a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 62

helse: tænder

FUP ELLER FAKTA?

MUNDSKYL HJÆLPER PÅ DÅRLIG ÅNDE!

Alle mennesker har på et tidpunkt tænkt, at de havde dårlig ånde. Enten fordi man har kunnet føle en sær smag i munden eller kunnet aflæse i andres ansigter, at der er noget som ikke lugter så godt. Af: Alice Kristensen, næstformand Danske Tandplejere / Foto: Shutterstock

D

er findes forskellige typer af dårlig ånde: Den helt almindelige ”mindre friske ånde,” man har om morgenen inden tandbørstnin­ gen, eller når man er sulten. Og så findes der en mere udtalt og vedva­ rende ildelugtende ånde. Der kan være flere årsager til den mere udtalte og vedvarende dårlige ånde. Men de mest sandsynlige kommer her: •M  angelfuld mundhygiejne • Tandkødsbetændelse, parodontitis eller store caries angreb • Mundtørhed • Proteser, som ikke holdes ordentligt rene •H  alsbetændelse, kronisk halskatar eller betændte mandler. Det er ikke nemt selv at finde frem til den konkrete årsag. Din tandplejer kan hjæl­

62

pe dig med at finde årsagen, hvis den dårlige ånde stammer fra mundhulen – eller henvise dig videre til egen læge hvis nødvendigt. Ingen har lyst til at have dårlig ånde, og derfor tyer mange til at bruge mundskyl. Der findes mange former for mund­ skyl, som er til enten kosmetisk eller til medicinsk brug. Hvis den dårlige ånde skyldes oven­ stående faktorer, har kosmetisk mund­ skyl eller mundskum ingen effekt. Der er ingen evidens for, at de forbedrer den dårlige ånde, andet end få minutter efter brugen. Generelt bør disse opfattes som ”mund-deodoranter”, og man får en ultra kort fornøjelse for pengene. Mundskyl kan ikke erstatte den dagli­ ge tandbørstning og rengøring mellem tænderne. Den kan give en kortvarig fø­ lelse af frisk ånde og ren mund, hvis den bruges som supplement til den daglige rengøring i mundhulen, men det løser ikke de problemer, som forårsager den dårlige ånde. Hvis man alligevel vælger at supplere sin daglige tandbørstning med mund­ skyl, skal man være opmærksom på at mange mundskylle væsker indeholder al­ kohol som konserveringsmiddel. Alkohol kan irritere slimhinden, og derfor bør man vælge en væske uden alkohol.

Hvis man anvender mundskyl efter at have børstet tænder, skal man være op­ mærksom på, at der ikke opnåes den op­ timale virkning af fluoren i tandpastaen. Der findes medicinske mundskylle væsker som er meget effektive, når man har brug for at forebygge betændelse. F.eks. efter en operation i munden, el­ ler hvis man har slået tænderne. Disse bruges typisk når, det i perioder, er svært at børste tænderne rene, fordi der skal foregå en opheling af slimhinden, og det ikke er hensigtsmæssigt at skure med tandbørsten i området. Dårlig ånde kan komme af mange ting, men det mest sandsynlige er dårlig mundhygiejne, infektioner i tandkødet, store belægninger på tungen eller prote­ ser og problemer i halsen. Bakterierne sidder godt fast på tænder­ ne, på tandkødet og på mundens slimhin­ der. Disse kan ikke skylles væk. Der skal manuel rengøring med tandbørste og mellemrumsbørster/tandtråd til.

Kilder: https://www.dinmund.dk/mundpleje/mundskyl/ https://www.dinmund.dk/symptomer/darlig-ande/ https://www.tandlaegebladet.dk/brodam-w-cochrane-review-mundskyllevaesker-boer-ikke-bruges-permanent-imod-daarlig-aande https://www.tandlaegebladet.dk/sites/default/files/articles-pdf/750-759.pdf

Profile for Mediegruppen design:kommunikation

Helse-2020-03  

Viden om sundhed. I samarbejde med Sundhed.dk, Danske Regioner og en lang række patientforeninger. Danmarks største sundhedsmagasin

Helse-2020-03  

Viden om sundhed. I samarbejde med Sundhed.dk, Danske Regioner og en lang række patientforeninger. Danmarks største sundhedsmagasin