a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 37

helse: fokus

D- og K-vitamin må vi ikke glemme

sammenligning brug for cirka 1,8 gram kalk om dagen. At spise solo calcium, det betyder, at du indtager calcium uden samtidig at indtage de andre knoglenød­ vendige mikronæringsstoffer som magnesium, D3- og K2-vitamin. Det er ikke uproblematisk og slet ikke, hvis det ovenikøbet er cal­ cium i uorganisk form.

Det vigtige magnesium Magnesium er om muligt vigti­ gere for en sund knoglemasse end calcium. Det er der mange, der ikke er klar over, og rigtig mange menne­ sker i den vestlige verden mangler i dag magnesium. Det kan skyldes, at vi spiser færre magnesiumrige grønsager, men også, at vores afgrøder indeholder færre mineraler end for 50-60 år siden. Det er særdeles væsentligt at vide, at du aldrig skal indtage tilskud af calcium uden samtidig at indtage samme dosis magnesium. Magnesium er et overset mineral i relation til knoglesundheden, og det har afgørende betydning for calci­ umbalancen, knoglesundheden og de øvrige balancer i dit indre, at der eksiste­ rer optimale niveauer af calcium og mag­ nesium.

Rødkløverekstrakt har også en gavnlig virkning på din knoglesundhed, da det mindsker afkalkning af knogler.

Naturlig pleje til din vinterhud Baobab-olie er tørolie, som trænger hurtigt ind og efterladen huden magisk blød. Olien styrker din huds barriere og modvirker fugttab. Med højt indhold E-vitamin, Phytosteroler og omega 6 og 9.

D3-vitamin, også kaldet sol­ skinsvitaminet, har afgø­ rende betydning for krop­ pens evne til at optage calcium og bygge det ind i knoglevævet. D3-vitamin danner vi via solens stråler, når solen står højt på himlen, hvilket i Dan­ mark vil sige i juni og juli måned. Du kan ikke spise dig til tilstrækkeligt med D3-vitamin i årets øvrige må­ neder, og derfor kan det anbe­ fales med et kosttilskud, inde­ holdende D3-vitamin, fra september til maj. K2-vitamin har også betydning for opretholdelse af en sund knoglemasse, idet K2-vitamin fungerer som en acce­ lerator i dannelsen af nye knogleceller. I samspil med D-vitamin stimulerer K2-vitamin til ny knogledannelse. Der­ ved styrkes knoglerne, og det vil kunne reducere antallet af knoglebrud. Fermenteret rødkløverekstrakt har også en gavnlig virkning på din knogle­ sundhed, da det mindsker afkalkning af knogler. Det har forskere fra Aarhus Universitet påvist i en ret ny undersø­ gelse.    

Baobabolien er fra bæredygtig produktion i Senegal

Købes på Apoteket i Matas og i helsekost.

AVIVIR.dk · TLF. 39 69 08 14

helse / marts 2020

37

Profile for Mediegruppen design:kommunikation

Helse-2020-03  

Viden om sundhed. I samarbejde med Sundhed.dk, Danske Regioner og en lang række patientforeninger. Danmarks største sundhedsmagasin

Helse-2020-03  

Viden om sundhed. I samarbejde med Sundhed.dk, Danske Regioner og en lang række patientforeninger. Danmarks største sundhedsmagasin