Page 1

Agenda Etablerarkurs Sogn og Fjordane

forretningsidÊ – forretningsmodell - forretningsplan

Sogn og Fjordane Fylkeskommune i samarbeid med Viaduct og Mentor AS


1 Innleiing ............................................................................................... 3   2   Samling 1: Forretningsideen ................................................................ 4   3   Samling 2: Forretningsmodellen .......................................................... 5   4   Samling 3: Forretningsplanen .............................................................. 6   5   Samling 4a: Løysingsleiing .................................................................. 7   6   Samling 4b: Salsleiing ......................................................................... 8  


1 Innleiing Dette er eit samandrag av innhaldet i det nye etablerarkurset i Sogn og Fjordane i samarbeid mellom fylkeskommunen, Mentor AS og Viaduct. Denne opplæringa føregår i 4 samlingar. Samling 1 ei kveldssamling på 4 timar frå 17.00 – 21.00 som består av temaet forretningsidé og vurdering av seg sjølv som entreprenør. Samling 2 ei utvikda kveldssamling på 6 timar med temaet kva forretningsmodell skal vi velje. Samling 3 er krevande og vil bli innlagt med overnatting som vert dekka av Fylkeskommunen. Vi arbeider med forretningsplan og budsjett.Ved utløpet av den tredje samlinga skal deltakarane ha grunnlag for å lage eigen forretningsplan og budsjett. Samling 4 deler seg i løysingsleiing og salgsleiing. Etter kvar av desse to temaene skal deltakarane være i stand til å utdjupe forretningsplan og budsjett med utgangspunkt i dei valg ein gjer på løysinga og salget.

1 Innleiing, forretningside, skal – skal ikkje

2 Forretningsmodell

3A Forretningsplan

3B Budsjett

4A Løysingsleiing

4B Salgsleiing

Føremålet med dette dokumentet er å grovt beskrive fremdrifta av kvar av desse samlingane.


2 Samling 1: Forretningsideen (4 timar) Føremål: Kandidaten får høve til å vurdere korleis ein sjølv passar inn i entreprenørrolla, og kva føresetnader ein har for å være en entreprenør. Kandidaten skal kunne evaluere forretningsidéen sin ut frå Rescue-kriteriene. Kandidaten skal forstå konseptet forretningsidé – og kunne bruke dette i forhold til si eiga verksemd. Arbeidskrav: Produser ei Nosituasjonsanalyse og ein Forretningsidé for di eiga verksemd ut frå syntaksen i boka. Set denne inn i Forretningsplanmalen. Emne

Tidspunkt Tidsbruk

1

Lynraskt om forretningsplanen

17.00

15 min

2

Rescue-modellen: Evaluer Forretningsidéen din

17.15

30 min

18.00

45 min

3

Kva innebærer det å være gründer, passer denne rolla for meg?

4

Kvifor er det så vanskelig å være gründer?

5

To teoretiske innspel: Juvet og skalerbarheit

6

Kva er ein Forretningsidé

7

Behov

8

Målgruppe

9

Unik Spisskompetanse

10

Set saman Forretningsidéen

11

Kva skal vi snakke om neste gang – Forretningsmodellen

20.00

15 min

12

Vi jobbar med Forretningsidéen vår

19.00

45 min

Oppgåver: Lag kapittel 2 og 3 i forretningsplanen din; Nosituasjonsanalyse og Forretningsidé Pensum: Vekstbedriften kapittel 1-3


3 Samling 2: Forretningsmodellen (6 timar) Føremål: Kandidaten skal forstå konseptet forretningsmodell – og kunne bruke dette i forhold til si eiga verksemd. Arbeidskrav: Produser ein Forretningsmodell for di eiga verksemd ut frå syntaksen i boka. Set denne inn i Forretningsplanmalen. Emne

Tidspunkt Tidsbruk

1

Kor viktig er forretningsmodellen?

15.00

30 min

2

Overordna beskrivelse: Kven, Kva, Korleis

16.00

45 min

17.00

45 min

18.00

45min

3

Ka skal vi levere?

4

Kven er kunden?

5

Kven er venner og fiender

6

Korleis skal vi selge?

7

Korleis skal vi ta betalt?

8

Korleis skal vi levere?

9

Eksempel: Meltwater News + andre eksempel

10 Lag din eigen Forretningsmodell

Oppgåver: Lag kapittel 4 i forretningsplanen din; Forretningsmodell Pensum: Vekstbedriften kapittel 4


4 Samling 3: Forretningsplanen (10 timer) Føremål: Kandidaten skal forstå konsepta forretningsplan, målsetningar og aktivitetslogg– og kunne bruke dette i forhold til si eiga verksemd. Arbeidskrav: Produser målsetningar og aktivitetslogg for di eiga verksemd ut frå syntaksen i boka. Set denne inn i Forretningsplanmalen.

1

Emne

Tidspunkt Tidsbruk

Dei sju delene i ein forretningsplan

18.00 dag1

2*45min

2

Kva er risiko?

3

Bakgrunn og samandrag

4

Nosituasjonsanalyse

5

Forretningsidé

6

Forretningsmodell

7

Målsetningane

8

Dei seks kategoriane av målsetningar

9

Aktivitetar og aksjonslogg

10

Budsjett

13.00 dag 2

5*45min

11

Lag din eigen forretningplan, målsetninger og handlingsplaner

09.00 dag 2

3*45min

Oppgåver: Lag kapittel 5 og 6 i forretningsplanen din; Målsetningar og Aktivitetslogg Pensum: Vekstbedriften kapittel 5


5 Samling 4a: Løysingsleiing (5 timar) Føremål: Kandidaten skal forstå konseptet løysingsleiing – og kunne bruke dette i forhold til si eig verksemd. Arbeidskrav: Revider forretningsplanen din slik at målsetningane og aktivitetane er optimalisert med hensyn til utvikling og vedlikehald av løysinga. Emne

Tidspunkt Tidsbruk

1

Innleiing

15.00 dag 1

15 min

2

Vår sjutrinns prosess for løysingsleiing

15.15 dag 1

75 min

3

Dei to rollene i løysingsleiing

17.00 dag 1

45 min

18.00 dag 1

90 min

4

Behov

5

Prioritering

6

Spesifikasjon

7

Estimering

8

Utvikling

9

Testing

10

Levere og selge

11

Revider forretningsplan og budsjett med det du har lært om løysinga

Oppgåver: Revider forretningsplan og budsjett med utgangspunkt i det du har lært om Løysingsleiing Pensum: Vekstbedriften kapittel 6


6 Samling 4b: Salgsleiing (5 timer) Føremål: Kandidaten skal forstå konseptet salgsleiing – og kunne bruke dette i forhold til si eiga verksemd. Arbeidskrav: Revider forretningsplan og budsjett slik at målsetningane og aktivitetane er optimalisert med hensyn til sals og markedsføringsaktivitetane. Emne

Tidspunkt Tidsbruk

1

Innleiing

09.00 dag 2

15 min

2

Kva er salg?

09.15

75 min

11.00 dag 2

3*45 min

3

Hovudmodellen for salg

4

Etablere kontakt

5

Definer kunden sitt behov

6

Formuler løysinga

7

Signer kontrakt

8

Levere og evaluere

9

Finn eit USP

10

Revider løysingsplanen med det du har lært om salg – revider budsjettet

Oppgaver: Revider forretningsplan og budsjett med utgangspunkt i det du har lært om Salgsleiing. Lag evt salgs- og likviditetsbudsjett for bedrift din. Pensum: Vekstbedriften kapittel 7

Agenda Etablerakurs  

Sogn og Fjordane

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you