a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 53

helse: værd at vide

Behandling af den ufarlige snorken Umådeholden snorken, træthed i dagtimerne og hørbare vejrtrækningspauserne om natten er de mest normale måder at få mistanke om, at en person lider af søvnapnø. Det er dog ikke alle supersnorkere, der lider af søvnapnø, og i sådanne tilfælde er snorken ufarlig. Men derfor kan den sagtens være en stor kilde til irritation for ens sengepartner, og i nogle tilfælde er parforhold ligefrem gået i stykker af denne årsag. Der findes dog flere måder at undgå, at det kommer så vidt. En snorkeskinne kan i mange tilfælde afhjælpe hele eller den værste snorken. Her kan man benytte en af de dyre individuelt tilpassede af slagsen, men mange har også gavn af en billigere, som typisk koster 400-600 kr. og kan købes på nettet. Sidstnævnte trækker også underkæben et par mm frem og giver derved bedre luftgennemstrømning i svælget. Man tilpasser den typisk ved at varme den op i kogende vand, hvorefter man bider kraftigt sammen, så den former sig efter ens tænder og kæber. Derudover findes der et stort marked for alverdens produkter, der angiveligt kan mindske eller eliminere snorken. Effekten varierer, og det som kan hjælpe på den ene, hjælper ikke nødvendigvis på den næste, og mange oplever at spendere en del penge på produkter uden effekt. Blandt de mange produkter er mundskyllemidler, mundspray og næsespray, der alle har til formål at holde slimhinderne fugtige. En næsebøjle, der udvider næseborene og øger luftindtaget gennem næsen, er en anden mulighed. Et godt alternativ er ørepropper til den, der lider under partnerens snorken. De billige af slagsen hjælper sjældent tilstrækkeligt ved højlydt snorken, men et dokumenteret og særdeles effektivt støjværn er individuelt tilpassede silicone-sovepropper fra firmaet Audiovox. De dæmper snorken med op til 35-40 db og holder i omkring 5-6 år. Prisen er 950 kr. for et sæt.

dem. Det er klart bedre end ingen behandling, og for mange patienter med mild til moderat søvnapnø kan skinnen være nok til at få dem ned til et gennemsnit på under fem apn­ øer i timen, hvilket normalt er græn­ sen for, hvornår søvnapnø er be­ handlingskrævende, forklarer Eline Gantzhorn. Derimod anbefaler hun ikke tandskinnen til patienter med svær apnø. – Cpap er altid det mest effektive, fordi den i modsætning til en skinne selv kan tilpasse sig patientens vejr­ trækning i løbet af natten. Men det er fint at have skinner til såkaldt an­ denlinie-behandling, hvor førsteval­ get ikke fungerer, siger søvnlægen.  

Ikke gratis Problemet med den individuelt til­ passede tandskinne er, at den i mod­ sætning til en cpap-maskine ikke er gratis for patienten. De bedste af slagsen koster 5-10.000 kr., og det er noget af en udskrivning for mange patienter. Eline Gantzhorn oplever da også jævnligt patienter, der på grund af prisen vælger cpap, selv om de rent lægefagligt godt kunne nøjes med en tandskinne. Hun så derfor gerne, at vi i Dan­ mark havde de samme forhold som i Sverige, hvor den behandlende læge på det offentliges regning kan anbe­ fale enten cpap-behandling eller en tandskinne. Trods prisen vælger et stigende antal danskere selv at betale for en individuelt tilpasset tandskinne. Nogle bruger den hver nat, mens an­ dre benytter den på rejser, så de slip­ per for at tage hele cpap-udstyret med. Tandskinnerne laves af tandlæ­ ger, men det gælder om at se sig for. Mange tandlæger tilbyder at lave en tandskinne mod søvnapnø, men ifølge Eline Gantzhorn er det be­ stemt ikke ligegyldigt, hvem man vælger. Her gælder det om at vælge en, som har god forstand på det.

Skinne kan sløre Dette synspunkt er tandlæge Poul Kirketerp helt enig i. Han har stiftet firmaet Søvnlab.dk, hvor alle tandlæ­ ger har en specialuddannelse i søvn­ medicin og er akkrediteret af Europe­ an Academy of Dental Sleep Medicine. Tandlægerne i Søvnlab.dk laver flere forskellige slags tandskin­ ner til patienterne. – Tandlæger uden specialuddan­ nelse i dental søvnmedicin bør ikke lave tandskinner. Før man overhove­ det begynder at lave en skinne, bør en læge først undersøge, om patienten lider af søvnapnø og i givet fald i hvor svær grad. Derfor er det useriøst af tandlæger blot at lave en skinne til en patient, der efterspørger det, siger Poul Kirketerp. Han advarer om, at en forkert lavet skinne i nogle tilfælde kan fjerne snorken, men ikke de farlige apnøer. – Hvis man holder op med at snor­ ke, vil mange patienter aldrig finde ud af, at de rent faktisk lider af søvnap­ nø, siger Poul Kirketerp. I modsætning til Eline Gantzhorn mener han, at tandskinner bør være førstevalget til patienter, der lider af søvnapnø i let til moderat grad. – Mange cpap-patienter benytter ikke masken hele natten, hvilket medfører perioder med ingen apnøer og perioder med mange. Her er er det bedre for kroppen at have et jævnt søvnforløb med færre apnøer, mener Poul Kirketerp.

Færre under kniven Hvor brugen af tandskinner er i stig­ ning, forholder det sig omvendt med kirurgi. Ifølge Eline Gantzhorn fjerne­ de man tidligere indimellem gane­ spejl eller drøbel hos søvnapnø-pa­ tienter, men det havde i nogle tilfælde utilsigtede bivirkninger, hvor maden pludselig kom ud gennem næsen. Derfor benytter man sjældent den­ ne form for kirurgi, hvorimod man stadig hos nogle patienter fjerner me­ get store mandler.

helse / marts 2020

53

Profile for Mediegruppen design:kommunikation

Helse-2020-03  

Viden om sundhed. I samarbejde med Sundhed.dk, Danske Regioner og en lang række patientforeninger. Danmarks største sundhedsmagasin

Helse-2020-03  

Viden om sundhed. I samarbejde med Sundhed.dk, Danske Regioner og en lang række patientforeninger. Danmarks største sundhedsmagasin