Page 1

 ร‘      

  รก

    โ€˜ ร   โ€™ รก 

  !

     

รก 

   

  

 รก    

   โ—    รก  รญ  

   รณ  รก 

 รก 

 'รก '   ! โ— "รฉ #  $  % $รฉ &   

    

 รญ & # & รก 

 0 &    *  ,  , $ ร

    รญ

    ! " #  $ % &  ' รก( )* +รก   , รญ! * -*$ . * ! , * , '  $ ( &  &* )* / !# , " * # )* "รก *!, . # ! ! * * ' $ & ร 

    รญ    รฉ รก 

  ' &

&  

รก  $  รณ ((  % รก 

 

รก  ) รณ & รณ

 *  +รฑ , - & .  รณ    รก 


noticias

   รณ     

! " #  $ #  %รณ# &รณ' (รณ รณ ) (   รก 

     
   

 

    #    #รญ  

  รญ ! รณ  2   1  

    !    

#   0

รณ           รณ  รณ   3 รฑ รก  %  0

รฑรญ     

 & "#!%"& %!

 ร

  # ""รฉ  $ " 

  รก   ,รก ' 3    

  

# "   + รบ 

  ,

 - 

  %  +# รณ รณ  รบ รฑ  (  รณ  # )')

  รก    รณ 4( 

 รก    #  

 รฉ  

รณ # รณ    รบ   

  & "#!%

 รณ   

 ร

 +   รญ $ โ—  / รณ

 '  รก  โ—       

 รณ โ€œ รญ  

    รก   

  

   

  รบ

โ€ รบ   

รก      !     

 รญ  

    " 

 "  #   $ 

   รก  ! %รบ    รฑ รก   # "   

  รญ ! รก     โ€œ 

    & รก  

Competencias

 โ€  " รก  "  

   '(   )     *   

  #รณ      รณ  

   # รก  + ,-./ # 

    รณ     รณ 

 รณ %  0 1  รญ #              

 รบ  

  2รญ 

     & %

  

  ! "รณ " ""  รก " 

 รก   รฉ โ€œ%รบ     รญ    #  รบ รญโ€ & !" !#ร"$

8

30%

jueces contravencionales fueron nombrados para agilitar los procesos.

 *  รก รก  

del nuevo personal son mujeres y el 70% hombres, con una edad promedio de 25 aรฑos.

Av. Mariscal Sucre Av. Morรกn Valverde

5  ''4 2   รก   &  .รณ

 6รญ   !รณ  6 * 5  * & 5  รก   #   รณ   รก รก  รณ  7 8

  +9 & "#!%"& %!

Av. Diego de Vรกsquez

Av. Simรณn Bolรญvar

Agentes de Trรกnsito Policรญa

Equipamiento

 รก 

 รญ   

745

motos

98

patrullas

1316 radios

700

โ€˜handheldโ€™

30

fotomultas

2000 conos

700

bastones


     

รณ  รก    

& 2รญ   : : / 

   ,รก ;   2    !รณ    รญ !!     รก         2รญ 0 & / รญ  * , %รก! #   รณ  

 ," (     , 1  ! 

 #     

 ! #   2รญ

 

 ! " ! # $  % 

  #รณ   รณ

   

    รก   #   รณ

   & "#!% "& %!รฑ  +  รญ  #   , 

 

   รญ   ร‰ 0รญ "  ,"รญ 1  รณ       รณ  #รณ )'' !  รญ    รณ % #       

 รณ 

รณ    1   

   

   " รบ รณ

 รฉ รญ 

  

รณ & "#!% "& %!
   

   รฉ     

 

   

รญ 

 # &รบ  #  

รญ   &  

 $ โ—  & รญ   รญ   รญ & # & โ— 1  

  

 

รญ   &

&  'รก ' โ— 

  + รฉ % # รณ  # # 

  

     

รญ   

 ! , %   

     : - #รณ  #  

  โ€œ& รณ !     รณ   

# รณ     #  

  รญ  !  $รณ 

  โ€ รฑรณ #  รก "  

"   

  รณ    

  

รญ   

 โ€˜,รก ; โ€™ *  # , % ,

 0 รณ $ รญ    !รญ รณ   รณ    โ€œ2    รญ 

    รญ <   โ€ " 0 2  : 6

  

    !รญ  =

> รณ  - $รณ  

!รณ  รฑ 

  รก &   - #   "รฉ

   

     รณ  "         # & "#!%

 

% "  รก รก" $ รณ

  ' "  " (

)  " % " * " "รก # $  +%, " " รญ "

  %% "- รก        รณ   รก   รก 

 % "    

 รณ        

  รœ ! % " % " (รณ " $  % . 

  &  

 1  รญ   # รณ

*  

  

    รญ 0 . 

    %#    %รบ 2รญ .

  

  0 0  #   รณ    # #        รญ

   รบ รก  & "&(

! รณ รญ   

     

  & ' "รณ #

      รฉ  

   0

 2 =02>   - % 2  0 2   2 

     รณ       

     ? ! )') '' & ' 

  " #    โ€˜% ."โ€™ 

&

  

 รก 

    & "#!% "& %!

&  รณ

  # รณ  #  # รณ รญ  

 รญ  $

      !  #

 #    

  0 =2 ,รญ >   ; =+ -

>     %รบ # รณ 

, + #       # 2 $รณ  #    

  รก   #  ?4  #   รญ  #

   

#รณ 

 &  ')4   & "#!%! 

&  #  " . ;  :  .# 0 รณ  รญ   รณ  รญ รณ  รฉ # รก รญ   *   รก  

 รก  

รณ  # รณ 

  2รบ 8 0  0

  0  +รณ %99 & "#!%


/

 

     


 

     

0

  รญ   ,% . + - 3 " ( %  # ) %4 %% ' ""  5 4 รญ '

" ' "" 4 %% ' "" %  + " ( โ€“   % % 

 # ) %4 3 % "- +    " %  

 )       &รญ รก 

โ—  รณ   ) รก 2  รณ  *  รณ     

โ—  

. % 1( 1  "  "- "  " "+ %" # 1 $ " + 1 " % !- " $ รณ  . + รณ !  & "#!%

0 # # 

    0  ,! 

รฉ    .รบ

  !รณ    0

รก .  

      

   ! รฉ  

!รณ   

 & "  

 รก    

!    ! 

 รญ โ€œ รฉ 

  

 รบ     

 โ€ "  #

   #   

#   #     *  

!   

 !รณ    

 3  1 -  .  % %% 1 9 4 # . " %รก") 5- ($ +   %% 1 9 

 3 รบ%  - % % %   . 4 . % " 7 1 ! รก 5- 3 " .  รญ  %

 รก   

  รณ

  

 %% 1 9  9  $"(รณ " " % 1 : "- % "- # " 1 "- % รณ % " & รฑ " % % 1  +รบ "  & "#!%

.  รญ  % %5รณ % % 5  " )  +  % + รฑ 6"$  รณ - %   . - ( " "  " & "#!%

% +  -  %   3';: '' ; % * +

% % ) % ( 1 " # +  " + " + " & "#!%

  

 

  #  - " %5รณ % , รณ % $  5 %  # ) % % + % "" % "  " & "#!% "& %!

 %  ,  ! - 6   % !4 . % 7 - 1"  + # % " %% 4 # 8 ,*- 3 " %  

 . + รณ !  4 !  5 + "  + " . + รณ ! 

   

 

 

% + "  % +รบ1% - 2 , % "

   #รณ  

     !    รฉ & &  0รก .   

      +   0  

 

      

   

   0/)  รณ#   

"  

รฑรณ . !รก! ,

 +  2

  รฉ #   & "#!% "& %!

   * % - 1 

 * % " % +  1 "  , "  %  รณ         รฉ

 % 3 % -   9 , % +  4 #  รฉ" 7 %, -  .  % % +  

 


<

deportes !    

  รณ  โ—     3   โ—  

ยฟQUIERES CONOCERLO EN PERSONA? METRO LO HACE POSIBLE

Ingresa y participa en metroecuador.com.ec, hazte fan en /diariometroecuador y responde la trivia publicada. MEDIA PARTNER: Sortearemos el viernes 15 de noviembre un pase Meet and Greet. ยกMUCHA SUERTE!

" -. " /' % 0#'    1   + รก  # " ( 2 (  ##    3#  - 

 6( 9 %1 " ", %  

  9 *"

9   & รฑ .#  รณ  ,

  -2  

 *"9  9 -2 รณ 

   ?  (   ?  "  " "     รญ        

    2รณ ) &

  รณ 

 #  

  

   " "  = รฑ> *"9 รณ รญ      $ #  

 ''   

 รบ      

 รณ  รบ     รณ  # % /  # . 

 & 

  % , % " " " %% " " %% " รณ% " + "  % +  

  ' รณ '   รญ       รณ    รก  % " 1  รณ รก   รณ รก  รณ รก     รณ     
  

   

=


15

lee e u o q o ri und a i El d o el m tod

A LUN ER O SÚP ECHIZ AÍSES H S P TA ARIO NE A V EL PLA D
  

   
 

  

  # 

 ?A) รบ  !    ;

รก )'( รก  รก & ร

, 0     รบ    &  รก     #       !  

 

รญ   

     

"  

    

  2 1 & 

โ—  & โ€˜

 

 รณ  รณ  รก โ— / $   รก รณ& โ€™  +& โ— 

 #   รณ      #  !    รก 

 รฉ รณ ' รณ' &  $รฉ # #!  

  รฉ ,รญ ,  .  ;  2   

 . - 

" ' ' โ€œ รก  รบ 

โ€  โ€œ   โ€ 

รณ    ! - '# !'  

  &     )( "  รฑ  '"' #  รก  % 1 =

 > . รณ   โ€œ

โ€  #   !รณ 

รณ  #  ! โ€œ #

       รก   โ€     รญ " รญ '0รก  รก  รฉ  !' &  

 ร‰% $ รณ " + % " +% " # % " รก 1 %"
  

   

 รณ

 

    ' + " %รณ, . รณ ) % 5 รก

"  2 +รณ ) + รก % " + " " # " )  " % "  "  $รก % # รก+ " " $ % " รฉ" 

> 1  + รฑรญ > ! 1 5  >3 3

3> #  " /&  " " "  " " + รก  รฉ" % รณ$ # % รก " % " & 

 3 3 รก  รญ " # +" รก - 9% " 

Jefe Nacional de Arte y Diseรฑo: Christian Carriรณn ccarrion@metrohoy.com.ec

&


รก 

 !   รบ espectรกculos

5  !  %! รก  รบ

   รก   รฉ  " %! โ€œ-  + /โ€ รบ  โ€˜& ,รบ  -  %รฉ  :$$  รก  

 6โ€™  รณ รก    รฑ  *6* รบ   & รก    รณ

 !     0* รฉ$ 

      รฑ รญ#   &  % ร 

  

 !  ,

 

รญ *

 ;

 2

 

รก ,

รบ  0   5 % 5 * # " " %% โ€œ*"  " รณ โ€

     

 

 

 

 % % รก % "  "

" "* 

   รก 

  โ— ) โ€œ'รก&  

  รฑ  โ—  โ€  

  รบ 

โ€˜   โ€™ 0 โ€˜&รก โ€™ รก  รฑ , 1      & รฉ 0 รก ' )     รก '   รก  ร  0  0   รณ รณ ,-./  รญ ยฟรฉ รณ รณ  

:  #           รฉ     

ยฟ รฉ รฉ  

0      

      

             ยฟ     โ€œ โ€ รณ    

   รญ #     รฉ   รฑ   รณ   รณ ยฟรฉ    รญ   

-  รณ     รฑ      

      รญ ! รฉ  

 

 รบ รฑ     

 

   

  % %%, รก  % " รญ "

 - %  3 โ€˜ โ€™   

             % " ! 

   รก 

   

 


รก 

     

&


/

รก 

     

20131112_ec_quito  
Advertisement