Page 1

Dimecres, 13 de juny de 2018 núm. 3.561 www.diarimes.com

ESPANYA

El Suprem rebaixa la pena a Urdangarín a cinc anys i deu mesos i el deixa a un pas de la presó L’exduc de Palma pot recórrer en empara al Tribunal Constitucional o demanar l’indult per evitar ser empresonat. P14

La dona assassinada del Morell va morir per ferides d’arma blanca

Bancs i cubs de formigó faran de barreres de protecció a la Rambla

La presumpta autora del crim viatjava en el cotxe de la víctima. P11

TARRAGONA Substituiran les New Jersey de color blau que es van instal·lar pels atemptats de Cambrils i Barcelona, i es posaran primer a la coca superior i, després, a la resta. P2

CAMP

REUS

GERARD MARTÍ

L’Ajuntament es retira com a part de la causa judicial del Tecnoparc Ha recuperat els 115.000 euros de Bergadà i Cunillera. P9

Una de les aules del Campus Catalunya ahir, a primera hora del matí, on els alumnes esperaven rebre el primer examen amb les etiquetes identificatives a taula.

Tornen els nervis per les proves de Selectivitat TARRAGONA A l’examen de Castellà els estudiants havien d’escollir entre un text de Lorca i un de Yuval Noah Harari i, a les de Català, entre un fragment de Mercè Rodoreda i un text de Javier Borràs Arumí. P6


2

diarimés 13/06/2018

TARRAGONA

VIA PÚBLICA

La Rambla Nova estrenarà barreres de formigó amb forma de banc i cub Substituiran a les New Jersey de color blau que es van instal·lar després dels atemptats de Cambrils i Barcelona cedides

Carlos Domènech Goñi

La Rambla Nova de Tarrago· na començarà a lluir, a partir d’aquest mes de juny, noves bar· reres de formigó. Substituiran a les New Jersey de color blau que es van instal·lar després dels atemptats de Cambrils i Barce· lona i que havien de ser «pro· visionals», segons reconeixia el regidor d’Espais Públics del consistori, José Luis Martín. Les noves tindran forma de dau i de banc, són «més estètiques» i es començaran a col·locar a la coca superior de la rambla, a tocar del Balcó del Mediterrani. Els nous elements tenen un cost aproxi· mat d’uns 10.000 euros. Les noves barreres estan fetes de pedra artificial i són una imi· tació de granit. Tenen un color cendra i «són molt semblants a les de les Rambles de Barcelona», deia Martín. Els nous protectors contra atacs terroristes es divi· deixen en dos tipus: uns amb for· ma de banc i els altres amb forma de dau. Els bancs llargs mesuren 2 metres i tenen una alçada de 50 centímetres. Els daus, en can· vi, són de mig metre d’amplada i mig d’alçada. La coca superior de la Ram· bla, a sota de l’estàtua de Roger de Llúria, serà el primer punt on s’ubicaran les noves barreres. A cada coca hi haurà un total d’11 bancs i 18 daus, i només se n’instal·laran a les tres coques superiors. La col·locació dels elements a les franges on s’ubi· ca, cada dimarts i cada dijous el mercadet, dependrà del tras· llat d’aquest a la plaça Corsini. «Primer posarem les barreres de la part superior de la rambla. Després, quan els marxants es traslladin a la plaça Corsini, con· tinuarem amb els elements de les coques inferiors», detallava

En la imatge gran es pot apreciar com seran les noves barreres. A la dreta, recreació virtual de com quedarà la coca superior. cedida

Tenen un cost aproximat de 10.000 euros i els daus es podrien moure a altres punts de la ciutat Martín. La substitució de les barreres de formigó era una reclamació de diferents grups municipals. De fet, en la moció per renovar i millorar la rambla presentada per ERC el mes de gener, també s’incloïa la necessitat d’eliminar les New Jersey de color blau. Els nous elements són més agra· dables a la vista i, a més, poden servir per a seure. L’Ajuntament ha optat pel model dels bancs i els daus i no per jardineres o elements d’aquest estil perquè, «si posem jardineria, cal fer un manteni· ment i instal·lar un sistema de reg, i això augmentaria la despe·

Imatge d’arxiu d’un nen saltant a sobre dels daus que es col·locaran a Tarragona.

sa», expressava el regidor d’Es· pais Públics. El consistori té previst que els elements s’adjudiquin aquest mes de juny i, després, la instal·

lació dependrà de l’empresa gua· nyadora del concurs, encara que es preveu que al juliol estiguin les noves barreres col·locades. Els costos de l’actuació sumaran

aproximadament 10.000 euros. L’Ajuntament de Tarragona no es planteja la col·locació d’aquests elements en altres punts de la ciutat.

diarimes.com

La Policia investiga el cas del ‘Coaching’ a l’empresa municipal d’aparcaments La CUP va fer públic ahir en una roda de premsa l’escrit que va presentar a fiscalia en re· lació al contracte de coaching de l’empresa municipal AMT, un cas que està estudiant l’ens judicial amb les declaracions de diverses persones vincula· des a l’empresa. La formació independentista afirma que l’objectiu és «esclarir si es van cometre delictes de prevari· cació, malversació de cabals públics, tràfic d’influències o blanqueig de capital, al voltant d’aquesta contractació i, alho· ra, trencar amb la dinàmica d’opacitat i de gestió caciquil i per als amiguets que impera a l’Ajuntament de Tarragona i a la majoria dels seus organis· mes autònoms». Després que dilluns a la nit saltés la notícia que diversos treballadors de l’AMT han estat citats a declarar com a testimonis per part de la poli· cia judicial per aquest cas, els anticapitalistes van explicar el seu interès per tal que s’es· clareixin «les contradiccions que hi ha entre la informació recollida al reportatge i les in· formacions que se’ns havien facilitat després de demanar explicacions en Consell d’Ad· ministració». La portaveu cupaire Laia Es· trada va explicar que van por· tar l’escrit a la fiscalia el passat 7 de febrer, després «de com· provar que les explicacions i respostes obtingudes via Con· sell d’Administració no feien mes que incrementar dubtes i sospites sobre les possibles irregularitats i presumptes delictes». Estrada va afirmar que «el pitjor no és que, en cap moment, no se’ns havia infor· mat sobre la despesa de 47.000 euros en un curs de coaching, sinó que un cop queda palès la incapacitat de l’actual gerent i l’antiga presidenta d’esclarir aquests dubtes, l’actual presi· dent tampoc no mostra el me· nor interès en resoldre-ho». La CUP va aclarir que el mo· tiu de no haver fet públic l’es· crit a la fiscalia no va ser altre que el de «vetllar per no entor· pir la investigació de la policia judicial», assegurant que «si no s’hagués fet pública la in· formació, nosaltres tampoc no ho hauríem fet fins acabar les diligències prèvies». Redacció


TARRAGONA

13/06/2018 diarimés

3

CULTURA

Ja està en marxa el seminari ‘Mecenatge i Patrimoni Cultural’ del Palau de Congressos L’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, va inaugurar ahir al matí el seminari Mecenatge i Patrimoni Cultural juntament amb Borja Álvarez, subdirector general d’Indús· tries Culturals i mecenatge de la Secretaria d’Estat de Cultura i Julian Huete, tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Cuenca. Les jornades formen part dels actes de commemoració dels 25 anys de la creació del Grup de Ciutats Patrimoni de la Hu· manitat i s’emmarquen dins l’Any Europeu del Patrimoni Cultural. Estan organitzades pel Grup de Ciutats Patrimoni de la Humanitat i l’Ajunta· ment de Tarragona i compten amb el suport del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport. L’alcalde va donar la ben· vinguda als representants de les ciutats patrimoni que participen en la trobada i va destacar la importància del debat que es generarà durant aquests dos dies sobre la col· laboració pública i privada per a la conservació del Patrimoni. Les jornades continuaran avui i començaran amb una taula rodona on es debatrà sobre al· tres perspectives de mecenat· ge. Seguidament, es presen· taran exemples de patrocini d’àmbit estatal amb represen· tants del Museu del Prado i el Monestir de Poblet. Per últim, s’analitzaran projectes euro· peus de mecenatge de França i Alemanya. Clourà l’acte Livio Garuccio, responsable de par· tenariat del Centre Patrimoni· al de la UNESCO.

El creuer Spirit arribarà avui a les vuit del matí al Port de Tarragona El creuer Spirit, de la compa· nyia Marella Cruises, arriba avui al Port de Tarragona. El vaixell atracarà a les 8 hores al moll de Llevant, procedent de Roses, i marxarà a les 18 ho· res amb destinació a Eivissa. L’Spirit té 214,66 metres d’es· lora i una capacitat per a 1.254 passatgers. El desplaçament dels passatgers amb autobu· sos i taxis des de la terminal de creuers fins a la ciutat es realit· zarà pel passeig de l’Escullera. És per aquest motiu que, fins les dotze de la nit de dijous, els vianants només podran uti· litzar el carril pintat de color verd del passeig de l’Escullera. Per motius de seguretat dels propis vianants es prohibirà l’accés a vehicles, patinadors i ciclistes, tal com ha passat en altres ocasions.

El Concurs de Castells augmentarà pressupost i guanyarà en seguretat

cristina aguilar

La XXVII edició del certamen comptarà amb 42 colles, que es dividiran entre la jornada de Torredembarra i les dues que se celebraran a la TAP Carlos Domènech Goñi

El XXVII Concurs de Castells de Tarragona augmentarà el pres· supost i guanyarà en seguretat. L’Ajuntament de Tarragona hi destina 350.000 euros, una xifra similar a la d’altres edicions, però «els patrocinis van molt bé i la xi· fra final serà més gran», expres· sava el director del certamen, Xavier Gonzàlez. D’altra banda, a causa de la magnitud del certa· men, l’organització comptarà per primera vegada amb agents pro· fessionals externs dins l’àmbit de la producció, la gestió tècnica i la comunicació. A més, es penalit· zaran els castells carregats i els esfondraments. Per tant, la se· guretat serà una premissa tant a nivell organitzatiu intern com en l’àmbit casteller. El Concurs de Castells se cele· brarà el pròxim 30 de setembre a la plaça del Castell de Torredem· barra i els dies 6 i 7 d’octubre a

la Tarraco Arena Plaça (TAP) de Tarragona. El certamen comp· tarà amb la participació de 42 colles –12 en la jornada de Tor· redembarra, 18 en la del dissab· te 6 i 12 en la del diumenge 7 d’octubre– en funció de la seva posició al Rànquing Estrella, que es tancarà el pròxim 31 d’agost. «No oblidem que tenim l’esdeve· niment de cultura catalana amb més projecció a nivell mundial», deia la regidora de Cultura, Be· goña Floria. La seguretat, prioritària La seguretat serà una premissa a seguir en el desenvolupament del concurs, tant en l’àmbit d’or· ganització interna com en l’àm· bit estrictament casteller. A cau· sa de la magnitud del certamen, per primera vegada l’organitza· ció compta amb la incorporació d’agents professionals externs dins l’àmbit de la producció, la

gestió tècnica de l’esdeveniment i la comunicació com a conse· qüència de l’enorme mediatitza· ció, la forta presència de mitjans internacionals i l’enorme reper· cussió a les xarxes socials. D’altra banda, els canvis en la taula de puntuació fomentaran l’aposta pels castells descarre· gats. Una de les principals no· vetats té a veure amb la incorpo· ració d’una penalització per als enfonsaments, normativa espe· cialment pensada pels castells amb folre i manilles. En aquesta mateixa línia, s’elimina la pena· lització pels peus desmuntats –cada colla en podrà fer dos, però no restaran punts–. A més, des d’un punt de vista organit· zatiu, pel concurs de diumenge i a partir de la segona ronda, la ronda conjunta no tindrà lloc a començaments de ronda sinó a la meitat. Aquests canvis s’afegeixen

El 3 de 10fm descarregat pels Castellers de Vilafranca l’any 2016.

als presentats i aprovats anteri· orment, com la incorporació de tres estructures inèdites en el sistema de valoració com són el 9 de 9 amb folre, el 2 de 10 amb folre, manilles i puntals, així com el 4 de 10 sense manilles, i la in· versió d’ordre del subgrup 1 del grup 7 de la taula de puntuaci·

ons, atorgant així més puntuació als castells sense folre que a les estructures amb manilles. Per últim, la novetat principal fa re· ferència a la puntuació de només un castell carregat. Serà necessa· ri descarregar com a mínim dos castells per poder completar una actuació de tres castells.


4

diarimés 13/06/2018

TARRAGONA

SUCCESSOS

El colomar de Sant Pere i Sant Pau pateix el quart robatori d’aquest any

FESTES V.M.M

Els lladres es van emportar més d’una trentena de coloms esportius valorats en centenars d’euros cedida

Carlos Domènech Goñi

La Societat de Colombicultura de Sant Pere i Sant Pau va patir divendres passat el quart robatori d’aquest any. A l’interior del local de l’entitat, ubicat a darrere del pavelló del barri, els socis hi crien els coloms esportius, que participen en diverses competicions al llarg de l’any. Els lladres es van endur més d’una trentena d’ocells, valorats en centenars d’euros –des de 300 fins a 1.500 els coloms millor preparats–. «Enguany ja havien entrat, però mai s’havien emportat tants coloms com aquesta vegada. No han deixat absolutament res». Eren les paraules d’uns dels socis afectats pel robatori. En el moment de la intrusió, només quatre o cinc membres de l’entitat tenien coloms a l’interior del local. «Van obrir tots els calaixos, van trencar tots els cadenats i, per sort, l’únic que no van tocar va ser l’habitació de les cries», afegia la víctima. El soci més afectat per aquest robatori era propietari de 17 coloms. Tots ells van desaparèixer

Imatge de la fira, que s’emmarca en les festes del barri.

La fira de SPiSP apagarà la música a les deu de la nit

Imatge dels calaixos forçats on hi havia els coloms esportius dels membres de l’entitat.

la nit de dijous a divendres i, els membres de l’entitat, sospiten que els autors han estat aficionats a la colombicultura. «Els coloms que teníem allà tenen un valor d’entre 300 euros, els

CIÈNCIA

menys preparats per competir, i 1.500 euros, els que tenen millors condicions i han estat molt entrenats», detallava un dels socis. Només el propietari dels 17

colons sostrets va presentar una denúncia als Mossos d’Esquadra. Tots els coloms esportius que hi havia a Sant Pere i Sant Pau estan identificats amb un número de sèrie.

TELEVISIÓ CEDIDA

La música de la fira de Sant Pere i Sant Pau, que arriba al barri en el marc de les festes, apagarà la música a les deu de la nit els dies laborables i, una mica més tard, les vigílies de festius. Així ho ha fet saber l’Associació de Veïns als firaires que es desplaçaran fins al barri les properes setmanes. El motiu d’aquesta mesura es deu a les queixes d’alguns veïns del barri, que asseguraven no poder dormir durant els dies de la fira. «Hem

enviat una circular a tots els firaires perquè sàpiguen que la música ha de deixar de sonar a les deu de la nit. Si no ho compleixen, l’any vinent no tornaran», explicava el president de l’entitat veïnal, Luís Trinidad. Encara que és aquest any quan es formalitza la petició i la normativa, durant les festes de l’any passat, l’Associació de Veïns ja va demanar als firaires que la música deixés de sonar a les deu. C.D.

ACTES cedida

Els protagonistes de ‘Masterchef Celebrity’ graven a Tarragona L’Amfiteatre i Tamarit, escenaris del programa Redacció

Membres de l’equip AntSystems, guanyador del premi Dow.

Equips de l’ETSEQ guanyen un premi de Dow i el ChemEcar Tres equips de primer curs del grau d’Enginyeria Química i del grau d’Enginyeria de Bioprocessos Alimentaris de l’ETSEQ han estat distingits per l’empresa Dow Chemical Ibèrica i per l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química. L’equip AntSystems va rebre el premi Dow 2018 per l’Avantprojecte Integrador 1r-4art curs, i l’escuderia formada pels equips MgCar i Copper Solutions SL. van guanyar el concurs ChemEcar.

El tema era reactors químics en moviment. AntSystems el van formar, com a líder, Laura Pardo, de 4art curs, i David Raya, Guillem Roig, Xavier Rubio, Aleix Valldepérez, Laura Ximenis, Alba Zurita i Julián Villaseñor, de primer curs. També es va lliurar un diploma als membres de l’escuderia guanyadora, formada pels equips MgCar i Copper Solutions SL, liderats per Ferran Fortuny i Marc Román. Redacció

L’equip de gravació del programa Masterchef Celebrity enregistrarà avui, dimecres, una de les parts que es fan en espais exteriors. L’Amfiteatre de Tarraco i la platja de Tamarit són els dos llocs del terme municipal que va escollir la productora per dur a terme una de les proves. Un equip de prop de 100 persones s’ha traslladat a la ciutat i, durant quatre dies, faran el rodatge d’aquest talent show, que posa a prova les habilitats culinàries de personatges famosos. D’aquesta manera, trepitjaran Tarragona un total de 14 concursants mediàtics, entre els quals hi ha Santiago Segura, Paz Vega, Mario Vaquerizo, Boris Izaguirre, Ona Carbonell, Dafne Fernández, Maria Castro, entre d’altres. Els tres cuiners que configuren el jurat i que guien el programa, Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera i Jordi Cruz, i la presentadora Eva González, també estaran presents a Tar-

ragona, juntament amb els populars i coneguts protagonistes del programa. Aprofitant la proximitat dels Jocs Mediterranis Tarragona 2018 i el compromís de RTVE amb la cobertura mediàtica i la promoció de la ciutat, el Patronat Municipal de Turisme va treballar durant els darrers vuit mesos de la mà de Shine Iberia, productora de Masterchef Celebrity, per fer a la ciutat una de les proves exteriors de la pròxima edició del programa, que s’emetrà a la tardor. Els concursants cuinaran diversos plats amb productes del territori per a vuitanta persones i seran jutjats pel jurat. Els primers contactes amb la productora per portar a Tarragona el talent show culinari, que s’emet en prime time i té una audiència mitjana de tres milions d’espectadors, es van iniciar el passat mes de novembre, mentre que l’acord definitiu es va concretar al FITUR el mes de febrer a Madrid.

Imatge de l’auditori totalment ple.

Rècord d’assistència a les jornades de l’AEM a la ciutat Les jornades sobre el Manteniment en el Sector de la Indústria Química i de Procès organitzades per l’Associació Espanyola de Manteniment (AEM) van començar ahir amb un nou rècord d’assistència. Més de 160 directius i professionals arribats des d’arreu del territori nacional es van trobar ahir –i continuaran avui– per tractar aspectes crucials del sector. L’aplicació de nous conceptes i eines al manteniment,

el factor humà i l’alineació del manteniment amb la gestió d’actius van ser alguns dels factors que van centrar la primera jornada. El president de l’AEQT, Josep Francesc Font, el president de l’AEST, Miguel Ángel Rodríguez del Palacio i l’alcalde de la Canonja, Roc Muñoz Martínez, van ser els encarregats d’inaugurar aquesta trobada d’interès nacional. És el 10è any que se celebra a Tarragona. Redacció


TARRAGONA

13/06/2018 diarimés

5

MEDI AMBIENT

Repsol posa set biòtops a la platja de l’Arrabassada i deu a Altafulla

La Generalitat anella exemplars de gavina corsa al port de Tarragona La Generalitat inicia la cam· panya de marcatge de la po· blació de gavina corsa amb l’anellament de 1.000 polls. Aquesta activitat es durà a terme al port de Tarragona, al Parc Natural del Delta de l’Ebre i al port de Barcelona. Els tres emplaçaments són on s’ha detectat una població es· table de gavina corsa. Personal tècnic de la Xarxa de Rescat de Fauna Marina, amb el suport d’un grup investigador del CSIC i especialistes de l’ICO, van iniciar dilluns, al port de la capital de Catalunya, la col· locació d’anelles als polls de gavina corsa nascuts en l’últim mes. Ahir es van traslladar a Tarragona per anellar polls de la colònia que hi a la ciutat, i en pròxims dies ho faran al Delta de l’Ebre. Redacció

L’objectiu és contribuir a millorar la flora i fauna marines en un fons sense roques i on predomina la presència d’arena GERARD MARTÍ

Carles Gosálbez

La platja de l’Arrabassada dis· posarà de set biòtops marins. Ahir es van iniciar els treballs de col·locació en un lloc coincident amb les boies que indiquen la separació de la zona destinada a bany i a on no poden accedir les embarcacions no autoritzades. La mateixa intervenció es farà a Altafulla, on en col·locaran deu. Des que Repsol va iniciar aques· ta campanya fa sis anys, s’han instal·lat 120 unitats en diferents punts del litoral tarragoní: 38 a Altafulla, 36 a Torredembarra, 26 a Tarragona, 11 a l’Ametlla de Mar, 8 a Salou i 5 a l’Hospitalet de l’Infant. El director del Complex Indus· trial de Repsol a Tarragona, Josep Francesc Font, va manifestar que la sisena campanya de col· locació de biòtops al fons marí «forma part del nostre compro· mís a favor del medi ambient i la biodiversitat». «Els biòtops –va dir– són una espurna de vida en el mar i afavoreixen el desenvo· lupament de les espècies». Miquel Rota, responsable de la construcció dels biòtops, va informar que el material que uti· litza és «un ciment natural amb extractes marins que hi ha al peu del Pedraforca». Rota va indicar que «el mar funciona sol i no· més cal posar alguna cosa, com els biòtops, per crear colònies de peixos, algues i crustacis». En

Conferència de Pilar Caldú sobre la Guerra del Francès En el marc de les activitats programades per l’Associa· ció Setge de Tarragona 1811, la filòloga Pilar Caldú oferirà demà, dijous, la conferència La població civil a Tarragona (1808-1811). L’acte se celebra· rà a les 19.30 hores, a la Casa Canals. Durant aquells anys, la ciutat va patir molt per les ac· cions bèl·liques de l’exèrcit de Napoleó, i gairebé va quedar destruïda per la ferocitat del setge. Redacció

Miquel Rota i l’embarcació que ahir va portar els biòtops al Moll de Pescadors de Tarragona.

Des que va començar aquesta iniciativa, Repsol ha posat 120 biòtops al litoral tarragoní

biòtops faciliten «fer una aposta per la sostenibilitat i la biodiver· sitat», va afegir el representant de l’Autoritat Portuària. En una embarcació amarra· da al Moll de Pescadors, Miquel Rota va mostrar els set biòtops que, ahir mateix, va començar a instal·lar a la platja de l’Arrabas· sada. «Cada unitat és diferent i, per fer-ne un, treballa durant

un espai adequat». L’experiència dels cinc darrers anys «ha estat molt satisfactòria», va dir Rota. Per la seva banda, el director de Desenvolupament Corpo· ratiu i Sostenibilitat del Port de Tarragona, Joan Maria Basora, va dir que «és un goig participar en iniciatives com la de Rota, que vaig conèixer fa deu anys quan em va informar del projecte». Els

aquest context, va remarcar que «la costa tarragonina és molt de sorra, hi ha poca roca i la instal· lació dels biòtops contribueix al fet que la flora i la fauna trobin

AEROPORT DE BARCELONA (TERMINAL 1 i TERMINAL 2) Pineda - Salou - BM Cambrils - Reus AEROPORT DE BARCELONA (TERMINAL 1 i TERMINAL 2) Pineda - Salou - BM Cambrils - Reus

TARRAGONA - BARCELONA

SORTIDES AEROP. BCNA T2

09,05 10,05 11,20 12,35 13,50 15,05 16,20 17,35 18,50 19,50 20,50 21,50 22,50 23,50

08,35

SORTIDES AEROP. BCNA T1

09,15 10,15 11,30 12,45 14,00 15,15 16,30 17,45 19,00 20,00 21,00 22,00 23,00 00,00

08,45

09,15 10,15 11,30 12,45 14,00 (3)

ARRIBADES TARRAGONA

10,40 10,20 11,20 12,35 13,50 15,05 16,20 17,35 18,50 20,05 21,05 22,00 23,05 00,05 01,05 09,50 (3) 11,20 12,35 13,50 15,05 16,20 17,35 18,50 20,05 21,05 22,05 23,05 00,05 01,05 10,20 11,20 12,35 13,50 15,05 16,20 17,35 18,50 20,05 21,05 22,05 23,05 00,05 01,05

ARRIBADES SALOU

11,05 12,05 13,20 14,35 15,50 17,05 18,15 19,35 20,50 21,50 22,30 23,50 00,50 01,50 10,30

ARRIBADES REUS

15,05

16,20

17,35

18,50

19,50

20,50

21,50

22,50

23,50

09,05

10,05

11,20 12,35 13,50 15,05

16,20

17,35

18,50

19,50

20,50

21,50

22,50 23,50

15,15

16,30

17,45

19,00

20,00

21,00

22,00

23,00

00,00

09,15

10,15

11,30 12,45 14,00 15,15

16,30

17,45

19,00

20,00

21,00

22,00

23,00 00,00

11,25 12,05 13,20 14,35 15,50 17,05 18,15 19,35 20,50 21,50 22,50 23,50 00,50 01,50 11,05 12,05 13,20 14,35 15,50 17,05 18,15 19,35 20,50 21,50 22,50 23,50 00,50 01,50 (3) 11,45 12,25 13,40 14,55 16,10 17,25 18,25 19,55 21,10 22,10 23,10 00,10 01,10 02,10 11,25 12,25 13,40 14,55 16,10 17,25 18,25 19,55 21,10 22,10 23,10 00,10 01,10 02,10 11,25 12,25 13,40 14,55 16,10 17,25 18,25 19,55 21,10 22,10 22,50 00,10 01,10 02,10 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) 10,50 (1)(3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) *10,15 11,55 - 16,40 - 17,55 20,25 22,35 01,35 16,40 18,55 21,40 01,35 11,55 16,40 18,55 21,40 01,35 (4) (3)(4)

SORTIDES REUS SORTIDES CAMBRILS BM

02,50 -

-

05,40

-

08,05 (4)

-

09,25

-

-

13,25

DISSABTES FEINERS I DIES FESTIUS -

15,55

-

-

04,40 06,05 07,05 07,40 08,50 09,50 10,50 12,20 13,50 15,20 16,20 17,20 18,20 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

02,45 03,05 (1)

-

-

05,40

-

-

03,55 04,40 06,05 07,05 07,50 (1) (1) (1)(3) (1)

DIUMENGES

-

09,25

-

-

13,25

-

15,55

-

-

02,45

08,40 (1)

09,50 (1)

10,50 (1)

12,20 (1)

13,50 (1)

15,20 (1)

16,20 (1)

17,20 (1)

18,50 (1)

03,05 (1)

-

05,40

-

-

-

04,40 06,05 07,05 08,50 (1) (1) (1) 07,50 (1)

09,25

-

-

13,25

-

16,40

-

-

09,50 (1)

10'5 (1)

12,20 (1)

13,50 (1)

15,20 (1)

16,20 (1)

17,20 (1)

18,50 (1)

SORTIDES SALOU

03,20 04,50 06,15 07,15 08,00 09,05 10,05 11,05 12,35 14,05 15,40 16,40 17,40 18,40 03,15 04,05 04,50 06,15 07,15 (3)

SORTIDES TARRAGONA

04,00 05,30 07,00 08,00 08,50 10,00 11,00 12,00 13,30 15,00 16,30 17,30 18,30 19,30 04,00 04,45 05,30 07,00 08,00 09,00 10,00 11,00 12,00 13,30 15,00 16,30 17,30 18,30 20,00 04,00 05,30 07,00 08,00 09,00 10,00 11,00 12,00 13,30 15,00 16,30 17,30 18,30 (3)

ARRIBADES AEROP. BCNA T1

05,10 06,40 08,10 09,10 10,15 11,10 12,10 13,10 14,40 16,10 17,40 18,40 19,40 20,50 05,10 05'55 06,40 08,25 09,10 10,10 11,10 12,10 13,10 14,40 16,10 17,40 18,40 19,40 21,10 05,10 06,40 08,10 09,10 10,10 11,10 12,10 13,10 14,40 16,10 17,40 18,55 20,20 21,50 (3) 06'05 05,20 06,50 08,20 09,20 10,25 11,20 12,20 13,20 14,50 16,20 17,50 18,50 19,50 21,00 05,20 06,50 08,35 09,20 10,20 11,20 12,20 13,20 14,50 16,20 17,50 18,50 19,50 21,20 05,20 06,50 08,20 09,20 10,20 11,20 12,20 13,20 14,50 16,20 17,50 19,05 20,30 22,00 (3)

ARRIBADES AEROP. BCNA T2

8,05

09,05 10,05 11,05 12,35 14,05 15,40 16,40 17,40 19,05 03,15 04,50 06,15 07,15 08,05 09,05 10,05 11,05 12,35 14,05 15,40 16,40 17,40 19,05 20,00

* ELS DIES FESTIUS L’HORA D’ARRIBADA ES A LES 11,15H. (1) SORTIDES I ARRIBADES NOMÉS DES DE CLUB NAUTIC (AV. DIPUTACIÓ) DE BM CAMBRILS. (3) NOMES DISSABTES FEINERS.(4) ENLLAÇ A TARRAGONA VENINT O ANANT A REUS. NOTA: HORES SORTIDA DE SALOU: MONUMENT JAUME I. SORTIDES DE REUS: PL. DE LES OQUES. NOTA: LES EXPEDICIONS ASSENYALADES PODEN INICIAR-SE O ACABAR-SE A BARCELONA CIUTAT.

PLANA Més de 400 autocars al seu servei

Preu bitllet Aeroport de Barcelona des de Pineda, Salou i BM Cambrils: 16,90€

SORTIDES DE BARCELONA

(Passeig de Gracia, 36)

DE DILLUNS A DIVENDRES (FEINERS) 04,00-05,30-06,30(E) 07,00-07,30(E)-08,00 08,50-10,00-11,00 12,00-13,30-15,00 16,30-17,30-18,30 19,30-20,30(E)

07,15(E)-08,30-09,30 10,45-12,00-13,15 14,30-15,00(E)-15,45 17,00-18,15-18,15(E) 19,15-20,15-21,15 22,15-23,15

DISSABTES FEINERS I FESTIUS

Reus- Pineda - Salou - BM Cambrils - AEROPORT DE BARCELONA (TERMINAL 1 i TERMINAL 2) DE DILLUNS A DIVENDRES (feiners)

SORTIDES DE TARRAGONA (Estació autobusos)

DIUMENGES

09,05 10,05 11,20 12,35 13,50 (3)

ARRIDADES CAMBRILS BM

L’experiència d’Altafulla El parc biològic d’Altafulla és un clar exemple de la utilitat dels biòtops. A més de la contribució a la regeneració del mar i de faci· litar la vida de la flora i la fauna, permeten convertir l’espai en una aula educacional. La regi· dora de Medi Ambient de l’Ajun· tament d’Altafulla, Montserrat Castellarnau, va dir que el parc ha estat visitat pels nens del po· ble i la voluntat de l’ajuntament és «potenciar-lo». «Els biòtops estan a una profunditat d’uns cinc metres i és molt gratificant veure com es mouen els peixos», va dir Castellarnau. En la localitat de Torredem· barra també hi ha un parc bio· lògic, que, com el d’Altafulla, té la missió de regenerar la vida al mar i, també, apropar-lo als ha· bitants del municipi a través de diferents activitats aquàtiques i d’educació, i de sensibilització en favor de la conservació del medi marí. Els dos parcs sumen una ex· tensió de 200 metres quadrats. El de Torredembarra està situat a una profunditat de 4,5 metres i el d’Altafulla a 5,5 metres de mit· jana, dins de la zona de bany i a uns dos-cents metres de la costa.

TEMPORADA ALTA: DE L’1 DE MAIG A L’1 DE NOVEMBRE

TEMPORADA ALTA: DE L’1 DE MAIG A L’1 DE NOVEMBRE

DISSABTES FEINERS I DIES FESTIUS

DE DILLUNS A DIVENDRES (feiners)

una setmana un equip format per tres persones», va indicar. El cost de cada biòtop supera els 1.500 euros.

EXCURSIONS - RESERVES GRUP

977 54 04 93

INFORMACIÓ: www.autocarsplana.com www.busplana.com 977 55 36 80 607 563 884 – 649 469 858

04,00-05,30-07,00 08,00-09,00-10,00 11,00-12,00-13,30 15,00-16,30-17,30 18,30-20,00

08,00-09,30-10,45 12,00-13,15-14,30 15,45-17,00-18,15 19,15-20,15-21,15 22,15-23,15

DIUMENGES

04,00-05,30-07,00 08,00-09,00-10,00 11,00-12,00-13,30 15,00-16,30-17,30 18,30-20,00

08,30-09,30-10,45 12,00-13,15-14,30 15,45-17,00-18,15 19,15-20,15-21,15 22,15-23,15

(E) Expedicions “exprés” directes des de Tarragona fins l’entrada de Barcelona i a l’inrevés (1’10 hores des de.Tarragona a l’entrada de la Diagonal aproximadament).Desprès l’autocar fa la resta de parades dins de Barcelona fins al Ps Gracia, 36. Expedicions normals 1’25 hores des de Tarragona fins a l’entrada a la Diagonal (Palau Reial)


6

diarimés 13/06/2018

TARRAGONA

EDUCACIÓ

Textos de Rodoreda, Guimerà i Lorca a les primeres proves de Selectivitat Per segon any s’ha utilitzat un aparell detector d’auriculars per evitar que els alumnes copiïn GERARD MARTÍ

Laia Riba/ACN

Un total de 3.201 alumnes del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre van començar ahir les Proves d’Accés a la Universitat (PAU), amb la prova de Llengua Castellana i Literatura. En l’edició d’enguany, s’ha incrementat un 10% els matriculats a les proves, 320 alumnes més que l’any anterior. Aquest és el segon any que s’utilitza un aparell detector d’orelleres per evitar que els alumnes copiïn a les proves. El coordinador de les PAU a la demarcació de Tarragona, Antoni Garcia, ha de passar per tots els centres per revisar que no hi hagi cap dispositiu, «de moment no em trobat cap dispositiu, l’any passat tres alumnes es van treure el rellotge intel·ligent, potser per precaució», declarava ahir Garcia. Com és habitual, diversos alumnes es van despistar equivocant-se de tribunal o es van perdre per no saber a on havien d’anar, manifestava el coordinador. «Alumnes de Tortosa han vingut fins a Tarragona perquè es pensaven que la prova era als campus universitaris de Tarragona, en comptes del Campus de Terres de l’Ebre, ja que havien d’anar a la Universitat Rovira i Virgili», explicava com anècdota Antoni Garcia. Com a novetat, enguany s’han habilitat zones de descans amb

Una vocal lliurant un dels primers exàmens a les aules del Campus Catalunya de Tarragona.

S’han habilitat zones de descans amb fonts d’aigua per als alumnes, vocals i acompanyants fonts d’aigua perquè els alumnes, vocals i acompanyants puguin descansar o preparar els següents exàmens. A més, per segon any consecutiu, es manté

La igualtat entre homes i dones es cola en la prova d’expressió escrita en llengua castellana un tribunal ordinari especial per a alumnes amb dislèxia o TDAH. Els alumnes que fan la selectivitat van poder escollir, a l’examen de Llengua Catalana i

Literatura, si analitzaven un fragment de La plaça del Diamant, de Mercè Rodoreda, o un text periodístic sobre els robots, de Javier Borràs, publicat al digital Crític. A més, d’entre les lectures obligatòries a Batxillerat, la prova també va plantejar preguntes sobre Terra Baixa, d’Àngel Guimerà. En expressió escrita, els futurs universitaris van escollir entre

redactar un text formal sobre les implicacions de la revolució robòtica, amb un balanç sobre què pot suposar la incorporació d’aquesta tecnologia per a la humanitat; o bé un article en què relatessin, en primera persona, una situació real o fictícia en què van haver de convèncer algú de fer una cosa que no desitjaven. A més, els alumnes van haver de respondre a la part comuna de la prova, en què s’han plantejat diverses qüestions de sintaxi i gramàtica. La igualtat efectiva entre homes i dones a l’actualitat va ser una de les opcions que els alumnes van poder escollir per demostrar la seva expressió escrita en llengua castellana La prova demanava com a mínim tres arguments per elaborar un text d’entre 100 i 150 paraules. Els qui van escollir aquesta opció, van haver de comentar un text de l’historiador israelià Yuval Noah Harari, on tractava precisament les diferències entre homes i dones. L’altra opció ha comptat amb un diàleg de La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca, i els estudiants van haver d’escriure sobre els trets lingüístics dels textos dialogats.

www.diarimes.com Mira les imatges a la web

ERC, Cs, PDeCAT i CUP reclamen mesures per revitalitzar el barri del Port Els grups municipals d’ERC, Cs, PDeCAT i CUP reclamaran, mitjançant una moció al plenari d’aquest divendres, diverses mesures tant a curt com a llarg termini per millorar i revitalitzar el barri del Port. Els quatre grups municipals, que han consensuat la moció amb l’Associació de Veïns del Barri del Port, veuen amb preocupació la situació en què es troba actualment aquesta zona de la ciutat, una Part Baixa que «ha estat i és víctima d’una degradació progressiva a la qual cal posar fi». Un dels objectius de la moció és, per una banda, posar en marxa mesures urgents relacionades sobretot amb la millora de l’espai públic i, per l’altra, elaborar un pla integral per tal de resoldre les deficiències. Redacció

Cs proposa destinar una subvenció al Banc d’Espanya El portaveu municipal de Ciutadans a Tarragona, Rubén Viñuales, ha instat a l’equip de govern municipal a sol·licitar al Ministeri de Foment «la subvenció de l’1% cultural per aconseguir el finançament necessari per rehabilitar el Banc d’Espanya i obrir-ho a la ciutadania», després que el Govern hagi donat a conèixer les bases de la subvenció i un cop surtin aprovats els Pressupostos Generals de l’Estat. Redacció


TARRAGONA

MERCADET

13/06/2018 diarimés

7

GASTRONOMIA

DIARI MÉS

La Fira del Vi confia a superar les 18.000 degustacions de l’any passat Vint-i-un cellers de la DO Tarragona oferiran més de cent vins aquest cap de setmana a la Rambla GERARD MARTÍ

Carles Gosálbez

Caseta que desapareixerà en les pròximes setmanes.

Només una caseta de la llum frena el trasllat dels marxants El trasllat dels marxats del mercadet de la Rambla Nova a la plaça Corsini només depèn de la desaparició d’una caseta on hi ha elements de canalització elèctrica, va dir ahir la presidenta de l’empresa municipal de mercats Espimsa, Elvira Ferrando. L’enderroc de la caseta i la construcció d’una nova escomesa de llum pot requerir un període de temps aproximat de tres setmanes. Tot i que Ferrando no va avançar cap calendari,

va comentar que, un cop resolta aquesta situació, els marxants ja podran traslladar-se a Corsini. La presidenta d’Espimsa estima, com un calendari viable, a mitjans del mes de juliol. Per altra banda, Ferrando va dir que el nombre de parades que hi haurà al mercadet els dimarts seran 87, i, els dijous, 95, «què és el número màxim». Amb el trasllat «guanyaran el mercadet i el mercat», va dir la presidenta d’Espimsa. Carles Gosálbez

Un total de 21 cellers provinents de les quatre comarques de la Denominació d’Origen Tarragona –Tarragonès, Alt Camp, Baix Camp i Ribera d’Ebre– participaran, des del divendres i fins al diumenge, en la vintena edició de la Fira del Vi. Els estands estaran ubicats a la Rambla Nova i es podran tastar més d’un centenar de vins i caves. El president de la DO Tarragona, Lluís Grogués, va informar que «mantenim el preu de sis tiquets més una copa de degustació, de dotze euros, i l’objectiu és superar la presència de gent que acudeixi a la fira». La secretària de la DO, Àngels Collado, va informar que, en l’edició de l’any passat, es van servir 18.000 degustacions i hi havia un celler menys. «Aquesta fira és molt important per a promocionar els nostres productes», va afegir Collado, qui va recordar que «alguns dels estands oferiran, també, productes relacionats amb el turisme enològic i gastrocultural». Com a prèvia, enguany,

Elvira Ferrando i Lluís Grogués, ahir en la presentació de la Fira del Vi al Mercat Central.

s’han programat tastos maridats amb productes de proximitat del Mercat Central. Els dos darrers es faran avui i demà, dijous. La presidenta d’Espimsa, Elvira Ferrando, va anunciar que

es treballa en la possibilitat que el Mercat Central aculli «una o dues vegades a l’any, com a mínim, una iniciativa que relacioni els vins de Tarragona amb la seva gastronomia». Ferrnado va re-

marcar que la Fira del Vi de la DO Tarragona arriba a la seva vintena edició. Els estands obriran les seves portes el divendres, a les 18 hores. Dissabte i diumenge ho faran a les 12 del migdia.


8

diarimés 13/06/2018

JOCS MEDITERRANIS

CERIMÒNIA

Només queden unes 2.000 entrades per a la inauguració dels Jocs Des de l’organització es qualifica d’èxit total el ritme de venda d’entrades de l’acte del 22 de juny CRISTINA AGUILAR

Vicente M. Izquierdo

A falta d’una setmana i mitja per a l’arribada dels Jocs Mediterranis a Tarragona, el ritme de venda d’entrades per als esdeveniments esportius és força elevat. De fet, des de l’organització de Tarragona 2018 es mostren més que satisfets amb l’acollida que estan tenint els jocs dies abans de la seva disputa. Especialment, crida l’atenció la bona acollida que està tenint la inauguració dels Jocs, que tindrà lloc el 22 de juny a la nit. Queden unes 2.000 entrades per poder assistir al que, segons asseguren des de l’organització, serà un acte espectacular. Si es té en compte que la capacitat del Nou Estadi, on se celebrarà l’acte, és de 14.500 persones i que entre esportistes, autoritats i compromisos es van deixar apartades unes 6.000 localitats, queden unes 8.500 a la venda. Si se n’han venut 6.500, significa que queda menys d’un 20 per cent de l’aforament total. Al ritme que

SALUT

Repartiran 12.000 cremes solars a esportistes i voluntaris L’organització dels Jocs Mediterranis Tarragona 2018 i Skeyndor han signat un conveni de donació pel qual es proporcionaran cremes solars als esportistes, voluntaris, organització i membres de la família mediterrània durant la celebració de l’esdeveniment. El conveni contempla una donació de 12.000 cremes solars Sun Expertise SPF 50+ Blue Light Tech-

nology per cobrir les necessitats organitzatives dels Jocs. Skeyndor és una marca amb més de 50 anys d’experiència i investigació en cosmètica professional dedicada a crear solucions de bellesa i cura professional de la pell. Convertida en un referent nacional i internacional en cosmètica professional, gràcies al rigor científic aplicat a totes les seves formulacions i als extraordinaris avenços que han marcat la seva trajectòria.

CULTURA

Inauguren ‘Set segles de l’Arxiu de la Corona d’Aragó’

El ministre Méndez de Vigo, inaugurant les obres del Nou Estadi aquest mes de gener.

s’estan venent les entrades, és més que probable que es pengi el cartell de «No queden tiquets». A banda de l’espectacularitat de l’acte, la presència del rei Felip VI també ha aixecat molta expecta-

ció. El Rei, que ja ha estat a Tarragona en altres ocasions, serà el convidat d’honor d’una cita a la qual no hi faltarà ningú. Les previsions són que, a mesura que passin els dies, es vagin reser-

vant les millors localitats, amb què aquells que vulguin assistir a l’acte en un bon seient, hauran d’apressar-se i entrar a la pàgina web de Ticketmaster, que és on es vénen totes les entrades.

Aquesta tarda, a partir de les set, tindrà lloc la inauguració de l’exposició Set segles de l’Arxiu de la Corona d’Aragó, la qual estarà oberta al públic i serà visitable fins el 19 d’agost. Aquesta mostra s’ubicarà a l’Antic Ajuntament de la ciutat (al número 41 del carrer Major de la ciutat de Tarragona) i està emmarcada en el Programa Cultural dels Jocs, que va

carregat d’actes i de propostes que estan relacionades o vinculades amb aquest esdeveniment esportiu, que donarà el tret de sortida el pròxim 22 de juny amb la inauguració, al Nou Estadi. La inauguració comptarà amb la presència de la consellera d’Esports de l’Ajuntament de Tarragona, Elisa Vedrina; el director de l’Arxiu de la Corona d’Aragó, Carlos López, i el subdirector general adjunt dels Arxius Estatals, Antonio Alonso.

plicar ahir que «és la primera vegada que en una competició esportiva d’aquesta importància hi ha una campanya especifica que va adreçada a què els comportaments siguin els correctes respecte a les conductes sexistes i qualsevol tipus de violència sexual». El grup Komando Nits Q també farà sortides per les diferents seus de Tarragona i repartiran polseres, xapes, díptics i materials divers.

tes i qualsevol tipus de violència sexual en els diferents contextos. Les pràctiques sexistes quotidianes són difícils d’identificar, ja que moltes vegades formen part de la cultura, costums, tradicions, i no existeix una consciència crítica del seu caràcter discriminatori. La campanya, engegada el 2016, pretén visibilitzar aquestes conductes amb una línia de treball estable i continuada per tal de crear consciència i canviar la mirada del jovent, dels professionals i de la ciutadania en els diferents àmbits i contextos socials: educatiu, lleure, laboral, sanitari, esportiu, publicitari.

SOCIETAT

Una campanya per prevenir les conductes sexistes, present als Jocs ‘Respecta’m’ està apadrinada per la llançadora olímpica de martell Berta Castells Redacció

Durant la celebració dels Jocs Mediterranis Tarragona 2018 es durà a terme una nova campanya, que ha nascut amb el nom Respecta’m amb l’objectiu de prevenir les conductes sexis-

tes i qualsevol tipus de violència sexual. En concret, es donarà material informatiu de la campanya als 3622 esportistes –2154 homes i 1468 dones– i el cos tècnic dels 26 països participants. S’instal·laran lones, vinils i es projectaran vídeos que seran els

elements visibles del lema Respecta’m, en cinc idiomes, com seran català, castellà, anglès, francès i àrab. Les lones del Respecta’m quedaran ubicades en diferents espais de l’anella olímpica; els vinils en els vestuaris i els cartells informatius sobre la campanya en diferents espais

d’on se celebraran els Jocs. També es facilitarà formació als voluntaris sobre la campanya perquè puguin donar informació. La campanya està apadrinada per la llançadora olímpica de martell Berta Castells. La regidora de Polítiques d’Igualtat, Ana Santos, va ex-

‘Respecta’m’ Respecta’m és un projecte de ciutat que ha decidit impulsar l’Ajuntament de Tarragona per tal de prevenir conductes sexis-

FORMACIÓ

Els voluntaris continuen formant-se i preparant-se

TARRAGONA 2018

Les seus estan acollint aquests dies molts joves que segueixen aprenent Redacció

Els voluntaris són una pedra angular de cara als Jocs Mediterranis. Així ho entenen els responsables d’aquest esdeveniment i, per aquest mateix motiu, tots els voluntaris i voluntàries que participaran en Tarragona

2018 continuen formant-se per poder aprendre la millor manera d’ajudar. La formació és una via que han acollit moltes persones per poder prendre part en el que seran, per a molts els millors Jocs Mediterranis de tota la història. Tots ells volen ajudar i, de passada, aconseguir una formació que els ajudarà en

un futur pensant en el seu futur professional. Els voluntaris s’estan desplaçant aquests dies a les seus que acolliran les diverses modalitats esportives dels Jocs per conèixer en primera persona el terreny sobre el qual hauran de treballar. Resten nou dies perquè comencin els Jocs, i tothom ja està a punt.

Una fotografia de família d’un grup de joves que ajudarà en els Jocs des del voluntariat.


REUS

13/06/2018 diarimés

9

JUDICIAL

L’Ajuntament recupera 115.000 euros i s’aparta del cas Tecnoparc Ara Reus, impulsor de la denúncia, vol que la quantitat que han tornat Bergadà i Cunillera sigui destinada a millorar Redessa 1 Mónica Pérez

L’empresa municipal Redessa ha ingressat, a finals de la setmana passada, 115.187,74 euros que es corresponen amb les quantitats consignades al jutjat, al març del 2017, per l’expresident de la societat Tecnoparc, Àngel Cunillera –81.273 euros–, i per l’exregidor i exconseller de la mateixa, Jordi Bergadà –33.923 euros–, arran de la denúncia que Ara Reus va presentar a 2012 per presumptes delicte societari, falsedat documental i delicte contra l’administració pública per haver facturat serveis professionals al Tecnoparc quan encara ostentaven aquests càrrecs. Els diners estan ja a disposició de l’Ajuntament de Reus que, després d’haver-los rebut i tal com confirmaven ahir fonts municipals al Diari Més, considera refet el dany patrimonial i ha decidit apartar-se de la causa. Correspondrà al consell d’administració de Redessa, al conseller delegat o a altres mecanismes, a

partir d’aquest moment, determinar a què es destinarà la xifra, que entrarà als comptes en forma d’ingrés extraordinari. Les mateixes fonts no es pronuncien sobre en què repercutirà l’Ajuntament la quantitat. En aquest sentit, el regidor d’Ara Reus Daniel Rubio avançava ahir des de la seu del partit al carreró del Castell que a la formació li «agradaria» que els 115.187 euros alimentessin dos projectes vinculats a «allà d’on van sortir»: l’execució de reformes a les instal·lacions de Redessa 1, en forma de «millores a la climatització o els terres d’un espai que és important i que té un rellevant ús», i la creació de línies d’ajudes a emprenedors per facilitar el seu arrelament a la ciutat. Aquesta serà la proposta que el grup posi, doncs, damunt la taula. Ara Reus ja va presentar escrit sol·licitant apartar-se de la causa l’any passat, complint amb el compromís assolit d’inici que

OLÍVIA MOLET

Daniel Rubio, Jordi Cervera i Dolors Vázquez a la seu d’Ara Reus.

«si es tornaven els diners a la ciutat, que és el que buscàvem, no hi continuaríem». El mateix pas que fa ara l’Ajuntament, que «perseguia el reintegrament de

l’import» i, un cop això ha ocorregut, «desisteix de continuar a la causa». Però, a aquesta hi seria encara present la Fiscalia, amb els investigats Cunillera, Bergadà,

POLÍTICA

Rosario Flores inaugurarà el FAR el 30 de juny La cantant Rosario Flores inaugurarà el FAR la nit del 30 de juny amb un gran concert en què, acompanyada de la seva banda habitual, presentarà les cançons del seu darrer treball discogràfic, Gloria a ti, amb una posada en escena energètica i amb el seu personal segell que fusiona el flamenc amb el un pop actual, que beu d’altres sonoritats, com el jazz o el soul. Les entrades ja són a la venda a 20 euros.

‘Fil musical’, cicle de concerts als jardins de Cal Rull Ferran Palau, Pau Vallvé, Maria Rodés i Mostassa configuren el cartell de Fil musical, el nou cicle de concerts de petit format que s’estrena aquest estiu al jardí de la Casa Rull. El cicle es portarà a terme cada dijous de juliol a les 21:00 h i tots els concerts seran d’entrada lliure. El darrer concert servirà per commemorar el 20è aniversari del Concurs Reussona, i per aquest motiu hi actuarà el grup Mostassa.

«No hem fet cap escarni» Tot plegat té l’origen en un informe sol·licitat per Ara Reus a serveis jurídics municipals, a principis de l’any 2012, en relació a les facturacions de Cunillera i Bergadà, i que va desembocar en la constatació de possibles indicis penals. En aquell moment, l’informe va apuntar, entre altres qüestions, la possible emissió i cobrament de factures simulades per desviar fons a empreses municipals i contemplava també que les despeses poguessin resultar exigibles d’acord a la llei per restituir-les a l’empresa pública perjudicada. POLÍTICA

El PSC oficialitza com a alcaldable Andreu Martín en assemblea La Federació socialista del Camp va culminar ahir el procés de primàries OLÍVIA MOLET

Redacció

Andreu Martín ha estat proclamat oficialment candidat socialista per Reus a les properes eleccions municipals. Així ho va comunicar ahir el secretari d’organització de la Federació del PSC del Camp de Tarragona, Kenneth Martínez, als militants que es van reunir en assemblea a la Plaça del Castell. Amb aquest acte, culmina un procés que es va iniciar el passat 25 de maig, quan es van posar en marxa les primàries per escollir cap de llista. La de Martín ha estat l’única candidatura presentada per encapçalar el projecte socialista per optar a l’alcaldia de Reus i, presentats els avals que estableix el reglament de candidats i candidates del PSC, ha estat proclamat candidat automàticament. Un cop proclamat, Martín va dirigir-se a l’assemblea per agrair la confiança de la militància «sense la qual aquesta candidatura no hauria estat possible», i per demanar ara el seu «suport i col·laboració per construir una alternativa sòlida i il·lusionant

l’exgerent del Tecnoparc Xavier Gómez i l’empresari Ramon Urgellès. La instrucció del cas Tecnoparc va tancar-se i l’Audiència de Tarragona, qui ha lliurat els diners de tornada a l’Ajuntament després que fossin inicialment consignats al Jutjat d’Instrucció 1 de Reus, hauria d’assenyalar data per al judici.

El portaveu d’Ara Reus, Jordi Cervera, valorava ahir, en el marc d’una compareixença on també va estar present la lletrada que ha portat la denúncia, Dolors Vázquez, que «quan la vam presentar, molta gent ens va tractar de moltes coses, i hem aconseguit que es tornin 115.187 euros a la ciutat». Insistia en que «de vegades no es confia en la justícia, i aquí hem vist com ha funcionat» i subratllava que Ara Reus «mai no ha volgut fer escarni de res, sinó recuperar aquestes quantitats». Rubio recalcava que «aquí va començar tot el tema d’Innova i es demostra que Ara Reus va destapar tota la trama». El fet de lliurar els diners podria ser considerat un atenuant de cara al judici que afrontin, amb la resta de persones investigades, Cunillera i Bergadà. Segons les darreres informacions fetes públiques, al seu escrit d’acusació, la Fiscalia demanava penes de sis anys de presó per a Cunillera; cinc anys i vuit mesos per a Bergadà; cinc per a Gómez; i quatre i vuit mesos per a Urgellès. També la inhabilitació dels quatre per ocupar càrrecs públics entre deu i vuit anys. I reclamava a l’expresident i l’exconseller que retornessin els 115.187,74 euros que van cobrar de la societat en factures d’uns treballs d’assessorament tècnic i financer que no s’hauria demostrat que duguessin a terme.

Kenneth Martínez va anunciar el nou candidat a la militància.

que permeti recuperar el govern de la ciutat i desenvolupar una proposta que posi les persones al centre de l’atenció política». L’alcaldable també va fer una crida a tota la ciutadania a afegir-se al projecte per tornar a fer de Reus una ciutat emprenedora, dinàmica, capdavantera, que ofereixi oportunitats i sigui refe-

rents en qualitat de vida. «Volem sumar per Reus i junts podrem recuperar el temps perdut», va reblar des de la seu del partit. En clau més estatal, Martín va apuntar que «Amb Sánchez i el PSOE al capdavant i sense el Partit Popular», es demostrarà que «una altra manera de fer política és possible».

El PP exigeix a Pellicer retirar la pancarta pels presos El grup municipal del PP exigeix al «màxim responsable municipal», l’alcalde Carles Pellicer, la retirada de la pancarta que penja del balcó del palau municipal i on es llegeix Llibertat presos polítics, perquè «divideix la ciutat en dos». En un comunicat, el portaveu popular Sebastià Domènech, manté que «la Festa Major de Sant Pere és de tots i tots hi hem de participar» i, per aquest motiu «defensem una festa participativa exaltant els

valors tradicionals de la Festa Gran de Reus» i retirant la pancarta de l’edifici. Domènech valora que «l’alcalde vol excloure la majoria dels veïns de la ciutat un cop més» i «de nou li exigim que governi per tots i despolititzi la nostra Festa Major». Si l’alcalde no retira la pancarta, apunten des del PP, «ens reservem les accions de protesta». El grup demana als reusencs que «la ciutat es vesteixi amb les nostres banderes oficials».


10

diarimés 13/06/2018

REUS

SOCIETAT

Risto Mejide: «La tele té data de caducitat, despertes i ja no hi ets»

OLÍVIA MOLET

Els XII Premis Gaudí Gresol distingeixen, des de FiraReus, el mèrit de deu figures als seus àmbits M.P.

La dotzena edició dels Premis Gaudí Gresol a la Notorietat i l’Excel·lència va distingir ahir fins a deu personalitats de dife· rents àmbits, vinculades al terri· tori, que han destacat per la seva trajectòria professional i per· sonal, pels seus mèrits i la seva dedicació. Els guardons es van lliurar, a les instal·lacions de Fi· raReus, en el context d’una gala solidària conduïda per l’actriu i presentadora Ivana Miño i que va incloure un sopar solidari que aquest 2018 destina els beneficis a l’acció que du a terme la Funda· ció Bonanit. Entre els premiats hi havia fi· gures com el reusenc Ramon Go· mis –en l’àmbit de la literatura–, que es confessava «il·lusionat perquè representa un reconei· xement diferent i amb la perso·

nalitat única de sonar suport a un projecte solidari». O l’actriu de Tortosa Belén Fabra, distingi· da en el camp del cinema i que posava en valor el potencial del guardó per «donar a conèixer la labor de les persones en diferents aspectes de la societat». També, i com a figura més mediàtica, Ris· to Mejide, que explicava que «re· bre qualsevol premi és un honor però aquest és especial pels tan il·lustres premiats que ha tingut al llarg de la història i per formar part d’aquesta llista». El publicista barceloní, que travessa un moment dolç al cap· davant del programa Chester, admetia que «treballar a la tele té data de caducitat, sempre. El que passa és que no la saps. Un dia et despertes i ja no hi ets». «Però, sa· bent-ho», deia, «t’ho prens d’una altra manera». A preguntes dels

TURISME

lació ha operat 5.440 vols, un 3,3% més que fa un any. Coin· cidint amb l’inici de la tempo· rada d’estiu, el pes de Ryanair a l’aeroport s’ha reduït al maig fins al 34%. Tot i això, en l’acu· mulat de l’any l’empresa irlan· desa de baix cost representa el 55% de viatgers. En concret, la companyia Ryanair ha mogut 42.333 passatgers durant el mes de maig, seguida de Tui amb 26.508 i de Jet2.com amb 23.225 usuaris. ACN

CIÈNCIA

Neix un pol d’innovació en salut i nutrició amb fons FEDER L’Ajuntament lidera la creació d’un pol de recerca, desenvolu· pament i innovació (R+D+I) en els àmbits de la salut i la nutrició amb el Projecte d’Especialitza· ció i Competitivitat Territorial (PECT) batejat com a Nutrisalt. El projecte, en el qual hi parti· cipen els principals agents del territori vinculats al sector, com la URV, la Fundació URV, Eure· cat i l’IRTA, està orientat a di· namitzar el sector agroalimen· tari al voltant de la innovació,

La gala que va celebrar-se ahir donarà els beneficis a l’acció de la Fundació Bonanit periodistes sobre la intenció del Premi Gaudí Gresol que ahir va recollir en contraposició a les crí· tiques que, de vegades, ha rebut per la seva manera de treballar, apuntava que «si quan fas alguna cosa ningú no et critica, això vol dir que no ha fet res. Fer coses

vol dir ser criticat. I també és un honor». Mejide, que va donar-se a conèixer al 2006 com al més àcid membre del jurat d’Operaci· ón Triunfo, no se sent una moda: «No hi crec. Porto 12 anys treba· llant com a personatge públic a televisió i 22 com a publicista. Jo crec en el llarg termini, en apos· tar per les coses que duren. I la moda no dura». Des de la cita a FiraReus, on va acudir acom· panyat de la seva parella Laura Escanes, Risto feia una «defen·

sa» de «l’autenticitat». «Si estàs enamorat, mostra’t enamorat. Per què ho has d’amagar? La cà· mera és un detector de mentides brutal i t’enxampa», deia. De l’arquitectura a l’esport Carme Pinós (arquitectura), Anna Veiga (ciència), María Blasco (in· vestigació), Mireia Torres (Medi Ambient), Carlos Latre (televisió), Òscar Cadiach (esports) i Rafael Matesanz (medicina) completen la desena de premiats.

Ahir van presentar-se al Cen· tre d’Art Cal Massó els resul· tats dels Espais d’Acció Col· lectiva pel desenvolupament econòmic local i l’ocupació de Reus, que ha dinamitzat Mas Carandell amb la participació de prop de 80 representants d’empreses, entitats i agents socials de la ciutat, i de manera coordinada amb la Regidoria de Promoció econòmica, Re· dessa i l’Agència de Promoció de ciutat. Les conclusions que es van posar de manifest són que empreses i entitats veuen imprescindible superar la mi· rada estrictament local, teixir xarxes i cercar complicitats, tot expressant la necessitat de treballar en clau de territori. I que l’actiu més important i preuat són les persones, per tant s’ha d’aprofitar i poten· ciar capital humà amb el que compta la nostra ciutat. Tam· bé han manifestat una visió compartida de com es vol la ciutat: dinàmica, emprenedo· ra i inclusiva. Aquests Espais d’Acció Col·lectiva han tingut com objectiu fer la diagnosi i ser un punt de partida per una primera definició d’estratègia de ciutat.

SALUT

L’Aeroport tanca maig amb un 5,9% més de viatgers L’Aeroport de Reus ha tancat el maig amb un tràfic de 122.969 passatgers, un 5,9% més que al mateix mes de l’any passat. Segons les dades d’Aena, du· rant els primers cinc mesos de l’any les instal·lacions del Baix Camp han acumulat 196.536 usuaris, un 5,2% més que en el mateix període del 2017. Pel que fa a les operacions, l’Aeroport ha comptabilitzat 1.687 movi· ments, un 7,6% menys que al maig del 2017. Fins ara, la instal·

El publicista barceloní Risto Mejide, el premiat més mediàtic, a FiraReus.

La voluntat d’una ciutat més dinàmica, la conclusió dels Espais d’acció col·lectiva

la salut, l’economia verda i la internacionalització en el marc d’una política d’especialització territorial. El consistori compta amb el suport de diferents ajun· taments: Tarragona, Constantí, la Selva del Camp o Maspujols. Els projectes a partir d’aquest PECT en l’horitzó de l’any 2020 suposaran una inversió total d’1.924.619 euros, cofinançats al 50% pels fons europeus FE· DER de Catalunya i un 25% per la Diputació. ACN

El pas del CMQ a l’antic hospital es durà a terme en tres fases La darrera d’elles contemplarà la instal·lació de quiròfans al mateix edifici OLÍVIA MOLET

M.P.

L’operació de crèdit pel tras· llat del CMQ que va aprovar el ple en sessió d’aquest dilluns es traduirà en un pla d’inversió per posar en marxa l’activitat a dependències de l’antic hospital que preveu tres fases. La regidora de Salut, Noemí Llauradó, precisava al desenllaç del ple que la primera d’elles es correspon amb el trasllat de consultes i oficines, la segona té a veure amb donar lloc a l’es· pai de planta i la tercera preveu la instal·lació de quiròfans que de moment aniran al Sant Joan. Els imports per a cada fase són 1.243.238 euros, 274.214 euros i 994.244 euros respectivament. En la primera d’elles, tal com precisava l’Ajuntament en la informació ampliada del ple, es contempla una despesa addicio· nal en equipament que ascendi· rà als 500.000 euros. El préstec autoritzat amb CaixaBank i l’Institut Català de Finances, per un import total d’1.517.452 euros, té un termini d’amortització de 12 anys. Una vegada aprovada l’operació de

FiraReus acull l’acte central del Dia del Donant de Sang demà La regidoria de Salut de Reus col·labora en l’organització de l’acte central del Dia Mundial del Donant de Sang, que se ce· lebra a Reus demà, a partir de les 11:00h a FiraReus. Aquest 2018, a més, la celebració del dia servirà per commemorar els 30 anys d’història de la Fe· deració Catalana de Donants de Sang. L’acte vol un home· natge a donants, entitats, ins· titucions i organitzacions que promocionen la donació.

La Fira d’Ocupació PICE que organitza la Cambra, a punt

Una imatge d’arxiu de l’exterior de l’antic hospital.

crèdit el pas següent és l’adjudi· cació de l’obra, que es produirà en els propers dies i recaurà en una de les dues empreses que es van presentar al concurs pú· blic que es va tancar el 6 d’abril de 2018. Una vegada feta l’ad· judicació, les obres podrien co· mençar en qüestió de setmanes i acabar a final d’aquest any o

principis del vinent. El CMQ compta amb una plantilla d’uns 130 professionals i amb 200 consultors. Anual· ment realitza al voltant de 5.000 altes d’hospitalització, 4.400 in· tervencions quirúrgiques, fins a 1.300 intervencions ambulatò· ries, 24.000 urgències, 85.000 visites i 98.000 exploracions.

La Cambra organitza, demà dijous, de 9:00 a 14:00h a la Llotja, la Fira d’Ocupació PICE amb l’objectiu d’afavorir la in· troducció dels joves de 16 a 29 anys al teixit empresarial amb el contacte amb empreses. A nivell pràctic la fira permetrà als joves millorar la seva ocu· pabilitat amb tallers pràctics de realització de currículum i marca personal, tot informant de programes especialitzats de formació.


CAMP DE TARRAGONA

13/06/2018 diarimés

11

SUCCESSOS

Ferran Civit serà el president de la Comissió d’Investigació sobre el Castor El diputat al Parlament d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) Ferran Civit serà el president de la Comissió d’Investigació sobre el cas Castor, que es posarà en funcionament els propers dies a la cambra catalana. L’elecció de Civit es va acordar ahir per majoria a la Junta de Portaveus, que també va decidir que es constitueixi una Mesa complerta tot i no ser necessari a les comissions d’investigació. Els diputats ebrencs Irene Fornós i Lluís Salvadó exerciran de portaveus del Grup Republicà a la comissió. La creació d’aquesta comissió es va aprovar en el darrer ple a partir d’una proposta d’ERC que es va registrar conjuntament amb JxCat, Catalunya en Comú i la CUP.

Denunciat el conductor d’un camió amb matèries perilloses per consum de cocaïna Els Mossos d’Esquadra han denunciat el conductor d’un camió que transportava matèries perilloses per haver donat positiu per consum de cocaïna en la prova de detecció de drogues. Els agents el van enxampa, ahir, en el marc d’un control de transport a l’AP-7, al seu pas per Torredembarra. Després de constatar el positiu per drogues, l’home va quedar denunciat administrativament i els mossos van immobilitzar el vehicle. Aquesta denúncia s’emmarca en un control de trànsit realitzat aquest dimarts a les vies ràpides que passen pel Camp de Tarragona, on també van participar inspectors de transports. Durant el dispositiu, es van controlar 32 vehicles i es van interposar diverses denúncies. ACN FELICITACIONS

La dona del Morell va morir de forma violenta per ferides d’arma blanca La veïna de Vila-seca detinguda que podria tenir relació amb la seva mort va arribar al polígon amb el cotxe que la víctima olívia molet

Shaila Cid

Una setmana després de l’assassinat d’una veïna del Morell de 59 anys dins d’un cotxe al polígon Alba de Reus es van desvetllant més dades. Divendres passat, la presumpta autora del crim, una veïna de Vila-seca, va ingressar a presó de forma provisional sense fiança per suposat un delicte d’homicidi o assassinat. La detinguda i la víctima van arribar en el mateix cotxe al polígon on es va produir el crim, segons ha pogut saber Diari Més. Els motius pels quals una dona hauria llevat la vida a l’altra es desconeixen encara. És per això, que la investigació segueix oberta per esclarir els detalls, entre aquests, el mòbil del crim. D’altra banda, l’autòpsia de la víctima ha confirmat que la dona, veïna del Morell, va patir una mort violenta. Concretament, va morir apunyalada per una arma blanca, tipus ganivet o navalla, segons han confirmat fonts policials.

La presumpta autora del crim es troba en presó provisional mentre s’investiga el cas

El carrer Pelleters del polígon Alba, on es trobava estacionat el vehicle amb el cos de la víctima.

Els fets es van produir a un quart i cinc de dotze de la nit del passat dissabte, 2 de juny, quan

una dona veïna del Morell i de 59 anys d’edat va ser trobada morta dins un vehicle que estava obert

i amb els quatre intermitents al carrer Pelleters del polígon Alba, a tocar del terme municipal de

Vila-seca, tal com va avisar una persona que es trobava per la zona. El dimarts següent, els Mossos d’Esquadra detenien una dona, de 57 anys i veïna de Vila-seca, al seu habitatge del carrer de la Font del municipi, pressumptament relacionada amb la mort de la veïna del Morell. Finalment, la detinguda va passar a disposició judicial i van decretar presó provisional comunicada i sense fiança per un delicte d’homicidi o assassinat mentre el cas continua en secret de sumari.

INFRAESTRUCTURES

Aproven la construcció de tres rotondes i la millora d’enllaços de la N-340 Les obres compten amb un pressupost de 2,8 milions d’euros per part del Ministeri de Foment ACN

El Ministeri de Foment ha sotmès a informació pública el projecte de traçat i construcció de tres rotondes, així com la millora de diversos enllaços a la carretera N-340, segons va publicar aquest dimarts el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE). Amb un pressu-

post de licitació de 2,8 milions d’euros, aquestes obres han de permetre aixecar tres rotondes a l’altura dels termes municipals de Sant Carles de la Ràpita, Amposta i l’Ampolla. També s’inclou la millora d’enllaços perquè guanyin en funcionalitat al terme municipal d’Alca-

Envia el text i la foto de qui vulguis felicitar a publicitat@mestarragona.com

nar –amb la construcció de dos glorietes per formar un enllaç en forma de diamant–, a Sant Carles de la Ràpita –amb una rotonda a la N-340 per ordenar correctament els moviments de l’enllaç existent– i a l’Ametlla de Mar, també amb dos glorietes externes per formar un enllaç

de diamant. Addicionalment, s’ha previst la millora de la intersecció de la carretera N-340 en el tram del Coll de Balaguer, a l’Hospitalet de l’Infant, amb el teòric objectiu de millorar la seguretat vial. El moviment veïnal que reclama la gratuïtat de l’autopista

El vessament podria restringir el bany Redacció

¡¡¡Muchas felicidades!!! Un beso muy grande ¡de parte de toda la familia!

Que la felicitat t’acompanyi sempre i que els teus somnis es facin realitat! Feliços 9 anys Nil! T’estimem molt!

AP-7 ja ha anunciat que demanarà als ajuntaments ebrencs que presentin recursos en contra d’aquestes actuacions. Consideren que la construcció de noves rotondes a la N-340, arran de l’acord de l’anterior govern del Partit Popular amb la Generalitat de Catalunya i alcaldes, no solucionaran els greus problemes de sobrecàrrega i accidentalitat que pateix la via. Per contra, consideren que, a la pràctica, entorpiran la fluïdesa del trànsit i forçaran els conductors a desviar-se per l’AP-7 i, així, beneficiar els interessos de les empreses concessionàries de l’autopista de peatge.

MEDI AMBIENT

Abocament controlat d’aigües residuals a Roda, Creixell i la Torre

Antoni, moltes felicitats en el dia del teu sant.

L’autòpsia del cos confirma que va morir apunyalada amb un objecte punxant

El Centre de Coordinació Operativa de Catalunya de la Generalitat ha alertat que la qualitat de l’aigua de les platges de Torredembarra, Creixell i Roda de Barà es podria veure alterada per un abocament al mar d’ai-

gües residuals. El vessament, comunicat per l’Agència Catalana de l’Aigua, correspon a una aturada programada de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) que s’està efectuant des d’ahir i fins al dijous. Aquesta s’està duent a terme a través de

quatre emissaris, un dels quals es troba a menys de 500 metres de la platja, dins el terme municipal de Roda de Berà. Tot i que l’abocament es fa mar endins, la ploma d’aigües residuals podria alterar la qualitat de les aigües de bany de les platges del voltant del lloc de l’incident i, fins i tot, el bany es podria veure restringit temporalment. Els ajuntaments dels tres municipis han avisat públicament als ciutadans a través de les seves xarxes socials. De moment, cap d’ells ha restringit el bany a l’espera de si, finalment, les aigües residuals arriben a les seves platges.


12

diarimés 13/06/2018

CAMP DE TARRAGONA

INFRAESTRUCTURES

El Síndic de Greuges demana convertir la via de la costa en un tramvia

olívia molet

L’òrgan ha rebut més de 200 queixes pel desmantellament i insta a buscar una «solució» ACN/Redacció

El Síndic de Greuges ha demanat que l’actual línia ferroviària d’entre Port Aventura i l’Hospitalet de l’Infant es converteixi en una infraestructura de transport públic intermunicipal, com un tren-tramvia. L’òrgan, que es va pronunciar ahir arran de més de 200 queixes en el que va d’any pel desmantellament d’aquest tram, apunta que desmuntar l’estructura «deixa sense cap alternativa que faciliti o millori la mobilitat dels usuaris de la xarxa de Rodalies de Catalunya» per la «llunyania de la variant del corredor mediterrani» respecte Salou o Cambrils que, a més, «perden la connexió entre si». Així, insta la Generalitat i el govern espanyol a cercar la millor solució tècnica per la conversió de la línia a un tramvia

i afirma que aquest hauria de figurar entre els temes prioritaris en l’agenda a tractar entre els dos executius. Segons aquest organisme, la xarxa de Rodalies de Catalunya pateix «nombroses deficiències» i la desaparició d’una línia que dóna servei a més de 675.000 usuaris de Salou i Cambrils fa necessari «un estudi exhaustiu del cas i una decisió motivada». Les queixes rebudes també posen de manifest que el desmantellament d’aquesta línia contradiu les determinacions territorials del Pla territorial parcial del Camp de Tarragona, en què es recullen les actuacions de condicionament tren-tramvia i que estableix que el sistema ferroviari i tramviari té un caràcter estratègic i prioritari dins les infraestructures de mobilitat

Imatge de les vies del tren travessant el carrer Barcelona de Salou.

i transport. També manifesten que implicarà conseqüències rellevants de caràcter ambiental i social a la regió. De fet, les persones afectades exposen que les estacions més properes quedaran a dos quilòmetres de les actuals, una mitja hora a peu, cosa que les fa «absolutament inadequades si no es vol utilitzar el cotxe privat». Al Departament de Territori i

Sostenibilitat de la Generalitat el Síndic li recorda que ha de defensar davant de Foment, conjuntament amb els municipis afectats, el projecte de condicionament tren-tramvia de l’actual línia ferroviària. L’alcalde de Salou, «satisfet» Per la seva banda, l’alcalde de Salou, Pere Granados, es va mostrar ahir molt satisfet amb la

resolució del Síndic de Greuges sobre aquesta qüestió. Segons va recordar, en la resposta de l’Ajuntament de Salou al Síndic, en data 26 de febrer, ja s’esmenta la previsió d’una nova connexió des de Salou fins el ramal que va de Tarragona a la xarxa del Corredor. A més, d’estar prevista la implantació d’un tren tram que uniria les principals ciutats de la costa, així com amb l’interior.

Detinguts pare i fill per usar les mateixes plaques de matrícula en dos vehicles Els Mossos d’Esquadra han detingut dos veïns de Tarragona, pare i fill de 68 i 41 anys d’edat, per utilitzar les mateixes plaques de matrícula en dos camionetes diferents de la seva propietat. Els agents van detectar el passat 24 de maig una camioneta estacionada a Mont-roig del Camp amb unes plaques de matrícula que no coincidien amb les que li pertocarien pel número de bastidor. Posteriorment, van comprovar que, en realitat, pertanyien a una camioneta idèntica a nom d’una empresa amb seu a Tarragona. Per contra, a través del número de bastidor van esbrinar que el vehicle estacionat constava a nom d’una empresa donada de baixa i amb seu social a Zamora, que no disposava d’assegurança des de 2017 ni ITV des de 2008. Finalment, els investigadors van confirmar que tots dos vehicles pertanyien a pare i fill, titulars de l’empresa tarragonina, i que mitjançant el doblatge de les plaques de matrícula s’haurien estalviat l’assegurança i les inspeccions tècniques d’un dels dos vehicles. ACN

SEGURETAT

Els fets delictius a Salou segueixen a la baixa i cauen un 3% en els últims mesos La xifra es desprèn de la Junta Local de Seguretat celebrada ahir per valorar el darrer any Redacció

Salou va celebrar ahir la Junta Local de Seguretat per fer una valoració del darrer any en qüestions de seguretat al municipi i plantejar les estratègies de cara als jocs mediterranis i la temporada turística. En aquest sentit, l’alcalde Pere Granados

va explicar que «la valoració del darrer any, i especialment en els darrers mesos, ha estat molt positiva i s’ha reduït un 3% els fets delictius, seguint, així, la tendència que es porta els darrers anys». A més, l’alcalde va explicar que s’ha constatat que va la ciutat hi haurà «més presència

de Mossos d’Esquadra que en el dispositiu de l’any passat i seguirem treballant conjuntament amb tots els cossos, però Salou és un municipi tranquil on es pot gaudir de l’espai públic amb tranquil·litat». Per la seva part, el director dels Serveis Territorials d’Interior, Joan Carles de

la Monja, va afegir que «des del punt de vista dels Jocs Mediterranis s’ha fet una explicació més singular sobre el dispositiu que es muntarà en coordinació entre els Mossos i la Policia Local a Salou i també s’ha fet esment al Pla Director del Jocs». El regidor de Seguretat Ciutadana i Mobilitat,

David González, va manifestar, per la seva part, que «tot i que a Salou no hi ha problema amb el top manta perquè portem ja molt temps treballant des de la Policia Local, la petita part de la venda ambulant que hi ha a la zona limítrof amb Cambrils seguirà vigent en coordinació per tal de garantir la seguretat a la zona». Així, a la Junta es va analitzar la situació de seguretat al municipi i la previsió sobre la temporada turística, l’obertura de la comissaria de platja d’aquest estiu o també el pla de mobilitat que s’aplicarà a la ciutat durant els Jocs Mediterranis.

LABORAL

Els empleats de la neteja viària de Salou reclamen una reunió amb l’empresa Insten a negociar el conveni col·lectiu aquest mes de juny i, sinó, estudiaran emprendre mesures Redacció

La vaga dels treballadors de neteja viària i recollida de residus de Salou encara plana com una possibilitat cara aquest estiu. I és que el Comitè d’Empresa reclama una reunió, aquest mes de juny, amb la UTE que té la concessió d’aquest servei –Ur-

baser Nordvert– per iniciar les negociacions, amb la convocatòria de la Mesa Negociadora del Conveni Col·lectiu. «Portem més d’un any esperant que s’iniciïn les negociacions i no hem vist cap moviment al respecte», es destaca des del Comitè, que alhora, es considera que «ha

arribat el moment» de «poder seure a parlar dels principals problemes que existeixen a la companyia: la jornada laboral, el salari, les pagues i els contractes fixes-discontinus». Els treballadors, a més, afegeixen un ultimàtum, tot entenent que aquest mes s’iniciarà el procés. «En cas

contrari, entendrem que la direcció de l’empresa vulnera els drets bàsics de representació», es remarca. Si es donés aquest escenari, el Comitè d’Empresa té previst convocar una nova assemblea per decidir «quines accions es prenen al respecte», entre les quals hi ha prevista la

vaga, tal com els treballadors ja van anunciar el passat mes de març. Concretament, els operaris del servei de neteja viària i recollida de la brossa (amb plantilla que oscil·la entre les 70 i 80 persones) reclamen que s’apliqui el conveni col·lectiu. «Hem analitzat el conveni i no s’ha respectat l’augment salarial, hi ha un 4% de diferència amb el que els treballadors haurien d’estar cobrant. D’altra banda, el conveni marca 35 hores setmanals, però s’estan fent 37 i mitja, o sigui, mitja hora més cada dia», va explicar al març Toni Carmona, representant del sindicat STR.

Rosa Maria Guasch encapçalarà de nou la candidatura d’Avui Democràcia, a la Torre Rosa Maria Guasch encapçalarà la candidatura d’Avui Democràcia en les properes eleccions municipals a Torredembarra. Així ho van decidir les bases del grup aquest cap de setmana, que van apostar per l’actual regidora de la formació. Ara, Avui Democràcia treballarà en la confecció de la llista electoral i en un programa «que permeti retornar la il· lusió dels torrencs i les torrenques en el seu poble», segons s’explica en un comunicat. Des de la formació municipalista «s’entén que ara més que mai té sentit l’existència d’un partit exclusivament local, que es preocupi de resoldre els problemes que pateixen els habitants de Torredembarra, lluny dels enfrontaments i tibantors que en l’actualitat protagonitzen les formacions polítiques d’àmbit supramunicipal», s’afegeix en el text. Quant a Rosa Maria Guasch, funcionaria municipal jubilada, ha estat vinculada amb el món associatiu. Actualment, és vocal de l’Associació de Dones de Torredembarra i sòcia de moltes associacions de la vila i voluntària de Càritas.


CAMP DE TARRAGONA

13/06/2018 diarimés

13

SERVEIS PÚBLICS

Cambrils elimina contenidors de poda per evitar l’alt cost que provoca el mal ús

cedida

El tractament de la fracció vegetal «bruta» amb impropis es penalitza en el preu

L’Ajuntament redueix el nombre a la meitat i estudia com implantar un nou servei de recollida Sílvia Jiménez

L’Ajuntament de Cambrils ha reduït a la meitat el nombre de contenidors de poda a totes les urbanitzacions, una mesura que no ha passat desapercebuda pels veïns. La utilització il·legal que fan les empreses de jardineria d’aquests contenidors –que són per a ús particular– i l’abocament de materials impropis que fan alguns usuaris suposen un sobrecost a les arques municipals per sufragar aquest servei. El consistori està estudiant una nova fórmula de recollida per a les restes de poda que compensi la reducció del nombre d’unitats.

No descarta, de fet, que el servei es pugui oferir porta a porta o a demanda. Del centenar de contenidors de poda que hi ha distribuïts a totes les urbanitzacions de Cambrils, s’ha passat ara a una cinquantena. Veïns que tenien una unitat a prop, ara han de desplaçar-se per trobar el contenidor de poda. «I molts s’han queixat, sobretot gent gran. Abans el tenies a prop de casa, ara t’has de desplaçar per trobar-ne un. Gairebé tothom té jardí o un espai a l’aire lliure a casa a Vilafortuny», explica Juan López, president de la comunitat de veïns Villajardín de Vilafortuny, una de les urba-

més IVA. Quan les restes de poda arriben «brutes», cada tona costa un 19 per cent més, és a dir, 19,97 euros més IVA. Cambrils recull 3.000 tones de restes de poda a l’any. Enguany pagarà 10.000 euros més per la gestió d’aquests residus. «El municipi té tres deixalleries, però, tot i això, no s’ha pogut evitar l’incivisme i el mal ús i hi aboquen de tot als contenidors. D’altra banda, tenim fotografies d’empreses buidant les furgone-

Operaris d’una empresa de jardineria buidant les restes a un contenidor de Cambrils.

nitzacions cambrilenques més extenses i amb una concentració més gran d’habitatges amb jardí. Empreses de jardineria «Hem reduït el nombre de contenidors perquè s’està fent un mal ús i ens està provocant una gran despesa. Ens hem trobat que moltes empreses de jardineria, sobretot d’altres municipis, es desplacen aquí i hi aboquen les restes de poda als nostres

contenidors. Així no paguen el cost de la planta de tractament de residus, que és a on haurien de portar-les», reconeix el regidor de Serveis, Medi Ambient i Obra Pública, Antonio Laguna. Aquesta despesa que s’estalvien les empreses de jardineria acaba repercutint en el cost del servei, ja que l’Ajuntament de Cambrils recull molta més quantitat de fracció vegetal que la que li pertocaria si els contenidors només

els utilitzessin els veïns. A tot això, cal afegir el mal ús que se’n fa dels contenidors de poda, segons Laguna. «Als contenidors de fracció vegetal, sovint hi trobem de tot: runes, mobles, brossa... Tot això ha d’anar a la planta de tractament a on, a més, es penalitza la fracció vegetal bruta», diu Laguna. Per cada tona de fracció vegetal neta, és a dir, sense cap impropi, es paguen 17,78 euros

tes als contenidors de les urbanitzacions. No podem sancionar, si no els enxampem in fraganti o tenim proves», diu Laguna. Laguna assegura que no se suprimiran totes les unitats de recollida de poda i que es garanteix el servei als veïns de les urbanitzacions. Paral·lelament, però, «estem analitzant quina seria la millor solució i aquesta podria passar per fer un servei de recollida porta a porta o a demanda». Aquesta solució és una de les més eficients, ja que assegura la qualitat de la fracció –és a dir, que aquesta s’aboqui neta– i permet més vigilància i control dels abocaments.

FORMACIÓ cedida

L’Escola Internacional del Camp convoca beques i ajuts per a cursar estudis al seu centre Disposen d’ajuts tant pels alumnes de la mateixa escola com per aquells que vulguin accedir-hi Redacció

En el seu sisè any de funcionament, l’Escola Internacional del Camp continua treballant per ajudar els alumnes que ho necessitin a través de les beques i els premis d’excel·lència acadèmica de la Fundació Escola Internacional del Camp (FEIC). Aquests guardons tenen l’objectiu de potenciar les persones que són cada dia millors oferint més al seu entorn, destacant en valors socials i solidaris, amb un bon expedient acadèmic, amb mèrits educatius rellevants, amb una actitud personal destacable i amb un elevat compromís social. Entre les beques, premis i ajudes de la FEIC, n’hi ha dues que poden demanar estudiants de fora de l’escola: Beca Sr. Esteve Blasi: Preferiblement pensada per a alumnes de fora l’EIC però també, excepcionalment, podrien ser

de la pròpia escola que, acabant el 4t d’ESO, tinguin una limitació econòmica per poder cursar aquests dos anys d’estudis preuniversitaris i vulguin fer-los a l’EIC, bé sigui en l’opció de BAT local o l’IB (Batxillerat Internacional). La beca, bianual, cobrirà la totalitat de la despesa acadèmica d’un estudiant durant els dos cursos del Batxillerat. Beques per a estudiants d’ESO: la FEIC promou un conjunt de beques (amb cobertura total o parcial del cost d’escolarització) als estudiants que, venint de fora l’EIC, vulguin cursar-hi els seus estudis i per als qui la condició econòmica pugui ser, a priori, un limitant. Els candidats/tes que ho vulguin poden ser d’arreu i han de presentar la seva candidatura i petició a la FEIC abans del final de juliol de cada curs. La FEIC treballa també per ajudar els alumnes de l’escola

amb altres beques i premis: Beca a l’excel·lència Sr. Joan Gumà: la beca és anual i s’atorga al “millor alumne” de l’escola en el darrer curs, per cobrir l’escolarització del pròxim. Premis Sòcrates Educa: premi per a un alumne en l’àmbit científic, tecnològic o matemàtic. Els estudiants participants són alumnes d’ESO i 1r de BAT/IB de l’EIC que presenten una candidatura elaborada, amb un recull de feina i resultats que és avaluat pel professorat i juntament amb el seu expedient acadèmic. Premis Sòcrates o Educa per l’excel·lència docent (un centrat en l’àmbit científic, tecnològic o matemàtic i un centrat en la pràctica docent en general). Aquests premis, de tipus anual, pretenen promoure i reconèixer l’excel·lència de l’activitat docent en l’àmbit escolar incidint en la innovació educativa, el desenvolupament del pro-

Imatge dels premiats i becats durant la Nit del Mecenatge del curs passat.

jecte Sòcrates Educa i l’aplicació dels quatre pilars de l’escola: internacionalitat, ús adequat de les tecnologies, sostenibilitat i servei a la comunitat. Borsa d’ajuts FEIC: la Fundació treballa tot l’any per aconseguir fons i els assigna mitjançant l’aprovació del Patronat quan hi ha un cas justificat i convenient, sempre de forma anònima i confidencial. Una font important d’ingressos per a

aquests ajuts són les donacions de privats, empreses i institucions, però també la col·lecta que es fa en el sopar benèfic de la Nit del Mecenatge FEIC, que cada curs se celebra a les instal·lacions de l’EIC i aplega a la comunitat educativa en general i convidats especials per a l’ocasió. Enguany tindrà lloc el proper divendres 15 de juny. Els interessats es poden apuntar a: http://eventos.symposium.

events/21780/detail/6a-nit-delmecenatge.html. Places pel proper curs Les places per al proper curs 2018/2019 estan a punt de tancar-se. Tots els interessats, ja sigui com a donant o com a candidat/alumne, poden demanar informació adreçant-se a l’Administració de l’EIC o via e-mail a l’adreça info@escolainternacional.org.


14

diarimés 13/06/2018

CATALUNYA-ESPANYA-MÓN

CAS NOOS

Rebaixen la pena d’Urdangarín i el condemnen a 5 anys i 10 mesos

El govern espanyol proposarà Maria José Segarra com a nova fiscal general de l’Estat

El Suprem l’absol del delicte de falsedat documental en una sentència que és ferma, però que l’exduc de Palma podrà recórrer ACN

El Tribunal Suprem ha condemnat l’exduc de Palma, Iñaki Urdangarín, a 5 anys i 10 mesos de presó, 5 mesos menys que la pena imposada al febrer per l’Audiència de Palma pel cas Noos. També haurà de pagar una multa de 512.553 euros, la mateixa imposada per Palma i l’inhabilita de manera absoluta durant 7 anys i 6 mesos. El Suprem el condemna per malversació, prevaricació, frau a l’administració, dos delictes fiscals i tràfic d’influències, però l’absol del delicte de falsedat documental. El Suprem considera que va usar la seva «situació privilegiada» de membre de la Casa Reial com a «trampolí» per als seus negocis. Pel que fa la infanta Cristina, es manté la responsabilitat civil com a partícip a títol lucratiu en els delictes de malversació i frau dels seu marit, però no per als delictes fiscals. L’Audiència de Palma l’havia condemnat a pagar solidàriament amb Urdangarín

265.088 euros. Ara, amb la sentència del Suprem, se li rebaixa la quantia fins als 136.950 euros La sentència ara ja és ferma, però qui ha de decidir si Urdangarín entra a la presó és l’audiència balear. Actualment, Urdangarín està en llibertat provisional i ha de comparèixer un cop al mes davant un jutjat de Suïssa, on viu amb la família. Tot i això, l’exduc de Palma encara té alguna possibilitat d’evitar la presó: pot demanar l’indult o recórrer en empara al Tribunal Constitucional. Tanmateix, el TC no acostuma a paralitzar entrades a la presó de condemnats a més de 5 anys perquè les considera «greus» i, per tant, no pot aturar l’execució de la sentència. La sentència del Tribunal Suprem, de 353 pàgines i amb Antonio del Moral com a ponent, ha trigat més dos mesos en redactar-se, ja que la vista per estudiar els recursos es va fer el 21 de març. El Tribunal estima el recurs de l’advocacia de l’Estat i

efe

L’exduc de Palma, en una imatge d’arxiu del 2016.

incrementa en 70.000 euros les quanties defraudades a Hisenda en el pagament de l’IRPF. En total, estima que va defraudar 326.276 euros. El Suprem, per tant, rebutja pràcticament la totalitat del recurs d’Urdangarín

i només li accepta la part que fa referència al delicte de falsedat documental. En relació amb la malversació, diu que no es pot «qüestionar la naturalesa pública dels fons sostrets» i fixa la quantia en 445.000 euros. Uns

diners que, segons el Suprem, es van pagar a Noos sense haver-se produït «la correlativa contraprestació». La sentència també recull que Urdangarín va fer valdre la seva posició «de privilegi» per «moure la voluntat» tant del que era director general d’Esports de la comunitat, José Luís Ballester, i també del propi president, Jaume Matas, per aconseguir que contractessin els serveis de l’institut Noos. En el cas del soci d’Urdangarín, Diego Torres, el Suprem rebaixa la pena de 8 anys i 6 mesos fins als 5 anys i 8 mesos. El tribunal el condemna per malversació, prevaricació i frau a l’administració. L’absol del delicte de tràfic d’influències, blanqueig i falsedat documental. Pel que fa a la dona de Torres, la situació la mateixa que la de la infanta Cristina i, si l’Audiència de Palma li exigia 344.934 euros, ara, amb la retirada del delicte contra la hisenda pública, queda rebaixada fins als 172.550 euros.

CATALUNYA

La policia espanyola escorcolla el Departament d’Economia per l’1-O El cap del Gabinet Tècnic, Daniel Gimeno, va ser detingut i posat en llibertat a mitja tarda ACN

La policia espanyola es va endur, ahir, detingut el cap del Gabinet Tècnic del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, Daniel Gimeno, tot i que poques hores després, a dos quarts de set de la tarda, va quedar en llibertat. La detenció es va

produir en el marc d’una investigació relacionada amb l’organització del referèndum de l’1 d’octubre. Els agents van marxar de la seu del Departament després de més de sis hores de registre, que es va limitar a l’ordinador de Gimeno, que hi va ser present. D’altra banda, la policia espa-

nyola va citar a declarar el director de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), Frederic Udina, que es va traslladar a una comissaria i posteriorment va quedar en llibertat. A més de la seu del Departament d’Economia a la Rambla de Catalunya de Barcelona, la

policia espanyola va registrar, també, el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) i la seu de la Generalitat on es controlen els certificats d’enviament de correus, a l’edifici Mediapro. No hi va haver un escorcoll a la seu de l’Institut d’Estadística de

Catalunya, com havien apuntat algunes fonts. Els escorcolls van ser acordats pel jutjat d’instrucció número 13 de Barcelona, que investiga els preparatius del referèndum. En un comunicat, fonts judicials van precisar que aquest jutjat no va acordar cap detenció. El titular del jutjat d’instrucció número 13 de Barcelona manté imputats a diversos exalts càrrecs del Govern pels preparatius de l’1 d’octubre, en una causa en què investiga, entre altres aspectes, si hi va haver malversació i com es van obtenir les bases de dades per al cens del referèndum.

El Consell de Ministres proposarà divendres com a nova fiscal general de l’Estat Maria José Segarra, segons confirmen fonts jurídiques, però no el govern espanyol. Segarra va iniciar la carrera com a fiscal a Barcelona, ha treballat a l’àrea de Protecció de menors i des del 2004 és la fiscal en cap de Sevilla. Té 54 anys, és membre de la Unió Progressista de Fiscals i des del març és membre del Consell Fiscal. Amb més de 30 anys de carrera judicial, ha estat proposada per la ministra de Justícia, Dolores Delgado. Amb el canvi de govern, Maria José Segarra substituirà Julián Sánchez Melgar, que divendres ja va comunicar a la ministra que posava el seu càrrec a disposició del govern espanyol. ACN

Traslladen part d’immigrants a dues embarcacions més per poder anar a Espanya Itàlia va començar ahir el trasllat d’immigrants des del vaixell Aquarius, en alta mar entre Malta i Itàlia, a dues embarcacions de la Marina italiana per fer més espai a la nau i iniciar el seu viatge a Espanya, segons fonts de l’ONG SOS Mediterranée a bord del vaixell. Un total de 400 dels 629 immigrants rescatats durant el cap de setmana i que estan a bord d’aquesta embarcació seran traslladats a un vaixell de la Guàrdia Costanera i a un altre de la Marina italianes. L’embarcació de l’ONG SOS Méditerranée portarà als 229 immigrants restants fins a Espanya. D’aquesta manera, es redueix la capacitat de l’Aquarius i podrà posar rumb amb seguretat cap al port espanyol de València. EFE

EUA EFE

Trump i Kim obren un nou capítol després de tres dècades confrontats Corea del Nord ha acordat abandonar el programa nuclear EFE

Després de gairebé set dècades de tensa enemistat, Estats Units i Corea del Nord van obrir ahir un nou capítol en les seves relacions amb una cimera en què els seus líders van acordar que Pyongyang abandonarà el programa nuclear mentre Washington li garanteix la supervivència. El president nord-

americà, Donald Trump, i el líder nord-coreà, Kim Jong-un, van protagonitzar a Singapur, la primera cimera de la història dels dos països i van aconseguir deixar enrere les tensions del passat per segellar un acord de mínims de tot just quatre punts. Els dos mandataris, que es van reunir durant més de quatre hores a l’hotel Capella de l’illa

de Sentosa després de mesos de tortuoses negociacions que feien témer pel resultat de la cita, finalment van ser capaços de signar una declaració en la qual es van comprometre a desenvolupar noves relacions per a «la promoció de la pau, la prosperitat i la seguretat». L’acord estableix que les negociacions continuaran, però no aporta detalls.

Trump i Kim Jong-un donant-se la mà en la reunió d’ahir.

Dos ferits greus en un exercici de paracaigudistes Dos paracaigudistes van resultar ferits greus i diversos lleus en un exercici que s’estava fent ahir en el camp de maniobres militars de Sant Gregori de Saragossa. Segons fonts militars, els dos ferits greus haurien patit traumatismes cranioencefàlics, un d’ells amb pèrdua de consciència, en prendre terra després del salt, passades les 11.15 hores. Els ferits van ser traslladats a centres hospitalaris. EFE


ESPORTS

13/06/2018 diarimés

15

FUTBOL

El Nàstic no pot fallar en l’elecció del porter si acaba marxant Dimitrievski El macedoni té ofertes interessants, sobretot de l’Espanyol, i un dels que agrada al Nàstic és el meta del Valladolid Isaac Becerra NÀSTIC

Vicente M. Izquierdo

Stole Dimitrievski marxarà del Gimnàstic de Tarragona aquest mercat d’estiu, sempre que no hi hagi cap gir inesperat en els esdeveniments. Això no significa que el club tarragoní no compti amb ell, sinó tot el contrari. El nivell del porter macedoni és cada vegada més alt, i aquesta circumstància ha despertat l’interès de molts clubs per a intentar contractarlo. Per això, si arriba una oferta que sigui suficientment satisfactòria pel Nàstic, el porter agafarà la porta de sortida. Això sí, deixant uns quants diners a la caixa. La probable marxa de Dimitrievski serà una de les que farà història al Nàstic, pel muntant econòmic de l’operació. Encara no ha transcendit cap xifra, però és probable que se superi l’1,5 milions d’euros ingressat per Pape Diop l’estiu del 2009. El migcampista va marxar al Racing de Santander per una quantitat molt elevada, tenint en compte que al Nàstic li va costar tan sols 20.000 euros. L’equip que més s’ha interessat en Stole Dimitrievski és l’Espanyol. Els catalans només compten amb Diego López a la porteria i l’opció de fitxar a Dimitrievski per competir per la titularitat amb el gallec és una opció que agrada molt a la Ciutat Comtal. Diego López, a més, té 36 anys i aviat se li haurà de trobar un relleu. Un altre equip que està molt interessat a contractar Dimitrievski és l’Sporting de Braga portuguès, conjunt que disputarà la pròxima campanya l’Europa League. Aquest podria

REAL OVIEDO

Tejera, presentat amb l’Oviedo

Stole Dimitrievski, durant un entrenament aquesta temporada amb el Nàstic.

Becerra, inèdit enguany, ha estat tota la temporada a l’ombra de Masip al Valladolid ser un bon motiu pel qual decidir canviar d’equip. Un tercer conjunt també ha preguntat pel futbolista, però la competència que hi ha allí sota pals complica l’arribada del macedoni. Es tracta del Betis, també de la Primera Divisió Espanyola. Si la sortida de Dimitrievski

s’acaba fent efectiva, caldrà buscar un meta de garanties. Bernabé té contracte amb el Nàstic, però enguany sempre ha estat suplent, a l’ombra del seu company. Alberto Varo finalitza la seva cessió amb el Barcelona i, després d’haver descendit al seu filial, tornarà a Tarragona. Pel que fa a José Perales, no està previst que realitzi el salt definitiu al primer equip. Per tant, s’haurà de buscar un porter. Un dels que agrada al Nàstic és Isaac Becerra. El meta badaloní, que el pròxim dilluns farà

SOLIDARITAT

FUTBOL

La UD Salou recaptarà fons per la Fundació Niemann-Pick Dissabte organtizarà diverses activitats Redacció

L’Escola de Futbol de la Unión Deportiva Salou, club que és membre de la Coordinadora d’Entitats de Tarragona (CET), celebra aquest dissabte dia 16 la seva festa de final de temporada. No serà un acte qualsevol, ja

30 anys, milita al Valladolid, on enguany no ha pogut gaudir del protagonisme esperat. Jordi Masip ha disputat tots els partits de Lliga i, per tant, Becerra ha estat inèdit. El fet de poder marxar a un equip on pugui ser titular podria jugar a favor del Nàstic, encara que hi ha altres aspectes que frenen la seva arribada, com la seva elevada fitxa, ara mateix inassumible pel club tarragoní. Quan signi el nou director esportiu, caldrà començar a buscar el porter.

que el club ha decidit que sigui solidari. D’aquesta manera, tots els fons que es recaptin es destinaran íntegrament a la Fundació Niemann-Pick, malaltia que pateix Javier Galera, jove jugador del CD Floresta. Així, el club sa-

louenc se suma a altres entitats i equips esportius del territori que han donat suport a Galera. L’esdeveniment començarà a dos quarts de vuit del vespre amb un partit solidari en què s’enfrontaran un equip de joves de la UD Salou amb altre del CD Floresta. La sacada d’honor del matx anirà a càrrec del president de la CET, Ángel Juárez, i de tot un clàssic del futbol català i espanyol com és Ramon Maria Calderé. A les nou es farà una festa de l’escuma, i a dos quarts de deu de la nit una fideuà popular solidària. A les onze començarà la festa amb les actuacions de Salsixto i DJ6-TO.

El centrecampista Sergio Tejera, ja desvinculat del Nàstic, va ser presentat ahir com a futbolista de l’Oviedo, equip que també juga a Segona Divisió A. El migcampista ha signat per dues temporades amb opció a una tercera i arriba per ser una peça indispensable en els esquemes de Juan Antonio Anquela.

Dia clau a Tarragona: Promoesport i el nou director esportiu, a punt Aquest dimecres pot ser un dia de decisions importants al Nàstic. El futur de Promoesport al club i l’arribada del nou director esportiu són dos temes que estan molt calents, i que poden esclatar en qualsevol moment. Promoesport deixarà de gestionar la part esportiva del Nàstic, tot i que encara s’ha de concretar si les accions les acaba venent, o se les queda. Quan aquest tema estigui liquidat, vindrà el segon. Arnal Llibert es convertirà, amb gairebé tota probabilitat, en nou director esportiu del Nàstic. Després de quedar descartat Lluís Codina, Llibert apunta a ser el màxim responsable esportiu del club grana en substitució d’Emilio Viqueira, recentment contractat pel Lugo. Vicente M. Izquierdo

CEDIDA

Comte enrere per a les semifinals del Català femení Les semifinals del Campionat de Catalunya de futbol femení juvenil i cadet es disputaran aquest divendres a Salou. L’Espanyol s’enfrontarà al Femení Manu Lanzarote, mentre que el Barcelona mesurarà forces amb la Damm. Cal recordar que el club blaugrana és el vigent campió de la competició. Redacció


16

diarimés 13/06/2018

ESPORTS

FUTBOL

Una rereguarda completament nova de cara a la pròxima temporada Campins, Miramón, Pichu Atienza i Migue García no segueixen a Reus, Menéndez pot renovar i només queden Olmo i Íñiguez OLÍVIA MOLET

Vicente M. Izquierdo

El CF Reus haurà de recompondre files de cara a la pròxima temporada. L’entitat roig-inegra, on encara no saben qui serà l’entrenador de la pròxima temporada (té totes les paperetes Xavi Bartolo si Aritz López Garai acaba acceptant l’oferta de l’Albacete) té molts fronts oberts. Serà molt complicat mantenir el gruix de la plantilla de les passades temporades, per un motiu molt senzill: molts jugadors acabaven contracte aquest 30 de juny i, entre els que no volen seguir i els que el club ha descartat, hi haurà una lleu revolució a la plantilla. Aproximadament, una dotzena de futbolistes canviaran respecte a la darrera campanya i, a banda de la davantera, on dels tres puntes només es queda un (Dejan Lekic), ja que han marxat Edgar Hernández i Máyor. Però hi ha una altra posició al camp on vindran també moltes cares noves. Es tracta de la defensa. Dels set integrants que la componien la temporada passada, només en queden dos, com són Jesús Olmo i Pablo Íñiguez. El primer és titular indiscutible amb la samarreta reusenca i, el segon, ha estat sempre a l’ombra de Pichu Atienza aquesta temporada. Aquest darrer futbolista va decidir no renovar i va deixar l’eix de la defensa coix. Si Íñiguez es queda (té contracte), caldrà buscar, com a mínim, un central més. Tito ha demostrat al llarg de la temporada que la seva polivalència li permet endarrerir la posició des del centre del camp i jugar com a defensor. Si el club el

SEGONA A Tenerife

El secretari tècnic anuncia tres incorporacions El secretari tècnic del CD Tenerife, Alfonso Serrano, va assegurar ahir que en el conjunt blanc-i-blau té previst realitzar tres incorporacions en el mercat d’estiu, que són dos davanters i un altre és un jugador de banda esquerra, encara que aquesta xifra pot ampliar-se en el cas que es produïssin sortides. El secretari tècnic va comentar que han sol·licitat de nou la cessió de Samuele Longo, encara que ha reconegut que «és pràcticament impossible» aconseguir que el davanter segueixi a l’illa. Sobre el pressupost amb el qual explicarà per a la confecció de la plantilla, el secretari tècnic va comentar que «el club està fent gestions per tenir el major pressupost possible. Intentarem reforçar a l’equip de la millor forma possible». A més, va avançar que el porter Ángel Galván tindrà fitxa del primer equip i que estan intentant renovar el meta Carlos Abad abans de cedir-lo. Rayo Majadahonda

Cessen José María Movilla i Media Base Sports portarà la direcció esportiva del club

El central Jesús Olmo, durant una acció del partit Reus-Huesca de la temporada recentment finalitzada.

A la davantera només es manté un dels tres puntes (Lekic) en marxar Edgar Hernández i Máyor contempla també com a central, amb l’arribada d’un únic futbolista específic en aquesta demarcació, resultaria suficient. Els laterals Ara bé, els laterals ja són una altra història. A la dreta, Joan Campins no renovarà i Jorge Miramón ha fitxat pel Huesca

El centre del camp no patirà grans modificacions respecte al de la temporada 2017-18 per jugar a Primera Divisió. Així, hauran d’arribar dos laterals drets durant aquest estiu. A l’esquerra, Migue García no segueix en acabar contracte i Álex Menéndez, tot i acabar el 30 de juny, té moltes opcions de continuar gràcies al notable rendiment que ha ofert al llarg de la campanya. Si ambdues parts arribessin a

l’acord, només seria necessària l’arribada d’un jugador per banda esquerra en la faceta defensiva. En total, com a mínim, hauran d’arribar quatre defensors, més dels que hi ha ara actualment al club. No podrà, d’aquesta manera, mantenir el bloc el Reus, una de les premisses que es marca temporada rere temporada. A la porteria, com a mínim, vindrà un nou porter, encara que podrien ser dos, però en el centre del camp és on el CF Reus compta amb suficients futbolistes com per no haver de fer cap revolució.

Álex Carbonell i Borja Fernández han marxat al Barcelona B i al Celta, respectivament, després de finalitzar les seves cessions, però es queden a Reus cinc futbolistes que han estat punters. Tito, gràcies a la seva polivalència, Vitor Silva, el que posa la màgia, Guzzo, amb un futur brillant, Juan Domínguez, imprescindible sempre i Gus Ledes, brillant i decisiu. Un parell de migcampistes més, i aquesta zona del camp estarà solucionada. Això sí, sempre que no hi hagi alguna sorpresa de darrera hora.

El Rayo Majadahonda va anunciar ahir la signatura d’un acord amb Mitja Base Sports, companyia esportiva internacional el director de la qual és Pere Guardiola, a fi que aquesta assessori el conjunt majariego en el disseny del pla estratègic per afrontar la seva estrena en el futbol professional després de pujar a Segona. Ho va fer poc després de comunicar el cessament del director esportiu, José María Movilla. «L’ascens del club per primera vegada en la seva història a la divisió de plata ha implicat la reestructuració de diversos departaments amb l’objectiu de fer el pas endavant que la nova categoria exigeix», argumentava l’entitat en el seu comunicat. «Entre els més rellevants es troben l’àrea esportiva i l’àrea de comunicació, vitals per iniciar amb les màximes garanties el desafiament de consolidar-nos en la Segona Divisió A», finalitza l’escrit emès pel club madrileny.

FUTBOL

Albert Company renova com a entrenador del Reus B una temporada més

CF REUS

Va arribar a l’equador de la 2017-18, per substituir a Lluis Albesa, que va pujar al primer equip Redacció

Albert Company serà l’encarregat de dirigir el CF Reus B Cambrils durant la temporada 201819 al grup 5 de Tercera Divisió després de renovar el seu contracte per una temporada. El tècnic roig-i-negre continuarà entrenant el filial del CF

Reus després d’agafar les regnes de la banqueta a meitat de temporada quan Lluís Albesa es va incorporar al primer equip. Albert Company estarà acompanyat per Rafel Navarro, fins ara director de Metodologia del club de la capital del Baix Camp. Navarro, d’aquesta manera, pas-

sarà a ser el segon entrenador del CF Reus B Cambrils. El cos tècnic el completaran Xavier Àvila (preparador físic), Pablo Martínez (entrenador de porters), Sílvia Giné (fisioterapeuta) i Consu Santos (delegada). En la seva primera temporada a Tercera Divisió, el CF Reus

B Cambrils ha acabat la lliga a la catorzena posició amb 47 punts, aconseguint l’objectiu de la permanència, que era el primer que es va fixar el club. L’equip roig-i-negre va finalitzar el curs firmant 12 victòries, 11 empats i 15 derrotes i va anar de més a menys durant la temporada.

Albert Company, amb el president del Reus, Xavier Llastarri.


ESPORTS

13/06/2018 diarimés

17

PATINATGE DE VELOCITAT CRISTINA AGUILAR

Júlia Espín es col·loca els patins a les instal·lacions del Club Gimnàstic, on hi ha una petita recta on ella i la resta de companys poden practicar, tot i que amb moltes limitacions.

Vicente M. Izquierdo

Júlia Espín Real té clar als seus dotze anys quina és la seva passió i fins a on vol arribar. El patinatge de velocitat és allò que més li agrada a la jove tarragonina, i poder arribar a ser professional, i una de les millors, és la seva meta. Actualment, aquesta jove, que milita a les files del Club Gimnàstic, és un dels majors valors de l’esport tarragoní. Compta amb multitud de campionats a l’esquena i ja s’ha fet un nom no només a nivell català, sinó que també a nivell espanyol i internacional. Amb ella, el futur del patinatge de velocitat està assegurat. Fa un mes es va proclamar campiona d’Espanya en un torneig en el qual la tarragonina va ser la reina absoluta. «Vam anar al Campionat d’Espanya a Pamplona els dies 12 i 13 de maig. A la final, totes estàvem molt nervioses, i vaig aconseguir dos ors. La final dels 1.500 metres línia no es va disputar, ja que va ploure, i no es disputarà mai», explicava la jove, qui, tot i la seva joventut, demostra una gran maduresa i que té les idees molt clares. Abans, però, Espín també va deixar la seva empremta al país veí. «A França, durant la Setmana Santa, també em vaig emportar un or, en una competició internacional que s’anomena les Tres Pistes. Van ser

júlia espín assegura el futur del patinatge de velocitat a tarragona La jove, de 12 anys, ja ha guanyat tornejos nacionals i internacionals

El somni d’un lloc per a entrenar, a prop Un altre somni de Júlia Espín és el de comptar algun dia amb un bon lloc per entrenar. «Nosaltres entrenem al far de Tarragona. És una recta llarga, però hi ha massa carbó. Hem tingut alguns incidents amb ciclistes i amb gent que passeja als gossos», assegura la jove, tot lamentant-se que «ara, a més, entrenem al pàrquing de Bonavista. L’asfalt està destrossat, i necessitem urgentment instal·lacions. Ens encantaria poder gaudir d’un indret per entrenar, encara que em conformaria amb una zona ben asfaltada i pintada. A Bonavista estres dies genials. Són tres pistes molt diferents, que no s’assemblen en res entre elles», detallava. Júlia Espín és capaç de córrer a una velocitat de 35 quilòmetres per hora sobre els seus patins, amb els quals,

tem tenint problemes amb nens que passen per allí, i hi tenen tot el dret, ja que en el fons, és el carrer». Javier Villamayor, regidor dels Jocs Mediterranis, obre una escletxa d’esperança, ja que «ens han demanat que s’asfalti un ample de dos metres o dos metres i mig per poder patinar. Ens sembla interessant per a donarli més ús al velòdrom, i creiem que es podrà fer, ja que el cost no és gaire elevat. Ens convé a tots que l’anella tingui molta activitat». Caldrà veure què passa després dels Jocs.

de vegades, ha de fer una tasca d’estratègia, ja que «en els 500 esprint has de sortir al màxim. Quan disputes un 3.000, has de regular-te més». La tarragonina té ben clar que ha de viure el dia a dia i anar comprovant a

poc a poc fins a on pot arribar, ja que «jo no em poso metes concretes, ja que m’agrada anar veient què passa en el dia a dia. No podem saber mai què succeirà en el futur i sempre ens hem d’esforçar per a poder arribar el més

lluny possible». Això sí, el que té clar, a banda que vol estudiar Medicina, és que «m’encantaria formar part de la Selecció Espanyola. Vull dedicar-me al patinatge però més aviat com una afició. Veurem què passa». La corredora assegura que el patinatge «és un esport que requereix molt treball d’equip, ja que has d’ajudar a les teves companyes. Perquè el vent no afecti tant a la companya que he de protegir, ens posem per davant d’ella i, quan ha d’atacar, està més descansada. És un esport de molt de contacte, ens toquem molt amb les altres participants, i caiem en moltes ocasions». Són dos anys els que fa que Espín vesteix la samarreta del Nàstic, encara que «patino des dels tres anys a casa». Estudia al Col·legi Sant Domènec de Guzmán, on Alexandra Palos, la seva entrenadora i consellera, la va convèncer per marxar al Nàstic. «Al final, li vaig dir que sí. Estic molt agraït tant a ella com als meus pares per tot el que estan fent per mi. Sense ells no podria estar practicant l’esport que més m’agrada». Els patins, la roba, els desplaçaments i tots els costos que té practicar aquesta modalitat esportiva van a càrrec dels pares de Júlia Espín, com passa amb la resta d’esportistes de la secció. Ella ho té clar, i ho agraeix.


18

diarimés 13/06/2018

OPINIÓ

EDITORIAL

Les cartes al Diari Més, poden fer-les arribar a la redacció per correu (carrer Manel de Falla, 12, baixos. 43005 de Tarragona o carrer Monterols, 36, 2n. 43201 de Reus), o mitjançant el correu electrònic (redaccio@mestarragona.com o redaccio@mesreus.com). El diari es reserva el dret de publicació de les cartes i de no donar resposta a les mateixes. Les cartes no seran retornades i no han de superar el màxim de vint línies. Les cartes han d’anar signades indicant el número de D.N.I. i el telèfon de contacte.

TRIBUNA

Urdangarín i la justícia, igual El Salou que imagino serà imparable... combini el desig de transformació i millora que suposa la violència masclista i treballar per a tots DAVID GONZÁLEZ que es palpa a peu de carrer amb la necessària decididament per aconseguir la igualtat real El duc de Palma, Iñaki Urdangarín, té l’oportunitat de demostrar que la justícia és igual per a tots. Així ho reclamaven ahir des de diversos partits polítics amb representació parlamentària. Demanaven el seu immediat ingrés a presó, però Urdangarin podria demanar l’empara del Tribunal Constitucional o bé demanar l’indult. Ahir es coneixia que el Tribunal Suprem ha rebaixat lleument la condemna que l’Audiència de Palma va imposar a Iñaki Urdangarin, però l’ha mantingut una pena suficient, cinc anys i deu mesos, com perquè ingressi a la presó, i ha reduït la quantitat que ha de pagar la infanta Cristina com a responsable a títol lucratiu. L’entrada a la presó d’Urdangarín, d’aquesta manera, sembla cada vegada més clara i, de fet, l’Audiència de Palma l’ha citat avui, al costat d’altres condemnats (l’exministre Jaume Matas i el seu exsoci Diego Torres) per lliurar-los l’ordre de presó. Urdangarín ha resultat condemnat per malversació, prevaricació, frau a l’Administració, dos delictes fiscals i tràfic d’influències. El tribunal només admet un dels punts del seu recurs contra la sentència de l’Audiència de Palma i l’absol d’un delicte de falsedat en document públic. Urdangarín pot demostrar que la justícia és igual per a tothom, tot i que la seva dona, la infanta, ja ha demostrat que respostes com «no ho sé» o «no me’n recordo» no eximeixen a tothom d’haver comès un delicte d’igual manera. + CONFIDENCIAL

Oscárboles segueix triomfant Oscárboles va tornar a triomfar una setmana més al programa Factor X de Telecinco. A la nova fase, els dotze cantants que van superar una fase d’eliminació per part del jurat actuaven en directe. D’aquests, els dos menys votats per l’audiència a través de l’App del programa farien una segona actuació i un d’ells acabaria expulsat del talent show. El tarragoní va interpretar una cançó pròpia sobre el bon tracte entre dues persones que són parella i en contra del maltracte. Amb La mirona y el exhibicionista, el cantautor va sorprendre al públic i al jurat format per Laura Pausini, Xavi Martínez, Risto Mejide i Fernando Montesinos. Després de la seva actuació, Mejide va destacar «la baixada de to» de la nova cançó d’Oscárboles. El seu coach, no va dubtar en defensar que havien treballat per tal que el programa no hagués de tenir «dos rombes». El cantant de Tragicomedia va ser un dels deu més votats i, per tant, estarà una setmana més en la fase dels directes.

Edita: Tamediaxa, S.A. DL: T-1609/2001 issn: 1579-5659

Director General: Carles Abelló Cap de publicitat: Contxi Joan Disseny editorial: Carles Magrané Cap de distribució: Jaume Cañada

Manel de Falla, 12, baixos. 43005 TARRAGONA 977 21 11 54 Fax 977 23 68 83

Directora: Sílvia Jiménez. [redaccio@mestarragona.com]

Redacció: Montse Plana, Carlos Domènech, Carles Gosálbez, Vicente Izquierdo, Mònica Pérez i Gerard Faiges. Especials: Anna Ferran. Tancament: Mario López. Fotografia: Cristina Aguilar, Olívia Molet. Edició de publicitat: Sara Sorando. Distribució: Marta López. Administració: Núria Clos. Publicitat: Maria Molleda, Mercè Ripoll i Jordi Font. [publicitat@mestarragona.com] Imprimeix: Indugraf Offset, S.A. C/Monterols, 36, 2n. 43201 REUS 977 32 78 43 Fax 977 59 07 47

www.diarimes.com - www.facebook.com/DiariMes Distribució controlada:

Amb la col·laboració de:

Candidat del PSC a l’Ajuntament de Salou

Sempre he defensat que el tresor més gran que tenim a Salou és la seva gent, els salouencs i salouenques. Sona a una frase bonica, una fórmula de pur compromís... No ho és. Tots els convilatans de Salou que estigueu llegint aquestes línies ho entendreu a la perfecció. A nosaltres, al poble de Salou, ningú ens ha regalat res. Al contrari, fins i tot se’ns ha negat durant anys la nostra identitat com a poble. Però precisament aquests obstacles han forjat aquest caràcter indòmit dels salouencs, aquest empeny, aquesta força. La dels meus veïns que han sabut construir un futur a partir del seu treball, del seu esforç i de les seves conviccions. Aquest és el nostre autèntic tresor, que hem de saber preservar i ampliar durant aquests anys vinents. I per això m’he decidit a optar a l’alcaldia de Salou a les eleccions vinents municipals com a candidat del PSC. Perquè crec en Salou, en la seva gent, en les seves possibilitats, i perquè estic convençut que malgrat el molt que hem fet col·lectivament els millors dies per Salou estan per venir. Sí, el Salou que imagino serà imparable... Però per aconseguir-ho ens caldrà un Govern amb les idees molt clares i que posi a les persones, a tota la ciutadania de Salou, en l’epicentre de la seva acció política. Un Govern municipal que

experiència que només els socialistes podem acreditar. Sense experiments, ni fanals de pòquer que acaben en desastre. Un Govern, en definitiva, que pensi només en Salou i en clau de Salou, sense que la nostra estimada ciutat sigui una excusa per alimentar dinàmiques d’enfrontament que el nostre poble, n’estic convençut majoritàriament rebutja. I què vull fer? Ras i curt: el mateix que ha fet el Govern socialista de Pedro Sánchez al conjunt del país: liderar un canvi que generi il·lusió, modernitzi la nostra societat, ajudi a crear nous jocs de treball i segui capaç de respectar i seure a dialogar amb tothom. Sense vetos, ni discursos excloents. Garantint la convivència a una societat com la nostra que és plural, oberta, generosa i que no coneix l’odi. A diferència d’altres, els socialistes no ens presentem amb promeses vàcues que s’esvaneixen a l’aire sinó amb realitats concretes fruit de la nostra acció de Govern. Mesures com ara la disminució de la pressió fiscal que ha beneficiat enguany a tots els salouencs (amb una rebaixa de l’IBI d’un 2% i la congelació de la resta de taxes i impostos) o l’increment de les partides socials –autèntica marca de la casa dels socialistes- el que ha permès, per exemple incrementar i facilitar les ajudes per erradicar la pobresa energètica de Salou. Volem un Salou més fort, líder en benestar i prestacions, cert, però també en llibertats i per això hem apostat per reivindicar els drets de les dones, combatre la xacra vergonyant

de gènere a la nostra societat. Apostant per als més joves i per això hem desenvolupat un pla local de joventut amb accions formatives, d’inserció professional i en el món del treball, ajudes a l’emancipació i foment de la creativitat a tots els àmbits de vida dels joves. El PSC ha demostrat ser un partit de Govern que quan té la responsabilitat de governar és capaç de ser la veu de les reivindicacions de la ciutadania a la sala de plens i de treballar pensant en tots i cadascun dels més de 26.000 salouencs i salouenques. Perquè per a nosaltres ningú és “d’aquí” o “de fora”, tots som salouencs que volem el millor per als nostres fills i que estem compromesos amb el progrés de la nostra ciutat. Em presento davant vostre, en definitiva, ple d’il·lusió. Però d’una il·lusió plenament justificada perquè els anys vinents poden ser realment transcendents per guanyar en benestar i cohesió. Mireu, el proper mandat serà el de projectes de la dimensió del Hard Rock Entertainment o el del desmantellament de les vies del tren, per posar només dos exemples. Penseu en el que això podrà suposar en l’àmbit de la creació de nous llocs de treball i configuració d’un poble unit. Només em queda agrair la confiança rebuda dels companys i companyes del PSC i l’excel·lent feina duta a terme aquests darrers anys pel company Toni Brull i la resta d’amics del grup socialista de Salou. Els reptes no m’espanten, al contrari, m’estimulen. M’hi deixaré la pell!, en podeu estar segurs.

TRIBUNA

Repensar Tarragona per canviar i canviar per prosperar PAU RICOMÀ Portaveu ERC-MES-MDC Ajuntament de Tarragona

Entre els urbanistes actuals s’estén la idea de «repensar» les ciutats. Cal fer-ho? Òbviament. Si estem davant de canvis determinants, no només en les formes de producció sinó respecte als objectes que adquireixen valor, es fa difícil pensar que l’actual model de les ciutats no està en crisi. Quan el coneixement ja no és un instrument productiu, sinó un bé en si mateix, moltes coses han de canviar al seu darrere. Les ciutats actuals acullen ciutadans més intel·ligents que mai, amb més voluntat i més eines que mai per inferir en allò que passa allà on viuen. El moviment constant de persones, moltes d’elles amb absoluta llibertat, altres condicionades encara per raó d’ori-

gen; els nous hàbits de compra i consum amb la popularització del comerç electrònic; l’augment de la preocupació per les conseqüències de la petjada ecològica després de dècades de creixement exponencial del malbaratament; les restes d’edificis industrials i administratius abandonats que guarneixen les ciutats; els centres històrics buidats progressivament de veïns que no tenen els serveis que precisen per poder dur a terme una vida normalitzada; la revaloració cívica dels espais compartits; l’augment de les desigualtats, la consciència cada cop més compartida de la necessitat de fer polítiques comunitàries... Són alguns dels aspectes que mobilitzen la necessitat de «repensar» les ciutats. Richard Florida, l’autor de Les ciutats creatives ens diu que el repte actual és repensar les ciutats per convertir-les en llocs habitables, vibrants, xarxes de diàleg y participació. Només així podran ser motores d’innovació i productivitat. Una acció de repensar sobre la qual trobem

abundant bibliografia respecte a grans urbs, però molta menys quan es tracta de ciutats petites. Pel que fa a la nostra, a Tarragona, una ciutat petita, atomitzada internament i no prou ben interconnectada funcionalment amb altres ciutats i pobles pròxims, la bibliografia ens l’haurem de fer nosaltres. Hem de repensar Tarragona per canviar i canviar per prosperar. Anant al més immediat, el punt de partida no pot ser altre que la utilització de l’enorme capital humà que les ciutats tenen. Tarragona no és de cap manera una excepció. Antoni Gutiérrez-Rubí, al pròleg del seu llibre Smart CitiZens, ens diu clarament que repensar la ciutat sense la col·laboració de les persones que hi viuen no és una opció. Així de clar. És al món local on més fàcil és la intervenció dels ciutadans en la planificació i la gestió. Aquest és el punt diferencial i fort de la política municipal: la possibilitat d’un escenari de col·laboració amb una ciutadania intel·ligent per millorar el govern de la ciutat. L’Ajuntament de Tarragona ha anat desmuntat progressivament les estructures de participació ciutadana. Amb això s’ha posat d’esquena a la marxa general de la societat. Cal construir-ne de noves, formalitzar-les, normalitzar la seva activitat i fer que el conjunt de la ciutadania de Tarragona hi guanyi.

CARTES

L’obra de Josep Maria Jujol Fa uns anys vaig sentir comentar que l’edifici del Teatre Metropol es convertiria en el Museu Jujol, però molt temps ha passat i res s’ha fet. No hi ha diners, ja ho sabem, però no es pot il·lusionar al personal dient que es farà tal cosa o altra, si finalment no es fa per qüestions dineràries. Ara sembla que degut al 140 aniversari del naixement a Tarragona d’aquest gran arquitecte, es

vol incidir a donar-li el reconeixement que mereix i que altres llocs ja li han donat. No estaria de més que des de l’Oficina de Turisme de Tarragona, es programessin excursions per veure totes les obres de Jujol situades al nostre entorn. L’església del Sagrat Cor de Vistabella és més coneguda pels japonesos que no pas pels habitants de la província. Almenys aquesta impressió em dóna quan parlo d’ella. No et deixa

indiferent la visita i quedes encara més entusiasmada, si et donen una bona informació. Em va fer molta il·lusió veure-la en una exposició en un museu de Nova York l’any 1993. Com més en saps més la valores. Ara urgeix rehabilitar l’edifici del Metropol per poder fer el projecte abans que es torni a oblidar. Maria Elisa Aragonés Domènech Tarragona


DECORACIÓ

13/06/2018 diarimés

19

PROPOSTES

Decorar la nostra llar amb el minimalisme de l’estil japonès Materials com el bambú, la fusta, el paper d’arròs o el lli són els més utilitzats en aquest estil Redacció

No sembla casual que com més petits són els pisos, més sem· blant s’està tornant la decoració a aquella que podem trobar en països orientals, sobretot, d’es· tils de la Xina i el Japó. En l’estil japonès, el primer que hem de tenir en compte és que el mini·

malisme és el més important, i allà no existeix l’ostentació, ni es recarreguen els espais com acostuma a passar en els estils del sud d’Europa. A més, alguns elements de la cultura japone· sa s’integren molt bé, com per exemple l’ikebana, una espècie d’arranjament floral; o el shodo,

l’art cal·ligràfic amb pinzell, que pot donar lloc a bonics quadres i definir la tendència cap aquest destí oriental. Cal triar el volum i el nombre de mobles en la seva justa mesura. Mai recarregar d’objectes, parets buides pràc· ticament en la seva totalitat i ordre, molt d’ordre en tots els

espais. Els materials s’allunyen una mica de la senda minima· lista. Emprarem elements inspi· rats en la natura com el bambú, la fusta, el cotó, el paper d’arròs i el lli. I pel que fa a les tonalitats, triarem colors suaus, com el gris, el blanc o el beix rosat o el groguenc. Sobre la distribució, s’han de disposar els mobles de tal forma que es puguin crear espais amplis, on les línies rec· tes siguin les predominants. Tot i que sovint s’ha limitat aquest tipus de decoració al dor· mitori però resulten ideals en espais com la cuina, la cambra de bany, i la sala principal.

cedida

Les línies rectes són les predominants.

ESTABLIMENT RECOMANAT

Ferreteria Tarragona ofereix tot el necessari per gaudir de l’estiu a la llar Ofereix un ampli ventall de ventiladors i barbacoes així com l’última tecnologia en domòtica Redacció

A Ferreteria Tarragona són experts en la llar. Aquest es· tabliment, situat a la Vall de l’Arrabassada a Tarragona, dis· posa d’una àmplia varietat de productes relacionats amb el bricolatge, la serralleria, la il· luminació, la lampisteria, la do·

mòtica i el parament de la llar. Pel que fa al bany, reparen i canvien aixetes, instal·len mampares i fan serveis de lam· pisteria. En les cuines, pinten armaris i canvien els poms de les portes i també col·loquen vinils per a parets i mobles. Ara a l’estiu, tenen ventiladors de

peu oscil·lants i de torre, amb i sense comandament a distàn· cia, i tenen programador amb funció de nit per aquelles nits més caloroses. També disposen de ventiladors, per poder penjar a la paret o al sostre amb llum o sense. I els ventiladors de sobre· taula, i si treballes a l’ordinador

PROPOSTES

El reciclatge com a tendència en el món decoratiu Muy Mucho posta per col·leccions de mobles i accessoris decoratius, tant de fusta com de pa· per, elaborades a partir de matèries primeres re· ciclades i provinents de boscos controlats i amb certificat FSC, llicència que assegura una gestió forestal econòmicament viable, socialment bene· ficiosa. També inclouen col·lecció de vidre 100% reciclat ideal per decorar qualsevol estada de la llar.

PROPOSTES

Respecte al medi ambient i estil natural Keter presenta el seu test Taper, elegant i versàtil, que és com de fusta, però enca· ra millor perquè no es dete· riora ni perd el color, faci el temps que faci.

tenen mini ventilador USB. Disposen de barbacoes tant de peu com de sobretaula. Les de peu porten rodes per al seu fàcil trasllat, també amb grill d’alçada regulable per a més comoditat. Disposen també de la barbacoa sense fums, que redueix molt el fum que es pro· dueix. Compten amb barbacoes amb tapa i amb safates laterals... Per últim, duen a terme treballs de domòtica, perquè es pugui controlar des de l’smartphone o la tauleta tots els accessos, la il·luminació, les càmeres de se· guretat o la climatització de ma· nera ràpida i senzilla.

cedida

Ventiladors de diverses tipologies a Ferreteria Tarragona.


20

diarimés 13/06/2018

DEFUNCIONS DEFUNCIONS Tarragona Maria del Carme Mallafré Gay. Ha mort als 72 anys. El seu funeral serà avui a les 17 h. a la parròquia de Sant Joan Salou Benito Gutiérrez González. Ha

mort als 84 anys. El seu funeral serà demà a les 11 h. al Tanatori. Les Borges del Camp Núria Marine Borras. Ha mort als 95 anys. El seu funeral serà avui a les 10 h. a la parròquia de l’Assumpta.

Mor Elvira Farràs, una de les impulsores de la recuperació del Ball Cerdà de la Seu Elvira Farràs, una de les principals impulsores de la recuperació del Ball Cerdà de la Seu d’Urgell –que va ser declarat al 2016 com a element festiu patrimonial d’interès nacional– ha mort als 95 anys. Des de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell han expressat el seu condol als seus familiars i amics i han recordat que, al 2006, va rebre la Medalla de la Ciutat en reconeixement a la seva tasca docent desenvolupada a l’Institut Joan Brudieu de la capital alturgellenca, a més de la importància i qualitat del seu corpus d’escrits sobre la història i les tradicions de la Seu d’Urgell. L’alcalde de la Seu d’Urgell, Albert Batalla, l’ha definit com una dona «exemplar» i ha destacat que la seva empremta «és profunda». ACN


SERVEIS

AVUI FELICITA ALS QUE ES DIUEN: Antoni, Fandila, Aventí i Aquil·lina. L’HORÒSCOP

ÀRIES

TELEVISIÓ. Programació

TAURE

BESSONS

CRANC

21/03 al 20/04

21/04 al 21/05

22/05 al 21/06

22/06 al 23/07

Aprendreu alguna cosa si participeu en un esdeveniment comunitari o familiar. Escolteu les persones amb imaginació.

Descobriu la millor manera de progressar i executeu els plans amb precisió. La capacitat d’adaptació us facilitarà la feina.

Con t r o l e u l e s emocions si voleu evitar cometre un error emocional. Retrocediu un pas i eviteu prendre una decisió problemàtica.

Enfortiu-vos física i mentalment. Saber el que voleu us donarà l’avantatge que necessiteu davant la competència o l’oposició.

LLEÓ

VERGE

BALANÇA

ESCORPÍ

24/07 al 23/08

24/08 al 23/09

24/09 al 23/10

24/10 al 22/11

El vostre entusiasme tindrà un efecte màgic en els altres. Ajudeu una causa, però eviteu treballs en què no calguin les vostres habilitats.

Res serà el que sembla. No cometeu un error ingenu confiant en algú del voltant que parla molt però fa ben poca feina.

És necessari realitzar un viatge curt, una reunió o reunir informació que us beneficiïn per trobar una nova ocasió de negocis.

Poseu a prova les vostres habilitats. Feu canvis que us donin l’oportunitat de presentar el que teniu per oferir a algú en una posició de poder.

SAGITARI

CAPRICORN

AQUARI

PEIXOS

23/11 al 21/12

22/12 al 20/01

21/01 al 19/02

20/02 al 20/03

Par eu c ompte amb el que dieu que podeu fer. Fer una promesa que no és factible us farà quedar malament i perdre una oportunitat.

Les persones de les quals sou responsables us faran exigències. Abans de ser complaents, considereu com arreglar les coses.

No sentiu que heu d’extralimitar-vos per impressionar. La vostra energia serà més ben gastada fent canvis que vosaltres mateixos podeu fer.

El desig de ser únics pot portar a idees elevades qu e ac a b a r a n sent massa costoses o provocaran una disputa amb algú proper.

FARMÀCIES

TARRAGONA: Salazar, Antonio, cb. Pin i Soler, 3 (cantonada Baró IV Torres). Tlf. 977 218 175 (servei diürn i nocturn) Garcia, M. Teresa - Plana, Virginia , Sant Benildo,10 La Granja (Torreforta). Tlf. 977 549 790 (servei diürn). REUS: Mariné Grau, Mónica . Raval de Santa Anna, 2. Telèfon 977 127 712 (servei diürn). Guillen-Navàs-Sentis-Villanueva. Av. Països Catalans, 116 dreta. 977 322 751 (24 hores).

13/06/2018 diarimés

21

CINEMA. Cartellera

TV3

CANAL SUPER3

ESPORT 3

06:00 Notícies 3/24 08:00 Els Matins 11:00 Notícies 3/24 12:04 Notícies 3/24 12:35 Notícies 3/24 13:25 Notícies 3/24 13:55 Telenotícies comarques 14:30 Telenotícies migdia 15:40 Cuines 15:55 Com si fos ahir 16:35 Tot es mou 20:15 Està passant 21:00 Telenotícies vespre 21:59 APM? 22:39 Joc de cartes 23:56 Joc de cartes 01:16 Més 324 02:46 Gran Reserva 03:11 Ritmes a l’estudi 04:11 Jazz a l’estudi

16:24 Yakari 17:02 El petit drac Coco 17:26 Pirata i Capitano 17:50 La caleta de la Lily 18:05 El Mic i els seus amics 18:30 Dinotrux 18:52 El drac Digby 19:06 Salve, rei Julien! 19:30 Info K 19:44 Kody Kapow 20:08 Prodigiosa 20:53 El detectiu Conan 21:24 Com si fos ahir 22:00 Quèquicom 23:08 60 minuts 00:10 Cinema a mitjanit: Big data. Ciutadans sota control

10:09 KM 0 10:32 Vela 10:56 Medis inundables 11:48 Els habitants de la fi del món 12:34 Thalassa 12:47 Trens singulars 13:41 Assaboreix el món amb en Pascal 14:05 Forquilla i motxilla 14:58 Madagascar 15:50 Thalassa 16:10 Natació 16:58 Programes Externs Esports 17:50 Natació 20:00 Esport Club 21:02 Ral·li 21:56 Fórmula E 23:00 El Club de la Mitjanit 01:02 324 Esports

TVE1

TV2

ANTENA3

06:30 Telediario Matinal 08:30 Los desayunos de TVE 10:00 La mañana de La 1 12:00 Saber vivir 12:30 Amigas y conocidas 13:25 Torres en la cocina 14:00 L’Informatiu 14:30 Corazón 15:00 Telediario 1 16:00 L’Informatiu 16:12 El tiempo 16:25 Servir y proteger 17:20 Acacias 38 18:15 Centro médico 19:25 España directo 20:30 Aquí la Tierra 21:00 Telediario 2 22:05 Hora punta 22:40 La otra mirada 00:45 El debate de La 1

07:00 Activa-2 07:30 Inglés Online 08:00 Documental 08:55 Agrosfera 09:30 Aquí hay trabajo 09:55 La aventura del saber 10:55 Fabricando: Made in Spain 11:50 Documenta2 12:45 Fort Defiance 14:20 Documental 15:40 Saber y ganar 16:30 Grandes documentales 18:10 Documenta2 19:10 Documental 20:05 La meva mascota i jo 20:30 Tinc una idea 21:00 ¡Atención Obras! 22:00 Los flamencos 23:40 Frontera Europa 00:25 La 2 Noticias

06:15 Las noticias de la mañana 08:30 Un café con Susanna 09:00 Espejo Público 13:15 Karlos Arguiñano 13:40 La ruleta de la suerte 15:00 Antena 3 Noticias 2 15:45 Deportes 16:00 Karlos Arguiñano 16:03 Tu tiempo con Roberto Brasero 16:30 Amar es para siempre 17:30 El secreto de Puente Viejo 18:45 ¡Ahora caigo! 20:00 ¡Boom! 21:00 Antena 3 Noticias 2 21:30 Deportes 21:40 La previsión de las 9 21:45 El hormiguero 3.0 22:40 El último Samurai 01:40 Desviados

CUATRO

TELECINCO

LA SEXTA

07:00 El zapping de Surferos 08:00 Gym Tony XS 09:15 Alerta Cobra 10:15 Alerta Cobra 11:20 Las mañanas de Cuatro 14:15 Noticias Cuatro 14:45 El tiempo 14:55 Deportes Cuatro 15:45 Mujeres y hombres y viceversa 17:00 Hawai 5.0 17:50 Hawai 5.0 18:50 Hawai 5.0 19:45 Noticias Cuatro 20:20 El tiempo 20:25 Deportes Cuatro 20:30 Ven a cenar conmigo 21:30 First dates 22:45 Cruce de caminos 01:35 La última función

06:15 Informativos Telecinco matinal 08:55 El programa de Ana Rosa 13:30 Pasapalabra en familia 15:00 Informativos Telecinco 15:40 Deportes 15:50 El tiempo 16:00 Sálvame limón 17:00 Sálvame naranja 20:05 Pasapalabra 21:05 Informativos Telecinco 21:40 Deportes 21:50 El tiempo 22:00 Supervivientes 2018: Galas 01:45 Factor X: Hits 02:30 Horóscopo de Esperanza Gracia 02:35 La tienda en casa 02:45 Musical cities 05:45 Miramimúsica

07:30 ¿Quién vive ahí? 08:22 ¿Quién vive ahí? 09:15 Crímenes imperfectos 09:45 Crímenes imperfectos 10:15 Las primeras 48 horas 11:00 Al rojo vivo 14:00 laSexta Noticias 14:55 Jugones 15:30 laSexta Meteo 15:45 Zapeando 17:15 Más vale tarde 20:00 laSexta Noticias 20:55 Estación Sexta 21:05 laSexta Deportes 21:30 El intermedio 22:30 Pesadilla en la cocina 02:30 Comprando en casa 03:30 Canal ruleta 04:30 Minutos musicales

CANAL REUS TV

TAC 12

8TV

14:00 Notícies Canal Reus TV 14:30 Pica Lletres 15:00 Notícies Canal Reus TV 15:30 Programes de La Xarxa 16:00 Notícies Canal Reus TV 16:30 Sabors del Llamp 17:00 Notícies Canal Reus TV 17:30 Avui per demà 18:00 Notícies Canal Reus TV 18:30 Pica Lletres 19:00 Programes de La Xarxa 20:00 Notícies Canal Reus TV 20:30 Avui per demà 21:00 Notícies Canal Reus TV 21:30 Avui per demà 22:00 Notícies Canal Reus TV 22:30 Avui per demà 23:00 Notícies Canal Reus TV 23:30 Avui per demà 00:00 Notícies Canal Reus TV

10:00 Territori contemporani 10:30 Fem que passi 11:00 Dewatts 11:30 Caminant per Catalunya 12:00 Reemissió 14:00 Notícies 12 14:30 Fem que passi 15:00 Dewatts 15:30 Caminant per Catalunya 16:00 Notícies 12 16:30 Reemissió 19:00 Connecti.cat 20:00 Notícies 12 20:30 Saló de Plens 21:30 Aventura’t 22:00 Notícies 12 22:30 Saló de Plens 23:30 Aventura’t 00:00 Notícies 12

14:00 AruCitys 17:00 Crimen en el paraíso 18:45 Zap 8/ interferencias 19:07 Allo, Allo 19:45 8 al dia 21:00 La nit a 8tv 22:40 Espías en la sombra 00:15 La nit a 8tv

CANAL 33

Paramount Channel

11:31 Informe criminal 13:20 The Librarians, la biblioteca del misterio 15:05 Colombo 16:35 Agatha Christie 18:40 Padre Brown 20:40 Veronica Guerin. En busca de la verdad 22:30 La novena puerta 01:05 Central de Cómicos

TARRAGONA / OCINE TARRAGONA 1 Mi familia del norte matinal dg: 12:15 1 El malvado zorro feroz -català- 16:00 17:45 - 22:40 1 Jurassic world: el reino caido -català- 1 Jurassic world: el reino caido -vose- 20:15 2 El malvado zorro feroz 18:00 / matinal dg: 12:15 2 La chica en la niebla 19:45 - 22:15 / golfa, dv, ds i vigílies: 00:40 3 Han Solo: una historia de Star Wars -3D- matinal dg: 12:00 3 Jurassic world: el reino caido -3D- 16:30 - 19:00 - 21:30 4 Normandia al desnudo 16:15 - 18:20 - 20:30 / matinal dg: 12:15 golfa, dv, ds i vigílies: 00:45 4 12 Valientes 5 Isla de perros matinal dg: 12:00 5 Algo celosa 16:00 - 18:15 5 Proyecto Rampage 20:20 5 El hombre que mató a Don Quijote 22:30 matinal dg: 12:00 6 Ready player one 6 Verdad o reto 16:00 - 22:45 / golfa, dv, ds i vigílies: 00:45 18:15 - 20:30 6 El doctor de la felicidad 7 Marguerite Duras, Paris 1944 16:00 - 18:30 - 22:30 7 Los extraños: cacería nocturna 16:15 - 21:00 - 22:45 / golfa, dv, ds i vigílies: 00:45 8 Vengadores: infinity war -atmos- 16:30 - 19:30 - 22:15 / matinal dg: 12:00 9 El hijo de Bigfoot matinal dg: 12:00 9 Mcqueen 16:00 - 20:30 - 22:40 16:30 - 19:30 - 22:30 10 Han Dolo: una historia de Star Wars -atmos- 11 Sherlock Gnomes 16:30 - 18:30 / matinal dg: 12:15 11 Campeones 16:00 - 18:20 - 20:15 - 22:45 / matinal dg: 12:15 12 Basada en hechos reales 20:45 - 22:45 / golfa, dv, ds i vigílies: 00:45 13 Jurassic world: el reino caido 17:30 - 18:00 - 20:00 - 22:45 / golfa, dv, ds i vigílies: 00:00 16:00 / matinal dg: 12:15 14 Peter rabbit 14 Deadpool 2 16:00 - 18:15 - 20:30 - 22:45 / golfa, dv, ds i vigílies: 00:45 15 Han Solo: una historia de Star Wars 18:00 - 20:45 / golfa, dv, ds i vigílies: 23:30 15 Sessió nadó: Jurassic world: el reino caido 17:30 15 Ballet live: El lago de los cisnes 20:15 16 Jurassic world: el reino caido 16:00 - 18:30 - 21:00 / golfa, dv, ds i vigílies: 23:30 17:00 - 19:30 - 22:00 / matinal dg: 12:00 17 Jurassic world: el reino caido -atmos- / golfa, dv, ds i vigílies: 00:30 1 Jurassic wolrd: el reino caido -dimarts versió original- 20:15 22:30 5 El hombre que mato a Don Quijote -dimarts versió original- 9 Deadpool 2 -dimarts versió original- 18:15 12 Basado en hechos reales -dimarts versió original- 20:45 18:00 14 Han Solo: una historia de Star Wars -dimarts versió original- YELMO PARC CENTRAL dv, ds, dl i dc: 15:45 - 18:25 / dt i dj: 15:45 ds: 16:00 dj: 20:00 dg: 17:00 diariament excepte ds i dg: 16:45 - 19:15 - 21:45 / ds i dg: 00:10 - 16:45 - 19:15 - 21:45 dt: 20:15 El lago de los cisnes: Ballet Live Roh Han Solo: una historia de Star Wars dv, dl, dc i dj: 15:50 - 18:45 - 21:30 / ds i dg: 00:20 - 15:50 - 18:45 - 21:30 / dt: 15:50 - 21:30 Han Solo: una historia de Star Wars -vose- dt: 18:45 Jurassic world: el reino caído dv i ds: 16:00 - 17:15 - 18:35 - 19:50 - 21:10 - 22:25 - 23:45 / dg, dl, dc i dj: 16:00 - 17:15 - 18:35 - 19:50 - 21:10 - 22:25 / dt: 16:00 - 17:15 - 18:35 - 21:10 - 22:25 Jurassic world: el reino caído -3D- dv, ds, dg i dc: 20:30 Jurassic world: el reino caído -vose- dt: 19:50 Los extraños: cacería nocturna diariament excepte dt i dj: 20:55 - 22:50 / dj: 22:50 Mi familia del norte diariament excepte ds i dg: 15:55 My little pony: la película dg: 16:00 Sherlock Gnomes 18:10 dl, dt i dj: 20:05 Vengadores: infinity war Verdad o reto 23:00 Campeones Coco Con amor, Simon Coppélia: Ballet Live Bolshoi Deadpool 2

CAMBRILS / RAMBLA DE L’ART dv: 18:30 - 22:30 / ds: 16:30 - 18:30 / dg: 18:15 - 22:15 / dl: 18:15 - 22:15 / dt: 16:15 -vose- - 00:00 / dc: 16:15 - 20:15 -vose- / dj: 16:30 - 22:15 dv: 16:45 / ds: 22:30 -vose- / dg: 16:30 Rebelde entre el centeno El doctor de la felicidad dv: 20:30 / ds: 18:30 / dg: 20:15 / dl: 16:15 - 20:15 -vose- / dt: 18:15 - 22:15 / dc: 18:15 - 22:15 / dj: 18:30 -voseDede dj: 20:30 -voseLean on Pete

VILA-SECA / OCINE VILA-SECA 1 Han solo dv, ds i dg: 16:00 1 Jurassic world: el reino caido -3D- 18:00 - 21:00 / dv i ds: 23:30 dv, ds i dg: 16:00 2 Peter rabbit 2 Han Solo 18:00 - 20:45 / dv i ds: 00:00 3 Sherlock Gnomes dv, ds i dg: 16:15 dv, ds i dg: 18:00 3 Campeones dv, ds i dg: 20:30 / dl a dj: 18:15 - 20:30 3 Basada en hechos reales 3 Verdad o reto 22:30 / dv i ds: 00:30 4 Jurassic world: el reino caido dv, ds i dg: 16:00 - 19:00 - 22:00 / dl a dj: 19:00 - 21:30 / dv i ds: 00:30 5 Jurassic world: el reino caido dv, ds i dg: 17:00 - 20:00 - 22:45 / dl a dj: 17:30 - 20:00 - 22:30 6 Basada en hechos reales dv, ds i dg: 16:00 dv, ds i dg: 18:15 6 Sherlock Gnomes 6 Campeones dv, ds i dg: 20:00 - 2215 / dl a dj: 17:30 - 20:00 - 22:15 / dv i ds: 00:30 dv, ds i dg: 16:00 - 17:45 / dl a dj: 17:45 7 El malvado zorro feroz 7 Jurassic world: el reino caido dv, ds i dg: 19:30 7 Los extraños: cacería nocturna dv, ds i dg: 22:15 / dl a dj: 19:30 - 22:15 / dv i ds: 00:15 8 Verdad o reto dv, ds i dg: 16:00 dv, ds i dg: 18:00 8 Jurassic world: el reino caido 8 El intercambio dv, ds i dg: 20:20 / dl a dj: 17:30 - 19:30 8 Vengadores: infinity war dv, ds i dg: 22:10 / dl a dj: 21:30 9 El intercambio dv, ds i dg: 16:00 9 Los extraños: cacería nocturna dv, ds i dg: 17:45 19:30 - 22:15 9 Han Solo 9 Sherlock Gnomes de lunes a jueves 17:30 dv, ds i dg: 16:00 - 18:10 - 20:20 - 22:30 10 Deadpool 2 / dl a dj: 18:10 - 20:20 - 22:30 / dv i ds: 00:40 VILALLONGA DEL CAMP / de Cinema del Centre Recreatiu El doctor de la felicidad dg: 17:00 - 19:15


22

diarimés 13/06/2018

IMMOBILIÀRIA • Venda Tarragona SE VENDE PISO EN TORREFORTA Totalmente reformado, 3 habitaciones, 2 baños completos, galería, trastero y 2 terrazas. También dispone de a/a y calefacción. precio negociable.

tel: 615.891.932

Piso en T arra g ona , junto Mercado Central - 134m2. - 4 habitaciones - Baño y aseo - Sol todo el día, exterior - 3a planta sin ascensor. Precio: 125.000€ Gestionamos hipoteca al comprador. TEL.630.970.960 WhatsApp

G. González, pis de 52 m2 semi-nou, 1 dormitori, sala-menjador amb balcó, cuina americana, 1 bany, amcaris encastats, bomba fred/calor, exterior, sol, amb traster i totalment moblat. 108.000 €. www. nouhabitatconfort.com Telf. 977.22.90.96 -639.427.018 SAN SALVADOR. VENDO PISO. Directo particular. Al lado centro médico. Reformado. 38.000€. Tel: 652.913.531 C/ Gasómetre pis de 75 m2, 3 dormitoris, sala-men-

CLASSIFICATS jador amb balcó, cuina amb galeria, exterior, sol, traster al terrat i ascensor. 100.000 € (pàrking opcional). www. nouhabitatconfort.com Telf. 977.22.90.96 -639.427.018 c/ Cuirateries, pis reformat de 50 m2, 1 dormitori, sala-menjador amb balcó, cuina amb vitro, 1 bany, armaris encastats, exterior i sol. No ascensor (32 esglaons) 130.000 €. www. nouhabitatconfort.com Telf. 977.22.90.96 – 609.309.507

Altres poblacions MAGNIFICO CHALET INDIVIDUAL en COVAMAR (Salou). 600m2 de parcela, piscina privada, comedor exterior con barbacoa. 400m2: 6 habitaciones dobles (1 suite), 3 baños completos, cocina-office, gran salón-comedor a dos alturas con chimenea. Buhardilla de 60m2 . 3 Terrazas. Armarios empotrados. Suelos de mármol, carpintería lacada en blanco, calefacción, instalación hilo musical, garaje y bodega con chimenea y cocina. Semiamueblado, para entrar a vivir. Muy luminoso y soleado. 550.000€. Tel: 670.449.178.

• Lloguer Tarragona Valls-Ctra de Tarragona, pis semi-nou de 2 dormitoris, sala-menjador amb terrassa, cuina amb vitro igaleria, 1 bany, sol, ascensor, a/condicionat , moblat, pk i traster. Comunitat i brossa inclosa. 420 €/mes (a partir 10-06-2018) www.

nouhabitatconfort.com Telf. 977.22.90.96 – 609.309.507 Rambla Nova / Fortuny, pis reformat de 3 dormitoris, 1 vestidor, salamenjador amb balcó, cuina independent, 2 banys amb dutxa , a/condicionat fredcalor, parquet, exterior, sol, ascensor. Comunitat i brossa inclosa. 670 €/mes www. nouhabitatconfort.com Telf. 977 22 90 96 - 609 309 507 Bloc Europa – Sant Pere i Sant Pau , pis reformat de 90 m2, 4 dormitoris, cuina amb galeria, 1 bany, armaris encastats, calef indiv a gas, a/condicionat, exterior, sol, ascensor i amb mobles. No es permeten mascotes. Comunitat inclosa. 600 €/ mes. www.nouhabitatconfort.com Telf. 977 22 90 96 - 609 309 507

Altres poblacions Reus-zona Velòdrom, pis semi-nou de 2 dormitoris, sala-menjador, cuina americana amb vitro, 1 bany, exterior, assolellat, zona comunit. amb piscina. Comunitat i brossa inclosa. 470 €/ mes (a partir del 15-06-18) opció pk 50 €/mes www. nouhabitatconfort.com Telf. 977.22.90.96 – 609.309.507

Lloguer Oficines, Terrenys, Local, Naus, Pàrquings Reus Plaça Gandhi (zona Velòdrom), local 42 m2. instal.lacions fetes. 400 €/ mes. www.nouhabitatconfort.com Telf. 977.22.90.96 609.309.507

Rbla. Nova, despatx de 105 m2, 1 sala diàfana de 45 m2, 1 despatx individual, 1 doble, arxiu i 2 lavabos, instal fetes. Comunitat inclosa. 600 € + IBI + brossa .www. nouhabitatconfort.com Telf. 977.22.90.96 – 609.309.507

REUS. LOCAL PARA ALMACÉN. Buena ubicación. 85€. Tel: 666.140.989

Mª Cristina , local –B de 70 m2, 1 sala, 2 individuals, instal. fetes 600 €/ mes www.nouhabitatconfort. com Telf. 977.22.90.96 – 609.309.507

Traspàs Es ven, es traspassa i/o es lloga per jubilació, TALLER DE REPARACIÓ DE COTXES amb 50 anys donant servei a la Selva del Camp. Taller completament equipat de 250m2 de superfície i 6 m d’alçada interior lliure. Tel. 977 84 40 64 TRASPASO/VENTA CAFETERIA TUCÁN -La Granja-. Tel: 646.075.908

Se precisa profesores/ as de francés nativos o bilingües. Se valorará formación en Educación, Lenguas Extranjeras, Filología, Traducción e Interpretación, u estudios similares. Interesados enviar CV a: institutfran@gmail.com

SE OFRECE SEÑORA interna. Tel. 604.230.392

ARQUITECTE. CÈDULES D’HABITABILITAT, CERTIFICATS EFICIÈNCIA ENERGÈTICA. Des de 85€ + IVA. Tel: 657.989.467

MOTOR

EMPRESA DE LIMPIEZA necesita cristalero con experiencia. Tel. 977 22.40.54 (09-13h y 16-19h)

PRECIOSA MASAJISTA RUSA. Manos de seda. Todos servicios. Climatizado. TARRAGONA Tel. 698.372.427 MAYCA CATALANA. Libera tensiones. ¡¡Disfruta tu momento!! Exquisito final... Tel: 644.856.593

RELAX FINA MADURITA. Reus. Tel: 633.713.787 CASA SUSANA. NUEVAS ¡¡20€!!. Tel: 977.32 .15.68 CASA NICOL. ¡¡30€!!. Reus. Tel. 698.788.062

REFORMES REHABILITACION DE FACHADAS. Tel: 610.866.909 – 977 33.03.83

AMISTAT URIBET. Encontrar amistad, pareja. Relaciones sociales. Tel. 671.327.565 AGENCIA RELACIÓN PERFECTA. La millor alternativa per trobar parella. Especialistes en “love coaching”. WhatsApp 606.780.744

PROFESSIONALS

TREBALL Se precisa profesores/ as de inglés nativos o bilingües. Se valorará formación en Educación, Lenguas Extranjeras, Filología, Traducción e Interpretación, u estudios similares. Interesados enviar CV a: admin@inusetgn.com

ALTRES

PINTOR PROFESSIONAL. Tel: 632.887.751 TAPICERO ECONÓMICO. Tapizados clásicos, sofás a medida, rejillas, etc. Tel. 691.586.879 PINTORES PROFESIONALES. Todo tipo de trabajo de pintura. Responsables. Económico. Presupuesto sin compromiso. Tel. 626.869.583

TAROT QUIROMASAJE DESCONTRACTURANTE. Reflexología podal, Numerología, TAROT. Abre caminos para atraer amor, trabajo. LINA 665.198.611

MASSATGES MASAJE TERAPÉUTICO. DEPORTIVO. DESCONTRACTURANTE. LEONID Tel: 637.907.245 MASAJISTA PROFESIONAL. Quiromasaje, reflexología. Muy discreto. Recibo sóla. Tel. 608.669.708 –Tarragona-

MASSATGES ERÒTICS NATALIA. Masaje profesional erótico. Económico. Discreto. Salidas. Final feliz...a tu gusto. Tel. 628.892.397 –SALOUMARIELA. Masaje profesional. Final feliz... Tel: 672.753.937

¡¡¡ANA POLACA joven fiestera!!. vicio sin límites... 24hrs. Tel: 650.801.498 ESPAÑOLA. ANASTASIA 40€ - 1hora. Tel: 642.172.192 CASA MARGA. Juventud y madurez... Tarragona. Tel: 977 21.26.12 MICHELE FRANCESA. Penetración sin. 40€ - 1 hora- Salidas. Tel: 688.206.718 VICIOSA 30a. Besos lengua, francés completo, penetración sín. A partir 20€. VISA. Discreción. Tel. 643.328.301 SALOU. El Vendrell. ¡¡20€!! Tres amigas... ¡¡Queremos hacerte feliz!!!. Tel: 653.460.239 ¡¡LAURA TARRAGONA!! Masajista, completísima. Visito sóla. Tel. 698.517.970 ANA joven ardiente. Viciosa. Reus. Tel. 618.014.486 ¡¡AMANTE PERFECTA!! Masajes en camilla. Discreción. Tel. 631.752.127 SARAY ESPAÑOLA 56a. Cariñosa. Recibo sola. Tarragona. Tel: 634.690.21


CLASSIFICATS ¡¡VEN A EXPLORAR MI CUERPO!! KAREN fiestera, jovencita, traviesa. 24h. Tel. 698.304.058 ¡¡NOVEDAD!!! PALOMA PORTUGUESA. Vicio calentito...24hrs. Tel: 638.076.098 MADURA MULATA 20€. Todos servicios. Tel. 696.255.672 REUS ABUELA CACHONDA. Todo sí. Tel: 642.740.412 COMPLETA MARI REUS. Griego, Francés, Beso negro, ¡¡¡Ducha erótica!!! Salidas. Tel: 632.527.295 CAROLINA 30a. Tarragona. Delgadita. Particular. Mucha discreción. Tel: 603.254.131 MONTBLANC. CHICA ESPAÑOLA. Discreto. De 10 20.30h. Tel: 669.436.810 CASA CRISTINA. ¡¡Nuevas pechugonas!!! Tarragona. Tel: 977.21.49.29 CASA MONTSE. Ana - Claudia - Silvia. Tel. 977 07.57.74 MARÍA cariñosa. Reus. Tel. 604.127.504 CATALANA no profesional Y AMIGAS. Privado. SEGURTORREDEMBARRA. Tel: 653.103.491 ¡NOVEDAD! RUBÍ DOMINICANA. Blanquita, sexy, caliente!!! Toda placer... 24h. tel: 636.737.720

SANDRA ESPAÑOLA. Guapa, completa. Privado CAMBRILS. 634.101.772

ANDREA 18 años. Polaca, blanquita. Recibo sóla. Salidas. 24h. Tel. 688.200.059 DULCE Joven cubana fiestera. Vicio y placer garantizados. 24h. Tel: 638.185.062 SINDY MADURITA cariñosa, complaciente. Reus. Tel: 688.238.113 ¡¡¡MODELO SEXY!!! Mulatita caliente. 24hrs. Vicio asegurado. Tel: 688.239.702 SEGUR. ¡¡3 NUEVAS CHICAS!! Todos los servicios. 24h. Whatsapp 672.503.016 ANA MADURITA. Económico. Tel: 602.033.898

13/06/2018 diarimés

23


24

A L’ÚLTIMA

diarimés 13/06/2018

SALUT GERARD MARTÍ

ELS MANAMENTS DE MOISÉS

Rita Hayworth i les camises vermelles MOISÉS PEÑALVER Periodista

Pujo a un autobús a Sants. Una dona em demana que l’ajudi amb la maleta. A jutjar per la mida de la valisa, jo diria que hi porta el seu marit difunt. Porto a una mà una llauna de llimonada i una barreta d’aquestes màgiques que «no engreixen» i, a l’altra, la maleta de la senyora. El xofer em veu i em diu que no puc pujar amb menjar, ni beguda. Tiro enrere amb la llimonada, la barreta i la maleta. Surto al carrer amb la maleta i la velleta, des de dins de l’autobús, crida amb por que li robi. Veig una paperera i tiro la puta llimonada, la puta barreta i torno al bus arrossegant el taüt de la senyora. Suat, asfixiat i sense haver pogut menjar, la dona m’explica la

seva vida: «Tinc 88 anys i he passat la vida venent loteria a un xiringuito dins del Metro. Des del 1956, dotze hores al dia». «Una vida dura», li dic, «a tot t’acostumes», em respon. M’agrada aquesta dona de 88 anys, amb ulleres de Rita Hayworth, fulard de María Félix, i esperit d’Úrsula Corberó. M’explica que, quan els «nacionals» van arribar al seu poble, a Sòria, no sabien on ficar les camises vermelles dels seus tres germans i les van enterrar perquè no les descobrissin. Diu que ara ve del poble, que es va recordar d’aquelles camises i ha anat a l’hort a desenterrar-les setanta anys després. Aquelles teles, ara només esquinçalls, van en la pesada maleta, al costat d’uns xoriços i un pernil. Li dic que em baixo a la propera i agafa la seva maleta, carregada amb el tresor familiar ara en forma de trossos de tela tacats de terra. Li dic que es cuidi, però potser qui s’hauria de cuidar sóc jo, que he llençat el meu dinar a una paperera.

La doctora especialista en Dermatologia, Laia Pastor, passant consulta a l’Hospital Joan XXIII.

EL TEMPS

Estat del cel Cel poc ennuvolat per núvols alts i mitjans fins a darrera hora del matí. A partir de llavors creixeran nuvolades a punts de l’interior del quadrant nord-est, al Prepirineu i al sector central del litoral i del prelitoral que deixaran el cel entre mig i molt ennuvolat en aquest sectors i àrees properes, mentre que a la resta del territori els núvols alts i mitjans es faran més abundants a sotavent del Pirineu i del Prepirineu.

Màxima

29º

Precipitacions De matinada són probables precipitacions febles i minses a l’extrem nord del territori. Des de darrera hora del matí i fins al Mínima vespre s’esperen ruixats dispersos a l’interior de la meitat est, al sector central del litoral i del prelitoral i a punts del Camp de Tarragona, d’intensitat entre feble i moderada.

19º

SUDOKU Completeu el taulell, dividit en nou quadrats, omplint les cel·les buides amb un número de l’1 al 9, sense repetir cap número en una mateixa fila ni en una mateixa columna, ni dins de cada quadrat.

Nivell mitjà

Cristina Serret

objectiu: que els joves es posin crema

els joves. En la prevenció Aquesta setmana se la clau és la procelebra la campatecció. Les cremes nya Euromelanoma solars s’han d’apli2018, que té com a car, explica la docobjectiu consciencitora, per tot el cos, ar a la població de la i «generosament, importància d’aplien capa gruixuda, car-se correctament abundant. En conla protecció solar i de Els adolescents són el grup de dicions de laborafer-se revisions de la tori, un protector pell per al diagnòstic població que, tot i estar molt solar de factor precoç. A Tarragona, l’Hospital Joan XXII exposats al sol, es protegeix menys 50 fa l’efecte que toca, però tal com hi destina aquest dimecres una franja horària de les seves consultes, se l’aplica la gent, l’efecte és inferior a 15». Laia amb la participació del doctor Miquel Just i la Pastor també explica que els protectors per sota de 30 no tenen pràcticament cap eficàcia, i que doctora Laia Pastor. «El càncer de pell té una incidència molt alta, la diferència entre els de nivell 50 i 100 és poca. Des de la consulta de dermatologia s’insisteix fins al punt que és el càncer més freqüent en la raça humana», apunta Pastor. «D’aquí que la també en la importància d’aplicar-ne sempre detecció i diagnosi en estadis inicials sigui vital que es facin activitats a l’aire lliure, independentper al seu tractament. Les persones de pell i ulls ment que, per exemple, es porti una samarreta: clars, que tinguin més de cinquanta pigues o que «dur una samarreta de cotó equivaldria a un facdurant la seva vida hagin estat exposats moltes tor de protecció 7-8. Tot i que això és millor que res, el més correcte seria posar-se crema protechores al sol, tenen un risc més elevat». La celebració de l’Euromelanoma és tam- tora igualment». Pel que fa a l’elecció del producbé una jornada per incidir en la prevenció, i en te, Laia Pastor recomana comprar-lo a la farmàaquest sentit, insistir en la protecció davant els cia, ja que d’aquesta manera ens assegurem que rajos solars. Aquesta és una qüestió fonamental, han passat els controls i garanties requerits. I en perquè la pell té memòria, i les cremades solars a quant al format, explica que no hi ha un tipus de la joventut poden ser causa de melanomes o car- protector millor que l’altre: «El que recomanem cinomes en el futur. «El grup de població sobre és que cadascú faci servir el protector amb el el qual és més important incidir és el dels ado- que se senti més a gust, ja sigui gel, loció, esprai... lescents i joves, de 14 a 30 anys, que no tenen el Protegir-se correctament no vol dir que hàgim costum d’aplicar-se protecció. Quan són petits se d’acabar empastifats o emblanquinats». Això no n’ocupen els pares, però quan arriben a aquesta obstant, la dermatòloga adverteix que el millor edat i depèn d’ells mateixos, deixen de protegir- és que la primera aplicació del protector solar se». El convenciment que a ells «no els passarà», sigui en format de gel o loció, i les reaplicacions i el pensament imperant que el bronzejat és sinò- ja puguin ser en esprai, perquè sempre se’n posa nim de bellesa són factors que cal combatre entre menys quantitat.

13 de juny de 2018  

Diari gratuït del Camp de Tarragona

13 de juny de 2018  

Diari gratuït del Camp de Tarragona