og succesfuldt fodbold år – vi ses i 2018

AaB Årbog 2017


Bagerst række fra venstre: Træner Torben Boye, Erik Steffensen, Heini Brøndum, Søren Larsen, Ole Droob, holdleder Kjeld Boye Forrest fra venstre: Peter Enevoldsen, Lars Præsius, Mogens Jørgensen, Lars Thomsen, Jesper Korsgaard Fraværende på grund af skader og arbejde: Torben Vandet Kristensen, Allan Mogensen, Henrik Madsen, Morten Nørrelykke, Ole Bach Jensen (sponsor), Henrik ”Siller” Pedersen, Steen Ammundsen

AaB Årbog 2017

35


Herre Senior afdelingen Stillinger – Forår 2017 Danmarksserien (Pulje 3) 1 Kjellerup 2 Vejgaard B 3 FC Skanderborg 4 Randers Freja 5 AaB 6 IF Lyseng 7 Ringkøbing 8 Lystrup IF 9 Holstebro B 10 Aarhus Fremad 11 Nørresundby FB 12 Viby 13 Aalborg Freja 14 Aabyhøj IF

K V U T Score P 26 20 0 6 68-34 60 26 13 9 4 39-28 48 26 13 4 9 43-29 43 26 12 5 9 50-35 41 26 11 8 7 53-50 41 26 12 4 10 45-34 40 26 10 8 8 37-32 38 26 11 5 10 39-43 38 26 10 7 9 37-36 37 26 9 6 11 40-51 33 26 8 4 14 46-56 28 26 8 3 15 40-48 27 26 4 6 16 30-60 18 26 2 9 15 28-59 15

Serie 1 (Pulje 5) 1 Gug B 2 Aalborg Chang 3 Hirtshals B 4 Jetsmark IF 5 Aabybro IF 6 Dronninglund IF 7 Nørresundby FB 8 AaB

36

K V U T Score P 14 10 0 4 33-20 30 14 9 2 3 27-11 29 14 8 2 4 33-23 26 14 8 1 5 36-20 25 14 6 3 5 19-26 21 14 3 4 7 23-30 13 14 3 3 8 27-29 12 14 0 3 11 11-50 3

AaB Årbog 2017


Serie 3 (Pulje 27) 1 Storvorde/Sejlflod B 2 Gug B 3 RKG 4 Gudumholm IF 5 AaB 6 LKB/Gistrup 7 FC Aalborg 8 B52/Aalborg

K V U T Score P 14 11 1 2 53-16 34 14 9 0 5 27-19 27 14 9 0 5 39-23 27 14 8 2 4 28-26 26 14 5 0 9 28-38 15 14 4 2 8 23-34 14 14 4 1 9 25-36 13 14 3 0 11 17-48 9

Old Boys +32 + A 11M 1 Aalborg KFUM 2 Aalborg Freja 3 AaB 4 Vejgaard B

K 9 9 9 9

V 5 5 4 2

U 2 0 1 1

T 2 4 4 6

Score 27-20 24-20 17-20 15-23

P 17 15 13 7

Grand Old Boys 40+ 1 AaB 2 NUBI 3 NFB 1 4 NFB 2 5 Dronninglund

AaB Ã…rbog 2017

K V U T Score P 8 6 2 0 62-23 20 8 4 2 2 27-26 14 8 3 2 3 20-26 11 8 3 0 5 23-32 9 8 1 0 7 8-33 3

37


Herre Senior afdelingen Stillinger – Efterår 2017 Danmarksserien (Pulje 4) 1 Vejgaard B 2 Holstebro B 3 Viby IF 4 Viborg FF 5 Hedensted IF 6 AaB 7 Lystrup IF 8 Vatanspor 9 FC Skanderborg 10 Randers Freja

K V U T Score P 14 8 4 2 21-16 28 14 8 3 3 34-20 27 14 7 2 5 41-25 23 14 6 5 3 31-24 23 14 6 4 4 24-21 22 14 5 6 3 30-24 21 14 5 3 6 33-37 18 14 5 1 8 28-26 16 14 2 2 10 18-38 8 14 1 4 9 18-47 7

Serie 2 (Pulje 12) 1 B52/Aalborg 2 Aalborg KFUM 3 NUBI 4 Nørresundby FB 5 Aalborg Chang 6 AaB 7 Hals FS 8 Vodskov IF

38

K V U T Score P 14 8 3 3 33-21 27 14 8 1 5 39-27 25 14 7 2 5 38-30 23 14 6 3 5 26-28 21 14 6 1 7 30-25 19 14 3 6 5 19-32 15 14 3 5 6 27-32 14 14 4 1 9 18-35 13

AaB Årbog 2017


Serie 3 (Pulje 26) 1 St. Restrup IF 2 Nordens Paris FC 3 Skalborg SK 4 LKB/Gistrup 5 Øster Sundby B 32 6 Gug B 7 AaB 8 Aalborg Freja

K V U T Score P 14 12 1 1 44-15 37 14 11 1 2 44-17 34 14 8 1 5 42-16 25 14 6 0 8 23-30 18 14 4 3 7 16-25 15 14 5 0 9 25-37 15 14 5 0 9 14-32 15 14 1 2 11 14-50 5

Old Boys 32+ 11M 1 Aalborg KFUM 2 Aalborg Freja 3 AaB 4 Svenstrup-Godthåb IF 5 Vejgaard B 6 Skalborg SK 7 Gug B 8 B52/Aalborg 9 Aalborg KFUM 10 Nørresundby FB 11 Storvorde/Sejlflod B 12 St. Restrup IF 13 Nibe B 14 Brønderslev IF

K V U T Score P 22 17 2 3 91-29 71 22 17 0 5 87-34 69 22 15 1 6 59-36 64 23 17 2 4 57-21 53 22 11 2 9 51-36 53 23 14 3 6 47-23 45 21 10 2 9 42-53 32 22 9 3 10 53-51 30 23 7 5 11 30-52 26 22 6 4 12 42-64 22 23 5 5 13 35-70 20 23 3 9 11 34-58 18 22 3 1 18 23-67 10 22 2 1 19 25-82 7

Grand Old Boys 40+ 1 AaB 2 NUBI 3 NFB 1 4 NFB 2

AaB Årbog 2017

K 9 9 9 9

V 8 5 2 1

U 0 1 1 2

T 1 3 6 6

Score 44-17 37-24 18-40 9-27

P 24 16 7 5

39


Af Niels Chr. Hejlesen

Ungdom 2017 Det er mit første år som ungdomsformand, det har været store sko som jeg skulle fylde ud efter Kirsten Fallingborg. 2017 har igen været et fodboldmæssigt godt år med fornuftige placeringer til næsten alle hold, dog med udfordringer omkring U14 og U15 hvor det kniber med at fastholde breddespillere, derfor har vi pt. Ikke et 2. hold i U14-rækken. Omkring U15 2. hold ser det lidt bedre ud, da vi har lagt U14 og U15 sammen til ét hold, men der er stadig store udfordringer med at stille hold til alle kampe. U16 2. hold har også givet udfordringer pga. at mange af spillerne har haft lyst til at prøve kræfter i andre klubber. Derfor er det endt med en nedrykning til laver niveau, i U 13 og nedad ser det bedre ud vi gør en stor indsats for at fastholde spiller i årgangene, derved håber vi at vi igen får 2 hold i alle rækker igen. I U17 og U19 går det bedre med at fastholde spillere. Vi er meget glade for at U17 og U19 liga er under ungdomsudvalget som et flagskib. Herfra skal lyde en stor tak til Henning Smed for utrættelig opbakning til hjemmekampe. I henhold til DBU’s holdninger og handlinger må resultater ikke indberettes for de yngste årgange. Med dygtige trænere omkring disse årgange forsøger vi at dygtiggøre spillerne, så grundlaget for det videre arbejde i ungdomsafdelingen er på plads. Vi er meget stolte over flere jyske mesterskaber både i eliteafdelingen og til bredde-hold. Vi har stadigvæk mange spillere på diverse ungdomslandshold hvilket gør os alle stolte. Tillykke til de spillere.

40

Der er kommet ny mand på posten omkring det strukturerede talentarbejde, Anders Damgaard. Der skal lyde en stor tak for samarbejdet mellem A/S og moderklubben. Vi er blevet enige om at vi er en klub, der ikke er noget som hedder AaB A/S eller AaB af 1885, men vi hedder AaB. Omkring U16 og U17 diskuteres der for og imod, om vi skal gå tilbage til, at de spiller sammen under én betegnelse, U17. Dette tages op på DBU Jyllands delegeretmøde i januar, hvor den endelige beslutning træffes. Vores holdning er, at det bliver til en årgang, U17. Medlemsskaren Vi er gået lidt tilbage i medlemmer i forhold til 2016, men vi gør alt for at komme tilbage. I de små årgange kommer der stadig flere til. Vi arbejder stadig på at gøre opmærksom på, at det at betale kontingent er vigtigt for fællesskabet i en klub. Sportslige forhold Som nævnt før klarer holdene sig fint i deres respektive rækker, selv om der ikke er høstet medaljer i alle rækker. Der arbejdes hårdt på at lægge lag på holdene. For at følge med udviklingen der er brug for mange trænere og holdledere til de mange hold. Flot arbejde af Jens Peter Hansen U14 til U19 Steen Amundsen U10 til U13 samt Ivan Nilsen U5 til U9 - en stor og velfortjent tak til dem. Som jeg nævnte under medlemsskaren får vi flere medlemmer specielt ved U5 til U9. Vi har sågar fået et rent pigehold. Vi har i samarbejde med Kvinde- Pigeafdelingen fulgt op sommerens VM-sølvmedalje til kvinderne for at få flere pigemedlemmer i breddefodbolden.

AaB Årbog 2017


De stigende krav til trænerne kræver en god sparring fra konsulenters side for at få trænerne på relevante kursuser, så de kan stå bedst muligt rustet i samspillet med spillere og forældre. Aktiviteter Nørhalne Cup er en hyggelig tilbagevendende begivenhed, som desværre i år manglede nogle elitehold, men der bliver arbejdet på at Nørhalne Cup får et løft i 2018. Fodboldskolen i uge 42 er en stor succes. Det kræver en stor indsats, og der skal lyde en speciel tak til Niels Ulrik Galbjerg tak for det. DBU`s fodboldskole havde i år 25 års jubilæum på AaB, hvor Kirsten Fallingborg har været leder 22 år. Mange tak - vi håber stadigvæk Kirsten vil forsætter i mange år. Det er fint, at der serveres mad for deltagerne som følge af en stor indsats af Lotte Rosberg.

Get to sport-fodboldskolen Arbejdet i bod 9 på stadion er vigtigt for indtjeningen til ungdomsafdelingen. Derfor er det vigtigt at holdene og forældrene stadig bakker op omkring bod 9. Vi skal blive ved med at vi arbejder på at bevidstgøre forældre omkring det at værre frivillige i en klub er vigtigt. Træner- lederstaben Flot arbejde af konsulenterne Jens Peter Hansen, Steen Amundsen og Ivan Nielsen mange tak. Sammen med talentchef Anders Damgaard sikrer de en sammenhæng i AaB`s ungdomsafdeling - tak til Anders. Og selvfølgelig skal der rettes en stor tak til såvel trænere og ledere. Ungdomsudvalget Vi holder månedlige møder, hvor vi har lavet et årshjul for at være på forkant med alle ud-

Bagerst fra venstre: Niels Ulrik Galbjerg, Lene Børsting, Niels Christian Hejlesen, Anders Damgaard, Ivan Nielsen Forrest fra venstre: Steen Amundsen, Henning Smed, Kim Kaastrup, Jens Peter Hansen

AaB Årbog 2017

41


fordringerne og have overblik over økonomien - tak til ungdomsudvalget. Jeg håber, I vil fortsætte i mange år. Tak til Henning Smed som desværre har valgt at stoppe som afdelingsleder for U17 og U19 vi kommer til at savne dig. 2018 Et nyt spændende år med mange udfordringer blandt andet som nævnt U16 og U17- årgangene. Nørhalne cup, Boden, fodboldskolen uge 42, Get to sport-fodboldskole, Økonomien se fornuftigt ud, men vi skal passe på, at medlemsskaren ikke forsat går tilbage.

42

Til slut vil jeg takke Tak til personalet på AaB Tak til A/S Tak til AaB’s venner Tak til senior udvalget Tak til Kvinde- pigeudvalget Tak til Ungdomsudvalget Tak til sponsorerne, som er Malergrossisten, Klarup Murerforretning, Magnus Thomsens Eftf. og Cowi. Vi håber, I vil støtte op omkring vores sponsorer. Tak for et godt og spændende 2017

AaB Årbog 2017Af Lars Stensgaard

U19 Liga Året nærmer sig sin afslutning, hvilket betyder, at det er tid til at gøre status over fodboldåret 2017. Eftersom en fodboldsæson strækker sig fra sommer til sommer, så betyder det også, at der skal gøres status over en afsluttet sæson for årgang 98/99 og en påbegyndt sæson for årgang 99/00. U19 - foråret 2017, årgang 98/99 Skal sæsonen have en overskrift, så må det klart være: en flot teampræstation Holdet sluttede på en fornem 4.plads efter en forårssæson, hvor de sportslige resultater kun blev overmatchet af U19-guldvinderne fra Esbjerg FB. Med andre ord præsterede holdet at være næstbedst - hvis fodbold altså kan reduceres til statistik (mål og point). Resultatmæssigt var det derfor mere end godkendt, da sæsonens sidste kamp var færdigspillet og årgang 98 takkede af som ungdomsspillere. Gode resultater er selvfølgelig vigtige, men de er ikke altafgørende, når man snakker ungdomsfodbold. Præstationen er derimod væsentlig, da AaB har som målsætning, at klargøre spillerne til seniorfodbold, hvor det centrale er, at man kan indgå i en helhed, som medfører, at holdets udtryk er stabilt.

Hele 3 spillere fra årgang 98 kom igennem det famøse nåleøje, hvilket vi selvfølgelig er yderst stolte over, da det er en vigtig del af vores strategi og udviklingsarbejde. U19 - efteråret 2017, årgang 99/00 Traditionen tro startede vi med at drage til Ungarn, hvor vi de seneste år har nydt godt af international matchning, som vi mener, er en vigtig del af spillernes udvikling. Desværre rejste vi hjem med mange panderynker, da vores præstationer på ingen måde stod mål med de forventninger, vi har til hinanden, og langt fra kunne beskrives som stabile. Det stod derfor klart, at vi havde et langt og koncentreret stykke arbejde foran os, for at skabe det holdudtryk, som skulle danne rammerne om spillernes individuelle udvikling samt en stabil holdpræstation. De dårlige resultater fortsatte i den indledende del af den hjemlige turnering, hvor vi lagde ud med 3 nederlag. Dog var vi alle - trænere, ledere og spillere - enige om at holde næsen i sporet, da der hele tiden var fremgang at spore i vores præstationer. I skrivende stund ser vi resultatet af spillernes fornemme indsats på træningsbanen. Holdet indtager en 6.plads, og vi har i langt de fleste kampe fundet et bedre udtryk, som gør, at vi nu kan tage point i alle kampe.

Et stabilt holdudtryk resulterer i, at rammerne for individuel udvikling er til stede, så den enkelte kan rykke sig i takt med, at holdet præsterer.

Ligeledes har spillerne flyttet sig meget, så de kontinuerligt er repræsenteret på diverse landshold, vores eget reservehold og til superligaens træninger.

Et vigtigt pejlemærke for ovenstående er, at vi - hver eneste år - opfylder klubbens målsætning om at tilføje spillere til vores flagskib, superligaholdet.

Vi er dog langt fra i mål, så alt dette gør, at vi går en yderst spændende forårssæson i møde, hvor vores klare målsætning er, at spillerne skal komme endnu nærmere seniorniveau.

44

AaB Årbog 2017


Afslutningsvis skal der lyde en stor tak til medtrænerne, spillere og ledere som hele tiden bidrager til, at man møder ind til en inspirerende dagligdag.

Bagerst fra venstre: Jeppe Pedersen, Milad Samim, Lukas Klitten, Jonas Raunbak, Mathias Johannesen, Emil Lagergaard, Thomas Buus Nielsen 3. række fra venstre: Flemming Lind, Rasmus Prangsgaard, Jacob Winther, Nicolai Laursen, Oliver Klitten, Nicolai Rask Lassen, Lasse Stensgaard 2. række fra venstre: Per Bach, Wessam Abou Ali, Mikkel Konnerup, Anders Bærtelsen, Søren Tengstedt, Hamse Hussein, Emil Rask Colding, Mathias K. Andersen, Brian Christensen Forrest fra venstre: Gabriel Rask Martinez, Jonathan Stæhr Larsen, Søren Fjordbak, Rasmus Futtrup, Markus Iversen, Mads Stefansen, Andreas Horskjær, Jeppe Raunbak

AaB Årbog 2017

45


Af Lars Rise

U19 2 Mit første år som U19 2 træner i AaB, har været delt i to på mange måder, hvilket jeg vil komme tilbage til senere. Selvom der har været udfordringer i årets løb, sidder jeg her sidst på kalenderåret med et kæmpe smil på læben over, at have fået fornøjelsen af at træne, lære at kende, en flok unge mennesker med masser af mod på tilværelsen og et fodboldhjerte, der driver deres ærgerrighed fremad som individ og holdspiller. En forårssæson, hvor der tidligt i opstarten dannede sig et billede af, at det var en meget smal trup på 10-12 stk., der skulle bide skeer med 2. div. Samtidig havde Liga truppen ikke den bredeste trup, så jeg må indrømme, at jeg havde mine betænkeligheder ved, hvordan sæsonen ville udarte sig. Selvom vi i perioder kun var 6-8 til træning, kunne jeg konstatere at denne flok, var bygget af det helt rigtige stof og rykkede sammen i bussen,

når det virkeligt galt. Vi startede med at tabe de første tre kampe, hvilket truppen ikke havde været vant til. Så udover den taktiske del i spillet, kom den mentale del til at fylde en del. Når man har med en trup at gøre, der har været med til, at vinde mere end de har tabt, er man altid lidt spændt på, hvordan truppen reagere. Her har jeg den største respekt for drengene, der i stedet for at lægge sig fladt ned, voksede de som hold og individuelt. Efterfølgende var vi ubesejret i 6 kampe i streg hertil med fem sejre. At vi rendte ind i lidt modvind sidst på sæsonen, kan jeg leve med, så længe attituden var den rigtige i samtlige kampe. Sidste kamp i foråret var på udebane mod Vejgaard B, der skulle bestemme om vi sluttede 3’er eller næstsidst i en tæt pulje. Vi var 12 afsted med hjælp fra U17 2, der hjalp os meget i løbet af sæsonen. (Tak for hjælpen Morten B). Drengene leverede en kraftpræstation og vandt 4-2. Den perfekte afslutning på et lærerigt forår. Et helt andet billede, idet der rykkede en god flok 00’er op fra U17 2 og Liga truppen fik vokseværk. Selvom vi hen over sommeren desværre mistede en god håndfuld 99’er, startede vi med ca. 20 til træning, og hen over sæsonen har vi haft 16 i snit til hver træning, godkendt. Efterårssæsonen er og var for mig et udviklingshalvår, hvor man skal spille et nyt hold sammen. Her sker tingene ikke fra den ene dag til den anden og derfor er tålmodighed og attitude vigtige begrebsord for mig. De nye spillere skulle lære undertegnede at kende og omvendt. Plus at vi skulle bruge lidt tid på, at finde et tændingsniveau til træning, der gjorde, at vi udviklede os, frem for at være tilfredse med, hvor vi var. Alt dette er ved at være i mål og der er flere af spillerne, der allerede har haft en god pro-

46

AaB Årbog 2017


gression i forhold til deres udvikling individuelt og deres taktiske forståelse. Jeg sidder nu og kigger tilbage på en godkendt halvsæson, hvor vi kun satte point til i tre ud af fjorten kampe og i sidste spillerunde, kunne spillerne lade sig hylde af et talstærkt publikum som puljevindere. God stil. Jeg håber, at når spillerne møder op igen efter en velfortjent vinterpause, vil de komme med en ærgerrighed for, at fortsat ligge niveauer på egen og holdets udvikling. Her til sidst vil jeg sige tak til hver og en af de spillere, der har haft indflydelse på forår og efterårs holdene. I kalenderåret 2017 har der været ikke mindre end 47 spillere ind over

holdene, her i blandt 6 keepere, så vi favner bredt på U19 2. Ydermere bøjer jeg mig i støve for den fantastiske og fair support, som der er blevet vist af forældre, søskende, bedsteforældre og andet godtfolk, hatten af for jer. Til sidst men ikke mindst en stor tak til Lasse U19 Liga, Jens, 2 gange Ole, Casper og Kenneth Senior, Jens Peter, Smed og ikke at forglemme Gø og Gokke alias Fus Og Morten, for deres gode arbejde omkring holdet og deres platte humor:-) Glæder mig til en ny sæson - Vel mødt alle

Bagerst fra venstre: Jens Vestergaard Andersen, Kasper Villadsen Andersen, Florent Bytyqi, Mads Christoffer Pedersen, Casper Klovborg Jensen, Mathias Overhaven Andersen, Søren Støttrup, Lars Rise Midterst fra venstre: Stefan Fus Guldager Andersen, Jonathan Bejlegaard, Frederik Signer Kristensen, Max Knudsen, Patrick Björkman, Christian Røngård Rasmussen, Christian Lundby Søndergaard, Morten Brix Forrest fra venstre: Nikolai Møller Poulsen, Lasse Christian Villadsen, Niels Rise, Rasmus Sonne Nørgaard, Anes Ahmetagic, Jonas Jepsen, Christian Andresen

AaB Årbog 2017

47


Af Davis Olsen

U17 Liga Forventningerne og ambitionerne var høje forud for den afsluttende forårs sæson for U17 holdet. Holdet lå placeret i toppen og duften om medaljer var i den grad til stede. Holdet fik ikke den optimale start, blot 4 point blev det til i forårssæsonens første 7 kampe. Det er ikke altid at pointhøst hænger sammen med godt/dårligt spil. Holdet spillede nogle gode kampe, men manglende output og sene scoringer gjorde at pointhøsten ikke blev som forventet. Holdet kæmpede med at komme på ret køl og man må sige at det kom de. Hele 16 point i forårssæsonens sidste 6 kampe gjorde at holdet sluttede på en 5. plads, hvilket efter omstændighederne

48

var en flot præstation. Foråret var præget af mange flotte individuelle præstationer, bl.a. holdets topscorer Mikkel Kaufmann som scorede 13 mål, en flot præstation af en førsteårs angriber. Efter sommerferien startede det nye U17 liga hold op. Holdet udgjorde nu spillere fra årgang 01 og 02, ligeledes var der også nye ansigter i træner teamet omkring holdet. Forventningen til sæsonen 17/18 blev tydelig defineret. Spillerne skulle kunne præstere på deres position samt hænge sammen som et hold, med output hos den enkelte spiller. Holdet skulle træne og spille med intensitet ud fra præmissen ”uden intensitet, ingen

AaB Årbog 2017


fodbold”. Ligeledes skulle årgang 01 kunne præstere fra dag 1, når de næste sommer skulle rykkes op i U19 ligatruppen. Holdet startede sæsonen op med deltagelse i Iber-cup hvor slut produktet blev en plads i finalen hvor modstanderen var SL. Benfica. Holdet tabte finalen til en virkelig stærk modstander. Det blev starten til en god efterårssæson. Holdet har præsteret godt som et hold, hvilket også har givet nogle gode og stabile resultater. Disse resultater har gjort at holdet har spillet med helt i toppen af U17 ligaen fra start og til vi gik på juleferie. Der har ikke været store udsving i præstationerne, dog har kurven ikke hele tiden været støt stigende. En flot start med 3 sejre på stribe,

blev afløst af tre kampe uden sejr. Der kom gang i pointhøsten igen og op til den sidste kamp tabte holdet ikke i 7 kampe. Holdet slutter sæsonen af med en topplacering, men vigtigst af alt kan holdet se tilbage på en stærk træningskultur hvor grundighed, passion og hårdt arbejde udgør rygraden af holdet. Slutteligt skal der lyde en tak til alle på og omkring holdet, i gør alle på hver jeres måde en forskel i dagligdagen, det er en fornøjelse at være omgivet af kompetente og behagelige mennesker, med passion for talentudvikling. Ønsker alle et godt nytår, vi ses derude

Bagerst fra venstre: Mads Hvilsom, Mathias Graunkær , Victor Lynggaard, Malthe Højholt, Patrick Lindberg, Jeppe Pedersen, Gabriel Adriano, Mads Serup, Andreas Fruergaard Midterst fra venstre: David Olsen, Valdemar Bjerre, Nikolaj Kramer, Jonatan Flindt, Mathias Ross, Mikkel Kaufmann, Thomas Christiansen, Tobias Buus, Jonas Petersen Forrest fra venstre: Oliver Overgaard, Casper Gedsted Hansen, Jakob Holdt, Marcus Bundgård, Nicolai Christensen, Sofus Brønnum, Daniel Mortensen, Zifalino Nsoni, På billedet mangler: Marcus Hannesbo, Holdleder Carl Aage Jensen, Holdleder Jesper Sudergaard, Målmandstræner Thomas Buus, Fys. Rasmus Pedersen, Fysisk Træner Mads Lerche

AaB Årbog 2017

49


Af Morten Brinkmann / Morten Madsen

U17 2 Forår 2017 Sæsonen 2017 startede op med en forventningsafstemning i gruppen. Vi fik evalueret efterårssæsonen 2016, hvor vi til stor overraskelse for mange undgik nedrykning fra 2. division på sidste spilledag efter en forrygende slutspurt på turneringen. For assistenttræner Søren Koch og jeg var der ingen tvivl om hvad vi gik efter i foråret 2017. Vi ville vinde 2. division sammen med drengene. Vi følte at 2. holds truppen og de spillere vi havde med fra U17 ligatruppen var blevet en enhed i kampene. Vi var begyndt at gøre rigtig ondt for modstanderne, vi var dygtige både individuelt og som hold og der blev arbejdet stenhårdt til hver eneste kamp. Alle var bevidst om opgaven og de gange hvor spillet ikke fungerede 100%, så blev der fightet et resultat hjem. Vi gjorde drengene bevidste om, at vi skulle bygge på fysisk, hvis vi skulle begå os i toppen af rækken og der blev arbejdet målrettet i styrkelokalet og med løb i opstarten. I træningskampene, fik vi mulighed for at finpudse de sidste detaljer og vi var nu helt klar til sæsonstart. Turneringen viste sig at blive præcis lige så hård som forventet med 8 virkelig stærke hold og der fandtes bare ingen lette point. For os betød det, at vi var skarpe og koncentrerede og der var meget få negative udfald i sæsonen. Der blev leveret solide indsatser og vi fik som fortjent. Et hårdt og spændende parløb med FCM/ Ikast strakte sig helt hen til sidste spillerunde, hvor vi i Hjørring spillede uafgjort og endte med at vinde rækken. Vi kunne fejre det flotte resultat og lade propperne springe med tilhørende sang og vandkamp på en herlig

50

sommerdag. Vi høstede 33 point i 14 kampe og nærmeste forfølger fra det midtjyske endte på 32 point. I min korte afrunding efter kampen blev vi i euforien enige om, at vi slet ikke var færdige endnu, vi ville løfte pokalen som Jysk Mester. Før dette kunne blive en realitet stod en stærk modstander over for os. AGF/Lyseng havde vundet deres 2. divisions pulje suverænt og jeg havde været en tur nede og se lidt nærmere på dem i kamp, så vi var bedst muligt forberedt på finalen. Den 20/6 på Klejtrup Stadion blev en mindeværdig aften. Stoltheden var stor hos såvel spillere, trænere, forældre og alle andre der holdt med de rød/hvide da drengene kunne lade sig hylde og med guldmedaljerne om halsen, løfte pokalen som Jysk Mester. Finalen blev intens, spændende og til tider særdeles velspillet fra begge sider. Vi endte med at vinde en fortjent sejr på 4-1. Når jeg, her lidt tid efter, tænker tilbage på sæsonen, så står den for mig som noget specielt. En sæson hvor vi, sammen som gruppe, gjorde det, som ikke ret mange andre troede på var muligt. En STOR TAK til drengene, trænerteamet, forældrene og alle der har hjulpet omkring holdet i løbet af året. Rigtig glædelig jul og godt nytår til alle AaB’ere Efterår 2017 Efter en velfortjent sommerpause opstartede årgang 2001 nu som U17 spillere. Den første store test for holdet blev deltagelse som forsvarende mester i Vildbjerg Cup 2017.

AaB Årbog 2017


Årets Vildbjerg Cup bød på modstand fra Soccer Barcelona Youth Academy, Skive IK og Aulum IF. Igen i år viste holdet flot, kreativ og stabil fodbold og de 7 kampe blev vekslet til 6 sejre, 1 uafgjort, en målscore på 14-4, en rigtig fed finale foran et par tusinde tilskuere og endnu en guldmedalje. Det blev også for årgang 2001 deres sidste optræden ved Vildbjerg Cup, da de nu er blevet for gammel til at deltage – Årgangen kan se tilbage på tre Vildbjerg Cup som U15-17, hvor 1 stk. bronze- og 2 stk. guldmedaljer er taget med hjem til Hornevej. Efter forudgående gode resultater for årgang 2001 i U14-16 og et ønske om at gå et ekstra skridt op niveaumæssigt, så kom muligheden i efterårets DBU-turnering. Efterårssæsonen bød på deltagelse i Liga 1 og holdet var nu en del af DBU Jyllands højeste rangeret pulje i U17. Efter 2 flotte sejre i de to første kampe vendte billedet sig for holdet – Desværre skulle september og oktober vise sig uden

sejre og holdet gik hurtigt fra toppen til midten af puljen. Efter 10 kampe og en placering som nr. 5, kan vi som hold konkludere, at vi sagtens kan spille med på dette niveau, men det kræver også en stærk fokuseret indsats i alle spilleminutter for at opnå en tilfredsstillende individuel udvikling, samt gode resultater - Samtidigt skal man huske at vokse uden at miste den grundlæggende identitet som dét hold vi gerne vil være. Spillerne skal have stor ros for deres indstilling til træning og kamp og de har vist, at de kommer for at udvikle sig og blive endnu bedre fodboldspillere. Til sidst vil jeg gerne takke trænerteamet som har været ind over holdet i 2017 og til forældrene for den fine opbakning omkring holdet. Derudover en tak til AaB’s Eliteafdeling for samarbejdet i 2017 og vi ser frem til endnu et godt fodboldår i 2018.

Bagerst fra venstre: Murat Bicak Assistenttræner, Ahmed Belal, Malthe Levisen, Matas Drupas, Jonas Mansoure, Kevin Nielsen Midterst fra venstre: David Svit Assistenttræner, Frederik Aslak, Oskar Sigaard, Tobias Mejlholm, Magnus Olsson, Elias El Moustage, Jakob Carlsen, Reza Sameri, Morten Madsen Cheftræner Forrest fra venstre: Dennis Madsen, Lucas Bundgaard, Patrick Mathiesen, Patrick Pedersen, Jacob Søndergaard, Oliver Dam, Oliver Asutay

AaB Årbog 2017

51


Af Casper Krogh Madsen

U16 1 AaB’s stærke U16-mandskab i årgang 2001 sluttede forårssæsonen af på fornemste vis da de sejrede i finalen om det jyske mesterskab i DBU Jyllands bedste U16 række. Holdet spillede finale mod Vejle på neutral bane og vandt 4-1 efter en flot og spændende kamp, hvor holdet ellers startede med at komme bagud 1-0. Holdets spillere og lederstab kan derfor kalde sig jyske mestre. Holdet gik gennem forårssæsonens turnering med 10 vundne, 1 uafgjort og 3 tabte og vandt rækken med 6 point til nærmeste efterfølger FK Viborg. Det lykkedes også holdet at vinde DBU Jyllands pokalturnering efter en finalesejr over Lyseng/AGF på hele 5-0. Der var aldrig tvivl om udfaldet af kampen og stor ros til drengene for en god indsats. Holdet vandt ud over det også Nørhalne Elite Cup, hvor modstanden desværre ikke var så hård. Spillerne skal have stor ros for deres engagement og deres indstilling til kamp og træning. De har gennem efterårs- og forårssæsonen udviklet sig fra at spille ungdomsfodbold til at spille mere voksenfodbold. De har lagt flere lag på deres færdigheder, som de har kunne bruge fremover. De fleste af spillerne fra U16 holdet er nu fast i AaB’s U17 Liga trup, nogle har endda fået debut på landshold og spillet med på U19 Liga og Reserveholds niveau, mens andre prøver deres talent af andre steder i det nordjyske eller på andre hold i AaB. Der skal lyde en stor tak til samarbejdet med U16 Vest1 truppen, hvor flere spillere har spillet på U16 Elite holdet gennem hele sæ-

52

sonen. Uden det gode samarbejde har der ikke været mulighed for at skabe den succes, som vi har haft. Tak til Morten Madsen og CO. En ny sæson skudt i gang for AaB’s U16 hold, men denne gang med en ændret struktur i forhold til de sidste tre år. I de første tre år af U16’s eksistens har holdet været en del af U17 Liga truppen. Holdet er så til kampene blevet suppleret med spillere fra U16 2. Dette har været anderledes i år, hvor holdet har kørt som et særskilt hold, der træner alene. Truppen har været lille. Den har bestået af 10 spillere og til træningerne har holdet om tirsdagen og torsdagen trænet sammen med de bedste spillere fra U17 2, som har fået betegnelsen U17 Future spillere. Efter en lidt udfordrende start og indkøring af den nye struktur, er det gået rigtig fint. De 10 spillere er i kampene blevet suppleret op med de U16 spillere fra U17 Liga truppen, som endnu ikke har været klar til at spille U17 Liga, men som træner med ved U17. U16 holdet giver mulighed for at spillere der endnu ikke er i vækstspurt kan blive udfordret på et fysisk niveau, der passer til dem, hvor deres tekniske færdigheder bliver sat i spil. Efterårets pulje i U16 Liga1 (som det nu hedder) bestod kun af 6 hold her i efteråret, hvor der normalt har været 8 hold i puljen, hvilket bevirkede at holdet kun har spillet 10 turneringskampe og derfor har været færdige inden efterårsferien. Hvordan er det så gået med det nye kuld bestående af årgang 2002 spillere? Holdet vandt puljen med 24 point foran nærmeste efterfølger Randers Freja med 18 point. Det blev til 8 sejre og 2 nederlag. En flot start af drengene.

AaB Årbog 2017


Resten af sæsonen inden vi går på juleferie kommer til at gå med træningskampe, en enkelt pokalkamp mod Skagen på udebane og deltagelse i DBU Jyllands nye vinterturnering.

Tak for en god halvsæson, tak til min assistenttræner Carsten og til vores to holdledere Ricky og Lars. Vi ser allerede nu frem til forårets turneringer og cups.

Bagerst fra venstre: Daniel Skovgaard Mortensen, Mads Leth, Amir Darvishani, Søren Nielsen, Sofus Brønnum Midterst fra venstre: Casper Krogh Madsen, Christian Tøttrup, Jeppe Mogensen, Mads Hvilsom, Mikkel Linnemand Johansson, Tobias Buus, Patrick Lindberg, Marcus Serup Hannesbo, Carsten Ravn Forrest fra venstre: Jeppe Linnerup, Nikolai Buus, Nicolai Vinter Christensen, Mikkel Agervig, Jakob Holdt, Andreas Drejer

AaB Årbog 2017

53


Af Morten Madsen / Jim Holm Larsen

U16 2 Et stort niveauskridt op for AaB årgang 2001-2 Forår: Endnu et fodbold år er afviklet og årgang 2001 kan se tilbage på en flot sæson både udviklingsmæssigt, men også resultatmæssigt. Sæsonen 2017 startede op for årgang 2001-2 i starten af januar og der blev endnu engang set frem mod en sæson med masser af timer på fodboldbanen. Januar og februar bød på en del træningskampe mod forskellige typer af modstandere.

54

I den første weekend i marts deltog holdet i Viborg StartUp Cup. Der blev spillet 3 indledende kampe fredag og lørdag, samt en placeringskamp om søndagen. Her endte holdet med en finaleplads som resulterede i en 1-0 sejer over Spangsbjerg IF og dermed vinder af Viborg StartUp Cup 2017. Holdet deltog også i Nørhalne Elite Cup hvor modstandere som Stavanger, Flensburg, Vendsyssel og Jetsmark deltog. Holdet blev et samarbejde med årgang 2000, hvor de supplerede med 5 spillere.

AaB Årbog 2017


Resultaterne var ikke i top, men holdet fik spillet gode kampe mod gode modstandere. I forårets Vest 2 turnering var holdet i pulje med 3 nordjyske hold og 1 enkelt hold fra Østjylland. Efter 8 kampe endte AaB på en 2. plads med 4 sejre, 3 uafgjorte og 1 tabt. Således bød foråret både på en sportslig, udviklingsmæssig og social god halvsæson. Efterår: Efterårssæsonen i 2017 var en stor opgave for U16 truppen, der inden sæsonen havde

mistet flere spillere, hvilket betød en helt ny trup skulle spilles sammen. Holdet klarede sig udmærket på trods af den nye tilværelse, men måtte i sidste ende erkende, at niveauet ikke rakte til liga 3, hvilket resulterede i en nedrykning som blev afgjort på sidste spilledag. Holdets helt store udfordring var, at halvdelen af kampene blev spillet med en markspiller i målet, hvilket havde konsekvenser for pointhøsten. På trods af de svære vanskeligheder var U16 i spil til at blive i liga 3 indtil sidste runde, men måtte se sig slået til sidst.

Bagerst fra venstre: Mubarig Abdi, Sebastian Vork, Armin Barakovic, Frederik Thorup, Jonis Said, Muzzammil Samim, Kevin Luu, Noor Jaff Forrest fra venstre: Jonas Koch, Ole Mortensen, Mads Severinsen, Yasin Ali, Elyas Popalzai, Amil Ali, William Geisnæs, Træner Jim Holm Larsen

AaB Årbog 2017

55


Af Nikolaj Hørby Kjeldsen

U15 1 U15 (2003) efteråret 2017 Da årgang 2003 i uge 30 mødte ind på Hornevej var det som nyslåede U15 spillere. Denne overgang betød samtidigt et nyt trænerteam, som fremlagde højere forventninger, skarpere krav og en lidt anderledes træningstilgang end drengene – efter eget udsagn – tidligere havde været vant til. Et af efterårets nøgleord har været intensitet. Spillerne i 2003 er en meget futurepræget årgang, hvor det fysiske overskud har været til at overse imod flertallet af modstanderne i dette efterår.

56

Træningsgrundlaget blev sat mod flere store aktioner i et højere gear, større fokus på forberedelsen til aktionen og en tilvænning til en spillestil, der tilgodeså de kortere ben. Det er ikke tit, at vi løber fra nogen på simple bolde og det er ganske få modstandere, der skubbes væk, men vi kan efterhånden fastholde en fornuftig boldomgang ved jorden. Et supplerende fokus har således været at videreudvikle årgangens tekniske færdigheder til den rette taktiske kontekst. Træningen har således været mindre formel og mere

AaB Årbog 2017


situationelt og kamprelevant. Spillerne har oplevet mere spilletid, færre pauser og nye udtryk som skulle læres gennem kroppen. Undervejs i efteråret har vi oplevet at spille vores store kampe mod gode modstandere med et godt tidsrum imellem. Bl.a. FC Nordsjælland i august og oktober og AGF i september og november. Fælles for disse oplevelser er en udvikling, der har taget AaB 2003 tættere på deres direkte modstandere

på eget fodboldspil, der kan få selv nordsjællanderne til at løbe forgæves efter kuglen. Vi er nået et stykke af vejen og vi ser frem mod foråret med stor optimisme. Flere af spillerne kæmper for en plads i U17 Ligatruppen, hvorfor deres udvikling gerne som minimum skulle tage dem til niveauet, som deres et-år-ældre klubkammerater har.

Bagerst fra venstre: Nikolaj Hørby, Jonas Westmark, Vitus Bergenser, Emil Seedorff, Simon Vestergaard, Christian Wagner, Mads Freundlich, Kenneth Svensson. Midterst fra venstre: Ib Wagner, Christoffer Ravn, Mads Støttrup, Albert Skouboe, Jakob Gaardsøe, Lasse Ørnberg, Magnus Vognsen, Malthe Svensson, Kasper Als. Forrest fra venstre: Jeppe Røge, Peter Harboe, Marcus Elgaard, Elvin Sigaard, Lasse Holm, Filip Hartman, Mathias Vægter, Marcus Hyldahl

AaB Årbog 2017

57


Af Søren Koch

U15 2 Efteråret for U15 liga 4 blev en blandet fornøjelse. Vi startede med at få et overblik over de spillere som var tilbage. Der var ikke mange. 10 spiller fra U14 OG U15 så der skulle arbejdes lidt for at få holdet på plads. Med hjælp fra Eliten U14 og U15 kom vi i gang, efter en kort opstart skulle vi spille første kamp. Den faldt ud til vores fordel, en tæt kamp. Det var rigtig godt med en sejr i første kamp. Det blev en anden sag i kamp nr. 2. Vi startede med lidt udfordringer i forhold til, at få spillere nok til kampen og det kunne ses på resultatet. Den var lige til glemmebogen. 3 kamp var en rigtig god kamp og en sand fornøjelse som træner at være med til. Drengene spillede den bedste kamp i sæsonen og vandt. 4 kamp var

58

også en god kamp hvor vi spillede godt sammen og vandt fortjent. 5 kamp var en sand mudderkamp, hvor det regnede lige indtil vi skulle i gang. Det blev en kamp på tilfældigheder og vi tabte 2-1. 6 kamp var en udfordring for at få spillere til holdet, men med en hjælpende hånd fra vores friske U16 piger, kunne vi stille hold. Det blev en tæt kamp, hvor der blev givet fuld pedal fra start og kun et mål i sidste minut til modstanderen gjorde at vi tabte. 7 kamp blev vi nødt til af aflyse, det var ikke muligt at samle et hold. 8 kamp var der også en kamp for at få et hold samlet. Men igen fik vi hjælpe fra U16 pigerne, så vi kunne spille kampen og det var igen en tæt kamp, som vi desværre tabte. 9 kamp blev vi desvær-

AaB Årbog 2017


re også nød til at aflyse, da vi ikke kunne få spillere nok. 10 kamp var en vigtig kamp for, at vi kunne blive i liga 4. Igen fik vi hjælp fra U14 / U16 piger. Vi skulle spille på en bane som lignede en rismark, der var vand og mudder overalt. Det var en udfordring fra første fløjt, men vi havde styr på modstandere og vi vandt fortjent kampen. Drenge – tak for en god sæson og for at gøre det til en sjov en. Der har altid været højt humør til træning og kamp.

Alt i alt en rigtig god sæson med hensyn til de udfordringer holdet havde igennem sæsonen Tak til de drenge og piger som har været inde over holdet og har givet et frisk pust og har ydet en særlig god indsat for at vi kunne blive i liga 4. Jeg vil gerne sige tak til Eliten U14 - U15 især Nicolaj Hørby og ikke mindst til U14 - U16 pigerne (Rene og Martin) for godt samarbejde.

Bagerst fra venstre: Træner Søren Koch, Abdi Rahmann Jibril, Musa Abdal Rani Al Shamri, Noah Niklaes Holmstrøm, Mohammed Muzzammil Samim, Nicklas Fredriksson Forrest fra venstre: Abdullahi Rashid Abdi, Waalid Mohamed Ahmed, Omar Hamzah Belal, Eduart Gashi, Ayub Gureey, Hilbert Owens

AaB Årbog 2017

59


Af Mariann Gajhede

U14 1 Det helt nye trænerteam overtog en flok dygtige drenge med masser af selvtillid efter at have afsluttet u13-sæsonen med at blive Jyske mestre. Trods gode individuelle præstationer og en stor vilje, havde vi det svært i de første kampe i sæsonen, hvor vi havde svært ved at få spillet til at hænge sammen. U14-fodbolden var en smule anderledes og krævede mere fysik og struktur, hvilket tog lidt tid at vænne sig til samtidig med at to nye trænere forsøgte at sætte deres præg på spillet.

60

Heldigvis fik vi muligheden for at arbejde intenst sammen til Crown Plaza Elite Cup i slutningen af August. I løbet af de 3 dage fik vi mulighed for at snakke en masse sammen og fik samtidig afprøvet tingene i praksis mod dygtige modstandere. Strukturmæssigt blev vi bedre og bedre for hver kamp i Crown Plaza og også individuelt, rykkede drengene sig markant på mange af de områder, vi arbejde med. Ud over de spillemæssige forbedringer både som hold og individuelt, skabte vi også nogle flotte resultater undervejs i cup’en. Efter sejre over FC Roskilde, Ishøj og svenske Lidingö i puljen,

AaB Årbog 2017


vandt vi semifinalen efter straffesparkskonkurrence i en meget svær kamp mod norske Strömgodset. Hvis man skal være helt ærlig, var vi nok en smule heldige med at gå sejrrigt fra den kamp, men flot af drengene at vinde en semifinale på straffe. I finalen ventede et stærkt FCM, som desværre på dagen var en smule bedre end os og derfor endte øverst på sejrsskamlen. Det blev derfor til en flot 2. plads i et stærkt stævne, som både socialt og fodboldmæssigt var en super god oplevelse. I turneringen gav den bedre struktur og forståelse pote og vi har her i efteråret spillet mange gode kampe. Især udebanesejren i

Silkeborg viste, at drengene på kort tid har flyttet sig rigtig meget. Vi må dog konstatere at både AGF og Randers Freja i dette efterår har været bedre end os, da vi tabte begge kampe mod bedre hold på trods af forbilledlige arbejdsindsatser i alle 4 kampe. Vi har i stedet kæmpet med Silkeborg om 3. pladsen, og da vi stadig mangler at møde dem og har endnu en kamp tilbage, må tiden vise, hvem der trækker det længste strå. Tak til de hårdtarbejdende og lærevillige spillere, de iderige og arbejdsomme holdledere og de altid nærværende forældre for en god halvsæson.

Bagerst fra venstre: Marcus Lindum Haagensen assistent træner, Bertram Rosendal Jensen, Jens Justesen, Marco Sørensen, Marcus Bjerg, Magnus Koch, Marius Jacobsen, Gustav Dahl, Oliver Ross, Nicolaj Christensen, Mariann Gajhede cheftræner Forrest fra venstre: Carl Rom Hedegaard, August Bryld, Sulejman El-Hajj, Gustav Holst Qvist, Valdemar Lunau, Rasmus Jørgensen, Nicklas Giltoft, Casper Johansson

AaB Årbog 2017

61


Af Niclas Hougaard Hansen

U13 1 Foråret 2017 skulle vise sig at byde på en masse fantastiske oplevelser og erfaringer for vores U13 hold. Holdet gik fra 8-mands til 11-mands, og havde brugt en god off-season på at forberede og udvikle sig bedst muligt. I DBU-turneringen lagde holdet godt ud, hvor

en offensiv og aggressiv udgave af 3-4-3 formationen gav modstanderen både kort tid på bolden, og AaB drengene en masse gode situationer på modstanderens banehalvdel. Det resulterede bl.a. også i en flot start med flere gode sejre og ”clean sheet” i turneringens første 3 kampe, og derefter en 2-1 sejr over Randers. Da vi nåede frem til starten af maj måned, fik drengene sig dog et par store udfordringer, som også endte med et uventet nederlag til Viborg. Det var dog med til at motivere drengene og trænerteamet, der efter en blandet resultat- og spillemæssig periode, også røg ud i semifinalen i pokalturneringen. Holdet kom dog meget flot igen og cementerede førstepladsen med en 4-0 sejr på udebane i Randers. Inden kampene om det Jyske Mesterskab skulle spilles, var holdet også på besøg i OB, hvor der blev tanket værdifuld erfaring, specielt omkring den defensive struktur og organisation. FCM ventede i semifinalen, hvor det blev til et nederlag, hvilket betød at der skulle spilles en ny semifinale mod Vejle. Den kamp trak holdet sig sejrrigt ud af, og FCM ventede nu igen, dog i en finale om det jyske mesterskab. Med en stor tro, sammenhængskraft og motivation var drengene nu klar til at gå på ”ulvejagt”. Finalen blev en uforglemmelig dag for hele holdet, da kampen endte 5-1 til de rød/hvidstribede, som kunne feste hele vejen hjem i bussen med pokalen i hånden! Udover en jysk mesterskabspokal, endte drengene også med at vinde den traditionsrige Nørhalne Cup. Holdet mødte i juli måned ind til første træning, forud for hvad der skulle vise sig at være et begivenhedsrigt efterår. Med stor dedikation, koncentration og nysgerrighed, har holdet udviklet sig enormt, og stod sidst i august klar til den første store test til Crowne Plaza Cup. Her spillede holdet sig flot frem til en semifinale, med sejre over bl.a. Malmø og

62

AaB Årbog 2017


Strømsgodset. Det blev dog til et knebent nederlag til Brøndby i semifinalen. I DBU-turneringen ventede et spændende opgør mod bl.a. Randers og AGF, som dog begge endte med 2-1 nederlag, trods en AaB-føring i begge opgør. Det var dog med til at give drengene en ærgerrighed og sult, som skulle vise sig afgørende da holdet deltog ved den tyske turnering i Paderborn ”Herbst Cup”, med deltagelse af RB Leipzig, Hansa Rostock, Mainz og engelske Wigan. Holdet spillede sig flot frem til semifinalen, hvor Werder Bremen blev besejret med 1-0

med en overtidsscoring der udløste stor jubel fra både drenge og forældre, som var mødt talstærkt op! Drengene endte med at tage hjem med den helt store pokal efter endnu en overbevisende sejr, mens holdet samtidig høstede stor anerkendelse fra de andre hold. Nu venter resten af efteråret, der skal bruges på at blive endnu bedre både individuelt og som hold, hvor der efter DBU-turneringen venter holdet ændringen fra 8 til 11-mands.

Bagerst fra venstre: Mikkel Bjerregaard assistent træner, Kasper Als målmandstræner, Rasmus Mariegaard Olesen, Jonas Møller, Kasper Davidsen, Benjamin Damsgaard, Filip Jeppesen, Jacob Buus, Niclas Hougaard Hansen cheftræner, Søren Peter Jensen assistent træner Forrest fra venstre: Mads Bomholt, Lucas Bislev, Malthe Maagaard Andersen, Theo Sander, Tobias Madsen, August Harritsø, Mathias Harregaard , Frederik Kragh Malle

AaB Årbog 2017

63


U13 2+3

Bagerst fra venstre: Mads A. Nielsen, Aria Yousefzai, Islam Bytyqi, Jason Boe Nielsen, Donat Bytyqi, Marcus, Bertel Kalstrup Midterst fra venstre: Ejub Avdic træner, Andreas Lanng, Aske Aarup-Kristensen, Thøger Ørnberg, Anas Mouhoumed Hassen, Oskar Eckardt Mortensen, Søren Emil Hansen, Casper Friis-Hansen, træner Forrest fra venstre: Oliver Bols, Mathias Bermann, Sebastian Møller, Tobias Emil Penthin Madsen, Nikolai Eskildsen, Aske Rasmussen og Nicolaj Alexander Madsen

64

AaB Årbog 2017Af Mariann Gajhede / Theis Larsen

U12 Forår: Som helt ny træner fik jeg i foråret æren af at træne en talentfuld og ærgerrig gruppe drenge, som virkelig elsker at spille fodbold. Vi havde en rigtig god opstart med mange gode træninger, og vi mødte nogle dygtige hold i træningskampene, så drengene blev virkelig udfordret. Dårligt vejr og halvsløje resultater påvirkede oplevelsen af Elite Cup Gellerup, som vi deltog i i marts måned, men socialt var det dog en super tur, hvor drengene hyggede sig sammen. I turneringen viste drengene prøver på mange individuelt gode præstationer, og som hold blev vi også bedre og bedre. Drengene var dygtige til at tage mange af de ting, vi øvede på træningsbanen med ind i kampene. Vi må dog indrømme, at de mange træninger på kunst, gjorde at vi var klart bedst, når der blev spillet på kunstgræs og spillet gik hurtigt. En del udekampe i højt græs, påvirkede spillet og præstationerne, hvilket skabte en del frustration hos spillerne. Det har dog helt sikkert været lærerigt, fordi det krævede andre ting af spillerne for at lykkes. U12-drengene deltog også i MG & MK Elitestævne i Middelfart. Et supergodt træningsstævne mod dygtige modstandere fra hele landet, som både spillemæssigt og socialt var en rigtig god oplevelse for både træner, spillere og forældre, der som altid bakkede op fra sidelinjen. Nørhalne Cup blev også både en spændende og resultatmæssigt god turnering. Det blev både til storsejre, gode præstationer og straffesparkskonkurrencer og endte med en flot 2. Plads. Selvom skuffelsen var stor efter finalen, var alle trods alt stolte over sølvmedaljen.

66

Der skal lyde en stor tak til drengene, som virkelig var lærevillige, altid ville vinde i alt vi lavede og som samtidig er gode kammerater. I lærte mig meget. Også en stor tak til forældrene, som altid var klar med en hjælpende hånd. Til sidst en stor tak til Michael og Theis for godt samarbejde og masser af støtte til en ny træner. Efterår I U12 har vi et A-hold og et B-hold. I foråret spillede A-holdet DBU-turneringen og en masse cups. Vi vandt Vinding-Cup, fik en anden plads til Aalborg KFUM Forårets cup og en flot 3. plads til Nørhalne Cup. Vi startede efterårssæsonen med at spille Brønderslev Cup, som efter en række gode kampe desværre endte med et finale nederlag. DBU-turneringen for A-holdet har været en stærk besat 8-mandsturnering, hvor modstanderne har været: Aalborg Freja, Aalborg KFUM, Vejgaard, Hjørring, St. Restrup. Resultatet af denne pulje var en række gode fodboldkampe. Midt i sæson hev vi en weekend ud af kalenderen for at tage til København for at spille Danbolig Niels Hald Cup, hvor alle de bedste U12 hold var samlet. Vi endte i B-slutspillet, hvor vi var så gode at spille os til endnu en finaleplads, som vi desværre tabte. Alt i alt var det dog en superfed weekend for alle, der var med på og omkring holdet. Noget tid efter var vi en tur i OB, hvor vi spillede mod OB, Brøndby IF og Randers. Det var nogle hårde kampe mod nogle rigtigt gode modstandere, men fodboldmæssigt fik vi en masse, som vi kunne tage med hjem og arbejde videre på. Vi sluttede sæson med en 4-3 sejr mod Randers FC, hvor vi var foran 4-0 efter en kanon første halvleg. Det betød, at vi fik revanche mod Randers. B-holdet har haft en fin sæson, hvor der er kommet et par nye spiller til, som er blevet

AaB Årbog 2017


taget rigtigt godt imod af alle drengene. Når B-holdet spiller, er der garanti for masser af mål og god underholdning. B-holdet var til stævne i B52. Her havde holdet en rigtig god dag med masser af god fodbold. Der skal tilfalde en ekstra stor ros til spillerne, som altid kommer til træning med højt humør og er klar til at blive bedre fodboldspillere. Spillernes gode humør og entusiasme er en kæmpe fornøjelse for mig som træner.

Den gode træningskultur, der er skabt på mellemtrinet i AaB, er også med til, at alle bliver bedre fodboldspillere. Der skal også lyde en stor tak til forældrene for deres kæmpe opbakning til mig og drengene - forsæt endelig med det! Til sidst vil jeg gerne sige tak for en rigtig god, lærerig og udviklende halvsæson. Jeg ser allerede frem til den næste!

Bagerst fra venstre: Hamze Ali, Nicklas Rishøj Carlsen, Albert Heyde, Sebastian Torp, Thomas Stryrishave Midterst fra venstre: Lucas Thorup, Emil Nymann, Emil Borup, Yasir Ali Hassan, Abdi Karim Hassan, Elmi Mouhoumed, Oliver con Wurden Kielstrup, Ayuub Faisal Hassan, Mohamed Abdiftah Shire, træner Theis Larsen Forrest fra venstre: Jacob Stensig Frederiksen, Maher Belal, William Skafte, David Gassan Sabeh, Berat, Mohamud

AaB Årbog 2017

67


U11

Bagerst fra venstre: Gert, Patrick, Silas, Sebastian, Sebastian, Tobias Midterst fra venstre: Christian, Diyar, Magnus, Oliver, Martin, Laurits Forrest fra venstre: William, Frederick, Dani, Mathias p, Mathias J, Luca

68

AaB Ă…rbog 2017


Af Hanne Nielsen

U10 Det var en hård start for U10 drengene, da de stod uden træner i den første del af sæsonen. Men efter Torben Mørk kom til faldt der ro over drengene og træningen blev mere fokuseret. Drengene er i en positiv udvikling både teknisk og er på vej over i samspil

træning. Det er et hold med kammeratskab og trænings parathed i fokus. Det er nogle skønne drenge, som griber enhver chance for at drible med en bold.

Bagerst fra venstre: Træner Feras Helou, Hjalti H., Nuhan, Andreas L., Malthe, Abdallah, Sebastian Forrest fra venstre: Nikolaj, Oscar G., Daniel Helou, Sajed A., Daryosh, Rasmus S.

AaB Årbog 2017

69


Af Hanne Nielsen

U9 Der har været mangel på spillere i denne årgang, men de spillere, der er på holdet, knokler hårdt på deres udvikling og spilleteknikker. Drengene har trænet finter, ven-

dinger og driblinger. Det har været en god sæson og de har været positive trods alle odds.

U8 Et super godt hold, hvor kammeratskab er fællesnævneren. Holdet er blevet udvidet med nogle ekstra spillere og drengene møder op til træning med masser af energi og trænings parathed. De er startet på 5 mands og har masser af mod på de nye muligheder

det medbringer. I vintersæsonen er holdet meldt til både indendørs og futsal for at udfordre spillerne bedst mulig på hver deres niveau. De er dygtige spillere og er i en positiv udvikling.

Bagerst fra venstre: Forældrehjælper Frank Andersen, hjælpetræner Pauli Møller Midterst fra venstre: Atharva, Nubaid, Fillip, Dennis, Emile, Alexander Forrest fra venstre: Holger, Berat, Ahmed, Frederik, Salim, William

70

AaB Årbog 2017


U7

Bagerst fra venstre: Jonas Romdrup, Aksel Nørgaard, Nicklas Larsen, Ishak Ahmetspahis, Alik Ozmanjan, Melina Ozmanjan, Belinda Forrest fra venstre: Stefan Christensen, Oscar Petersen, Oliver Andersen, Ebbe Hansen, Anton Rasmussen, Malthe Mortensen, Liam Christensen, Storm Thomsen, Lukas Jensen, Sumanan Sriskandarajah Fraværende: Xander Ekfeldt, Jekabs Indzeris, Edijon Gashi, Dijona Gashi, Maini Musanga, Noah Jensen, Matthias Tomobile

AaB Årbog 2017

71


Af Stefan Christensen

U5 - U7 piger og drenge Foråret 2017 Børneafdelingen har de seneste 2 år oplevet stor medlemstilgang. Dette skyldes blandt andet en del opsøgende arbejde. Der blev lavet en flyer til uddeling i omkringliggende børnehaver og skoler, og den positive stemning til træning lokkede endnu flere til. U5/U6 var i foråret som regel ca. 25 spillere til træningerne. Medlemstallet nærmede sig 40 spillere på U5/U6. Det er fantastisk med fremgang, men det gav os også en del udfordringer. Der var hverken bolde, spilletøj, ba-

ner, eller overtrækstrøjer nok til de mange nye spillere. Det lykkedes os dog at løse alle udfordringer. Først fik vi skaffet en masse nye bolde samt streget en ny 3-mands bane op, og i løbet af efteråret fik vi også skaffet mere spilletøj og overtrækstrøjer. Det stadig voksende antal spillere var lige i overkanten for én træner. Stefan fik derfor Ahmed som hjælpetræner frem til sommerferien. De mange nye spillere gjorde det muligt for os at dele holdene op. Derfor blev Karsten og Heine rekrutteret i løbet af sommeren og Suma blev ny hjælpetræner på U7.

Bagerst fra venstre: Sofia, Liva, Amalie, Marie Forrest fra venstre: Frederikke, Julie, Sofie, Karsten Klovnhøj

72

AaB Årbog 2017


Vi har således oprettet en ny U5-U7 pigeafdeling under ledelse af Karsten. Og efter sommeren overtog Heine U5/U6 drengene sammen med Ahmed. Stefan fortsatte som U7 træner med Suma som hjælpetræner. Efteråret 2017 I udendørssæsonen havde vi tilmeldt: 1 Pige U6 hold (Karsten) 1 U5 Mix hold og 1 U6 Drenge hold (Heine og Ahmed) 1 U7 Drenge og 1 U8 Drenge hold (Stefan og Suma) En række dygtige U7 spillere manglede udfordringer, efter et resultatmæssigt suverænt forår. Derfor tilmeldte vi et U7 hold til U8-C rækken. Det er gået over al forventning, spillerne har nydt godt af den større

AaB Årbog 2017

bane, og udesæsonen blev sluttet af med en række flotte storsejre. Vores U7 hold havde derimod svært, efter en række spillere nu var rykket op til U8. Indendørssæsonen. De fleste spillere har valgt at fortsætte indendørs. Det har givet os store udfordringer mht. træningstider i hallen, hvor også floorball huserer. Vi har således tilmeldt: 2 Pige U6 hold (Karsten) 2 Drenge U6 hold (Heine og Ahmed) 1 U6 Drenge hold samt 1 U8 Futsal hold (Stefan og Suma)

73


Ungdomsafdelingen Stillinger – Forår 2017 U19 Drenge Ligaen 2016/17 1 Esbjerg 2 FC Midtjylland 3 FC København 4 AaB 5 FC Nordsjælland 6 OB 7 Brøndby 8 Silkeborg 9 Randers Freja 10 Lyngby 11 Vejle 12 AGF

K V U T Score P 22 16 4 2 63-27 52 22 16 3 3 54-26 51 22 14 4 4 52-24 46 22 10 5 7 48-41 35 22 9 3 10 41-43 30 22 9 3 10 29-38 30 22 8 3 11 42-46 27 22 8 3 11 40-45 27 22 6 7 9 29-41 25 22 6 4 12 39-50 22 22 4 3 15 28-60 15 22 2 6 14 34-58 12

U19 Drenge 2. Division (Pulje 301) 1 Hjørring IF 2 FS Holstebro 3 AaB 4 Dronningborg B 5 Ikast FS 6 Vejgaard B 7 Herning Fremad 8 Ringkøbing IF

74

K V U T Score P 14 9 0 5 50-42 27 14 7 2 5 39-25 23 14 7 1 6 44-29 22 14 7 1 6 33-31 22 14 6 2 6 32-33 20 14 6 2 6 35-31 20 14 5 1 8 28-55 16 14 4 1 9 28-43 13

AaB Årbog 2017


U17 Drenge Ligaen 2016/17 1 AGF 2 Brøndby 3 FC Nordsjælland 4 FC København 5 AaB 6 FC Midtjylland 7 Esbjerg 8 Vejle 9 OB 10 Silkeborg 11 Randers Freja 12 Lyngby 13 HB Køge 14 FK Viborg

K V U T Score P 26 19 3 4 68-26 60 26 16 4 6 48-32 52 26 14 6 6 70-49 48 26 12 9 5 55-36 45 26 11 8 7 62-44 41 26 12 5 9 59-54 41 26 12 3 11 48-44 39 26 9 6 11 47-53 33 26 7 8 11 40-49 29 26 9 2 15 35-58 29 26 8 4 14 35-53 28 26 6 5 15 47-72 23 26 5 5 16 22-60 20 26 3 10 13 41-47 19

U17 Drenge 2. Division, 11m (Pulje 401) K V U T Score P 1 AaB 14 10 3 1 39-17 33 2 Ikast FS 14 10 2 2 34-17 32 3 Jammerbugt FC 14 7 2 5 32-24 23 4 Ringkøbing-Skjern Fodbold 14 6 2 6 30-27 20 5 Hjørring IF 14 6 2 6 26-26 20 6 Viborg FF/Hald Ege Efterskole 14 4 1 9 14-31 13 7 Herning Fremad 14 4 0 10 24-36 12 8 Randers Freja 14 3 0 11 18-39 9

U17 Drenge Vest 1, 11m (Pulje 451) 1 AaB 2 FK Viborg 3 Hjørring IF 4 Jetsmark IF 5 Ikast FS 6 TRIF 7 Silkeborg IF 8 Randers Freja

AaB Årbog 2017

K V U T Score P 14 10 1 3 50-19 31 14 8 1 5 33-19 25 14 7 4 3 31-17 25 14 6 3 5 28-35 21 14 6 1 7 30-36 19 14 5 1 8 22-31 16 14 3 3 8 22-39 12 14 3 2 9 20-40 11

75


U16 Drenge Vest 2, 11 m (Pulje 455) 1 HOG/GUI 2 AaB 3 Frederikshavn fI 4 Aalborg KFUM 5 Aalborg Chang

K V U T Score P 8 5 3 0 35-13 18 8 4 3 1 17-13 15 8 3 3 2 16-18 12 8 2 1 5 13-22 7 8 0 2 6 6-21 2

U15 Drenge Vest 1, 11 m (Pulje 511) 1 AaB 2 Herning Fremad 3 FK Viborg 4 Silkeborg IF 5 Randers Freja 6 Ringkøbing IF 7 LKB/Gistrup

K V U T Score P 12 8 2 2 37-13 26 12 8 1 3 39-21 25 12 7 1 4 32-24 22 12 6 3 3 42-27 21 12 4 1 7 24-26 13 12 3 1 8 17-42 10 12 1 1 10 17-55 4

U15 Drenge Mester, 11 m (Pulje 521) 1 IF Skjold Sæby 2 Aalborg Freja 3 AaB 4 Aalbæk/Skagen 5 Jetsmark IF 6 Brønderslev IF

K V U T Score P 10 7 0 3 31-20 21 10 5 1 4 15-10 16 10 5 1 4 18-13 16 10 5 0 5 20-18 15 10 5 0 5 21-21 15 10 2 0 8 10-33 6

U14 Drenge Vest 1, 11 m (Pulje 601) 1 AaB 2 Team Han Herred 3 Vraa/Børglum IF 4 Skalborg SK 5 Jerslev/Sterup IF 6 Vadum IF

76

K V U T Score P 10 9 0 1 49-14 27 10 7 1 2 37-22 22 10 5 0 5 34-23 15 10 2 3 5 19-29 9 10 2 2 6 8-38 8 10 1 2 7 20-41 5

AaB Årbog 2017


U14 Drenge Vest 1, 11 m (Pulje 601) 1 AGF, Aarhus 2 AaB 3 FC Skanderborg 4 FK Viborg 5 Randers Freja 6 VSK Aarhus 7 Hobro IK 8 HEI

K V U T Score P 14 11 0 3 48-14 33 14 7 5 2 43-22 26 14 8 2 4 35-17 26 14 6 4 4 36-28 22 14 6 2 6 26-34 20 14 4 1 9 18-37 13 14 2 6 6 18-33 12 14 1 2 11 15-54 5

U14 Drenge Mester, 11 m (Pulje 622) K V U T Score P 1 VUGH 10 8 1 1 43-11 25 2 Støvring IF 10 7 1 2 37-14 22 3 Skørping IF Frem 10 5 2 3 32-23 17 4 Svenstrup-Godthåb IF 10 3 1 6 25-32 10 5 Gug B 10 3 1 6 10-26 10 6 AaB 10 1 0 9 16-57 3

U13 Drenge Vest 1, 11 m (Pulje 701) 1 AaB 2 Randers Freja 3 Hornslet IF/Skødstrup SF 4 Skive IK 5 Hjørring IF 6 Hobro IK 7 FK Viborg 8 Jetsmark IF

AaB Årbog 2017

K V U T Score P 14 12 0 2 60-19 36 14 10 2 2 42-12 32 14 7 3 4 28-21 24 14 7 0 7 30-29 21 14 4 3 7 19-39 15 14 4 3 7 18-33 15 14 4 2 8 17-33 14 14 1 1 12 6-34 4

77


Stillinger – Efterår 2017 U19 Drenge Ligaen 2017/18 1 FC Midtjylland 2 Brøndby 3 FC København 4 AGF 5 FC Nordsjælland 6 AaB 7 OB 8 Lyngby 9 Randers Freja 10 Esbjerg 11 Silkeborg 12 Vejle

K V U T Score P 12 9 3 0 35-14 30 12 6 2 4 27-17 20 11 6 1 4 22-19 19 12 6 1 5 19-21 19 11 6 0 5 34-20 18 12 5 3 4 24-20 18 12 5 2 5 24-22 17 12 5 2 5 24-29 17 11 4 2 5 23-35 14 10 4 1 5 18-20 13 10 1 2 7 16-30 5 11 1 1 9 17-36 4

U19 Drenge Liga 1, 11 m (Pulje 301) 1 AaB 2 Jammerbugt FC 3 Hobro IK 4 Hjørring IF 5 MorsØ FC 6 Skibsby-Højene IF 7 Brønderslev IF 8 Aalborg Chang

K V U T Score P 14 11 1 2 48-14 34 14 10 1 3 45-20 31 14 7 3 4 35-34 24 14 5 4 5 21-20 19 14 4 3 7 27-39 15 14 4 2 8 24-41 14 14 3 2 9 16-36 11 14 3 2 9 21-33 11

U19 Drenge Kval, 11 m /9 m (Pulje 314) 1 Storvorde/Sejlflod B 2 AaB 3 Vejgaard B 4 Skalborg SK 5 Gug B

78

K V U T Score P 4 4 0 0 28-6 12 4 3 0 1 21-6 9 4 2 0 2 11-17 6 4 1 0 3 6-20 3 4 0 0 4 5-22 0

AaB Årbog 2017


U19 Drenge Liga 2, 11 m (Pulje 341) K V U T Score P 1 Hjørring IF 6 5 0 1 25-7 15 2 IF Skjold Sæby 6 4 0 2 14-10 12 3 Team Horne/Hirtshals 6 2 0 4 14-18 6 4 AaB 6 1 0 5 5-23 3

U17 Drenge Ligaen 2017/18 1 AGF 2 FC København 3 AaB 4 FC Nordsjælland 5 FC Midtjylland 6 Brøndby 7 OB 8 Vejle 9 Randers Freja 10 Lyngby 11 Esbjerg 12 Silkeborg 13 HB Køge 14 Haderslev

K V U T Score P 14 10 1 3 35-17 31 13 9 1 3 38-16 28 14 8 3 3 29-12 27 12 8 1 3 26-12 25 12 7 3 2 40-21 24 13 7 2 4 31-23 23 14 4 6 4 19-20 18 14 5 3 6 21-27 18 14 5 1 8 23-29 16 14 4 4 6 18-28 16 13 4 3 6 26-40 15 14 3 1 10 19-43 10 14 1 4 9 12-33 7 13 1 3 9 16-32 6

U17 Drenge Liga 1, 11 m (Pulje 401) 1 Ikast FS 2 Viborg FF 3 Hjørring IF 4 Silkeborg IF 5 AaB 6 Jammerbugt FC

AaB Årbog 2017

K V U T Score P 10 8 1 1 35-13 25 10 5 2 3 28-19 17 10 5 1 4 20-25 16 10 4 1 5 25-27 13 10 3 2 5 25-30 11 10 0 3 7 14-33 3

79


U17 Drenge Liga 2, 11 m (Pulje 405) 1 Randers Freja 2 Dronningborg B 3 Svenstrup-Godthåb IF 4 Vejgaard B 5 Frederikshavn fI 6 Aalborg KFUM 7 Aalborg Chang 8 AaB

K V U T Score P 14 13 0 1 61-18 39 14 10 1 3 35-21 31 14 10 0 4 40-25 30 14 8 1 5 42-33 25 14 7 0 7 26-28 21 14 4 1 9 26-34 13 14 2 1 11 10-37 7 14 0 0 14 1-45 0

U16 Drenge Liga 1, 11 m (Pulje 451) 1 AaB 2 Randers Freja 3 Herning Fremad 4 Hjørring IF 5 LKB/Gistrup 6 Silkeborg IF

K V U T Score P 10 8 0 2 46-13 24 10 6 0 4 32-18 18 10 5 2 3 31-26 17 10 3 1 6 15-35 10 10 2 3 5 10-28 9 10 2 2 6 12-26 8

U15 Drenge Liga 1, 11 m (Pulje 511) 1 Randers Freja 2 Eastside Viborg 3 AaB 4 LKB/Gistrup 5 Kolding IF 6 FC Skanderborg 7 Herning Fremad

80

K V U T Score P 2 2 0 0 9-4 6 3 1 1 0 6-5 4 1 1 0 0 3-0 3 2 0 1 1 3-4 1 0 0 0 0 0-0 0 2 0 0 2 6-11 0 2 0 0 1 0-3 0

AaB Årbog 2017


U16 Drenge Liga 3, 11 m (Pulje 461) 1 Aalborg Freja 2 Skibsby-Højene IF 3 Frederikshavn fI 4 Skagen/Aalbæk 5 AaB 6 Vejgaard B

K V U T Score P 10 6 3 1 32-10 21 10 5 4 1 37-11 19 10 5 1 4 25-17 16 10 3 2 5 24-19 11 10 2 3 5 16-39 9 10 2 1 7 16-54 7

U15 Drenge Liga 1, 11 m (Pulje 511) 1 AGF, Aarhus 2 AaB 3 Randers Freja 4 FK Viborg 5 FC Skanderborg 6 Silkeborg IF 7 FS Holstebro 8 VSK Aarhus

K V U T Score P 14 11 2 1 52-14 35 14 8 2 4 33-23 26 14 6 4 4 26-27 22 14 6 3 5 29-23 21 14 5 4 5 17-24 19 14 5 2 7 30-34 17 14 3 4 7 22-28 13 14 1 1 12 10-46 4

U15 Drenge Liga 4, 11 m (Pulje 534) 1 IK Rosendal 2 Hobro IK 3 Mariager IK 4 AaB 5 Arden IF 6 LKB/Gistrup

AaB Årbog 2017

K V U T Score P 10 10 0 0 54-8 30 10 6 1 3 29-19 19 10 4 1 5 18-34 13 10 4 0 6 20-35 12 10 3 1 6 27-36 10 10 1 1 8 11-27 4

81


U14 Drenge Liga 1, 11 m (Pulje 601) 1 Randers Freja 2 AGF, Aarhus 3 AaB 4 Silkeborg IF 5 IF Lyseng 6 tst Fodbold 7 Hornslet IF/Skødstrup SF 8 FC Salling

K V U T Score P 14 10 2 2 50-18 32 14 10 1 3 38-18 31 14 9 0 5 37-19 27 14 8 0 6 41-37 24 14 5 2 7 16-22 17 14 4 1 9 18-41 13 14 3 2 9 14-32 11 14 3 0 11 16-43 9

U13 Drenge Liga 1, 8 m (Pulje 703) 1 AGF, Aarhus 2 AaB 3 Randers Freja 4 VSK Aarhus 5 IF Lyseng 6 Hornslet IF 7 TRIF

K V U T Score P 12 11 0 1 75-15 33 12 10 0 2 56-6 30 12 6 1 5 26-26 19 12 6 1 5 29-30 19 12 5 0 7 22-26 15 12 2 1 9 13-53 7 12 0 1 11 8-73 1

U13 Drenge Liga 1, 8 m (Pulje 701) 1 Randers Freja (1) 2 Thisted FC 3 Aabybro IF 4 Hobro IK 5 Hjørring IF 6 AaB (2) 7 Jetsmark IF

82

K V U T Score P 12 12 0 0 82-6 36 12 7 1 4 33-23 22 12 7 0 5 32-24 21 12 4 4 4 31-38 16 12 4 2 6 16-36 14 12 4 1 7 27-37 13 12 0 0 12 14-71 0

AaB Årbog 2017


U13 Drenge Liga 2, 8 m (Pulje 712) K V U T Score P 1 Aalborg KFUM 14 13 0 1 88-20 39 2 Aalborg Freja 14 11 1 2 57-19 34 3 Gug B 14 9 1 4 60-37 28 4 Svenstrup-Godthåb IF 14 6 0 8 52-37 18 5 LKB/Gistrup 14 6 0 8 32-59 18 6 Aalborg Chang 14 4 1 9 25-57 13 7 B52/Aalborg 14 3 3 8 24-42 12 8 AaB 14 1 0 13 20-87 3

AaB Årbog 2017

83


Af Anna Larsen

Kvinde / Pige afdelingen Der er opture, og der er nedture Alle mennesker oplever livet forskelligt og vi kommer alle her med vores individuelle erfaringer. Om man er i stand til virkeligt at nyde livet, er op til den enkelte. Fordi det er meget nemt, at glemme at leve livet i en travl hverdag, hvor man skal arbejde, tage ansvar, leve op til forventninger, osv. Herudover er det værd at huske på, at livet aldrig er let – heller ikke for naboen eller andre. Vi har alle vores udfordringer, problemer og bekymringer, som vi er nødt til at forholde os til. Man bør dog hele tiden have in mente, at det til enhver tid er individets eget ansvar at sikre sig et godt liv. Vi forsøger at efterleve dette i Kvinde-/pigeafdelingen. For nuværende er vi 142 medlemmer i afdelingen hvilket er helt fantastisk, fordelt på U13 liga 1, U14 liga 1 og liga 2, U16 liga 1 og liga 2, U18 DM, Serie 1, KSV og Old Girls. Vi leverer endvidere også rigtig godt til ta-

lentmassen ved DBU. Vi har 6 piger repræsenteret på de forskellige U landshold, 2 på de færøske U landshold og vores senior målmand er repræsenteret på det Færøske kvinde landshold. Vi har endvidere 10 piger med i DBU talenttræning. Som noget nyt tilbyder vi pigerne i AaB træning med drenge og stor ros til AaB´s ungdomsafdeling for at det har kunne lade sig gøre. Vores afdeling er blevet betydelig styrket ved ansættelse af sportschef Morten Klessen. Udvalget er bestående af Pia Nielsen, Morten Klessen, Ove Christensen, Lene Ring, Jesper Simonsen og Anna Larsen. Det er en fornøjelse at være en del at en fantastisk klub som AaB af 1885 er og via samarbejde med de andre afdelinger er jeg sikker på at AaB kun vokser sig større. AaB er en klub, hvor der er plads til alle, og vi sikrer gode forhold for såvel bredde – som elitespillere.

Bagerst fra venstre: Ove Christensen, Jesper Simonsen, Morten Klessen Forrest fra venstre: Pia Nielsen, Anna Larsen, Lene Ring

84

AaB Årbog 2017


Af René Quist

Kvindeserie Vest Efter nedrykningen fra 1 division, skulle man ned og finde spilleglæden igen og være med til at præge rækken i kvindeserien. Man tabte desværre de første par kampe inden man rigtigt kom i gang. De næste 4 kampe kastede 10 point af sig. Og i et par af kampene blev der spillet noget fint fodbold. Man var dog også præget af lidt skader og en lidt smal trup så der blev trukket store veksler på truppen. Herefter løb man ind i 3 nederlag i træk og man lå pludseligt i den forkerte ende af tabellen, med en stor potentiel fare for en nedrykning til jyllandsserien. Der blev foretaget et trænerskifte og man fik nogle snakke om hvor alvorligt situationen så ud. Det kastede en sejr af sig over dem som lå nummer 2 i gruppen på daværende tidspunkt. Indstilling og fight kom i højsædet og de sidste 5 kampe kastede 11 point af sig og vigtigst, der blev scoret en masse mål, hvilket

havde været en mangelvare først på sæsonen. Sæsonens hidtil vigtigste kamp blev i anden sidste runde, en kamp på udebane mod 1.divisons reserverne fra Vildbjerg. En sejr her og vi var sikret mod nedrykning. Og vi valgte lige præcist i den kamp at spille noget af det bedste i hele sæsonen. Vi vandt kampen 7-2 efter at have været bagud 1-2 ved pausen. Vi spillede Vildbjerg baglæns ud af banen i anden halvleg og kunne have vundet anden halvleg med 10-0, men holdt den på 6-0. Det er et ungt hold, men et hold med rigtigt meget potentiale og især i de sidste 5 kampe viste de hvor store muligheder der ligger i dette hold. Fremtiden tegner lys og jer er sikker på holdet vil komme til at præge kvindeserien i foråret og være med til at spille om oprykning til 1 division.

Bagerst fra venstre: Koordinator Pia Nielsen, Holdleder Bjarne Pedersen, Emilie Danmark, Caroline Klitgaard, Josephine Østergaard, Johanne Klessen, Mie Kolding, Signe Pedersen, Cheftræner René Qvist, Stine Riisberg, Målmandstræner Kim Brohus. Forrest fra venstre: Simone Pedersen, Trine Tophus Larsen, Karoline Carøe, Monika Biskopstø, Pernille Pedersen, Line Pedersen, Karoline Iversen

AaB Årbog 2017

85


Af René Quist

Serie 2 Efter et lidt skuffende forår hvor man blev nummer 2 i puljen, ville pigerne et skridt længere. Nemlig spille med om oprykningen til serie 1. Der blev givet håndslag på at det var målet og at kursen blev sat.

Gug`s trøjer. Og det blev efterårets bedste kamp for serie 2 holdet. En søndag eftermiddag tog vi imod Gug og vi spillede dem faktisk baglæns ud af banen og vandt fortjent 4-1. En sejr der sagtens kunne være blevet større.

Holdet er en god blanding af rutine, men også flere tidligere AaB-piger der er kommet i gang med at spille fodbold igen, samt nogle af klubbens dygtige U16 spillere. Holdet startede godt med nogle fine sejre i lokalopgør mod Vejgaard, Chang, LKB Gistrup og B52.

Med sejren røg pigerne fortjent på 1. pladsen i puljen, og der blev de resten af sæsonen. En meget fortjent oprykning til serie 1 til det bedste hold i puljen. Holdet vandt 8 kampe, spillede en uafgjort og tabte kun 1 kamp.

Fra start så man frem mod kampen mod Gug, som var et tidligere jyllandsseriehold som havde skiftet klub, og dermed nu spillede i

Potentialet på holdet er meget stort, og mon de stopper i serie 1…?

Bagerst fra venstre: Line Pedersen, Nicoline Kastrup, Mathilde Wittrup, Simone Jakobsen, Mie Kolding, Anne Kiilerich, René Qvist, Josephine Østergaard Forrest fra venstre: Bibi Pedersen, Stine Kronborg, Sara Nyggard, Emma Eskerod, Trine Larsen, Amalie Brix

86

AaB Årbog 2017


Af Lisbeth Ramsing Lund

Old Girls I det tidlige forår tog DBU kontakt til os mhp. på at etablere en udendørs 7mands Old Girls turnering i DBU regi. Vi var selvfølgelig friske, og der blev etableret en pulje + turnering som løb i foråret. Det var en blandet pulje med ”unge” og ældre Old Girls – og vi var godt tilfredse med vores 3.plads ud af 6 hold med en målscore på 37-34. Der blev desværre aflyst to kampe mod Vårst.

kun Jetsmark og vi, som ville fortsætte. Så vi meldte os under DGI fanerne igen – desværre i en alm senior pulje i Vesthimmerland. Her var vi fra starten 6 hold som skulle mødes 2 gange. Desværre trak 2 hold sig i løbet af august, og vi har dermed kun spillet 5 kampe i efteråret. Puljen var en tand for svær for os, så vi måtte nøjes med en enkelt sejr.

Jannie Andersen blev som vanligt topscorer, denne gang med 16 mål.

Vi håber der bliver bedre muligheder for kampe i 2018 og på en god indendørs turnering i vintersæsonen.

Som afslutning på foråret deltog vi i LM i Brande – hvor vi som ofte før, vandt 3.halvleg lørdag aften. Efteråret bød på en opløsning af den nydannede Old Girls pulje under DBU. Der var

Efteråret har budt på comeback i mål til Rikke Aastrup. Hun stod to gode kampe. Topscorer i efteråret blev Maria Paarup, som hjalp os til den eneste sejr med 4 mål i en 5-3 kamp mod Hornum.

Bagerst fra venstre: Rikke Aastrup, Ulla Larsen, Pia Christensen, Helene Kyo Johansen, Pia Madsen, Helle Dam Forrest fra venstre: Jannie Andersen, Louise Christensen, Solvejg Krogh, Jette Hørstrup, Lene Melgård

AaB Årbog 2017

87


Af Finn Agnete Christensen Marcussen

U18 Piger Året 2017 startede for AaB’s U18 spillere med at forberede os på et komprimeret kampprogram. Et kampprogram med 14 turneringskampe og som også endte med 4 pokalkampe. Det arbejde, som spillerne havde påbegyndt i efteråret 2016, skulle der arbejdes videre med. Truppen har haft fokus på at blive bedre til at præstere bedre både på og udenfor banen. Der er blevet arbejdet videre på at udvikle holdet og den enkelte spiller mentalt. Eksempelvis kunne det være at skærpe opmærksomheden om det, holdet og den enkelte arbejder med og samtidig forholde sig

til det, man kan gøre noget ved og det, man ikke kan ændre på. De nøgleord, som vi arbejder med og fortsat vil arbejde med, er præstation, robusthed, vilje og mod. Under disse nøgleord er der præmisser/betingelser, som vi prøver at opstille for at kunne få de ønskede handlinger på såvel mentalt, fysisk, teknisk som taktisk. Turneringen 2016/2017 blev til en godkendt præstation af et ungt AaB hold med stort potentiale. Vi syntes bestemt at vores forventninger til holdet blev indfriet.

Bagerst fra venstre: Sarah Serup, Freja Dollerup, Frida Nyborg, Gry Thrysøe, Laura Lund, Sofie Lundgaard, Mathilde J Midterst fra venstre: Kim Brohus målmandstræner, Line Schunck assistenttræner/holdleder, Frederikke Hovalt, Signe Mads Kjær, assistenttræner, Finn Christensen cheftræner. Cornelia Moltke Forrest fra venstre: Louise Dupont, Frederikke Pultz, Thea Rømer, Mathilde Carstens, Andrea Hoydal, Astrid Kitchen,

88

AaB Årbog 2017


At pokalturneringen så blev afsluttet med en finalesejr over Fortuna Hjørring gjorde sæsonen til en endnu bedre oplevelse. Det giver ekstra glæde, når man i fællesskab yder noget stort og tingene lykkes. Turneringen 2017/2018 Vores sæson startede i august med en rigtig god træningslejr i Sæby med fokus på fællesskab og træning. Forventningerne til holdet var klart at forbedre os som hold og forbedre vores placering fra sidste sæson. Holdet har spillet 10 kampe. Heraf er 4 vundet, 3 spillet uafgjort og 3 er tabt. Vi har i de 10 kampe benyttet hele 21 spillere. Holdet har også i efteråret bestået af et meget ungt hold.

I skrivende stund mangler U18 stadig at spille en turneringskamp samt en udsat pokalkamp. Vi håber her på at få sluttet året af med to gode præstationer. Holdarbejde, fællesskab er de ting, vi retter fokus på. Vi skal blive endnu bedre til at udnytte den enkeltes potentiale til fælles bedste. En stor tak til alle der har ydet og yder et godt og stort stykke arbejde for os. Tak for samarbejdet og støtten nedad, opad og til siden omkring vores trup. Alle i AaB ønskes en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. På gensyn i 2018. Det sociale element, den vigtigste byggesten.

Jacobsen e Carstens, Sophie Nielsen, Julie Thomsen, Julie Madsen, Stine Naur, Stine Nørgaard, Karoline Bjerg, Josefine Bundgaard, Charlotte Madsen, Alberte Grankvist

AaB Årbog 2017

89


Af Martin Agnete Ingvorsen Marcussen

U16 Piger 2 årgange der for første gang blev slået sammen til 1 trup. En helt ny sammensætning på trænerfronten. Et 2.hold som man for første gang stiftede bekendtskab med. Ja, der var mange nye ting for pigerne at forholde sig til i efteråret, men alligevel er der blevet taget godt imod de mange nye ting, trods en hvis skepsis fra start af. U16 pigerne startede ud med at tage en tur til Dana Cup med 2 blandede hold, hvor det blev til en bronzemedalje for det ene hold, hvilket må siges at være en fin start for et hold der aldrig har spillet sammen tidligere. Efter starten på sæsonen var U16 afdelingen med 2 hold til Stensballe talentstævne, hvor det lykkedes for 1. holdet at tage en guldmedalje med hjem efter at have besejret Fortuna Hjørring på straffespark i finalen. Liga 2 holdet præsterede igennem hele efter-

året rigtig godt og vandt alle de kampe der blev afviklet, desværre var det ikke muligt at stille hold til den sidste og afgørende kamp imod FC. Salling, hvilket betød at holdet endte med 27 point efter 10 kampe, A point med Salling, som dog endte som puljevinder, grundet holdets ene udeblivelse. Liga 2 holdet er igennem hele sæsonen blevet suppleret godt op med hjælp fra AaB’s U14 afdeling. Liga 1 holdet er i skrivende stund ikke færdig med deres sæson og mangler fortsat 2 kampe inden sæsonen er ovre. Pt. Ligger holdet nr.1, og lykkes det at vinde de sidste 2 kampe, kan holdet ikke nås af de øvrige hold i puljen. Hele truppen træner fortsat hårdt for at dette skal lykkes. Liga 1 har både spillet kampe som de kan være yderst tilfredse med, hvor bl.a. udebanekampen imod Vildbjerg, hvor de lykkes at hive alle 3 point med hjem 2 min. før tid står skarpt. Ligeledes har holdet også spil-

Bagerst fra venstre: Caroline Rafn, Laura Schmidt, Emma Schau, Nanna Zeidler, Marie Petersen, Silje Juul, Camilla Ha Midterst fra venstre: Cheftræner Martin Ingvorsen, Assistenttræner Katja Kristensen, Nicoline Komdrup, Emma Eske Assistenttræner Mathias Wrobel, Målmandstræner Kristian Karlsen Forrest fra venstre: Maria Djurhuus, Camilla Rishøj, Fride Eskerod, Sara Nygaard, Signe Hovalt, Laura Nørager, Marie

90

AaB Årbog 2017


let kampe, hvor man ikke har fået det udbytte man burde have fået, her kan 1-1 hjemme imod Viborg nævnes, hvor spillet i 2. halvleg var til mere end 1 point. Holdet har dog også præsteret på meget højt niveau og stadig måtte se sig slået. Udekampen imod Viborg var med neutrale øjne den bedste kamp Liga 1 holdet har spillet, dog lykkedes det ikke at få point med, da Viborg kort før tid sparkede det afgørende mål ind. Flere spillere fra årgang 02 er allerede en fast del af U18 truppen, men flere af U16 spillerne har igennem den senere tid allerede fået debut. Dette gælder yderligere 3 02’ere og 1 03’er. Henover vinteren vil der fortsat blive trænet hårdt, for at sikre at pigerne er så klar som muligt til de udfordringer der venter, hvor årets helt store mål er: vinde puljen og dermed kvalifikation til finalen om de Jysk/fynske mesterskaber. Udover fodboldtræning, er pigerne også begyndt at deltage i styrketræning ved arkaden, for at ruste holdet bedst muligt til de opgaver der venter. Der-

udover vil truppen også komme til at kunne ses rundt om i de jyske haller, hvor man er tilmeldt i både U15 og U16 indendørs og U16 Futsal, hvor truppen stiler efter at vinde alle de kampe de går på banen for at spille. I trænerteamet har man oplevet at spillerne med tiden er begyndt at vænne sig til de større krav der bliver stillet hver dag til træning, men også til den øgede konkurrence og dermed øgede intensitet til træning. Denne konkurrence er hver dag med til at udvikle pigerne i en mere elitær retning og er en god forberedelse til de udfordringer der venter forude, med først U18 fodbold og senere seniorfodbold. Ligeledes vil truppen begynde at opleve at have et stigende antal U14 spillere med til træning, samtidig med at flere af pigerne vil begynde at stifte bekendtskab med U18 via træning med deres stærke trup og højere tempo.

astrup-Larsen, Emma Lind, Maria Rasmussen erod, Sofie Qvist, Emma Bøgedal, Josefine Stougaard, Sofie Strandgaard, Mathilde Mørch, Julie Laursen, Lohmann, Isabella Winther Jensen, Julie Hjorth

AaB Årbog 2017

91


Af René Quist

U14 Piger Sæsonen startede med deltagelse i Vildbjerg Cup. En spændende start for det nye trænerteam og en god måde for alle at få set hinanden an. Den indledende pulje blev ikke det store festfyrværkeri, men man røg dog videre til semifinalen hvor man dog tabte. I kampen om 3 pladsen blev vi ramt af en uheldig dommerkendelse og dermed hjem fra Vildbjerg Cup lige uden for de spændende placeringer. Det som havde været kendetegnet for hele turneringen var at vi ikke kunne score og med lidt god vilje kun ramte en halvleg som var godkendt. Derfor var det med lidt bange anelser vi skulle i gang

med træningen hen imod de første turneringskampe, da vi havde hold i både liga 1 og liga 2. Der blev trænet godt og hårdt frem mod den første kamp mod Nibe. Og træningen havde hjulpet da vi startede med at slå Nibe med 8-0 i liga 1. Herefter stod den på Stensballe Cup, også kaldet det uofficielle DM da man samler de bedste danske pigehold. Og her fortsatte det flotte spil og pigerne gik helt til finalen. En meget flot finale som vi desværre tabte 1-0 lidt ufortjent til Horsens.

Bagerst fra venstre: Lone Axelsen Assistent træner, Anna Duvier Mehlbye, Cecilie Fuglsang Thomsen, Sarah Bork Chr Midterst fra venstre: Kristian Karlsen målmandstræner, Julie Kold Mortensen, Natasha Zara Mark Macgregor, Pernille Assistent træner Forrest fra venstre: Mathilde Norup, Maria Bork Christensen, Victoria Sommer, Vida Langeland, Elisabeth Skall, Maik

92

AaB Årbog 2017


Herfra har U14 pigerne ikke set sig tilbage i nogle af deres turneringer. Man spillede sig i semifinalen i pokalturneringen efter en flot kamp mod Team Viborg som man slog 4-1, samme hold som man tabte til i Vildbjerg om 3 pladsen. Liga 2 satte sig på 1 pladsen, og spillede rigtigt mange flotte kampe. Der har været 3-4 U13 spillere med hver gang, og man tabte kun 1 kamp som vi desværre måtte melde afbud til. Så en rigtigt flot sæson med masser af flot fodboldspil. Liga 1 holdet blev bare mere og mere spillet sammen, og med den stærke trup på 22 spillere var der pres på alle spillere om at spille på højt niveau. Der har været spillet nogle utroligt flotte kampe på højt teknisk niveau. Man gik

ubesejret igennem turneringen. 12 kampe og 36 point, og en målscore så flot som 62-2. U14 holdet består af en flok piger der vil lære og udvikle sig og det betyder også vi har 9 spillere med omkring DBU´s U14 hold i det nordjyske her hvor efteråret slutter. Pigerne og trænerne omkring holdet ser frem til foråret 2018 og målsætningen er at være med helt fremme når der skal spilles om Jysk Mesterskab samt pokalfinale.

ristensen, Marie Lohmann, Louise Pedersen, Jette Mølgaard, Frida Borregaard Eskerod, Rene Qvist, Cheftræner e Thingholm, Sofie Dahl, Emma Højsby, Erika Jasmin Kristensen, Cecilie Abildgaard, Helge Søndergaard Weinreich,

ken Vejrgang Sørensen, Cecilie Kær Holst

AaB Årbog 2017

93


Af Allan Andersen

U13 Piger JM til U13 pigerne Efter en svær start i efteråret hvor holdet lige akkurat undgik nedrykning og dermed blev i den bedste række, ventede masser af træning henover vinteren. Udendørstræningen blev suppleret med indendørsfodbold og futsal. Det blev til mange tætte opgør og status efter vintersæsonen var JM-sølv i futsal og JM-bronze i indendørs. Da forårssæsonen starter op, er vi blevet klasser bedre i forhold til efteråret. I samtlige

af forårets kampe er vi klart det bedste hold på banen. Det bliver til 10 sejre ud af 10 mulige og forude venter slutspilskampene om JM. Semifinalen om det jyske mesterskab spilles mod Mejrup. Mejrup som gennem hele sæsonen har været lige så suveræne som os og som tilmed snuppede guld både i futsal og indendørsfodbold. Semifinalen bliver meget intensiv og det er tydeligt at ingen af holdene vil give sig. Den ordinære spilletid slutter 0-0. Det er en flok trætte piger der går ind til den

Bagerst fra venstre: Allan Andersen, Mathilde Damm, Petra Hoydal, Isabella Weinreich, Katrine Grøn, Julie Ringgaard Forrest fra venstre: Sara Bay, Frederikke de Gier, Katrine Svenningsen, Laura Knudsen, Tilde Grøn, Anne Frank, Katrine Klessen. Fraværende: Malika Hafstrøm, Julie Brøndberg, Marie Elisabeth Thise Pedersen

94

AaB Årbog 2017


forlængede spilletid for at give alt hvad de har i sig. Midt i den forlængede spilletid kommer det forløsende mål og AaB-pigerne kan juble over at være i JM-finalen. JM-finalen bliver grundet DBU-struktur en gentagelse af semifinalen. Der er ingen tvivl om at det er de to bedste hold i Jylland der mødes. Til forskel fra semifinalen finder AaB-pigerne deres aller bedste spil frem og der en ingen tvivl om at AaB er Jyllands bedste hold. Fortjent vinder AaB kampen med 2-1 og kan dermed iføre sig JM-trøjerne, få guldmedalje om halsen og løfte trofæet. Set over hele sæsonen har det været en fantastisk rejse. At gå fra bunden af ligaen og så hele vejen til JM-guld det er intet mindre end imponerende.

Allerede nu har pigerne taget hul på at spille 11 mandsfodbold. For at få mere modstand spilles en række kampe med U13 drengehold fra Liga 2 og Liga 3. Det er et rigtigt godt match og det gør stort indtryk på drengene og deres forældre når de ser at pigerne kan spille på samme niveau som drengene. Henover vinteren vil den udendørstræning blive suppleret med både futsal og indendørsfodbold, således at spillernes tekniske niveau bliver endnu højere. Det bliver rigtig interessant at følge pigernes udvikling i løbet af foråret.

Det nye kuld U13 pigeholdet er et helt nyetableret hold i AaB. Hen over sommeren er der kommet 6 spillere udefra som sammen med vores egne 6 spillere har udgjort vores nye U13hold. De fleste af pigerne har været med i AaB’s talentcenter og er suppleret med enkelte spillere fra andre klubber. Allerede fra første træning var det en flok fokuserede piger som trådte ud på træningsbanerne. Venindesnakken var parkeret i omklædningsrummet og fokus var 100% på fodbolden. Det var tydeligt at det ikke var tilfældigt at netop disse piger vil fortsætte deres fodboldudvikling i AaB-trøjen. Socialt tog pigerne godt imod i hinanden og der blev hurtig knyttet bånd på tværs af de tidligere klubber. Sæsonen startede med Vildbjerg Cup hvor pigerne for første gang spillede sammen. Pigerne gik ubesejret gennem turneringen men måtte se sig slået i finalen efter straffespark. I Liga 1 har pigerne været imponerende - det er blevet til 10 kampe med 10 sejre og der er ingen tvivl om at Nordjylland bedste U13 pigehold er fra AaB.

AaB Årbog 2017

95


Kvinde/pige afdelingen Stillinger – Forår 2017 1. division (Pulje 2) 1 Thisted FC 2 Vildbjerg 3 IF Lyseng 4 ASA, Aarhus 5 AaB 6 Team Viborg

K V U T Score P 10 8 0 2 29-10 26 10 7 1 2 22-9 26 10 4 1 5 16-19 23 10 4 2 4 21-17 22 10 5 0 5 22-25 21 10 0 0 10 0-30 0

Kvinder Serie 2 (Pulje 284) 1 Støvring IF 2 AaB 3 Nibe B 4 Aalborg KFUM 5 Aalborg Chang

96

K V U T Score P 8 5 1 2 31-12 16 8 4 2 2 22-13 14 8 4 1 3 15-14 13 8 4 0 4 27-32 12 8 1 0 7 12-36 3

AaB Årbog 2017


U18 Piger DM 2016/17 1 KoldingQ 2 Team Viborg 3 Vildbjerg 4 Brøndby 5 IF Lyseng 6 BSF 7 AaB 8 Fortuna Hjørring 9 Team OdenseQ 10 Varde 11 B 93 12 Skovbakken 13 Hillerød

K V U T Score P 24 17 4 3 67-31 55 24 17 1 6 78-36 52 24 17 0 7 93-42 51 24 14 6 4 96-43 48 24 14 5 5 63-36 47 24 12 2 10 56-45 38 24 11 2 11 46-49 35 24 10 4 10 53-43 34 24 10 3 11 41-48 33 24 8 4 12 32-60 28 24 4 3 17 40-88 15 24 2 1 21 13-82 7 24 2 1 21 31-106 7

U16 Piger Vest (Pulje 811) K V U T Score P 1 AaB 10 9 0 1 42-10 27 2 Fortuna Hjørring 10 6 1 3 24-22 19 3 Vildbjerg SF 10 5 1 4 28-18 16 4 Team Viborg 10 3 3 4 17-26 12 5 Lemvig GF/Team 10 10 3 1 6 13-25 10 6 Eastside Viborg/BT-SVIF 10 0 2 8 5-28 2

U15 Piger Vest (Pulje 851) 1 AaB 2 FC THY Piger 3 AC Silkeborg 4 FC Salling 5 Randers Freja 6 IK Rosendal 7 Nørresundby FB

AaB Årbog 2017

K V U T Score P 12 10 2 0 54-15 32 12 9 1 2 47-11 28 12 7 0 5 34-31 21 12 6 1 5 27-19 19 12 3 1 8 18-29 10 12 2 2 8 13-27 8 12 1 1 10 8-69 4

97


U14 Piger Vest (Pulje 891) K V U T Score P 1 FC THY Piger 10 7 0 3 24-14 21 2 TV/Eastside/BT/SVIF 10 5 3 2 17-7 18 3 AaB 10 4 3 3 17-13 15 4 Vildbjerg SF 10 4 2 4 19-16 14 5 Aalborg KFUM 10 2 2 6 4-19 8 6 Fortuna Hjørring 10 2 2 6 13-25 8

U13 Piger Vest (Pulje 932) 1 AaB 2 AC Silkeborg 3 Nibe B 4 Dronningborg B 5 Aalborg KFUM 6 HEI

98

K V U T Score P 10 10 0 0 52-4 30 10 7 0 3 40-13 21 10 6 0 4 19-19 18 10 3 2 5 10-29 11 10 1 1 8 11-42 4 10 1 1 8 8-33 4

AaB Årbog 2017


Stillinger – Efterår 2017 Kvindeserie Vest (Pulje 271) 1 Kjellerup IF 2 Mejrup GU 3 Romalt IF 4 AaB 5 Vorup FB 6 Aalborg Freja 7 Vejgaard B 8 Vildbjerg SF

K V U T Score P 14 8 3 3 44-24 27 14 7 2 5 47-36 23 14 7 2 5 23-21 23 14 6 3 5 28-23 21 14 6 2 6 24-28 20 14 5 4 5 30-30 19 14 5 3 6 26-29 18 14 1 3 10 21-52 6

Kvinder Serie 2 (Pulje 284) 1 AaB 2 Gug B 3 B52/Aalborg 4 Vejgaard B 5 Aalborg Chang

K V U T Score P 8 6 1 1 34-12 19 8 4 2 2 20-18 14 8 4 0 4 19-20 12 8 3 0 5 13-31 9 8 1 1 6 23-28 4

U18 Piger DM 2017/18 1 Team OdenseQ 2 KoldingQ 3 Brøndby 4 Vildbjerg 5 Team Viborg 6 AaB 7 Fortuna Hjørring 8 IF Lyseng 9 BSF 10 B 93 11 FC Thy Piger - Skyum 12 Varde

AaB Årbog 2017

K V U T Score P 11 9 2 0 49-15 29 11 9 1 1 39-6 28 11 6 1 4 29-23 19 9 6 0 3 48-13 18 11 5 2 4 27-28 17 11 4 4 3 27-21 16 9 5 1 3 23-19 16 11 5 0 6 23-24 15 11 3 3 5 20-17 12 10 2 0 8 12-42 6 11 2 0 9 11-48 6 10 0 0 10 6-58 0

99


U16 Piger Liga 1 (Pulje 811) 1 AaB 2 Fortuna Hjørring 3 FC THY Piger 4 Vildbjerg SF 5 TV-ES-BT/SVIF 6 Silkeborg IF Q 7 IK Rosendal 8 Randers Freja

K V U T Score P 14 11 1 2 46-15 34 14 9 3 2 51-19 30 14 9 0 5 42-22 27 14 8 2 4 55-27 26 14 7 4 3 28-15 25 14 2 3 9 19-40 9 14 1 2 11 8-55 5 14 1 1 12 10-66 4

U16 Piger Liga 2 (Pulje 823) 1 FC Salling 2 AaB 3 Løgstør IF 4 Gug B 5 Rebild Syd 6 Farsø/Ullits IK

K V U T Score P 10 9 0 1 52-11 27 10 9 0 1 56-7 27 10 6 0 4 29-28 18 9 3 0 6 17-37 9 10 2 0 8 13-34 6 9 0 0 9 3-53 0

U14 Piger Liga 1 (Pulje 891) K V U T Score P 1 AaB 12 12 0 0 62-2 36 2 Fortuna Hjørring 12 9 1 2 49-12 28 3 Nibe B 12 4 4 4 30-27 16 4 FC THY Piger 12 5 0 7 27-25 15 5 Dronningborg B 12 4 2 6 29-45 14 6 Romalt/Assentoft 12 4 1 7 14-30 13 7 Biersted/Nørhalne/Vadum 12 0 0 12 0-70 0

100

AaB Årbog 2017


U14 Piger Liga 2 (Pulje 903) 1 AaB 2 Kolind/Midtdjurs 3 HEI/VSK Aarhus 4 Helsted Fremad IF 5 Team Viborg/NUGF 6 Sabro IF

K V U T Score P 10 9 0 1 53-5 27 10 8 1 1 36-12 25 10 6 1 3 45-14 19 10 4 0 6 31-45 12 10 2 0 8 13-51 6 10 0 0 10 4-55 0

U13 Piger Liga 1 (Pulje 921) 1 AaB 2 FC THY Piger 3 Støvring IF 4 Farsø/Ullits IK 5 Brønderslev IF 6 Hadsund B

AaB Årbog 2017

K V U T Score P 10 10 0 0 59-7 30 10 7 1 2 24-16 22 10 4 2 4 13-29 14 10 3 3 4 23-34 12 10 2 0 8 19-34 6 10 0 2 8 11-29 2

101


Af Jakob Zinck Thellufsen

AaB 89ers cementerer rolle som slutspilhold AaB 89ers Nationalliga Hvor 2016 sæsonen var en sæson der tog AaB 89ers Nationalliga hold fra bunden af ligaen til en slutplacering som nummer 5, skulle 2017 sæsonen være et forsøg på at bygge videre på den positive udvikling holdet har været igennem de sidste par sæsoner. Denne udvikling kom på mange andre fronter, end hvad der nødvendigvis kan ses på resultattavlen. Året sluttede nok engang med exit i Wild Card runden (kvartfinalerne), og med en slutplacering som nummer 5. En af udfordringerne i vores kamp mod de absolutte tophold i Danmark er, at vi i AaB på nuværende tidspunkt ikke har den største dybde. Det gør, at vi igennem sæsonen har været ramt af skader blandt flere af vores nøglespillere. På trods af denne modgang har vi alligevel formået at vinde de kampe der skulle vindes, og vi har cementeret placeringen som det femte bedste hold i Danmark. Disse udfordringer har gjort, at vi, som det unge hold vi er, er blevet stærkere og har udviklet en større mental modstandsdygtighed mod de udfordringer en Nationalligasæson giver. Selvom det måske ikke afspejler sig på resultattavlen, så er vi overbeviste om, at det hold som sluttede 2017 sæsonen er bedre end det hold som sluttede 2016 sæsonen. Vi formåede i 2017 sæsonen stort set at sikre slutspilspladsen inden sommerpausen. Dette skete med en sejr over Herlev Rebels og

102

to sejre Copenhagen Tomahawks. Disse tre kampe blev alle vundet relativt sikkert, dog med en forskellig quarterback i hver kamp. Vores normale starter Alexander Kronborg var nemlig ude med skade de første seks kampe i sæsonen. Denne periode bød også på to nederlag til de senere danske mestre fra Copenhagen Towers, et nederlag til Søllerød Gold Diggers som sluttede nummer to, og et nederlag til de senere nedrykkere fra Amager Demons. Det var ikke skrevet i kortene, at vi skulle tabe til Amager Demons, men AaB havde svært ved at afslutte drives med scoringer i den kamp, hvilket gjorde at vi aldrig rigtig helt fik ro på kampen. Dermed havde vi ved sommerpausen vundet tre kampe og tabt fire kampe. Da Amager Demons, Herlev Rebels og Copenhagen Tomahawks havde slået hinanden indbyrdes gjorde det, at vi med de tre sejre, stort set var sikre på slutspillet. Kampene efter sommerpausen resulterede i et nederlag mod Triangle Razorbacks, hvor især defense spille en god kamp, og en sikker sejr over Amager Demons med både godt defensivt og offensivt spil. Den regulære sæsons sidste kamp stod mod Aarhus Tigers, en kamp der afgjorde hvem der havde hjemmebanefordel i den efterfølgende uges slutspilspilkamp. En slutspilskamp som også skulle stå mellem AaB 89ers og Aarhus Tigers. Aarhus Tigers vandt hjemmebanefordelen, og

AaB Årbog 2017


AaB 89ers’ NATIONALLIGA hold skulle derfor en tur til Aarhus i wild card runden. I wild card kampen formåede AaB at bringe sig foran tidligt i første quarter, og kampen var tæt hen til tredje quarter. Her begår AaB holdet dog en række fejl, som gør at Tigers stikker af. I fjerde quarter formår vi at hente ind på dem, og giver os selv en lille mulighed for at vinde. AaB holdet lykkedes dog ikke med et onside kick og Tigers sikrede dermed

AaB Årbog 2017

sejren 34-22, og for andet år i træk slutter AaB 89ers’ Nationalliga hold på en 5. plads. Det er dog med store forhåbninger frem mod 2018 sæsonen. Vi oplevede en stor fremgang, og vi kan nu sikre at alle positionsgrupper har tilknyttet en træner. 2017 viste at vi er et kontinuerligt slutspilshold. Det næste skridt er at vi skal vinde en slutspilskamp og dermed blive en del af top fire i Danmark. Ambitionen er at det skal ske allerede i 2018.

103


Af Thomas Thomsen

Forrygende slutspurt sikrede slutspil AaB 89ers Danmarksserie Efter en lidt sløv start på sæsonen fandt 89ers’ Danmarksserie hold formen på det helt rigtige tidspunkt, og endte i slutspillet. I AaB 89ers er vores Danmarksserie hold primært et hold for forholdsvis nye spillere der skal have kamperfaring, samt rutinerede kræfter der ikke længere har tiden til at prioritere sporten på eliteniveau. Denne sammensætning betyder at holdet i starten af en ny sæson som regel skal bruge tid på at blive spillet sammen, da en stor del er nye. Dette var også tilfældet i 2017, hvor holdet efter de fem første af ni grundspilskampe havde tabt fire, og kun vundet en enkelt.

Men så vendte stimen så sandelig! De resterende fire grundspilskampe blev vundet, bl.a. takket være et solidt forsvar, som kun tillod ganske få point. I slutspillet var Kolding dog en for stor mundfuld, og blev endestationen for et ellers formidabelt efterår. Fokus på Danmarksserie holdet er at komme ud og spille kampe og have det sjovt, og for de nye spilleres vedkommende ønsker vi også at udvikle dem til bedre spillere. Begge dele lykkedes i 2017, og jeg vil sågar mene at nogle af vores gamle rutinerede ræve lærte et trick eller to også. Det er denne slags små fremskridt som gør det fornøjeligt at være træner, hvad enten man arbejder med ungdomsspillere, landsholdsspillere eller folk der mest af alt spiller for hyggens skyld. Håbet er, at vores Danmarksserie hold kan fortsætte den gode udvikling i 2018, så klubben fortsat har et sted for unge og nye kan få masser af spilletid, samt et sted for dem med en for travl hverdag til Nationalliga-football. For at dette skal kunne lykkedes skal vi ud og finde nye spillere henover vinteren, så læser du dette, og tænker at amerikansk fodbold kunne være noget for dig, som kom endelig ud, så står vi på Danmarksserie holdet klar til at være din holdkammerat i dine første kampe, indtil du forhåbentlig en dag er klar til vores Nationalliga-hold. Go Niners!

104

AaB Årbog 2017


AaB Ã…rbog 2017

105


Af Frederik Brik

AaB 89ers U19 Sæsonen 2017 var endnu en rigtig flot sæson for AaB 89ers U19 hold. Holdet havde igen i år en utrolig stor mængde talentfulde spillere. Dette var både profiler fra foregående sæsoner og nye spillere på holdet. Med sidste sæsons DM-semifinale i hukommelsen var forventningerne store til 2017 holdet. Holdet havde mistet en række spiller som rykkede op til senior og der var tilgang af en række spillere fra U16, så alt i alt var der cirka 25 spillere som startede sæsonen.

U19 samt U17 landshold i løbet af året. U19 landsholdet spillede Europa Mesterskab på hjemmebane, hvor 89ers spillerne var med til at sikre Danmark en fin sølvmedalje. Senere på året var en række 89ers spillere med på U17 landsholdet som spillede Nordisk mesterskab, også på hjemmebane, her blev det også til en fin sølvmedalje til Danmark og drengene. Samlet set har 2017 sæsonen været en rigtig god og udviklende sæson for U19 holdet.

Sæsonen blev spillemæssigt en udviklingskurve som gik opad, der var mange spillere i nye roller, som der skulle bruges nogle kampe til at finde sig til rette i. Holdet gik igennem sæsonen med kun 2 nederlag og var derfor sikkert i semifinalen. Her spillede holdet en flot kamp, men kom desværre til kort mod Copenhagen Towers. Trods en flot sæson, var skuffelsen, forståeligt nok, stor blandt spillerne efter kampen, især de spillere der havde spillet deres sidste U19 kamp. Udover den hjemlige liga, var flere af spillerne fra AaB 89ers U19 hold, at finde på både det danske

Næste år bliver et spændende år for U19 holdet, der vil være en ny head coach ved roret, det er den nuværende offensive koordinator Alexander Nielsen som i den kommende sæson kommer til at stå i spidsen for U19. Den nuværende head coach Frederik Brik har valgt at give stafetten videre og forsætter selv som O-line coach på AaB 89ers senior nationalliga hold. Fra den afgående head coach skal der lyde en stor tak til alle spillere, med træner og forældre som har gjort det til en fornøjelse at være træner i klubbens ungdomsafdeling.

106

AaB Årbog 2017


Af Jens Eg Nørgaard

AaB 89ers U16 På trods af fremgang i tilslutningen på 89ers u16 hold de seneste år, var 2017 et år med regression. For at kunne stille hold i landets 9-mandsliga måtte AaB 89ers derfor indgå samarbejde med Randers og Thisted. Dette samarbejde viste sig at være givende for alle tre klubber samt spillerne der nu har venskaber på tværs af klubberne. I første kamp vandt AaB 89ers overbevisende over Triangle Razorbacks. Kampen måtte desværre slutte før tid på grund af for mange skader til Vejle-holdet, hvorfor kampen endte med en 50-0 sejr til AaB 89ers. I sæsonens næste kamp var der mere spænding om resultatet. Kampen var imod Odense Badgers der ved halvleg havde opbygget en føring på 12-0. Efter halvleg kom et helt andet AaB 89ers hold på banen, og efter en fremragende fight kunne Thomas Sørensen bringe 89ers foran med 20-16 med 12 sekunder tilbage – hvilket endte med at være det endelige resultat. Sæsonens tredje kamp mod Esbjerg skulle vise sig, at være mindst lige så spændende som den forrige. AaB 89ers bragte sig før pausen foran 20-0, og havde total kontrol over kampen. I anden halvleg opbyggede Esbjerg dog momentum og kunne midt i 4. quarter reducere til 20-12. Med 20 sekunder tilbage af kampen stod Esbjerg igen dybt i AaB 89ers territorium og bankede på døren for en udligning. 89ers forsvar tog sig dog sammen og endte med at sacke Esbjergs quarterback, hvilket endte kampen og sikrede 89ers deres 3. sejr i 3 kampe. I sæsonens fjerde kamp skulle AaB 89ers i overtid efter en hårdt spillet kamp med

AaB Årbog 2017

svære vejrforhold. Her måtte 89ers U16 desværre inkasserer deres første nederlag på 12-6, men viste endnu engang en stor kampgejst. I den regulære sæsons sidste kamp mødte AaB 89ers ligaens absolutte tophold, Aarhus Tigers. Efter en kamp hvor AaB aldrig gav op, endte det med et klart nederlag på 46-0. Da ligaens sidste hold, Midtvest Musketeers, ikke havde mulighed for at stille hold trak de sig fra kampen mod AaB der dermed endte den regulære sæson med 4 sejr og 2 nederlag. Dette var godt nok til at kvalificere sig til slutspillet. I slutspillet ventede topholdet fra den sjællandske del af ligaen. Efter en lang bustur, måtte AaB 89ers erkende at de havde mødt overmagten, og måtte inkassere et nederlag på 50-0. I en sæson med stor modgang blandt andet forårsaget af en smal trup, skader og mangel på træning mellem klubberne, endte det med den første tur i slutspillet for U16 holdet i tre år. Dette bevidner holdets uendelige kampgejst og kammeratskab der medvirkede til at de aldrig holdt op med at kæmpe. Efter den flotte 3 plads i forårssæsonen, bød efterårssæsonen på en stævne fyldt kalender. Det første stævne blev afholdt på AaB’s egne baner ved Hornevej. I stævnet deltog AaB, Randers og Aarhus. Det var en udfordrende og sjov dag, hvor spillerne fik mulighed for at teste sine færdigheder, mod spillere fra andre klubber. Dagen blev afsluttet med mix kamp. Sæsonens sidste stævne blev afholdt i Aarhus. Hvor der blev skabt den samme gode

107


atmosfære, som ved det tidligere AaB stævne. Stævnet gav gode muligheder for at skabe relationer spillerne imellem, hvilket blev udnyttet til fulde. Sæsonen blev afsluttet med et afslutningsarrangement, der bød på NFL-aften

108

og prisuddeling. Årets offensive MVP blev wide-reciever Thomas Sørensen, årets defensive MVP blev Linebacker Magnus Bach Andersen, most improved blev O-Line Uffe Therkildsen og Årets Rookie blev wide-reciever Nicklas Voigt.

AaB Årbog 2017


Af Jens Ole Kaae Jensen

AaB 89ers U14 Sæsonen 2017 var en fantastisk sæson for vores U12/U14 årgange, den forsatte med de samme mål som fra 2016 omkring en udvidet spillerbase og videre sportslig udvikling for de unge mennesker. Vi fik tilknyttet flere trænere til holdet og det gav

AaB Årbog 2017

gevinst i udviklingen, sæsonen startede med 8 spillere til den første vintertræning med mange nye ansigter, siden da har udviklingen været stabil og det toppede med 25 unge mennesker til træning efter sommerferien.

109


Vi deltog i 9 stævner i sæsonen 2017 og kun til få af dem havde vi under 10 spillere med, fordelt på holdene. Vi fik indfriet vores ønske om at stille eget hold til stævne på hjemmebane efter sommerferien hvor vi stillede med 20 spillere fordelt ligeligt på de 2 hold til kampstart. Det var helt klart årets højdepunkt både for spillere og trænere, det forsætter som det klare mål at stille egne hold til stævnerne i 2018 sæsonen.

lere har været fantastiske til at tage i mod nye trænere, udfordringer og ikke mindst alle de nye kammerater, der er blevet skabt et fedt fællesskab som danner en fantastisk grobund for 2018 sæsonen.

Den udvidet trænerstab har givet endnu større mulighed for at fokusere på flere aspekter af sporten, så det gav gode rammer for et godt fællesskab og en stor sportslig udvikling. Det er især den sportslige udvikling der har tiltrukket og vedholdt de unge mennesker i sporten. De unge spil-

Tak til alle de spillere og forældre som har gjort denne fantastiske udvikling muligt, vi håber det forsætter til næste år med endnu flere nye kammerater vi kan tage med til stævner rundt om i landet.

110

Vi har 6 U14 spillere som rykker op til U16, det er det største antal U16 har modtaget i AaB’s historie fra U14 årgangen nogensinde og vi håber vi kan forsætte den udvikling til næste år.

AaB Årbog 2017


AA B f a r o s n o p sto lt s

R E D R NÅ T R O P GÅR S d n a v a d o s d o g n e i

CMYK RAINBOW + P. 3435 & 100Y LOGO + P.

AaB Årbog 2017

111Af Søren Møller Abildgaard

Floorball: Svære tider gør os stærke Starten af 2017 har været problematisk. En stor del af herrer ligaholdet havde i løbet af sæsonstarten valgt at forlade holdet til fordel for en af konkurrenterne. Det betød, at størstedelen af sæsonen var med en minimal trup. Derudover rejste vores svenske træner retur til Sverige i julen. Derfor har bestyrelsen også brugt rigtig mange resurser på at motivere den resterende del af truppen til at gennemføre sæsonen. Det endte som nævnt andet sted med en nedrykning. Set som helhed er det måske heller ikke så skidt, da der vil være lidt mere ro til at genopbyggeholdet i en serie hvor vi er mere konkurrencedygtige. Økonomisk er tiderne blevet bedre, afdelingen er stadig gode til at tjene penge. Diverse arrangementer er der er stadig god opbakning til blandt klubbens medlemmer. Vi er ligeledes begyndt at arbejde mere målrettet med sponsorer igen, det har været lidt forsømt i et år eller to. Det har allerede givet pote med et par nye emner der ligger et pænt beløb årligt. Flere er på vej. Bestyrelsesstammen har været den samme en del år nu. Det betyder også at mange er ved at være slidte efter en hård tid først med at få vendt økonomien, men også de hårde tider med herrer ligaholdet har slidt godt. Derfor har vi i bestyrelsen arbejdet en del med organisationen hen over sommeren, og med at rekrutterer nye medlemmer til bestyrelsen. Vi har haft de første møder med de nye kandidater og det ser lovende ud med deres smitsomme engagement. Vi er stadig åbne

AaB Årbog 2017

for andre der gerne vil give en hånd med i eller uden for bestyrelsen. Vi har ligeledes set en fremgang af antal medlemmer de første måneder i den nye sæson. Det er også nødvendig hvis vi skal overleve med de antal tilmeldte hold vi har. Vi har dog potentiale til endnu flere. Og det arbejder vi også på at indfri. Vi vil i den resterende del af sæsonen stadig arbejde meget med organisationen, forbedre økonomien igennem events og sponsorater, samt at vi gerne skulle forøge medlemsantallet inden for både ungdom-, dame/pige- og herreholdene. Derudover er det vigtigt vi får bygget på vores dame- og herrehold således vi på sigt kan have 2 ligahold igen, og endelig kan vinde det danske mesterskab med damerne. Man siger modgang gør os stærke, og det vil jeg mene vi har haft i rigelige mængder, så jeg forventer at vi i løbet af et år eller to igen vil være super stærke. Husk sammenhold, loyalitet, kammeratskab, fællesskab gør os stærke. For vi er AaB, hvem er I? AaB floorballs Herre 1 har igennem de sidste år oplevet en del afgange blandt de rutinerede kræfter på holdet. Dette kulminerede i sidste sæson, med mange nederlag, trods man spillede mange kampe der lå på vippen til sejr. Derfor skulle holdet ud i kvalifikationsspil til landets øverste række, som desværre endte i samlet nederlag til Århus FK efter 2 tætte kampe, hvoraf

113


Af Søren Møller Abildgaard

Herre 1. Division 1 den sidste skulle afgøres i overtid efter begge kampe var endt med en sejr til hvert hold efter ordinær tid. Drengene skal have stor ros og ære, at de trods de vanskelige vilkår kæmpede sig igennem sæsonen. Det er ægte AaB rygrad. Denne sæson spiller holdet derfor i 1. division og her kommer nøgleordet for hele truppen til at være ansvar. Holdet står nemlig i en situation hvor holdets kulturelle og taktiske fundament skal cementeres. Dette bliver med de mangeårige AaB’ere Michael Lykke og Patrick Bols som henholdsvis træner og spillende træner. Den nye sæson spilles i en stadig mere og mere konkurrencedygtig 1. division, og de tætte kampe skaber en perfekt grobund for en ny styrket kultur og mentalitet på holdet.

114

Efter en hård start på sæsonen med tætte nederlag til de to førerhold fra Frederikshavn og Odense, er de efterfølgende to tætte kampe endt med AaB sejr. Samtidig er holdets spil på banen blevet forbedret i løbet af sæsonstarten og en genfunden gejst er blevet en del af holdets kultur. Holdet ligger i skrivende stund af point med Aalborg Flyers på en delt 3. plads med en kamp mindre end lokalrivalerne. Hvis holdet fortsætter den positive udvikling og den genfundne vinderkultur, er der dog ingen tvivl om at den kommende sæson vil gå hen og blive en succesfuld, udviklende og lærerig sæson for den unge trup.”

AaB Årbog 2017


Af Søren Møller Abildgaard

Dame 1. Liga AaB’s damer forsætter det høje niveau selvom det var under vanskelige forhold. Endnu engang lykkes det AaB pigerne at spille sig i både pokalfinalen, og DM-finalen i sidste sæson... selvom man halvvejs inde i sæsonen måtte tage afsked med den svenske træner Daniel Pehrson, hvor efter de to assisterende træner Niklas knøsen og Michell Jensen tog over. Det blev desværre til 2 sølvmedaljer efter nederlag mod ærkerivalerne fra Århus FK. DM-finalen var dog ekstrem tæt. AaB`erne var specielt i den sidste halvdel af kampen toneangivende og havde langt de største chancer. Men Århus keeperen stod fantastisk. DM-finalen endte dog uafgjort, og det gjorde den forlængede spilletid ligeledes, så begge de trætte hold skulle ud i straffe slag om det danske mesterskab. Her var Århusholdet dog skarpest, og kunne for 3 gang i træk efter sejr over AaB i finalen, kåres som danske mestre.

AaB Årbog 2017

Sæson 2017/2018 har overliggeren været sat højt. Målsætningen er derfor intet mindre end ”the double” (2*guld). Og allerede i årets første kamp vidste pigerne, at de vil det, ved at smide de forsvarende Danmarks mester fra Århus ud af pokalen i første runde. Der er ingen tvivl om, det bliver en rigtig hård sæson i år i og med, at truppen er meget smal, og desværre allerede er skades ramt på flere nøglespillere. Men når det så er sagt, har vi heldigvis bevaret vores grundstamme, som har spillet sammen i mange år. Nye spiller er kommet til og bidraget med en ny energi. Vi ved at sammenhold og vilje kan føre til meget og det besidder pigerne i hvert fald. Vi glæder os til en ny sæson hvor vi forhåbentligt kan hive guldet med hjem. Og håber at vi i løbet af sæsonen kan få endnu flere damer og piger til at spille i AaB! På vores hold er der plads til alle.

115


Af Søren Møller Abildgaard

Herre 2. Division 2 Filosofien på AaB Floorball’s 2. hold for herrer, er at det skal favne rutinerede spillere såvel som helt nye og uprøvede og unge som ældre. Selvom der kan være stor niveauforskel, så er ambitionen at alle skal hygge sig og have det sjovt - samtidig med at vi gerne vil vinde vores kampe. Sæson 2015/16 blev en stor succes for holdet. Holdet gik ubesejret igennem 2. Division Nord, med lutter sejre bortset fra en enkelt uafgjort mod Frederikshavn i den sidste kamp. Som belønning for den flotte sæson kunne holdet spille officielt DM for 2. Division mod Esbjerg Sharks, som vandt den tilsvarende 2. Division i Syd. Det blev en tæt kamp, men Esbjerg var en tand bedre end AaB og vandt kampen. Men holdet kan være stolte over en flot sæson. Trods mange rutinerede spillere på holdet, så kom der også en del nye spillere ind

116

på holdet i løbet af sæsonen. Spillere, som ikke har spillet floorball før. Trænerne Esben Frederiksen og Peter Houkjær har oplevet et hold, hvor alle har kæmpet flot og hævet deres niveau i løbet af sæsonen. Op til den nye sæson valgte en del spillere at rykke op på klubbens hold i 1. Division, inklusive spillende træner Esben Frederiksen. Det betød et tab på 4 dygtige spillere og at Peter Houkjær er ene om at være træner for holdet. Men heldigvis er der igen i denne sæson startet en del nye spillere på holdet. Her er der tale om helt nye uprøvede spillere, samt et par enkelte der har spillet floorball tidligere. Holdet er startet lidt mere svingende end sidste sæson. I skrivende stund er det blevet til to sejre, en uafgjort og et nederlag. Humøret er som altid højt, samtidig med at der bliver givet gas til træning og kamp.

AaB Årbog 2017


Af Søren Møller Abildgaard

Ungdom Ungdommen sluttede en fantastisk sæson lige før sommerferien, de vandt stort set alle kampe, til tider med en stor margin. At vinde er godt, men at se udviklingen i spillet, og sammenspillet på holdet var fantastisk. I den nye sæson har ungdomsholdene fået ny træner i den tidligere ligaspiller Henrik Frederiksen. Sæsonen er begyndt godt med

AaB Årbog 2017

sejre, men træningsfremmødet er lidt tilbagegående. Turneringen afholdes igen i år som stævneform, hvor man klubberne i mellem skiftes til at være arrangør. AaB Hallen har allerede en gang lagt gulv til sæsonens første stævne her i oktober.

117


Af Søren Møller Abildgaard

Old Boys Coach Vestergaard står igen i spidsen for floorballafdelingens klogeste hold. Humøret og selvtilliden fejler i hvert fald ikke noget, det gør til gengæld kondien og til tider teknikken. Her er plads til alle seniorer der vil hygge sig. Træningsøvelserne er små, men til gengæld er der meget kamp på 2 mål. Niveauet er er stigende, ind imellem. Og de bedste vinder ikke altid.

118

Vi kunne dog godt bruge lidt flere. Der er ca. 20-22 stk. der spiller, men stabiliteten er svingende, men som regel er der til 2 hold. Mød op og prøv, du vil aldrig fortryde det, først 2 dage efter når benene er ømme.

AaB Årbog 2017


Floorball stillinger 1. Division Herrer Vest K 1. Frederikshavn Blackhawks 2 7 2. Odense FC 5 3. AaB Floorball 6 4. Aalborg Flyers FC 7 5. Esbjerg Sharks FC 4 6. Strandby Elling IF 5 7. Hjørring Hawks NB!

V 6 5 4 3 1 1

U 0 0 0 0 0 0

T 1 0 2 4 3 4

Score 70-46 30-16 39-31 42-50 26-32 14-35

P 18 15 12 9 3 3

U 0 3 1 0 1 1 1 1 0

T 3 1 1 3 1 3 5 4 7

Score 49-37 54-40 37-32 34-22 35-30 36-35 40-43 26-24 17-65

P 15 15 13 12 10 10 10 7 0

2. Division Herrer Vest Nord 1. Frederikshavn Blackhawks 3 2. AaB Floorball 2 3. Frederikshavn Blackhawks 4 4. Trekroner IF 5. Aalborg Flyers FC 3 6. Strandby Elling IF 2 7. Aalborg Flyers FC 2 8. Hjørring Hawks 2 9. Valsgård Vikings NB!

K 8 8 6 7 5 7 9 7 7

V 5 4 4 4 3 3 3 2 0

Zone Floorball Liga Kvinder Vest 1. ÅFK 2. AaB Floorball 3. Frederikshavn Blackhawks

AaB Årbog 2017

K V U T Score P 8 4 0 4 37-33 15 8 4 0 4 35-38 11 8 4 0 4 38-39 10

119


Af Dan Nimand Gaardbo, formand AaB esport

AaB esport – den nye i klassen D. 31/3 indgik Aalborg esport under AaB af 1885, efter ekstraordinær generalforsamling hvor det blev enstemmig vedtaget at få klubben ind under AaB af 1885. Det har været og er stadigvæk en meget hektisk tid og vi løber rigtigt stærkt hele vejen rundt, ofte 30-40 timer om ugen ved siden af arbejde, familie osv. Samtidigt med at vi er i gang med at få startet en klub op, er interessen for esport også eksploderet. I det normale sportsforeningsliv har man et forbund og nogle fastsatte rammer at starte op under, men den del eksistere ikke i esport, og derfor har vi bygget alt struktur op fra bunden, både i forhold til klubben men også vores forbund, som vi sammen med omkring 10 andre esports klubber er ved at bygge op. Renoveringen Efter rigtigt hårdt arbejde lykkedes det os at få godkendt 250.000,- fra Aalborg kommune,

til renoveringen af første sal – det betyder at vi kan starte op i fællesrummet, så vi kan få vores daglige gang i klubhuset. I 2018 skal vi forsøge at få de sidste midler til renoveringen, da vi stadigvæk mangler vores undervisningslokaler og streaming rum, og vi håber derfor at kunne få 250.000,- yderligere til at forsætte renoveringen. Den totale renovering vil løbe op i omkring en million, men vi forsøger at få pengene til at strække sig så meget de kan, både med hjælp fra sponsorer, det lokale erhvervsliv og de frivillige der vil hjælpe med at få lokalerne på plads. Vi glæder os til at kunne komme i gang med at benytte lokalerne og mødes til dagligt i klubben. 200 Medlemmer 2017 blev året hvor vi rundede 200 medlemmer. Det er vel og mærket uden at vi har vores lokaler klar. Dette har også resulteret i at vi har måtte lukke ned for tilmeldinger til holdene, fordi vi har haft store udfordringer med at få nok trænere, til at håndtere den store efterspørgsel. Det at være 200 medlemmer sætter også sine begrænsninger i forhold til klubhuset, da vi i skrivende stund ”kun” råder over 15 gamer setups og 4 konsoller. Vores forhåbninger i 2018 er, at vi skal ud og se, om vi kan få fondet 20-25 setups mere. Udover vores lokaler afholder vi også bootcamps, træningslejr om man vil, hvor hele klubben mødes i AaB hallen. Vi har afholdt 4 camps i år og har planer om at afholde omkring 4-6 om året af disse events.

120

AaB Årbog 2017


Af Søren Hansen, cheftræner League of Legend

LoL Elite Elitetruppen i AaB esports League of Legends afdeling består af 10 spillere fordelt på 2 hold, bestående af hhv. AaB Rød og AaB Sort. AaB Rød har tidligt på året haft stor succes til lans som GameSpawn og AngryGeeks. Til begge turneringer sikrede holdet sig førstepladsen. Ved GameSpawn formåede de at slå holdet EaV ud, der på daværende tidspunkt var et af de førende hold i Danmark. Dermed sikrede AaB Rød sig en plads i finalen. Finalekampene var meget intense. Første kamp blev tabt imod et lokalt holdt, men AaB Rød formåede at holde hovedet koldt i anden kamp, som

de vandt. Det sikrede dem altså finalesejren med et 2-1 resultat. Både AaB Rød og AaB Sort var med til Thy Lan Party for første gang som en samlet trup. I turneringen blev holdende placeret i hver sin gruppe. AaB Rød kom sikkert ud af gruppespillet, hvor de var klare favoritter. AaB Sort blev placeret i en gruppe med stærke modstandere, hvilket gav dem nogle udfordringer. Efter et gruppespil med spændende og tætte kampe og én sejr mod EaV, delte AaB Sort point med tre andre hold. Det endte der-

AaB Sort, fra venstre: Mikkel Meldgaard, Jonas Lassen, Frederik Bjerrum, Frederik Kjeldsen, Rene Andersen

AaB Årbog 2017

121


med ud i nogle afgørende kampe mellem de tre hold, som desværre ikke faldt ud til AaB Sort’s fordel. AaB Sort kom altså desværre ikke videre fra gruppespillet. AaB Rød blev efter nogle lange kampe slået ud i semifinalen. Eliteholdets struktur Strukturen for eliteholdet har ændret sig i løbet af året fra at være Elite og Akademi til at være én samlet elitetrup. Dette har budt på udskiftninger og rotationer internt mellem holdene i den samlede trup. Efterhånden som foreningen har groet i størrelse og haft succes, har vi fået en større talentmasse. Dette har budt på udskiftninger på eliteholdene, hvis niveau er steget en del. Udskiftninger på AaB Rød og AaB Sort har været nødvendige for at samle et lokalt forankret hold og som reaktion på en større talentmasse i foreningen. Derfor står AaB

esports League of Legends afdeling nu med en stærk og samlet elitetrup, hvor der bliver stillet højere krav til spillernes niveau. Udskiftningerne byder på, at de nyeste spillere skal igennem meget solo-træning fra cheftræneren samt ekstra holdtræning. Holdene starter desuden et tæt samarbejde i starten af januar, hvor de vil have bootcamps og turneringer sammen. Derudover vil de også have weekender tiltænkt teambuilding. Esportsligaen Esportsligaens gruppespil venter i det nye år og begge hold er favoritter til at vinde begge underligaer, DGI og ESD. Ligaerne starter i gruppespillet som kulminerer i et mesterskab. Det ville ske i maj og vil kåre vinderen som Danmarksmester. Vinderen herfra vil gå videre til verdensmesterskaberne, der vil blive afholdt i Kaohsiung City (Chinese Taipei).

AaB Rød, fra venstre: Søren Lunddorf, Philip Gade, Frederik Bjerrum, Magnus Madsen, Jesper Holmager

122

AaB Årbog 2017


Af Søren Hansen, cheftræner League of Legend

LoL Talent I AaB esports League of Legends afdeling er der i øjeblikket fire talenthold. To af disse hold er tilknyttet lokalerne på Hornevej 2 og har deres træning der. De to andre hold kører som online-hold, hvor træningen dermed foregår over voice-kommunikationsprogrammet; Discord. Online-holdene er kommet på bane, da vi oplever en kæmpe interesse fra folk, der bor udenfor Aalborg og ikke kan møde op i vores træningslokaler på ugentlig basis. Vores fokus er de lokale, og arbejdet centraliseres omkring Aalborg og omegn. Derfor er kravet til afdelingerne, at der altid skal være flere Aalborg-hold end online-hold. For alle talentholdene såvel som elitetruppen gælder det, at de skal være i stand til at møde op til vores bootcamps i Aalborg. Talent 1 er vores ældste talenthold og dét hold, der har haft flest udskiftninger i sin levetid. Der er spillere, der er blevet rokeret op i elitetruppen, ned til Talent 2, eller som har søgt nye veje på andre hold uden for AaB esport. Talent 1 havde succes til deres første lan-turnering, hvor de efter nogle gode strategier og god holdånd vandt 1. pladsen til NNP (NordicNetparty). Talent 3’s debut-turnering bragte også succes, da de vandt AngryGeeks i sommers. Holdets sammenhold, fællesskab og interne humor er, hvad der giver dem succes og gåpå-mod til at tage kampen op mod stærkere hold. Talent 2 og 4 er nye online-hold og har derfor endnu ikke vist, hvad de kan til turneringer. Alle AaB esports League of Legends hold skal ud for at repræsentere AaB. Først til TPNG Aars og derefter til GGW i Gigantium.

AaB Årbog 2017

Rejse fra talent til elite – Magnus Madsen En af League of Legends spillerne på AaB Rød har haft en imponerende oprykning fra Talenthold til Elitehold. Spilleren er den 15-årige Magnus Madsen, der i dag er fast spiller i Elitetruppen. Han startede i sommers med at spille på Talent 1, men med forventninger om: ”at spille turneringer og blive bedre” gik der ikke lang tid før han med sit hold fik sin første succes til NNP, hvor de sikrede sig førstepladsen. Efter nogle flotte præstationer fra Magnus opnåede han efter kort en fast plads i Elitetruppen. Her fik han først en plads på AaB Sort og derefter blev han placeret i AaB Rød. Magnus er blevet taget godt imod og han er hurtigt blevet komfortabel på holdet. Han er initiativrig og viser desuden et stort engagement i træningen. Hans forventninger på holdet er at vinde Esportsligaen og være et af de bedste hold til turneringer i det kommende år. Med lysten til spillet og til at blive bedre er Magnus et godt eksempel på hvor langt man kan nå med det rigtige mindset.

123


Af Fatima Shamasneh, PR-ansvarlig

CS:GO Elite AaB esports elitehold i CS:GO spillede en sejrsfyldt Waoo Liga #2, hvor de efter gruppespillet endte med en placering i division 3. De afsluttede ligaen med at være ubesejrede i deres division og fik derfor en velfortjent førsteplads. Efter divisionskampene vandt de også finalespillet, hvor top 4 holdene fra 3. og 4. division spillede mod hinanden. Dette resulterede dermed i en oprykning til 2. division i Waoo Liga #3. WAAO Liga #3 I Waoo Liga #3 spillede drengene også nogle rigtigt flotte kampe, hvor de med 21 point endte med en delt 3. og 4. plads sammen med XI Esport. Det blev også til en delt 1. og 2. plads, der blev taget indtaget af holdene Hydr.One og Five A Side, der begge sluttede med 24 point. Dette betød, at AaB esport sikrede sig en plads i finalespillet mod 1. division. Det var

nogle intense og spændende kampe, der blev spillet. Især kampen mod Adaptation var spændingsfyldt. Spillet endte ud i overtid, men desværre blev det ikke en sejr til AaB esport. Eliteholdets struktur I dette år har eliteholdet haft et par udskiftninger. Det betyder, at to spillere fra CS:GO AaB Akademi er rykket op fra til at være en del af CS:GO AaB Elite. De to udskiftninger har betydet, at holdet har brugt meget tid på træning og kommunikation for at skabe et stabilt hold og nogle positive udviklings- og læringsrammer for spillerne, så de kan arbejde på at blive bedre. I det nye år ser holdet frem til at deltage i en række store lans og turneringer. Blandt andet deltager de endnu engang i Waoo ligaen, og i januar er de at finde både til GGW i Gigantium og til TPNG i Aars.

CS:GO Elite, Fra venstre: Mikkel Posborg, Rasmus Fischmann, Viktor Andersen, Christian Lensgaard, Jesper Jacob

124

AaB Årbog 2017


Af Jan Sørensen, best.medlem / Tonny Le, træner

FIFA FIFA-afdelingen har været stærkt repræsenteret i de helt store turneringer i Danmark hvor vi ofte konkurrerer imod de professionelle organisationer. Vi er repræsenteret af Daniel ”Shoppen” Mogensen i Waoo ligaen som er Danmarks 14 bedste FIFA spillere der spiller i Danmarks største FIFA turnering. Derudover kan vi med stolthed se tilbage i FIFA17 at vi har hele 2 fra vores elite afdeling der har gået 40-0 i Weekendligaen (Christian ”Aaby” Nielsen og ”Shoppen”) - der er kun 15 danskere der opnåede det i 2017. I 2018 vil Weekendligaen være adgangsbillet til VM i FIFA hvor vi satser på at få en kvalificeret i februar hvor der skal spilles 160 kamp over 4 weekender og man skal vinde 153 kampe for at være sikkert en plads, og de 2 spillere viser allerede gode takter hvor ”Shoppen” og

”Aaby” har lavet henholdsvis 40-0 og 38-2 så formen skal lige pudses af. Vores helt unge har også vist sig at kunne bide fra sig. Anders rammer finalen 2 gange i træk i Bilka Cup og Simon Møller får en 3 plads. Simon Møller begynder også at vise gode takter i weekendliga med hele 37 sejre ud af 40, måske en outsider til en VM kvalifikation. FIFA-afdelingsleder Afdelingen er lige blevet udvidet med en afdelingsleder, Rasmus Hilligsø, og sammen med træner Tonny Le vil de se frem til 2018, hvor vi har lokaler og et sted at træne. Nye lokaler giver mulighed for at afholde events og vi ser frem til at kunne afholde et FIFA-mesterskab for hele AaB så vi kan finde den sande mester i FIFA!

Øverst fra venstre: Simon Møller, Rasmus Hilligsø, Daniel Mogensen og Magnus Wulff Nederst fra venstre: Anders Vejrgang, Tonny Le og Malthe Hilligsø

AaB Årbog 2017

125


Formænd og æresmedlemmer i AaB

10

nuværende guldnålsindehavere i AaB • Anders Kristensen • John Andersen • Ole Lauritsen • Preben Larsen • Lynge jakobsen • Henning Smed • Jørn Simonsen • Per Bach • Jesper Møller • Kirsten Fallingborg

126

Formænd for AaB 1885-1893 Overretssagfører Henrik Margaritus Møldrup, f. 20.04.1848 1893-1899 Grosserer Nicolai Frederik Severin Andersen, f. 01.12.1862 1899-1901 Oberstløjtnant Andreas Karl Ludvig Kornbech, f. 18.04.1850 1901-1902 Kommis Jens Christian Munkholm, f.0 7.12.1879 1902-1905 Forretningsfører Niels Marinus Laurits Anton Nielsen, f. 28.08.1867 1905-1907 Typograf Emanuel Andreas Emil Westphall, f. 08.05.1876 1907-1908 Cand. theol. Carl Henrik August Lassen, f. 27.03.1877 1909-1910 Adjunkt Martin Elisius Pagh, f. 17.11.1865 1910-1912 Repræsentant Berner Nielsen, f. 24.01.1880 1912-1913 Revisor Jens Thorvald Emil Arfelt, f. 07.07.1879 1913-1918 Bogbinder Konrad Sørensen, f. 18.01.1883 1918-1928 Restauratør Mandrup Thorvald Madsen, f. 05.05.1876 1928-1955 Kasserer Hartvig Jensen, f. 03.01.1891 1955-1970 Lektor Andreas Dahl Engelbrechtsen, f. 19.09.1909 1970-1986 Ingeniør Sonny William Griebel Thomsen, f. 05.02.1922 1986-1990 Direktør Anders Kristensen, f. 23.5.1930 1990-1992 Konsulent Mogens-Erik Borup Sørensen, f. 17.04.1949 1992-1994 Direktør Børge Bach Andreasen, f. 27.01.1945 1994-2000 Direktør Anders Kristensen, f. 23.05.1930 2000-2016 Advokat Jesper Møller, f. 09.06.1963 2016- Salgschef Claus Fallingborg, f. 03.02.1973 Æresmedlemmer i AaB 1904 Tømrermester Carl Christian Jensen, f. 15.06.1852 1919 Toldkontrollør Nicolai Esmark Christensen, f. 03.08.1871 1948 Cigarmager Jens Peter Harald Jensen, f. 11.03.1887 1953 Direktør Marius Hansen, f. 19.09.1892 1954 Hovedkasserer Hartvig Jensen, f. 03.01.1891 1954 Cigarmager Niels Madsen, f. 28.08.1886 1961 Direktør Aage Winther Nielsen, f. 26.05.1899 1971 Lektor Andreas Dahl Engelbrechtsen, f. 19.09.1909 1972 Købmand Svend Lauritsen, f. 08.10.1910 1985 Cigarhandler Carl Jensbye, f. 18.10.1919 1986 Ingeniør Sonny William Griebel Thomsen, f. 05.02.1922 1989 Telegrafmester Kaj Holm Jensen, f. 22.11.1923 1994 Maskinassistent Ejvind Thomas Poulsen, f. 03.07.1925 2000 Direktør Anders Kristensen, f. 23.05.1930 2016 Advokat Jesper Møller, f. 09.06.1963

AaB Årbog 2017


Hædersbevisninger På generalforsamlingen blev der uddelt hædersbevisninger til: Bagerst fra venstre: Henrik Lynnerup - DBU Sølvnål Kim Kaastrup - DBU Sølvnål Morten Krogh Madsen – AaB Sølvnål Casper Krogh Madsen – AaB Sølvnål

AaB Årbog 2017

Forrest fra venstre: Kirsten Fallingborg - DBU Sølvnål Pia Nielsen – Årets AaB Leder Anna Larsen – AaB Sølvnål

127


Af Henrik Sørensen

Kirsten Fallingborg På generalforsamlingen den 3. tirsdag i marts 2017 indlemmede AaB Af 1885 endnu et medlem i rækken af guldnålsindehavere. Denne gang var det Kirsten Fallingborg. Kirsten takkede af som ungdomsformand ved medlemsmødet i 2016. Hædersbevisningen blev overrakt af hendes egen søn, formand Claus Fallingborg. Det siger lidt om hvor meget den Fallingborgske familie har bidraget til AaB. Hele familien

128

fra Skiverenvej yder et fremragende stykke arbejde i klubben og har gjort det i mange mange år. Samme aften var DBU formand Jesper Møller også til stede for at overrække Kirsten en DBU sølvnål for minimum 25 års tro tjeneste i foreningens tegn. Hjerteligt tillykke

AaB Årbog 2017Af Per Bach

Landsholdsspillere 2017

130

Cornelia Moltke U16 landshold

Sofie Lundgaard U16 landshold

Mathilde Jacobsen U16 landshold

Signe Carstens U16 landshold

Mathilde Carstens U16 landshold

Julie Madsen U17 landshold

AaB Ă…rbog 2017


Andrea Hoydal U19 landshold

Monika Biskopstö A-landshold

Robert Kakeeto Ugandas A-landshold

Edison Flores Perus A-landshold

Frederik Børsting U21 landshold

Jakob Blåbjerg U21 landshold

Jannik Pohl U20 og U21 landshold

Rasmus Thellufsen U20 og U21 landshold

AaB Årbog 2017

131


Magnus Christensen U20 og U21 landshold

Filip Lesniak Slovakiets U21 landshold

Bardhec Bytyqi Albaniens U21 landshold

Pavol Safranko Slovakiets A landshold (før AaB) Slovakiets U23 landshold

Joakim Mæhle U20 landshold (U21 efter AaB)

Marco Ramkilde U19 landshold

Wessam Abou Ali U18 landshold

Anders Bærtelsen U18 og U17 landshold

Lukas Klitten U18 og U17 landshold

132

AaB Årbog 2017


Jeppe Pedersen U17 og U16 landshold

Thomas Christiansen U17 og U16 landshold

Mathias Ross U17 landshold

Mikkel Kaufmann U17 landshold

Elias El Moustage U17 landshold(Færøerne)

Gabriel Alves Christensen U16 landshold

Mads Serup U16 landshold

Oliver Overgaard U16 landshold

Casper Gedsted U16 landshold

AaB Årbog 2017

133


Af Anna Larsen

Årets leder 2017 Pia Nielsen koordinator for licensen på U18 er fortjent kåret som årets leder 2017. Pia er en ildsjæl der brænder for kvinde-/pigefodbold.

en stor andel i at vi er nået så langt som vi er med kvinde-/pigefodbolden. Stort tillykke med hæderen.

Hun er et kendt ansigt, da hun tilbringer enormt mange frivillige timer på AaB. Pia har

134

AaB Årbog 2017


AaB Ã…rbog 2017

135


Af Lynge Jakobsen og Mette Andersen

AaB er ikke kun fodbold, men også gode tiltag

I 2017 har to nye projekter set dagens lys i AaB. Det ene projekt er i samarbejde med Aalborg Kommune, Uddannelseshuset, hvor vi på AaB er så heldige at have mellem 10 og 15 unge på AaB i 8 uger. Her får vi muligheden for at træne dem fysisk, men også i at møde til tiden mm. Vi startede i november 2017 vores 7. hold under træner Søren Jacobsen, som er tovholder på projektet (de første 5 hold blev trænet af Henrik Larsen). Dette projekt er igen ét, som gør en forskel. Vi har på de først hold set, at 1/3 af de unge, der har væ-

136

ret igennem forløbet, efterfølgende er selvforsørgende. I 2018 forventer vi igen at have 4 hold i samarbejde med Aalborg Kommune. Det andet projekt ”Os i Øst” er et samarbejde mellem AaB og Alabu Bolig, og her er AaB så heldige, at vi hver tirsdag får besøg af Aalborg Øst-borgere, som bruger en time på træning og derefter har socialt samvær. Målet er at komme i bedre form og lære sine naboer bedre at kende. Vi har udover disse to nye projekter allerede projekter, som gør en forskel.

AaB Årbog 2017


Vores projekt ”Fra sport til job”, hvor vi går ind og hjælper 9220-borgere med at finde fritidsjob, elevplads og ordinært arbejde, bliver ved med at vækste, og hvert år hjælper vi en del på arbejdsmarkedet. Her har vi fået fornyet kræfter igennem vores samarbejde med Himmerland og deres projekt Center for samskabelse, hvor der også er fokus på at skabe jobåbninger. Vores ”Get2Sport fodboldskole” var igen i 2017 Danmarks største med omkring 120 børn, der i uge 32 havde en formidabel uge på AaB i fodboldens tegn. ”Foreningssamarbejdet 9220” har nu også fået badminton som en idrætsgren, og vi for-

AaB Årbog 2017

venter, at dette samarbejde fortsætter ind i 2018, og forhåbentlig bliver dette gode tiltag forankret, så det kan fortsætte. Vi har stadigvæk et godt samarbejde med andre klubber i vores EU-projekt, og vi har i år haft to hold af trænere, som vi har sendt ud i verden for at dele erfaringer. Skulle I have nogle spørgsmål, eller vil I gerne have uddybet noget – tøv ikke med at kontakte os.

Sportslig hilsen Lynge Jakobsen og Mette Andersen

137


Af Inge Frost Poulsen

AaB’s Dameklub JUBILÆUMSÅR

Lørdag den 18. marts 2017 kunne Dameklubben fejre 60 års jubilæum. Jubilæet blev markeret med en festaften i AaB´s klubhus med middag og dans. Hanne Jønson havde forfattet en rigtig god jubilæumssang. Alle de festklædte gæster bidrog på alle måder til, at det blev en rigtig AaB fest. En aften, hvor mange minder dukkede op, fra alle de sjove AaB fester, der tidligere blev holdt i klubhuset. En kæmpe tak til alle jer der deltog.

138

Inga Johansen, Tove Sørensen, Henny Sørensen og Ruth Qvist har været medlem i alle 60 år. Og blev i forbindelse med deres 60 års jubilæum udnævnt til æresmedlemmer af AaB´s Dameklub. De blev hædret ved en jubilæumsmiddag på Hotel Havkatten i Hals. Det blev en hyggelig dag, hvor de kunne berette om mange gode minder og sjove episoder gennem årene.

AaB Årbog 2017


Ved generalforsamlingen i oktober måned var der genvalg til Else Marie Simonsen, Else Løkke og Birgit Lybye. Karin Hansen valgte at stoppe som revisor. Karin har været revisor i Dameklubben i 27 år. En kæmpe tak til Karin. Anna Larsen blev valgt til revisor. 2017 har været et rigtig godt og positivt år. Der har været mange interessante og varierede arrangementer. Alle med stor deltagelse. Et rigtig godt møde, hvor vi havde mændene med, skal dog nævnes her – en dejlig forårsaften i maj måned var vi 72 på travetur rundt i Fjordbyen. Hvor vores guide fortalte om ”livet” i Fjordbyen. Aftenen sluttede med stegt flæsk og persillesovs m.m. på Aalborg Vandrehjem.

AaB Årbog 2017

I 2017 har vi haft den store glæde at sige velkommen til 7 nye medlemmer. Har du lyst til at blive medlem i AaB´s Dameklub? kan du kontakte formand Inge Frost Poulsen, Mobil 2946 8921, 9816 1861 eller mail: ifp@stofanet.dk. Se vores program, vedtægt m.m. på: AaB Af 1885’s hjemmeside, hvor AaB´s Dameklub findes under sportsgrene og støtteforeninger. Vi mødes til forskellige arrangementer den første onsdag i måneden kl. 19.00, bortset fra januar, juni, juli og august. Og nogle af møderne bliver mændene inviteret med. Herudover tager vi på sommerudflugt den sidste onsdag i august måned.

139


Af Karsten Simensen

AaB’s Venner AaB’s Venner har de senere år haft to hovedaktiviteter nemlig tirsdagssammenkomsten den sidste tirsdag i måneden med undtagelse af juni, juli og december måned, og ”Gamle Drenge” arrangementet som Ejvind Poulsen startede i 1992 og som holdes den første lørdag i november. Banehold I år er der så kommet en ny aktivitet til, som er blevet meget værdsat af Allan Gaarde og den sportslige sektor i AaB. Klubben har de sidste par år investeret store summer i forbedring af klubhus og træningsfaciliteter, og for at spillerne kan yde deres bedste under træning, er det vigtigt med optimale baneforhold. Med de mange træningspas der er i løbet af en uge, så vil der opstå slitage og huller i banen. Allan Gaarde spurgte i foråret

140

om vi i Vennerne ville være behjælpelig med at pleje træningsbanen. Det blev forelagt på et tirsdagsmøde, og der kom tilstrækkelige tilkendegivelser til at bestyrelsen sagde ja til opgaven. Vi stiller med 3 personer en gang om ugen, som bruger ca. en time på at trimme banen, og slutter arbejdet med at spise frokost sammen med superligaspillerne. Der er 11 mand der udgør ”baneholdet”, og både ledere, trænere og spillere roser de skiftende ”banelappere” for deres indsats. En god måde at yde hjælp og støtte til vore elitespillere. Tirsdagstræf Tirsdagssammenkomsterne fortsætter i vanlig god gænge, og til de seneste møder har vi været over 30 til en god og klog snak over en kop kaffe med brød og efterfølgende en øl el-

AaB Årbog 2017


ler vand inden vi bryder op. Der er ingen tvivl om, at trænerteamet med Morten Wieghorst i spidsen vil få meget god inspiration til spillestil, taktik og holdsammensætning ved at møde op til vores tirsdagstræf. Gamle Drenge Det årlige ”Gamle Drenge” træf afholdes hvert år den første lørdag i november, og i år var det den 4. november kl. 12.00, hvor 80 glade og veloplagte AaB ”drenge” deltog. Helge Sander var inviteret som gæstetaler. Det er i år 40 år siden, at Harald Nielsen og Helge Sander fik fremprovokeret professionel fodbold i Danmark med virkning fra fodboldåret 1978, og som også ville være en væsentlig del af Helges oplæg til forsamlingen. Desværre måtte han melde afbud i sidste øjeblik på grund af dødsfald i nærmeste familie. Der er lavet aftale med Helge om, at han kommer næste år i stedet for, hvor det så er 40 år siden, der første gang blev spillet professionel fodbold i Danmark. I stedet trådte Allan Gaarde til og fortalte de fremmødte om, hvordan det er at drive professionel fodbold i dag, og om arbejdet med dels at udvikle egne spillere og samtidig finde de spillere der skal

AaB Årbog 2017

tilføres ude fra. Her tog Allan udgangspunkt i ”Gamle Drenge” arrangementet og de traditioner, kultur og værdier som klubben er grundet af, og som er fundamentet for den måde klubben uddanner, rekrutterer og former spillestil. Han mener vi nu er ved at ha et hold der - når det bliver endnu bedre sammenspillet - er på vej i rigtig retning. Der var også en stor tak til baneholdet for den hjælp og indsats der her ydes. Bestyrelsen havde i år sat fokus på tre temaer nemlig; 62 holdet, 67 holdet og cricket. Det er i år 55 år siden AaB i 1962 rykkede op i 1. division efter 14 års fravær, og selv om en del er døde fra dette hold, så lykkedes det at samle 8 fra dengang med bl.a., Hans Fogtdal, der scorede sejrsmålet 5 min. før tid i oprykningskampen mod B93. Hans bor i Odense og havde taget turen til Aalborg for at være sammen med gamle holdkammerater. I 1967 blev AaB for første gang vinder af DBU’s talentturnering og kan dermed i år fejre 50 års jubilæum, og her var der 9 fremmødte fra dette hold. Det er næsten det samme hold, som året før blev danske mestre i ynglingefodbold, og dermed AaB første danske me-

141


stre i fodbold. Som bekendt er AaB jo startet som cricketklub i 1885, og i år er det 40 år siden at AaB vandt det sidste af 16 danske mesterskaber i cricket, en ganske imponerende serie, og 11 fra den periode var med til at markere jubilæet. Ved sammenkomsten markerer vi også runde fødselsdage fra 70 år og opefter. Vi mindes også medlemmer der er gået bort og her blev der holdt et minuts stilhed for Bjarne Lund Pedersen, der døde i september. Bjarne var en alsidig idrætsmand, der repræsenterede AaB på eliteplan i både fodbold og cricket og var også i flere år i bestyrelsen for AaB Tennis. Bjarne var også en blændende håndboldspiller i Aalborg Håndboldklub og et fint menneske, der var en nobel repræsentant for AaB og nordjysk idræt. En fornøjelse at se så mange der prioriterer denne dag og kommer langvejs fra som København, Odense, Kolding Aarhus, Skive og Randers for at være sammen med gamle AaB venner. På Vennernes hjemmeside er det muligt at se billeder fra dagen.

142

Medlemmer AaBs Venner har i dag 153 medlemmer, og bestyrelsen vil i det kommende år forsøge at tiltrække flere ”yngre” medlemmer. Der er et par initiativer i støbeskeen, som vi tror vil skærpe interessen for at være en del af dette fællesskab. AaB’s Dameklub Til AaB’s Dameklub skal der lyde en stor tak for et godt samarbejde. Inge Frost Poulsen og hendes bestyrelseskolleger gør et stort og prisværdigt arbejde med et stort aktivitetsprogram, som vi i AaBs Venner også nyder godt af, idet nogle arrangementer er med ledsager, og dermed også omfatter en stor del af Vennernes medlemmer. Til ”Gamle Drenge” arrangementet stiller Dameklubben også med et ”hold” der sørger for servicering og forplejning af de glade ”gamle” drenge. Også tak til AaB A/S og AaB 1885 for glimrende samarbejde. Vi ønsker alle et godt nytår. Bestyrelsen

AaB Årbog 2017


fokus kvalitet lidenskab skaber succes

Nordre Ringgade 4 | 9330 Dronninglund | Tlf.: 98 82 01 86 | salg@bbtryk.dk | bbtryk.dk


Bestyrelse & personale

AaB Af 1885 personale: Bagerst fra venstre: Lotte Rosbjerg, Mette Heide, Dorthe Larsen Forrest fra venstre: Nina Smed, Ole Torp, Ole Christensen, Thomas Mortensen

Bestyrelsen, AaB Af 1885: Bagerst fra venstre: NC Hejlesen, Henrik Sørensen, Henrik Lynnerup, Jørn Simonsen Forrest fra venstre: Per Nielsen, Anna Larsen, Claus Fallingborg

144

AaB Årbog 2017


AaB A/S personale: Bagerst fra venstre: Allan Gaarde, Jens Als Thygesen, Martin Høj Pedersen, Stephan Schors, Anders Damgaard Midterst fra venstre: Martin Stigaard Skammelsen, Rasmus Estrup, Dennis Degner, Mikkel Kallestrup Johansen, Lars Thomsen, Brian Andersen, Lars Glinvad Forrest fra venstre: Kasper Bødker, Emil Jean Klastrup, Mette Schjøtt, Christina Johnsen Jensen, Birgitte Cassebaum Nielsen, Ronni Knudsen, Thomas Fiele Ikke på billedet: Trine Bruun Olesen, Bjarne Hansen

AaB Årbog 2017

145
En stram målsætning er vigtig for, at vi sammen tager de rigtige beslutninger, så vi kommer hele vejen rundt. Det er også vigtigt, at vi sammen med brugerne af klubben lytter til ønsker og drømme. En ting er dog sikkert: Det et meget stort projekt, og vi kan med sikkerhed ikke opfylde alle ønskerne, men håber, alle vil blive tilfredse...

148

AaB Årbog 2017