Page 1

més diari

DILLUNS 19 D’ABRIL DE 2010 núm. 1.521 www.diarimes.com

tarragona ~ reus ~ costaDaurada

AVUI TAMBÉ TARRAGONA

La província registra 78 trasplantaments durant el 2009. P2 El Casino, escenari de la tercera etapa del campionat de Pòker. P5 TERRES DE L’EBRE

La Policia avorta un robatori amb violència a un empresari a Tortosa. P9

Aena obre l’espai aeri a Reus però Ryanair cancel·la tots els vols AEROPORTS El núvol de cendra volcànica entrava ahir a territori català i la companyia aèria irlandesa anunciava que avui dilluns podrien començar a sortir els vols progressivament de Reus. P6

PATRICIA HERNÁNDEZ

S’hi van realitzar exhibicions al públic.

Primera Mostra de Gastronomia d’Hostelcat a Reus Unes 3.000 persones van passar ahir pel recinte firal en aquesta primera edició. P8

CAMP DE TARRAGONA

CRISTINA AGUILAR

Les editorials locals presenten les novetats per la Diada de Sant Jordi . P11 MÓN

Polònia celebra els funerals per la mort del president Kazcynski. P13 ESPORTS

El Reus Deportiu guanya l’Hércules (0-1) amb nou jugadors. P16

Una imatge de la sortida de la Bicicletada popular, una cursa molt allunyada de la competició en què es proposen dos recorreguts tranquils.

Èxit de participació en la 20a Bicicletada popular de Tarragona LLEURE Unes 8.000 persones de totes les edats van acudir a la cita, segons l’organització. P4


2 - diarimés

TARRAGONA

19/04/10

SALUT

Més de 70 pacients de Tarragona van rebre un trasplantament el 2009 El nombre de donants d’òrgans i teixits experimenta una tendència al creixement des de fa tres anys OLÍVIA MOLET

ra èticament, mèdicament i legalment morta una persona). El paper de l’UCI és fonamental per mantenir en bon estat els òrgans que encara funcionen. Els pacients que moren per parada cardíaca (molt més comú) només poden donar els teixits, és a dir, les còrnies, teixits ossis o vasculars, vàlvules cardíaques, pell...

VICTORIA CASTILLO

Cinquanta-quatre ronyons, quinze fetges, cinc cors i quatre pàncrees. En total, l’any passat es van realitzar 78 trasplantaments d’òrgans a pacients de la província de Tarragona. Tot i que el nombre de donants es va reduir una mica, aquest mostra una tendència al creixement en els últims tres anys. Segons explica la doctora María Bodí, coordinadora de trasplantaments del Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre, «això depèn tant de la solidaritat com del nombre de donants potencials». «Durant el 2009 hi van haver 15 donants al Camp de Tarragona, i cada donant pot generar entre 2 i 6 òrgans, que poden anar a diferents receptors», assegura. Els òrgans més necessitats en aquest territori (i també els que més sovint es poden donar) són els ronyons i el fetge. A 31 de desembre de 2009 hi havia 120 persones esperant per un trasplantament de ronyó, 9 de fetge, 4 de pulmó i 2 de pàncrees. Una de les dades més destacables és que

Un hospital de referència

María Bodí, coordinadora de trasplantaments del Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre. no hi havia ningú en llista d’espera per rebre un cor. Sembla que, cada cop, la ciutadania està més conscienciada envers aquest tema que abans es considerava gairebé un tabú. Són molts els que decideixen fer-se el carnet de donant, que es pot descarregar gratis des del web de l’Organització Catalana de Trasplantaments (OCATT). Tot i així, aquest carnet no és vinculant, per la qual cosa

convé assabentar la família d’aquesta decisió o fer-la constar en el registre de voluntats, un document amb validesa legal. En el cas que no existeixi aquest document, l’última paraula està en mans dels familiars. Una altra dada positiva és que cada cop es redueix més el percetatge de negatives per part de les famílies dels possibles donants. L’any passat només van representar el 15% a Catalu-

nya, la xifra més baixa de la història. Al Camp de Tarragona, en canvi, tot i que tendeix a minvar, aquest percentatge és lleugerament superior, ja que arriba al 22%. Els donants són persones que moren als hospitals. Per poder donar òrgans s’ha de produir la situació de mort encefàlica (el cor continua bategant, però el cervell ja no funciona: és el moment en què es conside-

L’Hospital Joan XXIII és el centre de referència al Camp en el programa de donació i trasplantament d’òrgans i teixits, però també en neurocirurgia. L’UCI del centre és on s’ingressen els pacients amb patologia cerebral greu. L’any passat va acollir 12 dels 15 donants del Camp de Tarragona. També compten amb un equip propi d’extracció i trasplantament de teixits. Com a coordinadora de trasplantaments, la doctora Bodí considera que el Camp disposa d’uns recursos molt bons, i aposta per treballar en la promoció de la donació per tal d’apropar-la a la gent perquè entengui «què significa realment ser donant».

Pimec donarà suport a la candidatura de Tarragona 2016 El president de Pimec Tarragona, Josep-Joaquim Sendra ha fet pública la voluntat de fer costat a la Candidatura de Tarragona a Capital Europea de la Cultura, 2016. L’acte de suport es va fer a l’envelat de l’exposició«Tarragona 2016 obrim a la Rambla», que restarà obert fins al 2 de maig, amb la presència de Rosa M. Rossell, tinent d’alcalde de Cultura, Patrimoni i Ensenyament de l’Ajuntament de Tarragona i responsable del projecte Tarragona 2016. Pimec és la patronal catalana que representa totes les micro, petites i mitjanes empreses de Catalunya, defensa els interessos i els valors de les pimes i dels autònoms.

I Concert de Primavera de la Colla Jove Xiquets de Tarragona El passat dissabte 17 d’abril la Colla Jove Xiquets de Tarragona va celebrar el I Concert de Primavera. El calendari d’activitats culturals de la Colla es va inaugurar amb aquest concert de música de cambra. El Duo Berimbau, format per Anna Enfedaque al violí i Virginia Gómez a la guitarra, es va encarregar d’estrenar aquest format de Concert.


TARRAGONA

19/04/10

diarimés - 3

POLÍTICA

ACTUALITAT

Desestimen les al·legacions de CiU a la normativa de llicències

Els veïns aconsegueixen que l’Ajuntament planti cara a l’incivisme

L’ordenança podria ser aprovada avui

Tarragona disposarà en breu d’agents cívics per combatre el vandalisme

REDACCIÓ

El ple de l’Ajuntament po· dria aprovar avui defini· tivament l’adequació a la directiva europea Bol· kestein l’ordenança so· bre el règim de comuni· cació prèvia d’obres, un cop desestimades les al· legacions a aquesta nor· mativa presentades per CiU, a més d’altres vuit presentades per ciuta· dans. Així es podria obrir un negoci sense llicèn· cia, un cop comunicada aquesta decisió al consis· tori, que faria una valora· ció posterior. El regidor convergent Jordi Sendra va afirmar que «és una normativa que flexibilitza la relació entre el ciutadà i l’Admi· nistració local, la qual cosa ens sembla encer· tada», però va demanar que el termini per elabo· rar la normativa interna fos de tres mesos, i que en

ella quedés clara la me· todologia i la freqüència d’aquestes comprovaci· ons i controls posteriors. Pel que fa a l’obertura de locals d’oci, assegura que «la implementació de la directiva suposa la eli· minació de les restricci· ons per obrir determinats locals d’oci i d’oci noc· turn a la Part Alta i la Part Baixa, a la qual cosa no· saltres ens oposem». En l’al·legació, el grup municipal de CiU expli· cava que «es podia justi· ficar el manteniment de les restriccions» en base a criteris de salut i segu· retat pública, i per aquest motiu proposa que es faci un estudi tècnic. Sendra afegeix que l’alcalde no té voluntat d’atendre aquestes peti· cions, «abandonant a la seva sort als veïns de la Part Alta i de la Part Baixa de la ciutat».

ESTHER VALCÁRCEL Ara fa cinc anys que l’Asso· ciació de veïns de Sant Sal· vador i Sant Ramon va co· mençar a moure fils perquè l’Ajuntament de Tarragona plantés cara als nombrosos actes incívics que es produ· eixen al carrer. L’objectiu, però, no era augmentar les sancions, sinó fomentar la pedagogia. Una de les de· mandes més reivindicades des de l’entitat és la crea· ció de la figura de l’agent cívic, una proposta que ara comença a veure la llum. «En els darrers anys el con· sistori ha fet cas omís als nostres suggeriments», re· cordava al Diari Més, el pre· sident de l’Associació de veïns, Pedro Sánchez, que es va mostrar satisfet que ara, per fi, l’equip de govern «entengui la necessitat de disposar d’agents cívics per combatre el vandalisme». I és que la regidoria de Se·

cedida

L’any passat, la factura del vandalisme va ser de 650.000 euros.

guretat Ciutadana i Mobi· litat, encapçalada per Car· les Castillo, ja ha iniciat el procés per crear aquesta fi· gura. En breu es constituirà una comissió que, forma· da per representats veïnals i grups polítics, estudia· rà la posada en marxa del

projecte a partir del pròxim juny. «Definirem el paper dels agents cívics, ha de quedar clar que no tindran autoritat, sinó que la seva funció serà exclusivament informativa», va explicar Castillo, que va avançar que aquesta nova figura es podria implantar a finals

d’aquest any o a principis del vinent. Quants diners i d’on sor· tiran serà una altra de les qüestions que es definiran a la comissió. En aquest sentit, Sánchez va manifes· tar que el pressupost no ha de ser un problema, ja que els agents cívics ajudaran a reduir «la gran quantitat de diners» que l’Ajuntament inverteix anualment per re· parar els danys causats pel vandalisme, un cost que l’any passat va ascendir a 560.000 euros. D’altra ban· da, l’entitat veïnal, que con· sidera que es necessitarien una vintena d’agents cívics, ha proposat que el pressu· post podria sorgir del Fons d’Inversió Local (FIL). Si· gui com sigui, l’Associació insta a l’Ajuntament ha agi· litzar el procés, ja que con· sidera que ja fa anys que la ciutat «pateix un deteriora· ment constant».


4 - diarimés

TARRAGONA

19/04/10

LLEURE

Unes 8.000 persones recorren Tarragona sobre dues rodes

CRISTINA AGUILAR

La Bicicletada, que enguany estrenava recorregut, va tenir lloc ahir al matí ESTHER VALCÁRCEL

Tarragona es va convertir ahir al matí, un com més, amb la ciutat de les bicicletes. Segons l’organització, van ser unes 8.000 persones les que van participar a la Bicicletada Popular, esdeveniment més que consolidat que enguany arribava a la vintena edició. Com cada any, el punt de sortida va ser l’avinguda Vidal i Barraquer, que des de bon matí és va anar omplint de gent fins a les deu, l’hora en què es va iniciar el recorregut. Tot i l’amenaça de pluja, el nombre de ciclistes, veïns de Tarragona i voltants, va ser similar al de l’any passat. Precisament per mantenir l’èxit de les anteriors edicions, la Bicicletada oferia enguany un recorregut més curt que se sumava al nou itinerari de 17 quilòmetres que arribava fins al barri de Sant Pere i Sant Pau. L’objectiu era que les persones menys preparades no es quedessin a casa per por a no poder acabar la ruta. Potser aquest fet és el que va causar que enguany el nombre d’infants sobre rodes fos notablement major als dels anys anteriors. «El públic majoritari d’aquest esdeveniment sempre ha estat familiar, però enguany hi havia molts més menuts», van explicar al Diari Més fonts de l’organització. L’elevat nombre de menors va provocar que el servei de suport –un autobús que recull els participants que no poden continuar i el camió que s’emporta les bicicletes– tingués més feina. Pel que fa als incidents, l’únic ha assenyalar va ser

el xoc entre dues bicicletes que va provocar que els ciclistes es donessin un cop al cap que no va tenir més conseqüències. De fet, els organitzadors de la Bicicletada, el P atronat Municipal d’Esports i el Club Ciclista Campo Claro, van destacar el «gran ambient» que es va viure, així com la possibilitat de passejar per uns carrers lliures de vehicles a motor. Quan van arribar a la meta, els ciclistes van rebre una bossa d’avituallament amb productes hidratants i nutritius, així com diversos obsequis, mentre que tots els inscrits a la Bicicletada van participar en el sorteig de cinc bicicletes MTB, una consola Nintendo DSi XL i una consola Sony PlayStation3. Com a novetat, enguany també es va incloure un concurs de fotografia sobre els moments de la cursa.

Com cada any, el recorregut es va iniciar a l’avinguda Vidal i Barraquer. CRISTINA AGUILAR

La Diputació promou el turisme i la cultura de Tarragona a Madrid La Diputació de Tarragona ha apadrinat enguany la Festa Major del Cercle Català de Madrid, un esdeveniment cultural que es va iniciar aquest dissabte amb el pregó de festes a càrrec del president de la institució supracomarcal, Josep Poblet, una calçotada i una exhibició castellera de la Colla Vella dels Xiquets de Valls, entre d’altres actes. En el marc d’aquesta festa, que s’allargarà fins al 27 d’abril, la Diputació aprofitarà per promoure els atractius turístics del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre, els Productes Locals de Qualitat (PLQ) i la cultura de la demarcació. En el pregó inaugural, Poblet va destacar la tasca de la Diputació en la transformació del territori i en la millora de la qualitat de vida dels seus habitants, al mateix temps que va posar de manifest el pes de les deu comarques que configuren la demarcació de Tarragona en la construcció de la Catalunya del futur. REDACCIÓ

Convoquen un concurs d’idees per renovar les carrosses dels Reis Tots els inscrits a la jornada van participar en un sorteig de cinc bicicletes MTB i videoconsoles. CRISTINA AGUILAR

La pedalada va trancórrer sense cap incidència.

CEDIDA

L’Olívia i la Paula, dues de les participants més joves, ahir a la cursa.

La regidoria de Festes de l’Ajuntament de Tarragona ha convocat un concurs públic d’idees per a la creació de tres carrosses noves que s’incorporaran al conjunt de la Cavalcada de Reis. El concurs, que s’allargarà fins al pròxim 14 de maig, també servirà per proposar millores de les carrosses i els elements que desfilen cada any. La iniciativa s’ha posat en marxa amb motiu de la celebració del centenari de la Cavalcada de Reis, celebrat aquest any, i per la rellevancia que té l’esdeveniment, el qual reuneix milers de persones. La intenció és que les noves carrosses s’estrenin en la Cavalcalda de l’any que ve . REDACCIÓ


TARRAGONA

19/04/10

COMERÇ

CRISTINA AGUILAR

diarimés - 5

OCI

El Casino va acollir la gran final de la tercera etapa del Campionat de Pòquer Va comptar amb la participació de 173 jugadors durant el cap de setmana CRISTINA AGUILAR

REDACCIÓ

L’esdeveniment ha atret milers de persones en tres dies.

El Mercat Català es consolidarà davant l’èxit de la primera edició ESTHER VALCÁRCEL

Milers de persones han visitat durant aquest cap de setmana el primer Mercat Català que se celebrava a la ciutat de Tarragona, més concretament, a la Rambla de Sant Pere i Sant Pau. Des de divendres passat i fins ahir al vespre la vintena de parades d’alimentació i artesania no han parat de despatxar. Davant d’aquest èxit de participació, l’entitat or-

ganitzadora, Botiguers de Tarragona, ha decidit celebrar aquest mercat anualment. «No esperàvem una resposta tan bona», explicava al Diari Més la responsable de dinamització de Botiguers de Tarragona, Montse Cosialls. Amb el mateix objectiu, el de potenciar el comerç de la perifèria, l’entitat preveu organitzar esdeveniments semblants en altres zones de la ciutat com ara a Torreforta.

Un total 173 jugadors van participar aquest cap de setmana al Campionat d’Espanya de Pòquer (CEP) de Tarragona, on les millors figures del panorama nacional van fer gaudir al públic que hi va assistir. Al tancament d’aquesta edició encara no es coneixien els noms dels guanyadors, ja que la final es va allargar fins a la matinada. Els tres finalistes de l’edició anterior (Ángel Blanco, Alexander Aronov i Roberto Beltri, que es va proclamar campió) es van apropar al Casino de Tarragona per tractar de repetir taula final. La present convocatòria es va aproximar als nivells de participació de l’anterior, tot i que no es va aconseguir batre el rècord de 2009, amb 207 jugadors. El buy-in per a l’esdeveniment principal d’aquest

FELICITATS

Muchas felicidades y que tengas un gran día. De parte de tus amigos y familia.

Si veis a este chico, felicitadlo, porque hoy es su cumple, y por lo que se quitó de encima. ¡Vaya regalo!

Al diari acostuma a aparèixer gent important... i tu ho ets molt per a nosaltres! Moltíssimes felicitats!!! T’estimem.

Felicita les persones que estimes a través de ‘Més Tarragona’. Envia’ns una fotografia i el text de felicitació al carrer Sant Agustí, 21, 3er, 43003 de Tarragona o a l’adreça electrònica: publicitat@mestar­ragona.com. Les fotos s’han d’enviar amb dos dies d’antelació respecte a la data de publicació. Les fotos en suport paper no es retornaran.

El pòquer va omplir el Casino de Tarragona durant tot el cap de setmana. cap de setmana va ser de 660 euros, tot i que també existia la possibilitat de classificar-se a través de paral·lels de 55 euros.

La suma de tots els premis ascendia a 103.800 euros, dels quals 28.400 van ser per al guanyador. Van rebre una dotació econò-

mica els 18 primers classificats, així com el matador, la persona que va aconseguir més víctimes durant el torneig.


6 - diarimés

REUS

19/04/10

TRANSPORT AERI

L’Aeroport de Reus cancel·la tots els vols a causa del núvol de cendra La infraestructura reprendrà avui l’activitat després de viure ahir una jornada sense cap enlairament PATRICIA HERNÁNDEZ

MÒNICA JUST / AGÈNCIES

Els efectes del núvol de cen· dra provocat per l’erupció volcànica a Islàndia van afectar de ple ahir l’Aero· port de Reus, que va cancel· lar per complet el seu tràn· sit durant set hores. L’espai aeri va reobrir a primera hora de la tarda, però els vols –tots de Ryanair– que havien d’operar des de la capital del Baix Camp van quedar a terra, amb la pre· visió que es puguin anar re· prenent durant la jornada d’avui. El primer vol previst des de Reus és a dos quarts de set del matí d’avui amb destinació a Sevilla. Així, Ryanair va anunciar que mantindria les cancel· lacions dels vols cap al nord d’Europa fins dimecres, però que estarien operatius els de la Península Ibèrica, les Illes Balears, les Canàri· es, el sud d’Itàlia, Malta i el nord d’Àfrica. Malgrat el caos que va regnar a gairebé tots els ae· roports europeus, la infra· estructura reusenca va viu· re una jornada tranquil·la. Així, els passatgers que s’hi van apropar ho van fer per intentar trobar una solució a la seva situació. Abdor·

Malgrat el col·lapse en molts aeroports, el de Reus va viure ahir una jornada tranquil·la. raham Nahi, per exemple, tenia previst viatjar fins a Marràqueix en un vol que havia de sortir poc abans de les cinc de la tarda, i a la una del migdia desconeixia si podria agafar l’avió, però es va mostrar comprensiu amb la situació i va afirmar

que «són coses del temps, i ningú en té cap culpa». I és que la resignació va ser la gran protagonista en· tre els usuaris de l’aeroport, com és el cas de Ditmar Eisbrenner, que tenia bitllet per volar fins a Frankfurt divendres passat des de

Lleida-Alguaire, i «com que no va poder ser, vam venir a Reus, però tal com estan les coses, hem decidit llo· gar un cotxe per anar fins a Alemanya», explicava. També hi va haver gent previsora, com Carmen Reina i José Morales, veïns

de Salou, que tenen reser· va per viatjar fins a Sevilla aquest dimecres i volien veure quines eren les pers· pectives. «Necessitem in· formació per saber com hem d’actuar, perquè de· penent de com evolucionin les coses optarem per algu·

na alternativa, com l’AVE», subratllaven. Tot i això, es mostraven tranquils per· què «davant de la natura, no hi podem fer res».

Afectacions arreu d’Europa Igual que l’Aeroport de Reus, tots els aeròdroms espanyols van tornar a ser operatius a partir de dos quarts de quatre de la tar· da, fet que va ser possible davant el desplaçament del núvol de cendra volcà· nica, segons va anunciar ahir Aena. Però la situació a bona part d’Europa conti· nuava sent alarmant, prin· cipalment per les pèrdu· es que ha generat aquesta crisi a les companyies aè· ries. Així, l’alt representant de la Comissió Europea a Madrid, Francisco Fonse· ca, va afirmar que Brussel· les estudiarà la possibilitat de posar en marxa ajudes públiques per combatre la problemàtica, un cop res· taurat el trànsit aeri. Després de quatre dies de col·lapse, alguns països europeus, a més d’Espa· nya, van començar a reo· brir els primers aeroports, com és el cas d’Alemanya o França. La decisió va ar· ribar després dels primers testos amb avions que van inspeccionar l’espai aeri afectat per les cendres del volcà islandès. Els minis· tres de Transport de la Unió Europea analitzaran avui els resultats de les proves. Tot i això, però, al llarg de la jornada d’ahir es van haver de cancel·lar fins a 20.000 vols arreu del continent eu· ropeu.


La URV obre el Tastet de les Aules d’Extensió Universitària El Casal Municipal de la Gent Gran del Districte V, ubicat al Centre Cívic Migjorn, acull avui, a partir de les cinc de la tarda, el Tastet de les Aules d’Extensió Universitària, que organitzen conjuntament la Universitat Rovira i Virgili i la regidoria de Benestar de l’Ajuntament de Reus, a través del Programa Transversal de la Gent Gran. Aquesta primera lliçó, titulada Els inicis de la història, anirà a càrrec de Josep Maria Sabaté, coordinador de les Aules d’Extensió Universitària de la URV. Aquest Tastet es completarà amb tres lliçons més sota els títols de La família, de Celeste Pujol i Sònia González; Com mirar un quadre, a càrrec de Jordi Rius Jové, i La sang, amb Enric Contreres. L’organització d’aquesta activitat és descentralitzar les Aules d’Extensió Universitària i acostar-les als barris per afavorir-ne la participació d’aquelles persones grans que puguin estarhi interessades. REDACCIÓ

Reus Decideix omple d’esperit català l’espai de La Palma i el Palau Bofarull La capital del Baix Camp va acollir l’acte central de campanya a la província ANTONI RAMOS

Reus Decideix va celebrar el cap de setmana previ a la consulta sobre la independència del 25 d’abril amb dues gran festes catalanistes. La primera, celebrada dissabte, va comptar amb Heribert Barrera, Margarida Aritzeta i Jaume Sobrequés. La segona, acte central de campanya a les comarques del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre, va tenir com a protagonistes el bateria d’Els Pets, Joan Reig, que va presentar l’acte i l’actor Joel Joan. Aquest acte central de la demarcació de Tarragona, celebrat ahir, va convertir els carrers de Reus en una festa de l’independentisme amb una bicicletada pels carrers de la ciutat, una plantada de gegants, l’actuació musical de Juantxo Skalari i Poker’s, i un final

CASTELLS

Els Xiquets de Reus estrenen castells de 7 i mig a Cornellà REDACCIÓ

Els Xiquets de Reus van desplaçar-se ahir fins a Cornellà per participar a la Jordiada, en companyia de la colla local, els Castellers de Cornellà. Els de la camisa avellana van estrenar en la seva actuació castells de 7 i mig. A la primera ronda, els Xiquets de Reus van descarregar un 3de7 molt segur, el tercer de la tempo-

PATRÍCIA HERNÁNDEZ

rada. En segona ronda, els reusencs van aconseguir el millor castell de la jornada amb un 4de7 amb agulla, que van descarregar tot i que amb alguna petita dificultat. Finalment, van acabar l’actuació amb un 4de7, bastit com un carro gros sense terços i un pilar de 5, que ahir també s’estrenava i que va ser la cirereta a una bona actuació dels de la capital del Baix Camp.

La Palma va acollir l’acte central de campanya de la demarcació. de festa amb els parlaments de Joel Joan i diversos representants de plataformes locals del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre.

El punt i final de la jornada festiva a la capital del Baix Camp es va posar amb un vermut i un dinar popular al recinte de La Palma.

D’altra banda, dissabte, el Palau Bofarull de Reus va acollir l’acte central de campanya de Reus Decideix. Un auditori ple de gom a gom va escoltar les intervencions de l’escriptora Margarida Aritzeta, l’historiador Jaume Sobrequés i els polítics Heribert Barrera i Manuel Cardeña. També van intervenir en l’acte els filòlegs Montserrat Corretger i Josep Murgades, en representació de la vuitantena de personalitats reusenques que donen suport a Reus Decideix. Entre aquests destaquen el poeta Xavier Amorós, el músic Joan Masdéu o la cuinera Mariona Quadrada. Avui, a partir de les vuit del vespre, el Centre de Lectura acollirà un debat entre representants dels partits amb representació al Parlament, a excepció del PP, que ha rebutjat la invitació.

TA L L E R S X AV I P O B L E T

REUS

19/04/10

diarimés - 7

Multi

MARCA

Sigui quina sigui, la MARCA del teu cotxe

* Mecànica Multimarca * Diagnosi * Servei ràpid * Electricitat * Pneumàtics * Climatització

C/ Francesc Ferrer i Guàrdia, 10 43206 REUS (Tarragona) Telèfon 977 322 924 xavipoblet@tallersmultimarca.com


8 - diarimés

REUS

19/04/10

FIRES

PATRICIA HERNÁNDEZ

POLICIAL

PATRICIA HERNÁNDEZ

Els Mossos celebren el Dia de les Esquadres

Els productes artesans van ser els grans protagonistes de la jornada d’ahir.

Gran trobada dels amants de la gastronomia Més de 3.000 persones van passar per la Fira en la 1a Mostra de Gastronomia MÒNICA JUST Els productes del territo· ri van ser els grans prota· gonistes d’ahir a les instal· lacions de Fira de Reus, que van aplegar més de 3.000 persones en la 1a Mostra de Gastronomia, celebrada en el marc de la fira de la res· tauració i l’hostaleria Hos· telcat. Així, els amants dels pro· ductes artesans, dels vins de qualitat i del món de la cuina en general van po· der gaudir d’un recorregut durant el qual van tastar diferents plats i vins. Gem· ma Plana va ser una de les visitants que es va apropar a la fira perquè tenia «cu· riositat per la gastrono· mia» i va veure en la mos· tra una oportunitat; una opinió que compartia Mar· tí Compte, que va decidir anar-hi amb la seva família per endinsar-se una mica

més en la cuina catalana, i «per passar un diumenge diferent». Pel que fa als responsa· bles dels estands, la majo· ria van valorar satisfactò· riament aquesta primera edició de la Mostra de Gas· tronomia. Un exemple n’és Ismael Garcia, propieta· ri d’un forn de la Pobla de Montornès que elabora pa

Camp a professionals del sector d’arreu de Catalu· nya. Lluís Domènech és un dels propietaris d’un esta· bliment de Planoles, al Ri· pollès, que va veure amb bons ulls el desenvolupa· ment de la jornada. I és que va voler destacar positiva· ment la quantitat de públic tenint en compte que era el primer any, i va afegir que

Hostelcat tornarà a obrir portes avui, però només per als professionals del món de la restauració

El popular cuiner Isma Prados elaborarà plats fets amb productes típics del Camp i l’Ebre

i coques artesans des de fa ja 90 anys. I és que Garcia va assegurar que «l’actitud dels visitants és molt posi· tiva i receptiva, i a més de mirar, vénen a comprar». El certamen va portar fins a la capital del Baix

«ara caldrà esperar que es consolidi». Precisament en aquesta línia, l’organització va ma· nifestar ahir al vespre la vo· luntat de donar continuïtat a la Mostra de Gastronomia de cara a l’any vinent.

Els tallers de cuina van tenir un paper important durant tot el dia, durant els quals es va treballar en la promoció dels col·lectius de cuina de la demarcació com Les Cuines del Ven· drell, Cuina del Baix Gaià, i Sant Carles de la Ràpi· ta. Aquesta activitat va ser presentada pel popular gastrònom Pere Tàpias. Avui, Hostelcat tornarà a obrir les seves portes però només per als professio· nals del sector. L’acte inau· gural tindrà lloc a les onze del matí amb la conferèn· cia de Toni Puig, que és expert en màrqueting tu· rístic. A continuació, el cui· ner Isma Prados elaborarà plats fets amb productes tí· pics del Camp de Tarrago· na i les Terres de l’Ebre. A partir de dos quarts de nou del vespre es lliuraran els II Premis Hostelcat.

El cos dels Mossos d’Esquadra del Camp de Tarragona va celebrar dissabte el Dia de les Esquadres al Pavelló Olímpic de Reus. Durant l’acte, es van lliurar 28 premis i es van fer 152 felicitacions a agents del Mossos d’Es· quadra, ciutadans i agents d’altres cossos policials que han col·laborat en les campanyes i accions del cos ca· talà. REDACCIÓ

SOLIDARITAT

PATRICIA HERNÁNDEZ

El Mercat Solidari recapta diners per Haití Reus va viure dissabte la darrera jornada de la Set· mana Solidària, amb dos dels actes més destacats. Durant tot el dia, doncs, el Mercadal va acollir el 21è Mercat Solidari per recollir fons per a un projecte de reconstrucció en educació a Haití. A la nit, va ser el torn del 13è Sopar Solidari, a l’església de Sant Bernat Calbó. REDACCIÓ


CAMP DE TARRAGONA

19/04/10

La Diada de Germanor de la Gent Gran reuneix 600 persones La primera Diada de Germanor de la Gent Gran de Calafell, organitzada per la Regidoria de Benestar Social, va aplegar unes 600 persones que van omplir divendres passat el pavelló Joan Ortoll, sumant-se al dinar de germanor que es va celebrar posteriorment. Durant l’acte, les dues persones de més edat presents a la festa van rebre el reconeixement del consistori. Els homenatjats van ser Auria Salgado, de 101 anys, i Elvira Olmos, de 93. Totes dues van rebre una peça de ceràmica de l’artista Lourdes Juncosa. La vetllada va finalitzar amb una sessió de ball al propi pavelló. Representants dels casals d’avis del municipi van prendre part activament en aquesta trobada, que va assolir l’objectiu d’apropar la gent gran i fer-hi participar aquelles persones de més edat que no estan vinculades als casals i a les activitats adreçades als avis que es desenvolupen al municipi. REDACCIÓ

diarimés - 9

TERRES DE L’EBRE

Els Mossos frustren un robatori violent al domicili d’un empresari Va ser planejat per un grup de sis persones, cinc de les quals ja estan a la presó ACN

Els Mossos d’Esquadra han desarticulat un grup format per sis persones que, segons va revelar la investigació policial posterior, volien entrar al domicili d’un empresari de les Terres de l’Ebre per cometre un robatori. Segons van informar fonts de la Policia, aquest grup de lladres estava disposat a utilitzar la violència que fos necessària per tal de poder aconseguir el seu objectiu. Cinc dels sis detinguts van ingressar a la presó per ordre del jutge, mentre que l’últim d’ells va quedar en llibertat amb càrrecs. La investigació va començar ara fa dos mesos, al febrer, i durant aquest interval de temps els agents van prendre les mesures necessàries per evitar que es produís el delicte, mirant d’aconse-

guir les proves incriminatòries necessàries per poder-los detenir. El grup va ser desarticulat mentre planejava el delicte, i està format per sis persones d’entre 27 i 41 anys. Cinc dels arrestats són catalans, veïns de les

aquesta organització pretenia cometre el delicte i, de fet, ja l’havia començat a planificar. Des de llavors, i fins al moment de la desarticulació, els cossos policials van fer el seguiment necessari per recollir totes les proves que perme-

els suposats delinqüents estaven molt organitzats i mantenien fortes mesures de contravigilància per evitar que se’ls seguís la pista, retardant així la seva possible detenció. Després de detenir els integrants de la banda, els

Els cossos policials ja investigaven el grup de presumptes lladres des del mes de febrer

La banda estava formada per cinc catalans, veïns de Roquetes i Tortosa, i un home de Navarra

Als domicilis dels detinguts també van trobar droga i bitllets falsos de 100 euros

ciutats de Tortosa i Roquetes. El sisè és un veí de Corella (Navarra). Aquest últim va ser detingut per la Policia Foral de la seva regió. La investigació va començar ara fa un parell de mesos, després que els Mossos d’Esquadra tinguessin coneixement que

tessin arribar a la detenció dels presumptes lladres. Segons van explicar fonts procedents de l’oficina de comunicació dels Mossos d’Esquadra de la Generalitat de Catalunya, aquesta tasca d’investigació va ser especialment complicada perquè, tal com van poder constatar els especialistes,

Mossos d’Esquadra van fer diverses entrades als seus domicilis. D’aquesta manera van ser possible recuperar, entre d’altres coses, fins a cent quaranta grams de cocaïna, trenta-tres quilos de marihuana, una bàscula de precisió i diferents productes de tall. A tot això s’ha d’afegir, a més, algunes

armes curtes, bitllets falsificats de 100 euros i fins a 6.000 euros en efectiu.

Acusats per diferents delictes A més, a banda d’això, els cossos policials també van trobar eines i material de construcció, i en aquests moments se n’està investigant la procedència. De moment, ja s’ha pogut confirmar que aquests materials van ser robats, fa algun temps, a diversos magatzems de les comarques tarragonines del Baix Ebre i Montsià. És per això que, a més dels delictes inicials de conspiració amb intenció de realitzar un robatori violent a domicili, els Mossos els atribueixen els delictes de tràfic de drogues i tinença il·lícita d’armes, falsificació de moneda i receptació.


10 - diarimés

CAMP DE TARRAGONA

19/04/10

CASTELLS

Salou executa un pla director per canviar l’arbrat que està malalt o malmès

Matalassers i serrallencs tornen a fer sonar les gralles a Tarragona Els ratllats van descarregar el 4 de 7 amb agulla i els Xiquets del Serrallo el 4 de 6 amb agulla XAVIER BALSELLS

X. BALSELLS I GABINO M.

Tarragona va viure ahir la primera actuació castellera de la temporada 2010 de la mà dels Xiquets de Tarragona, dels Xiquets del Serrallo i dels Nens del Vendrell. Aquesta va servir com a preludi a la que es viurà divendres vinent per Sant Jordi. Els matalassers comencen aquesta temporada amb novetats en la canalla, motiu pel qual volen evitar precipitacions i anar pas a pas. El primer castell que van portar a plaça va ser el 4 de 7 amb agulla que el van aconseguir descarregar sense problemes, la solidesa de la construcció pot fer pensar que en un futur li augmentin un pis després que la temporada passada descarreguessin el pilar de 6. A la segona ronda van descarregar un sòlid 3 de 7. L’actuació la van tancar amb un altre castell de 7, concretament el 5 de 7 que tot i desmuntar el peu en una primera ocasió i després la canalla tingués alguns dubtes el van aconseguir descarregar. Els de la camisa blau marí, que realitzaven la segona actuació de l’any, van iniciar la seva

A l’esquerra el 4 de 7 amb agulla dels Xiquets de Tarragona i a la dreta el 4 de 6 dels Xiquets del Serrallo. actuació amb un lent però equilibrat 3 de 6, seguidament van descarregar el 4 de 6 i l’últim castell a portar a plaça va ser el 4 de 6 amb agulla, els castells més destacat dels serrallencs. Pel que fa a la colla visitant, els Nens del Vendrell, va co-

mençar amb un 3 de 7 que va pujar molt lent tot i que el van poder descarregar sense gaires més problemes. A la segona ronda els hi va quedar en intent desmuntat el 4 de 7, tot i que després el van poder descarregar. Per concloure la

seva actuació a la ciutat van descarregar el 5 de 6.

La propera setmana Arriba el primer duel de la temporada entre les quatre colles tarragonines, Xiquets de Tarragona, Colla Jove dels Xiquets de Tar-

ragona, Xiquets del Serrallo i Castellers de Sant Pere i Sant Pau, amb motiu de la celebració de Sant Jordi. L’actuació es celebrarà com ja és tradicional a la Rambla Nova (a l’altura del carrer Comte de Rius) a dos quarts de vuit de la tarda.

L’equip de govern de l’Ajuntament de Salou ha decidit donar llum verda al Pla Director de l’arbrat urbà. Aquest pla director consisteix a replantar els arbres caiguts pels forts vents, els que es troben en mal estat, els que han mort, entre d’altres, ja que durant dos anys no han tingut cap manteniment. Així doncs, el que es pretén és dotar el municipi d’un arbrat urbà amb condicions i que alhora aquest repercuteixi de manera positiva tant en les infraestructures del municipi com en els seus ciutadans. Els treballs de replantant han començat al sector PPR1, a la nova zona que s’ha construït a Barenys per damunt de la via i a tocar del camp de futbol municipal, on hi havia una gran quantitat d’arbres caiguts i en mal estat degut a l’esclafit de fa 2 anys. En aquest punt s’hi destinen 35.000 euros només en la compra de l’arbrat. A més, a través de l’execució d’aquest Pla, també es preveu la substitució dels pollancres que provoquen desperfectes a les voreres dels carrers a causa del ràpid i fort creixement de les arrels. Les noves varietats arbòries que es plantaran són l’acàcia groga, el cirerer japonès, entre moltes altres, als carrers de Salou.


CAMP DE TARRAGONA

19/04/10

CULTURA

Les editorials treuen del forn les novetats de cara a la Diada del Llibre Cossetània Edicions, Arola Editors i Publicacions URV les presenten públicament REDACCIÓ Les editorials tarragonines Cossetània Edicions, jun· tament amb Arola Editors i Publicacions de la URV ha presentat les novetats que ja són a la venda i que pren· dran especial protagonis· me durant la Diada de Sant Jordi. En total Cossetània es presenta a la Diada del Lli· bre amb més de quaranta novetats on hi ha llibres de les diverses línies de l’edito· rial. En la presentació, que va tenir lloc dijous, es va destacar dos llibres de nar· rativa que l’editorial pre· senta d’autors del Camp de Tarragona, Toni Orensanz, amb el llibre El falsari, i Rosa Pagès, amb la novel· la Àngels de Pedra, guanya· dora del premi de narrativa d’Ascó. Toni Orensanz va explicar que en la seva obra narra «hitòries situades a Falset però que podrien haver succeït en qualsevol poble del Mediterrani. Són

CEDIDA

Alguns dels autors de les tres editorials, durant la presentació pública de les novetats. històries bones, que tenen vida pròpia encara que n’hi hagi que el seu inici no sigui real.» Per la seva part, Rosa

Pagès va expliar que «Àngels de Pedra és una novel· la ambientada a Reus, que acaba amb la Setmana Trà·

gica i que representa la fi d’una època de Reus. És una novel·la històrica amb molts personatges amb an·

tecedents i d’altres inven· tats». Cossetània publica· va també dos dels Premis Ciutat de Tarragona: Àlbum d’oblits de Francesc VallsCalçada o Monsieur Binoix i altres contes, obra guanya· dora del premi de narrativa per Internet Tinet. També són llibres per aquest Sant Jordi d’autors del Camp de Tarragona, La divinització de Jesús de Natzaret i Cristianisme i cristiandat, de Jo· sep Gil, La gran mentida, de Lluís Badia, entre d’altres. Els capitells del Claustre de la Catedral de Tarragona, Em sento estafada. Una lectura de Simone de Beauvoir o les novel·les juvenils Les Històries de Labepra i Les Històries de Labepra i l’espasa negra, són només alguns dels molts títols que presenta Arola Editors en· guany. Destaca l’obra Tocats del Bolet, un llibre de la mà de l’arqueòleg Eudald Carbonell i pel sommelier David Solé i que recull les experiències d’ambdós cui· nant bolets i les receptes in· ventades. D’altra banda, un any més Publicacions URV par· ticipa a la Diada del Llibre divulgant, a través de di· verses obres, el treball de recerca de la universitat.

POLÍTICA MUNICIPAL

CEDIDA

Sánchez posa la primera pedra de la llar d’infants de Calafell Park REDACCIÓ

L’alcalde de Calafell, Jordi Sánchez, va col·locar ahir la primera pedra de la futu· ra llar d’infants de Calafell Park, entorn que es conver· tirà en la primera urbanit· zació del municipi que en disposi d’una. L’equipa· ment tindrà una capaci· tat de 61 places i el cost de l’obra puja a 800.00 euros, dels quals 305.000 euros procedeixen d’una sub·

venció de la Generalitat de Catalunya. En un acte po· pular celebrat a l’avinguda Central de Calafell Park, l’alcalde va dir que aquest equipament «no és l’obra d’un equip de govern, sinó de l’Ajuntament per la qual cosa demano un aplaudi· ment per a tots el regidors que són aquí». Sánchez va destacar que l’estructura de l’edifici estarà d’acord amb l’entorn residencial.

L’alcalde, Jordi Sánchez, fent els discurs després de posar la primera pedra del futur equipament.

diarimés - 11

Conferencia inaugural del Seminari d’Arqueologia Clàssica La Sala d’Actes de l’ICAC acull avui a partir de les set la conferència inau· gural del Seminari In· ternacional d’Arqueo· logia Clàssica Escultura romana de la penínsu· la Ibérica, a càrrec del professor Thomas G. Sc· hattner (Justus-LiebigUniversität) sota el títol: «La imagen y su impacto en la Roma Imperial». El III Seminari Internacio· nal d’Arqueologia Clàs· sica del curs 2009-10 té lloc des d’avui i fins al 21 d’abril a la seu de l’Insti· tut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC). S’em· marca en el Màster Ofi· cial Interuniversitari en Arqueologia Clàssica, programat per la Univer· sitat Autònoma de Barce· lona, la URV i l’ICAC.

Nou consorci per a la gestió de serveis socials a Cambrils L’Ajuntament de Cam· brils i el Consell Comar· cal han creat un consorci per a la gestió dels serveis socials a tota la comarca del Baix Camp. Aquest nou ens, impulsat pel de· partament d’Acció Social i Ciutadania de la Gene· ralitat, neix amb l’objec· tiu de construir i gesti· onar un nou model de serveis socials que res· pongui a les demandes i necessitats del territori i millorar la qualitat dels serveis d’atenció a les persones. Entre les finali· tats del consorci hi ha la prestació de serveis so· cials d’atenció primària, serveis especialitzats, programes socials, acci· ons de promoció de la sa· lut, programes de forma· ció, entre d’altres.


12 - diarimés

CATALUNYA-ESPANYA

Montilla apel·la al civisme en inaugurar la línia 10 del metro El president de la Generalitat, José Montilla, va inaugurar ahir el nou tram de la línia 10 del metro de Barcelona, que uneix les estacions de Gorg, la Salut i Llefià a Badalona, amb la del Bon Pastor de la capital catalana. El president va fer una crida al civisme i va assenyalar que «no podem acceptar que una minoria posi en risc la viabilitat econòmica del propi servei» deixant de pagar el bitllet de metro. El tram inaugurat fa 3,4 quilòmetres de longitud i donarà servei inicialment a 8.000 usuaris, que se sumaran als 10.000 que utilitzen el ramal de Santa Coloma de Gramenet de la L-9, inaugurat el passat 13 de desembre. ACN

Els llibreters preveuen facturar 20 milions d’euros per Sant Jordi El Gremi de Llibreters de Barcelona i Catalunya preveu facturar al voltant de 20 milions d’euros durant la diada de Sant Jordi. Aquesta xifra s’ha mantingut estable en els últims tres anys, cosa que el gremi atribueix que la festa «ha tocat sostre». Els 20 milions d’euros representen el 7,6% del volum anual de vendes (uns 263 milions d’euros), de les més de 700 llibreries que hi ha a Catalunya. El president del Gremi de Llibreters, Antoni Daura, creu que l’èxit de vendes dependrà del bon temps, tot i que serà difícil superar les xifres d’anys anteriors, i va destacar que enguany les vendes seran més diversificades, sense grans «best-sellers». ACN

19/04/10

HISTÒRIA

Els «papers de Salamanca» tornaran a Catalunya aquest mes d’abril La Comissió de la Dignitat adverteix que la devolució serà incompleta REDACCIÓ

Els «papers de Salamanca» arribaran a Catalunya a finals d’aquest mes d’abril, segons asseguren fonts del Ministeri de Cultura. Es tracta d’una partida de 900 caixes amb més de mig milió de pàgines que els franquistes van espoliar de Catalunya en acabar la Guerra Civil. Després de ser digitalitzades, sortiran de l’Arxiu de Salamanca amb destinació a l’Arxiu Nacional de Catalunya.

digitalitzar part de la documentació requisada i tots els diaris i revistes de l’hemeroteca, a més d’inventariar centenars d’objectes com banderes i cartells, de manera que la devolució serà incompleta. Entre aquests béns hi ha 900 tampons d’oficina pro-

cada a Vinaròs. En aquesta població de Castelló s’hi van dipositar materials requisats per les tropes franquistes en localitats de Tarragona en el marc de la Batalla de l’Ebre, i el destí d’aquesta documentació no estava clar. Alguns defensaven que

Encara falta digitalitzar part de la documentació, l’hemeroteca i centenars de banderes i cartells

Acusen el Ministeri de Cultura d’obstruir la digitalització dels arxius per endarrerir el retorn

cedents de Catalunya que, segons Cruanyes, podrien haver desaparegut. El Ministeri de Cultura i la Conselleria de Cultura ni han confirmat ni han desmentit aquesta informació. Una altra qüestió que genera polèmica està relacionada amb el contingut d’una de les seccions, dedi-

els documents havien de tornar a Catalunya, perquè és la zona d’on són originaris, mentre que altres veus defensaven que havien de continuar a Salamanca, perquè van ser recopilats en un primer moment des de Vinaròs, que no és territori català. Finalment, segons fonts de la Genera-

Devolució incompleta El portaveu de la Comissió de la Dignitat, Josep Cruanyes, va donar la notícia, tot i que va lamentar l’«actitud d’obstrucció» del Ministeri de Cultura en la digitalització dels arxius, una tasca que hauria d’haver acabat el mes de desembre de l’any passat. Segons Cruanyes, falta

litat, aquest lot també es dipositarà a l’Arxiu Nacional de Catalunya. Una Llei del Congrés dels Diputats va obrir la porta al retorn d’una part dels documents que els franquistes van espoliar l’any 1939, en acabar la guerra civil. Els primers mesos de 2006 van tornar a Catalunya els documents de la Generalitat, i s’esperava que al llarg de 2007 retornessin de Salamanca la resta de documents privats que s’estaven classificant. Tot i això, fins al desembre de 2008 no va arribar a Catalunya el primer centenar dels documents pertanyents a particulars que havien estat requisats. La major part de la documentació pertanyia al polític, periodista i escriptor Antoni Rovira i Virgili, així com a la CNT de Barcelona, entre d’altres col·lectius.

FORCES ARMADES

Els cadàvers dels quatre militars morts a Haití podrien ser repatriats avui Defensa assegura que l’helicòpter sinistrat estava en bon estat EUROPA PRESS

La ministra de Defensa, Carme Chacón, podria tornar aquest dilluns al matí de Port-au-Prince, la capital d’Haití, on va viatjar ahir per a repatriar els cadàvers dels quatre militars espanyols que van morir dissabte en estrellar-se

l’helicòpter en què viatjaven. Un comitè d’experts de la Policia Científica de la Guàrdia Civil van viatjar a Haití amb la ministra per identificar els cadàvers. La data de repatriació dels cossos no està confirmada, tot i que es podria dur a terme avui mateix.

Els funerals es farien, com a molt d’hora, dimarts. Fonts del ministeri de Defensa van assegurar que l’helicòpter sinistrat aquest dissabte a Haití «estava en condicions de volar» i havia passat totes les revisions necessàries. També va indicar que la ruta que se-

guia l’aeronau era l’«habitual» i «es feia amb certa freqüència, no era la primera vegada». L’accident va tenir lloc a la frontera d’Haití amb la República Dominicana, quan l’helicòpter va entrar en una zona d’«escassa visibilitat» i va perdre el contacte amb l’aeronau que l’acompanyava. Helicòpters espanyols, que van ser rellevats per dos d’americans, van iniciar la recerca de l’aeronau perduda i van localitzar les restes de l’aparell sinistrat.

Espanya enviarà guàrdies civils a l’Iraq per formar funcionaris L’estat espanyol enviarà a l’Iraq guàrdies civils per avançar en les tasques de formació jurídica a les autoritats d’aquest país, en el marc de la missió «Eujust Lex» de la Unió Europea. Aquesta decisió s’empara en una resolució de Nacions Unides similar a la utilitzada pel president del govern, José Luis Rodríguez Zapatero, per justificar la retirada de les tropes espanyoles a l’Iraq. La missió «Eujust Lex» té com a objectius promoure una cooperació més estreta entre els diferents agents del sistema de justícia penal iraquià, així com enfortir la capacitat de gestió dels funcionaris superiors i d’elevat potencial del país. EUROPA PRESS

Localitzen a França dos ‘zulos’ d’ETA amb explosius i armes La policia francesa i la Guàrdia Civil van trobar a França dos zulos d’ETA que contenien material explosiu i armes en perfecte estat de conservació. Un dels dipòsits estava situat a la zona de Montcresson, a l’est de Orleáns, i l’altre a la zona de Losse, al sud de Bordeus. A l’interior s’hi van trobar cinc quilos d’explosiu clorat, un dels components utilitzats per ETA per a confeccionar els seus explosius; dues armes, un centenar de cartutxos, components electrònics per a la confecció d’artefactes, objectes personals i material d’acampada. Aquest any ja s’han confiscat 1.600 quilos d’explosius. EUROPA PRESS


MÓN

19/04/10

El Papa promet mesures dràstiques contra els abusadors El Papa Benet XVI va dir que l’Església «està fent i farà tot el que pugui» per investigar els casos d’abusos sexuals comesos per religiosos i portar les denúncies davant la justícia penal. Benet XVI es va comprometre a fer «tot el que estigui en el seu poder» per aplicar «mesures eficaces» en la lluita contra aquest tipus de casos, en una reunió que va mantenir ahir a Malta amb un grup de vuit víctimes d’abusos sexuals. Les víctimes van acusar el 2003 davant la justícia penal quatre sacerdots, i fa set anys que esperen la sentència. És la primera trobada d’aquest tipus després de l’escàndol que ha sacsejat a l’Església. AGÈNCIES

Investiguen dos futbolistes francesos per proxenetisme Dos jugadors de la Selecció de futbol de França, la identitat dels quals no ha estat revelada, han estat recentment investigats per la Policia com a testimonis en un cas de proxenetisme d’un menor, segons van informar fonts judicials. Un jutge investiga un club nocturn de París freqüentat per alguns internacionals francesos, on se sospita que s’hi exerceix la prostitució. Un d’aquests jugadors ha admès als investigadors haver tingut una relació contínua amb una prostituta sense saber que era menor d’edat. El cas ha sortit a la llum quan falten menys de dos mesos pel començament del Mundial de futbol a Sud-àfrica. AGÈNCIES

diarimés - 13

ACTUALITAT

Desenes de milers de persones acomiaden Kazcynski a Polònia Cracòvia acull el funeral del president i la seva dona, morts en un accident d’avió REUTERS

EUROPA PRESS

Els carrers de Cracòvia van escenificar ahir un gest nacional de dolor en motiu del funeral del difunt president polonès, Lech Kazcynski, i la seva esposa, Maria, morts el passat 10 d’abril en un accident d’avió. S’esperava que més d’un milió de polonesos sortissin al carrer per dir l’últim adéu al mandatari i a la primera dama. Els dos fèretres van arribar ahir al matí a l’aeroport de Cracòvia en un avió militar, malgrat les dificultats provocades pel núvol de cendra volcànica que cobreix Europa i que va impossibilitar l’assistència al funeral d’estat de diversos líders mundials, com el president dels Estats Units, Barack Obama; la cancellera alemanya, Angela Merkel; el president francès, Nicolas Sarkozy; el príncep Carles d’Anglaterra; els Reis

traslladats a la basílica de Santa Maria, a la gran Plaça del Mercat de Cracòvia, on estava previst celebrar la missa pel difunt matrimoni. Les restes mortals del president i la seva dona reposaran a la cripta catedralícia del castell de Wawel, lloc on estan enterrats els antics reis i herois històrics de Polònia. El país sencer ja va retre dissabte un emotiu homenatge al president, la seva dona Maria i a les 94 persones, la majoria alts càrrecs polítics i militars, que també van morir en l’accident d’avió ocorregut el passat

El núvol de cendra que cobreix Europa va impedir assistir-hi a diversos líders mundials

Els militars carreguen el fèretre del president polonès, Lech Kazcynski. d’Espanya, Joan Carles i Sofia, i el president del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero. El president

rus, Dimitri Medvédev, sí que tenia previst assistir al funeral, un gest amb el qual escenificava la recuperació

de les bones relacions entre Rússia i Polònia. Escortats per la seva filla Maria, els fèretres van ser

dissabte a prop de la ciutat russa de Smolensk. Fins a 100.000 persones, moltes de les quals amb banderes nacionals, van omplir la plaça Pilsudski, al centre de Varsòvia, per recordar les víctimes d’un accident que ha commocionat Polònia, i que és el més devastador que ha patit el país des de la Segona Guerra Mundial.

CATÀSTROFES

CONFLICTES

Hu Jintao visita la zona del sisme, que ja ha deixat més de mil morts

L’Exèrcit tailandès amenaça de «castigar» els manifestants

EUROPA PRESS

El president xinès, Hu Jintao, va viatjar diumenge al matí a Yushu, a la província de Qinghai, al nord-oest de la Xina, per visitar les víctimes del terratrèmol de dimecres passat i supervisar la distribució d’ajuda humanitària als afectats. Mentrestant, el darrer balanç augmenta a 1.706 el nombre de morts. Poques hores després del

terratrèmol, el govern xinès va desbloquejar fons per assistir a les víctimes de la tragèdia i va enviar a la zona més de 5.000 efectius de rescat addicionals, inclosos soldats i treballadors mèdics. Per la seva banda, el líder espiritual tibetà, el Dalailama, va demanar permís a Pequín per visitar el lloc i mostrar la seva solidaritat amb les víctimes

EUROPA PRESS

L’Exèrcit de Tailàndia va avisar ahir que «castigarà» els manifestants antigovernamentals si la protesta avança cap al districte de negocis de Bangkok, cosa que faria augmentar els temors de més violència després de les sagnants disputes que van deixar 24 morts fa una

setmana. Els partidaris del deposat primer ministre Thaksin Shinawatra, els anomenats «camises vermelles», van amenaçar amb traslladar la seva protesta al districte financer, a dos carrers de distància de la seva base principal de manifestació, desafiant un decret d’emergència. Un portaveu de l’exèr-

cit tailandès va dir que, a més, s’emprendran mesures contra els manifestants que han ocupat la zona exclusiva d’hotels i centres comercials durant 16 dies. Els enfrontaments entre els manifestants i les forces de seguretat dels darrers dies són els pitjors episodis de violència viscuts al país en vint anys.


14 - diarimés

OPINIÓ

La secció de cartes és oberta a la participació de tots els lectors i lectores de Diari Més, poden fer-les arribar a la redacció per correu (carrer Sant Agustí, 21. 43003 de Tarragona o carrer Sor Lluïsa Estivill, 16, baixos. 43202 de Reus), o mitjançant el correu electrònic (redaccio@mestarragona.com o redaccio@mesreus.com). El diari es reserva el dret de publicació de les cartes i de no donar resposta a les mateixes. Les cartes no seran retornades i no han de superar el màxim de vint línies. Les cartes han d’anar signades indicant el número de D.N.I. i el telèfon de contacte.

19/04/10

EDITORIAL

Espai aeri tancat El núvol de cendra volcànica ha paralitzat durant tot el cap de setmana l’espai aeri. Els aeroports han cancel·lat els vols, per motius de seguretat. Els viatges han hagut d’assistir a un motiu de força major sense poder fer-hi res. Es tracta de la seva seguretat i no hi ha res a dir al respecte. Aquesta vegada no és culpa de les companyies aèries; aquesta vegada és culpa d’un núvol de cendra que, a més, està provocant moltes pèrdues econòmiques a aquestes companyies aèries. Aena

va tancar ahir al trànsit aeri els aeroports de Barcelona, Girona, Reus, Sabadell i de Lleida-Alguaire, i també el set aeroports del nord de l’Estat. Aquest tancament, però, no són només números econòmics –tot i que ja s’està parlant d’ajuts– o d’aeroports tancats, sinó de les moltes històries humanes de persones que no només perden diners, sinó també el seu temps, el de les desitjades vacances, el de la tornada a la feina, etc.

TRIBUNA

Reptes i oportunitats

E

final del mandat municipal es presenta com un conjunt equilibrat d’accions que acabaran de perfilar el disseny de la Tarragona del futur. Des del punt de vista econòmic, la sortida de la recessió encara no es transforma en creació d’ocupació neta a nivell d’Estat i les finances municipals acumulen el decalatge del diferencial d’ingressos de les empreses: l’Estat ens transfereix menys, la Generalitat ens transfereix menys i nosaltres ens capfiquem en reduir la pressió fiscal, congelar preus públics, taxes i impostos i incrementar bonificacions i facilitats pel compliment de les obligacions fiscals. I tot això invertint més que mai. Alguns han criticat el fort esforç inversor de l’Ajuntament de Tarragona que enguany invertirà 311 milions d’euros i ho contraposen al dèficit de 2 milions d’euros que el 2009 ens ha deixat de despesa corrent. Parlen de “milions de

Pau Pérez Tinent d’alcalde de Gestió Econòmica i Pressupostària de Tarragona

Zapatero caiguts del cel”. D’una banda, cal reconèixer que el govern de Zapatero és el primer en trenta anys que ha abocat milions d’euros per inversió directa als ajuntaments. Milions que s’han pagat de forma immediata a les empreses. D’altra banda, per agraïts que puguem estar, cal reconèixer que són 38 de 311, o sigui que el gruix de la inversió, dels nous parcs, escales mecàniques, piscines, llars d’infants, llars de jubilats, soterrament de línies d’alta tensió i asfaltats diversos prové del pla financer preparat per aquest govern. Per primera vegada el govern municipal ha elaborat un pla de mandat que inclou els compromisos electorals barri a barri, que s’ha anat executant i que culmina en aquests últims mesos. El grau d’execució ha arribat a rècords històrics. La despesa corrent també s’ha ordenat. Aquí també calia modificar les prioritats i complir amb compromisos,

bàsicament en seguretat, ensenyament i atenció social. És cert que s’ha incrementat la despesa de personal amb la contractació d’agents de la guàrdia urbana. Aquest era un compromís i una prioritat. També té un cost econòmic passar de dues llars d’infants a set o duplicar els progra-

pujat un 30% i el febrer la venda d’habitatges va créixer un 70%. L’aeroport de Barcelona incrementa la càrrega un 31% i el Port de Tarragona ha crescut un 22% entre gener i febrer. El nombre d’efectes comercials impagats a la demarcació de Tarragona ha baixat durant el febrer un

«El grau d’execució ha arribat a rècords històrics. La despesa corrent també s’ha ordenat.»

«És evident que, poc a poc, estem sortint del túnel i que el 2010 serà millor que el 2009»

mes d’ocupació. La darrera crisi va portar cinc anys de dèficit municipal que va acabar el 1999 (per cert, 1995 no va ser el darrer any amb romanent negatiu). La diferència és que la inversió va ser mínima. La diferència és que el PSC va col·laborar des del primer moment i la sortida es va fer amb el suport de tots. Avui ens diuen que les reserves de viatges han

40% respecte al mateix període de l’any passat. És evident que, poc a poc, estem sortint del túnel i que el 2010 serà millor que el 2009. Tarragona surt molt més enfortida. Amb més i millors equipaments, més serveis i atenció als ciutadans. Tarragona està encara més preparada pels reptes de futur. Hem endegat la transformació i és imparable.

supressió d’un dels festivals més importants del país. Amb l’excusa de la crisi, tot val i no es fa res. La programació del Metropol i del Palau de Congressos ha baixat de manera aclaparadora. Tot són projectes culturals, però continuistes, de poca volada, però en definitiva sols projectes. La barana del Balcó del Mediterrani ha estat l’obra de la legislatura. Ara aixequem carrers, amb més que dubtosa necessitat de fer-ho. L’activitat cultural o d’equipaments ha estat totalment continuista. El Govern Socialista, amb la crossa

d’ERC, s’ha apropiat de tot el que el Govern de CiU va iniciar per la seva ciutat. Des de l’Edifici de la Tabacalera fins al de la URV de la plaça Imperial Tarraco, al Teatre de Tarragona, o el clamorós de la Casa de la Festa és lògic acabar el que un es troba començat, però sense atribuir-se després el mèrit, amb la paraula més utilitzada pel Sr. Ballesteros, des que va començar el mandat: desatascar. No m’agradaria posarli un malnom al Sr. Ballesteros, però crec que li escauria el de Don Limpio que sembla un bon desatascador.

L’estat de la cultura a Tarragona

S

embla evident que el govern socialista de Tarragona segueix els passos del Sr. Montilla, i ha començat una campanya d’autobombo, per justificar la davallada del fet cultural Tarragona. No voldria fer llenya de l’arbre caigut, però com a antecedent necessari s’hauria de recordar com un fet polític significatiu la «remodelació del cartipàs municipal» amb canvis tan peregrins, com que la regidora de Medi Ambient assumia el Departament de Cultura. Tots vàrem quedar bocabadats. El resultat

més diari

tarragona ~ reus ~ costaDaurada Edita: Tamediaxa, S.A. DL: T-1609/2001- issn: 1579-5659

Albert Vallvé Regidor de CiU a l’Ajuntament de Tarragona

és evident i, malgrat els esforços de maquillatge, els tarragonins

C/ Sant Agustí, 21, 3r. 43003 TARRAGONA 977 21 11 54 Fax 977 21 47 21 C/Sor Lluïssa Estivill, 16. baixos. 432020 REUS 977 32 78 43 Fax 977 31 09 41 www.diarimes.com

tenen una oferta cultural inferior a la que tenien en temps passats. Al suplement de La Vanguardia, fa mesos i referint-se al Festival d’Estiu, adjectivava la programació estiuenca com d’alegro ma non tropo. El Festival Internacional de Musica Contemporània, gestionat i assessorat pel Mestre Joan Guinjoan i la Montse Icart ha estat a punt de desaparèixer, i mercès a la insistència de propis i estranys és mante encara que sigui en forma de biennal. Resem perquè crec que els qui ens governen tenen al cap la

Director General: Carles Abelló Cap de publicitat: Contxi Joan Director d’Art: Carles Magrané Cap de distribució: Jaume Cañada

Directora: Sílvia Jiménez. [redaccio@mestarragona.com] Redacció: Victoria Castillo, Carme Mas, Esther Valcárcel, Vicente Izquierdo, Mònica Just, Antonio Ramos. Especials: Carme López. Tancament: Mario López. Fotografia: Roser Sans, Olívia Molet, Cristina Aguilar. Edició de publicitat: Sara Sorando. Distribució: Marta López. Administració: Núria Clos Distribució Publicitat: Maria Molleda, M. Jesús del Hierro, Carmen Soto, controlada: Mercè Ripoll, Antònia Turull. [publicitat@mestarragona.com] Imprimeix: Indugraf Offset, S.A.


ESPORTS

19/04/10

diarimés - 15

FUTBOL

El Gimnàstic allunya el fantasma del descens i se centra a mirar amunt Després del gran triomf contra el Cartagena, els de Luis César tenen la permanència virtual a un sol pas OLÍVIA MOLET

VICENTE M. IZQUIERDO

La comunió entre jugadors i cos tècnic del Nàstic amb l’afició ha passat a un nou nivell. Aquest dissabte, els homes de Luis César van donar l’alegria als seguidors que havia demanat el tècnic en la prèvia del partit entre granes i el Cartagena i, a més, ho van fer amb espectacle, gols i emoció fins el final. La victòria, 3-2, davant els murcians, obliga els tarragonins a canviar el seu objectiu fins al final de la temporada ja que, amb 44 punts, la permanència està pràcticament assegurada, a un sol pas de materialitzar-la virtualment i a ben poc de certificar-la de forma matemàtica. Finalment, i després de moltes penúries, el Gimnàstic ha trobat una línia de joc i, tot i que encara està per madurar, l’ha posat a la pràctica per millorar uns resultats que venien sent negatius, principalment al Nou Estadi, on el conjunt grana no aconseguia sumar els tres punts des del 23 de gener, quan Las Palmas va caure derrotat a mans de l’equip que llavors entrenava César Ferrando.

Objectiu: agradar Amb la permanència pràcticament a la butxaca, el segon pas a seguir pel Nàstic de Luis César serà agradar, i sobretot fer-ho davant la seva afició, que era una de

LES DADES RESULTATS

CLASSIFICACIÓ Equip 1.R.Societat 2.Llevant

J G E P GF GC

P

33 16 11 6 43 29 59 Girona-Llevant 33 14 13 6 47 30 55 Osca-Recreativo

3.Cartagena

33 15 9 9 48 35 54

4.Betis

33 14 11 8 49 32 53

5.Hèrcules

33 14 11 8 42 29 53

Amb la permanència gairebé assegurada, el següent pas de l’equip serà agradar a l’afició

Encara han de passar pel Nou Estadi aquesta temporada Real Unión, Betis, Cadis i Elx

les premisses que s’havia fixat el gallec en aterrar a Tarragona. Fins que acabi la temporada, al Nàstic li resten cinc partits lluny del Nou Estadi i quatre a casa. Serà en aquests darrers quan els tarragonins hauran d’in-

tentar que la unió entre afició i jugadors i cos tècnic s’acabi convertint en un matrimoni que vagi de la mà la propera temporada des del primer partit. En aquest sentit, dos dels quatre enfrontaments que haurà de jugar el Gimnàstic

de Tarragona a casa seran força assequibles i podrien servir per millorar el joc dels locals i per regalar als aficionats alguna victòria àmplia, circumstància que ha brillat per la seva absència aquesta temporada. En dues setmanes el Real Uni-

1-1

Salamanca-Còrdova

1-0

33 14 9 10 49 42 51

8.Numància 10.Còrdova

33 13 9 11 41 37 48 Elx-Castelló 33 11 12 10 32 31 45 Cadis-Vila-real B 33 11 12 10 28 30 45 Las Palmas-Real Unión

11.GIMNÀSTIC

33 12 8 13 34 42 44

12.Girona

33 11 10 12 39 45 43 33 9 14 10 27 27 41

15.Las Palmas

33 9 13 11 37 39 40

16.Celta

33 9 13 11 29 32 40

17.Salamanca

33 9 11 13 33 43 38

18.Múrcia

33 8 13 12 37 41 37

19.Albacete

33 8 13 12 44 51 37

20.Cadis

33 7 13 13 34 53 34

21.Real Unión

33 7 9 17 27 43 30

22.Castelló

33 6 9 18 30 51 27

ón, que té gairebé els dos peus a Segona B, serà el rival del conjunt grana. Un mes més tard el rival serà el Cadis, que tampoc travessa el seu millor moment i que també té molt complicada la seva permanència a la categoria de plata. El plat fort del que resta de temporada, però, arribarà el cap de setmana del 15 i el 16 de maig, quan els de Luis César rebran la visita del Betis, el teòric millor equip de la categoria. El

1-2 0-0

Celta-Betis

33 13 11 9 48 41 50

14.Osca

0-4

GIMNÀSTIC-Cartagena 3-2

6.Elx

13.Rayo Vallecano 33 10 12 11 51 46 42

El Gimnàstic no guanyava a terreny propi des del 23 de gener, contra Las Palmas

R.Societat-Albacete

7.Vila-real B 9.Recreativo

David Medina, Campano i Miguel Ángel, celebrant un dels dos gols del capità, aquest dissabte.

Jornada 33, 2a Divisió

Numància-Hèrcules

1-1

Múrcia-Rayo Vallecano

0-3 2-0 0-0 2-1

PRÒXIMA JORNADA Còrdova-Llevant Hèrcules-Salamanca Recreativo-Numància Albacete-Osca Cartagena-R.Societat Rayo Vallecano-GIMNÀSTIC Real Unión-Múrcia Castelló-Las Palmas Betis-Elx Vila-real B-Celta Cadis-Girona

partit entre els dos conjunts no podrà ser més emocionant ja que, amb el Nàstic previsiblement salvat, els andalusos arribaran al duel jugant-se l’ascens a la Primera Divisió, en l’enfrontament més esperat pels aficionats del Nàstic aquesta temporada. Per últim, a la penúltima jornada, un Elx que té opcions d’ascens visitarà el Nou Estadi. Quatre partits per tornar a esperonar una afició acostumada a patir.


16 - diarimés

ESPORTS

19/04/10

FUTBOL

LES DADES

El CF Reus pot amb les adversitats i suma la victòria contra l’Europa (0-1)

CLASSIFICACIÓ Equip J G E P P 1.L’Hospitalet 35 22 11 2 77 2.CF REUS 35 23 7 5 76 3.Prat 35 17 9 9 60 4.Santboià 33 16 10 7 58 5.Cornellà 35 14 12 9 54 6.Manlleu 35 13 15 7 54 7.Europa 35 13 4 8 53 8.Amposta 35 13 13 9 52 9.Llagostera 35 12 11 11 47 10.Balaguer 35 12 11 12 47 11.Castelldefels 35 13 7 15 46 12.Palamós 35 12 6 17 42 13.POBLA MAF. 35 11 9 15 42 14.Vilanova 35 10 10 15 40 15.Cassà 35 10 10 15 40 16.Benavent 34 10 9 15 39 17.Rapitenca 35 9 6 20 33 18.Premià 34 8 9 17 33 19.Blanes 35 7 6 22 27 20.Olesa 35 4 11 19 23 RESULTATS Jornada 35, 2a Divisió L’Hospitalet-Blanes 3-2 POBLA MAFUMET-Rapitenca 4-1 Benavent-Cornellà 1-0 Europa-CF REUS 0-1 Olesa-Castelldefels 1-3 Manlleu-Prat 2-0 Balaguer-Vilanova 1-1 Amposta-Cassà 3-0 Palamós-Llagostera 0-4 Santboià-Premià (28/04) PRÒXIMA JORNADA Blanes-Prat Premià-L’Hospitalet Rapitenca-Santboià Castelldefels-POBLA MAFUMET Vilanova-Olesa Cassà-Balaguer Llagostera-Amposta Cornellà-Palamós CF REUS-Benavent Europa-Manlleu

Els reusencs, que van patir dues expulsions, es van imposar gràcies a un penal OLÍVIA MOLET

REDACCIÓ

El CF Reus continua la seva lluita pel lideratge amb l’Hospitalet i ahir va sumar una nova victòria al camp de l’Europa (0-1), que el manté a un punt del conjunt riberenc. Els del Baix Camp van treballar-se la victòria aconseguida a terres barcelonines, ja que des del minut 32 de partit van jugar amb un home menys per l’expulsió per doble groga de Borja Abenia i els deu últims amb dos menys, per l’expulsió de David Querol. En el minut 16 de la segona part, Xavi Marquès va transformar en gol un penal comés sobre Querol, donant la victòria i els tres punts al conjunt reusenc. El proper compromís dels roig-i-negres serà diumenge, a les cinc de la tarda, davant el Benavent, equip immers en la lluita per evitar el descens a la Primera Catalana.

El partit Els de Santi Castillejo van sortir amb empenta a la gespa artificial del Nou Sardenya i als primers minuts, Borja i David Querol van gaudir d’oportunitats per obrir el marcador. Passat el quart d’hora, els reu-

El CF Reus va sumar una nova victòria en la seva visita al camp de l’Europa. sencs van perdre pistonada i l’Europa va acostar-se a la porteria de Moragón, que va resoldre amb solvència els intents locals. A la mitja de hora de joc el partit es va posar coll amunt pels de la capital del Baix Camp, ja que Borja Abenia va veure la segona targeta groga i va ser expulsat. El CF Reus afrontava una hora amb un home menys, un panorama poc encoratjador. Tot i la inferioritat numèrica el marcador

no es va moure i es va arribar al descans amb empat. A la represa, els reusencs van sortir de nou amb empenta, amb aproximacions de perill sobre la porteria de l’Europa, tot i que sense sort en la rematada. Al minut 62, els de Santi Castillejo van rebre el seu premi en forma de penal, comés sobre David Querol. Marquès no va desaprofitar l’oportunitat i va transformar-lo en gol, avançant els roig-i-negres (0-1).

Després del 0-1, el CF Reus Deportiu va poder sentenciar el matx, amb dues oportunitats de Masqué i Querol, que no van tenir la sort de cara. Això va esperonar els locals, que es van abocar sobre el camp roig-i-negre per tal d’anivellar el marcador, reclamant dos penals en l’àrea de José Moragón, que ahir tornava a l’onze inicial després de la seva sanció. El partit es va posar més coll amunt al minut 80,

quan David Querol va veure la segona targeta groga i va seguir el mateix camí de vestidors que Borja Abenia. Amb dos homes menys, el CF Reus va saber repel·lir els intents de l’Europa, sumant una important i treballada victòria (0-1).

HOQUEI PATINS

El Reus Deportiu estarà a la Final a Sis tot i perdre a la pista del Lloret (5-4) El Reus Deportiu estarà a la Final a Sis de la Lliga Europa, tot i perdre dissabte a la pista del Lloret (5-4). Els d’Alejandro Domínguez van fer bo el 5-1 aconseguit en el partit d’anada i estaran per tercer any consecutiu en la fase final de la màxima competició europea, a més, defensants el títol de l’any passat. El Reus Deportiu va deixar escapar la victòria que tenia coll avall (2-4) a cinc minuts del final, en un tram final en què els locals van aconseguir tres gols gairebé consecutius. Tot i això, la classificació per a la Final a Sis no va perillar en cap moment i els roig-i-negres se sumen a FC Barcelona, Valdagno, Roncato Vic i Noia Freixenet, primers classificats de grup, i al Porto de Pedro Gil, que va superar el Follonica per un marcador global d’11-6. El Reus Deportiu compartirà grup amb dos equips de l’OK Lliga, el Roncato Vic i el Noia Freixenet, en la Final a Sis que es disputarà entre el 27 i el 30 de maig en una seu encara per decidir, encara que tot indica que serà a terres portugueses, Porto o l’illa de Pico a les Açores, a la pista del Candelaria, equip que els roig-inegres van deixar fora de combat. REDACCIÓ


ESPORTS

19/04/10

BÀSQUET

El CBT cau davant el Tenerife (78-90) i es complica la salvació El Servindustria Tarragona es jugarà evitar les eliminatòries d’ascens el proper divendres a la pista del Club Bàsquet Sant Josep Girona, ja que va fallar a la seva cita, divendres passat, en la qual havia de derrotar el Tenerife Rural i en la qual va acabar perdent, per 78-90, davant un Serrallo ple que no va deixar d’animar el seu equip. La clau de la victòria illenca va ser els parcials que va aconseguir el conjunt visitant en el segon i en el tercer quart (15-22 i 1823, respectivament), que van deixar sense reacció un CBT que no depèn d’ell mateix per assegurar-se la permanència a l’Adecco Or. REDACCIÓ

BÀSQUET

L’ADT s’assegura la permanència en vèncer el Còrdova (62-74) L’ADT jugarà, una temporada més, a l’Adecco Plata, després de la victòria aconseguida, aquest divendres, davant el Cajasol Córdoba 2016, 62-74, en un partit que va condemnar els andalusos al descens de categoria. Els de Miquel Domingo es van mostrar molt superiors al rival en tot moment i van demostrar que en els moments decisius saben solucionar els problemes. Els de Ponent necessitaven una victòria per salvar-se i la van aconseguir. Tot i que encara resta una partit de lliga, divendres a Riu Clar contra el CB Qalat Cajasol, l’ADT ha donat la temporada per finalitzada. REDACCIÓ

FUTBOL

diarimés - 17

ISIDRE FABRA

La Pobla goleja la Rapitenca (4-1) amb doblet de Virgili inclòs Els de Santi Coch van jugar més de 70 minuts amb un jugador menys REDACCIÓ El CF Pobla de Mafumet ja té la salvació al grup cinquè de Tercera Divisió pràcticament assegurada. Si no fos perquè els possibles descensos compensats de Segona Divisió B poden provocar que baixin a Primera Catalana més de tres equips, els de Santi Coch ja estarien salvats, però encara resten, segons va assegurar ahir el mateix entrenador del filial del Nàstic després del partit, «tres punts més». El d’ahir va ser tota una demostració de com solucionar un partit després de patir una gran adversitat,

ja que la Pobla va aconseguir golejar la Rapitenca, 4-1, tot i jugar amb un jugador menys durant gairebé tot el duel, per l’expulsió de Sergio, al minut 18, en cometre un penal que va significar l’1-1, obra de Gilabert. Prèviament, al minut 11, Albert Virgili havia pujat el primer gol a l’electrònic, després d’aprofitar una falta d’entesa entre el porter visitant Rafa i el defensa Dídac. Amb l’empat en el marcador i la inferioritat numèrica sobre la gespa, els poblencs no es van arronsar i van anar pel triomf. En el segon minut de la represa,

Els poblencs han marcat vuit gols en els dos darrers partits de lliga.

Ton Alcover i Denís Coch també van ser els golejadors d’una Pobla que frega la salvació

L’entrenador visitant, Jordi Fabregat, va carregar durament contra l’actuació arbitral

Ton Alcover va solucionar de forma genial un u contra u davant el porter rival. 2-1. Al minut 70, Denís Coch va aprofitar una gran assistència a pilota aturada de Ton Alcover per establir el tercer de la jornada, que no

seria l’últim ja que, Albert Virgili, a deu minuts del final, va marcar el quart, després de driblar el porter Rafa, que no va tenir el seu millor dia. L’entrenador visitant, Jordi Fabregat, no va encaixar

bé la derrota i va carregar durament contra l’actuació arbitral, tant la que va tenir lloc en el transcurs del partit com pel que fa a tota la temporada. «La Rapitenca, si no fos perquè Jordi Fabregat és l’entrenador, tindria deu o onze punts més», va manifestar el tècnic, que deixa l’equip amb 33 punts, igualat amb el Premià, que marca la zona de descens a Primera Catalana.

VOLEIBOL

El Sant Pere i Sant Pau acomiada la millor temporada de la seva història Els cooperativistes van estar a punt de derrotar l’Almeria al pavelló del Nàstic REDACCIÓ El Club Voleibol Sant Pere i Sant Pau ha donat per acabada la temporada, després de caure derrotat, aquest divendres, contra l’Unicaja Almeria en el tercer partit de semifinals per a la consecució de la Superlliga.

Els cooperativistes estaven obligats a remuntar el 2-0 de la sèrie i no ho van poder fer, tot i que van estar a un sol pas de donar la sorpresa i derrotar els andalusos al pavelló del Gimnàstic. El primer set es va presentar molt igualat, en-

tre dos dels quatre millors equips de la màxima categoria de voleibol a nivell nacional. Els locals van aconseguir dominar en totes les fases i es van emportar el primer punt de la tarda (25-21), fet que feia embogir el pavelló, esperançat

de forçar el quart partit. El segon dels sets va acabar de la banda andalusa, per un ajustat 23-25, gràcies a l’efectivitat del conjunt visitant en els serveis. El següent set també va ser per l’Unicaja Almeria, 19-25, fet que deixava coll amunt

la victòria local. Tot i això, els locals no es van rendir i van guanyar el quart set, de forma contundent (25-16), fet que forçava el tie-break, en el que els dos equips es jugaven la vida. Després de diverses igualades a l’electrònic, (10-10, 11-11, 12-12), el partit va acabar caient del cantó visitant, que van guanyar en el bloqueig. La final de la Superlliga la disputaran l’Almeria i un CAI Voleibol Teruel que s’ha desfet en les semifinals del Palma Volley sense cap dificultat.


18 - diarimés

ESPORTS

19/04/10

ENDURO

José Díaz Mora Viudo de Inés Martínez Giménez

Núria Palau Claramunt Ha mort cristianament als 78 anys, havent rebut els sants sagraments i la benedicció apostòlica

Ha fallecido cristianamente a la edad de 89 años, habiendo recibido los santos sacramentos y la bendición apostólica

(E.P.D.) Sus afligidos: hijos, nietos y demás familia, al comunicar a sus amigos tan sensible pérdida, les ruegan una oración por su alma y la asistencia al entierro y misa de cuerpo presente que tendrá lugar hoy lunes dia 19, a las 11:00 horas, en la iglesia parroquial de San Pedro y San Pablo, agradeciéndole su asistencia de todo corazón.

(E.P.R.) Els seus afligits: espòs Agustí, fill Agustí, filla política Mercè, nétes Lourdes i Laia, nebots i famíla tota en assabentar-se llurs amics i coneguts de la trista notícia, els preguen una oració per la seva ànima i l’assistència a l’acte de missa funeral que tindrà lloc avui dilluns dia 19 a les 17:00 hores, a l’església parroquial de Sant Fructuós, rebrà sepultura al cementiri de Vilallonga del camp, favor que agraïran de tot cor.

Domicilio mortuorio: Tanatorio Municipal de Tarragona

Casa mortuòria: Tanatori Municipal de Tarragona. No es convida particularment.

Tarragona, 19 de abril de 2010

Tarragona, 19 d’abril de 2010

Iván Cervantes continua líder del mundial empatat amb Mika Ahola REDACCIÓ

Iván Cervantes continua amb pas ferm en la lluita pel títol mundial d’E2 d’enduro i ahir es va emportar la segona de les curses de la prova portuguesa del Campionat del Món de l’especialitat. El pilot de KTM va acabar en segona posició aquest dissabte, per darrere del finlandès Mika Ahola, que ha presentat candidatura com a principal

competidor del cambrilenc en la lluita pel mundial. Els dos, amb 94 punts al seu caseller, han agafat molta distància respecte a la resta de competidors, ja que també van sumar un empat a 47 punts a la prova inicial del campionat, que va tenir lloc el passat cap de setmana a Huelva. La propera cita, els dies 22 i 23 de maig, a Rovetta (Itàlia).

DEFUNCIONS Tarragona.

serà avui a les 15:30 h. a la parròquia de Sant Pere i Sant Pau.

José Blanch. Ha mort a l’edat de 76 anys. El seu funeral serà avui a les 17 h. al tanatori.

Núria Palau Claramunt. Ha mort a l’edat de 78 anys. El seu funeral serà avui a les 17 h. a la parròquia de Sant Fructuós.

José Diaz Mora. Ha mort a l’edat de 89 anys. El seu funeral se celebrarà avui a les 11 h. a la parròquia de Sant Pere i Sant Pau.

Reus.

Joaquin Vaque Royo. Ha mort a l’edat de 62 anys. El seu funeral

Francisco Abadia Alberich Ha mort a l’edat de 82 anys. El seu funeral se celebrarà avui a tres quarts d’onze del matí a l’església de Sant Joan.


CLASSIFICATS

19/04/10

IMMOBILIÀRIA • Venda

Vendo piso céntrico, de 60 m2, 2 hab., con trastero. A re­for­mar. Tel. 671.031.627. Pre­cio negociable.

URGEIX VENDA CASA IND. EN ALFORJA POBLE. Casa totalment reform. de 2 plantes + garatge i bodega, 2 hab., 1 bany complert, cuina amb sortida a terrassa gran, 1 terrassa solarium. OPORTUNITAT EN PREU: 154.500 euros. Tel. 652 960 787 / 615 620 161

Tarragona

BAIX CAMP. Casa de poble 320 m2, bones vistes, moltes possibilitats, 142.000 euros. Tel. 607.297.803.

Preciosa casa a Tarragona, vistes panoràmiques, 80 m2 habitat­ ge, 400 m2 jardí amb piscina. Raó: 618.036.575 Tarragona - L´Albada pis seminou de 3 dorm., 2 banys, cuina-off, amb galeria ,s-menjador amb balcons, a/a, exterior assoleiat, ascensor, par­ quing inclós. 178.000 euros. NOU HÀ­ BI­TAT CONFORT SL. Tel. 977 22.90.96 /630 482 419

Torreforta , bonito piso de 3 hab., 2 baños completos, calef/AC, cocina con galeria, salón comedor, 2 terrazas y trastero. Exterior y soleado. Totalmente reformado. Tel. 615. 891. 932 C/Smith, Tarragona, 2 habitaciones y dos baños, salón indepen­ diente. Obra nueva por 215.000 euros. Visítelo. Tel. 977 24 44 66. IDEAL GENTE JOVEN, disponemos de viviendas económicas para com­ prar, también en opción a compra, pi­ sos de 1 y 2 habitaciones en Bonavista. Facilidades en hipoteca o de compra. 977.54.38.46 Sant Pere i Sant Pau, piso de dise­ ño. Plan­ta baja, Ed­ificio Mi­ra­mar II. Tel. 691.215.484 TORRES JORDI 3 habitacions, 2 banys. Exterior. Reformat. 183.000 euros. Tel: 646.453.211 Sant Pere i Sant Pau. Pis 60 m2, 2 habitacions dobles, bany complet, cuina e­qui­pada, ga­leria, saló-menjador. To­tal­ment reformat + mo­bles. Preu 105.000 eu­ros. Tel. 977 20.12.55. Ne­ go­­­ciable.

varias parcelas de 500 a 1000 m2 con todos los servicios a precios de hipote­ ca. Tel. 977 226 652

Altres poblacions El Morell, oportunitat directe promotor casa 4 dormitoris, 2 banys + 1 lavabo, 145 m² jardí privat de 80m² i zona comunitaria amb piscina, des­ compte de 25.000 euros. Tel. 977 24 00 71 Constantí, pisos/cases de 2/3 dormitoris exteriors i assolellats amb pàrking i traster immillorable. Finança­ ment. Tel. 977 52 42 79 RIUDOMS. ULTIMS PISOS PROMOCIÓ OBRA NOVA. REF. 318. Zona Plaça de l’Arbre. Pisos de 2 i 3 habitacions. Plantes baixes amb jardí. Atics amb ter­ rassa solarium. Façana obra vista. Cli­ matització per conductes. Jardí. Piscina comunitària i zona de jocs. Pàrquing inclòs en el preu. Traster opcional. Entrega immediata. Qualitats altes. Preus a partir de 138.000 euros. Tel.: 977 81.40.10.

URBANIZACION LA MORA. VENTA ó ALQUILER CON OPCIÓN A COMPRA. Adosado esquinero, 3 habitaciones, 2 baños, A.A, calefacción, parquet, garaje y bodega, jardín privado con barbacoa, zona comunitaria con piscina. Listo para entrar a vivir. Tfno: 630.238.394 Precio: 350.000 euros. La Canonja, pis s-nou de 2 dorms., sala menjador, gran terrassa de 100 m2 amb pergola i barbacoa, cuina americana amb vitro., bany com­ plert , bomba aire fred i calent , exterior i assoleiat, 125.000 euros NOU HÀ­BI­ TAT CONFORT SL. Tel. 977 22.90.96 / 630 482 419

Marçà, casa xanfranera de poble molt ben situada, sala menjador, cuina, 3 dorms., 2 banys, estudi amb terrassa, garatge i traster, al costat de la piscina municipal, calefacció, exte­ rior, assoleiada , bones vistes, 150.000 euros. NOU HÀ­BI­TAT CONFORT SL.Tel. 977 22.90.96 /630 482 419

Parcelas Tarragona, en Urbanización 5 estrellas. Dispongo de

Vila-seca (Av. R. D’Olzina, 27 5-2), pis s-nou de 3 dorms., sala menjador amb balcó, cuina, 2 banys,, calefacció, moblat, exterior, pàrquing

opc., 170.000 euros NOU HÀ­BI­TAT CONFORT SL.Tel. 977 22.90.96 /630 482 419 EL MORELL- C/ Jacint Verdaguer, casa 2 plantas, 150 m2, 4 habitacio­ nes, baño y aseo, amplio comedor con salida al jardín de 60 m2 aprox., terraza 12 m2, garaje privado, nueva a estrenar. Precio: 246.000 euros. Tel.: 977 54.38.46. REUS. Pis de 3 habitacions, calefacció, 1er. sense ascensor, 120.000 euros.Tel. 977 32.13.03 LA CANONJA- Av. Florida 1ª planta, piso 60 m2, 2 habitaciones, baño, co­ cina-comedor, ­nuevo a estrenar, par­ king incluido. Precio: 124.000 euros. Tel.: 977 54.38.46.

Parcela urbana 700 m2, todos los servicios, particular, ocasión, 82.000 euros, negociable. Urbanización Montclar (Riudecanyes). Tel. 644.023.263 LA SECUITA- Ctra. Tar­ragona, casa 3 plantas, 160 m2, 4 habitaciones, 2 baños completos y un aseo, amplio comedor con chimenea, 2 terrazas y dos balcones, garaje privado, próximo a la estación del AVE. Precio: 275.000 euros. Tel.: 977 54.38.46.

DE PARTICULAR A PAR­TICULAR, casa unifamiliar 130m2, terreny 600m2. Urbanització Pinalbert. 216.000 euros. Tel.: 652.908.361 Montbrió. Ref. 595. Pis semi-nou. 80 m2 utils. Antiguitat 2 anys. Planta baixa. 3 habitacions. Cuina americana equipada. Bomba de calor i a/c. Ter­ rassa 20 m2. Pisicina comunitaria. Pàrquing. Molt lluminós. Preu 156.000 euros. Tel.: 977 81.40.10.

LA POBLA DE MAFUMET Chalet con jardín Compre a precio de alquiler por 738 euros/mes sin entrada. VEALO EN YOUTUBE. COM (buscar chalets la Pobla) Tel: 977.84.28.21 PROMOCIÓ OBRA NOVA A RIU­ DOMS. Ref 318. Zona plaça de l’Arbre. Pisos de 2 i 3 habitacions. Plantes baixes amb jardí, àtics amb ter­rassa so­ làrium. Façana obra vista. Climatització per conductes. Jardí, piscina comuni­ tària i zona de jocs. Qualitats altes. Pàr­ quing inclòs en el preu. Traster opcio­ nal. Entrega immediata. Preus a partir de 138.000 euros.Tel. 977 81.40.10 La Secuita. Obra nueva. 1 dorm. A/A, parquet, cocina e­qui­pada. Pàr­ quing. 123.000 eu­ros. Tel. 977 24.42.44

Vila-seca. Piso de 3 dormitorios, co­ci­na in­de­pen­di­ente, sin as­censor, 144.240 eu­­ros. Abs­­­te­ner­­se a­­­ge­­­n­­­­cias. Tel. 639.184.934

Locals, Oficines, Naus, Pàrquings TORREDEMBARRA VENTA ó ALQUILER Local céntrico 105 m2. Tel: 610.218.97 Nau en venda Riudoms. Super­ ficie 520 m2. Nau aparador. Parket. Oficines.  Fals sostre. Instal·lació elèc­ trica. Boques d’incendi. Extractors. Ben comunicat. Facilitat aparcament. Preu 290.000 euros Possibilitat lloguer amb opció de compra. Ref. 608. Tel. 977 81.40.10

diarimés - 19

Plaza de parking. Zona Gasóme­ tro. 34.000 euros. Tel. 609.446.083 Venda parking c/ Bertran de Castellet de Reus. 21.000 euros Telef.: 609 779 668

Vendo parking Zona plaza Mon­ rius. C/ Selva del Camp. Coche peque­ ño/mediano. Tel.: 696.863.847

• Lloguer Tarragona SE ALQUILA HABITACION para chico ó chica. Tel: 630.234.599 Estudio, zona cÉntrica, ascensor, luminoso, amueblado. Precio 340 euros. Particular. Tel. 977 22.01.68

C/ Eivissa, s/n, 2 dorm. 2 banys, armaris encastats, s-menjador amb terrassa, parket, cuina amb vitro, exte­ rior, a/a i com., incl. 520 euros /mes. NOU HÀ­BI­TAT CONFORT SL. Tel. 977 22.90.96 /630 482 419 Pis Assemblea de Catalunya, 4 habitacions, sense mobles, 600 euros. Tel. 626.520.320

Tarragona centre ciutat pis nou de 100 m² exterior 3 dormitoris (2 dobles), 2 banys complerts, menjador, cuina, aire condicionat amb bomba de calor edificio emblemàtic, proper a l’estació de tren. Tel. 977 24 00 71 / 659 52 04 50


20 - diarimés

CLASSIFICATS

Via Augusta, pis s-nou de 2 dorms., sala menjador amb balcó, cuina amb vitro., bany complert, amoblat, comun. incl., 520 euros. /mes NOU HÀ­BI­TAT CONFORT SL. Tel. 977 22.90.96 /630 482 419

C/Pare Palau esquina con Rambla Nova, 3 habitaciones, 2 baños, cocina independiente. Radiadores electricos, bomba frío y calor, amueblado Posibilidad de parking en el mismo edificio. Tel.: 977.242.160 C/Unió, 4 habitaciones, 2 baños, cocina independiente, calefacción, amplio salón comedor. Finca rehabilitada junto a Rambla Nova. Tel.: 977.242.160 Alquiler de apartamento de obra nueva, vistas al mar, sin muebles con pk por 570 euros /mes. 659 50 31 62

C/ Smith, pis s-nou de 2 dorms., sala menjador amb balcó, cuina americana amb vitro., bany complert, amoblat, comun. incl., 520 euros. /mes NOU HÀ­BI­TAT CONFORT SL. Tel. 977 22.90.96 /630 482 419 C/Pere Martell 62, de tres habitaciones (una con suite) bomba de frío y calor, parquet, cocina independiente. Parking incluido. Tel.: 977.242.160 C/Apodaca, una habitación, totalmente reformado, calefacción, excelentes acabados. Ascensor. Tel.: 977.242.160 C/Felip PedreLL, pisos de 2 habitaciones, 1 baños, calefacción, cocina independiente. Posibilidad de parking en el mismo edificio. Tel.: 977.242.160 C/Unió 14, piso de 2 habitaciones. Calefacción, gran salón comedor. Finca rehabilitada. Ascensor. Tel.: 977.242.160

Altres poblacions Montbrió del Camp, s-nou de 3 dorms., sala menjador amb balcó ,armaris encastats, cuina amb vitro, 2 banys , a/a, moblat i assolellat . Com. incl. 550 euros /mes. Amb parquing i traster. NOU HÀBITAT CONFORT SL. Tel. 977 22.90.96 /630 482 419 Cambrils, c/Anselm Clavé, pis reformat de 3 dorm., s- menjador amb balco, cuina office amb galeria i electros., 2 banys, armaris encastats, a/a , ascensor, com. inclosa., assoleiat, opcció mobles, 580 euros/ mes. NOU HÀ-

A 8 Km. de Reus i 12 de Tarragona. Vilallonga del Camp àtic de 47 m2 (dormitori, bany, cuina, sala d’estar). Tel. 93 771.62.24

REUS. Alquilo estudio céntrico, amueblado 400 euros + nómina, fianza una mensualidad. Tel: 639.375.753 Alforja, s-nou de 2 dorms., sala menjador, cuina s-americana amb vitro., bany complert, bomba aire fred i calent, pk inclòs, comun. incl., 350 euros/mes NOU HÀ­BI­TAT CONFORT SL. Tel. 977 22.90.96 /630 482 419

Traspàs CENTRE REUS. Zona Mercadal. Traspàs negoci restauració i cerveseria, totalment condicionat.165 m2. No requereix millores. Llicències. Situació immillorable. Preu a convenir. Tel: 620.845.828 -- 699.480.603 Traspaso de peluquería y estética. Reus. Tel. 691.665.296

Traspaso local ECONÒMIC TOT equipat per qualsevol negoci de 180 m2 al C/Governador González. Preu negociable. 661.379.839

BITAT CONFORT SL. Tel. 977 22.90.96 /630 482 419

Llogo pis al centre de Reus. Reformat amb ascensor, 85 m2. 4 habitacions i cuina-menjador. 550 euros/ mes. Tel: 696.453.842

19/04/10

Lloguer Despatxos, Oficines, Terrenys, Naus, Pàrquings, Locals

Empresa líder al sector del moble precisa dependent/a per a Reus. Es requereix: Experiència en el sector. Iniciativa pròpia i bon tracte. In­teres­ sats­/ades tru­­car al 696.­979.769 per a con­certar entrevista

Busco plaça de parking zona Rambla, c/Unió. 669.863.916

Se busca oficial/a peluquería con experiencia. Reus. Tel. 977 34.50.37

REUS ES LLOGUEN PLACES DE PARQUING al C/ Batán (al costat del Cinema Palace). Tel: 609.782.432 A les afores de Reus local traster de 30 m2 – 150 euros. Tel: 666.140.989

Busco almacén, garaje o nave en alquiler para autocaravana. Manolo 609.300.890

TREBALL Se necesitan Agentes Comerciales para las comarcas de Tarragona, enviar C.V. a info@indumentaria-laboral.es

Actividad extra. Trabajos caseros. Confeccione: bolígrafos, mecheros, llaveros, barcos. 902.011.496 GRUPO EMPRESARIAL MEDITERRÁNEO, OFRECE 6 VACANTES PARA CUBRIR DISTINTAS SECCIONES EN SUS OFICINAS DE TARRAGONA Y REUS

Peluquería de Tarragona selecciona ayudante adelantado con experiencia. Tel. 977 22.81.88 Señora española responsable amb vehícle, busca treball planxa, neteja, negocis, escoles, ajudante fregaplats, cuidadora. Experiencia. Tel. 699.332.382

Empresa líder al sector del moble necessita repartidor/muntador de mobles amb experiència. Amb vehicle propi per accedir al lloc de treball. Incorporació immediata. Interessats trucar al 977.30.10.33 de 9:00 a 14:00 i de 17:00 a 20:00 hores.

AMISTAT ARA-VIU CENTRO DE AMISTAD. Parejas y cenas. Tel. 977 24.38.70 630.432.999 Hombre de 49 años busca mujer 35 a 46 aprox. para relación seria, estable, con amor y respeto y posible matrimonio. Tel. 648.265.958

SE TRASPASA NEGOCIO DE ALIMENTACIÓN ESPECÍFICA POR NO PODER ATENDER. TEL. 649.422.621

PERSONAL AMBOS SEXOS, EDAD NO SUPERIOR A 40 AÑOS JORNADA LABORAL INTENSIVA (DE LUNES A VIERNES) CONTRATACIÓN INMEDIATA DE LARGA DURACIÓN ALTAS REMUNERACIONES

REFORMES LLAR ALBAÑILERIA. Realizamos toda clase de trabajos. Presupuestos sin compromiso. Sr. Codina. Tel. 977 54. 12.34 - 609.240.935 Todo tipo de reformas. Presupuesto sin compromiso. Económico. Tel. 657.232.668 / 634.190.456

INTERESADOS LLAMAR EN HORARIO DE COMERCIO AL TFNO.: 977 333 644 / 629 77 01 12

Reformas integrales del hogar y reparaciones: al­ba­ñilería, fon­ tane­ría, gas, e­lec­tri­ci­dad, car­­pintería y pintura. Pre­su­puesto sin com­pro­miso y dis­­po­nibilidad de ma­teriales. RAFA. Tel.: 670.752.974

Es precisa estilista per perruqueria a Tarragona. Enviar SMS o trucar al Tel. 619.788.567

PINTURAS COBO PINTURA EN GENERAL, particulares, comunidades, presupuesto sin compromiso. Tel. 669.161.419

Se ofrece señora Boliviana responsable para cuidar niños, gente mayor o limpieza, media jornada o completa, externa. Tel. 616.286.521

MARÍA TAROTISTA y VIDENTE en REUS. Zona Paseo Prim. Consulta 20 euros.Tel: 977 32 66 59

Construsis S.L. Empresa constructora. Todo tipo de obras y reformas. TEL: 610.24.74.06

VIDENTE AFRICANO – PROFESOR MADIU. Soluciona cualquier problema: amor, dinero, trabajo, mal de ojo, negocio, impotencia sexual. Protección contra enemigos. Recuperación de pareja.¡¡RESULTADOS Y EFICACIA EN UNA SEMANA!! Tel: 617.707.951 -977/ 31.27.54

Se hacen reparaciones de electricidad y fontanería. Precios económicos. Tel. 696.093.651

COMPRES PRUDIX COMPRO ORO jo­yas usa­ das, MEJOR PRECIO, PAGAMOS AL INSTANTE. O’Do­­nell, 25 junto PA­SEO PRIM- RE­US. Tel. 977 32.82.24. AHORA EN BENVINGUT SOCIAS Nº 32 (EL TANCAT) EL VENDRELL (TARRAGONA). DINERO AL INSTANTE. COMPRA DE ORO Y JOYAS MC. Máxima tasación. Raval Martí Folguera, 27. Reus. Tel.: 977.32.17.27. TAR­R A­GONA, C/ CAPUTXINS, 28.

Compro oro, joyas u­s­adas. Joyeria ROS, Sant­Agustí 6. Ta­rr­a­go­­na. Tel. 977 22.93.94 Compra de oro máxima cotización, rescate de póliza de empeño Monte de Piedad MC oro, Plaça Pastoreta nº 2 - REUS. Parking gratuito. Tel. 977 33.33.10

SE VALORARÁ EXPERIENCIA O CONOCIMIENTOS COMO: TRATO CON EL PÚBLICO EN GENERAL RECEPCIONISTA DEPENDIENTE PUBLICISTA PROMOCIONES TELEOPERADORA RELACIONES PUBLICAS AZAFATA COMERCIAL HOSTELERÍA ETC…

con y sin motor. PRECIOS DE CRISIS. Jose. Tel: 667.242.199

Se ofrece paleta para hacer reformas en general. Económico y serio. Tel. 615.891.932 REFORMAS baño, cocina, ventanas, mosquiteras, toldos, persianas

COMPRA Y VENTA DE ORO Y JOYAS BERMÚDEZ Pagamos desde 10 euros hasta 14 euros el gr. Pagos al contado. C/ Canyelles, 7 1º3ª Tarragona Tel. 692.22.83.40 / 600.47.19.45

MOTOR COMPRO: Coches, furgonetas, 4x4. – Pagamos en efectivo. - No importa estado. Con/ Sin ITV. Tel: 615.994.876

TAROT TAROT ARISAM. Te aclara tus dudas amor, pareja, salud trabajo y di­ nero. Tel. 806.40.11.38 LA BRUJITA HECHICERA ¡Nací para ayudarte! Videncia, Tarot, Péndulo. Aciertos garantizados. 806 516 508 Aclara tus dudas. ¡Llámame! Te atenderé personalmente 24h. Mayores de 18 años

TAROT BEL. 15 años de experiencia colaboradora del profesor R .BRU en radio y televisión. Consultas personalizadas en Tarragona centro. Consulta 18 euros. Tel: 667.031.194

MAESTRO GODIBA

Gran auténtico vidente, medium, curandero, recupera tu pareja en 24 H., mal de ojo, suerte, trabajo, negocio, juicio, exámenes, depresión, impotencia sexual, etc.

Tel. 666.736.805

ALTRES Vendo SCX-4016: Impresora láser, fotocopiador numérico, escaner color. Precio reducido con toner, 365 euros. Tel. 977 33.25.77 Vendo GPS Garmin Nüvi 1240 portátil, garantizado, completo, 200 euros. Tel. 977 33.25.77


CLASSIFICATS

19/04/10

RELAX Contactos, envía OLGA al 27225(+18,sms 1,39 euros, Att.Clte. 902.599.110) CASA SILVIA. 4 amigas juguetonas te darán placer. Tarragona. Tel. 679.763.276 Jovencita 18 años, cuerpo impresionante, griego, completo. Tarragona. www.marinarelax.com Tel. 669.262.608 Se alquila habitación por horas para relax en Calafell, especial parejas. Tel. 666.957.083 Sumisa vocacional, 22 años, acepto castigo nivel medio. Date un festín. Tel. 662.029.557 Casa relax necesita chicas formales. Horario fijo. Tarragona. Tel. 679.763.276

REUS. FRANCÉS INOLVIDABLE A PELO con orgasmo 20 euros. Tel: 618.459.632 SEÑORA 44 años, me ofrezco a darte placer, estoy muy guapa y apetecible. Discreto. Tel: 691.039.481 PATRICIA, muñequita cariñosa. Servicio completo 30 euros. Te espero en braguita… Tel: 665.803.332 EMMA modelo, preciosa, cariñosa y ardiente. Todos los servicios. Salidas hotel 24H. Tel. 634.928.057 Dos hermanas jóvenes, dos penetraciones, francés, dos lenguas, beso negro, lluvia dorada. 30 euros una, las dos 60 euros. Tel. 680.557.656 Señora 44 años me ofrezco a darte placer, estoy muy guapa y apetecible. Discreto. Tel. 691.039.481 REUS. MADURITA CATALANA. Masajes profesionales, relajantes, sensuales y complementos. Particular. Tel: 686.546.872 TRAVESTI ADRIANA. Cuerpazo, viciosa, francés bebido, experta en principiantes. Salou. Tel: 625.870.585 EXPERTA en MASAJES ANTIESTRES y ANSIORELAJANTES. Tel: 658.438.386 Recién divorciada, guapísima, francés sin. Recibo sola. Salidas. Tel. 649.191.271 REUS. ROSER chica latina y catalana, hacemos realidad tu fantasía. Tel: 653.200.458 SE PRECISA SEÑORITA DE CONTACTOS. Seria y responsable. Horario flexible.”Altos ingresos”. Tel: 689.302.253 TAMARA mulatita española ¡25 años!, cuerpo perfecto, francés natural. (Cambrils). www.alinarelax.com Tel: 664.563.275

SALOU. Ama madura, cariñosa, sexy. Juegos eróticos, masaje y fetichismo. Pies de princesa. Salidas 24 h. Tel: 634.318.786

MARTINA. Cincuentona, rubia, tetona, mimosa, besucona, dominatrix. Consoladores. Solita. Tel. 665.697.759

MITRESS MARIA. fetichismo, castigo, bondage, humillación, lluvia dorada, etc. Tel. 662.025.557

BÁRBARA. 180 de pecho naturales, insaciable, completa. Reus. Tel: 689.888.138

REUS. HELENA 24 años, muy sexy. Llámame y ven… disfrutarás. 40 euros. Tel: 653.367.659

MARIANA RELLENITA, muy guapa y complaciente, sexy, caliente y fogosa. Masaje en camilla, francés natural en Reus. Tel.: 699 242 637

Madre-Hija. Lésbico auténtico, dos penetraciones, muchos juguetitos. 30 una, 60 dos. Tel. 676.680.160 REUS, CATALANA recibo sola, muy educada, cariñosísima, complacerá tus deseos. Suite de lujo, céntrico y discreto.40 euros. Tel: 653.367.659 5 RUSAS ESPECTACULARES 19/25 años, guapas, morbosas y complacientes. Te esperan en Cambrils. www. alinarelax.com Tel: 664.563.275 URGE COMPAÑERA PARA PISO RELAX en Reus. Horario flexible. Tel: 686.546.872 ¡EXCITADA ESPAÑOLA! Se revuelca entregando su profundo culo… Completísima. Tel: 681.159.269 NOVEDAD YVONNE. ¡Guapísima catalana! 27 años, cariñosa, complaciente, francés sin. (Cambrils). www.alinarelax.com Tel: 664.563.275

SOLANGE. Argentina espectacular. Elegante, sensual, cariñosa, muy complaciente. ¡Francés natural hasta el final!.(Cambrils). www. alinarelax.com Tel: 664.563.275 DOS AMIGAS muy calientes y cachondas, lésbico auténtico, masaje en camilla, francés natural y erótico. Todos los servicios. Telef.: 639 984 083

SE ALQUILA HABITACIÓN por horas para relax en Reus, especial parejas. Tel. 615.383.697 CLAUDIA. Jovencita, 40 euros -2 servicios-. Discreto. Reus. Visa. Tel: 664.108.937

SONIA - TORREDEMBARRA- 25 euros completo. Tel. 687.649.870

MADURITA, RUBIA, TETONA. Jóvenes maduros principiantes desde 30 euros. Sola. 24 h. Tel: 660.510.362

¡SUSANA 26 añitos! Juguetona, simpática, besucona… Tel: 648.849.120 ¡Canaria 30 euros!

MARINA, muñequita espectacular, 21 años, guapísima. Recibo sola. Discreción. Salidas. Tel: 681.135.887

SUSANA. Rusa espectacular, masajista profesional, muy activa, 10 años en España. Tel. 693.858.383

SE ALQUILAN HABITACIONES para relaciones esporádicas. Máxima discreción. Tel: 693.858.383

ESPAÑOLA MASAJISTA precio anticrisis. Recibo sola, lencería.Tel: 689.535.868

REUS ¡25 euros! CRISTINA, 140 pecho, melena rubia. ANDREA, pelirroja. Tel. 653.613.385

RIQUÍSIMA MEXICANA ¡con ganas de sexo! Tel. 689.302.260 (30 euros). ¡PRUÉBAME!

MALAGUEÑA. 45 años, rellenita, cariñosa. 30 euros. Tel: 639.719.673. Reus

SE NECESITAN CHICAS con buena presencia para piso relax. En Reus. Tel.: 615.383.697

Española, discreta, 35 años, no profesional, complaciente y servicial. Tel. 697.809.698

Muy sexy, bomba sensual... exótica... Sin tabús ¡¡”calentorra”!!. Tel. 681.159.269. Española.

MASAJE ERÓTICO. Camilla. Rubia sensual, 42 años. Tarragona. Tel: 638.006.756

SARA ¡24 años! “Morena IMPRESIONANTE” Morbosa, viciosa. ¡Sí a todo! www.alinarelax.com.Tel: 664.563.275

MARIA Reus. Guapa, impecable, masaje camilla, terminación a tu gusto, lencería. Señores selectos, tranquilidad. Privado. Tel: 689.569.290

ANA, cincuentona. Española en Reus. ¡Todo de todo…!.Tel: 659.377.652 JESSICA ESPAÑOLA, viciosilla, 25 años. “Cuerpo espectacular”. Francés natural. Masajes eróticos. (Cambrils). www.alinarelax.com Tel: 664.563.275 JUDITH. Embarazada 4 meses, haz realidad tus fantasías más eróticas. Salidas a hoteles o a domicilios. 24 H. Tel. 666.957.083 - CALAFELL

2 X 1 superpromoción. Rubia y morena, 23 y 28 años. Tel. 635.388.878

ARGENTINA Salou. Masajes, lluvia, tríos, lésbicos, parejas. Discreto. De 9 a 24 h. Tel: 977 38.80.66 – 667.306.753

Mujer madura 60 años, multiorgásmica, morbosa, juguetona, cariñosa. Salou. Tel. 645.681.250

TRANS MASAJISTA, guapísima. Masaje erótico sexual, terminado como quieras. Salou.Tel: 610 587 608

VANESSA jovencita. 2 servicios 50 euros. Discreto. Tel: 671.788.470

EVA. Española, casada, insatisfecha. Iniciándose, muy morbosa, te recibo sola. Piso privado. Tel. 606.004.414

YOLANDA 22 años, todos los servicios, vicio a tope, discreción total. Tel. 654.862.374

AZUCENA 23 años, guapísima, dulce, cariñosa, masaje relajante y francés natural. En Reus. 679.817.236

CATALANA 26 años, morena, discreta. Privado. Tel. 610.686.779

Novedad www.marinarelax. com rusa, joven, impresionante, completa, griego, masaje. Tarragona. Tel. 669.262.608

MARI. Completísima, francés bebido y tragado. Tel. 653.748.197. Reus

VIUDAS desconsoladas. Córrete las veces que quieras… (30 euros). Tel. 689.302.253. 24 h.

DOS PRECIOSAS chicas, súper calientes y fogosas. Hacemos toda clase de servicios a partir de 30 euros. Completo. Telef.:639 984 083

RUBIA MUY GUAPA Y CARIÑOSA y complaciente, masaje relajante y francés natural. Todos los servicios en Reus. Tel.: 626.317.701

Paula. Sexo total. Cariñosa. Morbosa. 102cm pecho. Particular. Salidas. Tel.: 664.077.776 CHICAS CALIENTES: Jó­­venes y maduritas buscan hom­bres pa­ra relaciones es­po­rá­­di­cas. 803 52 33 21 Fijo: 1,16 euros - móvil: 1,51 eu­ros. Ma­yo­­­­­­res de 18 años.

ESTHER 42 anys, atractiva, sensual. Tots serveis. Particular. Reus. Tel. 625.702.698

diarimés - 21


SERVEIS

22 - diarimés

19/04/10

AVUI FELICITA ALS QUE ES DIUEN: Misericòrdia, Lleó, Vicenç i Teòfil.

TELEVISIÓ PROGRAMACIÓ

L’HORÒSCOP ÀRIES

TAURE

BESSONS

CRANC

21/03 al 20/04

21/04 al 21/05

22/05 al 21/06

22/06 al 23/07

Hauràs de complir amb molts compromisos, fes-ho amb bon humor i amb ganes de contagiar alegria i felicitat a tots els qui t’envolten.

Reunir-te amb amics és satisfactori, però és possible que trobis a faltar a algú que no pot estar i que la seva absència et provoqui tristesa.

Ets un bon amfitrió i pot ser que acabis reunint a molta gent. Avisa a la teva família dels teus plans, no facis les coses sense consultar.

Hi haurà canvis en les teves circumstàncies festives. Si no estàs d’humor, una cosa sorprenent canviarà totes les teves perspectives.

LLEÓ

VERGE

BALANÇA

ESCORPÍ

24/07 al 23/08

24/08 al 23/09

24/09 al 23/10

24/10 al 22/11

A més de retrobarte amb persones que no veus des de fa temps aprofita per a interessarte pels seus sentiments, els arribarà al cor i ho agraïran.

La teva emotivitat pot disparar-se a principis de setmana, potser que sigui perquè les reunions et posen nostàlgic i d’un humor estrany.

La teva sensibilitat es manifestarà i defensaràs a una persona que se sent desprotegida, et sentiràs còmplice del seu dolor i li seràs d’ajuda.

Cedeix, no t’ofusquis davant una situació que no pots controlar. Aquests dies, enterra les rancúnies del passat i promou la reconciliació.

SAGITARI

CAPRICORN

AQUARI

PEIXOS

23/11 al 21/12

22/12 al 20/01

21/01 al 19/02

20/02 al 20/03

Pots fer que les coses siguin com desitges. La teva intenció i la teva voluntat són les eines necessàries. Pensa-ho, despertes amor.

La teva forma de relacionar-te entendrirà a les persones que tinguis a prop i si tens parella se sentirà tan encantada de serhi al teu costat.

Venus al costat de Neptú pot portarte a sentir de forma especial, a enamorar-te de persones que no podies pensar o a agradar a qui no pensaves.

Aquest any et sentiràs estrany en família. Que la solitud i la intimitat no vencin els teus millors ànims. Fes el que creguis que has de fer.

AGENDA TARRAGONA. Presentació del llibre Mercat Central 19.00 h, Palau de la Diputació Publicació editada per la Cambra de Comerç REUS. Xerrada: Eines per alleujar l’economia familiar 17.30, Mas Pintat Es donaran consells pràctics per fer de la crisi una oportunitat RIUDOMS. Exposició: Des d’un altre punt de vista Fins el 21 de maig, Sala d’exposicions del CERAP Mostra fotogràfica de Cristina Úbeda MONTBLANC. Exposició: La força de l’escut Fins el 30 d’abril, Ajuntament de Montblanc Mostra itinerant sobre els símbols heràldics catalans

TVE1 06:30 Telediario matinal 09:00 Los desayunos de TVE 10:15 La mañana de la 1 14:00 Informativo territorial 14:30 Corazón de primavera 15:00 Telediario 1 15:55 El tiempo 16:15 Amar en tiempos revueltos 17:00 Bella Calamidades 17:25 En nombre del amor 18:25 España directo 20:00 Gente 21:00 Telediario 2 22:05 El tiempo 22:15 Pelotas 23:30 Volver con... 00:05 Repor 01:00 La noche en 24 horas 02:30 Deporte Noche

TVE2 10:00 La aventura del saber 13:00 Los Lunnis 13:30 Para todos La 2 15:30 Saber y ganar 16:00 Grandes documentales 16:45 Documental 18:55 Biodiario 19:00 El hombre y la Tierra 19:30 Tres 14 20:00 La 2. Noticias 20:30 Desafío champions 21:00 La lista 21:35 El cine de La 2: Mr. Henderson presenta 23:50 Acción directa 00:20 Los conciertos de Radio 3 00:50 Resumen Premier League 01:40 Cine de madrugada: Una pistola al amanecer

ANTENA 3 06:30 Las noticias de la mañana 08:45 Espejo público 09:00 Espejo público 12:30 La ruleta de la suerte 14:00 Los Simpson 14:30 Los Simpson 15:00 Antena 3 Noticias 1 16:00 Tal cual lo contamos 19:15 El diario 21:00 Antena 3 Noticias 2 21:45 El club del chiste 22:15 Gavilanes 23:30 Informe DEC 02:30 Astro Show 04:30 Sueños

CUATRO 06:10 Shopping 06:45 ReCuatro 07:00 Matinal Cuatro 09:30 Medicopter 10:45 Alerta Cobra 12:10 Alerta Cobra 12:45 Las mañanas de Cuatro 14:25 Noticias Cuatro 1 14:55 Noticias Cuatro deportes 1 15:40 Entre fantasmas 19:00 Justo a tiempo 20:00 Password 20:20 Noticias Cuatro 2 21:25 El Hormiguero 22:30 Callejeros viajeros 23:30 Callejeros viajeros 00:45 UAU! 02:10 Psych 03:00 Marca y gana

TELECINCO 06:30 Informativos Telecinco Matinal 09:00 El programa de Ana Rosa 12:30 Mujeres y hombres y viceversa 14:00 Karlos Arguiñano en tu cocina 14:30 De buena ley 15:00 Informativos Telecinco 15:00 15:45 Gran Hermano. Resumen 16:15 Sálvame 20:00 Pasapalabra 20:55 Informativos Telecinco 21:00 22:00 ¡¡Al ataque!! 22:30 C.S.I. Las Vegas 23:30 C.S.I. Las Vegas 00:30 C.S.I. Las Vegas 01:15 C.S.I. Nueva York 02:00 Locos por ganar 05:30 Fusión sonora

LA SEXTA 07:00 La Sexta En Concierto 08:10 Cocina con Bruno 08:40 Policías de Nueva York 09:35 JAG: alerta roja 10:35 JAG: alerta roja 11:30 Crímenes imperfectos 13:30 Debate: Al límite 14:00 laSexta Noticias 14h 14:55 Padre de familia 15:25 Sé lo que hicisteis... 17:30 Qué vida más triste 18:00 Numb3rs 19:00 Navy, investigación criminal 20:00 laSexta Noticias 20h 21:30 El intermedio 22:15 Cine: 007: Alta tensión 00:00 Buenafuente 01:15 El intermedio 02:15 Astro tv

TV3 06:00 08:00 13:05 14:00 14:20 14:30 15:40 15:50 16:35 18:25 19:20 20:15 20:35 21:00 21:50 22:25 23:30 00:35 02:05

K3/33 07:55 Mic3 11:45 Horitzons 12:10 Club Super3 Programa infantil. 15:00 Planeta Terra 17:15 Mic3 17:50 Una mà de contes 18:05 Club Super3 Programa infantil. 19:05 Play 19:30 Rex 19:50 3xl.cat 20:40 La tata 21:30 Futbol Cat 21:55 Caminant entre dinosaures 23:00 Ànima 00:30 Taller.doc 00:55 Cànon Visions 01:05 Paletes 02:45 Futbol Cat 03:05 Ritmes concert

TAC 12 13:30 Ciutadella 14:00 Noticies 12 14:30 IdEntitats 15:00 Ciutadella 15:30 La Setmana 16:00 Noticies 12 16:30 IdEntitats 17:00 Ciutadella 17:30 La Setmana 18:00 Endansa 18:15 Programació Infantil 19:30 Esports en xarxa 20:00 Noticies 12+El Temps 20:30 Dorsal 12 21:30 10 Comarques 22:00 Noticies 12+El Temps 22:30 Dorsal 12 23:30 10 Comarques 00:00 Civilis

CANAL CATALÀ 10.30 Productes i serveis 11.30 Escenas de matrimonio 12.00 Misa 12.30 Productes i serveis 13.00 Tarragona Opina. Dijous 14.00 T-notícies. Redacció migdia 14.30 Atrium 15.00 Tarragona Opina. Dimarts 16.00 T-notícies. Redacció migdia 16.30 L’entrevista 17.00 Canal Esports Tarragona. En directe 18.00 Escenas de matrimonio 18.30 Catalunya opina 20.30 T-notícies. Redacció nit 21.00 Pericos Online 22.00 Canal Esports Tarragona 23.00 L’accent 23.30 La ronda

Notícies 3/24 Els matins TVist Telenotícies Comarques El medi ambient Telenotícies migdia Cuines La riera Divendres Les germanes McLeod Rex, un policía diferente Esport club Espai Terra Telenotícies vespre Crackòvia La sagrada família Àgora Pel-lícula: Gracias por fumar Divendres

FARMÀCIES TARRAGONA:

REUS:

Mico Recasens, Gabriela

Guillen-Navàs-Sentis-

CINEMA CARTELLERA

Villanueva

TARRAGONA OCINE TARRAGONA Ocine 1 La niñera mágica 16.00 - 18.15 Dear John 20.30 - 22.40 - div. 00.45 Ocine 2 El libro de Eli 16.00 - 18.15 Sólo ellos 20.30 - 22.40 - div. 18.15 Ocine 3 Cómo entrenar a tu dragón 3D dil, dima, dij, div: 16.00 - 18.00 Furia de titanes 3D dil, dima, dij, div: 20.00 - 22.15 - div 00.15 Ocine 4 Recièn graduada 16.15 - 18.15 - 20.15 - 22.30 - div. 00.30 Ocine 5 Millenium 3 17.00 - dil-dij. 20.00. Ocine 6 El escritor 17.00 - 19.45 - 22.30 Ocine 7 Desde París con amor 16.30 - 18.30 - 20.30 - 22.30 - div 00.30 Ocine 8 Amreeka (VOSE) 16.00 - 18.00 - 20.00 - 22.00 - div 00.00 Ocine 9 Furia de titanes 16.00 - 18.15 - 20.30 - 22.40 - div. 00.45 Ocine 10 Exposados 16.00 - 18.15 - 20.30 - 22.40 - div 00.45 Ocine 11 Cómo entrenar a tu dragón 16.15 - 15 Greenzone 20.15 - 22.30 - div. 00.40 Ocine 12 La isla interior 16.00 Recuérdame 18.15 - 20.30 - 22.40 - div 00.45 Ocine 13 Alicia en el país de las maravillas 3D 16.00 - 18.15 - 20.30 - 22.45 Òpera: El rapte en el Serrall dimecres 21.00 Ocine 14 Alicia en el país de las maravillas 3D 17.00 - 19.30 - 22.00 - div: 00.30 Ocine 15 Cinco minutos de gloria 20.00 - 22.00 / dil-dij:16.00 - 18.00 / div.00.15 Ocine 16 Alicia en el país de las maravillas 16.05 - 18.10 - 20.20 - 22.30 - div 00.40

Rambla Nova, 127 (24 hores) 977.22.06.03 Roca Solsona, Rosa Mª

Av. Paisos Catalans, 116 dreta (24 hores) 977.32.27.51 Vaucouloux Esque, Cristina

C.N. 340 Km,

Plaça Almoster ,

5 Ciutat Residencial

Ctra. Castellvell, 4 (Diürn)

(24 hores) 977.20.78.84

977.32.60.07

TELÈFONS D’INTERÈS URGÈNCIES Bombers.................................................................................................... 085 Emergències................................................................................................112 Urgències (Ambulàncies)......................................................................... 061 CAMBRILS Ajuntament.................................................................................977 79 45 79 Policia local............................................................................... 977 79 45 66 Centre d’Assistència Primària (CAP)......................................977 36 30 74 SALOU Ajuntament................................................................................977 30 92 00 Policia local................................................................................977 30 92 12 VILA-SECA Ajuntament................................................................................977 30 93 00 Policia local................................................................................977 30 93 16 Ambulatori................................................................................. 977 39 40 27 TORREDEMBARRA Ajuntament................................................................................977 64 00 25 CAP.............................................................................................977 64 38 09 Policia local...............................................................................977 64 60 05

ALTAFULLA CINEMES LES BRUIXES ALTAFULLA Les Bruixes 1 Alicia en el país de las maravillas 18.00 - 20.10 - 22.20 Pájaros de papel 00.15 Les Bruixes 2 Desde París con amor 18.10 - 20.00 - 22.00 - 00.10 Les Bruixes 3 Alicia en el país de las maravillas 19.05 - 21.10 - 00.00 Les Bruixes 4 Cómo entrenar a tu dragón 18.15 Furia de titanes 20.15 - 22.15 - 00.15

Les Bruixes 5 Les Bruixes 6 Les Bruixes 6 Les Bruixes 7

Pájaros de papel 18.00 El escritor 20.10 - 22.30 La niñera mágica 19.20 - 22.10 - 00.25 La niñera mágica 18.00 Recuérdame 22.15 - 22.25 - 00.30 Exposados 18.30 - 20.30 - 22.30 - 00.30 LES BRUIXES CINEMES -ALTAFULLA: 977 651 421

Sala 7 Solo ellos 18.15 - 20.30 - 22.45 Sala 8 Como entrenar a tu Dragón 16.00 - 18.15 Sala 8 El escritor 20.00 - 22.30 Més informació al telèfon 977 754 978 LAUREN REUS MULTICINES Lauren 1 Desde París con amor 16.40 - 18.35 - 20.35 - 22-.35 Lauren 2 La niñera mágica 16.00 - 18.05 - 20.05 Lauren 2 Millennium 3 22.05 Lauren 3 El libro de Eli 17.00 - 20.00 Lauren 3 Luciérnagas en el jardín 22.25 Lauren 4 Pájaros de papel 16.40 Lauren 4 Tensión sexual no resuelta 19.35 - 22.15 Lauren 5 Furia de Titanes 16.35 - 18.35 - 20.35 - 22.35 Lauren 6 Ex-posados 16.30 - 18.30 - 20.30 - 22.40 Lauren 7 Como entrenar a tu Dragón 16.15 - 18.15 - 20.15 Lauren 7 Brothers 22.30 Lauren 8 Querido John 16.40 - 18.35 - 20.35 - 22.35 Lauren 9 Alícia en el país de las maravillas 16.10 - 18.15 - 20.20 - 22.25 Per a més informació i venda anticipada d’entrades: www.laurencinemas.net

VILA-SECA OCINE VILA-SECA Ocine 1 Lucièrnagas en el jardín 18.00 Recuérdame 20.15 - 22.30 Ocine 2 Exposados 18.15 - 20.30 - 22.45 18.15 / div: 19.30 - 22.15 Ocine 3 Sólo ellos Querido John dil-dij. 20.30 - 22.40 Ocine 4 Alicia en el país de las maravillas 18.30 - 20.40 - 22.45 Ocine 5 Alicia en el país de las maravillas 3D 18.15 - 20.30 - 22.40 Ocine 6 Desde París con amor 18.30 - 20.30 - 22.40 Ocine 7 Querido John div: 18.15 - 20.30 - 22.40 Alicia en el país de las maravillas 18.00 - 20.15 - 22.30 Ocine 8 La niñera mágica 2 18.15 El libro de Eli 20.30 - 22.45 Ocine 9 Cómo entrenar a tu dragón 18.00 EL VENDRELL El escritor 20.00 - 22.30 Ocine 10 Furia de titanes 18.30 - 20.30 - 22.40 OCINE EL VENDRELL 16.00 - 18.10 - 20.20 - 22.30 Sala: 977 552 495 - 902 170 831/ Ocine 1 El libro de Eli Ocine 2 Cómo entrenar a tu dragón 16.00 LAUREN: 902 888 300/CINEMES 7: 977.65.1421/902506262 Furia de titanes 18.00 - 20.10 - 22.20 16.10 - 18.10 Ocine 3 La niñera mágica 2 REUS Recuérdame 20.15 - 22.30 REUS PALACE 16.30 Sala 1 Alícia en el País de la Maravillas 16.00 - 18.15 - 20.30 - 22.45 Ocine 4 Los hombres que miraban fijamente a las cabras El escritor 19.15 - 22.15 Sala 2 Ex-posados 16.00 - 18.15 - 20.30 - 22.45 16.00 - 18.10 - 20.20 - 22.30 Sala 3 Recuérdame 16.00 - 18.15 - 20.30 - 22.45 Ocine 5 Exposados 16.10 - 18.20 - 20.25 - 22.30 Sala 4 Furia de Titanes 16.00 - 18.15 - 20.30 - 22.45 Ocine 6 Alicia en el país de las maravillas Sala 5 Recién Graduada 16.00 - 18.15 - 20.30 - 22.45 Ocine 7 Alicia en el país de las maravillas 3D 16.00 - 18.10 - 20.20 - 22.30 16.15 - 18.10 - 20.00 - 22.15 Sala 7 La niñera mágica 16.00 - 18.15 Ocine 8 Desde París con amor


A L’ÚLTIMA

19/04/10

diarimés - 23

SUDOKU

Nivell mitjà

L’ACUDIT Napi

EL TEMPS Espai patrocinat per:

21º

Temperatura mínima Temperatura màxima

Estat del cel: De matinada romandrà entre poc i mig ennuvolat en conjunt, amb tendència a minvar la nuvolositat arreu. A partir de migdia creixeran núvols de desenvolupament vertical a punts de muntanya que deixaran el cel mig i puntualment molt ennuvolat.

LITERATURA

Imatges de Roda de Barà que parlen per si soles El llibre ‘Roda de Berà abans i ara’, editat pel Centre d’Estudis Rodencs, recull imatges del municipi de fa un segle Martí amb la presència, entre d’altres, del vicepresident de la Diputació Llegir-lo és teletransportar-se al segle de Tarragona, un Quim Nin que va fer passat. Admirar-lo és recordar imatarrencar els aplaudiments del públic ges de quan érem petits o, fins i tot, assistent (unes cent persones al Caquan encara no existíem. I fullejarsal Municipal Les Monges), quan va lo, descobrir històries que abans eren manifestar obertament que «les mivives i que ara han mutat al mateix llors infraestructures són les que van temps que la resta de la civilització. a l’ànima. En aquest cas, en forma de L’obra Roda de Berà, abans i ara recull llibre, un llibre de fotografies que esimatges d’aquest municipi de la Costa devé tot un acte de justícia». Daurada que alguns no han conegut i El llibre va dedicat a Joan Martoque d’altres recorden com si fos ahir. rell Coca, recentment desaparegut, i Fotografies realitzades des de princiha estat publicat gràpis del segle XX fins a cies a la col·laboració finals del mateix (alguQuim Nin: «Les millors de diversos personatna n’hi ha, fins i tot, del infraestructures van a ges del món rodenc i la XIX), que estan impreseva presentació està ses al llibre al costat de l’ànima. En aquest cas, emmarcada en la 25a la seva rèplica actual. en forma de llibre» edició de la Setmana Per exemple, una imatCultural, la inauguge de l’Arc de Barà cent ració de la qual va anar a càrrec del anys enrere, quan la carretera hi pasperiodista i director de cinema Jordi sava pel mig, comparada amb aquesLlompart, al mateix Casal, en un acte ta construcció a l’actualitat, envoltada multitudinari. Les fotografies actuals de càmpings o supermercats. que apareixen a l’obra han estat reaAquesta és la tònica d’una obra que litzades totes pel mateix fotògraf, Lloha estat realitzada pel Centre d’Esturenç Miró, que es va mostrar satisfet dis Rodencs i que ahir va ser presenpel resultat final del seu treball. tada per l’historiador i arxiver Josep VICENTE M. IZQUIERDO

CRISTINA AGUILAR

L’obra es va començar a vendre ahir per un preu de 20 euros i té un gran significat sentimental pels rodencs.


24 - diarimés

PUBLICITAT

19/04/10

19 abril 2010  

Diari gratuït del Camp de Tarragona