Page 1

més diari

DIVENDRES 10 DE SETEMBRE DE 2010 núm. 1.624 www.diarimes.com

tarragona ~ reus ~ costaDaurada

AVUI TAMBÉ FORMACIÓ 2010-11

Confisquen propietats valorades en més de 24 milions d’euros SUCCESSOS En l’operació Java es van intervenir un centre comercial, un hotel, un hostal o diversos habitatges, entre d’altres. La policia va posar en llibertat un empresari de Salou. P10 CRISTINA AGUILAR

P13-18 i 29-36 DIADA DE CATALUNYA

P19-28

La baixada de la Misericòrdia va ser un dels punts en què es va enregistrar l’anunci. Van ser molts els curiosos que es van acostar a la zona.

El Corte Inglés enregistra un espot publicitari a les escales de la Catedral TARRAGONA La Part Alta de la ciutat va acollir la realització de l’anunci, que ha durat dos dies, i que s’ha realitzat a un mes de l’obertura de portes del centre comercial. P5


2 - diarimés

TARRAGONA

10/09/10

EQUIPAMENTS

MUNICIPIS

El futur Complex Sant Jordi necessita dos milions d’euros per tirar endavant

El deute de l’Ajuntament és «herència dels altres governs municipals»

Té a punt de tancar-se una operació amb l’Institut Català de Finances i una entitat

El consistori no pot endeutar-se més

ROSER SANS

SILVIA JIMÉNEZ

El futur Complex Sant Jordi, a la recta final. La setmana vinent serà decisiva per tancar l’operació financera que permetrà a la UTE –formada per Caña y Caña Construcciones SL., Essencial Wellness S.L.; ADD Xavier Claramunt S.L. i Edificaciones y Reparaciones Tarraco– construir el Complex Esportiu Sant Jordi a Tarragona. Fonts properes al Govern han assegurat que s’està ultimant una operació econòmica amb l’Institut Català de Finances i una entitat financera privada que desbloquejaria la situació desprès que la Secretaria d’Esports depenent del vicepresident Carod-Rovira hagi denegat l’ampliació del termini que demanava l’empresa adjudicatària. En concret, l’operació econòmica té com a objectiu aconseguir els dos milions d’euros necessaris per endegar l’obra. El propi vicepresident seria qui hauria pres cartes en l’assumpte i la solució podria venir les properes hores. D’aquesta manera l’empresa sol·licitaria, com se li ha demanat, la llicència d’obres a l’Ajuntament –que té ja a punt tot el tràmit– i això li permetria iniciar les obres les properes setmanes.‬ La societat concessionària havia demanat una pròrroga a la Secretaria d’Esports per guanyar temps. La petició ha estat denegada tot just quan està a punt d’esgotar-se el ter-

Una imatge d’arxiu de la visita d’obres que es va realitzar l’any passat quan es va enderrocar l’edifici.

La Secretaria d’Esports ha denegat la pròrroga demanada per la UTE que ha d’executar-lo

El propi vicepresident del Govern, Carod-Rovira, ha pres cartes en l’assumpte per desbloquejar-lo

mini de tres setmanes que contemplava l’ultimàtum que el propi delegat del Govern va donar a l’empresa el passat 11 d’agost per desbloquejar la situació. Durant les properes hores o, com a molt tard, la propera setmana, està previst que s’aconsegueixi el finançament necessari i que es posi en funcionament tot l’engranatge perquè el Complex Sant Jordi sigui una realitat. Durant les festes de l’associació de veïns Tarragona, antiga agrupació veïnal

de l’avinguda Andorra, un grup de ciutadans va reclamar a l’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, l’inici del projecte. Aquest va mostrar-se en sintonia amb els veïns i va recordar que el complex depenia de la Generalitat.

El projecte Tot just l’agost de l’any passat es va enderrocar l’estructura de l’antic edifici i es deixava buit el solar on s’hi construirà una zona verda i una gran plaça pública i l’edifici on hi hauran

alguns serveis. Així, al mig s’hi ubicarà, segons el projecte, una pista poliesportiva exterior. Des d’un dels accessos pes podrà entrar a les tres plantes superiors de l’edifici, on s’hi faran les sales de condicionament físic i també la sala de solàrium. També es donarà accés a les plantes subterrànies on tindran cabuda la pista poliesportiva triple, el complex d’aigua amb els serveis associats i l’aparcament. El complex gaudirà també d’un accés privat per entrar a les oficines. En total hi haurà una superfície construïda de 14.000 metres quadrats destinats a dinamitzar la zona i a dotar-la d’aquests serveis esportius.

S.J.

«El deute de l’Ajuntament de Tarragona és heretat dels anteriors governs municipals», així justificava ahir el tinent d’alcalde de Gestió Econòmica i Pressupostària, Pau Pérez, els motius pels quals l’Ajuntament de Tarragona entra a formar part de les catorze capitals de província que no podran demanar més finançament ni incrementar, en conseqüència, el seu nivell de deute. Pau Pérez reiterava ahir que el deute de Tarragona és superior al 75 per cent dels ingressos corrents i, per tant, queda fora del grup de municipis i ciutats que sí que podran endeutar-se. Cal recordar que la ministra d’Economia i Hisenda, Elena Salgado, anunciava dimecres la marxa enrere del Govern en prohibir l’en-

deutament i obria la porta a aquells ajuntaments llur nivell de deute fos per sota del 75% dels seus ingressos corrents. Malgrat tot, Pau Pérez, recordava novament que el finançament de les inversions previstes per l’Ajuntament està garantit i reiterava que el deute, en qualsevol cas, és una herència dels anteriors governs de la ciutat. «L’Ajuntament ja va fer un ple extraordinari per cobrir les inversions», puntualitzava. La ministra també va anunciar que l’Estat incrementarà en un 9% el finançament dels ens locals el 2011, «això serà molt positiu per a les arques municipals. La nostra ciutat podria rebre uns tres milions d’euros més del que rebrà enguany (uns 23 milions d’euros)», va dir.

CULTURA

El festival Art-e torna al Camp de Mart amb la seva setena edició REDACCIÓ

L’Associació Cultural Tren-K tornarà a organitzar enguany el Festival Independent de Música Electrònica i Creació Visual de Tarragona, Art-e, en la que serà la seva setena edició. Els dies 17 i 18 de setembre actuaran als Jardins del Camp de Mart catorze artistes visuals i setze artistes musicals, entre ells l’últim jove pre-

coç de moda en el món del techno, Marc Marzenit; el berlinès Ascii Disko, el barcelonès Iñaqui Marín o Chalart58. El festival s’avança a Santa Tecla i es redueix a dos únics dies. Aquesta vegada, però, tindrà dos escenaris: l’UpperSpai –dedicat al techno– i l’Under Spai –que dóna cabuda a altres estils electrònics–, promocionant artistes locals.


TARRAGONA

10/09/10

CIUTAT

Tres entitats financeres aportaran 26 milions per la reforma del Mercat Avui signaran el conveni amb l’Ajuntament de Tarragona per aquests crèdits CARME MAS

Caixa d’Estalvis de Cata· lunya, Tarragona i Manre· sa, Unim i BBVA aportaran crèdits per un valor de 26 milions d’euros pel projec· te de reforma del Mercat Central de la ciutat de Tar· ragona. La primera entitat destinarà 12 milions, la se· gona sis milions i la terce· ra vuit, segons va informar ahir el president d’Espimsa i tinent d’alcalde de l’Ajun· tament de Tarragona, Sergi de los Rios. De los Rios va afirmar que «això demostra la confiança d’aquestes en· titats bancàries per entrar

en el finançament d’aquest projecte de la ciutat de Tar· ragona». El president d’Es· pimsa va puntualitzar que «demostra que estem da· vant d’un projecte molt sò· lid». Precisament avui di· vendres els representants d’aquestes entitats, l’alcal· de, Josep Fèlix Ballesteros, i el mateix De los Rios sig· naran un conveni on subs· criuran aquests crèdits. El president d’Espimsa va mantenir ahir que l’inici de les obres del Mercat Central podrien començar durant el primer trimestre del pro· per any 2011.

Cal recordar que en aquests moments s’estan portant a terme les actua· cions prèvies de desviació de serveis i l’estudi de les restes arqueològiques dels carrers adjacents a aquest equipament. El projecte elaborat per encàrrec de l’empresa Mu· nicipal Espimsa contem· pla la remodelació de l’edi· fici modernista amb prop de més de cent anys d’his· tòria. A més, el nou Mercat comptarà amb una planta de supermercat en el subsòl i una planta logística per a la càrrega i descàrrega dels

venedors. També s’ha pre· vist construir un total de 330 places d’aparcament soterrani en dues plantes, i que en principi haurien d’estar connectades a les places de l’aparcament ac· tuals de la plaça Corsini. Per la seva banda, el grup municipal de CiU va as· segurar que que l’alcalde de Tarragona i el regidor d’Hisenda del consistori van viatjar ahir a la ciutat de Madrid amb l’objectiu de recuperar els vuit mili· ons d’euros que va prome· tre el Ministeri de Vivienda. En aquest sentit, el regidor

convergent, Raül Font, va puntualitzar que «De los Rios no ha estat autoritzat a viatjar amb ells i l’han fet quedar a Tarragona». El PP, davant aquestes in· formacions, va assegurar ahir que l’alcalde «aclareixi si el president d’Espimsa ha estat apartat de la negocia· ció per finançament de les obres del Mercat». Per la seva banda, el pre· sident d’Espimsa, Sergi de los Rios, va deixar clar que l’oposició del consistori «vi· uen en una realitat paral· lela». De los Rios va confir· mar que tant l’alcalde com el regidor d’Hisenda van visitar Madrid però van fer gestions a quatre ministe· ris un d’ells el de Vivenda, on van portar un darrer do· cument. A més, el president d’Espimsa va voler deixar clar que «he estat a Tarra· gona tot el dia per les meves obligacions institucionals».

diarimés - 3


4 - diarimés

TARRAGONA

El Comitè Internacional dels Jocs Mediterranis examinarà el dia 20 la candidatura La comissió avaluado· ra del Comitè Interna· cional dels Jocs Medi· terranis (CIJM) visitarà Tarragona del 20 al 24 de setembre per analit· zar les seves possibili· tats com a seu dels Jocs Mediterranis del 2017. La ciutat és la primera de les cinc candidates en sot· metre’s a l’anàlisi del co· mitè, que al llarg de qua· tre dies valorarà sobre el terreny la proposta orga· nitzativa recollida en el dossier de candidatura. que serà la prova de foc de la candidatura, Tar· ragona 2017 ha elaborat un programa de treball intens que mobilitzarà centenars de persones de diferents àmbits de la societat, disposades a demostrar la força i la capacitat del territori per acollir una gran edició dels Jocs Mediterranis. La Comissió d’Avaluació del CIJM, integrada pel General Souhail Khoury (Líban), Nour El-Hou· da Karfoul (Síria), Tu· llio Paratore (Itàlia), Do· minique Petit (França) i Sophie Metais (Fran· ça), aterrarà el dia 20 de setembre per la tarda a l’Aeroport Internacional del Prat, on serà rebuda per una comitiva de ben· vinguda de la candida· tura. Ja a Tarragona, s’ha previst una primera re· cepció a l’hotel Imperial Tarraco. REDACCIÓ

10/09/10

SERVEIS

La CEPTA celebrarà les seves eleccions el proper 10 de novembre

L’ocupació als càmpings augmenta un 5% respecte l’estiu passat Durant el més de juliol es va registrar un 70% i durant l’agost, un 90% CEDIDA

REDACCIÓ

L’ocupació als càmpings de Tarragona s’ha incremen· tat un 5% durant aquesta temporada d’estiu respec· te a l’any passat. En con· cret, durant el mes de juliol l’ocupació va assolir el 70% i durant el mes d’agost el 90%. Així ho va donar a co· nèixer l’Associació de Càm· pings de Tarragona ciutat. Les dades també van infor· mar que s’ha produït una reducció en la mitjana d’es· tada dels clients, és a dir, fa uns anys la mitjana es situ· ava en una dotzena de per· noctacions i ara es queda amb set dies. L’Associació també va re· marcar que el consum de restaurants també baixa en tiquet mitjà, els clients prefereixen més cervesa que vi i més hamburgueses que entrecots. D’altra ban· da, s’incrementa el consum als supermercats dels càm· pings. Això demostra que el client prefereix cuinar al seu allotjament. D’altra banda, des en l’Associació es va posar de relleu que hi ha un canvi de paradigma del turisme. D’una situació de demanda –faltaven allotjaments i so· braven clients– ara es passa a una situació d’oferta –so·

Una imatge de diferents representants de l’Associació de Càmpings de Tarragona. bren allotjaments i falten clients. També es posa de manifest que cada vegada més el turista és més expert i pot comparar fàcilment a través d’internet els serveis i la qualitat d’una instal· lació a l’altra. Davant aquest canvi, els càmpings han apostat per la millora dels seus actius i oferint més serveis als seus clients. Aquesta també ha estat la millor estratègia se· gons ells, per a respondre davant la crisi econòmica.

En total la inversió ha supe· rat els dos milions. A Tarragona hi ha set càmpings que generen una facturació de 12 milions d’euros. Disposen de 7.000 places i donen feina a prop de 500 persones. Des de l’Associació de Càmpings de Tarragona també es va informar que la clientela vacacional està experimentant un canvi. En concret, s’ha detectat un increment del bungalow, de l’autocaravana per contra

s’ha registrat un descens de la caravana i la tenda de campanya tradicional. D’altra banda, el client del càmping és altament fi· del. Això ho demostra que el 50% dels clients repetei· xen la seva estada. Des de l’Associació també es re· clama que les diferents ad· ministracions competents «donin un major suport que faci més fàcil el mante· niment i desenvolupament del negoci del càmping a Tarragona».

La CEPTA celebrarà les seves eleccions el pro· per 10 de novembre, en el marc de l’assemblea general extraordinària prevista a la seu social de l’Avinguda Roma durant la qual els associats eme· tran el seu vot per poder escollir la nova junta di· rectiva. El termini mà· xim per la presentació de candidatures a president i junta directiva serà el proper 21 d’octubre. Un cop hagi finalitzat l’as· semblea general extraor· dinària electoral i es co· negui la candidatura que reculli un major nombre de vots, es preveu que el proper 12 de novembre es constitueixi la nova Junta Directiva segons els resultats de l’escruti· ni. REDACCIÓ

Heras vol saber la data d’inici de les obres dels cinemes de la ciutat La regidora del Grup Mu· nicipal del Partit Popular a l’Ajuntament de Tarra· gona, Judit Heras, va de· manar a l’alcalde, Josep Fèlix Ballesteros, «la data d’inici de les obres per recuperar els cinemes al centre de la ciutat». He· ras va recordar que «Ba· llesteros va anunciar que a partir del mes de se· tembre començarien les obres pels nous cinemes de la ciutat». REDACCIÓ

adopció urgent

Urgeix adoptar gatet mascle de 3 mesos, molt tranquil i carinyós. Va ser trobat al carrer fa un mes.

Tel.: 650 355 613


TARRAGONA

10/09/10

OCI

CINEMA

diarimés - 5

CRISTINA AGUILAR

Els centres cívics tindran un carnet amb avantatges per als usuaris La programació de tardor ofertarà més de 4.000 places CRISTINA AGUILAR

V. CASTILLO

La regidora de Cultura i Centres Cívics, Sandra Coloma, va anunciar ahir que els usuaris dels centres cívics podran fer-se un carnet amb el qual podran gaudir de nous avantatges. Així ho va explicar durant la presentació de la nova programació de tardor dels centres cívics. Aquest carnet, que no és obligatori, donarà prioritat a l’hora d’inscriure’s a les diferents activitats i permetrà rebre informació via email sobre aquelles activitats més interessants per a cadascú. Pel que fa a la programació, aquesta tardor es realitzaran un total de 196 activitats diferents per a tot tipus de públic que oferiran fins a 4.300 places. D’una manera més detallada, hi ha 31 monogràfics programats, 31 activitats infantils, 28 per a joves i 15 per a gent gran. A això s’han d’afegir altres serveis oberts a tot el públic com les ludoteques, entre d’altres. Entre les novetats cal remarcar algunes activitats com la pintura sobre vidre, els collarets de granadura, o les polseres amb nusos celtes, tot i que també es mantenen altres que ja

Una imatge del rodatge, ahir a la baixada de Misericòrdia.

La regidora de Centres Cívics, Sandra Coloma, ahir. van triomfar anteriorment (com la dansa del ventre o els tallers de cuina). També destaquen alguns tallers monogràfics, que presenten novetats com els cursos d’iniciació a les herbes remeiers, massatge per nadons o supervivència domèstica –per a aquells joves que s’independitzen–. Durant aquesta temporada, i en comparació amb la programació de primavera, han augmentat les activitats per a nens i adults, i s’ha posat més èmfasi a mi-

llorar la coordinació de les activitats per a joves que programen els centres cívics i la regidoria de Joventut que també porta Coloma. La regidora va destacar l’esforç realitzat per augmentar el nombre d’activitats (un 4% més que a la primavera) i millorar les instal·lacions dels centres. Dilluns començarà el període d’inscripcions, que es poden realitzar mitjançant internet. Els aturats i jubilats tindran un 50% de descompte en les activitats de pagament.

El Corte Inglés enregistra un espot publicitari a les escales de la Catedral Nombrosos vianants es van acostar a la Part Alta VICENTE M. IZQUIERDO

L’obertura del Corte Inglés a la ciutat de Tarragona és cada dia més propera i ja només resta un mes perquè aquest gran centre comercial, l’equipament més esperat pels tarragonins en els darrers anys, i que no trigarà gaire a ser una realitat. El centre està preparant la seva posada en escena i, per aquest motiu, està enregistrant un espot pu-

blicitari, a les escales de la Catedral de la ciutat, on desenes de professionals estan treballant en realitzar un anunci que cridi l’atenció al màxim nombre d’usuaris. Aquest anunci es va rodar entre dimecres i ahir dijous i va obligar a tallar els voltants de la plaça de les Cols, on els treballadors van instal·lar tot el material necessari per realitzar l’espot. A

més, a l’indret també van col·locar una pantalla gegant, que va cridar l’atenció dels usuaris, els quals no van perdre ni un detall de la gravació. Van ser centenars de persones les que es van acostar a la Part Alta per comprovar de prop com es realitza un anunci televisiu, el qual serà emès properament i servirà per acabar d’aplegar clients als nous magatzems tarragonins.


6 - diarimés

REUS

10/09/10

POLÍTICA MUNICIPAL

SUCCESSOS

OLÍVIA MOLET

L’Ajuntament s’endeutarà fins al 75% per fer inversions durant el 2011 Carles Salas va anunciar que per segon any es congelaran impostos i taxes OLÍVIA MOLET

ANTONI RAMOS

L’Ajuntament de Reus s’endeutarà fins al 75% per realitzar inversions durant el 2011. Així ho va confirmar ahir el regidor de Recursos Generals i Hisenda, Carles Salas. Aquesta decisió del consistori arriba després que el passat dimarts la ministra d’Economia, Elena Salgado, flexibilitzés la prohibició a partir de l’1 de gener i autoritzés la possibilitat d’endeutar-se als ajuntaments amb una ràtio de deute inferior al 75% En el cas de Reus, la ràtio a 31 de desembre se situava en el 58,46%, quan el màxim legal és el 125%, amb un deute xifrat en poc més de 143 milions d’euros pel que fa als comptes de l’Ajuntament i les societats de no mercat com Sagessa i Reus Transport. El regidor va declarar que «aquesta bona situació que ara tenim és conseqüència dels ajustos i plans de contenció que hem realitzat en els darrers anys». Carles Salas va explicar que «en principi, els pressupostos del 2011 no contemplaven cap inversió a través de l’Ajuntament però, amb la nova situació, la nostra intenció és arribar fins al límit del 75% en inversions, per tal de crear llocs de treball a través de l’obra pública i que ajudin les famílies a millorar la seva situació». Tot i aquest anunci, Salas no va concretar la xifra total perquè «dependrà del pressupost consolidat tant de l’Ajuntament com de les societats municipals». Tam-

Imatge de la façana de la seu del PSC, ahir al matí.

Uns brètols taquen de pintura la façana de la seu del PSC de Reus REDACCIÓ

L’Ajuntament de Reus tornarà a invertir en obra pública el proper 2011.

El regidor d’Hisenda no va especificar les inversions ni quina quantitat s’hi destinarà

El deute de l’Ajuntament de Reus és de 143 milions d’euros, amb una ràtio del 58,46%

poc es van concretar les inversions, ja que «l’anunci és molt recent i encara no hem decidit». Tot i això, el regidor va assenyalar que «tenim un pla quadriennal d’inversions i ara estudiarem quines seran prioritàries». En aquest sentit, Carles Salas va avançar que «no farem inversions per deixar bonica la ciutat com la pavimentació de carrers, que també són importants, però apostarem per obres i equipaments que tinguin una utilitat com pisos de lloguer, centres cívics o similars». Una altra mesura adop-

tada pel ministeri d’Hisenda va ser un augment del 9% en l’assignació per als ajuntaments. El regidor Salas va felicitar-se per aquest decisió que «pal·liarà en certa manera la retallada que s’havia previst fa uns mesos». Sobre el canvi de postura del Govern, Salas va comentar que «ha estat clau la pressió realitzada per la Federació Catalana de Municipis i la Federación Española de Municipios, que han presentat les xifres que demostren que les corporacions locals només representen un 3% del dèficit, sent l’Estat i les Comunitats

Autònomes les que més hi contribueixen».

Les ordenances, congelades El regidor de Recursos Generals i Hisenda, Carles Salas, va anunciar que «de cara al 2011 l’increment dels impostos serà zero, mentre que en la majoria de taxes també ho serà». El regidor va assenyalar que «de manera efectiva serà una reducció, ja que no aplicarem ni l’augment de l’IPC». Aquest serà el segon any en què la majoria d’ordenances es congelen. Salas, però, no va confirmar si el preu de l’aigua s’augmentarà o es mantindrà perquè «igual que amb d’altres societats municipals, això depèn d’Aigües de Reus i del seu consell d’administració».

Uns brètols van atacar amb ous de pintura la seu del PSC a Reus, situada a la plaça del Castell, durant la matinada de dijous. A més, els atacants van fer una pintada al terra que deia ‘No a la reforma laboral. Prou retallades’. L’Agrupació Local del PSC de Reus va condemnar aquesta acció i va mostrar «el seu enèrgic rebuig a l’atac que ha patit la nostra seu de la plaça

del Castell». A través d’un comunicat, els socialistes van afirmar que «creiem en la paraula i defensem les vies democràtiques a l’hora de debatre les diferents opinions i pensaments. De la mateixa manera, condemnem els actes vandàlics que fan servir uns pocs mancats d’arguments i sensibilitat». El PSC també va demanar que «es depurin responsabilitats si s’identifica els culpables».

SUCCESSOS

Un veí de Tarragona mor en un accident laboral a la ciutat REDACCIÓ

Els Mossos d’Esquadra van confirmar ahir la mort d’un home a Reus la tarda de dimecres, sobre les set, en un accident laboral. Segons les informacions del cos policial català, l’home va morir després que li caigués a sobre un vidre en una empresa de la capital del Baix Camp, de la que no va trascendir el nom.

L’home mort era un veí de Tarragona de 52 anys que responia al nom de Manuel E.S. En l’accident hi van intervenir tres dotacions de Bombers de la Generalitat, tres del cos dels Mossos d’Esquadra i dotacions del Servei d’Emergències Mèdiques. Malgrat els esforços, els efectius d’emergències no van poder fer-hi res.


10/09/10

PUBLICITAT

diarimés - 7


8 - diarimés

REUS

10/09/10

EQUIPAMENTS

OLÍVIA MOLET

L’hotel del Pallol serà una realitat en menys de dos anys i mig

El grup municipal de la CORI demana a l’Ajuntament que imprimeixi les revistes periòdiques municipals i que tenen més tiratge a impremtes de la ciutat. De fet, la formació lamenta que a moltes impremtes municipals no se’ls arriba a donar la possibilitat de presentar pressupost. Com a exemple, la CORI destaca que el Mercadal i la revista de Mas Carandell s’imprimeixen fora. REDACCIÓ

Ginkoplanet i l’Ajuntament han formalitzat l’acord aquesta setmana MÒNICA JUST

L’hotel del Pallol estarà enllestit en un termini màxim de dos anys i mig. Així ho estableixen les condicions de l’acord que han signat aquesta mateixa setmana Ginkoplanet SLU i l’Ajuntament de Reus, i que serveix com a punt de partida perquè l’empresa barcelonina comenci a treballar plenament en el projecte. A hores d’ara, doncs, Ginkoplanet es troba enmig de negociacions amb diversos operadors, ja que, segons va explicar al Diari M és el seu gerent, Josep Moral, aquest fet serà un condicionant important a

l’hora de definir com es desenvoluparà la inversió. En aquest sentit, doncs, Moral va remarcar que encara no tenen clar si necessitaran iniciar els tràmits per utilitzar els terrenys adjacents al solar on es construirà l’hotel, ja que tot depèn de les expectatives de l’operador que se’n faci càrrec i de la proposta que presenti. Després de comprar la concessió de Reus Faderson Hoteles SA, Ginkoplanet va decidir renunciar al projecte perquè «era impossible complir els terminis», assegurava Moral. I és que, en el moment de ser adjudicada per primera

Imatge d’arxiu dels terrenys on Ginkoplanet preveu aixecar l’hotel, a la plaça d’Evarist Fàbregas.

L’empresa va renunciar al primer projecte perquè el termini d’execució era només de nou mesos

Encarà no s’han definit les característiques de l’hotel perquè dependrà de l’operador

vegada, la promotora barcelonina només tenia nou mesos per aconseguir que l’hotel esdevingués una realitat. «Vam decidir tornarnos a presentar al concurs, i ara hi hem sortit guanyant, ja que tenim un termini de

30 mesos», apuntava el gerent, que creu que no ha estat fins ara quan s’han obert les possibilitats reals. Tot i reconèixer que encara és massa aviat per definir com serà el nou hotel de la ciutat i que aquest fet

SUCCESSOS BAR CAMPUS

El conseller d’Educació de la Generalitat, Ernest Maragall, visitarà avui els tres centres educatius de la ciutat que aquest inici de curs 2010-11 han estrenat equipament. El programa de visites s’iniciarà a l’Escola la Vitxeta i continuarà a l’Institut Escola Pi del Burgar i a l’Escola Sant Bernat Calbó. En cada centre es faran parlaments d’inauguració. REDACCIÓ

na molt vinculada al món cultural i musical de la ciutat. I és que era membre de l’AMCA (l’Associació de Música Creativa i Actual) i va formar part també de diversos grups musicals, així com va viure implicat també en diverses entitats. La regidora de Cultu-

ra, Empar Pont, va lamentar ahir a la tarda la seva pèrdua, i va recordar que era un home «jove i ple de vida». De fet, la regidora es va mostrar convençuda que, sense la vinculació de Borràs, els futurs festivals de música «ja no seran el mateix».

El trànsit de l’Aeroport a l’agost cau un 12% respecte al 2009 REDACCIÓ

Era membre de l’Associació de Música Creativa i Actual Josep Borràs, més conegut a Reus com Pitus Borràs, va morir ahir dijous, amb 53 anys, a l’Hospital Clínic de Barcelona, on estava ingressat des de feia dues setmanes a causa d’una malaltia renal. Borràs va ser una perso-

depèn de l’operador, Moral va manifestar que la intenció és que els salons de convencions i, en definitiva, els espais dedicats als empresaris, hi tindran un paper important. A hores d’ara, i un cop signat el conveni amb el consistori, el gerent d’aquesta promotora es mostra optimista i creu imprescindible seguir la seva filosofia: «la de no esperar».

El conseller Maragall inaugurarà avui les tres noves escoles

TRANSPORT AERI

Mor ‘Pitus’ Borràs, un reusenc vinculat a nombrosos esdeveniments musicals M.JUST

La CORI demana que les revistes municipals s’imprimeixin a Reus

Fotografia de Pitus Borràs.

L’Aeroport de Reus va rebre 241.176 passatgers durant l’agost, xifra que representa un 12% menys que al mateix període de de l’any 2009. Durant l’acumulat d’aquest any, fins a 1.031.364 usuaris han passat per les instal· lacions del Baix Camp, dada que significa una baixada del 17,2% respecte al mateix període de

l’any anterior. En relació a les operacions, durant el mes d’agost es van efectuar 2.737 moviments, un 12,1% menys, mentre que a l’acumulat de l’any s’han operat 18.780 aterratges i enlairaments, fet que suposa un descens del 16,4%. Els aeroports de Girona i Sabadell també han distribuït el trànsit aeri, i el de Barcelona és l’únic que ha crescut.


REUS

10/09/10

EMPRESES

ACN

El CEPID ha contractat el 70% dels seus espais per a l’activitat industrial L’edifici es posarà en marxa el proper mes d’octubre ACN

Imatge que ofereix actualment la futura seu del CEPID.

El Centre Empresarial per a la Innovació i el Desenvolupament (CEPID) ja ha contractat el 70% dels seus espais per a l’activitat industrial. Així ho va explicar el president del Tecnoparc, Àngel Cunillera, que va concretar que en aquest

CULTURA

OLÍVIA MOLET

Ponç Granollers exposa les seves ‘Impressions Pictòriques’ a Reus El Palau Bofarull va acollir ahir la inauguració de l’exposició Impressions pictòriques, de Ponç Granollers. L’acte va començar a les vuit del vespre, i va ser presidit pel vicepresident de la Diputació, Miquel Àngel López Mallol. La mostra es pot visitar de dimarts a dissabte, d’onze a una del migdia i de sis a nou del vespre, fins al dia 2 d’octubre. RED.

L’acte d’inauguració va tenir lloc al Palau Bofarull.

FELICITATS

Moltes felicitats Roger! Avui fas 1 anyet. I a tu mama, que en fas uns quants més! Per molts anys! Un petonet dels teus besavis i avis.

Per les dos personetes més importants de la nostra vida!!! Vam patir molt, però tot es cura. Un besito dels tiets,abuelos,iaios,tietes,padrins,padrines...i sobretot del Papa «yodi» i Mama «moni».

Felicita les persones que estimes a través de ‘Més Tarragona’. Envia’ns una fotografia i el text de felicitació al carrer Sant Agustí, 21, 3er, 43003 de Tarragona o a l’adreça electrònica: publicitat@mestar­ragona.com. Les fotos s’han d’enviar amb dos dies d’antelació respecte a la data de publicació. Les fotos en suport paper no es retornaran.

centre s’hi instal·laran uns laboratoris de referència a Catalunya, el CESICAT (Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya), uns laboratoris internacionals i una empresa alemanya d’informàtica. La previsió és que l’edifici entri en funcionament

el mes vinent, i serà llavors quan la quinzena d’empreses que ja estan instal·lades a Reus però en altres espais, s’hi podran traslladar. Aquest és un dels principals projectes que configura la zona del Tecnoparc, que centra bona part de la seva activitat en la recer-

ca i el desenvolupament de productes alimentaris que aportin un valor afegit amb elements beneficiosos per a l’organisme. Actualment, aquest projecte es troba al seu equador, i ja s’estan construint les noves instal·lacions del Centre Tecnològic de Nutrició i Salut, que pretén ser el «pulmó científic» del parc tecnològic. D’altra banda,i per iniciar l’activitat empresarial de recerca, Tecnoparc va impulsar la creació de Shirota Functional Foods.

EMERGÈNCIES

OLÍVIA MOLET

L’Edifici del 112 acull unes jornades sobre el telèfon d’emergències L’Edifici 112 de Reus va ser escenari ahir d’una jornada sobre la gestió de les emergències, el sistema de Protecció Civil i el funcionament del telèfon d’emergències 112, on hi van assistir una vintena de directors de serveis d’emergències i del telèfon 112 i tècnics de protecció civil de tot l’Estat. Les jornades posaran avui el punt final. REDACCIÓ

diarimés - 9

Les jornades van donar el tret de sortida ahir.


10 - diarimés

CAMP DE TARRAGONA

10/09/10

SUCCESSOS

Confisquen establiments hotelers vinculats amb l’operació Java En la investigació contra les màfies de l’Est va ser arrestat i posat en llibertat un empresari de Salou EP

La investigació patrimonial realitzada per agents especialitzats de la Policia Nacional en el marc de l’operació Java contra les màfies de l’Est ha permès confiscar propietats immobiliàries valorades en més de 24 milions d’euros. Entre els béns intervinguts hi ha un hostal a Cambrils valorat en 1.500.000 d’euros, un centre comercial a la zona de Mont-roig, valorat en 960.000 euros, i un hotel a Cunit platja amb un valor de 2.500.000 euros, així com un solar urbanitzable a Cervelló en què hi ha un projecte d’edificació d’habitatges unifamiliars. A més, també consten garatges i locals comercials de diferents punts de localitats catalanes. Així mateix, s’han bloquejat productes bancaris en diferents enti-

tats que estan sent minuciosament analitzats però que ja arriben a una quantia milionària.

Les detencions L’operació Java va culminar amb 79 arrestos al mes de març, en un ampli operatiu policial desenvolupat a nivell europeu, als quals es van sumar sis detencions al juny amb què es va desarticular la trama de blanqueig la xarxa. Entre aquests arrests figurava l’empresari de Salou, Juan Oyonate qui després de prestar declaració davant del jutja va ser posat en llibertat. La Policia Nacional també va indicar que els detinguts procedien de fins a set països diferents i que comptaven amb un «circuit tancat» de blanqueig de capital ja que els diners que sostreien dels immobles es-

panyols tornaven als seus països d’origen per seguir amb les pràctiques delictives. Després de les detencions practicades en el passat mes de juny, els investigadors de la Policia Nacional van realitzar un total de 16

Espanya una xarxa empresarial dedicada a la importació i exportació, així com a l’adquisició d’immobles amb la finalitat de blanquejar les capitals procedents de les activitats criminals desenvolupades en els països de l’Est d’Europa.

Aquesta operació va culminar amb la detenció de més de 70 persones de diverses nacionalitats

Els agents estan investigant productes bancaris en diferents entitats

registres en diverses localitats catalanes. En aquests es va intervenir gran quantitat de documentació relativa a les operacions mercantils de la xarxa dedicada al blanqueig de capitals desarticulada. Per descobrir que el principal responsable de l’organització havia constituït a

Un dels seus homes de confiança, arrestat en el país per la seva participació en la xarxa de blanqueig, estava al capdavant de l’entramat societari i era l’executor de les operacions. També aconsellava sobre les formes de fer les transferències financeres sense aixecar sospites davant les

autoritats monetàries del país. A través seu es van realitzar inversions immobiliàries en negocis hotelers de Tarragona. Aquesta persona comptava amb l’assessorament jurídic-fiscal d’un altre dels detinguts, tot això amb la finalitat de blanquejar el capital il·lícit mitjançant aquestes inversions. Els agents també van esbrinar que altres tres arrestats en la segona fase de l’operació havien canalitzat cap a Espanya uns sis milions destinats a nodrir el mecanisme de blanqueig i l’adquisició d’un hotel a la localitat tarragonina de Cunit. L’últim dels detinguts llavors, un general ucraïnès d’origen armeni, presumptament col·laborava amb l’organització en la captació de capitals.

Un ferit greu en un accident laboral a Gratallops Un home va resultar ferit molt greu en un accident laboral a Gratallops, segons van informar des del Centre d’Emergències de Catalunya. L’accident, que hauria passat a l’interior d’un celler, es va registrar a dos quarts de cinc de la tarda. Fins al lloc del fets es van desplaçar dues dotacions dels Bombers. El ferit va ser traslladat a l’Hospital Joan XXIII en estat molt greu. REDACCIÓ

Móra d’Ebre acull una exposició sobre les fosses comunes Móra d’Ebre acull, a partir d’avui divendres, l’exposició Fosses comunes: un passat no oblidat, que inclou imatges fotogràfiques de diferents actuacions en fosses, mapes, documents. L’exposició, que també inclou entrevistes a familiars de desapareguts, s’ha instal· lat al teatre La Llanterna, ha estat produïda pel Memorial Democràtic. REDACCIÓ


CAMP DE TARRAGONA

10/09/10

VILA-SECA

L’Auditori Josep Carreras acollirà el primer Concurs Internacional de Piano Es farà entre el 13 i el 19 de setembre i comptarà amb els millors pianistes CRISTINA AGUILAR

VICENTE M. IZQUIERDO

Neix un nou concurs a Vila-seca. Es tracta del Concurs Internacional de Piano Paul Badura-Skoda, el qual es desenvoluparà entre els dies 13 i 19 de setembre a l’Auditori Josep Carreras i acollirà els millors pianistes joves del moment, els quals han accedit a la cita després de passar certes proves de nivell. En total, 45 pianistes d’arreu del món es donaran cita a territori vilasecà en una cita que dirigirà el prestigiós pianista Pierre Réach, director artístic de l’esdeveniment, el qual ja va ser present a l’auditori l’any passat, on va realitzar una actuació amb un gran èxit. «Aquest Auditori és ideal per practicar el tipus de música que busquem. Tindrem els millors pianistes joves del moment», deia el francès.

La presentació de l’esdeveniment es va desenvolupar a l’Auditori Josep Carreras. Els participants arriben de 13 països d’arreu d’Europa, inclòs l’Estat espanyol, i el mateix Pierre Réach va avançar que la intenció de

MONTBLANC

La Generalitat ret homenatge a l’arquebisbe Martí Alanis EUROPA PRESS

El vicepresident de la Generalitat, Josep Lluís Carod-Rovira, va participar durant el matí d’ahir al municipi de Montblanc en l’homenatge a l’arquebisbe Martí Alanis, de qui va subratllar que més enllà de la seva motivació «fonamental», que van anar les conviccions religioses, «va anar un home de molta cultura, un home amb sentit

d’Estat, i un humanista, no només en el sentit de preocupar-se per la cultura sinó també per les persones, amb un tarannà obert i dialogant». Josep Lluís Carod-Rovira va ser l’encarregat de presidir la inauguració del monòlit del passeig que duu el nom de l’arquebisbe, juntament amb l’alcalde del municipi de Montblanc, Josep Andreu.

l’organització és que aquest esdeveniment no quedi al calaix i, la que es desenvoluparà aquest mes, no sigui la darrera edició del con-

curs. En aquest sentit, Josep Poblet, alcalde vila-secà, deixava clar que l’Ajuntament té la intenció de tornar a acollir el concurs.

diarimés - 11


12 - diarimés

CATALUNYA-ESPANYA

10/09/10

JUSTÍCIA

El TC rebutja el recurs valencià sobre el finançament que preveu l’Estatut Interpretarà tres dels articles recorreguts, tot i que la majoria no van ser acceptats ACN

El Tribunal Constitucional (TC) va rebutjar ahir el recurs que havia interposat el País Valencià contra l’Estatut de Catalunya, que se centrava en diversos articles que fan referència al sistema de finançament de la Generalitat, les finances dels governs locals i la disposició addicional tercera, que preveu una inversió de l’Estat a Catalunya en infraestructures equivalent a l’aportació catalana al Producte Interior Brut (PIB) espanyol. Entre els articles contra els quals ha recorregut el Govern valencià, el TC n’interpretarà tres, mentre que la resta no han estat ni tan sols admesos. El TC interpretarà l’apartat cinc de l’article 206; l’apartat 1 del 210; les lletres a, b i d de l’apartat 2 de l’article 210, i l’apartat 1 de

la disposició addicional tercera. Això sí, el TC encara ha d’emetre la sentència on fixa la interpretació perquè aquests articles no siguin inconstitucionals. L’article 206 estableix que l’Estat ha de garantir que l’aplicació dels mecanismes d’anivellament no alteri en cap cas la posició de Catalunya en l’ordenació de rendes per càpita. També s’interpretarà l’article 210. L’apartat 1 defineix la Comissió Mixta d’Afers Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat com a l’òrgan bilateral de relació entre les dues administracions en l’àmbit del finançament autonòmic. Li atribueix les competències de concreció, aplicació, actualització i el seguiment del model de finançament. També concreta la seva composició i que la Presi-

dència d’aquesta comissió serà exercida de manera rotatòria entre les dues parts en torns d’un any. A més, aquest apartat també apunta que la comissió exerceix les seves funcions al marge dels acords que es prenguin en organismes de

vellament i negociar el percentatge de participació catalana en els fons estructurals europeus. Finalment, el TC també interpretarà l’apartat 1 de la disposició addicional tercera, que estableix que la inversió de l’Estat a Ca-

El Tribunal Constitucional haurà d’emetre ara la sentència amb la interpretació

La Generalitat tindrà autonomia per aplicar els seus recursos segons les mateixes directrius

caràcter bilateral. Pel que fa a les lletres a, b i d de l’apartat 2 de l’article 210, es refereixen a les competències que l’Estatut dóna a la comissió mixta, com per exemple la d’acordar la cessió de tributs de titularitat estatal, acordar la contribució de Catalunya als mecanismes d’ani-

talunya en infraestructures ha de ser equivalent per un període de set anys a l’aportació catalana al PIB espanyol. D’una altra banda, el TC ni tan sols ha admès la major part dels articles contra els quals ha recorregut el Govern valencià. En concret, l’article 201.3, que

subratlla que el desenvolupament del títol de les finances de la Generalitat correspon a la Comissió Mixta d’Afers Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat. Tampoc ha admès l’article 202.2, que estableix que la Generalitat gaudeix de plena autonomia de despesa per poder aplicar lliurement els seus recursos d’acord amb les directrius polítiques i socials determinades per les seves institucions d’autogovern. Aragó i Balears també presentaven els seus recursos i, aquests també van ser rebutjats pel plenari del Tribunal Constitucional. Mentre que aquests dos primers rebutjaven la regulació que l’Estatut feia l’Arxiu de la Corona d’Aragó, el tramitat per la Comunitat Valenciana es centrava també en la gestió de l’Ebre.

JUSTÍCIA

POLÍTICA

El TS demana un informe sobre l’origen dels ingressos de Garzón

Milers de sindicalistes demanen la dimissió de Rodríguez Zapatero

EUROPA PRESS

El magistrat del Tribunal Suprem Manuel Marchena va ordenar ahir a la Unitat Tècnica de la Policia Judicial de la Guàrdia Civil que realitzi un informe sobre «l’origen, persona, organisme o entitat pagadora de tots els ingressos percebuts pel jutge Baltasar Garzón entre l’1 de

març de 2005 i el 30 de juliol de 2006», que va ser el període en què el suspès jutge de l’Audiència Nacional va organitzar diversos cursos a la Universitat de Nova York, mentre gaudia d’un permís d’estudis. Aquesta petició es realitza arran de la querella presentada pels advocats José Luis Mazón i Anto-

nio Panea contra Garzón per presumptes delictes de suborn i prevaricació, que podria haver comès en relació amb la direcció dels esmentats cursos. Marchena justifica la necessitat en «les inexactituds i contradiccions advertides en les respostes donades al interrogatori», segons van assenyalar.

EUROPA PRESS

Els secretaris generals de CCOO i UGT, Ignacio Fernández Toxo i Cándido Méndez, es van mostrar convençuts que la vaga general del pròxim 29 de setembre servirà perquè el Govern faci marxa enrere en la reforma laboral que acaba d’aprovar el Congrés dels Diputats i rectifiqui, com va fer en les últimes hores en donar llum verd a

alguns ajuntaments per endeutar-se. Així ho van indicar durant l’acte multitudinari de preparació de la vaga general que va congregar uns 16.000 representants sindicals i 3.000 persones que es van quedar a les portes. Al final, els crits que demanaven la dimissió de Zapatero van acabar superposant-se a les últimes paraules dels líders sindicals.

El projecte de l’hotel del Palau s’havia de fer sense publicitat L’arquitecte de l’hotel del Palau, Carles Díaz, va reconèixer ahir com a seu un document manuscrit en què reprodueix una conversa que el tinent d’alcalde d’Urbanisme, Ramón García-Bragado – que llavors era secretari de Presidència de la Generalitat–, pactava amb el gerent d’Urbanisme, Ramon Massaguer, que tot el projecte es faria sense publicitat perquè l’opinió pública no s’hi oposés. A més, s’acordava que l’Ajuntament de Barcelona descatalogaria les finques protegides i el Palau s’encarregaria de convèncer els partits polítics perquè donessin suport al projecte. Segons aquesta declaració, Bragado coneixeria tot el procés. ACN

Donen per controlat un dels incendis que cremaven a València El conseller valencià de Governació, Serafín Castellano, va informar que, al tancament d’aquesta edició, els Bombers havien controlat un nou incendi dels quatre que han cremat 4.500 hectàrees al País Valencià des de dilluns. Es tracta del que afectava els termes de Rafelguaraf i Barxeta, entre les comarques de la Safor i la Ribera Alta. Aquest foc s’uneix al que es va controlar dimecres a Simat de la Valldigna. El conseller va explicar que es treballava per controlar «en les pròximes hores» els dos focs que es varen originar prop d’Ontinyent, a la Vall d’Albaida. Els mitjans aeris van refredar el perímetre. E.P.


La formació, una eina indispensable per sortir de la crisi Totes les empreses i centres de formació coincideixen a subratllar en els seus plantejaments per al nou curs lectiu que ara comença que l’aprenentage i la consolidació de coneixements és fonamental per trobar una sortida adequada a l’actual situació de dificultat econòmica i laboral que ens afecta. A les nostres comarques les propostes per aconseguir-ho són moltes i en aquestes pàgines n’hem reunit una bona mostra.


14 - diarimés

FORMACIÓ 2010-11

10/09/10

educació i noves tecnologies

infraestructures

Implantació dels llibres digitals a secundària

Inversions en millores als centres

La meitat dels estudiants catalans de secundària estudiaran aquest curs amb aquesta eina Un total de 97.818 alumnes catalans d’Educació Secundària Obligatòria (ESO) estudiaran amb llibres digitals el proper curs escolar (20102011), una xifra que representa gairebé la meitat dels 240.000 alumnes que cursen secundària en els centres educatius de Catalunya. El conseller d’Educació, Ernest Maragall, ha destacat que «100.000 nous alumnes tindran una nova realitat en les seves aules i canviaran la seva forma de treballar, d’aprendre, de progressar i de relacionar-se amb el mestre». Aquesta xifra dobla els 45.000 estudiants que l’any passat van canviar el format analògic, el tradicional llibre de paper, pel digital, i significa que 616 centres educatius, dels 1.162 centres públics i concertats existents a Catalunya, s’han adherit ja al programa «eduCat1x1». En nombre d’alumnes, 76.021, corresponen a centres de titularitat pública i la resta, 21.797, a centres concertats. El cost dels llibres en format digital és menor al del

CEDIDA

100.000 nous alumnes tindran una nova realitat a les seves aules a partir d’aquest curs.

format en paper i oscil d’entre els 20-30 euros per lot fins als 110 euros. D’aquesta manera, mentre que l’any passat la despesa en llibres va ser de 24 milions d’euros, aquest any ha estat de 3.700.000 euros, dels quals una mica més de 2.700.000 han estat pagats per la Generalitat. Ma-

ragall ha recordat que abans un lot habitual costava «entre 250 i 300 euros» i ha accentuat l’esperit de la digitalització a les aules «d’igualar, a l’aula i a casa, als alumnes» perquè permet que les famílies tinguin «el mateix per un preu vuit vegades inferior». La majoria d’instituts,

en concret 311, han optat per paquets de llibres amb un preu menor als 30 euros, de manera que el pagament d’aquesta quantitat que ha destinat el Departament d’Educació per a cada alumne ha implicat que l’adquisició dels nous llibres representin un cost zero.

Ara mateix estan en marxa les obres de construcció i ampliació de 153 centres més que es posaran en funcionament el 2011 i 2012 El Departament d’Educació ha invertit 300.995.600 milions d’euros en obres en centres educatius per aquest curs 2010-2011. Es tracta de noves construccions, grans ampliacions, adequacions i reformes en 407 centres educatius. Les obres que no han estat acabades a l’inici del curs, el 7 de setembre, s’acabaran el primer trimestre del curs. En concret, 147. 951. 863, 23 euros estan destinats a 37 noves edificacions de centres d’educació infantil i primària i instituts d’educació secundària. Aquestes noves edificacions tindran capacitat per a l’escolarització de 12.435 alumnes. Pel que fa a les grans ampliacions i adequacions, en la majoria dels casos es tracta de centres educatius construïts gairebé

de nou o que han doblat els seus espais per passar de ser un centre d’una línia (una classe per curs) a ser un centre de dues línies. En total, s’han fet 38 actuacions que demanen una inversió de 131.220.737,12 euros. Aquestes actuacions en centres d’educació infantil i primària, instituts d’ensenyament secundari i Escoles Oficials d’Idiomes, permeten una capacitat màxima d’escolarització de 4.910 places. A banda de les noves construccions i grans ampliacions, el Departament d’Educació té en marxa obres de reforma, adequació i millora a 407 centres educatius, que estaran acabades en començar aquest curs o durant el primer trimestre, i que representen una inversió de 21.823.000 euros.


FORMACIÓ 2010-11

10/09/10

diarimés - 15

formació ocupacional

ECONOMIA FAMILIAR

Mas Carandell 2010-11: la formació dóna oportunitats

Augmenta el cost pels pares de la tornada a l’escola

El calendari lectiu comprèn cursos de formació ocupacional, perfeccionament i per Internet, entre d’altres Aquest setembre Mas Carandell inicia un nou curs acadèmic sota el tema La formació dóna oportunitats. En formació ocupacional, a banda de 16 cursos adreçats a persones en situació d’atur que donen cabuda a unes 320 persones, i dels Programes de qualificació professional inicial per a joves sense el Graduat en Educació Secundària que poden arribar a oferir 90 places, l’IMFE aposta per un nou programa per a joves de 16 a 24 en situació d’atur, les Noves cases d’oficis finançades pel SOC i el FSE. En aquest cas s’han sol·licitat 3 especialitats: Electricista especialista en energia solar fotovoltaica, Administració i gestió d’aules d’informàtica i Monitor de gent gran i dependents. Els nous tallers podrien acollir fins a 10 joves cadascun, que després d’un període de formació de 6 mesos tindrien un contracte laboral de formació. Pel que fa als cursos de perfeccionament professio-

CEDIDA

Mas Carndell aporta estratègies per fer front a la conjuntura econòmica.

nal presencials, la Fundació amplia l’oferta amb tres àmbits: Medi ambient i sostenibilitat, Administració publica i Comunicació. Continua oferint un important catàleg de cursos en els 13 àmbits més entre els quals destaquen per la seva extensió el Sociosanitari, el d’Educació, el d’Idiomes i el d’Informàtica. Els cursos d’Infromàtica

estan adaptats a la preparació per obtenir l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació ACTIC, posada en funcionament al novembre passat per la Generalitat, i de la que Mas Carandell col·labora com a centre orientador i avaluador. En formació per Internet, l’Aula Mentor, desenvo-

lupada en col·laboració amb el Ministeri d’Educació, torna a ampliar les propostes amb 12 opcions més en relació al setembre passat. A banda de les opcions formatives l’IMFE ofereix orientació acadèmica i laboral al Mas Carandell Centre. Es mantenen els recursos d’acompanyament a l’ocupació amb una activitat creixent, com per exemple la borsa de treball per Internet, l’Espai activa, els servei d’orientació laboral individual o els dispositius d’inserció. També continuen els Tallers gratuïts d’alfabetització digital per facilitar l’accés de la població adulta a les noves tecnologies. Finalment i adreçats a les empreses, a banda de la gestió d’ofertes de treball a través de la borsa per Internet, la Fundació ofereix: formació a mida, el cicle de jornades, el butlletí electrònic d’informació empresarial, l’accés a cursos cofinançats pel Consorci per a la Formació Continua de Catalunya i consultoria en formació.

informàtica i idiomes

Icot, vint anys d’experiència en formació Realitza formació en informàtica i cursos d’idiomes subvencionats per la Generalitat Icot és una empresa de serveis integrals tecnològics, amb una trajectòria de més de vint anys en el sector. Els àmbits de treball d’aquesta empresa comprenen els serveis professionals (outsourcing), la venda, implantació, manteniment i gestió d’equipaments informàtics, així com la consultoria i la formació.

En aquest darrer apartat, el centre realitza cursos de formació d’informàtica, adaptats a les necessitats dels seus clients i amb un temari, unes dates i un horari a la seva mida. Els exercicis pràctics estan basats en els seus propis casos reals. A més, Icot ofereix la possibilitat de realitzar la

formació a les instal·lacions de les seves empreses clients, ja que disposa d’una aula mòbil de 10 portàtils que traslladen i munten a les seves instal·lacions. També realitzen formació en idiomes amb cursos d’anglès de tots els nivells, subvencionats per la Generalitat de Catalunya. El període de preins-

cripció i matrícula s’enceta 15 dies abans de l’inici del curs, la informació del qual es pot consultar a la seva pàgina web: www.icot.es. (Vegeu també anunci lateral). Les oficines d’Icot són al carrer Carrer del Plom, 1315, al Polígon Industrial Riu Clar i el seu telèfon d’informació és el 977 240 450.

Catalunya és la segona comunitat més cara, amb una despesa mitjana de 1.057 euros El retorn a l’escola costarà 1.057 euros de mitjana a Catalunya, força per sobre de la mitjana nacional (820 euros), segons un estudi de la Federació d’Usuaris Consumidors Independents (FUCI), que situa Catalunya com la segona comunitat on el retorn a les aules suposarà un major desemborsament per a les famílies. Per davant només hi ha la comunitat de Madrid, amb una despesa mitjana de 1.072 euros. Després de Catalunya hi ha València (972), El País Basc (928 euros) i Navarra (880 euros). Per contra, les comunitats més econòmiques són Canàries (688 euros), Galícia (700 euros), Aragó (740 euros) i Andalusia (742 euros). Desglossant despeses, l’uniforme o la roba que han de portar els alumnes durant el curs, incloent el cal-

çat, és el que més costarà als pares en la tornada a l’escola dels seus fills. Així, en els centres públics s’estima una despesa de 110 euros, xifra que es duplica en el cas dels concertats i que s’eleva fins als 284 euros en els privats. Una altra de les grans inversions és la dels llibres de text. La quantitat a gastar varia segons l’etapa educativa en què es trobi el nen, però calcula un desemborsament mitjà de 190 euros, el que suposa un encariment del 3,8 per cent en relació al curs anterior i malgrat comptar amb un IVA superreduït. Quant a la resta de material escolar com motxilles, quaderns, carpetes o bolígrafs, suposarà 50 euros a les escoles públiques, 120 en els concertats i 125 en els centres privats.


16 - diarimés

FORMACIÓ 2010-11

10/09/10

llengua catalana

premis

El CNL de Tarragona comença el curs 2010-2011 Premis extraordinaris Les classes tindran lloc ja a la nova seu ubicada a la plaça Imperial Tàrraco, que ha permès de Batxtillerat millorar l’espai i augmentar el nombre i dimensions de les aules i despatxos del centre El curs 2010-2011 és a punt de començar i el Centre de Normalització Lingüística de Tarragona l’estrenarà a la seva nova seu de la plaça de la Imperial Tàrraco, al segon pis de l’antiga Facultat de Lletres. El trasllat des de l’anterior seu s’ha produït durant aquest estiu i, des del 26 de juliol, ja atén els usuaris i alumnes des del nou local. El canvi ha permès millorar l’espai i augmentar el nombre i les dimensions de les aules i despatxos del CNL. El període d’informació i inscripció per als cursos de català per a adults corresponents al primer quadrimestre del curs 2010-2011, a Tarragona s’obre el dia 9 de setembre, però cada servei del CNL té el seu propi calendari de matriculació que es pot consultar al nostre web (www.cpnl.cat/tarragona). L’oferta per aprendre català del CNL de Tarragona consta de les següents

CEDIDA

Les noves aules del CNL de Tarragona ja estan preparades per al començament de curs.

modalitats: cursos presencials (assistència a classe), cursos a distància (per a persones que, per raons diverses, no poden assistir a classe) i Centre Obert de Català: autoaprenentatge a mida (per a persones que

volen marcar-se el seu propi ritme). Pel que fa als cursos presencials, s’ofereixen tots els nivells per a tothom que vulgui aprendre català o que vulgui perfeccionar els coneixements adquirits en

cursos anteriors, tant catalanoparlants com no catalanoparlants. També hi ha la possibilitat de prepararse els nivells Bàsic (A), Elemental (A), Intermedi (B), Suficiència (C) i Superior (D) de manera intensiva.

Hi poden optar tots aquells alumnes que hagin obtingut una nota mínima de 8,5 en el conjunt de l’etapa Un total de 234 estudiants amb les millors qualificacions de Catalunya es van presentar ahir dijous, dia 9 de setembre, a les proves dels Premis Extraordinaris de Batxillerat, a les quals es poden presentar tots els alumnes que hagin obtingut una nota mínima de 8,75 en el conjunt de l’etapa. La convocatòria consta de quatre proves: un comentari d’un text literari, un comentari d’un text històric (una de les parts en català i una altra en castellà), una prova sobre la primera llengua estrangera cursada per l’alumne i una altra sobre la modalitat cursada pel l’aspirant, que tria la matèria. Els exercicis s’han de contestar en 5 hores. Avaluació de les proves Serà un únic tribunal qui

avaluarà les proves de tots els alumnes. Estarà format per un president, un secretari i cinc vocals, tots ells inspectors o docents especialistes en els ensenyaments que s’avaluen. Les qualificacions es comunicaran el 30 de setembre als centres educatius on han cursat batxillerat els alumnes presentats. El Premi Extraordinari de Batxillerat constarà en l’expedient acadèmic dels estudiants que l’obtinguin i a més podran optar al Premio Nacional de Bachillerato convocat pel Ministeri d’Educació. A banda, els estudiants guardonats quedaran exempts de les taxes universitàries del primer curs de la carrera universitària.


FORMACIÓ 2010-11

10/09/10

diarimés - 17

cedida

ENSENYAMENT D’IDIOMES

International House, centre organitzador d’exàmens de Cambridge L’acadèmia té l’autorització de l’entitat responsable, la Cambridge ESOL L’any 2010 International House celebra el seu 30è aniversari i ho fa amb la satisfacció d’haver aconseguit que l’entitat responsable dels exàmens de Cambridge, Cambridge ESOL, l’autoritzi organitzar a la ciutat de Tarragona els exàmens de Cambridge: KET, PET, First Certificate, CAE i Proficiency. Ofereix als seus clients preus més competitius i un servei eficient abans, durant i després de l’examen. A més, International House Tarragona organitza la fase regional del Concurs d’Anglès Interescolar de Catalunya. International House ofereix cursos d’anglès per a totes les edats, amb cursos es-

pecífics per a nens i joves, cursos preparatius per a exàmens d’anglès de Cambridge. Per adults, a més de tenir cursos d’anglès general a la tarda, té cursos al matí a preu reduït per a persones desempleades. International House organitza cursos d’Anglès al Treball per a persones que puguin necessitar-lo en el seu àmbit laboral. També prepara als alumnes pels exàmens IELTS i TOEFL. A més a més, el centre ofereix viatges d’estudi o estades a l’estranger per a nens i adults. A més d’anglès i castellà, ofereix també cursos d’alemany i de francès per a principiants a partir d’octubre de 2010. Fins i tot les per-

Alumnes estrangers estudien el castellà amb International House.

També organitza la fase regional del Concurs d’Anglès Interescolar de Catalunya sones que tinguin coneixements d’altres idiomes com

El centre també ofereix viatges d’estudi o estades a l’estranger per a nens i adults el francès o l’alemany també tindran millors oportunitats

Ja és obert el període de matrícula per a nens a partir de 4 any i per a adults a l’hora de cercar un treball. El professorat de l’escola és

nadiu de l’idioma que ensenya i posseeix la preparació i formació necessària per a la realització de classes a tots els nivells i edats. La matrícula 2010-11 per a nens a partir de 4 anys i per adults ja està oberta. L’escola està situada a la Rambla Nova, al centre de la ciutat.


18 - diarimés

FORMACIÓ 2010-11

10/09/10

formació

EnergiClima Formación, formació ocupacional continuada Actualment el centre ofereix el Curs pel Carnet d’Instal·lacions Tèrmiques en Edificis (ITE) i Convalidació del carnet (ITE) EnergiClima Formación va néixer l’any 2005 amb l’objectiu de formar professionals en els àmbits de la climatització, refrigeració industrial, aire condicionat, calefacció i ACS, electricitat, gas, i energies renovables. La formació oferta a l’alumnat s’elabora d’acord a una filosofia orientada cap al món laboral que prepara l’alumne amb qualitat i destresa professional. El centre està homologat pel Departament d’Indústria, Innovació, Empresa i Turisme, pel Servei d’Ocupació de Catalunya, com centre col· laborador per la Fundació Tri-

partita com a entitat organitzadora de Formació Contínua per a les empreses, al mateix temps que imparteix aquesta formació. Com centre de formació privat, ofereix formació contínua tant per a professionals dels àmbits anteriorment esmentats, com per a personal que desitgi iniciar-se en aquests camps. Com centre homologat pel Departament d’Indústria, In­ novació, Empresa i Turisme, ofereix la formació per a l’obtenció dels carnets en l’especialitat de: Instal·lacions Tèr-

miques en els Edificis (ITE), Convalidació Professional del carnet IMCA i IMCL per obtenir el d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (ITE), Instal·lador de Frigorista, Instal·lador de Petrolíferes-IP1, Instal·ladorMantenidor de Climatització, Instal·lador-Mantenidor- Reparador de Calefacció i ACS. També ofereix el Curs de Convalidació del carnet d’Instal·lacions Tèrmiques en Edificis (ITE) A través de la Generalitat de Catalunya i dintre del Servei d’Ocupació, com centre col·laborador del (SOC) i del Fons Social Europeu, impartei-

Imatge del taller on es duen a terme les classes pràctiques.

xen formació professional ocupacional subvencionada per a treballadors en situació d’atur, cursos subvencionats per a persones prioritàriament en situació d’atur, dintre del projecte Impuls.

formació continuada

Centre de referència en l’àmbit educacional Aula Centre de Formació fa 25 anys que ofereix formació especialitzada i de qualitat a Reus Aquest curs que s’inicia Aula Centre de Formació commemorarà els 25 anys, un quart de segle durant el qual més de 20.000 alumnes han passat per les seves aules i han realitzat accions formatives, una acollida que els ha situat com un dels centres capdavanters en l’àmbit educacional i una referència a la comarca del Baix Camp. Amb els anys, Aula Centre ha crescut i s’ha anat adaptant a les noves demandes de formació d’una societat cada cop més competitiva, més exigent, fins arribar a l’actualitat, quan la formació ha deixat de ser un luxe per convertir-se en una necessitat. Aula disposa de tres línies de treball: Aulaestudi, Au-

Aula Centre de Formació obrirà en breu una nova seu a Reus.

lagestió i Aulaempresa, amb les qual vol donar una resposta integral a totes les neces-

sitats. A Aula Centre de Formació són conscients que la for-

mació genera sempre més i millors oportunitats d’inserció laboral i de millora d’ocupació, però també pot arribar a generar qualitat de vida. Per això aposten per la realització dels Plans de carrera o Itineraris de formació, per tal que les persones puguin evolucionar i progressar professionalment dins el seu àmbit laboral, deixant de banda la improvisació tan habitual fins ara. Aula disposa d’una certificació de qualitat ISO 9001, i és centre col·laborador de diferents estaments oficials en organització de cursos de formació. Per poder continuar oferint formació especialitzada, innovadora i de qualitat aquest any Aula inaugura una nova seu a la ciutat de Reus.

informàtica

Pep Carbonell ofereix solucions professionals en l’àmbit de la informàtica Disposa d’una àmplia gamma de cursos i serveis informàtics relacionats amb la creació web Amb l’empresa privada i els particulars que vulguin obtenir una formació de qualitat com a principals destinataris de la seva tasca, Pep Carbonell, amb més de 20 anys d’experiència en aquest sector, ofereix una àmplia gamma especialitzada en cursos

d’informàtica que abasten des dels sistemes operatius més emprats, passant per tota l’ofimàtica, disseny i retoc fotogràfic i creació web fins a la gestió de projectes i Internet. Disposa de temaris i programes docents propis.

Així mateix, Pep Carbonell també imparteix cursos monogràfics sobre programació (anàlisi, creació i programació de bases de dades), automatització de processos amb macros amb VBA en Office, Web 2.0 i molts altres temes, inclosa

la prevenció de riscos laborals. D’altra banda també ofereix els serveis de creació de pàgines web i botigues virtuals, programació a mida i servei tècnic de reparació d’ordinadors. A la pàgina www.pcarbonell.com podreu trobar tota la informació respecte a aquests cursos de formació i altres serveis que ofereix. Es pot contectar en línia i omplir els formularis pertinents per a la realització de cursos o fer qualsevol consulta.


Diada Nacional de Catalunya


20 - diarimés

DIADA DE CATALUNYA

10/09/10

DIADA NACIONAL

Govern i Ajuntament, al Pati de l’Arxiu Històrc Xavier Sabaté i Josep Fèlix Ballesteros seran els encarregats de presidir l’acte El delegat del Govern al Camp de Tarragona, Xavier Sabaté, i l’alcalde de Tarrago· na, Josep Fèlix Ballesteros, presidiran l’acte de comme· moració de l’Onze de Setem· bre, conduït pel periodista Jo· sep Sunyé. La corresponsal europea de la Cadena SER a Brussel· les, Griselda Pastor, pronun· ciarà la conferència Europa, futur comú o intransigència individual? i el Trio Montoliu interpretarà Els Segadors i el Cant de la Senyera. L’Arxiu Històric de Tarra· gona serà l’escenari demà di· vendres, 10 de setembre, a les 19 hores, de l’acte central de celebració de la Diada Na· cional de Catalunya al Camp de Tarragona, que han orga· nitzat conjuntament la Dele· gació del Govern i el consis· tori tarragoní. L’acte, presentat pel peri·

odista Josep Sunyé, s’iniciarà amb la benvinguda de l’alcal· de de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, i, tot seguit, la corresponsal europea de la Cadena SER a Brussel·les, Griselda Pastor, pronunciarà la conferència Europa, futur comú o intransigència indivi· dual?. A continuació, el dele· gat del Govern a Tarragona, Xavier Sabaté, farà un parla· ment institucional. L’acte fina· litzarà amb l’actuació musical del Trio Montoliu, un grup de corda nascut el 2003 a Tar· ragona, que interpretarà El Cant dels Ocells, Els Sega· dors –Himne Nacional de Ca· talunya- i El Cant de la Senye· ra. Des de l’any 2004, la De· legació del Govern a Tarrago· na ha celebrat l’Onze de Se· tembre amb diferents actes al territori. Demà l’acte torna a Tarragona, on es va cele·

Una imatge de l’acte de la Diada, l’any passat, a Tarragona.

Des del 2004, la Delegació del Govern ha celebrat la Diada a diferents punts del territori

L’acte finalitzarà amb l’actuació musical del Trio Montoloi, nascut el 2003 a Tarragona

brar el primer any, després d’haver passat pel Vendrell, Cambrils, Valls, Falset i Mont·

blanc. Griselda Pastor, periodis· ta nascuda a Tarragona el 19

de març de 1961. Va iniciar el seu treball professional en els estudis de la Cadena SER d’aquesta ciutat. També des de Tarragona, va treba· llar com a corresponsal de l’Agència EFE. Ha treballat com a corresponsal europea de la Cadena Ser a Brussel· les des de l’octubre de 1998. L’any 2004 va obtenir el pre· mi Salvador Madariaga de

Ràdio. Va realitzar la seva pri· mera formació en temes eu· ropeus a la Fondation Journa· listes en Europe, a París, on va obtenir una beca el curs 89-90. És vicepresidenta de l’Associació de la Premsa In· ternacional a Brusel·les. El Col·legi de Periodistes de Tarragona l’ha distingit amb la Petxina Daurada. També és llegada del Senat tarragoní.

Salutacions institucionals Una diada de sentiments i d’identitat Josep Poblet President de la Diputació de Tarragona L’Onze de setembre és un dia de celebració de sentiments. Un dia de reivindicació d’identitat. Un dia dels catalans i per als catalans. La Diada del nostre país. La Diada no només serveix per rememorar els fets històrics; és a dir

per recordar aquells qui van morir lluitant en la defensa de Barcelona durant la Guerra de successió; sinó per fer pinya i continuar treballant per un país de futur. Em ve al cap la imatge dels castells, símbol de la lluita i de la força del poble català, que a poc a poc, sense pressa, però sense aturar-se davant les adversitats, avança fins a assolir

els objectius anhelats. Aquest és l’esperit que hem de tenir per continuar batallant, en un conflicte molt diferent a la de 1714, però no menys important. Ara l’objectiu no és garantir l’existència del territori, sinó el progrés d’un país amb una nacionalitat única, reconeguda i respectada arreu del món. Ara, doncs, és el moment de tirar

Catalunya té molt a aportar Xavier Sabaté Delegat del Govern al Camp de Tarragona

L

a Diada Nacional de l’Onze de Setembre és molt més que una commemoració històrica, per això mai he cregut que siguin suficents les proclames patriòtiques. Només des d’una visió de progrés de la nostra nació podem explicar allò que és i allò que som, sempre gràcies a l’esforç de tantes catalanes i tants catalans que ens han precedit i que al llarg de la història han preservat la nostra identitat, les nostres arrels més preuades, la nostra llengua i la nostra cultura singu-

endavant a través de la negociació, la recerca de l’acord i el respecte als altres. Fer país és molt més que viure a Catalunya; és sentir-se arrelat al territori, compartir inquietuds amb la resta de la comunitat catalana i treballar d’una manera o altra pel futur de la nació. Un futur que, fent-ho així, no dubto que serà fructífer i esplendorós.

Celebrem la Diada. Fem país.

larment- gressol de tantes aportacions. I, molt principalment, allò que volem ser. Ho dic en un moment de la història delicat per la crisi econòmica i pel nostre encaix a l’Estat. Trobem del tot inacceptable que un

perquè dota la nostra pàtria de nous serveis, més competències, més recursos públics –un acord de finançament històric- i en definitiva més autogovern que mai. Des del Govern de la Generalitat treballem per

més que mai, l’aposta clara i decidida pel catalanisme progressista que és el que ens ha fet avançar en els últims anys a Catalunya amb una clara transformació i modernització que ha posat el Camp de Tarragona en el punt de mira internacional. I hem d’aconseguir encara majors quotes de cohesió, benestar

Només des d’una visió de progrés de la nostra nació podem explicar allò que és i allò que som

És inacceptable que un TC deslegitimat hagi tombat part de l’Estatut aprovat pel Parlament català

Des del Govern de la Generalitat treballem per refer el pacte estatuari

Tribunal Constitucional deslegitimat hagi tombat part de l’Estatut aprovat pel Parlament català i pel Congrés dels Diputats, és a dir, pel conjunt de la societat. El volem tot,

refer el pacte estatuari i reforçar el pacte constitucional, resoldre per la via política allò que la justícia – arran d’un recurs del Partit Popularens ha pres. I vull posar en valor, ara

i qualitat de vida per als ciutadans, amb la consecució d’un Estat plenament federal. Espanya no ens pot deixar perdre, Catalunya hi té molt a aportar.


10/09/10

PUBLICITAT

diarimés - 21


22 - diarimés

DIADA DE CATALUNYA

10/09/10

TRIBUNA

Davant l’11 de setembre Josep Fèlix Ballesteros Alcalde de Tarragona

E

stem vivint uns temps difícils, amb més incerteses que les habituals, perquè se’ns acumulen tres crisis de diferent naturalesa, però d’intensitat similar: la econòmica, la institucional i la política. Cap de les tres són convencionals, ni conjunturals ni usuals. La sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut ens ha afectat a tots molt directament. Alguns, però, han vist l’oportunitat per intentar treure rendiment polític d’aquesta situació. Davant la Diada de l’11 de setembre, hem de fer un exercici de responsabilitat i reafirmar-nos com a país, com a ciutadans i ciutadanes partidaris d’un projecte engrescador i positiu que defugi les posicions maximalistes que afavoreixen la discòrdia civil o la resignació simplista. Davant l’11 de setembre hem d’aconseguir que el discurs constructiu, serè, sensat i, alhora, exigent domini per damunt de la cridòria i la èpica inflamada d’aquells que, des de cada extrem, només veuen en aquesta situació un benefici i una oportunitat

per les seves ambicions polítiques personals i partdàries, o d’aquells que des de la indefinició prefereixen veure-les venir, per si de cas. Davant l’11 de setembre hem d’exigir el compliment íntegre de l’Estatut votat pel poble de Catalunya, refrendat al nostre Parlament i al Congrés dels Diputats. Davant l’11 de setembre hem d’optar per la solidesa i l’eficàcia dels plantejaments a partir d’una posició compartida i unitària, defensada amb valentia però fugint d’aventures atzaroses i de retòriques inflamades però plenes de vaguetats i incerteses Davant l’11 de setembre hem d’exigir claredat i responsabilitat per part de tots els partits polítics per explicar als ciutadans les opcions que cadascú defensa legítima i democràticament. Aquí no si valen els tacticismes oportunistes ni les cartes amagades a la màniga, ni les veritats a mitges. Ara més que mai, la ciutadania reclama honestedat política. I també, ara més que mai, fa falta que reforcem la consciència dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya, siguin quins siguin els seus sentiments d’identitat, en el sentit de que tots formem part d’una nació que és de tothom i que només és possible si, realment, tothom la sent seva. Estem davant una cruïlla de camins, en un moment delicat i en el que cal encertar la direcció. És en aquestes situacions decisives, en les que els lideratges sòlids i autèntics adquireixen més rellevància i dimensió que mai.

La Catalunya de demà Lluís Miquel Pérez Alcalde de Reus

E

nguany celebrem la Diada Nacional en un moment transcendent de la història recent de Catalunya, marcat per una crisi econòmica d’abast mundial,

«Som un país que ha evolucionat molt, que ha guanyat en complexitat, en diversitat, en pluralitat d’idees» «Cadascú des de la seva respectiva responsabilitat, tothom pot contribuir a construir una Catalunya millor» profunds canvis socials, desafecció envers la política, la recent sentència de l’Estatut i la convocatòria el 28 de novembre d’eleccions al Parlament de Catalunya. En aquest context actual, la Diada de l’Onze de Setembre recorda uns fets històrics de gran transcendència per als catalans i les catalanes: una derrota que va suposar la pèrdua de les llibertats nacionals, les lleis del país i la prohibició de la llengua i la cultura autòctones.

Cada any l’Ajuntament de Reus convida a una persona de reconeguda vàlua política a pronunciar el parlament institucional de l’Onze de Setembre. Josep Lluís Carod-Rovira i Jordi Pujol han estat convidats els dos anys anteriors i enguany és el torn d’Isidre Molas, president del PSC, polític i intel·lectual. Del seu pensament, profund i coherent, vull destacar la consideració que fa del paper del municipalisme català, com a antídot anticentralista. Considero que Reus ha fet una contribució destacable en aquest sentit i com a alcalde m’hi sento orgullós. La Catalunya del 2010 és fruit d’aquesta història. Som un país que ha evolucionat molt, que ha guanyat en complexitat, en diversitat, en pluralitat d’idees, de cultures i llengües. I som un país on, malgrat els efectes de la greu crisi econòmica que estem patint, tenim eines suficients per combatre les desigualtats i per atendre les necessitats socials més punyents. Ara hem d’estar a l’alçada de les circumstàncies per col·laborar a tirar el país endavant. Cadascú des de la seva respectiva responsabilitat, tothom pot contribuir a construir una Catalunya millor. El nostre poble ha sobreviscut a guerres, dictadures, crisis i circumstàncies molt complicades i, des de la força de la unitat civil, sempre hem sabut trobar la manera d’assolir noves cotes de llibertat i de progrés. En bona lògica democràtica, Catalunya és i serà allò que la majoria dels seus ciutadans i ciutadanes decideixin.


DIADA DE CATALUNYA

10/09/10

diarimés - 23

TRIBUNA

Som una nació, Pau Casals, símbol El camí és difícil, nosaltres decidim de catalanitat però infinit Pere Guinovart

Benet Jané

Jordi Sánchez Solsona

Alcalde del Morell

Alcalde del Vendrell

Alcalde de Calafell

A

vui 11 de setembre Catalunya celebra la seva Diada Nacional. Una Diada que ens ha de mantenir ferms en la nostra reivindicació d’exigir que els catalans tenim tot el dret de decidir quin ha de ser el nostre futur i, per tant, quin ha de ser el nostre Estatut: l’Estatut que va aprovar el Parlament de Catalunya ja fa 4 anys, l’any 2006. Han estat quatre anys de dura negociació i d’estira-i-arronsa que han culminat amb una retallada important del text original. Una escapçada que els catalans no hauríem ni d’acceptar ni d’assumir. No ens hem de conformar. El que hem de fer és continuar reivin«L’Estat espanyol és el dicant el document que hauria de plantejar-se que es va escriure a seriosament un plantejament Catalunya i que els nostres parlamend’estat federal» taris van proposar a l’Estat Espanyol. Per la seva banda, l’Estat espanyol el que hauria de plantejar-se seriosament i tirar endavant és un plantejament d’estat federal on tinguessin cabuda els nostres plantejaments. Mentre Espanya no faci aquesta reflexió nosaltres, els catalans, hem de continuar defensant que som una Nació i que nosaltres hem de decidir. Bona Diada a tothom.

E

l Vendrell commemora la Diada Nacional de Catalunya retent homenatge a Pau Casals, un vendrellenc que va proclamar la seva catalanitat sense complexos, amb valentia i amb orgull. L’Onze de Setembre és, doncs, una data en què s’escau recordar el seu exemple. Pau Casals va portar sempre al cor la seva condició de vendrellenc i de català. El seu extraordinari talent musical el va dur a viatjar i a tocar arreu del món, a viure una vida intensa i cosmopolita, però mai va deixar d’enyorar el Vendrell i Catalunya. En el seu discurs a les Nacions Unides, l’any 1971, Pau Casals va reivindicar davant la mirada del món sencer la seva estima pel nostre país. En la seva intervenció va definir Catalunya com la nació més gran del món, com a bressol del parlamentarisme i de la recerca de la pau. I és que en un dia com avui convé recollir i proclamar aquest sentiment d’orgull de país. Un sentiment patriòtic que, més enllà de quedar en els discursos, ens ha de servir en el dia a dia per fer progressar Catalunya des de les nostres possibilitats. Per tot això, amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya, l’Ajuntament del Vendrell convoca les entitats i la societat en general a participar en l’ofrena floral a la tomba de Pau Casals, que té lloc a dos quarts d’onze del matí, al cementiri del Vendrell

Diada ciutadana i integradora Teodoro Fuster Alcalde de Creixell

C

om Alcalde de Creixell em plau adreçar unes breus paraules als lectors del Diari Mes amb motiu de la Diada de l’11 de setembre, i especialment als creixellencs i creixellenques . L’Estatut de Catalunya diu que la llibertat col·lectiva de Catalunya troba en les institucions de la Generalitat, el nexe amb una història d’afirmació i respecte dels drets fonamentals i de les llibertats públiques de la persona i dels pobles; una història que entre tots plegats volem prosseguir amb la

finalitat de fer possible la construcció d’una societat democràtica i avançada de benestar i progrés, solidària amb el conjunt d’Espanya i incardinada a Europa. La Diada de l’11 de setembre es la festa oficial de Catalunya. Així es va establir a la primera llei aprovada per el Parlament de Catalunya l’any 1980. Nosaltres a Creixell sempre hem volgut donar-li a la Diada un caire festiu i popular. Volem que cada vegada mes, els catalans i les catalanes puguin participar cívicament d’una festa de tots i per a tots. Reclamem que la Diada no sigui una festa que exclogui ningú. Volem una Diada que sigui

L

a Diada Nacional d’enguany arriba emmig d’un grau de desencís molt generalitzat. De desencís per com ha acabat l’Estatut de Catalunya i d’un desencís més ampli per la política i la cosa pública. Tot això, en el context d’una crisi econòmica especialment dura. És difícil ser optimista, però sóc dels que pensa que cal perseverar, especialment en els moments de més dificultat. No hem de perdre la confiança que de les dificultats ens en sortirem. És la lliçó que precisament podem extreure dels fets històrics de l’Onze de Setembre de 1714. Com en aquell moment, el camí és difícil, però infinit. «És difícil ser optimista, però És el missatge que sóc dels que pensa que cal intentarem trasllaperseverar, especialment en els dar, a Calafell i a la comarca del Baix moments de més dificultat» Penedès, a la ciutadania que participi en els diferents actes que les institucions hem convocat. A Calafell, l’ofrena floral al Monument als Presidents, a la plaça dels Països Catalans a les 11 del matí, i l’acte institucional al Castell de la Santa Creu, a les 8 del vespre. I el dia 10, l’acte comarcal, a dos quarts de 8 del vespre a l’Agrupació Recreativa del nucli de les Peces, a Albinyana. Us hi esperem a tots i a totes.

ciutadana i per tant integradora. Volem una Diada amb un únic objectiu: la concòrdia i la convivència de tots els ciutadans de Catalunya. Catalunya es de tots i tots ens hauríem de sentir representats per els actes institucionals i cívics que es faran arreu de Catalunya amb motiu de l’11 de setembre. La Diada hauria de servir per reivindicar la idea de que Catalunya no es patrimoni només dels que apel·len als sentiments. Tothom ha de tenir cabuda en aquesta Catalunya que camina amb pas ferm pel segle XXI. I es que a casa nostre la Diada ha d’esser una festa de tots els que hi vivim i treballem per Catalunya i no

ha d’estar monopolitzada només per uns quants. Celebrem doncs la Diada amb molta il·lusió i alegria convençuts com ho estem que els catalans tenim un paper fonamental a Espanya i a Europa i que aquesta missió passa per que tots i totes sapiguem administrar el seny

«Volem que els catalans i les catalanes puguin participar cívicament d’una festa de tots i per a tots» i la rauxa com ningú. Estic segur que amb el nostre esforç de cada dia, seguirem demostrant que la convivència i l’harmonia amb la resta de comunitats de l’Estat es possible. Visca Catalunya.


24 - diarimés

DIADA DE CATALUNYA

10/09/10

TRIBUNA

Cal exigir respecte Robert Benaiges Alcalde de Cambrils

U

n any més, celebrem la Diada Nacional de Catalunya, per recordar els fets de l’Onze de Setembre de 1714, una pàgina negra de la nostra història en què Catalunya va ser derrotada per les tropes de Felip V durant la Guerra de Successió. Però, amb el pas dels anys, els catalans hem sabut donar la volta a aquesta commemoració i hem convertit l’Onze de setembre en la Festa Major de Catalunya, en tot un homenatge i reconeixement públic als catalans i catalanes que han treballat per la recuperació de les llibertats democràtiques i nacionals. En definitiva, en una jornada d’afirmació, del què som i del què volem ser. I amb aquest argument, vull fer referència a la sentència del Tribunal Constitucional en relació a l’Estatut d’autonomia que declara inconstitucionals un conjunt d’articles i en reinterpreta d’altres, la qual cosa suposa una retallada important i una vulneració de les voluntats del Parlament de Catalunya, les Corts i el poble català, que va referendar el text el 18 de juny de 2006. La interpretació jurídica que fa el Tribunal Constitucional significa una retallada de les aspiracions d’autogovern del nostre país, l’alteració greu d’un document que reconeix els nostres drets nacionals i que dóna l’oportunitat a Catalunya d’encetar una nova etapa dirigida a aconseguir un país preparat per afrontar els reptes del segle XXI. Un document que garanteix un marc competencial i financer que ho faci possible. Atès que no s’ha respectat la voluntat del poble català i que s’han vulnerat els drets democràtics del país, cap català en pot restar al marge. Cal que donem

una resposta democràtica, el més unitària possible i coherent amb els valors que ens han mantingut vius com a país al llarg de la història. Per això, hem d’aprofitar la Diada per mostrar el nostre rebuig a la sentència dictada pel Tribunal Constitucional i exigir respecte al contingut íntegre dels acords polítics de convivència i autogovern referendats pel poble de Catalunya. Per posar de manifest la manca de legitimitat del tribunal Constitucional, desacreditat i moralment deslegitimat, que aboca les institucions catalanes a un futur incert. Per refermar la nostra convicció que l’Estatut d’Autonomia aprovat pel Parlament, pel Congrés dels Diputats i referendat pel poble català, significa un marc on Catalunya veu reflectides les seves aspiracions nacionals i, alhora, esdevé un marc polític de relació entre Catalunya i Espanya. Per manifestar el nostre compromís de servei al país i el nostre suport incondicional al president de la Generalitat de Catalunya i a totes les iniciatives institucionals, polítiques i ciutadanes en defensa de l’estatut. Per instar tots els ajuntaments de Catalunya a aixecar la seva veu amb un crit unànime en defensa de l’Estatut. En un moment com l’actual, el municipalisme s’ha d’expressar amb claredat i com el que és, una base sòlida d’aquest país i el referent polític més directe i pròxim a la ciutadania. Per fer una crida al conjunt d’institucions catalanes i estatals per tal que s’emprenguin totes les accions polítiques necessàries per fer possible el màxim compliment i el desenvolupament ple del que l’estatut vigent des del 2006 preveu i estableix. En definitiva, hem d’aprofitar aquest Onze de setembre per refermar la vocació del poble català per exercir al màxim el seu autogovern i extreure tots les potencialitats de la Carta catalana. Per defensar un Estatut sense rebaixes, amb tota la força, rigor i fermesa, que respecti íntegrament la veu del poble català.

Una festa de marcat caràcter reivindicatiu Albert Batet Alcalde de Valls

E

ls vallencs i les vallenques hem demostrat sempre el nostre compromís amb el país. Aquest mateix 2010, amb la celebració de la consulta popular de l’abril a la nostra ciutat, hem expressat la voluntat de decidir el nostre destí com a nació més lliure i sobirana. Valls, un dels bressols de la cultura catalana més coneguts i reconeguts arreu, ha participat de manera destacada en l’onada de consultes celebrades a tot Catalunya, demostrant una vegada més que la força de la societat civil és el millor espai i el millor punt de partida per a la reivindicació de les llibertats nacionals del nostre país. A Valls la commemoració de l’Onze de Setembre ja fa temps que s’ha consolidat en el calendari d’esdeveniments de ciutat. Amb el pas dels «Ja hem expressat la voluntat anys s’ha reforde decidir el nostre destí com a çat el programa nació més lliure i sobirana» de la Diada amb més activitats i major diversitat d’actes amb la voluntat d’atorgar a l’Onze de Setembre el paper que es mereix com a festa amb un marcat caràcter reivindicatiu. És per això que, des d’aquestes línies, vull aprofitar per convidar-vos a celebrar i participar de la Diada Nacional.


DIADA DE CATALUNYA

10/09/10

diarimés - 25

TRIBUNA

L’Onze de Setembre al meu poble, al meu país Anton Ferré Alcalde d’Alcover

L

’Onze de setembre, Diada Nacional dels catalans, acull incomptables significacions de més o menys transcendència. Una jornada en la que recordem i homenatgem a tots aquells que van lluitar per a la recuperació de les llibertats democràtiques i nacionals de Cata-

lunya, alhora que reivindiquem les legítimes aspiracions de major autogovern i reconeixement de la nostra identitat. Però també l’11 de setembre assenyala l’inici del curs polític marcat enguany per la convocatòria de les eleccions al Parlament; coincidint amb el retorn de nois i noies a les escoles reprenent un nou curs escolar. També a Alcover i en molts pobles del Camp de Tarragona aquesta data marca el moment en què camps

Amb més motius que mai

i famílies aixequen polsegueres enmig dels camps coberts d’avellaners, aprofitant el descans d’una festivitat laboral. Quotidianitat es barreja amb reivindicació i normalitat es confon amb festivitat. És el punt i seguit a les reflexions que aquest país haurà d’assumir en el proper any i els reptes que es planteja. Sens dubte, un calaix de sastre de sensacions i propòsits que no escapen de la dimensió col·lectiva. Propòsits i plantejaments que queden ben marcats per la sentència del Tribunal Constitucional i la contrarietat que aquesta representa pels anhels nostre país. Pensaments sobre la direcció que prenem com a societat madura i adulta per entendre l’acord,

Josep M. Sabaté

Joan Martí Pla Alcalde de Perafort

A

«És el punt i seguit a les reflexions que aquest país haurà d’assumir en el proper any i els reptes que es planteja» borim l’extraordinària naturalitat del cruixir de la terra, de la recollida dels seus merescuts i malaguanyats fruits, amb la voluntat de continuar mantenint aquest tresor infinit que és el poble, el meu poble, el meu país. Bona Diada

Cal recordar per no repetir

Alcalde de Constantí quell 11 de setembre de 1714, una Barcelona cansada i desproveïda d’aliments, sucumbia a les forces borbones després de 14 mesos de setge. Amb la victòria de Felip V s’implantà a Catalunya un sistema polític gairebé uniforme per tot el regne de Castella derogant-se privilegis nobiliaris, furs i institucions d’autogovern de la Corona d’Aragó que eren respectades pels Àustries. Aquest 11 de setembre de 2010, hem de reivindicar que aquella retallada de drets s’ha tornar a repetir. L’Estatut de Catalunya de 2006, el mateix que declara que la festa de Catalunya és la Diada de l’Onze de Setembre, ha vist retallat llibertats bàsiques que el poble de Catalunya va decidir mitjançant el referèndum de l’Estatut de 2006. Això va provocar la reacció d’un milió i mig de catalans que el 10 de juliol a Barcelona varem demanar sota el lema “Som una nació. Nosaltres decidim” el «Aquest 11 de setembre de manteniment de l’esperit de 2010, hem de reivindicar que l’Estatut. aquella retallada de drets s’ha A Constantí hem commemorat la Diada de l’Onze de tornar a repetir» Setembre des de la seva proclamació com a Festa Nacio«Avui les raons per a nal de Catalunya l’any 1980. De la mateixa manera que reivindicar més llibertat molts catalans, en l’àmbit prisón del tot conegudes i per vat, ho han vingut fent des del tothom» 1714. Avui les raons per a reivindicar més llibertat són del tot conegudes i per tothom. Per això, aquest 11 de setembre tenim més motius que mai per commemorar la Diada Nacional de Catalunya. A més a més, us convido a participar en tots els actes que s’organitzen a Constantí per la Diada!

la convivència i la voluntat de pacte. I mentre la gent reviu de nou aquestes sensacions amb l’absoluta normalitat que dóna la quotidianitat, assa-

S

ovint es diu que l’època històrica denominada contemporània es va iniciar amb la Revolució Francesa, l’any 1789. Alguns historiadors situen el canvi d’era una mica abans, a principis d’aquell mateix segle XVIII amb l’eclosió de la Il·lustració i els canvis de pensament que va comportar. A Catalunya, però, el pas de l’època moderna a la contemporània poc va tenir a veure amb la nova visió del món que propugnaven els il·lustrats, ni tampoc amb una Revolució Francesa que va agafar Catalunya amb més de mig segle de contemporaneïtat. El fet que va marcar el canvi d’era a casa nostra va tenir lloc ara fa quasi tres segles. L’any 1714 les tropes borbòniques, dins d’una Guerra de Successió que com totes les guerres no va portar res de bo, va provocar un gran impacte negatiu en l’estil de vida, en els costums, en les llibertats i, sobretot, en les institucions catalanes. «Perquè la memòria d’un L’onze de setembre, Catalupoble va molt més enllà d’una nya va canviar contra la seva espasa, d’un fusell o d’una carta voluntat. Això és el que, cada any des de llavors, recordem d’abdicació» els catalans i catalanes. Perquè la memòria d’un poble «Tots som fills del present i va molt més enllà d’una espasa, d’un fusell o d’una carta hereus del passat, i entre tots d’abdicació. La nostra memòhem d’aconseguir un futur ria, la memòria de Catalunya, millor, lliure d’errors pretèrits» ens pertany a tots nosaltres, i nostra és la tasca de mantenir viu el record de la nostra terra. Tot plegat, però, cal fer-ho sense enfrontaments, sense exclusions ni rancúnies cap a ningú. Tots som fills del present i hereus del passat, i entre tots hem d’aconseguir un futur millor, lliure dels errors pretèrits, però com a patriotes conscients que som Catalunya i el que això significa.


26 - diarimés

DIADA DE CATALUNYA

10/09/10

TRIBUNA

Una diada sinònim de festa i reivindicació Joan Masdeu Alcalde de la Selva del Camp

L

’La Diada Nacional de Catalunya és sinònim de festa i reivindicació, i també ha de ser un dia per seguir creient en la força de les persones que formen el nostre país per seguir endavant malgrat les dificultats. Com a poble, només creient en les potencialitats de cadascú de nosaltres

aconseguirem superar la crisi econòmica i sortir enfortits d’una situació de dificultats per a tantes i tantes famílies. Com si fóssim una gran família, ara és el moment més que mai de sumar i plantar cara tots junts a les adversitats. Només amb il·lusió, esforç i treball podem somiar amb un futur millor, en una sortida decidida de la crisi, pensant en nous temps de prosperitat social i econòmica. Cal que siguem

agosarats en les idees, rigorosos en el treball i sensibles a les necessitats de les persones. El desànim i el pessimisme no ens porten enlloc com a poble.

desocupades i afavorir l’activitat econòmica. Cal més sensibilitat que mai a cada poble en les necessitats de les persones, fent l’acompanyament de

«Com si fóssim una gran família ara és el moment més que mai de sumar i plantar cara tots junts a les adversitats»

«Només amb il·lusió, esforç i treball podem somiar en un futur millor, en una sortida decidida de la crisi, i en nous temps de prosperitat»

Cadascú en el seu àmbit pot fer que el país sigui cada dia millor. Els polítics tenim una gran responsabilitat, no la podem defugir. Cal ara més que mai que tots creguem en l’impuls de polítiques actives per generar ocupació, millorar la formació de les persones

cada família que estigui en una situació social complicada. Necessitem com a país la implicació de tothom en la construcció d’una societat millor, més prospera i més justa, més solidària, perquè un país el fan les persones. Visca Catalunya!

TRIBUNA

Podem dir sense por: Catalunya és una nació

Som i serem una nació

Mayte Huerta Alcaldessa de Roda de Barà

Daniel Massagué

L

Alcalde de Torredembarra

a Diada de Catalunya pots ser per molts una jornada festiva en la que s’organitzen actes per al gaudi de tots, però no podem oblidar el caire reivindicatiu d’aquest dia. Demà sortirem al carrer per gaudir dels actes organitzats a cada municipi i a la vegada reivindicar i defensar els nostres drets com a persones, com a catalans, recordant aquell 11 de setembre en el que vam perdre les nostres llibertats nacionals i vam patir la prohibició de la nostra identitat. Ara més que mai tots hem d’anar de la mà, oblidant colors, units en la defensa de les llibertats democràtiques recuperades i lluitar per mantenir-les, reivindicar la nostra identitat, i defensar l’Estatut que la majoria de ciutadans catalans va aprovar. emà Roda de Barà celebrarà la tradicional ofrena floral al Presi«Ara més que mai tots hem dent Francesc Macià, a la plaça que porta el seu nom, un d’anar de la mà, oblidant colors, ball de sardanes a la tarda, units en la defensa de les que en un dia com aquest no llibertats democràtiques» podria faltar i finalment una botifarrada popular. Espero i desitjo que tots els rodencs i rodenques sortiu demà al carrer i gaudiu d’aquests actes. Finalment voldria elogiar el treball i l’esforç que durant tantes dècades van fer molts catalans i catalanes, homes i dones anònims, noms que no han passat a la història però que van ser els veritables protagonistes de la lluita per la preservació de la nostra identitat, la nostra cultura i les nostres tradicions. Gràcies a tots ells som avui on som i podem dir sense por: Catalunya és una nació. Feliç Diada de Catalunya!

E

ns trobem davant la celebració de l’11 de setembre més difícil dels darrers anys. Principalment, per un doble motiu: estem vivint una profunda crisi econòmica que afecta tothom amb major o menor mesura, i el Tribunal Constitucional ha retallat sensiblement l’Estatut que va votar el poble de Catalunya. El moment és efectivament complicat i haurem d’utilitzar tots els recursos disponibles per cap«Ja hem expressat la voluntat girar la situació: de decidir el nostre destí com a treball, decisió, força, il·lusió, nació més lliure i sobirana» seny... Tinc el ple c onv enc i ment , «Tinc el ple convenciment que però, que tirarem endavant i que tirarem endavant i que arribarem arribarem on la on la majoria vulguem» majoria de catalans i catalanes vulguem. Us encoratjo a tots i totes a celebrar la Diada Nacional de Catalunya amb la convicció plena que som i serem una nació. Visca Catalunya!

D

TRIBUNA

11 de setembre, molt més que una data Joan M. Sardà Alcalde de la Pobla de Mafumet

D

emà dissabte és 11 de setembre, la Diada de Catalunya. Una data molt especial, que representa una sèrie de valors i tradicions per al poble català. Històricament s’ha dit que celebrem una derrota però, personalment, crec que és un error.

En realitat, la derrota és commemorada, però el que celebrem és l’esperit de superació del poble català, la capacitat de ressorgir en els moments de dificultat, la persistència de la memòria davant un fet tan negatiu com va ser la supressió dels drets i institucions de Catalunya. Per tot plegat, el dia 11 de setembre és una data que, més enllà d’una

derrota militar ara fa 296 anys, ens serveix als catalans per a recordarnos i recordar al món que per molt grans que siguin les dificultats,

«Per això cal que ara, més que mai, tots i totes estem units davant aquesta adversitat que ens toca afrontar» mai no ens rendim. Avui en dia també en tenim, d’exemples de dificultats. Sortosament no són de caire militar ni afecten només a Catalunya, sinó que afecten el conjunt de la soci-

etat des d’una vessant econòmica que ho inunda tot. La tan esmentada crisi es resisteix a abandonarnos i continua deixant conseqüències arreu del territori. Per això cal que ara, més que mai, tots i totes estem units davant aquesta adversitat que ens toca afrontar. Cal que cadascú, dins les possibilitats, faci tot el que estigui al seu abast per a fer millorar la situació. Perquè Catalunya, com a país, té valors com la passió per la cultura, per les tradicions i, sobretot, la passió per la gent, el progrés, la llibertat i caminar tots junts cap a un futur millor.


DIADA DE CATALUNYA

10/09/10

ELS ACTES DE LA DIADA

TRIBUNA

Reus divendres 10 DE SETEMBRE

- De les 10:00 a les 12:00 h. Plaça del

Baluard: Ofrena floral Onze de Setembre amb l’acompanyament musical del Quintet Copyright. A partir de les 17:00 h a la plaça del Prim, plantada de bèsties participants al correfoc infantil. 18:00 h. A Reus: 2n Correfoc infantil. Colles participants: Drac petit de Montblanc, Barrina drac petit de la Geltrú, les Ovelles de Canovelles, Diables infantils de Valls, Diables infantils de Tarragona, Diables infantils de

Torredembarra, Diables infantils de Vandellòs, Drac petit de Reus, Cabra petita de Reus i els diables petits de Reus. 20:00 h. Saló de Plens de l’Ajuntament de Reus. Recepció ciutadana i parlament institucional a càrrec d’Isidre Molas Batllori, vicepresident del Senat. La Coral l’Harmonia Reusenca acompanyarà l’acte amb el cant Els Segadors. 22:30 h. Peixateries Velles. Concert amb Rauxa

DISSABTE 11 DE SETEMBRE

vavides i la posterior ballada de

25 anys de Calafell Ràdio a càrrec

riodistes de Catalunya, i la ‘perfor-

A les 11 del matí a la Plaça dels Pa-

sardanes a la plaça dels Països Ca-

dels autors, Judith Huerta i Manel

mance’ de Salmaldon, que presenta

ïsos Catalans amb la tradicional

talans, a càrrec de la l’Associació

Sastre.

‘Miniatures’, una ‘performance’ de

Ofrena Floral al Monument als Pre-

Sardanista de Calafell

A les 20h, al Castell de la Santa Creu

música (Joan Masdéu), pintura (M.

sidents i amb el cant dels Segadors

A les 18.30h es farà a l’Hostal l’An-

tindrà lloc l’acte institucional, amb

O. Balletbó) i poesia (Montse Solé).

a càrrec de la Coral Llebeig

tiga de Calafell poble la presenta-

la glossa que anirà a càrrec de Josep

Tancarà l’acte l’alcalde de Calafell,

A continuació, actuació del Bot Sal-

ció del llibre commemoratiu dels

Maria Martí, degà del Col·legi de Pe-

Jordi Sànchez i Solsona.

18:30 h. Plaça del Mercadal: Ballada de sardanes amb la Cobla Reus Jove 20:30 h. Plaça del Mercadal: Castells amb Xiquets de Reus 18:30 h: Al passeig comercial El Pallol. Concert amb Metralla. Música popular festiva amb instruments de gralla, metall i percussió. El grup reusenc Metralla amb el seu darrer treball «Ball d’envelat més embalat» ens oferirà un concert emmarcat en la diada del l’11

de setembre. Aquest grup és popularment conegut per l’acompanyament musical del Lleó. De les 21:00 a les 23:00 h: NIT 10 _ REUS: A l’Espai d’Art Cal Massó A les 21:00 h Inauguració de l’exposició «FE (Iustrationis)» d’Oriol Texidor, guanyador del I Premi Beca Cal Massó.

DISSABTE 11 DE SETEMBRE

Calafell

Creixell DIVENDRES 10 DE SETEMBRE

diarimés - 27

s/n, BALL I MUSICA EN VIU

A les 22:30h. al local social del Centre Cultural «Amigos de Andalucia de

DISSABTE DIA 11 DE SETEMBRE

Creixell», situat a l’avinguda Creixell

A les 19:30h. a la rambla de les

Moreres, AUDICIO I BALLADA DE

reres, SOPAR POPULAR CATALA,

SARDANES AMB LA COBLA SITGE-

amb botifarra negre,llangonissa i

TANA.

cansalada a la brasa, pa i vi negre.

A les 21:00h. a la rambla de les mo-

Acte gratuït.

Torredembarra DIVENDRES 10 DE SETEMBRE

A les 11 h, des de la pl. Mn. Joaquim

floral a la senyera, amb la participació

de la Torre i la Muixeranga Nova d’Al-

A les 24 h, a l’aparcament de Mañé i

Boronat fins a la Torre de la Vila: Cer-

de la Corporació Municipal i entitats del

gemesí.

Flaquer: Concert-ball amb l’orquestra

cavila amb Muixeranga Nova d’Algeme-

municipi.

Recital de cançó catalana i poesia patri-

Girasol.

sí, Falcons de Vilanova i la Geltrú, Ball

Seguidament, actuació de les colles par-

òtica, a càrrec de la Coral Santa Rosalia.

DISSABTE 11 DE SETEMBRE

de Valencians de Tarragona i Nois de

ticipants.

Lectura de la proclama, a càrrec de l’al-

Mostra de folklore de construccions hu-

la Torre.

A les 18.30 h, a la plaça del Castell

calde. Cant dels Segadors.

manes

A les 12 h, a la Torre de la Vila: Ofrena

Pilars de salutació, a càrrec dels Nois

Copa de cava

DIVENDRES 10 DE SETEMBRE

Conferència a càrrec de Salvador Gi-

dors Amb el Cor Divisi. Interpretació de

Colla Vella dels Xiquets de Valls.

18 h. El Pati Sardanes Amb la Cobla Cos-

ner de San Julián, president de l’Institut

l’himne nacional de Catalunya. Organit-

23h. A l’auditori del Mas Miquel. Con-

setània. Organitza: Regidoria de Cultura

d’Estudis Catalans “Catalunya a la cruï-

za: Regidoria de Cultura i Joventut

cert: Ekynoa. Kaso Zerrado. Cuerpo In-

i Joventut.

lla”. Organitza: Ajuntament de Valls

20.30 h. Plaça del Blat. CASTELLS.

erte. Organitza: Regidoria de Cultura i

19,30 h. Sala de Plens de l’Ajuntament.

20.25 h. Plaça del Blat. Cant dels Sega-

Amb la Colla Joves Xiquets de Valls i la

Joventut i Xarxa de Cultura de Valls

Valls

Superar l’atmosfera decadent Quim Nin President CDC al Camp de Tarragona

C

elebrar una derrota no és habitual. A més d’un li sorpren el fet de commemorar la desfeta que va patir Catalunya l’Onze de Setembre de 1714 . Derrota seguida d’una capitulació, opressió i pèrdua de llibertats. Als sorpresos els hi hem d’explicar que en reviure l’Onze de Setembre proclamem, senzillament, que Catalunya és una nació. Què som un país que no és cap invent. És una realitat històrica, amb ànima i cos, llengua i esperit, sentiment i institució. I ve de molt lluny. No es fruit de cap constitució, estatut, pacte polític ni programa electoral. No és una abstracció. Quan alguns retalladors de drets, amb l’aixopluc d’un centralista Tribunal Constitucional, es pensen que la podran arranar s’equivoquen de ple. Massa vegades a Catalunya se li han cantat les absoltes. I sempre, els cantaires s’han acabat equivocant. Ara, per moltes escapçades i cops de ribot, també la tornen a pifiar. Els moments actuals son complicats. En els últims anys hem reculat en el camp econòmic, en la defensa de determinats valors, en el prestigi exterior i hem deixat de plantar cara a les ordes que emanen de cinc-cents quilòmetres de distància. Ens ho hem empassat tot i sense dir ni mu. Tenim amb la Diada d’enguany i també el darrer diumenge de novembre, l’oportunitat de capgirar aquesta tendència negativa. De no claudicar. De superar l’atmòsfera decadent que ens envolta. De recuperar la moral de l’esforç, l’autoestima i no posar límits a la nostra ambició. Un pagès m’explicava que tenia un tros de terra resseca, ben eixuta, plena de pedres. I que les collites eren migrades. Però, lluny de conformar-se, una i alra vegada, la va anar llaurant. Va treure les males herbes. La va espedregar per fer-la productiva. I finalment, aquella terra somorta va donar molts fruits. No eren cap regal de la natura. Era el fruit de la suor, de la constància, de la fe. Milito a Convergència. La força central del nacionalisme català. Integradora, constructiva, pacífica i oberta al món. Sabem que cadascú amb les seves eines – un tractor, un microscopi o un ordinador- pot ajudar a aixecar el país. Només es necessita tenir voluntat, confiança i il·lusió. Al Camp de Tarragona i a les Terres de l’Ebre, en qualsevol dels petits pobles o a les grans capitats, hi ha molta gent que ha abandonat els complexos. Que no volem viure la catalanitat des de la prostració. Que volem sentir-nos orgullosos de ser el que som. I treballarem per exercir el dret a decidir sobre allò que ens afecta. Serà el millor servei que podem fer per aquella bona gent que fa 296 anys hi va deixar la pell en la defensa de les llibertats.


28 - diarimés

DIADA DE CATALUNYA

ELS ACTES DE LA DIADA

TRIBUNA

Constantí divendres 10 DE SETEMBRE

DISSABTE 11 DE SETEMBRE

DIUMENGE 12 DE SETEMBRE

18:30 h. Plaça del Mercadal: Ballada Divendres, 10 de setembre A les 18:30 h. Ofrena Floral Instituci· onal i Lectura del Manifest a càrrec del Club Excursionista i Fo· togràfic de Constantí. Al monument de Rafel Casanova (A l’Avinguda 11 de Setembre). A les 19 h. Concert de la Banda Mu· nicipal de Música de l’Escola de Música Rafel Gibert Recasens. A l’Avinguda 11 de Setembre. En aca· bat, l’Associació d’Amics de la Co· lla COCA farà un Correfoc des de l’Avinguda 11 de Setembre fins da· vant de l’Ajuntament. A les 20 h. Sardanes amb la Cobla La Principal de Tarragona. Davant de l’Ajuntament.

A les 9:30h. I Torneig Juvenil de 12h Futbol Sala. Al Pavelló Poliesportiu (*). A les 18 h. Guirigall. Espectacle in· fantil amb la Companyia de Parran· da. A la Plaça de l’Església. Guirigall són activitats gallardes: un especta· cle d’Animació que, mitjançant jocs, danses i cançons marca de la casa, engloba temàtiques de festivitats i costums nostrades. A les 19 h. Cantada d’Havaneres i Rom Cremat a càrrec del grup d’ha· vaneres Xarxa. En acabat Presen· tació de la Miscel·lània “Estudis de Constanti” número 26 , a càrrec de Josep M. T. Grau Pujol. A la Plaça de l’Hospital (davant de la Biblioteca).

A les 19 h. Representació de l’obra de teatre “Vodevil”. A càrrec del grup de teatre Emfapatir. Al Pavelló Poliesportiu.

DIVENDRES 10 DE SETEMBRE

dissabte 11 DE SETEMBRE

Església vella -10 de la nit. PRO· JECCIÓ DELA PEL·LÍCULA 2012

església vella -2/4 d‘1 del mig· dia. Desplegament de la senyera.

cant de l’homne Nacionald e Ca· talunya i Vermut popular

DISSABTE 18 DE SETEMBRE A les 10 h. Sortida des de la mura· lla del carrer Sant Pere. Caminada popular: la ruta de Sant Llorenç. El recorregut passa per Mas de Serapi, Mina d’aigua de Sant Pol i Riudare· nes, Creu de Salom, Camí de Sant Llorenç, Mas dels Frares, Celler ex· perimental de la URV (descans), Clot de Sanromà, Camí dels Albellons, Alzina del Mas dels Frares i Carrer Sant Pere. Hora prevista d’arribada 12:30 h. Acompanyament pels guies Ricard Escarré i Carles Alcoy.

Alcover

Roda de Barà DIVENDRES 10 DE SETEMBRE 12 h Pl. Francesc Macià. Ofrena floral per part de les autoritats.

19,30 h Pl. de la Sardana. Ballada de sardanes a càrrec de la cobla La Prin· cipal de Tarragona.

21.30 h poliesportiu municipal. Boti· farrada popular. preu: 3 euros

cipal de Música Pau Casals). Hi col· labora: Casal Familiar

20.00 h Ruta literària, a càrrec de Neus Oliveras, amb inici al pont de França (Organitza: Institut d’Es· tudis Penedesencs)

El Vendrell DIVENDRES 10 DE SETEMBRE 22.00 h Acte institucional de l’Onze de Setembre, a la plaça del Tívoli. Parlament de l’alcalde, Benet Jané. Glossa institucional, a càrrec de Josep M. Carreté, director de Vil· la Casals. Cant d’Els segadors Tot seguit, interpretació del Llibre Vermell de Montserrat, a càrrec del Cor Zòngora (En cas de pluja, l’acte es farà a l’Auditori de l’Escola Muni·

10/09/10

DISSABTE 11 DE SETEMBRE 10.30 hOfrena floral a la tomba de Pau Casals, al cementiri del Vendrell Interpretació del Cant dels ocells, a càrrec d’un/a alumne/a de l’Escola Municipal de Música Pau Casals 12.30 h Sardanes amb la Cobla Marinada, a la Rambla

Coma-ruga 19.30 h Cantada d’havaneres i rom cremat, amb el grup Veles i Vents, a la plaça dels Germans Tri· llas de Coma-ruga

11-29 de setembre: decidim el futur Hortèndia Grau Cap de llista d’ICV-EUiA per Tarragona Celebrem aquest Onze de Setembre sota l’ombra ominosa de la sentència del Tribunal Constitucional que ens ha escapçat l’Estatut i ha clausurat de manera abrupta la via autonomista que, tots plegats, recorríem des dels temps de la transició. És legítim, doncs, preguntar-nos què cal fer ara. Des d’ICV-EUiA responem amb un mètode, i un objectiu: Tenim dret a decidir, i volem el federalisme d’un estat plurinacional. A parer nostre, les institucions catalanes han de presentar una proposta de reforma constitucional com la via més coherent per recuperar tot l’Estatut i resoldre l’encaix de Catalunya a l’Estat. Si la resposta a obrir el procés de negociació de la reforma constitucional és negativa, les forces polítiques catalanes estaríem plenament legitimades per impulsar l’exercici del dret a decidir. Si en l’actual marc constitucional no és possible una sortida política, jurídica i constitucional a les legitimes reclamacions de la societat catalana serà necessari donar veu a la ciutadania per decidir el camí a emprendre. La decisió que prengui la ciutadania serà un mandat per al Parlament i el Govern de Catalunya que haurà de posar en marxa les actuacions polítiques i jurídiques necessàries per assolir els objectius fixats per la consulta popular. És cert, el dret a decidir alguns ho associen a la idea d’independència. Crec que és hora de començar a fer una lectura federal d’aquest dret. Federalisme i autodeterminació no poden ser conceptes oposats en tant que federalisme és democràcia i és autogovern.

Penso que el federalisme és el model que reflecteix millor el nostre país i la seva complexitat. Hi ha, a més, una “ètica del federalisme” que consisteix en el gust per la convivència dels qui són diversos i la passió pels projectes compartits. El federalisme no és només una tècnica política i jurídica, és un projecte que es basa en uns ideals i valors coherents i radicalment democràtics: la llibertat, la solidaritat i la fraternitat, la tradició republicana i laica. Uns principis antics però plenament actuals i vàlids per fer compatible diversitat i unitat, en una Catalunya, en un Estat espanyol i en una Europa complexos i interdependents. No és el moment de resignar-se, però tampoc resoldria res una fugida endavant exclusivament retòrica. Tocant de peus a terra, hem de saber articular la complexitat de l’estat i de la societat amb les nostres legítimes aspiracions, que no s’esgoten només en la qüestió nacional. Els partits polítics catalans som determinants al Congrés. Té sentit avui apuntalar les mesures econòmiques del PSOE que retallen drets socials, quan el mateix PSOE encara no ha concretat cap mesura per recuperar el nostre autogovern? ICV-EUiA va proposar a la resta de forces polítiques catalanes un acord perquè cap projecte de llei rellevant fos aprovat al Congrés fins que recuperéssim l’Estatut. CiU ens ha contestat permetent la congelació de les pensions i la reforma laboral. És per això que celebrem l’Onze de Setembre invocant el dret a decidir, però sense oblidar que el 29 de setembre hi ha vaga general. La coincidència de la crisi amb l’atzucac nacional ens obliga a obrir un nou temps polític, on l’autodeterminació i les opcions d’esquerres han d’avançar plegades, si realment volem un futur millor.


FORMACIÓ 2010-11

10/09/10

diarimés - 29

CREACIÓ ARTÍSTICA

IDIOMES

Tallers per a infants i aldults a Dabigom

Admissions a les Escoles Oficials d’Idiomes Avui es coneixeran els resultats de les proves realitzades entre els alumnes de nova incorporació als centres i que no tenien els títols acreditatius per poder-hi accedir

Les classes començaran al mes d’octubre Dabigom, taller de Belles Arts, presenta la seva oferta de cursos i tallers per a aquesta temporada, que començaran a l’octubre, dividits en dos grans blocs: els adreçats als més petits i als adults. Pel que fa als primers, els seus responsables han preparat propostes tan interessants com el Taller creatiu (per a nens des de 3 a 14 anys); el Taller de dibuix i pintura, tot fent un recorregut per les tècniques emprades en les arts plàstiques; i el Taller d’il·lustració, pensat per a joves artistes que volen

aprendre o millorar la seva tècnica de dibuix. Pel que fa a l’oferta per a adults, el centre ha previst oferir tallers de dibuix i pintura (amb cursos d’iniciació i de perfecccionament), un curs de modelat i un taller creatiu. Les persones interessades en conèixer les característiques de cada curs, els seus horaris i el preu de les classes, només han d’adreçar-se al carrer de Méndez Núñez, 11 de Tarragona, o bé trucar als telèfons 977 24 20 10 o 615 052 773 i demanar informació sense compromís.

Avui dia 10 de setembre es coneixeran els noms de les persones que hagin obtingut plaça a una de les 42 Escoles Oficials d’Idiomes de Catalunya i ja podran formalitzar la matriculació definitiva. El passat 30 d’agost van començar les preinscripcions a les 42 Escoles Oficials d’Idiomes de Catalunya amb una oferta de 51.900 places per al proper curs. Els nous alumnes o aquells que volien canviar de centre van poder fer la preinscripció de forma telemàtica entre el 30 d’agost i el 3 de setembre o bé de forma presencial al centre del 2 o 3 de setembre. Els alumnes que volen incorporar-se a un curs que no sigui primer i que no tenen cap dels títols acreditats per poder accedir van haver de fer, entre el 6 i el 9 de setembre, un test de nivell que els adjudicarà el curs on cal incorporar-se, resultats que es coneixeran avui, a través del mateix web de la preinscrip-

cedida

Les Escoles Oficials d’Idiomes de Catalunya ofereixen 51.900 places aquest curs.

ció i, posteriorment, a partir del 14 de setembre. Nous centres Per a aquest curs es posen en marxa els centres públics adscrits a les escoles oficials d’idiomes de Sort, Balaguer i Palafrugell. La voluntat és donar resposta a la

FORMACIÓ ARTÍSTICA

Tothom a la pista de ball amb Wapachá L’acadèmia ja té oberta la matrícula per aquest curs que ja comença Aquest mes de setembre comencen els cursos de l’escola Wapachá, on treballen a partir de tres franges horàries. La primera d’aquestes franges és de les 17.30 a les 19.30 hores i està pensada per a nens de 3 a 12 anys. En aquestes classes, els joves poden aprendre tant hip hop o funky com balls de saló

amb ritmes llatins. Tot seguit, de 19.30 hores a 21 hores, comencen les classes de ball esportiu amb parelles de competició de 7 anys fins a sèniors. I a partir de les 21 hores comencen les classes per a adults. Un dia a la setmana es pot assistir a classes d’aprenentatge de dansa

del ventre, salsa o balls de saló i a més, hi ha un segon dia de classe pràctica opcional per què, qui ho desitgi, continuï practicant. És conegut que el ball fomenta la creativitat, la sociabilitat, l’autoestima, la confiança i tot un seguit de qualitats que milloren la nostra relació amb els altres i el propi estat perso-

nal.

Wapachá convida tothom a acostar-se al centre i conèixer les seves noves propostes per aquest proper curs, tant per a nens com per a adults. L’acadèmia està situada al carrer de la Mare de Déu del Pilar, 3, baixos de Reus i el seu telèfon de contacte és el 977 327 642

ESCOLA BRESSOL

CEDIDA

Llar d’infants Vailets, un projecte educatiu consolidat i coherent La Llar d’infants Vailets és un centre de titularitat privada regulat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya situada al carrer Frederic Soler, 60 de Reus. Amb més de 30 anys d’experiència, la llar ofereix un ambient molt familiar i un tracte individualitzat a tots els nens i nenes. Segueix un projecte educatiu consolidat i ofereix als in-

fants un treball coherent i progressiu, adaptat a les seves necessitats d’aprenentatge. L’horari d’obertura del centre és de les 8 del matí a les 5 de la tarda des de l’1 de setembre fins al 31 de juliol. Els telèfons de contacte són el 977 312 373 i 657600201 i el correu electrònic: vailetsreus@ hotmail.com.

Els infants tenen un projecte adaptat a les seves necessitats.

necessitat d’aprenentatge de llengües estrangeres en indrets demogràficament menys poblats. Els nous centres impartiran el currículum d’anglès i estaran ubicats en instituts del municipi. Anglès, francès i alemany Les 42 Escoles Oficials d’Idi-

omes de Catalunya oferiran durant el curs 2010-2011 un total de 51.900 places. L’idioma amb més grups continua sent, de manera molt destacada l’anglès, del qual se n’ofereixen 25.470 places. En segon lloc se situa el francès, amb 9.750 places, i l’alemany, amb 7.710.


30 - diarimés

FORMACIÓ 2010-11

10/09/10

formació integral

Microbits, a l’avantguarda de la formació Recentment ha incorporat l’apartat de preparació d’oposicions, idiomes i accés a la universitat i cicles superiors Microbits és una empresa reusenca amb una trajectoria de més de vint anys en el sector de la informàtica i les noves tecnologies. Des dels inicis, els responsables de Microbits han perseguit l’objectiu d’esdevenir un centre de formació de qualitat en aquest àmbit, tant per a empreses com per a particulars i amb aquesta premissa han desenvolupat, al llarg dels anys, innovadors programes educatius, sempre adaptats a les necessitats del moment i a l’avantguarda de els darreres novetats. Per això disposen de material educatiu modern i d’aules equipades amb els sistemes informàtics de

Imatge del nou logotip del centre per la celebració del vintè aniversari.

darrera generació que els permeten mantenir-se al dia de les actualitzacions i traslladar-les als seus alumnes. A banda de la formació en informàtica també són pioners en formació ocupa-

cional, amb cursos per a aturats subvencionats per la Generalitat de Catalunya (és centre col·laborador del SOC, Servei d’Ocupació de Catalunya). Recentment han ampliat el seu àmbit de for-

formació en la solidaritat

Cursos organitzats per Creu Roja en l’àmbit de l’assistència Ha pres força la formació social, en el lleure o en educació per la salut La formació que ofereix Creu Roja és fruit de l’evolució que s’ha produït en funció de les noves necessitats i demandes de la població en general. Tradicionalment la formació de Creu Roja ha anat associada al camp de la Salut i els Socors. Avui aquest és un àmbit en el qual continuen essent capdavanters, però cada dia prenen més força nous àmbits de formació, com la formació social, formació de lleure, formació institucional i formació en educació per la salut. És aquesta evolució la que els permet disposar

d’una oferta formativa extensa i de qualitat. La implantació arreu del territori de l’entitat li permet posar la seva oferta formativa a l’abast de tothom i poder oferir formació a mida en dates i horaris a concretar a cada municipi. Aquesta formació està dirigida als diferents àmbits d’edat, segons cada taller. Els cursos que es faran al llarg de l’any 2011 seran: Atenció Sanitària Immediata; Socorrisme Aquàtic; Auxiliar Transport Sanitari; DEA; Llengua de Signes I; Apropament al Centre Penitenciari; Auxiliar de Geriatria; Atenció

al Malalt Terminal; Diagnòstic per la Imatge; Auxiliar Materno Infantil; El càncer viscut per les dones; El procés d’elaboració de la mort i el dol; Els significats de la cura en salut mental de l’infant i l’adolescent; Monitor de menjador; Monitor de lleure; monogràfic sobre cooperació internacional. Per més informació sobre l’oferta formativa del centre cal adreçar-se a l’Assamblea Provincial de Creu Roja Tarragona, Departament d’Ocupació i Formació, situat a l’avinguda d’Andorra, 61, i als telèfons 977 245 062 i 977 245 073.

mació amb la preparació de provés d’accés a al Universitat i a cicles superiors, la preparació d’oposicions i l’ensenyament d’idiomes. Tot això amb el suport d’un personal docent especialitzat en cada àrea. L’objectiu, segons els seus responsables és esdevenir un centre integral al servei dels seus clients que ofereixi una formació de qualitat adaptada a les necessitats del mercat laboral actual. L’any 2009 va ser l’any de la celebració del vintè aniversari del centre, motiu pel qual han renovat la seva imatge corporativa amb l’edició d’un nou logotip, més modern i actualitzat.

Augmenta el nombre de places de cicles formatius El Departament d’Educació ha augmentat el nombre de places de cicles formatius per donar resposta als increments de la demanda que hi ha hagut per cursar Formació Professional. El curs 2010-2011 hi haurà 7.160 places més de Formació Professional i se superaran les 86.000 totals de cicles formatius. Aquest és l’increment de places de Formació Professional més gran dels darrers 11 anys en els instituts presencials. Educació ha ampliat el nombre de places després de la preinscripció per tal de cobrir l’augment imprevist de sol·licituds en determinats cicles. De les més de 7.000 noves places, uns tres milers corresponen a l’ensenyament no presencial de l’Institut Obert de Catalunya (IOC).


FORMACIÓ 2010-11

10/09/10

diarimés - 31

estudis superiors

Institut Superior d’Estudis Religiosos, un centre obert a tothom Ofereix un ensenyament obert a persones -laiques o religiosesinteressades a ampliar els seus coneixements L’Institut Superior de Ciències Religioses és un centre amb una trajectòria de més de 15 anys a la ciutat de Tarragona. És un centre vinculat a la Facultat de Teologia de Catalunya i obert a persones de totes les creeences i condicions. El centre estructura la seva activitat en tres grans blocs: cap als alumnes ordinaris, és a dir, aquells que cursen els seus estudis universitaris en l’especialitat de Ciències Religioses; els alumnes extraordinaris o oients, que són totes aque-

lles persones -religioses o no- interessades a ampliar els seus coneixements en qualsevol matèria. En aquest sentit ofereixen un ampli ventall de cursos i seminaris com ara Introducció a l’Antic i el Nou Testament; Seminari sobre el Corpus Joanic (Anàlisi dels Evangelis i les Cartes de Sant Joan), les cartes apostòliques (cartes de Sant Pau); seminaris sobre eclesiologia, litúrgia, teologia espiritual... i també és possible aprofundir en el coneixement d’altres religions com el judaisme o l’Islam.

La tercera branca de l’Institut és la que fa referència als alumnes convidats, on s’engloben els estudiants universitaris d’altres disciplines que poden cursar crèdits de lliure elecció que necessiten per completar el seu expedient acadèmic. En tots els casos les classes són impartides per professorat altament qualificat provinent d’àmbits tan diversos com la psicologia, la teologi,a, la filosofia, la història, etc. Destaca especialment el curs sobre arqueologia cristiana a Tàrra-

L’INSAF és un centre vinculat ala Facultat de Teologia de Catalunya.

co, organitzada pel mateix Institut en col·laboració amb el Museu Bíblic Tarraconense i l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica). El centre, de reduïdes

dimensions, ofereix un ambient familiar als estudiants, que poden optar per horaris flexibles i adaptats a les seves necessitats horàries. Per a més informació

us podeu adreçar a l’edifici del seminari, al carrer de Sant Pau, 4, o trucar al 977 22 38 33. També al web indsaf@arquebisbattarragona. com.

ESTUDIS UNIVERSITARIS

Administradors de finques ‘on line’ La Universitat de Burgos imparteix els Estudis Immobiliaris via informàtica des de fa 5 anys Els estudis que permeten desenvolupar la tasca d’Administrador de Finques en l’actualitat s’anomenen Curs Superior d’Estudis Immobiliaris i des del Col· legi d’Administradors de Finques de la Província de Tarragona s’informa que és és possible realitzar-los online a través del Universitat de Burgos, que des de fa 5 anys ja ofereix aquests estudis de nova creació. En tot aquest temps molts han estat els col· legis professionals que s’han nodrit dels estudiants universitaris que han decidit cursar aquests estudis; malgrat que la modalitat amb què s’imparteixen significa una gran comoditat

Aquesta modalitat és molt còmoda per als estudiants.

per als estudiants, aquests han d’afrontar un temari molt ampli i unes exigències equiparables a qualsevol estudi presencial. Quadrimestralment es realitzen els exàmens, que aquí tenen lloc a la seu del Col·legi d’Administradors de Finques de Tarragona. Són estudis destinats a persones que vulguin fer de la gestió immobiliària i la intermediació el seu camp professional. El Col·legi Territorial d’Administradors de Finques informa des de la seva seu ubicada a la plaça Ponent de Tarragona de tots els requisits necessaris per cursar aquests estudis.


32 - diarimés

FORMACIÓ 2010-11

10/09/10

repàs escolar

Idiomes

ReForça, un espai d’estudi i reforç al costat de les famílies

Els alumnes de Celtic House, d’enhorabona

L’acadèmia ReFORÇA és un espai d’aprenentatge i estudi dirigit a estudiants de primària, secundària i batxillerat i també idiomes per a adults, que ofereix un tracte molt proper i personalitzat a les famílies dels seus alumnes, amb reunions periòdiques que els ajudin a millorar el rendiment escolar dels seus fills i filles, i també una gran flexibilitat horària que s’adapti a les seves necessitats. L’equip pedagògic del centre es complementa amb la figura un pedagog, que s’encarrega d’avaluar les necessitats de cada alumne d’acord amb les seves capacitats i mancances i fer un seguiment personalitzat de cada nen/ nena, establint un contacte directe amb el professor/ professora del nen/-nena i amb la seva família. La principal activitat de l’acadèmia ReFORÇA són les classes de repàs en grups reduïts, d’un màxim de cinc persones, en totes les matèries curriculars. El preu d’aquestes classes és

de 8 euros l’hora. També disposen del club d’estudi que, com el seu nom indica, no és una classe dirigida sinó un espai on els alumnes poden estudiar o fer deures en un ambient propici i amb l’ajuda d’un professor si ho requereixen. D’altra banda, ofereixen la possibilitat de fer classes particulars per a aquells alumnes que ho sol·licitin, per exemple els dies previs a un examen o per reforçar particularment una assignatura concreta, etc. I, finalment, també realitzen classes d’anglès per a adults. Recentment han incorporat també les classes de tècniques d’estudi amb què pretenen educar el nen/ nena perquè adquireixi uns correctes hàbits d’estudi. La matrícula d’inscripció és gratuïta i l’horari de les classes és de 16, 30 a 21 hores mentre que l’horari d’atenció al públic és de 16,30 a 19 hores. Per a més informació: 636 324 165 (tarda).

Els resultats aconseguits als exàmens oficials de la Universitat de Cambridge han estat molt bons El centre Celtic House vol felicitar els seus alumnes i professors pels excel·lents resultats aconseguits en els exàmens oficials de la Universitat de Cambridge, Anglaterra, és a dir, el PET, First Certificate i l’Advanced Certificate. Celtic House també està d’enhorabona pel gran èxit del seu curs d’Escòcia que ha tingut lloc, com en cada any, a la ciutat d’Edimburg a l’agost. Si hi ha una cosa que cal subratllar és la qualitat del grup humà, un factor molt important, per no dir imprescindible, perquè un curs d’aquest tipus tingui èxit. Aquest any en especial els nois han estat com una pinya humana que, a part de recollir importants avenços en el terreny acadèmic, també han triomfat en el terreny d’activitats extracurriculars, aprofitant al màxim tot el que ofereix una ciutat cultural de la magnitud d’Edimburg, que està en ple ambient festival al mes d’agost. Aquest curs d’agost es reserva per a nois des dels 17 fins als 21 anys i que d’alguna manera se’l pot considerar com el seguiment natural al curs The Family Experience d’Irlanda que es du a terme al juliol. Com ja se sap, l’estada és en família nativa com també ho és en el curs d’Irlan-

cedida

El centre està situat al carrer de Pau Casals, 6, de Tarragona.

Aviat començarà el curs lectiu amb una àmplia gamma de cursos per a nens i joves da.

I, parlant del curs d’Irlanda, ja fa 24 anys consecutius que s’organizta amb molt èxit. Aquest passat mes de juliol va tornar un altre grup de nois satisfets d’haver aprovat el repte que va significar anar a un país estranger a participar en

una escola d’estiu, a conèixer la cultura i llengua del lloc i conviure en el si d’una família local. Superar tot allò és un important pas endavant en la vida d’aquests joves i els ajuda a encarrilar d’una manera molt positiva el seu futur. A diferència del curs d’Edimburg, l’edat dels alumnes que van a Irlanda a participar en aquestes accions d’immersió total oscil. lava entre els 12 i 18 anys. Però el temps passa. Un altre estiu està a punt d’acabar i amb això Celtic House centra la seva atenció en els cursos d’hivern.

Amb la tornada a l’escola a pocs dies ja, l’equip de professors de Celtic House està preparant el seu nou curs acadèmic que començarà el 4 d’octubre. La gamma de cursos que ofereix aquest prestigiosa acadèmia per aprendre anglès és molt àmplia i variada. Des dels seus cursos d’infants de 3 a 6 anys fins a cursos d’immersió total en el seu centre d’alt rendiment a Cap Salou, passant per tota mena d’altres possibilitats tant a l’escola com a les empreses o a domicili. És més, aquest centre es caracteritza per la seva gran flexibilitat d’horari, podent seus alumnes optar per classes a partir de les 7 del matí, classes al migdia, fins i tot un curs de 4 hores immersió total els dissabtes al matí. Però potser la raó primordial en el seu èxit sigui sense dubte la utilització dels seus propis mètodes d’ensenyament. Ha nascut fa poc la seva flamant mètode LpMethod del qual s’informarà properament en aquestes mateixes pàgines. La majoria dels cursos s’imparteixen a Celtic House al carrer Pau Casals, 6, però també ofereixen classes d’anglès a domicili i en empreses, a més de cursos individualitzats per a adults a Irlanda i Escòcia durant tot l’any.


FORMACIÓ 2010-11

10/09/10

diarimés - 33

ensenyament reglat

espai infantil

Pla experimental de llengües estrangeres

Corral de Neri, 15 anys acostant la natura als més petits

Hi formen part un total de 1.345 centres de tot Catalunya, 300 dels quals s’incorporen enguany Un total de 300 centres iniciaran durant el curs 2010-2011 l’aplicació d’un pla propi per potenciar l’ús de la tercera llengua. Aquests centres escolaritzen 96.295 alumnes. Els centres educatius que s’incorporen al Pla de llengües estrangeres s’afegiran als 1.045 que han iniciat l’aplicació en anys anteriors i que escolaritzaven en conjunt 372.000 alumnes. Així, són ja 1.345 centres amb 468.595 alumnes els que apliquen mesures específiques per a impulsar el coneixement de llengües estrangeres per part del seu alumnat. Els projectes es van començar a implantar el curs 2004-2005, i estan destinats a incrementar el temps de contacte de l’alumnat amb la llengua estrangera de manera que

i aprenentatge de continguts curriculars d’àrees no lingüístiques en llengua estrangera i la millora de la competència d’expressió oral en el tercer idioma per part dels alumnes. A l’educació secundària, el Pla preveu l’ensenyament d’assignatures no lingüístiques en tercera llengua i la millora de l’expressió oral dels estudiants.

El projecte es va començar a implantar el curs 2004-05.

s’ampliï el seu àmbit d’ús i que els alumnes l’assimilin com una llengua d’ús habitual. Tots els projectes recullen diverses actuacions entre les quals hi són les que el Departament d’Educació ha fixat com

a referents. En el cas de l’educació primària, es contempla l’avançament de l’aprenentatge de la llengua estrangera a l’educació infantil, la introducció de la segona llengua estrangera a 5è i 6è curs, l’ensenyament

Formació docent en llengua estrangera Al marge de la participació dels centres en el Pla experimental de llengües estrangeres, també destaca en aquest àmbit la formació docent en una tercera llengua. Durant el curs 20092010, 11.159 docents s’han format en llengües estrangeres, fonamentalment en anglès -10.288 persones-.

centre infantil

Tallers per a infants de totes les edats a Nanos Comencen el dia 20 de setembre i són impartits per professionals de cada àmbit Nanos és un espai pensat per tenir cura dels infants, tant al domicili particular com al mateix centre, amb activitats diverses en el camp del lleure i la formació. Ofereix un servei específic i un ampli ventall de professionals qualificats i de confiança. Les famílies poden portar els fills al centre en diferents horaris durant tota la

setmana, sense cap obligació i amb matrícula gratuïta. De dilluns a dissabte, tots els mesos de l’any, l’equip de Nanos dinamitza els grups i organitza diferents activitats i tallers adequats a cada edat. A partir del dia 20 de setembre el centre encetarà el calendari de tallers previstos que inclouen propos-

tes tan interessants com Ballar Disney Channel, taller de teatre, de psicomotricitat, tècniques de relaxació, aquarel·la, dibuix, manualitats (titelles, màscares, reciclatge...), a més de repàs i informàtica. Tots aquests tallers, que tenen lloc de dilluns a divendres en horari de tarda, estan impartits per professionals de cadascun

dels àmbits que s’inclouen. Els caps de setmana es reserven per la celebració de festes d’aniversari i tallers com el de cuina amb microones i contacontes. Nanos està situat al carrer Tívoli, 18, baixos de la capital del Baix Camp i es pot visitar sense compromís concertant prèviament una cita al 977 272 269.

La granja-escola Corral de Neri està situada a 12 quilòmetres de Tarragona, al terme municipal del Catllar. Dins la finca hi ha un antic corral d’ovelles, una part del qual es va rehabilitar com a escola de natura. Durant el recorregut es pot observar i tenir contacte directe amb els diferents animals domèstics propis d’una granja: vaca, ovelles, cabres, cavalls, ànecs, gallines..., i conèixer les seves característiques, l’origen d’alguns aliments i aprendre com es vivia abans a pagès, entre altres coses. També es pot gaudir d’altres zones de serveis i d’oci. Ja fa quinze anys que en aquest espai es realitzen activitats adreçades a escoles, llars d’infants i famílies,

casals, centres cívics, associacions... amb l’objectiu principal d’oferir uns equipaments suficients i adequats per afavorir el contacte directe dels infants amb els animals domèstics, les tècniques agràries i ramaderes i ampliar el coneixement del medi natural i de l’educació ambiental, a més d’apropar la natura, i amb ella els animals domèstics, als nens i nenes. A més, la Granja també acull els caps de setmana celebracions tant per a particulars com grups. Ja és obert el període de reserva de dia per al segon i tercer trimestre de curs i per a la setmana blanca. Per a més informació: 977 22 43 24 o www. corraldeneri.com.


34 - diarimés

FORMACIÓ 2010-11

10/09/10

CEDIDA

UNIVERSITAT

Ajudes a projectes socials La Universitat Rovira i Virgili atorga 37.000 euros en la primera convocatòria del Pla d’Acció Social La URV, a través del Centre de Cooperació al Desenvolupament URV Solidària, ha resolt la convocatòria del Pla d’Acció Social, adreçat a ajuntaments i entitats del Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre. Quatre dels nou projectes socials presentats han rebut ajuts, per un valor total de 37.000 euros. Dels nou projectes presentats per ajuntaments, associacions i fundacions privades, la Comissió tècnica avaluadora ha resolt la convocatòria d’ajuts a quatre projectes, atenent a criteris de necessitat, impacte de l’actuació i oportunitat dels programes presentats. Els projectes subvencionats són: El Curs d’Habilitats Sociolaborals, presentat per l’Ajuntament de Montroig del Camp. Proporcionarà orientació, formació específica i bàsica i integració, a quinze

joves del municipi, derivats de l’IES Antoni Ballester i del serveis socials municipals. Se li han concedit 10.000 euros, del total del projecte de 23.576 euros. El Curs d’Atenció al familiar cuidador de persones dependents, presentat pel mateix Ajuntament, per facilitar la inserció laboral a persones aturades per cuidar aquestes persones, i va adreçat sobretot a dones majors de 45 anys, caps de família i/o en risc d’exclusió. També s’han atorgat al projecte 10.000 euros, d’un total del cost del projecte d’11.676 euros. L’Associació de Malalts d’Alzheimer de la Sénia ha presentat el projecte de donar atenció a les persones amb malalties degeneratives i els seus familiars, formant les persones cuidadores d’aquests malalts. El projecte rep 7.000 euros, de 84.100

La Universtitat Rovira i Virgili ha resolt la convocatòria del Pla d’Acció Social.

La Comissió tècnica avaluadora ha resolt la convocatòria d’ajuts a quatre projectes dels nou presentats euros del cost total. Els Serveis Socials de l’Ajuntament d’Amposta han pre-

sentat un projecte de suport a les famílies reagrupades, creant espais per a joves i per les dones, majoritàriament procedents del Marroc, Romània i Centre i Sud-amèrica. També reben 10.000 euros d’un total de 17.146 euros. La situació socioeconòmica actual ha fet aflorar encara més situacions greus de necessitat social, a moltes

de les quals les estructures existents no poden donar respostes prou efectives. La Universitat vol promoure la realització de programes d’acció social que es desenvolupin localment i que duguin a terme institucions o entitats de la demarcació de Tarragona. Aquestes entitats han de ser sense ànim de lucre i han de tenir experiència en

el camp social, els projectes preferiblement han de tenir la durada d’un any i el màxim concedit per projecte és de 10.000 euros Les entitats subvencionades subscriuen un conveni de col·laboració amb la URV on s’estableixen drets i deures per ambdues parts, i al finalitzar l’acció, l’entitat ha de presentar una memòria.


FORMACIÓ 2010-11

10/09/10

diarimés - 35

CEDIDA

estudis musicals

Inici de curs a l’Estudi de Música El centre celebra el seu 25è aniversari essent tot un referent en l’ensenyament musical, tant clàssic com modern, a les nostres comarques L’Estudi de Música comença el nou curs escolar immers en plena celebració del seu 25è aniversari. Un quart de segle respirant música i consolidant-se com a referent en l’ensenyament tant de música clàssica com moderna. Tothom que s’estimi la música hi té cabuda. Des d’infants a partir d’un any fins a adults de totes les edats. I és que l’Estudi de Música de Tarragona presenta una àmplia i variada oferta de cursos i activitats musicals per satisfer les inquietuds i les necessitats de tots aquells que vulguin aprendre a interpretar els seus sentiments a través de la música en qualsevol dels seus estils. 25 anys respirant música Enguany, el centre tarragoní arriba al seu 25è aniversari -fita que es veu reflectida en la renovació del seu lema (‘un quartet de segle’) i ho fa consolidant la seva oferta en música clàssica i moderna. L’oferta de l’estudi és molt amplia: des de l’ensenya-

L’Estudi de Música amplia la seva oferta docent amb més instruments i estils musicals

Tothom que estimi la música té cabuda en aquest centre tarragoní.

ment de instruments individuals fins a una gran aposta per les formacions i les classes col·lectives. L’Estudi de Música permet perfeccionar o endinsar-se en les tècniques musicals amb classes col·lectives, les quals donen la possibilitat als alumnes de gaudir de la música en grup i de participar en concerts i actuacions en cites destacades de l’agenda cultural

de Tarragona i el seu entorn com el Festival del Dixieland de Tarragona, a l’Auditori Pau Casals del Vendrell o com a banda a la Setmana Santa tarragonina. Novetats 2010-11 L’Estudi, al igual que la música, evoluciona, creix i s’adapta als nous temps. Per aquest motiu, el centre tarragoní presenta desta-

cades novetats per aquest curs que tot just acaba de començar. A partir d’ara l’Estudi també imparteix classes de contrabaix, calaix, percussió llatina, percussió ètnica, tècnic de só, guitarra flamenca, trompa i trombó. Els 25 anys de vida del centre i l’experiència dels seus professors garanteixen un bon aprenentatge i, el més important, una immersió completa, agradable i satisfactòria dins del nostre estimat món de la música. Per més informació, podeu adreçar-vos a la web www.estudidemusica.com o bé passar per les seves oficines, Passatge Cobos, 3 43001 Tarragona. Telf: 977 231 720.

Oferta docent de l’Estudi de Música pel curs 2010-2011


36 - diarimés

FORMACIÓ 2010-11

10/09/10

manualitats

recursos educatius

Tallers de mitja i patchwork a La Gallineta Bus de les professions, una Començaran la segona quinzena del mes de setembre La Gallineta presenta aquest mes de setembre la nova col·lecció de robes de patchwork així com les seves eines per treballar aquesta modalitat com bases, cúters, regles, rotuladors d’aigua, etc., i complements com anses, botons, cintes, boates... També disposa d’un assortiment de llibres sobre la matèria.

D’altra banda a l’aparador de La Gallineta es poden trobar totes les novetats en llana, amb productes de marques tan prestigioses com Filatura Di Crosa, Ornaghifilati, Phildar, Mondial, Filatures L.M., Shoeller i Antonio del Rio, entre d’altres. Finalment, cal destacar que durant la segona quinzena del mes de setembre

començaran els tallers de patchwork i mitja, adreçats a persones adultes de totes les edats que vulguin passar una estona divertida i entretinguda gaudint d’una activitat manual tan original com és la creació de peces de costura i els seus complements. Per a més informació sobre els talles: 977 344 343.

eina per als estudiants

El Bus de les Professions és una unitat mòbil itinerant que mitjançant visites concertades ofereix a l’alumnat dels tercer i quart curs d’ESO la possibilitat de conèixer de prop les característiques dels cicles formatius de formació professional que es poden estudiar a Catalunya. El Bus de les Professions ofereix una descripció de les famílies professionals de

formació professional, assessorament individualitzat, sessions informatives per a les famílies de l’alumnat i participació en el Saló de l’Ensenyament de Barcelona Per visitar el Bus, els centres han de telefonar (de 9 a 14 h) a la Subdirecció General de Programes i Recursos del Departament d’Educació: 935 516 900 o 934 006 900, extensió 3840.

serveis formatius

Taller de televisió a DM Serveis de Formació Les places per aquest curs són limitades, la matrícula és de 15 euros i el preu total, de 80 euros DM Serveis de Formació és una empresa que ofereix un servei global als seus clients, tant particulars com empresa, en diferents àmbits de treball amb l’objectiu de posar al seu abast un assessorament de confiança i de qualitat que els aporti la resposta que necessiten en cada moment. La seva activitat es di-

videix en àmbits com assessoria laboral, fiscal, comptable i financera, immobiliària i assegurances, a més de formació. Aquest apartat de recent creació dins l’empresa inclou un ampli ventall de cursos que van des de la iniciació a la comptabilitat o Comunicació i màrqueting, Protocol, PNL i

Coaching, Assessoria laboral... passant per repassos de primària, reeducació d’alumnes especials fins a iniciació al teatre, intel·ligència emocional, reiki i elixirs florals i Flors de Bach, acupuntura i massatges. També s’inclouen classes d’idiomes com català i espanyol per a estrangers.

Com a novetat per aquest any destaca la posada en marxa del nou taller de tele, que s’afegeix al també innovador taller de ràdio. Per a més informació es pot visitar la seu del centre DM Serveis de Formació, al passeig de Prim de Reus, 27 o bé trucar al 977 326 922.

oferta municipal

Oferta de més de 100 cursos formatius a Cambrils L’Ajuntament ha editat una guia informativa sobre aquesta oferta Com cada any, l’Ajuntament de Cambrils proposa una àmplia oferta de cursos i tallers destinats a millorar i ampliar la formació acadèmica i laboral. Entre les temàtiques poden trobar-se idiomes; ofimàtica; atenció a la persona; disseny gràfic; manipulador d’aliments, etc. En total, es poden cursar a la ciutat més de 100 cursos repartits durant tot l’any acadèmic. Les inscripcions es realitzen de manera molt senzilla a l’Oficina d’Atenció Ciutadana. Cal destacar, però, que entre l’oferta formativa existeixen cursos més especialitzats per a treballadors, treballadors en situació d’atur i joves. Cursos que per les seves característiques poden esdevenir una millora de l’empleabilitat i un impuls en l’inserció laboral. Per altra banda, l’oferta també contempla el creixement personal, amb activitats com

Cambrils disposa d’una àmplia oferta de cursos per aquest any.

ioga, dansa, pilates, etc. A més, existeix la possibilitat de realitzar tota una sèrie de cursos no presencials a l’Aula Mentor, a través de la formació on-line. Les inscripcions poden fer-se a través de www.cambrils. cat:8000/mateu Tota la informació sobre cursos i tallers, així

com les dates de matriculació i horaris, es troben detallats a la guia formativa que recentment ha publicat el Departament d’Educació de l’Ajuntament de Cambrils. Aquesta pot obtenir-se de manera gratuïta a través de www.cambrils. org o a qualsevol edifici municipal de Cambrils.


MÓN

10/09/10

diarimés - 37

FRANÇA

L’Iran alliberarà un dels excursionistes americans detinguts el juliol del 2009

França respon a l’Eurocambra que no suspendrà les expulsions de gitanos

Un dels tres ciutadans nord-americans detinguts al juliol de l’any passat després d’haver creuat il·legalment la frontera de l’Iran serà posat en llibertat aquest dissabte, van anunciar ahir fonts del Govern de la República Islàmica. El departament de premsa estrangera del Ministeri de Cultura va convocar els mitjans a un hotel en el nord de Teheran dissabte per a cobrir la posada en llibertat del nordamericà, però encara no se sap quin dels tres serà. Els analistes apunten a Sarah Shourd, suposadament malalta. Les autoritats iranianes la van arrestar juntament amb Shane Bauer i Josh Fattal al juliol de 2009, quan suposadament van creuar una frontera no delimitada mentre es trobaven fent una excursió a la regió del Kurdistan iraquiana. El ministre d’Intel·ligència iraniana, Heydar Moslehi, va anunciar el mes passat un veredicte imminent. REDACCIÓ

El ministre d’Immigració afirma que «aquests procediments s’ajusten a dret» AGÈNCIES

El ministre francès d’Immigració, Èric Besson, va replicar a la dura resolució dels eurodiputats per les expulsions de gitanos subratllant que no les suspendrà i que l’Eurocambra va

excedir-se en les seves prerrogatives. Besson, de visita a Bucarest amb el secretari d’Estat francès d’Afers Europeus, Pierre Lellouche, per discutir amb les autoritats del país precisament sobre les expulsions de gi-

tanos romanesos, va reiterar que aquests procediments s’ajusten a dret. «Està descartat que França suspengui les reconduccions als països d’origen, siguin romanesos, búlgars o altres ciutadans», va dir

Besson des de Bucarest, en declaracions emeses per l’emissora de ràdio francesa RTL. «França s’aplica escrupolosament el dret europeu, respecta escrupolosament la llei republicana francesa i les decisions

judicials», va afegir. Pel que fa a la resolució adoptada pel Parlament Europeu que exigeix a França la suspensió immediata de la seva política d’expulsions de gitanos, el ministre va assenyalar que la institució va excedir-se de les seves prerrogatives i «nosaltres no hem de sotmetre’ns a aquest dictat polític. No canviarem el full de ruta». La resolució de l’Eurocambra exigeix a França que «suspengui immediatament» les repatriacions de gitanos.

PAKISTAN

SUCCESSOS

Deu morts i quatre ferits en una explosió a la regió de Kurram

Investiguen 12 soldats nord-americans per assassinar tres civils afgansesos

EP

Un mínim de deu civils van morir i quatre persones més van resultar ferides a la regió tribal pakistanesa de Kurram, a tocar de la frontera amb l’Afganistan, en fer explosió una bomba situada en una carretera. «Era una bomba controlada per control remot i va explotar en el moment en què una furgoneta de passat-

gers va aproximar-se al punt», segons va informar ahir dijous el número dos de l’administració regional de la zona, Hamid Jan. Els fets van tenir lloc a Palaseen, una zona situada a uns 65 quilòmetres al nord-est de la ciutat de Parachinar, ahir al matí. En l’última setmana més de 150 persones en incidents violents al Pakistan.

EP

Com a mínim 12 soldats dels Estats Units s’enfrontaran a acusacions per formar part d’un «equip assassí» que presumptament va disparar contra civils afganesos a l’atzar i van recollir els seus dits com a trofeus. Cinc dels soldats estan acusats d’assassinar tres afganesos que presumptament

van ser morts per esport en atacs diferents al llarg d’aquest any. Set més són acusats d’encobrir aquests assassinats i d’agredir un recluta quan els va informar d’aquests i altres abusos. En una de les acusacions més greus que van sorgir del conflicte afganès, es creu que els assassinats van ser realitzats pels

membres d’una brigada d’infanteria Stryker la base del qual està a la província de Kandahar, al sud de l’Afganistan. D’acord amb els investigadors, les discussions dels assassinats van començar després de l’arribada del sergent Calvin Gibbs a la base d’operacions Ramrod el mes de novembre passat.

CASAL DE PERAFORT Este verano disfruta de nuestra terraza, con baile y degusta nuestras tapas. Viernes de 22:30 a 1h. Domingo de 20 a 23h.

FELICITATS

Aquesta preciosa noia és l’Andrea i demà 11 de setembre fa els “dos patitos”. Moltes Felicitats de tots el que t’estimem, és a dir, de TOTHOM. La mama.

Si encontráis a esta chica la felicitáis porque el domingo es su cumpleaños (¿cuántos cumple?). Felicidades hija mía, te desea tu madre.

Benito feliz cumpleaños de parte de tu familia . Andrea feliz estrenada jubilación .Vuestros «niños» os deseamos lo mejor.

Felicidades Onai ya tienes 6 años .Te queremos mucho. Papá, mamá y Unax.

Felicita les persones que estimes a través de ‘Més Tarragona’. Envia’ns una fotografia i el text de felicitació al carrer Sant Agustí, 21, 3er, 43003 de Tarragona o a l’adreça electrònica: publicitat@mestar­ragona.com. Les fotos s’han d’enviar amb dos dies d’antelació respecte a la data de publicació. Les fotos en suport paper no es retornaran.

En Nil avui fa deu anys. Tota la familia et desitja moltes felicitats. Per molts anys. Petons.


38 - diarimés

ESPORTS

10/09/10

FUTBOL

FUTBOL SALA

Luis César: «Hem de guanyar el Salamanca amb els homes que tenim»

CEDIDA

Eloi Gila, amb febre, tampoc viatja i Curro Torres no entra a la convocatòria OLÍVIA MOLET

VICENTE M. IZQUIERDO

El Gimnàstic enceta la tercera jornada de Segona Divisió, amb el partit d’aquesta nit, a partir de les nou, contra el Salamanca a l’Helmántico. El conjunt grana arriba al duel marcat per les nombroses baixes, a les que ahir es va afegir el davanter Eloi Gila, que travessa un procés febril. A aquest contratemps de darrera hora s’han de sumar les baixes de Pedro Mairata, Sergio Díaz, Vicente, Fernando Morán i Ludovic Delporte. Tot i això, l’entrenador de l’equip, Luis César, deixava clar que «hem de guanyar a Salamanca amb els jugadors que tenim». Tenint en compte que la plantilla grana compta amb 24 efectius i que Eloi Gila té fitxa del filial, el gallec es va veure obligat a descartar un jugador pel duel a l’Helmántico i l’escollit va ser Curro Torres, ja que tenir dos laterals drets a la banqueta (ell i Ruz) fa minvar les possibilitats de cara a buscar un revulsiu en cas de necessitat. El tècnic és conscient que lamentar-se per les baixes a aquestes alçades de temporada és una excusa massa barata per posar-la en cas que l’equip no torni de terres lleoneses amb un resultat positiu. «Des que va començar la Lliga se’ns està caient gent, però són les circumstàncies», manifestava l’entrenador, que té clar al 95 per cent l’equip titular. A la porteria jugarà Rubén Pérez. La defensa la

El club vol omplir el pavelló i espera la resposta dels nens.

El Club Gimnàstic obre el període d’inscripció per la 2010-11 REDACCIÓ

Luis César «passa» de lamentar-se per les baixes i creu que pot guanyar a Salamanca.

Gerardo Noriega, Álex Cruz i Juan Domínguez apunten a ser els mitges puntes titulars

Luis César: «Des que va començar la Lliga se’ns està caient gent. Són les circumstàncies»

El tècnic creu que el Salamanca «és un equip que pot guanyar a qualsevol»

formaran Xisco Campos, David Medina, Álex Ortiz i Mingo. A la medul·lar actuaran Rodri i Fernando Seoane i a la línia de mitges puntes és on l’entrenador té més dubtes, ja que ha de trobar la peça que substitueixi Morán, sense que l’equip se’n ressenti en excés. En aquest sentit, Luis César va deixar clar que Walter Fernández no farà aquesta funció i tot apunta que Gerardo Noriega o Juan Domínguez ocuparan el rol de mitja punta. A la banda ac-

tuarà el jugador d’aquests dos que no ho faci pel centre i, a l’altre extrem, jugarà un Álex Cruz que s’ha guanyat a pols la titularitat després de les darreres actuacions. Del rival, Luis César va destacar que «és un conjunt que pot guanyar a qualsevol. Cal recordar que aquest equip va aconseguir derrotar el Tenerife, que és el candidat número 1 o 2 a pujar a Primera Divisió». «Espero veure un partit bo, tot i que la única intenció que tenim és la de guanyar

i tornar amb els tres punts a la butxaca». Després d’entrenar, els jugadors van iniciar el viatge, que es farà per carretera i, finalment, no entrenaran a Salamanca. Demà els jugadors gaudiran d’una jornada festiva i diumenge s’exercitaran a les instal· lacions de Camp Clar, a partir d’un quart d’onze del matí. El cos tècnic ha previst una nova jornada de descans dilluns. Dimarts es reprendran els entrenaments, també a Camp Clar i a la mateixa hora.

La secció de futbol sala del Club Gimnàstic ha obert les inscripcions perquè tots aquells joves que ho desitgin puguin apuntar-se a l’escola de l’entitat. Els aspirants a formar part del Nàstic participaran en els entrenaments rutinaris i realitzaran partits amistosos, després dels quals els entrenadors realitzaran

la selecció. Per poder participar a les proves, els interessats poden dirigir-se a les oficines del club i les categories en les sortirà a competir el club seran infantil, cadet i juvenil. Per altra banda, la passada setmana va començar a entrenar el primer equip, que novament competirà després d’estar més d’una temporada sense poder fer-ho.

FUTBOL SALA

El CFS Altafulla organitza demà un torneig de 10 hores al pavelló REDACCIÓ

Coincidint amb la Diada de Catalunya, el CFS ha organitzat per demà un torneig de futbol sala de 10 hores al pavelló municipal d’Altafulla, en què hi prendran part equips de les categories sènior masculí i sènior femení. Són cinc clubs els que hi participen amb nou equips, repartits en tres grups. El grup A el con-

formen el primer equip de l’Altafulla (Territorial Catalana), el Can Vicenç (Preferent) i el Catllar A (Primera Provincial). En el grup D han quedat enquadrats l’Altafulla B (Segona Provincial), la Pobla de Montornès (Primera Provincial) i el Catllar B (Segona Provincial). En el grup F, el femení, jugaran l’Altafulla, el Catllar i el Santpedor.


ESPORTS

10/09/10

diarimés - 39

FUTBOL

HOQUEI PATINS

CF Reus i Vilanova mesuren forces en un diumenge emotiu

El Vendrell es veu superat pel Barça i cau 1-8 en el primer duel a casa

VICENTE M. IZQUIERDO

La tercera jornada del grup cinquè de la Tercera Divisió estarà marcada pel dol causat per la mort de Jordi Pitarque, jugador del CF Reus que va morir aquest dilluns després de tres aturades cardiorespiratòries. Per aquest motiu, la Federació Catalana de Futbol ha comunicat als clubs que s’haurà de fer un minut de silenci en

tots els camps catalans. Serà a terres reusenques on aquest minut serà el més emotiu, en el marc del partit que jugaran els de Santi Castillejo contra el Vilanova i la Geltrú, diumenge, a partir de les sis de la tarda. Els locals necessiten sumar una victòria que encara no han aconseguit enguany i els visitants no han perdut cap partit.

FUTBOL

La Pobla vol estrenar el caseller de victòries a Castelldefels VICENTE M. IZQUIERDO

Nova oportunitat del CF Pobla de Mafumet per sumar la primera victòria de la temporada. El conjunt que dirigeix Kiko Ramírez visita aquest diumenge, a les cinc de la tarda, el Castelldefels conjunt que, igual que el filial grana, ha sumat dos empats en les dues primeres jornades del campionat de lliga. Després de les iguala-

des al camp de l’Espanyol B i a casa, contra al Montañesa, la Pobla vol sumar tres punts que l’impulsin fins a la zona alta de la classificació, en una competició tan igualada que, fins i tot, cap equip ha estat capaç de sumar dues victòries. El Castelldefels, per la seva banda, encara no sap què és marcar un gol ni rebre’n un en aquest inici de lliga.

Lluís Ferrer va marcar l’únic gol del conjunt local, a la segona meitat CEDIDA

VICENTE M. IZQUIERDO

Gran espectacle el que es va veure ahir al pavelló del Vendrell, on el CE Vendrell, recentment ascendit a l’OK Lliga (la màxima competició d’hoquei a nivell nacional), va jugar el primer amistós de la pretemporada davant el seu públic. L’acollida no va poder ser millor i el pavelló es va omplir per rebre el millor rival amb què es pot lluir un equip davant el seus, com és el Barça. El resultat, d’un gol a vuit, va ser el menys important per uns aficionats que encara no acaben d’assumir que el seu equip jugarà amb els equips més grans d’Europa. A la primera meitat els barcelonins van portar tot el pes del joc i Páez, per partida doble, i Panadero, van establir el 0-3 amb què els dos equips van arribar al descans. A la represa, el

El partit va ser de domini visitant, però els vendrellencs no van tenir cap por al rival. Barça va continuar sent l’amo i senyor del partit i va ampliar distàncies, gràcies a Carlos López, Páez i Joan Vázquez, que van situar el

0-6 a l’electrònic.

L’1-6 Lluís Ferrer va marcar l’únic gol dels locals, per re-

tallar distàncies, però Joan Vázquez, novament i Reinaldo García van arrodonir la golejada per l’equip visitant.


40 - diarimés

ESPORTS

10/09/10

BÀSQUET

BÀSQUET

El CBT juga diumenge la final de la Lliga Catalana contra el Girona

Els cinc fitxatges nacionals de l’ADT arriben a Tarragona amb ambició

REDACCIÓ

Diumenge, a partir de les cinc de la tarda a Fontajau, amb entrada gratuïta per tots els espectadors, i emès en directe pel Canal 33, es disputarà la final de la Lliga Catalana LEB Or entre el Girona FC i el CB Tarragona. Els blaus opten al primer títol de la temporada que, alhora, donaria accés a la segona

semifinal de la Lliga Catalana ACB, enfrontat-se al DKV Joventut. El tècnic del CBT, Berni Álvarez va explicar que «en el primer enfrontament amb ells no vam fer un bon partit, i anem amb moltes ganes. Hem introduït noves opcions tàctiques, i esperem ser més agressius, no com vam estar en el partit de l’altre dia».

BÀSQUET

El CB Vila-seca es juga estar a la Final a 4 contra el Platges Mataró ANTONI RAMOS

El CB Vila-seca es juga aquest vespre, a partir de dos quarts de nou, classificar-se per a la Final a 4 de la Lliga Catalana EBA. Els de Carlos Aparicio, que van guanyar en la primera jornada a la pista del Sant Nicolau (63-78), es veuen les cares amb el Platges de Mataró, que ja perdut enguany dos referents com Remon Van de

Hare i Juan Antonio Jobaco. Per cobrir la marxa del pivot holandès, en els darrers dies han incorporat el serbi Marko Janjusevic, de 25 anys i 2,14 d’altura, alhora que han mantingut el base Jordi Ventura. Si els vila-secans aconsegueixen la victòria contra els del Maresme obtindran la classificació per a la Final a 4, repetint el resultat del curs passat.

És un llibre descolorit. I algú ha de donar-li color I, és clar, què millor per pintar que els dits i les mans. Així que el llibre està ple d’empremtes de tot tipus...

El CN Reus Ploms lliura els premis anuals en la celebració de la 27a Diada del Club

Els tarragonins disputen avui el primer partit de Lliga Catalana CEDIDA

ANTONI RAMOS

L’ADT Tarragona va presentar ahir al migdia els cinc fitxatges nacionals que ha realitzat enguany. Aquests són els bases José Antonio Marco i Jordi Bataller; i els pivots Òscar Andrés, Edu Riu i Joseba Aramburu. El vicepresident del club, Josep Acero, va donar la benvinguda als jugadors i els va desitjar sort durant aquesta temporada. Acero va explicar que «els cinc fitxatges són homes de reconeguda trajectòria en les lligues Adecco i fins i tot a l’ACB». El vicepresident de l’ADT va assenyalar que «hem fitxat les nostres primeres opcions i estem molt satisfets de la plantilla que hem confeccionat». Per la seva banda, els jugadors es van mostrar contents d’estar a l’ADT i a Tarragona, alhora que esperen que aquest sigui un bon any tant a nivell individual com col·lectiu, ja que s’ha fet un gran equip amb gent

Lectures recomanades El extraño libor de colorear

POLIESPORTIU

Els cinc fitxatges nacionals de l’ADT, amb el directiu Josep Acero. jove i veterana que tenen en comú la seva fam de victòria. Els cinc fitxatges dels tarragonins ja van debutar el passat dissabte en la victòria contra l’AB Vendrell (81-60), però faran la seva posada de llarg en partit oficial aquest vespre, a partir de dos quarts de nou, en el partit d’anada de les se-

mifinals de la Lliga Catalana Plata contra el Prat. El que sí debutarà per primera vegada amb l’ADT serà Nate Miller, que va arribar a la ciutat el passat dimarts i que ja ha completat dos entrenaments amb la resta de la plantilla. Ed Cage serà el darrer en incorporar-se i arribarà a Tarragona durant el cap de setmana.

El CN Reus Ploms celebra demà 92 anys de vida i com és tradicional des de fa 27 anys ho commemorarà amb la Diada del Club, en el transcurs de la qual es lliuraran els premis als millors esportistes de l’entitat de la temporada passada. Com és tradicional, la trobada es realitza la vigília de la Diada Nacional de Catalunya i, a banda dels premis als esportistes, es farà un reconeixement als socis que porten 50 anys ininterromputs i també als que en sumen 25. La celebració de l’aniversari del club també inclou la disputa de la Travessada al Port de Salou, que enguany arriba a la 75a edició. Entre els esportistes guardonats per les diferents seccions hi ha Rubén Sánchez i Sònia Guinovart en tennis; marc Ciurana i Jordina Ballesté en natació; marc Muntada i Marta Badia en bàsquet; o Dolça Ollé i Xavier Torrades en triatló. REDACCIÓ

EL MÓN DELS INFANTS

La Generalitat vol reduir els naixements de nadons prematurs o de baix pes El Departament de Salut ha fet públiques les dades de l’any 2009 del Programa de Salut Maternoinfantil que des de 1993 censa tots els nadons nascuts vius en centres maternals públics i privats. Durant l’any passat es van produir un 4,1% més de naixements de nadons amb un pes inferior de dos quilos i mig i ja representen el 7,7% dels casos. Han augmentat, a més, els prematurs. Per aquesta raó, el Departament de Salut està preparant un protocol per reduir aquests casos. Els naixements de nadons de baix pes creixen i els de prematurs, abans de la setmana 37 de gestació, repunten i se situen en les xifres d’anys anteriors. Aquest últims van representar un 7,8% del total de naixements produïts a Catalunya durant el 2009. Salut ha explicat que tot i que encara es d’hora per parlar d’una situació preocupant s’està preparant un nou protocol per evitar

CEDIDA

L’any passat es van produir un 4,1% més de naixements amb baix pes.

els factors que faciliten els parts prematurs o de baix pes com el tabaquisme o les gestacions múltiples. Es redueixen els naixements per primer cop des de 1995 El Departament de Salut que n’ha donat d’altres sobre l’estat de la natalitat a Catalunya. El que ha deixat de créixer són el total de naixements i baixen per

primer cop des de 1995. Durant el 2009 van néixer 85.347 bebès, un 4,5% menys que l’any anterior. Les mateixes dades assenyalen que amb 4,8% ha estat en la població autòctona on s’ha reduït més la maternitat. En la població estrangera ha estat d’’1,0%. Entre les mares de procedència estrangera, destaquen les de na-

cionalitat del Magreb-Vall del Nil, seguits de les de nacionalitat centreamericana, amb un 9,9% i un 9,4%, respectivament. Paral·lelament, segueixen augmentant els naixements entre dones de més de de 34 anys d’edat, que ja suposen el 27,7% de totes les gestants. L’any 2009 hi va haver també 525 nounats de mares que tenien entre 14 i 17 anys, i el 52,4% d’elles eren de nacionalitat estrangera. Respecte a com van néixer els nadons, l’estudi assenyala que el 28,3% dels nounats van venir al món mitjançant una cesària, i que gairebé set de cada deu nadons nascuts a Catalunya ho van fer en hospitals públics. Un altre dada destacada és que el 2009 es va reduir un 25,1% el nombre de dones que fumaven tabac durant l’embaràs, respecte al 2008, i que el 17% de les gestants fumen durant l’embaràs.


ESPORTS

10/09/10

CAIACS

Trobada de caiacs a les aigües de Mont-roig del Camp i Miami Platja REDACCIÓ

L’Estació Nàutica de la Costa Daurada, que agrupa els municipis de Salou, Cambrils, Mont-roig, Vandellòs, Miami Platja i l’Hospitalet de l’Infant, organitza aquest diumenge al matí una concentració de caiacs al litoral de Mont-roig del Camp i Miami Platja. La jornada començarà a les nou del matí amb la validació de les inscripcions i

l’explicació del recorregut, mentre que la navegació s’iniciarà a dos quarts d’onze del matí. Hi haurà dues rutes diferents, segons els nivell dels participants que es trobaran tots al Càmping Els Prats on es clourà la jornada amb un dinar. El preu de l’activitat oscil·larà entre els 5 i els 15 euros, segons si els participants són socis o no i si es compta amb caiac propi.

CEDIDA

L’Estació Nàutica Costa Daurada és l’organitzadora de la trobada.

DEFUNCIONS Tarragona. Aladino Álvarez Suárez. Ha mort a l’edat de 75 anys. Luisa Duat Coma. Ha mort a l’edat de 77 anys. El seu funeral se celebrarà avui, a les onze del matí, a l’església de Sant Pau. Manuel Egea Sánchez. Ha mort a l’edat de 52 anys. El seu funeral se celebrarà avui, a l’església de Sant Sebastià de la Canonja.

Reus. José Luís Moreno Acosta. Ha mort a l’edat de 57 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les quatre de la tarda, a l’església de Sant Francesc de Reus.

diarimés - 41


42 - diarimés

OPINIÓ

La secció de cartes és oberta a la participació de tots els lectors i lectores de Diari Més, poden fer-les arribar a la redacció per correu (carrer Sant Agustí, 21. 43003 de Tarragona o carrer Sor Lluïsa Estivill, 16, baixos. 43202 de Reus), o mitjançant el correu electrònic (redaccio@mestarragona.com o redaccio@mesreus.com). El diari es reserva el dret de publicació de les cartes i de no donar resposta a les mateixes. Les cartes no seran retornades i no han de superar el màxim de vint línies. Les cartes han d’anar signades indicant el número de D.N.I. i el telèfon de contacte.

10/09/10

EDITORIAL

Inici d’obres, imminent? Finalment, sembla que el futur complex esportiu Sant Jordi de Tarragona veurà la llum en breu, almenys els veïns de la zona podran veure més moviment del que han vist des de que es va enderrocar l’edifici l’any passat. Des d’aleshores i fins a dates que s’acosten ja a l’abisme del final de legislatura, el projecte ha estat aturat, sense que la UTE responsable d’executar els treballs hagi dit res sobre els motius que frenaven l’inici d’obres. La UTE va demanar una

pròrroga per l’inici de l’execució de les obres a la Secretaria de l’Esports, però la mateixa delegació ja donar un ultimàtum de tres setmanes a l’empresa. El finançament es tancarà les properes hores o, com a molt, la propera setmana però s’ha trigat més d’un any. Els projectes adjudicats per l’Administració no poden endarrerir-se, cal més rigidesa en els terminis o, com a mínim, no rendir-se a la pressió ciutadana per no haver d’anunciar-los abans de temps.

TRIBUNA

El precepte amable

E

n els llibres antics de l’Èxode i el Deuteronomi es recullen els deu manaments, el decàleg lliurat per Déu a Moisès, que recorda i sistematitza els preceptes de la llei natural que Déu havia posat en cor de cada persona. Des de sant Agustí es va establir el seu ordre i divisió en les dues taules. A la primera, els tres que fan relació directament a Déu, i en l’altra els set que es refereixen a la relació amb el proïsme. El quart manament, al qual avui em refereixo, encapçala aquesta segona taula. L’Èxode ho anuncia així: « Honra el pare i la mare. Així tindràs llarga vida en el país que et dóna el Senyor, el teu Déu» (Ex 20,12). Crec que no s’ha d’interpretar com una promesa d’envelliment de qui ho compleix, sinó de viure una vida més plena, ja que suposa l’amor. I com manifestar l’amor si un no honora els qui li van donar la vida precisament com a

Jaume Pujol Arquebisbe de Tarragona

la humilitat, la laboriositat, la sinceritat, la generositat… La família no és una institució inventada, no és resultat d’un «contracte social» i menys d’unes disposicions legislatives. Jesús mateix va voler néixer en el si d’una família, encara que no s’hi va tancar. Una vegada va dir: «El qui fa la voluntat del meu Pare del cel, aquest és el meu germà, la meva germana, la

res ha d’estar en primera línia en l’ordre de la caritat envers els altres i res no em commou tant com observar la cura exquisida que dediquen els fills als seus pares ancians o malalts. Amb aquesta conducta no fan més que tornarlos el que els van donar en el seu moment, d’acord amb el manament diví i l’impuls del cor de tota persona ben nascuda. No hi ha

«Ja abans els pares ens van estimar, quan encara no havíem nascut i després ens van cuidar amb delicadesa»

«Amb aquesta conducta no fan més que tornar-los el que els van donar en el seu moment, d’acord amb el manament diví»

meva mare» (Mt 12,50). No suposa contradicció, sinó una superació de la mentalitat de clan, de genealogia, tan pròpia d’Israel. Posa de relleu la importància de la persona. L’amor no queda reduït a l’àmbit familiar, sinó que el transcendeix perquè tots som germans en Crist. L’amor als pa-

res més trist que contemplar l’escena d’un ancià mirant a la porta de la residència en què potser es troba, esperant en va que arribin els fills. En canvi, res és més bonic que poder acompanyar els pares i tancar, en l’hora darrera, els ulls amb què ens van mirar sempre amb tant d’amor.

Les excavacions ja han costat 3 milions d’euros i ningú sap exactament què hi ha allà. El govern tampoc no sap què fer amb el fu-

Han hagut de passar tres anys, (gairebé tota la legislatura!) perquè el Sr. Ballesteros rebi els comerciants i comenci a interessar-

«Els quatre milions que va prometre la ministra Chacón pel Mercat ni «hi són ni se’ls espera»

«Els paradistes n’estan farts, i els comerciants dels voltants senzillament enfonsats. Han hagut de passar tres anys»

tur pàrquing del Mercat (o de moment amaga les seves intencions. Els paradistes n’estan farts, i els comerciants dels voltants, senzillament enfonsats.

se pel tema. El Sr. Sergi de los Ríos, el seu soci i gestor directe del desastre, en lloc d’acceptar les crítiques més que comprensibles titlla “d’infantils” els comerciants i

paradistes que dubten de la seva gestió. Però el darrer responsable és l’Alcalde, per mantenir-lo en aquest lloc. I el pitjor de tot, la incertesa. Ballesteros ha garantit unes dates amb to seriós, el mateix to seriós que va fer servir quan va donar dates concretes pel Camp del Nàstic, el Teatre Tarragona, el Pla general, el pas de vianants de la Plaça dels Carros etc. etc. L’única obra que s’ha acabat a temps en el mandat Ballesteros és El Corte Inglés, precisament l’única que l’Alcalde no ha gestionat.

fruit de l’amor? Aquest dolcíssim precepte ens retorna a la infància a partir del moment en què tenim ús de raó. Ja abans els pares ens van estimar, quan encara no havíem nascut, i després ens van cuidar amb delicadesa, començant per ensenyar-nos a caminar i a parlar, els dos grans èxits de la primera infància. Potser recordem quan ens portaven a l’escola, o quan ens explicaven contes a l’hora d’anar a dormir, o ens ensenyaven les primeres oracions, encara que pot perdre’s en la llunyania de la memòria. Ens van quedar gravats, això sí, els esforços perquè estudiéssim, o perquè ens comportéssim bé, perquè diguéssim la veritat, perquè deixéssim les joguines als nostres germans, o les ordenéssim en acabar el joc. Ens van educar amb l’exemple, amb el seu consell oportú, la seva cura si estàvem malalts, la seva transmissió del que podrien anomenar-se valors:

El gran «fiasco» del mandat Ballesteros

A

finals de la passada legislatura, les 4 formacions polítiques que ara estem a l’Ajuntament vàrem decidir traslladar el Mercadet de la plaça Corsini a la Rambla Nova. La decisió no era agradable per ningú, però sí imprescindible en aquell moment per iniciar les obres del Mercat Central. Això sí, tots vàrem coincidir que com a molt podien durar tres anys. Ja han passat els tres anys i mirin vostès com estem. Els vuit milions d’euros que va prometre la ministra Carme Chacón «ni hi són ni se’ls espera».

més diari

tarragona ~ reus ~ costaDaurada Edita: Tamediaxa, S.A. DL: T-1609/2001- issn: 1579-5659

Alejandro Fernández Portaveu del PP a Tarragona

C/ Sant Agustí, 21, 3r. 43003 TARRAGONA 977 21 11 54 Fax 977 21 47 21 C/Sor Lluïsa Estivill, 16. baixos. 43202 REUS 977 32 78 43 Fax 977 31 09 41 www.diarimes.com

Director General: Carles Abelló Cap de publicitat: Contxi Joan Disseny editorial: Carles Magrané Cap de distribució: Jaume Cañada

Directora: Sílvia Jiménez. [redaccio@mestarragona.com] Redacció: Victoria Castillo, Carme Mas, Esther Valcárcel, Vicente Izquierdo, Mònica Just, Antonio Ramos. Especials: Carme López. Tancament: Mario López. Fotografia: Roser Sans, Olívia Molet, Cristina Aguilar. Edició de publicitat: Sara Sorando. Distribució: Marta López. Administració: Núria Clos Distribució Publicitat: Maria Molleda, M. Jesús del Hierro, Carmen Soto, controlada: Mercè Ripoll, Antònia Turull. [publicitat@mestarragona.com] Imprimeix: Indugraf Offset, S.A.


CLASSIFICATS

10/09/10

IMMOBILIÀRIA • Venda Tarragona PROMOTORES, PROPIETARIOS, AGENCIA, compramos viviendas a precio hipo­ teca. Tel. 607.266.363 Tarragona - L´Albada pis semi-nou de 3 dorm., 2 banys, cuina-off, amb galeria ,s-menjador amb balcons, a/a, exterior assoleiat, ascen­ sor, parquing inclós. 170.000 euros. NOU HÀ­BI­TAT CON­ FORT SL. Tel. 977 22.90.96 / 630 482 419 CHALET EN EL CENTRO de Tarragona ciudad. Dos plan­ tas, bodeguilla rústica y jar­ dín. Aceptamos piso a cuenta como forma de pago. Tfno: 977 22 66 52 web: www. promysa.com. EL Serrallo, obra nueva, pisos con 2 habitaciones, totalmente equipados, cu­ quísimos, edificio “Ser Ma­ rino”, acabados modernos y de diseño. Desde 155.000 euros.T.609.44.22.39 Torreforta , bonito piso de 3 hab., 2 baños completos, calef/AC, cocina con galeria, salón comedor, 2 terrazas y trastero. Exterior y soleado. Totalmente reformado. Tel. 615. 891. 932

EN VENDA PIS A SP i SP C/ Violant d´Hongria, 2 banys, 2 terrasses, parquet, calefacció , 3 habitacions. Preu: 190.000. euros negociables. Interesats trucar al telèfon 629.48.54.57. C/Smith, Tarragona, 2 habitaciones y dos baños, salón independiente. Obra nueva por 215.000 euros. Visí­ telo. Tel. 977 24 44 66. IDEAL GENTE JOVEN, disponemos de viviendas econó­ micas para comprar, también en opción a compra, pisos de 1 y 2 habitaciones en Bonavis­ ta. Facilidades en hipoteca o de compra. 977.54.38.46 LA POBLA DE MAFUMET Chalet con jardín Compre a precio de alquiler por 738 euros/mes sin entrada. VEALO EN YOUTUBE. COM (buscar chalets la Pobla) Tel: 977.84.28.21

Sant Pere i Sant Pau, piso de diseño. Plan­ta baja, Ed­ificio Mi­ra­mar II. Tel. 691.215.484 Sant Pere i Sant Pau. Pis 60 m2, 2 habitacions dobles, bany complet, cuina e­qui­ pada, ga­leria, saló-menjador. To­tal­ment reformat + mo­bles. Preu 105.000 eu­ros. Tel. 977 20.12.55. Ne­go­­­ciable. Vendo piso céntrico, de 60 m2, 2 hab., con trastero. A re­for­mar. Tel. 671.031.627. Pre­cio negociable. Piso 90 m, exterior, zona Eroski, 5 años, 3 habitacio­ nes, armarios empotrados, 2 baños, terraza, galería, parquet, 258.000 euros. Tel. 625.962.743

Altres poblacions URGE VENDER PISO en To­ rreforta. 4 habitaciones, 2 lava­ bos, cocina, comedor, a.a con bomba de calor/frio, terraza. 140.000 euros parking incluí­ do. Tel: 620.528.294

URB. PELAYO. Casa individual de 2 plantes, totalment reformada amb qualitat. Jardí privat, 3 ha., 2 banys, cuina office, menjador amb sortida a jardí de 50m2, garatge. Preu: 212.000 euros Tel. 652 96 07 87

vista. Climatització per conduc­ tes. Jardí. Piscina comunitària i zona de jocs. Pàrquing inclòs en el preu. Traster opcional. Entrega immediata. Qualitats altes. Preus a partir de 138.000 euros.Tel.: 977 81.40.10.

Ultima Casa EL MORELL, 230.000 euros.!!!! Gran opor­ tunitat !!!!!! directe promotor. Casa de 145 m² amb 4 dor­ mitoris, gran menjador i cuina amb sortida al jardí de 82 m², 2 banys + 1 lavabo. Possibi­ litat de lloguer amb opció a compra 850 euros/mesTel. 659.520.450

BAIX CAMP. Casa de poble 320 m2, bones vistes, moltes possibilitats, 142.000 euros. Tel. 607.297.803.

Constantí: nous preus, grans descomptes. Pisos de obra nova de 2/3 dormitoris, exteriors i assolellats amb pàr­ king i traster, en venda o llo­ guer amb opció a compra Tel. 977.524.279 RIUDOMS. ÚLTIMS PISOS PROMOCIÓ OBRA NOVA. REF. 318. Zona Plaça de l’Arbre. Pisos de 2 i 3 habitacions. Plan­ tes baixes amb jardí. Atics amb ter­rassa solarium. Façana obra

www.fincas-marti.com

Vila-seca(Av.R. D’Olzina, 27 5-2), pis s-nou de 3 dorms., sala menjador amb balcó, cui­ na, 2 banys,, calefacció, mo­ blat, exterior, pàrquing opc., 170.000 euros NOU HÀ­ BI­TAT CONFORT SL. Tel. 977 22.90.96/ 630 482 419 EL MORELL- C/ Jacint Ver­ daguer, casa 2 plantas, 150 m2, 4 habitaciones, baño y aseo, amplio comedor con sa­ lida al jardín de 60 m2 aprox., terraza 12 m2, garaje priva­ do, nueva a estrenar. Precio: 246.000 euros. Tel. 977 54.38.46. REUS. Pis de 3 habitacions, calefacció, 1er. sense ascensor, 120.000 euros. Tel. 977 32.13.03 LA SECUITA- Ctra. Tar­ ragona, casa 3 plantas, 160 m2, 4 habitaciones, 2 baños completos y un aseo, amplio comedor con chimenea, 2 te­ rrazas y dos balcones, garaje privado, próximo a la estación del AVE. Precio: 275.000 euros. Tel.: 977 54.38.46. DE PARTICULAR A PAR­ TICULAR, casa unifamiliar 130m2, terreny 600m2. Ur­ banització Pinalbert. 216.000 euros. Tel.: 652.908.361 Montbrió. Ref. 595. Pis semi-nou. 80 m2 utils. Anti­ guitat 2 anys. Planta baixa. 3

habitacions. Cuina americana equipada. Bomba de calor i a/c. Ter­rassa 20 m2. Piscina comunitaria. Pàrquing. Molt lluminós. Preu 156.000 euros. Tel.: 977 81.40.10. PROMOCIÓ OBRA NOVA A RIUDOMS. Ref 318. Zona plaça de l’Arbre. Pisos de 2 i 3 habi­ tacions. Plantes baixes amb jar­ dí, àtics amb ter­rassa solàrium. Façana obra vista. Climatitza­ ció per conductes. Jardí, pisci­ na comunitària i zona de jocs. Qualitats altes. Pàrquing inclòs en el preu. Traster opcional. Entrega immediata. Preus a partir de 138.000 euros. Tel. 977 81.40.10 La Secuita. Obra nueva. 1 dorm. A/A, parquet, cocina e­qui­pada. Pàr­quing. 123.000 eu­ros. Tel. 977 24.42.44 Vendo casa vieja 3 ca­ lles, 130 m2, centro pueblo. Vallmoll, 100.000 euros. Tel. 686.429.505

diarimés - 43

ters. Preu 25.000 euros. Tel. 686.512.025 Vendo parking Zona plaza Monrius. C/ Selva del Camp. Coche pequeño/me­ diano. Tel.: 696.863.847 SE VENDE PLAZA DE PAR­ KING para coche pequeño o moto en SP i S.P (Bloques Tarraco). Tel: 977 23.24.18 634.487.829 Nau en venda Riudoms. Superficie 520 m2. Nau apa­ rador. Parket. Oficines.  Fals sostre. Instal·lació elèctrica. Boques d’incendi. Extrac­ tors. Ben comunicat. Facilitat aparcament. Preu 290.000 euros Possibilitat lloguer amb opció de compra. Ref. 608. Tel. 977 81.40.10

• Lloguer Tarragona

REF 5570. piso en venta Reus. C/ Jurats un 5º de 3 hab, baño y cocina, balcones con ascensor, necesita refor­ mas, precio: 66.000 euros. 617.472.053 Vila-seca. Piso de 3 dormi­ torios, co­ci­na in­de­pen­di­ente, sin as­censor, 144.240 eu­­ros. Abs­­­te­ner­­se a­­­ge­­­n­­­­cias. Tel. 639.184.934

Locals, Oficines, Naus, Pàrquings, Terrenys Plaza de parking. Zona Gasómetro. 34.000 euros. Tel. 609.446.083 Venda de terreny rústic a Montral, partida La Cade­ neta, 10.800 m2, amb caseta, aigüa, línia llum, arbres frui­

PIS MOBLAT, 1 dormitori, cuina, sala-menjador amb bal­ cò, bany i aire acondicionat. Zona Plaça Toros. 500 euros/ mes.Tel: 616.550.165 Piso céntrico, 3 habitaciones, ideal estudian­ tes, 600 euros/mes. Tel. 616.178.247 Piso céntrico, amueblado, pequeño. Responsa­ bles. Tel. 628.344.342 Apartamento Molnàs, 1 dormitorio, amuebla­ do, equipado, 450 euros. Tel. 616.836.158 Pis moblat, completament equipat, 3 habita­ cions, 1 bany i cuina, 700 euros/mes. Despeses incloses + dos mesos fiança, damunt oficina atur. Tel. 628.790.979 / 629.101.501


44 - diarimés

CLASSIFICATS

Llogo estudi amoblat, mes Setembre 700 euros, tot l’any 300 euros/mes. Tel. 977 20.77.39-977 20.09.27656.422.986 Hdez. Sanahuja, Àtic estudi , s- menjador amb terrassa, cuina americana amb vitro, bany complert, parquet, exterior, ascensor, com. inclosa. 460/ euros mes. NOU HÀBITAT CONFORT SL. Tel. 977 22 90 96 - 609 309 737 SP i SP, Bloc Sant Maties , pis de 3 dorm., sala menjador, cuina office , bany, moblat i com. Inclosa. 400 euros/ mes. NOU HÀ­BI­TAT CONFORT SL. Tel. 977 22.90.96 /630 482 419 SP i SP,- Av. Paisos Catalans, pis s-nou de 2 dorm., s-menjador amb terrassa, cuina office, bany complert, ascensor, zona com. amb piscina, com. inclosa. 600 euros/ mes.NOU HÀ­BI­TAT CONFORT SL. Tel. 977 22.90.96 / 630 482 419 Cala Romana, pis tot reformat de 4 dorm., s- menjador amb terrassa , cuina office amb galeria, 2 banys, moblat , calefacció, pk opcional i com. inclosa. 750 euros/ mes.NOU HÀ­BI­TAT CONFORT SL.Tel. 977 22.90.96 /630 482 419 SP. I SP. - Av. Paisos Catalans, pis s/ nou de 3 dorm, s-menjador amb terrassa, cuina office amb galeria, 2 banys, calefacció, ascensor, com. in-

closa. 520 euros/ mes. Rambla Nova, pis alt, reformat de 2 dorm , sala menjador amb terrassa, cuina amb galeria, bany complert, armaris encastats , ascensor, com. inclosa. 700 euros/ mes. Alquiler de apartamento de obra nueva, vistas al mar, sin muebles con pk por 570 euros /mes. 659 50 31 62

Altres poblacions TORREDEMBARRA. Temporada escolar, caseta adossada 3 plantes, soterrani. Setembre-Juny, preu a convenir. Tel. 676.226.620 A les afores de Reus local traster de 30 m2, 155 euros. Tel. 666.140.989 Alquilo habitación en Reus. Tel. 605.863.699 CALAFELL. Alquilo habitaciones señora/chica, casa con piscina, barbacoa, económico. Tel. 620.877.550 Valls (3-F), pis s-nou de 2 dorms., sala menjador amb balcó, cuina amb vitro., bany complert, pk i traster incl., amb mobles i comun. incl. 520 euros/mes.NOU HÀBITAT CONFORT SL. Tel. 977 22.90.96 /630 482 419 Pis nou de 2 dormitoris,

gran salo menjador, amb pàrking i traster inclòs, lloguer amb opció a compra 470 euros/mes Tel. 659.520.450 LA PINEDA. Apartamento reformado, 1 habitación, electrodomésticos, a/a, luminoso. Tel. 617.222.126 REUS. Alquilo estudio céntrico amueblado 400 euros + nómina, fianza una mensualidad. Tel: 639.375.753 Reus, Travessera de St. Pau, pis s/ nou de 1 dorm., sala menjador , cuina amb vitro, bany complert, a/a ascensor, moblat , pk i com. inclosa. 450 euros /mes.NOU HÀBITAT CONFORT SL. Tel. 977 22.90.96 / 630 482 419

10/09/10

ALFORJA. Terreny urbà de 1.000m2 de parcela, casa de 140m2, 1 pou propi, 2 basses, garatge per a 2 cotxes, portxe amb barbacoa, gas butà, terres de gres. Preu: 128.000 euros

TREBALL

REUS VENDA PARKINGS Desde 9.000 euros Av. Jaume I Z. Mercat Carrilet Tel. 977 342 784

Lloguer Despatxos, Oficines, Terrenys, Naus, Pàrquings, Locals Busco plaça de parking zona Rambla, c/Unió. 669.863.916

LLOGO PÀRQUING Plaça Castellers. Tel: 977 22.32.97

REUS ES LLOGUEN PLACES DE PÀRQUING AL CARRER BATÀN (AL COSTAT DEL CINE PALACE) TELF: 609 782 432

AL CARRER JAUME FERRÀN CANTÓ AMB CARRER BALMES. TELF. 609 782 432 TORREDEMBARRA ES LLOGUEN LOCALS COMERCIALS DE 200, 250 Y 350 M2. (POSSIBILITAT D’ UNIR-LOS) TELF. 609 782 432

per donar classes de reforç. Requisits: llicenciat/da filologia anglesa i amb experiència. Intessats enviar C.V. academiaceri@hotmail.com o trucar al 977 34.13.15 EMPRESA EN EXPANSIÓN PRECISA comerciales por apertura nuevas oficinas zona Tarragona. Incorporación inmediata, abstenerse sin permiso trabajo, formación a cargo empresa, 18-35 años. ingresos a partir 1.200. Señorita SHEILA. tel. 600.373.538

Tel.: 615.620.161

REUS. Venta de 17 plazas de parking y 9 trasteros. Zona Camí de Tarragona. 212.500 euros. Buena rentabilidad 609.78.78.78

CAMBRILS ES LLOGUEN LOCALS COMERCIALS A PARTIR DE 100 M2 FINS A 800 M2

CAMBRILS ES LLOGUEN PLACES DE PÀRQUING AL CARRER JAUME FERRÀN CANTÓ AMB CARRER BALMES . TELF. 609 782 432

REUS. Es necessita estilista-perruquera. Tel. 977 34.50.37 sE PRECISA OFICIALA para Peluqueria Rasgos de Reus, con experiencia. Interesados llamar al tel. 977 32 02 03 Necesito chico en Reus, domingos y festivos para tienda pollos a l’ast. Tel. 692.279.769

GRUPO ASEGURADOR selecciona asesores/as, media jornada. Ofrecemos formación específica. Tel. 649.675.698 Look Xpress precisa personal con conocimientos de peluquería y estética. Interesados llamar a 977.238.953 Acadèmia professor/a

necessita d’anglés,

Empresa líder al sector del moble precisa dependent/a per a Reus. Es

requereix: Experiència en el sector. Iniciativa pròpia i bon tracte. In­teres­sats­/ades tru­­car al 696.­979.769 per a con­certar entrevista Necesitem professional coneixedor del ram de pastisseries i pastisseries indus trials. Per tasca comercial. coberturespastis@gmail.com Professional de perruqueria per gestionar el teu propi negoci, en un centre d’estètica sense cap inverssió. Tel. 977 22.26.03 LOURDES EMPRESA ÁMBITO NACIONAL precisa para sus oficinas Tarragona-valls, personal ambos sexos para realizar labores comerciales. Formación a cargo empresa. Fijo+comisiones. Posibilidad promoción. Interesados presentarse Rambla Nova 114 1º-3ª-TARRAGONA. Tel. 629.733.736. Atenderá SR. JOSÉ ANTONIO ACTIVIDAD EXTRA trabajos caseros. Confeccione: Bolígrafos, mecheros, llaveros, barcos. 902-01-21-65


CLASSIFICATS

10/09/10

TAROT

Empresa líder al sector del moble necessita repartidor/ muntador de mobles amb experiència. Amb vehicle propi per accedir al lloc de treball. Incorporació immediata. Interessats trucar al 977.30.10.33 de 9:00 a 14:00 i de 17:00 a 20:00 hores Se buscan reponedores, cajeras y personal secciones. Nueva apertura. 630322709

¿QUIERES ENCONTRAR AMISTAD, pareja, grupos y cenas? ARA-VIU. Tel. 977 24.38.70 / 630.432.999 Empresario joven ofrece ayuda económica contínua a chica 18 a 30 años. Máxima discreción. jorditorres83@yahoo.es

Se ofrece gigoló mayor para señoras mayores. Seriedad. Tel. 648.978.314. Hombres NO

Urgen auxiliares y limpiadoras centro 3ª edad. completa o media 630323472

SITGES. Señora 60 años seria, busca amigo para salir de 65 a 75. Tel. 689.159.780. Tardes.

Buscamos mozos de almacén disponibilidad inmediata seriedad turnos rotativos 905445028

REFORMES LLAR

FRANCÉS-ANGLÉS. Tots nivells, repàs, exàmens, conversa individual, grups reduits. Professor titulat. Molta experiència. Tel. 609.751.802 PIANO-SOLFEIG. Per nens, adults. Mètodes especifics. Tel. 609.751.802

AMISTAT Hombre maduro GAY busca hombre maduro, tenga negocio, trabajar juntos. Tel: 653.460.239

VIDENTE AFRICANO – PROFESOR MADIU Soluciona cualquier problema: amor, suerte, dinero, trabajo, mal de ojo, negocio, justicia, impotencia sexual. Protección contra enemigos. Recuperación de pareja. ¡¡RESULTADOS y EFICACIA EN UNA SEMANA!! Tel: 617.707.951 - 977/ 31.27.54

Se hacen pequeños arreglos de la casa: persianas, grifos, enchufes…Juanjo 977 – 23.75.84 ALBAÑILERIA. Realizamos toda clase de trabajos. Presupuestos sin compromiso. Sr. Codina. Tel. 977 54. 12.34 609.240.935 RAMÓN. El seu electricista-fontaner, rapidesa i qualitat. Tel. 646.323.371 Se ofrece paleta para hacer reformas en general. Económico y serio. Tel. 615.891.932

¡¡OPORTUNITAT!! JAGUAR XTYPE, Any 2001, 130.000 Km, 6.000 euros. Tel. 696.732.005 HONDA CIVIC 1.4 90 cv, 3 puertas, Gasolina, Año 99. 145.000km, 2.500 euros Tel. 627.001.614

COMPRO COCHES FURGONETAS, 4X4 Pagamos en efectivo No importa estado Con/Sin ITV

Tel: 615.994.876

CIPS Club amigos. Organiza psicóloga. Tel: 977 243 029 -- 625.496.482.www.ci-ps.com

Seleccionamos personal cadena de producción ambos . Turnos rotativos. 647047414

ENSENYAMENT

REFORMAS TARRAGONA BUILDERS S.L Rehabilitación de fachadas. Baños, cocinas, aluminio, electricidad, fontaneria, paredes de pladur y falsos techos. TRAMITAMOS TODOS LOS PERMISOS. 609.78.78.78 – 607.238.200

MOTOR

ALTRES

COMPRES PRUDIX COMPRO ORO jo­ yas usa­das, MEJOR PRECIO, PAGAMOS AL INSTANTE. O’Do­­nell, 25 junto PA­SEO PRIM- RE­US. Tel. 977 32.82.24. EN BENVINGUT SOCIAS Nº 32 (EL TANCAT) EL VENDRELL (TARRAGONA).977.18.15.15 DINERO AL INSTANTE. COMPRA DE ORO Y JOYAS MC. Máxima tasación. Raval Martí Folguera, 27. Reus. T e l . : 977.32.17.27. TAR­R A­GONA, C/ CAPUTXINS, 28 Compra de oro máxima cotización, rescate de póliza de empeño Monte de Piedad MC oro, Plaça Pastoreta nº 2 - REUS. Parking gratuito. Tel. 977 33.33.10

MADURITA. Reus. 30 euros. Tel: 671.132.020 ESPAÑOLA extrovertida, juguetona. Todos los servicios. Masajista profesional. Tarragona. Tel: 606.004.414 Casada española insatisfecha, morbosa, te recibo sola. Piso privado. Tel: 697.809.698 CLAUDIA jovencita, cariñosa, 30 euros completo. Discreto. Reus. Tel: 698.270.133 40 euros Travesti Patricia, morenaza, 20 cm., viciosa, culo tragón. Salidas. Tel. 634.068.653 20 años, masajes dulces y muchas cosas más… Tarragona. Tel: 669.262.608 Dos preciosas damas dulces, cariñosas y muy complacientes, lésbico y masaje 4 manos. Todos los servicios. Tel. 616.764.472

TAROT ARISAM. Te aclara tus dudas amor, pareja, salud trabajo y di­nero. Tel. 806.40.11.38

Preciosa rellenita, dulce, cariñosa, complaciente, 40 euros. Todos los servicios. Tel. 649.697.798

REBECA VIDENTE TAROTISTA. Oferta Visa 15 euros. Tel. 938.618.694

Española, jovencita, todos los servicios como lo pidas. Reus. Visa. Tel: 689.187.473

SEÑORA MARÍA TAROTISTA y VIDENTE consulta en Reus y Salou. Tel: 977 – 32.66.59

HAWAIANA, “25 añitos”, morbosa…sumisa…griego… ¡adicta a todo! (30 euros). Tel. 689.263.145

TAROT BEL. 15 años de experiencia. Consulta en Tarragona centro. 20 euros. Tel: 667.031.194 LA BRUJITA HECHICERA ¡Nací para ayudarte! Videncia, Tarot, Péndulo. Aciertos garantizados. 806 516 508 Aclara tus dudas. ¡Llámame! Te atenderé personalmente 24h. Mayores de 18 años.

CASA SILVIA. Dos amigas españolas, rumana. Novedad. Privado. Tarragona. Tel. 679.763.276

MÁQUINAS DE COSER INDUSTRIALES, owerlocks, recubridoras, puntada invisible, doble pespunte, etc. desde 150 euros. Tel. 628.675.584 EXPERTA en MASAJES antiestrés y ansiorelajantes. Tel: 658.438.386

RELAX VANESSA jovencita, cariñosa. 50 euros 2 servicios. Reus. Tel: 671.788.470 “CATALANA” ¡¡25 añitos!! Iniciándose… mimosa… cariñosa…educada…Tel: 689.302.253 (24 h) NOVEDAD. Salidas.

VERO Y JESSICA. Dos hermanas españolas 23 y 25 años. Servicios completos. Reus. Tel. 658.244.784 / 679.222.865 SERGIO SUPERNOVEDAD EN TARRAGONA, morenazo, 23 años, guapísimo, activo-pasivo, discreción absoluta. Salgo también a hoteles-domicilios. Tel. 664.778.614 GINA. Tengo 18 años. Tel. 686.526.657 CATALANA, recibo sola. Piso privado.Discreto. Tel: 610.686.779 Jovencita, cariñosa, atención las 24 hrs.30 euros servicio completo. Tel: 665.803.332

diarimés - 45

Guapísima masajista titulada, 120 pecho natural, lencería provocativa “masajes en camilla completos”. Salidas 24h. Tel. 677.213.012 SE NECESITA CHICA piso relax. Reus. Tel: 659.377.652 Se necesitan chicas para piso relax. Tel. 615 383 697 Atractiva catalana, separada, 37 años, morbosa, cariñosa, apartamento privado. Discreción. Salidas. Tel. 692.891.763 Española rubia recibe en privado. Tel: 652.593.908 REBECA cincuentona. Todo de todo...Griego profundo. Tel. 679.222.865 (Reus) Masajes Tantra, sensual, anal, body body mútuo, cada semana nuevas masajistas esperan por tí, 40 euros. Tel. 645.153.354 Cincuentona Reus. Francés completo, beso negro. Sólo españoles. Tel: 681.126.044 GUAPÍSIMA NÓRDICA, 20 años.Francés completo, masajes dulces. Tarragona. Tel: 669.262.608 Morena ojos verdes, 25 años, guapa, todos los servicios. Tel. 679.833.963 Besos, abrazos, caricias y mucho más, 23 años. Tel. 658.795.527. REUS Ama dominante, ofrece a sumisa, sesión completa, fetichismo, dominación y transformismo. Tel. 657.659.284 REUS. FRANCÉS INOLVIDABLE A PELO con orgasmo 20 euros.Tel: 618.459.632 Se necesita chica piso relax. Reus. Tel. 659.377.652 ANA, CINCUENTONA, española. Todo de todo…Discreta. Reus. Tel: 659.377.652 ALICANTINA 45 años. Rellenita, peludita. 30 euros. Reus. Tel: 639.719.673 Cristina jovencita, 2 servicios 40 euros. Discreto. Reus. Tel. 648.132.051 NATALI, guapísima polaca, 120 pecho, amante complaciente, masajes eróticos, francés natural.(Cambrils). www.alinarelax.com. Tel: 664.563.275 PATRICIA 120 pecho, atiendo sola. Te espero en braguitas. Tel. 603.649.911 5 RUSAS ESPECTACULARES 19/25 años, guapas, morbosas y complacientes. Te esperan en Cambrils.www.alinarelax. com. Tel: 664.563.275 Beso negro, griego, garganta profunda, masajes anales desde 20 euros. Tel. 628.984.219 MADRE-HIJA. Jóvenes, lésbico superauténtico, copro, lluvia, francés, supereconómico. Tel. 638.418.619


46 - diarimés

CLASSIFICATS

NOVEDAD MARINA, guapísima rusa, 19 años, cariñosa, complaciente, francés sin. (Cambrils). Tel: 664.563.275 www.alinarelax.com. NOVEDAD DIANA, ¡20 años! Rusita ardiente, viciosa, morbosa, gozarás de placer, francés natural, lésbico, parejas. (Cambrils). Tel: 664.563.275 www.alinarelax.com. ARGENTINA Salou. Masajes, lluvia, tríos, lésbicos, parejas. Discreto. De 9 a 24 h. Tel: 977 38.80.66 – 667.306.753 VIUDAS desconsoladas. ¡Córrete las veces que quieras!… (30 euros). Tel. 688.244.380. Salidas VICKY besucona. 30 completo. Todo de todo. Discreto. Reus. Tel: 660.056.981 Travestísima KarinA. Espectacular.Viciosa.Dotadísima. Orgásmica.Besucona. Salidas. TEL: 680.874.562 REUS ¡25 euros! CRISTINA, 140 pecho, melena rubia. ANDREA, pelirroja. Tel. 653.613.385 ALEXANDRA, rusa espectacular, 26 años. Amante exquisita, juegos eróticos, placer 100%, ¡Todos los servicios!. (Cambrils). Tel: 664.563.275 www.alinarelax.com MASAJES ERÓTICOS, placenteros, excitantes, en camilla. Rubia sensual. Tarragona. Tel: 638.006.756 JENNIFER. 23 añitos, catalana, 20 euros completo. Tarragona. Discreto. Tel. 697.411.514 CHICAS RECIBIMIENTO PERSONALIZADO, Sola en casa, discreción absoluta, camilla, masaje oral, anal y testicular. A partir de 30 euros. ANA española, rellenita, 34 – 689.281.550 / GINA hawaiana 25 –688.242.758 / ADA eslovaca 25 – 688.225.804 / CAMILA venezolana 25 – 619.391.001 / LUCI rumana 25 – 690.161.777 / MELISA rumana 21 – 689.909.448 / AMANz7 / TAMARA española 25 – 688.200.059 JULIA rusa rellenita 35 – 688.231.746/ IRIS española 21 – 635.997.659/ LAURA rumana 25 – 690.161.777 / Paula. Sexo total. Cariñosa. Morbosa. 102cm pecho. Particular. Salidas. Tel.: 664.077.776 Chicas calientes jóvenes y maduritas de tu ciudado cercanías desean relaciones esporádicas con hombres. 803.52.33.21. Fijo: 1,16 euros. Móvil: 1,51euros. Mayores de 18 años. Catalana Rellenita, beso con lengua, francés natural hasta el final, griego, y parejas. Tel 681.158.712 Sabina. Alemana. 39 años. Masaje erótico en camilla. Más caricias. Climatizado y discreto. 699.24.26.37

10/09/10

REUS. LAURA y HELENA (23 años) modelo, rebosante de ternura. Te toman poco a poco hasta donde llegue tu deseo más profundo. Céntrico, lujo. De 9 a 21 h. Tel: 685.428.196

MARINA, la hija del demonio, 22 añitos, guapísima. Recibo sola. Discreción. Salidas. Tel: 646.425.472 SEÑORA 44 años, me ofrezco a darte placer, estoy muy guapa y apetecible. Discreto. Tel: 691.039.481 “Preciso” señorita de contactos “horario muy flexible”. Tel. 682.106.355 “seria, educada”. Se precisan chicas piso relax. Mucho trabajo. Ambiente excepcional. Tel. 638.520.702 Lorena 25 años, morena, guapa, cariñosa, dulce y complaciente; masaje en camilla erótico y relajantes. Tel. 639 984 083 SE ALQUILA HABITACIÓN por horas para relax en Reus, especial parejas, y chica independiente. Tel. 615.383.697 Preciosa española, curvas de infarto, muñequita caliente. Discretísima. Salidas. Tel. 638.499.555 NOVEDAD. Espectacular española, cuerpo de infarto, 20 años. Discreción. Salidas. Tel. 690.261.056 MARTA 24 años, morena 100 de pecho, cariñosa, complaciente, masaje en camilla. Servicios completos. Piso bonito y discreto. Tel. 626.317.701 “Andaluza”, “muy sumisa”, 24 añitos... simpática... juguetona... Tel. 634.248.324 (mucho morbo, placer) “NOVEDAD” NOVEDAD IRINA ¡angelica rusa! 20 años, figura esbelta, muy completa y complaciente. (Cambrils) Tel: 664.563.27 www.alinarelax.com. AZUCENA 23 años, guapísima, dulce, cariñosa, masaje relajante y francés natural. En Reus. 679.817.236 “NOVEDAD BRASILEÑA” exótica... 120 pecho natural... ¡¡adicta a todo!! Tel. 639.048.890. Salidas... Se alquila habitación por horas para relax en Tarragona. Zona muy tranquila. Tel. 667.934.115 NOVEDAD-TORREDEMBARRA- 25 euros completo. Tel. 696.517.379

ESTHER 42 anys, atractiva, sensual, Tots serveis. Particular. Reus. Tel. 692.322.336

RIANA CITAS DISCRETAS. Sólo para señores selectos, jacuzzi, camilla, suit, acondicionado. Tel. 670.652.089. 11 a 21H.


SERVEIS

10/09/10

AVUI FELICITA ALS QUE ES DIUEN: Domènec, Lluís, Jacint, Nicolau, Francesc i Càndida.

diarimés - 47

TELEVISIÓ PROGRAMACIÓ

L’HORÒSCOP ÀRIES

TAURE

BESSONS

CRANC

21/03 al 20/04

21/04 al 21/05

22/05 al 21/06

22/06 al 23/07

Us esperen uns dies plens d’oportunitats en el camp de la feina sobretot si està lligada al comerç, però també hauràs de posar el teu gra de sorra.

Necessiteu tenir bon rotllo amb la família i els amics i això només vol dir que hauríeu d’apropar-vos-hi una mica més que de costum.

Us hauríeu de dedicar a estudiar i analitzar una mica el ritme de la vostra vida, més que res per comprendre la situació amb la que esteu.

Sembla que les coses s’han tranquil· litzat una mica per vosaltres, en principi això ja és bo perquè així estareu més tranquils i relaxats.

LLEÓ

VERGE

BALANÇA

ESCORPÍ

24/07 al 23/08

24/08 al 23/09

24/09 al 23/10

24/10 al 22/11

El que brillarà en el vostre ambient serà la força lluitadora amb la que us despertareu cada dia i que us portarà a fer coses que no us veieu capaços.

Heu de mirar d’animar-vos i gaudir de la vida perquè estareu analitzant les coses d’una manera massa negativa i això no us porta enlloc.

Dia d’agafar i deixar tot el que feu, no tindreu un seguit amb gairebé res i això us molestarà força perquè no us deixarà concentrar en res.

Enhorabona per la paciència que demostreu amb la família. Moment de posar en ordre el caos organitzat amb els assumptes personals.

SAGITARI

CAPRICORN

AQUARI

PEIXOS

23/11 al 21/12

22/12 al 20/01

21/01 al 19/02

20/02 al 20/03

L’únic que us pot salvar d’un avorriment impressionant és un bon viatge, no cal que aneu gaire lluny però si és bo que marxeu una mica.

Hi ha un sentiment d’enyorança molt marcat aquests dies amb tendències a estar amb una tristesa desmesurada per coses del passat.

Encara que sigui un moment de crispació amb la parella, continuareu amb la ella i a sobre us plantejareu fer coses molt positives.

Amb les coses de família estareu amb un pla molt radical posant tot el que pugueu amb ordre i a més fent saber el que penseu amb claredat.

AGENDA TARRAGONA. Música. «Funkynessia + The Glitters» 22h a la Vaqueria TARRAGONA. Tallers. «Tots som una colla» 19.00h al local dels Xiquets del Serrallo MONTBLANC.Cinema infantil. «Como perros y gatos: ka revancha de Kitty Galore» 12.00h Casal Montblanquí MONTBLANC. Teatre. «La Trinca del segle XXI» 22.30h al pavelló del casal montblanquí

TVE1 06:30 Telediario matinal 09:00 Los desayunos de TVE 10:15 La mañana de La 1 14:00 Informativo territorial 14:30 Corazón de... 15:00 Telediario 1 15:50 El tiempo 16:15 Amar en tiempos revueltos 17:00 Mar de amor 18:30 España directo 20:00 Gente 21:00 Telediario 2 22:05 El tiempo 22:15 Cine: United 93 00:00 Cine: Justicia urbana 01:30 Ley y orden: acción criminal 02:50 La noche en 24 horas 04:20 TVE es música 04:30 Noticias 24 horas

TVE2 13:00 Resumen Paralímpicos 13:25 Mil años de románico 14:00 Al filo de lo imposible 15:00 Para todos La 2 15:30 Saber y ganar 16:00 Grandes documentales 18:55 Biodiario 19:00 El hombre y la Tierra 19:30 Inquietos 20:00 La 2. Noticias 20:15 Dos hombres y medio 20:25 Mujeres desesperadas 21:45 La suerte en tus manos 22:00 El cine de La 2: Una preciosa puesta de sol 23:30 Cine: Tosca en los lugares y en las horas de Tosca 01:15 Teledeporte 05:00 TVE es música

ANTENA 3 06:00 Noticias de la mañana 08:45 Espejo Público 12:30 La ruleta de la suerte 14:00 Los Simpsons 15:00 Antena 3 Noticias 1 16:00 Tarde de cine: Dulces mentiras 17:45 3D 19:15 El Diario 21:00 Antena 3 Noticias 2 22:00 DEC 02:15 Adivina quien gana esta noche

CUATRO 07:00 Matinal Cuatro 09:00 Alerta Cobra 10:00 Alerta Cobra 11:00 Alerta Cobra 12:00 Alerta Cobra 13:00 Las mañanas de Cuatro 13:55 Noticias Cuatro 1 14:50 Noticias Cuatro deportes 1 15:40 Tonterías las justas 17:00 Fama Revolution 18:55 Dame una pista 20:25 Noticias Cuatro 2 21:00 La Isla de los Nominados 21:30 El campamento 22:45 Callejeros 23:55 Reporteros Cuatro. REC 01:10 After Hours 02:10 Crossing Jordan 04:24 Cuatro Astro

TELECINCO 06:30 Informativos Telecinco 09:00 El programa de Ana Rosa 12:45 Mujeres y hombres y viceversa 14:30 De buena ley 15:00 Informativos Telecinco 15:00 15:45 Sálvame 20:00 Pasapalabra 21:00 Informativos Telecinco 21:00 22:00 Sálvame 02:30 Locos por ganar 03:30 Más que coches 04:00 En concierto 04:30 Infocomerciales 05:30 Fusión sonora

LA SEXTA 09:10 Futurama 10:00 Mundial de Fórmula 1 11:30 Crímenes imperfectos 12:00 L.A. Forensic 12:30 Documental 13:00 Crímenes imperfectos 14:00 laSexta Noticias 14h 14:50 LaSexta Deportes 15:25 Sé lo que hicisteis... 17:15 Bones 18:10 Caso abierto 19:00 Navy, investigación criminal 20:00 laSexta Noticias 20h 20:55 LaSexta Deportes 21:30 Navy, investigación criminal 23:05 Caso abierto 00:00 Caso abierto 01:00 The Unit 01:50 The office

TV3 06:00 08:00 13:20 14:00 14:20 14:30 15:40 15:50 16:35 18:30 20:15 20:35 21:00 21:45 22:05 00:00 01:50 03:30

CANAL REUS TV 14:00 Notícies 14:30 10 Comarques 15:00 Souvenir 16:00 Notícies 16:30 10 Comarques 17:00 Souvenir 18:00 Notícies 18:30 Extraradi en viu 19:00 BA-BA. Infantil 19:10 Què? Non. Infantil 19:30 Esports en xarxa 20:00 Notícies 20:30 10 Comarques 21:00 Extraradi en viu 21:30 Muntanyes d’Aventura 22:00 Notícies 22:30 10 Comarques 23:00 Extraradi en viu 23:30 Muntanyes d’Aventura

TAC 12 15:30 Muntanyes d’Aventures 16:00 Notícies 12 16:30 Auditori 17:00 Dorsal 12 17:30 Muntanyes d’Aventura 18:00 Fanzivid Clip 18:15 Programació Infantil 19:30 Esports en Xarxa 20:00 Notícies 12+El Temps 20:30 IdEntitats 21:00 Autoindefinits 21:30 La Setmana 22:00 Noticies 12 + El Temps 22:30 IdEntitats 23:00 Autoindefinits 23:30 La Setmana 00:00 Xq no m’ho expliques 00:05 Evolució 00:30 Palettes

CANAL CATALÀ 10:30 Perspectives 11:30 Productes i serveis 12:00 La santa Missa 12:30 Productes i serveis 13:00 Perspectives 14:00 T-notícies. Redacció migdia 14:30 L’entrevista 15:00 Perspectives 16:00 T-notícies. Redacció migdia 16:30 L’entrevista 17:00 Perspectives 18:00 Working 18:30 Catalunya Opina 20:30 T-notícies. Redacció nit 21:00 Per llogar-hi cadires 22:00 Un món a mida 22:30 Anem a plaça 23:00 Especial Diada de Catalunya 23:30 La ronda

Notícies 3/24 Els matins Bocamoll Telenotícies comarques El medi ambient Telenotícies migdia Cuines La Riera Divendres El guardià Esport Club Espai Terra Telenotícies vespre Missatge del President de la Generalitat Nit 10 Pel·lícula: Blind horizon Divendres Notícies 3/24

FARMÀCIES TARRAGONA:

REUS:

Bru Roig, Blanca

Guillen-Navàs-Sentis-

Falset, 16 (Torreforta) (24 hores)

Villanueva

977.54.32.08

Av. Paisos Catalans, 116 dreta

Vidal Gotanegra, Ma Teresa

(24 hores) 977.32.27.51

Enginyer Cabestany, 2 (24 ho-

Llevat Brianso, Josep

res)

General Moragues,107 (Diürn)

977.21.69.59

977.31.30.46

TELÈFONS D’INTERÈS URGÈNCIES Bombers.................................................................................................... 085 Emergències................................................................................................112 Urgències (Ambulàncies)......................................................................... 061 CAMBRILS Ajuntament.................................................................................977 79 45 79 Policia local............................................................................... 977 79 45 66 Centre d’Assistència Primària (CAP)......................................977 36 30 74 SALOU Ajuntament................................................................................977 30 92 00 Policia local................................................................................977 30 92 12 VILA-SECA Ajuntament................................................................................977 30 93 00 Policia local................................................................................977 30 93 16 Ambulatori................................................................................. 977 39 40 27 TORREDEMBARRA Ajuntament................................................................................977 64 00 25 CAP.............................................................................................977 64 38 09 Policia local...............................................................................977 64 60 05

CINEMA CARTELLERA TARRAGONA OCINE TARRAGONA Ocine 1 Coneixeràs l’home dels teus somnis 16.00-18.00 Ocine 1 Predators 20.15-22.30-00.40 Ocine 2 Campanilla y el Gran Rescate 16.15-18.15 Ocine 2 Conocerás al hombre de tus sueños 20.00-22.15 Ocine 3 The karate Kid 18.30-22.00 Ocine 4 Todo lo que tu quieras 16.00-18.15-20.30-22.40-00.40 Ocine 5 The runaways 16.00-18.15-20.30-22.40/dv: 00.45 Ocine 6 Lope 16.00-18.15-20.30-22.40/dv:00.45 Ocine 7 Salvando las distancias 16.00-18.15-20.30-22.40/dv:00.45 Ocine 8 Vincere (VOSE) 17.00-19.30-22.00/dv:00.30 Ocine 9 Salt 16.15 - 18.20-20.30-22.40/dv:00.45 Ocine 10 Adele y el misterio de la momia 16.30 - 18.30-20.30-22.40 Ocine 10 Centurión dv:00.40 Ocine 11 Los Mercenarios 16.00 Ocine 11 Un pequeño cambio 18.00-20.15-22.15/dv: 00.15 Ocine 12 Origen 16.15-19.15-22.15 Ocine 13 Resident evil 3D 16.00-18.10-20.20-22.30/dv: 00.40 Ocine 14 The karate Kid 3-Digital 16.30-19.30-22.30 Ocine 15 Resident Evil 16.30-18.30-20.30-22.40-00.45 Ocine 16 El aprendiz de brujo 16.00-18.15-20.30-22.40/dv:00.45 ALTAFULLA CINEMES LES BRUIXES ALTAFULLA Les Bruixes 1 Resident evil Les Bruixes 2 Aprendiz de brujo Les Bruixes 2 Centurión Les Bruixes 3 Resident Evil Les Bruixes 3 Como perros y gatos Les Bruixes 4 Todo sobre mi desmadre Les Bruixes 4 Origen Les Bruixes 5 Salt

18.30-20.30-22.30-00.30 18.00-20.10-22.20 00.30 19.30-21.30-23.30 18.15 18.10-20.10 22.10 18.20-22.20

Les Bruixes 6 Les Bruixes 6 Les Bruixes 7 Les Bruixes 7

Predators 20.20-00.20 Sala 8 Centurion 20.30 - 22.30 Més informació al telèfon 977 754 978 Toy Story 3 18.00 Lope 20.00-22.00-00.00 Karate Kid 18.15-21.45.00.15 LAUREN REUS MULTICINES 16.10 - 18.10 - 20.10 - 22.15 LES BRUIXES CINEMES -ALTAFULLA: 977 651 421 Lauren 1 Adele y el Misterio de la momia Lauren 2 Lope 16.05 - 18.10 - 20.20 - 22.25 Lauren 3 Origen 17.00 VILA-SECA Lauren 3 Salt 20.00 - 22.20 OCINE VILA-SECA 16.10 - 18.10 Ocine 1 Salvando las distancias 16.15 -18.15-20.30-22.40/dv:00.45 Lauren 4 Un pequeño cambio 20.00 - 22.15 Ocine 2 Campanilla y el Gran Rescate 16.00 - 17.45 Lauren 4 Predators 16.00 - 18.10 - 20.20 - 22.30 Ocine 2 Predators 19.30 Lauren 5 El aprendiz de brujo 16.35 - 19.15 - 22.00 Ocine 2 Origen 22.00 / dv: 00.40 Lauren 6 The Karate Kid Ocine 3 Lope 16.00 - 18.10 - 20.30 - 22.40 / dv: 00.45 Lauren 7 Conocerás al hombre de tus sueños 16.15 - 18.35 - 20.35 - 22.35 16.10 - 18.20 - 20.20 - 22.20 Ocine 4 Resident Evil 16.00-18.00-20.00-22.00/dv: 00.30 Lauren 8 Salvando las distancias 16.20 - 18.35 - 20.35 - 22.35 Ocine 5 Resident Evil-3D 16.30-18.30-20.30-22.40/dv: 00.45 Lauren 9 3D-Resident Evil: Ultratumba Per a més informació i venda anticipada d’entrades: Ocine 6 El aprendiz de brujo 16.00 - 18.10 - 20.30 - 22.40 / dv: 00.50 www.laurencinemas.net Ocine 7 Un pequeño cambio 16.30 - 18.30 - 20.30 - 22.30 / dv 00.30 Ocine 8 The karate Kid 16.00 - 19.00 - 22.00 / dv: 00.40 EL VENDRELL Ocine 8 Un pequeño Cambio 17.30 Ocine 9 Salt 16.00-22.30 OCINE 11.45-16.00-18.15-20.30/dv:22.45-01.00 Ocine 10 Conocerás al hombre de tus sueños 18.15-20.20 Ocine 1 Aprendiz de brujo 11.30-16.30-19.30/dv:22.30-00.30 Ocine 9 Adele y el misterio de la momia 16.00-18.05-20.20-22.30 Ocine 2 Karate Kid / Div: 00.45 Ocine 3 Adele y el misterio de la momia 11.30-16.00-18.10-20.20/dv:22.30 Ocine 3 Salt dv: 00.40 Ocine 4 Un pequeño cambio 11.30-16.30-18.30 REUS Ocine 4 Conocerás al hombre de tus sueños 20.30/dv:22.30 REUS PALACE dv:00.30 Sala 1 Resident Evil: Ultratumba 16.00 - 18.15 - 20.30 - 22.45 Ocine 4 Karate kid 11.45 Sala 2 Salt 16.00 - 18.15 - 20.30 - 22.30 Ocine 5 Toy Story (Analògic) 16.00-18.15-20.30 Sala 3 Jugada perfecta 16.00 - 18.15 - 20.30 - 22.30 Ocine 5 Lope 22.40/dv:00.50 Sala 4 Karate Kid 16.00 - 18.35 - 22.15 Ocine 5 Predators 12.00-16.15-18.15-20.20-22.30/dv:00.40 Sala 5 Aprendiz de brujo 16.00 - 18.15 - 20.30 - 22.45 Ocine 6 Resident evil Sala 7 Toy Story 3 16.00 - 18.15 Ocine 7 Salvando las distancias 11.30-16.00-18.15-20.30-22.45/dv:01.00 11.45-16.10-18.20-20.30-22.40/dv:00.50 Sala 7 Mercenarios 20.30 - 22.30 Ocine 8 Resident evil 3D OCINE: 902 170 831 / 977 660 778 Sala 8 Predators 16.00 - 18.15


48 - diarimés

A L’ÚLTIMA

10/09/10

SUDOKU Nivell mitjà

Nivell difícil

CULTURA

OLÍVIA MOLET

L’ACUDIT Napi

Oriol Teixidor, juntament amb algunes de les seves obres.

LA IMATGE DEL DIA

cedida

L’art i la religió, units per l’obra d’Oriol Teixidor El Centre d’Art Cal Massó de Reus serà escenari aquest vespre de la inauguració de la mostra ‘Fe. Lustrationis’ el trànsit i l’ascensió. Durant l’acte d’inauguració de la Investigar la possibilitat de crear un mostra, que tindrà lloc avui, a parcamí espiritual a través de l’art contir de les nou del vespre, Oriol Teitemporani. Aquest és l’objectiu que xidor pretén sorprendre i interactupersegueix l’artista barceloní Oriar amb el públic per tal de donar per ol Teixidor en la mostra que oferirà a acabades definitivament les obres. En partir d’avui al Centre d’Art Cal Massó aquest sentit, doncs, i després que els de Reus, i des d’on vol enllaçar el món assistents passin per una primera sala artístic amb la religió a través de la seque els contextualitgona part del seu prozarà en els seus refejecte Fe, sota el títol de Teixidor va iniciar-se en rents, i per un espai on Lustrationis. I és que el món de l’art després es projectarà una peça Teixidor concep l’art de tenir una experiència de vídeo amb les fases com una força útil que d’un ritual, el públic serveix al desenvoluamb l’obra de Tàpies podrà encaminar-se a pament i sensibilitzaun indret on l’artista hi exposarà esció de l’ànima humana, i creu «plenacultures fetes de resina sobre els element» en la seva capacitat d’afavorir ments que han marcat la seva vida. És el recolliment, la concentració i la reen aquest moment quan Teixidor iniflexió. De fet, considera que el paral· ciarà un ritual, per tal de fer-ne parlelisme entre els dos móns és evident, tícips posteriorment els membres del i que a ell, la religiositat no li arriba ni públic. L’exposició es podrà veure fins des del Budisme, ni des del Cristianisal dia 20 de novembre. me, ni des de l’Islam, ni des del JudaEl jove barceloní va iniciar-se en el isme, sinó des de l’art contemporani. món de l’art ja fa quinze anys, mentre L’artista és el guanyador de la priera estudiant d’arquitectura i durant mera beca Cal Massó, i ja va presenuna visita a la Fundació Tàpies. I és tar a la capital del Baix Camp –a la que, segons explicava, va tenir una exgaleria Art Loft– la primera part de la periència reveladora davant de l’obra seva mostra Fe, que tractava sobre les d’aquest artista que el va fer adonar revelacions. Ara, en la segona etapa, que el seu camí era l’art contemporas’endinsa en el món dels rituals relini. Teixidor defineix el que va sentir en giosos, partint dels seus referents biaquell moment com «una intensa senbliogràfics i d’imatges, i en el qual desació de plenitud». fineix tres processos clau: la iniciació, MÒNICA JUST

Salou rep un grup d’esportistes de l’Alguer L’alcalde de Salou, Pere Granados, va donar ahir la benvinguda a una delegació d’esportistes formada per uns quaranta nens, joves i monitors de l’Alguer, que des d’ahir i fins diumenge realitzen una estada esportiva. REDACCIÓ

EL TEMPS Espai patrocinat per:

32

º

23º

Temperatura mínima Temperatura màxima

Estat del cel: Serè o poc ennuvolat en general, tot i que al sector central del litoral i Prelitoral hi haurà núvols baixos que deixaran el cel entre mig i molt ennuvolat fins a migdia. A la tarda, creixeran núvols d’evolució al Pirineu i muntanyes de l’interior del quadrant nord-est.

10 setembre 2010  

Diari gratuït del Camp de Tarragona