Page 1

més diari

DIVENDRES 4 DE JUNY DE 2010 núm. 1.555 www.diarimes.com

tarragona ~ reus ~ costaDaurada

AVUI TAMBÉ ESPORTS

La participació del CBT a Adecco Or la propera campanya perilla. P23

Càritas de Tarragona dobla el nombre d’usuaris atesos en un any SOCIETAT L’organització va passar d’atendre 47.000 persones el 2008 a 83.000 el passat 2009, tot i que no va veure incrementats els ingressos per les donacions. P3 OLÍVIA MOLET

Els guardonats, ahir al vespre, a Fira de Reus, amb els seus premis a la mà. El sopar de gala va ser tot un èxit.

Unes 600 persones omplen Fira de Reus en la gala dels Gaudí-Gresol PREMIS Van recollir el seu reconeixement Santi Santamaría, Eduard Punset, Miquel Calçada, Antoni Brufau, Jaume Arias, Jordi Bonet, Jaume Gil, Alejandro Blanco i el marit d’Ainoa Arteta, en substitució de la soprano. L’obra social d’Endesa també va ser premiada. P6


2 - diarimés

TARRAGONA

04/06/10

ACTUALITAT

L’‘skatepark’ del Francolí s’ampliarà i el del parc de la Ciutat es millorarà L’Ajuntament dóna resposta així a les demandes del col·lectiu i intenta reduir les queixes veïnals ESTHER VALCÁRCEL

Tot i que cada any hi ha més joves aficionats al monopa· tí, el nombre d’espais de la ciutat destinats a aques· ta pràctica no ha augmen· tat. Aquest fet ha provocat nombroses queixes veï· nals, pel «soroll i el perill» que comporta que els ado· lescents aprofitin diver· sos racons de la ciutat per fer us del seu monopatí. A la vegada, però, els skaters i els bikers ja fa temps que reclamen més pistes, així com la millora i l’amplia· ció de les ja existents. De fet, actualment, els únics espais habilitats per fer ús del monopatí són l’skate· park inaugurat fa més de dos anys al parc del Fran· colí i la petita pista del parc de la Ciutat. L’skatepark del Francolí, però, s’ha quedat petit i les reduïdes instal· lacions del parc del Fran·

colí necessiten una millora urgent. La regidoria de Joven· tut ha decidit plantar cara a aquesta situació. L’Ajun· tament s’ha reunit amb el col·lectiu d’skaters i bikers i s’ha compromès a ampli· ar l’skatepark del Francolí i millorar el del parc de la Ciutat. Els joves han traslla· dat a la regidoria quin són els elements i l’espai que es necessitaria per disposar d’una veritable pista per a monopatins i bicicletes al parc del Francolí. Entre aquest elements hi ha un bowl –un espai semblant a una banyera de grans di· mensions on els joves po· den fer les seves cabrioles–, i també s’ha demanat apla· nar el terreny perquè els bi· kers puguin instal·lar els seus propis elements. L’am· pliació i la creació dels di· ferents elements suposarà

CRISTINA AGUILAR

L’ampliació de l’skatepark del Francolí podria arribar a l’octubre. una inversió d’uns 200.000 euros, una quantitat ja pre· vista en els pressupostos municipals. Actualment, l’Ajunta· ment està acabant de de· finir els materials amb què s’ampliarà la pista, els

quals s’han d’adequar a aquest pressupost. La re· gidora de Joventut, Sandra Coloma, explicava ahir al Diari Més, que l’objectiu és que l’ampliació de l’ska· tepark del Francolí sigui una realitat entre l’octubre

i el novembre d’enguany. «Tot dependrà de la celeri· tat dels tràmits adminis· tratius», apuntava Coloma, que destacava que amb aquesta iniciativa «es pre· tén donar resposta a aquest col·lectiu i, alhora, oxige· nar el centre de la ciutat d’aquesta pràctica». D’altra banda, la regido· ra també recordava que, a través d’un dels tallers del programa Estiu Jove, s’ade· quarà el petit espai dedicat als monopatins del parc de la Ciutat. «Millorarem l’es· pai, el qual també es grafi· tarà», explicava Coloma. La regidora també va avançar que, pel que fa a les queixes veïnals provocades per l’ús dels monopatins, l’Ajunta· ment està estudiant actuar de mediador entre el col· lectiu d’skaters i els ciuta· dans que pateixen molès· ties.

SOCIETAT

CRISTINA AGUILAR

Els Mossos repartiran còmics sobre la violència de gènere als instituts REDACCIÓ

Els Mossos d’Esquadra re· partiran un còmic sobre la prevenció de la violèn· cia masclista a tots els ins· tituts de la ciutat. Es trac· ta d’un llibre protagonitzat per alumnat de secundària que presenta diferents situ· acions de violència i mostra les respostes que donen els adolescents a aquestes. Al final de cada capítol hi ha un apartat anomenat Im· portant!, en què s’infor· ma el jovent sobre els seus drets i les mesures de pro· tecció que cal prendre da· vant d’una possible agres· sió o abús. Els missatges varien depenent de les situ· acions, però en tots ells es fa un recordatori del telèfon d’emergències 112 en el cas

El centre municipal d’adults Fòrum ofereix més de mil places per al curs vinent El Centre Municipal d’Adults Fòrum oferi· rà per al curs vinent una amplia oferta formativa que va des la iniciació a la llengua catalana i cas· tellana fins a la prepara· ció per a proves d’accés a cicles formatius de grau superior o a la universitat per a majors de 25 anys, en total s’oferiran 1010 places. El regidor d’Ense· nyament, Joan Sanahu· jes, va afirmar ahir que que pel govern municipal «és una prioritat donar una segona oportuni· tat, a vegades és la pri· mera, a les persones que volen formar-se i acon· seguir un nivell profes· sional». Dels cursos que s’impartiran el proper curs, el regidor va desta· car «la preparació per a la prova d’accés a la Uni· versitat per a més de 45 anys i els grups d’alfabe· tització per a afavorir la integració de persones nouvingudes». Els ense· nyaments més demanats són les proves d’accés a cicle mitjà, cicle superi· or i accés a la Universitat. D’altra banda, el perfil de l’alumnat va des de jo· ves que no han acabat Se· cundària alumnes entre 20 i 40 anys i majors de 40 pel que fa als accessos. La preinscripció s’inicia· rà el pròxim dilluns dia 7 i pels nous alumnes serà del 16 al 23 de juny. REDACCIÓ

La Cambra explora l’Àfrica de l’Est

Calaf, l’artista de l’exposició Violència, per què?. que la situació es compli· qui. També dóna consells de protecció en situació de risc de matrimoni forçat i en tots els casos recoma· na contactar amb els Mos· sos d’Esquadra o els serveis d’atenció a la dona. Després de la presentació

del còmic, ahir, es va inau· gurar, a la seu dels Serveis Territorials d’Interior, l’ex· posició Violència, per què?, una mostra fotogràfica de l’artista Francesca Calaf que pretén fer reflexionar sobre tot allò que envolta la violència envers les dones.

Després dels bons re· sultats obtinguts en els darrers anys als països de l’Àfrica de l’Oest, la Cambra de Comerç de Tarragona s’ha fixat l’ob· jectiu de repetir aquest èxit a l’Est del continent. Segons explicava ahir la Cambra, la missió em· presarial a Kenya, Ugan· da i Etiòpia, que va cloure aquest dimecres, ha re· but una bona valoració per part dels quinze ex· portadors que hi han for· mat part. REDACCIÓ


TARRAGONA

04/06/10

Una gimcana per commemorar el Dia del medi ambient El Club dels Tarraconins organitza demà una gimcana per celebrar el Dia Mundial del Medi Ambient. Aquesta, adreçada a nens d’entre 5 i 12 anys, se celebrarà al passeig de les Palmeres i a la Rambla Nova entre dos quarts de deu i una del migdia. La majoria de les proves tenen un missatge ambiental, cívic o cultural de rerefons: els nens faran competicions i activitats de reciclatge, transport d’aigua sense canonades ni pèrdues, recerca d’objectes i arbres camuflats, percepció o d’eco-art. Les inscripcions es poden fer, de manera gratuïta, al web del club. Al final, tots els participants rebran un obsequi. REDACCIÓ

Tarragona celebra la festivitat del Corpus aquest cap de setmana Tarragona commemorarà aquest cap de setmana la festivitat del Corpus amb diferents activitats religioses i musicals. Demà dissabte començaran les celebracions, i aquest diumenge, dia de la festivitat, serà quan es concentrin la major part, com l’ofici religiós a les sis de la tarda i les processons a tres quarts de sis i a un quart de vuit de la tarda. REDACCIÓ

diarimés - 3

SOCIETAT

Càritas manté els ingressos però multiplica el nombre d’usuaris atesos L’entitat ha rebut 1’4 milions d’euros i ha donat cobertura a un miler de persones REDACCIÓ

Càritas de Tarragona ha mantingut aquest 2009 els ingressos provinents de l’Administració i, sobretot, de donatius particulars, en 1,4 milions d’euros, una quantitat lleugerament superior al 2008. La crisi, però, ha fet doblar el volum global d’usuaris –un total de 83.000 persones–, que ha desbordat les més de 100 càritas parroquials de l’Arxidiòcesi. En algunes fins i tot han com es triplicaven el nombre de clients, d’un any a l’altre. «Cada dia hi ha gent nova que ve a apuntar-

se, i aquest negoci nostre no busca guanyar clients, sinó perdre’ls», afirmava ahir el delegat de la Pastoral Social, Santiago Soro. La crisi ha obligat a reduir alguns programes per atendre les necessitats bàsiques on s’han dipositat el 70% dels recursos. De l’ingrés global, més d’un milió d’euros, és a dir, un 71%, es va destinar exclusivament a ajudes d’acció social, especialment a família i acollida, migració i persones sense sostre, a part d’altres cursos, projectes i serveis. Els 400.000

euros restants van ser per a cooperació nacional i internacional, i altres despeses –formació, comunicació, etc–. En total, més d’un miler de persones van ser ate-

de 900 els voluntaris que col·laboren a Càritas. Pel que fa al volum d’usuaris, gairebé s’ha duplicat –al 2008 n’hi va haver 47.000 i al 2009, més de 83.000–.

El nombre d’usuaris ha passat dels 47.000 de l’any 2008 a més de 83.000 l’any passat

Bona part dels 1’4 milions d’euros d’ingressos procedeixen de donacions particulars

ses per Càritas durant l’any passat. L’entitat, però, s’ha vist obligada a reorganitzar-se per donar resposta a l’augment de la demanda. D’altra banda, són més

Als robers s’han atès més de 30.000 persones, la gran majoria estrangers. Soro va posar d’exemple que, ara fa dos anys, només algunes delegacions de Càritas re-

INTEGRACIÓ

L’OMAC estrena un servei d’atenció a les persones sordes mitjançant webcam

partien menjar, però que ara ja es fa en totes. «És un moment de crisi molt dur i delicat i cal enfortir la solidaritat» va apuntar Soro, que tem que l’any vinent pugui haver-hi retallades en l’ajut econòmic. L’arquebisbe de Tarragona, Jaume Pujol, també va fer una crida a la solidaritat.

Francesc Roig, nou director D’altra banda, en la presentació de la memòria anual de Càritas d’ahir també es va presentar el seu nou director. És Francesc Roig, l’actual director en funcions. Vinculat al món de l’educació i la cultura, Roig haurà de ser elegit i ratificat en assemblea extraordinària el dia 10 de juliol. El candidat es va mostrar partidari «d’un canvi de xip» a nivell organitzatiu i d’apartar «la burocràcia, que està renyida amb l’acció social».

CRISTINA AGUILAR

És el segon ajuntament català amb aquesta tecnologia V.C.

L’Oficina Municipal d’Atenció Ciutadana (OMAC) compta, des d’ahir, amb un innovador sistema que permetrà a les prop de 300 persones sordes de la ciutat realitzar qualsevol tràmit a aquesta seu gràcies al suport d’un intèrpret de llen-

guatge de signes català. Tarragona esdevé així el segon ajuntament de Catalunya que disposa d’aquest servei d’interpretació on line. Els usuaris podran posar-se en contacte via web amb un intèrpret que alhora es comunicarà amb el tècnic municipal per tal de

facilitar la comunicació entre ambdues parts. D’aquesta manera, tal com va explicar la regidora de Polítiques d’Igualtat, Victòria Pelegrín, les persones que pateixen aquesta deficiència «podran fer un pas endavant pel que fa al seu nivell d’autonomia».

Aquest nou sistema beneficiarà prop de 300 persones a la ciutat.


4 - diarimés

TARRAGONA

04/06/10

TURISME

Dubrovnik, la «perla de l’Adriàtic», desmitifica la bonança del turisme de creuers

S.J.

L’expedició tarragonina coneix de prop l’experiència d’Atlas, que representa el principal operador turístic emissor i receptor de Croàcia SÍLVIA JIMÉNEZ

Els creuers no són la panacea per al sector turístic. Aquesta afirmació, si bé no és absoluta, és una de les principals lliçons extretes pels representants del sector turístic enviats pel Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona que durant quatre dies exploren l’experiència de Croàcia in situ de boca d’alguns del principals agents del sector del país. Dos directius del principal operador turístic emissor i receptor de Croàcia, Atlas, afirmaven davant la delegació tarragonina que els creuers són un dels principals mitjans per portar visitants a la ciutat de Dubrovnik, coneguda com la «perla de l’Adriàtic», però provoca certes reticències. Actualment reben un total de 900.000 passatgers que desembarquen en creuer

cada any. En un dia, asseguraven, podien arribar a la ciutat entre 7 o 8 creuers, quan l’ideal seria rebre’n 3 o 4. El reduït espai del nucli històric de Dubrovnik, el centre emmurallat que va ser reconstruït després de ser bombardejat reiteradament durant la guerra que va sacsejar el país durant la dècada dels noranta presenta puntes de força massificació. D’altra banda, el turisme del «tot inclòs», també habitual en els creuers només repercuteix en la població en les petites consumicions que realitzen els turistes a la ciutat. «Una altra cosa és el turisme de creuer que desembarca i que passa la nit a la ciutat. En aquest sentit, jo sempre he defensat que en el turisme de creuers s’han de posar les expectatives justes. És a dir, els creuers sumen,

però els creuers que fan escala només deixen que els turistes baixin unes tres o quatre hores», explicava ahir el president del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, Joan Aregio, en clara referència a l’objectiu de la ciutat de Tarragona de multiplicar els creuers.

A un nivell inferior D’altra banda, la reunió ahir a la ciutat croata de Dubrovnik amb els responsables d’Atlas va servir també per a desmitificar altres qüestions com ara la percepció d’aquest país eslau com un dels principals competidors a nivell turístic de les destinacions de la Costa Daurada. «Quan coneixes de prop la seva experiència la seva capacitat de generar efecte de competència és relativa», reconeixia el gerent

del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, Octavi Bono, que explicava que el cas de Croàcia es troba a un nivell inferior a la Costa Daurada pel que fa a oferta turística. «Tenim un producte més sofisticat des de molts punts de vista», puntualitzava Bono. Actualment, la ciutat de Dubrovnik té una capacitat de 40.000 llits. Els responsables d’Atlas destacaven que anys enrere la ciutat podia registrar el ple entre els mesos de maig i novembre. Actualment, la forma de viatjar ha canviat i el nombre de dies en què es registra el ple hoteler s’ha reduït considerablement. Dubrovnik té el seu principal mercat turístic a Alemanya i Itàlia i com a mercats potencials països de l’antiga òrbita soviètica: Rússia, Bulgària, Romania, Albània.

A la imatge de dalt, Alejandro Fernández, Josep Graset, Francesc Josep Miró i Joan Aregio. A baix, un moment del recorregut per la ciutat de Dubrovnik.

TURISME

S.J.

Visita tarragonina al resort del grup hoteler Valdamar de Croàcia L’expedició de Tarragona va visitar ahir a la tarda el resort a Dubrovnik del grup hoteler Valdamar de Croàcia, un dels més importants del país, que compta amb més d’una vintena d’hotels. El resort gaudeix de 400 habitacions, més una presidencial, zones d’spa, sales de conferències i convencions, restaurants i un gran complex lúdic amb vistes al mar. S.J.

Una fotografia de família a terres croates.


TARRAGONA

04/06/10

El PP recolza les demandes del col·legi de Sant Salvador La regidora del grup municipal del PP, Judith Heras, va manifestar ahir el seu suport al col·legi de Sant Salvador davant la retallada de mestres que està patint el centre des del curs passat. «No puc evitar manifestar la meva sorpresa pel fet que un govern que es diu d’esquerres opti per estalviar en educació», assenyalava Heras, que alertava que aquesta retallada de recursos «agreujarà la difícil situació que viu el sistema educatiu». La regidora popular també apuntava que existeixen indicis «que ens porten a afirmar que la Generalitat retallarà en més centres escolars de Tarragona partir de l’any que ve». REDACCIÓ

OBRES

LITERATURA

diarimés - 5

CRISTINA AGUILAR

Els venedors del Mercat i la RSAT volen més informació sobre les obres Afirmen que hi ha restes que s’han destapat més d’un cop REDACCIÓ

Les excavacions arqueològiques que s’estan realitzant al voltant del Mercat Central de Tarragona i, concretament, les del carrer Colom, preocupen als venedors d’aquest equipament i a tots els comerciants de la zona. Per aquest mateix motiu, el president de l’Associació de Venedors del Mercat Central, Albert Ribot, es va reunir durant la jornada d’ahir amb el President de la Reial Societat Arqueològica Tarraconense, Rafael Gabriel, el qual va explicar totes les actuacions que s’han realitzat fins ara pels arqueòlegs a l’en-

torn del Mercat. Tant Ribot com Gabriel van coincidir a afirmar que hi ha diverses restes que s’han destapat i tapat en tres ocasions, un fet que els venedors consideren estrany. Per la seva banda, Gabriel, també manifestava ahir que obrir tantes vegades el mateix tram i tornar-lo a tapar «es cremar la pólvora del rei, llançar els diners». Per tot plegat, l’Associació de Venedors del Mercat Central reclama que «s’expliqui clarament» què s’ha excavat fins ara, en quins trams i en quin percentatge. Gabriel també apuntava

que aquesta informació es bàsica «per saber quant de temps ens queda encara de treball arqueològic o quan ens costarà aquesta tasca». El president de la Reial Societat Arqueològica Tarraconense també va aprofitar per criticar «la destrucció» de, segons ell, les restes romanes d’un aqüeducte que es va produir durant la setmana passada. En aquest sentit Gabriel sentenciava que «sembla que es pugui desmuntar tot com si res i això és totalment il·lògic. Quan es parla del futur d’unes restes tot és opinable, però estem veient coses molt rares».

Presenten un llibre sobre els moviments socials Marc Suanes, historiador i activista, va presentar ahir a Tarragona el seu nou llibre, Plantant cara al sistema. Sembrant les llavors del canvi, a la seu del Consell Comarcal del Tarragonès. El llibre, tal com el seu autor indica en el pròleg, intenta trencar el mite que al Tarragonès i a la capital del Camp mai no hi passa res. REDACCIÓ


6 - diarimés

REUS

04/06/10

GUARDONS

El sopar de gala dels Gaudí-Gresol aplega 600 persones a Fira de Reus La quarta edició dels guardons va tornar a ser un èxit i només la soprano Ainhoa Arteta va fallar OLÍVIA MOLET

ANTONI RAMOS

Fira de Reus es va vestir ahir de gala per acollir el lliurament dels Premis Gaudí-Gresol a la Notorietat i la Excel·lència, organitzats per la Fundació Gresol i que enguany han arribat a la seva quarta edició. Més de 600 persones es van donar cita en la cerimònia d’entrega dels guardons i posterior sopar. Entre els assistents hi havia el bo i millor de la societat civil de la ciutat, la comarca i la província, com l’alcalde de Reus, Lluís Miquel Pérez; el president de la Fundació Gresol, Antoni Pont; el president de la Cambra de Comerç de Reus, Isaac Sanromà; l’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, o el conseller delegat de La Vanguardia Digital, Lluís Foix, que van ser alguns dels lliuradors de la reproducció feta en bronze del bust d’Antoni Gaudí, obra de l’escultor Joan Matamala.

Fira de Reus es va omplir ahir de gom a gom en el sopar de gala en què es van lliurar els Premis Gaudí-Gresol.

Ainhoa Arteta, única absent

Miquel Calçada va ser l’estrella mediàtica més sol·licitada pels assistents a la vetllada

Els grans protagonistes de la vetllada, però, van ser els deu premiats, que van recollir el premi personalment, amb excepció de la soprano Ainhoa Arteta, que per motius professionals no va poder assistir finalment al sopar de gala i que va delegar en el seu marit Jesús Garmendia. Les estrelles mediàtiques premiades van ser el polifacètic Miquel Calçada; el cuiner Santi Santamaria, i

el president del del Comitè Olímpic Espanyol, Alejandro Blanco, però entre els guardonats ahir també hi havia el president de Repsol YPF, Antoni Brufau; el periodista Jaume Arias; l’arquitecte Jordi Bonet; el comunicador Eduard Punset; l’empresa Endesa, i el representant local, l’economista Jaume Gil Aluja. Un dels guardonats més sol·licitats pels assistents

va ser Miquel Calçada, que va assegurar que «em va sorprendre molt el premi, però estic molt content per ser avui aquí». El polifacètic artista va comentar sobre el seu vessant professional que «l’etapa dels viatges ha quedat tancada perquè és una fórmula molt explotada», i també va anunciar que «a finals de juny iniciaré un projecte a Catalunya Ràdio sobre eines de vehiculatge emocional». L’advocat, economista i divulgador científic Eduard Punset va mostrar la seva ironia i va agrair que «algú s’hagi adonat que la vida és

abans que la mort per rebre aquest premi». Un altre dels personatges rellevants guardonats va ser el cuiner Santi Santamaria que va explicar que «un premi sempre és benvingut i encara més un com aquest que premia la societat civil». Santamaria es va mostrar «content de formar part de les persones que han rebut aquest guardó». El president del COE, Alejandro Blanco, també va mostrar-se «satisfet» de rebre el bust d’Antoni Gaudí, que va lliurar-li l’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros. Abans de l’en-

trega de premis, Blanco va conversar amb el president de la candidatura als Jocs del Mediterrani Tarragona 2017, Mario Rigau. Abans de la gran gala d’entrega de premis, bona part dels premiats i lliuradors van realitzar una visita al Gaudí Centre de Reus per tal de conèixer de més a prop l’obra de l’arquitecte. Després de la visita, la comitiva es va desplaçar a les instal·lacions de Fira de Reus, on els deu premiats van signar el Llibre d’Honor de la Fundació Gresol, com a acte previ al sopar de gala on es van lliurar els premis.

El jutge instructor retorna les joies i antiguitats robades a Riudecols al noble Llorenç Jaume El jutge instructor del cas de robatori de joies i antiguitats en una casa de Riudecols va decidir retornar les peces recuperades al seu propietari, el noble Llorenç Jaume Grau. Aquestes peces van ser robades el passat mes de març a Riudecols per dos ciutadans romanesos que van ser detinguts a Riudoms dies després. Entre aquestes peces hi ha el reliquiari de Santa Baldesca, reclamat per l’Ajuntament de Villanueva de Sijena com a propietat del monestir del municipi. L’advocat del consistori, Jorge Español, demanarà que aquesta decisió sigui revocada i que les peces continuïn sota custodia judicial fins que es resolgui el cas. L’alcalde de Sijena, Alfonso Salillas, creu que entre les peces recuperades podria haver-hi alguna més propietat del monestir i per això va sol· licitar poder veure les joies i antiguitats, petició denegada pel jutge perquè l’Ajuntament de Sijena és acusació popular i no particular, un fet que sí permetria revisar les peces. Per aquest motiu, el proper dia 10 de juny, se celebrarà una vista per tal de tractar la decisió del jutge de no acceptar el consistori del poble d’Osca com a acusació particular. D’altra banda, fa uns dies, des de l’Ajuntament de Sijena també es va aprovar un decret en què se sol·licitava a Llorenç Jaume Grau que acredités documentalment que el reliquiari de Santa Baldesca és de la seva propietat.


REUS

04/06/10

UBR i el Consell, junts pel sistema arbitral de consum El president del Consell Comarca del Baix Camp, Josep Masdeu, i la nova presidenta de la Unió de Botiguers, Leonor Barto· lí, van signar ahir dijous un conveni per tal de fo· mentar l’adhesió dels comerços al Sistema Ar· bitral de Consum. El con· veni estableix que la UBR informarà els socis del funcionament i avantat· ges de l’arbitratge de con· sum i en fomentarà l’ad· hesió. REDACCIÓ

AGRICULTURA

El proper dilluns dia 7 de juny a les dotze del mig· dia i a l’auditori del Cos· mo Caixa de l’Obra Soci· al La Caixa, de Barcelona tindrà lloc l’acte de lliu· rament dels Premis del Consell Audiovisual de Catalunya el CAC a l’Escola en la VII Convocatòria. L’Institut Roseta Mau· ri de la ciutat de Reus ha quedat finalista pel seu treball la Ràdio a l’Esco· la. REDACCIÓ

CEDIDA

El Mas Barrufet es convertirà en seu internacional dels fruits secs L’edifici, de 4.500 metres quadrats, es troba ubicat a la zona del Tecnoparc Imatge virtual de l’aspecte que oferirà el Mas Barrufet, a la zona del Tecnoparc. MÒNICA JUST

L’Institut Roseta Mauri, finalista dels premis del CAC

diarimés - 7

El Consell Internacional dels Fruits Secs, conegut també com fundació INC, tindrà una seu social prò· pia i permanent a la ciutat de Reus. L’emplaçament escollit és l’edifici del Mas Barrufet, ubicat a la zona del Tecnoparc. Fins ara, aquest orga· nisme, que es va crear l’any 1983, no disposava d’instal·lacions pròpies, tot i que es trobava a la Cambra de Comerç de Reus. Final· ment, doncs, i malgrat que altres zones productores de fruits secs com Turquia, Califòrnia o Itàlia també optaven a acollir la seu del

Consell, la junta va escollir Reus com a «capital mundi· al» d’aquests productes. Per tal de poder tirar en· davant el projecte, l’Ajun· tament ha cedit a la fun· dació el Mas Barrufet, de 4.500 metres quadrats, i els terrenys, en els quals s’hi ubicarà la plantació d’un Arboretum d’aproxima· dament 2.500 metres qua· drat. En aquesta extensió s’hi plantaran una dotzena d’espècies diferents d’ar· bres de fruits secs i varie· tats. L’edifici serà restaurat pels arquitectes Lluís Tar· ragó i Olga Tarragó. El pressupost total és d’uns 825.000 euros, i en el

finançament s’hi han su· mat tant el Ministeri com la Conselleria d’Agricultura, segons va explicar l’alcalde de Reus, Lluís Miquel Pé· rez. A més, Pérez va posar de relleu que en aquest pro· jecte hi conflueixen dife· rents elements de dinamit· zació i una gran capacitat de competir a nivell inter· nacional. Per la seva banda, el fun· dador i president d’honor del Consell Internacio· nal dels Fruits Secs, Anto· ni Pont, va mostrar la seva satisfacció per haver pogut tirar endavant la iniciativa que, segons va remarcar,

«permetrà crear més llocs de treballs i fer més pro· jecció internacional sobre aquests productes». Així, va voler recordar que, des que s’han comprovat cien· tíficament els beneficis dels fruits secs per a la salut, «el seu consum ha incremen· tat de manera espectacular a nivell internacional». A més, l’emplaçament de del Mas Barrufet, dins del Tecnoparc, facilitarà la col· laboració amb la URV, per unir esforços en els estudis sobre les propietats nutri· cionals dels fruits secs, tal com va posar sobre la tau· la el director de la Unitat de

Nutrició de la Facultat de Medicina de la URV, Jordi Salas-Salvadó.

Seu del Congrés Mundial D’altra banda, la Funda· ció INC també preveu que la capital del Baix Camp esdevingui la seu del Con· grés Mundial de Fruits Secs de l’any, durant el qual es commemorarà el 30è ani· versari de l’ens i es preveu inaugurar la nova seu. Durant els darrers anys, el Congrés es va celebrar en grans ciutats com ara San· tiago de Xile o Pequín, amb una participació de gairebé un miler de persones.


8 - diarimés

REUS

04/06/10

TRANSPORT AERI

Aena aprova mesures per millorar la situació dels controladors aeris Els serveis d’obligat compliment només es podran fer durant tres mesos a l’any M.J.

Aena implantarà una nova regulació dels serveis d’obligat compliment, que els limitarà a tres mesos a l’any –sempre que no sorgeixin circumstàncies que es considerin extraordinà-

ries. L’objectiu d’aquesta mesura és, segons l’empresa, el de millorar la conciliació laboral i familiar del col·lectiu dels controladors aeris. La proposta es va presentar dimarts a la taula de ne-

gociació col·lectiva, però a dia d’ahir, segons Aena, no havia estat acceptada «perquè el sindicat de controladors vol que aquests serveis es paguin com a hores extres». Tot i això, però, va decidir tirar endavant aques-

ta mesura –que entrarà en vigor d’aquí a uns deu diesi continuar les negociacions amb els sindicats. Així, doncs, a partir d’ara només es podrà avisar els controladors per realitzar serveis obligatoris tres me-

sos a l’any, de manera que, durant els nou restants, «només hauran de complir els seus torns habituals», tal com va apuntar la mateixa empresa. Per tal de posar-ho en pràctica, es publicarà un llistat rotatori dels treballadors que podran ser cridats cada mes per realitzar aquests serveis obligatoris. Tal com va afirmar Aena, la selecció es realitzarà segons tres criteris: menor jornada mensual, menor nombre de serveis obligatoris a l’any i menor antigui-

tat en el servei. Aena va informar d’aquesta mesura ahir després que els controladors de la torre de l’Aeroport de Reus denunciessin la seva situació laboral «precària» i les «pressions constants» per part de l’empresa, que han obligat alguns treballadors a agafar baixes per estrès i ansietat. Segons els tècnics, la falta de personal va obligar durant la setmana a tancar intermitentment la torre de control, «fet que posa en perill la seguretat del trànsit aeri».

COMERÇ

Unió de Botiguers organitza la VII mostra d’aparadors de Sant Pere REDACCIÓ

La Unió de Botiguers de Reus organitza enguany la VIII Mostra d’Aparadors de la Festa Major de Sant Pere, amb l’objectiu de promoure la festa des del vessant del carrer i del dia a dia, a més de reconèixer i descobrir la producció dels treballs realitzats per les botigues i contribuir a potenciar la Festa Major de Sant Pere - Festa Tradicional d’Inte-

rès Nacional. Els aparadors estaran exposats entre els dies 15 i 30 de juny, i han de tenir com a temàtica central la Festa de Sant Pere. Hi podran participar tots els comerços que formin part de la UBR i que hagin tramès la butlleta d’inscripció abans del dia 11 de juny. Els tres aparadors més originals rebran tres mencions, i el veredicte es donarà a conèixer el 22 de juny.


REUS

04/06/10

diarimés - 9

FESTES

OCI

Els infants de Reus omplen la plaça del Mercadal per celebrar el Corpus

Dissabte obre portes la discoteca Totem Reus al carrer Amargura

La coca amb cireres i l’Ou com balla, protagonistes del primer dia de festa OLÍVIA MOLET

ANTONI RAMOS

Reus va celebrar ahir el primer dia de Corpus amb la trobada centenars d’infants de les escoles de la ciutat a la plaça del Mercadal. Els petits reusencs van gaudir de les actuacions de la Mulassa i els Gegants, a banda de degustar la tradicional coca amb cireres i gaudir de l’espectacle de l’Ou com balla, que es podia veure a l’atri de Sant Sebastià de la plaça del Castell. La jornada festiva, però, va iniciar-se de ben aviat, ja que a les nou del matí els membres dels AEG MD Montsant-V Cim i MD Misericòrdia van realitzar el Toc de Festa des del Campanar de Sant Pere. Amb el repic de les campanes, la Mulassa i els Gegants van sortir en cercavila des de l’Ajuntament, recorrent diversos carrers del nucli antic de la ciutat. A la tarda, es va repetir el Toc de Festa i la sortida dels elements festius, mentre que a a les set de la tarda es va fer una nova degustació de coca amb cireres per a tothom. La festa del Corpus va viure ahir la seva primera jornada, però l’activitat no

La plaça del Mercadal va omplir-se ahir amb centenars de nens i nenes, que van celebrar el Corpus.

Els infants de les escoles bressol de la ciutat seran els que celebraran avui la festa del Corpus s’atura, ja que a la jornada d’avui serà el torn dels infants de les escoles bressol de la ciutat, que gaudiran de les actuacions de la Mulassa i els Gegants i de la coca amb cireres. A l’atri de Sant Sebastià es podrà veure l’Ou com balla.

Dissabte serà una jornada especial, ja que Reus celebrarà la proclamació de Sant Pere com a Festa Patrimonial d’Interès Nacional. Així, a les onze del matí es presentaran els gegants Vitxets Petits, a la plaça del Mercadal. A la tarda, la cercavila del Canó anunciarà l’arribada de la festa a Reus. Posteriorment, a les set de la tarda, s’encendrà la Tronada excepcional i un gran esclat amb la ballada

dels elements festius de la ciutat. El Corpus clourà la celebració diumenge amb una missa a la Prioral de Sant Pere, la Processó del Corpus i la ballada final dels Nanos, la Mulassa, els Gegants i l’Àliga. El mateix diumenge al matí, la Congregació Mariana realitzarà les seves tradicionals catifes de Corpus, una al Fossar Vell i l’altra a la Prioral.

REDACCIÓ

L’oci nocturn de la ciutat està d’enhorabona, ja que aquest dissabte, a partir de les dotze de la nit, obrirà portes la discoteca Totem Reus, situada al carrer de l’Amargura, número 44. Aquest nou espai d’oci nocturn, que està destinat al públic de 30 anys en endavant, oferirà grans èxits de la mú-

sica dels 80 i 90 en un ambient agradable. Segons el seu impulsor, aquest nou local ve a cobrir les necessitats d’un target de públic que a Reus encara no tenia un espai d’oci nocturn. Durant els mesos d’estiu, la nova discoteca obrirà divendres i dissabte entre les dotze de la nit i les cinc de la matinada.


10 - diarimés

PUBLICITAT

04/06/10


CAMP DE TARRAGONA

04/06/10

diarimés - 11

TURISME

roser sans

Els hotelers de la Costa Daurada inicien optimistes la temporada d’estiu amb la mirada fixada en el mes de juliol De moment, es preveu que aquest juny l’ocupació arribi al 80% ESTHER VALCÁRCEL

El mes de juliol serà decisiu per superar els resultats turístics d’aquest estiu a la Costa Daurada. Així, ho explicava ahir al Diari Més el vicepresident de Associació Hotelera Salou, Cambrils i la Pineda, Josep Antoni Padró, que va avançar que els nivells d’ocupació d’aquest final de maig han estat força positius i que, segons el nombre de reserves, el juny també es preveuen «uns bons resultats». De fet, l’ocupació hotelera registrada a la Costa Dau-

rada durant el juny del 2009 no va arribar al 80%, un resultat que enguany s’espera superar. Tot i que continua la tendència de reservar a última hora, el nombre de consultes rebudes fa que els hotelers també siguin optimistes amb les previsions dels mesos d’agost i setembre. «És l’època per excel·lència de les vacances», apuntava Pedró. Tot dependrà doncs, del juliol. «L’ocupació que obtindrem durant aquest mes encara és una incògnita, els resultats seran decisius

a l’hora de valorar el rendiment d’aquest estiu», explicava el vicepresident de l’Associació d’Hotelers, que recordava que durant el juliol de l’any passat l’ocupació hotelera es va situar entre un 69 i un 71%, un resultats que també s’esperen superar. D’altra banda, tot i que de moment el nombre de turistes arribats a la Costa Daurada entre el maig i el juny no té res que envejar als any anteriors, Padró recordava que els preus han baixat, fet que repercutirà

NÀUTICA

cedida

El primer vaixell elèctric de l’Estat parteix des de Cambrils cap a Mallorca El delegat del Govern, Xavier Sabaté, va visitar ahir al Club Nàutic de Cambrils els impulsors del primer vaixell elèctric de l’Estat, Xavi Prats i Joan Carles López. El delegat del Govern els ha encoratjat pel projecte que han desenvolupat i els ha animat en la travessia que van iniciar ahir per la tarda des de Cambrils en direcció a Palma de Mallorca. REDACCIÓ

El mes de juliol serà decisiu a l’hora de valorar la temporada turística a la Costa Daurada. directament en els beneficis finals. Pel que fa a l’estada mitjana dels visitants, tot apunta que es mantindrà la tendència. «La crisi ha provocat que els turis-

moment, els visitants que més han augmentat enguany a la Costa Daurada són els procedents de Rússia, mentre que el públic britànic, alemany i holandès continua baixant.

MANCOMUNITATS

Salou i Vila-seca gestionaran els recursos hídrics de manera conjunta REDACCIÓ

Sabaté, amb els impulsors del projecte, ahir a Cambrils.

tes escurcin les seves vacances», recordava Padró, que apuntava que aquest fet també ha provocat que augmenti el nombre de visites els caps de setmana i els ponts. D’altra banda, de

Els ajuntaments de Salou i de Vila-seca establiran una mancomunitat per gestionar els recursos hídrics comuns. Ahir van aprovar els estatuts d’aquesta figura que permetrà donar una entitat jurídica a la tasca de col·laboració establerta entre els dos municipis per a la gestió de l’aigua potable.

El regidor de l’Àrea Econòmica i Hisenda de l’Ajuntament de Salou, Jesús Barragán, va explicar que els estatus recullen l’esperit de col·laboració entre els dos ajuntaments. L’alcalde de Vila-seca, Josep Poblet, es va mostrar «orgullós de la feina i col·laboració establerta durant més de vint anys» i

de «poder crear una figura que dóna fortalesa jurídica al treball realitzat». El seu homòleg de Salou, Pere Granados, va destacar que «el futur de les administracions públiques passa per unir esforços, com estem fent des de l’Ajuntament de Salou amb el de Vila-seca des de fa més de 20 anys».


12 - diarimés

CAMP DE TARRAGONA

04/06/10

VILA-SECA

CRISTINA AGUILAR

Vila-seca es dóna a conèixer amb un innovador vídeo promocional És un treball de dos anys i prop de 15.000 euros de pressupost V. CASTILLO

L’Ajuntament de Vila-seca i el Patronat Municipal de Turisme van presentar ahir una innovadora pel·lícula promocional sobre la localitat, titulada Vila-seca per a tu! Es tracta d’un vídeo enregistrat amb una moderna tecnologia al més pur estil Hollywood. Segons l’alcalde de Vilaseca, Josep Poblet, la innovació resideix en «l’altíssima definició de la imatge i en una música de gran impacte creada per professionals de la creació de bandes sonores». A més, expressa molt bé «els sentiments i les emocions que volem asso-

ciar al sector turístic de Vila-seca». El vídeo explica el dia a dia a la localitat mitjançant quatre grans blocs: el municipi i el seu entorn, les festes i altres activitats lúdiques, la tranquil·litat i la gastronomia i, finalment, l’oferta global d’oci de tot l’any. Tal com va assegurar el president del Patronat Municipal de Turisme, Xavier Graset, «una imatge val més que mil paraules», i per això l’objectiu d’aquesta filmació és donar a conèixer la zona mitjançant imatges reals que mostrin els espais i la vida tal com són i que,

El vídeo promocional es va presentar a una de les sales dels Ocine de Vila-seca.

El projecte es basa en tecnologies modernes i els valors associats al sector turístic de la zona

La pel·lícula es podrà veure durant uns dies a l’espai web del Patronat Municipal de Turisme

en acabar la projecció, els espectadors pensin quan vindran. A més, també té una segona finalitat, que és atorgar unitat a aquest destí turístic. Aquesta pel·lícula de nou minuts i mig de durada va

ser gravada al llarg de 20 jornades durant dos anys, per tal d’aconseguir imatges de tots els esdeveniments de la localitat. Graset va assegurar que serà «un important suport per al sector turístic». El vídeo es podrà veure

en un parell de dies penjat a l’espai web del Patronat. També es faran diferents versions més curtes i, tot i que de moment no es planteja la possibilitat imminent d’emetre’l per televisió, sí que es farà servir a les fires turístiques. El pressupost per a l’elaboració d’aquesta pel·lícula ha estat de 15.000 euros, un preu «molt acceptable», segons Graset, per a la seva qualitat.

Unió de Pagesos vol frenar els robatoris al Camp de Tarragona Unió de Pagesos de Catalunya demanarà reunir-se amb la consellera de Justícia de la Generalitat, Montserrat Tura, i amb el conseller d’Interior, Joan Saura, per tractar els problemes derivats de l’onada de robatoris que pateixen moltes explotacions agrícoles del Camp de Tarragona. El sindicat vol d’aquesta manera expressar la seva preocupació pels retards que es produeixen en els judicis contra els autors d’aquests delictes, ja que els afectats no poden recuperar el material fins després de les vistes. També volen reprendre les reunions entre pagesos i Mossos d’Esquadra amb la finalitat de fixar estratègies per reduir aquests robatoris i per demanar més vigilància dels punts de venda i compra d’aquests materials robats. A més, a partir d’avui també s’activaran patrulles rurals a alguns municipis com Mont-roig del Camp, Alcover, Riudoms o el Morell. REDACCIÓ


CAMP DE TARRAGONA

04/06/10

diarimés - 13

CAMBRILS

EMPRESES

FIRES

Medi Ambient licita la millora de les platges de Ponent de Cambrils

La Seda ven la fàbrica d’IQA de Tarragona a AIAC por 23 millones

Comença la 53a edició de la Fira Multisectorial de Cambrils

ACN

El Ministeri de Medi Ambient ha tret a licitació les obres d’estabilització de les platges de Ponent de Cambrils. Així ho anunciava dimecres la Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i del Mar, amb un pressupost que ascendeix a 857.630 euros. Les obres consistiran, principalment, en la substitució

de l’actual espigó deteriorat per un de més efectiu, i la regeneració de la platja. Les actuacions es localitzen al marge esquerre de la desembocadura de la riera de Riudecanyes. L’objectiu és recuperar i protegir una zona de platja molt degradada pels temporals, així com la seva recuperació mediambiental.

REDACCIÓ

La Seda de Barcelona va tancar ahir la venda de la seva filial Industrias Químicas Asociadas (IAQ) per 23 milions d’euros al fons American Industrial Acquisition Corporation (AIAC), segons va informar la mateixa companyia. La química va convocar el passat novembre un concurs per vendre la planta

de producció d’òxid d’etilè i, durant el procés, set empreses s’hi van mostrar interessades. El president de La Seda, José Luis Morlanes, va dir ahir que ha decidit vendre IQA a aquest grup perquè presentava la millor oferta i compta amb una política d’inversions que garanteix el futur creixement de les instal·lacions i empleats.

CELEBRACIÓ

cedida

Les catifes de Corpus lluiran a l’Ametlla de Mar aquest diumenge A les set de la tarda es farà la processó redacció

L’Ametlla de Mar engalanarà, un any més, els carrers del municipi amb les catifes de flors de Corpus en la 26a edició d’aquesta tradició sorgida el 1985, gràcies a la iniciativa d’uns pocs veïns del municipi. Ja fa setmanes que els veïns de la Cala estan fent els darrers preparatius del prop d’un quilòmetre de catifes on, a banda de les flors també s’utilitzen altres els materials com marro de cafè, xiprer, flors silvestres, grava i clofolla d’arròs, que serveixen per dibuixar formes capricioses al terra.

societat

Els dissenys de les catifes els fan els alumnes de 3er d’ESO de l’IES Mare de Déu de la Candelera, que també col·laboren en la seva elaboraciós. A canvi, el Patronat Municipal de Turisme els ajuda a finançar el viatge de final de curs. El Patronat a més destina prop de 12.000 euros a donar suport a la feina de les quatre agrupacions veïnals existents per la compra de materials i promoció de la festa. Segons Antoni Montagut, regidor de Turisme, «des del Patronat de Turisme tornem a donar suport als veïns per

Els dissenys de les catifes els fan alumnes de 3r d’ESO. dur a terme les catifes. També, des de l’Ajuntament la brigada està ajudant a totes les associacions a preparar la festa. A més, des del Patronat volem felicitar els alumnes que enguany han fet uns dibuixos preciosos. Llàstima que només n’hem pogut

cedida

El passat dimarts els alumnes de Country Line Dance del Club Sant Jordi de la Caixa Catalunya, van celebrar un berenar de final de curs que va acabar amb una gran ballada i on van passar-ho molt bé. Bon estiu a tots!

triar cinc o sis». Diumenge, a partir de les set del vespre, tindrà lloc la processó del Corpus Cristi organitzada per la Parròquia de la Purificació on els nens i nenes de la 1a Comunió caminaran sobre les catifes.

REDACCIÓ

La Fira Multisectorial de Cambrils arriba enguany a la seva 53a edició. Avui, a les dotze del migdia, se celebrarà la seva inauguració, amb la presència de diferents representants polítiques, tant municipals com de la Generalitat. Els més de 35.000 metres quadrats que ocu-

pa aquesta mostra estan instal·lats al Recinte Firal cambrilenc. La inauguració oficial se celebrarà amb la tallada de la cinta, a l’inici del Passeig Albert. A dos quarts de dos del migdia es realitzaran els parlaments de les autoritats al Parc del Pinaret. La fira es podrà visitar durant tot el cap de setmana.


14 - diarimés

CATALUNYA

L’estada del rei a l’Hospital Clínic de Barcelona va costar 5.000 euros al dia L’hospitalització del monarca espanyol Juan Carlos de Borbó a l’Hospital Clínic de Barcelona va costar 25.000 euros, a raó de 5.000 euros el dia. L’hospital ja ha facturat a la Casa Reial espanyola aquesta quantitat, que inclou el tancament de la totalitat de la planta privada Barnaclínic, de 16 habitacions, segons informa el diari digital directe.cat. La factura, però, no inclou els costos mèdics del tractament ni de l’operació, un cost que pagarà la sanitat pública, en una combinació de pagament públic i privat insòlita fins al moment. La Zarzuela va reservar les 16 habitacions de Barnaclínic al·legant «raons de seguretat» però, finalment, només se’n van utilitzar 8, on van instal·larhi escortes, membres del cos militar que acompanya el monarca i el personal administratiu del rei. A més, també va fer falta habilitar una sala per les recepcions oficials, on el monarca espanyol va rebre diverses visites com les de Montilla o Zapatero. La factura dels 25.000 euros no inclou les despeses de cirurgians, instrumental i quiròfans de la intervenció pública, que de moment els ha pagat l’Administració catalana a l’espera que siguin facturats a Madrid. AGÈNCIES

04/06/10

IMMIGRACIÓ

Camacho anuncia que portarà al Senat una moció per regular la burca ERC demana un debat ampli sobre el tema i CiU no veu prioritària la regulació ACN

La presidenta del PP català, Alícia Sánchez-Camacho, va anunciar ahir, com a senadora, la presentació a la Cambra Alta, ahir mateix, d’una moció per regular l’ús de la burca i el nicab a nivell estatal. «És un tema que afecta els drets de les dones i no farem cap pas enrere», va afegir. Segons la dirigent popular, el Senat «és on s’han de debatre aquests assumptes. I a Catalunya tenim un gran número de població musulmana».

Camacho va contraposar l’actitud del PP amb la del PSC en matèria d’immigració. Segons la presidenta del PPC, cal una «política valenta i decidida».

Iniciatives municipals L’anunci de Camacho va arribar el dia després que el PSC aturés la iniciativa de l’alcaldessa de Cunit, Judith Alberich, que volia portar al Senat el debat sobre l’ús del vel integral. El grup de l’Entesa Catalana de Progrés al Senat, format per PSC, ERC i ICV, també

se’n va desmarcar. El secretari general d’ERC, Joan Ridao, va considerar ahir que cal un debat més «ampli» i «raonable» a l’entorn de la immigració, l’empadronament i l’exhibició de símbols religiosos com la burca. Ridao va reconèixer que a ERC «no li agrada la burca» però va advertir que no s’ha «d’instrumentalitzar» aquesta qüestió en clau electoral. Després de l’anunci de Camacho, el president de CiU, Artur Mas, va dir que no considera que la regu-

lació del burca sigui una de les prioritats de Catalunya ni d’Espanya perquè «no és un fenomen molt estès». Tot i això, Mas va assegurar que CiU donarà suport als municipis, com Lleida, el Vendrell, Reus o Cunit, on es cregui oportú regular-ho si es detecta una forta presència del vel integral als espais públics. El secretari general d’ICV, Joan Herrera, va acusar la presidenta del PP català «d’intentar distreure l’atenció sobre altres temes» portant el debat al Senat.

ECONOMIA

El Club Bilderberg reuneix a Sitges un centenar de personalitats mundials Zapatero i la reina Sofia assistiran a la trobada anual del club ACN / EP

Més d’un centenar de destacats dirigents mundials i influents personalitats de diversos sectors es reuneixen des d’ahir i fins dissabte a Sitges, en la trobada anual de l’anomenat Club Bilderberg, on només s’accedeix per invitació.

Envoltats d’expectació pel secretisme que envolta el que per alguns és un govern mundial a l’ombra, els convidats es reuneixen a l’Hotel Dolce, enmig d’un important dispositiu de seguretat coordinat pels Mossos d’Esquadra. El club, que es va reunir l’any

passat a Grècia, sol incloure en l’agenda qüestions d’abast global com la crisi econòmica o el terrorisme internacional. S’espera l’assistència de la reina Sofia; del president del Govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero; la reina Beatriu d’Holan-

da; el director de l’Organització Mundial del Comerç, Pascal Lamy; el president del Banc Central Europeu, Jean Claude Trichet; l’exsecretari general de l’OTAN, Jaap de Hoop Scheffer, i l’excomissari europeu i exministre espanyol Pedro Solbes. Seguint la tradició que el cap de Govern del país que acull la reunió es dirigeixi als participants, es preveu que Zapatero faci un discurs polític i econòmic, centrat a defensar «les fortaleses de l’economia espanyola».

Barcelona engega un pla pioner a Europa amb polítiques per al col·lectiu homosexual La ciutat de Barcelona vol donar un pas més per ser un referent dins «la defensa dels drets civils» i en benefici de la igualtat del col·lectiu lèsbic, gai, bisexual i transsexual (LGTB), i per aquest motiu l’Ajuntament ha impulsat un pla específic amb mesures i polítiques dirigides a aquest col· lectiu. A tot Europa, només Torí està preparant un programa de característiques semblants, cosa que converteix el pla de Barcelona en pioner. Dins les mesures que preveu aquest document, que es va presentar ahir, s’inclou aixecar un «monument als gais, lesbianes i transsexuals represaliats», la creació d’un centre de recursos LGTB, o que l’Ajuntament es personi com a acusació particular als casos d’agressions homòfobes. El pla inclou un total de 227 mesures dirigides a «aconseguir la igualtat real del col·lectiu, perquè això és fonamental per la cohesió social de la ciutat», segons el regidor de Drets Civils, Joaquim Mestre. Un 21% de les polítiques que s’especifiquen al document ja estan en marxa, i la resta s’espera que s’apliquin abans de 2014. El Pla d’Ajust Econòmic del govern municipal no afectarà aquestes mesures, segons Mestre. ACN


16 - diarimés

04/06/10

L’agenda de la

NINETA Dissabte 5 de juny

10 h, Rambla Nova, a l’Ofi­ cina de Turisme (alçada del c. Unió). Eco-KamaGinka. Una gimcana famili­ ar per celebrar el Dia Mun­ dial del Medi Ambient. Us divertireu fent curses de reciclatge, evitant tifes de gos, buscant objectes, etc. 17 h, Tinglado del Moll de Costa. FITA, Fira Intercultural de Tarragona. Una fira per conèixer di­ ferents cultures, tradicions... i tot en paradetes de menjar típic, artesania, exposicions i espec­ tacles de les diferents associa­ cions. Diumenge 6 de juny 12 h, Plaça de la Font. Huang Xiang i la Nineta i L’Ivori ens apropen a la Xina! Huang Xiang us ensenyarà un tast de la seva cul­ tura, de la mà de la Nineta i l’Ivo­ ri: l’atractiva cal·ligrafia xinesa. Aprendreu a escriure els vostres noms en xinès. 12 h, Sala Trono. L’abstracció en moviment. Per a nens i nenes que viuen les arts visuals i escèniques en la seva contemporaneïtat. Pensar jugant, jugar a pensar. D’això es tracta. Són tallers on tu ets el protagonista. Dijous 10 de juny 18 h, Biblioteca Pública. L’hora del conte. Contes de la bruixa Yaga! Amb Sílvia Palazón. A partir de 5 anys. Diumenge 20 de juny 12 h, Sala Trono. Nicky, la Aprendiz de Bruja! Cinema juvenil d’Hayao Miyazaki. Nicky és una jove bruixa de 13 anys, en període d’entrenament. Dilluns 21 de juny Durant tot el dia se celebraran diferents actes relacionats amb el Dia de la Música. Podeu consultarlos properament al web www.tarraconins.cat. Dimecres 23 de juny 18.30 h, plaça del Progrés, de Riu Clar. Festa de la família. Feu un taller de caretes i dibuixos amb la Nineta i l’Ivori! Consulteu tots els actes del mes a www.tarraconins.cat

Huang Xiang després de practicar molta cal· ligrafia xinesa.

APRENEU CAL.LIGRAFIA XINESA JUGANT! El proper diumenge 6 de juny, a la plaça de la Font Nineta. Tarragona

A

ra faig un traç cap aquí, ara dibuixo una forma cap allà... Ai tarraconins, no us havia sentit. Estava súper concentrada practicant cal·ligrafia xinesa. Vosaltres ja sabeu escriure el vostre nom en xinès? Doncs el proper diumenge 6 de juny Huang Xiang us farà

un tast de la seva cultura, a la plaça de la Font. Serà a partir de les 12 hores. Aprendreu a escriure els vostres noms o paraules senzilles en xinès. En Xiang també us recitarà poesies i, fins i tot, us animarà a que n’improvitzeu algunes de pròpies. És una bona manera de passar un diumenge en família i, a banda, d’apropar-vos a una cultura total-

ment diferent a la nostra, de la mà d’un gran poeta! Aquest taller familiar l’organitza l’Espai Cromàtic en el marc de l’exposició Century Mountain; diàleg visual entre Orient i Occident. Podeu veure l’exposició a l’Antiga Audiència fins el 15 de juliol. La inauguració serà el 4 de juny, a les 19.30 hores a l’Antiga Audiència.

Arriba l’Eco-Kama-Ginka! L’ E c o - K a m a Ginka és una gimcana que farem el proper dissabte 5 de juny per celebrar el Dia Mundial del Medi Am­

bient. Començarà a les 10 hores i ens trobarem a partir de les 9.30 h al punt de trobada, a l’Oficina de Turisme de la Rambla Nova (alçada del c/Unió) per repartir-vos els números dels dorsals. Per participar-hi farem equips de 10 persones, d’entre 5 i 12 anys, i 2 adults com a mínim. Durant tot el matí

ens divertirem fent curses de reciclatge, evitant tifes de gos, buscant objectes, passant aigua sense estris i moltíssimes sorpreses més. El nombre màxim de grups és de 21. Per a més informació consulteu el web www.tarraco­ nins.cat. No hi podeu faltar! Hi ha regals per a tothom!


diarimés - 17

04/06/10

Una sopa de lletres

El reportatge de l’IVORI

amb en WANDA

EL CLUB JA TÉ DOS ANYS!

Els tarraconins bufant les espelmes del pastís.

El nou espect acle de titelles del Club!

El taller de maquillatge va tenir molt d’èxit!

Un tarraconí dib uixant una tir a còmica .

Alumnes de 5è del Sagrat Cor ballant una coreografia pròpia.

Ivori. Tarragona / Fotos: Marta Vives

H

b els a de la pluja am Ballant la dans lat . Sa m re Fa ra Enca

ola tarraconins! Aix... estic eufòric! Contentíssim! El Club ja té dos anys i ho vam poder celebrar el passat 9 de maig amb un munt de

Solucions: crema solar, galleda, pales, tovallola,banyador, pilota, rasclet.

Tecla’t Magi’c i la Nineta i l’I vori amb el pastís del sego n aniversar i.

Ei tarraconins! Ja arriba el bon temps i s’acaba l’escola. Ara tindrem un munt de dies per poder anar a la platja. Quines ganes que tinc de fer el mandra i estirar-me tot el dia a prendre el sol. Avui estava fent la bossa amb els estris per anar a la platja i ara he perdut la llista entre aquest munt de paraules. M’ajudeu a trobar-les? Hi ha amagades set paraules d’estris imprescindibles per anar a la platja i divertir-se. Compte no us agafi un atac de calor amb tant de sol! A veure si les trobeu!

lt sostenible! Un inflable mo lar ? Ja sabeu recic

videoclip datge del nou Moment del ro s. nin co rra Ta de Som els

tarraconins que vau venir a ajudar-nos a apagar les espelmes del pastís! En total ens vam reunir més de 5.000 persones que vam ser els protagonistes del rodatge del nou videoclip de “Som els tarraconins”, vam tastar el nou gelat dels tarraconins i vam veure el nou

Jornada de po rtes ober tes al Passeig Arqueològic.

espectacle de titelles. Jo em vaig fer un fart de saltar als inflables, de fer tallers sobre reciclatge i ciència, de jugar amb jocs gegants... Ei, ja vau veure ballar Tecla’t Magi’c? O l’espectacle dels Encara Farem Salat? I el ball dels nens del Sagrat Cor? Quins artistes!


18 - diarimés

04/06/10

Tarraconins

Aconsegueix dupondis fent...

solidaris!

L’apunt de la Nineta Els tarraconins cada vegada som més solidaris! Els diners recaptats a la festa del segon aniversari, als jardins del Camp de Mart, amb la compra dels nous gelats dels tarraconins, es destinaran a una causa benèfica. Cada tarraconí va aportar 50 cèntims per la compra de cada terrina i, en total, s’han recollit 400 euros que serviran per col·laborar amb l’Associació d’Amics del Poble Sahrauí Hammada per al projecte Vacances en Pau. Es tracta d’una iniciativa en la que els tarraconins se solidaritzen amb els més necessitats. El gelat dels tarraconins està fet de colacao i xocapic i l’ha creat el gelater artesà Gabri Olivier. Durant tot l’estiu es podrà trobar a les gelateries i, amb el carnet de socis, tindreu més d’un 40% de descompte.

ECO-KAMA-GINKA:

Una gimcana d’allò més divertida i per gaudir en família. Us divertireu fent curses de reciclatge, evitant tifes de gos, buscant objectes, passant aigua sense estris i moltíssimes sorpreses més. Hi ha regals per a tothom! Aconseguireu 1 dupondi! RECICLATGE DES DE CASA:

Estigueu a l’última i recicleu que ja comença a ser hora! Prepareu diferents cubells: el groc, el blau, el verd i el marró... classifiqueu la brossa de casa i feu fotos per ensenyar-nos-ho! Envieu-les a club@tarraconins.cat. Aconseguireu 1 dupondi!

CAIXAFORUM:

Us agrada anar al CaixaForum? Doncs cada vegada que hi aneu per veure una exposició, un espectacle, un concert... ensenyeu el vostre carnet de tarraconins. Així que no us el descuideu a casa; només pel fet d’anar-hi, aconseguireu 1 dupondi!

Tarraconins al rescat: la tira del mes

Miriam López Lleixà, de 10 anys. CEIP Sant Salvador. (Aquesta tira és una de les guanyadores de la primera edició de concurs de còmics “Tarraconins al rescat”).


ESPANYA

04/06/10

Ridao demana als futbolistes que renunciïn a les primes El portaveu d’ERC al Congrés, Joan Ridao, va demanar als futbolistes de la selecció espanyola que renunciïn a les primes de 600.000 euros que rebran si guanyen el Mundial de Sud-àfrica, amb l’objectiu de donar «una lliçó d’austeritat». Ridao va qualificar d’«obscenes» i «excessives» aquestes quantitats que s’anuncien «en una època d’importants retallades de l’erari públic amb retallades a pensionistes, dependents i funcionaris». També va recordar que la Federació Espanyola de Futbol «té una funció pública com agent col· laborador a l’Administració (...) que rep fons dels pressupostos generals de l’Estat». EUROPA PRESS

Una nena queda ferida greu per l’atac de gos gossos a Alacant Una nena de 6 anys va resultar ferida greu, amb mossegades al cap i a les extremitats, en ser atacada brutalment per dos rottweiler, que també van causar lesions lleus a la seva germana de 21 mesos i al seu pare. Segons van informar ahir fonts properes al cas, els fets van tenir lloc aquest dimarts, quan les dues nenes passejaven amb el seu pare. Els dos animals es van escapar d’un habitatge i se’ls van llançar al damunt, en un carrer d’Alacant. El pare va intentar protegir les seves filles ficant-les dins del cotxe, però abans un dels gossos va poder mossegar brutalment la nena gran i va causar ferides lleus a la petita. EUROPA PRESS

diarimés - 19

TREBALL

Els acomiadaments seran més tous si l’empresa té problemes econòmics Trascendeixen detalls de la reforma laboral que preveu aprovar el Govern central ROGER PI DE CABANYES / ACN

AGÈNCIES

El Govern preveu facilitar els acomiadaments si l’empresa al·lega estar travessant una situació econòmica dolenta, supòsit en el qual la indemnització es reduiria a vint dies. Aquesta és una de les mesures incloses en el document sobre la reforma laboral que el Govern preveu aprovar el proper 16 de juny en cas que no hi hagi acord entre els agents socials, segons va informar ahir RNE. En el text que prepara el Govern es reconeixeria com a procedent un acomiadament en el cas que l’empresa al·legui estar passant per una mala situació econòmica, convertint en llei algunes de les sentències del Tribunal Suprem sobre aquesta matèria. En aquests casos, la indemnització es reduiria de 45 a 20 dies. Alhora, el text de l’Exe-

de mig any a l’atur, però el Govern pretén que es pugui fer contractes d’aquest tipus a aquest col·lectiu a partir dels tres mesos sense ocupació. A més, tot contracte temporal podrà convertir-se en un de foment sense límit de data. La reforma laboral que prepara el Govern inclou també mesures per tallar la temporalitat. Així, proposa limitar a un màxim de dos anys la utilització del contracte per obra i incrementar la indemnització per acomiadament en contractes de subcontractació, actualment de vuit dies, per a

El document, que es vol aprovar el dia 16, també amplia el contracte de foment de l’ocupació

Representants de la patronal espanyola es reuneixen amb Zapatero, en una imatge d’arxiu. cutiu preveu ampliar la utilització del contracte de foment de l’ocupació. Aquest contracte va sorgir el 1997

de l’acord entre Govern, patronal i sindicats, és indefinit i té 33 dies d’indemnització per acomiadament en

lloc dels habituals 45. Fins ara, aquest contracte no es podia aplicar a homes d’entre 30 i 45 anys amb menys

desincentivar-ne ús. Per la seva banda, el president del Cercle d’Economia, Salvador Alemany, va dir que les urgències «no poden sotmetre’s sempre a un consens», en referència a la decisió de Zapatero d’aprovar la reforma laboral per decret si no hi ha acord entre sindicats i patronal, després de dos anys de negociacions fallides.

JUSTÍCIA

INCENDIS

Camps assegura que es van ocultar les proves de la seva innocència

L’explosió d’una pirotècnia sevillana deixa quatre morts i un ferit greu

EUROPA PRESS

El president de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, va assegurar ahir que hi ha «proves que es van ocultar» que demostren la seva «absoluta innocència» en el «cas Gürtel». Així ho va indicar després de conèixer que el Tribunal Suprem havia admès a tràmit l’ampliació de la querella de l’advocat d’un dels imputats contra el jut-

ge Baltasar Garzón i dos fiscals, per saber si el magistrat es va fer càrrec de la instrucció del cas Gürtel el 2008 saltant-se les normes de repartiment de l’Audiència Nacional. «Estic convençut que tard o d’hora, espero abans que després, aquestes proves exculpatòries i altres deixin ja meridianament clar quina és la veritat de tota aquesta història», va dir.

EUROPA PRESS

Quatre persones van morir ahir en l’explosió de la pirotècnia Virgen de las Nieves, als afores de la població sevillana de Benacazón. Una cinquena persona que també va resultar afectada continuava ingressada ahir al vespre amb «el 98% de la superfície corporal cre-

mada», segons fonts hospitalàries. En el moment de l’explosió, que va tenir lloc cap a la una del migdia, els treballadors es trobaven en un dels mòduls de la fàbrica, i la deflagració els va fer saltar pels aires. La nau va quedar «destruïda totalment» segons el servei d’emergències andalús, i

als voltants de l’edific l’explosió va causar un incendi en uns matolls que va haver de ser extingit. L’equip de la Guàrdia Civil especialitzat en la desactivació d’explosius, Tedax, i l’equip de la policia Judicial especialista en incendis treballaven ahir per determinar les causes de l’explosió.


20 - diarimés

MÓN

Un ciutadà descontent mata un jutge i el seu secretari a Brussel·les Una jutgessa i el seu secretari van ser assassinats ahir al Tribunal de Pau de Brussel·les, segons van informar els mitjans de comunicació belgues. L’individu hauria obert foc en plena audiència a l’edifici del Tribunal de Pau, prop de l’antic Palau de Justícia, i hauria fugit després d’haver mort les dues persones. Tot i que el portaveu de la policia de la capital belga no va voler donar més detalls dels fets, sembla que el ciutadà va cometre el crim pel descontentament amb una decisió judicial en un assumpte familiar. Uns 300 advocats i magistrats de l’Audiència van manifestar-se ahir per reclamar més protecció. ACN

Divuit morts i desenes de desplaçats per la violència a Colòmbia Els combats entre les FARC i l’Exèrcit d’Alliberament Nacional (ELN), dos grups armats colombians, s’han cobrat 18 vides entre divendres passat i ahir, segons Luis Eduardo Ataya, governador de la zona d’Arauca, la més afectada. A més, els combats haurien obligat prop de 60 famílies de pagesos de la zona a desplaçar-se pel desproveïment de productes bàsics, a causa del bloqueig que el conflicte ha provocat en diverses carreteres. Segons Ataya, l’operatiu estaria coordinat per un comandant de les FARC que hauria donat ordre de derrotar l’ELN, amb qui es disputa el control de la zona des de fa dècades. EUROPA PRESS

04/06/10

CONFLICTES

Turquia adverteix que «mai oblidarà» la mort de vuit turcs a mans d’Israel Totes les víctimes mortals de la Flotilla solidària presentaven ferides de bala AGÈNCIES

Milers de persones van assistir ahir al funeral que es va celebrar a Istambul pels vuit activistes turcs que van morir dilluns quan es dirigien a Gaza, durant l’atac de la Marina israeliana a la flota internacional que pretenia portar ajuda a la Franja palestina. Els taüts de les víctimes van ser traslladats a les localitats on vivien perquè les enterrin, mentre que el funeral per la novena víctima mortal, un nord-americà d’origen turc, tindrà lloc posteriorment.

Relacions malmeses El president de Turquia, Abdul·lah Gul, va deixar clar ahir que les relacions del seu país amb Israel mai tornaran a ser les mateixes. «Turquia mai oblidarà aquest atac contra els seus vaixells i els seus ciuta-

dans en aigües internacionals», va advertir. «Israel ha comès un dels errors més grans de la seva història. En el seu moment veurà el gran error que ha comès», va afegir. Per la seva banda, el ministre d’Afers Exteriors d’Israel, Avigdor Lieber-

Lieberman també va assegurar que Israel no permetrà, «en cap cas», que el «Rachel Corrie», el vaixell irlandès que es dirigeix a la Franja de Gaza amb ajuda humanitària, arribi a les costes d’aquest territori. L’Institut Mèdic Forense turc, que va informar ahir

Milers de turcs i molts activistes supervivents assisteixen al funeral e les víctimes a Istanbul

El cooperant valencià relata que van sentir «foc real» i que hi podria haver fins a 16 morts

man, va assegurar que no li fa «cap por» la possibilitat que s’emprengui una investigació internacional sobre l’atac. «He parlat amb el primer ministre (Benjamin Netanyahu) durant la seva visita a Canadà i m’ha dit que no tenim res a témer», va afegir, en declaracions a un diari hebreu.

de les nacionalitats de les víctimes, va indicar, al final de les autòpsies, que tots presentaven ferides de bala, segons fonts oficials de l’agència estatal de notícies turca. Els resultats dels exàmens químics dels cadàvers es faran públics aquí a dues o tres setmanes. A part, l’Institut va exa-

minar prop de 500 activistes que també viatjaven al vaixell i que es van traslladar a Turquia des d’Israel. Entre els activistes traslladats a Turquia hi havia els cooperants osonencs propalestins i el periodista valencià que van ser detinguts en l’assalt de l’exèrcit israelià. El periodista David Segarra va relatar que estaven treballant a la sala de premsa quan tot va començar i de seguida van sentir «el foc real» i van començar a veure «els primers ferits». Segarra va reiterar que encara s’ha de comptar el nombre exacte de morts, «entre 9 i 16», i que saben que hi ha «diversos periodistes assassinats». S’espera que els tres activistes arribin a Espanya aquesta tarda, ja que ahir tenien previst quedar-se a Turquia per homenatjar les víctimes de l’assalt.

SUCCESSOS

REUTERS

Una disputa familiar podria ser el mòbil dels tirotejos d’Anglaterra Més de cent policies treballen per esbrinar el mòbil de la matança comesa dimecres al nord d’Anglaterra per un taxista, que podria estar relacionada amb una disputa familiar per un testament. Entre les 12 víctimes hi hauria el germà bessó de l’assassí, el seu advocat i un company de professió. Cumbria, la regió on van passar els fets, continuava ahir trasbalsada. ACN

Ofrena floral en record a les víctimes del tiroteig en una parada de taxis del nord d’Anglaterra.

La Cimera sobre Haití anuncia ajudes de 6.300 milions d’euros La comunitat internacional es va comprometre a ajudar a la reconstrucció d’Haití per valor de 6.300 milions d’euros, en la Cimera Mundial sobre el futur d’aquest país que es va celebrar ahir a la República Dominicana. Delegacions de 54 països van destacar la necessitat de mantenir el suport al país caribeny, devastat el gener passat per un terratrèmol que va provocar 300.000 morts, milers de ferits i un milió de damnificats. El president d’Haití, René Préval, va dir que sense democràcia no hi tindrà èxit la reconstrucció, i va confirmar que les eleccions presidencials se celebraran al novembre, com estava previst. AGÈNCIES

La marea negra de BP arribarà a Florida, segons els científics El petroli que porta setmanes contaminant el golf de Mèxic, després de l’enfonsament d’una plataforma d’extracció a finals d’abril, podria arribar a la costa est dels Estats Units en les properes setmanes, segons va informar el Centre Nacional d’Investigació Atmosfèrica. Aquest organisme ha establert, basant-se en informes científics, que «l’abast d’aquest desastre mediambiental probablement arribarà més enllà de Florida». El moment en què la marea negra arribarà depèn, en gran manera, de les condicions meteorològiques de les pròximes setmanes i de la força i direcció dels corrents del golf de Mèxic. EUROPA PRESS


EL MÓN DELS INFANTS

04/06/10

lectures infantils

La novel·la infantil ‘Set raons per estimar els meus pares’ guanya el Premi Vaixell de Vapor 2010 L’ha escrit el novel·lista Jaume Cela, que s’ha endut el guardó dues vegades més, el 1997 i el 2005 Jaume Cela ha estat guardonat amb el Premi Vaixell de Vapor 2010 d’Editorial Cruïlla per la novel·la infantil Set raons per estimar els meus pares, que narra la història del Nil, un nen a qui el carnisser del poble regala una llibreta amb la condició que hi escrigui quines raons té per estimar els seus pares. El Nil va néixer per casualitat a la carnisseria del senyor Mariano. Aquest el considera una mica fill seu, també, per això sovint acostuma a fer-li regals originals i molt útils. Aquest any el Nil ha rebut una llibreta amb la condició que hi escrigui set raons per les quals estima els seus pares: els estima perquè li han posat un nom curt, perquè a casa fan concursos de pets, perquè el seu pare se sap tots els carrers de la ciutat, perquè coneixen els noms de les estrelles... A través de les reflexions del nen, Cela explica la història del protagonista i la seva família, i també dibuixa tot el

cedida

Jaume Cela és autor dels llibres ‘Set raons per estimar els meus pares’, ‘Hola Pep!’ i ‘L’herència’.

món que l’envolta. Cela, que ja havia guanyat el premi al 1997 per Hola Pep! i al 2005 per L’herència, s’ha mostrat molt content de rebre el premi per tercera vegada i ha assegurat que el seu «repte» en aquest

llibre ha estat «trobar el to» més que les reflexions del protagonista, ja que el que a un nen li surt «de manera espontània», a un adult li surt «de manera treballada», ha afirmat. Cela assegura que el que

més l’ha ajudat han estat els seus 40 anys com a docent i el fet de conèixer com escriuen els nens. Cela ha afegit que ccreu que és «important» que els nens i nenes reflexionin sobre les coses que estimen.

ET PROPOSEM Adhesius decoratius, de Plage Sobretot a l’hivern, quan passem més temps a casa amb els fills petits, però també a l’estiu, cal buscar maneres de tenir-los entretinguts sense deixar de banda la diversió i sense abusar de la televisió i els videojocs. La firma Plage proposa aquests divetits adhesius decoratius per al terra, d’una gran resistència i durabilitat. A més són fàcils de netejar i antilliscants. Segur que trobeu un raconet a casa vostra per col·locar-los i jugar en família!

Intèrfon amb càmera digital de Philips Avent El nou intèrfon amb càmera digital SCD600 de Philips Avent ajuda els pares a tenir sempre a prop el seu nadó. Els avantatges del nou intèrfon amb càmera digital de Philips Avent són, entre d’altres: la tecnologia digital amb imatges i so nítid i sense interferències, el fet que permet vigilar al nadó des de qualsevol lloc de la casa fins a 150 metres, i que assegura una connexió 100% privada amb el nadó. Disponible al mercat espanyol a partir del mes de juny amb un preu de venda al públic recomanat de 199,99 euros.

diarimés - 21


22 - diarimés

ESPORTS

04/06/10

FUTBOL

Campano es lesiona i engreixa la llista de baixes pel partit de Balaídos Biel Medina, Roberto i Parri també són baixa per lesió i José Mari serà dubte fins a darrera hora OLÍVIA MOLET

VICENTE M. IZQUIERDO

Problemes i més problemes. A Luis César se li acumulen els disgustos i tampoc podrà comptar amb Alejandro Campano pel partit de demà, en el qual Celta i Gimnàstic mesuraran forces, a Balaídos, a partir de les sis de la tarda. El capità va lesionar-se ahir a l’isquiotibial dret mentre realitzava un dels exercicis de la sessió preparatòria i es va retirar de l’entrenament amb símptomes de dolor. D’aquesta manera, Campano s’uneix a la llista de baixes a la que ja hi apareixien Líbero Parri, Biel Medina, Roberto i Curro Torres, que també estan lesionats. Amb quatre jugadors no disponibles, la cosa no s’acaba aquí. José Mari, amb molèsties, ho tindrà molt negre per arribar al duel i, amb gairebé tota seguretat, es perdrà el transcendental partit a terres gallegues, en el qual el Gimnàstic s’hi juga confirmar la permanència a la Segona Divisió, si guanya, o acumular grans problemes i convertir-se en un candidat ferm a lluitar fins el darrer segon per la permanència. A aquests sis casos, s’han d’unir les absències de Walid Cherfa i Serge N’gal, que ja no formen part del club després que l’entitat els rescindís el contracte durant aquesta setmana. En total, vuit jugadors que no hi seran –comptant José Mari–. Per si no n’hi havia prou,

FUTBOL

Luis César avança la sessió d’avui a les nou del matí El Gimnàstic realitzarà avui la darrera sessió abans de partir en direcció a terres gallegues per jugar el partit corresponent a 40a jornada de la Segona Divisió, l’antepenúltima d’un campionat en què només s’ha decidit el descens del Castelló –les tres posicions d’ascens i les tres restants per baixar encara no estan confirmades–. L’entrenament es realitzarà a l’annex del Nou Estadi, a partir de les nou del matí, una hora abans de l’habitual. El cos tècnic ha decidit avançar la sessió, ja que tan bon punt aquesta s’acabi, l’expedició grana es dirigirà a l’aeroport del Prat per agafar un avió en direcció a Vigo. V.M.I.

FUTBOL

CE Constantí i Nàstic B inicien el camí cap a l’ascens demà

Alejandro Campano no ha rendit al seu millor nivell aquesta temporada, segurament la darrera que vestirà la samarreta del Gimnàstic.

Fernando Morán: «Ara hem de fer un pas endavant i demostrar qui som» «Venim d’una dinàmica molt negativa i s’ha de canviar», va manifestar David Bauzá Fran Vélez tampoc podrà saltar a la gespa de Balaídos després de la targeta vermella que va veure diumenge, al Nou Estadi, al final de la primera part del partit entre el Nàstic i el

Cadis. Així les coses, són vuit baixes del primer equip més una del juvenil, fet que provocarà que Luis César hagi de realitzar autèntiques peripècies per realitzar una convocatòria en condicions. Els únics jugadors que arribaran segur seran els porters Rubén Pérez, Xabi Pascual i Felip; els defenses Fachan, Mairata, Jorge i Mingo; els centrecampistes David Medina, Redondo, Mauricio Arroyo, Vicente, Morán, Diop, Bauzá, Álex Cruz, Miguel Ángel, Pablo de Barros i Walter; i el davanter Rubén

Navarro. Tenint en compte que l’entrenador només convocarà dos porters, resten setze jugadors de camp justos per arrodonir els divuit que poden entrar a la llista. Precisament, un dels que entrarà en aquesta llista després de complir el seu partit de sanció serà Fernando Morán, que espera que l’equip faci «un pas endavant. Hem de demostrar qui som». El mitja punta no vol ni sentir a parlar de descens i, a més, justifica el seu optimisme fent una mirada enrere. «La setmana en la que distàvem dos punts del descens, vam viatjar a Ala-

cant i vam guanyar l’Hércules. Llavors existia un gran dramatisme», recordava el jugador. David Bauzá, que també serà titular en recuperarse de la seva lesió, va catalogar la situació del Gimnàstic de «difícil». «Venim d’una dinàmica molt negativa i s’ha de canviar. Ens hem de centrar en guanyar el partit», va manifestar. Luis César espera que amb la reaparició d’aquests dos jugadors, sumat a la de Pedro Mairata a l’eix de la defensa, el Gimnàstic torni a mostrar-se més sòlid i s’emporti els tres punts.

La cursa per l’ascens a Primera Regional comença demà. CE Constantí i Gimnàstic B s’enfronten al Municipal de la Coma demà, a partir de les sis de la tarda, en el que serà el primer dels dos partits que haurà de jugar cadascun dels tres equips que disputen la promoció d’ascens. L’altre equip que intentarà pujar serà l’Ampolla, que ha finalitzat el campionat regular del grup de les Terres de l’Ebre de Segona Regional en segona posició. El proper partit del Gimnàstic serà a casa, contra el Perelló. Només un d’aquests tres equips tindrà dret a jugar a Primera la temporada vinent. V.M.I.


ESPORTS

04/06/10

TAEKWONDO

CEDIDA

diarimés - 23

BÀSQUET

Perilla seriosament el concurs del CBT a l’Adecco Or la propera temporada Si es presenta una situació similar a la de l’actual temporada, hi renunciarà CRISTINA AGUILAR

VICENTE M. IZQUIERDO

Judit Asensio alça el bronze en l’estatal sub-21 El Gimnàs Damian va aconseguir una brillant actuació en la seva participació en el Campionat d’Espanya de Taekwondo, que es va celebrar, el passat cap de setmana, a la localitat alacantina d’Horadada. El campionat es va desenvolupar en les modalitats cadet i sub-21 i la gimnasta del club reusenc, Judit Asensio, va aconseguir alçar la medalla de bronze. Asensio només va perdre un combat, contra l’actual campiona d’Espanya. REDACCIÓ

FUTBOL AMERICÀ

Nominen 6 jugadors dels Imperials a la Nit del Futbol Americà REDACCIÓ

Fins a sis jugadors del Reus Imperials han estat nominats a la segona edició de la Nit del Futbol Americà de la Federació Catalana de Futbol Americà (FCFA). En la categoria sènior, Jaume Agustench lluitarà per ser el millor corredor. En júnior, Airald Balanya (millor quarterback), Cristian Escudero (millor corre-

dor), Marc García (millor receptor), Joel Monroy (millor línia de defensa) i Adrià Solís (millor defensive back). També ha estat nominat César Nebreda, fotògraf del club, com a millor col·laborador del club, un premi significatiu en un esport amateur, en què s’aplaudeix el treball imprescindible de tots aquells que realitzen una tasca vital.

Tot i haver aconseguit, després de superar un dur play-out, la permanència a l’Adecco Or, el Servindustria Tarragona 2017 podria no jugar a la segona categoria en importància del bàsquet a nivell nacional. Tot i haver-ho aconseguit per mèrits propis, el club presidit per Sergi Bru està barallant seriosament la possibilitat de sortir a Adecco Plata o, fins i tot, en una categoria inferior. En el cas que la directiva pugui preveure que durant la propera temporada tindrà els mateixos problemes econòmics, es negarà a sortir en una categoria en la qual les despeses es disparen. La dificultat per pagar al dia i abonar les mensualitats promeses a finals de temporada podrien ser l’any vinent encara més elevades.

L’alegria dels jugadors en guanyar el ‘play-out’ contrasta amb la greu situació econòmica del club. De moment, l’Ajuntament de Tarragona i algunes empreses no han complert amb el pactat a principis de temporada i,

aquesta situació, està provocant que la Junta Directiva s’estigui plantejant continuar a Or o renunciarhi. A principis de la propera

setmana hi haurà novetats al respecte i, en els propers dies, el club anunciarà quina serà la categoria del CBT de la propera temporada.

FELICITATS Avui l’Aida fa 9 anyets! Moltíssimes felicitats! De part dels teus pares, avis i cosinets. Un petó molt gran.

Viejiña se nos casan, nuestra Silvia y Javi. Besos de Bonis, Ester, Raúl, yaya Asunción, Alex, Aida, Enedina y, como no Mariano y Juani. Muchas felicidades, os queremos.

Felicita les persones que estimes a través de ‘Més Tarragona’. Envia’ns una fotografia i el text de felicitació al carrer Sant Agustí, 21, 3er, 43003 de Tarragona o a l’adreça electrònica: publicitat@mestar­ragona. com. Les fotos s’han d’enviar amb dos dies d’antelació respecte a la data de publicació. Les fotos en suport paper no es retornaran.


24 - diarimés

ESPORTS

04/06/10

FUTBOL

PATRÍCIA HERNÁNDEZ

El CF Reus inicia avui el llarg camí cap a terres extremenyes

El Vendrell apura les darreres opcions d’ascens davant a la pista del Tordera

Els reusencs buscaran la classificació per a la tercera eliminatòria a Jerez ANTONI RAMOS

El CF Reus Deportiu inicia avui, a partir de les cinc de la tarda, el llarg viatge cap a terres extremenyes on diumenge, a les sis de la tarda, afrontarà el partit de tornada de la segona eliminatòria de la promoció d’ascens a Segona Divisió B contra el Jerez CF. Els reusencs, que realitzaran els gairebé mil quilòmetres de trajecte en autocar, faran nit a mig camí de Jerez de los Caballeros i demà dissabte arribaran a la ciutat extremenya, on a la tarda trepitjaran la gesta de l’estadi Manuel Calzado Galván.

En principi, i si no hi ha cap contratemps, Santi Castillejo podrà comptar amb tota la plantilla. En l’equip extremeny tampoc es preveuen baixes, després que el Comitè de Competició deixés sense efecte l’expulsió del defensa portuguès Ferreirinha. Tot i això, Morales i Marco presenten algunes molèsties físiques, encara que segurament jugaran. La missió del CF Reus al camp del Jerez CF serà mantenir l’avantatge aconseguit en el partit d’anada, però no serà un empresa fàcil, ja que els extremenys no han perdut cap partit a

HOQUEI PATINS

El CF Reus va guanyar per 2-1 al Jerez CF en el partit d’anada de la segona eliminatòria d’ascens.

El CF Reus iniciarà aquesta tarda un viatge de mil quilòmetres cap a terres extremenyes

L’objectiu dels roig-inegres serà mantenir l’avantatge aconseguit en el partit d’anada

casa aquesta temporada, ha sumat 14 victòries i sis empats, amb 50 gols a favor i només nou en contra. Des del Jerez CF s’ha fet una crida a la seva afició per tal que diumenge omplin l’estadi Manuel Calza-

do Galván en un partit que el tècnic local, Agustín Izquierdo, ha qualificat «com el més important de la temporada». Però els aficionats extremenys no seran els únics que estaran a les graderies, ja que la penya Cai-

xa o Faixa es desplaçarà a Jerez de los Caballeros en un autobús amb una trentena d’aficionats roig-i-negres. El viatge de la penya reusenca sortirà aquesta nit a les dotze i arribarà a terres extremenyes demà al migdia. Els seguidors reusencs faran nit a Zafra i diumenge es desplaçaran a Jerez de los Caballeros, on a les sis de la tarda el CF Reus es jugarà la classificació.

El Vendrell afronta aquest dissabte a la pista del Tordera una de les darreres oportunitats d’enganxarse a l’ascens a l’OK Lliga, a la penúltima jornada del campionat. Després de la inesperada derrota de la passada jornada contra el Sitges a casa, el conjunt del Baix Penedès està obligat a guanyar davant el Tordera i esperar que el Voltregà i el Sant Feliu, primer i segon classificat, ensopeguin en els seus partits davant el San Antonio i el Cerdanyola, respectivament. El CE Vendrell ocupa actualment la tercera posició a la Primera Divisió, amb 53 punts, tres menys que el líder i dos menys que el segon classificat. L’altre equip de la comarca del Baix Penedès, el Calafell, visita la pista del Sitges, en un partit en què els de Salva Rubio només es juguen refermar la cinquena posició final, ja que no tenen cap opció d’ascens a l’OK Lliga. REDACCIÓ

HOQUEI PATINS

Jordi Garcia s’acomiada del Palau d’Esports en el partit contra el Liceo ANTONI RAMOS

Jordi Garcia, capità del Reus Deportiu, s’acomiada aquest vespre del Palau d’Esports en el partit de la penúltima jornada de l’OK Lliga davant el Liceo del futur roig-i-negre Marc Gual. El jugador reusenc, que dimecres va anunciar la

seva marxa de l’entitat roigi-negra a final de temporada, dirà adéu a 31 anys al Reus Deportiu, els 20 darrers formant part del primer equip. Garcia va reconèixer que «serà una nit molt especial i emotiva per mi». A banda del comiat del capità, també diran adéu

Molina, Gil i els germans Sandro i Mirko Bertolucci. El rival dels reusencs, el Liceo Coruña, arriba al Palau d’Esports amb opcions d’aconseguir el títol de l’OK Lliga, encara que el desavantatge de quatre punts respecte al FC Barcelona, a dues jornades del final, pot

fer campió l’equip blaugrana aquesta mateixa setmana. Entre els jugadors gallecs destaca d’una manera especial Marc Gual, millor jugador de l’equip aquesta temporada i que la propera tornarà a vestir la samarreta roig-i-negra.

OLÍVIA MOLET

Jordi Garcia viurà aquest vespre el seu darrer partit a Reus.


ESPORTS

04/06/10

diarimés - 25

FUTBOL

Iván González abandona la disciplina del CF Pobla de Mafumet REDACCIÓ

El CF Pobla de Mafumet, via Nàstic, ja està confeccionant la plantilla de la propera temporada i ha començat amb el capítol de baixes. Un dels jugadors que la pròxima campanya no vestiran la samarreta vermella serà Iván González, al qual no se li ha renovat el contracte. González, que era un dels

DEFUNCIONS Tarragona. Josefa Martín Andrés. Ha mort a l’edat de 89 anys.

que tenien tots els números per abandonar l’equip a finals de temporada. El davanter, de 21 anys, ha estat vinculat al filial del Gimnàstic les dues darreres temporades. Va arribar procedent del Banyoles i aquesta temporada va jugar 26 partits amb la samarreta poblenca. Aquesta és la segona baixa del club després de la de Yoel Haro.

IN MEMORIAM Olga Mercadé i Biosca

Josefa Martín Andrés Viuda de Antonio Cornejo Gímenez

Mestra

Ha fallecido cristianamente a la edad de 89 años, habiendo recibido los santos sacramentos y la bendición apostólica.

Ha mort cristianament el dia 21 de maig a l’edad de 50 anys.

(E.P.D.)

La seva família, que tant l’estimava, li oferirà una missa el dia 19 de juny a les 20 hores a la Parròquia de Roda de Barà (Poble.) Agraïm als seus companys d’estudis, alumnes i amics de tota la vida el seu condol.

Sus afligidos: hijos, nietos y biznietos, al comunicar a sus amigos tan sensible pérdida, les ruegan una oración por su alma. Domicilio mortuorio: Tanatorio Municipal de Tarragona

Família Mercadé Biosca Roca Tarragona, 4 de junio de 2010


26 - diarimés

OPINIÓ

La secció de cartes és oberta a la participació de tots els lectors i lectores de Diari Més, poden fer-les arribar a la redacció per correu (carrer Sant Agustí, 21. 43003 de Tarragona o carrer Sor Lluïsa Estivill, 16, baixos. 43202 de Reus), o mitjançant el correu electrònic (redaccio@mestarragona.com o redaccio@mesreus.com). El diari es reserva el dret de publicació de les cartes i de no donar resposta a les mateixes. Les cartes no seran retornades i no han de superar el màxim de vint línies. Les cartes han d’anar signades indicant el número de D.N.I. i el telèfon de contacte.

04/06/10

EDITORIAL

Moltes més visites amb els mateixos ingressos Càritas de Tarragona va presentar ahir el balanç del 2009, any en el qual ha mantingut els ingressos provinents de l’Administració i dels particulars. Una quantitat que oscil·la els 1,4 milions d’euros. Tot i això, el moment econòmic que s’està vivint actualment ha provocat que hi hagi molta més gent necessitada que precisa d’ajuda per tirar endavant i, com a mínim, poder sobreviure. Per aquest motiu, el nombre d’usuaris s’ha doblat i, durant el passat curs van acudir 83.000 perso-

nes, mentre que el 2008 van ser 47.000. El fet és que el treball realitzat pels prop de 900 voluntaris que treballen desinteressadament per ajudar aquells que ho necessiten ha esdevingut clau perquè no se n’hagin ressentit el tracte i l’ajuda als que ho han necessitat durant el darrer any. El treball d’aquest tipus d’organitzacions serà cada cop més necessari tenint en compte que, de moment, no es preveu que l’economia del país hagi d’aixecar el cap.

TRIBUNA

Les promeses de Jesús

S

i rellegim amb atenció els sants evangelis descobrirem una sèrie de promeses que ens fa Jesús. Així, en el cèlebre discurs a Cafarnaüm, justament anomenat discurs del Pa de Vida, Jesús ens diu que el qui menja el seu cos i beu la seva sang tindrà la vida eterna. A molts els va semblar un llenguatge dur, no acceptable i es van separar de Jesús; els deixebles, però, van creure i es van quedar amb ell, i van viure el moment en què aquestes paraules es var complir, a l’Últim Sopar. Més endavant, en el moment de ser enlairat al cel, Jesús diu als seus deixebles: «Jo sóc amb vosaltres dia rere dia fins a la fi del món.» Aquesta promesa no es deixa de complir des de fa dos mil anys, i llavors com ara dóna força als deixebles de Jesús que hem

Jaume Pujol Balcells Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat

d’anar per tot el món predicant l’evangeli. Encara en trobem una altra, de promesa de Jesús. La recull sant Joan en el llarg discurs que precedeix la Passió i que Jesús pronuncia mentre sopa per darrera vega-

da amb els deixebles. Els diu: «Us dic la veritat: us convé que me’n vagi, perquè, si no me’n vaig, el Defensor no vindrà a vosaltres; en canvi, si me’n vaig, us l’enviaré.» Aquesta promesa de la vinguda de l’Esperit Sant es va complir el mateix dia de Pasqua, i després, en plenitud, el dia de Pentecosta, com fa poc ho hem tornat a celebrar. Són tres promeses que estan absolutament relacionades i que abracen el misteri eucarístic que celebrem el dia del Corpus Christi. L’eucaristia és possible gràcies a la força de l’Esperit Sant. Així, se l’invoca a la santa missa per a demanar-li que una vegada més faci el miracle de convertir el pa i el vi en el cos i la sang de Crist. És l’Esperit santificador qui fa vertaderament present Jesús i no sols un

símbol o una imatge d’ell. I aquest Jesús és aliment i penyora de vida eterna: vida que ja posseïm ara cada vegada que rebem el Senyor. Amb ell al cor, durant el nostre recorregut per aquest món, es compleix la darrera de les promeses de Jesús: que sempre estarà amb nosaltres per a acompanyar-nos en

xem fotografies, gestos, records, objectes que passen de mà en mà per a perllongar, d’alguna manera, la presència en l’absència. Jesús, en canvi, com que ens estima fins a la fi, i com que ho pot tot, es queda ell mateix. Aquesta és la gran promesa i la gran realitat de la vida cristiana: la presència

«En el cèlebre discurs a Cafarnaüm Jesús ens diu que el qui menja el seu cos i beu la seva sang tindrà la vida eterna»

«És l’Esperit santificador qui fa vertaderament present Jesús i no sols un símbol o una imatge d’ell»

el camí de la vida. Al llarg de la nostra existència ens haurà tocat moltes vegades i per motius ben diversos acomiadar-nos de persones que estimem. A l’hora de la partida dei-

real de Déu, que és camí, veritat i vida i que omple d’autèntica esperança les nostres vides. Adoremlo en l’eucaristia i aprofitem-nos d’aquest gran do que és el tresor de l’Església.

opcions possibles... A l’Estat espanyol hi ha organitzacions supramunicipals –consorcis i mancomunitats– que fan que no hi hagi tanta despesa en segons quins àmbits. El que hem de trobar són solucions ja, i no esperar a estudis i més estudis... que en càrrecs polítics i de confiança se’ns en van molts euros. El que necessitem és líquid ara, no després d’estudiar possibles mesures, i hem de ser conscients que no necessitem persones al nostre Ajuntament del tipus Romero, que guanyen 120.000 euros anuals i es passen pràcticament tot el mandat de baixa; ni un cap de comunicació amb un sou de quasi 76.000 euros contractat justament a un any de les eleccions; ni un senyor de qui gairebé no hem parlat,

que ve de Cunit, i en cobra 103.000; ni un cap de gabinet d’alcaldia que en costa a l’Ajuntament 96.000. I, així, uns quants més... Sr. Sánchez, tots llegim els diaris i està molt bé unir-se a la gran notícia dels polítics estatals, però ha de tenir en compte que la realitat del nostre municipi és una altra i que nosaltres no estem aquí per jugar a cartes i esperar que ens toqui una bona mà. Calafell el que necessita és una bona gestió i reducció de la despesa. Vostè s’ha d’oblidar de jugar amb els grans i ha de mirar el seu municipi i veure quines són les millors opcions per tirar endavant Calafell. El primer que ha de fer és oblidar-se de tants amics i compromisos polítics i començar a reduir despesa.

Quan comencem a estalviar a Calafell?

«L

’alcalde de Calafell demana que es redueixi el nombre de municipis a Catalunya com a mesura d’estalvi». Aquest va ser el titular de la nota de premsa que es va enviar des de l’Ajuntament a tots els mitjans de comunicació divendres passat. Sembla que aquestes declaracions les va fer a través de la ràdio municipal. I, és clar, en aquell moment vaig quedar paralitzat. Justament, el dia abans, al Ple municipal, es va arribar a l’acord de deixar sobre la taula la moció sobre mesures per sortir de la crisi que va presentar el meu grup municipal CiU perquè estàvem pendents del que deia la Federació de Municipis de Catalunya, i divendres ens sorprèn

més diari

tarragona ~ reus ~ costaDaurada Edita: Tamediaxa, S.A. DL: T-1609/2001- issn: 1579-5659

Joan Olivella i Ricart Portaveu del Grup municipal de CiU de Calafell amb aquestes declaracions... No sé si és que volia un excés de protagonisme per estar al mateix nivell que alguns polítics de l’Estat espanyol o, simplement, va començar a xerrar i això va ser el primer que li va passar pel cap o, simplement, va copiar la idea o solució que ha hagut de prendre Grècia davant la seva situació tan crítica. Hem de tenir clar que Grècia, el primer que ha fet ha estat rebaixar sous i salaris a tothom que treballa a l’Administració o té càrrecs públics i, després, ha continuat aplicant mesures perquè el país

C/ Sant Agustí, 21, 3r. 43003 TARRAGONA 977 21 11 54 Fax 977 21 47 21 C/Sor Lluïssa Estivill, 16. baixos. 43202 REUS 977 32 78 43 Fax 977 31 09 41 www.diarimes.com

no desaparegui del mapa. Però, a Calafell ho fem al revés: els sous, de moment, els deixem tranquils; bé, incrementem les productivitats d’alguns treballadors que no són tècnics, però com que són enxufats, se’ls ha d’augmentar una barbaritat el sou... I, perquè això quedi tapat, proposem que la millor solució a la crisi sigui reduir els municipis (com si fos una tasca fàcil...) i, mentrestant, rumiem com arreglem el tema dels sous! Senyors de l’equip de govern, aquesta idea ja va sorgir en el 2001 i no va ser viable (hi ha estudis que ho avalen). L’organització territorial de l’Estat és molt diferent a la de Grècia; encara que els polítics estatals diguin que ho estudiaran, perquè s’han d’estudiar totes les

Director General: Carles Abelló Cap de publicitat: Contxi Joan Director d’Art: Carles Magrané Cap de distribució: Jaume Cañada

Directora: Sílvia Jiménez. [redaccio@mestarragona.com] Redacció: Victoria Castillo, Carme Mas, Esther Valcárcel, Vicente Izquierdo, Mònica Just, Antonio Ramos. Especials: Carme López. Tancament: Mario López. Fotografia: Roser Sans, Olívia Molet, Cristina Aguilar. Edició de publicitat: Sara Sorando. Distribució: Marta López. Administració: Núria Clos Distribució Publicitat: Maria Molleda, M. Jesús del Hierro, Carmen Soto, controlada: Mercè Ripoll, Antònia Turull. [publicitat@mestarragona.com] Imprimeix: Indugraf Offset, S.A.


CLASSIFICATS

04/06/10

IMMOBILIÀRIA • Venda Tarragona Preciosa casa a Tarragona, vistes panoràmiques, 80 m2 habitatge, 400 m2 jardí amb piscina. Raó: 618.036.575 tarragona en construcció pisos de 2 i 3 dormito­ ris, i duplex, zona comunitaria amb piscina tel. 977 24 00 71

c/ Mendez Nuñez, pis de 3 dorm., 1 bany, s/ menjador , cuina office, armaris encas­ tats, terrassa, a/a, ascensor. 225.000 euros. NOU HÀ­BI­TAT CONFORT SL.Tel. 977 22.90.96 /630 482 419 c/ Gravina, estudi s/ nou, 1 dorm., 1 bany complert, s- menjador cuina americana amb vitro, armaris encastats , a/a. 100.000 euros. NOU HÀ­ BI­TAT CONFORT SL.Tel. 977 22.90.96 /630 482 419

SAN PEDRO Y SAN PABLO, piso en C/ Violant d’Hungría, 3 habitaciones, amplia cocina, galería, 2 baños, terraza, par­ king y trastero, amueblado y zona comunitaria con piscina. MUY SOLEADO. Por: 200.000 euros.T.977.25.09.93. TORRES ROMA en Tarragona, amplio piso impeca­ ble, de 4 habitaciones, 2 ba­ ños, bien orientado. 400.000 euros.T.977.25.09.93. SANT PERE I SANT PAU, Avin­ guda Països Catalans, impeca­ ble, zona tranquila, piso con 3 habitaciones, 2 baños, cocina con galería, amplia terraza, muy soleado, a. acondicionado y calefacción, con vistas a gran zona verde privada, parking y trastero de unos 8 m2, fantásti­ ca zona ajardinada con piscina. 205.000 euros.T.977.25.09.93 Tarragona - L´Albada pis semi-nou de 3 dorm., 2 banys, cuina-off, amb galeria ,s-men­ jador amb balcons, a/a, exte­ rior assoleiat, ascensor, par­ quing inclós. 178.000 euros. NOU HÀ­BI­TAT CONFORT SL. Tel. 977 22.90.96 /630 482 419 Chalet en el centro de Tarragona ciudad. Dos plan­ tas, bodeguilla rústica y jardín. Aceptamos piso a cuenta como forma de pago. Tfno: 977 22 66 52 Web: www.promysa. com

ta. Facilidades en hipoteca o de compra. 977.54.38.46 Sant Pere i Sant Pau, piso de diseño. Plan­ta baja, Ed­ificio Mi­ra­mar II. Tel. 691.215.484 Sant Pere i Sant Pau. Pis 60 m2, 2 habitacions dobles, bany complet, cuina e­qui­ pada, ga­leria, saló-menjador. To­tal­ment reformat + mo­bles. Preu 105.000 eu­ros. Tel. 977 20.12.55. Ne­go­­­ciable. Vendo piso céntrico, de 60 m2, 2 hab., con trastero. A re­for­mar. Tel. 671.031.627. Pre­ cio negociable.

Altres poblacions

Torreforta , bonito piso de 3 hab., 2 baños completos, calef/AC, cocina con galeria, salón comedor, 2 terrazas y trastero. Exterior y soleado. To­ talmente reformado. Tel. 615. 891. 932 TORREFORTA ENSANCHE, vivienda en venta, impecable, con 4 habitaciones, 2 baños completos, esquinera, delante de amplio parque, muy de­ corada, reformada, lista para entrar a vivir, sin ningún tipo de reforma. 210.000 euros. T.977.25.09.93.

C/Smith, Tarragona, 2 habitaciones y dos baños, salón independiente. Obra nueva por 215.000 euros. Visí­ telo. Tel. 977 24 44 66. IDEAL GENTE JOVEN, disponemos de viviendas econó­ micas para comprar, también en opción a compra, pisos de 1 y 2 habitaciones en Bonavis­

LA POBLA DE MAFUMET Chalet con jardín Compre a precio de alquiler por 738 euros/mes sin entrada. VEALO EN YOUTUBE. COM (buscar chalets la Pobla) Tel: 977.84.28.21

REUS. Venc àtic per refor­ mar, 80.000 euros. Centre. Tel. 639.785.494 ALFORJA. Terreny urbà de 1.000m2 de parcela, casa de 140m2, 1 pou propi, 2 basses, garatge per a 2 cotxes, portxe amb barbacoa, gas butà, terres de gres. Preu: 128.000 euros Tel.: 615.620.161

el morell oportunitat directe promotor casa 4 dormitoris, 2 banys + 1 lavabo, 145 m² jardí privat de 80 m² i zona comunitaria amb piscina, tel. 977 24 00 71 constantí pisos/cases de 2/3 dormitoris exteriors i assolellats amb pàrking i traster immillorable finançament tel. 977 52 42 79

RIUDOMS. ULTIMS PISOS PROMOCIÓ OBRA NOVA. REF. 318. Zona Plaça de l’Arbre. Pisos de 2 i 3 habitacions. Plan­ tes baixes amb jardí. Atics amb

ter­rassa solarium. Façana obra vista. Climatització per conduc­ tes. Jardí. Piscina comunitària i zona de jocs. Pàrquing inclòs en el preu. Traster opcional. Entrega immediata. Qualitats altes. Preus a partir de 138.000 euros. Tel.: 977 81.40.10. BAIX CAMP. Casa de poble 320 m2, bones vistes, moltes possibilitats, 142.000 euros. Tel. 607.297.803. Vila-seca (Av. R. D’Olzina, 27 5-2), pis s-nou de 3 dorms., sala menjador amb balcó, cui­ na, 2 banys,, calefacció, mo­ blat, exterior, pàrquing opc., 170.000 euros NOU HÀ­BI­TAT CONFORT SL.Tel. 977 22.90.96 /630 482 419 La Pineda, apartamento de 1 habitación, bien con­ servado y seminuevo, muy cerca de la playa, vistas late­ rales al mar, amplia terraza, zona comunitaria con piscina, muy soleado. 130.000 euros. Tel.609442239 LA CANONJA, piso super económico e impecable! Con 4 habitaciones, sal.-comedor, 2 baños, cocina indepen­

diarimés - 27

soleado. 130.000

REUS. Pis de 3 habitacions, calefacció, 1er. sense ascensor, 120.000 euros.Tel. 977 32.13.03

VILALLONGA DEL CAMP, oportunidad por trasla­ do, vendo piso por hipoteca pendiente, piso con 2 habita­ ciones, cocina independien­ te, 2 baños, soleado, amplia terraza, parking y trastero. Edificio de reciente construc­ ción. Hipoteca de 155.000 euros.T.977.25.09.93.

LA CANONJA- Av. Florida 1ª planta, piso 60 m2, 2 habita­ ciones, baño, co­cina-comedor, ­nuevo a estrenar, parking in­ cluido. Precio: 124.000 euros. Tel.: 977 54.38.46.

diente, galería, OPORTUNIDAD. euros.977.25.09.93

TERRENO EN SALOU, ctra. De la costa, para edificar edi­ ficio plurifamiliar de 12 vivien­ das. T.977.25.09.93. SALOU, zona pueblo terreno para unifamiliar de unos 600 m2, consultar precio. T. 977.25.09.93. SALOU, zona estival, terreno urbanizado para construcción de una casa. Unos 500 m2. Precio 180.000 euros.T.977.25.09.93. SALOU, C/ Llorer zona estival, terreno para construc­ ción de 2 casas con proyecto. 215.000 euros.T.977.25.09.93.

EL MORELL- C/ Jacint Verda­ guer, casa 2 plantas, 150 m2, 4 habitaciones, baño y aseo, amplio comedor con salida al jardín de 60 m2 aprox., terraza 12 m2, garaje privado, nueva a estrenar. Precio: 246.000 euros. Tel.: 977 54.38.46. Se vende piso Reus. 3 habi­ taciones a reformar, ascensor, 73.000 euros. Tel. 685.864.722

LA SECUITA- Ctra. Tar­ ragona, casa 3 plantas, 160 m2, 4 habitaciones, 2 baños completos y un aseo, amplio comedor con chimenea, 2 te­ rrazas y dos balcones, garaje privado, próximo a la estación del AVE. Precio: 275.000 euros. Tel.: 977 54.38.46. DE PARTICULAR A PAR­ TICULAR, casa unifamiliar 130m2, terreny 600m2. Ur­ banització Pinalbert. 216.000 euros. Tel.: 652.908.361 Montbrió. Ref. 595. Pis semi-nou. 80 m2 utils. Anti­ guitat 2 anys. Planta baixa. 3 habitacions. Cuina americana equipada. Bomba de calor i a/c. Ter­rassa 20 m2. Pisicina comunitaria. Pàrquing. Molt lluminós. Preu 156.000 euros. Tel.: 977 81.40.10. PROMOCIÓ OBRA NOVA A RIUDOMS. Ref 318. Zona plaça de l’Arbre. Pisos de 2 i 3 habita­ cions. Plantes baixes amb jardí, àtics amb ter­rassa solàrium. Façana obra vista. Climatització


28 - diarimés

CLASSIFICATS

per conductes. Jardí, piscina comunitària i zona de jocs. Qualitats altes. Pàrquing inclòs en el preu. Traster opcional. Entrega immediata. Preus a partir de 138.000 euros.Tel. 977 81.40.10 La Secuita. Obra nueva. 1 dorm. A/A, parquet, cocina e­qui­pada. Pàr­quing. 123.000 eu­ros. Tel. 977 24.42.44 Vila-seca. Piso de 3 dormi­ torios, co­ci­na in­de­pen­di­ente, sin as­censor, 144.240 eu­­ ros. Abs­­­te­ner­­se a­­­ge­­­n­­­­cias. Tel. 639.184.934

Locals, Oficines, Naus, Pàrquings TORREDEMBARRA VENTA ó ALQUILER Local céntrico 105 m2. Tel: 610.218.975

REUS VENDA PARKINGS Desde 9.000 euros Av. Jaume I Z. Mercat Carrilet Tel. 977 342 784

Nau en venda Riudoms. Superficie 520 m2. Nau apa­ rador. Parket. Oficines.  Fals sostre. Instal·lació elèctrica. Boques d’incendi. Extractors. Ben comunicat. Facilitat apar­ cament. Preu 290.000 euros Possibilitat lloguer amb opció de compra. Ref. 608. Tel. 977 81.40.10

CAMBRILS. Venc pàrking Cambrils Parck, 19.000 euros. Tel. 639.785.494 Traster zona Jardins de Reus, 9.500 euros. Tel. 650.139.838 Pàrking ideal cotxe petit, C/ Alt de Sant Pere-Reus, 14.900 euros. Tel. 650.139.838 REUS. Local 82 m2, 120.000 euros, possible cafeteria, cen­ tre. Tel. 639.785.494 Vendo parking pequeño C/ Ibiza, 12.000 euros. Tel. 696.094.480

Plaza de parking. Zona Gasómetro. 34.000 euros. Tel. 609.446.083

assoleiat, ascensor i com., in­ closa. 450 euros/mes. NOU HÀ­BI­TAT CONFORT SL.Tel. 977 22.90.96 /630 482 419 Via Augusta, - Zona ITV, pis reformat en planta baixa amb jardí, de 2 dorm, sala menjador, cuina , bany com­ plert, terrassa, assoleiat, pk in­ clos i com. inclosa. 450 euros/ mes. NOU HÀ­BI­TAT CONFORT SL.Tel. 977 22.90.96 /630 482 419 Es lloga estudi a prop platja, mes Juliol 700 euros, mes Agost 700 euros. Tel. 977 23.50.17 / 656.422.986

Vendo parking Zona plaza Monrius. C/ Selva del Camp. Coche pequeño/media­ no. Tel.: 696.863.847

• Lloguer Tarragona Es lloga pis moblat, una habitació, a/a, ascensor, zona Plaça de Toros, 525 euros/mes. Tel. 616.550.165 Assemblea Catalunya, 4 habitacions, 2 banys, calefacció, exterior. Comu­ nitat inclosa, 600 euros. Tel. 626.520.320 C/ Jaume I, pis de 1 dorm. s-menjador amb balcó, cuina americana, 1 bany , exterior,

tarragona plaça mitja lluna particular lloga pis en edifici emblemàtic, nou de 120 m² exterior 4 dormitoris (3 do­ bles), 2 banys complerts, men­ jador gran, cuina independent equipada, aire condicionat

04/06/10

amb bomba de calor, molt llu­ minos tel. 977 24 00 71 / 659 52 04 50 TARRAGONA Av. Catalunya, particular lloga pis 6ª planta, 1 dormitori, terrassa gran, totalment moblat, pàr­ king, 550 euros. Tot inclós. Tel. 616.558.436

Tarragona centre ciutat pis nou de 100 m² exterior 3 dormitoris (2 dobles), 2 banys complerts, menjador, cuina, aire condicionat amb bomba de calor edificio emblemàtic, proper a l’estació de tren. Tel. 977 24 00 71 / 659 52 04 50 C/ Smith, pis s-nou de 2 dorms., sala menjador amb balcó, cuina americana amb vitro., bany complert, amoblat, comun. incl., 520 euros. /mes NOU HÀ­BI­TAT CONFORT SL. Tel. 977 22.90.96 /630 482 419 C/Pere Martell 62, de tres habitaciones (una con suite) bomba de frío y calor, parquet, cocina independiente. Parking incluido. Tel.: 977.242.160

C/Apodaca, una habitación, totalmente refor­ mado, calefacción, excelentes acabados. Ascensor. Tel.: 977.242.160

banys , a/a, moblat i assolellat . Com. incl. 550 euros /mes. Amb parquing i traster. NOU HÀBITAT CONFORT SL. Tel. 977 22.90.96 /630 482 419

C/Felip PedreLL, pisos de 2 habitaciones, 1 baños, calefacción, cocina indepen­ diente. Posibilidad de parking en el mismo edificio. Tel.: 977.242.160

La Canonja. Vivienda obra nueva, 3 habitaciones, 2 baños, 450 euros/mes. Tel. 977 55.11.22

Valls (1-B), pis s-nou de 2 dorms., sala menjador amb balcó, cuina amb vitro., bany complert, pk i traster incl., i comun. incl., opc.mobles.. 415 euros/mes. NOU

HÀBITAT CONFORT SL. Tel. 977 22.90.96 /630 482 419

C/Unió 14, piso de 2 habita­ ciones. Calefacción, gran salón comedor. Finca rehabilitada. Ascensor. Tel.: 977.242.160 C/Pare Palau esquina con Rambla Nova, 3 ha­ bitaciones, 2 baños, cocina independiente. Radiadores electricos, bomba frío y calor, amueblado Posibilidad de par­ king en el mismo edificio. Tel.: 977.242.160 C/Unió, 4 habitaciones, 2 baños, cocina independien­ te, calefacción, amplio salón comedor. Finca rehabilitada junto a Rambla Nova. Tel.: 977.242.160 Alquiler de apartamento de obra nueva, vistas al mar, sin muebles con pk por 570 euros /mes. 659 50 31 62

Altres poblacions Montbrió del Camp, snou de 3 dorms., sala men­ jador amb balcó ,armaris encastats, cuina amb vitro, 2

REUS. Alquilo estudio céntrico amueblado 400 euros + nómina, fianza una mensualidad. Tel: 639.375.753 Se alquila piso obra nue­ va en Reus, junto a zona Pallol, precio 500 euros/mes con gastos comunitarios incluidos, 2 habitaciones, labavo, aseo, comedor amplio y soleado. Interesados llamar al 660 20 69 20.

Valls (2-B), pis s-nou de 2 dorms., sala menjador amb balcó, cuina amb vitro., bany complert,a/a, pk i traster incl., amb mobles i comun. i ncl. 450 euros/mes. NOU HÀBITAT CON­

FORT SL. Tel. 977 22.90.96 /630 482 419

Traspàs

El Vendrell. Llogo pis dos habitacions + traster i pàr­ king, ascensor, calefacció, 450 euros/mes. Tel. 629.510.206 SALOU. Se alquila habitación para dos personas, céntrico y económico. Tel. 650.729.262

Es traspassa restaurant/ cervesera al centre de Reus de 165 m2. Disposa de llicències i està totalment acondicionat. Preu rebaixat. Tel. 620.845.828 / 699.480.603

Lloguer Despatxos, Oficines, Terrenys, Naus, Pàrquings, Locals Busco plaça de parking zona Rambla, c/Unió. 669.863.916


CLASSIFICATS

04/06/10

A les afores de Reus local traster de 16 m2 – 70 euros. Tel: 666.140.989 Es lloga plaça de pàrking Av. Andorra, a prop plaça Imperial Tarraco. Tel. 615.561.606 / 977 21.63.40

TREBALL Actividad extra. Trabajos caseros. Confeccione: bolígrafos, mecheros, llaveros, barcos. 902.011.496 Necessitem personal per fàbrica a temps parcial. Reus. Tel. 977 33.13.51 Escola de Mecánics necesita vehículos para que los alumnos puedan realizar las prácticas. Tramitamos la baja legal con certificado de centro de reciclado autorizado. Llamar al teléfono 977550088 Escola de Mecánics necesita vehicles per a que els alumnes puguin realitzar les pràctiques. Tramitem la baixa legal amb certificat del centre de reciclatge autoritzat. Trucar al telèfon 977550088

Empresa líder al sector del moble precisa dependent/a per a Reus. Es requereix: Experiència en el sector. Iniciativa pròpia i bon tracte. In­teres­sats­/ ades tru­­car al 696.­979.769 per a con­certar entrevista ¿BUSCAS UNA OPORTUNIDAD DE NEGOCIO en un sector sin crisis? Infórmate Tel: 656.692.848

Se ofrece matrimonio para trabajar en finca. Experiencia i referencias. Tel. 627.113.817 (Ana) GRUPO EMPRESARIAL MEDITERRÁNEO, OFRECE 6 VACANTES PARA CUBRIR DISTINTAS SECCIONES EN SUS OFICINAS DE REUS

Empresa líder en el sector asegurador, precisa comerciales para sus oficinas en Tarragona. Ofrecemos: formación a cargo de la empresa. Fijo + comisiones, C.M., posibilidad de promoción. Tel. 629.733.736. Atenderá Sr. José Antonio.

TRATO CON EL PÚBLICO EN GENERAL RECEPCIONISTA DEPENDIENTE PUBLICISTA PROMOCIONES TELEOPERADORA RELACIONES PUBLICAS AZAFATA COMERCIAL HOSTELERÍA ETC…

INTERESADOS LLAMAR EN HORARIO DE 09:30 A 14:30 AL TFNO.: 977 333 644 / 629 77 01 12

ELECTRÓNICA CORTÉS. Reparamos, configuramos, ajustamos televisores, tdt’s, antenas a domicilio. Presupuesto por teléfono 977 52.33.56

Construsis S.L. Empresa constructora. Todo tipo de obras y reformas. TEL: 610.24.74.06

ALBAÑILERIA. Realizamos toda clase de trabajos. Presupuestos sin compromiso. Sr. Codina. Tel. 977 54. 12.34 609.240.935

SE VALORARÁ EXPERIENCIA O CONOCIMIENTOS COMO:

PERSONAL AMBOS SEXOS, EDAD NO SUPERIOR A 40 AÑOS JORNADA LABORAL INTENSIVA (DE LUNES A VIERNES) CONTRATACIÓN INMEDIATA DE LARGA DURACIÓN ALTAS REMUNERACIONES

REFORMES LLAR

OFICIAL/A DE PELUQUERIA Para Tarragona. Incorporación inmediata. Sueldo + comisiones. Formación continua. Deja tu currículum en: VIVEROS ESTILISTES C/ Cervantes,24 bajos. Tel: 977.219.366

PERRUQUERIA DE REUS busca estilista i/o esteticiste autònom, que vulgui treballar amb nosaltres, sense pagar lloguer ni llum... més factures més guanyes. Interessats 616.787.600 Se ofrece chica para cuidar niños y limpieza. Tel. 638.046.776

Empresa líder al sector del moble necessita repartidor/ muntador de mobles amb experiència. Amb vehicle propi per accedir al lloc de treball. Incorporació immediata. Interessats trucar al 977.30.10.33 de 9:00 a 14:00 i de 17:00 a 20:00 hores.

AMISTAT ¿QUIERES ENCONTRAR AMISTAD, pareja, grupos y cenas? ARA-VIU. Tel. 977 24.38.70 / 630.432.999 CIPS Club amigos. Organiza psicóloga. Tel: 977 243 029 -- 625.496.482 www.ci-ps.com

PINTURAS COBO PINTURA EN GENERAL, particulares, comunidades, presupuesto sin compromiso. Tel. 669.161.419

TAROT TAROT ARISAM. Te aclara tus dudas amor, pareja, salud trabajo y di­nero. Tel. 806.40.11.38 VIDENTE AFRICANO – PROFESOR MADIU. Soluciona cualquier problema: amor, suerte, dinero, trabajo, mal de ojo, negocio, impotencia sexual. Protección contra enemigos. Recuperación de pareja.¡¡RESULTADOS Y EFICACIA EN UNA SEMANA!! Tel: 617.707.951 -977/ 31.27.54 MARÍA TAROTISTA y VIDENTE en REUS (zona Paseo Prim), también consulta en Salou en la herboristería “El Rebost natural” (cerca mercado municipal). Solución todo tipo de problemas. Colaboración en radio. Tel: 977 – 32.66.59

Se ofrece paleta para hacer reformas en general. Económico y serio. Tel. 615.891.932 Se hacen reparaciones de electricidad y fontanería. Precios económicos. Tel. 696.093.651

COMPRES Compro oro, joyas u­s­adas. Joyeria ROS, Sant­Agustí 6. Ta­rr­a­go­­na. Tel. 977 22.93.94

COMPRA Y VENTA DE ORO Y JOYAS BERMUDEZ Pagamos desde 10 euros hasta 14 euros el gr. Pagos al contado. C/ Canyelles, 7 1º3ª Tarragona Tel. 692.22.83.40 / 600.47.19.45

PRUDIX COMPRO ORO jo­ yas usa­das, MEJOR PRECIO, PAGAMOS AL INSTANTE. O’Do­­nell, 25 junto PA­ SEO PRIM- RE­US. Tel. 977 32.82.24. EN BENVINGUT SOCIAS Nº 32 (EL TANCAT) EL VENDRELL (TARRAGONA).977.18.15.15 DINERO AL INSTANTE. COMPRA DE ORO Y JOYAS MC. Máxima tasación. Raval Martí Folguera, 27. Reus. Tel.: 977.32.17.27. TAR­R A­GONA, C/ CAPUTXINS, 28. COMPRAMOS ORO. Máxima tasación Joieria Catalunya – Av. Jaume I, 10 - Reus. Tel: 977.772. 271 ( a 400 mts estación autobuses)

Compra de oro máxima cotización, rescate de póliza de empeño Monte de Piedad MC oro, Plaça Pastoreta nº 2 REUS. Parking gratuito. Tel. 977 33.33.10

LA BRUJITA HECHICERA ¡Nací para ayudarte! Videncia, Tarot, Péndulo. Aciertos garantizados. 806 516 508 Aclara tus dudas. ¡Llámame! Te atenderé personalmente 24h. Mayores de 18 años

MOTOR OPEL ZAFIRA 1.6 gasolina, todos los extras, 7 plazas. Precio 3.800 euros (negociable) Tel. 696.715.085 AIXAM A741, sin carnet, seminuevo, pocos kilómetros. Tel. 616.870.639

MASSATGES Quiromasajes antiestrés, dolores cervicales, etc. (se obsequia pedicuara o limpieza facial) 45 minutos. Tel. 622.208.851-KAREN

ALTRES CÉDULAS DE HABITABILIDAD. Precios económicos Teléfonos 977-130.354 - 609046.146..

RELAX CITAS, ENVIA LARA AL 27225 (adultos, 1.39, info 902599110) CLAUDIA jovencita, cariñosa, completo 30 euros, 2 servicios 40. Discreto. Tel: 698.270.133 ANA, cincuentona, española. Reus. 30 euros completo, 2 servicios 40. Todo de todo…Tel: 659.377.652 EXPERTA en MASAJES ANTIESTRES y ANSIORELAJANTES. Tel: 658.438.386 AMA. Fetichismo, castigo, bondage, humillación, lluvia dorada, tengo sumisa. Tel: 662.029.557 ANA, rubia española espectacular, activa. Máxima discreción. Piso privado. Tel: 697.809.698 RUSA MUY SENSUAL, 120 pecho, masajista profesional. Tel: 693.858.383

diarimés - 29

REUS. PURI 100 pecho, morbosa. Recibo sola. Tel: 649.191.271 TARRAGONA. Preciosa morena 21 años. Depiladita. Particular. Tel. 602.126.486 CASADA INSATISFECHA. Llámame estoy cachonda. Tel: 680.970.343 Madre-hija jóvenes, lésbico superauténtico, copro, lluvia, francés, 30-60 euros. Tel. 638.418.619 TRANS ADRIANA. Cuerpazo, viciosa, francés bebido, experta en principiantes. Salou. Tel: 625.870.585 REBECA. Cincuentona, española, Reus. Todo de todo. Tel. 679.222.865 VANESSA jovencita. 2 servicios 50 euros. Discreto. Tel: 671.788.470 REUS. FRANCÉS INOLVIDABLE A PELO con orgasmo 20 euros. Tel: 618.459.632

YOLANDA 22, todos los servicios, griego profundo. Dicreción total.Tel: 654.862.374

MADURITA RELLENITA 130 pecho. Especialista en cubana. Tel: 681.158.712

BOCADILLO ERÓTICO. 2 al precio de 1. Francés 2 bocas. Tel: 638.520.702

FINA CORDOBESA madurita, 120 pecho. Reus. Tel: 671.132.020

SUMISA 22, Acepto castigo nivel medio. Date un festín. Tel: 662.029.557

BÁRBARA. Madurita, 180 pecho, completa, insaciable, muy complaciente. Tel. 689.888.138 Reus

SEÑORITA casada insatisfecha, morbosa, te recibo sola. Piso privado. Tel: 977 – 27.36.09 Dos hermanas espasuperlésbico, ñolas, besos lengua, beso negro, lluvia, copro, 30-60 euros. Tel. 646.578.471 ¡PERUANA! Jovencita, muy complaciente y deseada por ustedes… 24h. Tel: 653.645.551 ¡SEVILLANA novedad! Muy guapa, 27 añitos… francés natural, griego. Muy simpática. Tel: 605.382.328 Reus. Chalet francesa discreto busca chica. Tienes ganas de trabajar? Tel. 665.351.193 CATALANA, morena, joven, guapísima, cariñosa. Privado. Tel: 610.686.779 Jovencita y morbosa, masaje erótico completo, 30 euros. Tel. 665.803.332 ¡¡Hermanas Mejicanas!! Francés bebido... lésbico auténtico... masaje a dos bocas... Tel. 626.178.488 (Novedades) JENNY. Morenaza espectacular, pechugona, conejito caliente, un volcán en la cama. Salidas. Tel. 650.033.377 Reus MUY DISCRETO. Te recibo sola, masaje en camilla. Apartamento privado. Tel: 681.044.073 JÓVENES delgaditas, “calentitas”,... Ven a quitarnos la ropita. Tel. 648.849.120

MALÚ. La reina del griego, completísima, francés hasta el final. Salidas. Tel. 659.204.726 Reus ¡Guapísima Brasileña!! Pechos grandes, multiorgásmica, viciosa, adicta al sexo oral. Salou. Tel. 661.191.695 MASAJE ERÓTICO. Camilla. Rubia sensual, 42 años. Tarragona. Tel: 638.006.756 LULÚ MADURITA 60 años, multiorgásmica, morbosa, juguetona, cariñosa. Salou. Tel: 645.681.250 La Pineda. MARINA, muñequita espectacular, 20 añitos. Discreción. Salidas. Tel: 646.425.472 ANTICRISIS española, recibo privado lencería. Discretísimo. Tel: 689.535.868 JOVENCITA 18 años, cuerpo impresionante, masaje, completo. Tarragona. www.marinarelax.com. Tel: 669.262.608 ANNA RUSA, espectacular ,22 años. Francés natural. Masajes eróticos. (Cambrils). www.alinarelax.com Tel: 664.563.275 NOVEDAD www.marinarelax.com rusa, joven, impresionante, completa, cariñosa, masaje. Tarragona. Tel: 669.262.608 SOLANGE. Argentina espectacular. Elegante, sensual, cariñosa, muy complaciente. ¡Francés natural hasta el final!. (Cambrils). www.alinarelax. com. Tel: 664.563.275


30 - diarimés

CLASSIFICATS

¡SUSANA 26 añitos! Juguetona, simpática, besucona… Tel: 648.849.120 ¡Española 30 euros!. se necesita chica de 18 a 25 años con buena presencia para piso de relax. Se ofrece sueldo + comisión y alojamiento en Reus. 615.383.697 CRISTINA, rusa 24 años. 2 servicios 40 euros media hora. Supercariñosa. Reus. Visa. Tel: 648.132.051 Catalana rellenita, besos con lengua, francés natural hasta el final, griego, parejas. Tel. 626.464.278 AZUCENA 23 años, guapísima, dulce, cariñosa, masaje relajante y francés natural. En Reus. 679.817.236 Señora 44 años me ofrezco a darte placer, estoy muy guapa y apetecible. Discreto. Tel. 691.039.481 LILI despanpanante, 22 años, guapísima, delgadita, ¡ 120 pecho!. Muy complaciente, francés natural, masajes eróticos. (Cambrils). www.alinarelax.com Tel: 664.563.275 SE ALQUILA HABITACIÓN por horas para relax en Reus, especial parejas, y chica independiente. Tel. 615.383.697 Norma sueca 39 años, rubia, guapa y cariñosa, complaciente, masaje en camilla. Todos los servicios. Reus. 626.317.701 ARGENTINA Salou. Masajes, lluvia, tríos, lésbicos, parejas. Discreto. De 9 a 24 h. Tel: 977 38.80.66 – 667.306.753 Bárbara, 39 años, rubia, europea, masaje en camilla, francés y griego, en Reus. 627.114.929 VIUDAS desconsoladas. Córrete las veces que quieras… (30 euros). Tel. 689.302.253. 24 h. Paula. Sexo total. Cariñosa. Morbosa. 102cm pecho. Particular. Salidas. Tel.: 664.077.776 Rellenita super guapa, cariñosa, complaciente, masajes relajantes. Todos los servicios, a partir de 30 euros. Reus. 649.697.798 REUS ¡25 euros! CRISTINA, 140 pecho, melena rubia. ANDREA, pelirroja. Tel. 653.613.385 RUBIA MUY GUAPA Y CARIÑOSA y complaciente, masaje relajante y francés natural. Todos los servicios en Reus. Tel.: 681.125.710 5 RUSAS ESPECTACULARES 19/25 años, guapas, morbosas y complacientes. Te esperan en Cambrils. www.alinarelax.com Tel: 664.563.275

JENNYFER. 23 añitos, catalana, 20 euros completo. Tarragona. Discreto. Tel. 697.411.514 NOVEDAD KATIA RUSA. ¡Guapísima! 22 años, cariñosa, complaciente, francés sin. (Cambrils). www.alinarelax. com Tel: 664.563.275 Chicas recibimiento PERSONALIZADO sola en casa, discreción absoluta, camilla, masaje, oral, anal y testicular. A partir de 30 euros. ANA española, rellenita, 34 689.281.550 / MÓNICA portuguesa 25 - 639.545.670 / ADA eslovaca 25 - 688.225.804 / CAMILA venezolana 25 - 619.391.001 / MELISA rumana 21 - 689.909.448 / MICHELE colombiana 25 626.932.377 / IVON española 25 - 688.200.059 CHICAS CALIENTES: Jó­­venes y maduritas buscan hom­bres pa­ra relaciones es­po­rá­­di­cas. 803 52 33 21 Fijo: 1,16 euros móvil: 1,51 eu­ros. Ma­yo­­­­­­res de 18 años.

GRAN PROMOCIÓN EN SALOU. 7 chicas, 24H., copa gratis. Tel. 689.302.253

2x1 Superpromoción, rubia y morena, 23 y 27 años. Tel. 690.277.946

ESTHER 42 anys, atractiva, sensual. Tots serveis. Particular. Reus. Tel. 625.702.698

04/06/10


SERVEIS

04/06/10

AVUI FELICITA ALS QUE ES DIUEN: Pere, Clotilde, Hilari, Noemí, Rut, Alexandre.

diarimés - 31

TELEVISIÓ PROGRAMACIÓ

L’HORÒSCOP ÀRIES

TAURE

BESSONS

CRANC

21/03 al 20/04

21/04 al 21/05

22/05 al 21/06

22/06 al 23/07

Facilitats a l’hora d’enfrontar-vos als problemes i a posar lleis en el tema de parella, on sembla que les coses estaven massa passives.

Aneu força bé en tema de feina i això és bo, si més no en aquest aspecte esteu més segurs i això us dóna més estabilitat cosa que us agrada.

Comenceu bé, sobretot, en el tema de parella, on les coses aniran rodades, tot i que haureu d’anar en compte amb el que dieu i feu.

Tindreu el guapo pujat i us miraran més del normal, però què hi voleu fer si sou irresistibles, aprofiteuvos-hi que això no passa sovint.

LLEÓ

VERGE

BALANÇA

ESCORPÍ

24/07 al 23/08

24/08 al 23/09

24/09 al 23/10

24/10 al 22/11

Necessiteu sortir de la rutina i això us portarà a fer alguna animalada, cosa que us anirà bé per sentir-vos amb les piles ben carregades.

Estareu revolucionats i direu tot el que penseu i ja està bé però fins un cert punt ja que sense voler podeu ser una mica ofensius.

Amb tota la tranquil·litat del món fareu recompte de la vostra vida i mirareu què és el que ha sortit millor i en el que us heu equivocat.

Estareu crispats a casa amb la família, us heu d’agafar les coses amb calma que no tot ho fan expressament per tocar-vos la moral.

SAGITARI

CAPRICORN

AQUARI

PEIXOS

23/11 al 21/12

22/12 al 20/01

21/01 al 19/02

20/02 al 20/03

Tot i que el més segur és que no us deixin fer tot el que us ve de gust, us ho passareu la mar de bé amb els dies que se us plantegen.

Aneu amb molt de compte amb els diners, ja què tenen ganes de fugir de la vostra butxaca per anar a parar a les d’altres, i us haureu de controlar.

Us serà molt fàcil escriure per expressar-vos. No sem­pre sabem plasmar en un paper el que pensem i quan ens és fàcil s’ha d’aprofitar.

Molts bons dies en l’aspecte sexual, cosa que de tant en tant ja va bé i si a sobre hi ha algú que us hi acompanya millor que millor.

AGENDA TARRAGONA. Exposició: Estrena de Century Mountain 19.30 h, Antiga Audiència Pintures del nord-americà Rock i poesies del xinès Xiang VILA-SECA. Concert: Jorge Drexler 22.00 h, Auditori Josep Carreras El cantautor presenta el seu nou treball, Amar la Trama CAMBRILS. Concert: Loquillo + Febrero + DJ Eme 22.00 h, Palau d’Esports Municipal Tornaran a sonar alguns dels millors temes de rock espanyol REUS. Festa: L’Ou com balla 10.00 h, a l’atri de Sant Sebastià, a la plaça del Castell, En el marc del Corpus

TVE1 06:00 Noticias 24 horas 06:30 Telediario matinal 09:00 Los desayunos de TVE 10:15 La mañana de la 1 14:00 Informativo territorial 14:30 Corazón de primavera 15:00 Telediario 1 15:55 El tiempo 16:15 Amar en tiempos revueltos 17:00 Bella Calamidades 18:25 España directo 20:00 Gente 21:00 Telediario 2 22:05 El tiempo 22:15 Cántame cómo pasó 01:15 Cine: Perversión 02:00 Ley y orden: acción criminal 03:55 La noche en 24 horas 05:25 Deporte Noche

TVE2 07:00 Los Lunnis 09:35 Aquí hay trabajo 10:00 UNED 11:00 Los guardianes del planeta 11:55 La ruta alternativa 12:50 Resumen paralimpicos 13:00 Roland Garros 13:30 Mundos de agua 14:00 Para todos La 2 14:30 Planeta salvaje 15:30 Saber y ganar 16:00 Grandes documentales 18:55 Biodiario 19:00 El hombre y la Tierra 20:00 La 2. Noticias 20:05 Tras La 2 21:00 Rock in Río Madrid 02:30 Teledeporte 05:00 TVE es música

ANTENA 3 06:30 Las noticias de la mañana 08:45 Espejo público 12:30 La ruleta de la suerte 14:00 Los Simpson 14:30 Los Simpson 15:00 Antena 3 Noticias 1 16:00 Tal cual lo contamos 17:30 3D 19:15 El diario 21:00 Antena 3 Noticias 2 21:45 El club del chiste 22:00 ¿Dónde estás, corazón? 02:30 Noticias 3

CUATRO 06:15 Shopping 06:30 ReCuatro 07:00 Matinal Cuatro 09:15 Medicopter 10:05 Alerta Cobra 13:00 Las mañanas de Cuatro 13:55 Noticias Cuatro 1 14:50 Noticias Cuatro deportes 1 15:30 Tonterías las justas 17:00 Entre fantasmas 19:00 Sobrenatural 19:50 Password 20:55 Noticias Cuatro 2 21:35 Malas pulgas 22:40 Callejeros 23:30 Reporteros Cuatro. REC 00:40 El cirujano 01:50 Gente extraordinaria 02:40 Las Vegas

TELECINCO 06:30 Informativos Telecinco Matinal 09:00 El programa de Ana Rosa 12:30 Mujeres y hombres y viceversa 14:00 Karlos Arguiñano en tu cocina 14:30 De buena ley 15:00 Informativos Telecinco 15:00 15:45 Sálvame 20:00 Pasapalabra 20:55 Informativos Telecinco 21:00 21:45 Sálvame 02:30 Locos por ganar 03:30 Más que coches 04:00 En concierto 04:30 Infocomerciales 05:30 Fusión sonora

LA SEXTA 07:00 La Sexta En Concierto 08:45 Cocina con Bruno 09:10 Estados alterados Maitena 09:50 Buenafuente 11:30 Crímenes imperfectos 14:00 laSexta Noticias 14h 15:25 Sé lo que hicisteis... 17:30 La tira 18:00 Caso abierto 19:00 Navy, investigación criminal 20:00 laSexta Noticias 20h 21:30 Navy, investigación criminal 22:15 Navy, investigación criminal 23:15 Caso abierto 00:30 Caso abierto 01:00 Shark 01:50 The office 02:15 Gana ahora 05:00 Teletienda

TV3 06:00 08:00 13:05 14:00 14:20 14:30 15:40 15:50 16:35 18:25 19:20 20:15 20:35 21:00 21:50 22:15 00:05 01:40 02:20

CANAL REUS TV 14:00 Notícies. Primera edició 14:30 10 Comarques 15:00 Extraradi 15:30 El Rodamón 16:00 Notícies 16:30 La Grada dels divendres 17:00 10 Comarques 17:30 Muntanyes d’Aventura 18:00 Notícies 19:00 BA-BA. Infantil 19:10 Què? Non. Infantil 19:30 Esports en xarxa 20:00 Notícies. Segona edició 20:30 La Grada dels divendres 21:00 10 Comarques 21:30 OK Lliga: Reus Deportiu - Liceo 23:00 10 Comarques 23:30 16:9 00:00 Notícies

TAC 12 14:30 Auditori 15:00 Autoindefinits 15:30 Muntanyes d’Aventures 16:00 Notícies 12 16:30 Auditori 17:00 Autoindefinits 17:30 Muntanyes d’Aventura 18:00 Fanzivid Clip 18:15 Programació Infantil 19:30 Esports enXarxa 20:00 Notícies 12+El Temps 20:30 IdEntitats 21:00 Ciutadella 21:30 La Setmana 22:00 Noticies 12 + El Temps 22:30 IdEntitats 23:00 Ciutadella 23:30 La Setmana 00:00 La Malla Tendències

CANAL CATALÀ 12:00 La Santa Missa 12:30 Productes i serveis 13:00 Perspectives 14:00 T-notícies. Redacció migdia 14:30 Un món a mida 15:00 Catalunya Total 15:30 Un món a mida 16:00 T-notícies. Redacció migdia 16:30 Un món a mida 17:00 Perspectives 18:00 Catalunya opina 20:30 T-notícies. Redacció nit 21:00 Per llogar-hi cadires 21:30 Electrica 22:00 Canal Esports Tarragona 22:30 Anem a plaça 22:45h Fil a l’agulla 23:00 Atrium 23:30 La ronda

Notícies 3/24 Els matins TVist Telenotícies Comarques El medi ambient Telenotícies migdia Cuines La riera Divendres Les germanes McLeod Rex, un policía diferente Esport club Espai Terra Telenotícies vespre Zona Zàping La gran pel-lícula: El caso Wells Pel-lícula Dawson’s creek Divendres

FARMÀCIES TARRAGONA:

REUS:

Pujol Fite, Artur

Guillen-Navàs-Sentis-

Bloc S.Joan (S.Pere i St.Pau)

Villanueva

(24 hores) 977.20.04.13 Sanz Sanz, Fermi Rambla Nova, 55

Av. Paisos Catalans, 116 dreta (24 hores) 977.32.27.51 Llevat Brianso, Josep

(24 hores)

General Moragues,107 (Diürn)

977.23.23.25

977.31.30.46

TELÈFONS D’INTERÈS URGÈNCIES Bombers.................................................................................................... 085 Emergències................................................................................................112 Urgències (Ambulàncies)......................................................................... 061 CAMBRILS Ajuntament.................................................................................977 79 45 79 Policia local............................................................................... 977 79 45 66 Centre d’Assistència Primària (CAP)......................................977 36 30 74 SALOU Ajuntament................................................................................977 30 92 00 Policia local................................................................................977 30 92 12 VILA-SECA Ajuntament................................................................................977 30 93 00 Policia local................................................................................977 30 93 16 Ambulatori................................................................................. 977 39 40 27 TORREDEMBARRA Ajuntament................................................................................977 64 00 25 CAP.............................................................................................977 64 38 09 Policia local...............................................................................977 64 60 05

CINEMA CARTELLERA TARRAGONA OCINE TARRAGONA Ocine 1 Two lovers 16.00 Jacuzzi al pasado 18.15 - 20.30 - 22.40 Ocine 2 Que se mueran los feos 16.00 - 18.15 The crazies 20.30 - 22.40 - div: 00.40 Ocine 3 Viaje mágico a África - 3D 16.00 Alicia en el país de las maravillas - 3D 18.00 - 20.15 - 22.30 - 00.40 17.00 - 19.30 - 22.15 - div. 00.40 Ocine 4 El príncipe de Persia Ocine 5 Estación del olvido 16.00 - 18.00 - 20.00 - 22.00 - div: 00.00 Ocine 6 Kick ass 17.00 - 19.45 - 22.15 - div: 00.30 Ocine 7 El príncipe de Persia 16.00 - 18.15 - 20.30 - 22.40 Ocine 8 Fic-cat 16.00 - 18.00 - 20.00 - 22.00 - 00.00 Ocine 9 Legión 16.15 - 18.20 - 20.30 - 22.40 - div:00.45 Ocine 10 La última canción 16.00 - 18.15 - 20.30 - 22.40 - div: 00.45 Ocine 11 Mamut 16.15 - 19.30 - 22.00 - div: 00.30 Ocine 12 Mi nombre es Khan 17.00 Ciudadano ejemplar 19.45 - 22.30 - div: 00.45 Ocine 13 Sexo en Nueva York 2 dil, dima, dime, div: 16.00 - 19.00 - 22.00 - div: 00.40 Òpera: Tosca 20.30 Ocine 14 Cómo entrenar a tu dragón - 3D 16.30 Street Dance - 3D 18.30 - 20.30 - 22.40 - div: 00.40 Ocine 15 Robin Hood 17.00 - 19.45 - 22.30 Ocine 16 Sexo en Nueva York 2 17.00 - 19.45 - 22.30 ALTAFULLA CINEMES LES BRUIXES ALTAFULLA Les Bruixes 1 Sexo en Nueva York II 18.00 - 21.10 - 00.20 Les Bruixes 2 La última canción 18.30 - 20.30 - 22.30 - 00.30 Les Bruixes 3 Sexo en Nueva York II 19.35 - 22.45 Les Bruixes 4 Alicia en el país de las maravillas 18.20 A single man 20.30 22.40 - 00.30 Jacuzzi al pasado

Les Bruixes 5 Jacuzzi al pasado 18.00 Sala 7 Jacuzzi al pasado 16.00 - 18.15 - 20.30 - 22.30 The Crazies 20.25 - 22.25 - 00.25 Sala 8 Habitación en Roma 16.00 - 18.15 - 20.30 - 22.30 Les Bruixes 6 Robin Hood 18.15 - 21.15 - 00.00 Més informació al telèfon 977 754 978 Les Bruixes 7 Prince of Persia 18.00 - 20.10 - 22.20 - 00.30 LES BRUIXES CINEMES -ALTAFULLA: 977 651 421 LAUREN REUS MULTICINES Lauren 1 Legión 16.15 - 18.30 - 20.35 - 22.30 VILA-SECA Lauren 2 Que se mueran los feos 16.25 - 18.25 OCINE VILA-SECA Lauren 2 Jacuzzi al pasado 20.40 - 22.40 Ocine 1 El príncipe de Persia Lauren 3 Estación del olvido 16.20 - 18.20 - 20.20 - 22.20 dil-dij: 17.30 - 20.00 - 22.30 / div: 18.15 - 20.30 - 22.45 Lauren 4 The crazies 16.15 - 18.15 Ocine 2 Robin Hood dil-dij: 19.30 - 22.30 / div: 19.30 - 22.15 Lauren 4 Un ciudadano ejemplar 20.20 - 22.30 Ocine 3 Plan B 18.15 Lauren 5 Kick-ass 16.00 - 18.15 - 20.30 - 22.40 Jacuzzi al pasado 20.30 - 22.40 Lauren 6 Prince of Persia 16.00 - 18.15 - 20.25 - 22.35 Ocine 4 Sexo en Nueva York 19.30 - 22.30 Lauren 7 La última canción 16.15 - 18.20 - 20.30 - 22.35 Ocine 5 Alicia en el país de las maravillas - 3D 18.00 Lauren 8 Robin Hood 16.20 - 19.15 - 22.10 Street Dance - 3D 20.15 - 22.45 Lauren 9 Sexo en Nueva York 2 16.30 - 19.25 - 22.05 Ocine 6 Kick Ass div: 18.15 - 20.30 - 22.45 Per a més informació i venda anticipada d’entrades: Sexo en Nueva York 2 dil-dij: 19.00 - 22.00 www.laurencinemas.net Ocine 7 Legión 18.15 - 20.30 - 22.45 EL VENDRELL Ocine 8 Two lovers dil-dij: 18.00 / div: 18.30 The crazies dil-dij: 20.15 - 22.30 / div: 20.30 - 22.45 OCINE 12.00 - 16.00 - 18.15 - 20.30 - 22.45 - 01.00 Ocine 9 Que se mueran los feos 18.15 Ocine 1 Kick Ass 11.30 - 16.00 - 18.15 - 20.30 - 22.45 - 01.00 Un ciudadano ejemplar 20.30 - 22.45 Ocine 2 Robin Hood 11.45 - 16.00 - 18.15 - 20.30 - 22.45 - 01.00 Ocine 10 La última canción dil-dij: 18.00 - 20.15 / div: 18.10 - 20.202 - 22.30 Ocine 3 El príncipe de Persia 11.30 - 16.15 Kick Ass 22.30 Ocine 4 Que se mueran los feos Jacuzzi al pasado 18.20 - 20.20 REUS Ciudadano ejemplar 22.30 - 00.45 REUS PALACE Ocine 5 Legión 11.45 - 16.10 - 18.15 - 20.30 - 22.45 - 01.00 Sala 1 La última canción 16.00 - 18.15 - 20.30 - 22.45 Ocine 6 Sexo en Nueva York 2 11.30 - 16.30 - 19.30 - 22.30 Sala 2 Fantástico Señor Fox 16.00 - 18.15 Ocine 7 Alicia en el país de las maravillas - 3D 11.45 - 16.20 Sala 2 Un ciudadano ejemplar 20.30 - 22.30 Street Dance - 3D 18.30 - 20.35 - 22.40 - 00.50 Sala 3 Prince of Persia 16.00 - 18.15 - 20.30 - 22.30 Ocine 8 La última canción 11.45 - 16.15 - 18.25 - 20.40 - 22.50 Sala 4 Robin Hood 16.00 - 18.30 - 20.50 The crazies 01.00 Sala 5 Sexo en Nueva York 2 16.00 - 18.35 - 20.55 (dium) - 22.15 OCINE: 902 170 831 / 977 660 778


32 - diarimés

A L’ÚLTIMA

04/06/10

SUDOKU Nivell fàcil

CULTURA

Nivell mitjà

CRISTINA AGUILAR

Dalí, un geni apassionat per les revistes i la publicitat CaixaForum Tarragona acull una exposició que mostra aquesta faceta desconeguda de l’artista de Figueres entre ell i els mitjans de comunicació. Dalí no només va col·laborar amb texUna exposició al CaixaForum Tarratos, sinó que també ho va fer amb disgona recull, des d’avui, una mostra de senys d’anuncis, de pàgines i portades 246 peces que fan un recorregut per la per a revistes molt variades. Fins i tot, relació entre l’artista de Figueres i els va crear una publicació sencera dedimitjans de comunicació, sota el títol cada a ell mateix, Dali News. A més, de Salvador Dalí i les revistes. part de la seva obra artística pren com Es tracta de diaris, revistes, portaa base la publicitat a través de diferents des (il·lustrades per ell o en les quals collages. apareix), articles i anuncis que va disseA banda d’això, soDalí va mantenir una nyar procedents de la vint es va inspirar en tiintensa i productiva reFundació Gala-Saltulars de la premsa per lació amb els mitjans de vador Dalí. D’aquesta realitzar les seves creamanera, la Fundació cions, i va fer servir les comunicació La Caixa continua amb revistes i publicacions la seva intenció de donar a conèixer les amb la finalitat de consolidar la seva facetes més ocultes de l’obra del prinimatge pública de personatge excèntric cipal representant del surrealisme. i provocador, convertint-se d’aquesta manera en una icona mundial. Dalí va reconèixer que estimava la publicitat, tot i que «és un fet inneAquesta exposició es podrà visigable que la publicitat m’estima amb tar de dilluns a divendres (de nou del una passió encara més violenta que matí a nou del vespre), i els dissabtes i la meva pròpia». I va ser precisament festius (d’onze del matí a dos del migaquesta mateixa passió la que va prodia, i de quatre de la tarda a nou del vocar una intensa i incansable relació matí) fins al 8 d’agost. REDACCIÓ

L’ACUDIT Napi

L’exposició mostra més de 260 peces per il· lustrar la intensa relació entre l’ar· tista i els mitjans de comunicació.

EL TEMPS Estat del cel: Cel serè o poc ennuvolat a tot el territori, només amb alguns núvols baixos a primera hora i al final del dia a zones del litoral sud. Independentment, a la tarda creixeran alguns núvols a zones de muntanya del nord del país. Precipitacions: No se n’esperen.

33

º

Temperatura mínima Temperatura màxima

14º

04 juny 2010  

Diari gratuït del Camp de Tarragona