{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 24

+ TEMA

tekst Pernille Ingvartsen, fysioterapeut, FysioPilates- og yogainstruktør og Marianne Nørup, fysioterapeut og FysioPilates-instruktør foto Shutterstock

TEMA

Bevægelse giver energi til krop og sind

Træt af manglende energi

Der er mange grunde til at fysisk aktivitet kan øge dit energiniveau og give dig større overskud i hverdagen.

N

år man føler sig energiforladt og træt, er den første indskydelse som regel at sove eller hvile. Men selvom trangen kan føles overvældende og helt naturlig, vil det i mange tilfælde være en langt bedre ide at få lidt gang i kroppen.

Sammenhængen mellem fysisk aktivitet og energiniveau kan man anskue fra flere vinkler. For mens hård, intensiv motion naturligvis medfører en midlertidig fysisk træthed – og et velbegrundet behov for hvile - så vil en god fysisk form generelt betyde større energioverskud. Dertil kommer at bevægelse i sig selv kan generere energi.

Din grundform har betydning

OBS:

Træthed kan skyldes underliggende problemer eller sygdom, så hvis du er unormalt træt eller trætheden varer ved, bør du blive tjekket hos din læge.

24

012020

Først og fremmest er kroppens grundform som nævnt en faktor. Jo bedre kondition du er i, og jo stærkere og mere udholdende dine muskler er, jo mindre indsats ”koster” hverdagens udfordringer relativt. Ved at træne kondition og muskelstyrke øger du det du maksimalt kan klare (= 100 pro-

cent). Det betyder at den kraft du har brug for til hverdagsaktiviteter som at handle, cykle, gå osv., vil være relativt mindre krævende. Et eksempel: At gå op på anden sal kan for en utrænet føles som tæt på 100 pct. af ens formåen, mens det vil svare til måske 30-40 pct. for en person i god form. Sagt på en anden måde: Der går længere tid, eller der skal mere til, før du bliver fysisk træt.

Regelmæssig bevægelse vækker kroppen af dvale

En anden sammenhæng mellem energi og fysisk aktivitet er at kroppen i løbet af dagen har brug for bevægelse. Når du har siddet stille et stykke tid, går kroppen i en slags dvaletilstand - og ved at bevæge dig, får du gang i kredsløbet og får iltet kroppens celler – både i krop og hjerne - og dermed øges din vågenhed og energi. Tænk bare på hvordan dit energiniveau har det efter en frisk gåtur i skoven sammenlignet med en eftermiddag foran fjernsynet. Dertil kommer at motion beviseligt har en positiv og umiddelbar effekt på vores humør, og det smitter også af på vores energiniveau.

Profile for Mediegruppen design:kommunikation

Krop+fysik-2020-01  

Magasin fra Fysioterapeuterne. Motion, fysioterapi, sport, fritid, energi, velvære.

Krop+fysik-2020-01  

Magasin fra Fysioterapeuterne. Motion, fysioterapi, sport, fritid, energi, velvære.