Page 1


     

 

 รณ   

  รฉ   โ— โ—                  รณ    รณ

 โ—

noticias

 รฑ  รญ        รผ       

        รญ      ! ! "     #  รณ  #  รฑ  #   $   โ€œ%  &โ€ ' (   !  

#  "    

!  $   รญ  !  $รณ "   # $  !   ) # # # ## *   

 

" # !   $   "$ $    !       รฉ รก    

 

 รณ  

  # 

       รฑ  รณ  รฉ  

 โ€       

! รณ

รก     

#   # $#  รญ 

  + รก     รณ  รก           $    , # $#   !   รณ   #  รฉ  - ! # "  $  . #  ! /$ รก $   #  #  0 1 "  

   โ€œ/ "  !

 # รญ #   #   

 # "   " #รญ รก  

   #     0  รณ   #  โ€ รณ ' -    ' 2 " 

# 334 รฑ  รณ 

/  !   2 "  2  " ! 

 

รณ    รญ ) รก & 

 รญ รก #  #  #  &   

 รณ  
     

    

 ร

       รณ  โ—         โ—  

 รญ  !"""  # รฑ รณ    โ— -        ) 

รณ 2  !  0   #  รณ 

       #  รก#     รณ  " # + รบ        รฉ # " #  $  # #   "    2 รณ รก   2  รญ  รณ รบ / .$     #รก  รญ#  รญ / 0   #  / - รก  รฑ  รก  

      # โ€œ 0   # # #          

  รณ โ€ !  รณ ' รฉ - "    #   #  รณ  & รญ  !  รณ   # โ€œ # โ€   รก 

 ร

 

  

        รณ  รญ   รญ รบ

     "รญ   #      รก   รณ 5!   -    ( 

" &  

    !        "   รญ  รฑรณ   รก 

  รณ  รฉ       รญ   

  รณ        รญ      รฑ

รณ      รณ   รฑ รบ     !  

   !    #$ # (  #  5 รณ   รณ "

 รฑ      

    $ 

 $    รณ

  /  &    

รณ "! % /    . 

  #   # *

 รก  # $ /    รณ 

 !   # !  # รก 

 รณ

6 5รณ   รฑรณ  "$   รญ ( #    $ "    รญ    5รณ "รณ "รณ   & รญ 

   "$   รญ 0

"รก /  รณ 

รญ 7 #    #$    " ! #   !  โ€œ 

  #รก โ€ & 

 ร 

     1 -8 รณ  #   รณ  รณ ! $ รณ #   # #   

  #  9: #  #   '  #รณ 

   & 

 รญ   รณ   รก#

 #  #  5! 2 รฑ # รณ     *   &# *&  รณ รญ    

 #รฑ   # รณ "รญ     รญ   #   $  # รฑ    

#  2#  / #    รญ  $     # รณ & 

     #  .  / &  %  รณ #    ;<<

   #  # #  .  - =#    #  %  ,

 รณ / 9<3;  

 

##    !  " # ! $ +     ! #  # $รญ        #  รญ 

 รญ #   & 


%       รฉ 

    

)  #  & 

รญ รก   

 รณ        

รณ   รฉ  >?<< #  รณ     #  #    5 รณ ) -   รฉ   & # 5)&* * #รก #  &   #       รก  #   รณ   + รบ     รฉ รณ #     !    + รญ  & # !  # 

 #   ! & $' ( 

 รญ   รณ #  )   ##  

   รณ       # รก   &   รญ   รก    ! "  

     0   - # #  #  รณ   #รฑ  )รญ     -$ # ! รก  โ€œ  # รก  3 0 ! ! $  รก  !  "    & *    รญ โ€  + รฉ #รฑ # $ # "  

  รญ      /  ! #    #รฑ & 
     

โ€œ  

โ€    .      

 2 ! #

  

  รญ #    รณ =  โ€œ1$รก #   รญ   5  &   โ€ รฑรณ   

 

  2    ** -  5  !     รณ * + #      รณ    #  #รก #รก โ€œ  โ€  

รณ ! #  โ€œ  # # โ€ โ€œ    โ€ & 

 รณ 

รก   

 $ 0 1  รณ 1 -

 #    ' รฉ +   รณ !  #     โ€œ) โ€  ! 3< รณ  รก  # / .  5! "  + รบ  

     

  รก    

 $   รญ  ! # #  +   รณ ! 3< 34    "     # รบ# #รณ  " รณ 0 / รณ )รญ -        #       .# "

 &   

   

 $  รญ     โ— &

     % โ—   รก    # 5 .      2รญ  

# #รก     # *

 #  0

 รฑ  #รญ       &      $ #  2 /  " 

     + + ++ / # รณ  !  # รญ 0  #  รฉ      รณ# #    

2# !     3; #  โ€œ)     2 + 5 .  #รก       # โ€ รณ  รญ -@  #รก    รณ .  ! 0 รฑ  รญ    # *    $  รณ #  #    2  '  .#   รณ     รณ   ' + & 

 

     2   

)

 

 

  , -  " $  ( รก  .      "#  รก  $#   รก #  %  /  !  #

 &!' ' # (รก ) * โ€œ !    โ€ 

 รก รณ  รฉ )  +

 #  $ *+  รณ  

   !  + # '     #   ) รญ  2     รณ #   รณ   $     "      "  /      3: # # รณ 

 รก # รฑ #  # รญ  .# .      #รณ  $   

  รณ   รณ  # # โ€œ   "   รญ โ€ / ) รญ  2 รณ $  ! # 

    

 ! รณ   รฑ "    "  #  #    #     "  

  รณ  $ #   # $    "  # & # 

       รณ # & 

#

รฑ    $

     $ รณ %&' 


3

 

     


     

4

   โ€œ โ€

 '    & ' (      โ— รก          โ—

        

especial

 

     0 "    #รก        รณ AB #  "     รณ# !   รณ !   #  

 # โ€œ *  โ€    #รก โ€œ  โ€          "

  ! #   #  #    #    CC         " ! รณ /  รณ  

# โ€œ  #รฉ โ€    รฑ !    รณ #รก 3<<

 !    5     #รก 

9B<<<<   ! # รบ #  /     #!    รญ ! 

  #   2  *"          & @! ! #       + ! #  รญ #  #  รณ  %         รก   #รฉ 

   /   = $ # #รก    รณ รก    รญ " #             9<< #   

 * D8 /       รณ # "        รก  #    

รณ ! "  #     รก #    #  ! 

     !   รผ    2   รก " @    #  #  

 $  รญ     #         & 

   2 .     .  . 

ยฟรณ 

  

 .  

           รบ  

. 

 /                

(  & ! 

 รก 

 

 ) " *!

 รฉ +

  รฉ , รก! - 

 

 . ! / - !  รญ -   

 0 


5

 

     

deportes

   

 ร

   

/   "  2  )@ "  รณ  #  รณ   ?B  5 5  #  

#    รณ   รก  *  # #  รก ( # /    # 

  , 0 .#รญ '  ! &รก 1 

 รญ $ 7 #     รฉ /รณ '  + รผ ! 2   #รก # $  # 2  รณ  $รณ      รณ !  รก  &  
  

   

6
     

!"# $#!%&'ร“ "!( ' '" # !#&%#

   ! & รญ      โ—           รญ โ— )  *

 )  +   $, -รบ     0 "     #รก   #  รก รก # #  รณ   รญ   รณ  !       รญ

#  

     รญ !     2   #  "  8 "   " +   # 

   รก# 

 

    

 !   0  รฑ      #   #รก >4< 3 # + รบ 3<< #  >A<   !

  รญ   + รณ      3<< #  $ # #รก  # "  +  -  รณ รฉ  รฉ  #รณ     รก#  ; # 

TOP 10: CIENCIA Y TECNOLOGรA SOLICITUDES DE PATENTE POR CIUDAD

SAN JOSE (SILICON VALLEY)

3144

5828

3509 1747

3051

SAN DIEGO

BOSTON NUEVA YORK HOUSTON

2288

LOS ANGELES

SEรšL

2538

OSAKA

2320

9444 3009

TOKIO KANAGAWA

 2รญ !  B< #     รณ !   #   # #   #  

 รก  # # + % !     รณ     

  #   ! # 7 % !   % +   รญ #รฉ     #  "รญ "  # "   "  !   & 

1

MILLONARIOS TECNOLร“GICOS: LA NUEVA REALEZA

 รก    23  ! รณ!   รญ SEAN PARKER, 33, Airtime

MARK ZUCKERBERG, 28, Facebook

$13.3

$2

billones

EDUARDO SAVERIN, 31, varios emprendimientos (anteriormente Facebook)

$2.2

billones

billones

YOSHIKAZU TANAKA, 36, Gree

$1.9

billones

JACK DORSEY, 36, Twitter, Square

$1.1

billones

GRรFICO: MIA KORAB; TEXT0: KIERON MONKS CIUDADES DE MAYOR CRECIMIENTO (MรNIMO 400 PATENTES POR Aร‘O)

REGIONES

En muchas ocasiones, una agrupaciรณn se extiende mรกs allรก de una ciudad a una regiรณn mรกs amplia. Las cifras muestran las regiones con mayor mayor cantidad de patentes (ciudad lรญder entre parรฉntesis) durante los รบltimos tres aรฑos.

1. KANTO DEL SUR (TOKIO-KANAGAWA) 45,367 2. CALIFORNIA (SAN JOSE-SILICON VALLEY) 33,955 3. TOKAI (NAGOYA) 15,203 4. REGIร“N CAPITAL (SEรšL) 13,715 5. BADEN-WURTEMBERG (STUTTGART) 13,343 6. BAYERN (MรšNICH) 13,191 7. TEXAS (HOUSTON) 9,754 8. RENANIA DEL NORTE-WESTFALIA (COLONIA) 9,005 9. MASSACHUSETTS (BOSTON) 8,741

10. CANTร“N (SHENZHEN) 8,657 11. NUEVA YORK (CIUDAD DE NUEVA YORK) 8,562 12. ISLA DE FRANCE (PARรS) 7,301 13. ILLINOIS (CHICAGO) 6701 14. NUEVA JERSEY (FILADELFIA-CIUDAD DE NUEVA YORK) 6507 15. SUR DE PAรSES BAJOS (UTRECHT) 6189 16. MINNESOTA (MINEรPOLIS) 5904 17. PENSILVANIA (FILADELFIA) 5811 18. WASHINGTON (SEATTLE) 5148 19. SUDESTE DE INGLATERRA (LONDRES) 4379 20. CAROLINA DEL NORTE (CHARLOTTE) 3987

14%

MADRID

SAN DIEGO 10%

SEรšL PARรS TOKIO

5%

HOUSTON ESTOCOLMO KANAGAWA

0% 1

2

3

4

5

6

FUENTES: OECD, FORBES

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ZรœRICH BERLรN

plus

 

     

450! 6  ! รณ

    * *  #  -   !  รฉ     

* -  -

 รณ   


     

METROQUIL

SEBASTIรN CHAABAN

METRO WORLD NEWS

"  รฑ  #         รฑ  รบ #รก E<<< #   # รฑ #รก  #    โ€œ   โ€    + 8 !  +# 0  รก  ##  

#   

 EAE< #    รณ  รฑ  #   รญ  #  

 !      #  #   /    !     !รณ  " ! รณ  "     รณ +  " #รก   #  #      !        #  รฑ  & 
  

   
%

espectรกculos

รก 

     


รก 

     

#$     / $รณ  #    รก #   

 #   รฉ     

  

รณ   , '0  # # '  รก   1  รณ   2# 0 120  

  $รณ  3A 93 รฑ      #รก# 

 #  รณ  !     รก   รณ   '2# 0 '  !   รฉ D- #        

!    

  !   5  ! # รณ !  $   รญ '-" # # # '   #  รฉ   รญ !        #   9<<< # "     รก   # !   #รก    ! #  #รก รก   รณ    =!@ # 0 )#  0!  "   /  รก   . 0  !  6  

 & $

-

  "   รณ รณ & 8 ) .   5 0    

  #    รญ  $รฉ  & 

 รก   % /  +  รณ 

 #   รณ       '-@  = 0 '  รฉ # #  #   #รณ   " H " ! ' ! + รบ #  H

"  รก  # >E<<<<< #  !  รก  #   #   

   " 

   # ##!  $ 0   

 รณ  $  

 - ' รบ รก 

 #   รฉ "รญ   

# โ€œ โ€ 2      * -  รฑรณ  รญ - '     #   # # & 

 " #    #  # $   # #  รบ  B<< ! 3<<< รณ  #รก  !   รก 0รฉ  3: 99  #  รฑ  #  C 

 0  120  รก 

 1 / #  

  #! !      รก  #! # รณ    @ , @@@# G /  รก  !    รก  "   $  9<3; & 

) $ !

    '  


3

รก 

     

  ! รณ

 

 $ รญ  รณ  รบ 

 ." รฑ   โ—    รณ    -รฉ โ—

        

 

 

 รบ #  รณ "  รญ  *    0รฉ     3< รฑ    #    รณ    "@   #รณ   'ยก% I -' 9<3;   รณ   #  รก# '=รญ# # '  $   รฉ  "  # / # รณ -"รญ    !   โ€œ #โ€ 

  รฉ   #รณ  

  รก # $ !  $    

#  "  รบ &  

  

!   

  .  รณ     "   รญ  รฉ0  '  รณ      รญ  รญ      รญ       รญ  

 รญ  รฉ 

รก     

 ' รญ     

รบ( 

 # 'D8!'   0    

 รฉ      +  #   !   รณ   รฉ  $  "

 #   $ *   # รญ   ! & 0   0 9<39 /   

#    #  'D8 !'   รญ & 

20130430_ec_cuenca  
20130430_ec_cuenca  
Advertisement