Page 1

HOVEDKATALOG 2014

PRODUKT

Naturstein / Skiferfliser / Belegningsstein / Drenering / Utebelysning / Skifer og granitt / Gatestein / Panelstein­/ Hagemiljø / Pyntestein / Tips og ideer

FØRDE GRANITT PRODUKTKATALOG 2014

1


ER EI BEDRIFT SOM ARBEIDER MED NATURSTEIN OG SKIFER. VI ER 10 TILSETTE. BEDRIFTA VART STARTA I 2001 OG HAR EIGE STEINBROT I FØRDE. STEINEN SOM BLIR UTVUNNEN FRÅ BROTET ER EIN MØRK ØYEGNEIS. DEN HAR GODE EIGENSKAPAR, LET SEG GODT BEARBEIDE OG KAN BRUKAST TIL DET MESTE. Førdegranitten er røff av form og utsjånad og gir eit naturleg og livaktig inntrykk. Det vert i dag laga fleire produkt: Murstein, forblending, trinn, kantstein, gatestein, plater, bord, benkar og meire spesielle produkt ofte i samband med større og mindre prosjekt. Vi lagar og produkt av alle andre tilgjengelege steinsortar. I tillegg til stein frå eige steinbrot produserer og leverer vi: n Steinplater til kjøkken og bad. n Gravmonument n Alle typar skifer n Flis av skifer, marmor og granitt n Lim og fugemasse n Impregnering og pleiemiddel for naturstein n Proffverktøy,sager og spesialmeislar for stein og skifer

FØRDE GRANITT

Vi leverer over heile landet til prosjekt, entreprenørar og private. Spør etter referansar, dei er kanskje nærare enn du trur.

2

Øystein Menes Dagleg leiar/salg 952 64 600

Rune Leirvåg Driftsleiar/produksjon 952 64 602

FØRDE GRANITT PRODUKTKATALOG 2014

Leif Helge Birkeland Butikksjef/salg 952 64 601

Kim André Eide Salgsansvarlig Proff 952 64 604


HEY’DI BOMFAST Spesialmørtel til reparasjon, støp og innfestning

kr 249,pr 25 kg sekk

FAST LAVPRIS

7 x 15 x 50 cm

kr 69,pr stk 8 x 20 x 100 cm

kr 159,pr stk 10 x 25 x 100 cm

kr 219,pr stk FAST LAVPRIS FØRDE GRANITT PRODUKTKATALOG 2014


LITEN KLIPT MURSTEIN 10 – 20 x 25 x fl cm

kr 1 890,- pr m

2

HANDMURSTEIN HANDMURSTEIN ER GODT EIGNA TIL MINDRE­­­ HAGEMURAR, STØTTEMURAR OG FORBLENDING­­­. EIN HANDBYGD GRANITTMUR ER EIT VAKKERT INNSLAG I EINKVAR HAGE!

FØRDE GRANITT

Hoggen stein med rektanguler form. Høgda varierer frå ca. 8 – 20 cm. Kan bruke handmur med liggeflate 25 – 30 cm. Ved smalare mur kan breidda på stein reduserast til eks. 20 cm. Muren monterast med betongkjerne.

4

FØRDE GRANITT PRODUKTKATALOG 2014


FORBLENDING FØRDEGRANITTEN LIVAR OPP FASADEN PÅ DIN DRØYMEBUSTAD! Stein som er spalta ned til 6 – 10 cm tjukne, må monterast med fuger. Stein med tjukne 10 – 15 cm kan murast tørt med bakstøyp eller også fugast. Vert brukt som brystning og fasade, og på veggar der det ikkje er så god plass eller til forblending av eksisterande veggar. Vert levert på palle.

HJØRNE STEIN

NATUR FORBLENDING 10 – 15 cm

kr 1 695,- pr m

2

FØRDE GRANITT

Verktøy til bearbeideing av Førde Granitt

NATUR FORBLENDING 10 – 15 cm

kr 1 695,- pr m

2

FØRDE GRANITT PRODUKTKATALOG 2014

5


NATUR FORBLENDING 6 – 10 cm

kr 1 695,- pr m

2

SAGA MURSTEIN Høgde 16 cm

kr 2 400,- pr m

FØRDE GRANITT

2

6

FØRDE GRANITT PRODUKTKATALOG 2014


MASKINMURSTEIN 20 – 40/40 – 60 cm

kr 9 375,- pr lass

SORTERT KLIPT STEIN

kr 2 500,- pr m

FØRDE GRANITT

2

FØRDE GRANITT PRODUKTKATALOG 2014

7


TRAPPER TRINN I MASSIV STEIN ER EIN RIMELEG MÅTE Å BYGGE TRAPP PÅ. KAN MONTERAST PÅ SINGEL­ ELLER STØYPAST FAST. VED LENGRE TRAPPER RÅDER VI TIL Å STØYPE. FØR MONTERING MÅ UNDERLAGET VERE DRENERT OG FROSTSIKKERT. n Trinna har saga eller flamma overflate som gir naturleg utsjånad og god sklisikring. n Kunden kan sjølv velje trinnlengde, med breidde (råtrinn før legging) om lag 37 cm. Høgde 16 cm. n Repos, lange trinn og trinn for svingtrapp blir laga på bestilling. n Produkta vert levert i alle typar stein som er på marknaden. n Trapper kan også leverast prefabrikert som byggesett.

TRAPPEVANGE 8 x 25 x fl

FØRDE GRANITT

kr 640,- pr lm

8

FØRDE GRANITT PRODUKTKATALOG 2014

SAGET TRINN Høgde: 16 cm x fl

kr 1 500,- pr lm


GATESTEIN 8 x 8 x 12 cm

kr 690,- pr m

2

FORBLENDING 5 cm

kr 1 730,- pr m

2

BORD OG BENKER FORBLENDING 6 – 10 cm fuget

kr 1 695,- pr m

2

n Bord og benker blir laga som standardstørrelse, L = 1,2 x B: 0,7 m, eller etter tegning og ynskje. n Overflate er flamma. n Slipt overflate vert levert på bestilling. n Bord og benker av naturstein er tunge i vekt og lite utsett for hærverk.

FØRDE GRANITT

SAGET MUR

UTEMØBLER I STEIN komplett

kr 18 000,FØRDE GRANITT PRODUKTKATALOG 2014

9


7 x 15 x 50 cm

kr 69,pr stk

8 x 20 x 100 cm

kr 159,pr stk 10 x 25 x 100 cm

kr 219,pr stk

FAST LAVPRIS

GRANITT BROSTEIN GRANITT STORGATESTEIN 14 x 14 x 20 cm

Kr 33,- pr stk

GRANITT 1/2 STORGATESTEIN 7 x 14 x 20 cm

GRANITT BROSTEIN

Kr 27,- pr stk

10

GRANITT SMÅGATESTEIN 9 x 10 cm

Kr 9,- pr stk

FØRDE GRANITT PRODUKTKATALOG 2014


GRANITTBENK 100 CM Ice Crystal, 100 x 40 x 40 cm

kr 1 190,- per stk

GRANITT­BENK 140 CM Impala, 140 x 40 x 40 cm

kr 2 190,- per stk Fåes også som komplett sett med bord. Pris på forespørsel

MUR 20 x 20 x 100

kr 375,pr meter 30 x 30 x 100

kr 725,pr meter 40 x 40 x 100

kr 1 210,-

BELEGG 30 x 60 x 1,5cm

kr 315,- pr m

2

30 x 60 x 3 cm

kr 445,- pr m

2

TRINN 120 x 16 x 37 cm

kr 816,- pr stk FØRDE GRANITT PRODUKTKATALOG 2014

GRANITT KANTSTEIN

pr meter

11


SKIFER – ET BRA VALG INNE SOM UTE VÅRE SKIFERTYPER ER METAMORFORE BERGARTER­­­ SOM BLE TIL FOR RUNDT 750 MILLIONER ÅR SIDEN­­­. DESTO ELDRE SKIFEREN ER, DESTO HØYERE KVALITET HOLDER DEN. SKIFEREN BESTÅR I HOVEDSAK AV KVARTS, FELTSPAT OG GLIMMER. DET HØYE KVARTS­ INNHOLDET I SKIFEREN GJØR AT DEN BLIR SPESIELT SLITESTERK OG HOLDER HØY KVALITET. STYRKE­MESSIG KAN SKIFEREN SAMMENLIGNES MED GRANITT­­­. VÅRE 3 SKIFERTYPER ER NÆRMERE BESTEMT EN TYPE HELLE­GNEIS, MEN KALLES SKIFER SIDEN DEN LIGGER­­­ LAGDELT. DISSE NATURGITTE LAGENE VARIERER I TYKKELSE­­­FRA 0,7 CM TIL 10 CM. MELLOM DISSE LAGENE­­­LIGGER GLIMMERSJIKT, OG DET ER ETTER DISSE­­­SJIKTENE SKIFEREN BLIR SPALTET OPP.

SKIFER

SKIFERENS HISTORIE I OPPDAL: Skiferen har vært benyttet som bygningsmateriale i flere århundrer lokalt i Oppdal. Skiferen fikk sin rennesanse ut over Oppdals grenser når Dovrebanen kom i drift i 1921. Det medførte at skiferen lettere kunne bli sendt over store avstander og den ble også en eksportvare. I løpet av dette tiåret ekspanderte skifernæringen i Oppdal, og i slutten av 20-årene var over 50 mann sysselsatt.

12

FØRDE GRANITT PRODUKTKATALOG 2014

For å komme seg på arbeid måtte arbeiderne sykle, bruke spark eller gå på ski. De som bodde flere mil unna, måtte ukependle. Det var ekstremt tungt arbeid å være steinhugger på den tiden, både fysisk og psykisk. De jobbet i bruddene året rundt, nesten uansett vær og vind. De måtte selv fysisk ta ut blokkene, spalte de opp og deretter hugge emnene til ønsket produkt. Om vinteren måtte de tenne opp bål under blokka for å tine dem. De måtte selv betale for veden. Enkelte dager fikk de ikke tint opp blokka, noe som medførte at de bare hadde utgifter. Små huggerskur ble bygget og det ble lagt skinner inn i dem, slik at blokkene kunne skyves inn i ly. Senere kom elektrisiteten som medførte til et betydelig fremskritt både arbeids- og miljømessig. Etter hvert ble det også bygget taubane som fraktet skiferen ned fra fjellet og brakker som karene bodde i. Rundt 1950 ble det satt opp busser som fraktet arbeidsfolket, og dermed opphørte ukependlingen. På 60 tallet i Oppdal var det hele 15 firmaer som drev med skifer og totalt over 200 ansatte. I 60 årene kom de første maskinene og veier ble anlagt. Dette gjorde fremkomsten mye bedre og effektiviserte hele næringen. Trucker og hjullastere, lastebiler, traktorer og gravemaskiner og etter hvert dumpere og borrigger ble tatt i bruk. Inntreden av maskiner revolusjonerte arbeidet, som ble mindre fysisk krevende for stein­ huggerne. Steinhuggeryrket er i midlertidig fortsatt et fysisk tungt yrke til tross for at trykkdrevne kilemaskiner, løftebord og ripemaskiner har gjort arbeidsdagen vesentlig lettere. Det er fortsatt et håndverk som krever flere års opplæring.


ALTA FLIS KLIPT 8 – 15 mm/15 – 25 mm

kr 995,- pr m

2

ALTA FLIS SAGET 30 X FL 15 – 25 mm

kr 1 450,- pr m

2

OPPDAL SKIFERFLIS, 30 X FL 10 – 20 mm

kr 1 250,- pr m

2

OTTA FLIS SORT NATUR, 30 X FL 8 – 15 mm/15 – 25 mm

kr 1 390,- pr m

2

ALTA FLIS SAGET

ALTA SKIFERFLIS SAGET

kr 1 450,- pr m

2

30 x 30 justert

kr 1 995,- pr m

2

OPPDAL BRUDD Småbrudd 1 – 2 cm

kr 315,- pr m

2

OPPDAL BRUDD Mellomstore 2 – 3 cm

kr 605,- pr m

2

OPPDAL BRUDD Store 2 – 3 cm

kr 815,- pr m

2

OTTA BRUDD VANLIG SORT 8 – 17 cm

kr 945,- pr m

OTTA BRUDD VANLIG RUST 8 – 17 cm

kr 1 200,- pr m

2

OTTA BRUDD SORT

kr 945,- pr m

2

FØRDE GRANITT PRODUKTKATALOG 2014

SKIFER

2

13


OPPDAL SKIFERFLIS 30/40 x fl

kr 1 550,- pr m

2

TILPASSING AV BRUDDHELLER: 1

3

2

4

Den enkelte bruddhellen må tilpasses før legging, slik at den neste hellen lett kan til-passes ved siden av. Prøv å unngå at fugene mellom bruddhellene møtes i kryss, eller at det blir lange rette gjenomgående fuger i feltet. Når du tilpasser bruddhellene er det lurt å merke det som skal hamres bort. Dette gjøres enkelt ved at du risser opp eller tegner på med kritt. Kulehammer er et utmerket verktøy å bruke ved tilpassning. Du starter da med å slå med kulen på hammeren skrått på bruddkanten mot undersiden av hellen.

SKIFER

Dette må du gjøre gradvis over hele den delen som skal hamres bort. Slå av små biter i gangen. Vær ekstra forsiktig når du nærmer deg et hjørne slik at du ikke slår det av.

14

Bruddheller opp til 4 cm tykke kan også tilpasses ved hjelp av et bruddhellejern.

FØRDE GRANITT PRODUKTKATALOG 2014


OPPDAL

OPPDAL PLASTRING

mellomstor brudd

kr 540,- pr m

kr 575,- pr m

2

2

OPPDAL TRINN

kr 1 540,- pr m

2

32,5 x fl

kr 815,- pr lm

SKIFER

OTTA SKIFERSTRIPS

FØRDE GRANITT PRODUKTKATALOG 2014

15


OTTA GULVFLIS SORT Natur

kr 1 180,- pr m

2

OTTA GULVFLIS SORT Børstet

kr 1 550,- pr m

2

OPPDAL GULVFLIS Natur 30 x fallende lengder

kr 1 550,- pr m

2

OPPDAL GOLAN GULVFLIS Slipt/Børstet Natur 30 x fallende lengder

kr 1 920,- pr m

2

ALTA GULVFLIS SAGET

kr 1 995,- prm

2

OTTA GULVFLIS BØRSTET

kr 1 790,- pr m

2

LYS OPPDAL GULVFLIS NATUR

kr 1 250,- pr m

2

OPPDAL GULVFLIS GOLAN BØRSTET

kr 1 920,- pr m

2

FØRDE GRANITT PRODUKTKATALOG 2014

SKIFER

Natur

17


BE OM PRISTILBUD PÅ TAKSKIFER

TAKET - DEN FEMTE FASADE

SKIFER

TAK BENEVNES SOM DEN FEMTE FASDE. SKIFERTAK GIR HUSET ET ESTETISK UTSEENDE MED SÆR­ PREG, UAVHENGIG AV TID OG STED.

18

Taket er selve sikringen av hus og hytter. Det skal tåle alt hva natur­kreftene har å by på. Et bedre valg enn Skandinavisk skifer er knapt å opp­drive. Skifer er et velrenommert­kvalitets­ produkt med levetid på hundre­vis av år og den har bevist­at den tåler norsk klima og også stor belastning av is og snø. Natur­kreftene selv har formet og skapt skiferens unike egenskaper og ekstreme­styrke gjennom millioner av år. Skifer øker verdien av huset, og minimalt vedlikehold­­­betyr god økonomi over tid. altaskifer.no

FØRDE GRANITT PRODUKTKATALOG 2014


TAKSKIFER 13” X 13”

kr 590,- pr m

2

LUSHAN

TAKSKIFER 13” X 13”

kr 590,- pr m

2

DENNE SKIFEREN HAR SIN OPP­ RINNELSE I PROVINSEN JIANGXI I KINA, CA 800 KM SØR-VEST FOR SHANGHAI. KINA HAR MANGE PROVINSER MED SKIFERUTTAK. OMRÅDET HAR MYE FJELL OG DALER OG I JIANGXI HAR DET VÆRT UTTAK OG BRUK AV SKIFER I 300 ÅR. I FARGE OG EGENSKAPER LIGNER DENNE SKIFEREN PÅ DEN SKIFEREN SOM ER I GUDBRANDS­ DALEN.

Som standard leverer vi firkant takskifer 15” x 15” og 18” x 18” og lappskifer (dråpeformet) 10” x 16” og 12” x 18”. Andre formater leverer vi på bestilling i samarbeid med den enkelte kunde. BELEGG 50 CM X FL

kr 590,- pr m

2

Skiferen blir også levert i belegg for bruk på bakkeplan med bredder på 30,40 og 50 cm i fallende lengder

FØRDE GRANITT PRODUKTKATALOG 2014

SKIFER

Det er satt opp egen produksjon i Kina i sam­arbeid med den Kinesiske produsenten for å sikre at skiferen blir produsert etter våre tradisjoner. Skiferen er er testet av SINTEF og resultatene av testingen viser at materialet holder­­­en kvalitet på nivå med den beste Norske skiferen.

19


NORSK TRADISJON

ALTA :: Altaskiferen er ca. 600 millioner­­­ år. Alta kvartsitt er en grå skifer med svake nyanser i grønt og et lett sølv­ aktig skinn. Den inne­holder konsen­ trasjon av kvarts og glimmer, som

Naturkant

Klippet

ligger i overlappende lag.

OPPDAL :: Den omtrent 750 millioner år gamle Oppdal-skiferen er lys grå med lette grønntoner eller mørk grå.

Råhugget

Den er lett å bearbeide og lett å tilpasse til ulike lokale forhold. Kvartsitt­ skifer inneholder mye kvarts og

Hugget

glimmer.

Saget

OTTA :: Ottafylitt ble utformet for 400–800 millioner år siden. Den er en blåsort, nesten sort, skifer. De ulike nyansene i overflaten skapes av glimmer­­­, hornblene og granat. Det unike utseendet gjør at den fremstår som eksklusiv.

Mørk Golan Polert

otta svart Børstet

Mørk Oppdal natur

Lys Oppdal natur

Otta svart natur

Mørk Golan Børstet

Mørk Oppdal Slipt

Otta rust natur

PRODUKT

Alta natur

20

FØRDE GRANITT PRODUKTKATALOG 2014


Foto: Aaltvedt Stein

BELEGNINGSSTEIN STEIN PÅ STEIN. ÅR ETTER ÅR. Vi behøver ikke å overbevise deg om hvor fint det blir med belegnings­stein på terrassen­­­. Vi behøver heller ikke å fortelle guttungen hvor det er best underlag for å bygge tårn. Det eneste vi sier er at har du først lagt belegnings­stein kommer du aldri til å angre. Aldri.

Aaltvedt Allé består av fire steiner i ulike størrelser. Dette gir en unik og spennende mønstervariasjon som du garantert ikke ser maken til i nabo­laget. Og den er slett ikke vanskelig å legge. Er du ute etter noe egen­artet - og gjerne med en herskapelig touch - er Aaltvedt Allé noe for deg. GRÅMIX

kr 249,- pr m

2

TROMLET BELEGNINGSTEIN Velger du tromlet belegning­ stein gir du ditt uterom et elegant og tidløst utseende. Steinen har vært igjennom en aldringsprosess (tromling) hvor kanter og flater slites for å oppnå det klassiske rustikke utseendet. TROMLET GRÅMIX

kr 205,- pr m 6 cm kr 215,- pr m 5 cm

2

BETONGSTEIN

AALTVEDT ALLÉ

2

FØRDE GRANITT PRODUKTKATALOG 2014

21


TROMLET GRÅMIX FRA

kr 205,-

pr m2

RØDMIX 6 CM FRA

kr 225,-

pr m2

BRUNMIX 6 CM FRA

kr 225,-

kr 179,pr m2

KONGSGÅRD Gråmix 6 cm

kr 225,pr m2

PARKSTEIN

kr 225,pr m2

BETONGSTEIN

pr m2

VILLA GRÅ

22

FØRDE GRANITT PRODUKTKATALOG 2014


DANFUGESAND er en miljøvennlig patentert­ FUGESAND

ugresshemmende

kr 99,-

fugesand. Beregnet på arealer med gang-

pr 25 kg sekk

trafikk eller lett trafikk.

kr 169,- pr sekk DANFAST FUGEMØRTEL­

Impregnering hem-

er et fugemateriale

mer utvikling av mose

med stor vanntetthet,

og alger i fugene.

høy styrke­, fasthet og

Beskytter belegn-

stabilitet­. Beregnet for

ingsstein og heller mot

tyngre kjøretøyer og

misfarging av f.eks. olje

større fuger.

og rødvin. Impreg-

kr 249,-

nerer du steinen blir vedlikeholdet enkelt.

pr sekk

LEGGEANVISNING

1

Dansand holder belegningsstein fri for ugress uten bruk av sprøyte­midler. Den miljø­vennlige og patenterte fuge­sanden består av en nærings­fattig blanding av ovnstørret kvartssand samt additiver. Blandingen­ skaper et nesten ørkenlignende forhold i fugene­. Blant annet pga. en naturlig høy Ph-verdi, slik at ugressets vekst hemmes. Fugesand fåes i en flott lys farge som passer til de fleste typer­belegningsstein­. Det aller beste resultatet­får man med Dansand og Impregnering.

1

4

2

5

3

6

Lirer eller avrettingsystem legges med ønsket­fall mot avløp eller terreng. Avretting av settesandlag utføres med retteholt. Ta 3 meter bredde­i hver operasjon.

2

Vibrasjonsplate (komprimator) benyttes for komprimering av underlaget og settesandlaget. Minimum tre overkjøringer av underlaget før du igjen benytter rettholt og etterfyller masse.

3

Kontroller fall med rettholt, snor og vater eller laser. Husk å lage fall ut fra vegg. Det er også viktig med fall mot utløp i terreng, til avløps-system­eller overflatedrenering som f.eks. drens­renner. En effektiv avrenning opprettholdes dersom hellingen er større enn 2,5%.

4 5

Kontroll av retningen gjøres ved at du legger­5-6 rader i lengderetning av dekket og kontrollerer­opp mot rettholt. Juster stein inntil rett-holt i hele legge­ bredden. Kontroll av forbandt­gjøres ved å benytte snor og visuell kontroll ved å sikte.

6

Fugesand kostes ut over dekket og komprimeres deretter med vibrasjonsplate. Dette sikrer at fugene fylles godt opp og at dekket “setter seg”.

FØRDE GRANITT PRODUKTKATALOG 2014

BETONGSTEIN

Du starter med å legge ut stein ved å ta ut en rett vinkel på den lengste rette linjen du ønsker å legge på. Benytt snorer og vær nøyaktig med å holde vinkler og retning i fugene.

23


BENKEPLATER I GRANITT OG KOMPOSITT – EN VINNER PÅ KJØKKENET

KJØKKEN OG BAD

BENKEPLATER AV GRANITT ER FØRST OG FREMST FOR DEG SOM FORETREKKER KUN NATURLIGE MATERIALER­. GRANITT ER EN STERK MAGMATISK BERGART MED KRYS­ TALLISKE SILIKATER SOM BENYTTES TIL SVÆRT ULIKE FORMÅL. AV MINERALER INNEHOLDER GRANITTEN FØRST OG FREMST KVARTS, FELTSPAT OG GLIMMER.

24

Benkeplater av granitt er temperaturbestandige og svært sterke, og granitt regnes som en av verdens mest motstandsdyktige bergarter. I naturen finnes den i mange ulike mønster og fargetoner. Etter mønstrene kan også steinens hardhet fastsettes: granitt i lyse toner har mindre hardhet, grå fargetoner har middels hardhet og røde og svarte er de aller hardeste. De mest populære benkeplatene er av mørke og svarte granittkorter, på grunn av deres tidløse stil. Kjennetegnene på ekte granitt er unikt og uimiterbart­­­­mønster og kornethet. Naturlig forekommer det granittsorter med svært ulike fargetoner, alt frå svært lyse til nesten kullsvarte. Benke­ plater av granitt er velegnet på kjøkkenet ettersom den store kvarts­ holdigheten gjør den polerte overflaten svært slitesterk.

FØRDE GRANITT PRODUKTKATALOG 2014


Silestone er en sammensetning av 94%

VÅRE BENKEPLATER KAN KJØPES HOS: Neumann Bygg AS HTH kjøkkenforum Førde Gravdal Byggsenter Drømmekjøkkenet i Sogndal Jølster Bygg

FØRDE GRANITT PRODUKTKATALOG 2014

KJØKKEN OG BAD

naturlig kvarts, som gjør produktet hardt og robust. Silestone er den eneste benkeplaten laget av kvarts og med en antibakteriell be­ skyttelse. Dette gir hygieniske egenskaper som er enestående på markedet. Silestone utgjør et utmerket underlag for kjøkkenbenker, baderom, gulv og veggkledning. I tillegg kommer den i en rekke forskjellige nyanser, som gir deg et myriader av dekorative muligheter: Fra en enkel kjøkkenbenk til et komplett baderom. Silestone er en investering for fremtiden, Silestone er for evig.

25


SPØR OSS ELLER VÅRE FORHANDLERE OM KREATIVE­­­ LØSNINGER TIL DITT KJØKKEN ELLER BAD

BLANCO ADON XL 6S

KJØKKEN OG BAD

Markant, kubisk design med god arbeidsplass.

26

BLANCO ANDANO 500-IF/A En moderne og delikat enkeltkum. FØRDE GRANITT PRODUKTKATALOG 2014


BLANCO ANDANO 500-IF/A En moderne og delikat enkeltkum.

BLANCO FLOW 5S-IF

Eksklusiv vask og et blikkfang på kjøkkenet.

kjøkken- og interiørbeslag

Se utvalgte modeller utstilt i butikken.

Over 60% av tiden vi bruker på kjøkkenet har noe med kjøkkenvasken å gjøre. Forberedelser, skylling, oppskjæring av råvarer osv. er viktige oppgaver som bør gjøres så effektivt som mulig.

www.nibu.no

SILGRANIT PuraDur II består av 80% finmalt granittkvarts og har en “silkemyk” overflate som er meget rengjøringsvennlig. Materialet er robust, tilnærmet ripefast og varmebestandig. Du får det i 9 forskjellige farger.

Ekstra stikkontakter på en elegant måte.

Hva bør du tenke på ved valg av en kjøkkenvask? Flip-top

Størrelsen på oppvaskkummen

avhenger av hva du skal bruke den til. Velg f.eks. brede dype kummer hvis du skal vaske stekebrett eller store kokekar.

Materialer Rustfritt stål - et klassisk, tidløst og alltid moderne materiale, brukt gjennom årtier. Stål er hygienisk, varmebestandig og lett å holde rent.

El-søyle

Tilbehør til vasken Skylleskål til både stor og liten kum, skjærefjel som kan skyves frem og tilbake på vasken. Dette er tilbehør som gjør vasken maksimalt fleksibel.

Praktisk søyle og Flip-top for tilkobling av elektriske apparater på kjøkkenet, kontoret m.m. Uttak til 3 stk stikkontakter.

Et blandebatteri skal passe både kjøkkenvasken og stilen du har på kjøkkenet. Velger du f.eks. en SILGRANIT vask har vi et blandebatteri som passer perfekt i både design og farge. Les mer om BLANCO kjøkkenvasker og blandebatterier på www.nibu.no

kjøkken- og interiørbeslag

www.nibu.no

FØRDE GRANITT PRODUKTKATALOG 2014


VEDLIKEHOLD Benkeplater i granitt holder seg skinnende bare ved riktig vedlikehold og bruk, men vedlikeholdet er svært enkelt. Kniver og andre skarpe redskaper riper ikke opp steinbenkeplaten, men kontinu­erlig arbeid uten skjæreunderlag fører til at den polerte overflaten blir matt, og glansen kan gjenopprettes med spesialverktøy. Metallgjenstander kan etterlate metallspor i benkeplaten som kan være vanskelige å fjerne. En granittbenkeplate er følsom for abrasive materialer. Forsikre deg om at rengjøringskluten er ren, ettersom for eksempel sandkorn kan skape riper i overflaten. Til granittoverflater passer nøytrale (pH 7), svakt sure (pH 4 – 6) eller svakt alkaliske (pH 8 – 10) ren­ gjøringsmidler.

ARMONY Opp til 120 x 60 cm

kr 14 200,-

Selv om granitt ikke er følsomt for varme, er det alltid hensiktsmessig å benytte bordskåner, ettersom den ru bunnen på gryter og panner kan skade glatte og polerte flater. Fjern flekker så fort som mulig! Jo lenger et stoff blir værende på benkplaten, desto sannsynligere er det at det oppstår en flekk som det senere er umulig å fjerne uten spesielle hjelpe­ midler. Den optimale rengjøringstiden er litt forskjellig for ulike typer granitt, men tommelfingerregelen er at jo raskere en flekk fjernes, desto sikrere kan du være. Kan ikke flekken fjernes ved hjelp av vanlige husholdningsrengjøringsmidler, kan du henvende deg til oss.

BASIC PÅ 2 CM PLATE Opp til 120 x 60 cm

kr 10 900,-

Mørk granitt krever ikke spesielt vedlikehold. For lyse granittoverflater bør en et par ganger i året benytte spesialmidler for “tetting/lukking” av steinoverflaten. Dette gjør steinen mer motstandsdyktig mot væsker. Slike stoffer er tilgjengelige i vårt sortiment.

PRODUKT

NB! Forsikre deg alltid om at vedlike­ holdsmidlene er egnet for din benke­ plate, og les grundig gjennom bruksansvisningen. Ettersom steinpleie­ midlene er kjemiske stoffer, må du alltid følge kravene for sikker håndtering!

28

DUCAL Opp til 1 m2

kr 14 400,FØRDE GRANITT PRODUKTKATALOG 2014


SurfaPore C Vannavstøtende impregnering for: • Betongoverflater • Naturstein • Mørtel, puss og fug • Tegl

kr 298,- pr flaske

DeSalin AM

Alge- og soppfjerner av: • Alle vaskbare overflater • Naturstein • Betong, tegl, mørtel­, puss og fug • Hus

SurfaPore M

Olje- og vannavstøtende impregnering for: • Skifer • Granitt

• Polert betong • Marmor

DeSalin C Rensing av:

• Betongoverflater • Mørtel puss og fug

• Naturstein • Tegl

DeSalin K

Sterkere rensevæske som løser og fjerner: • Tøffere kalk- og saltutslag • Betongrester

• Rustflekker på betongoverflater, og naturstein m.m.

kr 249,- pr flaske

STEINFIX 40 GROVRENS-/DYPRENS

STEINFIX 40 GROVRENS-/DYPRENS

Et alkalisk spesialprodukt til grovrengjøring/

Et alkalisk spesialprodukt til grovrengjøring/

dyprens av stein, betong, terrazzo.

dyprens av stein, betong, terrazzo.

kr 199,-

kr 299,-

pr 1 ltr flaske

pr 1 ltr flaske

STEINFIX 60 STEINSÅPE

STEINFIX 100+

Et nøytralt naturprodukt tilpasset stein,

- NANO Teknologi

betong, terrazzo. Gir overflaten en slitesterk

-E  kstremt motstandsdyktig mot smuss, væske og flekker

en stor renseevne. Effektiv behandling og

-K  an legges på fuktig gulv (diffusjonsåpen­)

vedlikeholdsmiddel til all stein, betong og

- Usynlig, forandrer ikke steinens utseende

terrazzo som tåler vann.

- Alle typer stein/keramiske flis/betong etc

kr 169,-

kr 169,-

pr 1 ltr flaske

pr 250 ml flaske

FØRDE GRANITT PRODUKTKATALOG 2014

DIVERSE

pleiefilm, samtidig med at produktet har

29


SUPER

PRIS

STIHL TS 500i - verdens første hånd-

SPECTRA PRECISION 5.2XL

SPECTRA PRECISION GL412 er en helautomatisk

holdte verktøy med elektronisk

Spectra Precision er et punkt

enfallslaser. En av de kraftigste­­­og robuste på

drivstoffinnsprøyting og automatisk

og krysslinjelaser med alt i

markedet i dag. Med en rekkevidde på 800 meter­­­

vannkontroll!

ett. 5 punkts laser og linje­

i diameter er dette en laser som kan brukes på

Kappemaskin med den innovative og

laser i en og samme laser.

store anlegg. Auto­matiske temperatur og grade­

eksklusive motorteknologien fra STIHL.

Passer for håndverkere som

kompensasjon gjør denne laseren til nr. 1 i klassen.

STIHL Injection: den elektronisk styrte

gjør forskjellige typer arbeid

Leveres med oppladbare batterier­­. Fjernkontroll

innsprøytningen gir perfekt kjøreytelse

innvendig. Kan leveres med

med fullt grensesnitt og digitalt display for avlesning.

med redusert drivstofforbruk og svært

mottaker som tilleggsutstyr.

HL 700 mottaker med digital mm avlesning.

lavt vibrasjonsnivå. Elektronisk vann­ forsyningssystem for enklere dosering av

Kr 3 740,-

Kr 19 870,-

vannforsyning er standard. TS 500i kan brukes håndholdt eller med førevogn FW 20.

Kr 18 740,- inkl. fem blad

NYHET

TURBOLAZER Dette bladet gjør jobben mye enklere­­­for kresne fagfolk. Dette skifer- og granitt­ sett maken til og samtidig med en lang

Led lyskaster

levetid. Zyklon diamantskive er et eks-

Nye serie med led lys for bygg og anlegg 24 watt tilsvarer 300w

DIVERSE

bladet har skjærehastighet som få har

tremt kappblad som egner seg for de

halogenlyskater i lysstyrke med den siste led teknologien, 48 watt

aller tøffeste oppgavene. Bruks­område:

tilsvarer 500w halogen. Denne ultra tynne lyskasteren har en tykkelse

30

FØRDE GRANITT PRODUKTKATALOG 2014

skifer, granitt, betong. Våt og tørrkapping.

Kr 995,- Ø: 230 mm

på kun 6 cm. 24 watt: kr

690,- 48 watt: 1 365,-


VI HAR DET RIKTIGE VERKTØYET FOR BEARBEIDING AV NATURSTEIN OG SKIFER

HEY’DI BOMFAST

HEY’DI CEMFLEX 21,6 KG

Spesialmørtel til reparasjon,

Elastisk membran til utvendig

støp og innfestning

bruk. To komponenter.

Kr 249,- pr 25 kg sekk

Kr 1 298,- pr sett

RIPER FOR SKIFER Fra

kr 459,- pr stk

HEY’DI FIBERPUSS

HEY’DI HVIT SLEMME

Puss- og reparasjonsmørtel for

Vanntett, sementbasert dekor-

lettklinker og sement­basert

puss. For fasade, mur, pipe og

KLØYVMEISEL

underlag.

garasje.

For splitting av naturstein

Kr 165,- pr 25 kg sekk

Kr 289,- pr 15 kg sekk

Fra

kr 1 190,- pr stk

HEY’DI MULTIFUG KOKS/GRÅ

FUGESAND

Til keramiske fliser, mosaikk og

kr 99,-

klinker på gulv og vegg.

pr 25 kg sekk

Fra

kr 298,- pr stk

Kr 199,- pr 15 kg sekk FØRDE GRANITT PRODUKTKATALOG 2014

DIVERSE

SPRENGKILE DIV. STR

31


PYNTESTEIN HVIT PYNTESTEIN str: 20 – 40 mm, 40 – 80 mm, 100 – 200 mm

kr 149,pr 20 kg sekk

KOBBER PYNTESTEIN str: 20 – 40 mm

kr 149,pr 20 kg sekk

KOKS PYNTESTEIN str: 20 – 40/40 – 80 mm

kr 149,pr 20 kg sekk GRANITTKULER str: 70 – 90 mm

kr 199,pr 20 kg sekk

Foto: Importgruppen

BLOMSTERURNER IMPALA BLOMSTERKASSE 40 x 40 x 40 cm

kr 1 590,per stk

IMPALA BLOMSTERKASSE 80 x 40 x 40 cm

kr 2 590,pr stk

ICE CRYSTAL

PYNTEPRODUKT

BLOMSTERKASSE­

32

40 x 40 x 40 cm

kr 1 590,per stk

ICE CRYSTAL BLOMSTERKASSE­ ICE CRYSTAL BLOMSTERKASSE­ Ø60 x 40 cm

kr 2 590,- per stk FØRDE GRANITT PRODUKTKATALOG 2014

80 x 40 x 40 cm

kr 2 590,per stk


STEIN – VATN – VEKST n Alt innan park og hage n Murer n Steindekker n Ferdigplen/plen n Beplantning n Gjerder n Vedlikehald grøntanlegg

Tlf. 98 09 42 74 – www.baarøy.no

Gravdal Skog & Hageservice AS Kai Henning Haarklau Dagleg leiar Tlf. 468 36 252 Jan-Tore Gravdal Prosjekt leiar Tlf. 907 32 583 firmapost@gravdalskog.no www.gravdalskog.no

ANLEGGSGARTNAR

Grønne Fingre AS Kvartalet Strandgata 42 6900 Florø Tlf 92 68 19 31 post@gronnefingre.no www.gronnefingre.no

FØRDE GRANITT PRODUKTKATALOG 2014

33


KJÆRE KUNDE I ÅRHUNDRE HAR MENNESKE REIST MINNESMERKER OVER SINE KJÆRE. GRAVMINNE ER EI SISTE AVSKJED OG EIN PLASS Å GÅ TIL. Å få eit personleg preg som symbol for minnet av ein kjær, er viktig for alle. Nokre hentar ein idè frå naturen. Idèen og det personlege preget kan òg hentast frå gamle minner eller abstrakte former. Førde Granitt AS arbeider heile tida med sortimentet på gravminner. Vi prøver til ein kvar tid å ha ei variert utstilling der vi viser ulike fasongar­­­, fargar og overflatebehandlingar. Salg av våre steiner skjer stort sett frå utstilling grunna at stein kan variere veldig mykje i farge. Det er viktig at kunden ser steinen som be­ stemmelsen fell på.

GRAVMINNE

Vi er opptatt av at kvaliteten på arbeidet vi utfører skal vere bærande for vår verksemd. Vi har lang erfaring som fagfolk innan stein­ faget og veit kva som kan tilråast av råvarer. Til gravminner brukar vi harde steinsortar som granitt og gneis.Førde Granitt AS står for produksjon/delproduksjon og montering av alle gravminne.

34

MODELL 459

MODELL 126 A/B

60 x 80, Hallandia

70 x 60 cm, Grå Granitt

Ved montering av gravminne er der ein del lover og reglar som ein må ta hensyn til. Vi hald oss oppdatert på kva reglar som gjeld for dei ulike gravplassar. Denne folderen er meint som ei idèbrosjyre. Dei avbilda gravminna er eit utval frå det totale sortimentet. Lukke til med valet av gravminne!

FØRDE GRANITT PRODUKTKATALOG 2014

MODELL 447

MODELL 433

65 x 50 cm, Svart Granitt

65 x 80 cm, Svart Granitt


MODELL 91

MODELL 460

MODELL 90

65 x 85 cm, Svart Granitt

60 x 80 cm, Svart Granitt

MODELL 467

MODELL 458

MODELL 431

65 x 85 cm, Svart Granitt

65 x 80 cm, Orion Blå

65 x 80 cm, Svart Granitt

MODELL 119 A/B

MODELL 103

MODELL 109

65 x 85 cm, Mørk Labrador/Orion Blå

65 x 85 cm, Orion Blå

60 x 80 cm, Orion Blå

FØRDE GRANITT PRODUKTKATALOG 2014

GRAVMINNE

65 x 85 cm, Svart Granitt

35


EVIG Den tar 800 millioner år å skape. Og en evighet å bli lei.

KLASSISK

Den har vært en del av norsk byggetradisjon i 400 år. Og er fortsatt den samme.

BÆREKRAFTIG

Den er ikke laget av maskiner. Den er høstet av naturen.

VEDLIKEHOLDSFRI

Den holder seg like fin år etter år. Helt uten vedlikehold.

NATURLIG

Den er en bit av naturen. Slik naturen var for millioner av år siden.

UNIK

Den har sitt eget uttrykk. Hver eneste stein er helt unik.

STERK

Den tåler alt. Barske vintre og aktive liv. År etter år, generasjon etter generasjon.

DIN

Den kommer med en historie. La den bli din.

VAKKER

Den bringer naturen inn i livet ditt. Finnes det noe vakrere?

Tverrgrova, Reset, 6814 Førde Telefon: +47 57 72 37 50 E-post: post@forde-granitt.no www.forde-granitt.no

Åpningstider: Mandag – fredag: 08.00–16.00 Lørdag: Stengt Sommer: torsd 08.00 – 18.00

Vi tar forbehold om trykkfeil, forsinket levering og at vi kan bli hurtig utsolgt for enkelte produkter.

DESIGN & TRYKK: MOLVIK.NO

NI GODE GRUNNER TIL Å VELGE NATURSTEIN

Førde Granitt Hovedkatalog 2014  
Førde Granitt Hovedkatalog 2014