Suicid: fenomenologija i psihodinamika

Page 1

MANUALIA UNIVERSITATIS STUDIORUM ZAGRABIENSIS Aleksandra Mindoljević Drakulić SUICID: FENOMENOLOGIJA I PSIHODINAMIKA


MEDICINSKA NAKLADA BIBLIOTEKA SVEUČILIŠNI PRIRUČNICI Aleksandra Mindoljević Drakulić SUICID: FENOMENOLOGIJA I PSIHODINAMIKA

Autorica Dr. sc. ALEKSANDRA MINDOLJEVIĆ DRAKULIĆ, prof. psihologije Recenzenti Prof. dr. sc. MIRO JAKOVLJEVIĆ, spec. psihijatar, redoviti sveučilišni profesor u trajnom zvanju na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, predstojnik Klinike za psihijatriju KBC-a Zagreb Doc. dr. sc. DARKO MARČINKO, spec. psihijatar, docent na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu Prof. dr. sc. NATAŠA JOKIĆ BEGIĆ, redovita sveučilišna profesorica na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na Katedri za zdravstvenu i kliničku psihologiju Odsjeka za psihologiju

CIP zapis dostupan u računalnome katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem 852741 ISBN 978-953-176-630-2

Odlukom Senata Sveučilišta u Zagrebu: Klasa: 032-01/13-01/36; ur. broj: 380-061/160-13-2, na sjednici održanoj 11. srpnja 2013. odobreno je korištenje naziva sveučilišni priručnik (Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis) ∂ Medicinska naklada, Zagreb, 2013. Nijedan dio ove knjige ne smije se umnožavati niti reproducirati u bilo kojem obliku ili na bilo koji način, elektronički ili mehanički, uključujući fotokopiranje, osim za kratke citate, bez autorova i nakladnikova pismenog dopuštenja.


Aleksandra Mindoljević Drakulić

Suicid:

fenomenologija i psihodinamika

MEDICINSKA NAKLADA ZAGREB, 2013.Olegu i DankuDoviđenja, druže, doviđenja; Ti mi, prijatelju, jednom bješe sve. Urečen rastanak bez našeg htijenja Obećava i sastanak, zar ne? Doviđenja, dragi, bez ruke, bez slova Nemoj da ti bol obrve povije Umrijeti nije ništa na ovom svijetu nova, Al’ ni živjeti baš nije najnovije.

Sergej Jesenjin, 28. 12. 1925., u Lenjingradu, hotel “Angleterre”Sadržaj

1. dio 1. Terminologija pojma suicida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1.1. Podrijetlo 1.2.

pojma suicida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Definicije suicida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

1.3. Presuicidalni

sindrom (parasuicid, mikrosuicid) i apel-fenomen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

2. Povijesni aspekti suicida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 2.1.

Antičko doba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

2.2. Srednji

vijek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

2.3. Suvremeno

doba i suicidalnost. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

3. Suicid u likovnoj umjetnosti i književnosti zapadne kulture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 3.1. Estetika

suicida u povijesti umjetnosti: od mitskog junaka Ajaksa do Warholove Evelyn McHale . . . . . . . . . 38

3.2. Antiestetika

suicida u konceptualnoj i postkonceptualnoj umjetnosti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

3.3. Prikazi

suicida u književnosti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

XV


4. Teorijski pristupi proučavanju suicidalnosti. . . . . . . . . . . 67 4.1.

Filozofija suicidalnosti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

4.2. Sociologija

suicidalnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

4.3. Psihoanalitičko 4.4. Kognitivno

tumačenje suicidalnosti . . . . . . . . . . . . 81

tumačenje suicidalnosti . . . . . . . . . . . . . . . . 88

4.5. Antropološko-kulturološki 4.6. Neurobiokemijski

pristup suicidalnosti. . . . . . 91

pristup i suicidalnost. . . . . . . . . . . . . 95

5. Psihijatrijski poremećaji i suicidalnost . . . . . . . . . . . . . . . 99 5.1.

Poremećaji raspoloženja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

5.2. Psihotični

poremećaji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

5.3. Poremećaji 5.4. Anksiozni

ličnosti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

poremećaji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

5.5. Poremećaji

u prehrani. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

5.6. Poremećaji

ovisnosti o psihoaktivnim tvarima. . . . . . . 113

5.7. Organski

mentalni poremećaji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

6. Epidemiologija suicidalnog ponašanja. . . . . . . . . . . . . . . . 121 6.1. Malo

o brojevima iz povijesti ili nastanak “engleske bolesti” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

6.2. Današnje 6.3. Stope

stope suicida u svijetu. . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

suicida u Hrvatskoj i regiji. . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

7. Predviđanje samoubojstava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 7.1. Predviđanje

suicida uz pomoć projektivnog testa Rorschachovih mrlja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

7.2. Predviđanje

suicida uz pomoć inventara ličnosti. . . . . 137

8. Prevencija suicidalnog ponašanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 8.1.

Edukacija kao prevencija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

8.2. Postignuća

XVI

u prevenciji suicida u posljednjih

25 godina i tendencije za sljedećih 25 godina. . . . . . . . 150


9. Psihoterapijsko razumijevanje suicida. . . . . . . . . . . . . . . 153 9.1.

Moralni sedativi 19. stoljeća i suicidalnost. . . . . . . . . . 153

9.2. Psihodinamska 9.3. Kognitivna

psihoterapija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

terapija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

9.4. Dijalektička

bihevioralna terapija. . . . . . . . . . . . . . . . . 160

2. dio 1. Što je klasična psihodrama?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 1.1.

Metateorijske koncepcije psihodrame. . . . . . . . . . . . . 166

1.2.

Elementi klasične psihodrame. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181

1.3.

Faze klasične psihodrame. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

1.4.

Terapijski faktori u psihoterapiji i psihodrami. . . . . . . 188

2. Psihodramska lica suicidalnosti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199

Primjeri iz psihodramske prakse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209

Melisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 Vanja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 Noa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 Adela. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 Kata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 Borna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240

Rječnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 Literatura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 Kazalo imena i pojmova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 Bilješka o autorici. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 XVII