__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Mitjà d’Expressió Jove de Mislata núm. 91 • Gener-Febrer • 2009

melic ab a n

s de reci

cla r-l o ’l!! ssa pa

Ll i

g

i -lo

!

Regalem un

mp3 www.mislatajove.org


02

reciclatge reciclatge reciclatge reciclatge

Els Centres Joves de Mislata estem compromesos amb el nostre medi ambient i per això col·laborem en tres projectes de reciclatge que vos facilitem a tots vosaltres. Vos els contarem perquè els conegueu.

Piles: Reciclamás panya Es tracta d’una nova cam ria de Medi ido Reg promoguda per la a Nemasa, blic pú sa pre l’em Ambient i otets i pràctics que consistix en uns xic amidals, pir tó contenidors de car i amb ària nd gra de d’uns 30 cm s”. má cla eci “R an l’eslòg

Mòbils: Dóna el teu mòbil Dóna el teu mòbil és una campanya organitzada per Creu Roja Espanyola i Entreculturas, dirigida als usuaris de telèfon mòbil i que perseguix dos grans objectius: 1. Acció social: els ingressos generats amb la reutilització dels mòbils donats i que funcionen es destinen a projectes humanitaris, socials i d’educació en favor dels col·lectius i dels països més desfavorits. 2. Atenció mediambiental: s’afavorix la conservació del medi ambient amb la recollida de mòbils fora d’ús i la promoció de la seua reutilització i reciclat. Podeu vindre a arreplegar bosses de plàstic on posar-hi el mòbil i deixar-les en una bústia de correus.

Cartutxos, tòners i mòbils: Planta el teu arbre La ONG Acciónatura se dedica exclusivament a la protecció, a la millora i a la restauració dels ecosistemes naturals. Reciclant els teus cartutxos i els teus mòbils usats estàs gestionant adequadament els residus i evitant el seu abocament incontrolat. Ara, a més, reciclant també pots contribuir a la conservació i a la recuperació dels nostres boscos. L’empresa EBP Ltd. aporta a Acciónatura 1 € per cada cartutx i 4 € per cada telèfon mòbil que hages reciclat. Als centres tenim un gran contenidor de cartó on pots deixar-los i també tenim bosses de plàstic que pots endur-te a casa i utilitzar-les quan vulgues omplint-les i deixant-les en una bústia de correus.


espai format espai format

espai format espai f

ormat

03

Idees per a millorar el

nostre currículum

DADES PERSONALS:

centre i en una part superior del full, al • Destacar el nom en la gran. grandària de lletra més la Seguretat sonals (DNI, NÚM. de per • No cal posar dades Social i estat civil). una adreça de un número de mòbil i • IMPORTANT: incloure litzem. correu electrònic que uti ES:

DADES ACADÈMIQU

més recents lògic, començant per les • Posar-les en orde crono ar. tac des em ons el que vullgu o les més antigues seg més gran. en negreta o amb lletra ió • Assenyalar la titulac ENTÀRIA I IDIOMES:

Com ja sabeu, tindre un bon currículum significa un gran augment en les possibilitats d’aconseguir una ocupació. Encara que després serà necessari passar una entrevista o altres proves, un currículum atractiu ens possibilitarà superar la primera fase de la selecció. Pensant en açò del currículum, des del Centre Jove organitzem dos cursos que poden resultar-vos interessants. Ací van: • CURS BÀSIC DE WORD I INTERNET: inici 23 febrer, els dilluns i els dimecres (30 hores). • CURS DE VALENCIÀ MITJÀ: inici 16 febrer, els dilluns i els dimecres (45 hores).

FORMACIÓ COMPLEM

en relacionats s els cursos que estigu • Podem incloure tot per això és m més en tinguem millor, amb el lloc de treball. Co . ves i aprendre coses no important actualitzar-se ERÉS:

ALTRES DADES D’INT

la disponibilitat de permís de conduir, • Incloure si disposem s a destacar, untariat, qualitats pròpie d’horaris, si hem fet vol . etc. Tot pot ser important

ang

Donació de S FEBRER

de Salut 16 al Centre · Dilluns dia , 3-5) de et ss Ga rtega y Mislata 2 (C/O s. re 17 a 20.30 ho de Salut 17 al Centre a di ts ar · Dim 0 hores. .3 20 res) de 17 a (Av. Buenos Ai + informació:

963 868 100 gva.es ansfusion.san. http://centro-tr

M. Cruz García Moreno Educadora Programa d’Integració Educativa


04

editorialsumarieditorial sumario

editorial

sumari

Estem de rebaixes

02

Esperem que sobrevisqueu a les rebaixes i que ja estigueu preparats per a les de estiu... Per cert, seguint amb la moda de les rebaixes, les ofertes i els canvis de temporada... el Melic ha decidit editar-se sis vegades l’any per oferir una millor qualitat. L’any passat canviàrem a un nou format amb color i enguany una nova distribució temporal... Què canviarem el proper any?

04

editorial

certamen fotogràfic

08

10

Frases relacionades amb el Dia de l’arbre (31 de gener).

09

consell joventut

viatges

Entrega dels premis

12

07

espai salut

cursos

Jove del en el Centre ar br le ce va ua”, que la de gener es s “Digues la te ur nc El divendres 16 co la l de is e amb motiu de ga de prem Mercat l’entre mes de desembr el nt ra du xa mar contra la SIDA. UPC ha posat en undial de la lluita M a Di l de ió ac celebr : AR DOS PREMIS ES VAN ENTREG RTELL CA R O ILL M AL Z, OR ESLÒGAN. ÍGUEZ, AL MILL · JAIME SÁNCHE DR RO A CI TI LE I Z HE · SORAYA SÁNC de premis, entre sistir a l’entrega as n va es on rs 25 pe Al voltant de i familiars. ics am s, te lis fina

05

06 associacions teatre

“Digues la teua”

03

espai forma’t

Ja comencen les segones rebaixes. La veritat és que les primeres no foren per a tant. Tots els Nadals parlant de les rebaixes del segle, que és com les anunciaven, i jo no he notat res de diferent.... Les mateixes enganyifes, no trobar allò que hi havia abans, els mateixos preus... i sobretot, les mateixes cues. Enguany, com els altres, m’he gastat gran part dels diners de Reis en les rebaixes... i no m’he donat compte de res d’especial, excepte de la Patricia Conde fent l’anunci de l’empresa de rebaixes per excel·lència.

reciclatge

11

entrevistes encadenades

música

14

13

què fer?

i tu?

15


certamen fotogràfi c certamen certamen

05

CERTAMEN FOTOGRÀFIC L’INSTANT DECISIU 2009

LES REGIDORIES DE CULTURA, JOVENTUT I SERVEIS SOCIALS DE L’AJUNTAMENT DE MISLATA CONVOQUEN EL CERTAMEN FOTOGRÀFIC L’INSTANT DECISIU 2009.

1. Objecte de la convocatòria

5. Resolució de la convocatòria

Amb este certamen es pretén fomentar la creativitat plàstica entre els i les jóvens fotògrafs-es. Es busca que la fotografia estiga present en l’àmbit d’allò més quotidià (al nostre carrer, al nostre treball, al nostre temps lliure...) on destaque sobretot l’aspecte més social i humà, captant les situacions especials, els moments crítics és a dir, l’instant decisiu. Com a novetat enguany, el premi votació popular, patrocinat per Fotos González, que mitjançant les votacions del públic assistent a l’exposició, premiarà la fotografia que millor haja captat la sensibilitat de l’Instant decisiu.

El jurat seleccionarà fins a un màxim de 50 fotografies, les quals conformaran l’exposició que es realitzarà al Centre Jove del Mercat (c/ Major, 36) des del 3 de juliol al 24 de juliol de 2009. El lliurament de premis es realitzarà durant l’acte públic que tindrà lloc a l’efecte el dia 3 de juliol de 2009 a les 20 hores al Centre Jove del Mercat de Mislata.

2. Participants Podran participar-hi persones residents a la Comunitat Valenciana, majors de 16 anys.

3. Requisits de les obres Es podran presentar un màxim de tres fotografies en blanc i negre o color. No s’admetran diapositives, ni fotografies amb manipulacions fotogràfiques excepte brill i contrast. Les fotografies hauran de ser originals i inèdites i que no hagen sigut premiades en cap altre certamen. Les fotografies presentades no podran en cap cas excedir del format 35 x 40 cm. S’hauran de presentar amb cartolina o paspartú blanc de grandària 40 x 50 cm. Les imatges de càmera digital hauran de ser impreses amb una resolució mínima de 300 ppp. Les fotografies presentades hauran de dur escrit el títol de l’obra i no el nom de l’autor o autora.

6. Premis S’establixen cinc premis: • Instant decisiu: un premi dotat amb 450€ a la fotografia feta amb càmera digital o analògica, en blanc i negre o color, que millor haja captat la sensibilitat de l’instant decisiu. • Instant decisiu “instant jove”: un premi dotat amb 300 € a la fotografia feta per un o una jove, de edat compresa entre els 16 i els 30 anys. • Instant decisiu d’autor o d’autora local: un premi especial dotat amb 300 € per a animar la participació dels fotògrafs i fotògrafes de Mislata. • L’altra manera de mirar: un premi dotat amb 300 € a la fotografia analògica o digital que millor haja captat eixa mirada sobre el món de la discapacitat. • Instant decisiu votació popular: un premi dotat amb 150 € a la fotografia digital o analògica que millor haja captat la sensibilitat de l’instant decisiu. • Mencions: el jurat seleccionarà fins a un màxim de 4 fotografies, les quals rebran una menció especial i s’inclouran en el catàleg.

4. Inscripció La inscripció es realitzarà presentant: Fitxa d’inscripció correctament emplenada (adjunta a les bases). Fotocòpia del DNI de la persona participant o de tots i totes els/les components del grup participant. Les inscripcions es podran realitzar personalment o per correu al Centre Jove Túria ubicat al carrer Túria 13 (telèfon 963837141) o al Centre Jove del Mercat ubicat al carrer Major 36 (telèfon 963990340) de Mislata (46920). El termini d’inscripció finalitzarà el 8 de maig de 2009 a les 20 hores.

El premi de votació popular es concedirà de la següent manera: Durant tot el període d’exposició es podrà efectuar una única votació per persona, identificant-se amb el document d’identitat corresponent. Una vegada finalitzada l’exposició, es farà el recompte dels vots. La resolució de la fotografia guanyadora es farà pública al setembre per diversos mitjans, entre ells: al web www.mislatajove.org, a la revista “Melic”, a la revista “Ciutat de Mislata”. La fotografia premiada estarà exposada durant un mínim d’un mes al local de Fotos González a l‘avinguda Gregorio Gea. L’Ajuntament editarà un catàleg amb les fotografies premiades en el concurs.

Els boscos representen el 52% de la superfície de la Comunitat Valenciana.


06

associacions associacions associacions associacions

Tercera Trobada

Internacional de Capoeira

Pernada Carioca Després d’haver realitzat la tercera Trobada de Capoeira Pernada Carioca entre els dies 18, 19 i 20 del passat mes de desembre a Mislata, l’Associació Juvenil Cinzento Capoeira i Aluá Capoeira afirmen haver complit l’ objectiu amb un resultat prou positiu en el 2008.

En definitiva, el mestrando Cinzento, igualment que la graduada Refresco, agraïxen a tots els mestres, contramestres, professors, graduats, monitors i alumnes que van fer inoblidable la Pernada Carioca, el nom de la qual té el seu origen en la capoeira practicada antigament a Rio de Janeiro, Brasil.

La trobada de caràcter internacional va comptar amb la presència d’invitats de Canadà, França, Espanya, Itàlia, Bèlgica i sobretot de Brasil.

Agraïx també el suport que li va donar l’Institut Molí del Sol, l’Ajuntament, la Casa de Cultura i els Centre Joves de Mislata, i també als patrocinadors.

Ambdós associacions ja es plantegen repetir el mateix encontre al novembre del 2009.

Més informació en: www.aluacapoeira.com

BERIMBALADAS 2009 Tercera temporada l’últim Les berimbaladas es fan sempre en . ncia Valè a mes cada de e diumeng ica a On? En la font del Palau de la Mús les 12 del migdia. 26 Quan? 22 de febrer, 29 de març, . juny de 28 i maig de 31 d’abril,

+ de cinc milions de km2 de boscos tropicals han sigut talats entre 1960 i 1995.

Cinzento


teatre

teatre

teatre teatre

07

Test Teatral 1 Si hagueres de treballar en una obra de teatre, de què voldries fer? a) D’apuntador. b) D’arbre. c) De protagonista principal. d) No t’agradaria fer cap obra de teatre.

2

Quan vas a una discoteca:

a) Ets dels que es queden a la barra amb un gin tònic a la mà. b) Abans de llevar-te l’abric ja has fet tres fotografies. c) Només balles amb els teus amics-es. d) Només mous una mica els peus després d’haver begut una copeta de més.

3 Ahir vas anar a classe de balls de saló. Hui, quan arribes a la feina: a) Et poses a treballar com cada dia. b) Comentes amb els teus companys-es que ahir vas aprendre a ballar el twist. c) No se t’acudiria mai de la vida anar a aprendre a ballar. d) El primer que fas és ensenyar els passos que vas aprendre ahir cantant a tota veu.

4

5

8

El teu ídol és: a) Lina Morgan. b) Mendieta. c) Mª Teresa Campos. d) Eduardo Zaplana.

Hui has de planxar... a) Et poses música ska i balles mentre planxes. b) Convides els teus amics per improvisar una actuació. El teu paper és una dona que planxa. c) Senzillament endolles l’aparell i vas fent mentre et queixes de la teua existència penosa. d) Pagues un actor perquè ho faça per tu.

6

A l’armari de ta casa: a) Hi guardes peluques de tots colors per si de cas... b) Només hi tens roba convencional. c) Hi guardes la roba vella per si un dia t’has de disfressar. d) Només hi tens disfresses; la roba normal te la deixa el teu germà.

9

Quan el teatre es queda a fosques... a) T’involucres ràpidament en l’obra. b) Et fixes si tens la bossa ben a prop teu. c) Dorms profundament. d) Aplaudixes, de segur que t’agradarà.

7 Estàs preparant la festa d’aniversari d’un xiquet de tres anys: a) Fas entrepanets i organitzes jocs. b) Estàs pensant un guió per a fer una actuació de titelles. c) Encarregues una disfressa de pallasso. d) Telefones una empresa especialitzada perquè es faça càrrec de tot.

10

Per a tu, actuar és: a) Fer el paperina. b) Una manera divertida de viure. c) Una feina ideal per a esquizofrènics. d) L’infinitiu d’un verb de la primera conjugació.

A casa, mentre llaves els plats...

a) Estàs més seriós que un coronel el dia de la derrota. b) Cantes una ària de Rigoletto a viva veu. El veïnat ja s’han comprat taps. c) Cantes i mous el cul al ritme d’”Una xica ye-yé”. d) T’imagines que estàs en un restaurant i no has pogut pagar la factura.

RESULTATS 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

c

b

d

c

a

d

c

b

d

a

B

b

c

b

b

b

a

b

a

a

c

C

a

d

a

d

d

c

a

d

b

a

D

d

a

c

a

c

b

d

c

c

d

A) Si no eres actor/actriu és que t’has equivocat de carrera. Abandona ara mateix el que estàs fent i vés a la plaça Major per a fer-hi una actuació improvisada. Si no tens èxit, mala sort, però de segur que t’ho passes molt bé i algun dia t’aplaudiran les masses. B) T’agrada el teatre, però no en faràs mai si no et sents segur amb tu mateix. Està bé començar la teua carrera amb els decorats, però no tingues por de fer un salt. Per ser una estrella s’ha de ser valent.

Prolonga la vida útil dels productes de fusta.

Jana Tries

C) Encara que practiques molt, el teatre ha de portar-se a la sang. A tu t’agraden moltes altres coses: esbrina què t’agrada més i deixa de banda els telons, els llums i els aplaudiments. No són per a tu. D) Odies tot el que siga fals: tu toques de peus a terra. Fins i tot eres al·lèrgic al vellut dels telons. Relaciones les entrades amb les portes d’accés al Metro, i les taquilles amb el futbol. Fer el test només t’ha servit per al que ja sabies: el teatre i tu sou incompatibles.


espai salut espai salut espai salut

08

S T I S Ò PROP 9 0 0 2 l per a Hores abans d’acabar l’any comencem a fer-nos propòsits, declaracions de bones intencions, promeses,... que sovint no arribem a complir. Dos dels propòsits més típics són deixar de fumar i perdre pes. Ací et donem alguns consells per aconseguir-ho.

Deixar de fumar: SABIES QUE?

a En la baixa edat mitjan tica erò ció cep con la apareix baixa del pit, aleshores la dona per illa cot la l’escot i entalla ixen fer pre Es st. bu el realçar-hi re sob els pits menuts i molt alts s. eró un ventre gen

Potser eres molt jove i penses que encara tens temps de deixar-ho, que a tu no et passarà res,... però la primera cigarreta ja afecta els teus pulmons, taca les dents, produeix mal alé. Pensa-ho bé i deixa-ho com més prompte millor! Per a començar, pren la decisió ferma de deixar de fumar i marca’t una data per a deixar-ho. Si necessites ajuda passa’t per la UPC del Centre Jove del Mercat.

Perdre pes: L’obsessió pel físic dels últims temps fa que sovint ens plantegem perdre alguns quilets per sentir-nos millor, però has de saber que no totes les dietes són bones. La dieta de la carxofa, de la pinya, de la lluna etc. són restrictives en calories o en energia, en vitamines o minerals, i alteren el metabolisme. Et fan perdre quilos ràpidament, però en acabar-les els recuperes en forma de greix. A més, tenen conseqüències per a la salut, per això et recomanem que faces exercici, begues molta aigua, menges cinc vegades al dia, i si continues pensant en les dietes, consulta el teu metge sobre una dieta adequada i personalitzada per a tu.

SMSEMAIL

CURIOSITAT

Consultori

de I recorda tots els dilluns de 17 a 18 hores en el xat www.mislatajove.org o 347 telefonant al 963 990 a o per correu electrònic ta gun pre s, ta.e isla upc@m per Lourdes o Mª José tes. resolem tots els teus dub

Les festivitats són les dates més propícies per a enganxar-se a les drogues. Recorda, podem divertir-nos igualment sense drogues i gaudir de les vacances

L

a meua pare lla m’ha rega lat unes boles xineses pe r a reis, però em utilitzar-les pe fa por rquè em fa la sensació que no me les podr é traure. Com ho puc fer? Les boles xin eses són unes esferes de metall que van unides a un fi l. Les boles s’introduïxen a la vagina i és de ixa el fil per fora. Per retirar-le s només has d’es tirar del fil que en sobreïx. Si t’apetix utilit zar-les no tingu es por ja que el seu obje ctiu és ben bé el contrari: proporcionar pl aer amb els seus moviments i vibracions cada vegada que la pe lvis canvia de posició. Però si ara mateix no t’apetix o t’afronta una m ica no tingues pressa; és un regal que pots utilitzar més en davant, quan tu cregues que és el moment.

I tú què opines sobre les dietes? • Amb moderació ho veig bé, però de forma constant no és bo. • Estan bé quan ho porta un metge. • Per a la gent que ho necessita estan bé. • Cal cuidar-se. • Són molt sanes per a no engreixar. • Estan bé perquè cal aprimar-se. • Estan bé, però si t’excedixes... malament. • Són una merda, perquè és tot mentida. • Són molt bones per aprimar-se. • El que és bo és menjar, les dietes són una merda. • Amb moderació estan bé, si no, no. • Està bé, cada vegada hi ha més joves grossos. Mª José de la Cruz · Cèlia Palatsí UPC-AEPA Mislata

Respectar la biodiversitat és respectar el nostre futur.


activitats

cursos

cursosinternet 09

Sessions formatives per a joves

Aprofita Internet En poc més d’una hora tractem de descobrir eines molt interessants que, potser, coneixeu però encara no utilitzeu i així aprofiteu més i millor les possibilitats que ens ofereix Internet.

Febrer-Març

Per a participar en estes sessions formatives els i les joves s’han d’inscriure telefonant al 963 990 340 (Centre Jove del Mercat) o per correu electrònic enviant-nos les seues dades a aulamercat@mislatajove.org. Les places són gratuïtes, limitades i condicionades al nombre d’ordinadors de l’aula. El termini d’inscripció acaba el dijous anterior a cada sessió.

Cursos i Activitats per a jóvens

Dimarts, 24 de febrer, 19h. Buscar feina amb internet. Coneix les webs de treball, com fer el teu currículum vitae... Dimarts, 3 de març, 19h. Correu electrònic i missatgeria instantània: crea un compte i aprén a comunicar-te Dimarts, 10 de març, 19h. Buscant informació, imatges... amb Google Dimarts, 24 de març, 19h. Com posar un vídeo a Internet (Youtube, Metacafe...). Dimarts, 31 de març, 19h. Els taulers d’anuncis a internet: coneix-los i aprofita’ls (eBay, Segundamano, 1000anuncios, mislatajove, Loquo...)

TALLER DE SUPERVIVÈNCIA DOMÈSTICA Horari: els dimarts de 19 a 21 h. Data d’inici: 3 de març. TALLER D’INICIACIÓ A LA GUITARRA Horari: els dijous de 18 a 19.30 h. Data d’inici: 12 de febrer.

STREET DANCE, TALLER DE BALL Horari: els dimecres de 19 a 20.15 h. Data d’inici: 11 de febrer. CURS DE FOTOGRAFIA DIGITAL Horari: els dijous de 18 a 20 h. Data d’inici: 19 de febrer. TALLER DE CUINA: PREPARA ELS TEUS CREPS Horari: el dimarts 31 de març i el dimecres 1 d’abril de 18 a 20 h. Data d’inici: 31 de març. CURS BÀSIC D’INFORMÀTICA: WORD I INTERNET Horari: els dilluns i els dimecres de 18 a 21 h. Data d’inici: 23 de febrer.

TALLER DE GUITARRA NIVELL MITJÀ Horari: els dijous de 19.30 a 21 h. Data d’inici: 12 de febrer. CURS MITJÀ DE VALENCIÀ Horari: els dilluns i els dimecres de 18.30 a 21 h. Data d’inici: 16 de febrer.

DIBUIXA SENSE LLÀPIS Horari: els dilluns i els dimecres de 18 a 20 h. Data d’inici: 2 de març.

CURS DE LLENGUA DE SIGNES Horari: els dilluns i els dimecres de 19 a 21 h. Data d’inici: 27 d’abril.

COM ESTUDIAR MILLOR Horari: els dimecres de 18 a 20 h. Data d’inici: 11 de febrer.

CURS D’INICIACIÓ A L’ÀRAB Horari: els dilluns i els dimecres de 18 a 21 h. Data d’inici: 27 d’abril.

melic

COGNOMS:

ADREÇA: DNI/NIE:

Cursos i tallers gratuïts dirigits per als i les joves entre 12 i 16 anys. TALLER DE VIDEOJOCS Mario Kart: el divendres 24 d’abril de 18.30 a 20.30 h Guitar Hero: el divendres 8 de maig de 18.30 a 20.30 h.

FITXA DE SUSCRIPCIÓ NOM:

Els tallers més joves

CP: POBLACIÓ: DATA NAIXEMENT:

CORREU ELECTRÒNIC:

A l’Amazones es talen 2.000 arbres per minut.

TELÈFON: MÒBIL:

COM LLIGAR MÉS I MILLOR. Horari: els divendres de 18.30 a 20.30 h. Data d’inici: 6 de març.

Si vols rebre el Melic a ta casa, cal que òmpligues la fitxa de suscripció i que la faces arribar a qualsevol dels centres joves de Mislata

?

on trobar més informació


10

consellconsell joventut joventut consell joventut

Nicole Rueda

(Colòmbia)

guanyadora del “Concurs Tolerància” del Consell de la Joventut de Mislata El Consell de la Joventut de Mislata celebra el Dia Mundial dels Drets Humans El passat 10 de desembre el Consell de la Joventut de Mislata va fer entrega d’una bicicleta de muntanya a la guanyadora del “Concurs Tolerància”. Esta iniciativa, que ha viscut la seua primera edició, pretenia que l’alumnat de primer d’educació secundària obligatòria del centre educatiu Santa Creu de Mislata reflectiren de forma artística què significa per a ells la tolerància. Des del Consell s’ha pretés col·laborar en la transmissió i en la promoció d’aquells valors que faciliten la convivència entre les persones i que se sustenten en el respecte als drets humans. Per a esta ocasió tan important es van fusionar dos grans dies; el Dia Internacional de la Tolerància amb el Dia Mundial dels Drets Humans. Es pretenia aprofitar este dia per a fer reflexionar els jóvens i debatre els problemes d’intolerància. Va ser un gran dia per a realitzar balanç i proposar noves idees dels jóvens que treballen el canvi dels aspectes negatius del nostre món. El treball de Nicole Rueda representava que la tolerància és un valor que s’ha de crear a nivell mundial, que el món està format per persones i elles mateixes prediquen el valor de la tolerància i dels drets humans. Des del Consell van voler destacar que el món és tan xicotet que cap en una cartolina i per tant és fàcilment millorable.

Consell de la Joventut de Mislata

melic Han col·laborat en este número:

Agnés Talaya, Ana Campos, Ana Mª Rodríguez, Carlos Catalá, Cèlia Palatsí, Centre Transfusió C.V., Cinzento, Clara del Rincón, Clara Muñoz, Cristina Moreno, Funktastic Force, Jana Tries, Jaume Bronchud, Laura López, Mª Elisa Plano, Mª José de la Cruz, Mariam Cardona, M. Cruz García, Mila Domènech, Pere Peris, Rosa Cuartero, Soraya Sánchez, Ximo Cádiz.

Equip de redacció: Consell de la Joventut de Mislata, Regidoria de Joventut. Redacció: Centre Jove del Mercat C/ Major, 36 - 46920 Mislata Tel. 963 990 340

www.mislatajove.org

Correcció i traducció: Oficina de Promoció del Valencià de l’Ajuntament de Mislata Impressió / maquetació: DISEÑARTE - Goaprint, S.L Tel. 963 692 811 PATERNA Tirada: 3.500 exemplars

Edita:

Utilitza el paper per les dues cares.

AJUNTAMENT DE MISLATA REGIDORIA DE JOVENTUT REGIDOR DE JOVENTUT: JAUME LÓPEZ BRONCHUD

Col·labora per correu electrònic:

melic@mislatajove.org


viatges Múrcia

viatges viatges

viatges

11

Si el que volem és fugir del fred el destí ideal per a viatjar a l’hivern és Múrcia, ciutat situada al sud-est espanyol sobre la fèrtil vall del riu Segura, posseïx un clima sec i temperat en què els hiverns són tebis i els estius bascosos. Dades d’interés: Oficina de Turisme: Plaça Cardenal Belluga. Tel.: 968 35 87 49. Taxis. Ràdio Taxi: 968 29 77 00/ 968 24 88 00. Euro Taxi: 968 29 77 00 / 968 90 69 35. RENFE: Tel.: 902 240 202. Estació d’Autobusos: Tel.: 968 29 22 11 / 968 29 22 90. Allotjaments econòmics: Hotel Casa Emilio **: Alameda de Colón,9. Tel.: 968 22 06 31 La Huertanica **: C/ Infantes, 3. Tel.: 968 21 76 68. Legazpi *: Avinguda Miguel de Cervantes,6. Tel.: 968 29 30 81.

Sempre molt lluminosa i repleta d’oloroses flors Múrcia ens invita amablement a passejar per les seues nombroses places i a vagarejar pel seu centre històric d’origen musulmà. Entre els seus edificis més destacats es troben: la catedral (segles XIV-XVIII), de fatxada barroca i amb torre renaixentista, va ser construïda sobre el solar de l’antiga Mesquita Major, i el Teatre Romea (segle XIX). Quant als museus, molts són els que

alberga la ciutat, des del d’Arqueologia passant pel de Belles Arts, el de la Ciència i l’Aigua, sense oblidar el Centre Regional per a l’Artesania. Per a anar amerant-se de l’essència de la ciutat és imprescindible visitar certs llocs amb encant com: la Glorieta, la plaça de Belluga, el nucli antic, la plaça de les Flors, el marge del riu, la passarel·la del Dic i els jardins de Floridablanca.

Moltes són les seues delícies gastronòmiques, és el cas de l’arròs amb verdures, l’ensalada murciana o les faves fregides amb pernil. Els dolços típics són els Pajarotes. Les seues festes més sonades són la Setmana Santa i les festes de primavera amb el conegut enterrament de la sardina. Text i fotografies: Ana Mª Rodríguez Edo

Aneu a CAPS DE SETMANA

Port Ainé i Espot

20, 21, i 22 de Febrer Allotjament: Hotel Comte de Pallars ***. Preu: 129€. Places: 50. Eixida: Mislata: Lloc: c/ Sant Antoni s/n ( al pavelló Poliesportiu “El Quint”) Hora: 15:30h. Quart de Poblet: Lloc: Xiquet de Quart (front Institut Faitanar) Hora: 16:00h. Inclou: Transport, allotjament en règim de mitja pensió, habitacions múltiples, forfet il·limitat per a 2 dies i assegurança per a la pràctica d’esquí. Opcionals: Lloguer material: esquí: 20€ / Snow: 32€. Classes d’esquí 2 dies/ 2hores: 26€.

Astún

27, 28 de Febrer i 1 de Març Allotjament: Gran Hotel/Oroel***, Jaca. Preu: 159€. Places: 50. Eixida: Torrent: Lloc: c/Azorin núm. 2. Hora: 15:30h. Alaquàs: Lloc: Pl. Del Mercat (front Parc La Sequieta). Hora: 15:45h. Aldaia: Lloc: Pl. Europa. Hora: 16:00 h. Inclou: Transport, allotjament en règim de mitja pensió, habitacions múltiples, forfet il·limitat per a 2 dies i assegurança per a la pràctica d’esquí. Opcionals: Lloguer material: esquí: 24€ / Snow: 34€. Classes d’esquí 2 dies/ 2hores: 26€.

Salvar els boscos és salvar el clima.

Astún

6, 7, i 8 de Març Allotjament: Gran Hotel /Oroel***, Jaca. Preu: 159€. Places: 50. Eixida: Mislata: Lloc: c/ Sant Antoni s/n ( al pavelló Poliesportiu “El Quint”). Hora: 15:30h. Inclou: Transport, allotjament en règim de mitja pensió, habitacions múltiples, forfet il·limitat per a 2 dies i assegurança per a la pràctica d’esquí. Opcionals: Lloguer material: esquí: 24€ / Snow: 34€. Classes d’esquí 2 dies/ 2hores: 26€.

DISSABTES A VALDELINARES / JAVALAMBRE* RUTA DE SENDERISME OPCIONAL. 21 DE FEBRER Preu: 9,50€ Eixida: Xirivella: Lloc: Pl. De la Concòrdia. Hora: 7:00 h. Mislata: Lloc: c/ Sant Antoni s/n ( al pavelló Poliesportiu “El Quint”). Hora: 7:15h.

28 DE FEBRER Preu: 9,50€ Eixida: Silla: Lloc: Avinguda Reis Catòlics. Hora: 7:00h. Alfafar: Lloc: Espai Sanchis Guarner (Av. De Torrent, Bari Orba). Hora: 7:15 h. Sedaví: Lloc: Polisportiu (C/ Fdo. Baixauli i Chornet). Hora: 7:30h. *Opcionals: Forfet i assegurança: 29,50€ / **Lloguer material: 11,50€ , Classes d’esquí 2 hores: 14€. ** Sols si el grup és més de 20 persones.


12

musica música musica musica música

entrevistes ENCADENADES

Som Lluna, Sake i Òscar, tres dels cinc components de Funktastik Force 4.1 i entrevistarem a Zapi, dj i productor de la Fuk.

• Bé, nosaltres ja vos coneixem, però conta-li a la gent, com va començar tot? Tot va començar quan vaig conéixer John l’any 99 que em presentà gent rapera de Mislata i vam començar a gravar amb el típic micro “cutre”, vam anar avançant, vaig crear Z-studios per a gravar a més gent i millor i finalment vam crear la Fuk ajuntant diversos grups de Mislata. • Ja que sabem un poc més de la Fuk, conta’ns, quants sou els components que formeu el grup? Per ser un grup de grups en som molts, nou: Josino, John, Edoine, Paisano, Sopo, Friza, Johnson, Noda i jo. • Parla’ns dels estils que englobeu. Cada un dels grups es dedica a un estil de rap, en general americà, underground, club, del carrer... • Sent tants, a l’hora de quedar per assajar i concerts, com vos apanyeu? Ja, ja, ja, no ens apanyem. Amb les noves tecnologies és molt més fàcil, però sempre falla algú.

• Què penses que fa falta a Mislata per a espentar els músics del poble? Falta interés per part de l’Ajuntament per a invertir en este tipus d’esdeveniments. • On aspireu arribar amb el vostre projecte musical? Ens agradaria arribar als carrers. • Què és el que vos espenta a eixir endavant? Que ens agrada el que fem. Emprar el nostre temps lliure en la música. • Ja que som veïns i rapers, coneixes Funktastik? Quins grups més coneixeu de Mislata? Homeeeeeee... hem col·laborat en nombrosos concerts. La NSS, Heràldica, altres crews d’amics...som una gran família. • Teniu preparat alguna cosa per als pròxims mesos? Sí, abans de falles traurà John una maqueta, “Cuando el asfalto quema”, estarà tota gravada i masteritzada a Z-studios. • Què diries a la gent perquè escoltara la vostra música? Que és un estil poc conegut i en certa manera nou i ha de desenvolupar-se. Este estil promet. Funktastic Force

Contenidor blau: paper i cartó.


música música discos discos discos Nacho Vegas

Toom Pak

El manifiesto desastr e Limbo Starr, 2008

FITXA DEL GRUP

Es va fundar a Al calá de Henares (Madrid) al 2003. MEMBRES DEL GR

UP

Rares, Gorka, Isra, Manu, Felipe, Chacho, Manuel. WEB

www.toom-pak.c om www.myspace.com /toompak

El so del reciclatge Hi ha mil i una formes de reciclar, una ben bona és crear música amb el reciclatge. El grup de percussió alternativa Toom Pak fa això. Toom Pak són una formació de músics fascinats per la percussió que donen a cada objecte una nova identitat. Està orientat al món de l’espectacle i de la música.

13

Es caracteritza per un rigorós i divertit directe en què el seu talent aconseguix contagiar el públic. Els seus temes són peces reproduïdes sense instruments, simplement amb objectes reciclables: bidons, botelles, bosses de paper, balons, llantes de cotxe... I és que tots els objectes mereixen una segona oportunitat.

Nacho Vegas reprén la seu a discografia en solitari am b la publicació d’El manifi esto desastre, després de tres anys dedicat a projectes de col·laboració juntam ent amb Enrique Bunbury (El tiempo de las cer ezas), Christina Rosenvinge (Ve rano Fatal) i amb Xel Per eda (Lucas 15). I el resultat d’este quart llarga du rada està molt lluny ser des astrós. Nacho Vegas es trau de la mànega un grapat de noves històries, algun es amb referències autob iogràfiques i altres no , on combina la seua vessan t més crua (“Morir o ma tar”, “El tercer dia”) amb tem es més irònics i respirabl es (“Dry Martini S.A”, “C rujidos”). Sense dubte , qui busque cançons amb tor mades enganxoses i llet res superficials s’equivoca de disc. Vegas és confirma com el gran autor del indie est atal. www.limbostarr.com/na chovegas.html

Sr. Chinarro Ronroneando 08 Mushroom pillow, 20

sc, strar el seu moment fre Sr. Chinarro torna a mo de ó aci blic pu sició, amb la pel que fa a la compo la b am illà sev del l trebal Ronroneando, el segon a líni la Mushroom Pillow. En discogràfica independent m roo ush (M mundo según... del treball anterior, El p ue realitza un disc de po Luq io ton An Pillow, 2006), ia. on d’ir s ade reg car nts el·lige brillant amb lletres int redona i una cada vegada més ó cci du pro a dad cui a Un inarro Ch Sr de l situen el trebal musicalitat i entonació més s tive rna alte s ste propo al capdavant de les ació bin ica i pel públic. La com reconegudes per la crít de t tan vol (al a experiència entre la seua dilatad ió rac spi d’in lç do nt me i un mo dihuit anys de carrera) na Bo . del millor Sr. Chinarro ens permeten gaudir es moment creatiu són tem ent el·l mostra d’este exc , o” ism ron nac “A o Ángeles” com “Tímidos”, “Los autèntiques joies pop.

Laura López

www.srchinarro.com om www.mushroompillow.c

Pere Peris

Regla de las sis erres: repensar, reestructurar, redistribuir, reduir, reutilitzar i reciclar.


què fer què ferquè fer sudoku sudoku

què fer

14

Gener-febrer 2009

Convocatòries blicitat que T’agrada la pu es tg ra et m Creus que Mostra de curt veus a la tele? g Lli ”. ió cc ees millors? tru d’”En Cons tu pots tindre id Si tens a. cip rti stra pa no i la s les base Participa en tamen s prepaer tà /c es o tra os rt, m cu un primera a e r-t na do rant-lo i vols d’espots. orcionem oclips conéixer, et prop Mostra de vide és. un grup ns una finestra m te Si ls. musica el m nar-te so do e ls qu de música i vo I tu, com creus t ta a en en es cip pr rti re s pa a conéixer, jóvens? Et sent ra ? pe NO tra le? os te m la ra a la nost pel que ix una eo ta víd To en músics novells. Aleshores grava’t a tocar è ad qu gr a t’a E si TV oportunitat i envia-nos-el a at nit a gravar-te i oportu i estàs disposat esperes? És la teua è qu a, u vídeo. ad enviar-nos el te per a dir què t’agr ls. t’avorrix i què vo

Concursos

ar i dissenyar? T’agrada dibuix cartell ’t al concurs de Doncs presenta Safor la de s ve Jo de de la VI Trobada s do a esentar fins a Potries. Pots pr ció ta en es ini de pr cartells, i el term ns les brer de 2009. Te fe de 28 acaba el ia a at s Joves de Misl bases als Centre Potries. l’Ajuntament de

de premi és Ah! El os. 300 eur

1 1

8

3

3

4

4 9

7

9

8

4

7

6

2

9

log? Vols Tens un videob r? Vols ixe donar-te a coné és la ta Es ? le eixir a la te t! ta ni tu or teua op ls Estàs cansat de e fan qu es m ra og pr dir què a la tele? Vols a la 2 de re vo ia ar t’agrad vídeo i TVE? Grava’t en eriments. gg su us deixa els te Eixiràs a la tele! Més informació: www.enconstruccion.tv

s, en este cas de Un altre concur dones. narrativa per a de per la Conselleria Està organitzat tar en es pr ts po També i Benestar Social. em pr dotat amb un El fins a dos obres, 0. 60 de i 2 accèssits . de 2.350 euros 09 20 de er br 27 de fe termini acaba el s re la info als Cent Les bases i tota a. Joves de Mislat

SU DO KU

amb

8

PREMI

1

9

6 9

2 8

2

4

3

1

2

3

8 4 6

Resol el Sudoku, quan el tingues: Retalla’l, ompli les teues dades i passa pel Centre Jove del Mercat a entregar-lo.

Nom complet: Data de naixement:

6

1

7

5

Adquirix mobles de segona mà, reutilitza.

p3 El Melic sorteja un m de 512 MB. Creative Muvo V200

Telèfon mòbil:


expressa’t expressa’t I tu? i tu? i tu?

15

Què t’has comprat/compraries a les rebaixes?

Adil: Em compraria molts llibres d’aventures i una Play.

Sara: Dos samarretes d’«El Niño»..

Gaspar i Iván: Un joc per a la WII i roba.

Quina disfressa et posaràs a carnestoltes? Abdellah: Em disfressaria de vampir.

Karim i Wala: Em disfressaria de raper i de tectònic.

FE D’ERRADES: A l’anterior número vam posar malament dos noms: Anatorii és Anatoli i Gevorg és Hrach.

SMSEMAIL

Dibuix

De segur que ets un poc artista. Si és així, este és el teu espai. Fes una foto a la teua obra (dibuix, poesia, grafit, fotografia, escultura...) i envia’ns-la a melic@mislatajove.org indicant “expressa’t”. Pots aparéixer a tot color al Melic.

Soraya Sánchez (IES Molí del Sol).

A la Comunitat Valenciana hi ha 9 arbres declarats “monumentals”. Saps on són?


KSL de Clara Muñoz

“KSL és un projecte de paisatges industrials. Narra els meus llargs recorreguts cap a les fàbriques per les vies i camins solitaris que em duen fins a elles. En KSL mostre la meua visió d’una ciutat industrial”. Del 14 de gener fins al 6 de febrer 2009. Centre Jove del Mercat C/ Major, 36 Mislata

REMET: Regidoria de Joventut Ajuntament de Mislata C/ Túria, 13 46920 MISLATA

Llig-lo i abans de reciclar-lo passa’l!!!

Ajuntament de Mislata Regidoria de Juventut Publicació subvencionada per:

ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA

Profile for Revista MELIC

Melic 91 -Gener - febrer 2009  

Mitjà d'expressió Jove de Mislata

Melic 91 -Gener - febrer 2009  

Mitjà d'expressió Jove de Mislata

Profile for melic
Advertisement