a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 52

helse: værd at vide

For mange patienter med mild til moderat søvnapnø kan skinnen være nok til at få dem ned til et gennemsnit på under fem apnøer i timen.

SØVNAPNØ-PATIENTER I DILEMMA Stadigt flere søvnapnø-patienter benytter en individuelt tilpasset tandskinne og undgår dermed at ligge med slange og ansigtsmaske om natten. Problemet er blot, at det offentlige ikke yder tilskud til denne behandlingsform, så patienterne selv skal betale for den. Af: Jesper Møller / Foto: Shutterstock

T

itusindvis af danskere ligger hver nat med en maske spændt rundt om ansigtet, der er for­ bundet med til en slange, som igen er forbundet til et apparat, der står på sengebordet. Personerne lider af sygdommen søvnapnø, der resulterer i, at de i ubehand­ let tilstand ganske enkelt holder op med at trække vejret i korte øjeblikke under søv­ nen. En sådan vejrtrækningspause kaldes for en apnø. For de værst ramte kan det ske op til 500 gange om natten, hvilket spolerer den dybe søvn og ofte giver store trætheds­ problemer i dagtimerne. Derudover kan ubehandlet søvnapnø på længere sigt øge patienternes risiko for at udvikle en række alvorlige sygdomme så som diabetes, forhøjet blodtryk, hjertekar­ sygdomme og hjerneblødninger.

52

Appaturet, som patienterne ligger med, kaldes for et cpap-apparat og er i teorien en omvendt støvssuger. Maski­ nen sørger via masken for, at der natten igennem skabes et let overtryk, som hol­ der svælget åbent og derved forhindrer, at man stopper med at trække vejret.

Mest effektiv Cpap har i årevis været den gængse be­ handlingsform til søvnapnø-patienter, og det er ifølge Eline Gantzhorn, der er afdelingslæge og daglig leder af søvn­ apnø-ambulatoriet på Vejle Sygehus, da også den mest effektive behandlings­ form. – I langt de fleste tilfælde er cpap-­ appareter så effektive, at patienten kom­ mer helt ned på nul eller ganske få apnø­ er i timen, fortæller Eline Gantzhorn.

Til sammenligning har raske menne­ sker normalt enkelte apnøer, men er det under fem i timen, anses det ikke for en sygdom. Et gennemsnit på 5-15 apnøer i timen betragtes som mild søvnapnø, 1530 gange for moderat søvnapnø og over 30 for svær søvnapnø. At ligge natten lang med ansigtsmaske og slange er dog noget, som mange har svært ved at forlige sig med, og nogle op­ giver af den grund cpap-behandlingen eller benytter den kun en del af natten. Til disse patienter anbefaler Eline Gantzhorn brugen af en individuelt til­ passet tandskinne. Den fungerer ved at trække underkæben nogle mm frem og derved give bedre luftgennemstrømning i svælget. – En sådan tandskinne mindsker an­ tallet af apnøer uden helt at eliminere

Profile for Mediegruppen design:kommunikation

Helse-2020-03  

Viden om sundhed. I samarbejde med Sundhed.dk, Danske Regioner og en lang række patientforeninger. Danmarks største sundhedsmagasin

Helse-2020-03  

Viden om sundhed. I samarbejde med Sundhed.dk, Danske Regioner og en lang række patientforeninger. Danmarks største sundhedsmagasin