Hero – Årsrapport 2016

Page 1

Ă…rsrapport 2016Innhold Om Hero Group Konsernsjefen har ordet Hero feirer 30 år i 2017 30 år med samme glød Heros nasjonale samarbeidsråd Privat og verdibasert Ledelse HMS-året 2016 Prosjekt «Hils på» TV-aksjonen 2016 Dynamisk logo – i stadig endring

s. 04 s. 06 s. 07 s. 08 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 18 s. 19

Hero Mottak 2016 – et omstillingsår Mottak i Norge Fakta og tall om asylsøkere og mottak i Norge 2016 Opp og ned på 8 måneder Mottak med solid fotfeste Mottak i Sverige Integrering en viktig del av oppdraget Fakta og tall om asylsøkere og mottak i Sverige 2016 Portrett av en kollega

s. 22 s. 23 s. 24 s. 26 s. 28 s. 30 s. 31 s. 32 s. 35

Hero Tolk Hero Tolk Fakta og tall Hero Tolk Bli kjent med en tolk Bli kjent med en kollega

s. 38 s. 40 s. 42 s. 44

Hero Kompetanse Hero Kompetanse Varig tilknytning til arbeidslivet Portrett av en kursdeltaker Fakta og tall om innvandring og innvandrere i Norge og Sverige 2016 Hero Kompetens Sverige 2016

s. 50 s. 51 s. 52 s. 54 s. 57


Om Hero Group

Konsernsjefen har ordet:

Store forandringer

Etter høye asylankomster i 2015 ble det tatt en rekke politiske grep som medførte at det i 2016 ble mye vanskeligere for asylsøkere å ta seg inn i og reise gjennom Europa. Særlig bidro flyktningeavtalen mellom EU og Tyrkia til dette. I tillegg har ID-kontroll og andre kontrolltiltak for personer som reiser mellom Schengen-landene bidratt sterkt til å redusere asylankomster til de nordiske landene. Resultatet er at antall nye asylsøknader i Sverige sank fra 162.877 i 2015 til 28.939 i 2016, og i Norge fra 31.150 til 3.460. Ankomsttallet til Norge er det laveste vi har sett siden 1997. Samtidig er flyktningsituasjonen i verden fremdeles svært alvorlig. FNs høykommissær anslår at mer enn 65 millioner mennesker er på flukt i verden. Mer enn 21 millioner har søkt tilflukt i andre land og rundt en fjerdedel av disse er fra Syria. Etter at båtreisene fra Tyrkia til Hellas stoppet har vi sett en økende trafikk langs den sentrale middelhavsruten. Til tross for stor innsats blant annet fra det norske skipet Siem Pilot druknet mer enn 5000 mennesker i Middelhavet i 2016 – i gjennomsnitt 14 personer hver eneste dag. Opp- og nedbygging For mottaksvirksomheten i Hero ble 2016 preget av både opp- og nedbygging. De siste ordinære mottakene i Norge ble etablert så sent som i juni og allerede i august kom første runde med oppsigelser. Andre halvår ble preget av en historisk stor nedbygging der UDI sa opp hele 11.730 ordinære mottaksplasser. I tillegg til dette gikk alle midlertidige avtaler ut, samt at alle akuttplassene også forsvant. Mange dyktige kolleger i Hero mistet jobben og

4 Årsrapport 2016 Hero Group

organisasjonen har gjennomgått en krevende omstilling. I Sverige startet også året med etablering av nye mottak, høyt belegg og bruk av såkalte fortettningsavtaler der arealkravet per beboer ble redusert. Flere store Hem för Vård och Boende (HVB) ble også etablert tidlig på året som svar på kommunenes prekære behov for innkvartering av de til sammen 35.369 enslige mindreårige som kom i 2015. I 2016 sank ankomstene til 2.199 og behovet endret seg sterkt. Migrationsverkets behov for midlertidige mottaksplasser (ABT) ble også sterkt redusert gjennom 2016. Uforutsigbarheten i ABT-markedet har vært svært krevende med flere kortvarige kontraktsforlengelser parallelt med pågående anbudskonkurranser. Underliggende har Migrationsverkets mål hele tiden vært at disse plassene skulle avvikles og innkvarteringsbehovet dekkes av anlegg drevet av Staten. Det gir svært krevende rammebetingelser for kvalitetsleverandører med langsiktige ambisjoner. Interesse og engasjement i samfunnsdebatten Interessen og engasjementet rundt asyl- og innvandringsfeltet har vært stor gjennom hele 2016. Til dels bærer offentlig debatt preg av polarisering og harde fronter, men vi ser også viktige positive trekk. Vi opplever at flere nå har både interesse for og kunnskap om vårt fagfelt, flere personer med minoritetsbakgrunn deltar i samfunnsdebatten, og særlig er det viktig at moderate muslimer og unge kvinnelige muslimer tar oppgjør med problematiske tradisjoner i sin kultur. Vi mener også det er viktig at det er blitt mer legitimt å stille krav og være tydelig på hva som forventes av mennesker som kommer til Norge fra andre kulturer. Samtidig er det


Om Hero Group

«En forutsetning for integrering er inkludering»

vesentlig å forstå at en forutsetning for integrering er inkludering. Blant annet derfor har vi i 2016 utviklet nettsidene hilspå.no og helsningar.nu der du kan bli kjent med beboere og ansatte i Heros asylmottak. Hero Kompetanse og Hero Tolk I årene fremover er det stort behov for de tjenester som Hero Kompetanse og Hero Tolk tilbyr. Disse to forretningsområdene ble fra 1. januar 2016 etablert som egne aksjeselskap og begge de nye selskapene har hatt et godt år. Et kjerneelement for Hero Kompetanse i både Norge og Sverige er å bidra til overgang fra utenforskap til yrkesdeltakelse. Formidlingsprosenten til arbeid fra våre kurs er høy og vi er godt kjent som en kvalitetsleverandør. Vi har også hatt en god utvikling i basiskompetanseopplæring for minoritetsansatte som er i jobb, men som står i fare for å falle ut igjen hvis de ikke får styrket sin kompetanse. I sitt første år som eget selskap har Hero Tolk videreutviklet sine teknologiske løsninger og fortsatt sitt viktige arbeid med opplæring av tolker. Arbeidet resulterer i en ISO-sertifisering tidlig i 2017. Det er også lagt grunnlag for videre ekspansjon i Norden gjennom omstilling av Hero Tolk AB og oppkjøp av Helsingin Tulkkipalvelut Oy som nå heter Hero Tolk OY.

utfordring for leverandørene og myndighetene som har behov for tjenestene. Flere nye og ambisiøse leverandører er allerede helt ute av bransjen, og etablerte leverandører ser utfordringer med å sikre sin kjernekompetanse. Vi forventer at det vil komme få asylsøkere til de nordiske landene den nærmeste tiden med eventuelle unntak av korte perioder med økning og påfølgende rask reduksjon. Vekstambisjonene i Herogruppen de nærmeste årene knytter seg derfor til ytterligere internasjonalisering og til områdene Tolk og Kompetanse. I begynnelsen av 2017 har vi vunnet tre kontrakter for mottaksdrift i Tyskland. Det er en god start på nye spennende kapitler i Heros historie i det året vi feirer 30 år.

Tor Brekke, Konsernsjef Hero Group

Nye ambisjoner Mottaksfeltet har i alle år vært preget av hyppig opp- og nedbygging. Noen av Heros fremste kvaliteter er knyttet til å kunne mobilisere raskt i oppbyggingstider og skalere ned ved nedbygging. Samtidig er denne uforutsigbarheten en stor

Årsrapport 2016 Hero Group 5


Om Hero Group

Hero feirer 30 år i 2017

Hero har lang erfaring og er blant annet Norges og Nordens største driftsoperatør av asylmottak. Foruten drift av ulike typer asylmottak og barnehager, leverer Hero også tolketjenester og ulike kvalifiseringsprogram til nyankomne innvandrere og bosatte flyktninger i Norge, Sverige og Finland. I 2016 begynte vi også å arbeide for å etablere oss i Tyskland. Vi startet vårt første mottak i Arna utenfor Bergen tilbake i 1987. Det betyr at vi i 2017 har 30-årsjubileum. Det er vi stolte av, og vi vil markere dette blant annet med en stor jubileumskonferanse i Stavanger på den eksakte dagen for 30-årsjubileet; 14.september 2017. Ideen om mottaksvirksomhet startet med et initiativ fra gründerne Helge Raknes og Ronald Tuft. Det er også de to første bokstavene fra deres fornavn Helge og Ronald som gav oss navnet Hero. I 1993 ble Dale mottakssenter i Sandnes etablert. Det var en ung og ambisiøs journalist med kurdisk bakgrunn ved navn Ahmed Bozgil som fikk jobben som mottaksleder.

6 Årsrapport 2016 Hero Group

Han skulle i de neste årene bli en sentral person i utviklingen av mottaksfeltet og Hero som organisasjon. I 1996 ble han ansatt som administrerende direktør og var helt til sin bortgang i 2013 en samlende frontfigur i bedriften. Ahmed Bozgil kom selv til Norge som politisk flyktning fra Tyrkia i 1986 og hadde klare ideer og visjoner om hvordan mottak burde drives. Med bakgrunn fra politikk, kommunikasjon og journalistikk, og en egen evne til å få mennesker til å trekke i samme retning, utviklet og formet han hele mottaksbransjen. Hans ambisjon var å gi beboerne på mottak mer ansvar og muligheter, og se dem som de ressursene de er. I samarbeid med UDI ble beboermedvirkning utprøvd på vårt mottak i Sandnes. Konseptet er i dag et viktig metodisk element og et statlig krav i norsk mottaksdrift.


Om Hero Group

30 år med samme glød Inger, Rajadurai og Mina har jobbet i asylbransjen så lenge den har eksistert i Norge. De har jobbet for ulike driftsoperatører, og er nå ansatt i Hero på Refstad transittmottak.

Det er imponerende at ansatte har fulgt både opp- og nedbygging i samme bransje over så mange år. De har mange erfaringer med svingningene i bransjen. Opp- og nedbygging, samt det å skifte arbeidsgiver, har vært utfordrende, men gløden og kreftene hentes i møte med asylsøkerne som ankommer transittmottaket. Gode historier Inger har skrevet dagbok fra starten av. Der har hun mange refleksjoner og historier notert ned. En dag planlegger hun å skrive bok med utgangspunkt i alle de gode historiene hun har notert ned. Rajadurai gikk av med pensjon i 2016. Minnene er mange, både gode og vonde, og han husker mange av asylsøkerne som har vært innom. Mina har i alle

årene vært opptatt av aktivitet og friluftsliv. Hun har dratt på mange turer med beboere, og har mange gode og litt humoristiske minner fra turene. Hun påpeker at kommunikasjon mang en gang har ført til misforståelser, og forteller om han som møtte opp til fottur i «gode sko» og ekstra «genser eller jakke» – han møtte opp i hvit dressjakke og sorte lakksko fordi det var det fineste han hadde. Dette var den eneste gangen Mina hadde med seg en festkledd turgåer til Kolsåstoppen.

Årsrapport 2016 Hero Group 7


Om Hero Group

«Det skrives og sies mye om asylsøkere i Norge. Det er derfor viktig å få fram hvordan de selv opplever sin tilværelse.»

Heros nasjonale samarbeidsråd Ved inngangen til 2016 ble det besluttet å etablere et nasjonalt samarbeidsråd bestående av representanter fra forskjellige lokale samarbeidsråd på mottakene våre rundt i landet. Rådet har i 2016 utenom ansatte fra Hero bestått av 11 beboerrepresentanter; enslige mindreårige, kvinner og menn. Nasjonalt samarbeidsråd møttes første gang i Oslo midt i juni for å drøfte relevante saker som opptar beboere ved norske asylmottak. NOAS og Røde Kors var invitert og deltok på samlingen. En hadde gode diskusjoner rundt lokale problemstillinger som opptar beboere internt på mottakene, i tillegg til større overordnede politiske saker.

8 Årsrapport 2016 Hero Group

I slutten av november ble det et nytt møte hvor medlemmene fikk anledning til å drøfte sine viktigste saker med UDI sentralt og to stortingsrepresentanter. Heros Nasjonale Samarbeidsråd ble da invitert til et møte med kommunalkomiteen på Stortinget, som gjennomføres våren 2017. Med dette nasjonale rådet ønsker Hero å høre på og få fram stemmer og perspektiver fra beboere som bor på våre mottak. Personer som representerer beboere på alle mottak og som med sitt engasjement kan bidra til at deres meninger og opplevelser kan komme fram og bli hørt. Det skrives og sies mye om asylsøkere i Norge. Det er derfor viktig å få fram hvordan de selv opplever sin tilværelse.


Om Hero Group

Ã…rsrapport 2016 Hero Group 9


10 Ã…rsrapport 2016 Hero Group


Om Hero Group

«Mange ansatte i Hero opplever at jobben ikke bare er en jobb; vi yter det lille ekstra for å gi best mulig tjenester til de vi jobber for.»

Privat og verdibasert Hero er en verdibasert privat aktør. Vi er engasjerte, vi bryr oss. Mange ansatte i Hero opplever at jobben ikke bare er en jobb; vi yter det lille ekstra for å gi best mulig tjenester til de vi jobber for. Vi ønsker å være ledende i mangfold og bidra til å gjøre en ny framtid mulig for de vi jobber med.

Kjerneverdiene i Hero er åpenhet, likeverd og profesjonalitet. De representerer de mest sentrale verdiene som våre ansatte identifiserer seg med. Kjerneverdiene beskriver selskapets personlighet og er synlige i vårt daglige arbeid. De gir retning når vi står overfor utfordringer.

Våre tjenester ivaretar flyktningers og innvandreres ulike rettigheter og behov i tiden fra ankomst og frem til etablering og deltakelse i det norske samfunn. Gjennom våre virksomheter har vi ansvar for et stort antall mennesker. Mange er i en sårbar livssituasjon. Dette stiller store krav til vår kompetanse, våre holdninger og vår profesjonalitet.

Årsrapport 2016 Hero Group 11


Om Hero Group

Ledelse Tor Brekke CEO

Torleiv Broch-Austvoll

Dag Rune Gabrielsen

CFO

CHRO (HSEQ/IT)

Vidar Torheim

Veronica Morales

Gierth Mejdell

Fatimah Kristiansen

COO Reception, Norway

COO Reception, Sweden

COO Interpretation

COO Competence

12 Ã…rsrapport 2016 Hero Group


Om Hero Group

«Styrking av nærværsarbeidet var en av hovedsakene i 2016, noe som konkretiseres i 2017 med innføringen av ‘Nærværskompasset’.»

HMS-året 2016 Det har lenge vært en tradisjon i Hero for nært samarbeid mellom ledelsen, hovedverneombud og hovedtillitsvalgt med tanke på å bygge struktur og rammer for å skape best mulig arbeidsmiljø. På tross av stor oppbygging og nedbygging i 2016 gikk sykefraværet i Hero noe ned sammenlignet med året før, og det er vi godt fornøyd med. Styrking av nærværsarbeid var en av hovedsakene i 2016, noe som konkretiseres i 2017 med innføringen av «Nærværskompasset». Vi er trygge på at nærværskompasset blir et godt arbeidsverktøy for å bidra til å redusere sykefraværet, øke trivselen, styrke samarbeidet mellom ledelse og ansatte, og øke den enkelte ansattes eget ansvar for sin arbeidsplass.

Hovedarbeidsmiljøutvalget (HAMU) og Bedriftsutvalget (BU) Det ble gjennomført fire møter i HAMU/BU i 2016 i tillegg til arbeidsgrupper som jobbet med utvikling av verktøy og rutiner for HMS-området. Blant sakene som ble diskutert og behandlet var: • Nærværstatistikk og sykefraværsoppfølging • Nærværskompasset • Avvik og uønskede hendelser • Omstilling og endringer • IA-plan • HMS-plan og risikoanalyser • Tjenesteleveranser fra bedriftshelsetjenesten • Økonomi

Bidrag fra ansattes representanter Hovedverneombud og hovedtillitsvalgt i Hero Norge har bidratt mye i omstillingsåret 2016. Deres innsats og kompetanse har vært viktig for å tilpasse organisasjonen etter markedets behov, og for å ha kontinuerlig fokus på best mulig prosess spesielt i forkant og undervegs i nedbyggingsfaser av mottak. På tross av historisk sett uvanlig mange mottak og beboere, hadde Hero i Norge i 2016 kun 3 tilfeller av brann i våre mottak. Vi legger stor vekt på brannsikkerhet, opplæring og kontroll av bygningsmasse. Hero jobber aktivt for ytterligere reduksjon av brann og branntilløp.

Årsrapport 2016 Hero Group 13


Om Hero Group

Prosjekt «Hils på»

I ett år har Hero hatt et samarbeid med journalist Lars Øverli og hans team i Stundom Produksjoner. Gjennom året er det jobbet med et dokumentarprosjekt som heter «Hils på» – bestående av en rekke historier i film, fotografi og tekst. Med prosjektet ønsker vi å gi folk innsyn i livet på mottaket, både beboere og ansatte. Med «Hils på» er det forståelsen vi ønsker å skape. Forstå­elsen for asylsøkerens hverdag og utfordringer. Vi ønsker å gi asylsøkeren og ansatte et navn og en historie. På mottakene skjer små og store ting. Der deles historier, vonde som gode. For noen skjer det en gjenforening av familier som har kommet bort fra hverandre under flukt. For andre handler det om å bearbeide sorg eller ta et

14 Årsrapport 2016 Hero Group

vanskelig valg om å returnere tilbake til et konfliktområde. Hverdagen på mottaket preges og formes av disse møtene. Vi tror at historiene er nyttige. På siden «Hils på» vil man kjenne på glede, humor, varme og håp. Den vil også skape følelser av sorg, savn, frykt og fortvilelse. Midt i denne hver­dagen, preget av ventetid og usikkerhet, er det mange mennesker som prøver å gi og gjøre sitt beste. Vår drøm et å gjøre en ny framtid mulig. I den nye framtiden er forståelsen for ulikheter større og frykten mindre. Velkommen inn til hilspå.no eller helsningar.nu.


H I S T O R I E R F R A H E R O S A SY L M O T TA K

Ã…rsrapport 2016 Hero Group 15


Om Hero Group

«Hvis jeg ikke er flink, blir vi uteliggere»

Hils på Hanybal (11) Afghanistan/Stord

– Jeg er mye bedre enn pappaen min i norsk. Eller… pappaen min er egentlig onkelen min. Han som egentlig er pappaen min ble påkjørt av en lastebil i Afghanistan. – Da han døde ble mamma slem. Da kom onkel for å hente meg. Vi dro bort fra alle dem som var slemme, helt hit til Norge. Hanybal sitter i en huske ved Heiane barnehage. De store barna har egentlig

16 Årsrapport 2016 Hero Group

ikke lov å være i barnehagen på dagtid, men nå er det snart kveld. De andre barna er rett rundt hjørnet. Hanybal har fotballskoene på allerede. – Først da onkel tok meg med til Norge fikk jeg starte på skolen. Da ble jeg veldig glad! Det er på skolen jeg har blitt så flink til å snakke norsk. Jeg lærte det på åtte måneder. – Jeg kan til og med sånn rar r-lyd, vet du, sånn som du ikke kan. Hører du?

«rrrrrrrrr». Men jeg lærte nesten alt ute i friminuttene, da jeg forsøkte å finne noen å leke med. – Først trodde jeg at de andre barna var slemme, men de var kjempesnille! Og nå som jeg har blitt så flink i norsk, så forsøker jeg å lære matematikk og mange andre ting. Jeg er nødt til det. Hvis jeg ikke klarer det, da får jeg ikke jobb. – Og da blir vi uteliggere.


Om Hero Group

Inkludering og aktivitet fra første dag Selamawit Jimma (39) Etiopia/Stord

Selamawit Jimma kom som asylsøker til Norge fra Etiopia i 2000. Hun var da 21 år og kom sammen med sin sønn på 1 år. Hun bodde mesteparten av tiden på Stord mottakssenter, som Hero har driftet siden 1998.

startet hun på Bachelor som førskole­ lærer, tok så et årsstudium i flerkulturell pedagogikk og har tatt et års studium i spesial­pedagogikk. For tiden holder hun på med Master i barnevern, som hun håp­er­ å være ferdig med våren 2018.

at det viktigste er å få lov å jobbe. Hun mener at det å få jobbe handler om å bruke kroppen, både fysisk og psykisk. Å bety noe, lære noe og mestre noe er vesentlig for egenverdet. Hvis en ikke får lov til å jobbe så kan det oppleves som en straff.

I de fire årene hun bodde på mottaket hadde hun arbeidstillatelse og betalte skatt, hun gikk på skole og hun tok sertifikat på bil. Hun var leder for kvinnegruppen på mottaket. – Det er viktig at ansatte ser beboere og møter dem med respekt, og at beboere får lov til å være aktive og hjelpe til med meningsfylte og fremtidsrettede oppgaver. Jeg ble møtt og fikk lov til å bidra. Jeg ønsket å bidra fra dag én selv også, og når jeg da ble møtt og fikk oppgaver så ble jeg ikke passiv, men tok et aktivt ansvar selv for mitt liv på mottaket, sier Selamawit.

Hele tiden mens hun har studert har hun i tillegg jobbet og hatt ansvar for barn. Hun jobbet i Hero på Salhus mottakssenter i en periode på om lag to år, og hadde i tillegg en bijobb med å kjøre ut Bergens Tidene om natten. Hun var pedagogisk leder i en kommunal barnehage i litt over tre år og jobber nå som miljøterapeut i barnevernet i Bærum. I tillegg er hun tilkallingsvikar i Hero på Hvalstad transittmottak.

Hvis Selamawit hadde vært leder på et mottak ville hun jobbet aktivt for at hvert enkelt menneske som bodde på mot­taket ble sett på som en ressurs. Hun ville jobbet for å skaffe arbeidsopp­gaver til beboere og møtt den enkelte med motivasjon og respekt. – Norge har noe veldig verdifullt i sin kultur som aktivt må fremmes og hed­res, og det er den likestillingen og likeverdet som ligger til grunn i menneskesynet. Asylsøkere som har valgt å søke om asyl i Norge må respektere dette, mener Selamawit.

Etter fire år fikk hun oppholdstillatelse. Da tenkte Selamawit at hun måtte komme seg videre og flyttet til Bergen. Hun hadde videregående skole fra hjem­landet, men denne ble ikke godkjent i Norge. Derfor gikk hun to år på videregående skole i Bergen. Deretter

Hvordan har det vært mulig med tre barn å gjennomføre alt dette? Selamawit sier at hun alltid har hatt mange gode naboer og venner, som har stilt opp og hjulpet med barnepass og andre ting. I tillegg har hun en stor porsjon pågangsmot og er lysten på å bidra. Om livet på mottak og på vent – hva er suksesskriterier? Selamawit mener

Hun er engasjert og bryr seg om mennesker. – Min drøm er å være tilstede for andre mennesker som trenger meg, avslutter Selamawit. En jordnær drøm fra en liten dame med et stort hjerte.

Årsrapport 2016 Hero Group 17


Om Hero Group

TV-aksjonen 2016

– Sammen kan vi redde liv

TV-aksjonen i Norge gikk i 2016 til Røde Kors, og hadde som mål å redde liv og gi omfattende helsehjelp til mennesker i ni land som alle er rammet av krig og konflikt.

Hero var med på dugnaden, og flere av mottakene hadde aktiviteter og innsamling i samarbeid med TV-aksjonen i sine kommuner og fylker. Blant annet ble det arrangert matlagingsdager, åpne hus og vennskapsfrokoster. Administrerende direktør i Hero Group, Tor Brekke, var med som TV-aksjonsambassadør i Rogaland. Han påpeker at det er både viktig og riktig at Hero, som Norges største driftsoperatør, og aktiv pådriver i utviklingen av det norske mottakssystemet og integreringsarbeidet, støtter opp om Røde Kors sitt arbeid. – Flere asylsøkere og flyktninger under vår omsorg har opplevd krig og konflikt på kroppen, og mange av dem har fortsatt nære venner og familie i krigsherjede områder, sier Brekke.

18 Årsrapport 2016 Hero Group

Mandag 17. oktober ble Stavangers innbyggere invitert til å bli med å gå for Røde Kors. Hero ville gi kr 100 til TV-­aksjonen for hver person som gikk en runde rundt Breiavatnet i Stavanger sentrum, og målet var å samle 1.000 personer. Oppmøtet ble over all forventning, da hele skoleklasser og barnehager la lunsjpausen til sentrum denne mandagen. Totalt var det 1.593 personer som støttet opp om Hero sitt bidrag til TV-aksjonen.


Om Hero Group

Dynamisk logo – i stadig endring Heros virksomhetsområder er naturlig preget av uforutsigbarhet og stadige endringer. Vi møter derfor store krav til omstillingsevne og innovasjon. Som illustrasjon på dynamikken i våre fagfelt er Heros logo hele tiden i endring. Den gjenspeiler flyktningsituasjonen i flere europeiske land fra måned til måned og noe av det integreringsarbeidet vi utfører. Arbeid med flyktninger og innvandrere handler om å gjøre en ny framtid mulig. Det gjelder både for de som flykter og for de samfunn flyktningene etablerer seg i. De gode

Statistikk over antall asylsøkere og prosent 1. Finland 2. Norge 3. Sverige 4. Nederland 5. Italia 6. Belgia 7. Tyskland 8. Danmark

velferdsordningene i våre skandinaviske land forutsetter høy yrkesdeltakelse. Derfor er det vesentlig å legge til rette og arbeide for at innvandrere og flyktninger raskest mulig blir forstått, får bruke sine ressurser og blir bidragsytere. På den måten gjør vi en ny framtid mulig. Siden utvikling i ankomster av asylsøkere til de europeiske land nå er et svært aktuelt tema gjenspeiler logoen ankomstsituasjonen i åtte europeiske land. Følg med på endringene i logoen, som oppdateres regelmessig på vår hjemmeside hero.no/herogroup.no

Toppmåned 2015

Desember 2015

November 2016

Desember 2016

10815 8665 39060 10120 11195 6830 60360 5030

1830 (17 %) 1030 (12 %) 13840 (35 %) 3515 (35 %) 6115 (56 %) 5240 (77 %) 48275 (80 %) 2670 (53 %)

315 (3 %) 235 (3 %) 2215 (6 %) 2070 (20 %) 13630 (122 %) 1525 (22 %) 26405 (44 %) 285 (6 %)

310 (3 %) 420 (5 %) 1980 (5 %) 1700 (17 %) 11180 (99 %) 1555 (23 %) 20550 (34 %) 260 (5 %)

Årsrapport 2016 Hero Group 19


Hero Mottak

20 Ă…rsrapport 2016 Hero Group


Ã…rsrapport 2016 Hero Group 21


Hero Mottak Norge

2016 – et omstillingsår Fra rekordmange mottak til rekordmange oppsigelser Norge gikk fra 31.145 ankomster i 2015 til 3.460 i 2016. Dette fikk store konsekvenser for alle driftsoperatører. Hero Norge hadde på det meste rekordmange 67 mottak i 2016. Utover året fra august mottok vi oppsigelse av 30 kontrakter fra UDI. Hero Norge er landets og Nordens største driftsoperatør. Vi har vært med på både oppturene og nedturene i takt med ankomstsituasjonen i Norge siden 1987. Året 2016 var likevel spesielt og krevende, ikke bare for Hero, men for hele mottaksbransjen. Det var historisk mange ankomster i 2015, og Hero reagerte da raskt på UDIs behov og etablerte mange mottak rundt om i hele landet. Vi hadde ved utgangen av 2015 hele 67 mottak i drift, og forvaltet 14.307 mottaksplasser. Situasjonen snudde dog brått – og ikke siden 1997 har det kommet så få asylsøkere til Norge som i 2016. Dette har naturlig medført en kraftig reduksjon i UDIs behov for mottaksplasser. Utover høsten og vinteren 2016 varslet UDI oppsigelser av 11.730 plasser og 83 mottak. Hero fikk oppsigelse på 30 av våre mottak. De fleste av disse ble avviklet innen årsskiftet. Vi mistet både gamle og nye mottak, deriblant den ordinære avdelingen i Sandnes som ble lagt ned etter 23 års drift. Avdelingen for enslige mindreårige i Sandnes er fortsatt i drift. Det er en krevende øvelse å legge ned så mange mottak

22 Årsrapport 2016 Hero Group

på så kort tid, og alle ordinære mottak har tre eller fire måneders oppsigelsestid. Hero gikk fra å ha nærmere 1.200 ansatte på det meste i 2016, til å sysselsette ca 750 ved utgangen av året. Lederstrukturen ble endret i løpet av året. Vidar Torheim ble konserndirektør for Mottak Norge, og regionsjefer var i 2016 Ketil Blinge (Transitt), Bente Dalåker (Indre Øst og Sør), Berit Albrecht (Vest), Arnfinn Nordbø (Midt) og Marita Thomassen (Nord).

Antall ansatte i Hero i Norge Topp 2016 Desember 2016 Hero Norge 1100 660 Hero Tolk Norge 19 18 Hero Kompetanse Norge 66 66 Totalt 1185 744 Kapasitet i Hero Norge Desember 2015 14.307 plasser August 2016 15.454 plasser Desember 2016 8.636 plasser


Hero Mottak Norge

Ordinære mottak

Mottak i Norge

Transittmottak

EM-mottak, ordinære

(desember 2016)

Ordinære mottak Transittmottak EM-mottak, ordinære

Årsrapport 2016 Hero Group 23


Fakta og tall om asylsøkere og mottak i Norge 2016 Totalt antall asylsøkere til Norge per år

31.145

Totalt antall asylsøkere Totalt antall asylsøkere 31.145 31.145 Totalt antall til Norge perasylsøkere år til Norge per år til Norge per år 11.983 11.480

9.785

11.983

42 %

2013

9.785

2012

2012

2013

2014

2014

2014

2015 3.460

2015 3.460

2016

2014

2015

2015 42 %

Kvinner Gutter

Menn kjønn/barn/voksen Gutter

20 % 20 % 24 %

Jenter Menn Kvinner

Fordeling av asylsøkere Gutter i kjønn/barn/voksne

2016

Menn

20 %

Jenter

2016

Enslige mindreårig

Kvinner

Asylsøkere, enslige og familie Asylsøkere, enslige og familie

Asylsøkere, enslige og familie

Jenter

24 % Asylsøkere, Kvinner 14 %

Asylsøkere, enslige familie Asylsøkere, enslige ogogfamilie 2013

24 %

42 %

3.460

9.785

2012 2013 11.983 11.480

14 %

11.480

9.785 31.145 Totalt antall asylsøkere 11.983 11.480 til Norge per år

2012

14 %

Asylsøkere, kjønn/barn/ Asylsøkere, kjønn/barn/voksen Jenter

Gutter

Afghanist 46 % enslige voksne Enslige mindreårige Menn asylsøkere per måned Eritrea Enslige mindreårigeAfghanistan asylsøkere per måned 17 % enslige mindreårige Syria Eritrea 16 % medfølgende barn Afghanistan Andre lan Syria Eritrea 13 % voksne i barnefamilie Enslige mindreårige asylsøkere asylsøkere per måned måned Andre land Enslige mindreårige per Syria 6 % familie uten barn Afghanistan Andre land Afghanistan Eritrea Eritrea 2 % voksen ukjent familierelasjon 100 90

100 90 80 70

100

60

80 70 60 50

40 90 34 % enslige voksne 50 30 80 40 Syria Syria 20 9 % enslige mindreårige 34 % enslige voksne 70 30 Andre10 land Andre land 24 % medfølgende barn 60 enslige voksne 34 9 %%enslige mindreårige 20 50 %mindreårige voksne i barnefamilie 10 enslige 09 24 % 10 medfølgende barn 40 34 %Antall enslige 8 % familiebarn uten barn i mottak medfølgende 24 %voksne beboergrupper 10 voksne i barnefamilie 30 9% 9 enslige mindreårige 14 % voksen ukjent familierelasjon voksne i barnefamilier 10 nasjonaliteter (desember202015) 8største %%familie uten barn 10 24 %08 medfølgende barnuten barn % 14 % familier voksen ukjent familierelasjon voksne ukjent familierelasjon 10 %14 voksne % i barnefamilie 8 % familie uten barn 14Årsrapport % voksen familierelasjon 24 2016ukjent Hero Group


Nøkkeltall Hero Mottak Norge. Kilde: UDI Antall Hero mottak 2011–2016

10 %

Antall Hero-mottak 2011–2016

Kapasitet mottak

6%

18.966

33 Hero30 32 Antall mottak 34 2011–2016

67

51*

2011

2015

2016

2012

2013

2014

mottaksplasser totalt (desember 2016)

30

34

32

67

48*

2011

2012

2013

2014

2015

2016

6%

av året

69 %

15 %

69 %

*Tall for 2016 er pr desember, altså inkludert mottakene som ble lagt ned 31.12.16. For Sandnes, 10 % Lødingen og Hå er ordinært og Aldersfordeling i EM sammen regnet som ett mottak. Hvis EM-avdelingene skal 6% regnes for seg var det 51 mottak pr desember 2016. mottak ved utgangen

15 %

10 %

69 %

*Tall for2016 2016ererprprdesember, desember, altså inkludert mottakene blened 31.12.16. *Tall for altså inkludert mottakene somsom ble lagt lagt ned 31.12.16. For Sandnes, Lødingen og Hå er ordinært og EM sammen regnet som ett mottak. Hvis EM-avdelingene skal regnes for seg var det 51 mottak pr desember 2016.

33

15 %

Aldersfordeling i mottak ved utgangen av året Under 6 år 6–10 år

11–17 år Aldersfordeling i mottak ved utgangenVoksen av året

Under 6 år

Under 6 år

6–10 år

6–10 år 11–17 år

11–17 år

Voksen

Voksne

Hero forvaltet

Antall beboergrupper i mottak 9 største nasjonaliteter (desember 2016)

8.636 mottaksplasser (desember 2016)

Aldersfordeling i mottak ved utgangen av året Antall beboergrupper i mottak Antall beboergrupper i mottak – 9 største nasjonaliteter (desember 2016) 49 000 største nasjonaliteter (desember 2016) Under 6 år 5 000

6–10 år 5 000 3 000 4 000

2 000

11–17 år Voksen

3 000

1 000 2 000

Syria

Afghanistan

Eritrea

Afghanistan Afghanistan

Irak Irak

Irak

Iran

Etiopia

Somalia

Sudan

Statsløs

1 000

Syria Syria

Iran Iran

Eritrea Eritrea

Etiopia Etiopia

Somalia Somalia

Sudan Sudan

Statsløs Statsløse

Årsrapport 2016 Hero Group 25


Hero Mottak Norge

Opp og ned på 8 måneder Mottaksleder Eli Storsand bygde opp og la ned Stjørdal mottakssenter på åtte måneder. Det er en krevende øvelse. Likevel er Eli takknemlig. – Jeg var aldri i tvil om at vi skulle greie dette, jeg!

Hvorfor? For det første har det vært en flott opplevelse for meg som tidligere har jobbet for en liten driftsoperatør å komme til en stor og velorganisert driftsoperatør som Hero er. Det skal ikke undervurderes. Det er et velorganisert system på plass, det hjelper masse.

boliger i og rundt sentrum av Stjørdal. Beboerne kom gradvis. Både de og huseierne skulle møtes på en trygg måte. Kontakter ble knyttet og informasjon gitt til eksterne samarbeidspartnere i en kommune der det ikke hadde vært ordinært mottak tidligere.

Men det aller viktigste for meg har vært de ansatte i ledelsen i Hero. Jeg har blitt møtt med varme og forståelse. Jeg har følt meg velkommen og ønsket fra dag en. Det har vært en åpenhet og tilbud om å ta kontakt hvis det skulle være behov. Jeg har følt at ledelsen har hatt tillit til meg og ønsket at jeg skulle lykkes.

Beboermedvirkning er viktig! Vi fikk raskt på plass et svært oppegående samarbeidsråd med ansatte og beboere. De bisto masse i oppstartsfasen og fortjener all honnør. Sammen med dem ble det lagt til rette for masse aktiviteter.

Et godt team Akkurat den følelsen ønsket jeg å bringe videre til de ansatte da vi startet opp på Stjørdal. Og vi ble raskt et svært godt team. At jeg selv fikk ansette alle var en fordel. Det har hatt stor betydning for relasjonen. Og relasjonsbygging og tillit er viktig. Arbeidsmoralen og innsatsen har vært helt fantastisk! Og med det som utgangspunkt, er det gøy å bygge opp et mottak. Visst var det mye jobb, stressende til tider og mange baller i luften samtidig. Men slik er det jo på mottak, og er kanskje noe av grunnen til at vi søker oss til en slik jobb, vi som trives med en aktiv, dynamisk og hektisk hverdag. Vi drev et desentralisert mottak med mange forskjellige

26 Årsrapport 2016 Hero Group

For å lykkes tror jeg det er viktig at leder må være tilstede, og bidra med innsats og kunnskap. Jeg vet hvordan et mottak skal drives etter mange år i bransjen, men jeg kan ikke gjøre det alene. Vi må dra lasset sammen. Leder må dele av sin kunnskap og erfaringer. Gi tid til sine ansatte. Være til­ gjengelig og støttende. Man kan ikke overlate til hver enkelt å lese rundskriv for eksempel. Det kreves forklaringer og eksempel på hvordan dette skal tolkes og gjennomføres. En stillingsinstruks må forklares og gjennomgås. Det er ikke bare å ta permen for informasjonsprogrammet og «starte opp». Man må kjenne til rammevilkårene og arbeidsmetodene. Oppsigelse og nedbygging – Så var det nedbygging, da. Etter kun fire måneders drift fikk


Hero Mottak Norge

Nåværende mottaksleder på Meråker mottakssenter for enslige mindreårige, Eli Storsand, var en av flere mottaksledere i Hero som i 2016 opplevde å både bygge opp og ned et mottak samme år. Eli var mottaksleder på Stjørdal mottakssenter, som hadde oppstart 1. juni og mottok UDIs oppsigelse av kontrakten 26. september, med fire måneders oppsigelsestid.

vi beskjed om at UDI måtte legge oss ned på grunn av lave ankomster. Vi hadde raskt kommet opp på et høyt nivå, og det ble lagt merke til. Og vi hadde høye ambisjoner! Men vi vet hvordan denne bransjen er – det går raskt opp og ned. Og når vi stod midt oppi det, så var vårt fokus å løse opp­ gavene og ivareta ansatte og beboere. Det at beboerne igjen måtte flytte var nok for oss alle det verste. At ansatte mister jobben er også trist. Det vi særlig snakket om var hvor triste vi følte oss med tanke på at vi ikke lenger skulle jobbe sammen og være et team. For vi skulle jo bli det beste mot­taket for beboerne våre! Både gøy og krevende Tempoet har vært høyt i alle åtte månedene. For meg personlig har det vært både gøy og krevende. Eller gøy fordi det har vært krevende? Uansett ville jeg ikke vært det foruten.

Eksterne samarbeidspartnere ga oss gode tilbakemeldinger, særlig kommunen og UDI. Så det vet jeg, at vi greide oss godt! Selv om at bare fikk holde på den korte perioden, så lyktes vi. Og ansattes positive holdning og engasjement varte også i nedbyggingsfasen. Uten dem og deres pågangsmot og humør, hadde alt sett annerledes ut. Om det er noe som jeg tenker var negativt for min egen del, så er det at det ble mindre tid til trening og hobbyer. Nesten alt dreide seg om jobben, de ansatte og beboerne. Jeg holdt nesten på å glemme meg selv oppi alt arbeidet. Da var det godt å få en telefon fra noen i Hero som satte perspektiv på ting slik at samvittigheten tillot meg selv å ta en liten pause! Jeg har lært mye på de åtte månedene med drift for Stjørdal mottakssenter. Og jeg er veldig takknemlig for at jeg fikk være med!

Øvelsen å bygge opp og ned et mottak på åtte måneder var en øvelse i mangt. I formidling. I evnen til å holde ut når det røyner på. Evnen til å vise forståelse og omsorg i krevende perioder. Evnen til å gi konstruktive tilbakemeldinger og utarbeide felles mål. Det var en god følelse å se at ansatte vokste i sine roller, det gav meg energi. Å lykkes gjennom andres mestring er en god følelse.

Årsrapport 2016 Hero Group 27


Hero Mottak Norge

Mottak med solid fotfeste Slår hull på myter med informasjon.

Hå mottakssenter ga i 2016 i underkant av tusen personer informasjon om norsk asylsystem, mottaksdrift og et innblikk i hverdagen til de som bor på et asylmottak. Mange var overrasket over det de hørte. Mottaket har funnet sitt fotfeste i lokalsamfunnet, og er etter åtte år en godt integrert del av kommunen. Ordfører Jonas Skrettingland sier at mottaket har blitt en institusjon kommunen ikke ville vært foruten. – Kommunens innbyggere har blitt vant med folk som venter på opphold eller tildeling til kommune, og flere lag og organisasjoner ønsker å bidra til å gi oppholdet mening. En god del av de flyktningene som blir tildelt Hå har kommet til mottakssenteret, fått relasjoner i lokalsamfunnet, og ønsker å bli værende i kommunen. Det er et godt utgangspunkt for videre integrering. Som ordfører gleder jeg meg over gruppene fra mottaket som kommer til rådhuset i forbindelse med demokratiopplæring som en del av informasjonsprogrammet. Innsikt i ukjent tilværelse Eksternt informasjonsarbeid rettet mot ungdommer i lokalsamfunnet var et stort satsningsområde i 2016. Mottaket kontaktet skoler, lag og organisasjoner i lokalsamfunnet og inviterte seg selv på besøk for å gi informasjon om asyl­ systemet og livet på mottaket og å svare på spørsmål. Totalt

28 Årsrapport 2016 Hero Group

mottok i underkant av tusen personer informasjon fra ansatte ved mottaket. Marthe Soma er informasjonskonsulent på avdeling for enslige mindreårige og har hatt ansvar for den faglige gjennom­­føringen. Hun opplever at ved å gi denne type informasjon, blir mange myter slått hull på. – Vi viser bilder og forteller fra dagliglivet på mottaket. Vi forteller om enkelt­personer, deres bakgrunn og flukt. Vi forteller om håp som får næring og håp som svinner. Elevene blir berørt og realitetsorientert. Jeg opplever at elevene og lærerne på denne måten får innsikt i en tilværelse som for dem er helt ukjent. Begrepet «asylsøker» får et annet innhold, sier hun. Integrering over en kaffekopp Nærlands Verden, mottakets egen kulturelle møteplass, hadde sommeren 2016 åpent hver søndag for å bygge nye relasjoner mellom mottaket og lokalsamfunnet. Det var ungdommene på avdeling for mindreårige som hadde ansvar for driften. De laget maten, hadde økonomiansvar og ansvar for rydding og planlegging. Ungdommene syntes selv det var både kjekt og lærerikt å få sin første arbeidserfaring i Norge. – Fra mottaket sin side opplevde vi at vi fikk bygget nye


Hero Mottak Norge

relasjoner med lokalsamfunnet og at vi nådde en større målgruppe enn vi har gjort tidligere, sier aktivitetsansvarlig Veronika Dagestad. Hensikten med dette var todelt; gi ungdommene arbeidserfaring og bygge relasjoner til lokalsamfunnet gjennom å vise beboerne frem som ressurser. Ideen kom etter flere samtaler med beboere som savnet kontakt med lokale innbyggere. Samtidig ønsket beboerne å vise hva de selv er flinke til og at de er ressurser i samfunnet. Mottaket har flere ildsjeler i lokalsamfunnet som bruker mye tid på beboerne ved mottaket enten gjennom privat engasjement eller gjennom organisasjoner som KIA (Kristent Interkulturelt Arbeid), Røde Kors, Nærbø idrettslag, og språkkafeen Snakkis, for å nevne noen få. Personalgruppe At Hå mottakssenter nå er et veldrevet mottak, skyldes i stor grad en stabil personalgruppe som gjennom flere år har bygget opp solid erfaring og kompetanse når det kommer til mottaksdrift. Når man jobber i asylmottak er det aldri en kjedelig dag på jobb. Det er mye humor og latter, men det er også mye alvor. Å møte mennesker daglig som har opplevd mye vondt og vanske­lig og lever i en uavklart situasjon, krever at ansatte har gode verktøy for å håndtere dette på riktig måte.

– Det er viktig å ta vare på hverandre de dagene som er vanskelige, men det er også viktig å holde fast ved alt det gode og alle de positive møtene mellom mennesker, sier mottaksleder Berit S. Hårr. Gjennom årenes løp har mottaket ​bygget­kapasiteten opp og ned etter ønske fra UDI. Ansatte har fått prøve seg på mange ulike oppgaver og har lært seg å gå inn i hverandres ansvarsområder ved behov. Resultatet av dette er tydelig. – Vi har en personalgruppe som håndterer raske endringer og som utfyller hverandre på en god måte. Det gir en trygghet for både ansatte, beboere og lokalsamfunn, sier mottakslederen.

Fakta: Hå mottakssenter åpnet i 2009 og er et sentralisert mottak som er lokalisert på Nærland i Hå kommune. Da mottaket åpnet hadde det 340 plasser, og har siden bygget kapasiteten opp og ned alt etter myndighetenes behov. Ordinær avdeling: 150 plasser (30+30 opsjonsplasser) Avdeling for enslige mindreårige: 40 plasser

Årsrapport 2016 Hero Group 29


ABT Stรถdboende

Hero Mottak Sverige

Mottak i Sverige (desember 2016)

HVB Stรถdboende ATB

30 ร rsrapport 2016 Hero Group


Hero Mottak Sverige

Integrering en viktig del av oppdraget

I 2016 har Hero Sverige fortsatt arbeidet med å fokusere på økt deltakelse og beboermedvirkning fra dag én. Alle våre mottak og ansatte har i tett samarbeid med beboerne jobbet bevisst og aktivt for god integrering helt fra første dag. Hero ser på integrering som en viktig del av oppdraget vårt. Etter de store ankomstene i 2015 fortsatte Hero å vokse svært raskt våren 2016. Ved utgangen av 2016 hadde Hero Sverige drift av syv ABT (midlertidige asylmottak) og 10 mottak for enslige mindreårige. I gjennomsnitt har det i 2016 vært 200 årsverk ansatt i Hero Sverige. Endringer i driften Flyktningsituasjonen endret seg radikalt mot slutten av våren 2016. Antallet nye asylsøkere som fant veien til Sverige sank kraftig. Derfor ble også Migrationsverket og kommunenes behov for boligløsninger for nyankomne mindre. I midten av 2016 besluttet Migrationsverket å avslutte alle rammeavtaler for midlertidige asylmottak med eksterne leverandører. I begynnelsen av 2016 hadde Hero Sverige syv ABT (midler­tidige asylmottak) i drift. Fem av disse var nye og hadde startet opp høsten 2015, mens våre to eldste, Hero Nygård og Hero Gesundaberget, hadde vært i drift siden 2014. I begynnelsen av året 2016 var det fullt belegg på alle mottakene. Vårt største mottak Hero Figeholm i Oskarshamn kommune hadde på det meste 550 beboere fordelt på 90 hytter.

Mot slutten av 2016 sa Migrationsverket opp alle syv avtalene, og i løpet av våren 2017 blir alle lagt ned. Godt samarbeid med lokale myndigheter Våre mottak har vært høyt verdsatt av lokale myndigheter og det svenske Migrationsverket for profesjonalitet og for integreringsarbeidet på mottakene gjennom aktiviteter, bidrag til praksisplasser, svenskopplæring, kvinnegrupper og beboerråd. Enslige mindreårige I begynnelsen av 2016 hadde kommunene i Sverige stort behov for hjem for enslige mindreårige. Dette medførte at Hero Sverige inngikk avtaler med ni kommuner om å drive mottak for enslige barn. Våren 2016 startet Hero slike i Ryssa, Gävle, Botkyrka, Lidingö, Lerum, Heather Guy, Onsala, Vallda, Bredsjö, samt også i Sollefteå. Totalt innebar dette plass til ca 250 enslige mindreårige. Også ankomstene av enslige barn til Sverige falt i løpet av sommeren og høsten 2016. Dette betydde at kommunene gradvis fikk redusert sine behov for mottaksplasser for enslige mindreårige utover året.

Årsrapport 2016 Hero Group 31


Fakta og tall om asylsøkere og mottak i Sverige 2016

16 %

Totalt antall asylsøkere til Sverige per år

Totalt antall asylsøkere til Sverige per år

Asylsøkere, kjønn/barn/v Jenter

162.877

38 %

24 %

Kvinner Gutter Menn

22 %

81.301 54.259 43.887

Fordeling av asylsøkere i kjønn/barn/voksne

28.939

2012

2013

2014

2015

Jenter

2016

Kvinner Gutter Menn

Aldersfordeling i mottak ved utgangen av året

12 %

15 %

Under 6 år

58 %

6–10 år 15 %

11–17 år Voksne

Aldersfordeling i mottak ved utgangen av året 32 Årsrapport 2016 Hero Group Under 6 år

7–15 år


Nøkkeltall Hero Mottak Sverige. Kilde: SCB (Statistiska Centralbyrån)

Største grupper asylsøkere til Sverige basert på statsborgerskap

5.457 Syria 2.969 Afghanistan 2.755 Irak

1.646 Somalia 1.323 Statsløse 1.279 Iran

1.151 Eritrea 785 Albania 738 Tyrkia

Beboergrupper i mottak ved utganAntall beboergrupper i mottak – gen av året – 5 største nasjonaliteter

5 største nasjonaliteter (desember 2016) 50 000

40 000

30 000

20 000

10 000

Afghanistan Afghanistan

Syria Syria

Irak Irak

Statsløse Statsløse

Somalia Somalia

Årsrapport 2016 Hero Group 33


Hero Mottak Sverige

34 Ă…rsrapport 2016 Hero Group


Hero Mottak Sverige

Portrett av en kollega

Ann-Sofie Petterson Leder av asylmottaket i Värmland

Ann-Sofie Petterson er den første mottakslederen som ble ansatt i Hero Sverige. Siden oppstarten av Hero sitt mottak på Nygård høsten 2014 har hun vært leder av asylmottaket i Värmland, som på det meste hadde 120 beboere. Før Ann-Sofie startet i Hero jobbet hun som leder av Aberia behandlingshjem for misbrukere ved Nygård. Ann-Sofie var glad for at hun fikk fortsette å jobbe på mottaket i Nygård. – Hele mitt liv har jeg jobbet med folk i utenforskap, og jeg er takknemlig for å ha hatt anledning til å jobbe med disse menneskene. Det har vært en fantastisk reise å være en del av. Jeg har lært mye om meg selv etter å ha tatt i mot de som har måttet legge igjen et helt liv bak seg. Jeg har spurt meg selv, hvem ville jeg være hvis jeg var den som var på flukt fra mitt hjemland på grunn av krig og terror, hvordan ville jeg handlet, og hvordan ville jeg blitt møtt?

Helt fra starten av har det vært praktisert åpenhet i Nygård, vi har invitert inn folk fra byen og lagt vekt på å ønske varmt velkommen alle som har kommet til oss. Hero Nygård har vært et svært populært og verdsatt mottak som har jobbet aktivt med åpenhet, integreringsarbeid og aktiviteter for beboerne. Involvering av beboerne gjennom et aktivt beboerråd har vært en viktig del av dette arbeidet. Ann-Sofie oppsummerer tiden i Hero som lærerik og full av gleder, og der man har blitt kjent med mange gode kolleger.

Årsrapport 2016 Hero Group 35


Hero Tolk

36 Ã…rsrapport 2016 Hero Group


Ã…rsrapport 2016 Hero Group 37


Hero Tolk

Hero Tolk I løpet av 2016 har Hero Tolk styrket sin posisjon i det nordiske språkmarkedet gjennom oppkjøp i Finland. Hero Tolk har operasjoner i Finland, Sverige og Norge.

Gjennom felles driftssystemer og konsepter sikrer vi effektive tjenester med høy kvalitet i alle land. Markedene i de tre nordiske landene har sterke fellestrekk, og dette gjør det mulig å utvikle systemer og konsepter som i all hovedsak er like. Hero Tolk har som mål å være den ledende kvalitetsleverandøren i sine markeder. I 2016 lanserte vi «Grønn Tolk» som vårt bidrag for mer miljøvennlig tjenester. Gjennom bruk av Grønn Tolk sparer vi samfunnet for de reisene som fremmøtetolking medfører. Reisetiden for tolkene kan brukes til tolketid og kostnadene for kundene blir lavere ved bruk av Grønn Tolk. I 2016 leverte Hero Tolk ca 200.000 oppdrag. Norge I 2016 ble Hero Tolk fisjonert ut som eget selskap fra Hero Norge AS. Behovet for tolketjenester eksploderte høsten 2015 og fortsatte inn i 2016. De høye volumene og en kraftig økning av akutte oppdrag skapte press i hele leveringskjeden og ikke minst ble behovet for nye tolker presserende; i 2016 rekrutterte vi flere hundre nye tolker. Hero Tolk har utviklet et eget test- og opplæringsprogram for å sikre at kvaliteten på tolkene er høy. Opplæringen blir utført av en tolkeutdannet ansatt i vår rekrutterings- og kompetanseavdeling. Det norske markedet er preget av nedadgående priser og sterk priskonkurranse. Det er en økende trend at flere offentlig anbud blir avgjort kun på pris og at kvalifikasjonskravene i liten grad skiller leverandørene. Dette er en lite ønsket utvikling da kvaliteten på tolkene og tjenestene er avgjørende for å sikre at samfunnet får gode og effektive tjenester.

38 Årsrapport 2016 Hero Group

Våren 2016 ble det besluttet at Hero Tolk skulle sertifiseres i henhold til ISO 9001:2015. Ved utgangen av 2016 var dette arbeidet i sluttfasen og sertifisering er planlagt tidlig 2017. I 2016 økte oppdragsvolumet med 41 % og omsetningen med 30 %. For Hero Tolk var 2016 på alle måter et meget bra år og ga et godt utgangspunkt for videre utvikling. Sverige Det svenske selskapet skiftet navn til Hero Tolk og implementerte Hero Tolk sine driftssystemer våren 2016. Det har vært et utfordrende år for selskapet preget av opprydding og konsolidering. Selskapet hadde alvorlige svakheter som ikke var kjent ved vår overtakelse. Hovedfokus hele året har vært knyttet til interne prosesser. Det har medført at selskapet fikk liten andel av den kraftige veksten som har vært i markedet. I løpet av året har vi styrket salgs- og markedsarbeidet med nye ressurser. Ved utgangen av året er selskapets situasjon tilfredsstillende og vi har vunnet viktige kontrakter. Selskapet er godt posisjonert til å ta nye markedsandeler i Nordens største språkmarked. Finland I august kjøpte Hero Tolk selskapet Helsingin Tulkkipalvelut Oy. Selskapet har sin base i Helsinki og er et middelsstort selskap i sitt marked. Det finske markedet eksploderte høsten 2015 og selskapet har hatt en god vekst med høy lønnsomhet. Mot slutten av året endret selskapet navn til Hero Tolk, flyttet inn i nye lokaler og startet arbeidet med å implementere Hero Tolk sine driftssystemer. Det finske markedet er preget av mange små selskaper og få profesjonelle aktører. Hero Tolk er godt posisjonert for vekst og har lagt planer for utvikling som skal gjøre selskapet til en landsomfattende leverandør.


Ã…rsrapport 2016 Hero Group 39


Nøkkeltall Hero Tolk Norge. Kilde: Hero Tolk

Fakta og tall Hero Tolk Kunder i offentlig sektor i Norge

Helse

56 169 oppdrag

NAV

7 694 oppdrag

De 20 mest etterspurte språk i Norge i 2016: (Oppdrag i Norden i 2016 = ca 200 000)

31,2 % 13,6 % 9,6 % 6,8 % 6,1 % 4,8 % 3,6 % 3,5 % 3,4 % 3,2 % 1,5 % 1,0 % 1,0 % 0,9 % 0,9 % 0,9 % 0,7 % 0,6 % 0,5 % 0,5 %

Justis

Politi, domstol, UDI, nemd 2 928 oppdrag

Barnevern 6 914 oppdrag

Språk vi tilbyr som du kanskje ikke har hørt om:

Annet

18 255 oppdrag

40 Årsrapport 2016 Hero Group

Oppvekst

Barnehage, skole, SFO 8 387 oppdrag

Ewe

Meänkieli

Ghana, Togo

Sverige, Finland

Pulaar

Kokiyo

Senegal, Gambia, Mali

Kenya, Tanzania, Uganda

Kinyarwanda Rwanda


Nøkkeltall Hero Tolk Sverige. Kilde: Hero Tolk

De 10 mest og minst etterspurte språk i Sverige i 2016

Topp 10

Bunn 10

Arabisk

Russisk

Dari

Spansk

Irak, Palestina, Jordan, Syria Iran, Afghanistan

Somalisk Somalia

Tigrinja

Eritrea, Etiopia

Persisk

Iran, Afghanistan

Russland, Ukraina, Bulgaria Spania, Mexico, Sør-Amerika

Polsk Polen

Sorani Iran, Irak

Thai

Arameisk

Dabarre

Ewe

Joula

Pulaar

Visaya

Jiddisch

Meänkieli

Kinyarwanda

Kikoyo

Syria

Ghana, Togo Senegal, Gambia, Mali Israel

Rwanda

Somalia

Gambia, Senegal Filippinene, Malaysia Sverige, Finland Kenya, Tanzania, Uganda

Thailand

Årsrapport 2016 Hero Group 41


Hero Tolk Norge

Bli kjent med en tolk Jafar Sadiq Hamid har hatt en forholdsvis kort, men intens tid i Hero Tolk AS. Han er en av våre dyktige arabiske tolker som startet å tolke i april 2015. I løpet av sine to år hos oss har han hatt i overkant av 2000 tolkeoppdrag!

Jafar Sadiq Hamid Jafar er en blid familiefar med to gutter. I tillegg til å være tolk har han en jobb innen salg og markedsføring. Han har helt fra starten hatt en profesjonell tilnærming til tolkeyrket og har siden sin første dag bemerket seg positivt med svært gode tilbakemeldinger fra flere av våre kunder. Jafar ønsket å lære mer og han var derfor motivert til å søke plass på Tolkeutdanningen på Høyskolen i Oslo. Med 300 påmeldte til opptaksprøven og 25 arabiske tolker som bestod, var Jafar en av de 16 heldige arabiske tolkene som fikk plass på studiet «Tolking i offentlig sektor» høsten 2016. Jafar mottok derfor i 2017 Hero Tolks kompetansestipend. Stort ansvar Karmøymannen behersker både arabisk og norsk flytende, men var selv i tvil om han ville klare linken mellom de to språkene. – Jeg hadde aldri tenkt på meg selv som en tolk, forteller han. Han ble allikevel oppfordret av en barndomsvenn, som er ansatt på Hero Tolks kundesenter, til å søke jobb som tolk

42 Årsrapport 2016 Hero Group

og delta på kurs for potensielle tolker. Selv om han i utgangspunktet ikke hadde noen intensjon om å jobbe fulltid som tolk, fikk han under sine første kursdager ny innsikt i hvor viktig arbeidet til en tolk er. Det er et stort ansvar å være tolk og Jafar ønsker derfor hver dag å styrke sine språkkunnskaper og bli den beste tolken han kan bli. Jafar er opprinnelig fra Irak og kom som flyktning til Norge sammen med sin familie i 1998. I forbindelse med bosetting i Norge opplevde Jafar sitt første møte med tolk, og han fikk med det samme en forståelse av det store ansvaret som tolken har. Ansvar for at alt blir formidlet riktig under en tolkesamtale. – Den største mestringsfølelsen man kan oppleve under et tolkeoppdrag, forteller han, er når man opplever at tolken blir usynlig. Man merker at partene snakker direkte med hverandre, og de snakker rett fra hjertet. Da vet jeg at jeg har gjort en god jobb, forteller Jafar entusiastisk.


Hero Tolk Norge

«Den største mestringsfølelsen man kan oppleve under et tolkeoppdrag er når man opplever at tolken blir usynlig. Man merker at partene snakker direkte med hverandre, og de snakker rett fra hjertet. Da vet jeg at jeg har gjort en god jobb.»

Uforutsigbar arbeidsdag – Å jobbe som tolk er tungt og ensomt, fortsetter Jafar. Freelancetolker har en svært uforutsigbar arbeidsdag, de kan bli tilbudt mange forskjellige typer oppdrag i løpet av en og samme dag. Som tolk får man innsikt i livssituasjonen til mange mennesker. Selv om svært mange tolkeoppdrag er lystbetonte, er tolkens arbeidsdag også preget av mange tunge samtaler. Tolker kan i løpet av en dag ha oppdrag med tema som for eksempel vold i familien, langvarig sykdom, dødsfall og omsorgsovertakelse. Jafar forteller at ved hans tolkesamtaler har 70 % negativt innhold og 30 % positivt. Dette gjør noe med deg som menneske, og da er det viktig å ha noe som en kan koble av med. Jafar er heldig, siden han har en annen jobb ved siden av tolkingen. Debrifing etter et tolkeoppdrag kan være vanskelig, selv om Hero Tolk tilbyr tolkene våre dette dersom de har behov. Jafar skryter imidlertid av alle på kundesenteret i Hero Tolk. – De er behagelige å prate med og vi har hatt et veldig godt samarbeid, forteller Jafar.

Tolkenettverk Det vil alltid finnes et behov for tolker, sier Jafar. Han jobber derfor fortsatt med å videreutvikle sine ferdigheter og øke sin kompetanse som tolk. Han bruker mye tid på å utvide sitt ordforråd på begge språk og deltar også på videreutdanning for tolker. Under tolkeutdanningen har Jafar møtt flere dyktige tolker på arabisk. Sammen har de skapt et nettverk av tolker som støtter hverandre og gir hverandre tips for videre utvikling. Kompetanseheving er nøkkelen for videre profesjonalisering av tolkeyrket. Jafar satser på bachelor, og han har allerede begynt på det andre påbyggsemnet, «Tolking fra skrift til tale». Avslutningsvis forteller Jafar: – En er aldri utlært som tolk. Hver dag er det nye ord som jeg lærer meg og må slå opp.

Årsrapport 2016 Hero Group 43


Hero Tolk Norge

Bli kjent med en kollega

Carolina Fredriksen Teamleder, Hero Tolk i Stavanger

Fra mitt første møte med Hero opplevde jeg at dette var en bedrift med fokus på profesjonalitet, kvalitet og trivsel. Vår visjon er å være den beste språkleverandøren i markedet. Selv i en uforutsigbar hverdag vil vi opprettholde gode relasjoner til våre tolker, samtidig som vi ønsker å tilby våre kunder kvalitet i alle tolkeoppdrag. Jeg begynte som tolk i Hero Tolk under studiene og fikk i løpet av min tid som tolk oppleve mange spennende tolkeoppdrag. Oppdragene ga meg innsyn i den viktige jobben tolker gjør hver eneste dag for å bistå fagpersoner i sitt arbeid med minoritetsspråklige. Etter å ha fullført studiene i 2008 ble jeg ansatt i Hero Tolk i Stavanger som tolkeformidler. I min tid i Hero Tolk har jeg fått være del av den formidable veksten til bedriften. Vi startet med å tildele omtrent 700 tolkeoppdrag hver måned i 2008 til nærmere 12 000 tolkeoppdrag hver måned i 2016. Det er et stikkord for en dag på kundesenteret: Travelt! Vår jobb på kundesenteret er å ivareta kundene og tolkene våre. Hver dag er annerledes og vi vet aldri helt hvordan dagen vil bli eller hvilke utfordringer som må løses.

44 Årsrapport 2016 Hero Group

Mye har endret seg i Hero Tolk siden oppstarten i 2005. Den store økningen i oppdragsmengde har motivert oss og vi har blitt mye mer effektive. Med flere hundre tolkebestillinger hver dag er det åpenbart veldig mye innkommende telefoner i løpet av dagen. Mange av våre kunder har akutt behov for tolk og ringer ofte rett før tolkesamtalen for å bestille tolk. Akutte bestillinger utgjør nærmere en tredjedel av alle tolkeoppdrag i løpet av en dag. Vi i kundesenteret har blitt eksperter på å løse oppdrag på kort varsel. Alt dette takket være våre fantastiske tolker som takker ja til oppdrag ofte med bare noen minutters forvarsel. Alle våre kunder, tolker og ikke minst de ansatte i Hero Tolk, gjør hver dag på kundesenteret til en livlig og humørfylt arbeidsdag. Vi møter alle oppgaver som et team og heier på hverandre. Dette skal vi fortsette med i møte med videre vekst, nye utfordringer og krav som fremtiden vil bringe.


Hero Tolk Sverige

Carima Ramteen VD, Hero Tolk Sverige

Hero Tolk Sverige har i 2016 hatt fokus på kvalitet og prosesser. Viktige satsnings­områder har vært oppdragsoppfølging og kunde­tilfredshet, i tillegg til effektivisering i form av nytt bookingsystem for tolkeoppdrag. Selskapet har gått gjennom en omstrukturering i 2016. De fleste ansatte fra Uppsala-kontoret ble flyttet til Stockholm-kontoret, men det opprettholdes god aktivitet på begge kontor. Kvalitet og prosesser Den daglige driften har blitt effektivisert gjennom nye systemet for booking og økonomi. Investeringene i nye ITsystemer gjør at Hero Tolk er teknologisk i forkant i bransjen, og vi er godt rustet for å kunne øke oppdragsmengden. I 2016 har vi jobbet med kvalitetsprosesser og de mål som er knyttet opp mot dem. Et eksempel er bestilling av telefontolk, som har økt med hele 60 % målt opp mot 2015. De viktigste faktorene som har bidratt til denne økningen er blant annet en holdningsendring hos kundene, bedre tilgang på tolker og kampanjen «Grønn tolk», som fokuserer på miljøfordelene med telefontolking.

Hero Tolk er ISO-sertifisert, og vi jobber hele tiden med å heve kvalitetsnivået på våre tjenester og interne rutiner. Oppdragsoppfølging og kundetilfredshet Som et ledd i kvalitetsarbeidet har vi gjennom hele 2016 satset sterkt på håndtering av avvik. Et nylig innført system for avviksrapportering gjør at vi lettere kan følge opp eventuelle avvik og gi raske tilbakemeldinger til våre kunder. Dette har blant annet bidratt til at vi hadde et av bransjens laveste avvikstall, med under 1 % avvik på mer enn 80 000 oppdrag. Målet er likevel alltid å bli bedre, og vi fokuserer på å ta godt vare på eksisterende kunder samtidig som vi jobber med å utvide kundebasen. Tolkeutdanning Hero Tolk Sverige har egen tolkeutdanning i Östersund og Eskilstuna, i samarbeid med Arbetsförmedlingen. Flertallet av tolkene som er rekruttert i løpet av 2016 kommer herfra. Utdanningen er populær, og viktig med tanke på å sikre tilgjengelighet av dyktige tolker.

Årsrapport 2016 Hero Group 45


Hero Tolk Finland

Heros nye satsing i Finland

Sami Kaarnola Leder i Hero Tolk Oy, Finland

Det hele begynte med en penn og en notatblokk. Forretningsideen var å selge tolketjenester til finske kunder, hvorav hovedmålgruppen var nasjonale myndigheter. Vi startet i 2003 under navnet Helsingin Tulkkipalvelut. Tidspunktet var bra, og det var ikke så intens konkurranse som i dag. Tiina Kaarnola som var med og starte selskapet hadde jobbet i flerkulturelle selskaper før, og har alltid hatt interesse for folk med forskjellig type bakgrunner. Vår bedrift kombinerte business og humanisme. I løpet av de neste årene vokste teamet med ansatte fra familien, og vi begynte å bruke begrepet«familieeid selskap» i markedsføringen. Vi fikk anerkjennelse både fra våre kunder og tolker. Som en konsekvens av hardt arbeid klarte vi jevnlig å øke årlig omsetning. Vi har klart å ha en jevn organisk vekst i løpet av alle disse årene. På 2000-tallet har antall asylsøkere som har ankommet Finland variert mellom 1.500 og 6.000 i året. 2015 var eksep­sjonelt med rekordmange asylsøkere, totalt 32.476 menne­sker. Dette ga oss mye å gjøre, og i den travleste tiden

46 Årsrapport 2016 Hero Group

av vårt familieeide selskaps historie skapte vi grunnlaget for å innlede et samarbeid med Hero Tolk AS. Denne type endring krever en rekke godt planlagte tiltak. For det første har vi satt opp en base, et nytt kontor i sentrum av Helsinki og styrket bemanningen. Siden 1.8.2016 har vi vært en del av Hero Group og opererer nå under det nye firma­navnet Hero Tolk Oy. I løpet av høsten og vinteren 2016 har vi re-brandet selskapet; både informasjonsmateriell og nett­sidene. Vi har vært opptatt med å implementere nye systemer. Dette gjør vi for å kunne svare på fremtidige utfordringer og muliggjøre ytterligere vekst for bedriften vår.


Hero Tolk Sverige

Ă…rsrapport 2016 Hero Group 47


Hero Kompetanse

48 Ă…rsrapport 2016 Hero Group


Ã…rsrapport 2016 Hero Group 49


Hero Kompetanse Norge

Hero Kompetanse Hero Kompetanse sin visjon er å gjøre en ny framtid mulig. For oss betyr det at vi skal hjelpe våre deltagere på veien mot å få jobb i ordinært arbeidsmarked. Vår hovedmålgruppe er innvandrere og minoriteter som står utenfor arbeidslivet, eller som har behov for å styrke sine ferdigheter for å sikres varig tilhørighet i arbeidslivet. Hero Kompetanse leverer tjenester på oppdrag fra NAV, kommuner og – i tett samarbeid og dialog med privat næringsliv – for Kompetanse Norge. Primærmålet for vår virksomhet er å sørge for at så mange som mulig blir rustet til å finne arbeid, og på den måten sikre fremtiden til både individet og velferdssamfunnet. Som en del av dette arbeidet jobber vi med kvalifisering av våre deltagere i form av språklig trening, opplæring i basisferdigheter og formelle og uformelle jobbkoder i arbeidslivet. Våre deltagere er en svært differensiert gruppe og har et stort spekter av utfordringer som kan hindre dem fra å delta i

50 Årsrapport 2016 Hero Group

arbeidslivet. En viktig del av vårt arbeid er derfor å bli godt kjent med våre deltagere og sørge for god kartlegging av både språklig nivå og andre ferdigheter, som IT, matematikk og tidligere ervervet kompetanse. I tillegg er det viktig at vi får god oversikt over hvilke utfordringer deltageren kan møte ved overgangen til jobb og hvilke interesser og jobbmuligheter deltageren har. Gjennom god kartlegging kan vi sikre gode og tilrettelagte løp som svarer til den enkelte deltagers behov og på den måten jobbe målrettet og konstruktivt mot hovedmålet: jobb eller praksis.

Nøkkeltall for Norge: Antall Ansatte: 77 Antall deltagere: 3.000 Formidling til jobb eller praksis: 80 %


Hero Kompetanse Norge

Varig tilknytning til arbeidslivet Våre tjenester Hero Kompetanse er en leverandør av kurs og opplæring for minoritetsspråklige, med et særlig fokus på at våre deltagere skal sikres et fungerende arbeidsliv også på lang sikt. Vi har i dag kurs- og kompetansesentre i Oslo, Bergen og Stavanger, og gjennomfører i tillegg kurs i omkringliggende kommuner, i asylmottak og hos bedrifter over hele landet. Vårt primære fokus er å bistå minoritetsspråklige inn i arbeid og videre sikre at de trygges og blir i arbeidet. Vi utvikler og gjennomfører opplæring, veiledning og kompetansebygging for voksne minoritetsspråklige i samarbeid med private bedrifter, offentlige etater, interesseorganisasjoner og privatpersoner. Slik skal vi være en aktiv bidragsyter til at minoritetsspråklige tilegner seg konkret kompetanse og en god forståelse for de norske kodene som er nødvendig for å sikre en varig integrasjon på det norske arbeidsmarkedet. Vi legger vekt på å tilby en differensiert og tilpasset opplæring og skreddersyr kurs på oppdragsgivers bestilling. Tett samarbeid med næringslivet Et nært samarbeid og god dialog med arbeidsgivere i det ordinære arbeidsmarkedet er avgjørende for om vi lykkes med vårt arbeid. Vi samarbeider med næringslivet som mulige arbeidsgivere, som tilretteleggere for mulighet til arbeidstrening og kompetanseheving for våre deltagere. Hero Kompetanse er opptatt av arbeidet med å sikre deltagere som skal ut i jobb eller praksis, men også å være en støtte for arbeidsgivere som skal ta imot våre deltagere, slik at det blir en så smidig og god overgang som mulig.

på sin arbeidsplass. Hero Kompetanse tilbyr dessuten andre typer kurs, som konflikthåndteringskurs og det internasjonalt anerkjente kurset «Sammen for sikkerhet» som har som hovedmålsetning å forebygge seksualisert vold og voldtekt. Kvalitet Hero Kompetanse er svært opptatt av å levere kvalitet i form av solide resultater. Våre kurs har ulike målsettinger og spenner fra mål om praksis og jobb til heving i språknivå eller basisferdigheter. I våre kurs med mål om formidling kom ca 80 % av våre deltagere i jobb eller praksis ved endt kurs. Gjennom samarbeid med NHO og HiOA jobber vi for å bedre resultatmålingen i bransjen. Dette gjør vi for å sikre et fokus på gode resultater i leveransen til offentlige myndigheter, da vi mener at dette vil være til det beste både for våre deltagere og for samfunnet.

Våre arbeidsområder er: • Arbeidsrettet opplæring på oppdrag fra kommuner og NAV • Individuell kartlegging og opplæring i norsk språk og kultur • Kompetansepluss for virksomheter som vil øke ansattes kompetanse • Kompetanserettede kurs mot fagbrev og studiekompetanse • Veiledning til ansatte i mottak og kommuner som arbeider med integrering

Vi tilbyr også kurs for ledere som ønsker å bli flinkere på integrering eller som ønsker å inkludere flere minoritetsspråklige

Årsrapport 2016 Hero Group 51


Hero Kompetanse Norge

Portrett av en kursdeltaker

Nazia Tabbasum Iftikahr Kan du fortelle litt om deg selv og din bakgrunn? Jeg heter Nazia Tabbasum Iftikahr, er født i 1983 og kommer opprinnelig fra Pakistan, men er fransk statsborger. Jeg kom til Norge i slutten av 2004. Fikk jobb med en gang gjennom nettverk innenfor renhold og her jobbet jeg først i 6 måneder. Etter det ble jeg teamleder uten å kunne norsk. Jeg gjorde meg forstått med kroppsspråk og engelsk. Her jobbet jeg fra 2005 til 2013. I 2015 gikk jeg på jobbsøkerkurs, men kom ikke til intervjuer. Nå ble jeg nylig innkalt til mitt første intervju om fast jobb innenfor renhold og også til et intervju i en praksisbedrift – så jeg er spent! Fortell litt om kurset du deltar i, forventninger og erfaringer så langt? Det er et praksisbasert opplæringskurs med mål om å heve grunnleggende kompetanse for å styrke jobbmuligheter både gjennom teori og praksis. Kurset startet 27. mars i år og varer i 22 uker. Jeg hadde ikke så store forventninger i starten, og jeg ble litt overrasket over at det er så mye opplæring i norsk – noe jeg synes er veldig positivt. Jeg får mye hjelp og veiledning til å søke jobber og å skrive søknader, har fått mange innspill om stillinger jeg kan søke og får et nettverk ved å være her. Deltakerne får lett kontakt med hverandre,

52 Årsrapport 2016 Hero Group

og jeg trives i gruppen. Alle er hjelpsomme og det er positivt å ha kontakt med de andre deltakerne. Hvis jeg er hjemme er jeg ikke så aktiv som når jeg er på kurs, hvor jeg hører ting fra de andre og vi hjelper hverandre med å finne stillinger. Vi motiverer hverandre til å holde prosessene i gang. Norskundervisningen er kjempebra, flere deltakere kunne ikke mye norsk da kurset startet, nå snakker de mye og har fått mer selvtillit. Vi blir tryggere av å snakke norsk og å delta i samtaler og gruppearbeid. Vi har lært å skrive setninger. Kombinasjonen norsk og hjelp til søknader og jobbsøk er veldig bra. Lærerne som underviser snakker lett, de bruker ikke vanskelige ord og man forstår hva de sier. Hva mener du er viktig for å lykkes som jobbsøker? Jeg mener man må være aktiv, dele kunnskap med andre, holde seg oppdatert på Finn og Nav og personlig har jeg også registrert meg i flere bemanningsbyråer. Man må bruke nettverket sitt. Jeg er aktiv på internett og googler. Man får ikke jobb hvis man sitter hjemme og vi snakker mye om jobb i klasserommet.


Hero Kompetanse Norge

Ă…rsrapport 2016 Hero Group 53


Nøkkeltall Hero Kompetanse Norge. Kilde: SSB

Fakta og tall om innvandring og ­innvandrere i Norge og Sverige 2016 Hvor kommer innvandrerne fra?

Hvorfor kommer innvandrere til Norge?

39 % familie

53 % 30 % 12 %

Europa Asia

03 % 01 %

33 % arbeid

22 % flukt

06 %

utdanning

51.54 15.31 6.58 5.07 4.90 4.24 3.79 3.60 2.96 2.66

Sør-Amerika Nord-Amerika

Afrika

Hvor mange innvandrere er det i Norge? * Norges befolkning: 5,2 mill. Innvandrere: 724 987 2. gen. innvandrer: 158 764 * ved utgangen av 2016

Innvandring til Norge i 2016

66.800 innvandret til Norge

Netto innvandring

26.076

Utvandring

40.724

54 Årsrapport 2016 Hero Group


Nøkkeltall Hero Kompetens Sverige. Kilde: SCB (Statistiska Centralbyrån)

Hvor kommer innvandrerne fra?

51.540 Syria 15.318 Sverige* 6.580 Eritrea 5.078 Polen 4.901 Irak 51.540

Syria

4.247 India 3.794 Somalia 3.607 Afghanistan 2.969 Finland 2.666 Tyskland

*Alle som flytter til15.318 Sverige etter åSverige????? ha bodd utenlands inngår i innvandringen. Det betyr at det blant6.580 innvandrerne finnes personer som er født i Sverige og Eritrea er svenske statsborgere.

Innvandring til Sverige i 2016

163.005

5.078 Polen 4.901 Irak Hvorfor kommer innvandrere til Sverige? 4.247 India 3.794 Somalia 3.607 Afghanistan 2.969 Finland 2.666 Tyskland

innvandret til Sverige

Netto innvandring

117.005

48 %

39 %

08 %

05 %

flukt

arbeid / studier

familie

annet / ikke oppgitt

Hvor mange innvandrere er det i Sverige? * Sveriges befolkning: 10 mill. Innvandrere: 1 784 497 Utvandring

46.000

2. gen. innvandrer**: 535 805 * ved utgangen av 2016 ** begge foreldrene er innvandrere

Årsrapport 2016 Hero Group 55


En av våre Stöd og matchningstudenter.

56 Årsrapport 2016 Hero Group


Hero Kompetens Sverige

Hero Kompetens Sverige 2016 Kurs Gjennom et samarbeid med Reach for Change har Hero Kompetens i 2016 nådd ut til mer enn 400 ungdommer med forelesningen «Sammen for sikkerhet». Gjennom året har vi spredd vår kunnskap om integrering til flere instanser og samarbeidspartnere, som McDonalds, Nässjö kommune, Vårljus og Ängelholms kommune og Moraberg Studie­ centrum. Stöd og matchning (Stom) Hero Kompetens har videreført arbeidet med Stöd og matchning, som er anbudsbaserte kurs som leveres til Arbetsförmedlingen og gir støtte og målrettet matching av nyankomne for å få dem ut i jobb. I 2016 har dette arbeidet blitt ekspandert til flere steder i Sverige. Så langt har vi hatt de beste resultatene og flest deltakere i Södertälje, hvor 67 deltakere har gått gjennom Stom med Hero Kompetens som leverandør. Våre veiledere er godt likt og har godt omdømme hos Arbetsförmedlingen. En av deltakerne som har gått på Stöd og matchning-kurs gjennom Hero Kompetens er Baydaa, en middelaldrende kvinne fra Irak. Hun kom til Sverige sammen med sin voksne datter tidlig på 2000-tallet, og hadde ingen erfaring fra arbeidslivet. I Sverige begynte hun å drømme om å jobbe med barn. Etter å ha lagt ned en stor innsats med søknader, intervjutrening og en periode med matching fikk hun til slutt jobb som assistent i barnehage, hvor hun nå har jobbet i seks måneder.

Arbeidsmarkedsprosjekt Gjennom et arbeidsmarkedsprosjekt i Helsingborg kan vi matche arbeidssøkere med rekrutterende arbeidsgivere. Som leverandør jobber vi i dette prosjektet med å gjøre deltakeren klar for ansettelse. Hero Kompetens har en veiledende rolle overfor både deltaker og arbeidsgiver, og sikrer at kompetanse­planen følges. I tillegg har vi et Jobbexpert-prosjekt i Nacka kommune. Her har vi mulighet til å veilede ungdommer og nyankomne slik at de kan nå sine mål. Prosjektet følger det samme opplegget som Stom. «Hela vägen till jobb»-messen 27. september 2016 arrangerte Hero Kompetanse en stor jobbmesse rettet mot vår målgruppe. Rundt 24 samarbeidsbedrifter var representert på messen, og 400 nyankomne arbeidssøkere fikk anledning til å treffe potensielle arbeids­ givere. Deltakerne kunne være med på ulike inspirasjons­ forelesninger samt ta del i et CV-verksted, og de fikk en innføring i Hero Kompetens sine 11 jobbtips.

Årsrapport 2016 Hero Group 57


Ansvarlig redaktør: Dag Rune Gabrielsen Redaksjon: Arnfinn Nordbø og Marit Alsos Design: Melvær&Co Foto: Lars Øverli, Mick Tully, Peter RutherhagenHovedkontor Hero Group Postboks 459, 4002 Stavanger Besøksadresse: Byterminalen, Jernbaneveien 9, 4002 Stavanger Telefon 51 51 74 70 E-post hero@hero.no For mer informasjon om Hero, besøk vår hjemmeside www.hero.no


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.