Page 1

Alternative finansieringsm책ter Jan Stavik Statens vegvesen Region midt

2003

1


Alternative finansieringsmåter 1.  Bompenger 2.  Sparte fergesubsidier 3.  Sparte hurtigbåtsubsidier 4.  Tilskudd – 

Private

– 

Kommunale

5.  Omdisponering – 

Tilbakeført arbeidsgiveravgift

6.  fylkesvegramme Møre og Romsdal 7.  Lån med rentekompensasjon

2003

2


Eksempel: Finansiering Fv. 659 Nordøyvegen 1.  Prosjektet •  Kostnad 2.  Finansiering •  Finansieringselement •  Bompengepolicy •  Kreativitet •  Nybrottsarbeid og reformer

2003

3


Prosjektet Fv. 659 Nordøyvegen

2003

4


Fv. 659 Nordøyvegen: Kostnader •  Byggekostnad:

1,8 mrd

•  Bompengedrift:

0,1 mrd

•  Renteutgifter

1,2 mrd

i 35 år

•  sum kostnader

3,1 mrd

Som skal finansieres…

2003

5


Finansiering – Bompengepolicy 1.  Bompengepolicy 2010-2019 i NTP – 

Bompenger forutsetter lokalt initiativ

– 

Bompenger på høytrafikk-veger ÅDT > 3000

– 

Bompenger i bypakker

– 

Også åpent for bompenger på lavtrafikkveger •  Fergesamband (høye bompengetakster) •  Veginnkorting eller fergeinnkorting

2003

6


Bompenger og statmidler pr rute NTP 2010-2019 mill kr 30 000 bom stat

25 000 20 000 15 000 10 000 5 000

E6

E18

Rv 2

E18

E39

E39

Rv 13

E134

Rv 7

E16

E6

Rv 3

Rv 15

E136

Rv 70

E6

E6

E6

-

1

2a

2b

3

4a

4b

4c

5a

5b

5c

6a

6b

6c

6d

6e

7

8a

8b

stamvegrute 2003

7


Kreativ finansiering

1. Bompenger Vilje til høye takster: 150,- kr hver veg

2003

8


Kreativ finansiering 2. Sparte fergesubsidier Nybrottsarbeid: • 

Nasjonal reform 1: sparte fergesubsidier kan brukes til vegbygging (2003) Sammen med Rv. 680 Imarsundprosjektet

• 

Nasjonal reform 2: ordningen utvides til 30 år (2009)

2003

9


Kreativ finansiering 3. Sparte hurtigbåtsubsidier Nedlegging av hurtigbåttilbudet fra Ålesund • 

Bidrar til finansieringen med over 300 mill

2003

10


Kreativ finansiering 4. Tilskudd • 

Begge kommunene går inn med store tilskudd

• 

Tilskudd også fra private næringsdrivende!

2003

11


Kreativ finansiering 5. Tilbakeført arbeidsgiveravgift Nybrottsarbeid: • 

Bruk av økt arbeidsgiveravgift til bygging av veg

• 

Arbeider fortsatt aktivt for utvidelse av ordnigen fra 2013

2003

12


Kreativ finansiering 6. Lån med rentekompensasjon Nybrottsarbeid: • 

Fylkene får kompensasjon for lån til vegbygging (2009)

2003

13


Kreativ finansiering 7. Fylkesvegmidler • 

Sparte fylkesvegfergekai-investeringer inn i finansieringen

+ Ordinære fylkesvegmidler til resten (10%)

2003

14


Finansieringsplan foreløpig (pr 2010)

Kostnader Byggekostnader

1 800 84

drift bomsystem

renteutgifter

1 196

sum kostnader

3 080 Inntekter

Aksjekapital

-

ForhĂĽndsbompenger

20

Bompenger

640

Sparte fergesubsidier kap

250

Sparte fergesubsidier drift

400

Sparte hurtigbĂĽtsubsidier

330

aga

200

Tilskudd kommuner

160

Sparte fergekaiinvesteringer

65

Tilskudd privat

15

Rente-kompensasjonsmidler fra fylket

685

Fylkesvegmidler

315

sum inntekter

3 080 2003

15


Hvorfor har de lykkes? •  Kreativitet Vilje til å yte Vilje og evne til å tenke nytt Vilje og evne til å få gjennomslag nasjonale reformer

•  Lokalt Stor lokal vilje til å bidra Kommuner, næringsliv og private

•  Politisk Solid politisk håndverk

•  Fokus Fokus på finansiering

2003

16

JAN_STAVIK Foredrag Alternative finansieringsmåter Førde 310811  

Jan Stavik Statens vegvesen Region midt 2003 1 5.  Omdisponering 2.  Sparte fergesubsidier 3.  Sparte hurtigbåtsubsidier 4.  Tilskudd –  Kom...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you