Page 1

més diari

DIMARTS 16 DE NOVEMBRE DE 2010 núm. 1.669 www.diarimes.com

tarragona ~ reus ~ costaDaurada

AVUI TAMBÉ TARRAGONA

El PP no ratifica el reglament d’usos lingüístics que va aprovar l’any 1992. P2 TARRAGONA

Detecten tres infraccions en la campanya de control al transport escolar. P3 ESPORTS

El Reus Deportiu visita un Blanes en ratxa. P15

Montilla: «Un govern PSC-CiU només s’entén en una situació d’excepció» ELECCIONS El president de la Generalitat de Catalunya i candidat pel PSC a les autonòmiques diu que durant el seu mandat s’han hagut de gestionar els moments més durs de la crisi. P6-7

Les Tres Gràcies seran Festa Patrimonial d’Interès Nacional La celebració del Cós de Sant Antoni de Vila-seca també rebrà aquesta distinció. P9

Els castells, a un pas de ser Patrimoni Cultural i Immaterial A Nairobi es decidirà si finalment aconsegueixen el reconeixement. P11

ESPORTS

OLÍVIA MOLET

El Barça visita aquesta nit la pista del Moritz Vendrell. P15

L’obra ha estat propietat privada durant un segle i pertany a un veí de Montblanc que l’ha tinguda al jardí de casa seva durant més de trenta anys.

Reus exposa fins al desembre un banc de jardí de Gaudí inèdit CULTURA Aquesta és l’única obra de l’arquitecte que es mostra al públic a la ciutat. P8


2 - diarimés

TARRAGONA

16/11/10

MUNICIPALITAT

El PP no ratifica el reglament d’usos lingüístics que havia aprovat el 1992 Segons els populars, la sol·licitud responia a motius electoralistes perquè ja tenia consens unànime CRISTINA AGUILAR

LAIA DÍAZ

El saló de plens de l’ajunta· ment va acollir ahir a pri· mera hora del matí la ses· sió ordinària del mes de novembre que, tal com es preveia, no va tenir cap punt en l’ordre del dia ca· paç d’encetar una guerra entre partits polítics. Úni· cament, tenia cert morbo la reacció que podia adoptar el grup municipal del Partit Popular davant les mocions presentades per Esquerra Republicana i per Conver· gència i Unió referents als usos lingüístics del català en l’Administració pública. I la polèmica no es va fer es· perar. Tant CiU com ERC, sol· licitaven en les seves res· pectives mocions la retira· da dels recursos presentats pel Partit Popular en con· tra dels reglaments d’usos lingüístics de l’Ajuntament de Barcelona i la Diputa· ció de Lleida. A banda, de· manaven la ratificació del reglament que el consisto· ri tarragoní va aprovar per unanimitat el 1992. El portaveu d’ERC, Sergi de los Rios, va afirmar que «tots els atacs que s’estan produint en contra de la llengua catalana són culpa del PP, per això sol·licitem que es ratifiqui el regla· ment d’usos de Tarragona per demostrar que hi se· gueix havent consens i que a la ciutat no tenim conflic· te lingüístics, perquè si no ho fan, l’estaran qüestio· nant». Alejandro Fernández,

El plenari municipal es va celebrar ahir al matí amb la polèmica de la ratificació del reglament d’usos lingüístics sobre la taula.

CiU i ERC van sol·licitar en dues mocions que es ratifiqués el reglament que es va aprovar el 1992 Alejandro Fernández: «Només heu buscat una trampa elegant i això no és de ‘gent valenta’» por­taveu popular, va acu· sar De los Rios de cínic i de fer electoralisme i va respondre que «l’únic que ha fet és buscar una tram· pa elegant per treure’ns del consens i això no és de

La Generalitat ja pot construir l’institut de Tarragona 2 LAIA DÍAZ

El plenari va aprovar, amb els vots en contra del PP i l’abstenció del grup municipal de CiU, la cessió gratuïta a la Generalitat dels terrenys ubicats a la zona de Tarragona 2, on l’administració autonòmica ha de construir un institut d’educació secundària. Aquest va ser un dels punts de l’ordre del dia que més polèmica va desfermar. Un nombrós grup de veïns de la urbanització sempre s’han mostrat en contra de la construcció d’aquest centre educatiu, ja que segons argumenten el caos circulatori que crearia no és sostenible. Per la seva banda, l’equip de govern defensava que aques-

ta era l’única zona de la ciutat que tenia un solar suficientment gran per acollir un equipament d’aquestes característiques, però per diverses requalificacions aquest terreny ha passat dels 7.000 als 5.000 metres quadrats. El portaveu popular, Alejandro Fernández, va mostrar la seva perplexitat afirmant que «no puc entendre perquè ja no té validesa l’argument que se’ns ha donat fins ara, tenint en compte que les dimensions s’han reduït». El regidor d’Ensenyament, Joan Sanahujes, li va respondre que «ha estat la mateixa Generalitat qui ha acceptat els terrenys encara que no tinguin les dimensions que estaven previstes».

El teatre Tarragona obrirà l’abril de 2011 El plenari municipal també va aprovar els dos darrers tràmits per acabar la construcció del Teatre Tarragona. La regidora de Cultura, Carme Crespo, va afirmar que «és l’únic que faltava per enllestir el projecte i poder urbanitzar els carrers del voltant perquè els camions puguin accedir a la caixa escènica». D’altra banda, també es va aprovar per unanimitat el conveni de col·laboració entre el Ministeri d’Habitatge i l’Ajuntament per finançar les obres de remodelació del Mercat Central. Aquest document serveix per justificar que s’han fet els desviaments dels serveis de l’entorn del mercat, per tal que el Ministeri faci arribar els 500.000 euros que va aprovar en una esmena dels pressupostos d’enguany. De cara al 2011, s’haurà de fer un nou conveni per justificar els 1,4 milions d’euros inclosos ens els pressupostos del proper exercici. ‘gent valenta’». La portaveu convergent, Victòria Forns, va defensar la proposta afirmant «que no era elec· toralisme i que és impres· cindible defensar totes les agressions que es facin a la llengua». Això sí, tot i el conflicte per la llengua, el tema de conversa recurrent entre tots els presents a la sala va ser que, per primera ve· gada, –dos anys després de l’aprovació d’una moció presentada per ERC– els quadres de Felip V i de Car· les II que presidien el Saló de Plens, estaven tapats per dos escuts de la ciutat.


TARRAGONA

16/11/10

POLICIAL

La campanya de control al transport escolar acaba amb tres infraccions Un positiu en la prova de drogues, una per falta d’assegurança i una pels intermitents VICENTE M. IZQUIERDO

La Divisió de Trànsit de la Guàrdia Urbana de Tar· ragona va realitzar una campanya de control de la seguretat al transport col· lectiu escolar, la qual va fi· nalitzar amb tres infracci· ons, una xifra molt inferior a les faltes que es van detec· tar l’any passat. En aquest sentit, Carles Castillo, re· gidor de Seguretat Ciuta· dana de Tarragona, va ex· plicar al Diari Més que «fem una valoració molt positiva del treball realitzat. Hem passat de tenir més de 20 sancions administratives a

només una en un any». «El transport públic és molt important perquè les per· sones que se n’encarreguen són els que porten els nos· tres fills a l’escola», mani· festava el regidor. Aquesta campanya es va desenvolupar entre els dies 18 i 27 d’octubre, seguint les directrius del Servei Català de Trànsit, coordinats amb els Mossos d’Esquadra. Concretament, es van detectar tres denúncies per infraccions, per motius di· versos. Una d’elles, l’única administrativa, va ser per· què el vehicle no va posar

LABORAL

USOC diu que el consistori recorre per evitar la readmissió de tres empleats L’Ajuntament afirma seguir la legislació REDACCIÓ

El sindicat USOC ha denun· ciat que «l’Ajuntament de Tarragona jubila forçosa· ment res funcionaris, que tenen 65 anys, i fa cas omís a les dues sentències que van sortir favorables als treballadors recorrent en una altra instància per evi· tar la seva readmissió». Segons va informar aquest sindicat, «ja s’han celebrat dues de les vistes, els jutges van resoldre amb· dós sentències favorables, i una tercera està a l’espera de la celebració del judici». En aquest sentit, USOC va puntualitzar que «després d’aquesta resolució favora· ble per als treballadors on se’ls havia de reincorpo· rar al servei actiu, l’Ajunta· ment de Tarragona va pren· dre la decisió de recórrer aquestes sentències en al· tra instància, evitant així la reincorporació al servei ac· tiu dels treballadors».

Davant aquesta situació, la secció sindical d’USOC demana a l’alcalde de Tar· ragona, Josep Fèlix Balles· teros, que «retiri els esmen· tats recursos, i expressi així la seva bona voluntat en· vers la llibertat de decisió d’uns empleats que es tro· ben capacitats per a conti· nuar treballant i oferint el millor servei a aquest con· sistori». D’altra banda, la regido· ra d’Empreses, Dolors Her· rera, va reconèixer que van interposar els recursos i que es troben en mans del Tribunal Superior de Jus· tícia de Catalunya. Segons Herrera, «s’està seguint la legislació vigent perquè si algun vol ampliar la jubila· ció fins als 70 anys, no és un dret inherent sinó que ve motivat en funció de l’Ad· ministració i els informes dels quals disposem desa· consellen que continuïn treballant».

de forma automàtica els intermitents en funciona· ment després d’obrir-se les portes del transport. L’al· tra, per la manca d’una as· segurança del vehicle –es

conductor de l’autobús va donar positiu en la prova de detecció de drogues tòxi· ques, estupefaents o subs· tàncies psicotròpiques. En aquest cas es va realit·

«De més 20 sancions administratives hem passat a només una en un any», segons Castillo

Aquesta iniciativa que controla els autobusos escolars es tornarà a realitzar l’any vinent

tracta d’una «intraassegu· rança», segons Castillo, el qual vol dir que hi ha algu· nes situacions que no co· breix– i la tercera, perquè el

zar un canvi de conductor i es va procedir a formular una denúncia per via ad· ministrativa, ja que el con· ductor no presentava cap

símptoma de conduir sota els efectes de cap droga. En la mostra de saliva que se li va realitzar a l’individu en el laboratori de l’Institut de Medicina Legal de Cata· lunya, es va confirmar que hi havia presència d’hai· xix i derivats del cànnabis. Castillo, en aquest sentit, detallava que «la quantitat era com per no anar més lluny. La substància es va detectar a posteriori de fer la prova i s’obrirà un pro· cediment administratiu que, amb tota probabilitat, acabarà amb la retirada de punts al conductor». Durant els dies en què es va realitzar la campanya, es van controlar 28 autobusos en vuit col·legis de la ciu· tat. Aquesta campanya de control es tornarà a repetir a mitjans del curs escolar i a finals de curs, coincidint amb les sortides i excursi· ons que es fan als centres.

diarimés - 3


4 - diarimés

TARRAGONA

PROTESTA

CRISTINA AGUILAR

16/11/10

SOLIDARITAT

El Teatre Metropol acull una exposició sobre Jujol

Els tarragonins poden ajudar l’Associació contra el Càncer amb un euro Es posa en marxa una campanya fins al 30 de novembre CRISTINA AGUILAR

CARME MAS

Un dels moments de la concentració que va tenir lloc ahir.

El personal de Joan XXIII protesta contra la direcció del centre Tornaran a concentrar-se el dia 22 REDACCIÓ

Els sindicats de la Junta de Personal de l’Hospital Joan XXIII, CCOO, CATAC-CTS, UGT i CGT van tornar a protagonitzar una assemblea-concentració per protestar i mostrar el seu desacord amb la decisió i resolució de la directora del centre hospitalari en deixar deserta i sense cobrir la convocatòria d’un lloc de treball de personal de la Funció Administrativa. D’altra banda, fonts sindicals van informar que «ahir la directora els va comunicar que algunes tasques d’atenció a

l’usuari que fins ara feien treballadors d’altres categories professionals, i donada la situació actual de contenció de la despesa, la no cobertura de jubilacions ni contractacions, a partir de finals de novembre, també les assumiran personal de la funció administrativa». Pels sindicats, això implicarà «canvis substancials de les condicions de treball, ja que a un nombre de treballadors, se’ls canviarà el torn de treball que tenien fins ara». Els sindicats amenacen amb noves mobilitzacions el dia 22.

Els tarragonins poden ajudar l’Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC) amb la donació d’un euro. Aquesta aportació econòmica es destinarà a la investigació oncològica. La presidenta de la Junta Provincial de Tarragona de l’AECC, Ana Vilallonga, va remarcar que «la demarcació està a la darrera posició pel que fa a donatius. I aquesta situació ha de canviar». En aquest sentit, va informar que el passat any 2009 es va recaptar a tota la demarcació de Tarragona gairebé 200.000 euros. Vilallonga va apuntar que a la demarcació hi ha més de 800.000 habitants i seria bo poder recaptar un euro per habitant». «S’ha decidit portar a terme aquest donatiu simbòlic perquè sabem quina és la realitat econòmica de moltes famílies, però un euro és una quantitat molt mínima i estaria bé que s’impliqués tota la societat», va concloure la presidenta de l’Associació. Les aportacions es poden fer al compte corrent

La regidora de Cultura, Carme Crespo, inaugurarà avui dimarts, a dos quarts de vuit de l vespre l’exposició Jujol, l’Homenatge al vestíbul del Teatre Metropol. La mostra ha estat organitzada per l’Associació Artesans de Gràcia de Barcelona en què, mitjançant plafons explicatius, sobre la vida i l’obra de Josep M. Jujol i peces realitzades per diversos autors de l’associació; amb motiu de l’estreta vinculació que va tenir l’arquitecte tarragoní amb la vila de Gràcia, on hi va viure del 1888 al 1893. Les obres que es poden contemplar estan realitzades a partir de la influència de Jujol i en tècniques diferents. REDACCIÓ

Un dels moments de la presentació d’aquesta campanya. de La Caixa: 2100 0006 36 0201407313 i a Caixa Catalunya: 2073 0010 12 0110997779 fins el 30 de novembre. L’Associació també distribuirà un seguit de guardioles. D’altra banda, la presidenta de la Junta de Tarragona va dir que «estaria molt bé que alguna de les beques que es concedeixen a diferents programes i projectes d’investigació, les guanyessin estudiants i metges del territori». L’any passat es van concedir cinc

milions d’euros per a Programes d’Investigació oncològica a Catalunya. Els centres beneficiaris van ser l’Hospital Sant Joan de Déu i la Vall d’Hebron, que són als quals se’ls van atorgar aquestes beques. A meitats d’aquesta setmana es publicaran les bases per accedir a les beques d’investigació. Segons va informar, l’Associació a la demarcació es fa investigació oncològica a l’Hospital Sant Joan de Reus i a Joan XXIII de Tarragona.

Una exposició sobre l’Ictus es pot veure a la Plaça Verdaguer L’exposició Què tens al cap? Organitzada per la Fundació Ictus Malaltia Cardiovascular amb la col·laboració de l’Ajuntament de Tarragona s’inaugura avui a la Plaça Verdaguer. La mostra té com objectiu aprofundir en la malaltia de l’Ictus i que es podrà veure fins al 21 de novembre en horari de deu del matí a dues de la tarda i de quatre a vuit del vespre. REDACCIÓ

FELICITATS ¡Clàudia, hoy cumples 1 añito! La iaia, los papas, tus tios y tu hermanita Júlia te deseamos, ¡muchas felicidades!

Felicita les persones que estimes a través de ‘Més Tarragona’. Envia’ns una fotografia i el text de felicitació al carrer Sant Agustí, 21, 3er, 43003 de Tarragona o a l’adreça electrònica: publicitat@mestar­ragona. com. Les fotos s’han d’enviar amb dos dies d’antelació respecte a la data de publicació. Les fotos en suport paper no es retornaran.

FELICITATS

¡Felicidades Raquel por tus 20 añitos! Que tengas un feliz día de parte de toda tu familia! :) Mua.

Felicitats Pau. Ja tens dues xifres al pastís. Per molts anys, de part dels papes i tota la familia.

Felicita les persones que estimes a través de ‘Més Tarragona’. Envia’ns una fotografia i el text de felicitació al carrer Sant Agustí, 21, 3er, 43003 de Tarragona o a l’adreça electrònica: publicitat@mestar­ragona.com. Les fotos s’han d’enviar amb dos dies d’antelació respecte a la data de publicació. Les fotos en suport paper no es retornaran.


TARRAGONA

16/11/10

Debat electoral amb els cinc candidats de la demarcació a partir de les sis de la tarda El col·legi de periodistes de la Demarcació de Tarragona ha organitzat per aquesta tarda un debat obert al públic de la ciutat amb els cinc caps de llista de la província per a les eleccions al Parlament de Catalunya que es faran el proper 28 de novembre. Hi intervindran Josep Poblet, de Convergència i Unió; Xavier Sabaté, del Partit dels Socialistes; Sergi de los Rios, d’Esquerra Republicana; Rafael Luna, del Partit Popular, i Hortènsia Grau, d’Iniciativa per Catalunya Verds. El debat començarà a les sis de la tarda i se celebrarà a l’Auditori Eutyches del Palau Firal i de Congressos de Tarragona. REDAC-

diarimés - 5

FORMACIÓ

CiU critica les subvencions als «ni-ni» i titlla el Govern d’actuar passivament Irene Rigau: «No és positiu donar ajudes als joves des de bon començament» LAIA DÍAZ

La diputada convergent al Parlament de Catalunya, Irene Rigau, va criticar ahir el Govern de Montilla per haver anunciat que donarà una subvenció de 450 euros per formar els joves que ni estudien ni treballen, els anomenats «ni-ni». Rigau va titllar el Govern d’estar actuant passivament ja que «trasllueix una mentalitat que no és la de casa nostra, perquè el que no es pot fer és donar subvencions als joves des de bon començament, quan hi ha nois i noies que estudien i treba-

llen a la vegada que cobren menys quantitat que la que rebrien amb la subvenció». La diputada va afirmar que «el president s’ha equivocat profundament» i va exposar que el govern d’Artur Mas «té intenció d’actuar proactivament millorant la formació i creant llocs de treball». Rigau també va presentar diverses propostes electorals de CIU, entre les que va destacar l’objectiu de reduir a la meitat el fracàs escolar –que actualment se situa sobre el 30%– en un termini no superior a dues

legislatures. Segons Rigau, «és bàsic aconseguir que els infants tinguin una bona competència lectora i també és necessari prioritzar l’escriptura, l’expressió

jana europea d’èxit escolar», segons va dir Rigau. D’altra banda, els convergents proposen donar una nova dimensió a la formació professional, ja que

Irene Rigau: «Actuarem proactivament amb la intenció de crear nous llocs de treball»

Convergència proposa la supressió de la setmana blanca i substituir-la per dies de lliure elecció

oral, les habilitats matemàtiques i les llengües estrangeres». Aquesta proposta «és una ofensiva de país per aconseguir arribar a la mit-

segons Rigau «s’ha de fer política educativa per incentivar els treballadors que segueixin formant-se, perquè ara estan estressats,

i cal que puguin acreditar que mentre estan al món laboral també se segueixen adquirint noves competències». Relatiu al tema de la setmana blanca, Convergència proposa eliminar-la per convertir-la en un conjunt de dies de lliure disposició, un dels quals seria l’endemà del dia de Reis i la resta s’haurien de repartir durant els festius locals o aprofitant els ponts que ja té el calendari. Segons la diputada, «no és lògic que es vulguin canviar els hàbits sense estudiar el que vol la societat, perquè l’únic que s’aconsegueix és fracassar, ja que les vacances escolars haurien d’anar lligades a les vacances dels pares». Això sí, els centres que ja la tinguin organitzada per enguany, encara que hi hagi canvi de govern, podran mantenir-la.

CIÓa

Hortènsia Grau participa en un acte sindical a la Cambra La candidata d’Iniciativa per la demarcació de Tarragona, Hortènsia Grau, intervindrà avui al matí, a partir de les deu, en un acte amb diversos sindicalistes, que tindrà lloc a la sala d’actes de la Cambra de Comerç. D’altra banda, el dijous a les set del vespre, protagonitzarà l’acte central de campanya acompanyat pel president del partit, Joan Herrera. REDACCIÓ

EDUCACIÓ

Pont: «El fracàs escolar és culpa de la LOGSE implantada per CiU» Esquerra té com a prioritats el desplegament de la LEC i l’aposta per l’escola pública ANTONI RAMOS

La candidata d’Esquerra a les eleccions al Parlament, Empar Pont, va assenyalar ahir que «l’actual fracàs escolar és culpa de la LOGSE implantada per CiU». Pont va fer aquestes declaraci-

ons durant la presentació de les propostes del partit independentista en matèria d’educació que va realitzar conjuntament amb el també candidat Àngel Xifré a l’Escola Institut Pi del Burgar de Reus.

Empar Pont va explicar que «la implantació de la LOGSE va fer molt mal, ja que els alumnes passaven de curs tot i no fer l’esforç, un fet que va portar desencís a les famílies i als professors». La candidata d’Es-

querra va afirmar que «s’ha instal·lat en el jovent la idea que anar a l’institut és divertir-se i no fer res a casa». Com a exemple de les polítiques educatives, Àngel Xifré va posar com a exemple l’Escola Institut Pi del Bur-

gar, ja que «volem donar als alumnes de l’escola pública les mateixes oportunitats que els de la privada». Empar Pont també va criticar el conseller d’Educació, Ernest Maragall, de qui va assegurar que «ha portat el desencís al món educatiu, enfrontant professionals i famílies amb el Departament». En les eleccions del 28N, Esquerra presenta un programa amb 11 propostes educatives, destacant el desenvolupament de la LEC, el consens i l’aposta per l’escola pública.


6 - diarimés

ELECCIONS

16/11/10

José Montilla. President de la Generalitat i candidat pel PSC a la reelecció.

«Un govern que deixa les arques plenes en època de crisi, és que ha gestionat malament» Pel candidat socialista, «el problema no és tenir deute, sinó la capacitat que tens de pagar-lo» CARLES MAGRANÉ

En aquesta campanya, a banda de la lluita per captar vots, el PSC lluita també contra les enquestes? No dic que les enquestes no les tinguem presents, però el que ens preocupa realment és el que ens diu la percepció i el contacte amb el ciutadà. Una és l’abstenció. Però per tenir clar que una elevada abstenció és un risc, no cal consultar cap enquesta… A qui beneficia l’abstenció, que sembla que tornarà a repetir-se o augmentar? Perjudica el conjunt de la democràcia. Una baixa participació, el que posaria en relleu és un desinterès de la ciutadania pels afers públics i això no és positiu per a ningú. Però també sóc conscient que qui té més tendència a abstenir-se o que no sap encara què farà són especialment els sectors de població més afectats per la crisi econòmica, sobretot per l’atur. Tornant a les enquestes, la del CIS indica que un nou tripartit sumari més escons que CiU. Es penedeix d’haver anunciat que no es reeditaria un govern d’entesa amb ERC i ICV? En absolut. No era un posicionament tàctic. Per poder pactar cal tenir coses en comú a fer... Quan hi ha un full de ruta tan diferent per a cadascuna de les formacions polítiques que hem compartit govern, està clar que no és possible, per part nostra, una reedició del tripartit. Però no és un contrasentit renegar del tripartit tot just després de lloar la feina feta des del govern aquesta legislatura? És que la feina feta és una bona feina. Les raons són clares i espero que s’entenguin: l’any 2006 nosaltres vàrem pactar un pla de govern i tot just en el moment de convocar eleccions ara, vaig fer balanç

d’aquesta acció de govern. El que calia veure és el que ens havíem compromès a fer i el que havíem fet. Des d’aquest punt de vista, considero que cal estar satisfets de l’obra de govern feta, tot i que els últims tres anys s’ha hagut de fer en un context molt diferent del que prevèiem l’any 2006 a causa de la crisi econòmica. Malgrat això, el balanç és molt positiu. Però l’any 2006 les tres forces polítiques teníem com a prioritats consolidar l’Estat del benestar, desenvolupar les infraestructures que el país necessita per la seva competitivitat, desenvolupar l’Estatut, negociar un nou sistema de finançament i que l’Estat fes les inversions en infraestructures per recuperar l’endarreriment que s’havia produït. No hi havia en el programa de cap partit ni el concert econòmic ni fer un referèndum per la independència de Catalunya. Si Esquerra Republicana hagués posat fa quatre anys com a condició fer una consulta per la independència, no hi hauria hagut Govern d’Entesa. Amb les propostes actuals, les prioritats i el full de ruta que té cadascuna de les formacions del tripartit, és impossible reeditar l’acord de govern. Dóna la sensació que el tripartit, amb un PSC d’esperit federalista, pactant amb una formació independentista i amb els ecologistes dirigint Interior, ha representat per a vostè un gran esforç personal de cohesió. Ha estat així? Els governs de coalició són més complexos que no pas quan tens majoria absoluta... és obvi. Quan pactes no estableixes un contracte d’adhesió sinó que, de les altres parts, intentes també recollir part de les seves posicions; si no, no és possible el pacte i l’acord. Em poden dir que he governat amb independentistes, però amb

un full de ruta que no era anar cap a la independència sinó que era desenvolupar l’Estatut que va aprovar el poble de Catalunya; que era negociar un finançament (per cert, el millor finançament que mai hem tingut). Amb aquest govern també hem assolit les cotes d’autogovern més altes que mai hem tingut i més inversió de l’Estat, com mai. I els ecologistes portant Interior? Segurament a algú li trenca alguns esquemes; que el conseller que és responsable dels Mossos a qui de vegades li pertoca actuar contundentment en manifestacions o desallotjar okupes... que això ho faci un membre d’ICV segurament a alguns els deixa descol· locats. Però crec que precisament també és un actiu que de vegades no s’ha posat prou de relleu. Segons l’enquesta del CIS, els electors no veurien amb mals ulls un pacte PSC-CiU. El contemplen? Un pacte de govern d’aquestes característiques només té explicació en unes circumstàncies gairebé d’excepció en un país. El funcionament normal de la democràcia prefereix que hi hagi govern i oposició. Això no vol dir que no es puguin fer acords puntuals, que els considero bons, al marge de si ets al govern o a l’oposició. Acords sobre grans temes de país sí que crec que són necessaris i jo he tingut aquesta predisposició i la mantindré al llarg dels propers quatre anys. Però governs de gran coalició tenen explicació en situacions pràcticament d’emergència i no crec que aquesta sigui la situació, ara mateix, ni que fos bo per al país. Un govern en minoria com el que planteja el PSC no representa majors dificultats que intentar un pacte de govern estable?

«Hem hagut de gestionar els moments més durs d’aquesta crisi econòmica» «Les ajudes als ‘ni-nis’ no són per regalar-los diners i, com a país, no podem deixar-los de banda» «Un govern PSC-CiU només s’entendria en una situació d’excepció que ara no es dóna»

Sí que hi ha més dificultats, però això és, per exemple, el que va fer Jordi Pujol a les darreres legislatures i a la primera. És el que van fer en determinades etapes Felipe González, Aznar i el que fa Zapatero. No és un fet singular i és perfectament possible. Governs en minoria funcionen a molts llocs. De fet, a Espanya no hi ha hagut mai governs en coalició: hi ha hagut governs amb majories absolutes algunes legislatures i la resta s’ha anat fent pactes puntuals per tirar endavant els pressupostos i l’agenda legislativa. Com es gestiona, des de l’acció

El candidat socialista a la presidència de la Generalitat, ‘tocant ferro’ al balcó del Mediterrani de Tarragona.

de govern, haver-ho de fer immersos en una crisi econòmica global? Tenint clares les prioritats i gestionant amb rigor i amb solvència. Sabent que hi ha mesures que són impopulars però que cal prendre. I tractant que el cost de la crisi estigui repartit i que no acabin pagant aquells que tenen menys i menys els que tenen més. I òbviament treballant millor les prioritats, perquè quan hi ha menys recursos cal mirar de no equivocar-se en les prioritats, que no poden ser moltes. Si tens moltes prioritats, és que en realitat no s’està prioritzant res en concret. En temps de crisi, qui governa és qui més rep electoralment? Qui governa és qui té més possibilitats; és qui la gent veu com a responsable, ho sigui o no. Això s’exemplifica en el que el ministre Jáuregui explicava en un dels actes electorals del PSC: “Què fa Rajoy davant la crisi? Es fuma un puro i es tomba al sofà...” És una imatge prou gràfica. L’oposició pot prometre que gastarà més, que farà més, que abaixarà els impostos i que

a més a més reduirà el dèficit. Però sincerament crec que la gent això ja no s’ho creu. Un ministre de Cameron a Anglaterra reconeixia que no era el mateix estar a l’oposició amb el que després calia fer en governar... És evident, per això nosaltres prometem allò que sabem que es pot complir, No disbarats com se senten aquests dies, amb candidats que fins i tot confonen el que és un pressupost amb la tresoreria. Precisament, hi ha un argument recurrent en aquesta campanya que és denunciar que el pròxim govern es trobarà les arques de la Generalitat buides. Ho estaran? Què són les arques buides? És a dir, si un govern en moments de crisi deixés la caixa plena, seria un mal gestor. En aquest moment no hi ha cap govern a Europa que tingui les arques plenes, cap. És normal que sigui així. El problema no és tenir deutes, és si estàs o no en disposició de pagar-los. L’any 2003, què es va trobar el govern de Pasqual Maragall? Les arques plenes? O estaven buides?


ELECCIONS

16/11/10

PATRÍCIA HERNÁNDEZ

«No es pot reeditar el tripartit amb els actuals fulls de ruta dels partits que van pactar el 2006» «El balanç de l’acció de govern del tripartit és molt bo respecte dels compromisos pactats» «Una alta abstenció posaria en relleu la manca d’interès de la gent pels afers públics»

Hi havia un deute de l’ordre de 20.000 milions d’euros (i no critico el deute, si es fa servir per a coses que són necessàries), però també es va trobar un dèficit de més de 1.000 milions i a més un deute ajornat, és a dir, factures que no s’havien pagat, de prop de 3.000 milions d’euros. I això era quan l’economia creixia més d’un 3%. Nosaltres tenim un deute en proporció al creixement de l’endeutament de les autonomies, molt similar al que hi havia fa 10 anys. No és significati-

vament més gran. L’ha sorprès que l’emissió de bons de la Generalitat hagi tingut tanta demanada? Sorprès no, perquè ja ens pensàvem que tindrien una bona acollida, tot i que ha estat fins i tot millor del que prevèiem. S’imagina el que hauria passat si haguéssim fet l’emissió de bons i no hagués tingut demanda? Tindríem un bon embolic, per la campanya que s’hauria muntat i, a més a més, perquè els diners els necessitem. Però els diners no són per despesa nova sinó per a pagar les despeses del pressupost d’aquest any. De fet, ens estem endeutant fins i tot per sota de les previsions que s’havien fet a començaments d’any, quan es va aprovar el pressupost. Donada la situació actual, el pròxim govern haurà de dedicar-se sobretot a gestionar qüestions econòmiques sense gaire marge de maniobra? Serà una legislatura molt complicada, però he de recordar que la crisi no ha començat ara. Fa tres anys que l’estem gestionant. I hem hagut de gestionar els moments més durs de la crisi. Ho hem fet amb la caiguda d’ingressos més

important que s’ha produït, però hem aconseguit mantenir les inversions, garantir la cohesió social i les prestacions i el servei a la gent que ho necessita més. De les propostes que ja ha fet públiques per lluitar contra la crisi, hi ha molts plans i creació de fons. D’on sortiran els diners per executar-los? El cost no és tan alt com pot semblar. Totes les propostes que presentem estan estudiades. De fet, algunes de les propostes són amb la participació del sector privat. Són propostes perfectament possibles, estan fetes amb els càlculs pertinents; no estan fetes a la lleugera i no són ni improvisades ni demagògiques. Una de les propostes que ha tingut més ressò és la de les ajudes als ‘ni-ni’ i als socialistes se’ls acusa de voler mantenir una política de subvencions... Perquè no s’ha entès bé la proposta. Actualment hi ha aproximadament unes 130.000 persones menors de 30 anys que ni estudien ni treballen. D’aquests, uns 50.000 tenen un nivell d’estudis molt baix. Què fem amb aquesta gent? Els deixem de banda? Seria un gran error que pagaríem car. Dins la nostra proposta

preveiem dues mesures que són complementàries en alguns casos: per als 50.000 amb formació més baixa es crearia una beca-salari (en unes determinades condicions per a estudiar) compatible també amb un crèdit (especialment per al tram de joves que tenen més formació) i per perfeccionar la seva capacitació, millorar-la. Seria un crèditsalari a tornar quan tingui feina (amb anys de carència i el que es vulgui, però un crèdit al capdavall) Això ja és fa en d’altres països. I no es tracta de donar diners als ganduls; és fer una inversió en una part d’una generació que és vital per al futur. Què és el que ha fallat perquè tinguem aquesta quantitat de joves sense perspectives? Què ha fallat? Doncs que fa tres anys teníem un atur del 6,6 %, fins i tot per sota de l’objectiu que per a l’any 2010 havia fixat l’Agenda de Lisboa, que ha vingut una crisi brutal i que ara tenim un atur de més del 17% que afecta determinats col· lectius més que a d’altres, i entre aquests el dels joves. Podem posar-nos una bena als ulls i “ja ens ho trobarem” com a país, però tam-

diarimés - 7

bé podem abordar-lo com a problema, que és el que fem. Aquestes són mesures elaborades, contrastades (algunes ja s’han aplicat a d’altres països amb èxit) i realistes. I no es tracta de “regalar diners”. Es tracta d’ajudar els qui ho necessiten. Evidentment també cal que vulguin ser ajudats i després que s’ajudin ells mateixos. No és donar diners a canvi de res, de cap de les maneres. En els cinc compromisos amb Catalunya que ha anunciat, a banda de desenvolupar l’Estatut, hi ha el de no permetre cap consulta independentista. Tan important és això perquè sigui una de les seves prioritats? És que hi ha qui ho ha posat a l’agenda. No l’he posat jo la qüestió del referèndum per la independència. Respecte d’això, no vull ser ambigu, com d’altres i sóc molt clar: cal respectar l’estat de dret, defensar l’Estatut que van votar els catalans i apostar per negociar i recuperar els aspectes que van quedar tocats per la sentència del Constitucional. Per a l’Estatut i enfortir l’autogovern, tot. Ara, per actuar fora de l’estat de dret i de la Constitució i de l’Estat, res...


8 - diarimés

REUS

16/11/10

CULTURA

Reus exposa un banc de jardí inèdit de Gaudí que ha estat propietat privada durant un segle Pertany a un veí de Montblanc que l’ha tingut al jardí de casa seva durant més de trenta anys OLÍVIA MOLET

MÒNICA JUST

Un banc de jardí elaborat amb pedra artificial i amb un marcat estil gaudinià. Aquesta és la primera i única obra d’Antoni Gaudí que s’exposa al públic a la ciutat de Reus, i que es podrà veure fins a finals de desembre al Gaudí Centre, després d’haver estat en mans privades des de la seva construcció ja fa prop d’un segle. I és que, durant tot aquest temps, no es coneixia ni la seva procedència ni la seva autoria. Va ser l’actual propietari de la peça, el veí de Montblanc Francesc Riera, qui va començar a moure fils per confirmar la seva procedència i esbrinar si realment es tractava d’una obra inèdita del reconegut arquitecte del Baix Camp. Així, i a través de la investigació de l’arquitecte Joan Figuerola, es va analitzar el material del qual està fa-

Ahir es va presentar públicament el banc, que es podrà veure, de moment, fins al 31 de desembre. bricat, a més de contrastar opinions amb l’expert en l’obra de Gaudí Joan Bassegoda. Segons va posar de relleu ahir el mateix Figuero-

la, queda demostrat que el banc és obra de Gaudí, «ja sigui directament o indirectament». De fet, el material utilitzat, pedra artificial, coincideix al 100%

FELICITATS

amb el que es va fer servir al terra dels banys del Parc Güell. Figuerola, doncs, va definir el banc com una peça única i desconeguda, «una obra excepcional des

del punt de vista del disseny i la distribució». Tot i això, les investigacions apunten que l’obra podria haver estat executada per Joan Munné, ebenista que va treballar amb Gaudí en l’encofrat de les escultures del Parc Güell, però garanteixen que el disseny és típicament gaudinià. La peça arquitectònica va estar a la Casa Larrad del Parc Güell fins que la família Güell va decidir vendre les seves propietats, l’any 1921. Va ser llavors quan la va adquirir Ramon Mas, que el va instal·lar al jardí de casa seva, ubicada al carrer de les Ciències de Barcelona. Amb el pas del temps, ja als anys 50, la família Mas va fer molta amistat amb els seus veïns –familiars directes de l’actual propietari–, que van acabar rebent el banc com a obsequi. D’aquesta manera, la

germana del montblanquí Francesc Riera va lluir el banc al seu jardí durant un temps, fins a la dècada dels setanta, quan l’Ajuntament de Barcelona va expropiar diversos habitatges de la zona –inclòs el xalet on es trobava el banc–, fet que va possibilitar que l’actual propietari obtingués la peça arquitectònica de la seva germana. La família Riera no el tenia com a element decoratiu, sinó que en va fer ús durant molts anys i mai el va netejar: «avui, gairebé no el reconeixia», explicava el propietari. El banc s’exposarà al Gaudí Centre fins al 31 de desembre gràcies a un pacte amb Riera i la seva esposa, però el propietari confia arribar a un acord econòmic amb l’Ajuntament perquè el compri. Tot i això, i segons va manifestar la regidora de Turisme i Comerç, Martina Garcia, s’han d’analitzar els condicionants, i de moment no es plantegen la inversió. Tot i que el propietari no va voler apuntar cap xifra, es tractaria d’una quantitat milionària que, segons apunten diverses fonts, podria arribar fins als 3,5 milions d’euros.

SUCCESSOS

Detinguts dos veïns de Reus mentre robaven a una immobiliària del centre REDACCIÓ

Muchas felicidades que cumplas muchísimos más y estes así de bien, besos.

En su primer cumpleaños a la niña más bonita, Laura, de sus yayos y hermanos. Muchas felicidades.

Felicitaciones en tu cumple reina. Te aman mucho Paula y Alex.

Felicita les persones que estimes a través de ‘Més Tarragona’. Envia’ns una fotografia i el text de felicitació al carrer Sant Agustí, 21, 3er, 43003 de Tarragona o a l’adreça electrònica: publicitat@mestar­ragona.com. Les fotos s’han d’enviar amb dos dies d’antelació respecte a la data de publicació. Les fotos en suport paper no es retornaran.

Els Mossos d’Esquadra de Reus van detenir, el 12 de novembre, dos homes per un delicte de robatori amb força, en el marc d’un patrullatge preventiu per evitar robatoris a la ciutat. Els agents es trobaven circulant pel centre de Reus quan van sortir dos homes d’una immobiliària. Aques-

ta actitud va fer sospitar els agents, que els van aturar i van comprovar que l’establiment presentava el vidre superior de la porta trencat i que els homes portaven a sobre un classificador de monedes, amb 144 euros, i una capsa de cabdals, amb diversos jocs de claus i comandaments d’obertura d’aparcaments comunita-

ris. D’aquesta manera es va poder evitar que els dos joves poguessin entrar gairebé impunement als habitatges que la immobiliària tenia llogats. Els detinguts, Isaac TM, veí de Reus de 25 anys i Iván LD, veí de Reus de 34 anys, han passat ja a disposició del jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia de Reus.


REUS

16/11/10

FESTES

El Govern proclama Les Tres Gràcies Festa Patrimonial d’Interès Nacional També rebrà aquesta distinció la celebració del Cós de Sant Antoni de Vila-seca OLÍVIA MOLET

ANTONI RAMOS

El Consell de Govern de la Generalitat de Catalunya, que avui es reuneix, proclamarà Les Tres Gràcies de Divendres Sant com a Festa Patrimonial d’Interès Nacional. Aquesta distinció també s’atorgarà a la celebració de les curses hípiques del Cós de Sant Antoni de Vila-seca. El reconeixement suposarà per ambdues festes el grau màxim de protecció institucional, fet que permetrà que es mantinguin inalterables, alhora que rebran una major difusió en el panorama festiu català. La proclamació de Les Tres Gràcies, i de la resta d’actes del migdia de Divendres Sant com la Processó de l’Agonia i les Set Paraules, és el segon reconeixement d’aquest nivell per a la ciutat de Reus, mentre que el Cós de Sant Antoni és el primer per al municipi de Vila-seca.

Un procés de vuit anys El clavari de la Reial Congregació de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist, Josep Altès, va explicar que «per nosaltres i els nostres fidels és una satisfacció enorme la consecució d’aquest reconeixement, després d’un llarg procés iniciat l’any 2002 pels meus predecessors». Altès va assenyalar que «aquesta distinció també serà positiva per a la ciutat, ja que la promoció que es farà de la celebració atraurà més visitants a la ciutat, un fet bo per comerciants i

Les Tres Gràcies tanquen els actes del migdia de Divendres Sant.

El procés per aconseguir el reconeixement de Les Tres Gràcies va iniciar-se l’any 2002 restauradors». El clavari de la Congregació de la Sang va afegir que el reconeixement de Les Tres Gràcies complementa el que va rebre la Festa Major de Sant Pere, perquè «tindrem el vessant lúdic i el religiós». Tot i que encara no s’ha confirmat ni data ni lloc, la Congregació de la Puríssima Sang i els seus fidels celebraran el reconeixement com a Festa Patrimonial d’Interès Nacional durant les properes setmanes. Segons s’explica al web www.festesreus.cat, Les

Tres Gràcies són, probablement, l’acte amb més valor identitari de la Setmana Santa reusenca, i supera la dimensió purament religiosa. Se celebra el Divendres Sant, tancant els actes del migdia que recorden les hores centrals de la passió i mort de Jesucrist i que tenen com a protagonista la imatge del Sant Crist de la Sang. En acabar la funció de les Set Paraules, s’inicia la professó per tornar la imatge del Sant Crist a la seva església. Centenars de reusencs l’esperen a la plaça de la Sang per demanar-li Les Tres Gràcies, peticions de caràcter personal, en el moment en què la imatge és girada cap a la gent abans

d’entrar a l’església.

El Cós de Sant Antoni Les curses hípiques de la Festa Major d’Hivern de Vila-seca també rebran el reconeixement com a Festa Patrimonial d’Interès Nacional en el Consell de Govern d’aquest matí. El Cós de Sant Antoni és un conjunt de curses hípiques professionals que es celebren al circuit hípic de la Torre d’en Dolça i que tenen el seu origen en les curses tradicionals que els vila-secans feien, en el passat, després del ritus de benedicció de les cavalleries. Aquestes curses de cavalls estan datades al municipi de la Costa Daurada des del segle XVIII.

diarimés - 9


10 - diarimés

CAMP DE TARRAGONA

16/11/10

ECONOMIA

La demarcació inicia lleugerament l’absorció d’estoc d’habitatges Tarragona, però, es troba a la cua en comparació a la resta de zones de Catalunya EUROPA PRESS

A l’Estat espanyol s’està estabilitzant el seu parc d’habitatges pendents de venda i en alguns llocs ja ha iniciat l’absorció, amb Madrid, Barcelona i part de la costa Mediterrània (com Tarragona, Almeria, Màlaga, Granada i València) al capdavant, segons el tercer informe sobre el sector immobiliari residencial d’Espanya elaborat per CatalunyaCaixa. El catedràtic d’Economia Aplicada i director de l’informe, Josep Oliver, va explicar que l’estudi ha detectat una «petita absorció de l’estoc pendent de venda estadísticament insignificant, però que mostra que l’augment del parc ha finalitzat i que s’ha produït un canvi de tendència que marca que el pitjor des del punt de vista d’acumulació

ha passat». Catalunya va registrar el març el màxim d’habitatges pendents de venda, amb 143.000 (3,72% del total), però en el segon trimestre, amb 141.000 (3,68% del total), està un punt per sota de la mitjana espanyola. El segon trimestre totes les províncies catalanes baixen excepte Girona, que puja lleugerament. Amb tot, la que acumula un estoc més alt per vendre és Tarragona (6,19%), mentre Barcelona se situa per sota de la mitjana (2,85%). Per àrees urbanes, la d’Amposta és la que major percentatge d’estoc pendent acumula, amb un 14,9% del total d’habitatges de la zona, seguida per Tortosa (10,6%) i Valls (8,5%). A l’altre extrem hi ha l’àrea de Barcelona (0,7%). La segona corona de l’àrea metro-

politana de Barcelona també acumula «importants excessos», així com àrees urbanes del nord-est de Catalunya. En general, el 80% dels 946 municipis catalans han mostrat en el primer semestre una caiguda o es-

l’estabilització del nombre d’habitatges acabats i a la recuperació de la demanda. Així, mentre el 2006 es van construir 665.000 habitatges a Espanya i 102.000 a Catalunya (màxims històrics), aquest 2010 es construiran 71.000 a Espanya

El nombre d’habitatges pendents de venda ha crescut de 937.600 a 938.000

Segons aquest estudi, també hi ha influït la pujada de l’IVA i la fi de la desgravació

tancament del seu estoc. Concretament, el nombre d’habitatges pendents de venda ha crescut de 937.600 a 938.000 entre el primer i el segon trimestre, encara que el percentatge respecte al parc total ha caigut del 3,8% al 3,79%. Oliver també va assenyalar que això es deu a

i 11.000 a Catalunya, i per al 2011 es preveuen 72.000 i 6.000, respectivament. Mentre que Madrid, Barcelona i part de la costa Mediterrània han reduït el seu estoc en el segon trimestre, encara no ha arribat la rebaixa dels excedents a Castelló, Toledo, Múrcia, Guadalajara, Segòvia i Girona.

En general, les províncies que representen el 44,3% del parc han baixat el seu estoc, mentre que el 55,7% encara pugen, però aconseguint el seu sostre, segons l’informe. Respecte a la demanda, Oliver va exposar que es troba en recuperació per la millora de l’accessibilitat vinculada a la caiguda de preus –d’entre el 15 i el 20% – i pel major accés al finançament amb baixos tipus d’interès i major estalvi en les famílies. Segons el mateix estudi, també hi ha influït la pujada de l’IVA i la fi de la desgravació, que «han animat decisions ja preses, però difícilment compres noves», segons el catedràtic. CatalunyaCaixa preveu que continuï la recuperació, en un context de millora del mercat laboral i de les rendes familiars.

PROTECTORA DE TARRAGONA Molts animals necessiten una llar, persones que en tinguin cura. A la Protectora n’hi ha molts que no poden rebre les atencions que necessiten, per falta d’espai. Si us animeu, veniu a conèixer-los... poden ser molts bons companys i amics. Veniu a visitar-nos! En Dumbo és un mestís de ‘Azul de Gazcuña’ molt sociable i tendre. Fa cinc anys que espera una adopció després de passar penúries abandonat en un polígon. És de tamany mitjà i d’edat mitjana. Sempre dona petons a tots els que se li apropen i sempre vol estar amb persones. Conviu perfectament amb altres gossos i és molt sumís. PROTECTORA DE TARRAGONA. C/del Sofre, s/n. Polígon Riu Clar - Tarragona - laprotectora@gmail.com · www.laprotectora.org. Hi som els dilluns, els dimecres i els divendres, de 17 a 19 hores i dissabtes i diumenges d’12 a 14 hores.

BASF i la URV renoven el conveni pel projecte APQUA BASF i la Universitat Rovira i Virgili, a través del projecte APQUA (Projecte d’Aprenentatge dels Productes Químics, els seus Usos i Aplicacions), van signar ahir la renovació del conveni de col· laboració per a la promoció de visites educatives al centre de producció de BASF a Tarragona durant el 2011. Aquest projecte està orientat a la divulgació de l’activitat química i amb la voluntat d’introduir als joves en el sector, APQUA es dirigeix principalment a centres educatius de primària i secundària. Gràcies a aquesta col·laboració, que es va iniciar el 2004, l’any vinent es realitzaran fins a deu visites per a més 300 alumnes. REDACCIÓ

La Diputació impulsa una zona verda al Pla de Santa Maria La Unitat Tècnica de Medi Ambient i Salut Pública de la Diputació de Tarragona impulsa projectes d’adequació de zones amb valors naturals i de salut pública. Un d’aquests és l’enjardinament de l’entorn de l’antiga fàbrica tèxtil del Pla de Santa Maria, al nucli urbà d’aquesta localitat de l’Alt Camp. Actualment propietat de l’ajuntament, la fàbrica té una extensió de 41.650 metres quadrats i està rodejada de diferents infraestructures urbanes. L’Ajuntament, amb el suport de la Diputació de Tarragona, vol ordenar i posar en valor l’entorn de la fàbrica, i crear una zona verda amb diferents equipaments.REDACCIÓ


CAMP DE TARRAGONA

16/11/10

CULTURA

Els castells, a un pas de ser Patrimoni Cultural i Immaterial de la Humanitat Opten al reconeixement el cant de la Sibil·la, la dieta mediterrània i el flamenc ACN

Els castells estan a un pas de ser Patrimoni Cultural i Immaterial de la Humanitat de la Unesco. Després d’un llarg recorregut, la candidatura dels castells, que va rebre el suport unànime del Parlament de Catalunya, va arribar a Nairobi (Kenya), on aquesta setmana se celebrarà la cinquena sessió del Comitè Intergovernamental per a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial. Una delegació catalana encapçalada pel president del Parlament, Ernest Benach,

i el conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació, Joan Manuel Tresserras, és avui a Nairobi per defensar la candidatura. També opten a aquest reconeixement el cant de la Sibil·la de Mallorca, la dieta mediterrània i el flamenc. També han viatjat a la capital kenyana el president de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya, Miquel Botella; el director del Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana, Ramon Fontdevila; l’editor de la revista Castells, Jordi

Roigé, i el cap del departament de Patrimoni del Centre Unesco de Catalunya, Lluís Garcia Petit. La candidatura «Castells patrimoni immaterial de la humanitat» va rebre el suport unànime del Parlament de Catalunya, amb una resolució aprovada l’11 de juny de 2008. Posteriorment, una delegació catalana integrada per representants del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya i de la revista Castells, va presentar la do-

cumentació de la candidatura dels castells davant la seu de la Unesco a París. La Llista Representativa del Patrimoni Immaterial de la Humanitat ja inclou 166 elements de 77 estats d’arreu del món. Ara, 47 noves candidatures de 29 estats diferents opten a formar-ne part. Avui, a partir de la una del migdia, la Sala Eutyches del Palay de Congressos serà l’escenari d’una trobada en la que es podrà conèixer, en directe, la decisió del Comitè Intergovernamental.

VILA-SECA

SUCCESSOS

Ensurt a la planta de Messer per un incendi en un transformador

Un detingut per robar cable de coure entre les Borges i Riudecols

No hi va haver cap ferit ni afectat

L’home havia provocat el tall de telèfon

ACN

La planta de la química Messer Ibérica, que està situat al municipi de Vila-seca, va patir aquest diumenge a la nit un petit incendi en el transformador de baixa tensió d’aquesta fàbrica de producció de gasos al polígon industrial sud. Segons l’empresa durant la jornada d’ahir, la ràpida intervenció del personal que en aquell moment estava realitzant diverses tasques a la planta i dels bombers de la Generalitat i del Parc

Químic va fer que el foc s’extingís de manera ràpida, sense causar cap tipus de ferit ni afectat. Ahir encara eren desconegudes les causes del foc, el qual únicament va provocar danys materials, els quals l’empresa encara està avaluant. L’activitat de la planta que va estar afectada per l’incendi no es va veure afectada, ja que els que es van desplaçar al lloc dels fets van poder recuperar la normalitat mitjançant uns equips de subministrament elèctric d’emergència.

REDACCIÓ

La policia ha detingut un home per la seva presumpta implicació en el robatori de cable de coure entre les Borges del Camp i Riudecols. Segons fonts dels Mossos d’Esquadra, la comissaria ve rebre l’avís diumenge quan es va produir un tall de la línia de telèfon a aquestes poblacions. Un cop a l’indret, els agents, a la carretera N-420, els mossos van localitzar una furgoneta amb les portes obertes. A l’interior hi havia material per tallar coure. Al costat de la furgoneta

van localitzar també dues bobines de cable telefònic, d’uns 40 metres de longitud, preparades per a carregar. En veure la patrulla, el conductor del vehicle va fugir. Hores després, la policia de Reus va localitzar un home que coincidia amb la descripció. Havia caminat 10 quilòmetres des del lloc dels fets a la ciutat. Preguntat per què la seva furgoneta anava carregada de cable de coure, aquest va donar respostes incoherents i se’l va detenir per un delicte de furt. És un veí de Reus de 26 anys.

diarimés - 11


12 - diarimés

CATALUNYA-ESPANYA-MÓN

16/11/10

JUTJATS

ECONOMIA

La fiscalia és partidària d’investigar la mort del sahrauí espanyol

Portugal opina que el risc de rescat de la seva economia és «elevat»

Avui, manifestació a càrrec d’una ONG EUROPA PRESS

La Fiscalia de l’Audiència Nacional s’ha mostrat partidària d’investigar la mort del sahrauí de nacionalitat espanyola Baby Hamday Buyema en els disturbis registrats des de la setmana passada al campament d’Aaiun. Fonts fiscals destaquen la importància que el mort posseeixi la doble nacionalitat i van recordar que entre les atribucions de l’Audiència Nacional es troba investigar els delictes contra espanyols comesos en l’estranger. L’ONG Lliga Espanyola Pro-Drets Humans denunciarà avui les autoritats marroquines pels disturbis i la mort de Hamday Buyema davant l’Audiència Nacional. Segons va explicar el president de l’associació, Francisco José Alonso, la querella es presenta-

rà contra el governador d’Aaiun i els ministres marroquins d’Exteriors, Interior i Defensa, encara que no descarta que pugui ampliar-se a més autoritats més endavant si es demostra que han participat «en la catàstrofe». La denúncia es basarà en l’article 23.4 de la Llei Orgànica del Poder Judicial, que reconeix la jurisdicció espanyola sobre delictes en els quals existeixin víctimes de nacionalitat espanyola o es constati algun vincle de connexió rellevant amb Espanya. Segons Alonso, aquest últim supòsit permetria ampliar també la querella a la resta de víctimes registrades en els successos, que segons ha assegurat podrien arribar a els cent morts sense identificar i centenars de desapareguts.

El ministre de Finances exporta el problema a altres països EUROPA PRESS

El risc que Portugal hagi de recórrer a la comunitat internacional per a sol·licitar ajuda financera d’emergència és «elevat», a causa de els creixents perills de contagi entre els mercats financers, que temen que la crisi de deute de la zona euro s’expandeixi, segons va afirmar el ministre de Finances de Portugal, Fernando Teixeira dos Sants. En aquest sentit, Teixeira dos Santos va recalcar que el risc que sigui necessari rescatar a l’economia portuguesa és elevat perquè no es tracta únicament del problema d’un país o d’una nació concreta, sinó dels problemes de Grècia, Portugal i Irlanda. «Això té a veure amb l’eurozona i la seva estabilitat.

No és pel fet que els mercats considerin que estem davant situacions similars. Només són iguals en les preocupacions dels mercats, però les economies són molt diferents», va insistir. En aquesta línia, va incidir que els mercats relacionen a totes aquestes economies perquè pertanyen a l’eurozona, i va recalcar que podrien veure-les d’altra manera si no fos per la unió monetària. «Suposem que no estem en l’eurozona, el risc de contagi seria menor», va afegir. No obstant això, Teixeira dos Santos va destacar els esforços de Portugal per a posar els seus comptes públics en ordre en els pressupostos generals per al pròxim any, amb els quals

espera reduir el seu dèficit fins al 4,6% del PIB en 2011, gràcies a les dures mesures d’ajustament fiscal. A més, per a aquest any el Govern portuguès ha revisat a la baixa la seva previsió de dèficit, des del 8,3% al 7,3%. En aquest sentit, el ministre de Finances va admetre que Portugal va retardar fins al mes maig les mesures d’austeritat perquè estava centrat a restaurar el creixement en la seva estancada economia. Així mateix, va recordar que les seves propostes pressupostàries van ser rebudes de forma positiva pels mercats, però després «la situació es va donar la volta per la incertesa entorn del mecanisme permanent per a plantar cara als rescats».

Angela Merkel torna a ser escollida presidenta de la CDU La cancellera alemanya, Angela Merkel, va tornar a ser escollida ahir presidenta de la Unió Cristianodemòcrata (CDU) amb el 90,4% dels vots expressats per un miler de delegats del partit per a un nou mandat de dos anys, el cinquè consecutiu. Merkel, que no tenia rival a les urnes, és inferior al 94,83% que va assolir fa dos anys en el congrés que es va celebrar a la ciutat d’Stuttgart. La popularitat de la cancellera ha caigut considerablement des que la CDU va guanyar en les eleccions que es van celebrar el passat mes de setembre de 2009, quan va obtenir el 33,8% dels vots. El recolzament que ha proporcionat la CDU a Merkel en el congrés del partit que s’està celebrant a Karlsruhe és un clar senyal que estan al costat de la cancellera malgrat els problemes que la coalició de govern, juntament amb el Partit Liberal Demòcrata (FDP), està tenint en els últims temps. EUROPA PRESS

INCENDIS

EUROPA PRESS

Almenys 42 persones moren en un incendi en un edifici de Xangai EUROPA PRESS

Almenys 42 persones van morir ahir a conseqüència d’un incendi que es va produir ahir en un edifici de 28 plantes a Xangai. Aquest estava sent renovat en el moment en què es va incendiar, segons l’Ajuntament, que va afegir que els bombers ja tenen controlades les flames. El foc es va poder controlar perquè els bombers

van col·locar les seves mànegues damunt d’un edifici proper, però en no assolir la part superior de l’immoble afectat pel foc, les flames van arrasar la construcció. Encara es desconeixen les causes de l’incendi, tot i que un testimoni va assegurar que va veure com cremaven uns materials de construcció abans de que les flames arribessin a les zones més elevades.

El fum va fer acte de presència durant moltes hores.

FELICITATS

¡Si los veis felicitarlos! ¡Diego y Carmen hoy hacen 25 años juntos!

Felicitem al nostre gendre pel seu 50 aniversari. Marcel i Teresa.

Felicita les persones que estimes a través de ‘Més Tarragona’. Envia’ns una fotografia i el text de felicitació al carrer Sant Agustí, 21, 3er, 43003 de Tarragona o a l’adreça electrònica: publicitat@mestar­ragona.com. Les fotos s’han d’enviar amb dos dies d’antelació respecte a la data de publicació. Les fotos en suport paper no es retornaran.


16/11/10

PUBLICITAT

diarimés - 13


14 - diarimés

ESPORTS

16/11/10

FUTBOL

Els resultats continuen sense arribar Amb Luis César a la banqueta, en la segona etapa del gallec, el Nàstic només ha sumat sis victòries de 27 possibles VICENTE M. IZQUIERDO

El Gimnàstic de Tarragona continua a la deriva després de dotze partits de Lliga. Només resten dos duels perquè la Segona Divisió arribi al seu primer terç i el conjunt grana segueix igual que en les setmanes passades: en posicions de descens i sense la sensació que l’equip hagi de començar a enlairar-se i de sumar les victòries que necessita per no jugar la propera temporada a la Segona Divisió B. En els dotze partits que s’han jugat enguany el Gimnàstic només ha estat capaç d’aconseguir dues victòries (contra el Girona, a casa davant un conjunt que va acabar amb dos jugadors menys sobre la gespa; i a Tenerife, contra un rival que afrontava el partit com a «fanalet vermell» de la categoria de plata). Dos triomfs que tenen el mateix valor com si els rivals haguessin estat el Betis o el Rayo Vallecano, però que

posen de manifest la gran dificultat que té el conjunt grana per jugar de tu a tu contra rivals d’entitat. Si a aquests partits se’ls sumen els quinze darrers de la passada campanya, que són els que el Gimnàstic va jugar amb Luis César a la banqueta, surten 27 duels, en els quals, el gallec només ha estat capaç de sumar sis victòries, estadístiques que van ser suficients per mantenir la categoria l’any passat, però que enguany poden portar el Gimnàstic a situacions massa indesitjables. A més, cal recordar que el matalàs de punts que va deixar César Ferrando quan va ser destituït va ser un dels motius pels quals el Nàstic es va salvar, ja que en el moment en què el de Tavernes va abandonar la banqueta, el Nàstic vivia a sis punts del descens i a nou de la zona d’ascens. Al final de temporada, però, el Gimnàstic va acabar amb

OLÍVIA MOLET

El matalàs que va deixar Ferrando la passada campanya va ser suficient per la salvació A banda d’aquests sis triomfs, cal destacar el de Copa Catalunya, sumat a Vilanova

El gallec no ha donat amb la tecla per que els resultats arribin. 51 punts, un més que Cadis i Múrcia, que ara juguen a Segona Divisió B i vint menys que el Llevant i l’Hèrcules, els dos equips que van ascendir a la ca-

tegoria reina amb menys puntuació. Les properes jornades seran molt importants per decidir el futur d’un Gimnàstic que no deixa de de-

cebre, fins i tot, als màxims defensors de Luis César, un entrenador que ja va estar a la corda fluixa la setmana abans de visitar el Tenerife, i que haurà de començar a sumar de tres en tres si no vol veure compromesa la seva situació a l’entitat. Tot i això, l’entrenador continua desprenent optimisme, tal com va quedar clar després del partit de dissabte, contra l’Elx, quan va destacar que «als rivals cada cop els costa més guanyar-nos». Tenint en compte els darrers resultats, el tècnic no va equi-

vocat, ja que únicament ha perdut un partit de lliga en el darrer mes i mig (a Sòria, 1-0, contra el Numància), però també és cert que quatre d’aquests enfrontaments han acabat en empat (a casa contra el Barça B, el Còrdova i l’Elx i també a Cartagena).

Les copes Dins d’aquestes sis victòries de 27 possibles no estan comptabilitzades en escena les altres dues competicions que ha disputat el Gimnàstic, com són la Copa del Rei i la Copa Catalunya. En la primera, els tarragonins també van perdre, contra el Xerez i a terreny propi, fet que els va deixar eliminats de la competició. Pel que fa al campionat català, el Gimnàstic sí que va ser capaç de guanyar i passar ronda, tot i que cal recordar que el rival era el Vilanova i la Geltrú, un conjunt que milita a la Tercera Divisió.


ESPORTS

16/11/10

GOLF

CEDIDA

diarimés - 15

HOQUEI PATINS

El Reus Deportiu buscarà una nova victòria davant un Blanes crescut Els gironins van derrotar el Vic, a la passada jornada, per un contundent 4-7 VICENTE M. IZQUIERDO

sa derrotant, de forma contundent, un clar aspirant al títol, com és el Roncato Patí Vic. El partit entre gironins i osonencs va acabar 4-7 a

caran sumar la setena victòria de la temporada per, d’aquesta manera, continuar pressionant l’HC Coinasa Liceo, líder de la catego-

El Liceo, líder de l’OK Lliga, jugarà aquesta nit a la complicada pista de l’Igualada

Passi el que passi, els d’Alejandro Domínguez continuaran situats a la segona posició

favor del Blanes, en el que va representar la sorpresa de la jornada. Els reusencs, que estan realitzant un espectacular inici de temporada, bus-

ria, amb tres punts més que els del Baix Camp. De moment, el conjunt gallec ha guanyat tots els partits que ha disputat i suma 21 punts, tres més

El Club de Golf Costa Dorada va aconseguir recaptar 3.000 euros aquest dissabte, els quals van ser entregats a la Fundació de l’Associació Paràlisi Cerebral a Tarragona. Aquest donatiu es va realitzar després de la disputa del XIII Trofeu de Golf Ajuda a la Paràlisi Cerebral, en el qual van resultar guanyadors, en les diferents categories, M. Concepción Guergue, José María Pablos i Sebastián Casanella. REDACCIÓ

L’OK Lliga no s’atura i demà es disputarà el gran gruix d’una jornada intersetmanal, en la qual es jugaran tots els partits exceptuant el CP Vilanova-CP Voltregà, que tindrà lloc divendres que ve. El Reus Deportiu, amb sis victòries i una derrota en el seu caseller i segon classificat a la competició, visitarà aquest vespre, a partir de dos quarts de nou, el Sather Blanes HC, un conjunt amb aspiracions de permanència però que en la passada jornada va donar la sorpre-

FUTBOL SALA

HOQUEI PATINS

L’Altafulla torna a guanyar després de tres setmanes

Un Moritz Vendrell amb la moral alta es vesteix de gala per rebre el Barça

Recapten 3.000 euros contra la paràlisi cerebral

REDACCIÓ

El primer equip de l’Altafulla Futbol Sala va tornar a assaborir la victòria després de guanyar, aquest dissabte, l’Sporting Prat, en un partit que va acabar amb golejada inclosa (7-2). Els d’Óscar Prieto van controlar el joc en tot moment i van saber estar a l’altura d’un partit que era molt important, ja

que els dos darrers partits que van jugar els tarragonins van acabar amb derrota. El hat-trick de Juanito, el doblet d’Abel i les dianes de David i Albert van ser suficients per sumar els tres punts. L’equip femení, per la seva banda, va estar a punt de donar la sorpresa, però va perdre a Sant Cugat del Vallès, per un ajustat 2-0.

Els vendrellencs esperen omplir el pavelló, a partir de les nou VICENTE M. IZQUIERDO

El d’avui era un dia marcat en vermell al calendari del Moritz CE Vendrell, ja que tot un FC Barcelona-Sorli Discau visitarà terres vendrellenques per jugar un nou partit d’OK Lliga. Els de Guillem Cabestany hauran de mesurar forces

contra el conjunt blaugrana a partir de les nou del vespre en un duel pel qual s’espera que la gent acudeixi en massa al pavelló per animar el seu equip, un conjunt que ha iniciat la temporada amb molt bones sensacions, tot i ser un nouvingut a la categoria.

Els vendrellencs arriben al duel després d’haver derrotat el Voltregà, a pista contrària, i amb una bona situació a la classificació: amb deu punts de 21 possibles, lluny de les posicions de descens i, fins i tot, a només quatre punts del rival d’aquest vespre,

que el Reus Deportiu, fet que demostra la gran competència que hi haurà enguany per emportar-se el títol. El Liceo visitar la complicada pista de l’Igualada, cinquè classificat i amb dotze punts, dos menys que el Barça i el Vic, dos conjunts que semblen despenjats del lideratge, però que seran aspirants a l’OK Lliga fins al final. Passi el que passi aquest vespre entre el Blanes i el Reus, el conjunt d’Alejandro Domínguez continuarà situat a la segona posició de la taula classificatòria.

fet que posa de manifest el gran mèrit que està tenint aquest equip en l’inici de temporada. El Barça, per la seva banda, tot i que va guanyar la setmana passada el Lloret, per la mínima, ha començat el curs de forma molt irregular i, tot i que s’esperava que seria un equip pràcticament impossible de batre i que s’escaparia ràpidament en el lideratge, en els set partits que ha disputat fins ara ha sumat només quatre victòries, dos empats i una derrota.


16 - diarimés

ESPORTS

16/11/10

GIMNÀSTICA RÍTMICA

cedida

César Ramos García Ha fallecido cristianamente a la edad de 28 años

(E.P.D.) Sus afligidos: padres, hermanos, tíos, primos, abuela y demás familia, al comunicar a sus amigos tan sensible pérdida, les ruegan una oración por su alma y la asistencia al entierro y misa de cuerpo presente que tendrá lugar mañana miércoles día 17, a las 11:00 horas, en la iglesia parroquial de Sant Josep Obrer, agradeciéndole su asistencia de todo corazón. Domicilio mortuorio: Tanatorio de Tarragona Tarragona, 16 de noviembre de 2010

Bona ratxa per la gimnàstica rítmica roig-i-negra Lloret de Mar va acollir, aquest diumenge, la segona fase de la Copa Catalana de Conjunts de Gimnàstica Rítmica, en la qual hi va participar el Reus Deportiu, que va aconseguir notables resultats. El conjunt de nivell V júnior va coronarse campió, els de nivell IV benjamins van acabar segons i els de nivell VIII de categoria absoluta van aconseguir pujar al darrer lloc de la caixa, en una jornada rodona per a la gimnàstica reusenca. REDACCIÓ

DEFUNCIONS Tarragona. Esperanza Dolores Tasias Sanromà. Ha mort a l’edat de 94 anys. El seu funeral serà avui, a les onze del matí, al tanatori. Reus. Artemi Farré Rocamora Ha mort a l’edat de 65 anys. El fune-

ral se celebrarà avui a les quatre de la tarda, a l’església de Falset. Miquel Virgili Xifré Ha mort a l’edat de 48 anys. El funeral se celebrarà avui a dos quarts de quatre de la tarda, a l’església de la Puríssima Sang.


16/11/10

La secció de cartes és oberta a la participació de tots els lectors i lectores de Diari Més, poden fer-les arribar a la redacció per correu (carrer Sant Agustí, 21. 43003 de Tarragona o carrer Sor Lluïsa Estivill, 16, baixos. 43202 de Reus), o mitjançant el correu electrònic (redaccio@mestarragona.com o redaccio@mesreus.com). El diari es reserva el dret de publicació de les cartes i de no donar resposta a les mateixes. Les cartes no seran retornades i no han de superar el màxim de vint línies. Les cartes han d’anar signades indicant el número de D.N.I. i el telèfon de contacte.

OPINIÓ

diarimés - 17

EDITORIAL

Dolça espera El món casteller estarà avui amatent a la decisió que prengui el Comitè Intergovernamental per a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural i Immaterial de la Humanitat que se celebra des d’ahir a la ciutat africana de Nairobi, la capital de Kenya. S’han presentat unes 47 candidatures d’arreu del món i entre aquestes la dels castells que ha de defensar una delegació catalana encapçalada pel president del Parlament de Catalunya, Ernest Benach, i el conseller de Cultura, Joan

Manuel Tresserras. La pinya, la mostra de l’esforç humà, la cooperació i el treball en grup, l’assumpció del risc conjunt i l’espectacularitat són algunes de les qualitats que reuneixen els castells. Aconseguir aquest títol projectarà arreu del món encara més aquesta mostra de la tradició catalana que ja és prou coneguda. Sigui quina sigui la decisió, els castells ja tenen el seu espai al món. Participar-hi com una candidatura ja és una gran fita. Que hi hagi sort.

TRIBUNA

L’increïble tripartit

E

l govern Montilla-CarodSaura, al capdavant de Catalunya els darrers anys, i que ara sembla que és rebutjat pels seus propis responsables, és un exemple del que suposa intentar gestionar un país des de la falta d’entesa ideològica, la fòbia partidista entre els propis aliats, i sobretot, la incoherència en temes fonamentals que no és possible que siguin negociats conjuntament, ni formant part del propi govern. La increïble situació en els darrers exercicis polítics, on la discrepància era el denominador comú, on els alts càrrecs contradiuen, sense cap rubor, el propi president, on no era factible mantenir tasques legislatives plegades en temes fonamentals de país com l’educació, per no esmentar la disbauxa que suposava «tres governs» i no un de cohesionat en la tasca del dia a dia, fan de la història de poder, en aquesta darrera etapa de la Generalitat, que ens

Lluís Badia Advocat

trobem davant d’un model que, segons les dades demoscòpiques aparegudes, és inacceptable per una majoria acaparadora de ciutadans, fins i tot entre els propis votants de les opcions tripartites. Posats en campanya electoral, s’evidencia un exercici, per part

dels líders avui encara al govern, com és el plantejament que cap d’ells és responsable de la desfeta produïda, inclusiu publicitant, ara, uns programes electorals que reneguen del propi executiu, viu encara només fa pocs dies. On són ara les «fotos», compartint i publicitant una suposada «tasca de desgovern», que ens ha portat a una situació de descrèdit arreu de l’Estat i a nivells internacionals, insospitats només fa uns anys; per no dir el propi desànim d’una nació abocada a una frustració de gran magnitud de la qual serà complicat sortir-ne. Segurament, la situació electoral portarà a Catalunya destacats líders socialistes de l’Estat, més preocupats pel que pot passar amb els seus interessos a curt termini que per buscar noves propostes que ens afectin aquí, seria bo preguntar-los per «l’increïble tripartit», al qual han donat suport tàcit, per conèixer la seva «alegria» anunciada després d’in-

teressades i estratègiques declaracions del cap de govern caducat de no repetir nous invents; especialment didàctic seria conèixer els seus anhels de futur respecte a la convivència dels interessos del país, després de la sentència estatutària, que van deixar determinades promeses al bagul de

rència nefasta pel nostre propi futur. Segurament serà difícil una nova entesa, però no descartable, ja que no podem oblidar que, per molts, fins avui al govern, tenen poques alternatives a part de les que ha comportat un invent tan negatiu com impensable.

«Segurament, la situació electoral portarà a Catalunya destacats líders socialistes de l’Estat»

«Especialment didàctic seria conèixer els seus anhels de futur respecte a la convivència dels interessos del país»

l’oblit; segurament tot quedarà reduït a un atac a l’adversari des de la darrera ocurrència o acudit de torn, això sí , amb gran aparell mediàtic. L’estratègia de la confusió on ja ningú és responsable de res, ni tan sols del que ha estat la pròpia tasca de govern, no pot amagar una etapa «increïble» de la qual els propers mesos en veurem l’he-

La situació «increïble», amb taxes d’atur inimaginables, amb un endeutament de la Generalitat estratosfèric, amb organismes i empleats públics sense cap competència real, o fins i tot amb ingents «estudis» que no serveixen per res però que s’han pagat amb els diners de tots, son un model caducat que mai no hauria de ser «increïble».

timents que van generar força interès en els nens i nenes que se l’escoltaven. Al mateix temps, l’escola va voler celebrar l’estrena formal de l’ampliació de les instal·lacions del centre, una necessitat durant anys pendent que finalment es va fer realitat el curs passat: una nova cuina, un nou menjador, noves classes, nova biblioteca, un nou espai administratiu més ampli i còmode, nous despatxos, un gimnàs!, una pista esportiva... uns espais més moderns, en els quals els arquitectes han tingut l’encert de mantenir aquell estil lluminós, marcat pel color granat

i adaptat a la mida dels nens i nenes que ja tenia el «xalet» o «escola nova» (que ara serà l’escola «vella», amb la seva sala gran ja no tan gran...). Una nova escola on potser el pati ja no és tan ampli i obert a racons «amagats» com barrancs i «boscos», però on se segueix educant amb la mateixa passió per la descoberta de la natura i l’entorn proper a l’infant. Vull expressar el meu agraïment als mestres i l’associació de mares i pares per l’esforç que dediquen a l’escola, i també a les persones que al llarg de la història de l’escola han fet realitat aquest projecte educatiu.

Festa de tardor a la Mowgli

E

l dissabte 6 de novembre, l’Escola Mowgli va celebrar la Festa de Tardor, organitzada per l’associació de mares i pares de l’escola. Va ser una trobada entranyable de la comunitat educativa de l’escola, que en els darrers temps, de la mà dels incansables membres de l’AMPA i amb la intensa feina de l’equip docent, està recuperant per a la ciutat la memòria d’una escola que simbolitza una part molt important de la història educativa d’aquesta ciutat i del nostre país. Fa poques setmanes, amb la inauguració de l’exposició dedicada a l’il·lustrador Pere

més diari

tarragona ~ reus ~ costaDaurada Edita: Tamediaxa, S.A. DL: T-1609/2001- issn: 1579-5659

Misericòrdia Dosaigües Regidora cap de l’Àrea d’Educació i Formació de Reus Prats Sobrepere (creador del «nen» de la Mowgli) ja vam tenir ocasió de retrobar-nos amb llibres i docu-

C/ Sant Agustí, 21, 3r. 43003 TARRAGONA 977 21 11 54 Fax 977 21 47 21 C/Sor Lluïsa Estivill, 16. baixos. 43202 REUS 977 32 78 43 Fax 977 31 09 41 www.diarimes.com

ments que ens transportaven a uns anys en què la construcció de l’escola democràtica catalana estava encara per fer. La Mowgli va ser una punta de llança en la recuperació d’aquella tradició educativa republicana de l’escola activa. Els anys previs a la democràcia, l’escola començava a caminar liderada per la pedagoga Àngels Oller i un equip de mestres renovadors alguns dels quals encara avui es troben en actiu al centre. Dissabte vam poder compartir amb ells, i amb el primer president de l’associació de pares, l’escriptor Xavier Amorós, moments de record i sen-

Director General: Carles Abelló Cap de publicitat: Contxi Joan Disseny editorial: Carles Magrané Cap de distribució: Jaume Cañada

Directora: Sílvia Jiménez. [redaccio@mestarragona.com] Redacció: Laia Díaz, Carme Mas, Esther Valcárcel, Vicente Izquierdo, Mònica Just, Antonio Ramos. Especials: Laura Gómez. Tancament: Mario López. Fotografia: Roser Sans, Olívia Molet, Cristina Aguilar. Edició de publicitat: Sara Sorando. Distribució: Marta López. Administració: Núria Clos Distribució Publicitat: Maria Molleda, M. Jesús del Hierro, Carmen Soto, controlada: Mercè Ripoll, Antònia Turull. [publicitat@mestarragona.com] Imprimeix: Indugraf Offset, S.A.


18 - diarimés

BELLESA

16/11/10

establiment recomanat

A Depil.Innova són especialistes en fotodepilació La fotodepilació és un dels serveis més demandats avui dia però encara segueix creant molts dubtes entre els clients, tot i que aquest centre ofereix el servei des de fa quatre anys CEDIDA

Avui dia, la fotodepilació és un dels serveis més demandats però segueix creant molts dubtes entre els clients. Fins fa un parell d’anys era un tractament que es realitzava una minoria i que molts desconeixien. A Depil. Innova porten oferint aquest servei quatre anys i aconseguint que aquest tractament estigui a l’abast de tothom. Avantatges Tot i que hi ha una gran varietat de centres realitzen aquest tractament a l’actualitat, Depil.Innova ofereix unes característiques molt avantatjoses. En primer lloc, el centre avala la seva professionalitat amb l’experiència de quatre anys realitzant la fotodepilació. Així mateix, es pot demanar cita qualsevol dia per consultar dubtes amb el personal especialitzat. Depil.Innova presenta un servei de qualitat a un bon preu, amb promocions i preus molt competitius; a

El centre es troba al número 15 del carrer Jaume I.

més de personal format i amb experiència. També cal destacar que la majoria dels nostres clients han estat recomanats. Preguntes El camp de la fotodepilació suggereix algunes qüestions. Aquestes són algunes de les més freqüents: - És possible la depilació definitiva? La nostra experiència ens permet parlar d’un sistema que permet una reducció permanent dels cabells, això no vol dir el 100% però si

podem parlar d’una eliminació molt significativa del pèl entre un 80 i 90% aproximadament. - Quantes sessions són necessàries? Entre 6 i 8 sessions aproximadament. La durada varia segons la persona, zona a tractar, etc... Després es recomana una o dues sessions de manteniment a l’any. - Cada quan es realitzen les sessions? Les sessions es realitzen cada mes per la zona facial i en corporal al principi cada 6-8 setmanes. Després

cada 8-10 setmanes i cada vegada es distancien més les sessions. - Es poden tractar totes les zones del cos? Es pot treballar pràcticament a qualsevol zona del cos, amb alguna excepció, com l’àrea propera als ulls, mucoses, etc... I es pot realitzar tant en homes com en dones - Quina és la major contraindicació d’aquest tractament? La major contraindicació és el sol. Cal estar uns dies sense prendre el sol abans i després del tractament. Encara que les màquines actuals fotodepilen sobre pells bronzejades, els resultats no són els mateixos i els riscos són més grans. Per a un bon tractament de fotodepilació, la pell ha d’estar sense bronzejar. - Quina diferència hi ha entre làser i fotodepilació? La pregunta no és correcta. La comparació adequada és entre làser i llum polsada (IPL). Tant el làser com la llum polsada intensa són dos sistemes de fotodepilació, són dues formes de depilar amb foto (amb llum). Els dos són vàlids i cadascun té els seus avantatges i desavantatges respecte l’altre. A Depil.Innova creuen en la fotodepilació, ja que han vist grans resultats durant aquests anys i per això aquest mes t’ofereix la millor promoció per la teva primera sessió i per a la resta de sessions dels preus més competitius. (Vegeu l’anunci del costat). No dubtis a venir a visitarlos o a trucarlos i sense cap compromís t’informaran de preus i resoldran els teus dubtes.


CLASSIFICATS

16/11/10

IMMOBILIÀRIA • Venda Tarragona TARRAGONA ÁTICO RAMBLA NOVA Exclusivo ático en la Rambla Nova, para reformar . 120 metros, más 60 metros de terraza Posibilidad de plaza de aparcamiento para dos coches 977.24.21.60 Torreforta , bonito piso de 3 hab., 2 baños completos, calef/AC, cocina con galeria, salón comedor, 2 terrazas y trastero. Exterior y soleado. Totalmente reformado. Tel. 615. 891. 932 Especial oferta del mes: Piso seminuevo en Violant d’Hongria. 3 habitaciones, 2 baños, galería, terraza, zona comunitaria. Muy soleado. Parking incluido. PVP 198000€ IVA INCLUIDO. 977.226.652

Pertinax, OBRA NUEVA de 1 y 2 habs. en pleno centro de Tarragona. C/ Hernández Sanahuja (Entre la Av. Catalunya y la cl. Monegal). Excelentes acabados, parquet, cocina equipada, aacc frío/calor, amplios patios interiores y parkings. Acabados. Que no le vendan centro por liebre!. Aproveche nuestras ofertas y llame al 977 22 66 52 ZONA NUEVA DE TARRAGONA. Casa de 130 m2. Planta baja: comedor de 40 m2, 1 servicio, cocina grande con salida a terraza y zona comunitaria. 1ª planta: tres habitaciones dobles, una suite y otro baño completo, aire acondicionado por conducto. Decorada de diseño, lista para entrar a vivir. 325.000 euros. Parking muy grande gratis durante 2 años, con opción a compra. Tel. 630.925.071 Se vende piso seminuevo en Paissos Catalans. 3 habitaciones, 2 baños, piscina, amplia zona comunitaria, PARKING DOBLE y trastero.250.000 euros impuestos incluídos. 977.226.652 EN VENDA PIS A SP i SP C/ Violant d´Hongria, 2 banys,

2 terrasses, parquet, calefacció , 3 habitacions. Preu: 190.000.euros negociables. Interesats trucar al telèfon 629.48.54.57. TARRAGONA CALLE SMITH -CASTELLARNAU obra nueva, 2 habitaciones, calefacción, parquet, armarios empotrados 131.000 euros. 977.24.08.12 TORRES ROMA en Tarragona, amplio piso impecable de 125m2, de 4 habitaciones, 2 baños, bien orientado. 400.000 euros. T. 977.25.09.93. Se vende piso en Pl. Castellers (Av. Catalunya). 4 habitaciones, 2 baños, perfecto estado. 270000€. Incluímos reformas A SU GUSTO en el precio. 977.214.713

Se vende piso Rovira i Virgili. Seminuevo, 3 habitaciones (1 suite) con 2 baños. Cocina amplia, terraza. Opción a parking. 250.000euros. INCLUYE EL IVA. Compre sin sorpresas. 628.670.993

TORREFORTA ENSANCHE, vivienda en venta, impecable, con 4 habitaciones, 2 baños completos, esquinera, delante de amplio parque, muy decorada, reformada, lista para entrar a vivir, sin ningún tipo de reforma. 210.000 euros. T.977.25.09.93. CALLE TARRAGONA, PERE MARTELL Obra nueva, Duplex de 125m2, 3habitaciones, 2 baños, 1 aseo, parquet, calefacción y a.a. con bomba de calor armarios empotrados 219.000 euros 977.24.44.66 EL Serrallo, obra nueva, pisos con 2 habitaciones, totalmente equipados, cuquísimos, edificio “Ser Marino”, acabados modernos y de diseño. Con solárium de 25m2. Desde 165.000 euros. T.609.44.22.39 Se vende chalet individual en el centro de Tarragona ciudad. Dos plantas más sótano con comedor rústico, terraza amplia y jardín. ACEPTAMOS SU VIVIENDA como forma de pago. Tfno: 628.670.993 TARRAGONA CALLE CASTELLARNAU Obra nueva, 3 habitaciones, 2 baños,

esquinero, calefacción, parquet, armarios empotrados. Posiblidad de parking 199.500 euros 977.24.08.12 CALLE TARRAGONA, PERE MARTELL Obra nueva, 2 Habitaciones y 2 baños, cocina independiente, parquet, calefacción y a.a. con bomba de calor Armarios empotrados 174.276 euros. 977.24.44.66 IDEAL GENTE JOVEN, disponemos de viviendas económicas para comprar, también en opción a compra, pisos de 1 y 2 habitaciones en Bonavista. Facilidades en hipoteca o de compra. 977.54.38.46 Sant Pere i Sant Pau, piso de diseño. Plan­ta baja, Ed­ificio Mi­ra­mar II. Tel. 691.215.484

S.P. S.P. OPORTUNIDAD por traslado urge vender, zona violant d’Hongria, c/ Miquel Servet, piso con muy buenas vistas al mar y a tarragona, seminuevo y en perfecto estado, 4 dormitorios, 2 baños, cocina con galeria, salon comedor, muy luminoso y soleado, parking. precio: 200.000. euros Pk opcional. tf. 97725 09 93 TARRAGONA. Pis Marqués de Montoliu. Oportunitat canvi residència ben situat, 4 habitacions, 2 banys, traster i pàrking, armaris empotrats y molt assolejat. Preu 343.000 euros. Tel. 626.785.568 precioso piso en edificio Baix Penedès, San Pedro y San Pablo, esquinero, en perfecto estado, 4 domitorios, 2 baños, cocina con galeria, aire acondicionado, terraza. Piso + trastero: 210.000 euros, parking opcional. Tel.977-25 09 93 piso en c/apodaca, esquinero con c/ cartagena, buen estado, exterior, 4 dormitorios, 2 baños, parking, trastero. Precio piso: 240.000.euros Precio: piso + pk+ trastero: 270.000.-euros. Tel. 977-25 09 93

Sant Pere i Sant Pau. Pis 60 m2, 2 habitacions dobles, bany complet, cuina e­qui­pada, ga­leria, saló-menjador. To­tal­ment reformat + mo­bles. Preu 105.000 eu­ros. Tel. 977 20.12.55. Ne­go­­­ciable. Vendo piso céntrico, de 60 m2, 2 hab., con trastero. A re­for­mar. Tel. 671.031.627. Pre­cio negociable.

Altres poblacions REUS. Camí Aleixar, 50. Pis cantoner, tot exterior, 150 m2 amb jardí i piscina, més pàrking doble i traster. Tel. 659.921.948 REUS gran oportunitat Pere Ceremoniós, pis 3 habitacions, menjador, cuina, bany, 1er. pis, 75.000 euros. Tel. 629.685.256 LA PINEDA: Apartamento de una habitación, amplio salón, baño y cocina, amplia terraza, bien conservado, cerca de playa, muy soleado, zona comunitaria con piscina. Ubicación en Estival Park. Precio de liquidación, muy interesante. 130.000 euros, Telf. 609442239. COMPRO PISO en CAMBRILS, Céntrico, planta baja ó con ascensor.Mínimo 50 m2. Pago 100.000 euros. Tel: 626.529.814 Venda terreny rústic a Montral, partida La Cadeneta, 10.800 m2 amb caseta d’eines, aigua, linia, llum, arbres, fruites. Preu 25.000 euros. Tel. 686.512.025 REUS. VENDO PISO BARRIO GAUDÍ 70 m2, 3 habitaciones, calefacción y ascensor. 105.000 euros. Tel: 636.930.479 TERRENO EN SALOU, ctra. De la costa, para edificar edificio plurifamiliar de 12 viviendas. T. 977.25.09.93. SALOU, zona pueblo terreno para unifamiliar de unos 600 m2, consultar precio. T. 977.25.09.93. SALOU, zona estival, terreno urbanizado para construcción de una casa. Unos 500 m2. Precio 170.000 euros.T.977.25.09.93. SALOU, C/ Llorer zona estival, terreno para construcción de 2 casas con proyecto. 215.000 euros.T.977.25.09.93.

PALLARESOS, OBRA NUEVA JUNTO al pueblo casas con jardín de 4 habitaciones, 2 baños, 1 aseo, amplia cocina, lavadero, gran salón comedor, garaje para varios coches con puerta automática, zona comunitaria con piscina, casas de buena calidad y diseño desde 290.000euros www.pallaresosgreen.es 977 25 09 93. POBOLEDA PRIORAT. Maset rehabilitado, 90 m2, 7 hectáreas de bosque, huerto, agua abundante, 60.000 euros. Tel. 619.342.206 URB. PELAYO. Casa individual de 2 plantes, totalment reformada amb qualitat. Jardí privat, 3 ha., 2 banys, cuina office, menjador amb sortida a jardí de 50m2, garatge. Preu: 212.000 euros Tel. 652 96 07 87 RIUDOMS. ÚLTIMS PISOS PROMOCIÓ OBRA NOVA. REF. 318. Zona Plaça de l’Arbre. Pisos de 2 i 3 habitacions. Plantes baixes amb jardí. Atics amb ter­ rassa solarium. Façana obra vista. Climatització per conductes. Jardí. Piscina comunitària i zona de jocs. Pàrquing inclòs en el preu. Traster opcional. Entrega immediata. Qualitats altes. Preus a partir de 138.000 euros. Tel.: 977 81.40.10. BAIX CAMP. Casa de poble 320 m2, bones vistes, moltes possibilitats, 142.000 euros. Tel. 607.297.803. EL MORELL- C/ Jacint Verdaguer, casa 2 plantas, 150 m2, 4 habitaciones, baño y aseo, amplio comedor con salida al jardín de 60 m2 aprox., terraza 12 m2, garaje privado, nueva a estrenar. Precio: 246.000 euros. Tel. 977 54.38.46. REUS. Pis de 3 habitacions, calefacció, 1er. sense ascensor, 120.000 euros. Tel. 977 32.13.03 LA SECUITA- Ctra. Tar­ ragona, casa 3 plantas, 160 m2, 4 habitaciones, 2 baños completos y un aseo, amplio comedor con chimenea, 2 terrazas y dos balcones, garaje privado, próximo a la estación del Precio: 275.000 AVE. euros.Tel.: 977 54.38.46. DE PARTICULAR A PAR­ TICULAR, casa unifamiliar 130m2, terreny 600m2.

Urbanització Pinalbert. 216.000 euros. Tel.: 652.908.361 Montbrió. Ref. 595. Pis semi-nou. 80 m2 utils. Antiguitat 2 anys. Planta baixa. 3 habitacions. Cuina americana equipada. Bomba de calor i a/c. Ter­rassa 20 m2. Piscina comunitaria. Pàrquing. Molt lluminós. Preu 156.000 euros.Tel.: 977 81.40.10. REUS. CORREDOR DEL GAS. Pis impecable de 90m2, 3 hab., 1 bany, servei, cuina independent amb galeria. Menjador amb balcó, a/a fred i calor. Preu: 158.000€ 2 places de pàrquing incloses. Telef. 615.620.161

diarimés - 19

Preus a partir de 138.000 euros. Tel. 977 81.40.10 La Secuita. Obra nueva. 1 dorm. A/A, parquet, cocina e­qui­pada. Pàr­quing. 123.000 eu­ros. Tel. 977 24.42.44 ref 5239 REUS piso de 75 m2 de 3 hab, comedor, cocina, calef. ascen. zona carrefour. precio: 106.000 euros. Tel. 617472053 Vila-seca. Piso de 3 dormitorios, co­ci­na in­de­ pen­di­ente, sin as­censor, 144.240 eu­­ros. Abs­­­te­ner­­se a­­­ge­­­n­­­­cias. Tel. 639.184.934

Locals, Oficines, Naus, Pàrquings, Terrenys Plaza de parking. Zona Gasómetro. 34.000 euros. Tel. 609.446.083 LOCAL COMERCIAL A TARRAGONA C/CASTELLARNAU.Obra nueva, 100m2 de superficie interior. 135.000 euros. 977.24.08.12

PROMOCIÓ OBRA NOVA A RIUDOMS. Ref 318. Zona plaça de l’Arbre. Pisos de 2 i 3 habitacions. Plantes baixes amb jardí, àtics amb ter­rassa solàrium. Façana obra vista. Climatització per conductes. Jardí, piscina comunitària i zona de jocs. Qualitats altes. Pàrquing inclòs en el preu. Traster opcional. Entrega immediata.

Vendo parking Zona plaza Monrius. C/ Selva del Camp. Coche pequeño/mediano. Tel.: 696.863.847 VENTA NAVES RUIDOMS. 950 m2 (PB)+ 250 m2 (Altillo) ó 1.900 m2 (PB) + 550 m2 (Altillo). Tel: joan. 630.145.066 cot@cotingenieros.com


20 - diarimés

CLASSIFICATS

Nau en venda Riudoms. Superficie 520 m2. Nau aparador. Parket. Oficines.  Fals sostre. Instal·lació elèctrica. Boques d’incendi. Extractors. Ben comunicat. Facilitat aparcament. Preu 290.000 euros Possibilitat lloguer amb opció de compra. Ref. 608. Tel. 977 81.40.10

Plaça Cronista Sessé , atic estudi , s- menjador amb terrassa, cuina americana amb vitro, bany complert, parquet, exterior, ascensor, com. inclosa. 420 euros /mes.NOU HÀBITAT CONFORT SL. Tel. 977 22 90 96 - 630 482 419

Tarragona

Tarragona, c/ - Unió, pis de 1 dorm., s-menjador, cuina americana, bany complert, moblat, exterior, com. incl. 400 euros/ mes. NOU HÀBITAT CONFORT SL. Tel. 977 22 90 96 - 630 482 419

Alquiler de apartamento de obra nueva, vistas al mar, sin muebles con pk por 570 euros /mes. 659 50 31 62

Altres poblacions

• Lloguer

Vall de l´ Arrabassada., c/ Llorenç Vilallonga, pis s/ nou de 3 dorm. s/ menjador amb terrassa, cuina office amb galeria, 2 banys, armaris encastats, parquet, a/a, ascensor, pk i comunitat inclosa. 750 euros /mes. NOU HÀBITAT CONFORT SL. Tel. 977 22 90 96 - 630 482 419

com. inclosa. 440/ euros mes. NOU HÀBITAT CONFORT SL. Tel. 977 22 90 96 - 630 482 419

SE ALQUILAN APARTAMENTOS Y ESTUDIOS EN TARRAGONA de una habitación, amueblados, con electrodomésticos, A.Acondicionado. Gastos incluidos. DIRECTO CON EL PROPIETARIO. Tel: 977– 21.96.35 – 636.465.503 Alquilo habitación chica/o, señora ó pareja, amplia, luminosa, económica. Tel. 634.727.832 Hdez. Sanahuja, Àtic estudi , s- menjador amb terrassa, cuina americana amb vitro, bany complert, parquet, exterior, ascensor,

Reus St. Magí Alegre, loft s/ nou de 1 dorm., s- menjador amb terrassa de 30 m. , cuina americana, bany complert, assoleiat, moblat , ascensor, i com. inclosa. 450 euros/ mes. NOU HÀ­BI­TAT CONFORT SL. Tel. 977 22.90.96 / 630 482 419

LA POBLA DE MAFUMET Chalet con jardín Compre a precio de alquiler por 738 euros/mes sin entrada. VEALO EN YOUTUBE. COM (buscar chale ts la Pobla) Tel: 977.84.28.21

VILALLONGA DEL CAMP (8 Km. Reus 12 Tarragona),

16/11/10

habitatge dues cambres, bany, cuina, sala d’estar, 340 euros, despeses escala incloses. Particular. Tel. 93 771.62.24 REUS. Alquilo piso Ctra. Salou, 70 m2, 3 habitaciones, amueblado, 450 euros. Ref.1200. Tel. 677.405.504 RIUDECANYES. Particular alquilo chalet con opción a compra ó permuta. Para entrar a vivir con calefacción y piscina. Tel. 638.355.639

Vila-seca, despatx xamfraner de 150 m2 situat en un edifici semi-nou a la millor zona de Vila-seca, molt lluminós, 2 ascensors a l’edifici, instal·lacions fetes, 750 euros/mes.NOU HÀ­BI­TAT CONFORT SL. Tel. 977 22.90.96 / 630 482 419 Parking R. Nova. Horario nocturno. Sábados / Domingos. Tel. 647.463.128

Vila-Seca (c/Heura) s/ nou, 2 dorm, 1 bany complert, cuina independent, exterior, assoleiat, terrassa, calef., mobles opc., pk inclos., comun. incl., 475 euros/ mes.NOU HÀ­ BI­TAT CONFORT SL. Tel. 977 22.90.96 / 630 482 419 Vila-seca zona Castell , edifici exclusiu de pisos d’1 dorm. d’alt standing, gran sala menjador, cuina amb vitro, bany complet, pàrquing i traster opc., ben moblat, comunitat inclosa, 470 euros/mes.NOU HÀ­BI­TAT CONFORT SL. Tel. 977 22.90.96 / 630 482 419 Reus, Travessera de St. Pau, pis s/ nou de 1 dorm., sala menjador , cuina amb vitro, bany complert, a/a ascensor, moblat , pk i com. inclosa. 415 euros /mes.NOU HÀBITAT CONFORT SL. Tel. 977 22.90.96 / 630 482 419

Lloguer Despatxos, Oficines, Terrenys, Naus, Pàrquings, Locals LLOGO pàrquing c/ Smith (costat Matoga) 65 euros/mes. Tel: 646.285.758 Tarragona C/ Apodaca, local completament reformat de 135 m² + altell 75 m², bany, instal·lacions, 2.300 euros/mes. NOU HÀ­BI­TAT CONFORT SL. Tel. 977 22.90.96 / 630 482 419 Vila-seca (Parc de la Riera II), local de 90 m2 , reformat, instal·lacions, cèntric, pàrquing opcional, 800 euros/mes. NOU HÀ­ BI­TAT CONFORT SL. Tel. 977 22.90.96 / 630 482 419 Se alquila local de 130 m., cerca mercado central. Tarragona. Tel. 977 23.30.11 / 649.891.946

SE NECESITA DEPENDIENTA con experiencia para panadería. Vehículo propio. Tel: 627.512.119

¡ATENCIÓN! INGRESOS EXTRAS www.TrabajarDesdeCasa.com Tel. 93-100-01-10 GRUPO EMPRESARIAL MEDITERRÁNEO, OFRECE 6 VACANTES PARA CUBRIR DISTINTAS SECCIONES EN SUS OFICINAS DE REUS SE VALORARÁ EXPERIENCIA O CONOCIMIENTOS COMO:

Particular alquila local C/ Dr. Zamenhoff, 110 m, 500 euros. Tel. 651.028.432 Se alquila local a 7 m. del centro, Rambla Nova, 180 m. Tel. 977 23.30.11 / 649.891.946 PARTICULAR lloga pàrking cotxe gran més moto. Davant Corte Inglés. Tel: 657.339.801 Busco plaça de parking zona Rambla, c/ Unió. 669.863.916

TREBALL Empresa líder al sector del moble precisa dependent/a per a Reus. Es requereix: Experiència en el sector. Iniciativa pròpia i bon tracte. In­teres­sats­/ades tru­­car al 696.­979.769 per a con­certar entrevista Azafatas-encuestadoras. seleccionamos a media jornada. Tel. 652 232 903 Asesores/as media jornada. Selecciona oficina comercial. 692 158 504. Condiciones excelentes. P.G.CONSULTING selecciona comerciales para provincia de Tarragona. Comisiones + incentivos. Horario flexible. Formación a cargo de la empresa. Enviar C.V. pgroupcons11@hotmail. com

Empresa líder en el sector delegación en Tarragona precisa: Teleoperadoras para el departamento de concertación, alta seg. social, turno media jornada, sueldo fijo. Se valorará experiencia, buen ambiente. Interesados llamar Tel. 977 77.08.75

- TRATO CON EL PÚBLICO EN GENERAL -RECEPCIONISTA -DEPENDIENTE -PUBLICISTA -PROMOCIONES -TELEOPERADORA -RELACIONES PÚBLICAS -AZAFATA -COMERCIAL -HOSTELERÍA -ETC… •PERSONAL AMBOS SEXOS, EDAD NO SUPERIOR A 40 AÑOS •JORNADA LABORAL INTENSIVA (DE LUNES A VIERNES) •CONTRATACIÓN INMEDIATA DE LARGA DURACIÓN •ALTAS REMUNERACIONES INTERESADOS LLAMAR EN HORARIO DE COMERCIO AL TFNO.: 977 333 644 / 629 770 112

S´OFEREIX dona per fer neteges als matins. Tel: 650.135.703

BUSCO ENCARGADA piso relax, en fin de semana. Sexo no. Tarragona.Tel: 608.237.007 MULTINACIONAL EN EXPANSIÓN. Precisa comerciales en Tarragona. Abstenerse sin permiso trabajo. Incorporación inmediata. Retribución económica a partir 1.500 euros/ mes. No necesaria experiencia. De 18 a 35 años. Interesados 680.157.509. Sr. Moreno. Atención!! Prepárate para trabajar como: Técnico en Tanatoestética, técnicas de maquillaje, taponamientos, suturaciones con Tanatopractor titulado, prácticas reales Tanatorios. 902.110.239 Empresa líder al sector del moble necessita repartidor/muntador de mobles amb experiència. Amb vehicle propi per accedir al lloc de treball. Incorporació immediata. Interessats trucar al 977.30.10.33


CLASSIFICATS

16/11/10

de 9:00 a 14:00 i de 17:00 a 20:00 hores Ingresos extras www.eltrabajardesdecasa.com. Tel. 91 101.81.59

AMISTAT ¿QUIERES ENCONTRAR AMISTAD, pareja, grupos y cenas? ARA-VIU. T e l . 977 24.38.70 / 630.432.999

INSTALACIONES Y REPARACIONES. calefacción, a/a, electricidad, agua, fontaneria. Económico. Nos ajustamos a su presupuesto. Tel: 977 – 77.25.09 -- 637.537.361

ÑOS.) PAGAMOS AL INSTANTE. O’Do­­nell, 25 junto PA­SEO PRIM- RE­ US. Tel. 977 32.82.24. EN BENVINGUT SOCIAS Nº 32. EL VENDRELL (TARRAGONA).977.18.15.15

Hacemos trabajos de albañilería, fontanería, electricidad, pulidos, abrillantados, etc. Presupuesto sin compromiso. Tel. 622.336.566

DINERO AL INSTANTE. COMPRA DE ORO Y JOYAS MC. Máxima tasación. Raval Martí Folguera, 27. Reus. Tel.: 977.32.17.27. TAR­RA­GONA, C/ CAPUTXINS, 28

ALBAÑILERIA. Realizamos toda clase de trabajos. Presupuestos sin compromiso. Sr. Codina. Tel. 977 54. 12.34 609.240.935

Noi 48 anys, vol amistat noia 40 a 50. Tarragona. Tel. 630.818.045 Chico soltero sin cargas busca chica soltera, sin cargas, entre 18-32 años, para relación seria y estable. No importa físico. Tel. 682.251.105 CIPS Club amigos. Organiza psicóloga. Tel: 977 243 029 -625.496.482. www. ci-ps.com

REFORMES LLAR PINTURAS COBO. Pinturas en general, particulares, comunidades. Presupuestos sin compromiso. Tel: 669.161.419

RAMÓN. El seu electicista-fontaner, rapidesa i qualitat. Tel: 646.323.371 Se ofrece paleta para hacer reformas en general. Económico y serio. Tel. 615.891.932

COMPRES BONAVISTA COMPRA Y VENTA DE ORO BERMÚDEZ Cambia tus joyas usadas o rotas por dinero, pagamos hasta 27 euros. gr. Pagos al contado. Abierto domingos hasta el medio día. C/ 20, nº 56 Tel. 692.228.340

PRUDIX COMPRO ORO jo­yas usa­das, MEJOR PRECIO,(SIN ENGA-

REBECA VIDENTE TAROTISTA. Oferta Visa 15 euros. Tel. 938.618.694

SRA. MARÍA VIDENTE y TAROTISTA Consulta en REUS (zona Paseo Prim) y en SALOU (herboristería El Rebost Natural) Tel: 977 – 32.66.59

Reus. KAREN cubana, te espero en mi piso privado. Tel: 648.266.866 ESPAÑOLA, muñequita, curvas de vértigo, muy morbosa, recibo sola. Discretísimo. Tel. 690.261.056 Reus. ROSER latina, simpática, cariñosa. Hago todo tipo de servicios. Tel: 617.011.226 PALOMA, mulata, primera vez Tarragona, completita. Tel: 653.738.669

MOTOR

Estoy cachonda, quiero hacer el amor. Llámame. Tel. 622.428.086

COMPRO COCHES FURGONETAS, 4X4 Pagamos en efectivo No importa estado Con/Sin ITV Tel: 615.994.876

MADURITA. Piso privado. De 16 a 20 hrs. Tel: 687.181.335

HONDA CIVIC 1.4 90cv.3 puertas, gasolina, año 99, 145.000 km, 2.200 euros. Tel: 627.001.614

TAROT TAROT ARISAM. Te aclara tus dudas amor, pareja, salud trabajo y di­nero. Tel. 806.40.11.38

Madurita. Completo 25 euros. Reus. Tel: 671.132.020

siscu, astrólogo-vidente. vaya desastre de vida. consultas en tarragona, 977 22.49.97

LA BRUJITA HECHICERA ¡Nací para ayudarte! Videncia, Tarot, Péndulo. Aciertos garantizados. 806 516 508. 608.536.753. Aclara tus dudas. ¡Llámame! Te atenderé personalmente 24h. Mayores de 18 años. VIDENTE soluciona todos sus problemas. Resultados en dos días. Tel: 652.166.855

ALTRES EMPRESA EN TARRAGONA VACIAMOS NAVES, TRASTEROS, TIENDAS, RECOGEMOS CHATARRA, GESTIONAMOS RETIRADAS DE AUTOMÓVILES. 977 20 64 92 687 566 085

RUBIA ESPECTACULAR. Tarragona. Todo sí. Bella escort. Francés sin. Tel: 650.161.073 MORENAZA, 130 pecho, guapísima. Tarragona. Griego, francés sin. Todo sí Tel: 698.465.293 Novedad. PAMELA. Cariñosa, te espero para realizar todas tus fantasías… tel: 682.505.399 NOVEDAD KARINA recién separada, guapísima, cariñosa, francés natural. Tel. 659.184.966 CHICO KLEITON novedad, miembro de caballo. Tel. 662.219.736 www. telechapero/kleiton.com ARDIENTE!!! VIUDA Necesito sexo… Córrete las veces que quieras. 689.302.253 (30 euros) 24 hrs. Salidas… Catalana rellenita, superviciosa, francés natural bebido, griego, parejas. Salidas. Tel: 681.158.712 SONIA Tarragona cubana caliente. Todos los servicios. Tel. 651.045.359

Máquinas de coser industriales de todas clases. Liquido taller por jubilación. Tel. 628.675.584 CÉDULAS DE HABITABILIDAD. Precios económicos. Teléfonos 977 130.354 / 609.046.146

RELAX VANESSA, cariñosa, complaciente. 30 euros completo. Discreto. Reus. Tel: 671.788.470

TRIANA Tarragona novedad, caliente. Todos los servicios. Tel. 685.725.676 Se alquila habitación para chicas independientes. Tel. 693.858.383 Necesito chicas en Reus. Tel. 690.780.766 ¡¡ESPAÑOLA jovencita!! Muy complaciente y deseada por ustedes. Tel: 688.296.177 (Novedad). Salidas. REUS. Privado, discreto, señora madurita, guapetona, impecable, con curvas sexis. Tel. 689.569.290

diarimés - 21

MARTA, 40 años, atractiva, diosa del placer. Todos los servicios. Particular.Tarragona. Tel: 664.506.522 JENNIFER. 23 añitos, catalana, 20 euros completo. Tarragona. Discreto. Tel. 697.411.514 TRAVESTÍSIMA KARINA. Dotadísima, viciosa, orgásmica, económico, besucona. Salidas. Tel. 680.874.562 IVONE, jovencita, cariñosa. Todos los servicios. 30 euros completo. Tel: 659.377.652 Preciosa rellenita, dulce como la miel. 1 hora 60 euros. Tel: 661.143.180 VICKY cariñosa, besucona, tríos, parejas. Todos los servicios. 30 euros completo. Tel: 660.056.981 Sin prisas, 30 euros completo. Reus nueva chica rusa, muy cariñosa. Tel: 610.871.682 ANA madurita, todo de todo. Tel: 659.377.652 Jovencita 22 años, cuerpo rellenito, 100 pecho. Particular. Total discreción. Tel. 690.261.056. Valeria. Morena catalana joven. Tel: 689.535.868 REUS. Española madura, 50 años, sensual, atractiva, complementos, a pelo, sado-erótico, transformismo. Recibo sola. Tel. 626.328.942 argentiSORAYA… na, “24 añitos”, traviesa…juguetona… Tel: 625.971.982 Salidas (24 horas) Nueva dirección. Dos veces francés bebido... griego... Tel. 639.048.890 masajes, salidas 24H. MADURITA, 140 pecho. Cachonda. Tel: 634.187.354 Argentina, Salou, masajes y algo más. De 9 a 23 h. Tel: 667.306.753 NURIA. 28 años, casada, 130 pecho natural, “masajista titulada”, garganta profunda, francés sin, sadoerótico, griego, puño americano. Tel. 630.590.899 Catalana madurita, masajes profesionales, complementos. Discreción. Particular. Creixell-Tarragona. Tel. 682.735.542


22 - diarimés

CLASSIFICATS

MADRE-HIJA. Jóvenes, lésbico superauténtico, copro, lluvia, francés, supereconómico. Tel. 638.418.619

GUAPÍSIMA NÓRDICA, 20 años.Francés completo, masajes dulces. Tarragona. Tel: 669.262.608

BOLIVARIANA, 24 añitos, culito respingón, te atiende en Reus. Tel: 603.649.911

5 RUSAS ESPECTACULARES 19/25 años, guapas, morbosas y complacientes. Te esperan en Cambrils. www.alinarelax.com. Tel: 664.563.275

REUS. FRANCÉS INOLVIDABLE A PELO con orgasmo 20 euros. Tel: 618.459.632 BOMBÓN CATALÁN, recibo sola. Piso privado. Discreto. Tel: 610.686.779 20 años, masajes dulces y muchas cosas más… Tarragona. Tel: 669.262.608 SOL. Bombón, cariñosa, te espero para realizar todas tus fantasías. Tel. 659.184.966 ESPAÑOLA. Empresaria, no profesional, horas concertadas. Creixell-Tarragona. Tel. 608.411.781 SEÑORA 44 años, me ofrezco a darte placer, estoy muy guapa y apetecible. Discreto. Tel: 691.039.481. NOVEDAD ANNA. Sexy y elegante, madrileña preciosa, jovencita. Iniciándose, muy cariñosa, francés sin. (Cambrils) www.alinarelax. com Tel: 664.563.275 LULÚ MADURITA 60 años, multiorgásmica, morbosa, juguetona, cariñosa. Salou. Tel: 645.681.250 ERÓTICOS, MASAJES placenteros, excitantes, en camilla. Rubia sensual. Tarragona. Tel: 638.006.756 29 euros servicio completo. 10 chicas nuevas, todos los servicios. Reus. Tel: 689.763.858 SALIDAS DESDE 80 euros. 8 Señoritas espectaculares, nacionales-internacionales. También atendemos en nuestro piso muy confortable. (Cambrils) www.alinarelax.com Tel: 664.563.275 Guapísima masajista titulada, “masajes en camilla completos”. Tarragona. Particular. Tel: 677.213.012 Se traspasa piso relax junto al Corte Inglés. Tel. 638.520.702 AZUCENA 23 años, guapísima, dulce, cariñosa, masaje relajante y francés natural. En Reus. 679.817.236 Jovencita, cariñosa, atención las 24 hrs.30 euros servicio completo. Tel: 665.803.332

Paula. Sexo total. Cariñosa. Morbosa. 102cm pecho. Particular. Salidas. Tel.: 664.077.776 MÓNICA. Catalana, encuentros con rigurosa discreción. Creixell-Tarragona. Tel. 682.529.074 NOVEDAD IRINA ¡angelica rusa! 20 años, figura esbelta, muy completa y complaciente. (Cambrils) www.alinarelax.com Tel: 664.563.275 CLAUDIA, 26 años, rubia, 90 de pecho, delgadita, dulce y complaciente. Todos los servicios. En Reus. Telef.: 699 242 637 MARTA, 25 años, morenaza, 100 de pecho, dulce y muy caliente. Todos los servicios. En Reus. Telef.: 626 317 701 LAURA, 29 años, precioso cuerpo, cachonda y muy caliente. Masaje en camilla. Todos los servicios. En Reus. Telef.: 639 984 083 Chicas calientes jóvenes y maduritas de tu ciudad o cercanías desean relaciones esporádicas con hombres. 803.52.33.21. Fijo: 1,16 euros. Móvil: 1,51euros. Mayores de 18 años. En Reus. Se necesitan chicas para piso relax. Tel. 615 383 697 silvia insaciable, 130 pecho natural, independiente, “todos los servicios”, francés completo. Tel. 698.545.026 ALEXANDRA, rusa espectacular, 26 años. Amante exquisita, juegos eróticos, placer 100%, ¡Todos los servicios!. (Cambrils). Tel: 664.563.275.www.alinarelax.com CHICAS RECIBIMIENTO PERSONALIZADO. Sola en casa, discreción absoluta, camilla, masaje oral, anal y testicular. A partir de 30 euros. ANA: 34, norteamericana - 626.932.377 / ADA: 25 eslovaca - 688.225.804 / GINA: 25 hawaiana 688.242.758 / TAMARA: 23 española - 688.200.059

/ CAMILA: 25 venezolana - 619.391.001 / LAURA: 25 rumana - 698.407.435 /MELISA: 25 rumana 689.909.448 / DANIELA guapa, cariñosa. Piso discreto. 30 euros. Reus. Tel. 692.740.035 YANIRA 20 años. 2 servicios 40 euros. Griego. Reus. Tel: 653.613.385 MARINA rusa, muy cariñosa. Besos auténticos, francés natural y lésbico. Tel: 689.187.473 Cristina jovencita, 2 servicios 40 euros. Discreto. Reus. Tel. 648.132.051

NOVEDAD – TORREDEMBARRA- 25 euros completo. Tel: 689.104.056

PALACIO DEL PLACER. Novedad en Salou. Somos 8 chicas guapas, cariñosas, alegres, cachondas y juguetonas. 24H. Copa gratis. Visa. A partir de 20 euros. Tel. 666.379.704

SANDRA española guapa y completa. Para hombres maduros. Privado. Salou. Tel: 692.557.346

16/11/10


SERVEIS

16/11/10

AVUI FELICITA ALS QUE ES DIUEN: Margarida, Gertrudis i Edmon.

diarimés - 23

TELEVISIÓ PROGRAMACIÓ

L’HORÒSCOP ÀRIES

TAURE

BESSONS

CRANC

21/03 al 20/04

21/04 al 21/05

22/05 al 21/06

22/06 al 23/07

L’amor porta coses agradables i altres no tant, però més val que t’equivoquis que al fet que deixis d’estimar per tractar d’evitar un error.

Torna a prendre les regnes de la teva vida. Estàs en un període en el qual podràs posar punt final a situacions i relacions que no et convenien.

La teva naturalesa espontània ha de prevaler aquest dia. Si actues amb calma i et fixes bé, et percatarás a temps i no cometràs cap error.

Si actues amb una major maduresa emocional, no et sentiràs malament i prendràs decisions que no t’havies atrevit a prendre en el passat.

LLEÓ

VERGE

BALANÇA

ESCORPÍ

24/07 al 23/08

24/08 al 23/09

24/09 al 23/10

24/10 al 22/11

Tracta de mantenir-te equilibrat i procura que les teves paraules siguin assenyades. El teu ambient laboral pot estar molt tibant.

Si estaves preocupat per no haver tingut notícies concretes d’una persona, ara la podràs veure i molt aviat sabràs a què atenir-te.

Una persona influent s’aproparà a tu amb una bona proposició que et pot indicar un canvi financer per millorar el teu estatus social i econòmic.

Si estàs preparat per contestar amb gràcia i elegància, sortiràs airós de qualsevol situació molesta o desagradable que se’t presenti.

SAGITARI

CAPRICORN

AQUARI

PEIXOS

23/11 al 21/12

22/12 al 20/01

21/01 al 19/02

20/02 al 20/03

Si li somrius a la vida, la vida et somriurà a tu, per això mateix evita queixar-te, no et lamentis i evita el pessimisme que no va amb tu.

És possible que avui et sentis una mica sol i tal vegada serà a causa de l’absència temporal d’una persona benvolguda que et posarà nostàlgic.

No prenguis decisions perquè al matí pensaràs d’una forma i a la nit d’una altra. Ara com ara pren la competència com un repte.

Vés amb compte, perquè ara se’t poden apropar persones desconsiderades i gastadores, que tractaran de manipular-te emocionalment.

AGENDA TARRAGONA. Cinema. «De Lovely» d’irwin Winkler A les 18.00 hores a l’Antiga Audiència TARRAGONA. Lectura. Carboncle, amb Adrià Grandia i Laia Noguera A les 18.30 a la Biblioteca Pública TARRAGONA. Lectura. Sessió de comentaris sobre la novel·la Barcino. Cicle «Llegim Tàrraco» A les 18.30 Museu Arqueològic

TVE1 06:00 Noticias 24 horas 06:30 Telediario matinal 09:00 Los desayunos de TVE 10:15 La mañana de La 1 14:00 Informativo territorial 14:30 Corazón de... 15:00 Telediario 1 16:05 El tiempo 16:15 Amar en tiempos revueltos 17:00 El clon 17:45 Mar de amor 20:00 Gente 21:00 Telediario 2 22:05 El tiempo 22:15 Españoles en el mundo 23:15 Españoles en el mundo 00:05 Destino: España 01:55 La noche en 24 horas 03:25 TDP Noticias

TVE2 11:00 Documentales culturales 12:00 La Casa Encendida 12:30 Para todos La 2 14:30 Miradas.2 15:00 La mitad invisible 15:30 Saber y ganar 16:00 Grandes documentales 18:25 Biodiario 18:30 Carlos V, un monarca, un imperio 19:00 Alquibla 20:00 La 2. Noticias 20:30 Miradas.2 21:00 Página 2 21:25 La Fábrica 21:30 Sorteo Bonoloto 21:35 Nube de Tags 22:00 El cine de La 2: Lo que sé de Lola 23:45 Con visado de calle 00:10 ZZZ

ANTENA 3 07:30 Las noticias de la mañana 09:00 Espejo público 12:30 La ruleta de la suerte 14:00 Los Simpson 14:30 Los Simpson 15:00 Antena 3 Noticias 1 16:00 Multicine 17:30 3D 19:15 El diario 20:15 Karlos Arguiñano en tu cocina 21:00 Antena 3 Noticias 2 22:00 El club del chiste 22:30 Física o Química 04:30 Repetición de programas

CUATRO 06:15 Shopping 07:00 Matinal Cuatro 09:00 Alerta Cobra 13:55 Noticias Cuatro 1 14:50 Noticias Cuatro deportes 1 15:30 Tonterías las justas 17:00 Fama Revolution 18:30 Dame una pista 19:35 The Closer 20:30 Noticias Cuatro 2 21:10 Deportes Cuatro 21:30 El Hormiguero 22:35 House 23:30 House 00:25 House 01:15 House 02:05 Dexter 03:00 Cuatro Astros

TELECINCO 06:30 Informativos Telecinco Matinal 09:00 El programa de Ana Rosa 12:45 Mujeres y hombres y viceversa 14:30 De buena ley 15:00 Informativos Telecinco 15:45 Sálvame 20:00 Pasapalabra 20:55 Informativos Telecinco 22:00 Vuélveme loca esta noche 22:30 Tierra de Lobos 00:15 Enemigos íntimos 02:30 Locos por ganar 04:00 Infocomerciales 05:00 Fusión sonora

LA SEXTA 07:00 La Sexta En Concierto 08:10 Lo mejor de laSexta 08:30 Futurama 09:00 Futurama 09:25 Padre de familia 10:00 Padre de familia 10:20 Crímenes imperfectos 12:35 Yo detective 13:00 Crímenes imperfectos 14:00 laSexta Noticias 14h 15:25 Sé lo que hicisteis... 17:10 Numb3rs 18:10 Caso abierto 19:00 Navy, investigación criminal 20:00 laSexta Noticias 20h 21:30 El intermedio 00:55 Buenafuente 02:15 Astro tv 05:00 Teletienda

TV3 08:00 13:20 14:00 14:20 14:30 15:45 15:55 16:40 18:30 19:20 20:15 20:35 21:00 21:55 22:35 23:40 00:40 02:00 02:25

CANAL REUS TV 13:05 Terra de vins 13:30 Cops Amagats 13:45 Visc de la Terra 14:00 Notícies. Primera edició 14:30 Empreses 15:00 La Grada 16:00 Notícies 16:30 Empreses 17:00 La Grada 18:00 Notícies 18:30 Empreses 19:00 L’Enviat especial 19:30 Esports en Xarxa 20:00 Notícies. Segona edició 20:30 Punt de Trobada 21:35 Empreses 22:00 Notícies 22:30 Punt de Trobada 23:35 Empreses

TAC 12 13:00 Dorsal 12 14:00 Noticies 12 14:30 Dorsal 12 15:30 La Setmana 16:00 Noticies 12 16:30 Reemissió 18:00 Bricomans 18:15 Programació Infantil 19:30 Esports en xarxa 20:00 Noticies 12 20:30 Saló de Plens 21:00 Interès 21:30 Autoindefinits 22:00 Noticies 12 22:30 Reemissió 00:00 PSP 00:05 Angles

CANAL CATALÀ 11:00 Ara em toca a mi 11:30 Productes i serveis 12:00 La Santa Missa 12:30 Productes i serveis 13:00 Planeta Grana 14:00 T-notícies 14:30 Ara em toca a mi 15:00 Planeta Grana 16:00 T-notícies 16:30 Ara em toca a mi 17:00 Planeta Grana 18:00 Ara em toca a mi 18:30 Catalunya Opina 20:30 T-notícies 21:00 Pericos Online 22:00 L’entrevista 22:30 Ara em toca a mi 23:00 Un món a mida 23:30 La ronda

Els matins Bocamoll Telenotícies comarques El medi ambient Telenotícies migdia Cuines La Riera Divendres Erica El guardià Esport Club Espai Terra Telenotícies vespre Alguna pregunta més Infidels Infidels Desapareguts Els meus nois Divendres

FARMÀCIES TARRAGONA:

REUS:

Cabrito Serra, Ma Teresa

Guillen-Navàs-Sentis-

Ramón y Cajal, 37 (24 hores) 977.21.22.86 Fuertes Edo, Ma Assumpció

Villanueva Av. Paisos Catalans, 116 dreta (24 hores) 977.32.27.51 Llevat Brianso, Josep

Raval, 56 (24 hores)

General Moragues, 107 (Diürn)

977.54.50.30

977.31.30.46

TELÈFONS D’INTERÈS URGÈNCIES Bombers.................................................................................................... 085 Emergències................................................................................................112 Urgències (Ambulàncies)......................................................................... 061 CAMBRILS Ajuntament.................................................................................977 79 45 79 Policia local............................................................................... 977 79 45 66 Centre d’Assistència Primària (CAP)......................................977 36 30 74 SALOU Ajuntament................................................................................977 30 92 00 Policia local................................................................................977 30 92 12 VILA-SECA Ajuntament................................................................................977 30 93 00 Policia local................................................................................977 30 93 16 Ambulatori................................................................................. 977 39 40 27 TORREDEMBARRA Ajuntament................................................................................977 64 00 25 CAP.............................................................................................977 64 38 09 Policia local...............................................................................977 64 60 05

CINEMA CARTELLERA TARRAGONA OCINE TARRAGONA Ocine 1 Bon appétit 16.00-18.00-20.00-22.00/dv:00.00 Ocine 2 Pa negre 16.00-18.10 Ocine 2 Rumores y mentiras 20.20 Ocine 2 Red social 22.30/dv:00.45 Ocine 3 Gru, mi villano favorito – 3D 16.00-18.00 Ocine 3 Ga’Holle, la leyenda de los guardianes 20.00-22.15 Ocine 4 Cruzano el límite 16.15-18.15-20.15-22.30/dv: 00.30 Ocine 5 Tamara Drewe 16.00-18.15-20.30-22.40/dv:00.45 Ocine 6 Caza a la espía 16.00-18.15-20.30-22.40/dv:00.45 Ocine 7 Los ojos de Julia 17.00-19.45-22.30/dv:00.45 Ocine 8 Elisa K – VOSE 16.00-18.00-20.00-22.00/dv:00.00 Ocine 9 Scott Pilgrim contra el mundo 16.00-18.15-20.30-22.40/dv:00.45 Ocine 10 The town, ciudad de ladrones 17.00-19.45-22.15/dv:00.45 Ocine 11 Wall Street 2 16.30 Ocine 11 La bohème 19.15-22.00/dv:00.15 Ocine 12 Gru, mi villano favorito 16.15 Ocine 12 Stone 18.20 Ocine 12 Agnosia 20.30-22.40/dv:00.45 Ocine 13 Imparable 16.00-18.10-20.20-22.30/dv:00.40 Ocine 14 Jackass – 3D 16.00-18.10-20.20-22.30/dv:00.40 Ocine 15 Salidos de cuentas 16.15-18.20-20.30-22.40/dv:00.45 Ocine 16 Los otros dos 16.15-18.20-20.30-22.40/dv:00.45 ALTAFULLA CINEMES LES BRUIXES ALTAFULLA Les Bruixes 1 Imparable Les Bruixes 2 Salidos de cuentas Les Bruixes 3 La red social Les Bruixes 3 Paranormal activity 2 Les Bruixes 4 Gru, mi villano favorito

18.00-20.00-22.00-00.00 18.10-20.10-00.10 18.00-20.10 22.30-00.30 18.20

Les Bruixes 4 Les Bruixes 5 Les Bruixes 5 Les Bruixes 6 Les Bruixes 6 Les Bruixes 7

Héroes 20.30-22.30-00.30 Rumores y mentiras 18.15-20:15 Wall Street, el dinero nunca duerme 22.00-00.25 Ga’Holle, la leyenda de los guardianes 18.00 Agnosia 20.30-22.30-00.30 Los ojos de Julia 18.00-20.05-22.10-00.15 LES BRUIXES CINEMES -ALTAFULLA: 977 651 421

Sala 8 Ga’Hoole Sala 8 Déjame entrar

16.00 - 18.15 20.00 - 22.15 Més informació al telèfon 977 754 978

LAUREN REUS MULTICINES Lauren 1 The town: ciudad de ladrones 16.35 - 19.45 - 22.15 Lauren 2 Gru: mi villano favorito 16.00 - 18.00 Lauren 2 La red social dill. -dij. 16.45 - 19.50 - 22.10 / diss. i dium. 19.50 - 22.10 Lauren 3 Stone 16.10 - 18.20 Lauren 3 Paranormal activity II 20.35 - 22.20 Lauren 4 Bon apétit: historias de amigos 16.30 - 18.30 - 20.30 - 22.30 16.00 - 18.10 - 20.20 - 22.30 Lauren 5 Los otros dos Lauren 6 Imparable 16.10 - 18.20 - 20.25 - 22.25 Lauren 7 Salidos de cuentas 16.15 - 18.25 - 20.30 - 22.30 Lauren 8 Los ojos de Julia 16.00 - 18.10 - 20.20 - 22.25 Lauren 9 Ga’Hoole (3-D) 17.00 Lauren 9 Jackass (3-D) div.-dij. 16.45 - 19.30 - 22.00 / div.- diss. 19.30 22.00 Per a més informació i venda anticipada d’entrades: www.laurencinemas.net

VILA-SECA OCINE VILA-SECA Ocine 1 Agnosia 18.15-20.30 Ocine 1 Rumores y mentiras 22.40/dv:00.40 Ocine 2 La red social 19.15-22.00/dv:00.40 Ocine 3 Stone 18.15-20.30-22.40/dv:00.45 Ocine 4 Imparable 18.20 - 20.30 - 22.40 / dv: 00.40 Ocine 5 Jackass – 3D 10.30-20.30-22.30 Ocine 6 Los otros 2 18.00-20.15-22.30/dv:00.40 Ocine 7 Caza a la espía 18.15-20.20-22.30/dv:00.40 Ocine 8 Los ojos de Julia 18.15-20.30-22.40/dv:00.50 Ocine 9 Salidos de cuentas 18.30-20.30-22.30/dv: 00.45 Ocine 10 The town, ciudad de ladrones 19.00-22.00/dv:00.30 OCINE Ocine 1 REUS Ocine 2 REUS PALACE Ocine 3 Sala 1 Imparable 16.00 - 18.15 - 20.30 - 22.45 Ocine 4 Sala 2 Red social 16.00 - 18.15 Ocine 4 Sala 2 Wall Street 20.30 Ocine 5 Sala 3 Salidos de cuentas 16.00 - 18.15 - 20.30 - 22.30 Ocine 6 Sala 4 Rumores y mentiras 16.00 - 18.15 - 20.30 - 22.30 Ocine 7 Sala 5 Los ojos de Julia 16.00 - 18.10 - 20.20 - 22.30 Ocine 8 Sala 7 Gru: mi villano favorito 16.00 - 18.15 Ocine 8 Sala 7 Pa negre 20.15 - 22.30

EL VENDRELL Caza a la espía Salidos de cuentas Los ojos de Julia Paranormal activity 2 Agnosia The town Los otros 2 Imparable Jackass – 3D Gru, mi villano favorito – 3D

16.00-18.15-20.30-22.45/dv:01.00 16.10-18.10-20.20-22.30/dv:00.40 17.30-20.10-22.25/dv:00.45 16.30-18.30 22.20-22.30/dv:0 0.40 16.00-18.15-20.30-22.45/dv:01.00 16.00-18.15-20.30-22.45/dv:01.00 16.15-18.20-20.30-22.40/dv:00.50 16.20-20.20-22.30/dv:00.30 18.15 OCINE: 902 170 831 / 977 660 778


24 - diarimés

A L’ÚLTIMA

L’ACUDIT Napi

16/11/10

SUDOKU

Nivell mitjà

EL TEMPS Espai patrocinat per:

18

º

Temperatura mínima Temperatura màxima

11º

Estat del cel: De matinada i fins a primera hora del dia hi haurà restes de núvols al quadrant nord-est. Al llarg del matí la nuvolositat minvarà a tot arreu i el cel quedarà serè o molt poc ennuvolat, tot i que al final del dia arribaran alguns núvols alts al terç oest.

CIUTAT

El barri del Serrallo s’endisa en el món del romesco Fins al 21 de novembre es porten a terme unes jornades gastronòmiques que se centren en aquesta salsa da gastronòmica sinó que també han preparat xerrades i demostracions El barri del Serrallo acull fins al proque giren entorn a aquesta salsa feta per 21 de novembre la I Jornada del amb pebrots, alls i ametlles. Romesco de Tarragona, organitzada Un dels actes destacats que s’han per l’Associació de Restauració i Coprogramat és el lliurament de la dismerç del Serrallo (ARCS). Al llarg dels tinció Romescaire d’Or a títol pòstum deu dies del certamen, tots els restaual primer guanyador del Concurs de rants del col·lectiu ARCS han prepamestres romescaires, un certamen que rat un menú romescaire dissenyat ess’organitza des de l’any 1951, i que es pecialment per les jornades, amb uns farà el dijous el dia 18 a partir de les set preus que oscil·len entre els 6 i 40 eude la tarda. El divendres 19 de novemros. A més, tots els restaurants també bre al Mercat de Tarragona tindrà lloc oferiran tastets de romesco amb tots una degustació gratuels comensals. ïta d’aquest plat amb L’objectiu d’aquesUna vintena de més de 200 racions. ta jornada és que totrestaurants ofereixen Durant aquest prihom parli del romesco mer de cap de setde Tarragona i aquest menús on el romesco mana hi va haver un es consolidi com a és el protagonista gran èxit de participauna referència en el ció. Un gran nombre món gastronòmic tant de tarragonins van apropar-se fins el d’aquí com de fora. Ahir, l’alcalde de barri del Serrallo per degustar plats on Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, va el gran protagonista és el romesco. Alassistir a la inauguració d’aquestes gunes de les delícies que es poden tasjornades a la seu de la Confraria de tar són el romesco rèmol, el romesco Pescadors on van assistir d’altres perde bonítol amb patates o galtes de vesonalitats del territori. della amb aquesta salsa o el romesco Els organitzadors van destacar de tonyina, entre d’altres. que no tan sols es tracta d’una jornaREDACCIÓ

CRISTINA AGUILAR

L’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, va assistir ahir a la inauguració d’aquesta primera jornada de romesco.

16 novembre 2010  

Diari gratuït del Camp de Tarragona