a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 26

helse: klumme

PSYKOLOGEN

Skriv til Jeanne på Helse’s facebook

Livet er værd at høre! ”Ka’ du høre mig?” Jeg gentager mit spørgsmål, og tager mig selv i, at jeg begynder at lyde småirriteret. Og jeg kan se, at hun har fornemmet irritationen i min stemme og læser mit udtryk. Jeg bliver flov, for jeg har netop bekræftet hende i, at hendes usynlige lidelse, som en hørenedsættelse er, besværliggør vo­ res kommunikation. Et høretab har ofte psykologiske følgevirkninger. Noget af det, der typisk knytter sig til høretabet, er en følelse af at være alene, at føle sig skamfuld, og også lidt at miste følelsen af værdighed. Det kan være en af forklaringerne på, at det er så svært at få åbnet op omkring dialogen om hørenedsættelsen. For min bekendtes vedkommende havde vi alle lagt mærke til, hvordan hun var begyndt at trække sig mere og mere fra sociale sammenhænge for på den måde at undgå pinlige situationer eller nederlag. Rigtig mange mennesker, der rammes af høretab be­ skriver, hvordan de ender i en følelse af isolation og ensomhed. Vi havde talt om det mange gange alle os omkring hende, men ingen turde sige noget. Ingen ville jo såre og gøre ked af. I stedet var der sket det, at om­ gangen med vi andre var blevet påvirket, og det var jo egentlig endnu mere sårende. Om dette har Kant

Jeanne Fløe udtalt: ”Når du mister dit syn, mister du kontakten med ting, når du mister hørel­ sen, mister du kontakten med menne­ sker”. Og pludselig flyver ordene ud af mun­ den på mig. De ord jeg i lang tid har for­ søgt at gå at formulere på en god måde. Og jeg kan høre, at de ikke lyder helt så velovervejet, som jeg kunne ønske. ”Vi må se at få gjort noget ved den hørelse”. Hun ser på mig, og til min store overra­ skelse er der intet forsøg på at bortforkla­ re. Ingen tristhed er at spore i hendes stemme. Nærmere en form for lettelse. ”Ja, nu går det vist ikke længere”, er hen­ des svar. Fra da af er dialogen let og ligetil. Vi aftaler, at første skridt er at forstå hendes konkrete hørenedsættelse og få en diag­ nose og prognose. Og vi skal have afsøgt mulighederne for tekniske hjælpemidler. Sammen skal vi finde en måde at kom­ munikere ud til andre i netværket, at hun har disse begrænsninger, og hvordan de bedst kan hjælpe. Det vil blive en lang proces og en løbende erkendelse. Men det første svære skridt har vi lige taget. For netop ved at turde tale højt om pro­ blemet kan høreproblemernes betydning mindskes.

I Helse, kan du møde ­psykolog Jeanne Fløe, som hver gang vil ­skrive en klumme om et aktuelt emne. Og du har så efterfølgende mulighed for at ­stille spørgsmål ­eller chatte med Jeanne Fløe på Helses FB. Så hold dig ikke tilbage, grib den enestående ­mulighed for at få svar fra en erfaren psykolog på spørgsmål, der ­berører dit eget liv. Du kan også dele dine holdninger og erfaringer med andre på Helse-­ tråden med Jeanne Fløe, der er autoriseret ­psykolog og specialist i både klinisk psykologi og sundhedspsykologi med base på Sydvestjysk ­Sygehus i Esbjerg. Sideløbende står Jeanne Fløe bag klinikken, Psykologen på Bryggen - på Islands Brygge i København.

Noget af det, der typisk knytter sig til høretabet, er en følelse af at være alene, at føle sig skamfuld, og også lidt at miste følelsen af værdighed.

26

Profile for Mediegruppen design:kommunikation

Helse-2020-03  

Viden om sundhed. I samarbejde med Sundhed.dk, Danske Regioner og en lang række patientforeninger. Danmarks største sundhedsmagasin

Helse-2020-03  

Viden om sundhed. I samarbejde med Sundhed.dk, Danske Regioner og en lang række patientforeninger. Danmarks største sundhedsmagasin