Page 1

més diari

DIVENDRES 26 DE NOVEMBRE DE 2010 núm. 1.677 www.diarimes.com

tarragona ~ reus ~ costaDaurada

Sea Life s’interessa per instal·lar un Aquari al Port de Tarragona OCI La companyia, un referent en el sector del lleure, està negociant amb el Port, l’Ajuntament i ACC10 de la Generalitat, per aprofitar el solar que quedarà buit en cas que s’enderroqui el vell edifici de l’Autoritat Portuària. P2-3 AVUI TAMBÉ

CRISTINA AGUILAR

REUS

Atropellen dues persones que creuaven els carrers Riera Miró i Onze de Setembre. P8

El cantant Carlos Baute va atendre les seves fans per espai de dues hores a la primera planta del centre comercial. Joves i adults van embogir amb el cantant.

El cantant Carlos Baute desferma passions adolescents a El Corte Inglés TARRAGONA Prop d’un miler de persones van fer cua ahir a les portes del centre comercial per què el cantant veneçolà els signés el seu darrer treball ‘Amarte bien’. P6


2 - diarimés

TARRAGONA

26/11/10

LLEURE

Negocien la ubicació d’un gran Aquari en l’espai del vell edifici de l’Autoritat Portuària La concessió seria per l’operador d’oci de referència al sector Sea Life, propietari de l’Aquari de Benalmádena C.A.

El Port de Tarragona, l’Ajuntament de Tarragona i l’organisme de la Genera· litat ACC10 han proposat a l’empresa Sea Life la pos· sibilitat, entre unes altres, que es quedi en concessió administrativa el solar en el qual es troba l’edifici antic de l’Autoritat Portuària de Tarragona perquè puguin construir un gran aquari i convertir tota aquesta zona en un parc d’oci marí. Segons fonts munici· pals, Sea Life està estudi· ant aquesta proposta, en la qual entraria també un dels tinglados que el Port de Tarragona té al Moll de Costa. Amb això es pre· tén donar un ús a un solar que quedarà buit quan es derroqui l’edifici i al ma· teix temps donar una ren· dibilitat i una embranzida econòmica a tota aquesta

zona perquè serveixi de pol turístic per tal d’atreure a la ciutat de Tarragona un nombre més elevat de visi· tants anuals i no dependre tan sols del turisme cultu· ral. Sea Life pertany al grup Merlin Entertainments, el segon operador d’oci del món i capdavanter en en· treteniment familiar. Mer· lin està present en 12 països dels tres continents –Euro· pa, Àsia i Amèrica –posse· eix 51 atraccions i més de 13.000 treballadors, amb un volum de 30 milions de visitants. A més de la mar· ca Sea Life, també posseeix parcs temàtics o atraccions emblemàtiques com ara The Dungeons, Legoland, Gardaland, Alton Towers, Chessington World of Ad· ventures i Zoo, Merlin En· tertainments London Eye, Madame Tussauds, War·

wick Castle, Legoland Dis· covery Centri, Heide Park i Earth Explorer. Aquesta empresa tam· bé ha estat la propietària del famós pop Paul, el polp que es va fer famós en l’úl· tim Mundial de futbol per les prediccions de resul· tats que va portar a terme. El pop va néixer a Sea Life Centre de Weymouth, un poble al sud d’Anglaterra, però va viure a les instal· lacions del Sigui Life Cen· tre en Oberhausen, a Ale· manya. Sea Life és la major cadena d’aquaris del món i té com principal objectiu, segons la seva pròpia web, «l’educació i protecció dels nostres oceans» i participa activament en la seva con· servació. En total posseeix 26 centres i 3 Santuaris Ma· rins, en els quals es combi· na tecnologia, experiència biològica que «garantei·

L’objectiu és dinamitzar tota la zona del port i evitar la dependència del turisme cultural

L’empresa Sea Life ha estat propietària del conegut pop Paul, famós pel Mundial

xen un recorregut únic pels mars tropicals i Europeus, on trobar sorprenents es· pècies; estrelles de mar, ca· vallets, taurons, ratlles...».

aquari en la població de Be· nalmádena. Sea Life Benal· mádena, un dels primers centres d’oci de la Costa del Sol que es va establir fa 15 anys en el Port Esportiu de Benalmádena, i des d’ales· hores ha rebut més de 4 mi·

Un Aquari a Espanya A Espanya ja posseeixen un


TARRAGONA

26/11/10

CEDIDA

CEDIDA

Un dels grans atractius d’aquest tipus de parc són els túnels submarins que permeten al visitant tenir la sensació de trobar-se endinsat al fons marí i veure de prop les espècies animals i vegetals.

lions de visitants. El complex posseeix 500.000 litres d’aigua i prop de 2.000 espècies marines, algunes autòctones i altres procedents d’exòtics paratges. Entre esculls i amb una perfecta recreació de les ribes marines, es poden conèixer a les espècies que habiten pròximes a les costes mediterrànies, contemplant diferents animals marins com les ratlles, un

animal que es pot acariciar i al que també es deixa alimentar. Aquest contacte directe amb els animals s’experimenta en aquest aquari amb el denominat Laboratori Marí, on el visitant pot tenir en les seves mans estrelles de mar, tomàquets marins i altres curioses espècies. Un gran túnel submarí endinsa el visitant en un immens tanc, amb 250.000

litres d’aigua de capacitat i es converteix en un mirador d’excepció en el qual passa literalment envoltat de múltiples espècies de taurons, tortugues marines i un gran nombre d’espècies tropicals d’espectaculars colors i cridaneres formes. De les profunditats passa al paradís amagat de l’Amazònia, on els més curiosos animals que poblen aquest entorn els sorprèn pas a pas. També disposa amb un pop gegant amb la seva fascinant elasticitat i es pot admirar un cranc cocotero amb la seva increïble força, tortugues marines, i una infinitat de peixos que provoquen les delícies dels més petits. El complex també posseeix un minigolf pirata i un pla d’activitats diari.

D’un hotel de luxe a un centre d’oci C.A.

Des que es va conèixer que l’Autoritat Portuària abandonava el seu edifici i passava a ocupar un més modern, moltes han estat les incògnites sobre el futur de l’antiga seu. Els que la coneixen o han treballat en ella coincideixen a assenyalar que és antifuncional, amb molts problemes estructurals i que no ha donat el resultat esperat. Una cosa és dissenyar un edifici i una altra molt diferent és utilitzar-lo diàriament. S’han plantejat diferents propostes, des de enderrocar-lo i deixar la zona sense cap tipus de construcció fins a convertir-lo en un hotel de luxe, passant per un hotel d’entitats o viver d’empreses. S’han fet moltes propostes, però sense valorar els costos que pot comportar la rehabilitació de l’edifici i en una època de crisi com l’actual, els projectes han de ser realistes. Les negociacions amb l’empresa Sea Life són molt incipients i encara es desconeix si arribaran a bon port, mai millor dit, però la veritat és que un aquari d’aquest tipus ha de ser atractiu. L’empresa té l’experiència d’un centre com aquest a la Costa del Sol. Manca saber si es considera atractiva la proposta tarragonina.

diarimés - 3

La ciutat encén avui, a les sis de la tarda, els llums de Nadal Ha arribat Nadal a Tarragona. La tradicional encesa de l’enllumenat de Nadal se celebrarà avui. La conselleria de Promoció Econòmica de l’Ajuntament, el Centre Comercial La T de Tarragona i la Federació d’Unió de Botiguers de Tarragona, han organitzat per avui, a les sis de la tarda, la festa d’encesa de llums de Nadal, una festa adreçada a tots els nens i nenes de la ciutat, que a més estaran convidats a un berenar de coca i xocolata calenta, mentre gaudeixen de l’actuació del mag Struc. L’acte se celebrarà a la Rambla Nova a l’alçada de la Font del Centenari. Els llums s’encendran a dos quarts de set de la tarda pels nens de Tarragona. Aquest any 76 carrers i places han estat guarnits de diverses figures. És novetat les figures que il·luminen la Rambla Nova, realitzades amb cortines de led, i que per primer any comprèn el tram del Balcó del Mediterrani. També són novetat els arbres de led de la plaça Imperial Tarraco i el reforç d’il·luminació que s’ha fet a l’entorn del Mercat, especialment els carrers Colom, els carrers Governador Gonzalez i Reding, on s’instal·larà un sostre de llum de sis metres d’ample, i un arbre de leds de 5 metres d’altura.


4 - diarimés

TARRAGONA

26/11/10

PROTESTA

Un grup de pares i mares d’alumnes del Miracle es tanquen per un bus gratuït Aquests van passar tota la nit al centre escolar esperant una resposta de l’Ajuntament de Tarragona CRISTINA AGUILAR

C.M.

Un grup de pares i mares d’alumnes del CEIP Mira· cle que viuen a la zona de Llevant de Tarragona i que reclamen un transport es· colar gratuït van protago· nitzar ahir una tancada a aquest centre escolar. Una trentena de pares acompa· nyats dels seus fills van en· trar a l’escola a les sis de la tarda per passar tota la nit amb l’esperança de rebre una resposta per part de les administracions a la seva reclamació. Segons va explicar la por· taveu dels pares i mares afectats, Maria Pujol aques· ta tancada «s’ha de fer per· què no hem rebut cap so· lució i ja se’ns han acabat tots els tràmits burocràtics. A més, el Síndic de Greuges ha emès dues resolucions favorables que insten les administracions que instal·

Un dels moments de la tancada que van protagonitzar els pares. lin el bus escolar». En principi, aquests afec· tats tenen el suport de dues de les administracions im· plicades el departament d’Educació i el Consell Co· marcal del Tarragonès. En

canvi, no tenen el suport de l’Ajuntament de Tarra· gona que no vol assumir el 20% del cost d’aquest trans· port que seria al voltant dels 12.000 euros. Segons argumenta el consistori, els

afectats tenen a la seva dis· posició el transport muni· cipal gratuït i la targeta de bus escolar com tenen la resta d’escoles de la ciutat. L’Administració local també ha instat els afectats que assumeixin aquesta part del transport. Als pares i mares dels alumnes afectats, però, aquesta decisió no els con· venç perquè argumenten que el bus municipal no està adaptat al transport escolar de nens de 3 a 11 anys. A més, la seva portaveu, va assegurar també que «la resta de zones de la ciutat tenen una escola al mateix barri, fins i tot, poden anar caminant però els de Lle· vant tenim el centre a deu quilòmetres». Les diferents protes· tes que han protagonitzat aquests pares i mares no

han estat compartides ni per alguns membres del Consell Escolar, l’AMPA o la direcció del centre. Si bé aquests organismes donen suport que tots els nens pu· guin arribar a l’escola i que trobin una solució satisfac· tòria no els agrada les for· mes en què s’estan portant a terme les seves reivindi· cacions. La tancada d’ahir va comptar amb el suport dels grups municipals del PP i CiU. El portaveu popular, Alejandro Fernández va as· segurar que «no entenem la poca sensibilitat del Go· vern municipal quan estem parlant de 12.000 euros a l’any i provoqui l’enfronta· ment entre els propis pares dels alumnes». Per la seva banda, el regi· dor convergent, Raül Font diu que la zona de Llevant hauria de tenir una escola.

Susanna Rafart guanya el 21è Premi de biografies Rovira i Virgili Susanna Rafart ha es· tat la guanyadora del 21è Premi de biografies, au· tobiografies, memòries i dietaris Rovira i Virgili. amb l’obra Gaspara i jo. Sobre l’amor. Retrat oval de Gaspara Stampa amb intervencions presents. Rafart viu i treballa a Bar· celona. Llicenciada en Fi· lologia Hispànica i en Fi· lologia Catalana per la Universitat Autònoma de Barcelona. És catedràtica d’ensenyament secunda· ri i compagina aquesta tasca amb la crítica a di· versos mitjans. Ha pu· blicat diversos llibres de poema i de narracions. La seva obra poètica està traduïda a l’anglès, l’ita· lià, al grec, a l’eslovè, al búlgar i al francès L’any 2005 es va editar Pou de glaç en edició bilingüe a Itàlia (Milano, 2005). És autora del llibre de nar· racions La pols de l’ar· gument (2000), seleccio· nat a Antologia de contes catalans contempora· nis (Lateral, 2001), d’una Cantata per a infants (2004), etc. REDACCIÓ


TARRAGONA

26/11/10

diarimés - 5

MOBILITAT

CRISTINA AGUILAR

L’Ajuntament es replanteja la instal·lació d’una pilona al Portal Sant Antoni El Pla de Mobilitat es donarà a conèixer el pròxim dimarts ESTHER VALCÁRCEL

L’Ajuntament de Tarragona podria donar marxa enrere i no instal·lar la pilona per restringir el pas de vehicles en un dels principals accessos a la Part Alta, el Portal Sant Antoni. El trànsit que mourà el futur pàrquing Jaume I i el que s’origina diàriament a les hores d’entrada i sortida del col·legi Lestonnac-L’ Ensenyança, són dos dels fets que han motivat que l’Àrea d’Urbanisme es replantegi l’opció de limitar l’accés pel Portal Sant Antoni. La peatonalització de la Part Alta, però, segueix sent el principal objectiu del consistori, que té clar que si finalment no es restringeix el trànsit al Portal Sant Antoni, el pas de vehicles es limitarà en un dels carrers

pròxims a aquests. «Estem estudiant posar una pilona a la plaça de la Pagesia o bé al carrer de les Coques», explicava al Diari Més el regidor de Mobilitat, Carles Castillo, que apuntava que qualsevol d’aquestes dues actuacions obligarien als vehicles ha dirigir-se cap als carrers Arc de Sant Llorenç, Sant Pau, Guitarra i, finalment, per la Baixada del Roser fins sortir del nucli antic per la Rambla Vella. Tots els detalls d’aquestes i altres actuacions es donaran a conèixer el pròxim dimarts 30 de novembre, dia en què l’Ajuntament durà a terme l’esperada presentació del Pla de Mobilitat de la Part Alta. Tot i això, en les darreres setmanes ja s’han pogut veure alguns petits canvis en els carrers del

La línia de bus es retarda per falta de pressupost E.V.

La línia d’autobús que ha de recórrer els carrers de la Part Alta haurà d’esperar. El motiu és la manca de pressupost de l’Empresa Municipal de Transports (EMT), que en els últims mesos ha hagut d’invertir una bona part dels seus recursos a la nova línia comercial que es va posar en marxar a l’octubre amb l’objectiu de potenciar els establiments comercials de la ciutat davant l’arribada d’El Corte Inglés. El servei, que s’adreçava sobretot a les persones grans i a la gent amb mobilitat reduïda del nucli històric de la ciutat, havia de disposar de dos autobusos de dimencions reduïdes. L’EMT però, encara no ha pogut obrir el concurs públic per adquirir els nous vehicles.

nucli antic. Entre d’altres, l’Ajuntament ha instal·lat una nova pilona mòbil al carrer Merceria, a l’altura de la cantonada amb el carrer Pare Iglesias. «L’objectiu és garantir l’ús exclusiu per a vianants del carrer Major», assenyalava Castillo, que avançava que aquesta nova pilona només permetrà el pas dels vehicles de càrrega i descàrrega entre les sis i les deu del matí. En aquest sentit, el regidor de Mobilitat recordava que, per aquest motiu, entre altres actuacions, també s’han col·locat altres pilones fixes en els carrers Abat i Cuireteries, pels quals es podia accedir al carrer Major.

Sense zones de càrrega D’altra banda, des de fa aproximadament una set-

El Portal Sant Antoni és actualment el principal accés viari al nucli històric de Tarragona. mana, la gran majoria de senyals viàries de càrrega i descàrrega de la Part Alta han desaparegut. «L’Ajuntament no actua de forma coherent», denunciava el portaveu de l’Associació de Veïns Casc Antic, Quim

Castellví, que, segons va explicar, els vehicles de mercaderies encara no respecten els horaris establerts. «Hi ha molts vehicles que arriben a les vuit del matí i resten aparcats fins a la una del migdia», apuntava Cas-

tellví. La desaparició de les zones de càrrega i descàrrega a la Part Alta responen a la intenció de l’Ajuntament de dur a terme una reestructuració dels espais habilitats per aquesta activitat.


6 - diarimés

TARRAGONA

26/11/10

ACTUALITAT

CRISTINA AGUILAR

El cantant Carlos Baute fa embogir prop d’un miler joves i dones Va estar firmant autògrafs a El Corte Inglés REDACCIÓ

Una allau de crits va envair ahir al vespre la secció de dones de la primera planta d’El Corte Inglés de Tarragona. Provenien de les prop d’un miler d’adolescents i de dones que es van acostar per veure a un dels seus fans: el cantant veneçolà Carles Bauté, qui des de les set del vespre i durant més de dues hores va estar firmant autògrafs per promocionar la seva nova producció musical titulada Amarte Bién. «Guapo!», «Dame un beso!», «Cántame algo!».

Aquest van ser molts dels crits que es sentien ahir mentre centenars de persones feien cua per aconseguir una firma, una foto i, a poder ser, un petó, del Bauté. Conscient de la passió que despertava, el cantant es va apropar més d’una ocasió a les fans que esperaven. En un d’aquests cops, però, un guàrdia de seguretat va haver d’intervenir ja que les adolescents no el deixaven anar. Moltes d’elles li portaven regals com ara óssos de peluix, flors i fins i tot cartes.

Baute va firmar autògrafs a les seves fans més de dues hores.

MÚSICA

CRISTINA AGUILAR

Lluís Gavaldà presenta ‘Valset’, el seu llibre il·lustrat El cantant d’Els Pets, Lluís Gavaldà, va presentar ahir al vespre, en un acte a la llibreria La Capona de Tarragona, el llibre Valset, un àlbum que il·lustra la cançó homònima que el cantant tarragoní va escriure per al seu fill Lluc l’any 2007. L’autor del contingut escrit és en Gavaldà mentre que l’encarregat de les il·lustracions ha estat Xavier Salomó.


TARRAGONA

26/11/10

Una delegació de la ciutat d’Orléans visita Tarragona Aquesta setmana una de· legació de la ciutat fran· cesa d’Orléans, agerma· nada amb Tarragona, ha visitat la ciutat amb mo· tiu de l’inici d’una coo· peració educativa, en el marc d’un projecte pre· sentat per les ciutats de Tarragona i Orleans en el Programa Educatiu Eu· ropeu «Comenius Regio». El programa que volen promoure vol desenvolu· par de les potencialitats educatives dels Jardins du Loire d’Orleans i el Jardí Romà de Tarragona, com a recursos educatius de les dues ciutats. Entre d’altres àmbits s’estudiarà les varietats de plantes aromàtiques i medicinals, que són prò· pies de cadascun dels ter· ritoris. El projecte educa· tiu tindrà una durada de dos anys i hi participa· ran les dues ciutats, i els escolars dels dos centres educatius implicats, tre· ballant el tema de la bi· odiversitat en els jardins urbans. S’utilitzarà una plataforma com espai te· lemàtic de comunicació. REDACCIÓ

EQUIPAMENT

CRISTINA AGUILAR

diarimés - 7

ACTUALITAT

CiU critica la instal·lació de càmeres als semàfors reguladors de velocitat Diuen que es prioritza la recaptació REDACCIÓ

L’estat de l’aparcament, de davant de la piscina de Riuclar-Icomar i Bonavista.

L’Ajuntament arranja la zona de pàrquing davant la piscina de Riuclar En concret, s’han arreglat tots els desnivells que existien CARME MAS

L’Ajuntament de Tarra· gona ha arranjat la zona d’aparcament de davant de la nova piscina coberta dels barris de Riuclar, Ico· mar i Torreforta. En con· cret, s’ha procedit a nivellar tota la superfície perquè te· nia importants desnivells i «provocaven greus proble·

mes d’acumulació d’aigua sobretot en cas de pluja», va puntualitzar el regidor d’Esports de l’Ajuntament de Tarragona, José Cosa· no. Segons va matisar, «s’ha procedit al cobriment amb terra fina. Cosano també va infor· mar que s’instal·larà llum en aquesta zona perquè «tot

i que existeix un punt de llum, en moltes ocasions la zona d’aparcament queda molt fosca i volem que es· tigui ben il·luminada». En aquest sentit, va remarcar que «en aquests moments estem estudiant quina és la millor opció perquè no vo· lem provocar cap molèstia als veïns».

El principal grup de l’opo· sició a l’Ajuntament de Tarragona, CiU, va acusar ahir l’equip de govern de «prioritzar la recaptació per sobre de la seguretat dels veïns». La crítica ar· riba després que la regi· doria de Mobilitat hagi iniciat una prova pilot a l’Avinguda dels Països Catalans on s’han instal· lat càmeres als semàfors per a sancionar els con· ductors que els passen en vermell. Els nacionalistes pun· tualitzaven ahir que aquestes càmeres grava· ran la imatge de les per· sones que circulin per aquell punt, quan infrin· geixin el Codi de Circu· lació. «No entenem com quan es tracta d’instal·lar càmeres de videovigilàn· cia per millorar la segu· retat de les persones, la privacitat és un argument

que fa que l’Ajuntament incompleixi les seves pro· meses amb els veïns de la Part Baixa i, en canvi, quan es tracta de càme· res de control de les li· mitacions de la velocitat, el dret a la privacitat no té cap importància», ma· nifestava el regidor naci· onalista Frederic Adan, que assenyalava que des de CiU es considera que la millora de la mobilitat «té molts més aspectes que els simplement punitius». «Les multes són neces· sàries i les infraccions al Codi de Circulació s’han de sancionar, no en te· nim cap dubte. El que critiquem són les priori· tats d’aquest Ajuntament. Però si les càmeres són bones pels semàfors, en· cara ho són més per do· nar suport als veïns de la Part Baixa de Tarragona», va concloure el regidor nacionalista.


8 - diarimés

REUS

26/11/10

CULTURA

SUCCESSOS

El dia 22 s’obre el termini del concurs de cartells de Carnaval

Atropellen dos vianants que creuaven el carrer al nucli urbà de la ciutat

REDACCIÓ

Del 22 de novembre a l’11 de gener, la FRAC obre la convocatòria per al concurs de cartells de del Carnaval, que serà de lliure participació i cadascú hi podrà presentar el número d’obres que vulgui, sempre que siguin inèdites i no hagin estat presentades en anteriors edicions del concurs. To-

tes les obres seran exposades al públic durant el Carnaval i el guanyador ha d’acceptar la utilització del seu cartell com a imatge d’aquesta festa. A cadascú se li lliurarà un resguard que haurà d’exhibir en el moment de retirar l’obra, del 14 al 31 de març de 2011. Les obres no recollides es consideraran pròpies de la FRAC.

Els fets van tenir lloc ahir a l’avinguda Onze de Setembre i a la Riera de Miró M.JUST

MÒNICA JUST

Dues persones van ser atropellades ahir a la tarda a la ciutat de Reus quan creuaven el carrer al nucli urbà de la ciutat. El primer succés va tenir lloc quan passaven tres minuts de tres quarts de sis de la tarda a l’avinguda Onze de Setembre en la seva cruïlla amb el carrer de Ceferí Olivé, quan una nena de 12 anys creuava el vial per fora del pas de vianants, tal com van subratllar fonts de la Guàrdia Urbana. A conseqüència d’això va ser víctima d’un atropellament que li va provocar lesions a la cama i al maluc i, segons apuntaven les primeres informacions, podria patir una possible fractura, per la qual cosa va ser traslladada a l’hospital. El segon incident va tenir lloc pocs minuts després, pràcticament a les sis de la tarda i a l’alturaa del número 70 de la Riera de Miró, quan una dona de 48 anys també va ser atropellada mentre creuava. La dona, que, segons fonts policials, també creuava «per un lloc inadequat», va patir diverses contusions. Tot i que alguns dels ciutadans que es trobaven al lloc dels fets valoraven, per

Imatge que oferia ahir la Riera de Miró, poc després del segon accident.

Ahir a la tarda també va tenir lloc un accident a la N-420, que va obligar a tallar un carril al trànsit la proximitat en l’hora dels successos, la possibilitat que es tractés d’un mateix vehicle que hagués atropellat les dues persones, des de la policia municipal van confirmar a aquest rotatiu que no va ser així. A l’indret s’hi van despla-

çar dotacions de la Guàrdia Urbana, així com també dels Bombers de la Generalitat i del Sistema d’Emergències Mèdiques. Aquest és el tercer succés d’aquestes característiques que es produeix a la ciutat en els darrers tres dies, ja que cal recordar que dimarts a la tarda va ser atropellada una nena de tres anys al Camí de Valls, també mentre creuava un vial. D’altra banda, també du-

rant el dia d’ahir, i quan passaven vint minuts de les set del vespre, va tenir lloc un accident de trànsit a la carretera N-420, concretament al terme municipal de Riudoms, en el qual s’hi va veure implicat un vehicle, que va bolcar. L’accident va acabar sense cap ferit però, a conseqüència dels fets, es va tallar un carril de circulació. El trànsit es va restablir a tres quarts de nou del vespre.


PUBLIREPORTATGE

26/11/10

diarimés - 9

ROBA LABORAL I MATERIAL DE SEGURETAT

Treballa d’una manera còmoda i segura Prosegtar és una empresa que està especialitzada en la comercialitazió i venda de roba laboral i material de seguretat en diversos sectors OLÍVIA MOLET

Prosegtar és una empresa especialitzada en la venda de roba laboral i material de seguretat, que porta en aquest sector 15 anys, durant els quals s’ha consolidat com un dels establiments de referència a Tarragona i rodalies, on desenvolupa principalment la seva activitat. L’empresa comercialitza una gran varietat de productes tèxtils, calçat i accessoris diversos a empreses petites i mitjanes del Camp de Tarragona, tot i que en la seva cartera de clients hi ha grans companyies i empreses del sector de la petroquímica, un àmbit molt present en aquesta zona. El negoci de Prosegtar consisteix en la venda de roba laboral, sobretot dels gremis de l’hostaleria, indústria, sanitat i empreses de serveis. A més, també disposa d’EPI’s, equips de protecció individual, que tenen la seva homologació i certificació, ja que aquest establiment no comercialitza amb res que no compleixi la normativa. Productes diversos Pel que fa als productes que posen a l’abast dels clients, ja siguin particulars com les companyies, en l’àmbit del tèxtil laboral com el calçat no existeixen modes, sinó tendències, això obliga a Prosegtar a estar actualitzat i a oferir el millor del sector, per aquest motiu són distribuidors de les marques més bones de roba de treball. Si parlem de tendència en aquest sector, ara el què preval més és la comoditat en aquest tipus de prendes, perquè el treball ocupa gran

Prosegtar està al carrer Pere Martell, 55 de Tarragona, a més de Valls i a Reus.

L’empresa Prosegtar ha obert una nova seu a Reus, al carrer Bahía Blanca, número 3, on poder adquirir els seus productes

Els clients que ho desitgin poden consultar els catàlegs dels productes a la pàgina web www.prosegtar.com

part de la nostra jornada diària. Pel que fa a l’àmbit del calçat, l’evolució en els darrers anys ha estat impressionant, ja que els diferents models incorporen nous materials i no sembla calçat laboral, sinó que més aviat té un semblant a les botes de muntanya. Els clients que s’apropen a Prosegtar i compren els seus productes ho fan perquè en aquest establiment s’hi poden trobar les millors marques i la millor qualitat del sector del tèxtil laboral, calçat i altres accessoris de seguretat. Així mateix, els compradors troben en els tres punts de venda que Prosegtar té arreu de la província de Tarragona un ventall de productes on la comoditat n’és una de les principals característiques, a banda de les tècniques i de seguretat.

i visió de futur de Prosegtar. Així mateix, una segona novetat és que el negoci ha incoporat a la xarxa la seva nova pàgina web on hi ha penjats alguns dels catàlegs de productes que disposa. Així mateix, ofereix un apartat on els clients poden enviar les seves consultes tècniques, on l’equip comercial ajuda a decidir quin és l’equipació i els materials més adequats. Prosegtar és una companyia que té un equip humà eficaç i eficient que comparteix la filosofia de l’empresa, que és la d’aconsellar amb les visites comercials a cada client allò que requereix amb uns preus molt competitius i la màxima qualitat. Així mateix, Prosegtar és un negoci sòlid, solvent, dinàmic i amb la flexibilitat necessària per adaptar-se a les situacions del mercat actual. El fet de no ser fabricants d’aquest tipus de tèxtil, els proporciona un avantatge respecte la competència, perquè disposen d’una gran varietat i quantitat de productes, models i materials. La seva voluntat és seguir treballant i creixent per continuar sent una de les millors empreses del sector com avala la confiança que dipositen els seus compradors.

Novetats Una de les novetats que presenta aquesta empresa és que, a banda de les botigues que té a Tarragona i a Valls, la setmana passada va obrir un nou punt de venda a Reus, al carrer Bahía Blanca, número 3. L’obertura d’aquest nou establiment es deu a la voluntat i ganes de creixement


10 - diarimés

REUS

26/11/10

COMERÇ

Mor Isidre Masdéu, empresari vinculat a la Cambra i a Fira de Reus De 88 anys, va desenvolupar bona part de la seva activitat professional a Samsa REDACCIÓ

En el dia d’ahir, va morir a Reus Isidre Masdéu i Vives, de 88 anys d’edat, que va ser membre del Ple de la Cambra entre el 1976 i el 1986. A més, va ser una persona molt vinculada amb la realitat de Fira de Reus en general i de l’Expro/Reus en particular. El funeral tindrà lloc aquest matí, a partir de les nou, a l’església de la Puríssima Sang. Posteriorment, el seu cos rebrà sepultura al Cementeri de Reus. Masdéu, que va desenvolupar bona part de la

seva activitat professional a l’empresa automobilística Samsa, va ocupar diversos càrrecs de responsabilitat a l’organització de l’Expro/Reus. Va ser president de la Comissió d’expositors, sotsdirector del certamen els anys 1978 i 1982 i president del comitè organitzador entre els anys 1991 i 1995. Fruit d’aquesta dedicació Masdéu va rebre la insígnia d’Or de la Fira l’any 1998 i la insígnia d’or del Patronat de la institució firal l’any 1984. El president de la Cambra i del Comitè Executiu de

Fira de Reus, Isaac Sanromà, va lamentar la pèrdua de Masdéu i va destacar «l’empremta inesborrable que va deixar durant els intensos anys de dedicació

innata capacitat de treball van constituir tot un exemple, especialment per a les noves generacions que hem agafat el relleu de la institució firal».

Per la seva vinculació, va rebre la insígnia d’Or de la Fira i la del Patronat de la institució firal

Isaac Sanromà va lloar la seva figura, assegurant que «va ser un exemple per a la nova generació»

a la fira contemporània». Sanromà va assenyalar que «era un autèntic Senyor de Reus que amb el seu esperit, la seva il·lusió i la seva

Isaac Sanromà també va destacar que «la seva participació va ser determinant a l’hora de poder fer realitat edicions emblemàtiques

Isidre Masdéu Vives President del Comitè Organitzador d’Expro-Reus

Durant el període 1992 - 1995 La Fundació Fira de Reus expressa el seu més sentit condol per la pèrdua de tan gran persona i magnífic col·laborador. Reus, 26 de novembre de 2010

de l’Expro/Reus com la del 1992, coincidint amb el cinquantè aniversari de la Fira Oficial de Mostres, o la de l’any 1995, amb motiu de la vint-i-cinquena edició del certamen». Fruit de la seva vinculació amb Fira de Reus, cal destacar també el disseny que Isidre Masdéu va realitzar de la característica làmpada de 350 punts de llum que il·luminava l’antic vestíbul de la sala d’actes del Palau de Fires i Congressos de l’avinguda de Sant Jordi i que va executar l’empresa reusenca Llums Aladino. Aquesta espectacular creació es podrà tornar a veure al centre comercial Metrovacesa, ja que la multinacional va conservar aquest element i l’instal·larà al nou complex comercial que obrirà les seves portes durant el 2011.

Reus sol·licita un centenar de places del programa ‘ni-ni’ L’Ajuntament de Reus ha sol·licitat a la Generalitat de Catalunya un centenar de places del programa de formació i treball Suma’t, conegut col·loquialment com a ni-ni. Aquest projecte preveu unes 5.000 places a tot Catalunya per a joves sense formació menors de 25 anys que ni estudien ni treballen. Des del Consell Comarcal del Baix Camp se n’han demanat 120 places més, mentre que el total a la província de Tarragona arriba al miler de sol· licituds. Aquestes dades s’han donat a conèixer durant l’acte inaugural de la Casa de nous oficis de Mas Carandell, adreçada enguany a una trentena de persones. RED.

Isidre Masdéu Vives Membre del Ple de la Cambra de Comerç de Reus durant el període 1976 - 1986 El President, el Ple i l’equip tècnic de la Cambra de Comerç de Reus expressen el seu més sentit condol per la pèrdua de tan gran persona i excel·lent col·laborador. Reus, 26 de novembre de 2010


ELECCIONS

26/11/10

ERC ACN

Ridao es compromet a lluitar per evitar que l’Estat elevi l’edat de jubilació Assegura que la reforma ha incrementat la temporalitat REDACCIÓ

El secretari general d’Esquerra Republicana de Catalunya, Joan Ridao, i el cap de llista per Tarragona, Sergi de los Rios, es van reunir ahir amb sindicalistes de la UGT, encapçalat pel seu secretari, Jordi Salvador. Després de la trobada, Ridao va expressar el compromís d’ERC de «lluitar per evitar que el Govern espanyol reformi el sistema de pensions elevant l’edat de jubilació». Ridao va assegurar que «ens ensumem que Zapatero presentarà la seva proposta de reforma del sistema de pensions abans de final d’any i ERC donarà suport a les mobilitzacions de protesta que sorgeixin». En aquest sentit, el secretari general va apuntar que mentre l’edat mitjana de jubilació a Alemanya, França o altres països europeus voreja o no arriba als 60 anys, «a Espanya és de 62 anys i Zapatero vol

elevar l’edat als 67; anem a contracorrent d’Europa un altre cop». Pel que fa a les pensions, Ridao va dir que «el sistema no perilla, tot i que ERC és partidària de reformar el que faci falta en previsió de futur, però no a qualsevol preu». De fet, el líder republicà considera que es poden aplicar altres mesures per arribar a una millor situació en el moment en què a l’Estat existeixin tantes persones que cotitzen com persones que reben pensions. Però no podem recolzar un reforma del sector públic que sembla pensada per a benefici del sector privat de les pensions», va assenyalar Ridao. D’altra banda, en referència a la reforma laboral, el secretari general d’ERC va recordar que «els primers indicadors demostren que s’estan creant llocs de treball temporals però que es destrueixen llocs de tre-

PP

CEDIDA

Rafa Luna: «El PP és clau per enriquir Catalunya» El cap de llista del PPC per Tarragona, Rafa Luna, va visitar ahir el mercadet de Constantí on va repartir propaganda i roses entre les dones que visitaven l’emplaçament. Luna va manifestat que aquest diumenge «ens juguem encaminar Catalunya cap a un futur de riquesa i prosperitat, i el PP és clau per fer aquest camí».

FELICITATS Felicidades en tu 5º cumpleaños, de papa, mama y tu hermana Zaira.

Felicita les persones que estimes a través de ‘Més Tarragona’. Envia’ns una fotografia i el text de felicitació al carrer Sant Agustí, 21, 3er, 43003 de Tarragona o a l’adreça electrònica: publicitat@mestar­ragona. com. Les fotos s’han d’enviar amb dos dies d’antelació respecte a la data de publicació. Les fotos en suport paper no es retornaran.

ball fixos, i això últim va totalment en contra d’un dels objectius anunciats de la reforma, que era impulsar l’estabilitat laboral». I és que segons els republicans, aquesta reforma laboral «ha provocat que un augment dels contractes temporals».

A l’esquerra, el secretari general d’ERC, Joan Ridao.

diarimés - 11


12 - diarimés

ELECCIONS

26/11/10

CIU

ICV-EUiA presenta les propostes del seu programa contra la violència de gènere

Mas demana que transformin en un vot a CiU el sentiment del dia 10-J El candidat nacionalista va oferir ahir un míting a Tarragona davant d’unes 1.600 persones ACN

ACN

El candidat de CiU a la presidència de la Generalitat, Artur Mas, va demanar ahir als catalans que transformin en un vot a CiU el sentiment expressat al carrer en la manifestació del 10 de juliol. En un míting davant de més de 1.600 persones a Tarragona, va reclamar que la «riuada» de gent que es va manifestar pels carrers de Barcelona facin sentir ara la seva veu a través del vot. «Hi ha un moment pel simbolisme, per sortir al carrer, però hi ha un altre moment, que és el de la decisió», va dit. Mas es va referir també a la presència a Catalunya de José Luis Rodríguez Zapatero i de Mariano Rajoy, i va assegurar que vénen només perquè volen tenir el proper govern «enganxat pel ganyot». Mas va subratllar que la gent que va sortir al carrer volia sobretot un govern de Catalunya i unes institucions «dignes» del poble català. També reclamava, va continuar, que més enllà de conjuntures polítiques i majories, al marge de qui era el partit que governava a l’estat espanyol, el país pu-

Artur Mas va aconseguir aplegar més de 1.600 persones al rencinte firal del Palau de Congressos de Tarragona. gui defensar els seus interessos nacionals davant de qui calgui i amb la fermesa que calgui. I això és garantia amb un govern de CiU, ha assegurat. Per això, Mas va demanar un últim esforç perquè Catalunya tingui un govern de CiU i que,

a més, sigui fort. En aquest sentit, es va referir a la presència aquest dijous de José Luis Rodríguez Zapatero i de Mariano Rajoy durant els mítings finals dels seus partits. El líder convergent va remarcar que no estan aquí perquè pensin que els

seus partits puguin guanyar les eleccions, perquè són conscients que CiU obtindrà la victòria. «Vénen perquè el que volen és tenir el proper govern de Catalunya enganxat pel ganyot, volen un govern dèbil, hipotecat, endeutat, contra

les cordes i que el puguin manegar de qualsevol manera», va exclamar. Va assegurar, a més, que un govern de CiU tindrà energia i fermesa i podrà «plantar cara i defensar la dignitat nacional de Catalunya allà on calgui.»

La cap de llista d’ICVEUiA per Tarragona va presentar ahir el programa de lluita contra la violència de gènere i polítiques de seguretat tot coincidint amb la celebració del Dia internacional contra la violència masclista. Hortènsia Grau, acompanyada d’Arga Sentís i Enric Verdú, va fer una crida a intensificar les accions institucionals per aturar la violència envers les dones i va reivindicar els valors de l’esquerra i el feminisme. Segons Grau, la lluita contra la violència masclista, és una prioritat. Un dels programes impulsats per ICV-EUiA al capdavant del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació ha estat el Programa de seguretat contra la violència masclista. S’ha prioritzat el treball preventiu, impulsant per primera vegada a Catalunya l’Enquesta de Violència Masclista, dissenyant nous sistemes d’indicadors que donen llum a una dura realitat. També s’han incorporat canvis en la programació de la formació policial, introduint la perspectiva de gènere, l’especialització i la prevenció de la violència des de la tasca policial i s’ha reforçat una organització de la Policia de la Generalitat.


ELECCIONS

26/11/10

POLÍTICA

El PSC diu que la Diputació és el laboratori d’assaig del pacte CiU-PP La número 2, Montserrat Tura, va oferir un míting ‘express’ a la plaça Prim OLÍVIA MOLET

REDACCIÓ / M.JUST

El cap de llista socialista per Tarragona a les eleccions d’aquest diumenge, Xavier Sabaté, va afirmar ahir que «la Diputació de Tarragona és el laboratori d’assaig del pacte CiU-PP que el senyor Mas vol exportar a tot Catalunya». Xavier Sabaté va fer aquestes declaracions davant les portes de la Diputació de Tarragona on «CiU i PP ja estan tancant l’acord pel dia 29. Per això el senyor Poblet no ha donat a conèixer el seu programa, no ha explicat les seves propostes i s’ha negat reiteradament a dur a terme un cara a cara amb mi». En un altre ordre de coses, el candidat socialista va explicar les principals propostes dels socialistes al Camp de Tarragona en matèria d’energia. El primer que ha destacat Xavier Sabaté és que «nosaltres continuarem apostant per aprofitar els recursos de què disposem per generar energia com el sol, el vent o la biomassa». Al mateix temps, Sabaté va assegurar que fomentaren l’estalvi i l’eficiència a tots els edificis públics, a més de promoure les agències d’energia local i potenciar l’Institut de Recerca d’Energia de Catalunya de la demarcació per tal d’investigar en energia eòlica, marina i biocombustibles. Pel que fa al medi ambient, el PSC proposa instituir d’una manera definitiva el Parc Natural de les Muntanyes de Prades, avançar

La número dos del PSC als comicis de diumenge va participar ahir en un acte electoral a Reus.

Sabaté va subratllar l’aposta per fomentar l’eficiència energètica als edificis públics

Tura va reconèixer que «no hem sabut crear una xarxa perquè les dones se sentin segures»

en les noves tecnologies de tractament de residus i acabar amb la depuració de les aigües urbanes. Així mateix, «acabarem la dessaladora de Cunit i continuarem establint programes d’estalvi i eficiència d’aigua, reciclatges d’aigües industrials i urbanes i la reutilització», va afirmar Xavier Sabaté.

electoral. En aquest sentit, va lamentar que, fins ara, la formació nacionalista no hagi posat nom i cognoms a les seves propostes i «només ha utilitzat frases genèriques», un fet que assegura que el PSC ha deixat clar des del primer moment. És per això que va denunciar que «avui dia, sembla que l’ambigüitat tingui premi, i va fer una crida a que «riuades de vots socialistes» omplin les urnes el proper 28 de novembre. El tema de la violència contra la dona va ser l’eix central de la seva intervenció a la capital del Baix

Contra l’«ambigüitat» de CiU Per la seva banda, la número dos del PSC a les eleccions al Parlament, Montserrat Tura, va criticar ahir a Reus l’«ambigüitat» de CiU pel que fa al seu projecte

Camp, on va manifestar el seu «compromís» en combatre tot tipus de violència, malgrat reconèixer que «no hem sabut crear la xarxa necessària perquè les dones se sentin segures i protegides». Així, Tura va recordar que, durant els anys de govern del Tripartit, s’han creat jutjats específics per combatre aquestes problemàtiques, i que han dut a terme una llei d’igualtat real entre homes i dones. La número dos de les llistes socialistes va destacar, en un acte electoral que va tenir lloc al bell mig de la plaça del Prim, que la formació que representa és la «garantia de progrés que necessita Catalunya», i que José Montilla és qui ha sabut concretar millor les eines per sortir de la crisi.

diarimés - 13


14 - diarimés

CAMP DE TARRAGONA

26/11/10

ACTUALITAT

Els polítics i la societat reclamen unió i consens contra la violència de gènere Ahir es commemorava el Dia Internacional contra aquest tipus de maltractament a Tarragona CRISTINA AGUILAR

CARME MAS

Totes les administracions, local, nacional i de l’estat. A més, de tots els representants polítics dels diferents partits es van unir ahir contra l’eliminació de la violència de gènere. Aquest acte es va fer en un indret especial, a la Part Baixa de la ciutat de Tarragona, en un punt proper a l’habitatge on van ser trobar una mare i els dos fills, víctimes d’aquest tipus de maltractament. La regidora de Serveis a la Persona de l’Ajuntament de Tarragona, Victòria Pelegrín, va remarcar ahir que «tots hem de lluitar contra aquests tipus de violència i s’ha de treballar de manera continuada per eradicar aquest tipus de maltractament». Per la seva banda, la coordinadora territorial de

Un dels moments de la ‘performance’ que van fer ahir al matí.

l’Institut Català de les Dones (ICD), Isabel Sales, va assegurar que «s’ha de fer un esforç per part de tots i no s’ha de deixar de banda que cada dia és 25 de novembre».

L’acte d’ahir també va comptar amb la presència de la Dalila Nasri, amiga de la dona que va aparèixer morta amb els seus dos fills i vicepresidenta de la comunitat islàmica Ar·risala,

que va llegir un discurs on va dir que «la violència no té nacionalitat, és la nacionalitat diabòlica i inhumana. Tots hem de lluitar i estar units contra aquesta violència de gènere». Dalila també va remarcar que «totes les dones han de ser valentes i denunciar qualsevol tipus de violència. No poden consistir que ningú les insulti ni les humiliï». Aquest acte institucional va tenir diversos actes emotius. Un dels moments més especials va ser quan el grup Al Trot Teatre del centre de Paràlisi Cerebral de Tarragona La Muntanyeta va oferir una performance. Fins i tot, algunes persones anònimes que estaven entre el públic no van poder reprimir les seves llàgrimes. També es va interpretar amb violí el Cant

dels ocells a càrrec de l’Estudi de Música de Tarragona. Per la seva banda, el delegat del Govern de Tarragona, Xavier Sabaté, va assegurar que «aquest tipus de violència la produeixen els homes i tenim un assignatura pendent. Tothom s’ha d’implicar i ha d’haver-hi justícia per a tothom». L’encarregat de llegir el manifest va ser el psicòleg d’atenció a la violència de gènere, Sergi Gonzàlez, que durant la seva intervenció es va enumerar una per una totes les víctimes de violència de génere que s’han produït duran aquest 2010. En total, han estat tretze dones. Gonzàlez va remarcar que «totes les institucions hem d’incidir en l’eradicació, i sobretot, hem d’estar totes implicades».

El concurs de pesca de Calamar de Salou és tot un èxit amb més de trenta inscrits La quarta sessió del concurs del Calamar va continuar durant el dia d’ahir. Quant s’arriba a l’equador de la festa, segons va explicar la regidora de Cultura, Isabel Aguilera, «ens trobem amb unes captures inusualment elevades que feia anys que no es veien». La festa va començar dilluns amb 34 embarcacions inscrites que continuaran sortint a la mar fins aquest proper dissabte dia 27. Algunes fonts assenyalen que potser per la influència de la lluna plena d’aquests dies s’està pescant un volum molt important de calamars, com feia anys que no es recordava. La peça més gran pescada fins dimecres era de 1.225 grams, pescada per Joan Josep Borràs, el patró de la barca «GemmaEva». Així mateix, l’embarcació que ha pescat un nombre més elevat de calamars ha estat l’Argus IV. La màxima puntuació és de 3.230 punts de Pedro Sáez. REDACCIÓ


CAMP DE TARRAGONA

26/11/10

CALAFELL

CEDIDA

L’Ajuntament obté 4,5 milions per invertir i cancel·lar deutes Són fruit del cànon de l’empres d’aigües REDACCIÓ

El ple municipal de Calafell celebrat ahir al matí va aprovar un conveni entre l’Ajuntament i l’empresa concessionària del servei municipal d’aigües i clavegueram (Sorea). L’acord estipula que la companyia avança a l’Ajuntament el cànon que paga per usar la xarxa. L’avançament inclou els onze anys de contracte que resten vigents i permetrà obtenir 4,5 milions d’euros que el consistori destinarà a inversions, a prestar serveis i a cancel·lar deute his-

tòric. Des de l’Ajuntament s’apuntava ahir que, tot i aquests canvis, el conveni no modificarà el contracte amb Sorea pel que fa a la durada de la concessió ni al preu del servei. «El rebut de l’aigua no pujarà perquè aquest és un compromís d’aquest equip de govern de tot el mandat i per al futur», subratllava l’alcalde de Calafell, Jordi Sánchez. Sorea rebrà un interès del 7,75% per l’avançament del cànon. «Aquesta xifra no és gaire diferent a les condicions financeres que oferei-

El ple va fer un minut de silenci en rebuig a la violència de gènere. xen en aquest moment les entitats bancàries», va indicar el tinent d’alcalde de Serveis Interns, Joan Carles Robert. El principal gruix dels diners obtinguts es destinarà a finançar al projecte de la Llei de Barris que comen-

çarà al nucli antic. A aquesta partida s’hi destinaran 1,9 milions euros, una part dels quals seran per a obres i una altra per a actuacions de política social com la creació d’un centre ocupacional per a persones amb discapacitat psíquica.

LA SELVA DEL CAMP

CRISTINA AGUILAR

Almenys deu vehicles cremats en una planta de desballestament E. VALCÁRCEL

Un mínim de deu vehicles i part del taller d’una planta de desballestament ubicat al quilòmetre 12 de l’autovia C-14, a l’altura de la Selva del Camp, van cremar ahir a causa d’un incendi que va mobilitzar una dotzena de dotacions dels Bombers de la Generalitat. El foc es va originar quan passaven pocs minuts de les nou del matí i els Bom-

bers el van donar per controlat una hora després. Tot i això, a quarts de sis de la tarda d’ahir encara eren unes cinc les dotacions dels Bombers de la Generalitat que treballaven a la zona per netejar la zona i evitar que el foc proliferés. Al vespre d’ahir encara es desconeixia la causa de l’incendi. La investigació va passar ahir a mans dels Mossos d’Esquadra.

L’incendi va provocar una gran columna de fum.

diarimés - 15


16 - diarimés

CAMP DE TARRAGONA

26/11/10

JUDICIAL

ACN

Imputen Delta 0 per la mort dels cinc bombers a l’incendi d’Horta La titular del Jutjat de Gandesa ha citat Carles Font el17 de desembre ACN

La titular del Jutjat de Gandesa, Laura Martínez Salom, ha emès una interlocutòria on imputa Carles Font com a presumpte autor de cinc delictes d’homicidi per imprudència greu per omissió, un presumpte delicte de lesions i un delicte de danys arran dels fets succeïts el 21 de juliol del 2009 a l’incendi forestal d’Horta de Sant Joan. La jutgessa ha decidit així citar a declarar Font el proper 17 de desembre, en qualitat d’imputat, ja que el dia més crític de l’incendi era el màxim comandament dels Bombers a la zona, conegut

com a Delta 0. Durant els mesos d’instrucció d’aquest cas, la jutgessa ha pres declaració a nombrosos testimonis com bombers, comandaments, veïns i altres persones relacionades amb el cas. Inicialment es va detenir a dos joves que van iniciar el foc, però poc després van rebrotar les crítiques als bombers, fetes evidents ja poc després de la mort dels seus companys. Per això es va realitzar una comissió d’investigació al Parlament sobre l’actuació dels Bombers de la Generalitat, i els focus es van centrar en l’actua-

Delta 0, Carles Font, durant la comissió al Parlament envoltat de càmeres.

Carles Font està imputat com a presumpte autor de cinc homicidis per imprudència greu ció del Delta 0, que durant l’atrapament mortal dels sis bombers afectats no era al seu lloc de comandament perquè havia anat a rescatar un matrimoni en una masia amenaçada pel foc. Per això, la jutgessa va

demanar diverses vegades les transcripcions de les converses de ràdio entre els diferents comandaments i els efectius a peu de bosc, que van revelar la descoordinació que hi va haver en alguns moments. Ramon Espinet, Jordi Moré, Jaume Arpa, David Duaigües, Pau Costa i Pep Pallàs, membres del GRAF de Lleida, van quedar atrapats pel foc a primera hora

de la tarda del 21 de juliol del 2009. Un sobtat canvi de direcció del vent i el contrafort d’una muntanya els van deixar en un cul-de-sac per on el foc va passar per sobre ràpidament, fent inútil la zona de seguretat que havien creat. Quatre dels bombers van morir gairebé a l’acte, mentre que van quedar greument ferits Rep Pallàs i Pau Costa, que va morir tres dies després.

Els alumnes de sisè de Cambrils fabriquen sabó reutilitzant oli Els alumnes de sisè de primària de Cambrils han elaborat un sabó a partir d’oli usat, aprenent les maneres de reciclar i reaprofitar l’oli. L’activitat s’ha realitzat en el marc del programa El teu oli ens mou, en què han participat els alumnes de sisè de primària de Cambrils. En aquesta activitat han pogut experimentar amb l’oli i conèixer com reaprofitar-lo, així com conèixer les conseqüències de no reciclar-ho adientment. El taller es troba emmarcat dins del programa d’educació infantil Encambrila’t, organitzat per l’Ajuntament de la ciutat i gestionat des dels seus departaments d’Educació i Medi Ambient. Durant el taller, cada grup d’alumnes, de forma intercalada, ha realitzat una activitat de dues hores en la que han après els processos de depuració de l’oli i l’elaboració de sabó a partir d’aquest. En els propers dies, els alumnes podran recollir el sabó elaborat a la deixalleria municipal. RED.

FELICITATS Este niño tan guapo hace dos años. Felicidades Manuel, de tus papis y del hermanin. Un beso.

Felicita les persones que estimes a través de ‘Més Tarragona’. Envia’ns una fotografia i el text de felicitació al carrer Sant Agustí, 21, 3er, 43003 de Tarragona o a l’adreça electrònica: publicitat@mestar­ragona. com. Les fotos s’han d’enviar amb dos dies d’antelació respecte a la data de publicació. Les fotos en suport paper no es retornaran.

FELICITATS

Feliz cunpleaños negro, te deseamos de todo corazón, toda la familia. Te queremos.

Aquest noi tant jove de cor avui fa 93 anys. Moltes felicitats del teu fill.

¡Valentín, felices 9 años! Te quiero mucho. Mami

La Noemi i avui fa 9 anys. Moltíssimes felicitats princesa, de part dels teus papis, del padrí i de la padrina i del teu germà Dani que t’estimen molt. Mua.

Felicita les persones que estimes a través de ‘Més Tarragona’. Envia’ns una fotografia i el text de felicitació al carrer Sant Agustí, 21, 3er, 43003 de Tarragona o a l’adreça electrònica: publicitat@mestar­ragona.com. Les fotos s’han d’enviar amb dos dies d’antelació respecte a la data de publicació. Les fotos en suport paper no es retornaran.


www.cronica.diarimes.com

ACTUALITAT EMPRESARIAL TARRAGONA I TERRES DE L’EBRE

Núm.35. Novembre de 2010

Lluís Maestre. President del Col·legi d’Enginyers Industrials de Tarragona.

NOMS PROPIS

«Apostar només pel gas i l’energia eòlica és molt perillós» P10-11

Les petroquímiques de Tarragona comencen a presentar balanços optimistes

EMILIO BOTÍN

Les renovables comencen a fer figa

Fitness per acabar amb els accidents laborals

El sector de les energies verdes trenca la seva tendència a l’alça de fins ara i comença a preveure baixada de l’ocupació i perdre pes en l’economia del país.

Industrial Jubus de Reus ha aconseguit que en un any les baixes hagin passat de 17 a 1 gràcies a un programa d’exercicis preventius pels treballadors. P16-17

P12-13

Així, redueix els costos logístics i reforça la seva planta com a punt fort d’entrada al mercat ibèric P14-15

El president del Santander va visitar Tarragona per renovar l’acord de col·laboració amb la URV. P20

El sector dels lots de Nadal comença a veure signes de recuperació en la seva facturació

JOAN ALBERT ABELLÓ

J.Antoni Belmonte, nou president de la patronal tarragonina, CEPTA

Les xifres de vendes augmenten, i aquest trimestre es situen en més de 39 milions d’euros entre les quatre petroquímiques. P12-13

Papstar Ibèrica aposta per Tarragona i inverteix en maquinària

El president de la Cambra de Tarragona és un dels homes forts de CatalunyaCaixa P8

Segons les últimes xifres, les vendes es mantenen i fins i tot han pujat respecte a l’any passat P6-7

El nou president de la CEPTA renova càrrec i agafa les regnes de la patronal per quatre anys més P21 Messer Ibèrica acaba l’any del seu 40è aniversari a la demarcació de Tarragona

isaac sanromà El president de la Cambra de Reus assumeix la direcció de la Borsa Europea de Comerç. P8

La multinacional alemanya ha celebrat enguany els 40 anys de la seva instal·lació a Vila-seca P18


2

REPORTATGE

ENERGIES RENOVABLES

El sector de les renovables retrocedeix i perd pes econòmic L’any 2009 ha estat un punt d’inflexió en el desenvolupament del sector de les energies anomenades «verdes», conseqüència principalment del nou marc regulador, i les barreres administratives en l’adjudicació de concursos. A més, s’obre l’horitzó del 2020, on les energies verdes han de suposar el 20% de l’energia que es generarà a Espanya per complir amb la UE.

Núria Arlandes

L’

any 2009 ha estat molt difícil per tots els sectors econòmics, però un dels sectors pels quals més s’ha apostat, quant a motor econòmic de recuperació, ha estat el sector de les renovables, però ni aquest any passat i ni el que porta de 2010 està a l’altura de les expectatives. Malgrat això, el sector de les energies renovables dóna feina en aquests moments a 68.737 persones, i a aquests llocs de treball s’han de sumar els 44.000 indirectes que es deuen també a aquest sector, quedant un total de 113.000 llocs de treball, on el 44,6% prové de l’eòlica, el 28,4% del fotovoltaic, el 9,8% del sector tèrmic i la resta de subsectors, segons un estudi realitzat per CCOO. Pel que fa al futur laboral, en un termini de cinc anys es crearan només 11.000 llocs nous de treball a causa principalment de la falta d’ambició del Paner, que va aprovar un objectiu de consum d’energies renovables del 20,8% fins al 2020, Segons l’estudi realitzat per CCOO, si s’establís

EL DETALL

Aportació de les eòliques al PIB 3207 milions d’euros, que suposen un descens del 15,7% respecte a l’any 2008 i trenquen la tendència a l’alça d’anys anteriors un 30%, s’aconseguirien crear prop de 50.000 nous llocs de treball nomes d’aquí al 2015 i la suma total del sector podria arribar als 202.000 llocs el 2020. Per una altra banda, l’Associació Empresarial Eòlica (AEE) ha presentat l’informe sobre l’Impacte macroeconòmic de l’energia eòlica a Espanya realitzat per Deloitte, on també reflecteix la baixada de l’ocupació en aquest tipus d’energia. Així, a finals de l’any 2009 el sector ocupava 35719 persones, directament o indirectament, cosa que suposa 5.000 llocs de treball menys que l’any 2008. Aquest any 2010 s’espera que la tendència sigui la mateixa. Però a diferència de l’informe de CCOO, segons AEE, aquesta tendència es deu sobretot a la incertesa regulatòria existent que manté paralitzada una part

important de l’activitat del sector. Però també les restriccions dels concursos autonòmics per l’assignació de parcs terrestres, amb plans industrials que no sempre tenen a veure amb el desenvolupament d’aquesta tecnologia. L’estudi de l’AEE va més enllà i deixa clar que l’impacte del registre de pre-assignació que es va crear a l’empara del RDL 6/2009, juntament amb les creixents contraprestacions econòmiques i barreres administratives que estan suposant els concursos autonòmics per la instal·lació de parcs eòlics, han actuat com a agents negatius i han provocat una involució en el sector. Una de les dades que ho demostra és l’aportació del sector al PIB espanyol, que l’any 2009 va ser de 3.207 milions d’euros, cosa que suposa un descens del 15,7% respecte

a l’any 2008 i trenca la tendència a l’alça d’anys anteriors. En relació a la retribució de primes, la normativa actual només fixa la retribució de les primes fins al 2012; així, parcs com els assignats fa poc a Catalunya no tenen fixa la retribució, ja que en principi es començaran a construir a partir del 2013, cosa que pot fer paralitzar les instal·lacions ja que la retribució assignada no sigui suficient per fer viable el projecte. Per això, es demana un marc regulatori estable i clar al ministeri. Malgrat tot això, no totes les dades són negatives. L’estalvi obtingut per la substitució de combustibles fòssils durant l’any 2009 va ser de 1541 milions d’euros, 270 milions d’euros equivalents al valor de les emissions de gasos d’efecte hivernacle evitades. A la balança fiscal el sector va

Les energies verdes estan esdevenint un dels sectors econòmics més importants per sortir de la crisi


3

Novembre de 2010

OBJECTIUS

L’eficiència energètica, l’altra assignatura pendent Un dels objectius inclosos dins del Paner és aconseguir una reducció en el consum de l’energia primària del 20% respecte al nivell de consum que no existiria si no s’adoptés cap mesura d’eficiència energètica. Aquest és l’objectiu que han d’assolir la societat i el teixit empresarial d’aquí al 2020. Segons una enquesta realitzada per Eurochambres, aquest any entre més de 2.000 empreses d’arreu d’Europa, per analitzar fins a quin punt s’està conscienciant de la necessitat de ser efi-

cients energèticament parlant i els avantatges quant a reducció de costos de les nostres indústries revela que en general es tenen en compte la importància i els beneficis d’utilitzar l’energia de forma més eficient però moltes afirmen no disposar de suficients recursos i informació per porta-ho a terme. I en aquest sentit hi juga un paper molt important la crisi econòmica que s’està vivint. Per fer-nos-en una idea, el 93% de les empreses percep que les auditories energèti-

ques per identificar les possibilitats d’estalvi són d’utilitat, però només un 25% les ha dut a terme, el 40% no disposen d’una persona específica responsable dels aspectes energètics, i en els dos casos s’apel·la a les dificultats financeres per fer-ho. Per altra banda, tres de cada quatre no tenen el millor proveïdor de subministrament energètic, ja que no disposen de suficient informació per canviar-lo i el 79% no utilitza cap tipus d’energia renovable. Les pimes són el segment

empresarial, majoritari al teixit empresarial europeu, en què hi ha els resultats més preocupants, ja que només un 10% d’aquestes realitzen un control i seguiment del seu consum energètic, que en definitiva és el primer pas per prendre consciència de la necessitat d’una millora al respecte. En definitiva, l’enquesta denota que una major informació i assessorament, així com més incentius econòmics i facilitats financeres, contribuirien a impulsar els avantatges de l’eficiència energètica a les més de 20 milions de pimes de la UE i poder, així, assolir els ambiciosos objectius europeus en l’horitzó marcat del 2020. Pel que es veu, encara hi ha molts de deures per fer, s’ha de millorar.

L’eòlica marina pren el relleu del futur energètic de l’aire

LES XIFRES

aportar 213 milions d’euros i va invertir 156 milions d’euros en I+D+i, i les exportacions 2.104 milions d’euros l’any 2009. Quant a retribucions de primes, l’eòlica en va rebre per valor de 1.577 milions euros, cinc vegades menys del que ha aportat al PIB espanyol.

Paner: full de ruta de cara al 2020

Aquest és l’anomenat paquet verd, amb tres objectius clars, dels quals el més important és fomentar les energies renovables perquè suposin un 20% en el consum d’energia dins de la UE el 2020. Ara el govern ha establert el seu objectiu en un 20,8%, més del 20% exigit inicialment. Aquest és el punt en què tot el sector hi diu la seva i desperta algunes ampolles, però amb el que encara no podem somiar.

113

mil llocs de treball directes e indirectes provenen del sector de les renovables aquest any 2010

5

mil llocs de treball menys que l’any 2008 s’han creat al sector de l’eòlica a Espanya

21

per cent d’energies renovables és el límit establert per Espanya a assolir com a objectiu el 2020

En aquestes altures del desenvolupament de l’energia eòlica terrestre, tant en tecnologia com en instal·lacions i potència arreu del país, es troba amb un gran entrebanc pel seu futur, la limitació del sòl, per noves plantes; per això en previsió s’està buscant una sortida, i és aquí on entra en joc l’eòlica marina. Segons l’AEE, aquest tipus d’energia té un futur molt prometedor, ja que el mar té un recurs eòlic superior i més constant que el terrestre, i on existeix un potencial enorme de creixement. Aquest fet es té en compte ja dins del Paner, on figuren els objectius a assolir quant a renovables, i on l’eòlica marina està previst que de cara al 2020 generi al voltant del 2% de l’electricitat espanyola, amb 3000 MW objectiu poc ambiciós des del punt de vista de l’AEE, que junt amb el 16,6% previst per a l’eòlica terrestre suposarà el 17% del total. Tot i això, l’eòlica marina té gran dificultat tecnològica per la seva construcció i el seu manteniment però també en la seva major capacitat per generar electricitat, ja que el recurs eòlic pot arribar a ser un 50% més al mar que a la terra i requereix noves infraestructures que permetin evacuar la generació dels

parcs en punts claus pròxims a la costa. La costa espanyola és complicada, no hi ha plataforma continental i les aigües són molt profundes, cosa que encareix els costos de instal·lació, a diferència d’altres països europeus com Regne Unit o Suècia on la profunditat de les aigües és d’uns 20-30 m fins i tot lluny de la costa. Avui per avui, els únics projectes que hi ha en marxa a Espanya són experimentals. Un d’aquests projectes és el Zefir Test Station, promogut per l’Institut de Recerca de l’Energia de Catalunya (IREC), que s’ubicarà a la costa de Tarragona i serà una planta d’investigació internacional destinada a l’assaig d’aerogeneradors marins en aigües profundes, la seva instal·lació es desenvoluparà en dues fases. La primera està previst que estigui en funcionament el 2012 i s’instal·laran un màxim de 4 aerogeneradors ancorats al fons del mar a un 3,5 km de la costa amb una potència màxima de 20MW. Ara, l’IREC ha signat un conveni amb l’empresa Vorex per fer les estimacions de les condicions de vents normals i extremes en les dues fases del projecte, amb un model per la simulació de variables atmosfèriques. En definitiva, ja està tot en marxa.


4

ACTUALITAT

ELECCIONS 2010

Els programes econòmics dels partits, en ‘poques paraules’ La crisi que patim ha convertit les propostes econòmiques de les formacions polítiques en els eixos fonamentals i destacats dels seus programes electorals. Una aplicació ‘on line’ permet descobrir els conceptes més destacats d’aquestes propostes. Redacció

P

ot semblar que, al capdavall, totes les formacions polítiques presentin propostes econòmiques semblants en els seus programes electorals per intentar donar solucions a la crisi. Però en cadascun dels casos hi ha conceptes sobre els quals incideixen de manera especial en allò que proposen. Una aplicació disponible a la xarxa, Wordle que va adquirir transcen-

dència durant l’última campanya presidencial dels Estats Units en la qual es va acabar imposant Barack Obama i que va servir per analitzar els discursos dels candidats, l’hem utilitzada per fer la mateixa anàlisi dels apartats de mesures econòmiques que els partits amb representació al Parlament de Catalunya han inclòs en els seus programes i que són accessibles a les seves respectives pàgines web. En cada cas es pot observar de quina manera el missatge sobre les propostes que volen implan-

tar destaca conceptes ben diferents. Així, mentre Catalunya és el que més destaca CiU, les paraules ‘social’ i ‘persones’ sobresurten al programa socialista. Les mesures ecosocialistes tenen les seves referències clares a conceptes que en cap altre programa destaca: ‘sostenibilitat’ o ‘ambiental’; mentre que, per exemple, en les propostes de Ciutadans, es destaquen conceptes com ara la ‘transparència’ o la regulació’. Es tracta de tota una declaració de principis, en poques paraules.

CiU

Catalunya és el concepte més destacat del programa convergent, com ho són també els d’empreses, activitat, sector, creació i ocupació. En la mateixa mesura es dóna importància a la formació i als autònoms. Dels sectors, el de més presència és el dels serveis i la indústria.

PSC

En el programa econòmic socialista destaquen especialment els conceptes ‘social’ i ‘persones’. En menor mesura apareixen els d’economia, econòmics, empreses i sector. ‘Ocupació’ o ‘formació’ també són importants, tot i que hi apareixen amb menys intensitat.


5

Novembre de 2010

ERC

El ‘treball’ la ‘formació’ i les ‘empreses’ són els elements predominants a les propostes econòmiques d’ERC. En menor mesura, però, també hi trobem els conceptes de ‘persones’, ‘treballadors’, ‘ocupació’ i professional’.

PP

Per sobre de tot destaca la paraula ‘empleo’, seguida d’‘economía’ i ‘reformas’. Hi ha d’altres conceptes que es repeteixen amb intensitat, com ara ‘servicios’, ‘creación’, ‘garantizar’, ‘competitividad’ o ‘apoyo’. en menor mesura hi ha aspectes com ‘liberación’ o competencia’.

ICV

El terme ‘política’ és el més destacat, encara que ben a prop hi ha els de ‘Catalunya’, ‘fiscal’, ‘canvi’ i ‘producció’. També es veuen força destacats conceptes com ara ‘ambiental’, ‘sostenible’, ‘serveis’, ‘innovació’ i, és clar, ‘ecològics’.

C’s

En les propostes econòmiques de Ciutadans, cap concepte és molt destacat per sobre d’altres, encara que destaquen els de ‘mercados financieros’, ‘regulación’, ‘transparencia’, ‘intereses’ o ‘revisar’. En menor mesura apareixen ‘información’ o ‘riesgos’


6

ACTUALITAT

CAMPANYA DE NADAL

La crisi dóna un respir als «aguinaldos» de Nadal Un dels efectes que ha tingut aquesta crisi en el dia a dia de les empreses és la retallada de despeses en un dels productes més esperats pels treballadors, la cistella o lot de Nadal, i que ha fet que aquest sector notés sobretot l’any 2009 una davallada important de la seva facturació. Aquest any, però, les previsions són més optimistes i fins i tot superaran les xifres de l’any passat.

Núria Arlandes

A

quest any les empreses que estan vinculades a la preparació, venda i repartiment de lots i cistelles de Nadal poden tenir un respir, ja que la campanya comença amb molt bones xifres de facturació fins i tot una mica més alta que l’any passat, gràcies principalment a les petites i mitjanes empreses, que segueixen mantenint aquesta tradició, a què s’estan sumant les administracions públiques, que han tornat a apostar per aquest detall pels seus treballadors. Pel que fa a

les grans empreses, segueixen la tendència de retallades en aquest sector. Emília Climent presidenta, de l’Associació d’Elaboradors de lots, caixes i cistelles nadalenques de València, Alacant i Castelló (ASLOVAC), comunitat que absorbeix el 80% de la vendes de lots a tot Espanya, ens comenta que, a diferència d’alt r e s anys,

Les empreses busquen noves idees per afrontar el Nadal Euro Delicatessen t’ofereix la possibilitat de poder ser tu qui triï els productes gourmet tant per un regal com per lots d’aquesta època de l’any Dins el sector de de les empreses que es dediquen als lots i les cistelles de Nadal, també hi tenen cabuda les botigues de queviures, que troben en aquest sector una oportunitat empresarial per ampliar la seva activitat en una època que la gent es troba més procliu a fer més depesa. Entre aquestes botigues, trobem Euro Delicatessen. Aquest comerç, ubicat el bell mig del Casc Antic de Tarragona, concretament al carrer Santa Anna, es dedica a la venda de productes gourmet, tant

autòctons com d’importació, sobretot provinents del Regne Unit, dels quals en tenen un gran assortit. Entre els queviures que podem trobar hi ha les melmelades, els tes, compotes, salses, cerveses, productes frescos com formatges o salsitxes pel que fa als d’importació i embotits, olis, espècies, mels, vins i caves quant als autòctons. La botiga està regentada per la Judit i el seu marit anglès Kristian, d’aquí la gamma de productes d’aquell país i han apostat per donar un valor afegit a

l’empresa fent lots i cistelles per regal, i obrint altres possibilitats als queviures delicatessen, sense deixar de banda la compra del dia a dia. La diferència amb altres empreses és que tu pots triar els productes que vols regalar i des d’Euro Delicatessen s’encarreguen d’elaborar la cistella al gust del client. Els preus són molt assequibles i tot depèn del pressupost, oscil·len entre els 10 euros i el que un es vulgui gastar. Ara, prop de Nadal, aquests tipus de regals tenen molta

sortida, i esperen que tinguin molt bona acollida; a més, també esperen obrir mercat a les empreses perquè puguin realitzar els encàrrecs per als seus treballadors, ja que en 48 hores poden tenir els productes que necessitin tant siguin els autòctons com els d’importació. Pel que fa al futur, volen ampliar el seu assortit de queviures d’altres països europeus com França o Alemanya. A més, per donar conèixer els seus productes els diumenges fan tasts gratuïts al seu establiment.


Novembre de 2010

EL DETALL

Augment de la facturació Fins a un 5% han incrementat les seves vendes, aquest any, les empreses que es dediquen al sector dels lots de Nadal aquest any no han detectat cap publicitat negativa en els mitjans, ja que l’any passat van sortir publicats molts articles sobre empreses públiques i privades que anunciaven incloure retallades en aquest sector. “Era negatiu ja que no afecta només les empreses que es dediquen a l’elaboració d’aquests lots sinó les empreses que depenen de nosaltres, com les d’alimentació, impremtes, fabriques de torrons, etc., a més de ressentir-se’n l’ocupació femenina, ja que és majoritària en aquest sector”, segueix explicant Climent. Aquest any el sector és optimista ja que s’han mantingut les xifres de vendes de l’any passat i fins i tot hi ha associats que les han augmentat entre un 2% i un 5%. Aquest fet es deu principalment que el sector ha treballat molt per conscienciar les empreses de la necessitat de mantenir aquest tipus de productes, s’ha esforçat molt per millorar catàlegs, treure nous productes i sobretot fer una política de preus assequibles a tot tipus d’empreses. Per

això, elaboradores de lots i els seus proveïdors han fet un esforç per ajustar els preus al màxim i mantenir-los en la mateixa línia de l’any passat. Tot i això, aquest any les retallades en aquests regals han oscil·lat entre el 5% i el 10% (l’any 2009 era d’un 20%). La baixada més forta s’ha notat en el que seria la cistella gran o de luxe, però es mantenen les cistelles o lots del voltant dels 30 euros i han augmentat les vendes dels que tenen preus d’entre 10 i 15 euros, segons dades d’ASLOVAC. Pel que fa a si es mantindran aquestes xifres a curt termini, Climent comenta que com a mínim esperen que es mantingui però que les xifres que hi havien abans de la crisi no s’assoliran com a mínim fins d’aquí a dos o tres anys, però que és un bon signe, repeteix, «que aquest any s’hagin mantingut i fins i tot augmentat».

Cistelles de tota la vida

Pel que al producte estrella, segueix sent la cistella bàsica, amb cava, brandi, torrons, xarcuteria ibèrica i polvorons, la de tota la vida. El pernil ibèric o les grans cistelles s’han deixat de banda, pel seu alt cost. Ara el que fan moltes empreses és reduir la varietat de productes i també el nombre. Potser és tracta de l’esperit nadalenc.

7


8

ACTUALITAT

BORSA DE COMERÇ EUROPEA

Reus, Estrasburg i Chicago Isaac Sanromà i Ortega President de la Cambra de Comerç, de la Llotja de Reus i de la Borsa de Comerç Europea

E

ls dies 28 i 29 d’octubre celebràvem la Borsa de Comerç Europea la trobada d’àmbit mundial més important que realitza al cap de l’any el sector dels cereals. Les xifres ja són de tots conegudes: més de 800 persones van assistir al sopar de gala commemoratiu del 50è aniversari, 2.727 persones acreditades van participar del dia de Borsa i tot plegat va suposar un impacte sobre el territori superior als 6 milions d’euros.

Però més enllà d’aquestes xifres il·lustratives però de vegades fredes, hi ha els impactes que vas rebent de la gent, dels que hi van participar i també dels qui se n’han fet ressò durant aquests últims dies. I veient la magnitud de l’esdeveniment, és evident que calia deixar passar un temps per poder avaluar, per poder pair tot el que vam viure i veure aquells dies a la nostra ciutat. I la valoració, havent recollit xifres, dades i testimonis, no pot ser més positiva. L’orga-

nització va merèixer la màxima qualificació per part del comitè avaluador de l’assemblea. No era fàcil aconseguir-ho. Reus ha estat seu d’un esdeveniment que fins ara, en les edicions precedents, només s’havia realitzat en capitals europees de primer ordre, amb moltes més possibilitats i recursos que nosaltres. Per tant l’organització de la Llotja, de la Cambra i de l’Ajuntament va saber estar a l’altura de les circumstàncies i va superar, fins i tot, les expectatives

inicials. Els actes programats van ser esplèndids, des de l’assemblea de la Borsa celebrada dijous al matí al saló noble del Palau Bofarull, amb la presència dels representants de les principals

Llotges europees, passant pel Sopar de Gala a Port Aventura on es va cuidar fins a l’últim detall amb un compendi precís i equilibrat de la cultura europea i la tradició més nostrada, i acabant amb

el mateix dia de Borsa al nou Palau de Fires i Congressos que va demostrar la seva versatilitat i adaptabilitat per acollir una trobada d’aquestes característiques que mai, fins ara, s’havia vist a casa

consta de 160 membres, dels quals la Diputació de Tarragona en va proposar 12, i d’acord amb la nova legislació no ocupen cap càrrec polític electe i compleixen amb el que estipula la nova legislació. Una vegada constituïda, es va passar a constituir el Consell d’Administració, amb 21 representants, és l’òrgan delegat de l’Assemblea i dirigeix el govern, la gestió i la representació de l’entitat. En aquest consell el 14%, tres membres, prové de la demarcació de Tarrago-

na. La comissió executiva és l’òrgan delegat del Consell d’Administració i està formada per 12 membres, i on trobem la cúpula presidencial, amb Albert Abelló com a vicepresident segon. Resta la composició de la Comissió de Control amb Antoni Visa, exdirector general del Castillo Debic Food Service, S.l., com a president, i consta de 10 membres, dos dels seus components pertanyen al territori. Pel que fa al pes de les dones dins de tots els consells i comissions de

la nova entitat, podríem dir que és residual.

surt del pacte de les dues diputacions, sempre que la persona elegida surti del llistat de 34 representants proposats per la Diputació de Barcelona. Així, des del punt de vista representatiu, el pes de Tarragona dins de la nova entitat no resulta de gran importància, fet que ja es preveia durant el tot el procés de fusió. Així culmina un dels plans de integració més importants de Catalunya i l’Estat, i a més el primer que comença definitivament una nova etapa financera.

BANCS I CAIXES

Albert Abelló, nou vicepresident segon de la nova CatalunyaCaixa Fernando Casado Juan en va ser elegit president en substitució de Narcís Serra Redacció

C

atalunyaCaixa ha tancat el procés de fusió que va iniciar l’any passat amb la constitució de la nova Assemblea General, màxim òrgan de govern i decisió de l’entitat i que la converteix en la primera entitat financera en passar pàgina del seu procés d’integració. El procés de constitució dels nous òrgans de govern ja ha tingut en compte els nous requeriments legals de la nova llei de Caixes de la Generalitat.

Així, sense cap tipus de sorpresa i seguint el guió previst, Fernando Casado Juan va ser designat president de la nova caixa, fins ara director de l’Institut de l’Empresa Familiar i catedràtic de l’empresa de la Universitat de Barcelona. Manel Rosell Martí, empresari i expresident de la Cambra de Comerç de Manresa, ha estat nomenat vicepresident primer i Joan Albert Abelló Hierro, president de la Cambra de Comerç de Tarragona, vicepresident segon. L’Assemblea General

La fi d’una etapa

Tot aquest procés ha seguit les directrius pactades durant tot el pla de integració de les caixes catalanes, entre les diputacions de Barcelona i Tarragona. En aquest cas, l’ens supracomarcal tarragoní tenia la potestat com a fundadora de Caixa Tarragona, per triar 12 consellers de l’Assemblea General i la vicepresidència segona. En canvi, en la designació per ocupar la presidència


9

Novembre de 2010 FOTOS: CEDIDES

A l’esquerra, assemblea de la Borsa Europea celebrada al Saló Noble del Palau Bofarull de Reus. A la dreta, dalt, Sopar de Gala de la Borsa. El president entrant i el sortint de la Borsa Europea de Comerç, l’alemany Christian Plössl i el reusenc Isaac Sanromà respectivament, observats pel president de la Generalitat José Montilla. A sota, les noves instal·lacions de FIRA REUS acollint la Borsa de Comerç Europea.

característiques. El testimoni dels responsables de la Borsa de Rotterdam, encarregats d’organitzar l’any vinent la 51 Borsa, és molt il·lustratiu a l’haver-me reconegut sense embuts que ho tindran difícil per poder superar-ne el nivell d’aquesta edició. Veient el resultat final queda clar que la Llotja, una de les més antigues d’Europa, va poder celebrar de manera extraordinària els seus 700 anys d’història. Set segles que han servit per definir el batec comercial i emprenedor de tot un territori, amb el que això implicar a l’hora d’imprimir caràcter a la seva gent. A propòsit de la Borsa i del resultat final obtingut molts han volgut evocar l’històric

nostra. Vam saber estar a l’altura demostrant que disposem dels mitjans tècnics i humans, de les infraestructures necessàries i dels serveis logístics eficients per poder acollir un certamen d’aquestes

LA FRASE

«Veient el resultat final queda clar que la Llotja, una de les més antigues d’Europa, va poder celebrar de manera extraordinària els seus 700 anys d’història». “Reus París i Londres”, referència obligada quan es tracta de recuperar aquell Reus que va ser capital econòmica sent el seu mercat de referència a l’hora de fixar la cotització de l’aiguardent. Els dies 27 i 28 d’octubre Reus va recuperar novament aquest posicionament mundial darrere de dues ciutats més, Estrasburg, seu de la Borsa de Comerç Europea que des del passat 28 d’octubre em digno en presidir, i Chicago, la ciutat nordamericana que lidera el comerç dels cereals. Ara el que cal és que sapiguem administrar aquest impuls per aconseguir que la Llotja, la Cambra i la ciutat continuïn estan on els correspon, a primera línia.

PRESTACIONS SOCIALS

Els 82,6% dels catalans creuen necessari prendre mesures per garantir la seva pensió El 8,14% dels catalans considera que a llarg termini les pensions públiques estan en perill a causa de la crisi econòmica i per això el 82,6% considera que cal prendre mesures per garantir una bona jubilació, segons es desprèn d’un estudi sobre les

actituds dels espanyols davant la jubilació i la possible reforma de les pensions, encarregat per Mapfre i realitzat per Villafañe&Asociados. No obstant això, només el 42,5% dels enquestats catalans ja està prenent mesures addicionals per tenir una mi-

llor jubilació, i és el pla de pensions el producte més contractat, amb gran diferència respecte a altres modalitats d’estalvia. Segons l’estudi, gairebé el 80% dels ciutadans de Catalunya creuen que la reforma del sistema de pensions ha de ser una

prioritat i la majoria dels enquestats coneix les propostes del Govern per abordar aquesta reforma. A més, l’evolució del sistema públic de pensions genera incertesa en la població catalana i preocupa més, per exemple, que la seguretat ciutadana./ Redacció


10

PROTAGONISTES

SECTOR ENERGÈTIC

Lluís Maestre. President del Col·legi d’Enginyers Industrials de Tarragona. El sector energètic és un dels puntals econòmics més importants que ha de tenir un país, ja que una bona política energètica pot fer que la indústria d’un país sigui potent i competitiva.

«El problema d’un país no és l’energia que gasta sinó com aconseguir-la» Lluís Maestre a les oficines del Col·legi d’Enginyers Industrials de Tarragona

Núria Arlandes –La nova normativa sobre les primes a les energies renovables, ha reduït considerablement l’import de primes per rebre per les empreses, és una opció correcta? «L’altre dia a Madrid, va haver-hi l’economista en cap de l’Agència Internacional de l’Energia, Fatih Birol, va presentar el Work Energy Outlook, on es parla del gas, del petroli i de les renovables. En l’informe, queda clar que el paper de les renovables a Espanya i a la resta del món passa

per continuar primantles. Les renovables tenen un paper complicat pel seu futur, a Espanya el percentatge que suposarà en generació elèctrica passarà del 19% actual al 32% el 2035 segons les previsions fetes, o sigui, el 19% de l’energia a Espanya prové de les renovables i la previsió és que el 2035 sigui d’un 32%, però només serà possible si es mantenen els incentius, les primes. La qüestió és si podem mantenir les subvencions en un context de crisi, per això s’ha d’anar amb molta

EL DETALL

Energies Renovables Per garantir el futur de les energies verdes al nostre país no es pot deixar de pagar primes, el problema és com mantenir-les cautela. En aquest sentit, és necessari contenir els costos, sense que desapareguin els ajuts, però tenint clar com es finançaran, només l’any 2009 es va pagar la quantitat de 4.000 Meur de primes, fent més gros el dèficit tarifari». –Què és el que les fa de-

ficitàries? «Les renovables tenen un inversió en el seu inici gran, però el seu funcionament és d’un promig de 2.500 hores/l’any i l’any són en total 8.760 hores, cosa que suposa un 25% de l’any i el 75% restant com el cobrim? Aquestes poques hores

de funcionament les fan economicmanet poc rendibles respecte a la seva inversió i per tant necessiten primes». –On radica realment la problemàtica del manteniment d’aquestes primes? «El problema no és que paguem primes, sinó qui les paga i en aquest cas és el consumidor, a més d’ofegar la indústria, i aquest fet pot suposar la seva desaparició, i un país sense indústria és un país pobre». –Així, com s’ha d’actuar per tenir una bona

política industrial? «Com organitzar la política industrial” és un article que va aparèixer a la premsa i on explica que els països perquè tinguin un futur de benestar requereixen la creació de riquesa, i això suposa un element industrial potent i competiu. Crec que cal fer una politica indústrial adequada per ser un sector potent i competitiu i per això els seus costos, entre ells els energètics, han de ser comparables als dels seus competidors. El grau de la industria-

NOMS PROPIS

Josep-Joaquim Sendra, reelegit president de pimec Tarragona

Josep Graset agafa les reGNes de la feht com a president

Elisenda Just, premi Basf pel seu PFC d’EnginyerIa Química

El passat mes de novembre, la patronal de la petita i mitjana empresa, PIMEC, va reelegir Josep-Joaquim Sendra com a president de la PIMEC Tarragona, després de celebrar la primera Junta directiva posterior a les eleccions, que va aprovar per unanimitat la configuració dels nous òrgans de govern de l’entitat, proposats pel president, Josep González. A més, Joaquim Sendra continuarà formant part del Comitè Executiu. Sendra s’ha mostrat il·lusionat per poder continuar amb el projecte de Pimec Tarragona, amb l’objectiu de continuar lluitant per ajudar les pimes, autònoms i comerços per tal de poder sortir de la crisi i influir per un canvi de model sostenible, que torni la competitivitat a les empreses, situar la pime com el veritable motor econòmic i social, i generar llocs de treball. A partir d’ara i fins al 14 de gener han de presentar les seves propostes de membres que formaran els seus òrgans de gestió.

Josep Graset és el nou president de la Federació Empresarial d’Hostaleria i Turisme (FEHT) de la província de Tarragona, en substitució de Josep Martí, que deixa el càrrec després de quatre anys al capdavant de la sectorial que representa els interessos d’un dels principals motors econòmics de la demarcació tarragonina. El relleu es va realitzar dins del procés normal de renovació dels òrgans de govern de la FEHT. Graset, com a nou president, s’ha compromès a treballar per tal que els interessos del sector siguin escoltats i a atendre les demandes dels professionals del sector en un dels moments més complexos per la marxa de l’economia. Josep Graset té una dilatada trajectòria al sector turístic. Ha estat durant anys representant dels Apartaments Turístics de la Costa Daurada i en l’actualitat presideix la comissió de Turisme de la Cambra de Tarragona.

Basf ha premiat en un acte públic a l’estudiant Elisenda Just Corsà pel desenvolupament del seu projecte final de carrera (PFC) d’Enginyeria Química dins de l’empresa. L’acte va ser presidit pel director de producció, Joan M. Garcia Girona; Josep Bonet, responsable d’ensenyament d’Enginyeria Química, i Josep Ma. Chillida, gerent de Basf Sonatrach Propanchem i professor associat a la URV, responsable del projecte. Elisenda Just en el transcurs de 4 mesos ha desenvolupat a la planta de Basf Sonatrach Propanchem el seu PFC amb el títol: “Eliminació de la fracció lleugera al producte de cap d’una columna”. La seva estada s’inscriu dins de l’esponsorització anual que Basf fa del projecte de final de carrera d’un estudiant de l’Escola Superior d’Enginyeria Química (ETSEQ/ URV), per la qual l’estudiant rep un reconeixement econòmic de 2000 euros i obté una qualificació destacada per part de la URV en la defensa final.


11

Novembre de 2010

FOTO: CRISTINA AGUILAR

lització i el PIB van de la mà, així països com Alemanya i França, que són els que estiren el carro, econòmicament i industrialment són els que ho tenen millor. Perquè una indústria sigui competitiva en un mercat globalitzat com el que hi ha, tu necessites que el teu producte es pugui vendre fora i ara encara més, perquè el consum intern està sota mínims. La indústria catalana és una indústria exportadora, això vol dir que hem fet els deures des d’un punt de vista econòmic, indus-

trial i d’eficiència energètica perquè si vens a l’exterior ets competitiu». –Aleshores, el sector energètic és determinant per a tenir un país competitiu? «Tot depèn del que vulguis del teu país, si volem ser un país industrial hem de tenir energia i amb preus competitius amb els països que exporten, sobretot a Europa. Però l’aposta d’Espanya podria ser millor perquè es basa en dues fonts energètiques, com són el gas i l’eòlica, això és molt perillós. Per dos

motius: pel que fa al gas, no som productors llavors l’hem de comprar fora, depenent de països estrangers políticament inestables i que a més ens estan posant la corda al coll; un exemple és el conflicte que hi ha entre Gas Natural i Sonatrach, empresa algeriana de gas. Pensa que el 35% del gas que es compra prové d’Algèria que és el 35% del consum energètic anual i el 65% restant ve pel gas natural liquat; en resum, el país que té el combustible té la clau. Pel que fa a l’eò-

lica, el problema és que el vent no bufa quan tu vols, i l’energia no la podem emmagatzemar, llavors què fem quan no hi ha vent i no es produeix l’energia necessària?». –Quina pot ser la solució perquè això no passi? «Doncs, una manera de poder-li donar una sortida seria la interconnexió amb Europa, dit en unes altres paraules, la instal·lació de la línia de Molt Alta Tensió (MAT) a Girona és una necessitat econòmica, perquè l’energia és necessària

per la indústria i les comunicacions, com es farà l’AVE a París si no es té una font d’energia altament forta per poder engegar aquest projecte? Pel que fa al plantejament del soterrament de la línia, és decididament inviable, ja que pot arribar a costar unes 15 vegades més». –Si tornem a les renovables, quina conclusió en traiem? «Doncs que les renovables sí, però com les paguem? No podem seguir tenint el mix energètic que tenim, el nostre grau

d’abastiment és pobre. L’any 1990 de cada 100 unitats energètiques que consumíem el 35% eren pròpies i la resta les compràvem fora, el 2009 de cada 100 que consumin un 22% són nostres i la resta les comprem. Això vol dir que hem de comprar l’energia, i que la balança comercial ens és contrària, comprem més que exportem i això es un problema. Per poder resumir-ho, crec que realment el problema d’un país no és l’energia que gasta sinó l’energia amb què es pot abastir».


12

EMPRESES

RESULTATS EMPRESARIALS

Petroquímiques i financeres mostren les seves cartes En plena crisi econòmica les grans empreses amb presència a la demarcació de Tarragona han presentat els resultats del tercer trimestre i, amb els números a la mà, no poden ser més optimistes. Encara que sigui increïble, l’alentiment de l’economia que caracteritza aquesta època de l’any no s’ha deixat notar en els comptes de resultats, i es preveu un final d’any positiu.

Primers resultats trimestrals de la fusió, en positiu CatalunyaCaixa ha presentat el que són els seus primers resultats com a una sola entitat, uns beneficis de 113,8 milions d’euros. Aquests resultats es veuen condicionats per la reducció del marge d’interessos i de les comissions netes, compensades per les menors pèrdues per deteriorament d’actius, que retrocedeixen un 75,5%, atenent a l’elevat grau de cobertura de la morositat, amb un 86,4%; d’això es dedueix que no serà necessari fer noves dotacions per insolvència durant el que queda de 2010 i l’inici del 2011. En aquest sentit, la taxa de morositat se situa en el 5,26% un 0,23% menys que en l’últim any, fet que es contradiu amb la tendència a l’alça que té el sector. Cal tenir en compte que no es contemplen els ingressos per la venda del 50% del negoci assegurador a Mapfre, ja que s’han comptabilitzat com a reserves en el balanç d’obertura de la nova entitat.

Núria Arlandes

B

asf ha obert la veda de la presentació de resultats, de les grans empreses a Tarragona, un dels moments més temuts i més en un any que es podria descriure com una de les etapes més negres de l’economia espanyola i mundial. Tot i això, les perspectives més optimistes s’han complert i, com es va veure a la presentació de resultats del primer semestre, hi ha un efecte beneficiós de les xifres en comparació al mateix període de l’any passat i on hi ha sectors que creixen més que altres, encara que hem de tenir en compte que l’any 2009 es van donar xifres molt baixes. Per altra banda, un altre dels punts a tenir en compte és que les polítiques empresarials de retallada de despeses i les reestructuracions seguei-

EL DETALL

Increment de la facturació Les xifres de vendes augmenten, i en aquest trimestre es situen en més de 39 Meur entre les quatre petroquímiques. xen donant un impacte positiu dels resultats. Totes les multinacionals amb implantació a la demarcació i que marquen l’economia territorial han seguit les perspectives de creixement en els ingressos iniciades, com ja hem dit, en les xifres del primer semestre i com s’esperava els mercats se n’han fet ressò. Les empreses del sector de la petroquímica, un dels principals motors econòmics i empresarials de Tarragona, han superat les perspectives la gran majoria. BASF ha obtingut ingressos per vendes de 15.800 mili-

ons d’euros, un 23% més que l’any passat amb un EBIT, abans d’efectes extraordinaris, que arriba als 2.200 milions d’euros, un 77%. Repsol presenta també dades positives, encara que no ha arribat al 50% previst i ha assolit un 32,5%; no deixen de ser molt bones dades amb un benefici net de 1.786 milions d’euros en els nou primers mesos d’aquest any. Pel que fa a DOW Chemical, segueix la mateixa línia i també presenta dades positives amb unes vendes netes de 12.868 milions de dòlars (9.258 milions d’euros), un 7% més que

l’any 2009. Bayer presenta també un saldo positiu d’un 16,1% més fins als 8.581 milions d’euros (2009; 7.392 milions d’euros), cosa que suposa, descomptats els efectes dels tipus de canvis i les variacions de la cartera de negocis, d’una caiguda del 8,4%

El sector financer

En el sector financer, destaquen els resultats que presenta CatalunyaCaixa (Caixa Catalunya, Tarragona i Manresa), amb un benefici de 113,8 milions d’euros, un 1% superior al resultat agregat del mateix període de l’any passat, condicionats per la reducció del marge d’interessos i les comissions netes. Pel que fa al grup inversor Criteria, obté un resultat net consolidat de 1.529 milions d’euros, amb un creixement del 35%.

La demanda es manté a l’alça en aquest any 2010 Aquesta és la dada que caracteritza els bons resultats d’aquest tercer trimestre, on les vendes han deixat 15.800 milions d’euros d’ingressos a la química, cosa que suposa un 23% més que l’any passat i un EBIT abans d’efectes extraordinaris que arriba als 2.200 milions d’euros. Els ingressos nets van créixer en 1.000 milions d’euros fins arribar als 1.200 milions i el deute net es va reduir en 2.100 milions d’euros fins als 11.400 milions. Així, l’alentiment econòmic habitual en aquest període de l’any no s’ha deixat notar i quasi totes les àrees de negoci s’han beneficiat d’aquests factors i els impulsos de creixement procedeixen de totes les regions. L’activitat de la companyia ha registrat un comportament més positiu de l’esperat i es creu que aquest comportament continuï en el quart trimestre, i que es podran mantenir les perspectives a l’alça per a l’exercici en curs.

ENTITATS

La Fundació Onada, punt de referència en l’atenció a les persones amb discapacitat del Tarragonès Onada aposta amb Fundalis per l’excel·lència Des que la Fundació Privada Onada va començar la seva implantació a la comarca del Tarragonès, no ha deixat d’oferir serveis de qualitat i crear nous llocs de treball. L’objectiu principal de

la fundació és la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat i/o trastorn mental, i ho fa mitjançant la gestió de centres ocupacionals, centres especials de treball, serveis

formatius, residencials i d’intermediació laboral. Aquest projecte s’ha anat consolidant al territori amb un constant esperit d’innovació en els seus serveis i la seva metodologia de treball. Així, el

Centre Especial de Treball Onada, que va néixer l’any 1995 amb l’objectiu de crear llocs de treball i garantir l’estabilitat laboral de les persones amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn mental, s’ha situat com un centre de referència a la comarca, amb dos punts d’atenció, un a Tarragona i l’altre a Torredembarra. El CET-Onada ha anat creixent i implantant-se al territori alhora que ha incrementat el seu ventall de serveis, pels

que disposa d’un equip humà professional i especialitzat en cada àrea d’activitat, format per 140 treballadors que aposten pel projecte. Podem dipositar la nostra confiança en serveis com la jardineria i treballs forestals, la divisió de pintura viària i senyalització, gestió de residus, neteja professional, rentat ecològic de vehicles, organització i adequació d’espais per esdeveniments, serveis industrials i la divisió de màrqueting

directe. Aquest últim any, Onada, conjuntament amb la Fundació Santa Teresa del Vendrell i la Fundació Ginac de Valls, han creat Fundalis, un grup d’entitats d’economia social que tenen com àmbit d’actuació el Camp de Tarragona i mitjançant la seva gestió conjunta volen avançar cap a l’excel·lència, implantant models d’atenció centrats en les persones, des de la sostenibilitat econòmica i ambiental.


13

Novembre de 2010

BREUS EMPRESARIALS

Ubesol-Maverick compra Suquinsa per reduir costos logístics

Creixen les vendes en països emergents amb 4 Meur

Bayer MaterialScience lidera la pujada en vendes del grup

DOW Chemical també ha presentat els seus resultats globals, amb unes vendes reportades del 7% vers l’any passat. Les vendes van pujar un 23% excloent l’impacte de les desinversions en totes les seves àrees geogràfiques i segments operatius. D’aquestes xifres cal destacar l’augment considerable en un 19% de les vendes en economies de països emergents, en situar-se en 4 milions de dòlars, per primera vegada en la història de la companyia. El volum de negoci va augmentar un 14% amb guanys a nivell global. Els màxims increments s’han registrat a Europa, el Pròxim Orient i Àfrica. En l’àmbit de l’empresa, el volum va augmentar un 8% en comparació amb l’últim trimestre. El preu dels productes ha augmentat un 9% que han compensat l’augment de les compres de matèria primera i els costos d’energia. El deute net s’ha reduït fins al 44%.

La facturació aconseguida pel grup Bayer mostra un clar augment vers l’any passat i uns resultats més depurats. La principal responsable d’aquests bons resultats entre juliol i setembre ha estat l’activitat de la seva branca Bayer MaterialScience (BMS), amb un increment del 30,8% fins situar-se en 2.665 milions d’euros, amb una clara tendència d’augment de la demanda per part dels seus principals clients. L’EBIT, abans d’extraordinaris, augmenta en un 10,5% fins a 1656 milions d’euros, i això també ha contribuït els bons resultats de BMS i els positius efectes dels tipus de canvi. Pel que fa a les altres àrees del grup, Consumer Health creix un 8,5%, amb un increment del 0,9% vers l’any 2009, descomptats els efectes canviaris i de cartera. Bayer CropScience, també incrementa resultats en un 17,6%. A més, en conjunt ha reduït en 16 Meur el seu deute net.

La interproveïdora de perfumeria de Mercadona, i amb centre productiu a Uldecona (Tarragona), ha adquirit la firma madrilenya de perfumeria Suquinsa, un del seus proveïdors per tal de reduir les despeses que suposa el transport dels seus productes fins als seus centres de treball, per després tornar a portar-los al centre logístic de Mercadona a Ciempozuelos, amb un estalvi que pot arribar fins als 200.000 km anuals. Suquinsa elabora productes de perfumeria, a més de tèxtil per neteja de la llar i higiene personal; la seva facturació va superar els 20 milions d’euros l’any passat. Grup Ubesol Maverick té previsió de facturar aquest any uns 235 Meur./Redacció FOTO: CEDIDA

JSV Logistic obre un nou servei de contenidors al Port de Tarragona

Criteria presenta un resultat net consolidat de 1.529 Meur

Es manté la tendència a l’alça dels seus beneficis

El grup inversor, amb participacions a empreses financeres, i com a accionista principal de La Caixa ha obtingut durant els nou mesos que portem d’any un resultat net consolidat de 1.529 milions d’euros, la qual cosa suposa un increment del 35% més que l’any passat. El resultat recurrent net consolidat ha estat de 1.110 milions d’euros, un 19% més, com a conseqüència de l’alta qualitat de la seva cartera de participades, amb un creixement del 22%, 1.253 milions d’euros. Durant l’any Criteria ha invertit un import net de 8.100 milions, el 80% dels quals correspon a inversions al sector financer i la resta, al sector industrial i de serveis. El deute net es situa en 6.170 milions d’euros, un 27% del GAV a 30 de setembre. Cal destacar que més del 50% dels resultats de la seva cartera prové de l’àrea internacional fruit de la implementació estratègica.

Així, la petroliera ha mantingut la tendència a l’alça encetada aquest any, reforçada pel creixement en les seves principals àrees de negoci, cosa que es tradueix en un benefici net del 32,5%, i que arriba als 1.786 milions d’euros des de començament d’any. Per àrees, tenim que el resultat d’explotació i producció (Upstream) va créixer un 69%; el refinament, GLP, química, màrqueting, i altres (Downstream) un 34% (destaca la millora del seu marge integrat fins als 5,6% dòlars barril, un dels més competitius de la indústria); YPF va millorar un 82% i el de Gas Natural, un 34%. En relació al resultat d’explotació del grup, va pujar un 58,4% respecte al mateix període de 2009 i ha arribat als 4.060 milions d’euros. Pel que fa a la seva situació financera, el grup es manté sòlid, amb una posició de líquid per valor de 7.000 milions d’euros.

El grup JSV Logistic des de fa unes setmanes ha iniciat un nou servei de transport de contenidors que uneix el Port de Tarragona amb la ciutat de Miranda d’Ebre (Burgos), mitjançant un tren directe de Renfe Operadora, que uneix els dos importants nodes logístics, en ambdós sentits, i un cop per setmana. Els horaris de sortida del Port de Tarragona són els dijous al matí i els de sortida per Miranda d’Ebre, el mateix dijous a la nit. El tren al Port de Tarragona opera a les instal· lacions que té DP World Tarragona, des d’on es transborda del vaixell al ferrocarril i viceversa, i ofereix d’aquesta manera un servei d’eficaç, rapidesa en el transport i un gran estalvi mediambiental, atès que es mouen més de 1.000 tones en cada viatge: és a dir 23 vagons amb 62 teus, cosa que suposa treure de la carretera uns quants camions. JSV és un grup logístic amb 15 anys d’experiència en el món del transport, posseeix una flota pròpia de més de 5.000 contenidors, ofereix una àmplia gamma de serveis i realitza un moviment anual per sobre dels 25.000 contenidors any,/Redacció


14

EMPRESES

PAPERERIA I DERIVATS

La multinacional alemanya, Papstar, de fabricació i distribució de productes d’un sol ús, ha confiat en el potencial logístic del seu centre a Tarragona per ampliar la seva producció de paper de regal per satisfer la demanda del mercat peninsular

P

apstar ha decidit apostar pel seu centre de distribució i manipulació a Tarragona, Papstar Ibèrica, i aquest any ha invertit en la instal·lació d’una màquina convectora de paper de regal que converteix les bobines industrials que provenen de la seva fabrica a Suècia en rotllos per al gran consum. La conjuntura econòmica que s’està vivint a Europa ha fet que moltíssimes empreses apliquin polítiques d’estalvi per tal de poder ser més competitius i evitar així mals majors, i amb aquest plantejament s’ha decidit des de la direcció

de Papstar Ibèrica, reduir els costos de logística que suposava el transport dels rotllos de paper de regal, des de Suècia a Tarragona per distribuirse al mercat peninsular, ja que per a cobrir la demanda del mercat, només a la Península Ibèrica es venen mes de 3 milions d’unitats de paper de regal, es necessitaven 30 camions. Ara, amb la inversió realitzada, suposa només la mobilitat de 7 camions, amb un estalvi de més 200.000 km anuals. El funcionament és ben simple, es col·loquen les bobines de paper de regal en una punta de la màquina convectora, i aquesta s’encarrega de tallar-lo a la mida de 2 metres per rotllo, el

ALIMENTACIÓ

«Disfruta i Verdura», l’horta de Cambrils a les taules de Barcelona o Madrid Des de fa quatre anys, viure a les grans ciutats del nostre país no és impediment per poder gaudir de l’horta fresca de nostra casa. Gràcies a les noves tecnologies i l’empenta de les famílies Barrabeig i Barraquer, creadores de la marca “Disfruta i Verdura”.

El funcionament és ben senzill: cullen avui les fruites i verdures i a l’endemà arriben a les taules dels seus clients. Al mateix hort es troben les instal·lacions on es preparen les caixes de fruita i verdures per enviar-les. Els productes van des de l’horta

típica fins a varietats de tot el món. L’empresa té una trentena de treballadors i té delegacions a Madrid, Barcelona i Andorra. Les zones de cultiu ocupen 50 ha. La filosofia de l’empresa és la innovació constant, investigant sobre quines són les varietats que

s’adapten millor al territori, quines agraden més i millorar els processos de cultiu per evolucionar cap l’agricultura ecològica. El negoci ha prosperat gràcies a l’aposta pel boca orella de la marca, i el contacte amb els clients es fa per la web o per telèfon.

plastifica i l’etiqueta i es col·locar a les caixes per després distribuir-lo, per cada bobina de paper solen sortir sobre uns 5000 rotllos per al gran consum. La convectora està manipulada per dos operaris que s’encarreguen de posar-los dins de les caixes i triar el paper que pot sortir defectuós o mal embalat. Conscients de la importància de la conservació del medi ambient, tot el material defectuós es recicla en contenidors, paper i cartró i altres productes, que ve a recollir una empresa de reciclatge tarragonina. Pel que fa a altres inversions, Jennie Junggren directora de màrqueting, ens comenta que de cara a l’any vinent no s’espera cap

Operari manipulant el paper de regal a la màquina convectora. Imatge del magatzem de l’empresa a Tarragona. Detalls dels productes que es manipulen i distribueixen des de Tarragona a tota la Península Ibèrica, Canaries i Portugal

LA XIFRA

3

milions d’unitats de paper de regal són els que es venen actualment al mercat espanyol

FOTO: ACN

Papstar Ibèrica confirma la seva aposta pel mercat espanyol

Núria Arlandes

Els productes són de qualitat, temporada i de varietats foranes


15

Novembre de 2010

FOTOS: CRISTINA AGUILAR

TRIBUNA

El líder se hace o nace Domènec Biosca. Autor de la col·lecció: ‘La nueva dirección comercial’ www.educatur.com

més, ja que estan a l’expectativa de com respondrà el mercat, i que amb la situació econòmica actual s’ha d’estudiar molt abans de realitzar inversions. De totes maneres, J. Junggren ha volgut destacar que aquest any han tornat a estar presents a la fira Hostelco, ja que Papstar Ibèrica està apostant per la línia de productes que te destinat al sector de l’horeca, que ja representa el 25% de la seva facturació, que ronda els 16 milions d’euros anuals, amb expectatives de creixement.

Altres productes i compromís social

A més del paper de regal el centre ubicat a Tarragona, disposa de la major

organització de manipulació de productes i el muntatge de displays, on els productes arriben de les diferents fàbriques de l’empresa a Europa i a Tarragona es manipulen i es col·loquen als displays que s’exposen als diferents punts de venda. La seva gamma de productes inclou més de 8000 referències, de les quals un 12% es canvien anualment, de les quals podríem destacar les bosses de cotilló i les bossetes per posar els raïms de Cap d’Any destinats únicament al mercat espanyol, amb vendes de més 1,8 milions de bosses anuals. En aquest sentit, J. Junggren ha volgut destacar que la manipulació d’aquest producte la van

relitzant fundacions per discapacitats del territori, (Fundació Privada L’Onada, Topromi, Taller Estela i Aprodisca), una col·laboració que té una clara responsabilitat social de l’empresa vers el territori. Papstar Ibèrica està a Espanya des de l’any 1998, amb un centre de distribució i manipulació per a tota la Península, inclos Canàries i Portugal, a Tarragona. Va començar treballant en el mercat domèstic però des de l’any 2002 ha creat la divisió de càtering i hostaleria per al sector d’Horeca. Les seves instal·lacions consten de més de 700 m2 d’oficines i unes naus de 5.000 m2, on treballen 33 persones.

LOGÍSTICA

L’operador logístic Norbert Dentressangle s’instal·larà a la CIM El Camp el 2011 L’empresa pública CIMALSA i Nobert Dentressangle han signat un contracte perquè l’operador logístic es pugui instal·lar a la CIM El Camp. El contracte d’arrendament correspon a dos mòduls de la nau construïda per CIMALSA, amb una superfície de 3.000 m2 de sostre i 1.500m2 de patis de maniobra, i quedarà ocupat el 100% de la nau modular de 10.000 m2 d’aquest complex. Amb aquesta operació l’empresa europea vol concentrar tota la seva activitat

a la demarcació a la central integral de mercaderies a Tarragona i on té previst iniciar la seva activitat durant el primer trimestre de 2011. Així, Norbert Dentressangle es suma a altres operadors logístics que ja operen al CIM com TDN, Transports Souto, Trasnsabadell i TXT Logistica, fent notar el potencial logístic del territori. A més d’aquest centre, aquesta empresa té 25 delegacions pròpies Espanya, 1100 treballadors directes i 159.000 m2 d’emmagatzematge.

En estos momentos de tantos nuevos y complejos cambios, los profesionales, creo que inconscientemente prefiero pecar de inocente, se desnudan quitándose los brillantes ropajes que les cubrían en el facilón y lujurioso mercado de demanda donde los vientos soplaban a favor del éxito, con suficiente fuerza para superar sus errores, fruto de sus limitaciones tanto técnicas, como humanas. Muchos de los profesionales que ahora han acabado en el doloroso paro, creían que el mérito del éxito era de su liderazgo y que la pleitesía que le rendían los que se le acercaban, era fruto de su poder. Ahora quizá desnudos, se están enterando que la pleitesía era al cargo, ocupe quien lo ocupe, y su poder se lo daba la marca de su empresa valorada en el mercado y enterándose que en el mercado de oferta, tarde siempre es tarde. La supervivencia de una buena marca, en este veloz tránsito de un plácido mercado de demanda al supercompetitivo de oferta, galopante, mediático y global donde ahora los clientes pueden escoger y opinar a través de las redes sociales y en consecuencia ser mas exigentes en la búsqueda de su felicidad, requiere de profundos cambios poniendo la organización de las empresas y a sus profesionales patas arriba. El gran reto, radica en descubrir dentro y fuera de la empresa, a los líderes capaces de gestionar el cambio con éxito, sabiendo resolver la oposición mental y a veces física de los que solo quieren mantener su estatus, privilegios, rutinas, ubi-

caciones, y prebendas, sin darse cuenta que sus sueldos solo los pagan las ventas, ningún cliente retribuye su trabajo si no sabe y consigue la felicidad solicitada. Para ayudarle a mirarse al espejo, le detallo los diez talentos que deben tener como mínimo los líderes: 1. El talante vertical técnico 2. El talento transversal relacional 3. La cultura empresarial del mercado de oferta 4. Los valores de las buenas personas incluida la honestidad a prueba de privilegios 5. Una convicción absoluta de su misión 6. Una gran capacidad de trabajo 7. Una obsesión por las soluciones positivas 8. Un optimismo prudente 9. Un alto nivel de autocrítica 10. Una manifiesta proximidad a su gente y hacia los clientes y los proveedores Obviamente, cuantos más profesionales nos rodeen encallados en sus privilegios, haciendo dictados del pasado, convirtiendo las nuevas oportunidades en un pesimismo público contaminante con los brazos caídos y la inteligencia ausente, más difícil nos lo estamos poniendo para poder aprovechar las nuevas exigencias de los clientes y volver a tener éxito. Por el contrario, cuantos más líderes con estas diez características nos rodeen, más fácil lo tendremos para poder aprovechar los cambios que nos rodean cargados de nuevas oportunidades. Ojalá esta reflexión escrita, fruto de una larga y dolorosa reunión con quince directivos de un grupo hotelero en crisis como consecuencia de la miopía, vanidad, lujuria y egoísmo de estos directivos que se enamoraron de sí mismos, les sirva para apostar por los nuevos talentos.

Confiança LLUÍS BADIA. Advocat És un fet evident la manca de confiança dels ciutadans amb la seva classe política, dels mercats amb les decisions que es produeixen per part dels governs de torn i, en definitiva, de les persones entre elles, com a punt final d’una situació on “ningú es fia de ningú”. En el marc en què ens trobem instal·lats, resulta lògicament molt difícil implementar mesures, a qualsevol nivell, que serveixin per tornar “a creure” en nosaltres mateixos; ara bé, el que no pot ser és seguir per aquesta via que l’únic que ens porta és la pròpia autodestrucció a curt termini. Una conseqüència del que es diu anteriorment és que s’haurà de buscar la fórmula per fer possible recuperar un estat d’ànim imprescindible per tornar a la via de l’optimisme, si es vol, moderat, però en qualsevol cas necessari. Després de les eleccions al Parlament de Catalunya, sembla evident que el nou govern que en surti tindrà un deure ineludible: fer el que toca fer, per molt que tothom no ho sàpiga entendre, i assumir els costos electorals que calguin, si fos el

cas, per situar el país en una senda positiva quasi oblidada. Al meu entendre, parlar clar és un requisit necessari si volen reconduir l’actual moment econòmic negatiu, però això s’ha de fer des del convenciment propi i basat en un clar missatge, on “no s’amagui res” del que passa i ha passat; buscar altres camins serà preludi de perdre la poca il·lusió que suposa un nou model de gestió si és el cas. Segurament la tasca que queda per fer no serà agraïda, d’entendre, però solament fent el que s’ha de fer, trobarem la sortida a molts dels temes que ens han portat a l’evidència d’una desconfiança i frustració general. Els propers mesos comportaran sacrificis per tots, i de tot tipus, cosa que farà que això no convidi a la “reordenació sensorial”, però esperem que la lectura des d’una capacitat de direcció política nova, suposi, almenys, un primer pas per implementar un futur, com a mínim, ple de confiança per recuperar un ànim en positiu. El convenciment que només d’una situació de “fe en nosaltres mateixos” és possible construir un demà com el que majoritàriament desitgem hauria de ser l’objectiu fonamental a partir d’ara. www.lluisbadia.cat


16

EMPRESES

INICIATIVES EMPRESARIALS

Jubus implanta un servei per reduir els accidents laborals L’empresa reusenca ha establert a les seves instal·lacions un espai on els treballadors realitzen exercicis per evitar en gran manera els accidents laborals que poden patir en l’exercici de la seva tasca laboral. Durant tres anys, professionals de Fitness Corporatiu i la responsable de Prevenció de riscos laborals, Anna Martorell, de l’empresa han aconseguit reduir les baixes per accidents laborals.

Núria Arlandes

L

es baixes per accidents laborals han estat fins l’any 2007 un toc d’atenció per les empreses. Amb la conjuntura econòmica que es va iniciar aquell any, i la necessitat de reduir les despeses per aquesta causa, les empreses han posat fil a l’agulla i han buscat la solució més adient a la seva activitat. Aquest és el cas de l’empresa reusenca Indústries Juan Busquets Crusat, S.A. de maquinària agrícola i industrial, Jubus, que de la mà de la seva responsable

EL DETALL

Reducció de costos Cada baixa per accident laboral costa de mitjana uns 10.126 euros, dels quals el 61% els assumeix el treballador i un 8% l’empresa de prevenció de riscos laborals, Anna Martorell, juntament amb Fitness Corporatiu, han aconseguit reduir el nombre de baixes per accidents laborals, de 17 a 1 en un any. La manera per aconseguir-ho ha estat tan simple com aplicar la teoria

NOVES TECNOLOGIES

FOTO:CEDIDA

LAMICAT acollirà la primera antena tecnològica de l’Ebre a Amposta L’empresa Lamicat, dedicada a la fabricació de materials compostos i ubicada al polígon industrial l’Oriola (Amposta), ha estat l’escollida per ubicar la primera antena tecnològica de l’Aliança Tecnològica de Catalunya. A través d’aquesta antena es podran vehicular els grans projectes tractors de R+D que capti l’aliança o internacionalitzar la seva oferta tecnològica. D’aquesta manera, Amposta esdevindrà un referent en l’àmbit marítim dels materials compostos i de les energies renovables.

a la pràctica, aplicant exercicis de relaxació, estiraments, i d’enfortiment muscular, tot segons si és una etapa de productivitat alta o baixa, als treballadors de taller i de correcció de postura als d’oficina. Tot dins de la mateixa empresa i en horari laboral. Després de

tres anys, i implantat el servei, aquest any han decidit canviar el mètode de treball i han passat a una vigilància sentinella, és a dir, visiten tots els llocs de treball i corregeixen les males postures. Així, amb aquesta iniciativa l’empresa ha aconseguit els seus objectius: reduir les baixes per accident laboral, disminuir els costos mensuals que se’n deriven, augmentar la producció i tenir un bon ambient en l’entorn laboral, a més els treballadors també hi han guanyat.

NOVES INICIATIVES

ACORD ENERGÈTIC

La nova bugaderia industrial Mesnet estarà en funcionament al març de 2011

Infosa i Endesa arriben a un acord pel subministrament elèctric del Trabucador

Aquest projecte, que s’ubicarà a Reus, suposarà un inversió de 3 milions d’euros

Finalment s’ha projectat una línia elèctrica subaquàtica d’uns 6 km de longitud

L’activitat d’aquesta nova empresa serà donar servei de neteja i lloguer de roba d’hospitals i hotels de l’entorn, i donarà feina a 37 persones, de les quals 33 seran discapacitades. La inversió serà de 3 milions d’euros i començarà a ser operativa al març de 2011. Aquesta iniciativa empresarial sorgeix de la col·laboració entre tres entitats; l’associació Baix Camp, el grup Fundosa i la Fundació Pere Mata, a més d’obtenir el recolzament de la Conselleria de Treball i la signatura d’un préstec amb l’Institut Català de Finances per 2,3 milions d’euros. La societat gestora del projecte serà Filsa, la xarxa de bugaderies industrials creada el 1990 per Fundosa com a Centres Especials d’Ocupació. Actualment, té 28 centres propis que processen anualment més de 150 milions de quilos de roba. conta amb una plantilla de 2500 persones, més del 85% amb discapacitat. El projecte va ser presentat a Reus.

Endesa i l’empresa Infosa, que explota les salines de la Trinitat de la Punta de la Banya, han arribat a un acord per resoldre els problemes de subministrament elèctric que arrosegen des de fa temps. El director territorial de Medi Ambient i Habitatge, Víctor Gimeno, ha explicat que un cop descartada la proposta de generació elèctrica a través de fonts renovables, es farà una línea subacuàtica de 6 kms de longitud que es començarà a instal·lar en les pròximes setmanes per tal que pugui començar a subministrar corrent elèctric a principis de l’any que ve i serà finançada per Infosa (50%), Endesa (30%) i la Generalitat (10% el Departament de Medi Ambient i Habitatge i 10% l’Institut Català d’Energia). Amb aquesta actuació es resoldran els problemes de seguretat que suposa l’actual línia elèctrica aèria, en molt mal estat, que serà desmantellada per la Direcció General de Costes del Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural Marí.


17

Novembre de 2010 FOTOS: olívia molet

BREUS EMPRESES

El Grup Colomer es reestructura per fer front a la crisi econòmica Els mercat de Japó, Noruega, Estats Units i Kenya són els primers on la companyia catalana que dis· tribueix la marca Revlon Professional a Espanya, ha dut a terme desinversions per fer front a la conjuntura econòmica actual. Així ha liquidat les seves filials a Japó i Noruega, ha venut els drets de la seva marca Framesía Estats Units, i s’ha des· fet de la societat Colomer East Africa a Kenya. Aquesta companyia, de capital català i controlada per la família Colomer a Espanya, opera amb les marques Natural Honey i Llongueras. A Espanya té més de 800 empleats, repartits entre la seva seu a Cornellà, la seva fàbrica a el Pla de Santa Maria i les seves delegacions a Espanya. FOTO: CRISTINA AGUILAR

A l’esquerra, uns treballadors realitzant exercicis preventius. I a la dreta, un operari realitzant les seves tasques laborals.

L’equitat entre empresa i treballador Aquesta activitat es realitza, per part dels treballadors de manera voluntària, i el 74,8% participen activament en aquesta iniciativa. Es treballa en grup de dues persones i es reparteix de la manera següent: 20 minuts, dos cops a la setmana en grups de dues o tres persones, a més d’una atenció personalitzada si s’ha detectat alguna petita molèstia durant la vigilància sentinella i es realitza en horari laboral dins de la mateixa empresa. Pel que fa al grup de treballadors d’oficines, tenen 20 minuts dos dies a la setmana en grups de dues persones. A més, també es fa un seguiment als directius a les instal·lacions externes

de l’empresa, en grup de dues hores cadascun, que a més si és necessari reben atenció personalitzada. Indústries Juan Busquets, S.A. està ubicada a Reus i es dedica a la fabricació de maquinària agrícola i industrial, amb una trajectòria empresarial de més de vuit dècades. Aquesta ha estat la que l’ha portat a adjudicar-se el primer concurs d’un pla per construir 45 instal·lacions de sils de blat al Nil amb el fi d’estabilitzar el preu del cereal. A l’empresa hi treballen 75 persones, entre taller i oficina, de les quals la majoria tenen una vida laboral lligada a l’empresa de més de 10 anys.

El Port de Tarragona autoritza la venda de Marina Port Tarraco El consell d’administració de l’Autoritat Portuària de Tarragona (ATP) ha autoritzat a l’empresa que té la concessió de la MarinaPort Tarraco a vendre la al grup Qatari Diar, immobiliària que pertany al grup empresarial de Qatar Investment Autho· rity, del golf Pèrsic. Aquesta operació es suma a la ja realitzada per aquest holding inversor amb l’adquisició del Marina Port Vell a Barcelona, adquirida per un grup inversor britànic l’estiu passat. Port Tarraco va ser construïda l’any 2003 per Marina Tarragona, propietat de la família Garcia Cereceda.

ACORDS EMPRESARIALS

EXCEL·LÈNCIA

DOW i Valls Química anuncien un acord de prestació de serveis

Novus instal·larà el seu primer centre d’excel·lència d’Europa a Reus

La col·laboració entre les empreses es basarà en la manipulació, la regeneració i l’eficiència dels costos de fluids de transferència La unitat de negoci de Dow Chemical Com· pany, Dow Poliglicols, Surfactant i Fluids (PS&F), ha anunciat un acord amb l’empre· sa Valls Química per la prestació de serveis de regeneració del fluid de transferència de calor DowTherm a Espanya. D’aquesta manera, segons aquesta col· laboració, anunciada aquest mes de novem· bre passat, la química vallenca donarà servei als clients de Dow del

sector de les plantes de concentració solar tèr· mica, en la manipulació i la regeneració apropi· ada i eficient dels costos pel fluid DowTherm, des de la seva filial Speichim Processing. Amb aquesta operació s’obtindrà un fluid de transferència de calor que compleixi les especificacions de quali· tat de Dow i equivalent al producte original. La regeneració de fluid és una necessitat en el sector de les plantes de concentració solar ter·

moelèctrica, en què cada planta n’utilitza grans quantitats, i mitjançant aquest acord, els opera· dors d’aquest tipus de plantes en podran limi· tar els requisits i costos d’eliminació de residus, cosa que contribuirà a minimitzar les seves des· peses de reposició. Per Renaud Jourdan, product marketing manager per PS&F, es permetrà oferir un servei excel·lent als nostres clients i millorar en matèria de medi am· bient./Redacció

L’empresa Novus International, del sector de la nutrició i salut animal, tindrà la seva primera seu europea a Reus (Tarragona) segons fonts muni· cipals. L’alcalde de Reus, Lluís Miquel Pérez; el president de Tecnoparc Reus, Àngel Cunillera, i el president de Novus International, Thad Simons, han signat un acord perquè l’edifici

del Centre Empresarial per a la Inno· vació i el Desenvolupament (CEPID) del Tecnoparc sigui la ubicació del seu centre d’investigació i desenvolu· pament de la multinacional. La base operativa funcionarà com a centre dels serveis d’atenció a clients de l’empresa a Europa, Orient Mitjà i Àfrica. Amb aquest acord, Novus International es suma als altres agents estratègics que ja han anunciat l’es· tabliment al Tecnoparc, com Shirota Functional Foods, el Centre Tecno· lògic en Nutrició i Salut, el CEPID i l’Edifici Tecnoparc. Les que si ho han fet són Laboratoris Silanes de Mèxic i la multinacional alimentària Alpina, de Colòmbia./Redacció


18

EMPRESES

EMPRESES AMB HISTÒRIA

Messer Ibèrica té quatre plantes de fraccionament d’aire a la demarcació, 2 a Vila-Seca i dues al Morell, l’última va ser inaugurada el maig de l’any passat amb una inversió de més 42 milions d’euros.

Messer Ibèrica, 40 anys apostant pel territori La multinacional alemanya de gasos industrials va aterrar a la demarcació fa ara 40 anys, amb la instal·lació de la seva planta de fraccionament d’aire a Vila-seca. A dia d’avui s’ha consolidat i des de Tarragona dóna servei al mercat ibèric. Núria Arlandes

L

a indústria química a Tarragona és un dels motors econòmics més importants i de més trajectòria al territori; un exemple n’és Messer Ibèrica, que aquest any celebra el seu 40è aniversari. Messer Ibèrica, especialista en gasos industrials, que pertany al grup alemany Messer, va iniciar la seva trajectòria a Tarragona l’any 1970 al polígon sud de Vila-seca, per primerament subministrar quatre clients a través d’una canonada de tan sols 15 km. Cinc anys després posa en marxa la seva segona planta de fraccionament d’aire al costat de la que ja existia. L’any 1983 construeix el gasoducte de nitrogen al Moll d’inflamables del Port de Tarragona pel tractament de residus

amb la inertització de bucs. Però no va ser fins la dècada dels noranta que Messer Ibèrica va donar un pas endavant en la seva consolidació al Camp de Tarragona, amb la posada en marxa de la tercera planta de fraccionament al Morell i l’ampliació de la seva xarxa als 90 km amb què dóna cobertura via gasoducte a 22 clients, la majoria grans empreses químiques i petroquímiques, i dóna servei a més de 5.600 clients. Ja entrats al nou segle, la companyia decideix expansionar-se i obrirse a nous mercats; és en aquest moment quan s’obren nous centres de distribució a Espanya, i es constitueix la companyia Gassimesser Lda per la distribució de gasos a Portugal. L’any 2008 la companyia passa a nombrar-se Messer Ibèrica de Gases, S.A. i culmina la

seva aposta pel nostre territori amb la posada en marxa d’una nova planta de fraccionament d’aire al Morell, amb una inversió de 42 milions d’euros.

Medi ambient i I+ D

Com a empresa responsable i preocupada pel futur dels territoris on està instal·lada, inverteix en mètodes productius que siguin més respectuosos amb el medi ambient, per això s’inscriuen en el concepte d’indústria neta i no contaminant, utilitzant l’aire com a matèria primera en l’obtenció de nitrogen, oxigen i argó, a part de gestionar d’una manera responsable tots els residus que generen. A més, aporta gasos i tècniques d’aplicació per generar processos nets en molts sectors industrials. La seva aposta per la investigació i el desen-

volupament és clara; per aquesta raó disposa de centres tecnològics a Alemanya, Àustria, França i Suïssa que concentren el seu treball d’investigació. Pel que fa a polítiques de seguretat, té les implementades internacionalment per la pròpia multinacional alemanya i suposen una inversió de més de 50.000 euros anuals. Messer és una companyia familiar independent, amb una facturació l’any 2009 de 36,2 Meur i amb un gran compromís amb el territori creant ocupació, hi treballen més de 100 persones, col·laborant amb les entitats locals i patrocinant actes culturals i esportius

L’APUNT Apostant per la innovació, pensant en els clients Messer distribueix a tot Espanya des de les seves plantes a Tarragona i el Morell els gasos que produeix a través de gasoductes, d’ampolles i camions cisterna, igual que els seus competidors. Aquest és un sector molt competitiu; per això, el desenvolupament de nous sistemes innovadors que donin un valor afegit a l’activitat de l’empresa és molt preuat. La innovació els ha portat a implantar un nou mètode per omplir les ampolles de gas i que al mateix temps redueixi les despeses logístiques i faciliti la seva manipulació i emmagatzematge al client final. La novetat radica en la manera d’envasar les ampolles de gas. Normalment aquestes s’envasen a 200 bars, però amb el nou sistema de la multinacional alemanya es realitza a 300 bars fet que fa augmentar la seva capacitat en un 50%. Els seus clients provenen de sectors com la química, la petroquímica, la metal·lúrgia, automoció, medi ambient i alimentació.


Novembre de 2010

19


20

CEPTA

ELECCIONS A LA PATRONAL TARRAGONINA FOTO: CEDIDA

J. Antoni Belmonte és proclamat president de CEPTA pels propers quatre anys J. Antoni Belmonte ja és oficialment el nou president de CEPTA pels propers quatre anys. El passat dimecres 10 de novembre, l’Assemblea General Extraordinària Electoral va acollir l’escrutini que culminava el procés electoral per escollir els nous presidents i Junta Directiva de la confederació empresarial. La candidatura encapçalada per Belmonte era l’única que es presentava als comicis, que van comptar amb un 44% de participació. En total, l’opció encapçalada per Belmonte ha obtingut un total de 667 vots, 665 dels quals han estat favorables a la opció que representa el recent escollit president i 2 vots en blanc, cosa que suposa que més del 99% dels vots que s’han efectuat als comicis són favorables a la reelecció del president. La candidatura de l’actual president de la confederació empresarial ha comptat amb un ampli suport per part de les empreses associades. Ho demostra el fet que la candidatura ha rebut un total de 23 avals, molts més dels 10 mínims necessaris que se sol·licitaven perquè el procés complís tots els requisits. Els estatuts demanen que cada candidat presenti un mí-

nim de 6 avals dels socis col·lectius i 4 dels socis individuals, i en aquest sentit l’única candidatura que s’ha presentat ha aportat 15 avals dels socis col·lectius o associacions empresarials –que representen el 74% dels vots de totes les associacions que formen part de CEPTA– i 8 dels socis individuals.

Joan A. Belmonte durant la jornada electoral de la patronal tarragonina.

Constitució i membres de la Junta Directiva La nova Junta Directiva, que defensa l’opció que representa Belmonte, conserva el mateix president i vicepresidents i re· dueix el nombre de membres, que passa dels 34 actuals a 16, president inclòs. Les noves incorporaci· ons són Pablo Aulès Ferré (ACORDJOC), Antonio Borràs Cros (GREMI FRUITS SECS), Alejandro Mestre Perolada (COL·LEGI MEDIADORS D’AS· SEGURANCES), Francisco Javier Molinos Pastor (SCA), Eduardo Pablo Serrano Gil (SGS), Francisco Javier Rodrí· guez Cabrera (AEST) i Javier Quintana Domènech (COL· LEGI D’ENGINYERS). La composició de la Junta Directiva per als propers qua· tre anys és la següent: 1.- José Antonio Belmonte Ma· rín com a president. 2.- José Luis García Martínez com a vicepresident primer, en representació del Gremi Co· marcal de la Construcció del Tarragonès

3.- José Luis Aymat Satué com a vicepresident segon, en repre· sentació de la Federació Em· presarial d’Auto-Transports de la província de Tarragona. 4.- Andreu Basseda i Tous com a vicepresident tercer econò· mic, en representació de l’em· presa Anbato S.L. 5.- Ignacio Eugenio Puig Do· net com a secretari general, en representació de l’empresa Fu· neraria Pedrola S.L. 6.- Narcís Ortega Castellví com a vocal, en representació de l’Associació d’Arts Gràfi· ques de les comarques de Tar· ragona. 7.- Pablo Aulés Ferré com a vo· cal, en representació de l’As· sociació Catalana d’Operado· res Recreatives del Joc. 8.- Antonio Borràs Cros com a vocal, en representació del Gremio Oficial de Comercian· tes de Frutos Secos. 9.- Alejandro Mestre Perolada com a vocal, en representa· ció del Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Tarragona

10.- Bernat Morales Loscos com a vocal, en representació de l’empresa Mercadona S.A. 11.Salvador Martínez Sánchez com a vocal, en repre· sentació de l’empresa Eulen S.A. 12.- Francisco Javier Molinos Pastor com a vocal, en repre· sentació de l’empresa SCA Hygiene Products S.L. 13.- Eduardo Pablo Serrano Gil com a vocal, en representa· ció de l’empresa SGS Española de Control S.A. 14.- Gil Cristià Llevat com a vocal, en representació del Col·legi Oficial d’Agents de la Propietat Immobiliària de Tar· ragona. 15.- Francisco Javier Rodrí· guez Cabrera com a vocal, en representació de l’Associació d’Empreses de Serveis de Tar· ragona 16.- Javier Quintana Domè· nech com a vocal, en represen· tació de l’Associació d’Engi· nyers Tècnics Industrials i de Grau de Tarragona

FORMACIÓ

El Pla de Formació Sectorial de la CEPTA inclou un 33% més de cursos La CEPTA posa en marxa el Pla de Formació Sectorial de serveis financers, administratius i assegurances. Aquest nou llistat suposa un increment d’un 33% del nombre de cursos respecte a l’any anterior. Així, des d’aquest mes de novembre i fins al setembre del 2011, hi ha programats

més d’una vintena de cursos dirigits a treballadors d’aquests sectors. Les novetats d’aquest any inclouen la possibilitat d’inscriure’s a les persones desocupades i als treballadors d’altres sectors en situació de crisi, de manera que la confederació acompleix l’objectiu d’adaptar-se a les neces-

sitats reals del mercat laboral i de les empreses. L’oferta formativa és àmplia i agrupa gran varietat d’àmbits, des dels idiomes fins a l’Administració, passant per l’ofimàtica, les tècniques de venda i les tècniques de comunicació. També es poden trobar cursos dirigits al lideratge personal, un

dels grans àmbits que en els darrers temps està molt present en l’oferta de formació que ofereix la CEPTA. A partir d’ara, els cursos sectorials, a més d’horari de tarda, també s’impartiran al migdia i al matí, amb la voluntat de facilitar l’accés al màxim de persones. Seguint aquesta línia, els cursos són subvencionats i no suposen cap despesa pels assistents. A més a més, les empreses dels sectors que formen part del pla

poden sol·licitar també que els cursos es realitzin en la pròpia empresa, assegurant, així, la participació dels seus treballadors. Per a finals d’any, ja hi ha programats quatre cursos, “Tècniques de venda”, “Gestió del temps” i “Fiscalitat: IRPF” ja han començat i finalitzaran els dies 2, 15 i 21 de desembre. Al desembre, està programat el curs “Administració de personal”, previst de l’1 de desembre al 24 de gener.

La CEPTA presenta el Club Empresa Familiar, una nova àrea per ajudar les empreses familiars A partir d’ara, les empreses familiars de la demarcació ja tenen més facilitats per tirar endavant. La CEPTA ha presentat als seus associats el Club de l’Empresa Familiar, una nova àrea creada per potenciar i assessorar totes les empreses de caràcter familiar associades, amb col·laboració amb la Fundació +empresa. Aquest club té com a objectiu principal ajudar les empreses familiars estudiant i abordant els seus problemes, coordinant accions formatives, orientant i promovent la participació i l’intercanvi d’experiències i organitzant conferències sobre qüestions específiques d’aquests tipus d’empreses. Amb aquest fi i per garantir el futur de les empreses es disposa d’un gabinet d’assessorament dirigit per la Fundació +Empresa.

El proper 3 de desembre jornada «Què puc fer a la xarxa per millorar el meu negoci?» Comptant amb que el 26% de la població mundial ja es connecta a internet de forma regular i que la previsió per a finals del 2010 és que siguem ja 2.000 milions els internautes actius. CEPTA, conscient del paper d’aquesta eina per al futur empresarial, ha preparat una jornada on vol apropar a tothom d’una manera pràctica amb demostracions i exposicions de casos d’èxit, a més de breus conceptes teòrics per a posicionar el temari. També s’adaptarà un espai web real per al taller on es podrà veure la immediatesa i les possibilitats de la web 2.0. L’horari serà de 9.30 a la 13.30 del mati, a la seu de la CEPTA a Tarragona, a la Rambla Nova i estarà dirigit per Albert Pàmies, llicenciat en ADE per la URV. El preu per a associats serà de 40 euros i 60 per als no associats.


UNIVERSITAT

Novembre de 2010

21

Competitivitat i recerca, eixos de la col·laboració entre Banco Santander i la URV L’acord inclou el suport a la “Mesa Socioeconòmica del Camp de Tarragona” El suport al programa “Mesa Socioeconòmica del Camp de Tarragona”, que té l’objectiu de fomentar la competitivitat, la productivitat i la qualitat de l’ocupació a Tarragona, constitueix una de les principals línies de col·laboració entre la Universitat Rovira i Virgili (URV) i Banc Santander, iniciades el 2002. El vincle entre ambdues institucions s’ha reforçat avui amb la signatura pública d’un conveni per part de Francesc Xavier Grau, rector de la URV, i Emilio Botín, president de Banco Santander. L’acord recull a més el suport de Banco Santander al Pla Propi d’Investigació de la universitat, destinat especialment a grups o equips creats recentment per al desenvolupament dels seus estudis. L’entitat bancària recolza així mateix les excavacions que codirigeix Eudald Carbonell, professor de l’Àrea de Prehistòria de la URV, a la Sierra de Atapuerca. El banc i la institució acadèmica treballen conjuntament en l’engegada

El pla propi de recerca de la universitat compta amb el recolzament del banc

Es manté l’aportació del banc a les excavacions d’Atapuerca, que codirigeix Eudald Carbonell

S’impulsa un programa de beques de mobilitat internacional per a estudiants i professors FOTO: CEDIDA

Grau i Botín després de formalitzar l’acord entre les dues institucions.

de programes de mobilitat universitària per a l’intercanvi d’alumnes i docents amb nombroses universitats llatinoamericanes i europees. Entre les iniciatives destaca el programa de Beques de Mobilitat Banco Santander. Banco Santander col· labora en aquestes i altres iniciatives de la URV a través de la seva Divisió Global Santander Universitats, les activitats de les quals vertebren l’acció social del banc i li permeten mantenir un vincle estable amb 900 institucions acadèmiques d’Amèrica, Espanya, Xina, el Marroc, Portugal, Regne Unit, Rússia i Singapur. El 2010, el banc ha recolzat la celebració de la II Trobada Internacional de Rectors Universia, que va tenir lloc els dies 31 de maig i 1 de juny a Guadalajara (Mèxic), el lema del qual és “Per un espai iberoamericà del coneixement socialment responsable”, i en el qual més de mil institucions educatives van debatre sobre la Universitat del futur.

Campus d’Excel·lència Internacional Catalunya Sud

Nous equips científics d’alt nivell per la nutrició i salut El Ministeri de Ciència i Innovació va anunciar el 2 de novembre la concessió d’una subvenció de 4 Meur del programa Innocampus al Campus d’Excel·lència Internacional Catalunya Sud per la creació d’un nou servei científico-tècnic pel subcampus Nutrició i Salut. Serà un equipament de primer nivell en biologia molecular i permetrà fer diagnosis prematures de determinades malalties o dels seus factors de risc. Amb aquesta resolució el projecte de la URV ja ha rebut 12,6 Meur en les convocatòries 2009 i 2010.

El programa Innocampus finança projectes de R+D+i dels Campus d’Excel·lència Internacional. La URV rebrà 4 dels 6,7 milions que havia sol·licitat per la incorporació de la infraestructura tecnològica per a la investigació en ciències òmiques. Es tracta de la segona pota del Servei de Recursos Científics i Tècnics (SRCT) de la URV. Es pretén dotar el campus d’equipament de darrera generació en tecnologies òmiques (genòmica, transcriptòmica, porteòmica, interactòmica, metabolòmica i separació cel·lular)

amb l’objectiu de crear un potent clúster tecnològic en aquest camp. Les ciències òmiques permeten l’estudi conjunt dels milers de gens, proteïnes i metabolits que constitueixen un organisme, així com les xarxes d’interaccions que entre ells s’estableixen en l’interior de les cèl·lules. La quantitat d’informació que es genera és enorme; per això calen eines potents que permetin emmagatzemar i analitzar les dades obtingudes. Aquests coneixements permetran avançar en el coneixement de la biologia de l’ésser humà i d’aquelles espècies animals i vegetals d’interès per a l’home. Aquesta serà una plataforma singular a l’Estat espanyol. L’existència en l’entorn immediat de l’Institut d’Investigació Pere Virgili, el Centre Tecnològic de Nutrició i Salut i el Tecnoparc, garantirà la realització de multitud d’estudis poblacionals i amb models animals utilitzant les eines de les ciències òmiques.


22

TENDÈNCIES MOTOR

LEXUS CT200

El primer compacte Full Hybrid per 28.850 euros El nou Lexus CT 200h aterra al mercat espanyol en el competitiu món C Premium oferint una tecnologia Full Hybrid única en aquest a partir de 28.850 euros i amb una gamma que cobreix perfectament les necessitats dels clients que busquin un vehicle de reduïdes emissions o consums, igual que els Premium, de perfecte acabat i equipament a més d’unes aptituds dinàmiques excel·lents. Dins del que seria l’equipament, el client del CT 200h disfrutarà d’unes completíssimes prestacions, 8 airbags, que inclouen genoll i tòrax, i és l’únic vehicle en el segment Premium amb aquesta dotació de seguretat. Tanmateix té presa d’USB, bluetooth+ control de veu, climatitzador dual, llantes d’aliatge, sistema d’arrencada intel·ligent, llums LED, etc., disponible tot de sèrie en l’acabat CT 200h. Aquest model posa a la disposició del comprador la seva personalització, ja que disposa de

fins a 10 colors exteriors, 2 d’exclusius i nomes per aquest model, 3 tipus de tapisseries i altres 3 de cuir interior. També són opcionals les llantes 17”, navegador 7”, disc dur HDD, càmera d’aparcament, etc. Un dels fets destacables d’aquest vehicle és que es podrà acollir als ajuts oficials que atorguen les CCAA dins del seu programa d’incentivació de renovació del parc de turismes o bé als ajuts que ofereixen les companyies de renting als cotxes amb tecnologia Full Hybrid, que en el cas del CT 200h ja es troba en la segona generació, amb una aposta clara pels híbrids com a nova tecnologia. Pel que fa al segment C Premium, és l’únic amb capacitat per funcionar en el mode 100% elèctric ja que disposa de sistema EV, a part dels ECO, Normal i Sport i es du a terme mitjançant un comandament giratori que està situat a l’ordinador. El mode EV permet circular només amb motor elèctric sem-

CT 200H Hybrid Drive Preu 28.850 euros Direcció Cremallera, EPS Sistema de frens ABS Cilindrada 1.798 cc Pneumàtics 195/65 R15 Potència 136 cv Maleter 375 l Velocitat màxima 180 km/h Acceleració 0/100 10,3s Consum l/100 km 3,7/3,9 Emissions combinades 89 gr/km Altres versions CT 200h Hybrid Plus

pre que no superi una velocitat de 45 km/ h i una distància de 2km. A més a més, per al capó i la porta s’ha utilitzat alumini per reduir el pes del vehicle. En relació a les garanties, el nou Lexus està un pas per endavant dels seus competidors, i ofereix tres anys de garantia o 100.000 km i ja es pot sol·licitar a tota la xarxa de Lexus Espanya, formada per 27 punts de venda, i ja se n’han realitzat 177 operacions a l’Estat espanyol.

TOYOTA IQ 2011

Nova gamma de l’ultracompacte Toyota IQ pel lideratge en la seva categoria Així, Toyota Espanya ha presentat en societat la nova gamma del revolucionari toyota IQ, amb l’objectiu d’adaptar-se a les demandes del mercat i seguir mantenint-se en una posició de lideratge dins de la seva categoria. Aquesta nova gamma presenta un alt nivell de qualitat en l’interior, amb disseny renovat i la tria de vàries combinacions de colors interiors i de tapisseria. La qualitat es troba en els acabats superiors de les portes, nous

detalls en color negre al quadre dels comandaments, noves combinacions de clors als seients, etc. A més ofereix l’avançada transmissió automàtica de variat continu, amb funció seqüencial Multidrive S disponible amb motor de gasolina 1.33 VVT-i Dual, que combina el confort de la transmissió automàtica convencional amb un mode manual seqüencial de set velocitats, per una conducció més dinàmica.

NOVETATS

Lacoste Junior, regals per als nens per aquest Nadal

Picardo et proposa els complements per aquest Nadal

La casa Lacoste llança aquest Nadal dins de la seva línia Junior els complements perfectes per regalar als nens perquè l’hivern sigui de més bon passar. Amb aquest objectiu, guants, bufandes, cinturons i gorros són els protagonistes per poder fer del fred un aliat. Els dissenys són divertits, a ratlles de colors, com el verd, vermell o blau per als guants, amb el gorro a conjunt, o bé l’altre model a ratlles gris i blau.

La línia de bolsos i complements de Picardo s’amplia per aquest Nadal, tant per a ell com per a ella. Així, trobem carteres, bosses de mà, maletins i trolleys en dues tonalitats, en vermell escarlata per a ell i vermell carmí per a ella, per fer el regal perfecte per aquest Nadal. A més, també hi ha la línia Blue Square, on els complements estan realitzats amb pell envellida, i que inclou en la línia d’home el clàssic maletí per a ordinador.

Càmeres digitals amb tecnologia de mirall translúcid Sony La casa Sony ha presentat les primeres càmeres digitals amb tecnologia de mirall translúcid, lleugeres i compactes, que capturen fins a 10fps amb seguiment del AF amb detecció de fase ràpida i precisa i el primer Quick AF per a vídeo HD amb enfocament automàtic fluid i continu durant la gravació. A més de funcions avançades com l’escombrat automàtic 3D, Auto HDR i multi Frame Noise Reduction, que faran les delícies de tots els professionals.


TENDÈNCIES

Novembre de 2010

Outlet By Citroën, amb descomptes de fins al 34% en els seus models Així, la casa Citroën ha decidit fer com les firmes de moda i es llança a vendre els seus productes a l’Oulet By Citroën amb interessants descomptes en alguns dels seus models més emblemàtics. El descompte arriba fins al 34% en unitats de la talla del Citroën C4 i el Xsara Picasso, amb l’objectiu de posar a l’abast de tothom vehicles moderns, d’altes prestacions i dotats de les innovacions més recents en equipament i seguretat, i on el preu deixa de ser una excusa. Així, trobem 100 unitats del Citroën 1.4 16V 90 CV LX, compten amb totes les prestacions d’alta tecnologia, igual que les 200 unitats del Citroën Xsara Picasso HDi 90 Lx Plus. Per tal de poder gaudir d’aquests avantatges, només cal anar a qualsevol concessionari Citroën i sol·licitar informació.

Noves motoritzacions per a la gamma dels models Ibiza, León, Altea i Exeo SEAT renova la seva gamma de motoritzacions en els seus models més emblemàtics; així, a l’Ibiza s’incorpora el nou motor 1.2 TSI de 105 CV amb canvi manual en versió ECOMOTIVE i amb canvi DSG en substitució del propulsor 1.6 de 105 CV. Pel que fa a la gamma Altea i León, les novetats afecten l’arribada del motor 2.0 TDI de 140 CV amb tecnologia “common rail” i canvi manual o DSG en lloc del mateix motor amb bomba-injector cosa que significa més confort i menys consum, mentre la gamma Exeo presenta un nou propulsor d’entrada a la seva oferta de gasolina: el 1.8 TSI de 120 CV en substitució de la mecànica 1.6 de 102 CV, que està disponible amb l’acabat Reference, a més de tenir un excel·lent relació preu/ rendiment. Totes aquestes noves motoritzacions ja estan disponibles.

LA XARXA http://www.pimec.jobs/

Pimec estrena el seu nou portal per trobar feina PIMEC ha volgut fer un pas més vers la creació d’ocupació i ha estrenat el seu propi portal de feina, una eina per intermediar entre l’oferta i la demanda a través del qual es poden interrelacionar els professionals que estan cercant un projecte empresarial o un lloc de treball a les pimes i les empreses que volen captar talent i donar a conèixer les seves oportunitats laborals.

http://www.yesouisi.es/

Sony treu una nova base amb altaveu per a Ipod/Iphone de disseny centrat en el so El RDP-X50iP és l’última novetat de l’àmplia família de bases amb altaveu de Sony per a Apple iPod i iPhone. L’aspecte és semblant al model que té actualment, però el seu disseny es centra a oferir la millor qualitat de so possible a un preu irresistible. Consta d’un amplificador digital de disseny especial i uns altaveus de grans dimensions capaços d’oferir 20W + 20W RMS, que té potència per omplir una habitació. A més, té comandament a distància sense fil.

Un espai internacional de lideratge, talent, creativitat i art Aquest portal es mou envers el servei, per compartir i posar a disposició sabiduría i talents. On es poden trobar curosos, seminaris, tallers, foro, programes de lideratge, acompanyament estratègic, coaching i activitats creatives per acompanyar a les persones a recuperar el seu màxim potencial i ajudar a superar limitcions, pors i bloquejos per arribar a la pròpia plenitud.

23

LLIBRES

L’escassa iniciativa empresarial Títol: «Contra la cultura del subsidio» Autor: Marc Vidal Edita: Ed. Gestión 2000 Temàtica: Emprenedoria Aquest llibre intenta posar damunt de la taula el perquè de la falta de la iniciativa empresarial que hi ha el nostre país a més de ser una crítica als entrebancs que posen per la creació d’empreses i que fa que sigui el país amb menys emprenedors de l’OCDE i amb els índexs més alts d’intervencionisme.

Conèixer i dominar el món de l’empresa Títol: «El cànon del manegement» Autor: Alfonso Durán-Pich Edita: Deusto Temàtica: Management De llibres sobre aquesta temàtica se n’han escrit moltíssims, i ha arribat un punt que no saps quin llegir; per això aquest llibre ha fet una anàlisi rigorosa de 54 llibres i 48 autors sobre la matèria, una guia per tots aquells que estan involucrats en el món de l’empresa i la docència i que haurien de conèixer i dominar.

Diferents formes de portar un equip a l’èxit Títol: Mourinho versus Guardiola Autor: J.C. Cubeiro/L. Gallardo Edita: Alienta Temàtica: Lideratge En aquest llibre s’intenta fer una anàlisi exhaustiva dels mètodes que utilitzen tant Guardiola com Mourinho per aconseguir l’èxit. Tots dos representen models de lideratge diferents, des de tàctiques oposades i amb unes personalitats antagòniques amb un mateix fi: la victòria i l’èxit del seu equip.

Com arribar a l’excel·lència a la feina Títol: Las pequeñas grandes cosas Autor: Tom Peters Edita: Ed. Gestión 2000 Temàtica: Excel·lència laboral L’autor presenta el seu primer llibre després de deu anys de no publicar res. I és que, en un moment de recessió i incertesa, els savis, lúcids, i enginyosos consells de Peters són més pertinents que mai. Així, en aquest llibre presenta 163 maneres d’arribar a aconseguir l’excel·lència en el lloc de treball.


ACTUALITAT EMPRESARIAL

TARRAGONA I TERRES DE L’EBRE Impressió: indugraf Offset DL: B-48418-2007

EDITORIAL

L’economia i la seva idiosincràsia

L

es grans empreses han presentat les dades econòmiques del tercer trimestre en societat, i ningú diria que realment estem en el punt àlgid d’aquesta crisi que afecta tot el sistema financer, ja que totes han donat xifres positives i amb perspectives de tancar l’any amb aquesta tendència a l’alça. L’explicació d’aquesta situació potser la trobem mirant la lletra petita, on trobem reestructuracions de les activitats de les empreses i grans retallades de les depeses, que no exposarem i que tothom sap. De totes maneres, són bones notícies, i més de cara a final d’any, encara que una enquesta realitzada pel Col·legi d’Economistes de Catalunya ens digui que durant l’any 2011 es preveu un estancament de l’economia que no acabarà fins al 2012, ara, això sí, encapçalat per Catalunya. Però en el que tothom coincideix és que el principal problema econòmic que trobem és l’atur, amb xifres que segueixen sent molt altes i per la qual cosa es demana l’aplicació de les mesures estructurals pendents encara que no siguin les millors. Això pel que fa a l’economia a grans trets, però parlant de mesures estructurals, aquest proper mes de desembre els més de 37.000 funcionaris de la demarcació de Tarragona es trobaran amb la sorpresa de la reducció de la seva paga extra en la nòmina, que segons el cas pot arribar a ser de 500 euros, seguint amb les mesures per fer front a la crisi que va posar en marxa el Govern central aquest estiu. Tothom ha de posar el seu granet de sorra, suposo. Amb aquestes dades estem a prop d’acabar l’any i dóna la sensació que el finalitzarem igual que l’hem començat o, pitjor, amb incertesa de cara al futur, esperant que sigui millor que l’any que es deixa enrere, amb l’esperança que el proper sigui el definitiu quant a recuperació econòmica i que es comencin a veure dades positives en l’atur. Diuen que s’ha d’aprendre dels errors i que no s’ha de mirar mai enrere, però pot ser en aquest cas estaria bé saber el que no volem que torni a passar i així recordar-ho cada vegada que ens doni per fer bombolles.

XIFRES I LLETRES

P

Paño Fruit

Aquesta empresa, ubicada al terme municipal d’Alcover (Alt Camp), ha rebut ajuts del DAR per la millora dels processos de transformació i comercialització de la seva producció. A més l’empresa, té el certificat d’inscripció al Consell Català de Producció Agrària Ecològica ja que es dedica a la transformació de fruits secs ecològics i a l’envasament i distribució d’altres productes com olis, olives, patés, verdures, cremes d’avellana, salses, espècies, llegums, plats preparats i màquines de vènding de cafè ecològic, entre altres.

Edita: TSH Comunicació 2008 S.L. Directora comercial: Contxi Joan comercial@tshcomunicacio.com Redacció Núria Arlandes Fotografia: Olivia Molet, Roser Sans, Cristina Aguilar Correcció: Joan Basaganya Disseny: Carles Magrané

TSH COMUNICACIÓ 2008, S.L. C. Sant Agustí, 21, 3er 43003 Tarragona Tel.: 977 211 154

El 66 per cent dels compradors ‘on line’ són dones de 36 anys La mitjana és de 3 compres a l’any a través de la xarxa

E

l comprador més comú a través d’Internet al nostre país és una dona urbana, amb estudis i una mitjana de 36 anys. A més, estem en la mitjana de nombre de compres anuals dels països d’Europa i ens connectem menys des de casa a favor de l’oficina. Segons un estudi

elaborat pel portal vintprivee.com, entre els seus 11,5 milions d’usuaris a tot Europa, el 66 % dels compradors per Internet del nostre país són dones de 36 anys, amb els estudis finalitzats i que habiten en un àmbit urbà. Encara que es tracta d’una dada molt elevada, el nostre país no és el que presenta la usuària més activa. Aquest perfil acapara el 77 % de les compres en línia en el cas del Regne Unit. Quant a la distribució geogràfica, destaca de manera aclaparadora l’ambient urbà. L’estudi presenta dades per comunitats que donen a Catalunya un 21% dels usuaris i a Madrid un 19. En el cas de l’estat civil dels consumidors per Internet, la mitjana espanyola sí que està dins de les xifres europees. Un 44 per cent declara estar casat davant del 28% que diuen ser solters i el 25 que tenen parella. Els hàbits

de compra també estan detallats en l’estudi. El nombre de productes que adquireix cada usuari europeu està al voltant dels tres articles en cada compra.

A la mitjana de compres anuals

Pel que fa al nombre de compres al llarg de l’any, els consumidors espanyols se situen en la meitat del rànquing europeu amb 3 compres per any. França o Alemanya arriben a les 4,7 compres anuals, mentre que al Regne Unit és de 2. Pel que fa al lloc d’accés a la xarxa, es realitza a través de les llars dels consumidors. A Espanya l’accés des de casa representa el 55%, per darrere del 65 assolit per francesos i anglesos. Les hores de major accés es concentren als matins. Al nostre país un 10 % de les connexions diàries es concentren en les primeres hores del dia. Després hi ha un clar descens de les connexions. Altres dades sobre el perfil de consumidors per Internet del nostre país assenyalen que la majoria viuen en apartaments, les seves aficions favorites són els viatges i la salut i es decanten per roba de marca.

El videojoc de PlayStation ‘Invizimals’ se submergeix a la Barcelona de Gaudí El videojoc per a PlayStation Portable (PSP) ‘Invizimals: L’altra dimensió’, la segona part del títol espanyol desenvolupat per Novarama, arrenca amb unes seqüències que relacionen els estranys ‘invizimals’ amb les creacions de l’arquitecte Antoni Gaudí. El videojoc, que surt a la venda aquest dijous, té diversos vídeos rodats en escenaris reals de la capital catalana, entre els quals hi ha el Park Güell, en un homenatge a la ciutat on està ubicat l’estudi. A més de les imatges ‘gaudinianes’, el segon lliurament d’aquest popular videojoc té 100 personatges nous i la possibilitat de personalitzar-los. L’entrega original ja ha venut més de 150.000 còpies entre Espanya i Portugal.

2.757.751

de kilograms de mercaderies s’han registrat al Port de Tarragona en el que va d’any 2010

7.900.000

d’euros és la xifra de licitació de la construcció de la nova Escola Oficial d’Idiomes de Tarragona


CATALUNYA

26/11/10

diarimés - 17

ECONOMIA

MEDI AMBIENT

Les exportacions fan incrementar un 13% la producció de vehicles

Agricultura obliga a assecar els arrossars de l’Ebre pel cargol poma

En total s’han fabricat 104.418 cotxes ACN

L’augment de les exportacions de vehicles, que aquest octubre s’ha enfilat un 16,3% respecte al mateix mes de l’any passat, ha fet augmentar la producció de vehicles de les plantes catalanes un 13,2% interanual. Les plantes de Seat, grup Volkswagen, Nissan i Iveco van produir aquest mes d’octubre 74.236 unitats i en van exportar 62.417, xifra que representa que el 84% dels vehicles fabricats es van destinar a l’estranger, segons dades

de l’Associació Espanyola de Fabricants d’Automòbils i Camions (ANFAC). Al conjunt de l’Estat la producció es manté per quart mes consecutiu en caiguda, del 6,5%, i amb 104.418 vehicles fabricats, malgrat registrar un augment de l’1,2% en les exportacions. L’increment de la producció en el cas de Catalunya és tant en turismes com en altres vehicles. La producció de vehicles va registrar a l’Estat aquest octubre una nova caiguda per quart mes consecutiu.

En concret la decisió, afecta l’hemidelta esquerre d’aquesta zona ACN

El Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR) ha establert l’obligatorietat d’assecar l’hemidelta esquerre del riu Ebre per tal d’aturar un focus de plaga del cargol poma que s’ha detectat a aquesta zona. Aquest dijous el DAR ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) la Resolució per la qual s’estableixen mesures de control del cargol poma. La resolució obliga tots els pagesos a assecar els arrossars, de manera que queda pro-

hibit mantenir-hi aigua de manera artificial fins que s’iniciïn els treballs de preparació dels camps pel conreu d’arròs de les Terres de l’Ebre. L’Ordre AAR/404/2010 va declarar, el passat 27 de juliol, l’existència d’un focus del cargol poma (Pomacea sp.) a l’hemidelta esquerre del Delta de l’Ebre en què s’especificava que les persones titulars d’explotacions arrossaires havien de vigilar els seus camps d’arròs i comunicar al Servei de Sanitat Vegetal del DAR la detecció del cargol en

les seves explotacions. Així mateix, l’Ordre indicava que, per Resolució de la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia, s’establiri-

La resolució de la Generalitat pretén establir mesures de control de la plaga L’espècie suposa un gran problema per a la zona i es portadora d’altres plagues

SUCCESSOS

JUDICIAL

Localitzen dos cossos embolicats en catifes a Cornellà de la Ribera

Quatre metges de Berga s’enfronten a tres anys de presó per un part irregular

ACN

Dues despulles mortals, totes dues embolicades en bosses de plàstic i protegides per catifes d’estil oriental envoltades amb cinta adhesiva, van estar localitzades ahir en dues vores de carretera a Cornellà de la Ribera (Rosselló). Els cossos van estar trobats a les deu del matí a uns tres quilòmetres de

distància al Coll de la Batalla, entre el terme municipal de Millas i el de Cornellà de la Ribera. Segons una font judicial perpinyanenca, es tracta dels cossos d’un home d’uns 60 anys d’edat i el d’un altre home, de 30 a 45 anys, localitzats respectivament per un caçador i el propietari d’un terreny del voltant d’aquesta trobada.

Una dona va patir greus seqüeles després d’una cesàresa ACN

Quatre metges de l’Hospital de Berga han estat imputats per un part irregular que va provocar greus seqüeles a la pacient. S’enfronten a tres anys de presó per un delicte de lesions per imprudència mèdica. La fiscalia redueix la pena als dos

anys i mig i les dues acusacions demanen, a més, tres anys d’inhabilitació. Els judici va finalitzar ahir, després de sis anys. La víctima és una veïna de Gironella, que aleshores tenia 27 anys. Els quatre metges imputats són els que la van intervenir en el seu

part, el 29 de desembre del 2003, i en el posterior seguiment de la pacient fins al 9 de gener, quan va ser derivada a l’Hospital de la Vall d’Hebron de Barcelona en un estat greu. Els fets es remunten al desembre del 2003, quan la víctima va donar a llum el

en les mesures obligatòries a dur a terme. Així, mitjançant la Resolució publicada aquest dijous, s’estableix com a mesura obligatòria per al control de la plaga del cargol poma l’assecament de l’hemidelta esquerre del riu Ebre. La plaga de cargol poma és un gran problema a les Terres de l’Ebre perquè és una espècie molt destructiva i que es portadora de diverses plagues. Agricultura també està estudiant com s’ha introduït a l’ecosistema

seu fill després d’una cesària. Poques hores després del part, la noia va patir una forta hemorràgia que va requerir una operació quirúrgica urgent. A partir d’aquesta operació, la jove va patir febre, vòmits i dolor abdominal. No es va confirmar una endometritis fins al gener. Com a conseqüència dels fets, la noia pateix un trastorn depressiu degut a la incapacitat de tenir més fills, incontinència urinària i forts dolors abdominals, entre d’altres seqüeles.


18 - diarimés

ESPANYA

El PSOE i el PP estenen el setge a Batasuna a les agrupacions electorals El PSOE i el PP han arribat a un acord per estendre a les agrupacions d’electors les noves mesures previstes en la reforma de la Llei Electoral (LOREG) per tapar a Batasuna i els seus hereus totes les vies d’accés a les institucions. L’acord, anunciat pel coordinador de Justícia del PP, Federico Trillo, s’ha de tramitar com a esmena a la proposició de llei que PSOE i PP van presentar al Congrés per reformar la legislació electoral amb l’objectiu de tancar a Batasuna i els seus hereus qualsevol via per concórrer a les eleccions i, per tant, colar-se en les institucions, tampoc a través de candidatures de partits legals com Eusko Alkartasuna. D’altra banda, l’ex portaveu de Batasuna, Arnaldo Otegi, es va dirigir ahir de nou a l’Audiència Nacional per demanar la concessió de la llibertat provisional. En aquesta ocasió en el sumari 35/02 que investiga el finançament de Batasuna a ETA.

26/11/10

ACTUALITAT

Pajín diu que es retirarà la custòdia als autors de la violència de gènere Els jutges qualifiquen l’anunci de «propagandístic, innecessari i perillós» AGÈNCIES

La ministra de Sanitat, Política Social i Igualtat, Leire Pajín, va manifestar ahir que l’objectiu del Govern és modificar el Codi Civil per retirar la custòdia dels fills als homes que estiguin «relacionats» en qualsevol delicte de violència de gènere, com el d’amenaces, i no només als que ja han estat condemnats. Aquesta proposta arribarà avui al Consell de Ministres al costat d’una altra iniciativa que pretén evitar que els assassins condemnats puguin heretar els béns de les seves víctimes, segons va explicar la mateixa ministra. Fonts ministerials van precisar que es tractarà d’una «mesura cautelar» per tal d’evitar que els autors de la violència de gènere puguin tenir la custòdia individual o compartida

La ministra Leire Pajín. dels nens «mentre el judici estigui obert». Tot i això, van reconèixer que aquest és el «punt de partida» de la iniciativa ja que són els serveis jurídics els que han de determinar fins a quin punt és factible. «Demà portaré al Consell de Ministres la propos-

ta de reformar el Codi Civil per prohibir expressament l’atribució de la custòdia individual dels fills i filles al cònjuge sotmès a un procés per violència de gènere», va assenyalar Pajín durant l’acte d’homenatge a les víctimes mortals d’aquesta xacra social celebrat a l’Institut de la Dona. Actualment, el Codi Civil no prohibeix expressament que el maltractador tingui en solitari la custòdia dels fills, en casos com el de defunció de la mare, motiu pel qual el Govern considera necessari emprendre aquesta reforma. Pajín plantejarà a més una altra modificació en la norma per incloure entre les causes d’indignitat successòria i desheretament la condemna per violència de gènere amb l’objectiu que el cònjuge condemnat per assassinar la seva dona «no

pugui quedar-se amb tots els béns de la difunta».

Els jutges ho veuen perillós «Propagandístic, innecessari i perillós». Així és com qualifiquen els jutges l’anunci de la ministra. El portaveu de Jutges per la Democràcia (JpD), José Luis Ramírez, va considerar que la proposta de Pajín pot provocar una inseguretat jurídica «molt gran» i perjudicis «irreparables», mentre que la solució que aporta és purament «simbòlica». Segons Ramírez, el Codi Penal ja preveu la possibilitat que el jutge pugui desactivar durant un temps per a l’exercici del dret de custòdia dels fills al processat per maltractament, per la qual cosa no entén la finalitat de la reforma, en la qual veu intencions propagandístiques.

Funcionaris de presons s’enfronten amb la policia i envaeixen la Castellana Centenars de funcionaris de presons que van participar ahir a la tarda a la manifestació pels carrers de Madrid van envair sense autorització el passeig de la Castellana, tallant el trànsit a l’altura de la plaça Cibeles, a pocs metres de la seu d’Institucions Penitenciàries on estava prevista la finalització de la marxa. Minuts abans de les set del vespre, els funcionaris de presons van tallar la circulació sense l’oposició inicial de les forces de l’ordre que sí que van desplegar un fort dispositiu policial al llarg de la manifestació. De fet, el to festiu amb el qual es va desenvolupar la marxa va contrastar amb els moments de tensió viscuts entre funcionaris i policies arribant-se a produir enfrontaments després que els manifestants tractessin de superar el perímetre de seguretat que la Policia nacional havia establert al voltant a la seu d’Institucions Penitenciàries.

EL MÓN DELS NENS

Combatre l’obesitat en els infants Aquesta malaltia està cada vegada més present en el col·lectiu més jove de la societat L’obesitat infantil és un problema que cada vegada està més present a la nostra societat. Es pot considerar una malaltia epidèmica que es va iniciar el segle XX i que continua creixent en nombre de casos en el segle actual. L’obesitat infantil està molt relacionada amb el tipus de vida actual, on prima el sedentisme i els infants

fan poc exercici físic i sovint tenen un desequilibri alimentari i un excès de menjar. L’obesitat no només és un problema físic sinó que també afecta a la psicologia del nen perquè pot sentir rebuig pels seus semblants. Existeixen dos tipus d’obesitat: aquella que s’explica per processos endocrinològics, que són un 5% del

total de casos d’obesitat, i el 95% que es deu a diversos factors, com l’alimentació, la poca activitat física, que els pares siguin obesos, etc. Per tractar aquesta malaltia hi ha dos pilars fonamentals que s’han de tenir en compte: el dietètic i el físic; acompanyats tots dos d’una teràpia psicològica d’ajuda. En el sentit de la

dieta, cal que aquesta sigui equilibrada prioritzan els cereals, la fruita i la verdura. En el cas de l’activitat física, aquesta ha de ser adequada a l’edat i que es vagi incorporant amb normalitat a la rutina del nen. Com a dada alarmant, cal tenir present que quatre de cada cinc nens seran obesos que siguin grans.


MÓN

26/11/10

ECONOMIA

La UE tornarà a examinar d’estrès els bancs a principis de l’any 2011 Serviran per corregir les insuficiències de les proves d’enguany EUROPA PRESS

Els països de la Unió Europea realitzaran, a principis del 2011, una nova ronda de tests d’estrès als bancs, la qual estarà coordinada per la nova Autoritat Bancària Europea, amb una metodologia millorada per corregir les insuficiències de

les proves realitzades enguany, que no van detectar els problemes del sector financer irlandès. En els test publicats a principis de juliol, només van suspendre 7 de les 91 hores examinades: cinc grups de caixes espanyoles, un banc alemany i un grec.

«Estem aprenent sobre la marxa, tots estem d’acord en què hem d’extreure lliçons dels tests d’estrès que s’han fet enguany», va explicar la portaveu del Mercat Interior, Chantal Hughes. També va afegir que «treballem amb el Comitè Europeu de Supervisors

Bancaris sobre la metodologia per l’any vinent. Pensem extreure totes les lliçons dels test d’enguany per millorar la metodologia pels tests que tindran lloc l’any vinent», va dir. La nova ronda tindrà lloc «a principis de l’any vinent i es desenvoluparà durant diversos mesos», segons va anunciar la portaveu. Va ser a finals de setembre quan els ministres d’Economia de la UE van decidir realitzar els tests d’estrès als bancs amb certa periodicitat.

ACTUALITAT

CONFLICTES

L’Eurocambra vol una investigació independent sobre el Sàhara

Seül dobla la seva presència militar a la zona del mar Groc

EUROPA PRESS

El ple del Parlament Europeu va exigir ahir l’obertura d’una investigació independent per aclarir el que va succeir a Aaiun, després del desmantellament pel Marroc del campament de protesta sahrauí. A més, han demanat l’accés lliure de la premsa a la zona. La resolució no oblida que les circumstàncies de la mort del ciutadà sahrauí

de nacionalitat espanyola, Babi Hamday Buyema encara no s’han aclarit. Espanya, per la seva banda, ha demanat per carta a Rabat que investigui i aclareixi aquest succés. El vot es va produir tot i els intents del Marroc d’ajornar el pronunciament de l’Eurocambra fins el desembre, el qual demanava prèviament la seva versió davant els eurodiputats.

EUROPA PRESS

Corea del Sud pretén incrementar el seu potencial militar davant de la seva costa occidental, amb què suspèn el seu pla vigent fins ara per reduir el nombre de tropes de la Marina, instal·lades en les aigües sud-coreanes els mar Groc. D’aquesta manera respon a l’agressió patida dimarts per Corea del Nord.

Veïns, autoritats locals, enginyers i tècnics han doblat els seus esforços per reparar els danys de l’illa de Yeongpyeong, sobre la qual van caure projectils que van acabar amb la vida de quatre persones i van ocasionar múltiples destrosses. La majoria dels 1.700 residents van ser evacuats a la ciutat portuària d’Incheon.

SUCCESSOS

TRAGÈDIA

Detingut per abusar 30 anys de la seva filla i tenir 9 fills amb ella

Els cossos dels miners de Nova Zelanda es recuperaran en mesos

EUROPA PRESS

Un home de 62 anys ha estat detingut a Argentina després que la seva filla el denunciés i l’acusés d’haver abusat d’ella des que tenia 13 anys. Tot i que l’acusat nega els fets, les proves d’ADN han confirmat que els nou fills de la dona també són del seu pare. Juana Elvira Gómez, de 43 anys, va decidir denunciar el seu pare quan la po-

licia el va arrestar per un altre delicte. La seva mare va morir quan ella tenia 2 anys i, quan va fer els 13, «va fer fora la seva segona dona i va començar a prohibir-me que sortís de casa», va explicar ella, que també va relatar que llavors va començar a rebre amenaces. Després, segons va explicar a una revista argentina, van començar els abusos i el maltractament físic.

EUROPA PRESS

El rescat dels cossos dels 29 miners que han mort després de romandre quatre dies atrapats en una mina de carbó propera a la ciutat de Greymouth, a l’Illa Sud de Nova Zelanda, podria endarrerir-se setmanes o, inclús, mesos, a causa de l’alta concentració de gasos tòxics que encara presenta el jaciment.

El director executiu de Pike River Coal, empresa propietària de la mina, Peter Whitthall, va advertir ahir que l’acumulació de gasos que va provocar la primera explosió, que va propiciar l’ensorrament de la mina i la segona, en la que es va confirmar la mort dels operaris, encara existeix; per això no es descarta que es produeixi una tercera.

diarimés - 19


20 - diarimés

ESPORTS

26/11/10

FUTBOL

FUTBOL

Cruz descarta que els rumors sobre el seu fitxatge afectin al seu rendiment

El CF Reus, a per la victòria a Amposta després de tres empats

L’extrem qualifica de rumors els cants de sirena que li han arribat darrerament

Els locals han canviat d’entrenador

OLÍVIA MOLET

VICENTE M. IZQUIERDO

Hi ha alguns jugadors del Gimnàstic de Tarragona que, en les darreres setmanes, han rendit menys del que s’espera d’ells. De fet, aquesta va ser una afirmació que va realitzar a principis de setmana el director esportiu del club, Josep Maria Nogués. Un d’aquests futbolistes que no han donat la talla darrerament és Álex Cruz, un dels jugadors dels que més s’espera del Gimnàstic i que va començar la temporada amb grans actuacions, que ha compaginat amb d’altres molt discretes en les darreres setmanes. El jugador ha estat relacionat amb diversos equips d’envergadura, com ara el Sevilla, el Vila-real o l’Everton per un possible fitxatge per algun d’aquests equips. Tot i això, el canari manifestava ahir que «no sé si la baixada de rendiment ha arribat quan van aparèixer aquests rumors. Durant la temporada hi ha alts i baixos i els rivals et coneixen una mica més, saben com marcar-te millor». L’extrem, per la seva projecció, és un dels pocs jugadors que podrien interessar a clubs de més envergadura i els cants de sirena que podrien haver arribat d’altres entitats superiors, els quals Álex Cruz qualifica de rumors, podrien haver influït en el rendiment d’un jugador que ha de ser clau en el Gimnàstic 2010-11, ja que és l’únic jugador que posseeix velocitat, verticalitat i capacitat de desmarcar-se

VICENTE M. IZQUIERDO

Després de tres empats consecutius, el CF Reus només té en ment sumar tres punts en la seva visita a Amposta, aquest diumenge, en el partit que començarà a les cinc de la tarda. Els de Santi Castillejo arriben «tocats» al duel, ja que no han estat capaços de vèncer ni el Cornellà, ni el Manlleu ni l’Ascó les tres darreres setmanes. Així les coses, els del Baix Camp necessiten sumar un triomf a terres ebrenques per no despenjar-se

de la zona play-off, la qual ara mateix ocupen (són quarts), però no hi tenen assegurada la seva presència, ja que no guanyar l’Amposta podria servir perquè caiguessin algunes posicions. L’Amposta, per la seva banda, ha viscut una setmana moguda a causa de la renúncia del seu entrenador, un Àngel García que ha estat rellevat per Jordi Fabregat. L’Amposta, amb 17 punts en 14 jornades, viu a només tres punts de la zona de descens.

FUTBOL Álex Cruz, durant una acció al Nou Estadi, on ha baixat força el seu rendiment.

«Durant la temporada hi ha alts i baixos i els rivals et coneixen una mica més», va dir l’extrem

Sergio, que apunta a titular, creu que «la taula diu que alguna cosa no estem fent bé»

suficients per desequilibrar l’equip rival. Álex Cruz també va repassar l’actualitat de l’equip, ja que va destacar que hi ha hagut un canvi en la forma de jugar del Gimnàstic en les darreres jornades. «Abans intentàvem conduir més la pilota, però en les darreres jornades no ho estem aconseguint. Potser influeix el fet d’estar a la part baixa de la taula», destacava el jugador. Un altre dels homes que va parlar ahir sobre l’equip va ser Sergio, el qual podria recuperar la titularitat sempre que David Me-

dina no es recuperi de les molèsties que ha arrossegat al llarg d’aquesta setmana. «La classificació diu que alguna cosa no estem fent bé», manifestava el central, que va aprovar les declaracions realitzades per Nogués tot destacant que «hem de fer una mica més tots plegats. Si seguim com ara, no estarem a la part baixa molt més temps». La plantilla realitzarà avui el penúltim entrenament, de cara a preparar el partit contra l’Alcorcón, que tindrà lloc diumenge, a terres madrilenyes, a partir de les dotze del migdia.

La sessió es desenvoluparà a l’annex del Nou Estadi mentre que la de demà, la darrera abans del duel, també es farà al matí i al Nou Estadi, per acabar de repassar les accions a pilota aturada. Sobre el partit d’aquest diumenge, Sergio Díaz va destacar que «el camp de l’Alcorcón és molt petit. Estic segur que ells buscaran realitzar un partit molt disputat». Cal recordar que l’Alcorcón és un dels millors equips de la Segona Divisió quan juga a terreny propi on, en el que va de temporada, només ha punxat en una ocasió, contra el Barcelona B. La resta de partits davant la seva afició, els madrilenys han sumat els tres punts.

El CF Pobla de Mafumet, a guanyar el Balaguer per seguir a la zona alta Els poblencs arriben de caure a casa VICENTE M. IZQUIERDO

El CF Pobla de Mafumet va veure, la passada jornada, com quedava trencada l’espectacular ratxa de resultats positius i, com a conseqüència, perdia el lideratge del grup cinquè de Tercera Divisió. Malgrat això, els de Kiko Ramírez són actualment els tercers classificats, amb 23 punts, dos menys que el Llagostera, líder de la categoria. No fa tant que el filial del Nàstic era el líder del grup i, per aquest motiu, aquest

diumenge l’equip tornarà a intentar assolir-lo. Per aconseguir aquesta fita, la Pobla haurà de vèncer diumenge, a partir de dos quarts de cinc de la tarda, el Balaguer, a camp contrari. El rival de la Pobla està a un punt de la zona de descens i buscarà un triomf per allunyar-s’hi, tot i que davant es trobarà un rival que únicament ha perdut un partit a terreny contrari, contra l’actual líder de la categoria. Els poblencs no signen, en cap cas, un empat contra un rival inferior.


ESPORTS

26/11/10

BÀSQUET

El Gam Vila-seca busca la sorpresa davant el Vic, líder del grup El Gam Vila-seca buscarà aquest dissabte, a partir de les set, la primera victòria de la temporada davant el pitjor rival possible, l’Universitat de Vic, líder del grup C de la Lliga EBA. Els de Carlos Aparicio, que acumulen deu derrotes consecutives, tindran davant un equips que suma vuit victòries i dues derrotes, i que compta en la seva plantilla amb homes experimentats en categories superiors. A més, tres dels seus homes tenen un passat al bàsquet de la demarcació: Ramon Espuña, ex-CBT; Martí Nualart, que va jugar al CB Valls; o Josep Prades, amb passat a l’ADT Tarragona. REDACCIÓ

BÀSQUET

«Quan la pilota estigui en joc, no pensaré en res més», diu VICENTE M. IZQUIERDO

Tot i que la casa de Berni Álvarez és Tarragona, l’entrenador del CBT torna avui a la que ho va ser durant algunes temporades. El Club Bàsquet Tarragona s’enfronta, aquest vespre, a partir de tres quarts de nou, al CE Ciutat i Província de Lleida Basquetbol, un conjunt al qual encara li està costant arrencar i que, amb quatre victòries i sis derrotes, és el desè classificat de l’Adecco Or. «Quan la pilota estigui en joc, ja no pensaré en res més», va manifestar el tècnic del CBT, respecte a les sensacions que tindrà en

enfrontar-se a la que va ser la seva afició durant alguns anys. Durant la seva estada a terres lleidatanes, l’entrenador va assegurar sentirse «molt ben tractat, molt a gust». Els sentimentalismes s’acabaran quan es produeixi el xiulet inicial ja que Berni coneix la gran importància que té sumar un triomf per un CBT que és cuer de la competició, amb dues victòries i vuit derrotes, les mateixes que el Palència. «Serà un partit bo per nosaltres, per mantenir la línia de joc del darrer partit, exceptuant en el tercer quart. No hem d’abaixar

el pistó i hem de continuar pressionant durant tot l’enfrontament», va manifestar l’entrenador, el qual va avisar sobre la perillositat del rival, sobretot en el rebot. «La setmana passada Curtis va capturar-ne 20 i hem de defensar molt bé. A més, tenen jugadors força imprevisibles i, per contrarestar aquestes situacions, hem d’estar 100% concentrats», expressava Álvarez. El tècnic també va recordar que pel fet de tenir un equip completament nou i més barat que cap altre, «tenim poca pressió i això només pot significar progressar en positiu».

L’ADT Tarragona rep el Guadalajara amb la voluntat de continuar sumant L’ADT Tarragona torna al Casal Esportiu de Riu Clar aquest vespre, a partir de dos quarts de nou, per disputar contra el Guadalajara el partit de la desena jornada de l’Adecco Plata. Els homes de Mateo Rubio han recuperat les bones sensa-

OLÍVIA MOLET

Berni Álvarez afronta un partit molt especial però sense concessions

BÀSQUET

ANTONI RAMOS

diarimés - 21

cions després de dues victòries consecutives, que volen convertir en tres en el matx contra els castellans. L’única baixa dels tarragonins serà, una setmana més, Óscar Andrés, que continua lesionat. El segon entrenador de l’ADT, Carlos López, va ex-

plicar que «l’equip està en un bon moment i el treball de la setmana ha estat molt bo». Tot i això, López va advertir que «no hem de caure en la relaxació, perquè Guadalajara és un rival perillós». El rival dels tarragonins arriba al matx d’aquest vespres amb un

balanç de tres victòries i cinc derrotes, que el situen a l’onzena posició. Carlos López va explicar que «és un equip molt lluitador que té com a referència al nigerià Lawal, ben acompanyat dels jugadors de perímetre com Roberto Núñez, Lázaro o Riley Smith».

Berni Álvarez, al pavelló del Serrallo.

OLÍVIA MOLET

L’ADT Tarragona vol oferir una nova victòria a la seva afició.


22 - diarimés

ESPORTS

26/11/10

HOQUEI PATINS

HOQUEI PATINS

El Reus Deportiu podria classificar-se per la Copa si guanya avui al Lloret

Nova oportunitat del CE Vendrell per continuar sorprenent a l’OK Lliga

Els d’Alejandro Domínguez segueixen a només tres punts del lideratge

Demà rep la visita del Vilanova

PATRÍCIA HERNÁNDEZ

VICENTE M. IZQUIERDO

Després de la novena jornada de l’OK Lliga, que es disputarà aquest cap de setmana, el Reus Deportiu podria aconseguir la classificació per disputar la Copa del Rei, tot i faltar quatre jornades per arribar a l’equador del campionat. Aquest fet, però, es produiria sempre que els del Baix Camp derrotessin, aquesta nit (dos quarts de deu) al Lloret, a pista pròpia i que ni Vilanova ni Blanes guanyessin els seus respectius compromisos. Tot i això, la classificació virtual ja està més que aconseguida per part d’un equip que ha començat la temporada de forma espectacular i que viu, actualment, a la segona posició de la taula classificatòria, a només tres punts del líder, un HC Coinasa Liceo que ha guanyat tot el que ha ju-

El Reus Deportiu no donarà concessions a un rival que és penúltim a la taula classificatòria. gat fins ara. A més, els reusencs podran ampliar distàncies amb el tercer classificat, ja

que Roncato Patí Vic (tercer) i FC Barcelona-Sorli Discau (quart) mesuren forces aquest vespre, a par-

tir de dos quarts de nou, a la Ciutat Comtal, en un partit en què qui perdi podria quedar massa despenjat.

VICENTE M. IZQUIERDO

Han passat ja molts dies des que el CE Vendrell va derrotar el Barça a l’OK Lliga. Tot i això, l’eufòria continua al Baix Penedès, ja que han vist que el seu equip no només és capaç de lluitar per no descendir, sinó que també pot jugar de tu a tu amb els més grans i, fins i tot, derrotar-los. Per aquest mateix motiu, l’equip que entrena Guillem Cabestany no es vol posar sostre i, fins i tot, ja pensa en una possible classificació per disputar la Copa del Rei, tot i la llunyania d’aquesta competició. Abans, però, els vendrellencs tenen una nova cita en un atractiu duel que jugaran demà contra el Club Patí Vilanova. Els de Cabestany partiran com a locals i hauran de fer valer el seu bon

moment derrotant tot un clàssic de l’OK Lliga per, d’aquesta manera, continuar escalant posicions i acostar-se a la zona noble de la classificació. El partit començarà a les vuit del vespre. De fet, les primeres posicions no són tan llunyanes pels vendrellencs, ja que són sisens classificats i han sumat tretze punts, un menys que tot un Barça i que el Noia. El Vic, tercer classificat, només ha sumat quatre punts més que els d’Albert Cabestany. El Vilanova, per la seva banda, arriba al duel després de punxar, a pista pròpia, davant el Club Patí Voltregà (5-5), en un partit vibrant entre dos equips que, segurament, lluitaran per assegurar-se la permanència a la màxima categoria de l’hoquei a nivell nacional.


ESPORTS

26/11/10

FUTBOL SALA

El Club Salou Futbol Sala presenta aquest diumenge els equips Aquest diumenge, a partir de dos quarts d’onze del matí, el Club Salou Futbol Sala realitzarà la presentació oficial dels seus equips, en un acte que tindrà lloc el Pavelló Municipal del municipi de la Costa Daurada. L’entitat salouenca, fundada l’any 1999, compta enguany amb uns 275 jugadors i jugadores, que juntament amb els directius i tècnics, formen un grup de més de 300 persones. El primer equip de l’entitat juga a la Nacional B, mentre que la resta d’equips, fins a un total de 22, disputen competicions organitzades per la Federació Catalana i el Consell Esportiu del Tarragonès. REDACCIÓ

BIKETRIAL

Éxit de participació del BikeTrial 2010 disputat a Torredembarra Diumenge passat, Toredembarra va acollir la final del campionat escolar de BikeTrial 2010, amb la participació d’una seixantena d’esportistes de set escoles diferents: Club Garrotxa, Bicisprint Abant Bikes, Cesar Cañas Trial Academy, Club Ciclista Orrius, Motoclub Igualada, Matarraña Bajo Aragón, i el club local BikeTrial Costa Daurada Torredembarra. La jornada va ser molt participativa i amb bona afluència de públic, que va poder provar les bicicletes i les instal·lacions. El circuit de la competició va dividir-se en cinc zones, amb nivells per a tots els nivells dels participants. REDACCIÓ

diarimés - 23

Miquel Àngel Violan. Periodista, escriptor i consultor de comunicació.

«’El mètode Guardiola’ es basa en els valors clàssics d’educació, respecte i sentit comú» Miquel Àngel Violan va ser ahir a Tarragona per presentar el seu llibre i l’aplicació al món empresarial CRISTINA AGUILAR

ANTONI RAMOS

Miquel Àngel Violan va presentar ahir a la Cambra de Comerç de Tarragona El mètode Guardiola (Columna), un llibre sobre com adaptar l’exitós model de Josep Guardiola a la banqueta del Barça a qualsevol organització. –En què consisteix El mètode Guardiola? –Es basa en una sèrie de valors i actituds que es veuen en la figura de Pep Guardiola. Són valors clàssics, que s’havien perdut, com la bona educació, el respecte a la gent gran o la puntualitat. I com a valor suprem, el sentit comú, tenint en compte la resta de la societat. –Aquest mètode es aplicable a qualsevol àmbit de la vida? –Sí, perquè hi ha un element en un equip de futbol, una empresa o una ONG hi ha un element comú: un grup humà que ha d’estar ben dirigit. En els temps actuals es requereix un lideratge exemplar com en el d’en Pep Guardiola, que s’autoexigeix el que exigeix als seus jugadors. –Quina és la clau de l’èxit de Pep Guardiola? –No n’hi ha només una. Primer que tot ha estat un futbolista d’èxit; segon, coneix la casa i els valors del Barça perquè hi està vinculat des dels 13 anys. També té una formació humanista, ben educat en els valors clàssics. El seu caràcter és humil i senzill, sempre tocant de peus a terra. Cal dir que també és un bon comuni-

Miquel Àngel Violan va parlar del seu llibre ‘El mètode Guardiola’ davant un grup d’empresaris. cador i, per sobre de tot, té qualitats com a entrenador. –Guardiola és el contrapunt de José Mourinho. Com definiria l’entrenador del Reial Madrid? –Mourinho és un bon tècnic, els seus jugadors parlen bé d’ell i ha tingut èxit en forma de títols. Però la seva metodologia inclou coses inadmissibles en Pep Guardiola, com vèncer sense convèncer. Per Mourinho tot s’hi val per tenir èxit, però això pot ser perillós perquè crea tensions i ja veurem què passa quan perdi partits. El seu caràcter no lliga amb la tradició catalana. –Què n’opina de la política de Pep Guardiola de només parlar amb els mitjans a les rodes de premsa estrictament obliga-

tòries? –És un tema controvertit, però cada setmana fa rodes de premsa i hi ha la possibilitat de fer-li preguntes. Pel que fa a les entrevistes, no en dóna perquè si no vol crear greuges n’hauria de donar moltes i, llavors, no tindria temps per entrenar. En Pep cuida molt el missatge i també escenifica com Mourinho, però ell sap que representa l’entitat i cuida les formes. Jo, com assessor de comunicació que he estat, dono suport a la seva decisió. –Sap si Pep Guardiola ha llegit el seu llibre? –Sí, tinc constància que l’ha llegit perquè un amic comú va fer-l’hi arribar una setmana abans de publi-

car-se. A més, en privat ha comentat que li ha agradat. És un llibre elogiós, però no es acrític. Hi ha un capítol sobre punts febles d’en Pep i una crítica contra la societat catalana. –Ha parlat amb Guardiola per fer el llibre? –No. He estat víctima de la seva política de comunicació. Però he pogut parlar amb gent que el coneix i he arribat a una part del seu cercle íntim. A més de testimonis personals, he llegit articles i he escoltat tertúlies, però ha faltat la cirereta del pastís: poder parlar amb ell personalment. Però tot i això, estic molt segur de les conclusions del llibre perquè l’he treballat durant dos anys. Cal dir que una

part l’he feta a l’estranger, des d’on he trobat noves perspectives sobre Guardiola, com per exemple el director del MIT de Boston, un barceloní i barcelonista. –Quines característiques ha de tenir un líder? –Aquesta pregunta no té una resposta única. S’ha de saber què s’ha de liderar i en quin moment. En aquest temps, Guardiola dóna unes pautes que tenen el treball, l’esforç, la il·lusió i la innovació com a bandera. Són valors vàlids per a tot tipus d’empresa. –Aquest diumenge se celebren les eleccions al Parlament. Tenim líders polítics a Catalunya? –L’opinió generalitzada és que ens manquen bons líders. La política té un nivell baix perquè hi arriba la gent mediocre, no hi arriben els millors. S’ha d’idear un sistema perquè hi estiguin els millors, perquè aquesta és una de les causes de la desconfiança amb la classe política. –Vostè ha treballat molts anys en periodisme. Com veu el sector? –Malament, en declivi i en perill d’extinció. Tot i això, es un sector necessari perquè els que decideixen necessiten informació veraç. El primer problema del periodisme és la indefinició del model de negoci digital i el segon és la barreja d’informació i espectacle, que no tenen una barrera definida. Ara, tot s’hi val i s’ha produït una mourinhització dels mitjans de comunicació, quan el que cal és una guardiolització.


24 - diarimés

DEFUNCIONS

26/11/10

andreu pedrosa vallverdú Primer Aniversari (26/11/2009)

Per als qui t’estimem, sempre estaràs entre nosaltres. La teva esposa, Neus Budesca, filla Irene, mare Mª Teresa, pares polítics Josep i Neus, germana política Núria, germà polític David i tota la família i amics.

Reus, 26 de Novembre de 2010

DEFUNCIONS Tarragona. Ramon Céspedes Tejada. Ha mort als 50 anys. El seu funeral serà avui a les 17 h. a la parròquia de Sant Pau. Reus. Maria Nolla Vallverdú. Ha mort a l’edat de 97 anys. El funeral se celebrarà avui, a les deu del matí, a l’església de Crist Rei de Reus. Isidre Masdeu Vives. Ha mort a l’edat de

Els familiars de 88 anys. El funeral se celebrarà avui, a les nou del matí, a l’església de la Puríssima Sang de Reus. Manuel Pérez Expósito. Ha mort a l’edat de 47 anys. El funeral se celebrarà avui, a les dotze del migdia, a l’església de Sant Bernat de Reus. José Gómez López. Ha mort a l’edat de 78 anys. El funeral se celebrarà avui, a les cinc de la tarda, a l’església de la Puríssima Sang de Reus.

La Selva del Camp. Paquita Escoda Hierro. Ha mort als 72 anys. El seu funeral serà avui a la parròquia de Sant Andreu, a les 12 h. Salou. José Antonio Salguero. Ha mort als 85 anys. El seu funeral serà avui a les 16 h. a la parròquia de Santa Maria del Mar.

Francesc Ventura i Llaó Volem agrair el suport i totes les mostres de condol rebudes vers el difunt i els seus familiars i excusar-nos de no passar el dol degut a un malentès.


FIRES

26/11/10

diarimés - 25

constantí

Entitats i comerços són protagonistes de la Fira El vicepresident de la Generalitat, Josep Lluís Carod-Rovira, inaugurarà aquesta nova edició avui divendres a les set de la tarda Un any més, el darrer cap de setmana de novembre té lloc la Fira de Constantí, un punt de trobada del comerç, la in· dústria, la cultura i les entitats locals. L’edició d’enguany se ce· lebra des d’aquesta tarda, a partir de les set, on el vice· president de la Generalitat de Catalunya, Josep Lluís CarodRovira, inaugurarà la Fira i fins el diumenge 28. Activitats Durant tot el cap de setmana està previst un farcit progra· ma d’activitats que segueix la línia de l’edició passada, on la Fira de Constantí apos· ta novament per potenciar i reforçar el protagonisme de les entitats i els comerços local, amb el segell “Fusta de comerciants”. Avui divendres, després de la inauguració tindrà lloc un taller a l’estand “Constantí som tot”, un espai promogut per l’àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament en el que es desenvoluparan activitats d’entreteniment per a donar a conèixer aspectes caracterís· tics del municipi. Tot seguit, a dos quarts de deu del vespre al Pavelló Poliesportiu se celebrarà el sopar tradicional dels expo· sitors. Ja dissabte hi haurà diver· sos actes lúdics dels quals destaquen, l’animació amb

“Les Enfants”, una rèplica exacte de l’època napoleòni· ca amb un canó itinerant. Així mateix, a les 12 del migdia a l’estand del Moto Club Cons· tantí es regalarà el llibre “10 anys de l’història del Club” a les 25 primeres persones adultes que s’apropin a l’es· tand. També es podrà adqui· rir per 15 euros. Una hora més tard, hi haurà a la cafete· ria del Poliesportiu la presen· tació de la guia “Compra a pa· gès”, a càrrec d’Àngel Xifré, director dels serveis territori· als d’Innovació, Universitats i Empresa. Ja a la tarda, es realitzarà la desfilada de moda de caire benèfic on es veuran vestits

que els propietaris cedeixen a la botiga Filigrana de Caritas. La jornada del diumenge tindrà el motor com un dels grans protagonistes amb la XII edició de la Trobada de Motos Clàssiques que pro· mou el Moto Club Constantí i la concentració de vehicles organitzada pel Club Tortuga TT, al circuït Sàhara 4x4 de la localitat. A més, es realitzarà la trobada de puntaires i la pa· ella popular. Podeu consultar tota la programació a www.com· praaconstanti.cat. L’horari de la fira és dissabte i diu· menge de 10 a 14 i de 16.30 a 21.30 del vespre. L’entra· da és gratuïta.

alforja

L’Alforja celebra la XVII Festa de l’Oli Les activitats previstes per aquest cap de setmana són el tradicional esmorzar popular i les visites que es podran realitzar al molí de l’oli, una proposta molt engrescadora per a tota la família Un any més la localitat de l’Alforja celebra el darrer cap de setmana del mes de novembre la seva Festa de l’Oli. Enguany aquest esde· veniment es portarà a terme el diumenge 28, coincidint amb la jornada de les elec· cions al Parlament de Cata· lunya.

La Festa de l’Oli és una trobada gastronòmica que està organitzada per la Co· operativa del municipi i ce· lebra la primera premsada d’oli de l’any, que s’ha deixat reposar durant un temps. A més, la Cooperativa aprofita aquesta jornada per donar a conèixer els productes gas·

tronòmics d’aquesta zona tan rica en recursos. La festivitat d’enguany consisteix en el tradicional esmorçar que començarà a les deu del matí a les ma· teixes instal·lacions de la Cooperativa. Amb el tiquet, que es pot adquirir per un preu simbòlic, els visitants

podran gaudir de l’àpat que serà a base de pa torrat amb llangonissa, botifarra, cansa· lada, arengada i vi. A més es podrà realitzar el tast de l’oli verge extra amb Denomina· ció d’Origen Protegit Siurana i degustar els productes tí· pics d’aquesta zona com els diferents embotits. Hi haurà

a disposició de tothom unes graelles per coure la carn al gust de cadascú. A banda, i com a novetat aquest any, un grup de joves del municipi ha organitzat una xocolatada per a tots els visitants i gent del poble, que serveix per fer més gran aquesta festa. Després de l’esmorçar, el públic que s’acosti a l’Al· forja podrà visitar les instal· lacions del molí d’oli d’aques· ta població, que romandrà en funcionament perquè es pugui observar tot el seu procés de transformació de

l’oliva en un dels millors olis verges del món. Les visites es podran re· alitzar en grups reduïts que rebran les explicacions per· tinents del funcionament del molí, un acte curiós per a tota la família. La Fira romandrà oberta fins al migdia i el públic po· drà visitar els expositors i adquirir olis i altres produc· tes locals i de la zona com els embotits, formatges i melmalades. La Festa de l’Oli Nou de l’Alforja sol aple· gar un gran nombre de visi· tants.


26 - diarimés

OPINIÓ

La secció de cartes és oberta a la participació de tots els lectors i lectores de Diari Més, poden fer-les arribar a la redacció per correu (carrer Sant Agustí, 21. 43003 de Tarragona o carrer Sor Lluïsa Estivill, 16, baixos. 43202 de Reus), o mitjançant el correu electrònic (redaccio@mestarragona.com o redaccio@mesreus.com). El diari es reserva el dret de publicació de les cartes i de no donar resposta a les mateixes. Les cartes no seran retornades i no han de superar el màxim de vint línies. Les cartes han d’anar signades indicant el número de D.N.I. i el telèfon de contacte.

26/11/10

EDITORIAL

Responsabilitat política Arriba l’hora de la veritat. Els catalans hauran d’anar a les urnes el proper diumenge i exercir el seu dret a vot. Continuïtat o canvi, les opcions són diverses i necessàries. Si bé és cert que la crisi econòmica transcendeix el terreny polític i emana del sector econòmic i financer, també ho és que les mesures que prengui el Govern, el català o qualsevol altre, poden determinar d’una manera cabdal la

forma com la ciutadania encaixa els seus efectes. L’electorat està tocat de la desafecció política, però, el proper diumenge, més que mai, l’electorat ha d’exercir el seu dret a vot i fer decantar la balança. L’electorat ha de ser responsable, ha de decidir el seu futur i s’ha d’armar d’arguments per poder després tenir autoritat moral per abanderar la crítica.

TRIBUNA

Per què hem d’anar a votar

J

a fa un quants dies, a tots ens va arribar a casa la targeta del cens. Aquest fet que ja s’ha convertit en habitual quan s’atansa una contesa electoral i al qual no hi donem la més mínima importància, equival al reconeixement explícit d’un dret que fa menys de quaranta anys era inimaginable: la possibilitat d’exercir el dret cívic a votar. Votar, encara que les circumstàncies personals i col·lectives ens provoquin certa dosi de desesperança, continua sent una acció necessària, fins i tot gosaria a dir més necessària que mai. Els darrers mesos, però especialment les darreres setmanes, hem assistit a una apoteosi de la simplicitat i de la demagògia, dels raonaments simples, excloents, que probablement no volen enganyar però que en realitat ho fan. La dreta, nacionalista o no (és a dir, CiU i PP, tot i que també hi podem incloure Ciutadans i UPyD) i

Josep Felix Ballesteros Alcalde de Tarragona l’independentisme aventurer (per cert molt fragmentat) han basat les seves respectives campanyes en aquesta estratègia. I per si l’esgotament i la confusió ciutadana no fos prou elevada hi ha afegit conceptes que cadascú utilitza a la seva manera, com per exemple el concert econòmic, el sobiranisme, la llengua, la immigració, la baixada d’impostos o les retallades encobertes de prestacions socials. A la banda contrària d’aquesta estratègia, està el PSC

amb el candidat José Montilla que vol guanyar la presidència parlant més clar que ningú, assumint allò que no hagi sortit prou bé, però també satisfet per la bona tasca de govern feta en aquests quatre anys de mandat. Una acció de govern que a Tarragona es plasma amb les importants inversions al campus químic de la URV, en el Port de Tarragona, en el Pla de Competitivitat de Tarraco, amb el suport a la candidatura dels Jocs del Mediterrani, amb una gran aposta pel transport públic intermodal amb la integració tarifària, amb la millora de l’Hospital Joan XXIII, amb nous CAP’s a diferents barris i al centre de la ciutat, amb l’aplicació de la Llei de Barris a Camp Clar i a la Part Alta, el trasllat de la presó del centre de la ciutat a El Catllar, la construcció de llars d’infants i de nous instituts, la construcció de la Comissaria Central del Camp de Tarragona dels Mossos a Camp Clar o

l’aprovació de la Llei de Segregació de La Canonja, la protecció del litoral o el Pla d’Ordenació de tot el Camp de Tarragona. Estem arribant ja als darrers dies de la campanya electoral. Està clar que només PSC o la coalició de CiU poden aspirar a presidir el Govern de Catalunya. I és per això que CiU hagués explicat, abastament, el seu programa en comptes d’amagar-lo. Com també hauria estat important que el senyor Mas que reconeix que vol la independència digui per a quan la vol, que diu que vol reduir l’administració però no diu quants funcionaris o laborals acomiadarà, que diu que rebaixarà els impostos però no diu quins hospitals ni quines escoles deixarà de fer o que diu que vol transparència i mira cap una altra banda a l’hora de donar explicacions sobre el que va passar al Palau de la Música. Per la seva banda, Montilla ha jugat net i ha detallat els seus compromisos:

més i més bona educació, innovació, infraestructures, ajuts per a la requalificació dels treballadors i a la competitivitat de les empreses i, sobretot, manteniment de les polítiques socials per garantir la cohesió. Per tant, per combatre la demagògia i el simplisme, per donar una lliçó d’honestedat a aquells que no han explicat res del seu programa o mantenen un programa ocult, per rebutjar les aventures esbojarrades, o per fer callar aquells que ens volen enfrontar i dividir per un grapat de vots, el proper dia 28 hem d’anar a votar massivament. Només a partir de la quantitat de vots es pot garantir un resultat que realment expressi la voluntat generalitzada. Per això és molt important que també els indecisos, els resignats, els indignats o els desencantats vagin a votar. Tots els vots són necessaris i entre tots conformen això que coneixem com a voluntat majoritària i democràtica.

curar-la. Ho ha fet amb els seus ensenyaments, particularment amb el que s’anomena la doctrina social de l’Església, que té la qualitat de posar Déu i la persona per damunt del treball i del capital, fent una aportació inavaluable a la correcció de sistemes col·lectivistes i capitalistes. Un dels teòlegs més influents del concili Vaticà II, Henry de Lubac, deia que la crisi de l’esperança a Europa era «un subproducte del drama de l’humanisme ateu», i que «l’oblit de Déu ha portat a un abandonament de l’home». Joan Pau II va abordar amb freqüència els temes referits a la distribució de la riquesa, fins al punt que els seus crítics, que li censuraven ser «conservador en les qüestions morals», li atribuïen ser «avançat en les

socials». Com a mostra dels seus parlaments al món del treball, dels sindicats i empresaris, n’hi hauria prou de recordar les seves al·locucions a Montjuïc i al Camp Nou durant el seu viatge a Barcelona el 1982. El desè manament fa també referència als temes del setè quan prohibeix cobejar els béns dels altres, l’avarícia, l’acumulació de béns innecessaris, l’apropiació immoderada de béns terrenals –una cosa tan familiar en el món del consumisme– i el pecat capital d’enveja. Quan el profeta Natan va voler estimular el penediment del rei David li va explicar la història del pobre que només tenia una ovella, a la qual cuidava com una filla, i del ric que, malgrat els nombrosos ramats que tenia, en-

vejava posseir també l’única ovella del pobre. ¿No és una metàfora de la nostra societat, en la qual uns tenen molt més del necessari i encara exploten persones que amb prou feines tenen el just per a la supervivència? El «no robis» no només prohibeix el furt directe, el que fa algú que pot ser agafat amb les mans a la massa, sinó el que especula amb operacions financeres al límit i que, per manca d’ètica, compromet els estalvis de moltes persones. L’actual crisi financera mundial té el seu origen en aquesta manca de moral que denuncien els dos manaments als quals avui faig referència. La doctrina social de l’Església no només vetlla per un món més espiritual, sinó també per un món més just.

No només per a lladres

U

n «No robis», exigeix el setè manament de la Llei mosaica (Ex 20,15), i «No robis» repeteix l’Evangeli (Mt 19,18). És un manament que no només va destinat als qui la societat anomena lladres, sinó que té un abast molt més gran sobre el que avui em proposo de reflexionar, en aquestes consideracions sobre el Decàleg. Una pista d’aquesta major amplitud ens l’ofereix el Catecisme de l’Església catòlica quan, gairebé a l’inici de l’apartat que li dedica, titula: «El destí universal i la propietat privada dels béns», on recorda que Déu va confiar la terra i els seus recursos a la cura de la humanitat no per a satisfacció egoista d’uns pocs, sinó per a gaudi de tots. L’Església, que sempre ha defen-

més diari

tarragona ~ reus ~ costaDaurada Edita: Tamediaxa, S.A. DL: T-1609/2001- issn: 1579-5659

Jaume Pujol Arquebisbe de Tarragona sat la licitud de la propietat privada contra ideologies que pretenien abolir-la (i que l’únic que van aconseguir va ser una societat més pobra), també ha mirat sempre pel bé comú i ha recordat als governants de cada moment que tenen obligació de pro-

C/ Sant Agustí, 21, 3r. 43003 TARRAGONA 977 21 11 54 Fax 977 21 47 21 C/Sor Lluïsa Estivill, 16. baixos. 43202 REUS 977 32 78 43 Fax 977 31 09 41 www.diarimes.com

Director General: Carles Abelló Cap de publicitat: Contxi Joan Disseny editorial: Carles Magrané Cap de distribució: Jaume Cañada

Directora: Sílvia Jiménez. [redaccio@mestarragona.com] Redacció: Laia Díaz, Carme Mas, Esther Valcárcel, Vicente Izquierdo, Mònica Just, Antonio Ramos. Especials: Laura Gómez. Tancament: Mario López. Fotografia: Roser Sans, Olívia Molet, Cristina Aguilar. Edició de publicitat: Sara Sorando. Distribució: Marta López. Administració: Núria Clos Distribució Publicitat: Maria Molleda, M. Jesús del Hierro, Carmen Soto, controlada: Mercè Ripoll, Antònia Turull. [publicitat@mestarragona.com] Imprimeix: Indugraf Offset, S.A.


CLASSIFICATS

26/11/10

Tarragona

con 4 habitaciones, 2 baños completos, esquinera, delante de amplio parque, muy decorada, reformada, lista para entrar a vivir, sin ningún tipo de reforma. 210.000 euros. T.977.25.09.93.

Torreforta , bonito piso de 3 hab., 2 baños completos, calef/AC, cocina con galeria, salón comedor, 2 terrazas y trastero. Exterior y soleado. Totalmente reformado. Tel. 615. 891. 932

EL Serrallo, obra nueva, pisos con 2 habitaciones, totalmente equipados, cuquísimos, edificio “Ser Marino”, acabados modernos y de diseño. Con solárium de 25m2. Desde 165.000 euros. T.609.44.22.39

IMMOBILIÀRIA • Venda

Se vende piso de ocasión en Tarragona centro. Pl. Castellers (Av. Catalunya). 4 habitaciones y 2 baños. Piso cuidado, en buen estado. Oportunidad, precio por debajo de tasación, 20% DESCUENTO. 977.214.713 EN VENDA PIS A SP i SP C/ Violant d´Hongria, 2 banys, 2 terrasses, parquet, calefacció , 3 habitacions. Preu: 190.000.euros negociables. Interesats trucar al telèfon 629.48.54.57.

Se vende piso en Tarragona, zona Païssos Catalans. 3 dormitorios y 2 baños con COCHERA DOBLE Y TRASTERO. Piscina y amplia zona comunitaria. Ideal parejas y familias,el mejor precio de la zona. 977.214.713

TORRES ROMA en Tarragona, amplio piso impecable de 125m2, de 4 habitaciones, 2 baños, bien orientado. 400.000 euros. T. 977.25.09.93. TORREFORTA ENSANCHE, vivienda en venta, impecable,

Se vende piso Tarragona centro, Rovira i Virgili. Seminuevo, 3 dormitorios (uno de ellos suite) y 2 baños. Cocina, salón y terraza amplios. Precio rebajado mas de 50000€, urge venta. Llamame al 628.670.993 Se vende piso seminuevo en San Pedro y San Pablo, en buena zona. 3 habitaciones, 2 baños, galería, terraza, zona comunitaria. Muy soleado. Oportunidad **189.000 euros** con parking incluido. 977.226.652

Se vende chalet individual en el centro de Tarragona ciudad. Dos plantas más sótano con comedor rústico, terraza amplia y jardín. ACEPTAMOS SU VIVIENDA como forma de pago. Tfno: 628.670.993 IDEAL GENTE JOVEN, disponemos de viviendas económicas para comprar, también en opción a compra, pisos de 1 y 2 habitaciones en Bonavista. Facili-

dades en hipoteca o de compra. 977.54.38.46 Sant Pere i Sant Pau, piso de diseño. Plan­ta baja, Ed­ificio Mi­ra­ mar II. Tel. 691.215.484 S.P. S.P. OPORTUNIDAD por traslado urge vender, zona violant d’Hongria, c/ Miquel Servet, piso con muy buenas vistas al mar y a tarragona, seminuevo y en perfecto estado, 4 dormitorios, 2 baños, cocina con galeria, salon comedor, muy luminoso y soleado, parking. precio: 200.000.euros Pk opcional. tf. 977-25 09 93

buen estado, exterior, 4 dormitorios, 2 baños, parking, trastero. Precio piso: 240.000. euros Precio: piso + pk+ trastero: 270.000.-euros. Tel. 977-25 09 93 Sant Pere i Sant Pau. Pis 60 m2, 2 habitacions dobles, bany complet, cuina e­qui­pada, ga­leria, saló-menjador. To­tal­ ment reformat + mo­bles. Preu 105.000 eu­ros. Tel. 977 20.12.55. Ne­go­­­ciable. Vendo piso céntrico, de 60 m2, 2 hab., con trastero. A re­for­mar. Tel. 671.031.627. Pre­cio negociable.

Altres poblacions

con calefacción y piscina. Tel. 638.355.639 TERRENO EN SALOU, ctra. De la costa, para edificar edificio plurifamiliar de 12 viviendas. T. 977.25.09.93. SALOU, zona pueblo terreno para unifamiliar de unos 600 m2, consultar precio. T. 977.25.09.93. REUS. CORREDOR DEL GAS. Pis impecable de 90m2, 3 hab., 1 bany, servei, cuina independent amb galeria. Menjador amb balcó, a/a fred i calor. Preu: 158.000€ 2 places de pàrquing incloses. Telef. 615.620.161

REUS. Camí Aleixar, 50. Pis cantoner, tot exterior, 150 m2 amb jardí i piscina, més pàrking doble i traster. Tel. 659.921.948 TARRAGONA. Pis Marqués de Montoliu. Oportunitat canvi residència ben situat, 4 habitacions, 2 banys, traster i pàrking, armaris empotrats y molt assolejat. Preu 343.000 euros. Tel. 626.785.568 precioso piso en edificio Baix Penedès, San Pedro y San Pablo, esquinero, en perfecto estado, 4 domitorios, 2 baños, cocina con galeria, aire acondicionado, terraza. Piso + trastero: 210.000 euros, parking opcional. Tel.977-25 09 93

www.fincas-marti.com

Tarragona, xalet individual de 335 m² en parcel·la de 1.350 m², sala menjador amb terrasses, sala d’estar amb llar de foc, cuina office amb vitro., 5 dormitoris, 2 banys, calefacció, altell, solarium, bodega, pk, arbres fruitals i piscina, totalment exterior i assoleiat, ben situat, s’accepta permuta, 380.000 euros. Telf. 639427018 piso en c/apodaca, esquinero con c/cartagena,

LA PINEDA: Apartamento de una habitación, amplio salón, baño y cocina, amplia terraza, bien conservado, cerca de playa, muy soleado, zona comunitaria con piscina.Ubicación en Estival Park. Precio de liquidación, muy interesante. 130.000 euros, Telf. 609442239. VENDORIUDECANYES. chalet con opción a alquiler ó permuta. Para entrar a vivir

SALOU, zona estival, terreno urbanizado para construcción de una casa. Unos 500 m2. Precio 170.000 euros.T.977.25.09.93.

SALOU, C/ Llorer zona estival, terreno para construcción de 2 casas con proyecto. 215.000 euros.T.977.25.09.93. URB. LA MORA. Adosado esquinero, 3 habit., baño, aseo, calefac., parket, garaje, bodega. Jardín privado, barbacoa, zona comun., piscina. Listo para entrar a vivir. Posibilidad amueblado. Precio 335.000 euros. Tel. 630.238.394 (Aprovéchate de la desgravación fiscal hasta 31/12/2010, así como un descuento adicional) Fotos en

WWW.IDEALISTA.COM código anuncio

VW2503357

PALLARESOS, OBRA NUEVA JUNTO al pueblo casas con jardín de 4 habitaciones, 2 baños, 1 aseo, amplia cocina, lavadero, gran salón comedor, garaje para varios coches con puerta automática, zona comunitaria con piscina, casas de buena calidad y diseño desde 290.000euros www.pallaresosgreen.es 977 25 09 93. POBOLEDA PRIORAT. Maset rehabilitado, 90 m2, 7 hectáreas de bosque, huerto, agua abundante, 60.000 euros. Tel. 619.342.206 URB. PELAYO. Casa individual de 2 plantes, totalment reformada amb qualitat. Jardí privat, 3 ha., 2 banys, cuina office, menjador amb sortida a jardí de 50m2, garatge. Preu: 212.000 euros Tel. 652 96 07 87

diarimés - 27

RIUDOMS. ÚLTIMS PISOS PROMOCIÓ OBRA NOVA. REF. 318. Zona Plaça de l’Arbre. Pisos de 2 i 3 habitacions. Plantes baixes amb jardí. Atics amb ter­rassa solarium. Façana obra vista. Climatització per conductes. Jardí. Piscina comunitària i zona de jocs. Pàrquing inclòs en el preu. Traster opcional. Entrega immediata. Qualitats altes. Preus a partir de 138.000 euros. Tel.: 977 81.40.10. BAIX CAMP. Casa de poble 320 m2, bones vistes, moltes possibilitats, 142.000 euros. Tel. 607.297.803. EL MORELL- C/ Jacint Verdaguer, casa 2 plantas, 150 m2, 4 habitaciones, baño y aseo, amplio comedor con salida al jardín de 60 m2 aprox., terraza 12 m2, garaje privado, nueva a estrenar. Precio: 246.000 euros. Tel. 977 54.38.46. REUS. Pis de 3 habitacions, calefacció, 1er. sense ascensor, 120.000 euros. Tel. 977 32.13.03 LA SECUITA- Ctra. Tar­ ragona, casa 3 plantas, 160 m2, 4 habitaciones, 2 baños completos y un aseo, amplio comedor con chimenea, 2 terrazas y dos balcones, garaje privado, próximo a la estación del AVE. Precio: 275.000 euros.Tel.: 977 54.38.46. DE PARTICULAR A PAR­ TICULAR, casa unifamiliar 130m2, terreny 600m2. Urbanització Pinalbert. 216.000 euros. Tel.: 652.908.361 Montbrió. Ref. 595. Pis semi-nou. 80 m2 utils. Antiguitat 2 anys. Planta baixa. 3 habitacions. Cuina americana equipada. Bomba de calor i a/c. Ter­rassa


28 - diarimés

CLASSIFICATS

20 m2. Piscina comunitaria. Pàrquing. Molt lluminós. Preu 156.000 euros.Tel.: 977 81.40.10. PROMOCIÓ OBRA NOVA A RIUDOMS. Ref 318. Zona plaça de l’Arbre. Pisos de 2 i 3 habita­ cions. Plantes baixes amb jardí, àtics amb ter­rassa solàrium. Façana obra vista. Climatització per conductes. Jardí, piscina comunitària i zona de jocs. Qua­ litats altes. Pàrquing inclòs en el preu. Traster opcional. Entrega immediata. Preus a partir de 138.000 euros. Tel. 977 81.40.10

Vendo parking Zona plaza Monrius. C/ Selva del Camp. Coche pequeño/mediano. Tel.: 696.863.847

• Lloguer REUS VENDA PARKINGS Desde 9.000 euros Av. Jaume I Z. Mercat Carrilet Tel. 977 342 784

Vila-seca. Piso de 3 dormi­ torios, co­ci­na in­de­pen­di­ente, sin as­censor, 144.240 eu­­ros. Abs­­­te­ ner­­se a­­­ge­­­n­­­­cias. Tel. 639.184.934

Locals, Oficines, Naus, Pàrquings, Terrenys Plaza de parking. Zona Gasómetro. 34.000 euros. Tel. 609.446.083

Tarragona Tarragona, c/ - Unió, pis de 1 dorm., s-menjador, cuina americana, bany complert, mo­ blat, exterior, com. incl. 400 euros/ mes. NOU HÀBITAT CONFORT SL. Tel. 977 22 90 96 - 630 482 419

La Secuita. Obra nueva. 1 dorm. A/A, parquet, cocina e­qui­ pada. Pàr­quing. 123.000 eu­ros. Tel. 977 24.42.44 ref 5239 REUS piso de 75 m2 de 3 hab, comedor, cocina, ca­ lef. ascen. zona carrefour. precio: 106.000 euros. Tel. 617472053

Preu 290.000 euros Possibilitat lloguer amb opció de compra. Ref. 608. Tel. 977 81.40.10

Vendo parking 14 m2 en VALL DE L’ARRABASSADA C/ Salvador Espriu. Precio 25.000 euros. Tel. 609.324.458 / 689.888.121 VENTA NAVES RUIDOMS. 950 m2 (PB)+ 250 m2 (Altillo) ó 1.900 m2 (PB) + 550 m2 (Alti­ llo). Tel: 630.145.066 j o a n . cot@cotingenieros.com Nau en venda Riudoms. Superficie 520 m2. Nau apa­ rador. Parket. Oficines.  Fals sostre. Instal·lació elèctrica. Bo­ ques d’incendi. Extractors. Ben comunicat. Facilitat aparcament.

26/11/10

amueblados, con electrodo­ mésticos, A.Acondicionado. Gastos incluidos. DIRECTO CON EL PROPIETARIO. Tel: 977–21.96.35 – 636.465.503 Alquiler de apartamento de obra nueva, vistas al mar, sin muebles con pk por 570 euros / mes. 659 50 31 62

Altres poblacions Reus St. Magí Alegre, loft s/ nou de 1 dorm., s- menjador amb terrassa de 30 m. , cuina americana, bany complert, asso­ leiat, moblat , ascensor, i com. inclosa. 450 euros/ mes. NOU HÀ­BI­TAT CONFORT SL. Tel. 977 22.90.96 / 630 482 419 MORELL. Piso nuevo amuebla­ do. Tel. 977 84 20 34

Plaça Cronista Sessé , atic estudi , s- menjador amb terrassa, cuina americana amb vitro, bany complert, parquet, exterior, ascensor, com. inclosa. 420 euros /mes.NOU HÀBITAT CONFORT SL. Tel. 977 22 90 96 - 630 482 419 SE ALQUILAN APARTAMENTOS Y ESTUDIOS EN TARRA­ GONA de una habitación,

Vila-Seca (c/Heura) s/ nou, 2 dorm, 1 bany complert, cuina independent, exterior, as­ soleiat, terrassa, calef., mobles opc., pk inclos., comun. incl., 475 euros/ mes.NOU HÀ­BI­TAT CONFORT SL. Tel. 977 22.90.96 / 630 482 419 Vila-seca zona Castell , edifici exclusiu de pisos d’1 dorm. d’alt standing, gran sala menjador, cuina amb vitro, bany complet, pàrquing i traster opc., ben moblat, comunitat inclosa, 470 euros/mes.NOU HÀ­BI­TAT CONFORT SL. Tel. 977 22.90.96 / 630 482 419 Reus, Travessera de St. Pau, pis s/ nou de 1 dorm., sala menjador , cuina amb vitro, bany complert, a/a ascensor, moblat , pk i com. inclosa. 415 euros /mes.NOU HÀBITAT

CONFORT SL. Tel. 977 22.90.96 / 630 482 419

LA POBLA DE MAFUMET Chalet con jardín Compre a precio de alquiler por 738 euros/mes sin entrada. VEALO EN YOUTUBE. COM (buscar chale ts la Pobla) Tel: 977.84.28.21

Lloguer Despatxos, Oficines, Terrenys, Naus, Pàrquings, Locals Tarragona C/ Apodaca, local completament reformat de 135 m² + altell 75 m², bany, instal·lacions, 2.300 euros/mes. NOU HÀ­BI­TAT CONFORT SL. Tel. 977 22.90.96 / 630 482 419 Vila-seca (Parc de la Riera II), local de 90 m2 , reformat, instal·lacions, cèntric, pàrquing opcional, 800 euros/mes. NOU HÀ­BI­TAT CONFORT SL. Tel. 977 22.90.96 / 630 482 419

Alquilo parking Joaquina Vedruna. Tel 977 22.11.29 ó Fincas Salmar.

¡ATENCIÓN! INGRESOS EXTRAS www.TrabajarDesdeCasa.com Tel. 93-100-01-10

Se alquila local a 7 m. del centro, Rambla Nova, 180 m. Tel. 977 23.30.11 / 649.891.946

BUSCO ENCARGADA piso re­ lax, en fin de semana. Sexo no. Tarragona.Tel: 608.237.007

Busco plaça de parking zona Rambla, c/Unió. 669.863.916

Falta señora para coser a domicilio. Preguntar por Sr. Paco 619.158.208

Traspàs Es traspassa flecacafeteria, part baixa de Tarragona. Tel. 685.814.628

TREBALL Empresa líder al sector del moble precisa dependent/a per a Reus. Es requereix: Ex­ periència en el sector. Iniciativa pròpia i bon tracte. In­teres­sats­/ ades tru­­car al 696.­979.769 per a con­certar entrevista Azafatas-encuestadoras. seleccionamos a media jornada. Tel. 652 232 903 NECESITO CHURRERO con experiencia para Tarrago­ na. Tel: 610.899.443

Se alquila local de 130 m., cerca mercado central. Tarragona. Tel. 977 23.30.11 / 649.891.946 Vila-seca, despatx xamfraner de 150 m2 situat en un edifici semi-nou a la millor zona de Vila-seca, molt lluminós, 2 ascensors a l’edifici, instal·lacions fetes, 750 euros/ mes.NOU HÀ­BI­TAT CONFORT SL. Tel. 977 22.90.96 / 630 482 419

Asesores/as media jornada. Selecciona oficina comercial. 692 158 504. Condi­ ciones excelentes.

MULTINACIONAL EN EXPANSIÓN. Precisa comerciales en Tarragona. Abstenerse sin per­ miso trabajo. Incorporación in­ mediata. Retribución económica a partir 1.500 euros/mes. No ne­ cesaria experiencia. De 18 a 35


CLASSIFICATS

26/11/10

años. Interesados 680.157.509. Sr. Moreno. GRUPO EMPRESARIAL MEDITERRÁNEO, OFRECE 6 VACANTES PARA CUBRIR DISTINTAS SECCIONES EN SUS OFICINAS DE REUS

Empresa líder al sector del moble necessita repartidor/ muntador de mobles amb experiència. Amb vehicle propi per accedir al lloc de treball. Incorporació immediata. Interessats trucar al 977.30.10.33 de 9:00 a 14:00 i de 17:00 a 20:00 hores

cenas? ARA-VIU. Tel. 977 24.38.70 / 630.432.999

PRUDIX COMPRO ORO jo­yas usa­das, MEJOR PRECIO,(SIN ENGAÑOS.) PAGAMOS AL INSTANTE. O’Do­­nell, 25 junto PA­SEO PRIM- RE­US. Tel. 977 32.82.24. EN BENVINGUT SOCIAS Nº 32. EL VENDRELL (TARRAGONA).977.18.15.15

SE VALORARÁ EXPERIENCIA O CONOCIMIENTOS COMO: - TRATO CON EL PÚBLICO EN GENERAL -RECEPCIONISTA -DEPENDIENTE -PUBLICISTA -PROMOCIONES -TELEOPERADORA -RELACIONES PÚBLICAS -AZAFATA -COMERCIAL -HOSTELERÍA -ETC…

REFORMES LLAR PINTURAS COBO. Pinturas en general, particulares, comunidades. Presupuestos sin compromiso. Tel: 669.161.419

•PERSONAL AMBOS SEXOS, EDAD NO SUPERIOR A 40 AÑOS •JORNADA LABORAL INTENSIVA (DE LUNES A VIERNES) •CONTRATACIÓN INMEDIATA DE LARGA DURACIÓN •ALTAS REMUNERACIONES INTERESADOS LLAMAR EN HORARIO DE COMERCIO AL TFNO.: 977 333 644 / 629 770 112

Atención!! Prepárate para trabajar como: Técnico en Tanatoestética, técnicas de maquillaje, taponamientos, suturaciones con Tanatopractor titulado, prácticas reales Tanatorios. 902.110.239

Impermeabilizaciones y reparaciones de humedad, trabajos garantizados durante 10 años. Tel. 698.214.451 RAMÓN. El seu electicista-fontaner, rapidesa i qualitat. Tel: 646.323.371

Ingresos extras www.eltrabajardesdecasa. com. Tel. 91 101.81.59

AMISTAT ¿QUIERES ENCONTRAR AMISTAD, pareja, grupos y

COMPRES

INSTALACIONES Y REPARACIONES. calefacción, a/a, electricidad, agua, fontaneria. Económico. Nos ajustamos a su presupuesto. Tel: 977 – 77.25.09 -- 637.537.361 Hacemos trabajos de albañilería, fontanería, electricidad, pulidos, abrillantados, etc. Presupuesto sin compromiso. Tel. 622.336.566 ALBAÑILERIA. Realizamos toda clase de trabajos. Presupuestos sin compromiso. Sr. Codina. Tel. 977 54. 12.34 609.240.935 Se ofrece paleta para hacer reformas en general. Económico y serio. Tel. 615.891.932

BONAVISTA COMPRA Y VENTA DE ORO BERMÚDEZ Cambia tus joyas usadas o rotas por dinero, pagamos hasta 27 euros. gr. Pagos al contado. Abierto domingos hasta el medio día. C/ 20, nº 56 Tel. 692.228.340

transferencia térmica. Vendemos tinta, cartuchos, máquinas y suministros. Tienda en Bonavista, C/ Veintiuno 60. Tel. 665.523.510

TAROT TAROT ARISAM. Te aclara tus dudas amor, pareja, salud trabajo y di­nero. Tel. 806.40.11.38

CÉDULAS DE HABITABILIDAD. Precios económicos. Teléfonos 977 130.354 / 609.046.146

SRA. MARÍA VIDENTE y TAROTISTA Consulta en REUS (zona Paseo Prim)y en SALOU (herboristería El Rebost Natural) Tel: 977 – 32.66.59

Reus. Es venen mobles despatx, taula direcció, sofàs de pell, sala de reunions, mobiliari per a dos despatxos d’oficial. Preu negociable. Telef. 615.620.161

INMA, titulada en parapsicología y MEDIUM, tarot a todos los niveles, especial gays y lesbianas. Para visitas llamar 617.802.319 de 10 a 19 horas.

BEL. Gabinete de Tarot y orientación personal. 15 años de experiencia. Tel: 667.031.194. Tarragona centro. 20 euros.

DINERO AL INSTANTE. COMPRA DE ORO Y JOYAS MC. Máxima tasación. Raval Martí Te l . : Folguera, 27. Reus. 977.32.17.27. TAR­RA­GONA, C/ CAPUTXINS, 28

visitas concertadas de lunes A SÁBADO

COMPRO COCHES FURGONETAS, 4X4 Pagamos en efectivo No importa estado Con/Sin ITV Tel: 615.994.876

RELAX VANESSA, cariñosa, complaciente. 30 euros completo. Discreto. Reus. Tel: 671.788.470

MOTOR HONDA CIVIC 1.4 90cv.3 puertas, gasolina, año 99, 145.000 km, 2.200 euros. Tel: 627.001.614

diarimés - 29

Madurita. Completo 30 euros. Reus. Tel: 671.132.020

LA BRUJITA HECHICERA ¡Nací para ayudarte! Videncia, Tarot, Péndulo. Aciertos garantizados. 806 516 508. 608.536.753. Aclara tus dudas. ¡Llámame! Te atenderé personalmente 24h. Mayores de 18 años. VIDENTE soluciona todos sus problemas. Resultados en dos días. Tel: 652.166.855

Reus. KAREN cubana, te espero en mi piso privado. Tel: 648.266.866

ALTRES Imprimimos fotografías en cerámicas, cristales, camisetas, cojines, llaveros, etc, baratos. Enseñamos fotos en cristal, tecnología de

Travesti ninfómana, besucona, superdotada, pechugona, francés sí, corrida facial. Tel. 634.874.590 DOS HERMANAS españolas, superlésbico , besos lengua, beso negro, lluvia, copro. supereconómico. Tel: 646.578.471 MARGARITA rusa complaciente, masajes eróticos, francés natural. (Cambrils) www.alinarelax.com Tel: 664.563.275 TRAVESTÍSIMA KARINA espectacular, viciosa, dotadísima, orgásmica, besucona. Salidas. Tel. 680.874.562 MARI. Madurita, 38 años. “La reina del bebido y tragado”. Tel. 629.263.122 Reus. ANA madurita, 120 pecho, española. Hago realidad todas tus fantasías. 25 euros completo. Discreto. Tel: 693.976.973 ARIADNA española 20 años amante complaciente, muy cariñosa, francés sin. (Cambrils) www.alinarelax. com Tel: 664.563.275 Catalana rubia, 23 años, recibe privado. Tel. 660.362.165


30 - diarimés

CLASSIFICATS

SANDRA CANARIA primera vez Tarragona, estudiante ucraniana que está de paso. Tel. 685.725.775 CAROL. Española, rubia, exótica, primera vez Tarragona. Todos los servicios. Tel. 653.302.825 NOVEDAD CARLA. Sexy y elegante, española preciosa, jovencita. Iniciándose, muy cariñosa, francés sin. (Cambrils) www.alinarelax.com Tel: 664.563.275 NURIA. 28 años, casada, 130, masajista, garganta profunda, francés sin, griego, puño americano. Tel. 630.590.899 IVONE, 26 años, 100 pecho, cariñosa. Todos los servicios. Reus. Tel: 659.377.652 ¡¡ INSACIABLE, viciosa, muy cachonda!! 688.244.380 salidas. 24 horas. “Adicta a todo”. CASA SILVIA. Somos volcanes en erupción. 4 señoritas. Tel: 679.763.276. Tarragona Se alquilan habitaciones por horas a parejas. Tel: 659.184.966 ESPAÑOLA, muñequita, curvas de vértigo, muy morbosa, recibo sola. Discretísimo. Tel. 690.261.05 Reus. ROSER latina, simpática, cariñosa. Hago todo tipo de servicios. Tel: 617.011.226 PAMELA. Novedad. Cariñosa, te espero para realizar todas tus fantasías… tel: 682.505.399 NOVEDAD KARINA recién separada, guapísima, cariñosa, francés natural. Tel. 659.184.966 CHICO KLEITON novedad, miembro de caballo. Tel. 662.219.736 www.telechapero/kleiton.com VIUDA ARDIENTE!!! Necesito sexo… Córrete las veces que quieras. 689.302.253 (30 euros) 24 hrs. Salidas… SONIA Tarragona cubana caliente. Todos los servicios. Tel. 651.045.359 TRIANA Tarragona novedad, caliente. Todos los servicios. Tel. 685.725.676

Sin prisas, 30 euros completo. Reus nueva chica rusa, muy cariñosa. Tel: 610.871.682 Morena catalana joven. Tel: 689.535.868 REUS. Española madura, 50 años, sensual, atractiva, complementos, a pelo, sado-erótico, transformismo. Recibo sola. Tel. 626.328.942 MADURITA, 140 pecho. Cachonda. Tel: 634.187.354 Argentina, Salou, masajes y algo más. De 9 a 23 h. Tel: 667.306.753 MADRE-HIJA. Jóvenes, lésbico superauténtico, copro, lluvia, francés, supereconómico. Tel. 638.418.619 REUS. FRANCÉS INOLVIDABLE A PELO con orgasmo 20 euros. Tel: 618.459.632 BOMBÓN CATALÁN, recibo sola. Piso privado. Discreto. Tel: 610.686.779 20 años, masajes dulces y muchas cosas más… Tarragona. Tel: 669.262.608 SOL. Bombón, cariñosa, te espero para realizar todas tus fantasías. Tel. 659.184.966 SEÑORA 44 años, me ofrezco a darte placer, estoy muy guapa y apetecible. Discreto. Tel: 691.039.481. DANIELA guapa, cariñosa. Piso discreto. 30 euros. Reus. Tel. 692.740.035 LULÚ MADURITA 60 años, multiorgásmica, morbosa, juguetona, cariñosa. Salou. Tel: 645.681.250 Guapísima masajista titulada, “masajes en camilla completos”. Tarragona. Particular. Tel: 677.213.012 AZUCENA 23 años, guapísima, dulce, cariñosa, masaje relajante y francés natural. En Reus. 679.817.236 Jovencita, cariñosa, atención las 24 hrs.30 euros servicio completo. Tel: 665.803.332 Preciosa rellenita, dulce como la miel. 1 hora 60 euros. Tel. 661.143.180

REUS. Privado, discreto, señora madurita, guapetona, impecable, con curvas sexis. Tel. 689.569.290

NOVEDAD. Señorita sola en piso alto standing, educada, cariñosa y sin tabúes. Céntrico. Tel. 685.428.196 De 10 a 20 horas.

MARTA, 40 años, atractiva, diosa del placer. Todos los servicios. Particular.Tarragona. Tel: 664.506.522

particuDiscreción, lar, francés natural hasta el final, masaje, griego. Tel. 698.315.360

VICKY cariñosa, besucona, tríos, parejas. Todos los servicios. 30 euros completo. Tel: 660.056.981

LULÚ MADURITA 60 años, multiorgásmica, morbosa, juguetona, cariñosa. Salou. Tel. 645.681.250

GUAPÍSIMA NÓRDICA, 20 años.Francés completo, masajes dulces. Tarragona. Tel: 669.262.608 SE ALQUILA HABITACION por horas, especial parejas y chicas independientes. Telef. 615 383 697 REBECA. Española cincuentona. Todo de todo... Griego profundo. Tel. 679.222.865 (Reus) ALEXANDRA, rusa espectacular, 26 años. Amante exquisita, juegos eróticos, placer 100%, ¡Todos los servicios!. (Cambrils). Tel: 664.563.275. www.alinarelax.com 5 RUSAS ESPECTACULARES 19/25 años, guapas, morbosas y complacientes. Te esperan en Cambrils. www.alinarelax.com. Tel: 664.563.275 MADRE e HIJA: Auténtico y real, inicio a mi hija en el mundo del sexo. Combinación juventud y madurez. Tel: 686.684.108 Se ofrece hombre Tarragona para complacer mujeres, horas convenidas. Tel: 606.345.293 Especial dúplex-lésbico. “Preciosas morenas” manejables, sensuales, cariñosas. Nos compenetramos. Alta calidad. Tel: 695.416.353 1ª vez Reus. Jessica mulata, besucona, excitación oral, sexo vaginal, francés natural y más…Tel: 653.486.971 SE NECESITAN CHICAS para piso de relax en Reus. Tele.: 615 383 697 Paula. Sexo total. Cariñosa. Morbosa. 102cm pecho. Particular. Salidas. Tel.: 664.077.776 NOVEDAD IRINA ¡angelica rusa! 20 años, figura esbelta, muy completa y complaciente. (Cambrils) www.alinarelax.com Tel: 664.563.275 CLAUDIA, 26 años, rubia, 90 de pecho, delgadita, dulce y complaciente. Todos los servicios. En Reus. Telef.: 699 242 637 EVA CATALANA Universitaria, 22 añitos, todos los servicios discreta en Reus. Telef. 639 984 083 MARTA, 25 años, morenaza, 100 de pecho, dulce y muy caliente. Todos los servicios. En Reus. Telef.: 626 317 701 Chicas calientes jóvenes y maduritas de tu ciudad o cercanías desean relaciones esporádicas con hombres. 803.52.33.21. Fijo: 1,16 euros. Móvil: 1,51euros. Mayores de 18 años. En Reus.

26/11/10

CHICAS RECIBIMIENTO PERSONALIZADO. Sola en casa, discreción absoluta, camilla, masaje oral, anal y testicular. A partir de 30 euros. ANA: 34, norteamericana - 626.932.377 /ADA: 25 eslovaca - 688.225.804 /GINA: 25 hawaiana - 688.242.758 /LAURA: 34 catalana 688.200.059 /CAMILA: 25 venezolana - 619.391.001 /LAURA: 25 rumana 698.407.435 /MELISA: 25 rumana - 689.909.448 /GALA: 29 española - 635.997.659 / ESPAÑOLA. Empresaria, no profesional, horas concertadas. Creixell-Tarragona. Tel. 608.411.781 MÓNICA. Catalana, encuentros con rigurosa discreción. Creixell-Tarragona. Tel. 682.529.074 Preciso chica para plaza chalet. Zona Tarragona. Tel. 616.020.395 YANIRA 20 años. 2 servicios 40 euros. Griego. Reus. Tel: 653.613.385 BOLIVARIANA, 24 añitos, culito respingón, te atiende en Reus.Tel: 603.649.911 DULCE 20 años, dos servicios 40 euros, cariñosa. Reus. Visa. Tel. 681.126.044 MARINA rusa, muy cariñosa. Besos auténticos, francés natural y lésbico. Tel: 689.187.473 Cristina jovencita, 2 servicios 40 euros. Discreto. Reus. Tel. 648.132.051

¡¡ NOVEDAD !! Nueva en TORREDEMBARRA 25 euros completo. Tel: 689.104.056


SERVEIS

26/11/10

AVUI FELICITA ALS QUE ES DIUEN: Silvestre, Lleonard, Sirici i Conrad.

diarimés - 31

TELEVISIÓ PROGRAMACIÓ

L’HORÒSCOP ÀRIES

TAURE

BESSONS

CRANC

21/03 al 20/04

21/04 al 21/05

22/05 al 21/06

22/06 al 23/07

S’ha de buscar la manera d’estar animat i sobretot de tenir clar que les coses poden anar de primera sense massa es­ forç.

Estareu una mica delicats en tema de salut encara que sigui un refre­ dat, intenteu estar tranquils i deixar passar l’estona, tot s’anirà calmant.

Tot us anirà molt lligat amb el tema de diners i potser més que mai us adonareu que els diners són neces­ saris per segons quines coses.

No us costarà tenir experiències rela­ cionades en el mon de la seducció, a part de que podreu solucionar moltes coses que us afec­ ten a la economia.

LLEÓ

VERGE

BALANÇA

ESCORPÍ

24/07 al 23/08

24/08 al 23/09

24/09 al 23/10

24/10 al 22/11

La indecisió d’a­ quests dies serà un problema im­ portant, ja que us farà perdre segu­ retat en vosaltres mateixos i no us ho podeu permetre.

Teniu molt clar que heu de lluitar per tirar endavant i no us fa res dir les co­ ses clares a qui si­ gui, això està molt be i és força inte­ ressant.

La responsabilitat és algo que no te­ niu ganes d’expe­ rimentar, per això tindreu tendència a anar esquivant tot allò que hi vagi relacionat.

Heu d’anar molt en compte en el camp dels diners i so­ bretot no jugar en jocs d’atzar que la cosa no pinta gens be, podeu perdre molts diners.

SAGITARI

CAPRICORN

AQUARI

PEIXOS

23/11 al 21/12

22/12 al 20/01

21/01 al 19/02

20/02 al 20/03

Les coses pinten bé, però haureu de controlar el tema dels amants, hi ha probabilitats de que algú us ex­ pressi les seves emocions.

Us sentireu una mica carregats, com si portéssiu una motxilla molt pesada a l’esquena i això us fes anar mes lentament que de costum.

A casa hi podeu estar molt bé tot i que en relació amb el pare podem te­ nir algun problema ja que la manera de pensar serà molt diferent.

El vostre camp econòmic està força ressentit i cal que tingueu en compta que les coses tenen ten­ dència a estar una mica bloquejades.

AGENDA TARRAGONA. Poesia. «Lluna blava». Recital poètic. A les 20 hores al Teatre Magatzem TARRAGONA. Teatre. «Lo cerebro» de la Cia Pezenraya A les 21.00 hores a la Sala Trono TARRAGONA. Música. «Squartcicatrici» A les 22.00 hores La Vaqueria TARRAGONA. Patrimoni. Conferència a càrrec de Ricardo Mar A les 19.30 hores Sala del Sarcòfag del Pretori

TVE1 06:30 Telediario matinal 09:00 Los desayunos de TVE 10:15 La mañana de La 1 14:00 Informativo territorial 14:30 Corazón de... 15:00 Telediario 1 16:05 El tiempo 16:15 Amar en tiempos revueltos 17:00 El clon 17:45 Mar de amor 18:20 España directo 20:00 Gente 21:00 Telediario 2 22:05 El tiempo 22:15 Cine: Con Air 00:00 Cine: Enfrentados 01:30 Ley y orden: acción criminal 04:20 TDP Noticias 04:30 Urgencias

TVE2 12:30 Para todos La 2 14:30 Miradas.2 15:00 Mi reino por un caballo 15:30 Saber y ganar 16:00 Grandes documentales 18:25 Biodiario 18:30 Retratos de danza 19:00 Alquibla 19:30 El hombre y la Tierra 20:00 La 2. Noticias 20:30 Miradas.2 21:00 Escala 1:1 21:30 Inquietos 22:15 El cine de La 2: La leyenda del tiempo 00:00 El documental 01:00 Debates Canal Cultura 01:55 Los conciertos de Radio 3 02:25 Escala 1:1

ANTENA 3 06:30 Las noticias de la mañana 12:30 La ruleta de la suerte 14:00 Los Simpson 14:30 Los Simpson 15:00 Antena 3 Noticias 1 17:30 3D 19:15 El diario 20:15 Karlos Arguiñano en tu cocina 21:45 El club del chiste 22:00 ¿Dónde estás, corazón? 02:30 Adivina quién gana esta noche 05:00 Repetición de programas

CUATRO 07:00 Matinal Cuatro 09:00 Alerta Cobra 10:00 Alerta Cobra 11:00 Alerta Cobra 12:00 Alerta Cobra 13:55 Noticias Cuatro 1 14:50 Noticias Cuatro deportes 1 15:40 Tonterías las justas 18:30 Dame una pista 19:30 The Closer 20:30 Noticias Cuatro 2 21:10 Deportes Cuatro 21:30 Supernanny 22:35 Callejeros 23:15 3 sesenta 01:20 Reporteros Cuatro. REC 02:15 Salvando a Grace 03:00 NBA 05:55 Shopping

TELECINCO 06:30 Informativos Telecinco Matinal 09:00 El programa de Ana Rosa 12:45 Mujeres y hombres y viceversa 14:30 De buena ley 15:00 Informativos Telecinco 15:45 Sálvame 20:00 Pasapalabra 20:55 Informativos Telecinco 22:00 Sálvame deluxe 02:30 Locos por ganar 03:30 Más que coches 04:00 En concierto 04:30 Infocomerciales 05:30 Fusión sonora

LA SEXTA 08:10 Lo mejor de laSexta 08:30 Futurama 09:25 Padre de familia 09:50 Padre de familia 10:20 Crímenes imperfectos 13:00 Crímenes imperfectos 14:00 laSexta Noticias 14h 14:50 LaSexta Deportes 15:20 Sé lo que hicisteis... 17:10 Caso abierto 19:00 Navy, investigación criminal 20:00 La Sexta noticias 20h 21:30 El ránking de la década 22:30 Navy: investigación criminal 23:30 Caso abierto 00:30 Caso abierto 02:00 The office 02:30 Astro tv 05:00 Teletienda

TV3 06:00 08:00 13:20 14:00 14:20 14:30 15:45 15:55 16:40 18:30 20:15 20:35 21:00 21:55 22:30 23:45 00:10 02:20

CANAL REUS TV 15:30 Extraradi 16:00 Notícies 16:30 La Grada dels divendres 17:00 10 Comarques 17:30 Muntanyes d’aventura 18:00 Notícies 18:30 La Grada dels divendres 19:00 Promos 19:30 Esports en Xarxa 20:00 Notícies. Segona edició 20:30 10 Comarques 21:00 La Grada dels divendres 21:30 Autoindefinits 22:00 Notícies 22:30 10 Comarques 23:00 La Grada dels divendres 23:30 16:9. 00:00 Notícies 00:30 10 Comarques

TAC 12 13:00 Dorsal 12 13:30 Auditori 14:00 Noticies 12 14:30 Auditori 15:00 Dorsal 12 15:30 Muntanyes d’Aventura 16:00 Noticies 12 16:00 Reemissió 18:00 Fanzivid Clip 18:15 Programació Infantil 19:30 Esports enXarxa 20:00 Notícies 12 20:30 IdEntitats 21:00 10 Comarques 21:30 Banda Sonora: Artur Mas 22:00 Noticies 12 22:30 Reemissió 00:00 PSP 00:05 Doc’s

CANAL CATALÀ 10:00 Tarragona Opina 11:00 Àngel i dimoni 11:30 Productes i serveis 12:00 La Santa Missa 12:30 Productes i serveis 13:00 Tarragona Opina 14:00 T-notícies 14:30 Àngel i dimoni 15:00 Tarragona Opina 16:00 T-notícies 16:30 Àngel i dimoni 17:00 L’entrevista 17:30 Tarragona Opina 18:30 Catalunya Opina 20:30 T-notícies 21:00 Pericos Online 21:00 Especial Eleccions 2010. CiU 23:00 Ara em toca a mi 23:30 La ronda

Notícies 3/24 Els matins Bocamoll Telenotícies comarques El medi ambient Telenotícies migdia Cuines La Riera Divendres El guardià Esport Club Espai Terra Telenotícies vespre Candidats Parlament 2010 Entrevista Artur Mas Zona zàping Notícies 3/24 Pel·lícula: Donnie Brasco Divendres

FARMÀCIES TARRAGONA:

REUS:

Salazar, C.B

Guillen-Navàs-Sentis-

Pin i Soler, 3(24 hores)

Villanueva

977.21.81.75

Av. Paisos Catalans, 116 dreta

Nebrera-Borrego

(24 hores) 977.32.27.51

Calle, 21 número 24 (Bonavista)

Llevat Brianso, Josep

(24 hores)

General Moragues, 107 (Diürn)

977.54.32.07

977.31.30.46

TELÈFONS D’INTERÈS URGÈNCIES Bombers.................................................................................................... 085 Emergències................................................................................................112 Urgències (Ambulàncies)......................................................................... 061 CAMBRILS Ajuntament.................................................................................977 79 45 79 Policia local............................................................................... 977 79 45 66 Centre d’Assistència Primària (CAP)......................................977 36 30 74 SALOU Ajuntament................................................................................977 30 92 00 Policia local................................................................................977 30 92 12 VILA-SECA Ajuntament................................................................................977 30 93 00 Policia local................................................................................977 30 93 16 Ambulatori................................................................................. 977 39 40 27 TORREDEMBARRA Ajuntament................................................................................977 64 00 25 CAP.............................................................................................977 64 38 09 Policia local...............................................................................977 64 60 05

CINEMA CARTELLERA TARRAGONA OCINE TARRAGONA Ocine 1 Conocerás al hombre de tus sueños 16.00 Ocine 1 El Gran Vázquez 18.10-20.20-22.30/dv: 00.40 Ocine 2 Adele y el misterio de la momia 16.15 Ocine 2 Bicicleta, cullera, poma 18.20-20.30-22.40/dv:00.45 Ocine 3 Step Up-3D 16.15-18.20 Ocine 3 Resident Evil: Ultratumba-3D 22.30-22.40/dv:00.40 Ocine 4 The karate kid 16.30-19.30-22.30 Ocine 4 Astro boy (versió catalana) 12.00 (dissabte i diumenge) Ocine 5 Astro boy 16.00 Ocine 5 Carancho 18.00-20.15 Ocine 5 Lope 22.30/dv:00.40 Ocine 6 Machete 16.00-18.15-20.30-22.40/dv:00.45 Ocine 6 Toy Story 12.30 (dissabte i diumenge) Ocine 7 Buried 16.00-18.15-20.30-22.40/dv:00.45 Ocine 8 Entre nosotros (vose) 17.00-19.30-22.00/div:00.30 Ocine 9 El aprendiz de brujo 16.00-18.15-20.30-22.40/dv:00.45 Ocine 10 Siempre a mi lado 16.00-18.15-20.30-22.40/dv:00.45 Ocine 11 Campanilla y el gran rescate 16.00-18.00 Ocine 11 Origen 19.30-22.15 Ocine 12 Salt 16.00-18.00 20.00-22.15 Ocine 12 Step Up Ocine 12 Resident Evil dv: 00.15 Ocine 13 El americano 16.00-18.10-20.20-22.30/dv:00.40 Ocine 14 Avatar-3D-Edición especial 16.00-19.10-22.20 Ocine 15 Come, reza, ama 16.30-19.15-22.00 Ocine 16 Híncame el diente 16.15-18.20-20.30-22.40 ALTAFULLA CINEMES LES BRUIXES ALTAFULLA Les Bruixes 1 Machete 18.30 - 20.30 -22.30- 00.30 Les Bruixes 2 Hincame el diente 18.10 - 20.10 - 22.10 - 00.10 18.00 Les Bruixes 3 Toy Story 3 Les Bruixes 3 Come, reza y ama 19.45-22.30 Les Bruixes 4 Aprendiz de brujo 18.00-20.10 Les Bruixes 4 Adele y el secreto de la momia 22.20-00.20

Les Bruixes 5 Les Bruixes 5 Les Bruixes 6 Les Bruixes 7

Step Up 3 18.10 Sala 8 Ga’Hoole 16.00 - 18.15 Lope 20.00 - 22.00-00.00 Sala 8 Los ojos de Julia 20.15 - 22.30 Karate Kid 18.15-21.45-00.15 Més informació al telèfon 977 754 978 Siempre a tu lado 18.15-20.15-22.15-00.15 LES BRUIXES CINEMES -ALTAFULLA: 977 651 421 LAUREN REUS MULTICINES Lauren 1 Skyline 16.25 - 18.30 - 20.30 - 22.25 VILA-SECA Lauren 2 Gru: mi villano favorito 16.00 - 18.00 OCINE VILA-SECA Lauren 2 La red social dill. -dij. 16.45 - 19.50 - 22.10 / diss. i dium. 19.50 - 22.10 Ocine 1 El aprendiz de brujo 18.15-20.30-22.40 Lauren 3 Salidos de cuentas 16.15 - 18.25 - 20.30 Ocine 1 Lope Dv: 00.50 Lauren 3 The Town. Ciudad de los ladrones 22.10 Ocine 1 El americano 22.40 Lauren 4 Bon apétit: historias de amigos 16.30 - 18.30 - 20.30 - 22.30 Ocine 2 Astro Boy (V.CAT) 18.00 Lauren 5 Los otros dos 16.00 - 18.10 - 20.20 - 22.30 Ocine 2 Karate Kid 19.45-22.30 Lauren 6 Harry Potter y las reliquias de la muerte 16.15 - 19.15 - 22.15 Ocine3 El americano 18.20-20.30-22.40 Lauren 7 Imparable 16.10 - 18.20 - 20.25 - 22.25 Ocine 3 Híncame el diente 18.30-20.30-22.30 Lauren 8 Los ojos de Julia 16.00 - 18.10 - 20.20 - 22.25 Ocine 4 Híncame el diente 18.30-20.30-22.30 Lauren 9 La Bella y la Bestia (3-D) 16.10 - 18.00 Ocine 5 Step up 3D 16.00-18.00 Lauren 9 Jackass (3-D) 20.00 - 22.00 Ocine 5 Resident Evil 3D 20.00 Per a més informació i venda anticipada d’entrades: Ocine 5 Avatar 3D (Versión extendida) 22.00 www.laurencinemas.net 16.00-19.00-22.00Dv:00.40 Ocine 6 Come, reza, ama EL VENDRELL Ocine 7 Machete 16.00-18.15-20.30-22.45 Dv:00.45 Ocine 8 Buried (enterrado) 16.15-18.15-20.15-22.45 Dv: 00.45 OCINE 11.45-16.00-18.15-20.30-22.45 Dv:01.00 Ocine 9 Siempre a mi lado 16.00-18.00-20.15-22.20 Ocine 1 Machete 11.45-16.15-19.15-22.30 Dv:00.20 Ocine 9 Resident Evil Dv:00.30 Ocine 2 Come, reza y ama 12.00-16.15-18.20-20.00-22.10 Dv: 01.00 Ocine 10 Campanilla 16.30-18.10 Ocine 3 Siempre a mi lado 20.30-22.30 Ocine 10 El gran Vázquez 20.15-22.30 Dv:00.30 Ocine 4 Resident Evil (Analògic) Ocine 4 Karate Kid 11.30-16.00 REUS Ocine 5 El americano 18.30-20.40-22.50 REUS PALACE Ocine 5 Lope Dv: 01.00 16.00 - 18.15 - 20.30 - 22.45 Ocine 6 El aprendiz de brujo 11.45-16.00-18.15-22.30 Sala 1 Skyline Sala 2 Rumores y mentiras 16.00 - 18.15 Ocine 6 El gran vazquez 20.30-22.40 Dv:00.50 Sala 2 Salidos de cuentas 20.15 - 22.30 Ocine 7 Hincame el diente 11.45-16.30-18.30-20.30-22.30-00.30 Sala 3 Entre lobos 16.00 - 18.10 - 20.20 - 22.30 Ocine 8 Campanilla 11.45-16.00-18.00 Sala 4 Imparable 16.00 - 18.15 - 20.30 - 22.30 Ocine 8 Avatar 3D 11.45-16.00-18.00 Sala 5 Harry Potter y las Reliquias de la Muerte 16.05 - 19.00 - 22.00 Ocine 8 Step Up 3D 16.30-18.35 Sala 7 Gru. Mi villano favorito 16.05 Ocine 8 Resident Evil 3D 00.30 Sala 7 Caza a la espía 18.10 - 20.20 - 22.30 OCINE: 902 170 831 / 977 660 778


32 - diarimés

A L’ÚLTIMA

L’ACUDIT Napi

26/11/10

SUDOKU

Nivell mitjà

EL TEMPS Espai patrocinat per:

14

º

Temperatura mínima Temperatura màxima

Estat del cel: Serè o poc ennuvolat, tot i que de matinada estarà mig ennuvolat al vessant nord del Pirineu. Independentment, al llarg del dia hi haurà intervals de núvols baixos al sud de la Costa Brava i al litoral central, més importants a partir del vespre.

TRANSPORT

El concessionari Busquets presenta el nou BMW X3 El nou vehicle millora les prestacions del model antic i ofereix més potència i menys consum i les emissions de CO2 del vehicle són des de 147 fins a 210 g/km. El Concessionari Auto Sport Busquets En aquest sentit, i per les dades que S.A., que es troba al polígon comercipresenta, el BMW X3 està equipat amb al de les Gavarres, ha presentat el nou el paquet tecnològic BMW Efficient model BMW X3 de la mà de Josep Maria Dynamics que inclou entre d’altres Busquets, cap de vendes del concessioprestacions la funció «auto star/stop» nari, i Vicenç Reboll, del departament que el que fa és aturar el motor quan comercial, que ha estat l’encarregat parem el cotxe un moment, per exemd’explicar als assistents a la presentaple, davant d’un semàfor, i el torna a ció les prestacions que ofereix aquest posar en marxa quan volem iniciar la nou vehicle de la marca BMW. conducció; d’aquesta manera és reduEl BMW X3 és un model més gran eix el consum. que l’anterior, ja que de longitud fa Així mateix, un almés de 4 metres i mig, 8 tre aspecte remarcat centímetres més llarg; Aquest model de BMW en la presentació és d’amplada fa una mica ofereix de sèrie el canvi que totes les versions més de dos metres, 5 de la gamma BMW X3, centímetres més que el de marxes automàtic de excepte el Drive 20d, model passat i 6 centívuit velocitats disposa del canvi de metres més alt, fins armarxes automàtic de ribar a més de metre i vuit velocitats de sèrie, que, a banda mig d’altura. de seguir la mateixa línia de consumir Reboll ha destacat que el BMW X3 és menys, també ofereix més confort en la més potent –arriba fins als 184 cavalls conducció, ja que és un canvi de veloen els models de gasoil i entre 258 fins citats més ràpid a 306 cavalls, en les versions de gasoAquest nou vehicle ha estat fabrilina–, i també que consumeix menys, cat vigilant el pes de l’automòbil; per perquè el seu consum mitjà va des de aquesta raó, aquest model té un pes 5,6 fins a 9,01 per cada 100 quilòmetres LAURA GÓMEZ ILL

equilibrat entre la part del davant i la part del darrere. A més, pel que fa al tema de l’equipatge, els tres seients de la part posterior són abatibles individualment, cosa que facilita fer més

gran el maleter segons les necessitats del conductor. El seu disseny esportiu i elegant a la vegada el fa únic, a més de disposar d’un gran llistat d’opcions i accessoris per a tots els gustos. CRISTINA AGUILAR

Josep Maria Busquets, cap de vendes, i Vicenç Reboll, del departament comercial, amb el BMW X3.

26 novembre 2010  

Diari gratuït del Camp de Tarragona

26 novembre 2010  

Diari gratuït del Camp de Tarragona