__MAIN_TEXT__

Page 47

Helse: Behandling

E

n dag, mens Tina er på arbejde i den dagligvarebutik, hvor hun har været ansat i flere år, hører hun, at der har været røveri i en anden butik i byen. Hun bryder sammen. Græder og ryster. Hun bliver sendt hjem fra arbejde og forsøger at ringe til sin far for at fortælle, hvad der er sket, men igen og igen tager gråden over. – Jeg havde været udsat for et røveri et halvt år tidligere, men jeg synes egentligt, at jeg havde haft det ok. Jeg var selvfølgelig forskrækket på dagen, men jeg kom på arbejde igen dagen efter, og jeg syntes ikke, at det var noget, der gav mig problemer, fortæller Tina Hemdorff. Men det nye røveri genkalder den angst, hun havde følt, da hun stod over for røverne seks måneder tidligere, og nu kan hun ikke længere styre den. – Jeg græd, jeg rystede, jeg sov ikke om natten og jeg blev ved med at se røveriet for mig. Det var som at være i det igen, bare nogen kiggede på mig. Når jeg var alene hjemme, så jeg røverne alle vegne. De var uden for mine vinduer, og de var efter mig. Jeg vidste godt i mit hoved, at sådan var det ikke, men følelsen var så overvældende, at jeg ikke kunne fungere. Gennem sin arbejdsgiver kom Tina Hemdorff i kontakt med psykoterapeut Lene Jensen Visbech, der arbejder med ISTDP eller intensiv dynamisk korttidsterapi, som det også kaldes. Lige nu vinder den terapiform frem i Danmark. Elad Jair Chone er uddannet psykolog og både udfører og underviser i ISTDP. – Der er evidens for, at ISTDP er virksomt i forhold til depressive lidelser, bipolar lidelse (tidligere kaldet manio-depressiv, red.), social fobi, ge-

neraliseret angst, panik angst, personlighedsforstyrrelser, bulimi, anoreksi, somatoforme lidelser (symptomer som smerter, træthed, kraftløshed og angst for sygdom, der ikke kan forklares medicinsk, red.), stof-afhængighed, patienter med flere mislykkede terapier (såkaldt behandlingsresistente patienter), og for mange patienter med ”uforklarlige medicinske forstyrrelser”, siger Elad Jair Chone, som blandt andet bruger ISTDP i hans arbejde med voldelige mennesker i organisationen Dialog mod Vold. Men han mener også, at ISTDP i høj grad er effektiv i forhold til ”mindre problemer” såsom almindelige relationsvanskeligheder, handlingslammelse, nedtrykthed og mestring af temperament i tilspidsede situationer.

En værdifuld alliance I korte træk går terapiformen ud på, at terapeuten spejler alle klientens reaktioner med henblik på at opløse de vaner og forsvarsmekanismer, som forhindrer klienten i at mærke de følelser, der ligger begravet i kroppen. Derigennem bliver det muligt for klienten at bearbejde sine problemer. – Det er en meget krævende terapiform, og den kræver utroligt meget af både klienterne og mig som terapeut, siger Lene Jensen Visbech. Hun har uddannet sig gennem Det Danske Davanloo Institut og er løbende på kurser i ISTDP i både Danmark og Canada. Terapiformen blev udviklet i 60’erne af Dr. Habib Davanloo ved McGill Universitetet i Canada, og gennem omfangsrigt videomateriale og forskning er resultaterne blevet dokumenteret og metoderne finpudset. Alt det vidste Tina Hemdorff ikke noget om, da hun blev henvist til Lene Jensen Visbech. For hende var det afgørende, at hun havde tillid til den, der skulle hjælpe hende.

Min klient skal være sikker på, at alt hvad jeg gør og siger er for at hjælpe.” Lene Jensen Visbech, psykoterapeut

helse / november 2012

47

Profile for Mediegruppen design:kommunikation

Helse 10 2012  

I samarbejde med Sundhed.dk og en lang række danske patientforeninger

Helse 10 2012  

I samarbejde med Sundhed.dk og en lang række danske patientforeninger