Mensis.pl nr 46 - magazyn e-commerce

Page 6

6

mensis.pl

felieton

Motywacja

do pracy, do nauki...

Krzysztof Skubis

W bieżącym tekście zajmę się motywacją. Poruszę następujące wątki: Czemu służy motywacja? Rodzaje motywacji (w różnych wymiarach) Jak się motywować? Co zwiększa prawdopodobieństwo dotrzymania danego sobie słowa? Jak utrzymać motywację? Kiedy zrezygnować?

Czemu służy motywacja?

Rodzaje motywacji

https://pl.wikipedia.org/wiki/Motywacja: „Motywacja – stan gotowości do podjęcia określonego działania, wzbudzony potrzebą zespół procesów psychicznych i fizjologicznych, określający podłoże zachowań i ich zmian.” Dla mnie kluczowe są frazy „gotowość do podjęcia określonego zadania” oraz „wzbudzony potrzebą”. Innymi słowy: mam jakąś potrzebę i chodzi o to, żeby mi się chciało robić to co jest potrzebne, aby zaspokoić moją potrzebę.

Motywacja może pochodzić ze źródła zewnętrznego (np. kontrolujący nauczyciel lub pracodawca; gratyfikacja, która pojawi się po ukończeniu zadania) lub wewnętrznego (np. radość ze zrobienia czegoś trudnego; wzrost wiary we własne siły; zdobycie nowej wiedzy lub umiejętności). Motywować się można uświadamiając sobie co się zmieni, gdy wykonam to co zaplanowałem (pozytywna) albo jak będzie wyglądała moja sytuacja, gdy tego nie wykonam (negatywna).


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.